HALFJAAR VERSLAG 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HALFJAAR VERSLAG 2010"

Transcriptie

1 HALFJAAR VERSLAG 2010

2 HALFJAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Sioen Industries is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel, Europees marktleider in hoogwaardige technische beschermkledij, nichespecialist in fijne chemicaliën en belangrijke verwerker van technisch textiel tot halfafgewerkte producten en technische eindproducten. > Netto omzet: Over het eerste halfjaar van 2010 realiseerde de Sioen Industries Groep een netto omzet uit voortgezette activiteiten van miljoen EUR tegenover miljoen EUR in 2009 of een groei van 13.2%. Succesvolle introductie van nieuwe producten en productlijnen en een langzame heropleving van de economische conjunctuur zijn de stuwende krachten achter de groei. > Brutomarge: Uitgedrukt als een % tegenover de omzet zien we een lichte stijging tot 52.15% tegenover 51.21% op het einde van dezelfde periode vorig jaar. Uitgedrukt in euro betekent dit een stijging van 10.1 miljoen EUR in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. > Diensten en diverse goederen: De substantiële groei van de omzet heeft als logisch gevolg dat een aantal variabele kosten gelijkmatig mee evolueren. Kosten van energie (+ 1 miljoen EUR), verbruiksgoederen (+ 0.9 miljoen EUR), transport (+ 0.4 miljoen EUR), enz. > Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: De personeelskosten evolueren van 29.5 miljoen EUR in het eerste semester 2009 tot 30.6 miljoen EUR over dezelfde periode dit jaar, als gevolg van de sterk toegenomen activiteit. > Overige bedrijfskosten: Deze bestaan in hoofdzaak uit nietwinstgerelateerde belastingen en importtaksen. > Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen: Onder deze rubriek noteerden we, in overeenstemming met onze boekhoudkundige regels, teruggenomen of bijkomende waardeverminderingen op voorraden en voorzieningen voor dubieuze debiteuren. > Resultaat uit operationele activiteiten: Het resultaat uit operationele activiteiten over het eerste semester 2010 beloopt 13.6 miljoen EUR tegenover 6.6 miljoen EUR vorig jaar dezelfde periode of meer dan een verdubbeling. > Financieel resultaat: Het financieel resultaat van de Groep bedraagt, voor het eerste semester 2010, -3.8 miljoen EUR tegenover -1.9 miljoen EUR over dezelfde periode vorig jaar. De voornaamste reden voor het lagere financieel resultaat is de revaluatie van de algemene balansrekeningen (niet gerealiseerde wisselkoersresultaten). > Winst voor de periode uit voortgezette activiteiten: De winst van de Groep uit de voortgezette activiteiten bedraagt voor het eerste halfjaar miljoen EUR en bedraagt meer dan het dubbele als vorig jaar dezelfde periode (4.0 miljoen EUR op het einde van het eerste semester 2009). > Netto kasstroom uit voortgezette activiteiten: De netto kasstroom uit de voortgezette activiteiten bedraagt 14.6 miljoen EUR tegenover 12.2 miljoen EUR tijdens de vergelijkbare periode vorig jaar. 2 # SIOEN halfjaarverslag 2010

3 divisieontwikkelingen Coating Divisie De coating divisie specialiseert zich in het coaten (het aanbrengen van een beschermlaag) van textiel. Deze divisie is volledig verticaal geïntegreerd. Alles start met de extrusie van technische garens (polyester), het verweven van deze garens tot technisch doek tot het coaten van dit doek met verschillende polymeren (PVC, siliconen, enz.). De Groep beheerst, als enige speler in de wereld, verschillende coatingtechnieken, elk met hun eigen specifieke producten en markten. Over het eerste half jaar heeft de coating divisie een omzet uit voortgezette activiteiten van 75.5 miljoen euro gerealiseerd tegenover 62.5 miljoen euro vorig jaar dezelfde periode of een groeiratio van 20.8%. De groei van het afgelopen half jaar wordt in hoofdzaak gedreven door technische ontwikkelingen en het opklarend economische klimaat in verschillende markten. Transport-dekzeilen en schuifgordijnen De transportmarkt (schuifgordijnen en dekzeilen voor vrachtwagens en treinen) is de grootste markt en staat voor ongeveer 40% van de omzet van de coating divisie. De verkoop situeert zich voornamelijk in West-Europa zowel voor nieuwe zeilen als voor de vervangmarkt. Na de dip van vorig jaar is er dit jaar duidelijk herstel. Analisten voorspellen ook voor de komende jaren een substantiële groei. Hiervoor baseren zij zich op drie factoren; - De bezettingsgraad van de vrachtwagenvloot zou reeds 50% hoger liggen dan vorig jaar en blijft toenemen. - De gemiddelde leeftijd van de vrachtwagenvloot bedraagt 5 tot 6 jaar wat impliceert dat vrachtwagens aangekocht in 2005 en/of 2006 (laatste piekperiode) aan vervanging toe zijn in 2011/ Historische analyse toont aan dat transportondernemingen opnieuw beginnen te investeren/vervangen ongeveer 2 jaar na het dieptepunt van de cyclus. Bio-energie en landbouw De O&O inspanningen van vorig jaar werpen hun vruchten af. Het vernieuwde gamma wordt goed onthaald in de markt en voldoet aan alle technische vereisten. Aangezien groene/alternatieve energie steeds meer aan belang wint, voorzien we ook in de komende jaren een gestage groei in dit segment. Sport Ook in dit segment werd belangrijke vooruitgang geboekt. Het gamma ftalaatvrije producten is kind- en milieuvriendelijk wat de basis van het succes vormt. Afnemers zijn sportclubs, kinderspeeltuinen, enz. Geotextiel en roofing Deze productlijn heeft, door de lange winter, een vrij late start genomen. Vanaf april werden de bouwactiviteiten echter hervat en sindsdien gaat het in stijgende lijn. Soepel, ademend technisch textiel Nieuw ontwikkelde producten en het verbeteren van bestaande producten vormen ook in deze markten (transfer coating stoffen voor beschermkledij en matrasbescherming) de sleutel tot succes en groei. Zwembadafdekkingen en liners Sioen is de grootste leverancier van technisch textiel in dit segment. De producten vinden voornamelijk afzet in Frankrijk waar de grootste producenten van zwembadafdekkingen en liners gevestigd zijn. Textielarchitectuur en camping Dit zijn membranen voor tenten en structuren in zeildoek. Textielarchitectuur is een van de snelst groeiende markten van gecoat textiel. Hoge techniciteit en een 5-jarige garantie vormen een hoge instapdrempel. SIOEN halfjaarverslag 2010 # 3

4 Apparel Divisie Deze divisie staat voor technische beschermkledij. De apparel divisie is een innoverende producent met een breed gamma van hoogwaardige technische beschermkledij die voldoet aan alle Europese normen. Sioen Apparel is actief in diverse sectoren waar aandacht voor veiligheid een prioriteit is. Aandacht voor de noden van de klant, een sterk kwaliteitsbewustzijn, voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling gekoppeld aan technisch vooruitstrevende producten vormen de basis van de succesvolle ontwikkeling van deze divisie. Ondanks het economische klimaat is de apparel divisie erin geslaagd om, tegenover een sterk eerste semester 2009, opnieuw een omzetgroei van 4 % te realiseren. Industriële beschermkledij In dit verband is de divisie actief in bijna alle economische sectoren (industrie, landbouw, diensten, enz.) met een volledig gamma van producten toegespitst op de noden van de klanten. De omzet in dit segment volgt de economische trend. Specifieke markten (politie, brandweer, leger, enz.) In de markt van de gespecialiseerde beschermkledij hebben technische vereisten een absolute prioriteit. De inspanningen van de afgelopen jaren blijken vandaag de drijvende kracht achter de successen en de groei. Vrijetijdskledij Een evenwichtige spreiding van klanten en producten, onberispelijke kwaliteit en het nakomen van gedane beloften staan borg voor de verdere groei van deze productlijn. Chemicals divisie Sioen Chemicals verwerkt basisgrondstoffen (PVC-poeders, pigmenten, enz.) tot technische halffabricaten (pigmentpasta s en inkten) voor tal van toepassingen. Deze divisie heeft een omzetstijging gerealiseerd van 18 % tegenover dezelfde periode vorig jaar. Pigmentpasta s Als toeleverancier aan coatingbedrijven volgt deze productlijn het conjunctuurverloop van zijn klanten. Nieuwe ontwikkelingen en een positieve ontwikkeling van de conjunctuur stuwen ook de verkoopcijfers in deze producten. Inkten Digitale inkten: Sioen Chemicals heeft het afgelopen jaar benut om een volledig nieuw assortiment aan digitale drukinkten te ontwikkelen. Deze worden nu geleidelijk aan geïntroduceerd in de markt. De eerste reacties blijken zeer positief. Decoratieve inkten: Sioen Chemicals is erin geslaagd om zijn positie in Oost-Europa verder te verstevigen. Deze verdere versteviging ligt aan de basis van de huidige groeicijfers. Industrial applications divisie In deze divisie leggen we ons toe op de verwerking van technisch textiel en de productie van filterdoek (vilt) en industriële filters. Filters en filterdoek De Groep heeft, in Luik, een productie van naaldvilt en daarvan afgeleide producten zoals filterdoek en zelfs volledig gebruiksklare filters. Deze worden hoofdzakelijk gebruikt in de voedingssector, zware nijverheid, metallurgie, papierproductie en chemische industrie. Topkwaliteit, betrouwbaarheid en levergaranties zorgen voor een gestage groei van de omzetten. Productie van toebehoren en leveren van diensten In het verlengde van de productie van PVC gecoat materiaal is Sioen ook de aangewezen partner voor de productie van industriële toebehoren zoals keders, sio-steel doek en carapax. Daarnaast levert de Groep ook nog een aantal diensten zoals snijwerk en het verlassen van vijverfolies. Ter vervollediging van het gamma is er ook nog een beperkte productie van zeer gespecialiseerde toepassingen zoals rolpoorten, silo s en camouflagedoek. 4 # SIOEN halfjaarverslag 2010

5 Balans & kasstroomoverzicht Rigoureuze en volgehouden werkkapitaal-discipline hebben ertoe geleid dat het gebruik van werkkapitaal, uitgedrukt als % over omzet, stabiel gebleven is in vergelijking met 31 december 2009 (32.0% per 30 juni 2010 tegenover 31.7 % per 31 december 2009). Uitgedrukt in euro heeft de onderneming 12 miljoen EUR extra ingezet. Zelfs met een groei van 13.2% en de extra inzet van werkkapitaal, is de onderneming er in geslaagd om de netto financiële schuld nog lichtjes te verminderen (van 109 miljoen EUR op het einde van 2009 naar 107 miljoen EUR per 30 juni 2010). Vooruitzichten Een heropleving van de economie, de lancering van nieuw ontwikkelde producten, een rigoureuze bewaking van zowel de kostenbasis als van het ingezette werkkapitaal vormen de drijvende krachten achter de huidige resultaten. De Sioen Groep zit terug op een groeipad en gaat ervan uit, behoudens plotse omslag van het economisch klimaat, de groeitrend het ganse jaar 2010 te kunnen vasthouden. VERKLARING DIRECTIE Verplichtingen inzake de periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijn van kracht vanaf 1 januari De ondergetekenden verklaren dat: - De halfjaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Sioen Industries en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen. - Het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van Sioen Industries en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden. Michèle Sioen, CEO Geert Asselman, CFO Het volledige financieel verslag met de verklaring van het management zal vanaf 31 augustus 2010 beschikbaar zijn op het luik Investor Relations van onze website SIOEN halfjaarverslag 2010 # 5

6 6 # SIOEN halfjaarverslag 2010

7 GECONSOLIDEERD HALFJAARVERLAG 2010 voor 6 maanden eindigend op 30 JUNi 2010 niet-geauditeerd INHOUD > Verkort geconsolideerd overzicht van de financiële positie 8 > Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat volgens functie en resultaat per aandeel 10 > Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat volgens aard 12 > Verkort geconsolideerd overzicht van andere elementen van het totaalresultaat 13 > Verkort geconsolideerd interim kasstroomoverzicht 14 > Verkort geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 15 > Verkorte toelichting behorende tot de geconsolideerde halfjaarcijfers 16 SIOEN halfjaarverslag 2010 # 7

8 Verkort geconsolideerd overzicht van de financiële positie IN DUIZENDEN EURO 6 maanden eindigend op 12 maanden eindigend op ACTIVA 30 juni december 2009 niet-geauditeerd geauditeerd Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Andere financiële vaste activa 2 2 Handelsvorderingen op meer dan één jaar Overige vorderingen op meer dan één jaar Uitgestelde belastingvorderingen Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Geldmiddelen en kasequivalenten Overlopende rekeningen Activa geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA # SIOEN halfjaarverslag 2010

9 6 maanden eindigend op 12 maanden eindigend op PASSIVA 30 juni december 2009 niet-geauditeerd geauditeerd Eigen vermogen Kapitaal Reserves Afdekkings- en omrekeningsverschillen Totaal eigen vermogen Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders Niet-controlerende belangen 0 0 Verplichtingen op meer dan een jaar Interestdragende leningen Voorzieningen Pensioenverplichtingen Uitgestelde belastingverplichtingen Financiële leases Overige schulden 3 3 Totaal verplichtingen op meer dan een jaar Verplichtingen op ten hoogste een jaar Handelsschulden en overige schulden Interestdragende leningen Voorzieningen Pensioenverplichtingen Belastingschulden Sociale schulden Overige verplichtingen Financiële leases Overlopende rekeningen Verplichtingen in verband met activa beschikbaar voor verkoop Totaal verplichtingen op ten hoogste een jaar TOTAAL PASSIVA SIOEN halfjaarverslag 2010 # 9

10 Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat volgens functie IN DUIZENDEN EURO 6 maanden eindigend op 30 juni niet-geauditeerd niet-geauditeerd Netto omzet Kosten van verkopen Brutowinst Verkoop- en marketingkosten Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Algemene en administratieve kosten Financiële opbrengsten Financiële lasten Overige opbrengsten Overige kosten Niet-recurrent resultaat 0 0 Winst/verlies voor belastingen Belastingen Winst/verlies voor de periode uit voortgezette activiteiten Winst/verlies voor de periode uit niet-voortgezette activiteiten Groepswinst/verlies Groepswinst/verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Groepswinst/verlies toerekenbaar aan niet-controlerende belangen 0 0 Groepswinst/verlies Andere elementen van het totaalresultaat van de periode, na aftrek van belastingen: Valutakoersverschillen als gevolg van de omrekening van buitenlandse activiteiten Netto waarde winst door kasstroomafdekking 0 0 Andere elementen van het totaalresultaat van het jaar, na aftrek van belastingen Totaalresultaat voor de periode Toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Toerekenbaar aan niet-controlerende belangen 0 0 EBIT EBITDA Netto kasstroom # SIOEN halfjaarverslag 2010

11 Resultaat per aandeel 6 maanden eindigend op 30 juni Gewoon resultaat per aandeel niet-geauditeerd niet-geauditeerd Uit voortgezette activiteiten Uit voortgezette en niet-voortgezette activiteiten Verwaterd resultaat pet aandeel Uit voortgezette activiteiten Uit voortgezette en niet-voortgezette activiteiten SIOEN halfjaarverslag 2010 # 11

12 Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat volgens aard IN DUIZENDEN EURO 6 maanden eindigend op 30 juni niet-geauditeerd niet-geauditeerd Netto omzet Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering Overige bedrijfsopbrengsten (1) Gebruikte grondstoffen en verbruiksgoederen Brutomarge 52.15% 51.21% Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Overige bedrijfskosten (2) Niet-recurrent resultaat 0 0 Resultaat uit operationele activiteiten Financieel resultaat Financiële opbrengsten Financiële lasten Winst/verlies voor belastingen Belastingen Winst/verlies voor de periode uit voortgezette activiteiten Winst/verlies voor de periode uit niet-voortgezette activiteiten Groepswinst/verlies Groepswinst/verlies toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Groepswinst/verlies toerekenbaar aan niet-controlerende belangen 0 0 Groepswinst/verlies Andere elementen van het totaalresultaat van de periode, na aftrek van belastingen: Valutakoersverschillen als gevolg van de omrekening van buitenlandse activiteiten Netto waarde winst door kasstroomafdekking 0 0 Andere elementen van het totaalresultaat van de periode, na aftrek van belastingen Totaalresultaat voor de periode Toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Toerekenbaar aan niet-controlerende belangen 0 0 EBIT EBITDA Netto kasstroom (1) Overige bedrijfsopbrengsten bestaan vooral uit de ontvangst van huurgelden voor gebouwen, doorfacturatie van transportkosten en ontvangen schadevergoedingen (2) Overige bedrijfskosten bestaan vooral uit belastingen op materiële activa, lokale belastingen en invoerrechten 12 # SIOEN halfjaarverslag 2010

13 Verkort geconsolideerd overzicht van andere elementen van het totaalresultaat IN DUIZENDEN EURO 6 maanden eindigend op 30 juni Valutakoersverschillen als gevolg van de omrekening van buitenlandse activiteiten Valutakoersverschillen doorheen de periode Kasstroomafdekking Winsten doorheen de periode 0 0 Herclassificatie aanpassingen voor bedragen erkend in de resultatenrekening 0 0 Belastingen met betrekking tot andere elementen van het totaalresultaat Totaalresultaat voor het jaar Toerekenbaar aan aandeelhouders van Sioen Industries Toerekenbaar aan niet-controlerende belangen 0 0 SIOEN halfjaarverslag 2010 # 13

14 Verkort geconsolideerd interim kasstroomoverzicht IN DUIZENDEN EURO 6 maanden eindigend op 30 juni niet-geauditeerd niet-geauditeerd Groepswinst/verlies Winstbelastingen erkend in de resultatenrekening Financiële lasten erkend in de resultatenrekening Investeringsinkomsten erkend in de resultatenrekening Groepsresultaat uit operationele activiteiten Afschrijvingen en waardeverminderingen van vaste activa Bijzondere waarderverminderingen van vaste activa Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Wijzigingen in voorzieningen voor risico s en kosten Bewegingen in werkkapitaal: Voorraden Lange en korte termijn handelsvorderingen Overige vorderingen, vaste activa, geldbeleggingen en overlopende rekeningen op het actief Handelsschulden en overige schulden Belastingschulden, sociale schulden en overlopende rekeningen op het passief Geboekte waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen Kasstroom uit operationele activiteiten Betaalde winstbelasting Netto kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangen interest Investeringen ten gevolge van bedrijfscombinaties 0 0 Investeringen in immateriële en materiële vaste activa Verkoop van immateriële en materiële vaste activa Toename kapitaalsubsidies 0 0 Omrekeningsverschillen op immateriële en materiële vaste activa Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Netto kasstroom voor financieringsactiviteiten Betaalde interest Uitgekeerd dividend Toename van lange termijn interestdragende leningen 0 0 Afname van lange termijn interestdragende leningen Toename/(afname) van korte termijn interestdragende leningen Toename/(afname) van financiële leaseverplichtingen Overige Wisselkoersresultaten Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Effect van omrekeningsverschillen en afdekking Wijzigingen in geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode # SIOEN halfjaarverslag 2010

15 Verkort geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen IN DUIZENDEN EURO Kapitaal Reserves Omrekeningsverschillen Afdekkingsreserves Eigen vermogen vóór niet-controlerende belangen Niet-controlerende belangen Eigen vermogen 6 maanden eindigend op 30 juni 2010 Balans op 1 januari Groepswinst/verlies Financiële activa beschikbaar voor verkoop Afdekking (hedging) Uitgestelde belastingen Omrekeningsverschillen Wijziging in consolidatiekring Transfer naar resultatenrekening cash flow hedges Totaalresultaat van de periode Betaling van dividenden Balans op 30 juni maanden eindigend op 30 juni 2009 Balans op 1 januari Groepswinst/verlies Financiële activa beschikbaar voor verkoop Afdekking (hedging) Uitgestelde belastingen Omrekeningsverschillen Wijziging in consolidatiekring Transfer naar resultatenrekening cash flow hedges Totaalresultaat van de periode Betaling van dividenden Balans op 30 juni SIOEN halfjaarverslag 2010 # 15

16 VERKORTE TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE HALFJAARCIJFERS RAPPORTERINGSENTITEIT Het verkort geconsolideerd halfjaarverslag van Sioen Industries NV (de Vennootschap ) omvat de financiële gegevens van de Vennootschap en haar dochterondernemingen (hierna de Groep genoemd). De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers geven een algemeen overzicht van de activiteiten van de Groep en de gerealiseerde resultaten. Deze financiële gegevens geven een getrouw beeld van de financiële positie, financiële prestaties en kasstromen van de Groep en zijn opgesteld volgens het continuïteitsbeginsel (going concern). De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers zijn uitgedrukt in duizenden euro, tenzij anders vermeld, aangezien dit de valuta is van de primaire economische omgeving waarin de Groep actief is. De halfjaarcijfers, met betrekking tot buitenlandse deelnemingen, worden omgerekend in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in het onderdeel vreemde valuta van het jaarverslag VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET IFRS De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële gegevens hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2010, met einddatum 30 juni De tussentijdse financiële verslaggeving is opgesteld in overeenstemming met de Internationale Accounting Standard (IAS) 34. De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers omvatten niet alle informatie die vereist is in een financieel jaarverslag in overeenstemming met IFRS, en dienen gelezen te worden samen met het geconsolideerde jaarverslag van de Groep over het boekjaar afgesloten op 31 december IFRS 3 Bedrijfscombinaties (herzien in 2008) De herziening van de standaard (IFRS 3R) brengt een aantal belangrijke wijzigingen in de boekhoudkundige vereisten voor bedrijfscombinaties met zich mee. Het behoudt de belangrijkste eigenschappen van de boekhoudkundige verwerking volgens de aankoopmethode, nu overnamemethode genoemd. - IAS 27 Geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening (herzien in 2008) De toepassing van IFRS 3R heeft ervoor gezorgd dat de herziene IAS 27 (IAS 27R) tegelijk moest worden toegepast. IAS 27R introduceerde wijzigingen in de boekhoudkundige vereisten voor transacties met niet-controlerende belangen (voorheen minderheidsbelangen genaamd) en het verlies van zeggenschap over een dochteronderming. De Groep had tijdens de huidige periode geen transacties met niet-controlerende belangen en heeft geen belangen in het eigen vermorgen van dochterondermingen van de hand gedaan. Daarom heeft de toepassing van IAS 27R geen impact gehad op de financiële staten van de huidige periode. - Verbeteringen op IFRS standaarden 2009 De verbeteringen op IFRS standaarden 2009 ( 2009 verbeteringen ) hebben diverse kleine wijzigingen aan IFRS standaarden met zich mee gebracht. De enige wijziging die van belang is voor de Groep heeft betrekking op IAS 17 Leaseovereenkomsten. De wijziging vereist dat leasing van land als financiële of operationele leasing wordt geclassificeerd overeenkomstig de algemene principes van IAS 17. Vóór deze wijziging vereiste IAS 17 gewoonlijk dat een leasing van land geclassificeerd werd als operationele leasing. De Groep heeft de classificatie van de elementen die tot land behoren herbeoordeeld voor de op 1 januari niet-vervallen leaseovereenkomsten op basis van informatie bekend bij aanvang van deze leases en heeft bepaald dat geen van deze leases moet geherclassificeerd worden. BELANGRIJKE BOEKHOUDKUNDIGE GRONDSLAGEN De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers werden opgemaakt in overeenstemming met de waarderingsregels zoals toegepast in het geconsolideerde jaarverslag over het boekjaar eindigend op 31 december Volgende standaarden en interpretaties, herzien of nieuw gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB) zijn van toepassing voor de rapporteringsperiode die begint op 1 januari De verplichte toepassing van de aanpassingen of van verbeteringen van standaarden en interpretaties, zoals hierboven weergegeven, heeft geen materiële effecten gehad op de financiële positie en prestaties van de Groep. De boekhoudkundige grondslagen werden consistent toegepast doorheen de Groep om deze verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers op te maken. 16 # SIOEN halfjaarverslag 2010

17 SEIZOENSINVLOEDEN VAN DE ACTIVITEITEN Het geconsolideerd overzicht van het resultaat uit voortgezette activiteiten werd voorheen steeds beïnvloed door de seizoensgebondenheid van de coating activiteiten, als gevolg waarvan het resultaat van de Groep werd gerealiseerd tijdens de eerste twee kwartalen van het jaar. Echter, de divisie apparel (textielactiviteit), waarvan de omzet op niveau blijft en het resultaat hoofdzakelijk in het derde en vierde kwartaal wordt gerealiseerd, wordt steeds belangrijker binnen de Groep. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN EN TRANSACTIES Het management van de Groep gelooft dat de Groep goed gepositioneerd is in de huidige economische omstandigheden. Factoren die hiertoe bijdragen zijn: - Er wordt niet verwacht dat de Groep bijkomende financieringsnoden zal hebben in de komende 12 maanden omwille van de sterke liquiditeitsreserves en bestaande kredietfaciliteiten. Er zijn geen covenants waaraan de Groep moet voldoen. - De belangrijkste klanten van de Groep hebben geen financiële problemen gekend. De kredietkwaliteit van de handelsvorderingen wordt als goed beschouwd per 30 juni Algemeen gezien bevindt de Groep zich in een gezonde situatie ondanks de huidige economische omgeving en beschikt de Groep over voldoende kapitaal en liquiditeiten om de operationele activiteiten en schulden te kunnen financieren. De doelstellingen en het beleid van de Groep voor wat betreft het beheer van kapitaal, krediet- en liquiditeitsrisico zijn beschreven in het recentste jaarverslag beoordelingscriteria TOEGEPAST BIJ DE WAARDERINGSREGELS Bij de toepassing van de waarderingsregels is in bepaalde gevallen een boekhoudkundige beoordeling nodig. Deze beoordeling wordt gemaakt door onzekere, toekomstige evoluties zo accuraat mogelijk in te schatten en op te volgen. Het management bepaalt haar beoordeling op basis van verschillende realistisch ingeschatte parameters, zoals toekomstige marktverwachtingen, sectorgroeivoeten, industriestudies, budgetten en meerjarenplannen, verwachte rentabiliteitsstrudies enz. Zijn als belangrijkste elementen binnen de Groep hieraan onderworpen: bijzondere waardeverminderingen, voorzieningen en uitgestelde belastingen. Test op bijzondere waardeverminderingen over het eerste halfjaar 2010 Om alle belanghebbenden voldoende kennis te verschaffen over de financiële draagkracht van de Groep, hebben we de realiseerbare waarde van de activa opnieuw geëvalueerd. De basisassumpties die werden toegepast voor alle divisies van de Groep, zoals beschreven in het geconsolideerd jaarverslag van 2009, zijn nog steeds geldig en herziening op basis van de laatste ontwikkelingen heeft niet voor wijzigingen gezorgd. Er zijn geen aanwijzingen dat bijkomende bijzondere waardeverminderingen nodig zijn voor de eerste helft van dit jaar. SIOEN halfjaarverslag 2010 # 17

18 SEGMENTINFORMATIE in duizenden euro De Groep heeft IFRS 8, Operationele segmenten, toegepast. Voor de bepaling van de operationele segmenten volgt het management de structuur van de divisies van de Groep, die de belangrijkste producten en diensten van de Groep vertegenwoordigen. Elk van deze operationele segmenten wordt afzonderlijk beheerd en elk van deze divisies vereist verschillende technologieën, middelen en marketing aanpak. De toepassing van IFRS 8 heeft de samenstelling van de operationele segmenten binnen de Groep niet gewijzigd ten opzichte van het laatste jaarverslag. Binnen IFRS 8 zijn de gerapporteerde segmentresultaten gebaseerd op informatie die intern wordt verschaft aan de Directieraad ( Chief operating decision maker ). De segmentresultaten worden hierna gereconcilieerd met de Groepswinst of verlies. De chief operating decision maker beoordeelt de segmentresultaten op basis van het resultaat uit operationele activiteiten. De berekeningswijze die de Groep gebruikt voor de segmentrapportering volgens IFRS 8 is dezelfde als deze gebruikt in het laatste jaarverslag, behalve dat met bepaalde elementen geen rekening wordt gehouden bij de bepaling van het resultaat uit operationele activiteiten van de operationele segmenten (sommige resultaten uit operationele activiteiten van het hoofdkantoor). Bovendien werden activa van het hoofdkantoor (de Groep), zoveel mogelijk toegewezen aan de segmenten. De operationele activiteiten van de Groep worden opgedeeld in vier segmenten: coating, apparel, chemicals en industrial applications. Deze segmenten vormen de basis waarop de Groep de segmentinformatie rapporteert. De belangrijkse producten en diensten van elk van deze segmenten worden beschreven in het jaarverslag van Intersegmentverkopen worden uitgevoerd aan geldende marktvoorwaarden. Gedurende de 6 maanden tot 30 juni 2010, zijn er ten opzichte van de voorgaande periode geen wijzigingen geweest in de methode gebruikt voor de bepaling van operationele segmenten en gerapporteerde segmentresultaten. SEGMENT OMZETTEN EN RESULTATEN Coating Apparel Industrial Chemicals Groep Totaal uit voortgezette applications activiteiten 6 maanden eindigend op 30 juni 2010 Externe omzet Intersegment omzet Segmentwinst uit operationele activiteiten Jaar eindigend op 31 december 2009 Externe omzet Intersegment omzet Segmentwinst uit operationele activiteiten maanden eindigend op 30 juni 2009 Externe omzet Intersegment omzet Segmentwinst uit operationele activiteiten De segmentwinst uit operationele activiteiten weerspiegelt de gerealiseerde opbrengst voor elk segment zonder toewijzing van centrale administratiekosten, belastingen en financiële resultaten. Dit is het cijfer dat gerapporteerd wordt aan de chief operating decision maker met het oog op de toewijzing van middelen en de beoordeling van de prestaties van de segmenten. 18 # SIOEN halfjaarverslag 2010

19 Segmentresultaat uit operationele activiteiten kan worden gereconcilieerd met de Groepswinst of het Groepsverlies op volgende wijze: 6 maanden jaar eindigend 6 maanden eindigend op 30 juni 2010 op 31 december 2009 eindigend op 30 juni 2009 Segmentwinst uit operationele activiteiten Reconciliërende elementen: Eliminatie van intersegment winsten Resultaat uit operationele activiteiten Financiële lasten Financiële opbrengsten Winst/verlies voor belastingen SEGMENTACTIVA EN -PASSIVA Coating Apparel Industrial Chemicals Gerelateerd Niet- Totaal applications aan niet voort- toegewezen gezette operaties eliminaties 6 maanden eindigend op 30 juni 2010 Segmentactiva Segmentpassiva Jaar eindigend op 31 december 2009 Segmentactiva Segmentpassiva OVERIGE SEGMENTINFORMATIE Coating Apparel Industrial Chemicals Hoofdkantoor Totaal applications 6 maanden eindigend op 30 juni 2010 Afschrijvingen Toevoegingen aan vaste activa Jaar eindigend op 31 december 2009 Afschrijvingen Toevoegingen aan vaste activa maanden eindigend op 30 juni 2009 Afschrijvingen Toevoegingen aan vaste activa SIOEN halfjaarverslag 2010 # 19

20 WISSELKOERSEN Code koers 30 juni december juni 2009 EUR gemiddelde slot USD gemiddelde slot GBP gemiddelde slot RMB gemiddelde slot PLN gemiddelde slot TDN gemiddelde slot UAH gemiddelde slot BELASTINGEN in duizenden euro Reconciliatie tussen belastingen en winst van het boekjaar voor belastingen: 6 maanden eindigend op 30 juni Winst/verlies voor belastingen Belastingen berekend aan de theoretische belastingvoet (1) % % Belastingimpact van: Effect van verworpen uitgaven in de bepaling van de belastbare winst % % Effect van inkomsten die vrijgesteld zijn van belastingen % % Niet-erkende uitgestelde belastingvorderingen % % Uitgestelde belastingvorderingen op het verlies van het huidige jaar % % Uitgestelde belastingvorderingen op voordien niet-erkende verliezen % Nieuwe waardering van voordien erkende belastingvorderingen Aanpassingen in het huidige jaar in verband met de huidige belasting van voorgaande jaren % % Notionele interestaftrek % % Belastingen op uitgekeerde winsten (DBI) (2) Overige % Belastingen op winst zoals in de resultatenrekening % % (1) is de gewogen gemiddelde belastingvoet (2) reserves worden niet uitgekeerd naar de moederonderneming tenzij dit mogelijk is onder een belastingsvrij regime 20 # SIOEN halfjaarverslag 2010

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29 februari 2016, 07u00 INHOUD 1. SAMENVATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 4 2. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Aankondiging jaarresultaten 2016

Aankondiging jaarresultaten 2016 Aankondiging jaarresultaten 2016 2 Inhoudstafel Inhoud Samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening... 4 Commentaar bij de geconsolideerde resultatenrekening... 5 Resultaat per aandeel... 6 Vooruitzichten...

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Resultaten eerste semester 2017

Resultaten eerste semester 2017 Resultaten eerste semester 2017 Gereglementeerde informatie - Persbericht Sioen Industries, 25 augustus 2017-17u45 Inhoudstafel Inhoud Samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening... 6 Balans

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening van Sioen Industries Groep over het boekjaar (inclusief het remuneratieverslag) 1. Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei

Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei PERSMEDEDELING Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei Gent, België, 21 november 2013 Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) heeft vandaag haar

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005 Op en voor de periode van zes maanden Geconsolideerde Winst- en verliesrekening (niet-geauditeerde cijfers) Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 1 184 854 Netto verkopen 1 040 787 Ontvangen royalty

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders 17 april 2013 Opening Algemene Vergadering Aanstelling stemopnemers Aanstelling secretaris Vaststelling aanwezigheid Goedkeuring definitief bureau

Nadere informatie

Accentis focust op vastgoedbeleggingen

Accentis focust op vastgoedbeleggingen PERSBERICHT Accentis NV Halfjaarresultaten 2008 Accentis focust op vastgoedbeleggingen Merelbeke, 29 augustus 2008 1. Geconsolideerde cijfers 30 juni 2008 1.1 Geconsolideerde resultatenrekening (in 000

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Resultaten eerste kwartaal 2009

Resultaten eerste kwartaal 2009 Resultaten eerste kwartaal 2009 - Netto resultaat van 1,34 miljoen Euro verlies (1,52 miljoen Euro winst in 2008) - Omzetdaling van 65,5 miljoen Euro in 2008 naar 48,9 mijoen Euro EMBARGO tot 28 april

Nadere informatie

VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN

VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN Solvay maakt gebruik van alternatieve prestatie-indicatoren om de financiële resultaten te meten, zoals hieronder beschreven.

Nadere informatie

JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2007

JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2007 JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2007-1 - Niet geauditeerde geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening (in miljoen euro) 30/06/2007 30/06/2006 Wijziging 6M 6M Opbrengsten 106,5 86,1 23,62% Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Veel interesse in reverse listing via Dico

Veel interesse in reverse listing via Dico Voorwaarde: aantrekkelijke waardepropositie voor Dico-aandeelhouders Veel interesse in reverse listing via Dico Bussum, 31 augustus 2011 Zoals eerder gemeld bij de trading update heeft N.V. Dico International

Nadere informatie

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder.

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder. Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten 1H 2017. Onder embargo tot donderdag 24 augustus 2017 om 7u00 CET REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie