HALFJAAR VERSLAG 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HALFJAAR VERSLAG 2010"

Transcriptie

1 HALFJAAR VERSLAG 2010

2 HALFJAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Sioen Industries is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel, Europees marktleider in hoogwaardige technische beschermkledij, nichespecialist in fijne chemicaliën en belangrijke verwerker van technisch textiel tot halfafgewerkte producten en technische eindproducten. > Netto omzet: Over het eerste halfjaar van 2010 realiseerde de Sioen Industries Groep een netto omzet uit voortgezette activiteiten van miljoen EUR tegenover miljoen EUR in 2009 of een groei van 13.2%. Succesvolle introductie van nieuwe producten en productlijnen en een langzame heropleving van de economische conjunctuur zijn de stuwende krachten achter de groei. > Brutomarge: Uitgedrukt als een % tegenover de omzet zien we een lichte stijging tot 52.15% tegenover 51.21% op het einde van dezelfde periode vorig jaar. Uitgedrukt in euro betekent dit een stijging van 10.1 miljoen EUR in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. > Diensten en diverse goederen: De substantiële groei van de omzet heeft als logisch gevolg dat een aantal variabele kosten gelijkmatig mee evolueren. Kosten van energie (+ 1 miljoen EUR), verbruiksgoederen (+ 0.9 miljoen EUR), transport (+ 0.4 miljoen EUR), enz. > Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: De personeelskosten evolueren van 29.5 miljoen EUR in het eerste semester 2009 tot 30.6 miljoen EUR over dezelfde periode dit jaar, als gevolg van de sterk toegenomen activiteit. > Overige bedrijfskosten: Deze bestaan in hoofdzaak uit nietwinstgerelateerde belastingen en importtaksen. > Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen: Onder deze rubriek noteerden we, in overeenstemming met onze boekhoudkundige regels, teruggenomen of bijkomende waardeverminderingen op voorraden en voorzieningen voor dubieuze debiteuren. > Resultaat uit operationele activiteiten: Het resultaat uit operationele activiteiten over het eerste semester 2010 beloopt 13.6 miljoen EUR tegenover 6.6 miljoen EUR vorig jaar dezelfde periode of meer dan een verdubbeling. > Financieel resultaat: Het financieel resultaat van de Groep bedraagt, voor het eerste semester 2010, -3.8 miljoen EUR tegenover -1.9 miljoen EUR over dezelfde periode vorig jaar. De voornaamste reden voor het lagere financieel resultaat is de revaluatie van de algemene balansrekeningen (niet gerealiseerde wisselkoersresultaten). > Winst voor de periode uit voortgezette activiteiten: De winst van de Groep uit de voortgezette activiteiten bedraagt voor het eerste halfjaar miljoen EUR en bedraagt meer dan het dubbele als vorig jaar dezelfde periode (4.0 miljoen EUR op het einde van het eerste semester 2009). > Netto kasstroom uit voortgezette activiteiten: De netto kasstroom uit de voortgezette activiteiten bedraagt 14.6 miljoen EUR tegenover 12.2 miljoen EUR tijdens de vergelijkbare periode vorig jaar. 2 # SIOEN halfjaarverslag 2010

3 divisieontwikkelingen Coating Divisie De coating divisie specialiseert zich in het coaten (het aanbrengen van een beschermlaag) van textiel. Deze divisie is volledig verticaal geïntegreerd. Alles start met de extrusie van technische garens (polyester), het verweven van deze garens tot technisch doek tot het coaten van dit doek met verschillende polymeren (PVC, siliconen, enz.). De Groep beheerst, als enige speler in de wereld, verschillende coatingtechnieken, elk met hun eigen specifieke producten en markten. Over het eerste half jaar heeft de coating divisie een omzet uit voortgezette activiteiten van 75.5 miljoen euro gerealiseerd tegenover 62.5 miljoen euro vorig jaar dezelfde periode of een groeiratio van 20.8%. De groei van het afgelopen half jaar wordt in hoofdzaak gedreven door technische ontwikkelingen en het opklarend economische klimaat in verschillende markten. Transport-dekzeilen en schuifgordijnen De transportmarkt (schuifgordijnen en dekzeilen voor vrachtwagens en treinen) is de grootste markt en staat voor ongeveer 40% van de omzet van de coating divisie. De verkoop situeert zich voornamelijk in West-Europa zowel voor nieuwe zeilen als voor de vervangmarkt. Na de dip van vorig jaar is er dit jaar duidelijk herstel. Analisten voorspellen ook voor de komende jaren een substantiële groei. Hiervoor baseren zij zich op drie factoren; - De bezettingsgraad van de vrachtwagenvloot zou reeds 50% hoger liggen dan vorig jaar en blijft toenemen. - De gemiddelde leeftijd van de vrachtwagenvloot bedraagt 5 tot 6 jaar wat impliceert dat vrachtwagens aangekocht in 2005 en/of 2006 (laatste piekperiode) aan vervanging toe zijn in 2011/ Historische analyse toont aan dat transportondernemingen opnieuw beginnen te investeren/vervangen ongeveer 2 jaar na het dieptepunt van de cyclus. Bio-energie en landbouw De O&O inspanningen van vorig jaar werpen hun vruchten af. Het vernieuwde gamma wordt goed onthaald in de markt en voldoet aan alle technische vereisten. Aangezien groene/alternatieve energie steeds meer aan belang wint, voorzien we ook in de komende jaren een gestage groei in dit segment. Sport Ook in dit segment werd belangrijke vooruitgang geboekt. Het gamma ftalaatvrije producten is kind- en milieuvriendelijk wat de basis van het succes vormt. Afnemers zijn sportclubs, kinderspeeltuinen, enz. Geotextiel en roofing Deze productlijn heeft, door de lange winter, een vrij late start genomen. Vanaf april werden de bouwactiviteiten echter hervat en sindsdien gaat het in stijgende lijn. Soepel, ademend technisch textiel Nieuw ontwikkelde producten en het verbeteren van bestaande producten vormen ook in deze markten (transfer coating stoffen voor beschermkledij en matrasbescherming) de sleutel tot succes en groei. Zwembadafdekkingen en liners Sioen is de grootste leverancier van technisch textiel in dit segment. De producten vinden voornamelijk afzet in Frankrijk waar de grootste producenten van zwembadafdekkingen en liners gevestigd zijn. Textielarchitectuur en camping Dit zijn membranen voor tenten en structuren in zeildoek. Textielarchitectuur is een van de snelst groeiende markten van gecoat textiel. Hoge techniciteit en een 5-jarige garantie vormen een hoge instapdrempel. SIOEN halfjaarverslag 2010 # 3

4 Apparel Divisie Deze divisie staat voor technische beschermkledij. De apparel divisie is een innoverende producent met een breed gamma van hoogwaardige technische beschermkledij die voldoet aan alle Europese normen. Sioen Apparel is actief in diverse sectoren waar aandacht voor veiligheid een prioriteit is. Aandacht voor de noden van de klant, een sterk kwaliteitsbewustzijn, voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling gekoppeld aan technisch vooruitstrevende producten vormen de basis van de succesvolle ontwikkeling van deze divisie. Ondanks het economische klimaat is de apparel divisie erin geslaagd om, tegenover een sterk eerste semester 2009, opnieuw een omzetgroei van 4 % te realiseren. Industriële beschermkledij In dit verband is de divisie actief in bijna alle economische sectoren (industrie, landbouw, diensten, enz.) met een volledig gamma van producten toegespitst op de noden van de klanten. De omzet in dit segment volgt de economische trend. Specifieke markten (politie, brandweer, leger, enz.) In de markt van de gespecialiseerde beschermkledij hebben technische vereisten een absolute prioriteit. De inspanningen van de afgelopen jaren blijken vandaag de drijvende kracht achter de successen en de groei. Vrijetijdskledij Een evenwichtige spreiding van klanten en producten, onberispelijke kwaliteit en het nakomen van gedane beloften staan borg voor de verdere groei van deze productlijn. Chemicals divisie Sioen Chemicals verwerkt basisgrondstoffen (PVC-poeders, pigmenten, enz.) tot technische halffabricaten (pigmentpasta s en inkten) voor tal van toepassingen. Deze divisie heeft een omzetstijging gerealiseerd van 18 % tegenover dezelfde periode vorig jaar. Pigmentpasta s Als toeleverancier aan coatingbedrijven volgt deze productlijn het conjunctuurverloop van zijn klanten. Nieuwe ontwikkelingen en een positieve ontwikkeling van de conjunctuur stuwen ook de verkoopcijfers in deze producten. Inkten Digitale inkten: Sioen Chemicals heeft het afgelopen jaar benut om een volledig nieuw assortiment aan digitale drukinkten te ontwikkelen. Deze worden nu geleidelijk aan geïntroduceerd in de markt. De eerste reacties blijken zeer positief. Decoratieve inkten: Sioen Chemicals is erin geslaagd om zijn positie in Oost-Europa verder te verstevigen. Deze verdere versteviging ligt aan de basis van de huidige groeicijfers. Industrial applications divisie In deze divisie leggen we ons toe op de verwerking van technisch textiel en de productie van filterdoek (vilt) en industriële filters. Filters en filterdoek De Groep heeft, in Luik, een productie van naaldvilt en daarvan afgeleide producten zoals filterdoek en zelfs volledig gebruiksklare filters. Deze worden hoofdzakelijk gebruikt in de voedingssector, zware nijverheid, metallurgie, papierproductie en chemische industrie. Topkwaliteit, betrouwbaarheid en levergaranties zorgen voor een gestage groei van de omzetten. Productie van toebehoren en leveren van diensten In het verlengde van de productie van PVC gecoat materiaal is Sioen ook de aangewezen partner voor de productie van industriële toebehoren zoals keders, sio-steel doek en carapax. Daarnaast levert de Groep ook nog een aantal diensten zoals snijwerk en het verlassen van vijverfolies. Ter vervollediging van het gamma is er ook nog een beperkte productie van zeer gespecialiseerde toepassingen zoals rolpoorten, silo s en camouflagedoek. 4 # SIOEN halfjaarverslag 2010

5 Balans & kasstroomoverzicht Rigoureuze en volgehouden werkkapitaal-discipline hebben ertoe geleid dat het gebruik van werkkapitaal, uitgedrukt als % over omzet, stabiel gebleven is in vergelijking met 31 december 2009 (32.0% per 30 juni 2010 tegenover 31.7 % per 31 december 2009). Uitgedrukt in euro heeft de onderneming 12 miljoen EUR extra ingezet. Zelfs met een groei van 13.2% en de extra inzet van werkkapitaal, is de onderneming er in geslaagd om de netto financiële schuld nog lichtjes te verminderen (van 109 miljoen EUR op het einde van 2009 naar 107 miljoen EUR per 30 juni 2010). Vooruitzichten Een heropleving van de economie, de lancering van nieuw ontwikkelde producten, een rigoureuze bewaking van zowel de kostenbasis als van het ingezette werkkapitaal vormen de drijvende krachten achter de huidige resultaten. De Sioen Groep zit terug op een groeipad en gaat ervan uit, behoudens plotse omslag van het economisch klimaat, de groeitrend het ganse jaar 2010 te kunnen vasthouden. VERKLARING DIRECTIE Verplichtingen inzake de periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijn van kracht vanaf 1 januari De ondergetekenden verklaren dat: - De halfjaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Sioen Industries en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen. - Het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van Sioen Industries en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden. Michèle Sioen, CEO Geert Asselman, CFO Het volledige financieel verslag met de verklaring van het management zal vanaf 31 augustus 2010 beschikbaar zijn op het luik Investor Relations van onze website SIOEN halfjaarverslag 2010 # 5

6 6 # SIOEN halfjaarverslag 2010

7 GECONSOLIDEERD HALFJAARVERLAG 2010 voor 6 maanden eindigend op 30 JUNi 2010 niet-geauditeerd INHOUD > Verkort geconsolideerd overzicht van de financiële positie 8 > Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat volgens functie en resultaat per aandeel 10 > Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat volgens aard 12 > Verkort geconsolideerd overzicht van andere elementen van het totaalresultaat 13 > Verkort geconsolideerd interim kasstroomoverzicht 14 > Verkort geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 15 > Verkorte toelichting behorende tot de geconsolideerde halfjaarcijfers 16 SIOEN halfjaarverslag 2010 # 7

8 Verkort geconsolideerd overzicht van de financiële positie IN DUIZENDEN EURO 6 maanden eindigend op 12 maanden eindigend op ACTIVA 30 juni december 2009 niet-geauditeerd geauditeerd Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Andere financiële vaste activa 2 2 Handelsvorderingen op meer dan één jaar Overige vorderingen op meer dan één jaar Uitgestelde belastingvorderingen Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Geldmiddelen en kasequivalenten Overlopende rekeningen Activa geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA # SIOEN halfjaarverslag 2010

9 6 maanden eindigend op 12 maanden eindigend op PASSIVA 30 juni december 2009 niet-geauditeerd geauditeerd Eigen vermogen Kapitaal Reserves Afdekkings- en omrekeningsverschillen Totaal eigen vermogen Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders Niet-controlerende belangen 0 0 Verplichtingen op meer dan een jaar Interestdragende leningen Voorzieningen Pensioenverplichtingen Uitgestelde belastingverplichtingen Financiële leases Overige schulden 3 3 Totaal verplichtingen op meer dan een jaar Verplichtingen op ten hoogste een jaar Handelsschulden en overige schulden Interestdragende leningen Voorzieningen Pensioenverplichtingen Belastingschulden Sociale schulden Overige verplichtingen Financiële leases Overlopende rekeningen Verplichtingen in verband met activa beschikbaar voor verkoop Totaal verplichtingen op ten hoogste een jaar TOTAAL PASSIVA SIOEN halfjaarverslag 2010 # 9

10 Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat volgens functie IN DUIZENDEN EURO 6 maanden eindigend op 30 juni niet-geauditeerd niet-geauditeerd Netto omzet Kosten van verkopen Brutowinst Verkoop- en marketingkosten Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Algemene en administratieve kosten Financiële opbrengsten Financiële lasten Overige opbrengsten Overige kosten Niet-recurrent resultaat 0 0 Winst/verlies voor belastingen Belastingen Winst/verlies voor de periode uit voortgezette activiteiten Winst/verlies voor de periode uit niet-voortgezette activiteiten Groepswinst/verlies Groepswinst/verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Groepswinst/verlies toerekenbaar aan niet-controlerende belangen 0 0 Groepswinst/verlies Andere elementen van het totaalresultaat van de periode, na aftrek van belastingen: Valutakoersverschillen als gevolg van de omrekening van buitenlandse activiteiten Netto waarde winst door kasstroomafdekking 0 0 Andere elementen van het totaalresultaat van het jaar, na aftrek van belastingen Totaalresultaat voor de periode Toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Toerekenbaar aan niet-controlerende belangen 0 0 EBIT EBITDA Netto kasstroom # SIOEN halfjaarverslag 2010

11 Resultaat per aandeel 6 maanden eindigend op 30 juni Gewoon resultaat per aandeel niet-geauditeerd niet-geauditeerd Uit voortgezette activiteiten Uit voortgezette en niet-voortgezette activiteiten Verwaterd resultaat pet aandeel Uit voortgezette activiteiten Uit voortgezette en niet-voortgezette activiteiten SIOEN halfjaarverslag 2010 # 11

12 Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat volgens aard IN DUIZENDEN EURO 6 maanden eindigend op 30 juni niet-geauditeerd niet-geauditeerd Netto omzet Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering Overige bedrijfsopbrengsten (1) Gebruikte grondstoffen en verbruiksgoederen Brutomarge 52.15% 51.21% Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Overige bedrijfskosten (2) Niet-recurrent resultaat 0 0 Resultaat uit operationele activiteiten Financieel resultaat Financiële opbrengsten Financiële lasten Winst/verlies voor belastingen Belastingen Winst/verlies voor de periode uit voortgezette activiteiten Winst/verlies voor de periode uit niet-voortgezette activiteiten Groepswinst/verlies Groepswinst/verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Groepswinst/verlies toerekenbaar aan niet-controlerende belangen 0 0 Groepswinst/verlies Andere elementen van het totaalresultaat van de periode, na aftrek van belastingen: Valutakoersverschillen als gevolg van de omrekening van buitenlandse activiteiten Netto waarde winst door kasstroomafdekking 0 0 Andere elementen van het totaalresultaat van de periode, na aftrek van belastingen Totaalresultaat voor de periode Toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Toerekenbaar aan niet-controlerende belangen 0 0 EBIT EBITDA Netto kasstroom (1) Overige bedrijfsopbrengsten bestaan vooral uit de ontvangst van huurgelden voor gebouwen, doorfacturatie van transportkosten en ontvangen schadevergoedingen (2) Overige bedrijfskosten bestaan vooral uit belastingen op materiële activa, lokale belastingen en invoerrechten 12 # SIOEN halfjaarverslag 2010

13 Verkort geconsolideerd overzicht van andere elementen van het totaalresultaat IN DUIZENDEN EURO 6 maanden eindigend op 30 juni Valutakoersverschillen als gevolg van de omrekening van buitenlandse activiteiten Valutakoersverschillen doorheen de periode Kasstroomafdekking Winsten doorheen de periode 0 0 Herclassificatie aanpassingen voor bedragen erkend in de resultatenrekening 0 0 Belastingen met betrekking tot andere elementen van het totaalresultaat Totaalresultaat voor het jaar Toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Toerekenbaar aan niet-controlerende belangen 0 0 SIOEN halfjaarverslag 2010 # 13

14 Verkort geconsolideerd interim kasstroomoverzicht IN DUIZENDEN EURO 6 maanden eindigend op 30 juni niet-geauditeerd niet-geauditeerd Groepswinst/verlies Winstbelastingen erkend in de resultatenrekening Financiële lasten erkend in de resultatenrekening Investeringsinkomsten erkend in de resultatenrekening Groepsresultaat uit operationele activiteiten Afschrijvingen en waardeverminderingen van vaste activa Bijzondere waarderverminderingen van vaste activa Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Wijzigingen in voorzieningen voor risico s en kosten Bewegingen in werkkapitaal: Voorraden Lange en korte termijn handelsvorderingen Overige vorderingen, vaste activa, geldbeleggingen en overlopende rekeningen op het actief Handelsschulden en overige schulden Belastingschulden, sociale schulden en overlopende rekeningen op het passief Geboekte waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Kasstroom uit operationele activiteiten Betaalde winstbelasting Netto kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangen interest Investeringen ten gevolge van bedrijfscombinaties 0 0 Investeringen in immateriële en materiële vaste activa Verkoop van immateriële en materiële vaste activa Toename kapitaalsubsidies 0 0 Omrekeningsverschillen op immateriële en materiële vaste activa Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Netto kasstroom voor financieringsactiviteiten Betaalde interest Uitgekeerd dividend Toename van lange termijn interestdragende leningen 0 0 Afname van lange termijn interestdragende leningen Toename/(afname) van korte termijn interestdragende leningen Toename/(afname) van financiële leaseverplichtingen Overige Wisselkoersresultaten Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Effect van omrekeningsverschillen en afdekking Wijzigingen in geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode # SIOEN halfjaarverslag 2010

15 Verkort geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen IN DUIZENDEN EURO Kapitaal Reserves Omrekeningsverschillen Afdekkingsreserves Eigen vermogen vóór niet-controlerende belangen Niet-controlerende belangen Eigen vermogen 6 maanden eindigend op 30 juni 2010 Balans op 1 januari Groepswinst/verlies Financiële activa beschikbaar voor verkoop Afdekking (hedging) Uitgestelde belastingen Omrekeningsverschillen Wijziging in consolidatiekring Transfer naar resultatenrekening cash flow hedges Totaalresultaat van de periode Betaling van dividenden Balans op 30 juni maanden eindigend op 30 juni 2009 Balans op 1 januari Groepswinst/verlies Financiële activa beschikbaar voor verkoop Afdekking (hedging) Uitgestelde belastingen Omrekeningsverschillen Wijziging in consolidatiekring Transfer naar resultatenrekening cash flow hedges Totaalresultaat van de periode Betaling van dividenden Balans op 30 juni SIOEN halfjaarverslag 2010 # 15

16 VERKORTE TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE HALFJAARCIJFERS RAPPORTERINGSENTITEIT Het verkort geconsolideerd halfjaarverslag van Sioen Industries NV (de Vennootschap ) omvat de financiële gegevens van de Vennootschap en haar dochterondernemingen (hierna de Groep genoemd). De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers geven een algemeen overzicht van de activiteiten van de Groep en de gerealiseerde resultaten. Deze financiële gegevens geven een getrouw beeld van de financiële positie, financiële prestaties en kasstromen van de Groep en zijn opgesteld volgens het continuïteitsbeginsel (going concern). De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers zijn uitgedrukt in duizenden euro, tenzij anders vermeld, aangezien dit de valuta is van de primaire economische omgeving waarin de Groep actief is. De halfjaarcijfers, met betrekking tot buitenlandse deelnemingen, worden omgerekend in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in het onderdeel vreemde valuta van het jaarverslag VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET IFRS De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële gegevens hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2010, met einddatum 30 juni De tussentijdse financiële verslaggeving is opgesteld in overeenstemming met de Internationale Accounting Standard (IAS) 34. De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers omvatten niet alle informatie die vereist is in een financieel jaarverslag in overeenstemming met IFRS, en dienen gelezen te worden samen met het geconsolideerde jaarverslag van de Groep over het boekjaar afgesloten op 31 december IFRS 3 Bedrijfscombinaties (herzien in 2008) De herziening van de standaard (IFRS 3R) brengt een aantal belangrijke wijzigingen in de boekhoudkundige vereisten voor bedrijfscombinaties met zich mee. Het behoudt de belangrijkste eigenschappen van de boekhoudkundige verwerking volgens de aankoopmethode, nu overnamemethode genoemd. - IAS 27 Geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening (herzien in 2008) De toepassing van IFRS 3R heeft ervoor gezorgd dat de herziene IAS 27 (IAS 27R) tegelijk moest worden toegepast. IAS 27R introduceerde wijzigingen in de boekhoudkundige vereisten voor transacties met niet-controlerende belangen (voorheen minderheidsbelangen genaamd) en het verlies van zeggenschap over een dochteronderming. De Groep had tijdens de huidige periode geen transacties met niet-controlerende belangen en heeft geen belangen in het eigen vermorgen van dochterondermingen van de hand gedaan. Daarom heeft de toepassing van IAS 27R geen impact gehad op de financiële staten van de huidige periode. - Verbeteringen op IFRS standaarden 2009 De verbeteringen op IFRS standaarden 2009 ( 2009 verbeteringen ) hebben diverse kleine wijzigingen aan IFRS standaarden met zich mee gebracht. De enige wijziging die van belang is voor de Groep heeft betrekking op IAS 17 Leaseovereenkomsten. De wijziging vereist dat leasing van land als financiële of operationele leasing wordt geclassificeerd overeenkomstig de algemene principes van IAS 17. Vóór deze wijziging vereiste IAS 17 gewoonlijk dat een leasing van land geclassificeerd werd als operationele leasing. De Groep heeft de classificatie van de elementen die tot land behoren herbeoordeeld voor de op 1 januari niet-vervallen leaseovereenkomsten op basis van informatie bekend bij aanvang van deze leases en heeft bepaald dat geen van deze leases moet geherclassificeerd worden. BELANGRIJKE BOEKHOUDKUNDIGE GRONDSLAGEN De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers werden opgemaakt in overeenstemming met de waarderingsregels zoals toegepast in het geconsolideerde jaarverslag over het boekjaar eindigend op 31 december Volgende standaarden en interpretaties, herzien of nieuw gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB) zijn van toepassing voor de rapporteringsperiode die begint op 1 januari De verplichte toepassing van de aanpassingen of van verbeteringen van standaarden en interpretaties, zoals hierboven weergegeven, heeft geen materiële effecten gehad op de financiële positie en prestaties van de Groep. De boekhoudkundige grondslagen werden consistent toegepast doorheen de Groep om deze verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers op te maken. 16 # SIOEN halfjaarverslag 2010

17 SEIZOENSINVLOEDEN VAN DE ACTIVITEITEN Het geconsolideerd overzicht van het resultaat uit voortgezette activiteiten werd voorheen steeds beïnvloed door de seizoensgebondenheid van de coating activiteiten, als gevolg waarvan het resultaat van de Groep werd gerealiseerd tijdens de eerste twee kwartalen van het jaar. Echter, de divisie apparel (textielactiviteit), waarvan de omzet op niveau blijft en het resultaat hoofdzakelijk in het derde en vierde kwartaal wordt gerealiseerd, wordt steeds belangrijker binnen de Groep. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN EN TRANSACTIES Het management van de Groep gelooft dat de Groep goed gepositioneerd is in de huidige economische omstandigheden. Factoren die hiertoe bijdragen zijn: - Er wordt niet verwacht dat de Groep bijkomende financieringsnoden zal hebben in de komende 12 maanden omwille van de sterke liquiditeitsreserves en bestaande kredietfaciliteiten. Er zijn geen covenants waaraan de Groep moet voldoen. - De belangrijkste klanten van de Groep hebben geen financiële problemen gekend. De kredietkwaliteit van de handelsvorderingen wordt als goed beschouwd per 30 juni Algemeen gezien bevindt de Groep zich in een gezonde situatie ondanks de huidige economische omgeving en beschikt de Groep over voldoende kapitaal en liquiditeiten om de operationele activiteiten en schulden te kunnen financieren. De doelstellingen en het beleid van de Groep voor wat betreft het beheer van kapitaal, krediet- en liquiditeitsrisico zijn beschreven in het recentste jaarverslag beoordelingscriteria TOEGEPAST BIJ DE WAARDERINGSREGELS Bij de toepassing van de waarderingsregels is in bepaalde gevallen een boekhoudkundige beoordeling nodig. Deze beoordeling wordt gemaakt door onzekere, toekomstige evoluties zo accuraat mogelijk in te schatten en op te volgen. Het management bepaalt haar beoordeling op basis van verschillende realistisch ingeschatte parameters, zoals toekomstige marktverwachtingen, sectorgroeivoeten, industriestudies, budgetten en meerjarenplannen, verwachte rentabiliteitsstrudies enz. Zijn als belangrijkste elementen binnen de Groep hieraan onderworpen: bijzondere waardeverminderingen, voorzieningen en uitgestelde belastingen. Test op bijzondere waardeverminderingen over het eerste halfjaar 2010 Om alle belanghebbenden voldoende kennis te verschaffen over de financiële draagkracht van de Groep, hebben we de realiseerbare waarde van de activa opnieuw geëvalueerd. De basisassumpties die werden toegepast voor alle divisies van de Groep, zoals beschreven in het geconsolideerd jaarverslag van 2009, zijn nog steeds geldig en herziening op basis van de laatste ontwikkelingen heeft niet voor wijzigingen gezorgd. Er zijn geen aanwijzingen dat bijkomende bijzondere waardeverminderingen nodig zijn voor de eerste helft van dit jaar. SIOEN halfjaarverslag 2010 # 17

18 SEGMENTINFORMATIE in duizenden euro De Groep heeft IFRS 8, Operationele segmenten, toegepast. Voor de bepaling van de operationele segmenten volgt het management de structuur van de divisies van de Groep, die de belangrijkste producten en diensten van de Groep vertegenwoordigen. Elk van deze operationele segmenten wordt afzonderlijk beheerd en elk van deze divisies vereist verschillende technologieën, middelen en marketing aanpak. De toepassing van IFRS 8 heeft de samenstelling van de operationele segmenten binnen de Groep niet gewijzigd ten opzichte van het laatste jaarverslag. Binnen IFRS 8 zijn de gerapporteerde segmentresultaten gebaseerd op informatie die intern wordt verschaft aan de Directieraad ( Chief operating decision maker ). De segmentresultaten worden hierna gereconcilieerd met de Groepswinst of verlies. De chief operating decision maker beoordeelt de segmentresultaten op basis van het resultaat uit operationele activiteiten. De berekeningswijze die de Groep gebruikt voor de segmentrapportering volgens IFRS 8 is dezelfde als deze gebruikt in het laatste jaarverslag, behalve dat met bepaalde elementen geen rekening wordt gehouden bij de bepaling van het resultaat uit operationele activiteiten van de operationele segmenten (sommige resultaten uit operationele activiteiten van het hoofdkantoor). Bovendien werden activa van het hoofdkantoor (de Groep), zoveel mogelijk toegewezen aan de segmenten. De operationele activiteiten van de Groep worden opgedeeld in vier segmenten: coating, apparel, chemicals en industrial applications. Deze segmenten vormen de basis waarop de Groep de segmentinformatie rapporteert. De belangrijkse producten en diensten van elk van deze segmenten worden beschreven in het jaarverslag van Intersegmentverkopen worden uitgevoerd aan geldende marktvoorwaarden. Gedurende de 6 maanden tot 30 juni 2010, zijn er ten opzichte van de voorgaande periode geen wijzigingen geweest in de methode gebruikt voor de bepaling van operationele segmenten en gerapporteerde segmentresultaten. SEGMENT OMZETTEN EN RESULTATEN Coating Apparel Industrial Chemicals Groep Totaal uit voortgezette applications activiteiten 6 maanden eindigend op 30 juni 2010 Externe omzet Intersegment omzet Segmentwinst uit operationele activiteiten Jaar eindigend op 31 december 2009 Externe omzet Intersegment omzet Segmentwinst uit operationele activiteiten maanden eindigend op 30 juni 2009 Externe omzet Intersegment omzet Segmentwinst uit operationele activiteiten De segmentwinst uit operationele activiteiten weerspiegelt de gerealiseerde opbrengst voor elk segment zonder toewijzing van centrale administratiekosten, belastingen en financiële resultaten. Dit is het cijfer dat gerapporteerd wordt aan de chief operating decision maker met het oog op de toewijzing van middelen en de beoordeling van de prestaties van de segmenten. 18 # SIOEN halfjaarverslag 2010

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2 Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht Jaar verslag 20I2 SIOEN IN HET KORT Sioen Industries is een gediversifieerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid portfolio activiteiten

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015 Tussentijdse financiële verslaggeving Eerste kwartaal Gereglementeerde informatie 29 april 2014 7u00 CET RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL Financieel overzicht» Opbrengstengroei van 2,2% aan ongewijzigde

Nadere informatie

Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening

Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening J A A R V E R S L A G 2005 Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening R O U L A R T A M E D I A G R O U P JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 66 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 69 - GECONSOLIDEERDE WINST-

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. www.melexis.com

HALFJAARVERSLAG. www.melexis.com HALFJAARVERSLAG 2014 www.melexis.com INHOUDSTAFEL 1. Bespreking van de IFRS geconsolideerde halfjaarlijkse jaarrekening 4 1.1 Financiële cijfers 4 1.2 Omrekeningskoersen 5 1.3 Bedrijfsresultaten 6 1.4

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel)

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011 REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Dit halfjaarlijks financieel verslag maakt deel uit van de gereglementeerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van het

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

Tussentijds financieel verslag 30/06/2015

Tussentijds financieel verslag 30/06/2015 Tussentijds financieel verslag 30/06/2015 onder IFRS boekhoudnormen 28-08-2015 17u01 Verplichting inzake periodieke informatie ten gevolge van de Europese transparantierichtlijnen. Verklaring met betrekking

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

Ontex FY 2014: Een baanbrekend jaar

Ontex FY 2014: Een baanbrekend jaar GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ontex FY : Een baanbrekend jaar Aalst-Erembodegem, 5 maart 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar niet-geauditeerde

Nadere informatie

Jaarrekening Mobistar nv

Jaarrekening Mobistar nv Jaarrekening Mobistar nv p. 86 p. 102 p. 105 Jaarrekening Waarderingsregels Verslag van de commissaris Balans na winstverdeling ACTIVA 2012 in duizenden 2011 in duizenden VASTE ACTIVA 997 794 1 017 279

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2013 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet * 876.487 832.812

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Solvac: Dividend stabiel in 2014 in vergelijking met 2013

Solvac: Dividend stabiel in 2014 in vergelijking met 2013 SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B- 1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 27 februari 2015 om 17.40 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie