Curriculum Vitae Natascha Moonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Natascha Moonen"

Transcriptie

1 Personalia Achternaam: Moonen Voornamen: Natascha Gerarda Barbara Adres: Dennenhof 24 Postcode & Woonplaats: 3355 RJ Papendrecht Geboortedatum: 22 november 1976 Telefoonnummer: Website: Profiel Natascha is sinds 2000 werkzaam in de ICT. Sinds die tijd heeft ze ruime ervaring opgedaan op het gebied van testvoorbereiding, -analyse en coördinatie. Ze wil zich verder ontwikkeling in de richting van testcoördinatie en uiteindelijk testmanagement. Natascha is erg leergierig waardoor ze snel kennis vergaart en deze toepast in de praktijk. Ze heeft veel oog voor detail maar verliest ook het grotere geheel niet uit het oog. Door eerdere opdrachtgevers is Natascha altijd erg gewaardeerd om haar inzet, flexibiliteit en grote mate van betrokkenheid bij het testtraject en de totale organisatie van de opdrachtgever. Carrière samenvatting Mei 2010 heden Augustus 2008 mei 2010 Juni 2005 juli 2008 April 2003 mei 2005 September 2000 maart 2003 Moonen Consultancy Isense Capgemini ING OPS & IT Capgemini Expertise Tmap Testframe Acceptatietesten TPI (Test proces improvement) Quality center QTP RUP Pagina 1 van 8

2 Branche ervaring Internationaal betalingsverkeer Pensioenen Kredietregistratie Sociale verzekeringen Opleiding Bedrijfskunde I HBO Facilitaire dienstverlening Pabo VWO Nederlands, Engels, Biologie, Wiskunde A en B, Scheikunde en Economie 2 Cursussen Prince 2 Foundation (certificaat) ISEB Software Testing Foundation (certificaat) Consultancy Skills TPI (Test process improvement) Opstellen Master Testplan Testframe Basistraining Leidinggeven RUP - Rational Unified Process DSDM Aware Tmap Functioneel testen Testen Euro SQL Acceptatietest Gebruikers Uitvoering Beslissingstabellen - Testen Cursus Sociale zekerheid Persoonlijke vaardigheden Volmac Structured programming (Cobol) Pagina 2 van 8

3 Werkervaring Augustus 2008 Heden Rabobank International Senior Testanalist Natascha is ingezet als senior testanalist bij Rabobank International op het project RCM (Rabobank Cash Management). RCM is een applicatie om te bankieren via internet voor grootzakelijke klanten. Opstellen en uitvoeren van handmatige testscripts aan de hand van documentatie. Schrijven van geautomatiseerde testscripts, gebruikmakend van testframe framework / keywords in microsoft Excel. Reviewen van documentatie Communiceren met de externe leverancier in Polen Naast haar werk als testanalist vervangt zij soms de testcoördinator. September 2007 augustus 2008 Capgemini Academy Opleider Testen Natascha is werkzaam als docent/coach bij Capgemini Academy. Geven van diverse individuele opleidingen op het gebied van functioneel testen; Begeleiden en coachen van interne en externe cursisten ook bij hun opdrachten (theorie van Tmap Next de meest voorkomende testtechnieken); Geven van groepstrainingen op klantlocaties; Oktober 2006 augustus 2008 BKR Test coördinator, Senior Testanalist Natascha is op basis van haar voorgaande werk bij het BKR gevraagd om de rol van Testcoördinator / testanalist op zich te nemen. Maken van een mastertestplan, detailtestplan voor de systeemtest, communiceren en afstemmen met de projectleider en de gebruikersorganisatie; Zorgen ervoor dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan om het project zo soepel mogelijk te laten verlopen; Coachen en opleiden van teamleden; Maken van testscripts op basis van functionele ontwerpen; Uitvoeren van testen en analyseren van de uitkomsten; Uitbrengen van advies voor het nieuwe ontwerp op basis van opgedane kennis van de materie; Meehelpen aan de verbetering van de functionele documentatie. Pagina 3 van 8

4 Oktober 2005 mei 2006 BKR Senior Testanalist/testcoördinator Natascha is ingezet als testanalist op het programma Naomi (Nieuwe Automatisering Omgeving en Migratie van Informatiesystemen), project VIS (Verificatie Identificatie Systeem) bij Bkr. Het programma omvat een aantal projecten tot herbouw van de diverse BKR systemen. Er wordt gesproken van herbouw maar gezien de vele aanpassingen die gelijktijdig worden doorgevoerd spreken we in feite van een nieuwbouwtraject. Vanaf 1 januari 2006 heeft Natascha ook de taak van testcoördinator op zich genomen; Opstellen van testscripts op basis van functionele ontwerpen; Uitvoeren van de volledige functioneel testen. Bijdragen aan de tot standkoming van het plan van aanpak, templates voor de testscripts; Opzetten van een bevindingenadministratie en het inrichten van het testproces; Leiding geven aan een wisselend team van gebruikers die de gebruikersacceptatietest uitvoeren; Plannen van testactiviteiten; Overleggen met het bouwteam over de oplevering van bevindingen en rapporteert over het testtraject aan de projectleider. Juni 2005 oktober 2005 Mn Services Senior Applicatietester Mn Services staat voor de uitdaging de achterstand in de ICT infrastructuur en software releases in korte tijd in te lopen. Dit om continuïteit en groei in de komende jaren te realiseren. Hiervoor is het project UII (Upgrade ICT-Infrastructuur) in het leven geroepen. UII omvat het vervangen van LAN, opslag en Database systemen, het omzetten van de gebruikte forms en reports en de upgrade naar de actuele versies van middleware, Oracle, ontwikkelomgeving, maatwerk-applicaties en pakketten. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de systeemtest van de upgrade van de pakketten, de migratie van de database en het overzetten van de forms en reports (voornamelijk geconcentreerd op het forms en reports); Bepalen van testaanpak; Specificeren van testcases; Uitvoeren en analyseren van tests; Creëren van een goed beeld voor het management van de dekking van de test, de testbevindingen, de risico s en de aanbevelingen door een uitgebreide rapportage te maken. De gekozen teststrategie heeft ertoe geleid dat MN Services nu inzicht heeft in de werkwijze om forms en reports te benaderen. Per Form of Report (ongeveer 1100 stuks) is beschreven hoe deze benaderd kan worden. Hierdoor is de totale testset zeer goed herbruikbaar voor volgende projecten. Pagina 4 van 8

5 November 2004 juni 2005 ING OPS&IT Business Support Allocatiemanager (Testservices) Natascha heeft als lid van een taskforce het allocatiemanagement voor ING Testservices opgezet. De taskforce is door het management van ING Testservices in het leven geroepen omdat er geen duidelijk allocatieproces was. Ook ontbrak het aan inzicht in het aantal externen, de kwaliteit van de mensen en de benodigde inzet. In 2 maanden tijd heeft de taskforce het management inzicht verschaft in deze zaken. Er zijn afspraken gemaakt met leveranciers over levertijden, kwaliteit van resources. Maken van een verdiepingsslag in het gehele allocatieproces. Flexibiliteit, creativiteit, aandacht voor details zonder het grote geheel te verliezen, organisatievermogen en helder communiceren zijn de kernkwaliteiten van Natascha die ervoor gezorgd hebben dat er nu een helder en gestroomlijnd allocatieproces staat voor ING Testservices. Augustus 2003 oktober 2004 ING Nederland Divisie Intermediair Assisteren testmanager/ testcoördinator/senior Tester Natascha heeft de projecten GSK en IPS uitgevoerd in dienst van ING. De verantwoordelijkheid voor het testen van de productiebevindingen lag de verantwoordelijkheid bij de business zelf en liep het niet goed. Vaak waren ze niet op tijd, onvoldoende of onjuist getest. En ze verstoorden vaak het testen van de release. Natascha heeft ervoor gezorgd dat het proces gestructureerd verlopen is. Op tijd de juiste mensen ingeschakeld en hen geïnstrueerd. Assisteren van testmanager met alle voorkomende werkzaamheden; Verantwoordelijk in beide projecten voor het laten testen van de productiebevindingen (beide projecten waren onderhoud op een bestaande applicatie); Beoordelen van testcases en inplannen van de test, rekening houdend met het testen van de release; Verzorgen Natascha van rapportages van het project; Bijbrengen van de dft techniek (dataflowtechniek) aan de materiedeskundige in het testteam. November 2002 maart 2003 CGEY Financial Services Medewerker programmabureau De complexiteit van de huidige organisatie en de turbulente markt en marktomstandigheden vragen om een heldere branding, een eenduidige organisatie inrichting en daadkracht. Daarom zijn de speerpunten van het wereldwijde transitieprogramma LEAP! voor de sector Financial Services vertaald in een aantal speerpunten op het gebied van sturing, structuur en cultuur. Deze speerpunten tezamen vormen de pijlers waarop het transformatie programma Butterfly zich richt. Om elk van deze speerpunten op de juiste manier in de organisatie in te bedden, zijn rondom de speerpunten diverse projecten en projectcharters gestart. Voor tranche 1 zijn dit 15 projecten die tussen 11 November 2002 en 1 Januari 2003 gerealiseerd Pagina 5 van 8

6 moeten worden. Ter ondersteuning is een programmabureau opgezet. Natascha is hier 1 van de 2 medewerkers. Het programmabureau heeft een sturende, coördinerende en ondersteunende functie van en voor de projecten van Butterfly, verzorgt het beheer van de documentatie en rapportage aan sector management, en organiseert activiteiten rondom het programma waar en wanneer nodig voor een succesvolle afronding van de implementatie van de verschillende projecten. September 2002 september 2002 Mn Services Tester Mn Services is een onafhankelijke organisatie, actief in de uitvoering van pensioenen, bestuursondersteuning en vermogensbeheer. Met 920 medewerkers verzorgt Mn Services de pensioenadministratie van bijna twee miljoen Nederlanders en beheert de organisatie een vermogen van ruim 62 miljard euro voor een groeiend aantal opdrachtgevers. De systemen van Mn Services moeten compliant zijn met diverse platformen omdat de diverse klanten andere platformen gebruiken. Natascha s taak is het uitvoeren van platform test (test is uitgevoerd op de volgende platformen: Windows 98 met IE5.5, Windows 2000 met IE5.5, Windows 2000 met IE6.0 en Windows XP met IE6.0) Juli 2002 september 2002 Relan Pensioenen testcoördinator Tijdens deze periode is Natascha actief geweest als testcoördinator bij Relan Pensioenen voor het project ontvlechting-invlechting. Omdat UWV-GUO niet langer taken voor Relan Pensioenen mag uitvoeren is het noodzakelijk om deze applicaties bij Relan te krijgen. Verantwoordelijk voor het laten testen van deze applicaties (het uitvoeren van de tests gebeurde door de gebruikers) Completeren plan van aanpak; Sturen van gebruikers; Opstellen testscript aan de hand van beschreven testgevallen; Rapporteren aan projectleiders; Overleg met systeembeheerders. Januari 2002 juli 2002 Ministerie van VROM Tester Voor het grondig te verbouwen huursubsidiesysteem van het ministerie van VROM is Natascha aangetrokken als tester en plaatsvervangend teamleider financiële afhandeling. Haar werkzaamheden voor de rol van tester zijn, onder andere: Opstellen logische en fysieke testgevallen aan de hand van het FO en ervaring op het gebied van financiële afhandeling bij huursubsidie; Uitvoeren test; Analyseren test; Communiceren met bouwteam over bevindingen. Pagina 6 van 8

7 Voor de rol van plaatsvervangend teamleider zijn haar werkzaamheden, onder andere: Mede opstellen testplan en eindrapportage; Als sparringpartner fungeren voor teamleider; Mede plannen en bewaken planning van het testteam; Deelnemen teamleidersoverleg; Incidenteel voorzitten werkoverleg; Ad hoc leiden van testteam financiële afhandeling. September 2001 januari 2002 Ministerie van VROM Tester Bij het ministerie van Vrom is Natascha aangetrokken als junior tester op het euroforking traject voor het huursubsidie systeem, met name op het gedeelte van financiële afhandeling. Opstellen van testgevallen en een testscenario; Bestuderen van FO s; Zelfstandig testen; Analyseren van testresultaten. Januari 2001 September 2001 Staffingbureau Financial Services CGEY Staffingscoordinator In deze periode is Natascha werkzaam als staffingscoordinator van de sector Financial Services van Cap Gemini Ernst & Young. Bij deze sector zijn op dat moment ongeveer 1200 personen werkzaam. Het op basis van expertise, werkervaring, sociale vaardigheden en beschikbaarheid matchen tussen vragen van klanten en aanbod van beschikbare medewerkers is de belangrijkste taak van deze functie. Daarnaast komen onder andere de volgende taken aan bod: Vragen beantwoorden/problemen oplossen van accountmanagers en medewerkers; Voorzitten van staffingsoverleg; Assisteren bij invoering van e-match, een nieuwe matchingtool; Bewaken van het staffingsproces; Administreren van de gemaakte matches; Contacten onderhouden met de andere sectoren binnen Cap Gemini Ernst & Young; Incidenteel contact met externe leveranciers; Twee nieuwe collega s inwerken en coachen zodat zij het staffingbureau zelfstandig kunnen bemensen. November 2000 januari 2001 Rabobank ICT Assistent projectbureau Als assistent projectleider heeft Natascha het projectbureau voor project BBS van de Rabobank met de projectleider ingericht. Activiteiten: Taken, doelen en verantwoordelijkheden projectbureau opstellen; Pagina 7 van 8

8 Planningstool PMW inrichten; Urenregistratie; Versiebeheer- en wijzigingenbeheerprocedures opstellen; Communicatie met projectleden; Projectvergaderingen bijwonen en notuleren. Pagina 8 van 8

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel Curriculum Vitae Personalia Naam: Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980 Woonplaats: Duiven Geslacht: Man Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-15090666 Profiel Dennis is een ervaren testconsultant,

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero. Curriculum Vitae Mark Berck Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013 Contactadres: Cavero B.V. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.nl Naam Mark Berck Woonplaats Utrecht Geboortedatum

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie