Identity & Access Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Identity & Access Management"

Transcriptie

1 Identity & Access Management Whitepaper Rolf Emmens Information Consultant Security Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management zien. Koos Jennekens Information Consultant Beheertooling Paul de Koning Project Manager Peter Louwerse Technical Consultant Microsoft Karel van Oort Information Consultant Security Bettina Witteveen Information Consultant Service Mngt versie 2007 Inter Access 2007

2 Inhoudsopgave Voorwoord Waarom Identity & Access Management? Operational Efficiency (Efficiënte bedrijfsprocessen) Cost Containment (Kostenbeheersing) Risk Management (Risicobeheersing) Business Facilitation (Ondersteuning/ faciliteren van de business) Regulatory Compliance (Voldoen aan Wet- en Regelgeving) Definitie De Inter Access Methode voor Identity & Access Management Think Build Transform Operate Resources Conclusie

3 De Inter Access Methode voor Identity & Access Management IAM voor IAM Whitepaper Voorwoord Kunt u een rapportage krijgen over de actuele stand van zaken van de autorisatie van uw medewerkers? Zo ja, neemt het aanleveren van rapportages met de actuele stand van zaken van de autorisaties van medewerkers meerdere dagen in beslag? Krijgt u hoofdpijn van alle wetten en regels waar uw organisatie aan moet voldoen? Ontstaat er een lichte paniek in uw organisatie als er een security audit voor de deur staat? Laat u een nieuwe medewerker ook wel eens een dag of twee onder andermans account werken, omdat het aanvragen van een nieuw account veel te lang duurt? Moet uw IT organisatie een periodieke opschoonactie uitvoeren om gebruikersaccounts te vergelijken met de in- en uitdienst meldingen van HR? Zijn er medewerkers binnen uw organisatie die beschikken over rechten die ze feitelijk niet (meer) nodig hebben? Besteedt de ICT helpdesk een groot percentage van calls aan het resetten van wachtwoorden of het corrigeren van onjuiste autorisaties? Klagen eindgebruikers in uw organisatie ook regelmatig over de veelheid aan accounts en wachtwoorden die ze moeten onthouden? MEDIA AANDACHT Diverse organisaties hebben even diverse redenen om aandacht te besteden aan Identity & Access Management (IAM). Met de toenemende aandacht in de media voor schrijnende lekken in informatie beveiliging (een USB stick van de politie die gevonden wordt, een laptop van een AIVD medewerker, tot aan de persoonlijke papieren van Hare Majesteit) worden organisaties zich steeds bewuster van de noodzaak tot informatiebeveiliging. Het implementeren van IAM hoeft echter niet altijd een pure security achtergrond te hebben, maar kan ook vanuit efficiëntie- en effectiviteitoogpunt geïmplementeerd worden. VISIE EN AANPAK Kort gezegd draait het bij IAM uiteindelijk maar om één ding; De juiste informatie toegankelijk voor de juiste personen. In deze whitepaper willen wij u graag de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management toelichten. 3

4 1. Waarom Identity & Access Management? INFORMATIEBEVEILIGING EN COMPLIANCE BEDRIJFSKRITISCHE INFORMATIE BEDRIJFSVOORDELEN Identity & Access Management wordt vaak direct geassocieerd met informatiebeveiliging en compliance. Veel organisaties hebben te maken met wet- en regelgeving die hen verplicht om aan te tonen. Denk aan de Sarbanes-Oxley wet die van toepassing is op bedrijven die genoteerd zijn aan de Amerikaans beurzen of bedrijven die toeleverancier zijn van een in de VS genoteerd bedrijf. Deze, en andere wet- en regelgeving, verplicht bedrijven o.a. aan te kunnen tonen dat ze de logische toegangsbeveiliging tot hun ITsystemen onder controle hebben. Daarnaast blijkt uit onderzoek1 dat het merendeel van de problemen, als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot bedrijfskritische informatie, zijn oorsprong vindt binnen de bedrijven zelf. Het gevaar komt dus in mindere mate van buiten en meer van binnen de organisatie. Maar wist u dat IAM ingezet kan worden om een veel breder scala aan voordelen te behalen? Gartner2 noemt onder andere de volgende bedrijfsvoordelen die een organisatie kunnen aanzetten tot de invoering van Identity & Access Management: Operational Efficiency; Cost Containment; Risk Management; Business Facilitation; Regulatory Compliance. Deze bedrijfsvoordelen worden hieronder toegelicht. 1.1 Operational Efficiency (Efficiënte bedrijfsprocessen) EFFICIËNTE BEDRIJFSPROCESSEN Door het automatiseren van arbeidsintensieve taken, zoals het aanmaken/wijzigen en verwijderen van accounts en bijbehorende autorisaties wordt de beheeromgeving ontlast. De werkzaamheden van de medewerkers die belast zijn met autorisatiebeheer verschuiven van uitvoerend naar controlerend. De huidige bezetting is beter in staat om de groei van de onderneming op te vangen. Hoewel Gartner deze efficiëntie een bedrijfsvoordeel op zich noemt, ziet Inter Access de efficiëntere manier van beheer niet als doel op zich, maar als middel, onder andere om te komen tot kostenreductie en beheersing. 4

5 1.2 Cost Containment (Kostenbeheersing) KOSTENBEHEERSING In onderstaande figuur worden een aantal voorbeelden gegeven van mogelijke besparingen door de invoering van Identity & Access Management. Figuur 1 Kostenbeheersing met Identity & Access Management 1.3 Risk Management (Risicobeheersing) RISICOBEHEERSING Gemiddeld 30-60% van de gebruikeraccounts zijn toegewezen aan medewerkers die niet meer in dienst zijn¹. Daarmee hebben zij mogelijk nog steeds toegang tot gevoelige informatie en kunnen zij deze informatie misschien zelfs nog muteren. Dit is slechts één voorbeeld van een risico dat u kunt voorkomen door de invoering van Identity & Access Management. Meer voorbeelden zijn dat: mensen toegang hebben tot verkeerde (niet voor hen bestemde) informatie; vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen; medewerkers bij ontslag bedrijfsinformatie meenemen naar concurrenten; medewerkers wachtwoorden voor de diverse accounts opschrijven omdat ze zoveel moeten onthouden; medewerkers na afloop van inhuur, uitdiensttreding of ontslag nog geruime tijd een werkend account hebben. 1.4 Business Facilitation (Ondersteuning/ faciliteren van de business) Identity & Access Management heeft vaak nog een sterk ICT label en wordt in een adem genoemd met informatiebeveiliging. De faciliterende rol van IAM is nog onderbelicht. IAM kan de business direct faciliteren en ondersteunen door het terugdringen van de time-to-market van producten en medewerkers. 5

6 ONDERSTEUNING / FACILITEREN VAN DE BUSINESS Uit onderzoek¹ is gebleken dat het gemiddeld 12 dagen duurt voordat een nieuwe medewerker een account en de juiste toegangsrechten heeft en dus productief kan zijn. Met de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt betekent deze doorlooptijd een flinke (onzichtbare) kostenpost. Steeds vaker worden medewerkers op korte termijn ingezet. Als deze mensen vervolgens 12 dagen wachten op een account, verliest de organisatie daarmee 12 productieve dagen. Als alternatief wordt vaak gebruik gemaakt van andermans login gegevens, met alle beveiligingsrisico s van dien, want uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 70% van fraude gevallen met betrekking tot klantgegevens afkomstig zijn van binnenuit. Door de processen te optimaliseren en deze met tooling te ondersteunen, worden aanvragen/wijzigingen van autorisaties sneller en accurater afgehandeld, waardoor gebruikers sneller productief zijn. Daarnaast kan IAM ook helpen de time-to-market van nieuwe diensten en producten te verkorten. Bij de invoering hiervan is het vaak een uitdaging om alle daaraan gerelateerde rollen (en gebruikersprofielen) binnen een organisatie aan te passen. Door centralisatie van de toegangscontrole tot applicaties wordt niet alleen het aantal accounts van gebruikers verminderd, maar kunnen nieuwe toepassingen die gebruik maken van deze centrale faciliteit ook sneller ingevoerd worden. 1.5 Regulatory Compliance (Voldoen aan Wet- en Regelgeving) VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING Om aan te kunnen tonen dat uw organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, is het nodig om rapporten snel en eenvoudig te kunnen produceren. In veel organisaties is dit nog niet zo eenvoudig en kan het soms weken duren om de gegevens uit diverse systemen te halen en deze te combineren tot een rapport. Wanneer Identity & Access Management (als basis voor de security maatregelen) niet is ingeregeld, hebben andere security maatregelen geen zin. Bedrijven moeten eerst de voordeur beveiligen en dan de achterdeur. Met IAM zorgt u er niet alleen voor dat u voldoet aan de gestelde normen voor wat betreft toegang tot informatie en informatie verwerkende faciliteiten, maar kunt u het ook nog eenvoudig aantonen. Dit betekent niet dat u een volledige set van geautomatiseerde en geïntegreerde IAM applicaties en hulpmiddelen geïmplementeerd hoeft te hebben. Wanneer de processen rond en de inhoud van de rechten niet op een A4-tje uitgelegd kunnen worden zullen tools enkel helpen de chaos te vergroten. 6

7 2. Definitie DEFINITIE Alvorens verder in te gaan op de Inter Access Methode voor IAM, is het belangrijk de Inter Access definitie van IAM vast te stellen. We hebben het met nadruk over de Inter Access definitie, omdat er uit een korte zoektocht op het internet blijkt dat er tot nu toe geen eenduidige definitie van bestaat. Inter Access definitie van Identity en Access Management: Het geheel aan beleid, verantwoordelijkheden, processen en hulpmiddelen dat organisaties in staat stelt om de toegang tot en het gebruik van systemen en informatie te faciliteren, beheren en controleren. De Inter Access definitie wordt weergegeven in onderstaand model. Gebruikersbeheer Rolbeheer Mandatering Rapportage Processen Authenticatie Autorisatie Toegangscontrole Monitoring & Logging Techniek & Architectuur Archiveren Autorisatie Matrix Audit Functie Scheiding Figuur 2 Het Inter Access model van Identity & Access Management SPOT De generieke benadering van Inter Access voor alle ICT vraagstukken is ook in dit model weer aanwezig. Inter Access plaatst ICT vraagstukken en oplossingen altijd in het kader van SPOT: Service, Processen, Organisatie en Technologie. 7

8 SERVICE Service: de ondersteunende diensten, waaronder ICT, zullen zo veel mogelijk in staat moeten zijn de primaire bedrijfsprocessen waarmee de onderneming zijn geld verdient te ondersteunen. Bij voorkeur zo effectief mogelijk en tegen minimale kosten. ORGANISATIE Organisatie: Centraal in het model staan; de mensen in een organisatie, de informatie die zij gebruiken om hun werk te kunnen doen, de applicaties die zij gebruiken om die informatie te genereren, te verzamelen, te bewerken, te raadplegen en te archiveren, en de onderliggende infrastructuur waar deze applicaties op draaien. Identity & Access Management raakt al deze aspecten. PROCESSEN Processen: De langs de linkeras genoemde processen vertalen de in het beleid vastgelegde afspraken naar werkwijzen. Rapportage over die processen helpt om knelpunten te signaleren, mogelijke risico s te identificeren en verbeteringen in gang te zetten. Waar mogelijk moet worden aangesloten op reeds vastgestelde interne of externe normenkaders of best practices zoals CobiT of ITIL. TECHNOLOGIE Technologie: Met de langs de rechteras genoemde technologische oplossingen kunt u bepaalde aspecten uit uw processen afdwingen. De techniek helpt om met name uw applicaties en infrastructuur te beveiligen en de juiste mensen toegang tot en (mutatierechten) op de juiste informatie te verschaffen. Daarnaast kunt u door middel van monitoring en logging en door gebruik te maken van een centrale repository, op elk gewenst moment controleren welke autorisaties iemand heeft en of deze autorisaties niet conflicterend zijn (verplichte functiescheiding). Ook kunt u achteraf controleren en verifiëren wie wanneer welke acties op uw systemen heeft uitgevoerd en welke beveiligingsincidenten zich hebben voorgedaan. Al deze maatregelen helpen u om in control te raken. AUTOMATISERING Door het steeds meer gedistribueerde karakter van bedrijfsnetwerken, het grote aantal webgebaseerde applicaties, het groeiend besef van het belang van beveiliging en door regelgeving als Sarbanes-Oxley en HIPAA, is automatisering van Identity Management een noodzaak geworden voor vrijwel elk bedrijf. De administratie en verantwoording langs de onderste as helpt u vooral om aan externe partijen aan te kunnen tonen dat u voldoet aan de voor u geldende wet- en regelgeving. De automatisering is hierin uiteraard een hulpmiddel. BELEID Dit alles wordt geplaatst binnenin het beleid. Het beleid wordt vertaald in diensten (Services, zoals eerder beschreven) die de ICT organisatie gaat leveren in het kader van Identity & Access Management. De processen, technologie, administratie en verantwoording moeten allen aansluiten op, of ondersteunend zijn aan, het gedefinieerde beleid en de daarvan afgeleide diensten. Inter Access legt in de definitie niet voor niets de nadruk op het geheel aan beleid, verantwoordelijkheden, processen en hulpmiddelen. Zonder goed beleid hebben de technologische, procesmatige en/of administratieve oplossingen en hulpmiddelen geen basis en zullen ze maar tijdelijk standhouden. 8

9 3. De Inter Access Methode voor Identity & Access Management IAM projecten worden veelal beschouwd als technische implementatieprojecten. Projecten in het algemeen, en Identity & Access Management projecten in het bijzonder, blijken beter te scoren wanneer deze als verandertrajecten worden begeleid. Whitepaper VERANDERTRAJECTEN Een logisch gevolg van de eerder genoemde definitie van Identity & Access Management is dat Inter Access IAM projecten niet als technische implementatie benadert. Door deze projecten als een organisatie verandering te benaderen, worden cultuur, bedrijfsvoering, processen en technologie geadresseerd. Hierbij hanteert Inter Access standaard de volgende vier fasen: Think, Build, Transform, Operate. Deze vier fasen worden hieronder nader toegelicht in het kader van IAM. 3.1 Think THINK De think fase heeft als doel de huidige situatie (Ist) en de gewenste situatie (Soll) in kaart te brengen. Deze fase is onderverdeeld in vier sub-fasen. Deze worden hieronder beschreven. IAM SCAN KERN VAN HET PROBLEEM (Quick)scan Door middel van een scan krijgen we inzicht in de problematiek en de risico s die een organisatie loopt. Of het gaat om een quickscan of een meer uitgebreide scan is afhankelijk van de eisen en wensen van de klant. Belangrijk onderdeel van een scan door Inter Access is observatie. Een IAM scan bestaat niet alleen uit een gesprek of een standaard set vragen, maar begint al op het moment dat Inter Access consultants bij u het terrein betreden, of eigenlijk zelfs al wanneer zij voor het eerst op uw website gaan kijken. Alles wat zij zien en horen wordt meegenomen bij de beeldvorming. Op basis van de scan wordt een bevindingenrapport opgesteld. De volgende stappen worden beschreven en Inter Access doet een aanbieding om deze volgende stappen met u door te lopen. Probleemstelling Op basis van de resultaten uit de scan wordt verder ingegaan op de probleemstelling. Hierbij is het belangrijk tot de kern van het probleem door te dringen en te achterhalen wat de klant wil, maar vooral wat hij daarmee beoogt te bereiken niet wat er wordt gezegd maar wat er wordt bedoeld. Wanneer een organisatie aangeeft Role Based Access Control te willen invoeren, kan de achterliggende reden daarvoor divers zijn. Inter Access medewerkers proberen de vraag terug te brengen naar een (of meerdere) van de bedrijfsvoordelen die eerder in dit document zijn genoemd. Role Based Access Control bijvoorbeeld, maar ook wetgeving als Sarbanes Oxley, is geen doel op zich, maar een middel om die bedrijfsvoordelen te realiseren. 9

10 Daarnaast brengen we in overleg de prioriteiten aan. Welk bedrijfsvoordeel is voor de organisatie het belangrijkst? Deze informatie wordt vooral verkregen uit interviews. De vervolgstappen die bij de scan op hoofdlijnen zijn aangegeven, worden in meer detail uitgewerkt en er wordt een Projectbrief opgesteld. HIGH LEVEL OPLOSSING High Level Oplossing In deze fase worden de resultaten van de scan verder uitgediept. De Ist situatie wordt grondig onderzocht op basis van reeds aanwezige documentatie, zoals IT Beleid, rapporten van eerder uitgevoerde audits en een risico analyse. Als deze informatie ontbreekt, voert Inter Access zelf een onderzoek uit. Ook hier speelt observatie weer een belangrijke rol. Op basis van de verkregen of onderzochte informatie en analyses wordt een architectuur document opgesteld met daarin een blauwdruk van de Soll situatie en een GAP (Good, Average, Poor) analyse van de 1st situatie ten opzichte van Soll. Daarnaast wordt een Project Initiatie Document opgesteld, waarin de oplossingsrichting(en) wordt beschreven. FUNCTIONEEL GEDETAILLEERD ONTWERP Detail Ontwerp Pas bij het Detail Ontwerp wordt de Soll situatie functioneel gedetailleerd beschreven. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel beleid, processen, technologie en administratie. Als het hele ontwerp klaar is en aansluit op elkaar en op de bedrijfsvoordelen, kan er gestart worden met de selectie en/of bouw van de oplossing. Uiteraard is het van levensbelang voor het slagen van het project dat het hoogste management van de onderneming, tenminste bij besluitvorming, maar bij voorkeur ook bij het functionele ontwerp van het geheel betrokken is. BUILD 3.2 Build De Build fase is kort te omschrijven, maar dat zegt niets over de impact en doorlooptijd van deze fase. Nu wordt immers alles voorbereid voor de implementatie. De ontworpen oplossingen worden samengesteld en getest, de benodigde middelen worden geselecteerd en aangeschaft en medewerkers (zowel beheerders als eindgebruikers) worden opgeleid. Bewustwording speelt in deze fase ook een belangrijke rol. De beheerders moeten niet alleen opgeleid worden in de nieuwe processen en technologie, maar moeten ook weten met welk doel die oplossingen zijn geselecteerd, zodat zij tijdens de Operate fase constant dit doel voor ogen houden en zelf tijdig signaleren en ingrijpen wanneer er bijgestuurd moet worden. Een goede voorbereiding tijdens de Build fase is het halve werk tijdens de transformatie fase (Transform). TRANSFORM 3.3 Transform De transformatie fase staat geheel in het teken van de verandering. Deze verandering is in veel gevallen ingrijpend. Het nadenken over, het beschrijven en het accorderen van bijvoorbeeld rollen en bijbehorende rechten (tijdens de Build fase) kost veel tijd, maar voelt nog niet als een echte verandering. Het staat immers alleen maar op papier. Pas wanneer een organisatie daadwerkelijk geconfronteerd wordt met een beperking van 10

11 rechten bijvoorbeeld, doet dit veel stof opwaaien. Gelukkig zal de organisatie ook snel genoeg de positieve effecten van de veranderingen gaan merken. Als vanaf het begin voldoende draagvlak is gecreëerd bij hoger management (CSO, CFO, CIO etc.) zullen naar verwachting alle inspanningen, die tot aan deze fase gedaan zijn, efficiënt samenvallen. Strakke regie, uitstekende communicatie en een ruime periode van nazorg zijn essentieel in deze fase. 3.4 Operate OPERATE En dan begint het pas echt. Alle oplossingen die gezamenlijk ontworpen en gebouwd zijn, staan als een huis. Het projectteam dat belast was met de invoering van Identity & Access Management wordt ontbonden. Het is nu aan uw eigen (beheer-)organisatie om door te gaan op de ingeslagen weg. De set van oplossingen kunt u optimaal gebruiken wanneer het beleid rondom IAM duidelijk is, bij iedereen bekend is en als dit belang duidelijk wordt uitgedragen door de hele organisatie. In onderstaande tabel worden de fasen puntsgewijs opgesomd. Fase Doel Activiteiten Deliverables (Quick) Scan Inzicht krijgen in de problematiek en de risico s. Quickscan uitvoeren. Observeren. SPROA rapport (Situatie, Probleem, Risico, Oorzaak, Aanbeveling). Next steps. Aanbieding. Design Probleemstelling Helder krijgen wat de organisatie wenst en wat hij daarmee wil bereiken. Wat zijn de Business Drivers, en welke zijn de belangrijkste. Detailleren vervolgstappen. Interviews: CSO / security office indien aanwezig; Bedrijfsbureau; Service Manager; (interne) Auditor; IT manager; Jurist; Autorisatie beheerders; Systeemeigenaren. Projectbrief Samenstellen Project Brief. 11

12 Fase Doel Activiteiten Deliverables High Level oplossing Inzicht krijgen in beleid, processen, technologie, administratie en verantwoording. Het vastleggen van de oplossingsrichting. Detailleren vervolgstappen. Opvragen documentatie: IT beleid, informatie plan; IB beleid; Audit rapporten; Controle organisatie; Classificatie; Risicoanalyse; Meest recente awareness programma. Architectuurdocument. PID incl. faseplan volgende fase. Onderzoek (indien geen/onvoldoende documentatie beschikbaar). Interviews: CSO / security office; IT Manager. Analyseren documentatie en interviews. Samenstellen architectuurdocument. Samenstellen Project Initiatie Document (PID). 12

13 Fase Doel Activiteiten Deliverables Detail ontwerp Duidelijk inzicht probleempunten (in detail). Vastleggen gekozen oplossingen. Detailleren vervolgstappen. Vaststellen probleempunten. Vaststellen evaluatiecriteria voor oplossingen. Inventariseren mogelijke oplossingen. Evalueren oplossingen. Technisch detail ontwerp(en). Faseplan volgende fase. Kiezen voor oplossingen. Vaststellen Beheermodel. Samenstellen detailontwerp. Samenstellen faseplan volgende fase. Build Doen Oplossingen gereed maken voor implementatie. Detailleren vervolgstappen. Oplossingen aanschaffen of bouwen. Oplossingen installeren/ parametriseren /configureren. Opleiden beheerders. Oplossingen klaar voor implementatie. Faseplannen volgende fasen. Opleiden gebruikers. Samenstellen faseplannen volgende fasen. Transform Invoeren = veranderen Oplossingen invoeren. Organisatieverandering vorm geven. Communicatie. Go-live. Nazorg. Oplossing ingevoerd. Operate Behouden Oplossingen opleveren. Afsluiten project. Overdragen aan beheer. Decharge. Oplossing onder beheer. Project decharge. 13

14 4. Resources NOODZAKELIJKE RESOURCES SPECIALISTISCHE KENNIS Het moge duidelijk zijn dat de invoering van Identity & Access Management meer is dan een technisch verhaal. Om deze invoering goed te laten verlopen zijn de volgende resources onontbeerlijk: Security consultants die risico analyses uitvoeren, mitigerende maatregelen voorstellen en ondersteunen bij het opstellen van het security beleid, en adviseren met betrekking tot IAM oplossingen; Projectmanagers die de implementatie van deze maatregelen managen; Service management consultants die organisatorische en procedurele kant van de oplossing implementeren; Implementatie specialisten en ontwikkelaars die de technische kant van de oplossing realiseren. LEVERANCIER KEUZE Voor de implementatie van IAM is sprake van noodzakelijke inzet van (zeer) specialistische kennis. Hiervoor kunt u uiteraard een beroep doen op Inter Access. Het is echter van even groot belang om de opgedane kennis over te dragen aan uw eigen beheerorganisatie. Inter Access adviseert een ratio van 70:30, externe kennis versus interne kennis. Daarnaast zal er een beroep gedaan worden op de inkoopafdeling of leveranciersmanagement bij het selecteren van de juiste partner op het gebied van de technologie. Veel leveranciers bieden een standaard oplossing die voor 80% aan de behoefte voldoet. Vaak is een combinatie van diverse best-of-breed onderdelen tot één passend geheel de enige manier om exact dat te bereiken wat nodig is. Inter Access is niet gebonden aan een specifieke leverancier dus kan u van onafhankelijk en onpartijdig advies voorzien ten aanzien van de ondersteunende technologieën. 14

15 5. Conclusie CONCLUSIE De Inter Access Methode voor Identity & Access Management is gebaseerd op de definitie dat IAM een geheel van beleid, processen, organisatie en hulpmiddelen is. Met name de nadruk op het woord geheel staat bij Inter Access als een paal boven water. Vanuit diverse invalshoeken wordt IAM benaderd, ontworpen en geïmplementeerd. Een dergelijk traject moet niet onderschat worden. De impact op uw eigen resources, organisatie en zelfs op de cultuur van uw organisatie is groot. Ervaren consultants en projectmanagers zijn nodig om een dergelijk traject te begeleiden. Dat Inter Access die ervaring in huis heeft blijkt uit onze referenties. REFERENTIES Van Lanschot Bankiers Rapportage autorisaties Inrichting RBAC Implementatie centraal autorisatiebeheersysteem Visa Europe Implementatie centraal autorisatiebeheersysteem Philips DAP Implementatie centraal autorisatiebeheersysteem AANVULLENDE INFORMATIE Wilt u aanvullende informatie over de Inter Access Methode voor Identity & Access Management? Stuur een naar of bel met Koos Jennekens op telefoonnummer +31(0) Bron: Gartnergroup, Meta Group en IBM 2 Five Business Drivers of Identity and Access Management, Roberta J. Witty, publicatiedatum 31 October

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie