Reglement R.A.P. Rally 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement R.A.P. Rally 2013"

Transcriptie

1 Reglement R.A.P. Rally een initiatief van het Heerengenootschap R.A.P. Amsterdam. Door de organisatie opgesteld 2013: Voorzitter Rens Schoonackers Penningmeester Henry van Kouswijk Sponsoringzaken Wijnand Luitjes Marketing & PR Jeroen Konings Deelnemerszaken Maurits van der Does Rally reglement Mark de Zeeuw Met dank aan de vorige edities van de R.A.P. Rally

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Introductie Algemeen Uitrusting Organisatie Dagverantwoordelijke Het R.A.P. Tribunaal Voorzitter R.A.P. Tribunaal Griffier R.A.P. Tribunaal Sancties Veiligheid Alcohol Controle Teamcaptain Route Start Etappes Puntverdeling Opdrachten Tijd Acties Het voortraject De filmwedstrijd Sponsorinkomsten Voor de Start Verkoop van de auto... 9 Appendix 1 Belangrijke telefoonnummers Appendix 2 Document Uitrusting Appendix 3 Noodhulp Appendix 4 Over de organisatie achter de Rally Appendix 5 Rally Auto s Aankoop Auto Export van de auto Stap 1 RDW Stap 2 GWK Stap 3 Verkoop Kostenplaatje

3 1. Introductie Voor u ligt het reglement der R.A.P. Rally Een leidraad die het best tot zijn recht komt tijdens de Rally in de periode van 24 augustus tot en met 1 september. In dit document staat beschreven waar u zich tijdens de Rally aan moet houden en hoe u zich dient te gedragen in de strijd om de felbegeerde titel Winnaar R.A.P. Rally Het reglement is opgezet naar drie kernwaarden: eerlijkheid, creativiteit en veiligheid en het is dan ook van groot belang dat deze waarden worden nageleefd tijdens de Rally. Alleen dan kan de Organisatie garanderen dat de Rally voor eenieder een succes en een onvergetelijke ervaring wordt. Wanneer u verder leest zult u aangaande de onderwerpen uit de inhoudsopgave alle informatie vinden waarvan de Organisatie nodig acht dat u ze moet hebben. Houdt per equipe te allen tijde ten minste één kopij van het wedstrijdreglement bij de hand. 2. Algemeen De R.A.P. Rally 2013 wordt georganiseerd door een selectie van het Amsterdamse Heerengenootschap R.A.P. De zes organisatieleden doen er voor u alles aan om de Rally zo geolied mogelijk te laten verlopen, maar ook hun kunde heeft zijn grenzen en daarom is het voor u belangrijk het volgende te weten: 2.1 De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die deelnemers van de R.A.P. rally eventueel lijden. Een vrijwaring hiervoor is getekend in het document van inschrijving. 2.2 Bij deelname ga je akkoord met de voorwaarden en ben je bekend met het reglement. 2.3 Deelnemers dienen gepaste dekkende verzekeringen te hebben tijdens de rally. a. Autoverzekering b. Ziektekostenverzekering c. WA-verzekering (Groene Kaart, zie appendix 4.3.2) 2.4 De Organisatie accepteert daarnaast geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast zou moeten worden. 2.5 De Organisatie kan te allen tijden, na een geval van overmacht, doen besluiten aanpassingen te maken in het reglement. 2.6 Alles waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie in overleg en naar eigen inzicht. 2.7 De Organisatie kan besluiten deelname van een equipe stop te zetten. 3. Uitrusting Voor aanvang van elke etappe dienen alle zaken uit het Document Uitrusting aanwezig te zijn voordat er gedacht kan worden aan het rijden zelf. Indien niet aanwezig, zal er niet gestart worden door de desbetreffende equipe. Het Document Uitrusting kunt u vinden als Appendix 1 achterin dit wedstrijdreglement. Hiernaast zijn er nog een aantal verplichtingen en restricties aangaande uw uitrusting. 3.1 Uw equipe nummer dient tijdens de etappes volledig zichtbaar te zijn. 3.2 Per equipe dient de team captain te alle tijden bereikbaar te zijn. 3.3 Het gebruik van digitale navigatiesystemen is ten strengste verboden. 3.4 De auto mag gemodificeerd worden, maar dient aan de wettelijke eisen te voldoen. 4. Organisatie De Organisatie van de R.A.P. Rally wordt verzorgd door een selectie getalenteerde manspersonen van het Onafhankelijk Heerengenootschap R.A.P. Amsterdam. Zij delen uw passie voor reizen en 3

4 uitgedaagd worden, alsmede uw instelling voor sportiviteit, kameraadschap en ondernemen. Wat u van hen kan verwachten tijdens de rally staat in het vervolg omschreven. De organisatie rijdt zelf mee met de rally. Tijdens een etappe zijn er altijd drie organisatieleden actief. Bestaande uit een dagverantwoordelijke, een voorzitter van het Tribunaal en een griffier van het Tribunaal. Hierna is het overzicht per dag welke personen dit zijn. 4.1 Dagverantwoordelijke Dag Dagverantwoordelijke Tribunaalvoorzitter Griffier Teamcaptain Teamcaptain 1 Henry Rens Mark Gerwin Christiaan 2 Maurits Jeroen Wijnand Bart v.d. K. Arend 3 Mark Henry Maurits Robbert Rutger 4 Mark + Rens Mark Rens Robert P. Cedric 5 Rens Wijnand Jeroen Reinier Roy 6 Jeroen Maurits Henry Patrick Rico 7 Wijnand Rens Mark Pieter Fred Per dag is er een persoon uit de Organisatie aangewezen om verantwoordelijkheid te dragen voor een soepele gang van zaken op zijn dag. Zijn taken omvatten het informeren van de deelnemers over de activiteiten van die dag, naleving van het draaiboek en het optreden als spilfiguur bij noodgevallen Informatiepunt Wanneer je vragen hebt over het programma of over de afhandeling van reglementaire zaken kan je deze stellen aan de dagverantwoordelijke. De dagverantwoordelijke dient: de gehele dag aanspreekbaar te zijn, in persoon of via de ether adequaat op een vraag over de Rally te kunnen antwoorden kennis over vragen uit het draaiboek en de reglementen paraat te hebben de briefing voor en na de etappe te verzorgen Waar de dagverantwoordelijke niet voor gestoord dient te worden zijn zaken welke hij, met respect tot het bovenstaande, als onbelangrijk kan bestempelen Planner De dagverantwoordelijke heeft zijn dag ingedeeld met in gedachte de mooiste dag uit de rally te verzorgen voor de deelnemers. Hij is op de betreffende dag verantwoordelijk voor: het aanleveren van de opdrachten en activiteiten van die dag en de kwaliteit hiervan. het naleven van het door hem opgestelde dagprogramma en het zorg dragen voor naleving onder de overige deelnemers Noodhulp In geval van nood is de dagverantwoordelijke degene die zorg draagt voor een soepele afhandeling van het ongeval. Hij is te bereiken op het nummer dat in de opdrachten vermeld staat. De procedure voor het vlot afhandelen van een ongeval staat beschreven in Appendix Onbereikbaar In het geval dat de dagverantwoordelijke onbereikbaar is kan contact worden opgenomen met tribunaalvoorzitter. Dit kan enkel gedaan worden.. bij een noodgeval van de deelnemer. indien de dagverantwoordelijke betrokken is bij een ongeval. 4

5 indien de dagverantwoordelijke met de afhandeling van een ongeval bezig is Briefing De briefing zal geleid worden door de dagverantwoordelijke. In de briefing zullen de belangrijkste elementen van de vorige en komende dag worden doorgenomen en zullen de equipes de envelop meekrijgen. Voor de briefing geldt dat: alleen de teamcaptains aanwezig zijn. uitzondering hierop is wanneer de teamcaptain bij een ongeluk betrokken is. bij andersoortige afwezigheid zal hij volgens sectie 12.1 bestraft worden. de dagverantwoordelijke zijn verhaal ongestoord kan vertellen. ieder team de envelop ontvangt. er kort uitgelegd wordt wat de opdracht inhoud en waar de punten te verdienen zijn. de Organisatie vier uur voor aanvang tot wijziging van de aanvangstijd kan besluiten. 4.2 Het R.A.P. Tribunaal Dit orgaan is samengesteld om ervoor te zorgen dat er controle over de wedstrijd kan worden uitgeoefend. Gebaseerd op het Franse rechtssysteem zal het R.A.P. Tribunaal bestaan uit de voorzitter de griffier en twee teamcaptains als Dagjury. Het schema van deelnemers in de Dagjury is te vinden onder paragraaf 4.1. Het tribunaal heeft als taken: het waarderen van ingezonden acties (zie sectie 9.4) op de betreffende dag. het disciplineren bij non-confirmatie aan het wedstrijdreglement. dagscores beoordelen en noteren van de scores op de drie onderdelen aan de griffier. verslag van de dag te doen aan alle deelnemers van de R.A.P. Rally. vertoon van status. Het Tribunaal schrijft een aantal regels voor: Een kwartier voor de zitting neemt het Tribunaal geen stukken meer aan ter evaluatie. Stukken worden schriftelijk aangenomen op de door daarvoor bestemde formulieren. De leden van het Tribunaal zullen zoals beschreven aanwezig zijn. De leden van het Tribunaal hebben zwijgplicht over de besproken acties tot aan het verslag van die dag. Wanneer de Tribunaalvoorzitter met een ongeval belast is. Beslist dagverantwoordelijke of deze het Tribunaal leidt of dat de zitting verschoven wordt. 4.3 Voorzitter R.A.P. Tribunaal Het controle orgaan van de R.A.P. Rally wordt geleid door de tribunaalvoorzitter aangezien de dagverantwoordelijke druk is met accommodatie, restaurant, club, taxi s etc. Elke dag zal ook een ander lid van de Organisatie hoofd van het Tribunaal zijn om eerlijkheid, consistentie en onpartijdigheid te waarborgen. 4.3 Griffier R.A.P. Tribunaal Een onderdeel van het tribunaal is beoordelen of de opdrachten juist zijn uitgevoerd. De taak van de griffier is om de behaalde scores juist in het daarvoor bedoelde Excel bestand noteren. 4.4 Sancties Sancties zijn er om de deelnemers in het gareel te houden en het R.A.P. Tribunaal een middel voor het uitoefenen van hun rechtspraak te bieden. De vergrijpen zijn er in drie gradaties, te weten mild, ernstig en schandalig en hebben hun passende sanctie: 5

6 mild vergrijp aftrek van25 punten ernstig vergrijp aftrek van 50 punten schandalig vergrijp aftrek van 100punten voor vergrijpen die alle redelijkheid en benamingen te buiten gaan is er de buitencategorie waar iedere equipe slechts een keer voor kan worden bestraft: de equipe wordt van de rally geroyeerd. Het Tribunaal beslist hierover. Na het verifiëren van aanklachten en het aftrekken van punten door het R.A.P. Tribunaal kan dit nimmer meer ongedaan worden gemaakt en zal er jurisprudentie gelden op soortgelijke gevallen in de toekomst. Als de aanklager een beklaagde onterecht beschuldigt zullen de punten bij deze equipe in mindering worden gebracht. 5. Veiligheid Een van de hoofdzaken van de R.A.P. Rally 2013 is Veiligheid met een hoofdletter V. De auto s van maximale aanschafwaarde van 500,- benadrukt de noodzaak van een goede uitrusting en verantwoordelijk gedrag onderweg. Om veiligheid te waarborgen dient iedere deelnemer zich te houden aan de volgende regels: Gij zult niet opzettelijk botsen met een medeweggebruiker. Gij zult geen andersoortige mechanische schade toebrengen aan rallywagens. Gij zult de verkeersregels handhaven naar beste kunnen. 5.1 Alcohol Alcohol is gezellig en sfeerverhogend en binnen het rally programma is dan ook voldoende ruimte om van tijd tot tijd een vrolijke versnapering tot u te nemen. Daarentegen is alcohol een slechte combinatie met autorijden. Als organisatie doen we een beroep op uw gezonde boerenverstand: zorg voor een fitte rijder bij de start en drink nooit alcohol in de auto. 5.2 Controle Het kader controle zal voornamelijk door de deelnemers zelf verzorgd worden, want de jury rijdt zelf ook naar de volgende bestemming. Tijdens de rally zal het grootste deel van de controle dus gebeuren door de competitie. Punten zullen worden toegekend dan wel afgetrokken wanneer er harde bewijzen bij de jury terechtkomen in de vorm van fotografisch materiaal, afgebroken onderdelen van het chassis of bekentenissen. De procedure voor de controle is als volgt: Bij vaststelling van een vergrijp dient het vergrijp voldoende vastgelegd te worden. Tot een kwartier voor de start van het Tribunaal kan het vergrijp worden ingediend. Het Tribunaal beraadt zich en geeft verslag van haar beslissingen, waarbij punten kunnen worden toegekend of afgetrokken. 6. Teamcaptain De teamcaptain vervult een bijzondere rol binnen de R.A.P. Rally. Hij/zij is aanvoerder van zijn team en we verwachten dan ook dat hij/zij zich als dusdanig zal opstellen. Een teamcaptain mag/kan taken delegeren binnen zijn/haar team, maar blijft altijd eindverantwoordelijk. Voorbeeld: het is geen probleem om een vervanger naar de Captains briefing te sturen, maar komt de vervanger te laat, blijft het de verantwoordelijkheid van de teamcaptain. Wat wordt er o.a. verwacht van de teamcaptain: Vanuit de organisatie is de Teamcaptain het aanspreekpunt naar het team. Alles wat tegen de teamcaptain verteld wordt, dient de teamcaptain door te geven aan het team. Teamcaptain is verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van opdrachten en finishtijd. Teamcaptain woont STIPT op tijd de captains briefing bij. Teamcaptain zorgt voor een fitte rijder bij de start van een etappe. 6

7 7. Route De R.A.P. Rally 2013 bestaat uit een uitdagende rit dwars door Europa. Wij gaan u niet vervelen met de details aangezien u deze zelf tijdens de etappes mag ondervinden. Het enige wat u bij de start op 24 augustus dient te weten is dat u op de eindbestemming per vliegtuig zal terugkeren naar Amsterdam. 8. Start Ten tijde van de rally zal er enkele minuten voor de start een zwarte envelop uitgereikt worden waarin de opdrachten bekend worden gemaakt en de eindbestemming van de etappe. Bij de finish zal een nieuw pittoresk dorpje voor een dag ons thuis heten en zullen wij doen als de lokale bevolking. Een herberg/hotel/hostel zal ons huizen voor de nacht waarna wij de volgende ochtend ons weer opmaken voor de volgende etappe met al zijn uitdagingen. Ons einddoel is om allemaal de eindbestemming te halen alwaar er speciaal voor ons een passend feest gegeven wordt. Voor de start geldt dat: Bij de start in Amsterdam zal voor vertrek de aanwezigheid van rijbewijs, paspoort en zorgpas worden gecontroleerd Een equipe die te laat bij de start verschijnt, als laatste zal starten en worden afgerekend op de originele starttijd. Er twee minuten tussen de start van elke equipe zitten. De equipe van de dagvoorzitter als laatste start. 9 Etappes Moordende competitie gaat iets te ver, maar de uitdrukking de dood of de gladiolen zal in de buurt komen van je te wachten staat als je het lef hebt om de uitdaging van de R.A.P. Rally aan te gaan. Verleidelijke stroken asfalt, misleidende wegmarkering, geniepige kruispuntjes, kaarsrechte bergwegen en andere verwarrende omstandigheden zullen het onze deelnemers zeer moeilijk gaan maken om elke dag toch weer de eindstreep te halen. Echter, het rijden op zich is nog niet alles; tijdens de etappes zullen er geestverlammende, opruiende, ongrijpbare en volstrekt idiote opdrachten vervuld moeten worden die eveneens zeer belangrijk zijn voor het dagklassement. Om het voor de deelnemers in de trant van de kernwaarde creativiteit nog uitdagender te maken zijn er met humor, schoonheid, intrige en porno ook ruimschoots punten te verdienen. Echter zullen punten in mindering worden gebracht wanneer de equipe het R.A.P. Tribunaal misleid, onveilig gedrag vertoont, medecoureurs in moeilijkheden brengt. Het nulpunt is hierin de nietszeggende scheidslijn. 9.1 Puntverdeling Elke etappe zal uit drie onderdelen bestaan: de opdracht de tijd en overige acties. Per etappe zijn er maximaal 1000 punten te verdienen. Net als bij elke competitie is dit een vast aantal. 7

8 Positie Opdracht Tijd Actie max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max. 9.2 Opdrachten Zoals het R.A.P. betaamd zal er tijdens de Rally van de deelnemers de nodige creativiteit verlangd worden bij het vervullen van opdrachten onderweg. Bij de ochtendbriefing zal iedere equipe de opdrachten ontvangen in een envelop. Deze opdrachten dienen voor het eind van elke etappe vervuld te zijn. Op basis van tijdstip van inzending en juistheid in geschrifte zal de score bepaald worden en vallen er wedstrijdpunten te verdienen. Per etappe zal het vervullen van de opdracht in grote mate van invloed zijn op het dagklassement zodat enige ongelijkheid in uitrusting minder bepalend zal zijn. 9.3 Tijd Uit veiligheidsoverwegingen zijn er met snelheid 35% van de punten te verdienen. Gebruik het boerenverstand als het om snelheid gaat. Bijvoorbeeld: op de snelweg kun je harder rijden dan in een woonwijk. Onverantwoordelijk gedrag levert dan sancties op. 9.4 Acties De lol houdt niet op bij opdrachten onderweg en adrenaline door etappezeges, want hiernaast zijn er gedurende de hele periode van de rally tevens punten te verdienen met ludieke acties, mooie verhalen en andere speciale verdiensten. Als het tribunaal de dag voor gezien verklaart zullen alle doorgegeven acties na beraad worden geclassificeerd en zal deze score voor aanvang van de volgende etappe aan de stand toegevoegd worden en openbaar worden gemaakt. Acties kunnen schriftelijk doorgegeven worden, maar wanneer ze kracht worden bijgezet doormiddel van beeldmateriaal en geluid zullen ze hoger gewaardeerd worden. Het onderdeel Acties zal worden ingedeeld naar subjectieve waarde die het R.A.P. Tribunaal hecht aan de resultaten van de betreffende etappe, omdat bijvoorbeeld intrige en porno van nature niet numeriek zijn. De acties van die dag zullen door het Tribunaal kritisch bekeken en becijferd worden. Hiervoor geld dat: een mooie actie 20 punten waard is. een briljante actie 40 punten waard is. een legendarische actie 50 punten waard is. 8

9 na het verifiëren van de actie en het toekennen van punten door het R.A.P. Tribunaal dit nimmer meer ongedaan kan worden gemaakt en er jurisprudentie geldt op soortgelijke gevallen in de toekomst. 10 Het voortraject In de aanloop naar de Rally zullen er om de competitie op gang te brengen op verschillende vlakken ook punten te verdienen zijn. Punten zijn te verdienen met mooie acties, sponsorinkomsten en de filmwedstrijd. In deze periode worden er nog geen punten afgetrokken, tenzij de organisatie daartoe de noodzaak ziet De filmwedstrijd Filmpjes worden 10 augustus op de deelnemersactiviteit gepresenteerd. In dit ludieke filmpje moeten de volgende elementen bevatten: team en teamleden, de auto, thema, mooie acties. plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten 1ste 200 3de 150 5de 100 7de 50 9de 10 2de 175 4de 125 6de 75 8ste Sponsorinkomsten Voor de sponsorinkomsten zijn een hoop punten te behalen. Het is daarom ook belangrijk om er op tijd mee te beginnen. Deze punten zijn per team berekend en gelden pas vanaf de individuele 150 euro die terug te verdienen zijn. De punten zijn als volgt opgesteld: Euro punten Euro punten Euro punten Euro punten Voor de Start Punten zullen redelijkerwijs naar believen worden uitgedeeld door het R.A.P. Tribunaal. Originaliteit (thema) max. 100 Auto (gewicht-pk) max. 100 Poedelprijs Faalhaas Filmpje max. 200 Sponsordag- bijdrage Verkoop van de auto Het is in de geest van R.A.P. dat er voor elk team een laatste uitdaging wacht op de eindbestemming. Iedere equipe zal hun auto verkopen en degene met de hoogste meerwaarde tegen de snelste tijd zal voor een laatste maal gewaardeerd worden. Dit zal gebeuren volgens de volgende tabel. plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten 1ste 300 3de 200 5de 125 7de 75 9de 25 2de 250 4de 150 6de 100 8ste Om aanspraak te maken op de punten zal een bewijs van verkoop bij de wedstrijdleiding moeten worden ingeleverd. 9

10 Appendix 1 Belangrijke telefoonnummers Organisatie: Rens Schoonackers Henry van Kouswijk Wijnand Luitjes Jeroen Konings Maurits van der Does Mark de Zeeuw Appendix 2 Document Uitrusting Een equipe die meedingt naar de eerbiedwaardige titel Winnaar R.A.P. Rally 2013 dient bij elke start aan de volgende eisen minimaal te voldoen. 1 Eigendomsbewijs van wagen tegen aanschafprijs van maximaal 500 euro (exclusief overdrachtsbetalingen, belastingen en modificaties). 2 Straatlegaal m.b.t. de Europese verkeersregelgeving. (APK gekeurd) 3 Europese pechverzekering. 4 In het bezit zijnde van gereedschap om kleine herstelwerkzaamheden eigenhandig te verrichten. Dit houdt in: de gevarendriehoek, een (of meerdere) reservewiel(len), krik, startkabels en bovenal kennis van auto- en motortechniek. 5 Wegenkaarten 6 Geldige Paspoorten 7 Geldige Rijbewijzen 8 Geldige zorgverzekeringpas 9 Voldoende chartaal geld als buffer voor onvoorziene uitgaven. 10 Verkoopdocumenten voor de buitenlandse verkoop. 11 (Zie document Legale Afhandeling )Europese ziektekostenverzekering/ EHIC. 12 Twee autosleutelsets 13 ANWB lidmaatschap, inclusief Vervangend Vervoer. 14 Telefoonnummers voor blokkade van pinpassen en GSM. 15 Thuisnummers in portemonnee. *Denk eraan dat je bagage voor de terugvlucht 30 kilo mag wegen. Appendix 3 Noodhulp Aan de hand van deze handleiding kunnen ongevallen zo snel mogelijk verholpen worden, dus neem dit document ter hande als je in deze situatie terechtkomt. 1. Breng jezelf in veiligheid (bijv. achter vangrail) 2. Waarschuw pechhulp 3. Meld geval van pech aan dagverantwoordelijke via telefoon/sms. Houd rekening met de volgende punten: a. Precieze locatie van rally team b. Inschatting van omvang pech / schade c. Inschatting hoe lang het zal duren voordat rally voorgezet kan worden 4. Los probleem met behulp van wegenwacht op en vervolg rally na dagverantwoordelijke op hoogte gesteld te hebben. Indien de rally niet vervolgd kan worden: a. dagverantwoordelijke op de hoogte stellen. Deze zal kijken of er auto s in de buurt zijn die gestrande coureurs op kunnen pikken. b. Worst case scenario moet de dagverantwoordelijke terugrijden om rally rijders op te pikken. (*) c. Rally team zorgt voor afvoer auto en verdeelt zich op eigen initiatief onder andere auto s. *In geval van een ANWB-lidmaatschap met Europese dekking en Vervangend Vervoer 10

11 5. De Rally vervolgt als gewoonlijk. Hoe te handelen in geval van ongeval met letselschade? 1. Blijf kalm 2. Breng jezelf in veiligheid (bijv. achter vangrail) 3. Waarschuw lokale hulpdiensten (zie appendix voor telefoonnummer) 4. Beweeg slachtoffers niet, behalve in geval van gevaar 5. Pas Eerste Hulp toe 6. Na 1e hulp, stel dagverantwoordelijke op de hoogte. Houd rekening met de volgende punten: a. Precieze locatie van rally team b. Inschatting van omvang schade en aard van verwondingen c. Prognose over voortzetting rally 7. Dagverantwoordelijke kijkt of er teams in de buurt zijn en zal deze, indien nodig, richting ongeluk sturen. 8. Laat hulpverlening over aan lokale hulpverleners, zij zijn de professionals. 9. Stel dagverantwoordelijke op de hoogte van afloop/verloop van afwikkeling. Appendix 4 Over de organisatie achter de Rally De R.A.P. Rally draag niet voor niets haar unieke naam. Aangevoerd door zes gedreven R.A.P. leden is deze derde editie tot stand gekomen. Voor de rally deelnemers die nieuw zijn met R.A.P. volgt een korte uitleg over het enige onafhankelijke herengenootschap te Amsterdam. Het onafhankelijke herengenootschap R.A.P. (Rare Appotus Prominentis) is in 2004 opgericht en heeft door de jaren heen haar besloten karakter behouden. De kleinschaligheid van het enige onafhankelijke herengenootschap van Amsterdam creëert verbondenheid met een onverplicht karakter. R.A.P.- leden delen veelal een economische achtergrond, ondernemingsgeest, spontaniteit en gezelligheid. R.A.P. heeft als doel, het werkzame leven van haar leden extra invulling te geven op zowel sociaal als intellectueel vlak. Binnen R.A.P. staan een aantal punten centraal. Allereerst tracht het de sociale contacten te bevorderen tussen studenten van verschillende opleidingen en jaren. Naast het bevorderen van sociaal contact stimuleert R.A.P. het organisatietalent van leden. Van leden wordt verwacht dat zij met initiatieven komen en activiteiten zullen opzetten ten behoeve van de overige R.A.P. leden. Binnen R.A.P. wordt het op prijs gesteld dat leden ook deelnemen in andere commissies en organisaties. Er zijn door een groot aantal R.A.P.ers al mooie dingen bereikt en daar zijn we trots op! Het uitwisselen van ervaringen en ideeën op R.A.P. borrels heeft zeker bijgedragen aan deze succesverhalen en zal dit in de toekomst ook zeker blijven doen! Internet: Appendix 5 Rally Auto s Vooropgesteld, de R.A.P. rally is een erg kostbare aangelegenheid. Wij studenten/young professionals, die het vaak nog niet al te breed hebben zullen ook dit maal onze portefeuille weer eens gaan moeten leegschudden. Maar nu niet om het minste of geringste, in dit geval gebeurt dit voor het meest legendarische evenement dat u uw leven lang zult heugen! Onze geweldige rally staat of valt natuurlijk met het vervoermiddel, de auto! Dit vervoermiddel dat inmiddels meer dan een eeuw bestaat sinds de beste dr. ing. Carl Benz zijn eerste model op de markt bracht gaat ons als het goed is een hoop plezier bezorgen. Maar zoals ik iemand wel eens heb horen zeggen: ieder voordeel heb zijn nadeel, en ja ook ditmaal is er een nadeel. En wel, een 11

12 financieel nadeel! Het wel en wee van onze wagens hangt van een hoop aspecten af, maar voordat wij goed van start kunnen gaan zullen er een aantal investeringen gedaan moeten worden die hoogstwaarschijnlijk niet tot een al te hoge ROI zullen leiden. 5.1 Aankoop Auto De aanschaf van een auto is meestal een dure aangelegenheid. Dit maal is de aanschafprijs echter aan regels gebonden. De aanschafprijs van de auto mag namelijk niet meer bedragen dan 500,- Dit om de kosten een beetje te drukken en de concurrentie redelijk gelijk te houden. Bovendien zal dit tevens de handelsgeest en creativiteit van de Rappers stimuleren, want wie verschijnt er uiteindelijk met de mooiste en beste auto aan de startlijn. Dit vooruitstrevende op 4 wielen aangedreven voorwerp zal een week lang als thuis gaan aanvoelen. Als je de auto gaat kopen denk dan ook aan zaken als het gewicht, het brandstofverbruik, het type brandstof enzovoorts. Bovendien moet ook worden gelet op een aantal zaken die wettelijk verplicht zijn. Denk hierbij aan een APK-keuring, zorg ervoor dat deze ten tijde van de rally geldig is want anders mag er niet gereden worden. Ook met de motorrijtuigenbelasting kan rekening worden gehouden bij de aankoop, deze is namelijk afhankelijk van het gewicht van de auto. Tevens dient aandacht te worden besteed aan het gedane onderhoud aan de auto, let op de onderhoudsboekjes, check de kilometerstand, noem het maar op. Gegevens omtrent de auto kun je altijd even opvragen via de RDW en ook op Autoweek kan informatie ingewonnen worden. Zie hiervoor https://ovi.rdw.nl/ en Top 10: Voorkom het kopen van een slechte auto; Weet van wie u koopt 1 Maak een afspraak bij de verkoper thuis. 2 Vraag de verkoper om legitimatie en noteer de nummers van deze documenten. 3 Verzoek de verkoper mee te gaan naar het Postkantoor voor de vrijwaring. 4 Betaal bij voorkeur per bank en niet contant. Weet wat u koopt 5 Controleer het kenteken via RDW.nl, print deze gegevens uit en vergelijk deze met de voertuiggegevens. 6 Stel vast dat alle sleutels origineel zijn en allemaal op alle deursloten en het contactslot werken. 7 Controleer op zichtbare braakschade. 8 Controleer het onderhoudsboekje en eventuele onderhoudshistorie. 9 Controleer de kilometerstand via NAP.nl. 10 Controleer een eventueel in de ruiten gegraveerd kenteken. Een scherpe handelaar denkt bij de aankoop van de auto ook aan de verkoop van de auto. In deze editie van de rally is het van belang dat uw auto voldoet aan de Euro 3 emissienormen*. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u voor onvoorziene kosten komen te staan op het moment van verkoop. Anderzijds kunt u ook uw wagen vooraf laten voldoen aan deze eisen. *http://en.wikipedia.org/wiki/european_emission_standards 5.2 Export van de auto Omdat de auto voorgoed in het buitenland achterblijft, moet u de kentekenregistratie in Nederland bij de RDW beëindigen op het moment van export. Dit is belangrijk voor het stopzetten van de voertuigverplichtingen (Motorrijtuigenbelasting, Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering en APK). U hoeft het kenteken niet op naam te hebben om de uitvoer te regelen. Wel moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Het is aan te raden dat de persoon die het kenteken voor het voertuig wil aanvragen, zelf de uitvoer komt regelen. Hiervoor gaat u naar een RDW-keuringsstation, naar een klantenservicebalie in Veendam of Zoetermeer of naar een RDW erkend bedrijf met de 12

13 erkenning Export Dienstverlening. Deze is herkenbaar aan het muurschild en de erkenningssticker Export Dienstverlening. Het exportdocument is slechts twee weken geldig. Verzekeren Wil je de auto eerder dan de rally gebruiken dan dient deze ook WA-verzekerd te worden, waarbij de hoogte van de premie afhangt van de bestuurder. Zijn leeftijd, schadevrije jaren etc. spelen allemaal mee in de premieberekening. De kosten hebben wij geschat op 35 totaal, op basis van de goedkoopste verzekering volgens Stap 1 RDW Voor het aanmelden van de uitvoer heeft u nodig: Een geldig legitimatiebewijs. Het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs van het kenteken. De kentekenplaten (-plaat) van uw voertuig Let op! Het is niet verplicht om het Voertuigbewijs te tonen, maar als u het Voertuigbewijs niet bij zich heeft, moet u wel beschikken over het chassisnummer. Dat moet u invullen op de uitvoerverklaring. De medewerker vraagt u vervolgens om een 'uitvoerverklaring' in te vullen. U overhandigt het ingevulde formulier en de kentekendocumenten aan de medewerker. Ook de kentekenplaten levert u in. Na controle krijgt u van de medewerker: Een uitvoerverklaring in tweevoud: het origineel (wit) en een kopie (de groene doorslag). Deze uitvoerverklaring is het enige bewijs dat uw voertuig officieel voor uitvoer is aangemeld in de kentekenregistratie en dat u niet langer aansprakelijk bent voor de voertuig-gebonden verplichtingen (belasting, WA, APK). Het gestempelde Tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs. Op het moment dat de RDW de uitvoer accepteert, vervalt de geldigheid van het kentekenbewijs. U mag dan met uw voertuig geen gebruik meer maken van de openbare weg, tenzij u een uitvoerkenteken aanvraagt. Het uitvoerkenteken Bij de aanmelding van uitvoer kunt u aangeven of u nog met het voertuig gebruik wilt maken van de openbare weg of dat u het voertuig op een trailer vervoert. Als u van de openbare weg gebruik maakt, heeft u een uitvoerkenteken nodig. Dit uitvoerkentekennummer wordt dan op de uitvoerverklaring ingevuld. U krijgt dus geen apart document hiervoor. De RDW geeft het uitvoerkenteken direct af als u de uitvoer aanmeldt (bij een RDW-keuringsstation, de RDWklantenservicebalie in Zoetermeer of Veendam of bij een RDW erkend bedrijf met de erkenning Export Dienstverlening). Het uitvoerkenteken is 14 dagen geldig. De kentekenplaten moet u zelf laten maken. Voor de rit naar een platendrukkerij voldoet een stuk karton met het uitvoerkenteken. Zorg er wel voor dat het voertuig in die periode export-verzekerd is (zie 5.2.2) en dat het APK-goedgekeurd is. Een aantal belangrijke zaken Mist u het Overschrijvingsbewijs bij uitvoer, dan kunt u hiervoor op de uitvoerverklaring een handtekening plaatsen. U kunt dit alleen doen als u zelf de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig bent. Dit is alleen mogelijk bij de RDW. Niet bij een RDW erkend bedrijf. 13

14 Als u het Voertuigbewijs mist, is het aan te raden om een vervangend kentekenbewijs aan te vragen voordat u het voertuig voor uitvoer aanmeldt. Sinds 1 juni 2004 is het verplicht om het volledige kentekenbewijs in het buitenland te tonen! Als u een voertuig voor uitvoer aanmeldt bij de RDW hoeft u het voertuig niet te tonen Stap 2 GWK In samenwerking met VWE (voertuiginformatie en -documentatie, verzorgt GWK Travelex dienstverlening op het gebied van auto-export. De gehele export-procedure kan hier ook worden geregeld. Het dichtstbijzijnde GWK kantoor zit op station Sloterdijk. Bij de vestigingen kunt u terecht voor o.a.: Uitvoerverklaring Uitvoerkenteken VWE Exportcertificaat Groene kaart (autoverzekering buitenland) Car Assistance (wegenwacht) Verklaring Type Goedkeuringsgegevens (ook wel CoC, Cerfiticate of Confirmity) Combinaties van deze services, denk aan verzekering bij een bestaande uitvoer, zijn natuurlijk ook mogelijk. Dit geldt ook indien u uw huidige autoverzekering heeft omgezet naar een exportverzekering van dezelfde maatschappij. Wat moet u meenemen om een voertuig voor export aan te melden? Kentekenbewijs deel I A Kentekenbewijs deel I B Overschrijvingsbewijs/Kopie deel II Kentekenplaten of een uitvoerverklaring Geldig legitimatiebewijs Geldige APK indien uitvoerkenteken nodig Indien één van deze delen ontbreekt, is export NIET mogelijk. Openingstijden voor exportdienstverlening: - maandag t/m vrijdag uur - zaterdag uur Uitvoerverklaring (gelijk aan RDW) De uitvoerverklaring is het belangrijkste document dat u nodig heeft als u een auto wilt exporteren. Dit is het bewijs dat uw voertuig officieel voor uitvoer is aangemeld in het kentekenregister. U bent dan niet langer aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen. Met het verkrijgen van dit document vervalt de geldigheid van het kentekenbewijs en mag u met uw voertuig geen gebruik meer maken van de openbare weg, tenzij u een uitvoerkenteken aanvraagt. Om een uitvoerverklaring te verkrijgen, neemt u de volgende zaken mee naar de GWK Travelex vestiging: Het volledige, meest recente kentekenbewijs Deel I (IA), Deel II(IB) en Kopie Deel III/ Overschrijvingsbewijs (II); De bijbehorende kentekenplaat/-platen (GAIK plaat/ platen); Origineel en geldig legitimatiebewijs koper. 14

15 Wanneer een voor uitvoer/export aangemeld voertuig gebruik gaat maken van de openbare weg, ofwel rijdend naar het land van bestemming gaat, is een uitvoerkenteken benodigd. Bij de aanmelding voor export worden de Nederlandse kentekenplaten namelijk vernietigd. Het uitvoerkenteken is vervolgens 14 dagen geldig. U heeft dus 14 dagen de tijd om het voertuig al rijdende te transporteren naar het land van bestemming. Een uitvoerkenteken kan alleen worden verstrekt als het voertuig nog een geldige APK heeft. Mocht de vervaldatum van de APK eerder aflopen, dan is de APK-vervaldatum de vervaldatum van het uitvoerkenteken. De uitvoerkentekenplaat bestaat uit een witte kentekenplaat met zwarte cijfers en letters. Op het kenteken wordt eerst één cijfer, vervolgens twee letters gevolgd door een combinatie van drie letters of cijfers vermeld. Deze kunt u aanvragen bij het GWK kantoor. Groene kaart Bij export geldt dat ook exportvoertuigen WA verzekerd dienen te zijn. U kunt uw exportvoertuig tijdelijk verzekeren met de Groene kaart voor 74 euro (GWK). Dit internationale verzekeringsbewijs heeft voldoende WA dekking voor deze editie en is 15 dagen geldig. Om een Groene kaart te verkrijgen neemt u de volgende zaken mee: Het kentekenbewijs, transitokenteken en/ of uitvoerkentekenbewijs Legitimatiebewijs van de bestuurder Car Assistance Uw exportvoertuig extra goed verzekeren? Kies dan voor VWE Car Assistance. VWE Car Assistance is een uitbreiding op de Groene kaart. Voor een lage premie (23 euro) kunt u rekenen op assistentie bij mechanische- of technische storingen aan uw exportvoertuig. Zo weet u zeker dat uw exportvoertuig de reis goed zal doorstaan. De ANWB heeft geen soortgelijke service meer. Car Assistance kan in combinatie met een Groene kaart afgesloten worden voor personenauto's (Categorie A) met een geldig uitvoerkenteken en een geldige APK. De Car Assistance dekking is geldig in de EU-zone en blijft net als de Groene kaart 15 dagen van kracht. Bekijk de huidige regels omtrent andere autoverzekeringen aandachtig. De voordelen van Car Assistance: De kosten van een noodreparatie langs de weg zijn gedekt (Alleen geldig buiten een straal van 20 kilometer van het verkooppunt van de Groene kaart). Wanneer u online een Groene kaart heeft gekocht, wordt uw ingevulde postcode als het punt van verkoop beschouwd. Vervoer van het voertuig naar een garage of ander adres indien (nood)reparatie niet mogelijk is; Vergoeding van de kosten voor bewaken, slepen, bergen en stallen van het voertuig; Vervoer van het voertuig naar de eindbestemming. Let op: bovenstaande vergoedingen zijn van kracht zolang de waarde van het voertuig niet overstegen wordt (zorg voor een waarde-afschrift!). Verklaring Type Goedkeuringsgegevens auto Als u een auto exporteert naar het buitenland en de koper daar een kenteken aanvraagt, wordt er door de toelatingsinstantie gevraagd naar een Verklaring Type Goedkeuringsgegevens. Deze verklaring wordt ook wel COC of CVO verklaring genoemd. Op deze verklaring vindt u de technische informatie die soortgelijk is aan de originele homologatiegegevens en benodigd is om de auto te registreren. Vraag deze aan bij het GWK kantoor. De voordelen van de Verklaring Type Goedkeuringsgegevens: 15

16 Een probleemloze registratie in het buitenland; Verkrijgbaar in het Engels, Duits, Frans, Russisch, Pools, Spaans, Italiaans en Nederlands; Homologatiegegevens uitgebreid met de Euronormering (o.a. Euro 3 emissienormen) van het voertuig Stap 3 Verkoop Voor verkoop van een auto in een land buiten de Europese Unie bent u gemoeid met de procedures van de Douane. Bij de grens naar een land buiten de Europese Unie zult u een douane-verklaring moeten laten zien. Deze verklaring kunt u verkrijgen bij een Nederlandse expediteur. Aan deze expediteur moet u de volgende gegevens laten zien (autopapieren): - Het kenteken van de auto (export-kenteken) - Type auto - Chassis nummer - Waardeverklaring (aankoopbewijs of zelf-opgestelde waardeverklaring) - Exportverklaring - Geldige APK tot moment van verkoop - Paspoort van de eigenaar De expediteur zal u vervolgens n.a.v. de uitvoeraangifte een douane-verklaring meegeven. In het geval van deze R.A.P. rally editie zal u de douane-verklaring niet meekrijgen, omdat de organisatie ze zal bewaren tot het gepaste moment. De commissie organiseert op 9 augustus 09:00 een ochtend bij ACS Holland (expediteur), Cacaoweg 19 in Amsterdam, waar u aanwezig dient te zijn om een douaneambtenaar de auto te laten controleren. Kosten voor de verklaring zijn 35 euro per auto, te voldoen in het kantoor van ACS Holland. Deze douane-verklaring behoudt u na de grens van de EU en de geldwaarde zal houvast zijn bij de verkoop van uw auto op de eindbestemming. 5.3 Kostenplaatje Auto Max 500 euro Motorrijtuigenbelasting.. Onderhoud/reperatieset Brandstof. Kosten Uitvoerverklaring 28,17 Inname- /vernietiging kentekenplaten 3,51 Uitvoerkentekenbewijs Groene kaart voertuig (verzekering) 74,- VWE Car Assistance (personenauto) 23,- Verklaring type goedkeuringsgegevens 7,95 Douane-verklaring 35,- Schorsen De kosten van de auto omtrent verzekering en motorrijtuigenbelasting kunnen eventueel gedrukt worden. Er bestaat namelijk een mogelijkheid om onder deze verplichtingen uit te komen zolang de auto stilstaat. Indien de auto minimaal 3 maanden in het bezit is voor aanvang van de rally, kan de auto voor die tijd geschorst worden. Dit houdt in dat er geen verzekering voor de auto hoeft te zijn en dat er geen MRB afgedragen hoeft te worden. Het schorsen van de auto kost 68 of 24 voor auto s ouder dan 15 jaar. Reken zelf uit wat gunstig is in jouw geval, maar vaak kan het wel wat opleveren. Voor specificaties omtrent de kosten en voorwaarden van het schorsen, check het artikel de auto. 16

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409

Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409 Polisvoorwaarden Zelf Autoverzekering Z.A. 1409 Inhoudsopgave Hulp bij Schade, Pech en Ongevallen Je autoverzekering 1 Waarvoor ben je verzekerd? 4 1.1 WA-verzekering 4 1.2 Automobilistenhulp 5 1.3 Beperkt

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG APRIL 2014-77 11 556 200 COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG FINANCIERING ONDERHOUD GARANTIE RENAULT Financial Services Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk Postbus 75760, 1118 ZX

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Voorwaarden AutoSure Verzekering

Voorwaarden AutoSure Verzekering Index AutoSure polisvoorwaarden (AS 9-2011) Deze polisvoorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van Verzekeruzelf.nl. Ook de details in uw Persoonlijk Digitaal Dossier horen hierbij. Hulp

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie