Online Marketing. Uitwerkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online Marketing. Uitwerkingen"

Transcriptie

1 Online Marketing Uitwerkingen

2 Deze uitwerkingen behoren bij de opdrachten in het Handboek Online Marketing 2 e editie, ISBN-nummer , NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

3 Les 1 1. Zoek binnen je organisatie een voorbeeld van toegepaste massamarketing, toegepaste direct marketing en toegepaste online marketing. Dit kan een voorbeeld zijn zoals de marketing van een standaard product zoals: een TV; een computer; een boek. Een massaproduct kent weinig aanpassing aan individuele wensen. Zie dit ter illustratie: artikel van Blu-ray over massaproductie Direct marketing is het directer benaderen van de prospect gericht op herhalingskoop of crossselling. Een voorbeeld kan zijn: een mailing aan de koper van een TV voor het aanbieden van bijpassende blu-ray speler (zie Philips voorbeeld); het nabellen van kopers van computers voor het aanbieden van diverse softwareaanbiedingen; het en van kopers van boeken voor de nieuwe druk van een boek. Toegepaste online marketing kan zijn: virale marketing een actie opstarten zoals een grappige video verspreiden met een komische boodschap; een actie waarbij de aanwezige database wordt g d voor het aanbieden van een nieuwe boek. A Wat zijn de verschillen in budget? Richtlijn: vaak is een budget voor massamarketing of marketing gericht op offline instrumenten vele malen hoger dan online marketing. Online marketing heeft minder resources nodig zoals huisvestiging, productielijnen en werknemers. B Wat zijn de verschillen in bereikte doelstellingen? Richtlijn: vaak heeft massamarketing een doelstelling als marktverovering in grote aantallen. C Wat zijn de verschillen in opgevangen klantprofielen en marktanalyses? Richtlijnen: bij massamarketing zijn de klantprofielen veelal niet of nauwelijks aanwezig omdat dit via een tussenlaag gaat (de retails). Het maken van marktanalyses is hierbij sterker en kan in de praktijk erop duiden dat de markt in segmenten of retailgebieden wordt opgedeeld.

4 bij Direct Marketing zijn klantprofielen vitaal. Dit vormt de precieze selectie van aanbiedingen gericht op de prospect. Dit anders dan aan globale marktbewerking die wat vager is. bij Online Marketing zit het karakter van de profielen middenin. Goede online marketing kent de eigenschappen van profiel-databasemarketing zoals direct marketing dat kent. 2. Als je kijkt naar de case van NOS Mobiel; wat is daar de voornaamste reden voor de NOS om mobiele content aan te gaan bieden? Om met hun bestaande content een nieuwe doelgroep aan te boven en een zo groot mogelijk bereik te creëren. 3. Als je kijkt naar de trends en ontwikkelingen genoemd in 1.7.3, welke trend of ontwikkeling is dan voor jouw organisatie het meest geschikt? Richtlijn: bij kleine budgetten (zoals in 2010) is sociale media een aannemelijke trend in de online mix; bij verbreding van de doelgroep en het trendsetter durven zijn is mobiele marketing een optie om de doelgroep te verbreden als ook iets nieuws zoals een mobiele toepassing te lanceren; goedkoop en relatief nieuw in de marketingmix als ook mét goede acceptatie is online video advertising, dit kan relevantie zijn voor organisaties die hun oude marketing producten wat spannender willen maken mobiel surfen (lente 2010: 5 miljoen mobiele surfers) begint geaccepteerd te worden in Nederland. Steeds vaker geldt de regel: ben je niet goed mobiel aanwezig met je webuitingen dan besta je niet. 4. Leg de volgende termen uit: PMC, social media, CRM, platform, collaboratie met de klant en permission based. PMC: Product Markt Combinatie Social media: het gebruiken van burgerjournalistiek zoals blogs, Twitter, sociale netwerken om boodschappen organisch te verspreiden of te bespreken. Een virale verspreiding is hierbij vitaal binnen een marketingmix. CRM: Customer Relationship Management ( klantmanagement ) Platform: een omgeving waar bijvoorbeeld een spel of toepassing op draait zoals het mobiele platform Android. Collaboratie met de klant: binnen de marketing wordt hiermee bedoeld het samen met de klant of retailer (door) ontwikkelingen van een product of dienst. Permission based: met toestemming van de klant een boodschap versturen (veelal met e- mailmarketing een must of SMS-versturing bij mobiele marketing).

5 Les 2 1 Vat globaal de marketingontwikkeling van de laatste eeuw samen. Waar we begin 20e eeuw begonnen met de productiegerichtheid (denk aan de Ford), gingen de producenten langzaam richting het daadwerkelijk op de markt brengen van producten. De oorlogen legden opnieuw een focus op productiegedreven marktbewerking, gezien de schaarste. In de jaren zestig sprak men echt over marketing. Het centraal stellen van de wensen van de consument kreeg in de jaren een boost vanuit een verkoopgerichtheid van ondernemingen. De echte marktbewerkingen en fijnere vormen van marketing zijn in de jaren 80 ontstaan om in de jaren 90 meer op de persoon gericht te zijn. Hierna volgde de grote invloed van online marketing waarin alle vormen door elkaar lopen via het platform online. De macht van consument is gestaag toegenomen. 2 Noem 12 P s die in een marketingmix gebruikt kunnen worden. 12 P s uit deze totaallijst zijn juist: Prijs; Product; Promotie; Plaats; Parkeren; Personeel of People; Positionering; Paying; Pers; Politiek; Proces; Progress; People; Planet; Profit. 3 Noem de vier marketingstrategieën van Porter. Groeistrategieën van Ansoff Marktpenetratie; Marktdiversificatie; Marktverbreding; Productontwikkeling. 4 Stel een SWOT op van je eigen organisatie. Sterkte (intern); de aanwezige kennis kan een sterkte zijn, de ligging, de visie van het management of imago van de onderneming kan een sterkte zijn; Zwakte (intern); hoog verloop, zwak kennisniveau, slechte ligging, slechte service naar de klanten; Kansen (in de markt); denk aan trends, politieke veranderingen, goedkoper personeel;

6 Bedreigingen (in de markt); denk aan concurrentie, overspoeling in de eigen sector. 5 Wat is het verschil tussen een marketingstrategie en een -doel? Een strategie is bedrijfsbreed en veelal voor de langere termijn. De omschrijving van een strategie is vaag en breed gesteld (meer producten aanbieden in het kanaal). Een doel is concreet (10% meer marketingaandeel binnen een jaar). A Kies een toepasselijke strategie. De cursist maakt een keuze uit: Groeistrategieën van Ansoff Marktpenetratie; Marktdiversificatie; Marktverbreding; Productontwikkeling. En geeft een toelichting. 6 Wat wordt bedoeld met kwantificering van een doelstelling? Het hard maken met cijfers van een doelstelling. A Formuleer een gekwantificeerd doel. 10% meer marketingaandeel binnen een jaar. 7 Welke kansen biedt het beleidsmatig inzetten van online marketing jouw organisatie? Richtlijn: dit zou kunnen zijn: kostenverlaging; snelle internationale marktverbreding; snelle innovatie; nieuwe doelgroepen aanboren; nieuwe marktkansen.

7 Les 3 1. Noem vier moderne marketingvormen die invloed hebben op Online Marketing en gezamenlijk een netwerk van moderne marketingvormen vormen. Vier uit deze vormen is juist: permissiemarketing; relatiemarketing; eventmarketing; een-op-eenmarketing; traditionele marketing; direct marketing; traditionele marketing. 2. Wat betekent IFV? Motiveer je antwoord bij deze onderdelen van de online strategie. Identiteit; Focus; Visie. 3. Wat wordt bedoeld met het sluiten van ipact? De i staat voor internet, ipact op een rij: internet; Personeel; Afhandeling; Content; Techniek. 4. Noem de drie online strategieën en maak een keuze voor jezelf. Internet als missie; Internet als kritische succesfactor; Internet als strategisch hulpmiddel. 5. Noem de vier C s en pas deze toe op je eigen organisatie. De 4 C s volgens Petersen: Cost; Convenience; Communication; Consumer value.

8 Les 4 1. Noem vijf verschillen tussen Web 1.0 en Web 2.0. Web 1.0: gericht op aanwezig zijn; macht bij technici; puur informatieaanbod; multimedia presentatie; direct marketing; virtuele communicatie. Web 2.0: gericht op interactie; macht bij online marketeers; participatie; sociale media zoals blogging; koppelingen maken van online data; online gebruiker heeft macht. 2. Noem vijf kenmerken van Web 2.0. Gericht op interactie; Macht bij online marketeers; Participatie; Sociale media zoals blogging; Koppelingen maken van online data; Online gebruiker heeft macht. 3. Geef kenmerken van Web 2.0 die voor jouw organisatie van waarde zijn binnen de Online Marketingstrategie. Meer klantinteractie; Meer sturing geven aan online marketing; Het de klant online makelijker maken; Informatie en ervaringen delen met de gebruiker en klant. 4. Wat is Crowdsourcing en hoe kan het van betekenis zijn voor jouw organisatie? De klant of groep van klanten of gebruikers (de crowd ) gebruiken bij het verzamelen van organisatie-, imago- of productinformatie en doorontwikkeling. 5. Omschrijf Collaboration en geef aan hoe je dat op de website van je organisatie zou kunnen inbouwen. Vergaande samenwerking met klanten en/of gebruikers van diensten en producten met als doel doorontwikkeling. Dit kan door middel van Twitter (en het daar gericht stellen van vragen aan gebruikers) of fora online worden ingezet. Vitaal is de openheid in interactie met de klant-gebruiker.

9 Les 5 1. Noem vijf van de 8P s voor het internet en omschrijf deze. Vijf uit deze acht is juist: positioning; portals; pages; personalization; progression; payments; processes; performance. 2. Benoem de 8P s voor je eigen organisatie. De 8P s: positioning; portals; pages; personalization; progression; payments; processes; performance. 3. Welke onderdelen van de Online Marketingmix worden genoemd in dit hoofdstuk? De mix waar wij ons op focussen bestaat uit: de website zelf op basis van het ICT-model; zoekmachinemarketing; social media & blogging; Viral Marketing; marketing; affiliates; Mobile Marketing; contentstrategie; Online Video Advertising; microsites. 4. Benoem de inzet van de onderdelen voor je eigen organisatie. Richtlijnen: de website zelf op basis van het ICT-model: aanpassingen maken die conversiegericht zijn en beter vindbaar zijn in Google; zoekmachinemarketing: content op de site als ook keywords aanpassen voor betere vindbaarheid; social media & blogging: actiever in de sociale media bewegen voor meer engagement, buzz en viral effect;

10 Viral Marketing: online video s ontwikkelen die bezoekers van de site kunnen doorsturen; marketing: betere databasemanagement en gerichte ings waarbij de vorm van de ing beter aansluit bij het doel; affiliates: meer geschikte portals en sites vinden die als verkooppunt kunnen dienen; Mobile Marketing: mobile met eventueel een eigen toepassing inzetten voor innovatie en verbreding van de doelgroep; contentstrategie: sociale media zoals blogs intensiever inzetten om meer content te creëren voor bijvoorbeeld zoekmachineoptimalisatie en indexatie; Online Video Advertising: eigen (virale) video s gebruiken met bewust video-adds erin of ruimte huren in online video s; microsites: meer gerichte sites die een dienst of doelgroep vertegenwoordigen. 5. Wat is het ICT-model van de website? Informatie: puur de push van online informatie; Communicatie: online interactie zoals met een online spel of forum; Transactie: de online gebruiker aanzetten tot overdracht; dit kan een koop zijn maar ook een download of het invullen van een formulier. 6. Omschrijf het 4R-model van succes. Het 4R-model van succes: Relevantie, hiermee wordt de timing, de vorm en de gerichte content bedoeld. Op een mobiel kan de ontvanger weinig content ontvangen en als de ontvanger al in bezit is van een iphone is een aanbieding voor de telefoon Apple niet relevant. Rich is de waarde van de boodschap. Rich hangt erg tegen Relevantie aan en vormt de conversiefactor als de bezoekers, consument of gebruiker zijn aandacht op de boodschap heeft gericht. Waar Relevant vooral de vorm en timing betreft, gaat Rich om de inhoud en boodschap die direct een behoefte dient te bevredigen. Hoe rijker, des te groter en sneller de conversie verloopt. Ook internetapplicaties (Rich Internet Applications) kennen de factor Rich. Retentie is het richten op herhaling van de boodschap. Door middel van herhaling kunnen meer klantgegevens worden opgevangen en kan er op een menselijk tempo een relatie worden aangegaan met de virtuele relatie. Is de klant bij een evenement geweest? Bied dan de volgende dag per mail de presentaties aan van het evenement. Bied enkele weken later een kortingsbon aan voor het volgende evenement. Is de relatie in stappen opgebouwd en heeft de klant vertrouwen in de relatie die met retentie nog steviger is gemaakt; klap dan geleidelijk het gehele arsenaal van diensten uit. Reactie & Rendement is de focus op de interactie. Te veel online boodschappen zijn relevant en rijk in het aanbod maar kennen een slechte methode van reageren. Eenvoudige oplossing als klik hier voor het printen van de kortingsbon. Een verhoging van het Rendement met het online instrument kan worden gerealiseerd door er een korte termijn aan te binden voor conversie. Online conversie heeft een hoog consumptiegehalte. Is het aanbod niet interessant genoeg dan wordt de /sms verwijderd of er wordt doorgesurfd. Reageer vóór morgen

11 Les 6 1. Benoem de onderdelen van het ICT-model met voorbeelden gezien van je eigen website. Informatie Communicatie Transactie Richtlijnen voor een voorbeeld: Informatie: het aanbod te lezen informatie waarbij er geen interactie plaatsvindt. Communicatie: interactie door middel van bijvoorbeeld een blog of prijsvraag op de site. Transactie: het downloaden, bestellen, reserveren, achterlaten van gegevens op een site. 2. Geef vijf kenmerken van een goede call-to-action. Voorbeelden die juist zijn: 1 kent een concrete bewoording zoals: Bel en bestel direct uw ; 2 invulvelden die gemakkelijk zijn in te vullen; 3 is duidelijk in de verwachting: Klik hier en bestel direct een ; 4 is kort en scanbaar: Klik hier, Bestel nu, Druk nu ; 5 is actief verwoord: Bestel nu, klik nu ; 6 is kort en krachtig; 7 is dringend: Bestel direct een, Bestel vandaag nog een 3. Verzin conversiepunten en call-to-actions voor je eigen website. Richtlijn: punten van vraag 2 toepassen op de eigen site zoals: betere buttons; betere verwoording van call-to-actions; het verbeteren van formulieren; betere signaalkleurcommunicatie. 4. Wat is usability, accessability en wat is Interaction Design? Usability draait om de effectiviteit, efficiency en tevredenheid die de gebruiker heeft met een website; Accessability is de (technische) toegankelijkheid van de site en het eenvoudig kunnen zien en begrijpen van de online uitingen en content; Interaction Design: het functioneel en visueel ontwerp van de website. 5. Maak een keuze uit de vormen van Interaction Design voor de eigen site. Interaction Design kent verschillende vormen zoals: User-centered design waar de gebruiker of lezer centraal staat zoals Usage-centered design waar het gebruik van de site centraal staat zoals User-experienced design waar het opdoen van een gevoel, sfeer of ervaring centraal staat zoals

12 Les 7 1. Wat is het verschil tussen een buzz, hype en een viral? Buzz marketing is een natuurlijke vorm van mond-tot- mond reclame om een boodschap snel, prettig en met snelle acceptatie de doelgroep in te schieten. Een hype is een mediaverschijnsel dat puur gericht is op het trekken van veel mediaaandacht. Bij Viral Marketing staat het persoonlijk contact en de persoonlijke overdracht van de boodschap centraal. 2. Zoek op YouTube of Vimeo een virale video op die bij je eigen organisatie, product of dienst past. Richtlijn: de zoekoptie gebruiken in YouTube. Voorbeelden: fietsen, zie voetbal, zie boeken, zie 3. Verzin een viral voor de eigen organisatie, product of dienst en gebruik het stappenplan uit paragraaf 7.6. Richtlijn: neem een YouTube-video als voorbeeld. De stappen: 1 Waarom? Wat zijn de doelen? 2 Wat? Hoe binden we de doelgroep? 3 Hoe? Hoe meten we welk effect? 4 Welk? Welk viraal middel?

13 Les 8 1. Wat is Long Tail en welke onderdelen van je website behoren tot de Long Tail? Long Tail heeft te maken met het vindbaar maken van het diepere assortiment of het archief van een website. 2. Kijk naar het content aanbod van je eigen organisatie online; wat kan beter in de presentatie van de content? Richtlijnen: goed kijken naar de paginatitels; zijn deze uniek? zijn er opsommingen van tekst aanwezig? hoe is de dichtheid van vitale keywords in de (tekst)content? is er een samenhang in het gebruik van keywords? wordt de content divers aangeboden zoals via video, tekst, afbeeldingen of downloads (van PDF s)? 3. Omschrijf in het kort jouw aanpak voor het gebruik van content in je online uitingen. De content goed linken aan elkaar en relevant maken voor de zoekopdrachten die men uitvoert in de zoekmachines. In verschillende vormen van content zoals links, lead, tekstkoppen en opsommingen een kern van belangrijke keywords gebruiken voor de dichtheid.

14 Les 9 1. Bepaal een doelstelling voor het instrument marketing binnen de Online Marketingmix. Richtlijn: Een van onderstaande doelstellingen aangeven. Periodiek informeren zoals met de aloude nieuwsbrief. Het feit is dat wij in Nederland totaal nieuwsbriefmoe zijn. De te lange mails met vaak weinig interessante informatie gaat door de onderwerpregel Nieuwsbrief x jaargang y editie z al de prullenmand in. Het aantrekkelijk en leesbaar houden van nieuwsbrieven is op lange termijn een lastige zaak en heeft alleen effect als de fan -betrokkenheid hoog is (bijvoorbeeld bij Apple ipod of de nieuwste Adobe Flash). Direct verkopen via marketing door middel van herhalingsaankoop en te stimuleren met bijvoorbeeld een retenti of het bevorderen van impulsaankopen met buzzmails. Goodwill/image kweken bij de doelgroep door middel van virale marketing. Klantenbinding of contactmomenten creëren met retentie- en servic s of buzzmails die puur gericht zijn op het doorklikken (CTR) of openen van de mailboodschap. Nieuwe klanten of prospects werven voor toekomstige databasemarketing met virale mailcampagnes zoals de tell-a-friend of stuur deze aanbieding door naar... Klantinventarisatie door middel van een vragenlijst bijvoorbeeld na een aankoop om zo de volgende aankoop van de klant gerichter te laten verlopen of om het databaseprofiel op te schonen. Bepaald segment bereiken door segmentatie door middel van doordachte databasemarketing. Meer traffic naar de site door tips, opsommingen, buzzende aanbiedingen en gratis of nu of nooit aanbiedingen. 2. Noem minstens vijf belangrijke punten uit de Telecomwet of regulering door de EMMA. 1 De mail dient herkenbaar te zijn als reclame. 2 Het bericht dat de reclame via bevat mag maximaal een grootte hebben van 50 Kb, beter is het aanbrengen van een verwijzing waarbij de grootte van het bestand staat vermeld. 3 Meegezonden bestanden of scripts dienen virusvrij te zijn. 4 Bij de verzameling van de mailadressen dient duidelijk geïnformeerd te worden waarvoor het adres zal worden gebruikt (opt-in). 5 De bezoeker kan alleen vooraf -door middel van een actieve handeling- aangeven of hij reclame via wenst te ontvangen (opt-in). 6 Het mailadres mag gebruikt worden indien het is verkregen in het kader van het leveren van producten, diensten en/of het doen van donaties. 7 Het mailadres mag gebruikt worden door de adverteerder voor communicatie voor eigen commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot vergelijkbare producten, diensten of verzoeken tot donaties (retentie). 8 Indien bij de adverteerder de bedoeling bestaat een mailadres (ook) aan derden te verstrekken, dient de bezoeker hiervoor apart zijn toestemming te geven.

15 3. Benoem de vormen van marketing. De buzzmailing met één specifieke boodschap; De retenti zoals aftersales; De nieuwsbrief met periodieke informatie; Acquisiti ings met een selectie van het assortiment dat in de aanbieding wordt gedaan; Virale vormen met een tell-a-friend -effect en aanwas van de marketingdatabase; Vragenlijst voor meer betrokkenheid door de klant en profielverbetering. 4. Kies een vorm van marketing en verzin een pakkende afzender en onderwerpregel gekoppeld aan je doelstelling. Richtlijn, een van onderstaande vormen benoemen en uitwerken: de buzzmailing met één specifieke boodschap; de retenti zoals aftersales; de nieuwsbrief met periodieke informatie; aquisiti ings met een selectie van het assortiment dat in de aanbieding wordt gedaan; virale vormen met een tell-a-friend -effect en aanwas van de marketingdatabase; vragenlijst voor meer betrokkenheid door de klant en profielverbetering.

16 Les Wat is SEO, SEA, SEM en SEP? SEO: Search Engine Optimalisation SEM: Search Engine Marketing SEA: Search Engine Advertising SEP: Search Engine Positioning 2. Noem vijf regels van Google voor SEO. Vijf uit deze totale lijst zijn goed: zorg voor relevante content op de website; maak een site met een duidelijke hiërarchische structuur en met tekstlinks; gebruik een sitemap die actueel wordt gehouden; gebruik bij voorkeur een sitemap op de site; zorg ervoor dat de META-tag <title> en ALT-attributen beschrijvend en nauwkeurig zijn; zorg voor relevante links naar de site; gebruik zo veel mogelijk woorden op de website waar gebruikers naar zoeken in de zoekmachine; houd het aantal links op een pagina enigszins binnen de perken (maximaal 100). 3. Wat is de actuele top 3 van zoekmachines in Nederland? Anno lente-zomer 2010: 1 Google 2 Live/BING 3 Ilse 4. Welke drie aspecten zijn belangrijk voor SEO? 1 de content die sleutelwoorden naar boven brengt en gewicht geeft aan de juiste woorden; 2 de structuur die indexering gemakkelijk maakt; 3 de links die de gehele site meer waarde geven en populariteit. 5. Wat zijn de verschillen tussen SEO en SEA? Richtlijn: een of meerdere verschillen zijn juist: SEO onbetaald; gericht op de content van een site; organisch; goed analyseerbaar; veel factoren bepalen de ranking. SEA betaald; gestuurd; door middel van een inkoopsysteem van zoekwoorden; Adwords van Google heeft een eigen analyse.

17 6. Noem 10 keywords die je in een SEA-campagne kunt gebruiken. Richtlijn (dit is afhankelijk van de klant, cursist), maar voorbeelden kunnen zijn: huizen; huis; woning; huren; koop; hypotheek; makelaar; koopakte; inkoop; onderhandeling. 7. Omschrijf een juiste SEP/description voor bij het zoekresultaat. Het hoog positioneren en bepaling hoe de site dan (tekstueel) wordt gepresenteerd in de zoekmachine is ook Search Engine Positioning. Een hoge positie maar niet-wervende of onduidelijke omschrijving bij het verschijnen in de zoekresultaten kan tot rejection leiden.

18 Les 11 Hoofdstuk 11 kent de volgende opdrachten: 1. Wat zijn voordelen van microsites? De microsites: zijn concreet en geven informatie over één product of dienst; kennen weinig afleiding en zijn doelgericht; zijn vaak opvolgend op online campagnes; kennen soms een tijdelijk karakter; kunnen gebruikt worden als zoekmachineduwers om traffic op te pakken dat concreet zoekt en dus concreet de bezoeker oppakken; kunnen de ranking van de hoofdsites positief beïnvloeden; hebben een hoge conversiegerichtheid, corporate sites worden tegenwoordig steeds groter en kunnen nauwelijks voor conversiedoelen worden gebruikt; volgen platforms voor bijvoorbeeld demo s met veelvuldig gebruik van video; vangen de klantinteractie op of vormen een los platform voor klantinteractie zoals via een forum; kunnen veel dataverkeer/traffic wegleiden van de hoofdsite en bijvoorbeeld voorkomen data de belangrijkste site offline gaat tijdens campagnes; bieden betere faciliteiten voor het tellen van campagneresultaten; kunnen de hoofdsite beïnvloeden door voor een andere propositie of experience te kiezen. 2. Noem drie vormen van microsites. Drie van deze vormen is akkoord: Een microsite: dient als actielanding voor een online campagne waar een actie of één aanbieding centraal staat; fungeert als taalversie en de landingsite is een variant op de corporate site; is een focussite; een uitdieping van een product of dienst voor bijvoorbeeld een speciale doelgroep; wordt als losse gepositioneerde site gebruikt voor bijvoorbeeld een viral campagne, de virale site. 3. Geef drie verbanden tussen conversie en microsite. Drie uit deze lijst is akkoord: je landt direct op een site/pagina waar een doel converteert; een microsite is gefocust en geeft daarom meer conversie; de conversiepaden op een microsite zijn duidelijk; een microsite is doelgericht; een microsite trechtert richting een call-to-action. 4. Welke drie aspecten van microsites werken voor SEO? Drie uit deze vier is akkoord: de taalversie kan los worden aangemeld bij zoekmachines zoals losse sites met eigen landextensie (bijvoorbeeld.be) krijgen in de zoekmachine van de landen voorrang;

19 taalsites kunnen decentraal worden onderhouden en gemakkelijker lokaal worden ingezet bij lokale acties; er kan logischer worden gecrosslinked naar volledige andere taalsites. 5. Geef aan welke soort microsite je voor je eigen campagne of hoofdsite kunt gaan inzetten. Richtlijnen: Een toelichting laat geven op een van onderstaande keuzes: dient als actielanding voor een online campagne waar een actie of één aanbieding centraal staat; de site fungeert als taalversie en de landingsite is een variant op de corporate site; een focussite; een uitdieping van een product of dienst voor bijvoorbeeld een speciale doelgroep; wordt als losse gepositioneerde site gebruikt voor bijvoorbeeld een viral campagne, de virale site.

20 Les Noem vijf voorbeelden van social media. Vijf voorbeelden uit deze lijst zijn akkoord: blog; microblog zoals Twitter; Wiki; Forum; RSS; Podcast; sociale netwerken zoals Hyves; social news zoals Nujij.nl. 2. Geef vijf redenen om met social media te beginnen binnen een Online Marketingstrategie. Vijf uit deze lijst van middelen is akkoord: relatief goedkoop middel; sociale media heeft tevens een positief effect op zoekmachinemarketing; het bereik is groot; de drempel is laag; het creëert veel bruikbare sociale content; meer interactie met de crowd ; goede overlap met andere middelen. 3. Wat is het verschillen tussen bloggen en microbloggen? Bloggen: dit zijn de kranten van het internet en berichten in groteske vorm; Microbloggen is kort en to the point berichten over nieuws over mededelingen (Twitter in 140 tekens). 4. Leg uit wat crowdsourcing is en hoe je dit zelf zou kunnen toepassen. De crowd (de doelgroep ) benaderen voor reacties, reviews, beoordelingen en meningen die je eventueel binnen je organisatie kunt gebruiken. 5. Waarom zou je Twitter/microbloggen inzetten binnen jouw Online Marketingstrategie? Richtlijnen: een antwoord uit deze lijst is juist: om openheid van de organisatie te tonen; voor betere SEO-resultaten met sociale content; om de crowd te informeren; om nieuwe personen/prospects en gebruikers te bereiken; om je organisatie te vernieuwen en de dialoog aan te gaan.

21 Les Noem vijf instrumenten die vallen onder webvertising. Vijf uit deze zes zijn akkoord: 1 banners zoals full banners, take overs en layer ads, zie 13.2; 2 betaalde links zoals de betaalde links op zie 13.3; 3 zoekmachineadvertenties (SEA) worden in hoofdstuk 10 behandeld van het HOM; 4 game-advertising en inmail advertising zie 13.4; 5 Online Video Advertising wordt behandeld in hoofdstuk 15 van het HOM; 6 Overig zoals behavioral targeting, partnerships en linkbuilding zie Welk instrument werkt voor jouw doelstellingen het beste? Waarom? Richtlijn: De cursist een keuze laten maken plus motivatie: banners zoals full banners, take overs en layer ads, zie 13.2; betaalde links zoals de betaalde links op zie 13.3; zoekmachineadvertenties (SEA) worden in hoofdstuk 10 behandeld van het HOM; game-advertising en inmail advertising zie 13.4; Online Video Advertising wordt behandeld in hoofdstuk 15 van het HOM; Overig, zoals behavioral targeting, partnerships en linkbuilding zie Wat betekent CPL, CPM en CPS? CPL: Cost Per Lead; CPM: Cost Per Mile; CPS: Cost Per Sale. 4. Wat is een take over? Een overname van een webpagina die bestaat uit online uitingen zoals banners; alle bannerposities op de betreffende pagina zijn van een (1) afzender. 5. Geef drie voorbeelden van affilliates. Sitebeheerders die op de eigen site(s) campagnes, banners, betaalde links, advertorials willen opnemen van andere aanbieders; Webshops die na de aankoop de koop doorzetten naar de feitelijke aanbieder; Speciale actiesites (microsites) die als extra outlet dienen voor grote webshops of de hoofdonderneming.

22 Les Noem vier onderdelen van Mobiele marketing. SMS en MMS; Mobiele widgets; Location based; Bluetooth marketing. 2. Geef vijf voorbeelden van mobiel adverteren. Advertenties in SMS; Commerciële widgets/mobiele toepassingen met advertenties; Mobiele Adwords van Google; Mobiele commerciële tekstlinks; Mobiele banners. 3. Wat is bluecasting? Wat is het nadeel? Locatiegericht Bluetooth inzetten om berichten in een beperkte straal naar een mobiel te zenden. Het nadeel is het feit dat men eerst opt-in de ontvanger moeten toestaan een bericht te zenden. 4. Wat zijn voorwaarden om mobiele marketing tot een massamiddel uit te laten groeien? De groei van het gebruik van Smart phones; De kosten van flatfee op hoge snelheid; Het bereik en de kwaliteit van het bereik; De mobiele standaarden voor het zien van sites; De hoeveelheid en kwaliteit van de toepassingen. 5. Geef vijf voorbeelden van sms-marketing. Vijf uit deze lijst is akkoord: winkelend publiek mee laten meedoen aan een wedstrijd door ze in de winkel naar een bepaalde nummer te laten sms en. Een eventuele prijs kan in de winkel worden opgehaald. Een manier om winkeltraffic te stimuleren. Mediamarkt heeft deze actie getest in zijn eigen winkels. abonnementen op reisinfo, weerinfo, sportinfo, alerts en andere snackcontent die men in maximaal 160 tekens op de mobiel kan ontvangen. Social network Hyves.nl verstuurt bijvoorbeeld nieuwe krabbels gratis naar je mobiel. Zo wordt de traffic naar Hyves bevorderd. conversie door middel van mobiele herkenning. Centraal Beheer verzekeringen heeft een experiment gedaan waarbij klanten op het vliegveld voor hun wintersportreis via sms zichzelf nog snel even kunnen verzekeren. Het mobiele nummer en de mobiele ID wordt technisch herkend en de klant is per direct verzekerd. sms-reminders bij een afspraak, training, date of andere meetings met cross-selling mogelijkheden. Een reminder die de klant herinnert aan zijn trainingsdag overmorgen kan nog even worden geattendeerd op het diner na de training die toevallig in de aanbieding is.

Online marketing. College 4

Online marketing. College 4 Online marketing College 4 Tot nu toe Hebben we gekeken naar het ontstaan van web 2.0. Hebben we bekeken hoe het web 2.0 landschap eruit ziet. Hebben we bekeken wat web 2.0 betekent voor beslissingsprocessen

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

samenvatting web2.0 door wwmverbr De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

samenvatting web2.0 door wwmverbr De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal samenvatting web2.0 door wwmverbr De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel

Nadere informatie

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing Starterscafé Rabobank Peelland Zuid Presentatie Zoekmachine marketing Programma: 1. Introductie 2. Vindbaarheid en Zoekmachine marketing 3.Zoekmachine optimalisatie 4. Zoekmachine adverteren 5. Vragen

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing zonder grenzen door: Daisy Leenders Even voorstellen.. - E&A BEST Websolutions - Daisy Leenders 2 Onderzoek: Online winkelen (internetgebruikers 16-74 jaar) EU, 2008 3 Internet

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing door: Daisy Leenders Even voorstellen.. E&A BEST Websolutions Daisy Leenders 2 Internet Marketing? - Onderdeel van uw totale marketing plan - Onderdeel van uw communicatie mix

Nadere informatie

Netwerk023: Workshop Google AdWords. 6 november 2009

Netwerk023: Workshop Google AdWords. 6 november 2009 Netwerk023: Workshop Google AdWords 6 november 2009 1 Kennismaking 2 Vinden Search Engine Marketing 25 augustus 2009 Search Engine Marketing is het specialisme dat webpagina's vindbaar maakt bij zoekdiensten.

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail Inleiding syllabus Pagina s syllabus: Dit is de syllabus bij de UNIZO retail sessie Hoe trekt u online klanten aan?. In deze syllabus hernemen we enkele

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Contentstrategie Werkgroep 7

Contentstrategie Werkgroep 7 Werkgroep 7 Agenda Metadata FTW (Content) Marketing Toetsing en beoordeling 2 Metadata FTW Wat is metadata informatie over informatie is het cement van content zorgt voor de structuur, context en betekenis

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Workshop. SEO & SEA in a nutshell

Workshop. SEO & SEA in a nutshell Workshop SEO & SEA in a nutshell Matthias de Smit Webdesign Interaction design IxD SEO en SEA Doel van deze workshop SEO en SEA begrijpelijker maken Tips en informatie krijgen waar je echt iets aan hebt

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Lokale concurrentie in het buitenland

Lokale concurrentie in het buitenland Lokale concurrentie in het buitenland Hoe te anticiperen als exportbedrijf met vindbaarheid Inhoudsopgave Intro Zoekmachine marketing: het idee erachter Zoekmachine adverteren Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok Online Presence Panthera BV Leon Kok 16-02-2011 Er was eens een meisje Esmee Denters 2006 Wij begeleiden organisaties met het ontwikkelen van doeltreffende online uitingen en het realiseren van een adequaat

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Dit ebook wordt u geheel gratis aangeboden door Usense - Dé Online Marketing Specialist. Zoekmachine Optimalisatie Zoekmachine optimalisatie, oftewel SEO, gaat over het

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

SEA: een minicursus Google Adwords

SEA: een minicursus Google Adwords SEA: een minicursus Google Adwords : 1. Wat is Google Adwords? 2. Waarom zou je van Adwords gebruikmaken? 3. Hoe werkt Adwords? 3a. Wat is de kwaliteitsscore? 3b. Kwaliteitsscore in stappen 3c. SEA en

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising De mogelijkheden van Facebook Advertising binnen de totale online marketingstrategie. Facebook Advertising Met 8,9 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 17.1 E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Het belang van internet en andere nieuwe media als interactieve communicatiemiddelen Het onderscheid tussen de diverse instrumenten van

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee TenZer niet het eerste idee Online marketing: het belang van internet en je website Workshop 27 oktober 2014 Lead to Sale Creative Photostudio Vallen en opstaan En toen.. TenZer Probeer ervaren ondernemers

Nadere informatie

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Whitepaper 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Om jouw e-mailmarketing de beste resultaten te laten opleveren, heb je genoeg interessante

Nadere informatie

Schrijven voor SEO. Meer bezoekers, klanten en omzet door een beter vindbare website. SEO Zwolle

Schrijven voor SEO. Meer bezoekers, klanten en omzet door een beter vindbare website. SEO Zwolle Schrijven voor SEO Meer bezoekers, klanten en omzet door een beter vindbare website SEO Zwolle Even voorstellen Conversie Doel van je website? Wat weten jullie over SEO? Waarom SEO? Content marketing

Nadere informatie

25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen

25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen 25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen Een nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten. Het is snel, flexibel, goedkoop en uitstekend meetbaar. Het

Nadere informatie

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites Onderwerpen Lang leve de credietcrisis Marketing wordt ANDERS Introductie Online Marketing Verkoop Service Zoekmachine Marketing (SEM) Hoe werkt Google The Magic Word Zoekwoorden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp Welkom bij de breakout trainer: Martin Suithoff Wat is Inbound Marketing Strategie? Wat is Inbound Marketing Strategie? Is gebaseerd op het principe: Wordt gevonden door potentiële klanten (donateurs)

Nadere informatie

Video, Social Media en. Internet Marketing

Video, Social Media en. Internet Marketing WHITE PAPER: Hoe bedrijven gebruik maken van nieuwe internet marketing platformen zoals Video, Social Media en Internet Marketing om prospects/leads te werven en deze om te zetten naar klanten Introductie:

Nadere informatie

Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl. 50 tips voor uw webwinkel!

Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl. 50 tips voor uw webwinkel! Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl 50 tips voor uw webwinkel! Inhoudsopgave 1. Webshop / layout... 4 2. Goede menu structuur... 4 3. USP s zichtbaar... 4 4. Een perfecte homepage?... 4

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Inleiding: Elke organisatie heeft een interne en externe reputatie. Elk bedrijf dient het internet te monitoren op publiciteit rondom

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

SDU Kennissessie. Edwin Hof Manager Account Management. Theo Pols Account Manager

SDU Kennissessie. Edwin Hof Manager Account Management. Theo Pols Account Manager Edwin Hof Manager Account Management Theo Pols Account Manager Vertrouwelijke informatie Deze presentatie is eigendom van Traffic4u BV en is strikt vertrouwelijk. Het bevat informatie slechts bestemd voor

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Zoekmachine marketing

Zoekmachine marketing Zoekmachine marketing Kinderen moeten onbezorgd kunnen rennen, fietsen, spelen en sporten! Wesley Plugers Zoekmachine marketing is topsport. Je moet elke dag trainen om te kunnen winnen @wesleyplugers

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn MailPlus Kennissessie ism Van IJzendoorn Agenda 1 2 3 4 5 6 7 WIE IS MAILPLUS / WAAR STAAN WE VOOR? Van IJzendoorn en MAILPLUS WAT IS E-MAIL MARKETING E-MAIL & MOBILE DO S & DON TS HOE ZET IK HET GOED

Nadere informatie

Bron: SEMPO.org, 2009

Bron: SEMPO.org, 2009 Even vooraf o site niet in Google? Geen zoekresultaat! o google heeft marktaandeel van 95%! o arbeids- en kennis intensief; o dynamisch: 400 veranderingen in 2009! o iedereen is online: 90% van de huishoudens!

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile?

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Klaar om te winnen met Mobile? De invloed van mobile op de conversie wordt door veel bedrijven nog altijd

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT De zoekmachine van Nederland - Google SEA SEA SEO SEA..??? Google adwords is een biedprincipe Bieden op zoektermen

Nadere informatie

PLANNING. Korte voorstelling OMCollective. Welke tools voor welk bedrijf en welke sector? Google kijkt bij je binnen!

PLANNING. Korte voorstelling OMCollective. Welke tools voor welk bedrijf en welke sector? Google kijkt bij je binnen! PLANNING. Inleiding Korte voorstelling OMCollective Online marketing Vormen, kanalen & tools Wie, wat, wanneer? Welke tools voor welk bedrijf en welke sector? Uitsmijter Google kijkt bij je binnen! Vragen

Nadere informatie

Content en marketing

Content en  marketing Content en E-mail marketing Agenda 1. Introductie - veranderingen binnen content 2. De waarheid over e-mail - Reflectie - Database - Contentkalender -Tips voor de perfecte mail 3. Content - Wat is SEO

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing anno 2007. Is uw strategie up to date?

Zoekmachinemarketing anno 2007. Is uw strategie up to date? Zoekmachinemarketing anno 2007 Is uw strategie up to date? Wolter Tjeenk Willink Achtergrond: Commerciële Economie ebusiness NIMA B Business Marketing Oprichter Traffic Builders BV (2001) Marketinggedreven

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK... EEN PAAR CIJFERS. 80% van de Belgen is nu aanwezig op het internet, binnenkort zal dit 90% zijn. Het aantal mobiele gebruikers is de voorbije 2 jaar verdubbeld. 60%

Nadere informatie

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be Google Als zoekmachine verzamelt en ordent Google informatie op het Internet. Wanneer men een zoekopdracht invoert geeft Google een hele reeks zoekresultaten weer, waaronder een lijst met bestanden, artikels,

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem Succesvol Gevonden Worden Op Internet Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem 1 Succesvol Gevonden Worden Op Internet Welkom! Strategie MYbusinessmedia: Online First Resultaat: in een jaar naar 1,7

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013 Content Strategie Hoorcollege 2 9 september 2013 Agenda HC2 Communicatie Basisprincipes content Content en platformen Content en SEO Owned, earned, paid media 2 3 4 5 6 Overtuigen en shared meaning Hoe

Nadere informatie

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN!

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! WWW.TEVREDENMARKETING.NL Email: info@tevredenmarketing.nl - Tel: 020-261 9445 U kunt bij ons terecht voor o.a. de volgende diensten 1 Google Adwords

Nadere informatie

Handboek Online Marketing (WEB2.0)

Handboek Online Marketing (WEB2.0) Handboek Online Marketing (WEB2.0) by Luud The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

Nadere informatie

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS Wat zou je bedrijven aanraden die nog niet adverteren op social media? #SMAONDERZOEK Inhoud JUNI 2013 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met

Nadere informatie

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid?

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Kennissessie zoekmachinemarketing (SEM) Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Sander Lems Online Marketing Consultant Oxfam Novib netwerkbijeenkomst bedrijvenambassadeurs Olympisch stadion, Amsterdam

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Mediaplanning bijeenkomst 4

Mediaplanning bijeenkomst 4 Mediaplanning bijeenkomst 4 Agenda Online media toepassingen (in 10 minuten) Plaatsingsschema Vragen beantwoorden Verder werken aan mediaplan; deze week ook onderdelen strategie, tactiek, plaatsingsschema

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie