Halfjaar- verslag 20I3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaar- verslag 20I3"

Transcriptie

1 Halfjaar- verslag 20I3

2

3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten P.12 Gebeurtenissen na rapporteringsdatum P.13 Ontwikkelingen per divisie P.14 Balans en kasstroomoverzicht P.14 Vooruitzichten voor 2013 P.14 Tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 P.18 Toelichtingen bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten P.26 Sioen Industries Halfjaarverslag

4 Bedrijfsinformatie

5 Bedrijfsinformatie Sioen Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Sioen Industries Halfjaarverslag

6 Verplichtingen

7 Bedrijfsinformatie Verplichtingen inzake de periodieke informatie Verklaring directie Verplichtingen inzake de periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijn van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie die in dit rapport gegeven wordt voor de zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 De ondergetekenden verklaren dat: > De halfjaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Sioen Industries en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen. > Het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van Sioen Industries en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden. Michèle Sioen, CEO Geert Asselman, CFO Het volledige financieel verslag is vanaf 30 augustus 2013 beschikbaar onder het luik Investor Relations van onze website Sioen Industries Halfjaarverslag

8 Groepsstructuur COATING APPAREL (1) 100,0% Sioen Industries NV Spinnerij, weverij, direct coating, online coating, België Saint Frères SAS Direct coating, Frankrijk 99,6% 10,5% Sioen NV Apparel / Centrale verdeeleenheid, België Confection Tunisienne de Sécurité SA Apparel, Tunesië 89,5% 100,0% Sioen Shanghai (2) Verkoopkantoor, China Sioen Ireland (3) Apparel, Ierland 100,0% 100,0% Sioen Fabrics SA Transfer coating, Calandrage, België 100,0% Mullion Survival Technology Ltd. Apparel, Verenigd Koninkrijk 100,0% Siofab SA Transfer coating, Portugal 95,0% PT. Sioen Indonesia Apparel, Indonesië 5,0% 100,0% Pennel Automotive SAS Frankrijk 95,0% PT. Sungintex Apparel, Indonesië 5,0% 100,0% 100,0% 100,0% Coatex NV Verwerking gecoate weefsels en folies België Saint Frères Confection SAS Zware confectie, Frankrijk Sioen Felt & Filtration SA Productie vilt en filters, België 99,7% 99,9% 5,0% Sioen France SAS Verkoopkantoor, Frankrijk Sioen Tunisie SA Verkoopkantoor, Tunesië Sioen Zaghouan SA Apparel, Tunesië Siorom SRL Apparel, Roemenië 99,8% 0,1% 95,0%

9 Bedrijfsinformatie SIOEN INDUSTRIES NV Shared Service Center chemicals OVERIGE 100,0% European Master Batch NV Productie pasta s, inkten, vernissen, België 100,0% TIS NV België Richard SAS Productie pasta s, Frankrijk 99,9% 100,0% Roltrans Tegelen BV (4) Nederland Roltrans Group America Inc. Verenigde Staten Roland Planen GmbH Duitsland Roland Real Estate Sp.z.o.o. Polen Roland Ukraine llc. Oekraïne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (1) Fusie Holdingvennootschap Sioen Industries (Shared Service Center) en Belgische direct coating vennootschappen op 01/07/2009 (2) Officiële benaming: Sioen Coated Fabrics Shanghai Trading Ltd. (3) Officiële benaming: Gairmeidi Caomhnaithe Dhun na ngall Teoranta (4) Resp. via Monal SA en Roltrans Group BV Sioen Industries Halfjaarverslag

10 Verslag van de raad van bestuur

11 Verslag van raad van bestuur de Commentaar bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten P.12 Gebeurtenissen na rapporteringsdatum P.13 Ontwikkelingen per divisie P.14 Balans en kasstroomoverzicht P.14 Vooruitzichten voor 2013 P.14 Sioen Industries Halfjaarverslag

12 Sioen Industries Groep, producent van technisch textiel, fijne chemicaliën en hoogwaardige technische beschermkledij. > Netto omzet: Commentaar bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten > Overige bedrijfsopbrengsten: Over het eerste halfjaar van 2013 realiseerde de Sioen Industries Groep een netto omzet uit voortgezette activiteiten van 161,7 miljoen EUR tegenover 167,1 miljoen EUR in het eerste semester van 2012 of een daling met 3,2%. > Brutomarge: Voortdurende inspanningen in onderzoek en ontwikkeling gekoppeld aan een strikte prijzenpolitiek maken dat de brutomarge met 79,6 miljoen EUR quasi onveranderd blijft in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. > Diensten en diverse goederen: Uitgedrukt als percentage over omzet, stegen de kosten voor diensten en diverse goederen. In 2013 bedroegen de kosten 23,8 miljoen EUR, of 14,7% over omzet, in vergelijking met 23,3 miljoen EUR in 2012, of 13,9% over omzet. > Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: De personeelskosten beliepen op het einde van de eerste helft van ,3 miljoen EUR, of 22,5% over omzet, tegenover 34,6 miljoen EUR, of 20,7% over omzet, in de eerste jaarhelft van > Afschrijvingen: De afschrijvingslasten daalden, als gevolg van een lager investeringsritme, van 8,4 miljoen EUR op het einde van de eerste jaarhelft van 2012, tot 8,2 miljoen EUR op het einde van de eerste jaarhelft van > Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen: Onder deze rubriek noteerden we, in overeenstemming met onze boekhoudkundige regels, bewegingen op waardeverminderingen op voorraden en voorzieningen voor dubieuze debiteuren. Overige bedrijfsopbrengsten bestaan vooral uit de ontvangst van huurgelden voor gebouwen, doorfacturatie van transportkosten, ontvangen schadevergoedingen en winst op de verkoop van activa. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar daalden de overige bedrijfsopbrengsten door de verkoop van een gebouw, behorend tot een Franse entiteit, in > Overige bedrijfskosten: Deze rubriek behelst een aantal algemene kosten. Het overgrote deel van deze kosten zijn niet-winstgerelateerde belastingen zoals onroerende voorheffing, taxe professionelle in Frankrijk, enz. > Resultaat uit operationele activiteiten: Het operationele resultaat over het eerste semester van 2013 bedraagt 11,3 miljoen EUR tegenover 15,2 miljoen EUR over het eerste semester van Uitgedrukt als percentage over omzet daalde het resultaat uit operationele activiteiten van 9,1% in het eerste semester van 2012 tot 7,0% in het eerste semester van > Financieel resultaat: Het financieel resultaat van de Groep over het eerste semester van 2013 bedroeg -2,6 miljoen EUR, tegenover -1,6 miljoen EUR in De voornaamste reden voor de daling van het financieel resultaat is het negatief effect van de revaluatie van balansrekeningen (niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten/-verliezen) tijdens de eerste jaarhelft van Dit effect wordt deels gecompenseerd door een gestegen intrestresultaat ten gevolge van beleggingen. > Belastingen: De belastingen bedroegen 3,3 miljoen EUR over de eerste jaarhelft van 2013 tegenover 4,8 miljoen EUR over dezelfde periode in We verwijzen naar toelichting II.10. Belastingen gerelateerd aan voortgezette activiteiten.

13 Verslag van de raad van bestuur Innoveren om te beschermen > Winst/verlies voor de periode uit voortgezette activiteiten: De winst uit voortgezette activiteiten over het eerste halfjaar van 2013 bedraagt 5,4 miljoen EUR, tegenover 8,8 miljoen EUR over dezelfde periode in > Netto kasstroom uit voortgezette activiteiten: De netto kasstroom uit voortgezette activiteiten bedraagt 13,8 miljoen EUR, tegenover 16,7 miljoen EUR tijdens de vergelijkbare periode vorig jaar. Gebeurtenissen na rapporteringsdatum Op 28 mei 2013 heeft de Groep een intentieverklaring tot de overname van Van Ochten Bedrijfskleding BV getekend. De overname, voor een aankoopprijs van 3,0 miljoen EUR, werd afgerond op 5 juli Van Ochten Bedrijfskleding is een gespecialiseerd bedrijf dat kwalitatief hoogwaardige arbeidskledij ontwerpt, personaliseert en verkoopt via de distributie aan diverse bedrijfstakken (petrochemie, lassers, bouwarbeiders, ). Van Ochten Bedrijfskleding BV realiseert een jaaromzet van ongeveer 4,0 miljoen EUR. Vanaf juli 2013 zal het bedrijf opgenomen worden in de financiële staten van de Groep, als deel van de divisie apparel. Er hebben zich na de rapporteringsdatum geen andere gebeurtenissen voorgedaan die een significante impact hebben op de financiële staten van de tussentijdse periode die geëindigd is op 30 juni Sioen Industries Halfjaarverslag

14 Ontwikkelingen per divisie Coating divisie De coating divisie specialiseert zich in het coaten (het aanbrengen van een beschermlaag) van textiel. Deze divisie is volledig verticaal geïntegreerd. Alles start met de extrusie van technische garens (polyester), het verweven van deze garens tot technisch doek en het coaten van dit doek met verschillende polymeren (PVC, PU, siliconen, enz.). De Groep is de enige speler in de wereld met volledige kennis van verschillende coating technologieën, elk met hun eigen specifieke producten en markten. Een extreem lange winter heeft zijn sporen nagelaten in de hele industrie. Bouwprojecten liepen vertraging op, wegeniswerken werden uitgesteld, andere buitenactiviteiten stonden op een laag pitje, de vraag naar transport daalde,. Dit heeft tot gevolg dat, in alle markten waarin we actief zijn, er een lichte terugval genoteerd werd in het eerste halfjaar van Apparel divisie Deze divisie staat voor technische beschermkledij. De apparel divisie is een innoverende producent met een breed gamma van hoogwaardige technische beschermkledij die voldoet aan alle Europese normen. Sioen Apparel is actief in diverse sectoren waar aandacht voor veiligheid een prioriteit is. Aandacht voor de noden van de klant, een sterk kwaliteitsbewustzijn en voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan technisch vooruitstrevende producten, vormen de basis van de succesvolle ontwikkeling van deze divisie. De apparel divisie laat, ondanks ongunstige weersomstandigheden, een lichte groei optekenen. De groei situeert zich voornamelijk op de professionele markten en in de vrijetijdskledij. Chemicals divisie Sioen Chemicals verwerkt basisgrondstoffen (PVC-poeders, pigmenten, enz.) tot technische halffabricaten (pigmentpasta s en inkten) voor tal van toepassingen. In de chemicals divisie noteren we een status quo tegenover vorig jaar. Dit mogen we toeschrijven aan een goed uitgebalanceerd productpallet en onze aanwezigheid in zeer verscheiden markten. Divisie overige Deze divisie bestaat uit de Roland activiteiten en TIS NV. Balans en kasstroomoverzicht Uitgedrukt als percentage over de omzet is het werkkapitaal lichtjes gestegen, van 31,4% op 30 juni 2012 tot 32,4% per 30 juni Uitgedrukt in EUR is het echter gedaald tot 104 miljoen EUR, of een verbetering van ongeveer 1 miljoen EUR. De netto financiële schuld steeg van 65,0 miljoen EUR eind vorig jaar, naar 69,4 miljoen EUR eind juni Vooruitzichten voor 2013 De eerste tekenen van economisch herstel zijn aanwezig, maar bieden nog te weinig houvast om voorspellingen te doen. Sioen Industries blijft trouw aan haar basiswaarden: - Een goed gespreid productportfolio - Sterke nadruk op onderzoek en ontwikkeling - Kostenbewustzijn Deze basiswaarden vormen het fundament voor de verdere ontwikkeling van de Groep.

15 Innoveren om te beschermen Vooruitzichten 15

16 TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN VOOR DE ZES MAANDEN DIE GEEINDIGD ZIJN OP 30 JUNI niet-geauditeerd

17 Financieel overzicht Sioen I. Tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 P.18 I.1 Geconsolideerd overzicht van de financiële positie P.18 I.2 Geconsolideerde resultatenrekening P.20 I.2.1 Volgens functie P.20 I.2.2 Volgens aard P.22 I.2.3 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten P.23 I.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht P.24 I.4 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen P.25 II. Toelichtingen bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten P.26 Sioen Industries Halfjaarverslag

18 I. Tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 I.1. Geconsolideerd overzicht van de financiële positie/ in duizenden euro ACTIVA Toelichting 30 juni december 2012 niet-geauditeerd herwerkt (1) VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Handelsvorderingen op meer dan één jaar Overige vorderingen op meer dan één jaar Uitgestelde belastingvorderingen TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACtIVA Voorraden II Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen II Geldmiddelen en kasequivalenten I Overlopende rekeningen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA Activa verbonden met niet-voortgezette activiteiten II TOTAAL ACTIVA II

19 Financieel overzicht PASSIVA Toelichting 30 juni december 2012 niet-geauditeerd herwerkt (1) EIGEN VERMOGEN Kapitaal Reserves Overige reserves TOTAAL EIGEN VERMOGEN I Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders Minderheidsbelangen 0 0 VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Intrestdragende leningen Voorzieningen II Pensioenverplichtingen Uitgestelde belastingverplichtingen Financiële leases Overige schulden 3 3 TOTAAL VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Handelsschulden en overige schulden Intrestdragende leningen Voorzieningen II Pensioenverplichtingen Belastingschulden Sociale schulden Overige verplichtingen Financiële leases Derivaten - reële waarde Overlopende rekeningen TOTAAL VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Verplichtingen in verband met activa uit niet-voortgezette activiteiten II TOTAAL PASSIVA II (1) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de geconsolideerde financiële staten van 31 december 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19 - herziening, zoals verder toegelicht in II.1. Sioen Industries Halfjaarverslag

20 I. 2. Geconsolideerde resultatenrekening I Volgens functie / in duizenden euro Toelichting Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2012 niet-geauditeerd niet-geauditeerd - herwerkt (2) Netto omzet II Kosten van verkopen BRUTOWINST Verkoop- en marketingkosten Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Algemene en administratieve kosten Financiële opbrengsten Financiële lasten Overige opbrengsten Overige kosten Niet-recurrent resultaat (1) -79 Winst/verlies voor belastingen II Belastingen II WINST/verlies voor de periode uit voortgezette activiteiten Winst/verlies voor de periode uit niet-voortgezette activiteiten II GROEPSWINST/VERLIES I Groepswinst/verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Groepswinst/verlies toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 EBIT UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN EBITDA UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN NetTO KASSTROOM UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN (1) Niet-recurrente elementen houden verband met bijzondere waardeverminderingsverliezen, herstructureringskosten, kosten gerelateerd aan opkuis van activa en opstartkosten van nieuwe, belangrijke investeringsprojecten tot het product klaar is om te worden verkocht aan normale marktvoorwaarden. (2) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1.

21 Financieel overzicht Resultaat per aandeel/ bedragen in EUR Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2012 herwerkt (1) GEWOON RESULTAAT PER AANDEEL Netto resultaat voor de periode Netto resultaat uit voortgezette activiteiten Netto resultaat uit niet-voortgezette activiteiten Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen Gewone aandelen per 01 januari Gewone aandelen per 30 juni Gewoon resultaat per aandeel 0,26 0,41 Gewoon resultaat per aandeel uit voortgezette activiteiten 0,26 0,41 VERWATERD RESULTAAT PER AANDEEL Netto resultaat voor de periode Netto resultaat uit voortgezette activiteiten Netto resultaat uit niet-voortgezette activiteiten Gewogen gemiddeld gewone uitstaande aandelen Gewone aandelen per 01 januari Gewone aandelen per 30 juni Verwaterd resultaat per aandeel 0,26 0,41 Verwaterd resultaat per aandeel uit voortgezette activiteiten 0,26 0,41 (1) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1. Sioen Industries Halfjaarverslag

22 I Volgens aard/ in duizenden euro Toelichting Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2012 niet-geauditeerd niet-geauditeerd - herwerkt (4) Netto omzet II Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering Overige bedrijfsopbrengsten (2) Gebruikte grondstoffen en verbruiksgoederen BRUTOMARGE 49.20% 47.82% Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen II Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Overige bedrijfskosten (3) Niet-recurrent resultaat (1) -79 RESULTAAT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN II Financieel resultaat Financiële opbrengsten Financiële lasten WINST/verlies voor belastingen II Belastingen II WINST/verlies voor de periode uit voortgezette activiteiten Winst/verlies voor de periode uit niet-voortgezette activiteiten II GROEPSWINST/ verlies I Groepswinst/verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Groepswinst/verlies toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 EBIT UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN EBITDA UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN NetTO KASSTROOM UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN (1) Niet-recurrente elementen houden verband met bijzondere waardeverminderingsverliezen, herstructureringskosten, kosten gerelateerd aan opkuis van activa en opstartkosten van nieuwe, belangrijke investeringsprojecten tot het product klaar is om te worden verkocht aan normale marktvoorwaarden. (2) Overige bedrijfsopbrengsten bestaan vooral uit de ontvangst van huurgelden voor gebouwen, doorfacturatie van transportkosten, ontvangen schadevergoedingen en winst op de verkoop van activa. (3) Overige bedrijfskosten bestaan vooral uit belastingen op materiële vaste activa en lokale belastingen. (4) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1.

23 Financieel overzicht I Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten/ in duizenden euro Toelichting Zes maanden die geëndigd zijn op 30 juni 2013 Zes maanden die geëndigd zijn op 30 juni 2012 herwerkt (1) GROEPSWINST/VERLIES I Items die mogelijk worden opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening in volgende periodes: Wisselkoersverschillen als gevolg van de omrekening van buitenlandse activiteiten Wisselkoersverschillen doorheen de periode Kasstroomafdekking Winsten/verliezen doorheen de periode I Belastingen I Items die niet kunnen worden opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening in volgende periodes: Herwaarderingsmeerwaarde Herwaarderingsmeerwaarde doorheen de periode I.4 76 Herwaardering van toegezegd-pensioenregeling Winsten/verliezen doorheen de periode I Belastingen I Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen TOTAAL GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN OVER DE PERIODE I Toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 (1) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1. Sioen Industries Halfjaarverslag

24 I.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht/ in duizenden euro Toelichting I. 3. Consolidated statement of cash flows/ in thousands Zes maanden of euros die geëindigd zijn op 30 juni 2013 Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2012 niet-geauditeerd niet-geauditeerd - herwerkt (2) GROEPSWINST/VERLIES I Belastingen (1) Financiële lasten (1) Financiële opbrengsten (1) RESULTAAT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN (1) Afschrijvingen en waardeverminderingen van vaste activa Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Bewegingen in werkkapitaal: Voorraden Lange en korte termijn handelsvorderingen Overige vorderingen en overlopende rekeningen op het actief Handelsschulden en overige schulden Belastingschulden, sociale schulden en overlopende rekeningen op het passief Geboekte waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Kasstroom uit operationele activiteiten Betaalde winstbelasting NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Ontvangen intrest Geldbeleggingen (deposito s) Investeringen in immateriële en materiële vaste activa Verkoop van immateriële en materiële vaste activa NetTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Netto kasstroom voor financieringsactiviteiten Inkoop eigen aandelen Betaalde intrest Uitgekeerd dividend Toename/(afname) van korte termijn intrestdragende leningen Toename/(afname) van financiële leaseverplichtingen Overige Wisselkoersresultaten NetTO KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Effect van omrekeningsverschillen en afdekking WIJZIGINGEN IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN BIJ HET BEGIN VAN DE PERIODE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN DE PERIODE I (1) Inclusief niet-voortgezette activiteiten. (2) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1.

25 Financieel overzicht I. 4. Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen/ in duizenden euro Kapitaal Reserves Overige reserves Pensioenreserves Eigen aandelen Minderheidsbelangen Omrekeningsverschillen Herwaarderingsmeerwaarde Afdekkingsreserves Eigen vermogen voor minderheidsbelangen Eigen vermogen Toelichting BALANS OP 1 JANUARI 2013 HERWERKT (1) II.1 Groepswinst/verlies I.2 Afdekking (hedging) I.2.3 Omrekeningsverschillen I.2.3 Herwaardering van I.2.3 toegezegd-pensioenregeling Herwaarderingsmeerwaarde I.2.3 Uitgestelde belastingen I.2.3 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode I.2.3 Betaling van dividenden Inkoop eigen aandelen Vernietiging van aangekochte eigen aandelen BalanS op 30 JUNi I.1 Balans op 1 Januari 2012 herwerkt (1) Groepswinst/verlies I.2 Afdekking (hedging) I.2.3 Omrekeningsverschillen I.2.3 Herwaardering van toegezegd-pensioenregeling I.2.3 Herwaarderingsmeerwaarde Uitgestelde belastingen I.2.3 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode I.2.3 Betaling van dividenden Inkoop eigen aandelen Vernietiging van aangekochte eigen aandelen Balans op 30 juni 2012 herwerkt (1) (1) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en de geconsolideerde financiële staten van 31 december 2011 en 2012, en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1. Sioen Industries Halfjaarverslag

26 II. Toelichtingen bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten II.1. Toepassing van nieuwe en herziene International Financial Reporting Standards (IFRSs) De Groep heeft dit jaar alle nieuwe en herziene Standaarden en Interpretaties toegepast die werden uitgegeven door het International Accounting Standards Board (IASB) en door het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) van de IASB, en die relevant zijn voor de activiteiten en ingaan voor de jaarlijkse rapporteringsperiode die begint op 1 januari Ze worden algemeen aanvaard door de Europese Unie. Standaarden en interpretaties van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2013 > > IFRS 13 Waardering tegen reële waarde (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Verbeteringen aan IFRS ( ) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Aanpassing van IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS Ernstige hyperinflatie en verwijdering van vaste data voor eerste toepassers (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Aanpassing van IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS Overheidsleningen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Aanpassing van IFRS 7 Financiële instrumenten: Informatieverschaffing Saldering van financiële activa en verplichtingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Aanpassing van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening Presentatie van de andere elementen van het totaalresultaat (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2012) > > Aanpassing van IAS 12 Winstbelastingen Uitgestelde belastingen: Realisatie van onderliggende activa (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > IFRIC 20 Afgravingskosten tijdens de productiefase van een dagbouwmijn (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) Standaarden en interpretaties uitgegeven, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2013 > > IFRS 9 Financiële Instrumenten en de daaropvolgende aanpassingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2015, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) > > IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > Aanpassing van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 Geconsolideerde jaarrekening en informatieverschaffing Investeringsentiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) > > Aanpassing van IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie Saldering van financiële activa en verplichtingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > Aanpassing van IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa Informatieverschaffing over de realiseerbare waarde van niet-financiële activa (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) > > Aanpassing van IAS 39 Financiële instrumenten Vervanging van derivaten en voortzetting van hedge accounting (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) > > IFRIC 21 Heffingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)

27 Financieel overzicht De verwachting is dat de standaarden en interpretaties die nog niet van toepassing zijn, geen significante impact zullen hebben op het geconsolideerd financieel resultaat of de financiële positie van de Groep. Toepassing van gewijzigde IFRS standaarden en IFRIC interpretaties Herwerking van historische financiële informatie naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19 Personeelsbeloningen (gewijzigd). De Groep past de gewijzigde IAS 19 Personeelsbeloningen (gewijzigd), toe vanaf 1 januari De standaard omvat wijzigingen in de boekhoudkundige verwerking van toegezegd-pensioenverplichtingen, waaronder het feit dat actuariële winsten en verliezen voortaan in de niet-gerealiseerde resultaten (other comprehensive income: OCI) worden opgenomen en niet langer in de resultatenrekening tot uitdrukking komen. Verder wordt het verwachte rendement op fondsbeleggingen niet langer in de resultatenrekening opgenomen. In plaats daarvan wordt de verplichting geïntroduceerd om rente op de nettoverplichting (of het nettoactief ) uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling in de resultatenrekening op te nemen, berekend met gebruikmaking van de discontovoet die gehanteerd wordt bij de waardering van de verplichting uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling. Pensioenkosten van verstreken diensttijd met betrekking tot nog niet onvoorwaardelijk toegezegde vergoedingen worden voortaan in de resultatenrekening opgenomen zodra de betreffende wijziging zich voordoet of, indien dit eerder is, zodra de daarmee samenhangende reorganisatie- of ontslagkosten worden opgenomen. Voorheen nam de Groep slechts de netto opgebouwde niet opgenomen actuariële winsten en verliezen op die groter waren dan 10% van het grootste bedrag van de toegezegd-pensioenverplichting en de reële waarde van de fondsbeleggingen. Dientengevolge nam de Groep een aanmerkelijk gedeelte van de niet opgenomen actuariële winsten en verliezen buiten de balans op. Als gevolg van de wijzigingen in IAS 19 neemt de Groep actuariële winsten en verliezen in hun geheel in de niet-gerealiseerde resultaten op in de periode waarin zij zich voordoen. Volgende aanpassingen werden doorgevoerd in de financiële staten: 31 december juni december 2012 Uitgestelde belastingvorderingen 295 TotaAL ACTIVA 295 Geconsolideerde reserves Omrekeningsverschillen 9 8 Pensioenverplichtingen op meer dan een jaar TOTAAL PASSIVA GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING De verplichte toepassing van alle overige wijzigingen of verbeteringen aan standaarden en interpretaties die hierboven vermeld worden, gaf geen aanleiding tot grote effecten op de financiële positie en prestaties van de Groep. II.2. Rapporteringsentiteit De tussentijdse geconsolideerde financiële staten van Sioen Industries NV (de Vennootschap ) omvatten de financiële gegevens van de Vennootschap en haar dochterondernemingen (hierna de Groep genoemd). De tussentijdse geconsolideerde financiële staten geven een algemeen overzicht van de activiteiten van de Groep en de gerealiseerde resultaten. Deze financiële gegevens geven een getrouw beeld van de financiële positie, financiële prestaties en kasstromen van de Groep en zijn opgesteld volgens het continuïteitsbeginsel (going concern). De tussentijdse geconsolideerde financiële staten zijn uitgedrukt in duizenden euro, tenzij anders vermeld, aangezien dit de valuta is van de primaire economische omgeving waarin de Groep actief is. De halfjaarcijfers, met betrekking tot buitenlandse deelnemingen, worden omgerekend in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in het onderdeel vreemde valuta van het jaarverslag Sioen Industries Halfjaarverslag

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY %

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY % 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Resultaten - Jaarproductie van palmolie steeg met 5,7%, maar tegenvallend vierde kwartaal (-2,8%). - Dalende wereldmarktprijzen voor palmolie, rubber en

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence March IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS Informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26/02/2015 7:00 CET TOELICHTING VOORAF De bedrijfsactiviteiten van Eco Services in de Verenigde Staten werden op 1 december

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie