Online Marketing. Uitwerkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online Marketing. Uitwerkingen"

Transcriptie

1 Online Marketing Uitwerkingen

2 Deze uitwerkingen behoren bij de opdrachten in het Handboek Online Marketing 2 e editie, ISBN-nummer , NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

3 Les 1 1. Zoek binnen je organisatie een voorbeeld van toegepaste massamarketing, toegepaste direct marketing en toegepaste online marketing. Dit kan een voorbeeld zijn zoals de marketing van een standaard product zoals: een TV; een computer; een boek. Een massaproduct kent weinig aanpassing aan individuele wensen. Zie dit ter illustratie: artikel van Blu-ray over massaproductie Direct marketing is het directer benaderen van de prospect gericht op herhalingskoop of crossselling. Een voorbeeld kan zijn: een mailing aan de koper van een TV voor het aanbieden van bijpassende blu-ray speler (zie Philips voorbeeld); het nabellen van kopers van computers voor het aanbieden van diverse softwareaanbiedingen; het en van kopers van boeken voor de nieuwe druk van een boek. Toegepaste online marketing kan zijn: virale marketing een actie opstarten zoals een grappige video verspreiden met een komische boodschap; een actie waarbij de aanwezige database wordt g d voor het aanbieden van een nieuwe boek. A Wat zijn de verschillen in budget? Richtlijn: vaak is een budget voor massamarketing of marketing gericht op offline instrumenten vele malen hoger dan online marketing. Online marketing heeft minder resources nodig zoals huisvestiging, productielijnen en werknemers. B Wat zijn de verschillen in bereikte doelstellingen? Richtlijn: vaak heeft massamarketing een doelstelling als marktverovering in grote aantallen. C Wat zijn de verschillen in opgevangen klantprofielen en marktanalyses? Richtlijnen: bij massamarketing zijn de klantprofielen veelal niet of nauwelijks aanwezig omdat dit via een tussenlaag gaat (de retails). Het maken van marktanalyses is hierbij sterker en kan in de praktijk erop duiden dat de markt in segmenten of retailgebieden wordt opgedeeld.

4 bij Direct Marketing zijn klantprofielen vitaal. Dit vormt de precieze selectie van aanbiedingen gericht op de prospect. Dit anders dan aan globale marktbewerking die wat vager is. bij Online Marketing zit het karakter van de profielen middenin. Goede online marketing kent de eigenschappen van profiel-databasemarketing zoals direct marketing dat kent. 2. Als je kijkt naar de case van NOS Mobiel; wat is daar de voornaamste reden voor de NOS om mobiele content aan te gaan bieden? Om met hun bestaande content een nieuwe doelgroep aan te boven en een zo groot mogelijk bereik te creëren. 3. Als je kijkt naar de trends en ontwikkelingen genoemd in 1.7.3, welke trend of ontwikkeling is dan voor jouw organisatie het meest geschikt? Richtlijn: bij kleine budgetten (zoals in 2010) is sociale media een aannemelijke trend in de online mix; bij verbreding van de doelgroep en het trendsetter durven zijn is mobiele marketing een optie om de doelgroep te verbreden als ook iets nieuws zoals een mobiele toepassing te lanceren; goedkoop en relatief nieuw in de marketingmix als ook mét goede acceptatie is online video advertising, dit kan relevantie zijn voor organisaties die hun oude marketing producten wat spannender willen maken mobiel surfen (lente 2010: 5 miljoen mobiele surfers) begint geaccepteerd te worden in Nederland. Steeds vaker geldt de regel: ben je niet goed mobiel aanwezig met je webuitingen dan besta je niet. 4. Leg de volgende termen uit: PMC, social media, CRM, platform, collaboratie met de klant en permission based. PMC: Product Markt Combinatie Social media: het gebruiken van burgerjournalistiek zoals blogs, Twitter, sociale netwerken om boodschappen organisch te verspreiden of te bespreken. Een virale verspreiding is hierbij vitaal binnen een marketingmix. CRM: Customer Relationship Management ( klantmanagement ) Platform: een omgeving waar bijvoorbeeld een spel of toepassing op draait zoals het mobiele platform Android. Collaboratie met de klant: binnen de marketing wordt hiermee bedoeld het samen met de klant of retailer (door) ontwikkelingen van een product of dienst. Permission based: met toestemming van de klant een boodschap versturen (veelal met e- mailmarketing een must of SMS-versturing bij mobiele marketing).

5 Les 2 1 Vat globaal de marketingontwikkeling van de laatste eeuw samen. Waar we begin 20e eeuw begonnen met de productiegerichtheid (denk aan de Ford), gingen de producenten langzaam richting het daadwerkelijk op de markt brengen van producten. De oorlogen legden opnieuw een focus op productiegedreven marktbewerking, gezien de schaarste. In de jaren zestig sprak men echt over marketing. Het centraal stellen van de wensen van de consument kreeg in de jaren een boost vanuit een verkoopgerichtheid van ondernemingen. De echte marktbewerkingen en fijnere vormen van marketing zijn in de jaren 80 ontstaan om in de jaren 90 meer op de persoon gericht te zijn. Hierna volgde de grote invloed van online marketing waarin alle vormen door elkaar lopen via het platform online. De macht van consument is gestaag toegenomen. 2 Noem 12 P s die in een marketingmix gebruikt kunnen worden. 12 P s uit deze totaallijst zijn juist: Prijs; Product; Promotie; Plaats; Parkeren; Personeel of People; Positionering; Paying; Pers; Politiek; Proces; Progress; People; Planet; Profit. 3 Noem de vier marketingstrategieën van Porter. Groeistrategieën van Ansoff Marktpenetratie; Marktdiversificatie; Marktverbreding; Productontwikkeling. 4 Stel een SWOT op van je eigen organisatie. Sterkte (intern); de aanwezige kennis kan een sterkte zijn, de ligging, de visie van het management of imago van de onderneming kan een sterkte zijn; Zwakte (intern); hoog verloop, zwak kennisniveau, slechte ligging, slechte service naar de klanten; Kansen (in de markt); denk aan trends, politieke veranderingen, goedkoper personeel;

6 Bedreigingen (in de markt); denk aan concurrentie, overspoeling in de eigen sector. 5 Wat is het verschil tussen een marketingstrategie en een -doel? Een strategie is bedrijfsbreed en veelal voor de langere termijn. De omschrijving van een strategie is vaag en breed gesteld (meer producten aanbieden in het kanaal). Een doel is concreet (10% meer marketingaandeel binnen een jaar). A Kies een toepasselijke strategie. De cursist maakt een keuze uit: Groeistrategieën van Ansoff Marktpenetratie; Marktdiversificatie; Marktverbreding; Productontwikkeling. En geeft een toelichting. 6 Wat wordt bedoeld met kwantificering van een doelstelling? Het hard maken met cijfers van een doelstelling. A Formuleer een gekwantificeerd doel. 10% meer marketingaandeel binnen een jaar. 7 Welke kansen biedt het beleidsmatig inzetten van online marketing jouw organisatie? Richtlijn: dit zou kunnen zijn: kostenverlaging; snelle internationale marktverbreding; snelle innovatie; nieuwe doelgroepen aanboren; nieuwe marktkansen.

7 Les 3 1. Noem vier moderne marketingvormen die invloed hebben op Online Marketing en gezamenlijk een netwerk van moderne marketingvormen vormen. Vier uit deze vormen is juist: permissiemarketing; relatiemarketing; eventmarketing; een-op-eenmarketing; traditionele marketing; direct marketing; traditionele marketing. 2. Wat betekent IFV? Motiveer je antwoord bij deze onderdelen van de online strategie. Identiteit; Focus; Visie. 3. Wat wordt bedoeld met het sluiten van ipact? De i staat voor internet, ipact op een rij: internet; Personeel; Afhandeling; Content; Techniek. 4. Noem de drie online strategieën en maak een keuze voor jezelf. Internet als missie; Internet als kritische succesfactor; Internet als strategisch hulpmiddel. 5. Noem de vier C s en pas deze toe op je eigen organisatie. De 4 C s volgens Petersen: Cost; Convenience; Communication; Consumer value.

8 Les 4 1. Noem vijf verschillen tussen Web 1.0 en Web 2.0. Web 1.0: gericht op aanwezig zijn; macht bij technici; puur informatieaanbod; multimedia presentatie; direct marketing; virtuele communicatie. Web 2.0: gericht op interactie; macht bij online marketeers; participatie; sociale media zoals blogging; koppelingen maken van online data; online gebruiker heeft macht. 2. Noem vijf kenmerken van Web 2.0. Gericht op interactie; Macht bij online marketeers; Participatie; Sociale media zoals blogging; Koppelingen maken van online data; Online gebruiker heeft macht. 3. Geef kenmerken van Web 2.0 die voor jouw organisatie van waarde zijn binnen de Online Marketingstrategie. Meer klantinteractie; Meer sturing geven aan online marketing; Het de klant online makelijker maken; Informatie en ervaringen delen met de gebruiker en klant. 4. Wat is Crowdsourcing en hoe kan het van betekenis zijn voor jouw organisatie? De klant of groep van klanten of gebruikers (de crowd ) gebruiken bij het verzamelen van organisatie-, imago- of productinformatie en doorontwikkeling. 5. Omschrijf Collaboration en geef aan hoe je dat op de website van je organisatie zou kunnen inbouwen. Vergaande samenwerking met klanten en/of gebruikers van diensten en producten met als doel doorontwikkeling. Dit kan door middel van Twitter (en het daar gericht stellen van vragen aan gebruikers) of fora online worden ingezet. Vitaal is de openheid in interactie met de klant-gebruiker.

9 Les 5 1. Noem vijf van de 8P s voor het internet en omschrijf deze. Vijf uit deze acht is juist: positioning; portals; pages; personalization; progression; payments; processes; performance. 2. Benoem de 8P s voor je eigen organisatie. De 8P s: positioning; portals; pages; personalization; progression; payments; processes; performance. 3. Welke onderdelen van de Online Marketingmix worden genoemd in dit hoofdstuk? De mix waar wij ons op focussen bestaat uit: de website zelf op basis van het ICT-model; zoekmachinemarketing; social media & blogging; Viral Marketing; marketing; affiliates; Mobile Marketing; contentstrategie; Online Video Advertising; microsites. 4. Benoem de inzet van de onderdelen voor je eigen organisatie. Richtlijnen: de website zelf op basis van het ICT-model: aanpassingen maken die conversiegericht zijn en beter vindbaar zijn in Google; zoekmachinemarketing: content op de site als ook keywords aanpassen voor betere vindbaarheid; social media & blogging: actiever in de sociale media bewegen voor meer engagement, buzz en viral effect;

10 Viral Marketing: online video s ontwikkelen die bezoekers van de site kunnen doorsturen; marketing: betere databasemanagement en gerichte ings waarbij de vorm van de ing beter aansluit bij het doel; affiliates: meer geschikte portals en sites vinden die als verkooppunt kunnen dienen; Mobile Marketing: mobile met eventueel een eigen toepassing inzetten voor innovatie en verbreding van de doelgroep; contentstrategie: sociale media zoals blogs intensiever inzetten om meer content te creëren voor bijvoorbeeld zoekmachineoptimalisatie en indexatie; Online Video Advertising: eigen (virale) video s gebruiken met bewust video-adds erin of ruimte huren in online video s; microsites: meer gerichte sites die een dienst of doelgroep vertegenwoordigen. 5. Wat is het ICT-model van de website? Informatie: puur de push van online informatie; Communicatie: online interactie zoals met een online spel of forum; Transactie: de online gebruiker aanzetten tot overdracht; dit kan een koop zijn maar ook een download of het invullen van een formulier. 6. Omschrijf het 4R-model van succes. Het 4R-model van succes: Relevantie, hiermee wordt de timing, de vorm en de gerichte content bedoeld. Op een mobiel kan de ontvanger weinig content ontvangen en als de ontvanger al in bezit is van een iphone is een aanbieding voor de telefoon Apple niet relevant. Rich is de waarde van de boodschap. Rich hangt erg tegen Relevantie aan en vormt de conversiefactor als de bezoekers, consument of gebruiker zijn aandacht op de boodschap heeft gericht. Waar Relevant vooral de vorm en timing betreft, gaat Rich om de inhoud en boodschap die direct een behoefte dient te bevredigen. Hoe rijker, des te groter en sneller de conversie verloopt. Ook internetapplicaties (Rich Internet Applications) kennen de factor Rich. Retentie is het richten op herhaling van de boodschap. Door middel van herhaling kunnen meer klantgegevens worden opgevangen en kan er op een menselijk tempo een relatie worden aangegaan met de virtuele relatie. Is de klant bij een evenement geweest? Bied dan de volgende dag per mail de presentaties aan van het evenement. Bied enkele weken later een kortingsbon aan voor het volgende evenement. Is de relatie in stappen opgebouwd en heeft de klant vertrouwen in de relatie die met retentie nog steviger is gemaakt; klap dan geleidelijk het gehele arsenaal van diensten uit. Reactie & Rendement is de focus op de interactie. Te veel online boodschappen zijn relevant en rijk in het aanbod maar kennen een slechte methode van reageren. Eenvoudige oplossing als klik hier voor het printen van de kortingsbon. Een verhoging van het Rendement met het online instrument kan worden gerealiseerd door er een korte termijn aan te binden voor conversie. Online conversie heeft een hoog consumptiegehalte. Is het aanbod niet interessant genoeg dan wordt de /sms verwijderd of er wordt doorgesurfd. Reageer vóór morgen

11 Les 6 1. Benoem de onderdelen van het ICT-model met voorbeelden gezien van je eigen website. Informatie Communicatie Transactie Richtlijnen voor een voorbeeld: Informatie: het aanbod te lezen informatie waarbij er geen interactie plaatsvindt. Communicatie: interactie door middel van bijvoorbeeld een blog of prijsvraag op de site. Transactie: het downloaden, bestellen, reserveren, achterlaten van gegevens op een site. 2. Geef vijf kenmerken van een goede call-to-action. Voorbeelden die juist zijn: 1 kent een concrete bewoording zoals: Bel en bestel direct uw ; 2 invulvelden die gemakkelijk zijn in te vullen; 3 is duidelijk in de verwachting: Klik hier en bestel direct een ; 4 is kort en scanbaar: Klik hier, Bestel nu, Druk nu ; 5 is actief verwoord: Bestel nu, klik nu ; 6 is kort en krachtig; 7 is dringend: Bestel direct een, Bestel vandaag nog een 3. Verzin conversiepunten en call-to-actions voor je eigen website. Richtlijn: punten van vraag 2 toepassen op de eigen site zoals: betere buttons; betere verwoording van call-to-actions; het verbeteren van formulieren; betere signaalkleurcommunicatie. 4. Wat is usability, accessability en wat is Interaction Design? Usability draait om de effectiviteit, efficiency en tevredenheid die de gebruiker heeft met een website; Accessability is de (technische) toegankelijkheid van de site en het eenvoudig kunnen zien en begrijpen van de online uitingen en content; Interaction Design: het functioneel en visueel ontwerp van de website. 5. Maak een keuze uit de vormen van Interaction Design voor de eigen site. Interaction Design kent verschillende vormen zoals: User-centered design waar de gebruiker of lezer centraal staat zoals Usage-centered design waar het gebruik van de site centraal staat zoals User-experienced design waar het opdoen van een gevoel, sfeer of ervaring centraal staat zoals

12 Les 7 1. Wat is het verschil tussen een buzz, hype en een viral? Buzz marketing is een natuurlijke vorm van mond-tot- mond reclame om een boodschap snel, prettig en met snelle acceptatie de doelgroep in te schieten. Een hype is een mediaverschijnsel dat puur gericht is op het trekken van veel mediaaandacht. Bij Viral Marketing staat het persoonlijk contact en de persoonlijke overdracht van de boodschap centraal. 2. Zoek op YouTube of Vimeo een virale video op die bij je eigen organisatie, product of dienst past. Richtlijn: de zoekoptie gebruiken in YouTube. Voorbeelden: fietsen, zie voetbal, zie boeken, zie 3. Verzin een viral voor de eigen organisatie, product of dienst en gebruik het stappenplan uit paragraaf 7.6. Richtlijn: neem een YouTube-video als voorbeeld. De stappen: 1 Waarom? Wat zijn de doelen? 2 Wat? Hoe binden we de doelgroep? 3 Hoe? Hoe meten we welk effect? 4 Welk? Welk viraal middel?

13 Les 8 1. Wat is Long Tail en welke onderdelen van je website behoren tot de Long Tail? Long Tail heeft te maken met het vindbaar maken van het diepere assortiment of het archief van een website. 2. Kijk naar het content aanbod van je eigen organisatie online; wat kan beter in de presentatie van de content? Richtlijnen: goed kijken naar de paginatitels; zijn deze uniek? zijn er opsommingen van tekst aanwezig? hoe is de dichtheid van vitale keywords in de (tekst)content? is er een samenhang in het gebruik van keywords? wordt de content divers aangeboden zoals via video, tekst, afbeeldingen of downloads (van PDF s)? 3. Omschrijf in het kort jouw aanpak voor het gebruik van content in je online uitingen. De content goed linken aan elkaar en relevant maken voor de zoekopdrachten die men uitvoert in de zoekmachines. In verschillende vormen van content zoals links, lead, tekstkoppen en opsommingen een kern van belangrijke keywords gebruiken voor de dichtheid.

14 Les 9 1. Bepaal een doelstelling voor het instrument marketing binnen de Online Marketingmix. Richtlijn: Een van onderstaande doelstellingen aangeven. Periodiek informeren zoals met de aloude nieuwsbrief. Het feit is dat wij in Nederland totaal nieuwsbriefmoe zijn. De te lange mails met vaak weinig interessante informatie gaat door de onderwerpregel Nieuwsbrief x jaargang y editie z al de prullenmand in. Het aantrekkelijk en leesbaar houden van nieuwsbrieven is op lange termijn een lastige zaak en heeft alleen effect als de fan -betrokkenheid hoog is (bijvoorbeeld bij Apple ipod of de nieuwste Adobe Flash). Direct verkopen via marketing door middel van herhalingsaankoop en te stimuleren met bijvoorbeeld een retenti of het bevorderen van impulsaankopen met buzzmails. Goodwill/image kweken bij de doelgroep door middel van virale marketing. Klantenbinding of contactmomenten creëren met retentie- en servic s of buzzmails die puur gericht zijn op het doorklikken (CTR) of openen van de mailboodschap. Nieuwe klanten of prospects werven voor toekomstige databasemarketing met virale mailcampagnes zoals de tell-a-friend of stuur deze aanbieding door naar... Klantinventarisatie door middel van een vragenlijst bijvoorbeeld na een aankoop om zo de volgende aankoop van de klant gerichter te laten verlopen of om het databaseprofiel op te schonen. Bepaald segment bereiken door segmentatie door middel van doordachte databasemarketing. Meer traffic naar de site door tips, opsommingen, buzzende aanbiedingen en gratis of nu of nooit aanbiedingen. 2. Noem minstens vijf belangrijke punten uit de Telecomwet of regulering door de EMMA. 1 De mail dient herkenbaar te zijn als reclame. 2 Het bericht dat de reclame via bevat mag maximaal een grootte hebben van 50 Kb, beter is het aanbrengen van een verwijzing waarbij de grootte van het bestand staat vermeld. 3 Meegezonden bestanden of scripts dienen virusvrij te zijn. 4 Bij de verzameling van de mailadressen dient duidelijk geïnformeerd te worden waarvoor het adres zal worden gebruikt (opt-in). 5 De bezoeker kan alleen vooraf -door middel van een actieve handeling- aangeven of hij reclame via wenst te ontvangen (opt-in). 6 Het mailadres mag gebruikt worden indien het is verkregen in het kader van het leveren van producten, diensten en/of het doen van donaties. 7 Het mailadres mag gebruikt worden door de adverteerder voor communicatie voor eigen commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot vergelijkbare producten, diensten of verzoeken tot donaties (retentie). 8 Indien bij de adverteerder de bedoeling bestaat een mailadres (ook) aan derden te verstrekken, dient de bezoeker hiervoor apart zijn toestemming te geven.

15 3. Benoem de vormen van marketing. De buzzmailing met één specifieke boodschap; De retenti zoals aftersales; De nieuwsbrief met periodieke informatie; Acquisiti ings met een selectie van het assortiment dat in de aanbieding wordt gedaan; Virale vormen met een tell-a-friend -effect en aanwas van de marketingdatabase; Vragenlijst voor meer betrokkenheid door de klant en profielverbetering. 4. Kies een vorm van marketing en verzin een pakkende afzender en onderwerpregel gekoppeld aan je doelstelling. Richtlijn, een van onderstaande vormen benoemen en uitwerken: de buzzmailing met één specifieke boodschap; de retenti zoals aftersales; de nieuwsbrief met periodieke informatie; aquisiti ings met een selectie van het assortiment dat in de aanbieding wordt gedaan; virale vormen met een tell-a-friend -effect en aanwas van de marketingdatabase; vragenlijst voor meer betrokkenheid door de klant en profielverbetering.

16 Les Wat is SEO, SEA, SEM en SEP? SEO: Search Engine Optimalisation SEM: Search Engine Marketing SEA: Search Engine Advertising SEP: Search Engine Positioning 2. Noem vijf regels van Google voor SEO. Vijf uit deze totale lijst zijn goed: zorg voor relevante content op de website; maak een site met een duidelijke hiërarchische structuur en met tekstlinks; gebruik een sitemap die actueel wordt gehouden; gebruik bij voorkeur een sitemap op de site; zorg ervoor dat de META-tag <title> en ALT-attributen beschrijvend en nauwkeurig zijn; zorg voor relevante links naar de site; gebruik zo veel mogelijk woorden op de website waar gebruikers naar zoeken in de zoekmachine; houd het aantal links op een pagina enigszins binnen de perken (maximaal 100). 3. Wat is de actuele top 3 van zoekmachines in Nederland? Anno lente-zomer 2010: 1 Google 2 Live/BING 3 Ilse 4. Welke drie aspecten zijn belangrijk voor SEO? 1 de content die sleutelwoorden naar boven brengt en gewicht geeft aan de juiste woorden; 2 de structuur die indexering gemakkelijk maakt; 3 de links die de gehele site meer waarde geven en populariteit. 5. Wat zijn de verschillen tussen SEO en SEA? Richtlijn: een of meerdere verschillen zijn juist: SEO onbetaald; gericht op de content van een site; organisch; goed analyseerbaar; veel factoren bepalen de ranking. SEA betaald; gestuurd; door middel van een inkoopsysteem van zoekwoorden; Adwords van Google heeft een eigen analyse.

17 6. Noem 10 keywords die je in een SEA-campagne kunt gebruiken. Richtlijn (dit is afhankelijk van de klant, cursist), maar voorbeelden kunnen zijn: huizen; huis; woning; huren; koop; hypotheek; makelaar; koopakte; inkoop; onderhandeling. 7. Omschrijf een juiste SEP/description voor bij het zoekresultaat. Het hoog positioneren en bepaling hoe de site dan (tekstueel) wordt gepresenteerd in de zoekmachine is ook Search Engine Positioning. Een hoge positie maar niet-wervende of onduidelijke omschrijving bij het verschijnen in de zoekresultaten kan tot rejection leiden.

18 Les 11 Hoofdstuk 11 kent de volgende opdrachten: 1. Wat zijn voordelen van microsites? De microsites: zijn concreet en geven informatie over één product of dienst; kennen weinig afleiding en zijn doelgericht; zijn vaak opvolgend op online campagnes; kennen soms een tijdelijk karakter; kunnen gebruikt worden als zoekmachineduwers om traffic op te pakken dat concreet zoekt en dus concreet de bezoeker oppakken; kunnen de ranking van de hoofdsites positief beïnvloeden; hebben een hoge conversiegerichtheid, corporate sites worden tegenwoordig steeds groter en kunnen nauwelijks voor conversiedoelen worden gebruikt; volgen platforms voor bijvoorbeeld demo s met veelvuldig gebruik van video; vangen de klantinteractie op of vormen een los platform voor klantinteractie zoals via een forum; kunnen veel dataverkeer/traffic wegleiden van de hoofdsite en bijvoorbeeld voorkomen data de belangrijkste site offline gaat tijdens campagnes; bieden betere faciliteiten voor het tellen van campagneresultaten; kunnen de hoofdsite beïnvloeden door voor een andere propositie of experience te kiezen. 2. Noem drie vormen van microsites. Drie van deze vormen is akkoord: Een microsite: dient als actielanding voor een online campagne waar een actie of één aanbieding centraal staat; fungeert als taalversie en de landingsite is een variant op de corporate site; is een focussite; een uitdieping van een product of dienst voor bijvoorbeeld een speciale doelgroep; wordt als losse gepositioneerde site gebruikt voor bijvoorbeeld een viral campagne, de virale site. 3. Geef drie verbanden tussen conversie en microsite. Drie uit deze lijst is akkoord: je landt direct op een site/pagina waar een doel converteert; een microsite is gefocust en geeft daarom meer conversie; de conversiepaden op een microsite zijn duidelijk; een microsite is doelgericht; een microsite trechtert richting een call-to-action. 4. Welke drie aspecten van microsites werken voor SEO? Drie uit deze vier is akkoord: de taalversie kan los worden aangemeld bij zoekmachines zoals losse sites met eigen landextensie (bijvoorbeeld.be) krijgen in de zoekmachine van de landen voorrang;

19 taalsites kunnen decentraal worden onderhouden en gemakkelijker lokaal worden ingezet bij lokale acties; er kan logischer worden gecrosslinked naar volledige andere taalsites. 5. Geef aan welke soort microsite je voor je eigen campagne of hoofdsite kunt gaan inzetten. Richtlijnen: Een toelichting laat geven op een van onderstaande keuzes: dient als actielanding voor een online campagne waar een actie of één aanbieding centraal staat; de site fungeert als taalversie en de landingsite is een variant op de corporate site; een focussite; een uitdieping van een product of dienst voor bijvoorbeeld een speciale doelgroep; wordt als losse gepositioneerde site gebruikt voor bijvoorbeeld een viral campagne, de virale site.

20 Les Noem vijf voorbeelden van social media. Vijf voorbeelden uit deze lijst zijn akkoord: blog; microblog zoals Twitter; Wiki; Forum; RSS; Podcast; sociale netwerken zoals Hyves; social news zoals Nujij.nl. 2. Geef vijf redenen om met social media te beginnen binnen een Online Marketingstrategie. Vijf uit deze lijst van middelen is akkoord: relatief goedkoop middel; sociale media heeft tevens een positief effect op zoekmachinemarketing; het bereik is groot; de drempel is laag; het creëert veel bruikbare sociale content; meer interactie met de crowd ; goede overlap met andere middelen. 3. Wat is het verschillen tussen bloggen en microbloggen? Bloggen: dit zijn de kranten van het internet en berichten in groteske vorm; Microbloggen is kort en to the point berichten over nieuws over mededelingen (Twitter in 140 tekens). 4. Leg uit wat crowdsourcing is en hoe je dit zelf zou kunnen toepassen. De crowd (de doelgroep ) benaderen voor reacties, reviews, beoordelingen en meningen die je eventueel binnen je organisatie kunt gebruiken. 5. Waarom zou je Twitter/microbloggen inzetten binnen jouw Online Marketingstrategie? Richtlijnen: een antwoord uit deze lijst is juist: om openheid van de organisatie te tonen; voor betere SEO-resultaten met sociale content; om de crowd te informeren; om nieuwe personen/prospects en gebruikers te bereiken; om je organisatie te vernieuwen en de dialoog aan te gaan.

21 Les Noem vijf instrumenten die vallen onder webvertising. Vijf uit deze zes zijn akkoord: 1 banners zoals full banners, take overs en layer ads, zie 13.2; 2 betaalde links zoals de betaalde links op zie 13.3; 3 zoekmachineadvertenties (SEA) worden in hoofdstuk 10 behandeld van het HOM; 4 game-advertising en inmail advertising zie 13.4; 5 Online Video Advertising wordt behandeld in hoofdstuk 15 van het HOM; 6 Overig zoals behavioral targeting, partnerships en linkbuilding zie Welk instrument werkt voor jouw doelstellingen het beste? Waarom? Richtlijn: De cursist een keuze laten maken plus motivatie: banners zoals full banners, take overs en layer ads, zie 13.2; betaalde links zoals de betaalde links op zie 13.3; zoekmachineadvertenties (SEA) worden in hoofdstuk 10 behandeld van het HOM; game-advertising en inmail advertising zie 13.4; Online Video Advertising wordt behandeld in hoofdstuk 15 van het HOM; Overig, zoals behavioral targeting, partnerships en linkbuilding zie Wat betekent CPL, CPM en CPS? CPL: Cost Per Lead; CPM: Cost Per Mile; CPS: Cost Per Sale. 4. Wat is een take over? Een overname van een webpagina die bestaat uit online uitingen zoals banners; alle bannerposities op de betreffende pagina zijn van een (1) afzender. 5. Geef drie voorbeelden van affilliates. Sitebeheerders die op de eigen site(s) campagnes, banners, betaalde links, advertorials willen opnemen van andere aanbieders; Webshops die na de aankoop de koop doorzetten naar de feitelijke aanbieder; Speciale actiesites (microsites) die als extra outlet dienen voor grote webshops of de hoofdonderneming.

22 Les Noem vier onderdelen van Mobiele marketing. SMS en MMS; Mobiele widgets; Location based; Bluetooth marketing. 2. Geef vijf voorbeelden van mobiel adverteren. Advertenties in SMS; Commerciële widgets/mobiele toepassingen met advertenties; Mobiele Adwords van Google; Mobiele commerciële tekstlinks; Mobiele banners. 3. Wat is bluecasting? Wat is het nadeel? Locatiegericht Bluetooth inzetten om berichten in een beperkte straal naar een mobiel te zenden. Het nadeel is het feit dat men eerst opt-in de ontvanger moeten toestaan een bericht te zenden. 4. Wat zijn voorwaarden om mobiele marketing tot een massamiddel uit te laten groeien? De groei van het gebruik van Smart phones; De kosten van flatfee op hoge snelheid; Het bereik en de kwaliteit van het bereik; De mobiele standaarden voor het zien van sites; De hoeveelheid en kwaliteit van de toepassingen. 5. Geef vijf voorbeelden van sms-marketing. Vijf uit deze lijst is akkoord: winkelend publiek mee laten meedoen aan een wedstrijd door ze in de winkel naar een bepaalde nummer te laten sms en. Een eventuele prijs kan in de winkel worden opgehaald. Een manier om winkeltraffic te stimuleren. Mediamarkt heeft deze actie getest in zijn eigen winkels. abonnementen op reisinfo, weerinfo, sportinfo, alerts en andere snackcontent die men in maximaal 160 tekens op de mobiel kan ontvangen. Social network Hyves.nl verstuurt bijvoorbeeld nieuwe krabbels gratis naar je mobiel. Zo wordt de traffic naar Hyves bevorderd. conversie door middel van mobiele herkenning. Centraal Beheer verzekeringen heeft een experiment gedaan waarbij klanten op het vliegveld voor hun wintersportreis via sms zichzelf nog snel even kunnen verzekeren. Het mobiele nummer en de mobiele ID wordt technisch herkend en de klant is per direct verzekerd. sms-reminders bij een afspraak, training, date of andere meetings met cross-selling mogelijkheden. Een reminder die de klant herinnert aan zijn trainingsdag overmorgen kan nog even worden geattendeerd op het diner na de training die toevallig in de aanbieding is.

Dankwoord 7 Voorwoord 9 Introductie 10

Dankwoord 7 Voorwoord 9 Introductie 10 Inhoudsopgave Dankwoord 7 Voorwoord 9 Introductie 10 1 Geschiedenis, introductie en trends in de marketing 22 1.1 Grondleggers Kotler en Bartels en hun marketingdenken 24 1.2 Van productie-, via product-

Nadere informatie

Online communicatie. Het groeiende belang van online communicatie. Doelstellingen van online communicatie. Instrumenten van online communicatie

Online communicatie. Het groeiende belang van online communicatie. Doelstellingen van online communicatie. Instrumenten van online communicatie 13 Het groeiende belang van online communicatie Doelstellingen van online communicatie Instrumenten van online communicatie Relatiemarketing en internet De effectiviteit van online communicatie In dit

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 2 Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET *Een white paper is een rapport, gids of document dat door een bedrijf of autoriteit geschreven wordt om problemen aan te kaarten en hiervoor concrete

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE. Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013

TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE. Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013 TIPS EN TRUCS VOOR ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE Een praktische gids om uw webpagina s beter vindbaar te maken. Ruudhanou.com 2013 SEO - Ruudhanou.com 2013 p.1 INHOUDSOPGAVE Waarom zoekmachineoptimalisatie?

Nadere informatie

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken Blauwdruk Internet Marketing Plan Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Voorwoord 2 Hans Biesheuvel Voorzitter MKB-Nederland Beste ondernemer, Met trots presenteer

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis...

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 1. Hoe kom ik hoger in Google?...4 1.1. De drie-eenheid van zoekmachine optimalisatie...4 1.1.1.Technische kwaliteit en architectuur van de website...4 1.1.2 Inhoudelijke kwaliteit

Nadere informatie

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet Eerste hulp bij online ondernemen Geld verdienen door en met internet 4 Eerste hulp bij online ondernemen 5 Voorwoord Beste ondernemer, Met trots presenteer ik u hierbij het boekje Eerste Hulp bij Online

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M.

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M. Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie M.M. van Gaans, MSc Juni 2011 Inhoud Inleiding... 3 1: Het veranderende medialandschap...4

Nadere informatie

Sjors van leeuwen Indora Managementadvies

Sjors van leeuwen Indora Managementadvies Sjors van leeuwen Indora Managementadvies Inleiding In dit E-book leest u meer over klantloyaliteit en het creëren van loyale klanten. Trouwe klanten worden steeds belangrijker. De concurrentie is in de

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie