- 8e EDITIE - Startdatum: 19 november 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 8e EDITIE - Startdatum: 19 november 2008"

Transcriptie

1 - 8e EDITIE - 19 november 2008 Met dé topdocenten van de universiteiten en business schools van Leuven, Nyenrode, Erasmus, Groningen, Nijmegen, Tilburg en Leiden: Ir. Philippe Vandenbroeck (strategiedeskundige), Prof. Jeff Gaspersz (innovatie-expert), Prof. Herman van Gunsteren (internationaal vermaard rechtsfilosoof), Prof. Geert Sanders (bedrijfskundige), Prof. Jaap Paauwe (expert Human Resources Management), Jempi Moens lic (innovator van Senseo ), Prof. Jos Blommaert (deskundige financieel management), Prof. Cor Molenaar (marketingdeskundige), Drs. Steven de Waal (trendwatcher/strateeg), e.v.a. met de beste docenten van Nederlandse business schools en universiteiten startmodule in Leuven compact en efficiënt (7 x 2 dagen) kan modulair (in losse modules ) gevolgd worden met praktische werkopdrachten Authentiek blijven en toch groeien. Dat heb ik geleerd in deze leergang. Wat een inspirerende docenten! Kitty de Muynck, regiomanager Stichting Zorggroep NoordWest-Veluwe

2 Doelstellingen van de Leergang De Leergang Bedrijfskundig Leiderschap reikt bedrijfskundige inzichten aan, waardoor u organisaties, professionals en processen integraal kunt sturen. Strategische groei, inspirerend leiderschap én zakelijkheid zijn daarbij de leidende thema s. U krijgt inzicht in: de samenhang tussen de verschillende bedrijfskundige domeinen toepassingsmogelijkheden in uw eigen organisatie ken- en stuurgetallen vanuit verschillende bedrijfskundige disciplines integrale sturing Verder daagt de leergang de deelnemer uit om: strategisch te groeien vakoverstijgend te denken en te handelen het eigen leiderschap (verder) te ontwikkelen denken en doen te koppelen te reflecteren (op eigen handelen) Inspirerende topdocenten met hart voor de praktijk. Buitengewoon leerzaam en absoluut noodzakelijk voor mijn verdere ontwikkeling. Cor Anneveldt, manager RIAGG Amersfoort e.o. Ik heb geleerd dat écht zijn, authentiek durven zijn en dit ook uitdragen je een echte leider maakt. Dit kan natuurlijk niet zonder een gezonde dosis bedrijfskundig inzicht. Marijke Lucassen, directeur Amstelring Hoofddorp Een sprankelende leergang met zeer inspirerende docenten waarin alle facetten van leiderschap worden belicht. Sindsdien appelleer ik bij mijn medewerkers meer aan hun eigen creativiteit. Peter van Winsen, directeur De Friesland Zorgverzekeraar Inhoud De leergang bestaat uit zeven modules van ieder vijf (achtereenvolgende) dagdelen: 1. Strategievorming Philippe Vandenbroeck bespreekt met deelnemers fundamentele vraagstukken uit hun eigen praktijk. Hoe kan men deze vraagstukken strategisch benutten? Vanuit welke mindset komt men eigenlijk tot strategisch handelen? Wat is de ruimte voor strategievorming binnen uw organisatie en welke ruimte kent u zichzelf toe? Dat zijn de twee vragen die Steven de Waal vervolgens ter sprake zal brengen. 2. Omgevingsdynamieken en omgevingsanalyse Welke maatschappelijke dynamieken zijn van fundamenteel belang voor uw organisatie? In deze module deelt Herman van Gunsteren niet alleen zijn visie; hij daagt de deelnemers uit om te komen tot eigen oordeelsvorming. Jempi Moens biedt vervolgens een instrumenteel kader om fundamentele dynamieken te bevatten en erop in te spelen. 3. Vraagsturing en kwaliteit Strategisch kwaliteitsmanagement, vanuit een klantgerichte visie van de organisatie, heeft een grote betekenis voor de vitaliteit en concurrentiekracht van elke instelling. Hoe kunt u ervoor zorgen dat kwaliteitsmanagement niet in angstgedreven fixatie op protocollen ontaardt? Hoe kunt u beloften aan klanten inderdaad waarmaken? Internationaal gerenommeerd kwaliteitsexpert Marius Buiting en dienstenmarketeer Floris Hurts gaan met deelnemers interactief aan de slag. 4. Marketing Cor Molenaar biedt eerst inzicht in de wezenlijke uitgangspunten en de (internationale) actuele ontwikkeling van marketing. Vervolgens biedt Lucie Boonekamp de deelnemers concrete (marketing) instrumenten voor de eigen organisatie. 5. Financiën en ict Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, rond financiën, ict en ketenmanagement? Wat zijn de sturingsmogelijkheden? Dat zijn de centrale thema s van Jos Blommaert en Thomas van Dorsten. 6. Human Resources en organisatie Jaap Paauwe doet de aftrap van de module over Human Resources. Goede inzet van personeel is cruciaal. Hoe kan men strategisch omgaan met de vele dilemma s rond personeel en organisatie? Wat zijn belangrijke ken- en stuurgetallen en best practices? Dat is het thema van Paul Boselie. 7. Verandermanagement, leiderschap en Innovatie De module, gegeven door Jeff Gaspersz en Geert Sanders, staat helemaal in het teken van (het eigen) leiderschap. Inzichten, opgedaan tijdens de voorafgaande modules, worden geïntegreerd. De cruciale vraag is: welke rol kent de deelnemer zichzelf toe vanuit het perspectief van (verander)management, professionaliteit en leiderschap? Wenst u meer informatie? Bel of kijk op onze website:

3 Diplomering & Certificering De leergang wordt afgesloten met een examen waarbij deelnemers ten overstaan van een examencommissie een slotpresentatie verzorgen. De examencommissie, die bestaat uit leden van de Raad van Advies en het College van Decanen van Avicenna, bepaalt of de kandidaten geslaagd zijn. Deelnemers die geen examen wensen af te leggen ontvangen een certificaat, mits zij minimaal 80% van de leergang hebben bijgewoond. Methode Met elke deelnemer wordt vooraf een kennismakingsgesprek gevoerd, waarbij de persoonlijke doelstellingen van de deelnemer, de eigen kennis en inzichten, maar ook de spelregels van de leergang ter sprake komen. De leergang bestaat afwisselend uit interactieve gastcolleges, werkgroepen en praktijkopdrachten. Elke module begint met een introductie op het betreffende vakgebied, daarna volgen praktische toepassingsvormen. Elke module eindigt met een workshop, onder leiding van de moderator waarin deelnemers de consequenties van de opgedane inzichten voor de eigen praktijk (en eigen werkwijze) bespreken. Ik heb lijn kunnen brengen in mijn creativiteit. Dat heeft me behoorlijk geaard, pragmatischer en effectiever gemaakt in de uitvoering van mijn plannen en het vinden van draagvlak daarvoor. Laurita Dijkman, Flevolandziekenhuis Almere De leergang bestaat uit 7 modules van ieder twee (aaneengesloten) dagen. In het totaal beslaat de leergang 14 dagen. De modules worden eens in de maand georganiseerd; de totale leergang is na 7 maanden afgerond. Daarnaast bestuderen deelnemers vakliteratuur Tijdsinvestering (ca. 7 boeken m.b.t. management en bedrijfskunde). Deelnemers houden een logboek bij en geven zichzelf na afloop van elke module een (praktijk)opdracht die tijdens de vervolgmodule besproken wordt. Reflectie op eigen handelen staat centraal. Geweldige leergang. Uitermate inspirerend en leerzaam. Ik kreeg er energie van. Frits Kaas, ICT-manager Zorgbalans Haarlem Locatie De tweedaagse startmodule van deze leergang wordt op de Katholieke Universiteit Leuven gehouden. De andere modules worden in Apeldoorn georganiseerd. Data 1. Module Strategievorming: woensdagavond 19, donderdag 20 en vrijdag 21 november Module Omgevingsdynamieken en Omgevingsanalyse: donderdag 15 en vrijdag 16 januari Module Vraagsturing en Kwaliteit: donderdag 12 en vrijdag 13 februari Module Marketing: donderdag 12 en vrijdag 13 maart Module Financiën en ICT : donderdag 16 en vrijdag 17 april Module Human Resources en Organisatie: donderdag 14 en vrijdag 15 mei Module Verandermanagement, Leiderschap en Innovatie: donderdag 11 en vrijdag 12 juni 2009 Kosten per deelnemer 8.500,00 (exclusief accommodatiekosten). Losse module prijs 1.485,00 (exclusief accommodatiekosten). BTW is niet van toepassing.

4 Onze docenten zijn o.a.: Drs. Maria Molenaar is moderator van de leergang. Ze is lid van het NCD (Nederlands Centrum van Directeuren) en het New Board Program van Nyenrode. Drs. Maarten Dekker is als een van de moderatoren betrokken bij de leergang. Hij was meer dan 20 jaar directeur/voorzitter Raad van Bestuur van een snel groeiende en innovatieve zorgorganisatie. Nu is hij o.a. lid van een adviescommissie van het College voor Zorgverzekeringen. Prof. Geert Sanders (Rijksuniversiteit van Groningen) is als bedrijfskundige gespecialiseerd in ontwikkelingsprocessen op individueel, groepsen organisatieniveau. Zijn publicaties gaan over leiderschap, innovatie, creativiteit en interculturele communicatie. Prof. Jaap Paauwe is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen human resources en strategie. Hij doet onderzoek naar de effectiviteit van HRM beleid in internationale organisaties. Drs. Steven de Waal is strategieconsultant en oprichter van de Public Space Foundation. Hij is geruime tijd directievoorzitter van Boer & Croon geweest en uitvinder van het concept maatschappelijke onderneming. Prof. Herman van Gunsteren is befaamd rechtswetenschapper en verbonden aan de Universiteit van Leiden. Burgerschap, verantwoordelijkheid, planning en arbeidsparticipatie zijn Van Gunsterens specialisaties. Prof. Johan Verstraeten, als vice-dekaan verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is expert op het gebied van leiderschap. Prof. Cor Molenaar is hoogleraar Marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Molenaar heeft een grote reputatie opgebouwd als vernieuwer van het marketingvak. Met name de relatie tussen innovatie en marketing is zijn expertisegebied. Floris Hurts is directeur van HDNM Dienst- en merkontwikkeling. Zijn vakgebied is marketing in relatie tot dienstverlening. Zijn insteek: hoe kun je de dienstverlening optimaal inrichten zodat de klant daadwerkelijk centraal staat. Dr. Paul Boselie is universitair hoofddocent, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Verder is hij verbonden aan King s College in London. Zijn onderzoek richt zich o.a. op prestatieanalyse en verbetering en strategische besluitvorming. Ir. Philippe Vandenbroeck is een bekend specialist in strategieontwikkelingen. Het fameuze scenariodenken ('Shellschool') is zijn expertise-gebied. Hij was o.a. docent bij de Vlerick Management School. Prof. Jeff Gaspersz is hoogleraar aan de Universiteit Nyenrode. Zijn thema s: vernieuwingsprocessen en creativiteit. Mr. Marius Buiting (arts) is vooraanstaand medewerker van kwaliteitsinstituut CBO in Utrecht en een van de belangrijkste specialisten op het gebied van kwaliteit. Prof. Jos Blommaert is hoogleraar financial accounting in Tilburg. Blommaert is expert in het aanreiken van strategische, financieel gerelateerde expertise aan nonfinancials. Prof. Koenraad Debackere heeft een grote reputatie op het gebied van innovatie, ondernemerschap en technologiemanagement. Hij is algemeen bestuurder van de Katholieke Universiteit Leuven. Drs. Lucie Boonekamp is partner bij Strategie en Marketing bij CC-Zorgadviseurs. Ze heeft bij het ibmg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en TIAS Business School jarenlang Strategische Marketing gedoceerd en doet dit nog steeds in executive programma s. Dr. Jempi Moens lic is directeur van Fresh Forward en oprichter van onderzoeksbureau Censydiam. Moens stond aan de wieg van innovaties als Cup a Soup, Senseo etc. Hij geldt als een van de belangrijkste innovatoren in ons land. Avicenna De Avicenna Academie voor Leiderschap is een internationaal gerespecteerd topinstituut op het gebied van leiderschapsvorming. De Academie werkt nauw samen met gerenommeerde docenten van verschillende (internationale) universiteiten en business schools, zoals Harvard University, Yale University, IESE Barcelona, University of Oxford, de Sorbonne, de Katholieke Universiteit Leuven, de Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode University, RSM etc. Avicenna verzorgt een hoogwaardig programma-aanbod met als uitgangspunt: de werking in de praktijk. De programma s richten zich op de (professionele) groei van deelnemers en op de bloei van hun organisatie.

5 Deelnemers over de Avicenna leiderschapsprogramma s: Dit is de eerste leergang die mij helpt meer naar mijn eigen leiderschap te kijken. Dick Slootweg, managing director Deli XL Deze leergang is een buitengewoon effectief leiderschapsprogramma. Niet sturen op moeten, zoals je in managementprogramma s leert, maar op willen. Deze leergang laat zien dat willen, zingeving dus, de échte drijvende kracht is. Een bijzonder effectief kompas voor leiderschap. Ir. Kick Visser, voorzitter programmacommissie Sneller Beter en voorzitter van de brancheorganisatie Revalidatie Nederland Meedoen bracht mij verdieping en inzicht in de essentie van mijn leiderschap. Drs. Bas Sprengers, directeur Adviesbureau Geen standaardcolleges zoals in andere leergangen, maar fascinerende bespiegelingen van topdocenten met enorme consequenties voor de praktijk. Drs. Mark de Lat, manager KPMG Business Advisory Services B.V. Ik stuurde mijn eigen bedrijf nogal digitaal op ratio en rendement. Verrassend om te ontdekken dat het veel meer oplevert als je de fundamentele relatie tussen cultuur en rendement doorgrondt. Kortom: een programma van grote waarde in overigens zeer inspirerende leeromgevingen: het Begijnhof van Brugge, het Quartier Latin in Parijs en de university colleges van Oxford. Theo van Brussel, directeur Foodstep B.V./Foodservice Network Europe Je wordt gestimuleerd te denken en na te denken. Heerlijk en broodnodig. Je kunt geen leider zijn als je niet nadenkt. Dat is het handwerk van de geest. Drs. Jan Kleijne, bestuursvoorzitter Meander Medisch Centrum Amersfoort Mooie woorden over leiderschap zijn ontoereikend. Het gaat er om de afstand tussen proza en praktijk te verkleinen. Deze leergang is buitengewoon inspirerend; het gaat niet óver leiderschap, het tóónt leiderschap. Ing. Rene Weijers, senior partner, WagenaarHoes Organisatieadvies Verrassend. Je wordt je bewust van de onderstromen: dat wat wérkelijk speelt. Uniek is ook die gezamenlijke trektocht met de andere deelnemers. Ir. Jan de Koning, directeur van de Galan Groep Wat de leergang voor mij heeft betekend? Weg van het instrumentele en terug naar de essentie. Dat is trouwens een verrassend effectieve managementopvatting. Dr. Dik Hermans, voorzitter Raad van Bestuur CVZ Deze leergang brengt je terug naar de kernvragen: hoe besteed ik mijn dag, hoe verdien ik mijn geld en hoe verhoud ik me tot de mensen om me heen? Drs. Karin Buckens, directeur Organisatie Adviesbureau Geen sleurverhalen, waar je niets mee opschiet. Deze leergang doet een ander appèl op je: om stil te staan bij wat er wérkelijk toe doet. Heel doeltreffend, omdat het je uit je standaardrepertoire haalt. Het is niet nóg meer van het zelfde. Drs. Willeke Stadtman, voorzitter Raad van Bestuur Osira Groep Zéér inspirerend. Het programma heeft me behoorlijk geraakt, maar ook de deelnemersgroep is erg boeiend. Prof. Willy Spaan, bestuursvoorzitter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Leiderschap is mensenwerk. Je kunt niet sturen vanuit vooroordelen, dogma s, vakjes en hokjes. Deze leergang is een investering in je binnenkant. Het raakt je. Kees Buys, interim-manager Deze leergang is een pure verrijking voor je leiderschap. Patricia Linhard, ondernemer familiebedrijf en voorzitter ondernemersvereniging Museumkwartier Amsterdam.

6 Bezoekadres: Servaasbolwerk 14 te Utrecht, Locatie Raalte: Postbus 64, 8100 AB Raalte Telefoon: ACADEMIE VOOR LEIDERSCHAP De Avicenna Academie voor Leiderschap is een internationaal gerespecteerd topinstituut op het gebied van leiderschapsvorming. Tal van gerenommeerde hoogleraren, verbonden aan de universiteiten van Harvard, Yale, de Sorbonne, Oxford, Leuven en ook vele Nederlandse universiteiten, zijn betrokken bij de programma's van de Academie. Formulier voor informatie & inschrijving Dit formulier s.v.p. sturen of faxen naar: Avicenna, Antwoordnummer 1161, 8100 WB Raalte Fax: Naam m v Titel Voorletters Voornaam Functie Naam organisatie Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Wenst: zich in te schrijven voor vrijblijvend een optie te plaatsen voor geïnformeerd te worden over Leergangen: Advanced Mastercourse Bedrijfskundig Leiderschap American European Leadership Course Avicenna Leergang International Avicenna Course Avicenna WorldClass Naam ondertekenaar Handtekening Datum

Word strategisch business partner via de CPM-Academy.

Word strategisch business partner via de CPM-Academy. UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS Word strategisch business partner via de CPM-Academy. LEERGANG 2015-2016 Powered by: Word strategisch business partner via de CPM-Academy EEN UNIEKE LEERGANG

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS CPM-Academy voor organisatieontwikkeling LEERGANG 2016-2017 Powered by: CPM-Academy voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR-PROFESSIONALS

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist Sociaal & de overheid Ondernemers zijn steeds vaker te vinden op de vervagende grenzen tussen markt, overheid en samenleving. Een ICT bedrijf met autistische werknemers met een Wajong-uitkering of een

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014 PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP 27-31 JANUARI 2014 WINTERCOURSE 27 31 JANUARI 2014 PUBLIEK LEIDERSCHAP EVIDENCE BASED LEADERSHIP WINTERCOURSE PUBLIEK

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Vensters voor bedrijfsvoering ACHTERGROND MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Een totaalbeeld van uw bedrijfsvoering in één oogopslag.. ICTU heeft in samenwerking met

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd.

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd. MASTERCLASS Haal meer uit uw MVO communicatie en zelfverklaring 2 keer eerder met succes uitgevoerd. DOEL EN AMBITIE Deze masterclass vergroot uw inzichten in de communicatie- en businesskansen van MVO.

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Executive Education. Leergang Bedrijf

Professional Learning & Development. Executive Education. Leergang Bedrijf Professional Learning & Development Executive Education Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen Waterschappen acteren in een dynamische en veeleisende omgeving,

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

Leergang Pedagogische kwaliteit als strategische meerwaarde

Leergang Pedagogische kwaliteit als strategische meerwaarde Leergang Pedagogische kwaliteit als strategische meerwaarde Start: dinsdag 4 en woensdag 5 oktober 2016 In samenwerking met Avicenna Academie voor Leiderschap Context Het Ministerie van SZW werkt momenteel

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren 5 oktober 2012 - Op verzoek van ActiZ meet INSCOPE Research for Innovation de innovativiteit van Nederlandse zorgorganisaties.

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Publiek Leiderschap

Postgraduate opleiding Publiek Leiderschap het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership www.hetzijlstracenter.nl Vrije Universiteit Amsterdam het Zijlstra Center, FEWEB Postgraduate opleiding Public Auditing De Boelelaan 1105

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Programma Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties. Leadership is the lifeblood of an organisation

Programma Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties. Leadership is the lifeblood of an organisation Programma Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties Leadership is the lifeblood of an organisation Aanleiding Het programma De laatste decennia is er sprake van een toename van complexiteit

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Oefenen met procesmatig veranderen

Oefenen met procesmatig veranderen ELF Consulting Academy Impact en Invloed voor professionals Oefenen met procesmatig veranderen Curriculum Dit curriculum is ontworpen door: ELF Executive Leadership Foundation is een internationaal netwerk

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

10, 17 en 24 Juni 2016. Locatie American Hotel, Amsterdam

10, 17 en 24 Juni 2016. Locatie American Hotel, Amsterdam Leergang Ondernemerschap in Alfaen Gamma Wetenschappen Interactieve leergang over de perspectieven voor ondernemerschap in de Alfa- en Gammawetenschappen 10, 17 en 24 Juni 2016 Locatie American Hotel,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start.

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Inleiding Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten

Nadere informatie

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING: APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM De wereld verandert continue en in een hoog tempo. Dat vraagt wat

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

growth Leergang Health Economics en Healthcare Management

growth Leergang Health Economics en Healthcare Management growth Leergang Health Economics en Healthcare Management Een 10-daagse opleiding speciaal ontwikkeld voor managers, leidinggevenden en professionals werkzaam in de zorgsector Visie op de zorg De Nederlandse

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Seminar Wegwijs in Brussel voorjaar 2010 met prof. dr. Rinus van Schendelen De EU: het spel, het speelveld en de geschreven en ongeschreven regels Seminar voor bestuurders, directieleden en managers van

Nadere informatie

Open leertafel Macht en communicatie voor informatieprofessionals. Hoe krijg ik het voor elkaar?

Open leertafel Macht en communicatie voor informatieprofessionals. Hoe krijg ik het voor elkaar? In een wereld waarin adequate informatie de kracht van een organisatie uitmaakt maar informatiemanagement vaak niet echt doordringt tot het machtscentrum, heeft de informatieprofessional een moeilijke

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Betere zorg met clinical leadership

Betere zorg met clinical leadership Betere zorg met clinical leadership Voor duurzame kwaliteitsverbetering is de bijdrage van artsen onmisbaar. Tegelijkertijd is het niet alleen een zaak van medici. Het vraagt betrokkenheid en leiderschap

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Innoveren in een tijdperk van transities!

Innoveren in een tijdperk van transities! Innoveren in een tijdperk van transities! Executive program voor bestuurders en directies van GGZ instellingen TIAS school for business & society Inleiding De uitdaging voor de GGZ & uw vraag De transities

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Slide 1 WAAROM? WAT? Nyenrode Health Team September 2014

Slide 1 WAAROM? WAT? Nyenrode Health Team September 2014 Slide 1 WAAROM? WAT? HOE? Nyenrode Health Team September 2014 Slide 2 Ontwikkelingen in het Zorgsysteem 3 Ruimte voor ondernemerschap in de Zorg 4 Wicked problems in de Zorg 5 Conclusie en positionering

Nadere informatie

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling De Opleiding voor Verenigingsontwikkeling richt zich op de professionalisering van verenigingsadviseurs en ondersteuners, kaderconsulenten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie