- 8e EDITIE - Startdatum: 19 november 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 8e EDITIE - Startdatum: 19 november 2008"

Transcriptie

1 - 8e EDITIE - 19 november 2008 Met dé topdocenten van de universiteiten en business schools van Leuven, Nyenrode, Erasmus, Groningen, Nijmegen, Tilburg en Leiden: Ir. Philippe Vandenbroeck (strategiedeskundige), Prof. Jeff Gaspersz (innovatie-expert), Prof. Herman van Gunsteren (internationaal vermaard rechtsfilosoof), Prof. Geert Sanders (bedrijfskundige), Prof. Jaap Paauwe (expert Human Resources Management), Jempi Moens lic (innovator van Senseo ), Prof. Jos Blommaert (deskundige financieel management), Prof. Cor Molenaar (marketingdeskundige), Drs. Steven de Waal (trendwatcher/strateeg), e.v.a. met de beste docenten van Nederlandse business schools en universiteiten startmodule in Leuven compact en efficiënt (7 x 2 dagen) kan modulair (in losse modules ) gevolgd worden met praktische werkopdrachten Authentiek blijven en toch groeien. Dat heb ik geleerd in deze leergang. Wat een inspirerende docenten! Kitty de Muynck, regiomanager Stichting Zorggroep NoordWest-Veluwe

2 Doelstellingen van de Leergang De Leergang Bedrijfskundig Leiderschap reikt bedrijfskundige inzichten aan, waardoor u organisaties, professionals en processen integraal kunt sturen. Strategische groei, inspirerend leiderschap én zakelijkheid zijn daarbij de leidende thema s. U krijgt inzicht in: de samenhang tussen de verschillende bedrijfskundige domeinen toepassingsmogelijkheden in uw eigen organisatie ken- en stuurgetallen vanuit verschillende bedrijfskundige disciplines integrale sturing Verder daagt de leergang de deelnemer uit om: strategisch te groeien vakoverstijgend te denken en te handelen het eigen leiderschap (verder) te ontwikkelen denken en doen te koppelen te reflecteren (op eigen handelen) Inspirerende topdocenten met hart voor de praktijk. Buitengewoon leerzaam en absoluut noodzakelijk voor mijn verdere ontwikkeling. Cor Anneveldt, manager RIAGG Amersfoort e.o. Ik heb geleerd dat écht zijn, authentiek durven zijn en dit ook uitdragen je een echte leider maakt. Dit kan natuurlijk niet zonder een gezonde dosis bedrijfskundig inzicht. Marijke Lucassen, directeur Amstelring Hoofddorp Een sprankelende leergang met zeer inspirerende docenten waarin alle facetten van leiderschap worden belicht. Sindsdien appelleer ik bij mijn medewerkers meer aan hun eigen creativiteit. Peter van Winsen, directeur De Friesland Zorgverzekeraar Inhoud De leergang bestaat uit zeven modules van ieder vijf (achtereenvolgende) dagdelen: 1. Strategievorming Philippe Vandenbroeck bespreekt met deelnemers fundamentele vraagstukken uit hun eigen praktijk. Hoe kan men deze vraagstukken strategisch benutten? Vanuit welke mindset komt men eigenlijk tot strategisch handelen? Wat is de ruimte voor strategievorming binnen uw organisatie en welke ruimte kent u zichzelf toe? Dat zijn de twee vragen die Steven de Waal vervolgens ter sprake zal brengen. 2. Omgevingsdynamieken en omgevingsanalyse Welke maatschappelijke dynamieken zijn van fundamenteel belang voor uw organisatie? In deze module deelt Herman van Gunsteren niet alleen zijn visie; hij daagt de deelnemers uit om te komen tot eigen oordeelsvorming. Jempi Moens biedt vervolgens een instrumenteel kader om fundamentele dynamieken te bevatten en erop in te spelen. 3. Vraagsturing en kwaliteit Strategisch kwaliteitsmanagement, vanuit een klantgerichte visie van de organisatie, heeft een grote betekenis voor de vitaliteit en concurrentiekracht van elke instelling. Hoe kunt u ervoor zorgen dat kwaliteitsmanagement niet in angstgedreven fixatie op protocollen ontaardt? Hoe kunt u beloften aan klanten inderdaad waarmaken? Internationaal gerenommeerd kwaliteitsexpert Marius Buiting en dienstenmarketeer Floris Hurts gaan met deelnemers interactief aan de slag. 4. Marketing Cor Molenaar biedt eerst inzicht in de wezenlijke uitgangspunten en de (internationale) actuele ontwikkeling van marketing. Vervolgens biedt Lucie Boonekamp de deelnemers concrete (marketing) instrumenten voor de eigen organisatie. 5. Financiën en ict Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, rond financiën, ict en ketenmanagement? Wat zijn de sturingsmogelijkheden? Dat zijn de centrale thema s van Jos Blommaert en Thomas van Dorsten. 6. Human Resources en organisatie Jaap Paauwe doet de aftrap van de module over Human Resources. Goede inzet van personeel is cruciaal. Hoe kan men strategisch omgaan met de vele dilemma s rond personeel en organisatie? Wat zijn belangrijke ken- en stuurgetallen en best practices? Dat is het thema van Paul Boselie. 7. Verandermanagement, leiderschap en Innovatie De module, gegeven door Jeff Gaspersz en Geert Sanders, staat helemaal in het teken van (het eigen) leiderschap. Inzichten, opgedaan tijdens de voorafgaande modules, worden geïntegreerd. De cruciale vraag is: welke rol kent de deelnemer zichzelf toe vanuit het perspectief van (verander)management, professionaliteit en leiderschap? Wenst u meer informatie? Bel of kijk op onze website:

3 Diplomering & Certificering De leergang wordt afgesloten met een examen waarbij deelnemers ten overstaan van een examencommissie een slotpresentatie verzorgen. De examencommissie, die bestaat uit leden van de Raad van Advies en het College van Decanen van Avicenna, bepaalt of de kandidaten geslaagd zijn. Deelnemers die geen examen wensen af te leggen ontvangen een certificaat, mits zij minimaal 80% van de leergang hebben bijgewoond. Methode Met elke deelnemer wordt vooraf een kennismakingsgesprek gevoerd, waarbij de persoonlijke doelstellingen van de deelnemer, de eigen kennis en inzichten, maar ook de spelregels van de leergang ter sprake komen. De leergang bestaat afwisselend uit interactieve gastcolleges, werkgroepen en praktijkopdrachten. Elke module begint met een introductie op het betreffende vakgebied, daarna volgen praktische toepassingsvormen. Elke module eindigt met een workshop, onder leiding van de moderator waarin deelnemers de consequenties van de opgedane inzichten voor de eigen praktijk (en eigen werkwijze) bespreken. Ik heb lijn kunnen brengen in mijn creativiteit. Dat heeft me behoorlijk geaard, pragmatischer en effectiever gemaakt in de uitvoering van mijn plannen en het vinden van draagvlak daarvoor. Laurita Dijkman, Flevolandziekenhuis Almere De leergang bestaat uit 7 modules van ieder twee (aaneengesloten) dagen. In het totaal beslaat de leergang 14 dagen. De modules worden eens in de maand georganiseerd; de totale leergang is na 7 maanden afgerond. Daarnaast bestuderen deelnemers vakliteratuur Tijdsinvestering (ca. 7 boeken m.b.t. management en bedrijfskunde). Deelnemers houden een logboek bij en geven zichzelf na afloop van elke module een (praktijk)opdracht die tijdens de vervolgmodule besproken wordt. Reflectie op eigen handelen staat centraal. Geweldige leergang. Uitermate inspirerend en leerzaam. Ik kreeg er energie van. Frits Kaas, ICT-manager Zorgbalans Haarlem Locatie De tweedaagse startmodule van deze leergang wordt op de Katholieke Universiteit Leuven gehouden. De andere modules worden in Apeldoorn georganiseerd. Data 1. Module Strategievorming: woensdagavond 19, donderdag 20 en vrijdag 21 november Module Omgevingsdynamieken en Omgevingsanalyse: donderdag 15 en vrijdag 16 januari Module Vraagsturing en Kwaliteit: donderdag 12 en vrijdag 13 februari Module Marketing: donderdag 12 en vrijdag 13 maart Module Financiën en ICT : donderdag 16 en vrijdag 17 april Module Human Resources en Organisatie: donderdag 14 en vrijdag 15 mei Module Verandermanagement, Leiderschap en Innovatie: donderdag 11 en vrijdag 12 juni 2009 Kosten per deelnemer 8.500,00 (exclusief accommodatiekosten). Losse module prijs 1.485,00 (exclusief accommodatiekosten). BTW is niet van toepassing.

4 Onze docenten zijn o.a.: Drs. Maria Molenaar is moderator van de leergang. Ze is lid van het NCD (Nederlands Centrum van Directeuren) en het New Board Program van Nyenrode. Drs. Maarten Dekker is als een van de moderatoren betrokken bij de leergang. Hij was meer dan 20 jaar directeur/voorzitter Raad van Bestuur van een snel groeiende en innovatieve zorgorganisatie. Nu is hij o.a. lid van een adviescommissie van het College voor Zorgverzekeringen. Prof. Geert Sanders (Rijksuniversiteit van Groningen) is als bedrijfskundige gespecialiseerd in ontwikkelingsprocessen op individueel, groepsen organisatieniveau. Zijn publicaties gaan over leiderschap, innovatie, creativiteit en interculturele communicatie. Prof. Jaap Paauwe is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen human resources en strategie. Hij doet onderzoek naar de effectiviteit van HRM beleid in internationale organisaties. Drs. Steven de Waal is strategieconsultant en oprichter van de Public Space Foundation. Hij is geruime tijd directievoorzitter van Boer & Croon geweest en uitvinder van het concept maatschappelijke onderneming. Prof. Herman van Gunsteren is befaamd rechtswetenschapper en verbonden aan de Universiteit van Leiden. Burgerschap, verantwoordelijkheid, planning en arbeidsparticipatie zijn Van Gunsterens specialisaties. Prof. Johan Verstraeten, als vice-dekaan verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is expert op het gebied van leiderschap. Prof. Cor Molenaar is hoogleraar Marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Molenaar heeft een grote reputatie opgebouwd als vernieuwer van het marketingvak. Met name de relatie tussen innovatie en marketing is zijn expertisegebied. Floris Hurts is directeur van HDNM Dienst- en merkontwikkeling. Zijn vakgebied is marketing in relatie tot dienstverlening. Zijn insteek: hoe kun je de dienstverlening optimaal inrichten zodat de klant daadwerkelijk centraal staat. Dr. Paul Boselie is universitair hoofddocent, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Verder is hij verbonden aan King s College in London. Zijn onderzoek richt zich o.a. op prestatieanalyse en verbetering en strategische besluitvorming. Ir. Philippe Vandenbroeck is een bekend specialist in strategieontwikkelingen. Het fameuze scenariodenken ('Shellschool') is zijn expertise-gebied. Hij was o.a. docent bij de Vlerick Management School. Prof. Jeff Gaspersz is hoogleraar aan de Universiteit Nyenrode. Zijn thema s: vernieuwingsprocessen en creativiteit. Mr. Marius Buiting (arts) is vooraanstaand medewerker van kwaliteitsinstituut CBO in Utrecht en een van de belangrijkste specialisten op het gebied van kwaliteit. Prof. Jos Blommaert is hoogleraar financial accounting in Tilburg. Blommaert is expert in het aanreiken van strategische, financieel gerelateerde expertise aan nonfinancials. Prof. Koenraad Debackere heeft een grote reputatie op het gebied van innovatie, ondernemerschap en technologiemanagement. Hij is algemeen bestuurder van de Katholieke Universiteit Leuven. Drs. Lucie Boonekamp is partner bij Strategie en Marketing bij CC-Zorgadviseurs. Ze heeft bij het ibmg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en TIAS Business School jarenlang Strategische Marketing gedoceerd en doet dit nog steeds in executive programma s. Dr. Jempi Moens lic is directeur van Fresh Forward en oprichter van onderzoeksbureau Censydiam. Moens stond aan de wieg van innovaties als Cup a Soup, Senseo etc. Hij geldt als een van de belangrijkste innovatoren in ons land. Avicenna De Avicenna Academie voor Leiderschap is een internationaal gerespecteerd topinstituut op het gebied van leiderschapsvorming. De Academie werkt nauw samen met gerenommeerde docenten van verschillende (internationale) universiteiten en business schools, zoals Harvard University, Yale University, IESE Barcelona, University of Oxford, de Sorbonne, de Katholieke Universiteit Leuven, de Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode University, RSM etc. Avicenna verzorgt een hoogwaardig programma-aanbod met als uitgangspunt: de werking in de praktijk. De programma s richten zich op de (professionele) groei van deelnemers en op de bloei van hun organisatie.

5 Deelnemers over de Avicenna leiderschapsprogramma s: Dit is de eerste leergang die mij helpt meer naar mijn eigen leiderschap te kijken. Dick Slootweg, managing director Deli XL Deze leergang is een buitengewoon effectief leiderschapsprogramma. Niet sturen op moeten, zoals je in managementprogramma s leert, maar op willen. Deze leergang laat zien dat willen, zingeving dus, de échte drijvende kracht is. Een bijzonder effectief kompas voor leiderschap. Ir. Kick Visser, voorzitter programmacommissie Sneller Beter en voorzitter van de brancheorganisatie Revalidatie Nederland Meedoen bracht mij verdieping en inzicht in de essentie van mijn leiderschap. Drs. Bas Sprengers, directeur Adviesbureau Geen standaardcolleges zoals in andere leergangen, maar fascinerende bespiegelingen van topdocenten met enorme consequenties voor de praktijk. Drs. Mark de Lat, manager KPMG Business Advisory Services B.V. Ik stuurde mijn eigen bedrijf nogal digitaal op ratio en rendement. Verrassend om te ontdekken dat het veel meer oplevert als je de fundamentele relatie tussen cultuur en rendement doorgrondt. Kortom: een programma van grote waarde in overigens zeer inspirerende leeromgevingen: het Begijnhof van Brugge, het Quartier Latin in Parijs en de university colleges van Oxford. Theo van Brussel, directeur Foodstep B.V./Foodservice Network Europe Je wordt gestimuleerd te denken en na te denken. Heerlijk en broodnodig. Je kunt geen leider zijn als je niet nadenkt. Dat is het handwerk van de geest. Drs. Jan Kleijne, bestuursvoorzitter Meander Medisch Centrum Amersfoort Mooie woorden over leiderschap zijn ontoereikend. Het gaat er om de afstand tussen proza en praktijk te verkleinen. Deze leergang is buitengewoon inspirerend; het gaat niet óver leiderschap, het tóónt leiderschap. Ing. Rene Weijers, senior partner, WagenaarHoes Organisatieadvies Verrassend. Je wordt je bewust van de onderstromen: dat wat wérkelijk speelt. Uniek is ook die gezamenlijke trektocht met de andere deelnemers. Ir. Jan de Koning, directeur van de Galan Groep Wat de leergang voor mij heeft betekend? Weg van het instrumentele en terug naar de essentie. Dat is trouwens een verrassend effectieve managementopvatting. Dr. Dik Hermans, voorzitter Raad van Bestuur CVZ Deze leergang brengt je terug naar de kernvragen: hoe besteed ik mijn dag, hoe verdien ik mijn geld en hoe verhoud ik me tot de mensen om me heen? Drs. Karin Buckens, directeur Organisatie Adviesbureau Geen sleurverhalen, waar je niets mee opschiet. Deze leergang doet een ander appèl op je: om stil te staan bij wat er wérkelijk toe doet. Heel doeltreffend, omdat het je uit je standaardrepertoire haalt. Het is niet nóg meer van het zelfde. Drs. Willeke Stadtman, voorzitter Raad van Bestuur Osira Groep Zéér inspirerend. Het programma heeft me behoorlijk geraakt, maar ook de deelnemersgroep is erg boeiend. Prof. Willy Spaan, bestuursvoorzitter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Leiderschap is mensenwerk. Je kunt niet sturen vanuit vooroordelen, dogma s, vakjes en hokjes. Deze leergang is een investering in je binnenkant. Het raakt je. Kees Buys, interim-manager Deze leergang is een pure verrijking voor je leiderschap. Patricia Linhard, ondernemer familiebedrijf en voorzitter ondernemersvereniging Museumkwartier Amsterdam.

6 Bezoekadres: Servaasbolwerk 14 te Utrecht, Locatie Raalte: Postbus 64, 8100 AB Raalte Telefoon: ACADEMIE VOOR LEIDERSCHAP De Avicenna Academie voor Leiderschap is een internationaal gerespecteerd topinstituut op het gebied van leiderschapsvorming. Tal van gerenommeerde hoogleraren, verbonden aan de universiteiten van Harvard, Yale, de Sorbonne, Oxford, Leuven en ook vele Nederlandse universiteiten, zijn betrokken bij de programma's van de Academie. Formulier voor informatie & inschrijving Dit formulier s.v.p. sturen of faxen naar: Avicenna, Antwoordnummer 1161, 8100 WB Raalte Fax: Naam m v Titel Voorletters Voornaam Functie Naam organisatie Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Wenst: zich in te schrijven voor vrijblijvend een optie te plaatsen voor geïnformeerd te worden over Leergangen: Advanced Mastercourse Bedrijfskundig Leiderschap American European Leadership Course Avicenna Leergang International Avicenna Course Avicenna WorldClass Naam ondertekenaar Handtekening Datum

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

OVER WAARNEMEN EN BENOEMEN VAN PATRONEN IN COMPLEXE ORGANISATIES EN EEN EXECUTIVE PROGRAMMA VAN ZES DAGDELEN VOOR MANAGERS EN LEIDING-

OVER WAARNEMEN EN BENOEMEN VAN PATRONEN IN COMPLEXE ORGANISATIES EN EEN EXECUTIVE PROGRAMMA VAN ZES DAGDELEN VOOR MANAGERS EN LEIDING- CHAOSTAAL OVER WAARNEMEN EN BENOEMEN VAN PATRONEN IN COMPLEXE ORGANISATIES EN HUN CONTEXTEN NOVEMBER 2005 MAART 2006 EEN EXECUTIVE PROGRAMMA VAN ZES DAGDELEN VOOR MANAGERS EN LEIDING- GEVENDEN UIT NON-

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

Open Health Challenge Voeding

Open Health Challenge Voeding Open Health Challenge Voeding Powered by Achmea & Voeding Leeft 1 Open Health Challenge Voeding Er zijn veel grote bedrijven die met massaproductie de wereld voorzien van betaalbaar eten maar die niet

Nadere informatie

SOM Professional. 9-daagse opleiding 2015-2016. De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken.

SOM Professional. 9-daagse opleiding 2015-2016. De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken. SOM Professional 9-daagse opleiding 2015-2016 De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken. Werken vanuit een visie. Met een planmatige, herhaalbare aanpak. Werken aan

Nadere informatie

Word strategisch business partner via de CPM-Academy.

Word strategisch business partner via de CPM-Academy. UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS Word strategisch business partner via de CPM-Academy. LEERGANG 2015-2016 Powered by: Word strategisch business partner via de CPM-Academy EEN UNIEKE LEERGANG

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh.

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh. Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015 Maak de volgende stap! www.nspoh.nl/mph Master of Public Health Postinitiële opleiding In het kort

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE! MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 9 Deelnemersoverzicht pagina 14. Credit Expo 2014 Nieuwegein Business Center

Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 9 Deelnemersoverzicht pagina 14. Credit Expo 2014 Nieuwegein Business Center Vakbeurs voor Credit Management 6 Credit Expo 2014 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 9 Deelnemersoverzicht pagina 14 + beter betalende

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector Tijd voor een vak! Onderzoek uitgevoerd door Regioplan en Gilde Re-integratie. www.divosa.

Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector Tijd voor een vak! Onderzoek uitgevoerd door Regioplan en Gilde Re-integratie. www.divosa. Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector Tijd voor een vak! Onderzoek uitgevoerd door Regioplan en Gilde Re-integratie www.divosa.nl Elke dag je vak nog beter beh eersen. Dat typeert goede klantmanagers

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht beurswijzer credit expo 2010 Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht www.creditexpo.nl FINANCIEEL MANAGEMENT

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

De invloed van de operationeel leidinggevende op de creatie van klantwaarden in het perifere ziekenhuis

De invloed van de operationeel leidinggevende op de creatie van klantwaarden in het perifere ziekenhuis De invloed van de operationeel leidinggevende op de creatie van klantwaarden in het perifere ziekenhuis Erasmus Universiteit Rotterdam Thesis MBA-Health, April 2014 Caroline Visser Thesis begeleider: Prof.

Nadere informatie