Pleidooi om aan de slag te gaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pleidooi om aan de slag te gaan"

Transcriptie

1 F l o r i a d e e n G r o w i n g G r e e n C i t i e s - H e t k a n i n A l m e r e Pleidooi om aan de slag te gaan I N T R O D U C T I E 10 jaar Making of was de boodschap bij het binnenhalen van de Floriade. Inmiddels is daar nog 7,5 jaar van over. In de achterliggende periode is veel nagedacht over het hoe, wie, wat en waar. Enkele kleine initiatieven zijn van de grond gekomen en vooral reeds bestaande i nitiatieven zijn benoemd tot het Floriade - en Growing Green Cities domein. De potentie van de Floriade is voor Almere echter veel groter. Willen we die potentie volledig benutten dan zullen we met elkaar aan de slag moeten. Daar hebben we die jaren hard voor nodig. Niet alleen om een mooi evenement neer te zetten, maar vooral om de spin -off van het evenement voor, tijdens en na het evenement in de stad vorm te geven. Voor de inwoners van de stad, voor het onderwijs in de stad, voor het bedrijfsleven in de stad en voor de groene organisaties in de stad. Want dat is de échte erfenis die het evenement kan nalaten. Dit pleidooi is een oproep om samen aan de slag te gaan. H E T D N A V A N A L M E R E Almere als jonge en bedachte stad heeft van oudsher de vraag na ar wonen gefaciliteerd. In eerste instantie vooral als overloop -stad van Amsterdam maar is nu steeds meer groeiend naar een woonstad in de randstad. Deze focus op wonen heeft ook voor een bijzondere stad gezorgd; meegaand met de gedachte van de tijd en niet gehinderd door een eeuwenoude historie is een stad ontstaan in een groen/blauw raamwerk, met een 1

2 bijzondere infrastructuur en een stadscentrum dat bij ontdekking door mensen van buiten een blijvende indruk achter laat. In de ontwikkeling van de stad laten we ons niet leiden door een lange historie maar door moderne principes. Almere is een stad waar we gewend zijn te experimenteren. Om bestaande regels overboord te zetten. Om met elkaar te kijken hoe bijzondere initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. Recente ontwikkelingen zoals IBBA, de ontwikkeling van Poort en in Oosterwold zijn daar voorbeelden van. Almere is een stad die verbind t. De lijnen zijn kort en veel organisaties voelen zich bij de ontwikkelingen in de stad betrokken. We staan met elkaar open om samen aan de stad te bouwen. Bestuurders zijn bereikbaar, het bedrijfsleven is betrokk en bij veel van de opgaves waar de stad voor staat en de groene en maatschappelijke organisaties nemen een grote rol op zich. Maar ook inwoners verbinden zich in kleine en grote initiatieven. Het gemiddelde profiel van het Almeerse bedrijfsleven is kenmerk end aan een sterk uitvoerend karakter; dienstverlenend, no -nonsens en hands-on. Minder prominent aanwezig zijn hoog technologische organisaties of voorlopers in innovatie. Zo zien we in de stad logistieke bedrijven, bedrijven in de ICT sector die zich voor al met opslag, beheer en programmeren bezig houden, een solide bouwsector, een sterke leasesector, etc. In recente ontwikkelingen zie we aansluitend bij dit DNA ook een sector ontstaan rondom ( fulfilment van) webwinkels. Maar economisch kenmerkt Almere zich vooral ook door een grote groep van ZZP ers. Van schilder tot ICT -er of financieel specialist. Ook dit is een groep die zich vooral kenmerkt door werk uit te voeren dat gedaan moet worden. Cultureel valt vooral het talent op dat Almere voortbrengt. Op vele plaatsen in Nederland komt talent uit Almere boven drijven. Natuurlijk in ons AJSO maar ook met allerlei talentenjachten. In Almere is nog niet zozeer een gevestigde culturele orde maar dit niet gevestigde culturele landschap geeft juist ruimte aan e xperimenten en talent om boven te komen drijven. Een bepalende factor in het DNA Almere is het groen van de stad. In vergelijking tot andere grote steden kent Almere twee keer zo veel groen. Steeds meer vervult dat groen een actieve rol in de stad. Het nodigt bewoners en organisaties uit er niet alleen in te verblijven maar ook om te kijken naar de diverse rollen die dit groen kan spelen. Als vrije tijd 2

3 factor, als productiefactor, als sociale factor en als actieve factor in de gezondheid van de stad. S T R A T E G I E Samen bouwen aan Growing Green Cities en de Floriade doen we vanuit onze kracht, vanuit ons DNA. Ons DNA vertaalt zich richting Growing Green Cities en de Floriade met het op ons opnemen van een facilitaire rol. We hebben de ruimte en de organisaties om initiatieven op het gebied van Growing Green Cities en de Floriade te faciliteren. Onderwijsinstellingen, wetenschappelijke instellingen en bedrijven, zowel nationaal als internationaal, vinden vandaag in Almere de ruimte om hun innovaties en experimenten een plek te geven. We hebben de o verheden die bereid zijn daarover mee te denken en regelgeving af te stemmen. We hebben de onderwijsinstituten die kunnen bijstaan in onderzoek en kennis, we hebben het bedrijfsleven dat kan faciliteren bij d e uitvoering en we hebben de groene organisaties die mee kunnen dragen. We zijn een stad die niet vast zit in oude systemen of bepaald wordt door haar geschiedenis. We zijn een stad met ruimte voor vernieuwing en experimenten. Deze boodschap is vandaag t e verwoorden (door accountmanagement) en te verbeelden (in bijvoorbeeld een Floriadehuis of Werkplaats). Daarmee kunnen we vandaag de wereld in. Wij bieden de ruimte en faciliteiten in de volle breedte, met in 2022 een wereldwijd podium met internationale aandacht voor innovaties en experimenten; dit tezamen geeft ons een unieke propositie. Vanaf vandaag kunnen we verder bouwen. P R O C E S E N R E S U L T A A T Bouwen aan een groene stad (Growing Green Cities) en de Flor iade doen we niet door te bouwen aan een resultaat maar vooral door een proces neer te zetten waarmee we bouwen. Als we vandaag zouden beginnen aan het bouwen van de milieustraat van de toekomst om op de Floriade te laten zien, dan zal dit concept in 2022 al sterk achterhaald zijn. Gewoon omdat de ontwikkelingen met een groot tempo voortrazen. 3

4 De uitdaging ligt vooral in het neerzetten van concepten waar aan we vandaag kunnen gaan bouwen en waarin we ook in de komende jaren steeds de laatste innovaties kun nen opnemen. Hiermee laten we tijdens de Floriade zowel de laatste stand van zaken zien, alsook het proces dat er voor zorgt dat vernieuwingen steeds kunnen worden opgenomen in een veranderende wereld. Het proces waarmee we werken verdient daarbij meer aa ndacht dan het resultaat dat we neerzetten. Dan zijn we in staat om vandaag aan de slag te gaan, een leidende rol op ons te nemen en innovatief te blijven. G R O E I Almere kent (nog) geen anker -instituut zoals Eindhoven Philips heeft, Den Haag het Vredespaleis en Rotterdam de haven. Rondom deze instituten ontstaat bedrijvigheid, kan scholing plaatsvinden en zij hebben een duidelijke aantrekkende werking. Hoe groen samengaat met een stedelijk gebied of een stedelijk gebied meer vergroent heeft de p otentie om uit te groeien tot een onderwerp met een anker functie. Het is een vraagstuk waar wereldwijd in vele vormen aan gewerkt wordt. Door vandaag onze ruimte en faciliteiten actief aan experimenten en innovaties op dat gebied aan te gaan bieden, aan de stad en regio te verbinden, kunnen we deze onderwerpen in Nederland en daarbuiten een plek geven. Met de groei van experimenten en innovaties en tegelijkertijd een betrokkenheid van organisaties in de stad en de regio, ontstaat ook steeds meer een klimaat dat aantrekkend zal zijn voor ander e experimenten en organisaties. Daarmee bouwen we aan de groei van de stad. De geschiedenis van Almere laat vooral een focus voor de groei van de stad in de woonopgave zien. Focus op de groei van de harde factoren (huizen, infrastructuur en bedrijfsterreinen) van de stad. Ontwikkeling van de zachte factoren van de stad, sociaal, cultureel, economisch en onderwijs, heeft hierbij altijd enigszins achter gelopen. Juist het proces rondom de Floriade en de Making of biedt kansen om in deze factoren te groeien. Wellicht zelfs om een verschuiving te bewerkstelligen waarbij de groei van de zachte factoren leidend worden in de verdere ontwikkeling van de stad. 4

5 Als we in staat zijn om met elkaar een anker functie in de stad te creëren kan groei niet alleen vanuit een woningopgave ontstaan maar vooral vanuit een bloeiend geheel van onderwijs, economie en groene identiteit. K E N N I S, E R V A R I N G & N A A M O P B O U W E N De Floriade en het proces van Growing Green Cities kunnen een grote bijdrage aan Almere en de provincie leveren als we dat weten te verankeren in de regio. Als de Floriade slechts een podium is van organisaties van buiten de regio (omdat daar nu eenmaal de kennis of innovaties zitten) of projecten (van tijdelijke aard) dan zal dit na afloop van de Floriade ook weer verdampen en houden we slechts de fysieke erfenis over. Door lokale en regionale organisaties te betrekken bij de activiteiten rondom Growing Green Cities en de Floriade zijn we in staat om ook in de regio blijvende kennis en ervaring op te bouwen. Als we in staat zijn om vanuit het proces rondom Growing Green Cities en Floriade business cases voor het bedrijfsleven te ontwikkelen, kennis voor het onderwijs of uitvoeringsprogramma s voor de groene or ganisaties dan zorgen we voor een verankering. Een verankering die kan bijdragen aan de ontwikkeling en identiteit van de stad en de regio, die door vele organisaties gedragen en uitgedragen wordt. Waarmee we een naam bouwen. S A M E N W E R K I N G De échte erfenis van de Floriade en Growing Green Cities ontstaat als we in de stad en in de regio met elkaar weten samen te werken. Als het proces en het resultaat door alle partijen gedragen wordt. Zoals in iedere samenwerking betekent dit niet dat we het altijd met elkaar eens zullen zijn, we bij tijd en wijle andere visies zullen hebben of soms teleurgesteld zullen zijn. Samenwerking is een proces van geven en nemen. Bovenal betekent samenwerking dat we een gezamenlijke agenda hebben om de Floriade en Growing Gr een Cities te realiseren. Dat we een gezamenlijke agenda hebben om een substantiële bijdrage te leveren aan de stad, de regio en alle betrokken organisaties. Dat we daar met (en niet tegenover) elkaar de schouders onder zetten. In iedere samenwerking dragen de deelnemers hun eigen belangen en verantwoordelijkheid. Ook in het proces van Growing Green Cities en 5

6 richting de Floriade draagt iedereen zijn eigen context. Zolang we de context, belangen en verantwoordelijkheid van elkaar de ruimte kunnen geven en kunnen respecteren en onszelf dan toch de vraag kunnen stellen hoe kan ik je helpen? kunnen we met elkaar succesvol zijn. S L O T P L E I D O O I Bij ieder vliegwiel is het in beweging krijgen, het aanslingeren, de zwaarste taak. De taak die het meeste energ ie kost. Ook in de weg naar de Floriade en binnen Growing Green Cities zien we dat. Het is een taak die zich niet laat inkopen door euro s maar om noeste arbeid en doorzettingsvermogen vraagt. Toch zoeken we naar het vliegwiel van de Floriade en Growing G reen Cities voor stad en regio. Dat betekent dat we vandaag de schouders eronder moeten gaan zetten. Hoe eerder we het wiel in beweging krijgen, hoe groter de opbrengst zal zijn. Wij vragen dan ook om: Aansluitend bij het DNA van Almere vanaf vandaag aan de Floriade en Growing Green Cities te gaan bouwen; De kracht van Almeerse - en regionale organisaties als faciliterende factor in te zetten; Accountmanagement in te zetten om onze ruimte en faciliteiten aan te bieden aan experimenten en innovaties en deze aan de stad te verbinden ; Een plek te realiseren waar lokale en regionale organisaties zich kunnen presenteren; Te werken aan een invulling van de Floriade en Growing Green Cities die meebouwt aan een anker -onderwerp in de stad en regio; Organisaties, experimenten en projecten te verbinden met de stad en regio zodat hier kennis, ervaring en naam opgebouwd wordt; Gegeven de context waarin de verschillende betrokkenen opereren de Floriade en Growing Green Cities in samenwerking te realiseren. Wij verklaren daarbij onze bereidheid om, gegeven ons vermogen, alles te doen om samen van de Floriade en Growing Green Cities een succes te maken. 6

7 Laten we met elkaar de potentie van de Floriade en Growing Green Cities zo optimaal mogelijk benutten! Almere, september 2014 O N D E R T E K E N A A R S De volgende koepelorganisaties hebben dit pleidooi ondertekend: Platform est. 036 wordt gevormd door de volgende partners: ABN Amro, Alfen TBI, Antea, Borgh, CAH Almere, Grundfos, Knipscheer Infrastructuur, Koops Transport, Leaseplan Corporation, Rabobank, Reimert Bouw en Infrastructuur, Staples Advantage, Tel Sell, Ultimum, Windesheim, Ymere, Link to Liek De bedrijfskring Lelystad maakt bij de ondertekening van dit pleidooi de volgende aantekening die ook door Platfo rm est. 036 van harte ondersteund wordt: 1. In de ogen van de BKL dient de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de Floriade in een publiek -privaat partnership te worden vormgegeven, 2. Het is noodzakelijk dat ook grote, nationaal opererende bedrijven van buiten Flevoland zich voor de Floriade gaan interesseren, 3. De rol van de overheid is die van facilitator die het Floriade - vliegwiel in beweging brengt, 4. Het gaat niet alleen om Almere, maar om Flevoland als geheel. Colofon Versie: 1.0 Tek st e n vor mg eving: Link to Liek Cont act: form03 6.org 7

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dan denk je aan Brabant!

Dan denk je aan Brabant! Tilburg/Den Bosch, 22-1-2010 Dan denk je aan Brabant! LS, De provincie Noord-Brabant staat voor een nieuwe uitdaging. Enerzijds legt de financieeleconomische crisis een grote druk op de publieke middelen.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

WHITE PAPER USG PEOPLE DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS

WHITE PAPER USG PEOPLE DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS 2 Nu de mist langzaam optrekt en er zich een voorzichtig economisch herstel aftekent, blijkt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Goed openbaar bestuur in stad & stedelijke regio. Impressie symposium, essays en onderzoeksrapport

Goed openbaar bestuur in stad & stedelijke regio. Impressie symposium, essays en onderzoeksrapport Goed openbaar bestuur in stad & stedelijke regio Impressie symposium, essays en onderzoeksrapport VOORWOORD Impressie symposium rapport 1. Essay UvA 2. Essay BMC 3. Essay BCG 4. Essay UvT Voorwoord Het

Nadere informatie

Waarom zijn we ermee opgehouden?

Waarom zijn we ermee opgehouden? Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt. Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen

Nadere informatie

Centrum voor de Kunsten HOORN

Centrum voor de Kunsten HOORN Centrum voor de Kunsten HOORN CONTRASTEN VERNIEUWEN augustus 2013 C-ROOTS, AMSTERDAM Hoorn vooraf Een nieuw Centrum voor de Kunsten in Hoorn met een regionale aantrekkingskracht. Wat in staat is als richtinggevend

Nadere informatie