Onderhouds- en gebruiksvoorschriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhouds- en gebruiksvoorschriften"

Transcriptie

1 1. Onderhoudsconcept 1.1. Onderhoudsconcept Net als bij alle andere kunstgrasvelden is goed gebruik en tijdig onderhoud een vereiste voor het behoud van de specifieke eigenschappen en de kwaliteit van de velden. In dit rapport staan voor opdrachtgevers, beheerders en gebruikers van kunstgrasvoetbalvelden voorschriften ten behoeve van het spelen op en het behoud van de velden. Naast gebruiksvoorschriften wordt ingegaan op normaal, periodiek en specialistisch onderhoud Onderhoudsclinic De uit te voeren onderhoudswerkzaamheden door de opdrachtgever zijn beperkt tot wekelijks borstelen om infill te verdelen en het verwijderen van zwerfafval. Na oplevering zal Krinkels een onderhoudsclinic (instructie- en praktijkdemonstratie) aan de opdrachtgever en beheerder geven. Hierbij wordt geadviseerd over de juiste onderhoudmaterialen en zal de juiste werking worden gedemonstreerd en toegelicht. Deze onderhoudsinstructie zal jaarlijks worden herhaald om te waarborgen dat het wekelijks onderhoud op de juiste wijze wordt uitgevoerd door het onderhoudspersoneel Onderhoudsinspecties Om de kwaliteit en de speeleigenschappen van de Domo VarioSlide S Pro 42 optimaal te houden voert een kunstgrasexpert van Krinkels 6 keer per jaar een onderhoudsinspectie uit. Tijdens deze inspectie komen de volgende zaken aan de orde: toestand van het veld; uitvoering van eigen onderhoud door de opdrachtgever/beheerder/gebruiker; indien nodig worden verbetervoorstellen gedaan inzake eigen onderhoud; controle terreininrichting (hekwerk, verlichting, ballenvangers, doelen, enzovoorts) van het veld; er worden afspraken gemaakt welke en wanneer de onderhoudswerkzaamheden door Krinkels zullen plaatsvinden; eventueel wordt er een voorstel gedaan voor aanvullende onderhoudswerkzaamheden door Krinkels. Van de inspectie wordt een kort schriftelijk verslag uitgebracht. Afhankelijk van de tijdens de inspectie geconstateerde afwijkingen voert Krinkels de onderhoudswerkzaamheden uit.

2 1.4. Gebruiksvoorschriften Domo VarioSlide S Pro 42. Hieronder staan gebruiksvoorschriften voor de gebruikers, bezoekers en beheerders aangegeven voor het spelen op en het behoud van het kunstgrasveld. De stelregel voor het behoud en onderhoud van kunstgrasvoetbalvelden is: "Houd het kunstgras altijd zo schoon mogelijk". Het is ten zeerste aanbevolen het veld niet te bespelen ten tijde van opdooi (Opdooi betekent dat de toplaag van het veld ontdooit en dat de ondergrond nog bevroren is. Het smeltwater kan daardoor niet in de ondergrond wegstromen). Het veld kan plaatselijk glad zijn wat de kans van het oplopen op blessures veel groter maakt. Het veld dient via een poort betreden te worden. Bij deze poort wordt een inlooprooster gelegd met een schoonloopmat/borstelmat, waarop de (voetbal)schoenen schoongeveegd moeten worden. Verbied het gebruik van kauwgom op en om de mat. Kauwgomresten kunnen zich met het kunstgras verbinden. Geen vuur (sigaretten) op en om het veld door het instellen van een rookverbod. Dit voorkomt het smelten van de vezels van de kunstgrasmat. Ervaring leert dat er altijd mensen zijn die dit rookverbod negeren. Plaats daarom om het veld prullenbakken of zandasbakken, zodat zo weinig mogelijk (smeulende) peuken op de mat terechtkomen. Het gebruik van voetbalschoenen met gewone kunststof noppen wordt aangeraden. Het gebruik van voetbalschoenen met zes (schroef) noppen en voetbalschoenen met vlakke zolen wordt sterk afgeraden. Gebruik in geen geval schoenen met spikes of metalen noppen. Maak bij trainingen gebruik van beide doelen en beide helften van het veld. Dit voorkomt, vooral in het doelgebied, ongelijke en overmatige slijtage. Sluit na gebruik de poorten van het veld om zo ongewenste gasten (bijvoorbeeld dieren) buiten het veld te houden. Vermijdt de aanplant van bladverliezende bomen en struiken (vooral populieren en treurwilgen dienen vermeden te worden). Om de bovenstaande regels na te streven wordt er na aanleg van het kunstgrasveld een kunstgrasbord geïnstalleerd waarop de regels worden vermeld.

3 1.5. Gebruiksvoorschriften bij sneeuw en vorst. Enkel vorst levert geen belemmeringen op voor het bespelen van het veld. Weliswaar is de samenstelling van de vezel doorslaggevend voor het bespelen vanaf bepaalde temperaturen onder het vriespunt. PP garen is minder bestand tegen lage temperaturen dan PE garen. Kunstgras uit PE garen kan tot -15 C zonder probleem bespeeld worden. Bij een klein laagje sneeuw ( enkele mm),waarbij de vezel nog gedeeltelijk vrij is kan het veld nog zonder probleem bespeeld worden. Echter bij grote hoeveelheden sneeuw het veld niet betreden. Wordt het veld wel betreden dan ontstaat er een ijslaag op het veld door het samendrukken van de sneeuw. In deze ijslaag kunnen de vezels opgesloten zitten waardoor de kans op breuk toeneemt alsook het blijvend platliggen van de vezel( knik in het garen). Het gevolg is dat er versnelde slijtage optreedt die niet onder de garantie valt. Indien het veld bedekt is met een laag sneeuw mag het veld niet betreden worden en zeker niet bespeeld. Sneeuw kan door de gebruiker op het kunstgrasveld worden verwijderd met behulp van een sneeuw/bladblazer of handmatig met sneeuwschuiven of een borstel. Deze persoon dient wel succesvol te hebben deel genomen aan de door Krinkels aangeboden onderhoudsclinic. Het is door de gebruiker niet toegestaan om mechanisch sneeuw te verwijderen. Hiervoor moet altijd vooraf contact met Krinkels worden opgenomen die het mechanisch verwijderen van de sneeuw kan verzorgen tegen verrekening van de kosten.

4 2. Onderhoud Domo VarioSlide S Pro 42 Net als traditionele natuurgrasvelden en andersoortige kunstgrasvelden heeft de Domo VarioSlide S Pro 42 voetbal onderhoud nodig voor het behoud van de kwaliteit en de specifieke eigenschappen van het veld. Krinkels splitst het onderhoud in drie verschillende vormen namelijk: normaal, periodiek en specialistisch onderhoud. Normaal en periodiek onderhoud van de kunstgrasvoetbalvelden worden in de meeste gevallen uitgevoerd door een beheerder of de gebruikers. Het specialistisch onderhoud dient door Krinkels uitgevoerd te worden. Na oplevering zal Krinkels een onderhoudsinstructie aan de opdrachtgever/beheerder geven. Goed en gedegen onderhoud is nodig om de volgende redenen: Voorkomen van blessures; Minder slijtage, dus een langere levensduur van de mat; Hoger spelniveau; Verzorgde uitstraling met betrekking tot de omgeving; Betere waterdoorlatendheid van de mat. Hieronder staat aangegeven wat er wordt verstaan onder normaal, periodiek en specialistisch onderhoud en hoe vaak de bijbehorende werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In het toegevoegde onderhoudsoverzicht staat aangegeven door wie en wanneer deze onderhoudsactiviteiten uitgevoerd dienen te worden. De stelregel voor het behoud en onderhoud van kunstgrasvoetbalvelden is: "Houd het kunstgras altijd zo schoon mogelijk".

5 2.1. Normaal onderhoud 1. Verwijderen zwerfafval, kauwgom en verontreinigingen: Zwerfafval om en op het veld dient elke week verwijderd te worden. Ingetrapte kauwgomresten (de meeste kauwgomsoorten hechten niet aan de kunstgrasmat), kunnen best verwijderd worden door middel van bevriezen met een spuitbusje stikstof. Gebruik voor het verwijderen van verontreinigingen nooit oplosmiddelen zoals tri, aceton of alcohol bevattende middelen. Door de geringe hechtkracht van het vuil aan de kunstgrasvezels is proper water meestal voldoende. De spelers zelf zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de vervuiling van het kunstgras. Om dit te vermijden, moeten de spelers hun schoenen grondig vegen voor ze het kunstgrasveld betreden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: met een voetenveger in rastervorm, een voetmat, borstels. Speciale borden naast de deuren moeten de aandacht van de spelers op deze regels vestigen. Krinkels zal bij elk aangelegd veld een aantal borden met gebruiksregels ophangen rondom het veld. 2. Verwijderen bladeren en takken: Bladeren en takken op de mat dienen regelmatig verwijderd te worden; hoe vaak, wanneer en waar is mede afhankelijk van weersomstandigheden en lokale omstandigheden. Het uitvoeren hiervan varieert van éénmaal in de twee weken tot meerdere keren per week. Met name in het najaar kunnen er van bomen en struiken blad- en naaldafval op het kunstgras terechtkomen. Als dit niet tijdig verwijderd wordt kan alg- en mosvorming optreden, waardoor de waterdoorlatendheid van de mat afneemt. Krinkels adviseert het verwijderen van bladeren en takken met een bladblazer (verwijdert tevens klein (zwerf)vuil dat op de kunstgrasmat ligt indien de maatregel bij droog weer wordt uitgevoerd). Een bladblazer geeft het beste resultaat: u blaast de bladeren en naalden naar één kant van het veld waar ze verzameld kunnen worden met een gazonhark. Let er wel op dat u het mondstuk niet te dicht bij het gras houdt. Het verwijderen door middel van een zuig- en/of blaasmachine is ook mogelijk. Nadeel van deze machines is dat het ook instrooirubber kan verplaatsen. Voor de randen of moeilijk bereikbare plaatsen dient alsnog een bladveger gebruikt te worden.

6 Verwijderen van bladeren en takken onder droge omstandigheden uitvoeren. Wanneer u gemotoriseerde machines gebruikt, dient u zich ervan te vergewissen dat er geen olie lekt. Olie is namelijk heel moeilijk uit kunstgras te verwijderen. Bovendien kan olie de latexlaag beschadigen, waardoor het kunstgras kan loskomen. 3. Borstelen/slepen instrooirubber: Door bespeling compacteert het instrooirubber en kunnen (kleine) oneffenheden op het veld ontstaan. Deze oneffenheden kunnen door te borstelen/slepen van het instrooirubber verwijderd worden. Daarnaast zorgt het borstelen/slepen ervoor dat de infill weer losser op de mat komt te liggen. Het borstelen moet regelmatig (om de 35 speeluren*) met een driehoekige borstel uitgevoerd worden (zie foto onderaan). Deze driehoekige borstel zal niet breder zijn dan 2 meter en bestaat uit filamenten in nylon van 10 cm hoog. Het type te gebruiken driehoeksborstel kan door Krinkels geleverd worden. Als u een tractor gebruikt, dient de bodemdruk minder dan 0,5 kg/cm² te bedragen. Wanneer u op het veld keert, vorm dan traag een draaicirkel van 6-10 m.borstelen bij droog en warm weer (rond de middaguren) is ten sterkste af te raden. Bij het borstelen is het de bedoeling dat de borstel slijt en niet het kunstgras. Speciaal ontworpen vezels die een lage wrijvingscoëfficiënt veroorzaken om het kunstgras niet extra te belasten door slijtage. Het is tevens zeer belangrijk dat de kunstgrasvezels rechtop blijven staan. Hiervoor dient er een sleepmat gebruikt te worden in rubber (zie foto). Deze sleepmat kan achteraan de driehoeksborstel vastgemaakt worden zodat voor beide onderhoudsvoorschriften slechts één handeling uitgevoerd dient te worden. Regelmatig borstelen en slepen zijn dus belangrijke procedures die niet verwaarloosd mogen worden. De oppervlakte moet afwisselend in de

7 ene en de andere richting geborsteld worden maar steeds in de richting van de naden van het kunstgrasveld, in de breedte dus. 4. Microslijpsel kunstgrasvezel. Naarmate het kunstgrasveld verslijt, wordt er microslijpsel gevormd. Dit slijpsel hoopt zich tijdens (zware) regenval op het veld op en kan een koek vormen. Als dit gebeurt, is het raadzaam dit materiaal met een plastic of houten sneeuwschop te verwijderen. Zo vermijdt u dat het in het veld gelopen wordt. Onnodig te zeggen dat dit materiaal bij grote onderhoudsbeurten zo goed mogelijk van de zand-rubberinfill verwijderd moet worden. Deze handeling zal om de 6 maanden uitgevoerd worden door Krinkels (zie gespecialiseerd onderhoud). 5. Losse naden. Loskomende naden moeten zo snel mogelijk hersteld worden. Een losse naad van ongeveer 0,5 meter kan al gauw enkele meters lang worden als er niet snel wordt ingegrepen. Neem onmiddellijk contact op met Krinkels als u op het veld een losse naad ontdekt. Schenk extra aandacht aan het strafschopgebied en de doelgebieden: het kunstgras is op deze plaatsen soms sneller aan vervanging toe. 6. Omgeving van het veld Materiaal dat op de paden ligt, kan op het kunstgrasveld terechtkomen. Vaak gaat het om materiaal met scherpe kantjes dat slijtage veroorzaakt aan het oppervlak van het kunstgrasveld. Op de lange termijn kan dit het kunstgrasveld ernstig beschadigen. Eens dit materiaal zich op het kunstgrasveld bevindt, kan het onmogelijk nog verwijderd worden omdat de deeltjes vaak kleiner zijn dan de zand-rubberinfilldeeltjes. Steentjes, gruis en grind zorgen eveneens voor een aanzienlijke vervuiling van het oppervlak van het kunstgrasveld.

8 Vaak scheidt slechts een dunne strook of een paar tegels het kunstgrasveld van het natuurlijke gras rond het veld. Als het natuurgras gemaaid wordt, valt het gemaaide gras op het kunstgras. Daardoor gaat de zand-rubberinfill compacteren. Ook de aanwezigheid van struiken kan een nadelige invloed hebben op het kunstgrasveld, wanneer ze in schorssnippers of losse aarde staan en niet ver genoeg van het kunstgrasveld geplant werden. Tijdens stortbuien loopt het water met organische substanties dan ongehinderd op het kunstgrasveld. De afrasteringen staan vaak dichtbij het kunstgrasveld. Vuil en afval dat door de omheining waait en op het kunstgrasveld terechtkomt, kan alleen met de hand verwijderd worden. De omgeving van het kunstgrasveld moet te allen tijde schoongehouden worden. Afval rond het veld kan namelijk op het veld terechtkomen. Zorg ervoor dat er geen onkruid, mos en algen aanwezig zijn rond het veld en dat de onderkant van de afrastering rond het veld altijd vrij is van planten en afval. Krinkels adviseert het verwijderen van gras en andere verontreinigingen met een bladblazer (verwijdert tevens klein (zwerf)vuil dat op de kunstgrasmat ligt indien de maatregel bij droog weer wordt uitgevoerd). Een bladblazer geeft het beste resultaat: u blaast de bladeren en naalden naar één kant van het veld waar ze verzameld kunnen worden met een gazonhark. Let er wel op dat u het mondstuk niet te dicht bij het gras houdt. Mangaten, verzamelputjes en afvoerpijpen moeten regelmatig leeggemaakt worden. Als er om welke reden dan ook water op het veld blijft staan, dient u deskundig advies in te winnen.

9 7. Voertuigen Voertuigen met smalle banden of wielen mogen niet toegelaten worden op het veld. Alle voertuigen die op het veld komen, moeten licht zijn zodat ze geen groeven vormen in het oppervlak of compactering van de onderlaag veroorzaken. Wanneer onderhoudswerken uitgevoerd worden met een voertuig, moet de bestuurder vertragen wanneer hij manoeuvreert, en in brede cirkels draaien om te voorkomen dat de banden of wielen de ondergrond beschadigen. De diameter van de draaicirkel mag in principe niet kleiner dan 6 meter en niet groter dan 10 meter zijn. De bandendruk moet kleiner zijn dan 0,5 kg/cm². Foutief of gebrekkig onderhoud kan problemen veroorzaken met de waterdoorlaatbaarheid van het veld. Als dit het geval is, doet u best een beroep op een specialist om het probleem op te lossen Periodiek onderhoud door Krinkels 1. Aanvullen instrooirubber: Door bespeling is het mogelijk dat op bepaalde plekken op het kunstgras de laagdikte van het instrooizand en/of -rubber afneemt. Voornamelijk bij de penaltystip, maar ook bij de doelgebieden, middenstip en bij de cornergebieden wordt het zand en het rubber uit de mat gespeeld. Krinkels zal de laagdikte van het zand en het rubber regelmatig (1 keer per 2 maanden) controleren en indien nodig aanvullen. De laagdikte van het instrooizand dient 8-10 mm te zijn en die van het instrooirubber dient mm dik te zijn. Indien nodig zal een mix van zand en rubber aangemaakt te worden en

10 daar waar nodig aangebracht worden. Het zand zal automatisch wegzakken waardoor beide laagdikten weer worden terug gebracht. Met behulp hiervan kan weggespeeld materiaal aangevuld worden. 2. Bestrijding onkruid, alg- en mosvorming: Ondanks goed onderhoud kan alsnog onkruid en of alg- en mosvorming optreden. Dit komt vooral voor op de minder intensief bespeelde of op natte en schaduwrijke plaatsen. Het gebruik van chemische middelen tegen onkruid of alg- en mosvorming is meestal toegestaan. Krinkels zal zelf de velden 6 keer per jaar controleren op alg- en mosvorming en indien nodig behandelen. 3. Controleren mat en naden: Controleer de mat en de naden regelmatig op beschadigingen of op loszitten. Indien de mat beschadigd is, of de naden laten los, neem dan direct contact op met de beheerder of Krinkels. Krinkels zal zelf de velden 6 keer per jaar controleren en eventuele losse naden herstellen. 4. Controleren verlichting en hekwerk: Krinkels voert 2 x per jaar onderhoud uit ten behoeve van de verlichting en hekwerken. En indien het aantal branduren van de lampen (8000 uur) het eind van de levensduur nadert worden de lampen preventief vervangen. Indien nodig worden versleten netten van de ballenvangers vervangen. 5. Controleren drainagesysteem: Bij aanwezigheid van drainage dient dit systeem gecontroleerd te worden. Verzeker u ervan dat de draineerbuizen tijdens of direct na een flinke regenbui werken. 6. Doorspuiten drainage: Afhankelijk van het ijzergehalte in de grond en de bodemsoort ter plaatse dient de drainage één keer per jaar tot één keer in de vijf jaar doorgespoten te worden. IJzerafzetting en slibdeeltjes verminderen de waterafvoer van de drainage, waardoor wateroverlast (plasvorming) kan optreden. Krinkels zal zelf de velden 1 keer per jaar controleren en indien nodig de drainage doorspuiten.

11 3.2. Specialistisch onderhoud twee keer per jaar (Krinkels) 1. Loszittende naden repareren en onvlakheden verhelpen: Door verkeerd gebruik, vandalisme en overbespeling in combinatie met onvoldoende onderhoud kunnen oneffenheden ontstaan in de kunstgrasconstructie. Het verwijderen van onvlakheden is maatwerk en afhankelijk van de grootte van de onvlakheid stelt Krinkels een maatregelenpakket op. 2. Reinigen instrooilaag: Ondanks goed en tijdig onderhoud kan de instrooilaag door gebruik van het veld, zwerfafval, bladeren en takken vervuild raken. Krinkels heeft hiervoor een speciale machine beschikbaar die de instrooilaag kan reinigen. Afhankelijk van de mate van vervuiling wordt de reinigingsdiepte bepaald en het vuil wordt gezamenlijk met het instrooimateriaal opgezogen en gezeefd. Bij het zeven valt het gereinigde instrooimateriaal weer terug in de mat en blijft het vuil op de zeef achter. 3. Decompacteren instrooilaag: Eerst wordt de hoeveelheid zand en rubber gecontroleerd. Daarna wordt een symmetrische inspectie over de hele breedte van het kunstgrasveld uitgevoerd. De stabiliteit van alle naden en van de ingetufte lijnen wordt gecontroleerd. Vervolgens wordt onkruid langs het veld met de wortel uitgetrokken, zonder de onderbouw te beschadigen. De zijkanten van het veld worden daarna behandeld met een biologisch afbreekbaar herbicide (als het weer dit toelaat en dit volgens geldende wetgeving is toegestaan). Met een speciale onderhoudsmachine wordt al het losse afval (vb. papier, bladeren, takjes, microslijpsel...) van het veld verwijderd. Het veld is nu klaar voor de volgende behandeling. Die bestaat uit het intensief decompacteren van het kunstgrasveld in de breedte van het veld (zie foto).

12 Door bespeling, vervuiling en klimatologische omstandigheden compacteert de instrooilaag, waardoor de dempende werking hiervan afneemt. Om deze dempende werking te behouden, dient de instrooilaag opgewoeld (gedecompacteerd) te worden. De kunstgrasmat heeft na bewerking door een speciaal ontwikkelde machine weer een vergelijkbare dempende werking als een nieuw ingestrooide mat. Tevens wordt door het opwoelen van de instrooilaag alg- en mosvorming tegengegaan. Het veld wordt dan met de combinatie driehoeksborstel/sleepmat nogmaals geborsteld. Indien nodig worden oneffenheden bijgevuld met extra zand. Vervolgens wordt nieuw zand aangevoerd dat wordt ingeborsteld met een synthetische borstel. Bestrating of plaveisel langs het kunstgrasveld wordt schoongeveegd. Bij vertrek wordt de voetmat gecontroleerd en op haar plaats gelegd, d.w.z. voor de deur of poort.

13 4. Garantie Krinkels geeft volledige garantie voor de sporttechnische eigenschappen van de totale constructie volgens de normen voor een periode van 10 jaar, voor zover aan de voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsbepalingen (en adviezen) wordt voldaan. Krinkels verplicht de beheerder en gebruikers om per veld een logboek bij te houden waarin de gebruiksuren en het uitgevoerde onderhoud worden bijgehouden. Wanneer dit niet goed wordt bijgehouden door de beheerders en gebruikers kan Krinkels niet instaan voor een volledige garantie. Een speeluur is gebaseerd op een normale wedstrijd met 22 spelers en 3 arbiters. Een speeluur is gelijk aan een speler per 300 m2 veld. Deze gegevens moeten dagelijks in het logboek worden geregistreerd. Van dit logboek dient maandelijks een digitaal exemplaar ingevuld te worden op de daarvoor in het leven geroepen website. Een voorbeeld van een logboek is onderstaand weergegeven. De garantie dekt de volgende verschijnselen: abnormale slijtage van de mat; abnormale veroudering van de mat; de bestendigheid van de mat tegen normale klimatologische invloeden; de bestendigheid van de mat tegen rotting in normale omstandigheden. De garantie kan niet ingeroepen worden wanneer: het oppervlak gebruikt wordt voor andere doeleinden in het algemeen of met betrekking tot een andere sport dan deze waarvoor de mat is ontworpen; het oppervlak niet conform de gebruiksvoorschriften wordt aangewend het oppervlak onderhevig is aan vandalisme, chemische aantasting, brand, natuurlijke rampen, en dergelijke; oneffenheden als gevolg van zettingen in de ondergrond indien vóór de realisatie onvoldoende informatie gegeven is over de zettingsgevoeligheid van de ondergrond; het geregistreerde onderhoud middels maandelijks te overleggen logboek niet overeenkomstig het bijgesloten gedeelte over onderhoud is uitgevoerd. het geregistreerde gebruik (middels logboek overleggen van bespelingsuren) het aantal gebruikersuren van jaarlijks 2000 overschrijdt, de bespeling onvoldoende over het veld wordt verdeeld, hetgeen leidt tot een plaatselijke bespeling hoger dan uur per jaar. Dit effect kan voornamelijk optreden bij de doelgebieden.

14 De garantie heeft enkel betrekking op de materiële schade aan de kunstgrasmat zelf en houdt uitsluitend verband met eventuele herstelling en gedeeltelijke of volledige vervanging, naargelang het geval. De garantiebepaling vervalt automatisch wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Krinkels, ondeskundig onderhoud of herstellingen door derden worden uitgevoerd.

A. Wekelijks onderhoud

A. Wekelijks onderhoud Onderhoud Onderhoud kunstgras Onderhoud is behoud van kwaliteit en duurzaamheid. Hierbij doen wij u een onderhoudsopzet toekomen voor een zand/kurk of rubber ingevuld kunstgrasveld. Rolugro Pitch & Equipment

Nadere informatie

Zelf samenstellen Intergrass biedt u aan om het door u gewenste onderhoud zelf samen te stellen. Hierbij zijn er meerdere mogelijkheden:

Zelf samenstellen Intergrass biedt u aan om het door u gewenste onderhoud zelf samen te stellen. Hierbij zijn er meerdere mogelijkheden: Onderhoud Onderhoud op maat Het onderhouden van de kunstgrasvelden is van vitaal belang voor de duurzaamheid en kwaliteit van deze velden. Daarom biedt Intergrass een concept aan voor het onderhoud, zodat

Nadere informatie

Richtlijnen voor Gebruik

Richtlijnen voor Gebruik Richtlijnen voor Gebruik Kunstgrasvoetbalveld zand/rubber infill RKZVC te Zieuwent Dit document heeft het document Richtlijnen voor Gebruik en Onderhoud Kunstgrasvoetbalvelden zand/rubber infill revisie

Nadere informatie

versie Onderhoudsplan Kunstgrasvelden

versie Onderhoudsplan Kunstgrasvelden Onderhoudsplan Kunstgrasvelden Inhoudsopgave: 1. Doelstelling 2. Onderhoud Registratie 2.1 maandelijks controle 2.2 kwartaal controle 2.3 jaarlijkse controle 3. Onderhoud Kalender 4. Dagelijks en Wekelijks

Nadere informatie

Onderhoud van kunstgrasvelden

Onderhoud van kunstgrasvelden Onderhoud van kunstgrasvelden Arnhem, oktober 2006 Inhoud Inleiding 5 1 Waarom kunstgras? 7 2 Kunstgrasvelden 11 2.1 Wat is kunstgras? 11 2.1.1 Zand-ingestrooide velden 11 2.1.2 Semi-zand-ingestrooide

Nadere informatie

Gebruik, onderhoud & garantie

Gebruik, onderhoud & garantie Gebruik, onderhoud & garantie Royal Grass kunstgras Gefeliciteerd, het genieten kan beginnen! Hartelijk dank voor uw keuze voor Royal Grass kunstgras. Kiezen voor Royal Grass betekent kiezen voor langdurige

Nadere informatie

Gebruik, onderhoud & garantie

Gebruik, onderhoud & garantie Gebruik, onderhoud & garantie Royal Grass kunstgras Gefeliciteerd, het genieten kan beginnen! Hartelijk dank voor uw keuze voor Royal Grass kunstgras. Kiezen voor Royal Grass betekent kiezen voor langdurige

Nadere informatie

Instructie gebruik (trainings)velden EVC

Instructie gebruik (trainings)velden EVC Instructie gebruik (trainings)velden EVC Dit seizoen is EVC de trotse gebruiker van een schitterend kunstgrasveld. Naast dit veld beschikt EVC nog over een grastrainingsveld en twee speelvelden. Alle velden

Nadere informatie

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren 1. Ondergrond Kunstgras moet geïnstalleerd worden op een stabiele en goed drainerende ondergrond zonder onkruid. De opbouw van de ondergrond

Nadere informatie

Onderhoud kunstgrasvelden. Maatwerk voor de beheerder

Onderhoud kunstgrasvelden. Maatwerk voor de beheerder Onderhoud kunstgrasvelden Maatwerk voor de beheerder 2.1 Normering 2.2 Oude generatie kunstgras 2.3 Nieuwe generatie kunstgras 5.1 Borstelen/slepen kunstgrasmat 5.2 Bestrijding onkruid, alg- en mosvorming

Nadere informatie

Richtlijnen Onderhoud en gebruik zand/rubber ingestrooide kunstgras sportaccommodaties

Richtlijnen Onderhoud en gebruik zand/rubber ingestrooide kunstgras sportaccommodaties Richtlijnen Onderhoud en gebruik zand/rubber ingestrooide kunstgras sportaccommodaties documentnr. 11038-90006 revisie 07 april 2010 datum vrijgave Beschrijving revisie 07 goedkeuring vrijgave april 2010

Nadere informatie

Onderhoudsinstructie Zandkunstgrasbanen. Juli 2015

Onderhoudsinstructie Zandkunstgrasbanen. Juli 2015 Onderhoudsinstructie Zandkunstgrasbanen Juli 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Uitgangssituatie... 4 3. Dagelijks en/of wekelijk onderhoud.. 4 3.1 Theoretische achtergrond.. 4 3.1.1 Vervuiling.. 4

Nadere informatie

KWALITEITSBEOORDELING Kunstgras voetbalveld. Veld 2 VV RSC Rossum Sportpark Het Maalland te Rossum. augustus 2016

KWALITEITSBEOORDELING Kunstgras voetbalveld. Veld 2 VV RSC Rossum Sportpark Het Maalland te Rossum. augustus 2016 Adviesbureau voor Sport en Cultuurtechniek Laarstraat 5 6999 DM Hummelo T 06 43550580 info@ascschuurman.nl www.ascschuurman.nl KWALITEITSBEOORDELING Kunstgras voetbalveld Veld 2 VV RSC Rossum Sportpark

Nadere informatie

Richting de winter en in de winter worden veel vragen gesteld over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden.

Richting de winter en in de winter worden veel vragen gesteld over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden. Kunstgrasvelden in de winter Richting de winter en in de winter worden veel vragen gesteld over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden. Kunstgras en vorst Het bespelen van (semi)-zandkunstgrasvelden

Nadere informatie

PROTOCOL Kunstgras Voetbalvereniging Loenermark Lonapark 5 7371 EH Loenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 4 november 2015 Print datum: 17-11-2015 1 / 6

PROTOCOL Kunstgras Voetbalvereniging Loenermark Lonapark 5 7371 EH Loenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 4 november 2015 Print datum: 17-11-2015 1 / 6 PROTOCOL Kunstgras Voetbalvereniging Loenermark Lonapark 5 7371 EH Loenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 4 november 2015 Print datum: 17-11-2015 1 / 6 1. Inleiding Sinds september 2014 beschikt vv Loenermark

Nadere informatie

Onderhoud kunstgrasvelden

Onderhoud kunstgrasvelden Onderhoud kunstgrasvelden 1. Inleiding. Nadat halverwege de jaren zeventig de eerste kunstgrasvelden voor hockey werden neergelegd, is de aanleg van nieuwe velden in een stroomversnelling terecht gekomen.

Nadere informatie

L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding

L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding L21GRR013 Onderhouden bestratingen Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding Ontwerpfase Ontwerp -> het onderhoud aan bestrating begint bij de ontwerper die aan de tekentafel zit! Ontwerper

Nadere informatie

KUNSTGRAS OF NATUURGRAS?

KUNSTGRAS OF NATUURGRAS? Behoort bij agendapunt 4 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 17 april 2012 KUNSTGRAS OF NATUURGRAS? Met kunstgras geef je de jeugd nog meer mogelijkheden. Colofon Opdrachtgever Cuijk Info

Nadere informatie

Kunstgras natuurlijk?

Kunstgras natuurlijk? Kunstgras natuurlijk? Notitie Kunstgras natuurlijk 9 mei 2009 Inleiding De gemeenteraad heeft geïnformeerd naar de toepasbaarheid/bruikbaarheid van kunstgras voor de voetbalsportaccommodaties in de gemeente

Nadere informatie

Bezanden (per jaar)* 25 m3 28 700 Vertidraineren / schudfrees* 0,33 Keer 450 150 Onkruidbestrijding 0,33 Keer 270 90 Dressen* 6 m3 35 210

Bezanden (per jaar)* 25 m3 28 700 Vertidraineren / schudfrees* 0,33 Keer 450 150 Onkruidbestrijding 0,33 Keer 270 90 Dressen* 6 m3 35 210 BIJLAGE IX Projectnaam MIP Soest Opdrachtgever Gemeente Soest Projectnummer T1113FA1 Contactpersoon Dhr. M. Ahlers Documentnummer T1113FA1_20131218 Auteur(s) Ing. B. Waninge Datum 22 april 2014 Vrijgave

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT (Bijlage)

GEBRUIKERSREGLEMENT (Bijlage) GEBRUIKERSREGLEMENT (Bijlage) Reglement ter zake van het gebruik van de buitensportaccommodatie plaatselijk bekend als Sportterrein Midsland, bestaande uit een kunstgrasveld met verlichting en een natuurgrasveld,

Nadere informatie

Goed onderhoud maakt het verschil

Goed onderhoud maakt het verschil Hoofdstuk 9 Goed onderhoud maakt het verschil De kwaliteit en levensduur is sterk afhankelijk van het onderhoud Het idee dat kunstgras geen onderhoud vergt, is al lang achterhaald. Zonder goed en regelmatig

Nadere informatie

Kunstgras is meer dan de som der delen! Ir. René Koerhuis

Kunstgras is meer dan de som der delen! Ir. René Koerhuis Kunstgras is meer dan de som der delen! Ir. René Koerhuis Product Manager TenCate Thiolon Zwolle, 15 november 2007 Onderwerpen presentatie Wat is een kunstgrassysteem? 40 jaar kunstgrasontwikkeling Volgende

Nadere informatie

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen Bladnr. 1 van 16 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR-00-0006 Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen Bladnr. 2 van 16 1. A l g e m e e n Bladnr.

Nadere informatie

RAPPORT sporttechnische keuring kunstgras hockeyveld Sportpark Laan van Maarschalkerweerd S.V. Kampong, veld 1 te Utrecht april 2005

RAPPORT sporttechnische keuring kunstgras hockeyveld Sportpark Laan van Maarschalkerweerd S.V. Kampong, veld 1 te Utrecht april 2005 sporttechnische keuring kunstgras hockeyveld Sportpark Laan van Maarschalkerweerd S.V. Kampong, veld 1 te Utrecht april 2005 Projectgegevens april 2005, pagina 1 Omschrijving Locatie Doel Opdrachtgever

Nadere informatie

Service Centrum West Gemeente Enschede B.W.Ter Kuilestraat 33 Postbus AA Enschede T.a.v. R.Belshof

Service Centrum West Gemeente Enschede B.W.Ter Kuilestraat 33 Postbus AA Enschede T.a.v. R.Belshof Service Centrum West Gemeente Enschede B.W.Ter Kuilestraat 33 Postbus 20 7500 AA Enschede T.a.v. R.Belshof Betreft: Beschrijving offerte aanleg Multiplaycourt School. Groenlo, 06 Feb 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN Tegen meerprijs Leveren en aanbrengen maaitegels rondom het kunstgrasvlak. Leveren en aanbrengen geotextiel (drukspreidend waterdoorlatend vlies) Meerprijs: 3,-- per m². Verschillende kleuren in één vak

Nadere informatie

SPECIALISTEN IN REINIGING

SPECIALISTEN IN REINIGING KLIKO GARANDEERT : Uw winkelstraat VOLLEDIG SCHOON en KAUWGOMVRIJ, snel en vakkundig gerealiseerd met een minimum aan overlast! SPECIALISTEN IN REINIGING Is uw winkelstraat schoon? BEZOEK ONZE WEBSITE

Nadere informatie

EPDM staat voor Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer en behoort tot de kunststof groep rubber.

EPDM staat voor Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer en behoort tot de kunststof groep rubber. Veel gestelde vragen Artdeck Algemeen wat is Artdeck Onder de naam Artdeck wordt een gepatenteerd product geleverd waarbij roosters geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met EPDM korrelgranulaat. Met Artdeck

Nadere informatie

DW-CLEANING TURNHOUT

DW-CLEANING TURNHOUT SPECIALIST IN REINIGEN VAN: - ZONNEPANELEN, - DAKEN, - DAKGOTEN, - OPRITTEN, - PANELEN, - DAKGOTEN - GEVELS - SCHOORSTENEN COATING VAN DAKEN,.. DW-CLEANING TURNHOUT VOOR VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL: 0497/O7.65.02

Nadere informatie

Veneto, Etrusco, Silencio, Style Elle, Style Emme, SD, Sicuro R10

Veneto, Etrusco, Silencio, Style Elle, Style Emme, SD, Sicuro R10 Veneto, Etrusco, Silencio, Style Elle, Style Emme, SD, Sicuro R10 Moderne reinigingstechnieken beogen het verminderen van vochtige reinigingstechnieken, en deze te vervangen door drogere reinigingstechnieken.

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE Sika FastFix-131

TECHNISCHE FICHE Sika FastFix-131 TECHNISCHE FICHE VOCHTUITHARDEND VOEGMATERIAAL VOOR ALLE SOORTEN STRAATSTENEN MET EEN VOEGBREEDTE TUSSEN 2 EN 12 MM BESCHRIJVING TOEPASSINGEN EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN is een vochtuithardend voegmateriaal

Nadere informatie

Graszoden die niet onmiddellijk gelegd kunnen worden, rolt u uit op een stuk plastic. Geef ze dagelijks water.

Graszoden die niet onmiddellijk gelegd kunnen worden, rolt u uit op een stuk plastic. Geef ze dagelijks water. Graszoden leggen Graszoden leggen Het voordeel van graszoden boven graszaad is dat het effect direct zichtbaar is. Maar ook graszoden moeten eerst aanslaan voor ze kunnen worden betreden en moeten vochtig

Nadere informatie

Investering in kunstgras voetbalvelden vergt meer dan geld voor kunstgras alleen

Investering in kunstgras voetbalvelden vergt meer dan geld voor kunstgras alleen Hoofdstuk 11 Investering in kunstgras voetbalvelden vergt meer dan geld voor kunstgras alleen Installatie van kunstgras voor voetbal vergt vaak investering in aanvullende zaken De investering in een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

BuitenGewoon Kunstgras. Leginstructies. Een fris, groen en keurig onderhouden gazon het gehele jaar door

BuitenGewoon Kunstgras. Leginstructies. Een fris, groen en keurig onderhouden gazon het gehele jaar door BuitenGewoon Kunstgras Leginstructies Stelt u zich eens voor... Een fris, groen en keurig onderhouden gazon het gehele jaar door Nooit meer grasmaaien Nooit meer verticuteren en bemesten Nooit meer sproeien

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de buitensportterreinen die worden verhuurd door het SportAG

Huishoudelijk reglement op de buitensportterreinen die worden verhuurd door het SportAG SportAG Autonoom Gemeentebedrijf Sport Correspondentieadres: Zwarte Zusterstraat 17 9300 Aalst 053 72 38 92 sportdienst@aalst.be Huishoudelijk reglement op de buitensportterreinen die worden verhuurd door

Nadere informatie

joy gardens uitgebreide leginstructies

joy gardens uitgebreide leginstructies joy gardens uitgebreide leginstructies Joy Gardens is een turn-key systeem, wereldwijd geïnstalleerd met de Joy filosofie: Alleen met een perfecte installatie zul je het meest van jouw Joy gras genieten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Cleanfix SW 50. Stof-/waterzuiger

Gebruiksaanwijzing. Cleanfix SW 50. Stof-/waterzuiger Gebruiksaanwijzing Cleanfix SW 50 Stof-/waterzuiger Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Internet: www.cleanfix.com Telefoon: 0499 55 00 33 www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail:

Nadere informatie

Net zo groen als gras. Steenwijkerland en kunstgras?

Net zo groen als gras. Steenwijkerland en kunstgras? Net zo groen als gras Steenwijkerland en kunstgras? Steenwijkerland, versie 23-6-2009 Inhoudsopgave Inleiding en aanleiding...3 Doelstelling...3 Hoofdstuk 1: Wat is kunstgras?...4 Hoofdstuk 2 Criteria...5

Nadere informatie

Leading in Artificial Grass Systems

Leading in Artificial Grass Systems Leading in Artificial Grass Systems Zandgevuld systeem 1 Kunstgras (24 mm) Infill (zand 22 mm) 2 Lava / rubber (6 cm) 3 Stabilisatiezand (42 cm) 4 Drainagelaag / natuurlijke ondergrond Edel Elite LSR:

Nadere informatie

Welkom. Onderzoek naar kunstgrasvoetbalvelden

Welkom. Onderzoek naar kunstgrasvoetbalvelden Welkom Onderzoek naar kunstgrasvoetbalvelden Afstudeeronderzoek 2010, in opdracht van ProCensus, Hogeschool Van Hall Larenstein, door: Arjen Wallinga en Ramon van Dijk Kunstgras Onderzoek naar kunstgrasvoetbalvelden

Nadere informatie

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Gevelbekleding NONIGNIS / IGNIS van massief hout. NONIGNIS kan worden toegepast in de gevel, kozijnborstweringen en voor houten bergingen, schuttingen,

Nadere informatie

LEESWIJZER VOORBEELDBESTEK KUNSTGRASVOETBALVELD

LEESWIJZER VOORBEELDBESTEK KUNSTGRASVOETBALVELD LEESWIJZER VOORBEELDBESTEK KUNSTGRASVOETBALVELD Opdrachtgever : Contactpersoon : e-mail: : Datum : 12-12-2014 Versie : Concept INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Perceel 1, realisatie kunstgrasveld...

Nadere informatie

Kunstgras: een zegen of doodsteek?

Kunstgras: een zegen of doodsteek? Kunstgras: een zegen of doodsteek? B E N D E M M E R ( G E M E E N T E B O R N E ) & J A N W I L L E M B O O N ( G R A S A D V I E S ) N A T I O N A A L S P O R T V E L D E N C O N G R E S Z E I S T -

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor:

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor: Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud beheer en onderhoud 7 9 mei 2016 Renovatie speelveld annex trainingsveld Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het

Nadere informatie

Ruimte. voor en door. kunstgras

Ruimte. voor en door. kunstgras Ruimte voor en door kunstgras 1 beleidsnotitie Ruimte voor en door kunstgras Inhoudsopgave 1 Inleiding, doelstellig en reikwijdte 3 2 Algemene informatie over kunstgras 5 3 Investering gemeente in kunstgras

Nadere informatie

Onderhoudsinstructies

Onderhoudsinstructies Uw Solidfloor heeft verzorging en bescherming nodig! Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Regelmatig stofzuigen of met een zachte bezem vegen beperkt het risico van krassen. Gebruik een deurmat

Nadere informatie

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid 1 Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid Probleem Losliggende stenen, vervuild, dichtgeslibd en niet meer doorlatend 2 Drainvoeg wat is het? waterdoorlatende infiltratievoeg

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud Handleiding PVC-kliktegels Leginstructies Reiniging en onderhoud Leginstructies Voorbereiding De PVC-kliktegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke voorkeur te geven aan

Nadere informatie

FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS

FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS FUNDERING Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL Advies en handige tips KERAMIEK verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS Verwerking Keramische terrastegels met Tubag mortels ALGEMEEN Het Zandbed Wanneer

Nadere informatie

A. van Leeuwenhoekweg 38 H 2408 AN ALPHEN AAN DEN RIJN www.aasportsystems.nl

A. van Leeuwenhoekweg 38 H 2408 AN ALPHEN AAN DEN RIJN www.aasportsystems.nl AA Sportsystems Onderzoek tennisaccommodaties 2011 AA Sportsystems is door de gemeente Heemstede gevraagd een rapport uit te brengen over de technische- en sporttechnische toestand van de tennisbanen op

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN LINOLEUM VLOEREN. De Waegenaere NV

ONDERHOUD VAN LINOLEUM VLOEREN. De Waegenaere NV ONDERHOUD VAN LINOLEUM VLOEREN De Waegenaere NV Bieke Een linoleum vloer en onderhoud Met een vloer van Forbo Flooring beschik je over een hoogwaardige en zeer duurzame vloerbekleding. Een product waarvan

Nadere informatie

Vissteigers en visstoepen: typen en materialen

Vissteigers en visstoepen: typen en materialen Vissteigers en visstoepen: typen en materialen Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de keuze van het type vissteiger of stoep, zoals de bereikbaarheid van de locatie, de huidige oeverinrichting,

Nadere informatie

1. Wat is een groendak? 2. Waarom een groendak? 3. Waarom een nidasedum groendak? 4. Wat is Nidasedum en hoe wordt nidasedum gekweekt? 5.

1. Wat is een groendak? 2. Waarom een groendak? 3. Waarom een nidasedum groendak? 4. Wat is Nidasedum en hoe wordt nidasedum gekweekt? 5. Info sessie 1. Wat is een groendak? 2. Waarom een groendak? 3. Waarom een nidasedum groendak? 4. Wat is Nidasedum en hoe wordt nidasedum gekweekt? 5. Toebehoren nidasedum 6. Waarmee rekening te houden

Nadere informatie

nora 1-componenten voegpasta

nora 1-componenten voegpasta nora 1-componenten voegpasta Lees aandachtig de instructies op de verpakking! In de meeste gevallen hoeven de naden bij nora rubber vloerbedekking niet over het gehele oppervlakte gevoegd te worden. Uitzonderingen:

Nadere informatie

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Avery zelfklevende films zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kwaliteiten voor even zovele verschillende toepassingen.

Nadere informatie

Handleiding Royal Grass

Handleiding Royal Grass Handleiding Royal Grass Royal Grass kunstgras Kiezen voor Royal Grass betekent kiezen voor langdurige kwaliteit. Royal Grass behoudt jaar na jaar haar mooie kleur. Het is uitgebreid getest op verkleuring

Nadere informatie

Index. Klaar voor de toekomst. - Het bedrijf: wie zijn wij? - Wat is NanoCoating? - Mogelijkheden met NanoCoating. - Voordelen van NanoCoating

Index. Klaar voor de toekomst. - Het bedrijf: wie zijn wij? - Wat is NanoCoating? - Mogelijkheden met NanoCoating. - Voordelen van NanoCoating Index - Het bedrijf: wie zijn wij? - Wat is NanoCoating? - Mogelijkheden met NanoCoating - Voordelen van NanoCoating - Producten Universal Cleaner Special Nano Polish NanoCoat Steen & Hout NanoCoat Solar

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

Het onderhouden van rubber infill kunstgrasvelden

Het onderhouden van rubber infill kunstgrasvelden Het onderhouden van rubber infill kunstgrasvelden Ervaringen van het Sportbedrijf Tilburg In de vorige editie van de FIELDMANAGER heeft u kunnen lezen dat de gemeente Tilburg ervaren is op het gebied van

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER

Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER SPEELHUIS TIJGER Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER Omschrijving Nummer Onderdeel Hoeveelheid hoeveelheid 1 1 Vloerplaat-terras 1 4 2 2 Vloerplaat-speelhuis 1 5 3 3 dakpaneel 1 4 4 4 dakpaneel 2 1 5 5 Verbindingsstrook

Nadere informatie

Infill in kunstgras voetbalvelden

Infill in kunstgras voetbalvelden Infill in kunstgras voetbalvelden Een kunstgras voetbalveld bestaat uit een onderbouw constructie (ca. 40 cm zandopbouw veelal voorzien van drainage), een sporttechnische laag (ca. 10 cm met veelal lava

Nadere informatie

Voor het beste resultaat adviseren wij altijd een zandbed van breker- of lavazand aan te brengen.

Voor het beste resultaat adviseren wij altijd een zandbed van breker- of lavazand aan te brengen. KUNSTGRAS AANLEGGEN Aanleg instructie kunstgras Benodigdheden - Tommygrass kunstgras - Geotextiel drukverdelend onderdoek - Stanleymes - Lijm en lijmband (2 varianten) 2 componenten lijm lijmband 2 componenten

Nadere informatie

opname tennisbanen 1-6, TV Fidote projectnummer

opname tennisbanen 1-6, TV Fidote projectnummer Plaats: Opdrachtgever: Vereniging: Namens opdrachtgever aanwezig: Namens vereniging aanwezig: Middelbeers (gemeente Oirschot) Gemeente Oirschot TV Fidote De heer M. Pit De heer R. Kuiper Opname uitgevoerd

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

De kunst van. Projectleider Jeroen Moes (l) en uitvoerder Arjan Oude Middendorp op sportpark Boekelo.

De kunst van. Projectleider Jeroen Moes (l) en uitvoerder Arjan Oude Middendorp op sportpark Boekelo. De kunst van kunst Projectleider Jeroen Moes (l) en uitvoerder Arjan Oude Middendorp op sportpark Boekelo. 8 gras Na jaren voorbereidingen gaat het dan eindelijk gebeuren: vanaf seizoen 2012-2013 is de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Herstel wateroverlast kunstgrasveld IJFC

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Herstel wateroverlast kunstgrasveld IJFC Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/05959 Datum : 26 maart 2013 Programma : Sport Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder : mw. M. van

Nadere informatie

BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE. Plaatsingsvoorschriften. nidagreen

BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE. Plaatsingsvoorschriften. nidagreen BODEMVERSTERKING EN STABILISATIE Plaatsingsvoorschriften nidagreen nidagreen onderlaag voor sierkunstgras 1 - Algemeen nidagreen platen zijn honingraatplaten in polypropyleen die bedoeld zijn als stevige

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Adviesdocument beachtennisvelden

Adviesdocument beachtennisvelden Adviesdocument beachtennisvelden Aanleg permanente beachtennisvelden bij een tennisvereniging maart 2017 Inleiding De KNLTB ziet beachtennis als een goede en uitdagende aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod

Nadere informatie

KUNSTGRAS LEGGEN Benodigdheden Ondergrond Voor het beste resultaat adviseren wij toch een zandbed van breker- of lavazand aan te brengen.

KUNSTGRAS LEGGEN Benodigdheden Ondergrond Voor het beste resultaat adviseren wij toch een zandbed van breker- of lavazand aan te brengen. KUNSTGRAS LEGGEN Benodigdheden - stanleymes - lijm - lijmband - lijmkam - plastic handschoenen - kunstgras - geotextiel drukverdelend onderdoek - evt. vulzand Ondergrond Verwijder eerst het oude gras en

Nadere informatie

Royal Grass. ...ook bij u in de tuin?

Royal Grass. ...ook bij u in de tuin? LifeStyle Royal Grass...ook bij u in de tuin? U staat open voor het idee Royal Grass aan te leggen, anders zou u immers deze brochure niet lezen. Mogelijk heeft u nog het idee dat kunstgras er niet natuurlijk

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS PANDA

Onderdelen lijst SPEELHUIS PANDA SPEELHUIS PANDA Onderdelen lijst SPEELHUIS PANDA Omschrijving Nummer Onderdeel Maat in mm hoeveelheid Voorwand 1 Voorgemonteerd paneel 119X1-1.114 1 Zijwand 2 Voorgemonteerd paneel 173xh.114 1 Achterwand

Nadere informatie

Postbus 841 6800 AV Arnhem Info@gnd.nl www.gnd.nl 026 379 0216. GND-onderhoudsvoorschriften binnendeuren

Postbus 841 6800 AV Arnhem Info@gnd.nl www.gnd.nl 026 379 0216. GND-onderhoudsvoorschriften binnendeuren Postbus 841 6800 AV Arnhem Info@gnd.nl www.gnd.nl 026 379 0216 GND-onderhoudsvoorschriften binnendeuren versie 2014 INHOUDSOPGAVE 1. GND-garantie:... 3 1.1. GND-garantiereglement:... 3 1.2 GND-garantielabel:...

Nadere informatie

Handleiding. voor het onderhoud van Royal Grass kunstgras. enjoy perfection

Handleiding. voor het onderhoud van Royal Grass kunstgras. enjoy perfection Handleiding voor het onderhoud van Royal Grass kunstgras enjoy perfection Onderhoud Royal Grass Het kunstgras ligt er en ligt er ongetwijfeld prachtig bij. Tijd om er lekker van te gaan genieten. Om te

Nadere informatie

Royal Grass Installatiehandleiding

Royal Grass Installatiehandleiding Royal Grass Installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk met instructies en tips voor het juist installeren van Royal Grass kunstgrasproducten zonder zandinvulling. In deze

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS EEKHOORN

Onderdelen lijst SPEELHUIS EEKHOORN SPEELHUIS EEKHOORN Onderdelen lijst SPEELHUIS EEKHOORN Omschrijving Nummer Onderdeel Maat in mm hoeveelheid PLATFORM Voorgemonteerd paneel Staanders 1 68x68x1450 10 Ligger 2 26x52x2325 2 Middenligger

Nadere informatie

Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren.

Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren. Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren. Kochs kozijnen, ramen en deuren zijn hoogwaardige bouwelementen met een veelvoud aan mogelijkheden. Om U jaren lang naar tevredenheid te kunnen

Nadere informatie

Hoe kunnen we de kwaliteit van onze houtchips verbeteren?

Hoe kunnen we de kwaliteit van onze houtchips verbeteren? Hoe kunnen we de kwaliteit van onze houtchips verbeteren? 1. Het chippen van het hout: Zorg dat het hout kan voordrogen, leg het hout enkele maanden op een stapel op een plek waar de wind er goed bij

Nadere informatie

GYNNSAM messen zijn ontworpen voor intensief dagelijks gebruik. Het design is gebaseerd op de eisen die een professionele kok aan een mes stelt, maar

GYNNSAM messen zijn ontworpen voor intensief dagelijks gebruik. Het design is gebaseerd op de eisen die een professionele kok aan een mes stelt, maar GYNNSAM messen GYNNSAM messen zijn ontworpen voor intensief dagelijks gebruik. Het design is gebaseerd op de eisen die een professionele kok aan een mes stelt, maar is verder aangepast aan de dagelijkse

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden

Beheer en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden Beheer en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden Inleiding Dit Beheer en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden is gebaseerd op het onderzoek van ISA Sport in november 2011. ISA Sport heeft de kwaliteit

Nadere informatie

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Winteropslag. Robotmaaier

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Winteropslag. Robotmaaier 8. Onderhoud Controleer en maak de Husqvarna-robotmaaier regelmatig schoon en vervang eventuele versleten onderdelen voor een betere betrouwbaarheid en een langere levensduur. Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Tuinwijzer. Wat u moet weten over het onderhoud van uw tuin. Thuis in woondiensten

Tuinwijzer. Wat u moet weten over het onderhoud van uw tuin. Thuis in woondiensten U huurt een woning van Sité met een tuin. Als huurder houdt u uw tuin natuurlijk netjes bij. Want een goed onderhouden tuin is niet alleen prettig voor uzelf, maar ook voor de buurt. In deze Tuinwijzer

Nadere informatie

OnderhoudSportvloeren

OnderhoudSportvloeren Onderhoud onderhoudsabonnementen sportvloeren sportvloeren.nl 11.0 sportvloeren met een homogene toplaag A. Algemeen Met dit onderhoudsadvies verstrekken wij u een leidraad voor een goed evenwichtig onderhoudspatroon

Nadere informatie

De afdekklep en glasplaat reinigen

De afdekklep en glasplaat reinigen 11_chap11.fm Page 293 Thursday, March 3, 2005 12:50 PM De afdekklep en glasplaat reinigen Het is belangrijk om de afdekklep en de glasplaat regelmatig schoon te maken, om te zorgen voor de beste afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Onderhoud kunstgras. Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek Werkgroep onderhoud kunstgras. Rapportage Werkgroep onderhoud kunstgras

Onderhoud kunstgras. Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek Werkgroep onderhoud kunstgras. Rapportage Werkgroep onderhoud kunstgras Onderhoud kunstgras Rapportage Werkgroep onderhoud kunstgras Eindrapportage april 2011 Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek Werkgroep onderhoud kunstgras dhr. J. van der Veen dhr. B. van den Bosch

Nadere informatie

Leginstructie Namgrass / easy grass: Benodigdheden: Ondergrond: plastic handschoenen kunstgras geotextiel drukverdelend onderdoek

Leginstructie Namgrass / easy grass: Benodigdheden: Ondergrond: plastic handschoenen kunstgras geotextiel drukverdelend onderdoek Leginstructie Namgrass / easy grass: Benodigdheden: stanleymes lijm lijmband lijmkam plastic handschoenen kunstgras geotextiel drukverdelend onderdoek 1 Ondergrond: 1) Verwijder eerst het oude gras en

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor:

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor: Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud beheer en onderhoud 6 30 mei 2016 Renovatie speelveld annex trainingsveld Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN

MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN MONTAGE HANDLEIDING ALUMINUM KOZIJNEN 1. Algemeen De in deze handleiding genoemde richtlijnen zijn universeel van toepassing op de geleverde aluminium kozijnen. Zij moeten bekend zijn bij diegene die de

Nadere informatie

Dagelijks huishoudelijk gebruik stelt hoge eisen aan vloeren. PRÄRIE vloeren worden getest volgens de normen voor vloeren voor gebruik in huis en

Dagelijks huishoudelijk gebruik stelt hoge eisen aan vloeren. PRÄRIE vloeren worden getest volgens de normen voor vloeren voor gebruik in huis en PRÄRIE Dagelijks huishoudelijk gebruik stelt hoge eisen aan vloeren. PRÄRIE vloeren worden getest volgens de normen voor vloeren voor gebruik in huis en voor licht commercieel gebruik (EN 13329). Ze voldoen

Nadere informatie

kunststof Montage handleiding 1. Algemeen 2. ontvangst 3. Opslag 4. Plaatsing 5. Afwerking

kunststof Montage handleiding 1. Algemeen 2. ontvangst 3. Opslag 4. Plaatsing 5. Afwerking Montage handleiding 1. Algemeen De in deze handleiding genoemde richtlijnen zijn universeel van toepassing op de geleverde kunststof kozijnen. Zij moeten bekend zijn bij diegene die de kozijnen monteert

Nadere informatie

TENNISBANEN SPECIAL. "Onderhoud, bespeelbaarheid, levensduur en kosten"

TENNISBANEN SPECIAL. Onderhoud, bespeelbaarheid, levensduur en kosten FM S P O R T FA C I L I T I E S M A G A Z I N E READER C37 September 2009 TENNISBANEN SPECIAL "Onderhoud, bespeelbaarheid, levensduur en kosten" Speleigenschappen tennisbanen Onderhoud, bespeelbaarheid,

Nadere informatie

Kunstgras leggen. Voor- en nadelen van kunstgras. Kunstgras aanschaffen

Kunstgras leggen. Voor- en nadelen van kunstgras. Kunstgras aanschaffen Kunstgras leggen Voor- en nadelen van kunstgras Indien u nadenkt over het aanleggen van een kunstgras gazon is het goed om even de voor en nadelen op een rijtje te zetten. Aan het aanleggen van een kunstgrasgazon

Nadere informatie

Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven.

Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven. Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven. Copijn tuin- en landschapsarchitecten b.v. Datum: 13 juni 2014 V.3 Projectnummer: 14.T0344 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wijze van onderzoek 3 3. Uitgangssituatie

Nadere informatie

De wereld op z n kop!

De wereld op z n kop! De wereld op z n kop! dreamlitenachtlenzen dreamlite.nl Lees eerst het informatieblad dat je ontvangen hebt bij het verstrekken van de lenzen. Voorbereidingen om je DreamLite nachtlenzen in te zetten Wanneer

Nadere informatie

Tisanos, het kunstgras valondergrondsysteem voor duurzame veiligheid op speelplaatsen en sportvelden.

Tisanos, het kunstgras valondergrondsysteem voor duurzame veiligheid op speelplaatsen en sportvelden. Tisanos, het kunstgras valondergrondsysteem voor duurzame veiligheid op speelplaatsen en sportvelden. DE IDEALE OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE SPEEL- EN VALONDERGROND. Het Tisanos systeem staat voor een technologische

Nadere informatie

Geavanceerde reinigingsoplossingen. voor onderhoud, herstel en industrie

Geavanceerde reinigingsoplossingen. voor onderhoud, herstel en industrie Geavanceerde reinigingsoplossingen voor onderhoud, herstel en industrie Voor professionele reiniging Vertrouw op de kwaliteit van Loctite De Loctite MRO-reinigers zijn ontwikkeld voor de reiniging van

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden

Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden De kosten voor een kunstgrasveld verschillen natuurlijk per veld. Zoals in hoofdstuk 2 is te lezen, is de prijs sterk afhankelijk van het gekozen soort veld. Ook

Nadere informatie

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer RubberShell SA RubberShell is een innovatief zelfklevend EPDM membraan. Opgebouwd uit een (compleet vernieuwende) EPDM toplaag, interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde

Nadere informatie