Een ongeordende verzameling van sociale en economische kansen voor Almere. Een weerslag van gesprekken in de stad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een ongeordende verzameling van sociale en economische kansen voor Almere. Een weerslag van gesprekken in de stad."

Transcriptie

1 Een ongeordende verzameling van sociale en economische kansen voor Almere Een weerslag van gesprekken in de stad.

2 Kansen die faciliteiten nodig hebben met een duidelijke opbrengst Cultuur Geld Banen Economie Menskracht Leefbaarheid Groenblauwduurzaamheid Regelgeving Imago Leisure Verbindingen Divers Sport Andere werkwijze samenwerking Divers

3 Zilverstrand activeren Het Zilverstrand is aangewezen als nieuwe evenementen locatie in Almere. Met verschillende de evenementen organisaties zowel binnen de stad als buiten de stad (Mojo, ID&T) zou nagedacht kunnen worden over de invulling. Zowel in evenementen als in ondersteunende zaken om hier een groot succes van te maken.

4 Het grootste energiebos van Nederland Rondom de locatie Braambergen zijn afspraken gemaakt om een zonnepanelenpark te realiseren. Hiervoor is een sluitende business case. Dit park zou uitgebreid kunnen worden door samenwerking met de sociale werkplaats en door de vestiging van een duurzaam energiecentrum. Samenwerking hierbij kan gezocht worden met de Groene Reus (Almeerse energiemaatschappij). Ook kan er aan kennisopbouw rondom zonne-energie in Almere gedaan worden door de lokale installatiebranche te betrekken. Financiële ruimte voor gerelateerde zaken kan gevonden worden in een versoepeld belastingklimaat (minder uitstroom gelden).

5 Floriade voorloper in de stad In 2022 organiseert Almere de Floriade. De bebouwing en inrichting van het terrein gaan pas over langere periode spelen. Ook ligt het Floriadeterrein enigszins afgescheiden van de stad waar de gemiddelde Almeerder verblijft. Zou er een Floriade icoon (voorloper van de Floriade) in de stad gerealiseerd kunnen worden, waarmee de Almeerse bevolking meer gevoel en betrokkenheid bij de Floriade krijgt? Denk bijvoorbeeld aan een locatie waar winkelen, een kenniscentrum en tuinbouw gecombineerd te ervaren zijn.

6 Special Economic Zone Een Speciale Economische Zone (Engels: Special Economic Zone of SEZ) is een gebied in een land waarbinnen bijzondere wetten gelden die buitenlandse investeringen aantrekkelijker maken. Onderzocht zou kunnen worden wat dit voor Almere bij zou kunnen dragen. Gebied zou ook onderwerp kunnen zijn: Energie in de stad Data opslag Growing green

7 Om de metropoolregio te symboliseren en te vieren zou een jaarlijks IJmeerfestival georganiseerd kunnen in- op- en rondom het IJmeer. Met combinaties van sport, theater, muziek, etc. IJmeerfestival

8 Lease hoofdstad Almere kent een relatief groot aantal zeer succesvolle leasemaatschappijen binnen haar grenzen. Hoe zou deze concentratie en dit succes beter benut kunnen worden?

9 Aantrekkelijker vaargebied maken Almere kent een groenblauwe structuur binnen de stad. De verbinding tussen de blauwe structuur, het groen en het stedelijke is nog onvoldoende. Zo zijn er langs de verschillende vaarroutes door Almere weinig aanlegplaatsen waar mensen even aan wal kunnen om bijvoorbeeld te wandelen, picknicken, stad bezoeken, horeca bezoeken etc.

10 Gebruik dat wat we al hebben toeristisch Almere is vaak nog onvoldoende in staat is om aan de buitenwereld over de stad te vertellen. Maak datgene wat we hebben in de stad meer toeristisch. Het water, de architectuur, de structuur van de stad, de pioniersgeest, de combinatie stad en natuur etc.

11 RRAAM gezicht geven Zoals bij veel projecten in Nederland het logo van de Europese Unie te zien is onder de noemer mede mogelijk gemaakt door zou ook RRAAM haar naam kunnen verbinden aan de groei van de MRA. Werken aan besef dat we aan een groter geheel bouwen (metropoolregio) Laat zien dat het niet gaat om individuele initiatieven Laat de samenwerking zien Waar? Op alles (fysiek) dat met behulp van RRAAM gerealiseerd wordt: Op de deur van Windesheim Op de deur van het Veiligheidsmuseum Op de deur van de EDBA Etc. In communicatieuitingen EDBA nieuwsbrief Artikelen Etc. Groei MRA betrokkenheid bij groei

12 Toerisme Almere koppelen aan toerisme Amsterdam Amsterdam heeft veel toerisme. Een deel van hen kan ook Almere bezoeken door aan te sluiten bij bestaande programma's. Een archictuurtoer door Amsterdam kan bijvoorbeeld aangevuld worden met een bezoek aan het architectonische hoogstandjes in Almere. Met touroperators kan hierover eens het gesprek worden aangegaan.

13 Geef bestaande ondernemers de ruimte Geef bestaande ondernemers in de stad ruimte bij nieuwe ontwikkelingen. Kijk niet op voorhand naar nieuwe partijen voor nieuwe ontwikkelingen, maar kijk ook naar wat de bestaande ondernemers binnen de nieuwe ontwikkelingen zouden kunnen doen.

14 ZZPlab De genen van Almere worden gevormd door bouwen. Van niets iets maken. Dat is waar we goed in zijn. Laten we die genen gebruiken. Het bedrijfsleven van Almere kent een groot aantal ZZP-ers. Velen daarvan zullen ZZP-er blijven. Een aantal zullen echter de wens hebben om door te groeien tot bedrijven met personeel. Als 5% van de ZZP-ers wil doorgroeien is dat een potentie van 450 bedrijven. Het ZZPlab (programma) creëert een inspirerende en faciliterende omgeving voor ZZP-ers die willen groeien. Gedachten over het ZZP lab: Almere als incubator Doelstelling: 4% van de ZZP-ers helpen doorgroeien naar bedrijf Ieder kwartaal pitch-night Almere Buddy-systeem: koppeling ZZP-er aan grotere ondernemer Peer-to-peer reviews Onderlinge samenwerking ZZP-ers realiseren Groei programma waarbij specialistische ondernemers steeds een onderwerp belichten en de bijdrage daarvan aan groei ZZP-groei denktank Investeringsfonds Regionaal (kennis)centrum / MRA functie/positie Netwerk/samenwerking met investeerders Faciliteren van projecten zoals Flevoland opent data Maandelijks: Inspiratiesessies voor ZZP-ers met groeiambitie Werkplek

15 Meer recreatie in/op/aan het Weerwater Het Weerwater is op dit moment een plas water met weinig recreatie. Botenverhuur, horeca en recreatiemogelijkheden rondom en op het Weerwater verhoogt de recreatiegraad. Een idee is een (aantal) drijvende paviljoen(s) met bijvoorbeeld een tentoonstelling/expositie/proeftuin als voorbode voor de Floriade.

16 Hotelboot Bied bijzondere en innovatieve verblijfsmogelijkheden om toeristisch aantrekkelijk te worden. Een hotelboot op het Weerwater combineert water en stad. Brainstorm met Hajé de Jager over mogelijkheden.

17 Concreter Flevolands toerismebeleid/uitvoering De activiteiten van Toerisme Flevoland zijn voor veel ondernemers in de stad te abstract. Zij hebben behoefte aan meer concreetheid.

18 Vergroting betrokkenheid ondernemers. Er is een aantal leisurebedrijven dat autonoom functioneert zonder bij de stad betrokken te zijn. Hier is winst te behalen (samen staan we sterk!). In uitvoering: (en geef hen dan ook de ruimte )

19 Festival Water De grote festivals in Almere (Libelle zomerweek, festival Zand etc.) vinden plaats buiten de stad. De vele bezoekers aan de festivals komen dan dus niet in Almere. Een festival in de stad maakt dat mensen de stad inkomen en Almere beleven. Als tegenhanger van festival Zand zou er een festival Water op het Weerwater kunnen komen.

20 Samenwerking met gemeente Initiatieven die buiten de bestaande kaders vallen lopen vertraging op binnen het gemeentelijke apparaat. Een andere ervaring met de gemeente is dat er bij de ontwikkelingskolom veel mogelijk is en bij de beheerskolom er tegen drempels aangelopen wordt. Dit is een ervaring van meerdere partijen in de stad. Portefeuillehouderschap van de wethouders is voor partijen in de stad niet altijd even inzichtelijk. Vooral het verschil tussen ontwikkelen en beheren; deze twee kennen ieder hun eigen energie.

21 Een gezamenlijk innovatieprogramma beheer openbare ruimte Delen van het beheer van de openbare ruimte verschuift van de gemeente naar bewoners. Natuurlijk kan de gemeente hiervoor een innovatieprogramma bedenken en uitvoeren, maar dit kan ook in samenwerking met (of door?) de stad gebeuren.

22 Almeerse Kinderen Wat moet een Almeers kind voor z'n 12e minstens gedaan hebben? Samenstellen top 5 (of 10 of 25): zee arend zien vuurtje stoken in de modder staan etc.

23 Topsector Water De aandacht van de topsector Water wijzigt in de toekomst van waterveiligheid naar wateroverlast, watertekorten en hitte. De topsector heeft ruimte binnen businesscases voor concreet maken van cases zoals: Building with Nature. Ontwikkeling Duurzame Deltasteden zoals een settingsvrije stad en een adaptieve stad (realisatie in 2014). Eventueel aanhaken bij Europese structuurfondsen, nu hier voorzichtig mee opstarten. Water verbinden aan infrastructuur en gezondheid

24 EDBM De verschillende economische regio s binnen de MRA hebben ieder hun eigen Economic Development Board. Vanuit deze EDB s wordt gewerkt aan de ontwikkelingen van sectoren en economische activiteit. Tegelijkertijd is RRAAM opgezet om de internationale concurrentie positie van de gehele noordelijke randstad te verbeteren. Door de EDB s van Amsterdam, Utrecht en Almere samen te voegen zou een duidelijkere focus op deze internationale concurrentiepositie kunnen komen te liggen en gezamenlijke activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Tegelijkertijd zou met heldere afspraken over verdeling van economische sectoren interne concurrentie binnen de MRA voorkomen kunnen worden. In een dergelijk model dient op lokaal niveau echter wel aandacht te zijn voor de lokale economische identiteit en werkgelegenheidsontwikkeling. Het geheel zou zich kunnen vertalen in een Economic Development Board MRA die zich bezighoudt met sectorale ontwikkeling en op lokaal niveau een uitvoeringsorganisatie als aanjager/banenmotor.

25 Vervezelaar Binnen de metropoolregio wordt hard gewerkt aan een circulaire economie waarin van afval weer grondstoffen worden gemaakt. Almere concentreert zich binnen de metropoolregio op kleding. Van ingezamelde kleding worden vezels gemaakt en deze worden weer gebruikt om stoffen van te maken. Hierin wordt o.a. samengewerkt met het project Reshare van het Leger des Heils. Het vervezelen van kleding gebeurt op dit moment in het buitenland. Er leeft een wens om dit vervezelen in Almere te kunnen doen. Hiervoor is een investering van 3-5 miljoen nodig in de benodigde apparatuur

26 Data / Data capital Testfaciliteit big data Het project Almere data capital begint steeds meer vorm te krijgen. Een van de onderdelen die hierin nog mist is een test faciliteit voor big data. Deze testfaciliteit zou gebruikers als de vrije universiteit aantrekken en bijdragen aan de kennis en de positie van de regio op het gebied van big data. Gedachten zijn er onder andere om de testfaciliteit ook aan goede doelen ter beschikking te stellen. Data opslag rijksoverheid Almere is op weg data capital te worden. Hierover zijn onder andere afspraken gemaakt in de metropoolregio. De rijksoverheid gaat haar data in een aantal datacentra samenvoegen. Dit gaat zij aanbesteden. Bij de aanbesteding zou zij een gebied kunnen aanwijzen voor de data opslag (Almere). Kenniscentrum open data Binnen het ministerie van BZK is een kenniscentrum Open Data in voorbereiding. Dit kenniscentrum zou in Almere kunnen landen. Kennis over open data, de ontsluiting daarvan en de toepassing creëert op overheidsniveau een grote meerwaarde voor big data; zij versterken elkaar. Context: Big data / Data capital Open data Early warning system IIE ZZP ict-ers Flevoland opent data Platform open

27 Groen meer benutten om in te leven/spelen De groenblauwe structuur kan veel meer benut worden om in te leven/spelen. Denk daarbij aan: Klimtuin en speelgelegenheid bij de kemphaan Een graafmachine speeltuin Het sinterklaas museum Picknickplaats (met hotdogkar)

28 Legoland in Almere Legoland schijnt op zoek te zijn naar een nieuwe internationale locatie. Almere heeft de ruimte daarvoor.

29 Drijvende bungalows/tenten Het weerwater kan met drijvende bungalows/tenten een meer recreatieve toepassing krijgen. Vooral ook voor mensen van buiten de stad.

30 International New Town Festival Er zijn uitgewerkte plannen voor een International New Town Festival gemaakt. Deze zijn ook al met veel partijen in de stad besproken. Wat het project nu tegen houdt zijn tijd en geld.

31 Zakenfestival Almere naar MRA zakenfestival Het zakenfestival in Almere dat 2-jaarlijks gehouden wordt is een goede lokale zakenbeurs, aangevuld met een informatief programma daaromheen. Zoals Almere straks deel uit gaat maken van de metropoolregio zou ook het lokale zakenfestival een regionaal karakter kunnen krijgen.

32 Vier je stad! Almere denkt vaak vanuit alles wat zij niet is. Het wordt tijd om te gaan vieren wat we wel hebben (want dat is zoveel)!

33 2022: Almere, stad zonder schoolpleinen (slechts schooltuinen) Een ambitie passend bij de groenblauwe stad en het tijdspad van de Floriade: in 2022 kent Almere geen schoolpleinen meer. Schoolpleinen zijn verworden tot schooltuinen. Niet alleen als siertuin maar ook tuinen waar de appels geplukt en gegeten kunnen worden. Onze kinderen spelen in het groen.

34 Stadslandbouw Stadslandbouw als classificatie: A B C groot (productie) middel (multifunctioneel; plaats/sociaal/leerwerkplek als ontwikkeld concept, zoals de Warmoezerij) klein (wijk/buurt/schooltuin/sociale cohesie - geen verdienmodel) Initiatieven De kleine Stadslandbouwinitiatieven (C) vooral beweging brengen in bestaande initiatieven en aanvullen met nieuwe experimenten. Hedendaagse houtsnippers worden nu naar Denemarken vervoerd om te stoken. Wat zouden we daar lokaal mee kunnen doen? Een eigen grote kachel als buurtverwarming?

35 Samenwerking in de stadslandbouw S&N heeft veel ervaring met buurt- en schooltuinen. Ambitie is om initiatieven praktisch te ondersteunen en wil meehelpen en nadenken over invulling van groene ruimte (de opschaling). Buitenstad wil via haar netwerk verbindingen tot stand brengen en zorgen voor verbreden van het thema stadslandbouw. Via groene sociëteiten en kenniskringen kennis delen en spreekbuis zijn en blokkades opheffen waar nodig. OSA wil kennis delen en verspreiden en innovatie / nieuwe ontwikkelingen stimuleren WUR innovatie, monitoring en evaluatie Gemeente: uitnodigend via wijkregisseurs, denkt erover te werken aan groenkavelpaspoort (wat mag waar?) CAH & de Schoor kunnen de samenwerking completeren.

36 Stad en Land Zoals Eindhoven Philips heeft en Den Haag het Vredespaleis, heeft ook Almere behoefte aan ankerbedrijven. Bedrijven die voor bedrijvigheid daaromheen zorgen. Natuurlijk kan er ingezet worden op het binnenhalen van een ankerbedrijf in de gemeente maar dat is een lange en moeizame weg. Binnen de gemeente hebben we wel een anker-onderwerp: de combinatie van stad en land. De bedrijvigheid en initiatieven binnen dit onderwerp zijn echter sterk versnipperd. Gedacht zou kunnen worden om deze versnipperde initiatieven onder 1 paraplu of met 1 imago te gaan laten werken om op deze wijze een nationale en internationale uitstraling te creëren zodat dit nieuwe initiatieven, organisaties en werkgelegenheid aantrekt. Initiatieven/organisaties die o.a. tot dit onderwerp behoren zijn: Floriade Almere 2022 Ontwikkelcentrum Standslandbouw Almere Vereniging Buitenstad Stad en Natuur De stadsboerderij Duurzaam Almere De Groene Reus EDBA (tafel duurzaamheid) CAH Etc.

37 Nederland verkopen tijdens de Floriade Tijdens de Floriade kan meer dan alleen de land en tuinbouw verkocht worden. Er komen grote internationale handelsmissies. Laat tijdens de Floriade ook zien wat we kunnen op bijvoorbeeld het gebied van water (in relatie met het weerwater waar de Floriade aan ligt en de meters onder zeespiegel waar Almere ligt). Nodig hiervoor ook grote partijen die op het gebied van water actief zijn in Almere uit.

38 In navolging van het Rotterdamse stadsinitiatief Plug je plan kunnen Almeerse inwoners, werknemers en organisaties meedenken en meebouwen aan een mooiere en sterkere stad. Zij kunnen een plan indienen dat bijdraagt aan de groei van de stad. Let op: het gaat hier dus niet om het inbrengen van ideeën, maar om het inbrengen van uitgewerkte plannen. Van de inbrenger wordt veel verwacht! Vanuit de overheid wordt een fonds beschikbaar gesteld om een aantal van deze plannen mede te helpen realiseren. Communicatie, organisatie en begeleiding van indieners worden uitgevoerd/gefaciliteerd door een projectbureau. Het projectbureau zoekt tevens naar samenwerking met organisaties in de stad (denk bijvoorbeeld aan de hogeschool of het Almere fonds). NB: Het is niet de bedoeling om het Rotterdamse concept 1-op1 te kopiëren, maar kan wel als basis gebruikt worden met aanpassingen in het proces. Zo is het in het kader van de groeiopgave voor Almere niet essentieel dat burgers meestemmen of 1 initiatief de ruimte krijgt. Er zou juist voor gekozen kunnen worden om op basis van de ingediende plannen een hoeveelheid van initiatieven op weg te helpen. Stadsinitiatief Ingebrachte plannen worden o.a. beoordeeld op de volgende criteria: Beeldbepalend voor Almere (In welke mate versterkt het initiatief de herkenbaarheid en het specifieke karakter van Almere?) Openbaar (Kan iedere Almeerder gebruikmaken van het initiatief?) Stedelijke impact (In welke mate overstijgen de effecten van het initiatief het straat-, wijk- of buurtniveau?) Haalbaarheid (Is de projectplanning van het initiatief realistisch en haalbaar?) Binding Almeerders (Versterkt het initiatief de band tussen de Almeerders?) Draagvlak (In welke mate zijn Almeerders betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het initiatief?) Begroting (Is de begroting van het initiatief deugdelijk?) Draagkracht (In welke mate is het Almeerse bedrijfsleven en/of overige externe partners betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het initiatief?) Multiplier effect (In welke mate genereert het initiatief extra investeringen in Almere?)

39 Indoor Skydive In Roosendaal is een indoor skydive. Reden voor de indoor skydive om in Roosendaal te ondernemen is dat de ondernemers hier wonen. De afzetmarkt voor een indoor skydive is in Almere (binnen de MRA) vele malen groter dan in Roosendaal. Tevens kan een mooie combinatie met vliegvelden als Lelystad en Hilversum (beiden ook MRA) gemaakt worden. Als locatie zou gedacht kunnen worden aan de creative campus.

40 Het grondfonds Geld is lastig in tijden van crisis en bezuinigingen. Wat we wel hebben in Almere is vierkante meters grond. Stop een aantal vierkante meters grond in een fonds. Stel dit fonds beschikbaar voor bedrijven die in grote mate kunnen bijdragen aan de werkgelegenheid of aanjager kunnen zijn van de economie van Almere.

41 Zoeken naar verouderde industrieën In acquisitie van bedrijven voor Almere wordt vaak ingezet op bedrijven die groeien. Op vele plaatsen in Nederland zijn echter ook verouderde industrieën die aan vernieuwing toe zijn. Zoek deze industrieën op en ga met hen in overleg om ze in Almere een 2e leven te geven.

42 Gezonde wijk Geletterdheid Integraal kindcentrum De cultuur/stad matrix Cultuur kan een grote bijdrage leveren aan vraagstukken en problemen in de stad. De vraag die daarbij centraal staat is niet wat kost cultuur? maar wat is de opbrengst van cultuur?. Voorbeeld: Muziek Theater

43 Cultuur als onderdeel van Cultuur hoeft niet altijd op zichzelf te staan. Dit kan ook gekoppeld worden aan activiteiten in de stad. Zo kan een expositie over zelfbouw gekoppeld worden aan de IBBA regeling of een expositie Bewoners aan het roer zoals deze nu in Casla plaatsvindt gekoppeld worden aan een activiteit zoals de stadsdialoog. Een centrale vraag binnen programma s die uitgevoerd worden kan zijn Welke cultuur elementen kunnen binnen dit programma opgenomen worden?. Cultuur en programma s kunnen elkaar op deze wijze versterken.

44 Centrale uit-agenda Er zijn vele agenda s in de stad. Van de schouwburg, de VVV, de bibliotheek, de bioscoop, Almere Centrum, de gemeente, etc. Het is vaak zoeken om in al die agenda s wat leuks te vinden om te doen. Integratie van de agenda s (of 1 view over alle agenda s) kan de Almeerders helpen snel toegang te krijgen tot datgene wat er in de stad te beleven valt.

45 Almere s trots In de geschiedenis van de stad staat het beeld dat mensen van buiten Almere over de stad hebben vaak centraal. Almeerders hebben vaak het gevoel dat zij hun stad moeten verdedigen. Hun keuze voor de stad moeten verdedigen. Imagocampagnes om aan het beeld van de stad bij te dragen zijn uitgevoerd. Wordt het niet eens tijd om uit deze energie te stappen en gewoon trots op onze stad te zijn? Om niet meer te praten vanuit het beeld dat de buitenstaanders van de stad hebben, maar te praten vanuit het beeld dat de stad zelf heeft. Aan alle inwoners, initiatieven, organisaties, etc. waar Almere trots op is kan een lintje uitgereikt worden. Ook al zijn dat 500 lintjes per jaar. Om niet meer te hoeven verdedigen, maar gewoon trots te kunnen zijn.

46 Bouw aan cultuur met de genen van de stad De cultuursector in Almere staat voor grote veranderingen. Een duidelijke kans is om deze verandering samen met de succesvolle (semi-)culturele instellingen in de stad vomr te geven. Onder succesvol wordt verstaan die instellingen die erin geslaagd zijn aansluiting te vinden bij de inwoners van de stad (denk aan mensen zoals Barry Bouquet en Ronald Venrooy en organisaties zoals theaterschool Almere en AJSO)

47 Samenwerking onderwijs & bedrijfsleven Tussen het onderwijs (po/vo/mbo/hbo) en het bedrijfsleven is weliswaar (op beperkte schaal) interactie, maar dat heeft nog niet tot echte samenwerkingsverbanden geleid waarin de meerwaarde van de samenwerking een toevoeging voor de stad is. Dit heeft mede te maken met het feit dat het onderwijs tot op heden vooral hard bezig geweest is aan zichzelf te bouwen. Met de groei van de stad is er steeds aandacht geweest voor plaatsing (nieuwe scholen om het groeiend aantal leerlingen te plaatsen) en toevoeging (zoals de komst van Windesheim). Op kleine schaal zijn er successen in de combinatie tussen onderwijs en bedrijfsleven: zie bijvoorbeeld het project witchworld, dat niet alleen een groot aantal stageplaatsen heeft maar waarin bijvoorbeeld ook leerlingen uit de NEO klassen hebben meegedacht. Specifieke aandacht zou er kunnen zijn om meer spin offs in de stad te creëren voortvloeiend uit het onderwijs. Gezamenlijk zouden zij kunnen bijdragen tot een ontwikkelend en intellectueel klimaat.

48 Talenten ontwikkelen Almere kent een duidelijk talenten beleid waarin allerlei initiatieven zijn om talenten te herkennen. Denk hierbij onder andere aan de talent award, het open podium van De Schoor, de NEO klassen en het AJSO. Voor groei van talenten in de stad is er weinig beschikbaar. Jonge talenten die de leeftijd van 17/18 jaar bereiken zullen voor de ontwikkeling van hun talent buiten Almere verder moeten. De stad zou een keuze kunnen maken om op één of meerdere gebieden de faciliteiten beschikbaar te hebben om talent tot wasdom te laten komen. Genoemde initiatieven zijn een talentenfonds, bedrijven koppelen aan een individueel talent (in tegenstelling tot algemene sponsoring krijgt het bedrijf hierbij ook echt een verhaal), adopteer een talent en talent promotie.

49 Unieke/onderscheidende opleidingen Almere kent weliswaar een steeds breder opleidingsaanbod maar nog weinig unieke opleidingen. Hoewel de CAH zich op het gebied van groenblauw in combinatie met stad begeeft, opleidingen die erg passen bij de identiteit van Almere en waar in Almere een groot aantal mogelijkheden voor experimenten ligt, is dit er slechts 1. Andere gebieden die bij de stad aan zouden kunnen sluiten is recycling (design op basis van grondstoffen van afval?) en

50 Duurzame schoolgebouwen De eerste schoolgebouwen in Almere zijn aan vervanging toe. In het kader van het bouwen van de groenblauwe en duurzame stad zou er bij de vervanging van de schoolgebouwen specifieke aandacht voor duurzaamheid kunnen zijn. In energie gebruik, klimaat, groen, etc.

51 Floriade als verenigingsleven De Floriade kan als verenigingsleven mensen en organisaties laten samen komen, samen zijn en samen doen. Zij kan een verbindende rol in de stad spelen.

52 Wonen en werken omdraaien Almere is ontstaan als een woonopgave. Ook in de volgende groeistap Almere 2.0 staat de vraag naar huizen centraal. In het verlengde hiervan wordt gekeken naar sociale en economische aspecten. Je zou kunnen zeggen Wonen gaat boven werken of Gebiedsontwikkeling gaat boven economie. Wat zou er gebeuren als deze 2 omgedraaid worden?

53 Een plaats om Almere te laten zien Waar neem je opa en oma mee naar toe als zij in Almere op bezoek komen om Almere te laten zien? De gescheiden busbanen, het groenblauw, de architectuur, van oostvaardersplassen tot de havenkom? Almere heeft nog geen plaats waar het zichzelf laat zien. Een plaats om familie, vrienden en ander bezoek van buiten mee naar toe te nemen. Een plaats waar de gemiddelde Almeerder zich thuis voelt en zijn trots voor de stad kan laten zien.

54 Een spin-off van Witchworld in Almere In Almere wordt hard gebouwd aan een sprookjespark in Zweden: Witchworld. Kunnen we in Almere een spin-off van Witchworld laten zien? Of de activiteiten rondom Witchworld permanent voor publiek toegankelijk maken met bijvoorbeeld een tentoonstelling?

55 PIMBY programma Almere kent een hoog NIMBY (Not In My Backyard) gehalte als het om ontwikkelen gaat. En dat juist in een stad die haar roots in ontwikkelen heeft. Het wordt tijd voor een PIMBY (Please In My Backyard) programma: ontwikkelen maakt van alles mogelijk. Om een andere dynamiek in de stad te krijgen. Dit zou bijvoorbeeld langs de lijn van stadstuinbouw (appel en perenbomen in de wijk waar bewoners zelf de vruchten van mogen plukken) kunnen plaatsvinden.

56 Het kan in Almere Deze slogan is gekozen als weergave van de stad. Nu is het tijd om deze slogan weer te omarmen als kern van de stad.

57 Incubator city Vanuit het principe om van niets iets te maken kan Almere zich ook economisch profileren. Een stad die op een dusdanige wijze economisch is ingericht dat startende ondernemingen hier een vliegende start kunnen maken.

58 Sociaal economische werkmaatschappij Zoals de verschillende gebieden een werkmaatschappij hebben binnen Almere 2.0 zou ook de sociaal economische ontwikkeling een werkmaatschappij moeten hebben (inclusief bijbehorend budget).

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Pleidooi om aan de slag te gaan

Pleidooi om aan de slag te gaan F l o r i a d e e n G r o w i n g G r e e n C i t i e s - H e t k a n i n A l m e r e Pleidooi om aan de slag te gaan I N T R O D U C T I E 10 jaar Making of was de boodschap bij het binnenhalen van de

Nadere informatie

FLEVO CAMPUS. Feeding the City

FLEVO CAMPUS. Feeding the City GO GREENER FLEVO CAMPUS Feeding the City In 2022 organiseert Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, een podium voor innovaties op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst.

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en in Flevoland Dr. Roel Rutten (Universiteit van Tilburg) Nienke van Boom MSc. (NHTV Academy for Leisure) Ateliersessie Flevoperspectieven Recreatie en Vrije Tijd

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Leisure als placemaker

Leisure als placemaker Leisure als placemaker Ervaringen uit de praktijk Academische werkplaats Amsterdam 16 november 2012 Jan Oosterman Inhoud Leisure als placemaker Olympische Spelen Floriade Almere Mijn stelling Leisure (sport,

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Floriade 2022 Almere Ook een digitale Floriade?

Floriade 2022 Almere Ook een digitale Floriade? Floriade 2022 Almere Ook een digitale Floriade? 1. Met welke brillen moeten we leren kijken? 2. Welke condities moeten we creëren? 3. Welke criteria moeten we stellen? 4. Wat willen we leren? Kansenstrategie

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Irritante toeristen Stedelijk toerisme Stedelijk toerisme

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor en

Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor  en Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/degroenecorridor en www.groenecorridor.nl Volop kansen voor nieuw ondernemerschap Laveren langs

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

The Summer Village 2013

The Summer Village 2013 The Summer Village 2013 Versie: 2 juli 2013 Inleiding Op het Berlageveld (voormalige bouwkundeterrein) verrijst de Green Village als levend en levendig duurzaam ondernemend dorp waar wetenschap en bedrijfsleven

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied

De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied De winst van een sterk merk Case Oostvaardersplassengebied www.businessopeners.nl Aanleiding Initiatiefvoorstel Provinciale Staten Flevoland Oostvaardersplassen status Nationaal Park Versterken Toeristisch

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

Toelichting. 1. Energiehuis

Toelichting. 1. Energiehuis Toelichting In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich ingezet om van Dordrecht een nog aantrekkelijker stad te maken. Om een beeld te geven van waar we ons in de afgelopen periode voor hebben ingezet,

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Almere Weerwaterzone 45

Almere Weerwaterzone 45 Almere Weerwaterzone 45 Nota Ruimte budget 88,6 miljoen euro Planoppervlak hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Schaalsprong Almere, waar Almere Weerwaterzone

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

INTI in Flevoland / Almere

INTI in Flevoland / Almere INTI in Flevoland / Almere Grote Markt 43 Almere 2006 kwartiermakersfase van start, eerste internationale congres 2007 tweede internationale congres, IFA eerste tranche wordt vastgesteld (2,4 mln. voor

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

STAPPEN. moet je beleven. Ondernemend Vitaal Uitnodigend. Kwaliteitsimpuls economie CAL. Recreatie & toerisme Beleving Identiteit

STAPPEN. moet je beleven. Ondernemend Vitaal Uitnodigend. Kwaliteitsimpuls economie CAL. Recreatie & toerisme Beleving Identiteit STAPPEN 2008 Kwaliteitsimpuls economie CAL Ondernemend Vitaal Uitnodigend 2010 City marketing strategie CAL Recreatie & toerisme Beleving Identiteit 2012 Heerlijkheid CAL Zichtbaar Herkenbaar + Managerial

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Rotterdam Climate Proof

Rotterdam Climate Proof Rotterdam Climate Proof Connecting water with opportunities in a delta city John Jacobs Rotterdam Climate Proof RCI: PUBLIEK PRIVAAT PARTNERSHIP RCI & ROTTERDAM CLIMATE PROOF DOELEN RCI 50% CO2-reductie

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

THE LIFESTYLE OFFICE

THE LIFESTYLE OFFICE THE LIFESTYLE OFFICE The Lifestyle Office W elke levensstijl past bij mij? Bij welke groep wil ik horen? Hoe wil ik werken? Dit zijn de belangrijkste vragen van jonge mensen die op zoek gaan naar werk.

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid Circulaire Economie Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid John Nederstigt Inleider Hoe maken we de MRA Circulair? Jacqueline Cramer Ambassadeur

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 www.urbanseeds.nl Waste Away Een afvalstrijd tussen middelbare scholen www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 Waste Away De Waste Away is het startpunt voor middelbare

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie