Halfjaar- verslag 20I3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaar- verslag 20I3"

Transcriptie

1 Halfjaar- verslag 20I3

2

3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten P.12 Gebeurtenissen na rapporteringsdatum P.13 Ontwikkelingen per divisie P.14 Balans en kasstroomoverzicht P.14 Vooruitzichten voor 2013 P.14 Tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 P.18 Toelichtingen bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten P.26 Sioen Industries Halfjaarverslag

4 Bedrijfsinformatie

5 Bedrijfsinformatie Sioen Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Sioen Industries Halfjaarverslag

6 Verplichtingen

7 Bedrijfsinformatie Verplichtingen inzake de periodieke informatie Verklaring directie Verplichtingen inzake de periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijn van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie die in dit rapport gegeven wordt voor de zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 De ondergetekenden verklaren dat: > De halfjaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Sioen Industries en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen. > Het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van Sioen Industries en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden. Michèle Sioen, CEO Geert Asselman, CFO Het volledige financieel verslag is vanaf 30 augustus 2013 beschikbaar onder het luik Investor Relations van onze website Sioen Industries Halfjaarverslag

8 Groepsstructuur COATING APPAREL (1) 100,0% Sioen Industries NV Spinnerij, weverij, direct coating, online coating, België Saint Frères SAS Direct coating, Frankrijk 99,6% 10,5% Sioen NV Apparel / Centrale verdeeleenheid, België Confection Tunisienne de Sécurité SA Apparel, Tunesië 89,5% 100,0% Sioen Shanghai (2) Verkoopkantoor, China Sioen Ireland (3) Apparel, Ierland 100,0% 100,0% Sioen Fabrics SA Transfer coating, Calandrage, België 100,0% Mullion Survival Technology Ltd. Apparel, Verenigd Koninkrijk 100,0% Siofab SA Transfer coating, Portugal 95,0% PT. Sioen Indonesia Apparel, Indonesië 5,0% 100,0% Pennel Automotive SAS Frankrijk 95,0% PT. Sungintex Apparel, Indonesië 5,0% 100,0% 100,0% 100,0% Coatex NV Verwerking gecoate weefsels en folies België Saint Frères Confection SAS Zware confectie, Frankrijk Sioen Felt & Filtration SA Productie vilt en filters, België 99,7% 99,9% 5,0% Sioen France SAS Verkoopkantoor, Frankrijk Sioen Tunisie SA Verkoopkantoor, Tunesië Sioen Zaghouan SA Apparel, Tunesië Siorom SRL Apparel, Roemenië 99,8% 0,1% 95,0%

9 Bedrijfsinformatie SIOEN INDUSTRIES NV Shared Service Center chemicals OVERIGE 100,0% European Master Batch NV Productie pasta s, inkten, vernissen, België 100,0% TIS NV België Richard SAS Productie pasta s, Frankrijk 99,9% 100,0% Roltrans Tegelen BV (4) Nederland Roltrans Group America Inc. Verenigde Staten Roland Planen GmbH Duitsland Roland Real Estate Sp.z.o.o. Polen Roland Ukraine llc. Oekraïne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (1) Fusie Holdingvennootschap Sioen Industries (Shared Service Center) en Belgische direct coating vennootschappen op 01/07/2009 (2) Officiële benaming: Sioen Coated Fabrics Shanghai Trading Ltd. (3) Officiële benaming: Gairmeidi Caomhnaithe Dhun na ngall Teoranta (4) Resp. via Monal SA en Roltrans Group BV Sioen Industries Halfjaarverslag

10 Verslag van de raad van bestuur

11 Verslag van raad van bestuur de Commentaar bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten P.12 Gebeurtenissen na rapporteringsdatum P.13 Ontwikkelingen per divisie P.14 Balans en kasstroomoverzicht P.14 Vooruitzichten voor 2013 P.14 Sioen Industries Halfjaarverslag

12 Sioen Industries Groep, producent van technisch textiel, fijne chemicaliën en hoogwaardige technische beschermkledij. > Netto omzet: Commentaar bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten > Overige bedrijfsopbrengsten: Over het eerste halfjaar van 2013 realiseerde de Sioen Industries Groep een netto omzet uit voortgezette activiteiten van 161,7 miljoen EUR tegenover 167,1 miljoen EUR in het eerste semester van 2012 of een daling met 3,2%. > Brutomarge: Voortdurende inspanningen in onderzoek en ontwikkeling gekoppeld aan een strikte prijzenpolitiek maken dat de brutomarge met 79,6 miljoen EUR quasi onveranderd blijft in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. > Diensten en diverse goederen: Uitgedrukt als percentage over omzet, stegen de kosten voor diensten en diverse goederen. In 2013 bedroegen de kosten 23,8 miljoen EUR, of 14,7% over omzet, in vergelijking met 23,3 miljoen EUR in 2012, of 13,9% over omzet. > Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: De personeelskosten beliepen op het einde van de eerste helft van ,3 miljoen EUR, of 22,5% over omzet, tegenover 34,6 miljoen EUR, of 20,7% over omzet, in de eerste jaarhelft van > Afschrijvingen: De afschrijvingslasten daalden, als gevolg van een lager investeringsritme, van 8,4 miljoen EUR op het einde van de eerste jaarhelft van 2012, tot 8,2 miljoen EUR op het einde van de eerste jaarhelft van > Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen: Onder deze rubriek noteerden we, in overeenstemming met onze boekhoudkundige regels, bewegingen op waardeverminderingen op voorraden en voorzieningen voor dubieuze debiteuren. Overige bedrijfsopbrengsten bestaan vooral uit de ontvangst van huurgelden voor gebouwen, doorfacturatie van transportkosten, ontvangen schadevergoedingen en winst op de verkoop van activa. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar daalden de overige bedrijfsopbrengsten door de verkoop van een gebouw, behorend tot een Franse entiteit, in > Overige bedrijfskosten: Deze rubriek behelst een aantal algemene kosten. Het overgrote deel van deze kosten zijn niet-winstgerelateerde belastingen zoals onroerende voorheffing, taxe professionelle in Frankrijk, enz. > Resultaat uit operationele activiteiten: Het operationele resultaat over het eerste semester van 2013 bedraagt 11,3 miljoen EUR tegenover 15,2 miljoen EUR over het eerste semester van Uitgedrukt als percentage over omzet daalde het resultaat uit operationele activiteiten van 9,1% in het eerste semester van 2012 tot 7,0% in het eerste semester van > Financieel resultaat: Het financieel resultaat van de Groep over het eerste semester van 2013 bedroeg -2,6 miljoen EUR, tegenover -1,6 miljoen EUR in De voornaamste reden voor de daling van het financieel resultaat is het negatief effect van de revaluatie van balansrekeningen (niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten/-verliezen) tijdens de eerste jaarhelft van Dit effect wordt deels gecompenseerd door een gestegen intrestresultaat ten gevolge van beleggingen. > Belastingen: De belastingen bedroegen 3,3 miljoen EUR over de eerste jaarhelft van 2013 tegenover 4,8 miljoen EUR over dezelfde periode in We verwijzen naar toelichting II.10. Belastingen gerelateerd aan voortgezette activiteiten.

13 Verslag van de raad van bestuur Innoveren om te beschermen > Winst/verlies voor de periode uit voortgezette activiteiten: De winst uit voortgezette activiteiten over het eerste halfjaar van 2013 bedraagt 5,4 miljoen EUR, tegenover 8,8 miljoen EUR over dezelfde periode in > Netto kasstroom uit voortgezette activiteiten: De netto kasstroom uit voortgezette activiteiten bedraagt 13,8 miljoen EUR, tegenover 16,7 miljoen EUR tijdens de vergelijkbare periode vorig jaar. Gebeurtenissen na rapporteringsdatum Op 28 mei 2013 heeft de Groep een intentieverklaring tot de overname van Van Ochten Bedrijfskleding BV getekend. De overname, voor een aankoopprijs van 3,0 miljoen EUR, werd afgerond op 5 juli Van Ochten Bedrijfskleding is een gespecialiseerd bedrijf dat kwalitatief hoogwaardige arbeidskledij ontwerpt, personaliseert en verkoopt via de distributie aan diverse bedrijfstakken (petrochemie, lassers, bouwarbeiders, ). Van Ochten Bedrijfskleding BV realiseert een jaaromzet van ongeveer 4,0 miljoen EUR. Vanaf juli 2013 zal het bedrijf opgenomen worden in de financiële staten van de Groep, als deel van de divisie apparel. Er hebben zich na de rapporteringsdatum geen andere gebeurtenissen voorgedaan die een significante impact hebben op de financiële staten van de tussentijdse periode die geëindigd is op 30 juni Sioen Industries Halfjaarverslag

14 Ontwikkelingen per divisie Coating divisie De coating divisie specialiseert zich in het coaten (het aanbrengen van een beschermlaag) van textiel. Deze divisie is volledig verticaal geïntegreerd. Alles start met de extrusie van technische garens (polyester), het verweven van deze garens tot technisch doek en het coaten van dit doek met verschillende polymeren (PVC, PU, siliconen, enz.). De Groep is de enige speler in de wereld met volledige kennis van verschillende coating technologieën, elk met hun eigen specifieke producten en markten. Een extreem lange winter heeft zijn sporen nagelaten in de hele industrie. Bouwprojecten liepen vertraging op, wegeniswerken werden uitgesteld, andere buitenactiviteiten stonden op een laag pitje, de vraag naar transport daalde,. Dit heeft tot gevolg dat, in alle markten waarin we actief zijn, er een lichte terugval genoteerd werd in het eerste halfjaar van Apparel divisie Deze divisie staat voor technische beschermkledij. De apparel divisie is een innoverende producent met een breed gamma van hoogwaardige technische beschermkledij die voldoet aan alle Europese normen. Sioen Apparel is actief in diverse sectoren waar aandacht voor veiligheid een prioriteit is. Aandacht voor de noden van de klant, een sterk kwaliteitsbewustzijn en voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan technisch vooruitstrevende producten, vormen de basis van de succesvolle ontwikkeling van deze divisie. De apparel divisie laat, ondanks ongunstige weersomstandigheden, een lichte groei optekenen. De groei situeert zich voornamelijk op de professionele markten en in de vrijetijdskledij. Chemicals divisie Sioen Chemicals verwerkt basisgrondstoffen (PVC-poeders, pigmenten, enz.) tot technische halffabricaten (pigmentpasta s en inkten) voor tal van toepassingen. In de chemicals divisie noteren we een status quo tegenover vorig jaar. Dit mogen we toeschrijven aan een goed uitgebalanceerd productpallet en onze aanwezigheid in zeer verscheiden markten. Divisie overige Deze divisie bestaat uit de Roland activiteiten en TIS NV. Balans en kasstroomoverzicht Uitgedrukt als percentage over de omzet is het werkkapitaal lichtjes gestegen, van 31,4% op 30 juni 2012 tot 32,4% per 30 juni Uitgedrukt in EUR is het echter gedaald tot 104 miljoen EUR, of een verbetering van ongeveer 1 miljoen EUR. De netto financiële schuld steeg van 65,0 miljoen EUR eind vorig jaar, naar 69,4 miljoen EUR eind juni Vooruitzichten voor 2013 De eerste tekenen van economisch herstel zijn aanwezig, maar bieden nog te weinig houvast om voorspellingen te doen. Sioen Industries blijft trouw aan haar basiswaarden: - Een goed gespreid productportfolio - Sterke nadruk op onderzoek en ontwikkeling - Kostenbewustzijn Deze basiswaarden vormen het fundament voor de verdere ontwikkeling van de Groep.

15 Innoveren om te beschermen Vooruitzichten 15

16 TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN VOOR DE ZES MAANDEN DIE GEEINDIGD ZIJN OP 30 JUNI niet-geauditeerd

17 Financieel overzicht Sioen I. Tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 P.18 I.1 Geconsolideerd overzicht van de financiële positie P.18 I.2 Geconsolideerde resultatenrekening P.20 I.2.1 Volgens functie P.20 I.2.2 Volgens aard P.22 I.2.3 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten P.23 I.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht P.24 I.4 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen P.25 II. Toelichtingen bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten P.26 Sioen Industries Halfjaarverslag

18 I. Tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 I.1. Geconsolideerd overzicht van de financiële positie/ in duizenden euro ACTIVA Toelichting 30 juni december 2012 niet-geauditeerd herwerkt (1) VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Handelsvorderingen op meer dan één jaar Overige vorderingen op meer dan één jaar Uitgestelde belastingvorderingen TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACtIVA Voorraden II Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen II Geldmiddelen en kasequivalenten I Overlopende rekeningen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA Activa verbonden met niet-voortgezette activiteiten II TOTAAL ACTIVA II

19 Financieel overzicht PASSIVA Toelichting 30 juni december 2012 niet-geauditeerd herwerkt (1) EIGEN VERMOGEN Kapitaal Reserves Overige reserves TOTAAL EIGEN VERMOGEN I Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders Minderheidsbelangen 0 0 VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Intrestdragende leningen Voorzieningen II Pensioenverplichtingen Uitgestelde belastingverplichtingen Financiële leases Overige schulden 3 3 TOTAAL VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Handelsschulden en overige schulden Intrestdragende leningen Voorzieningen II Pensioenverplichtingen Belastingschulden Sociale schulden Overige verplichtingen Financiële leases Derivaten - reële waarde Overlopende rekeningen TOTAAL VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Verplichtingen in verband met activa uit niet-voortgezette activiteiten II TOTAAL PASSIVA II (1) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de geconsolideerde financiële staten van 31 december 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19 - herziening, zoals verder toegelicht in II.1. Sioen Industries Halfjaarverslag

20 I. 2. Geconsolideerde resultatenrekening I Volgens functie / in duizenden euro Toelichting Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2012 niet-geauditeerd niet-geauditeerd - herwerkt (2) Netto omzet II Kosten van verkopen BRUTOWINST Verkoop- en marketingkosten Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Algemene en administratieve kosten Financiële opbrengsten Financiële lasten Overige opbrengsten Overige kosten Niet-recurrent resultaat (1) -79 Winst/verlies voor belastingen II Belastingen II WINST/verlies voor de periode uit voortgezette activiteiten Winst/verlies voor de periode uit niet-voortgezette activiteiten II GROEPSWINST/VERLIES I Groepswinst/verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Groepswinst/verlies toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 EBIT UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN EBITDA UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN NetTO KASSTROOM UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN (1) Niet-recurrente elementen houden verband met bijzondere waardeverminderingsverliezen, herstructureringskosten, kosten gerelateerd aan opkuis van activa en opstartkosten van nieuwe, belangrijke investeringsprojecten tot het product klaar is om te worden verkocht aan normale marktvoorwaarden. (2) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1.

21 Financieel overzicht Resultaat per aandeel/ bedragen in EUR Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2012 herwerkt (1) GEWOON RESULTAAT PER AANDEEL Netto resultaat voor de periode Netto resultaat uit voortgezette activiteiten Netto resultaat uit niet-voortgezette activiteiten Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen Gewone aandelen per 01 januari Gewone aandelen per 30 juni Gewoon resultaat per aandeel 0,26 0,41 Gewoon resultaat per aandeel uit voortgezette activiteiten 0,26 0,41 VERWATERD RESULTAAT PER AANDEEL Netto resultaat voor de periode Netto resultaat uit voortgezette activiteiten Netto resultaat uit niet-voortgezette activiteiten Gewogen gemiddeld gewone uitstaande aandelen Gewone aandelen per 01 januari Gewone aandelen per 30 juni Verwaterd resultaat per aandeel 0,26 0,41 Verwaterd resultaat per aandeel uit voortgezette activiteiten 0,26 0,41 (1) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1. Sioen Industries Halfjaarverslag

22 I Volgens aard/ in duizenden euro Toelichting Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2013 Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2012 niet-geauditeerd niet-geauditeerd - herwerkt (4) Netto omzet II Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering Overige bedrijfsopbrengsten (2) Gebruikte grondstoffen en verbruiksgoederen BRUTOMARGE 49.20% 47.82% Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen II Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Overige bedrijfskosten (3) Niet-recurrent resultaat (1) -79 RESULTAAT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN II Financieel resultaat Financiële opbrengsten Financiële lasten WINST/verlies voor belastingen II Belastingen II WINST/verlies voor de periode uit voortgezette activiteiten Winst/verlies voor de periode uit niet-voortgezette activiteiten II GROEPSWINST/ verlies I Groepswinst/verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Groepswinst/verlies toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 EBIT UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN EBITDA UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN NetTO KASSTROOM UIT VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN (1) Niet-recurrente elementen houden verband met bijzondere waardeverminderingsverliezen, herstructureringskosten, kosten gerelateerd aan opkuis van activa en opstartkosten van nieuwe, belangrijke investeringsprojecten tot het product klaar is om te worden verkocht aan normale marktvoorwaarden. (2) Overige bedrijfsopbrengsten bestaan vooral uit de ontvangst van huurgelden voor gebouwen, doorfacturatie van transportkosten, ontvangen schadevergoedingen en winst op de verkoop van activa. (3) Overige bedrijfskosten bestaan vooral uit belastingen op materiële vaste activa en lokale belastingen. (4) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1.

23 Financieel overzicht I Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten/ in duizenden euro Toelichting Zes maanden die geëndigd zijn op 30 juni 2013 Zes maanden die geëndigd zijn op 30 juni 2012 herwerkt (1) GROEPSWINST/VERLIES I Items die mogelijk worden opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening in volgende periodes: Wisselkoersverschillen als gevolg van de omrekening van buitenlandse activiteiten Wisselkoersverschillen doorheen de periode Kasstroomafdekking Winsten/verliezen doorheen de periode I Belastingen I Items die niet kunnen worden opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening in volgende periodes: Herwaarderingsmeerwaarde Herwaarderingsmeerwaarde doorheen de periode I.4 76 Herwaardering van toegezegd-pensioenregeling Winsten/verliezen doorheen de periode I Belastingen I Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen TOTAAL GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN OVER DE PERIODE I Toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0 (1) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1. Sioen Industries Halfjaarverslag

24 I.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht/ in duizenden euro Toelichting I. 3. Consolidated statement of cash flows/ in thousands Zes maanden of euros die geëindigd zijn op 30 juni 2013 Zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2012 niet-geauditeerd niet-geauditeerd - herwerkt (2) GROEPSWINST/VERLIES I Belastingen (1) Financiële lasten (1) Financiële opbrengsten (1) RESULTAAT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN (1) Afschrijvingen en waardeverminderingen van vaste activa Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Bewegingen in werkkapitaal: Voorraden Lange en korte termijn handelsvorderingen Overige vorderingen en overlopende rekeningen op het actief Handelsschulden en overige schulden Belastingschulden, sociale schulden en overlopende rekeningen op het passief Geboekte waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Kasstroom uit operationele activiteiten Betaalde winstbelasting NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Ontvangen intrest Geldbeleggingen (deposito s) Investeringen in immateriële en materiële vaste activa Verkoop van immateriële en materiële vaste activa NetTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Netto kasstroom voor financieringsactiviteiten Inkoop eigen aandelen Betaalde intrest Uitgekeerd dividend Toename/(afname) van korte termijn intrestdragende leningen Toename/(afname) van financiële leaseverplichtingen Overige Wisselkoersresultaten NetTO KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Effect van omrekeningsverschillen en afdekking WIJZIGINGEN IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN BIJ HET BEGIN VAN DE PERIODE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN DE PERIODE I (1) Inclusief niet-voortgezette activiteiten. (2) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1.

25 Financieel overzicht I. 4. Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen/ in duizenden euro Kapitaal Reserves Overige reserves Pensioenreserves Eigen aandelen Minderheidsbelangen Omrekeningsverschillen Herwaarderingsmeerwaarde Afdekkingsreserves Eigen vermogen voor minderheidsbelangen Eigen vermogen Toelichting BALANS OP 1 JANUARI 2013 HERWERKT (1) II.1 Groepswinst/verlies I.2 Afdekking (hedging) I.2.3 Omrekeningsverschillen I.2.3 Herwaardering van I.2.3 toegezegd-pensioenregeling Herwaarderingsmeerwaarde I.2.3 Uitgestelde belastingen I.2.3 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode I.2.3 Betaling van dividenden Inkoop eigen aandelen Vernietiging van aangekochte eigen aandelen BalanS op 30 JUNi I.1 Balans op 1 Januari 2012 herwerkt (1) Groepswinst/verlies I.2 Afdekking (hedging) I.2.3 Omrekeningsverschillen I.2.3 Herwaardering van toegezegd-pensioenregeling I.2.3 Herwaarderingsmeerwaarde Uitgestelde belastingen I.2.3 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode I.2.3 Betaling van dividenden Inkoop eigen aandelen Vernietiging van aangekochte eigen aandelen Balans op 30 juni 2012 herwerkt (1) (1) Bepaalde bedragen stemmen niet overeen met de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van 30 juni 2012 en de geconsolideerde financiële staten van 31 december 2011 en 2012, en geven de impact weer van aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19-herziening, zoals verder toegelicht in II.1. Sioen Industries Halfjaarverslag

26 II. Toelichtingen bij de tussentijdse geconsolideerde financiële staten II.1. Toepassing van nieuwe en herziene International Financial Reporting Standards (IFRSs) De Groep heeft dit jaar alle nieuwe en herziene Standaarden en Interpretaties toegepast die werden uitgegeven door het International Accounting Standards Board (IASB) en door het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) van de IASB, en die relevant zijn voor de activiteiten en ingaan voor de jaarlijkse rapporteringsperiode die begint op 1 januari Ze worden algemeen aanvaard door de Europese Unie. Standaarden en interpretaties van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2013 > > IFRS 13 Waardering tegen reële waarde (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Verbeteringen aan IFRS ( ) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Aanpassing van IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS Ernstige hyperinflatie en verwijdering van vaste data voor eerste toepassers (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Aanpassing van IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS Overheidsleningen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Aanpassing van IFRS 7 Financiële instrumenten: Informatieverschaffing Saldering van financiële activa en verplichtingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Aanpassing van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening Presentatie van de andere elementen van het totaalresultaat (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2012) > > Aanpassing van IAS 12 Winstbelastingen Uitgestelde belastingen: Realisatie van onderliggende activa (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) > > IFRIC 20 Afgravingskosten tijdens de productiefase van een dagbouwmijn (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) Standaarden en interpretaties uitgegeven, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2013 > > IFRS 9 Financiële Instrumenten en de daaropvolgende aanpassingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2015, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) > > IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > Aanpassing van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 Geconsolideerde jaarrekening en informatieverschaffing Investeringsentiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) > > Aanpassing van IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie Saldering van financiële activa en verplichtingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) > > Aanpassing van IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa Informatieverschaffing over de realiseerbare waarde van niet-financiële activa (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) > > Aanpassing van IAS 39 Financiële instrumenten Vervanging van derivaten en voortzetting van hedge accounting (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) > > IFRIC 21 Heffingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)

27 Financieel overzicht De verwachting is dat de standaarden en interpretaties die nog niet van toepassing zijn, geen significante impact zullen hebben op het geconsolideerd financieel resultaat of de financiële positie van de Groep. Toepassing van gewijzigde IFRS standaarden en IFRIC interpretaties Herwerking van historische financiële informatie naar aanleiding van de eerste toepassing van IAS 19 Personeelsbeloningen (gewijzigd). De Groep past de gewijzigde IAS 19 Personeelsbeloningen (gewijzigd), toe vanaf 1 januari De standaard omvat wijzigingen in de boekhoudkundige verwerking van toegezegd-pensioenverplichtingen, waaronder het feit dat actuariële winsten en verliezen voortaan in de niet-gerealiseerde resultaten (other comprehensive income: OCI) worden opgenomen en niet langer in de resultatenrekening tot uitdrukking komen. Verder wordt het verwachte rendement op fondsbeleggingen niet langer in de resultatenrekening opgenomen. In plaats daarvan wordt de verplichting geïntroduceerd om rente op de nettoverplichting (of het nettoactief ) uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling in de resultatenrekening op te nemen, berekend met gebruikmaking van de discontovoet die gehanteerd wordt bij de waardering van de verplichting uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling. Pensioenkosten van verstreken diensttijd met betrekking tot nog niet onvoorwaardelijk toegezegde vergoedingen worden voortaan in de resultatenrekening opgenomen zodra de betreffende wijziging zich voordoet of, indien dit eerder is, zodra de daarmee samenhangende reorganisatie- of ontslagkosten worden opgenomen. Voorheen nam de Groep slechts de netto opgebouwde niet opgenomen actuariële winsten en verliezen op die groter waren dan 10% van het grootste bedrag van de toegezegd-pensioenverplichting en de reële waarde van de fondsbeleggingen. Dientengevolge nam de Groep een aanmerkelijk gedeelte van de niet opgenomen actuariële winsten en verliezen buiten de balans op. Als gevolg van de wijzigingen in IAS 19 neemt de Groep actuariële winsten en verliezen in hun geheel in de niet-gerealiseerde resultaten op in de periode waarin zij zich voordoen. Volgende aanpassingen werden doorgevoerd in de financiële staten: 31 december juni december 2012 Uitgestelde belastingvorderingen 295 TotaAL ACTIVA 295 Geconsolideerde reserves Omrekeningsverschillen 9 8 Pensioenverplichtingen op meer dan een jaar TOTAAL PASSIVA GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING De verplichte toepassing van alle overige wijzigingen of verbeteringen aan standaarden en interpretaties die hierboven vermeld worden, gaf geen aanleiding tot grote effecten op de financiële positie en prestaties van de Groep. II.2. Rapporteringsentiteit De tussentijdse geconsolideerde financiële staten van Sioen Industries NV (de Vennootschap ) omvatten de financiële gegevens van de Vennootschap en haar dochterondernemingen (hierna de Groep genoemd). De tussentijdse geconsolideerde financiële staten geven een algemeen overzicht van de activiteiten van de Groep en de gerealiseerde resultaten. Deze financiële gegevens geven een getrouw beeld van de financiële positie, financiële prestaties en kasstromen van de Groep en zijn opgesteld volgens het continuïteitsbeginsel (going concern). De tussentijdse geconsolideerde financiële staten zijn uitgedrukt in duizenden euro, tenzij anders vermeld, aangezien dit de valuta is van de primaire economische omgeving waarin de Groep actief is. De halfjaarcijfers, met betrekking tot buitenlandse deelnemingen, worden omgerekend in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in het onderdeel vreemde valuta van het jaarverslag Sioen Industries Halfjaarverslag

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29 februari 2016, 07u00 INHOUD 1. SAMENVATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 4 2. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Aankondiging jaarresultaten 2016

Aankondiging jaarresultaten 2016 Aankondiging jaarresultaten 2016 2 Inhoudstafel Inhoud Samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening... 4 Commentaar bij de geconsolideerde resultatenrekening... 5 Resultaat per aandeel... 6 Vooruitzichten...

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

HALFJAAR VERSLAG 2010

HALFJAAR VERSLAG 2010 HALFJAAR VERSLAG 2010 HALFJAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Sioen Industries is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel, Europees marktleider in hoogwaardige technische beschermkledij, nichespecialist

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

WEEFSELS GARENS KLEDING GECOATE WEEFSELS

WEEFSELS GARENS KLEDING GECOATE WEEFSELS WEEFSELS GARENS KLEDING GECOATE WEEFSELS HALFJAARVERSLAG 2016 INHOUDSTAFEL VERKLARING DIRECTIE 7 GROEPSSTRUCTUUR 8 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 10 1 Commentaar bij de tussentijdse geconsolideerde financiële

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van Sioen Industries Groep over het boekjaar (inclusief het remuneratieverslag) 1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Resultaten eerste semester 2017

Resultaten eerste semester 2017 Resultaten eerste semester 2017 Gereglementeerde informatie - Persbericht Sioen Industries, 25 augustus 2017-17u45 Inhoudstafel Inhoud Samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening... 6 Balans

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN

VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN Solvay maakt gebruik van alternatieve prestatie-indicatoren om de financiële resultaten te meten, zoals hieronder beschreven.

Nadere informatie

ABO-Group Environment NV

ABO-Group Environment NV ABO-Group Environment NV Niet-geauditeerde tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2014 F1 Geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening (niet-geauditeerd)

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005 Op en voor de periode van zes maanden Geconsolideerde Winst- en verliesrekening (niet-geauditeerde cijfers) Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 1 184 854 Netto verkopen 1 040 787 Ontvangen royalty

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Elyzeese Veldenstraat, 43-1050 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 18:00 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei

Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei PERSMEDEDELING Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei Gent, België, 21 november 2013 Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) heeft vandaag haar

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie