Reglement R.A.P. Rally 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement R.A.P. Rally 2013"

Transcriptie

1 Reglement R.A.P. Rally een initiatief van het Heerengenootschap R.A.P. Amsterdam. Door de organisatie opgesteld 2013: Voorzitter Rens Schoonackers Penningmeester Henry van Kouswijk Sponsoringzaken Wijnand Luitjes Marketing & PR Jeroen Konings Deelnemerszaken Maurits van der Does Rally reglement Mark de Zeeuw Met dank aan de vorige edities van de R.A.P. Rally

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Introductie Algemeen Uitrusting Organisatie Dagverantwoordelijke Het R.A.P. Tribunaal Voorzitter R.A.P. Tribunaal Griffier R.A.P. Tribunaal Sancties Veiligheid Alcohol Controle Teamcaptain Route Start Etappes Puntverdeling Opdrachten Tijd Acties Het voortraject De filmwedstrijd Sponsorinkomsten Voor de Start Verkoop van de auto... 9 Appendix 1 Belangrijke telefoonnummers Appendix 2 Document Uitrusting Appendix 3 Noodhulp Appendix 4 Over de organisatie achter de Rally Appendix 5 Rally Auto s Aankoop Auto Export van de auto Stap 1 RDW Stap 2 GWK Stap 3 Verkoop Kostenplaatje

3 1. Introductie Voor u ligt het reglement der R.A.P. Rally Een leidraad die het best tot zijn recht komt tijdens de Rally in de periode van 24 augustus tot en met 1 september. In dit document staat beschreven waar u zich tijdens de Rally aan moet houden en hoe u zich dient te gedragen in de strijd om de felbegeerde titel Winnaar R.A.P. Rally Het reglement is opgezet naar drie kernwaarden: eerlijkheid, creativiteit en veiligheid en het is dan ook van groot belang dat deze waarden worden nageleefd tijdens de Rally. Alleen dan kan de Organisatie garanderen dat de Rally voor eenieder een succes en een onvergetelijke ervaring wordt. Wanneer u verder leest zult u aangaande de onderwerpen uit de inhoudsopgave alle informatie vinden waarvan de Organisatie nodig acht dat u ze moet hebben. Houdt per equipe te allen tijde ten minste één kopij van het wedstrijdreglement bij de hand. 2. Algemeen De R.A.P. Rally 2013 wordt georganiseerd door een selectie van het Amsterdamse Heerengenootschap R.A.P. De zes organisatieleden doen er voor u alles aan om de Rally zo geolied mogelijk te laten verlopen, maar ook hun kunde heeft zijn grenzen en daarom is het voor u belangrijk het volgende te weten: 2.1 De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die deelnemers van de R.A.P. rally eventueel lijden. Een vrijwaring hiervoor is getekend in het document van inschrijving. 2.2 Bij deelname ga je akkoord met de voorwaarden en ben je bekend met het reglement. 2.3 Deelnemers dienen gepaste dekkende verzekeringen te hebben tijdens de rally. a. Autoverzekering b. Ziektekostenverzekering c. WA-verzekering (Groene Kaart, zie appendix 4.3.2) 2.4 De Organisatie accepteert daarnaast geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast zou moeten worden. 2.5 De Organisatie kan te allen tijden, na een geval van overmacht, doen besluiten aanpassingen te maken in het reglement. 2.6 Alles waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie in overleg en naar eigen inzicht. 2.7 De Organisatie kan besluiten deelname van een equipe stop te zetten. 3. Uitrusting Voor aanvang van elke etappe dienen alle zaken uit het Document Uitrusting aanwezig te zijn voordat er gedacht kan worden aan het rijden zelf. Indien niet aanwezig, zal er niet gestart worden door de desbetreffende equipe. Het Document Uitrusting kunt u vinden als Appendix 1 achterin dit wedstrijdreglement. Hiernaast zijn er nog een aantal verplichtingen en restricties aangaande uw uitrusting. 3.1 Uw equipe nummer dient tijdens de etappes volledig zichtbaar te zijn. 3.2 Per equipe dient de team captain te alle tijden bereikbaar te zijn. 3.3 Het gebruik van digitale navigatiesystemen is ten strengste verboden. 3.4 De auto mag gemodificeerd worden, maar dient aan de wettelijke eisen te voldoen. 4. Organisatie De Organisatie van de R.A.P. Rally wordt verzorgd door een selectie getalenteerde manspersonen van het Onafhankelijk Heerengenootschap R.A.P. Amsterdam. Zij delen uw passie voor reizen en 3

4 uitgedaagd worden, alsmede uw instelling voor sportiviteit, kameraadschap en ondernemen. Wat u van hen kan verwachten tijdens de rally staat in het vervolg omschreven. De organisatie rijdt zelf mee met de rally. Tijdens een etappe zijn er altijd drie organisatieleden actief. Bestaande uit een dagverantwoordelijke, een voorzitter van het Tribunaal en een griffier van het Tribunaal. Hierna is het overzicht per dag welke personen dit zijn. 4.1 Dagverantwoordelijke Dag Dagverantwoordelijke Tribunaalvoorzitter Griffier Teamcaptain Teamcaptain 1 Henry Rens Mark Gerwin Christiaan 2 Maurits Jeroen Wijnand Bart v.d. K. Arend 3 Mark Henry Maurits Robbert Rutger 4 Mark + Rens Mark Rens Robert P. Cedric 5 Rens Wijnand Jeroen Reinier Roy 6 Jeroen Maurits Henry Patrick Rico 7 Wijnand Rens Mark Pieter Fred Per dag is er een persoon uit de Organisatie aangewezen om verantwoordelijkheid te dragen voor een soepele gang van zaken op zijn dag. Zijn taken omvatten het informeren van de deelnemers over de activiteiten van die dag, naleving van het draaiboek en het optreden als spilfiguur bij noodgevallen Informatiepunt Wanneer je vragen hebt over het programma of over de afhandeling van reglementaire zaken kan je deze stellen aan de dagverantwoordelijke. De dagverantwoordelijke dient: de gehele dag aanspreekbaar te zijn, in persoon of via de ether adequaat op een vraag over de Rally te kunnen antwoorden kennis over vragen uit het draaiboek en de reglementen paraat te hebben de briefing voor en na de etappe te verzorgen Waar de dagverantwoordelijke niet voor gestoord dient te worden zijn zaken welke hij, met respect tot het bovenstaande, als onbelangrijk kan bestempelen Planner De dagverantwoordelijke heeft zijn dag ingedeeld met in gedachte de mooiste dag uit de rally te verzorgen voor de deelnemers. Hij is op de betreffende dag verantwoordelijk voor: het aanleveren van de opdrachten en activiteiten van die dag en de kwaliteit hiervan. het naleven van het door hem opgestelde dagprogramma en het zorg dragen voor naleving onder de overige deelnemers Noodhulp In geval van nood is de dagverantwoordelijke degene die zorg draagt voor een soepele afhandeling van het ongeval. Hij is te bereiken op het nummer dat in de opdrachten vermeld staat. De procedure voor het vlot afhandelen van een ongeval staat beschreven in Appendix Onbereikbaar In het geval dat de dagverantwoordelijke onbereikbaar is kan contact worden opgenomen met tribunaalvoorzitter. Dit kan enkel gedaan worden.. bij een noodgeval van de deelnemer. indien de dagverantwoordelijke betrokken is bij een ongeval. 4

5 indien de dagverantwoordelijke met de afhandeling van een ongeval bezig is Briefing De briefing zal geleid worden door de dagverantwoordelijke. In de briefing zullen de belangrijkste elementen van de vorige en komende dag worden doorgenomen en zullen de equipes de envelop meekrijgen. Voor de briefing geldt dat: alleen de teamcaptains aanwezig zijn. uitzondering hierop is wanneer de teamcaptain bij een ongeluk betrokken is. bij andersoortige afwezigheid zal hij volgens sectie 12.1 bestraft worden. de dagverantwoordelijke zijn verhaal ongestoord kan vertellen. ieder team de envelop ontvangt. er kort uitgelegd wordt wat de opdracht inhoud en waar de punten te verdienen zijn. de Organisatie vier uur voor aanvang tot wijziging van de aanvangstijd kan besluiten. 4.2 Het R.A.P. Tribunaal Dit orgaan is samengesteld om ervoor te zorgen dat er controle over de wedstrijd kan worden uitgeoefend. Gebaseerd op het Franse rechtssysteem zal het R.A.P. Tribunaal bestaan uit de voorzitter de griffier en twee teamcaptains als Dagjury. Het schema van deelnemers in de Dagjury is te vinden onder paragraaf 4.1. Het tribunaal heeft als taken: het waarderen van ingezonden acties (zie sectie 9.4) op de betreffende dag. het disciplineren bij non-confirmatie aan het wedstrijdreglement. dagscores beoordelen en noteren van de scores op de drie onderdelen aan de griffier. verslag van de dag te doen aan alle deelnemers van de R.A.P. Rally. vertoon van status. Het Tribunaal schrijft een aantal regels voor: Een kwartier voor de zitting neemt het Tribunaal geen stukken meer aan ter evaluatie. Stukken worden schriftelijk aangenomen op de door daarvoor bestemde formulieren. De leden van het Tribunaal zullen zoals beschreven aanwezig zijn. De leden van het Tribunaal hebben zwijgplicht over de besproken acties tot aan het verslag van die dag. Wanneer de Tribunaalvoorzitter met een ongeval belast is. Beslist dagverantwoordelijke of deze het Tribunaal leidt of dat de zitting verschoven wordt. 4.3 Voorzitter R.A.P. Tribunaal Het controle orgaan van de R.A.P. Rally wordt geleid door de tribunaalvoorzitter aangezien de dagverantwoordelijke druk is met accommodatie, restaurant, club, taxi s etc. Elke dag zal ook een ander lid van de Organisatie hoofd van het Tribunaal zijn om eerlijkheid, consistentie en onpartijdigheid te waarborgen. 4.3 Griffier R.A.P. Tribunaal Een onderdeel van het tribunaal is beoordelen of de opdrachten juist zijn uitgevoerd. De taak van de griffier is om de behaalde scores juist in het daarvoor bedoelde Excel bestand noteren. 4.4 Sancties Sancties zijn er om de deelnemers in het gareel te houden en het R.A.P. Tribunaal een middel voor het uitoefenen van hun rechtspraak te bieden. De vergrijpen zijn er in drie gradaties, te weten mild, ernstig en schandalig en hebben hun passende sanctie: 5

6 mild vergrijp aftrek van25 punten ernstig vergrijp aftrek van 50 punten schandalig vergrijp aftrek van 100punten voor vergrijpen die alle redelijkheid en benamingen te buiten gaan is er de buitencategorie waar iedere equipe slechts een keer voor kan worden bestraft: de equipe wordt van de rally geroyeerd. Het Tribunaal beslist hierover. Na het verifiëren van aanklachten en het aftrekken van punten door het R.A.P. Tribunaal kan dit nimmer meer ongedaan worden gemaakt en zal er jurisprudentie gelden op soortgelijke gevallen in de toekomst. Als de aanklager een beklaagde onterecht beschuldigt zullen de punten bij deze equipe in mindering worden gebracht. 5. Veiligheid Een van de hoofdzaken van de R.A.P. Rally 2013 is Veiligheid met een hoofdletter V. De auto s van maximale aanschafwaarde van 500,- benadrukt de noodzaak van een goede uitrusting en verantwoordelijk gedrag onderweg. Om veiligheid te waarborgen dient iedere deelnemer zich te houden aan de volgende regels: Gij zult niet opzettelijk botsen met een medeweggebruiker. Gij zult geen andersoortige mechanische schade toebrengen aan rallywagens. Gij zult de verkeersregels handhaven naar beste kunnen. 5.1 Alcohol Alcohol is gezellig en sfeerverhogend en binnen het rally programma is dan ook voldoende ruimte om van tijd tot tijd een vrolijke versnapering tot u te nemen. Daarentegen is alcohol een slechte combinatie met autorijden. Als organisatie doen we een beroep op uw gezonde boerenverstand: zorg voor een fitte rijder bij de start en drink nooit alcohol in de auto. 5.2 Controle Het kader controle zal voornamelijk door de deelnemers zelf verzorgd worden, want de jury rijdt zelf ook naar de volgende bestemming. Tijdens de rally zal het grootste deel van de controle dus gebeuren door de competitie. Punten zullen worden toegekend dan wel afgetrokken wanneer er harde bewijzen bij de jury terechtkomen in de vorm van fotografisch materiaal, afgebroken onderdelen van het chassis of bekentenissen. De procedure voor de controle is als volgt: Bij vaststelling van een vergrijp dient het vergrijp voldoende vastgelegd te worden. Tot een kwartier voor de start van het Tribunaal kan het vergrijp worden ingediend. Het Tribunaal beraadt zich en geeft verslag van haar beslissingen, waarbij punten kunnen worden toegekend of afgetrokken. 6. Teamcaptain De teamcaptain vervult een bijzondere rol binnen de R.A.P. Rally. Hij/zij is aanvoerder van zijn team en we verwachten dan ook dat hij/zij zich als dusdanig zal opstellen. Een teamcaptain mag/kan taken delegeren binnen zijn/haar team, maar blijft altijd eindverantwoordelijk. Voorbeeld: het is geen probleem om een vervanger naar de Captains briefing te sturen, maar komt de vervanger te laat, blijft het de verantwoordelijkheid van de teamcaptain. Wat wordt er o.a. verwacht van de teamcaptain: Vanuit de organisatie is de Teamcaptain het aanspreekpunt naar het team. Alles wat tegen de teamcaptain verteld wordt, dient de teamcaptain door te geven aan het team. Teamcaptain is verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van opdrachten en finishtijd. Teamcaptain woont STIPT op tijd de captains briefing bij. Teamcaptain zorgt voor een fitte rijder bij de start van een etappe. 6

7 7. Route De R.A.P. Rally 2013 bestaat uit een uitdagende rit dwars door Europa. Wij gaan u niet vervelen met de details aangezien u deze zelf tijdens de etappes mag ondervinden. Het enige wat u bij de start op 24 augustus dient te weten is dat u op de eindbestemming per vliegtuig zal terugkeren naar Amsterdam. 8. Start Ten tijde van de rally zal er enkele minuten voor de start een zwarte envelop uitgereikt worden waarin de opdrachten bekend worden gemaakt en de eindbestemming van de etappe. Bij de finish zal een nieuw pittoresk dorpje voor een dag ons thuis heten en zullen wij doen als de lokale bevolking. Een herberg/hotel/hostel zal ons huizen voor de nacht waarna wij de volgende ochtend ons weer opmaken voor de volgende etappe met al zijn uitdagingen. Ons einddoel is om allemaal de eindbestemming te halen alwaar er speciaal voor ons een passend feest gegeven wordt. Voor de start geldt dat: Bij de start in Amsterdam zal voor vertrek de aanwezigheid van rijbewijs, paspoort en zorgpas worden gecontroleerd Een equipe die te laat bij de start verschijnt, als laatste zal starten en worden afgerekend op de originele starttijd. Er twee minuten tussen de start van elke equipe zitten. De equipe van de dagvoorzitter als laatste start. 9 Etappes Moordende competitie gaat iets te ver, maar de uitdrukking de dood of de gladiolen zal in de buurt komen van je te wachten staat als je het lef hebt om de uitdaging van de R.A.P. Rally aan te gaan. Verleidelijke stroken asfalt, misleidende wegmarkering, geniepige kruispuntjes, kaarsrechte bergwegen en andere verwarrende omstandigheden zullen het onze deelnemers zeer moeilijk gaan maken om elke dag toch weer de eindstreep te halen. Echter, het rijden op zich is nog niet alles; tijdens de etappes zullen er geestverlammende, opruiende, ongrijpbare en volstrekt idiote opdrachten vervuld moeten worden die eveneens zeer belangrijk zijn voor het dagklassement. Om het voor de deelnemers in de trant van de kernwaarde creativiteit nog uitdagender te maken zijn er met humor, schoonheid, intrige en porno ook ruimschoots punten te verdienen. Echter zullen punten in mindering worden gebracht wanneer de equipe het R.A.P. Tribunaal misleid, onveilig gedrag vertoont, medecoureurs in moeilijkheden brengt. Het nulpunt is hierin de nietszeggende scheidslijn. 9.1 Puntverdeling Elke etappe zal uit drie onderdelen bestaan: de opdracht de tijd en overige acties. Per etappe zijn er maximaal 1000 punten te verdienen. Net als bij elke competitie is dit een vast aantal. 7

8 Positie Opdracht Tijd Actie max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max max. 9.2 Opdrachten Zoals het R.A.P. betaamd zal er tijdens de Rally van de deelnemers de nodige creativiteit verlangd worden bij het vervullen van opdrachten onderweg. Bij de ochtendbriefing zal iedere equipe de opdrachten ontvangen in een envelop. Deze opdrachten dienen voor het eind van elke etappe vervuld te zijn. Op basis van tijdstip van inzending en juistheid in geschrifte zal de score bepaald worden en vallen er wedstrijdpunten te verdienen. Per etappe zal het vervullen van de opdracht in grote mate van invloed zijn op het dagklassement zodat enige ongelijkheid in uitrusting minder bepalend zal zijn. 9.3 Tijd Uit veiligheidsoverwegingen zijn er met snelheid 35% van de punten te verdienen. Gebruik het boerenverstand als het om snelheid gaat. Bijvoorbeeld: op de snelweg kun je harder rijden dan in een woonwijk. Onverantwoordelijk gedrag levert dan sancties op. 9.4 Acties De lol houdt niet op bij opdrachten onderweg en adrenaline door etappezeges, want hiernaast zijn er gedurende de hele periode van de rally tevens punten te verdienen met ludieke acties, mooie verhalen en andere speciale verdiensten. Als het tribunaal de dag voor gezien verklaart zullen alle doorgegeven acties na beraad worden geclassificeerd en zal deze score voor aanvang van de volgende etappe aan de stand toegevoegd worden en openbaar worden gemaakt. Acties kunnen schriftelijk doorgegeven worden, maar wanneer ze kracht worden bijgezet doormiddel van beeldmateriaal en geluid zullen ze hoger gewaardeerd worden. Het onderdeel Acties zal worden ingedeeld naar subjectieve waarde die het R.A.P. Tribunaal hecht aan de resultaten van de betreffende etappe, omdat bijvoorbeeld intrige en porno van nature niet numeriek zijn. De acties van die dag zullen door het Tribunaal kritisch bekeken en becijferd worden. Hiervoor geld dat: een mooie actie 20 punten waard is. een briljante actie 40 punten waard is. een legendarische actie 50 punten waard is. 8

9 na het verifiëren van de actie en het toekennen van punten door het R.A.P. Tribunaal dit nimmer meer ongedaan kan worden gemaakt en er jurisprudentie geldt op soortgelijke gevallen in de toekomst. 10 Het voortraject In de aanloop naar de Rally zullen er om de competitie op gang te brengen op verschillende vlakken ook punten te verdienen zijn. Punten zijn te verdienen met mooie acties, sponsorinkomsten en de filmwedstrijd. In deze periode worden er nog geen punten afgetrokken, tenzij de organisatie daartoe de noodzaak ziet De filmwedstrijd Filmpjes worden 10 augustus op de deelnemersactiviteit gepresenteerd. In dit ludieke filmpje moeten de volgende elementen bevatten: team en teamleden, de auto, thema, mooie acties. plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten 1ste 200 3de 150 5de 100 7de 50 9de 10 2de 175 4de 125 6de 75 8ste Sponsorinkomsten Voor de sponsorinkomsten zijn een hoop punten te behalen. Het is daarom ook belangrijk om er op tijd mee te beginnen. Deze punten zijn per team berekend en gelden pas vanaf de individuele 150 euro die terug te verdienen zijn. De punten zijn als volgt opgesteld: Euro punten Euro punten Euro punten Euro punten Voor de Start Punten zullen redelijkerwijs naar believen worden uitgedeeld door het R.A.P. Tribunaal. Originaliteit (thema) max. 100 Auto (gewicht-pk) max. 100 Poedelprijs Faalhaas Filmpje max. 200 Sponsordag- bijdrage Verkoop van de auto Het is in de geest van R.A.P. dat er voor elk team een laatste uitdaging wacht op de eindbestemming. Iedere equipe zal hun auto verkopen en degene met de hoogste meerwaarde tegen de snelste tijd zal voor een laatste maal gewaardeerd worden. Dit zal gebeuren volgens de volgende tabel. plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten plaats punten 1ste 300 3de 200 5de 125 7de 75 9de 25 2de 250 4de 150 6de 100 8ste Om aanspraak te maken op de punten zal een bewijs van verkoop bij de wedstrijdleiding moeten worden ingeleverd. 9

10 Appendix 1 Belangrijke telefoonnummers Organisatie: Rens Schoonackers Henry van Kouswijk Wijnand Luitjes Jeroen Konings Maurits van der Does Mark de Zeeuw Appendix 2 Document Uitrusting Een equipe die meedingt naar de eerbiedwaardige titel Winnaar R.A.P. Rally 2013 dient bij elke start aan de volgende eisen minimaal te voldoen. 1 Eigendomsbewijs van wagen tegen aanschafprijs van maximaal 500 euro (exclusief overdrachtsbetalingen, belastingen en modificaties). 2 Straatlegaal m.b.t. de Europese verkeersregelgeving. (APK gekeurd) 3 Europese pechverzekering. 4 In het bezit zijnde van gereedschap om kleine herstelwerkzaamheden eigenhandig te verrichten. Dit houdt in: de gevarendriehoek, een (of meerdere) reservewiel(len), krik, startkabels en bovenal kennis van auto- en motortechniek. 5 Wegenkaarten 6 Geldige Paspoorten 7 Geldige Rijbewijzen 8 Geldige zorgverzekeringpas 9 Voldoende chartaal geld als buffer voor onvoorziene uitgaven. 10 Verkoopdocumenten voor de buitenlandse verkoop. 11 (Zie document Legale Afhandeling )Europese ziektekostenverzekering/ EHIC. 12 Twee autosleutelsets 13 ANWB lidmaatschap, inclusief Vervangend Vervoer. 14 Telefoonnummers voor blokkade van pinpassen en GSM. 15 Thuisnummers in portemonnee. *Denk eraan dat je bagage voor de terugvlucht 30 kilo mag wegen. Appendix 3 Noodhulp Aan de hand van deze handleiding kunnen ongevallen zo snel mogelijk verholpen worden, dus neem dit document ter hande als je in deze situatie terechtkomt. 1. Breng jezelf in veiligheid (bijv. achter vangrail) 2. Waarschuw pechhulp 3. Meld geval van pech aan dagverantwoordelijke via telefoon/sms. Houd rekening met de volgende punten: a. Precieze locatie van rally team b. Inschatting van omvang pech / schade c. Inschatting hoe lang het zal duren voordat rally voorgezet kan worden 4. Los probleem met behulp van wegenwacht op en vervolg rally na dagverantwoordelijke op hoogte gesteld te hebben. Indien de rally niet vervolgd kan worden: a. dagverantwoordelijke op de hoogte stellen. Deze zal kijken of er auto s in de buurt zijn die gestrande coureurs op kunnen pikken. b. Worst case scenario moet de dagverantwoordelijke terugrijden om rally rijders op te pikken. (*) c. Rally team zorgt voor afvoer auto en verdeelt zich op eigen initiatief onder andere auto s. *In geval van een ANWB-lidmaatschap met Europese dekking en Vervangend Vervoer 10

11 5. De Rally vervolgt als gewoonlijk. Hoe te handelen in geval van ongeval met letselschade? 1. Blijf kalm 2. Breng jezelf in veiligheid (bijv. achter vangrail) 3. Waarschuw lokale hulpdiensten (zie appendix voor telefoonnummer) 4. Beweeg slachtoffers niet, behalve in geval van gevaar 5. Pas Eerste Hulp toe 6. Na 1e hulp, stel dagverantwoordelijke op de hoogte. Houd rekening met de volgende punten: a. Precieze locatie van rally team b. Inschatting van omvang schade en aard van verwondingen c. Prognose over voortzetting rally 7. Dagverantwoordelijke kijkt of er teams in de buurt zijn en zal deze, indien nodig, richting ongeluk sturen. 8. Laat hulpverlening over aan lokale hulpverleners, zij zijn de professionals. 9. Stel dagverantwoordelijke op de hoogte van afloop/verloop van afwikkeling. Appendix 4 Over de organisatie achter de Rally De R.A.P. Rally draag niet voor niets haar unieke naam. Aangevoerd door zes gedreven R.A.P. leden is deze derde editie tot stand gekomen. Voor de rally deelnemers die nieuw zijn met R.A.P. volgt een korte uitleg over het enige onafhankelijke herengenootschap te Amsterdam. Het onafhankelijke herengenootschap R.A.P. (Rare Appotus Prominentis) is in 2004 opgericht en heeft door de jaren heen haar besloten karakter behouden. De kleinschaligheid van het enige onafhankelijke herengenootschap van Amsterdam creëert verbondenheid met een onverplicht karakter. R.A.P.- leden delen veelal een economische achtergrond, ondernemingsgeest, spontaniteit en gezelligheid. R.A.P. heeft als doel, het werkzame leven van haar leden extra invulling te geven op zowel sociaal als intellectueel vlak. Binnen R.A.P. staan een aantal punten centraal. Allereerst tracht het de sociale contacten te bevorderen tussen studenten van verschillende opleidingen en jaren. Naast het bevorderen van sociaal contact stimuleert R.A.P. het organisatietalent van leden. Van leden wordt verwacht dat zij met initiatieven komen en activiteiten zullen opzetten ten behoeve van de overige R.A.P. leden. Binnen R.A.P. wordt het op prijs gesteld dat leden ook deelnemen in andere commissies en organisaties. Er zijn door een groot aantal R.A.P.ers al mooie dingen bereikt en daar zijn we trots op! Het uitwisselen van ervaringen en ideeën op R.A.P. borrels heeft zeker bijgedragen aan deze succesverhalen en zal dit in de toekomst ook zeker blijven doen! Internet: Appendix 5 Rally Auto s Vooropgesteld, de R.A.P. rally is een erg kostbare aangelegenheid. Wij studenten/young professionals, die het vaak nog niet al te breed hebben zullen ook dit maal onze portefeuille weer eens gaan moeten leegschudden. Maar nu niet om het minste of geringste, in dit geval gebeurt dit voor het meest legendarische evenement dat u uw leven lang zult heugen! Onze geweldige rally staat of valt natuurlijk met het vervoermiddel, de auto! Dit vervoermiddel dat inmiddels meer dan een eeuw bestaat sinds de beste dr. ing. Carl Benz zijn eerste model op de markt bracht gaat ons als het goed is een hoop plezier bezorgen. Maar zoals ik iemand wel eens heb horen zeggen: ieder voordeel heb zijn nadeel, en ja ook ditmaal is er een nadeel. En wel, een 11

12 financieel nadeel! Het wel en wee van onze wagens hangt van een hoop aspecten af, maar voordat wij goed van start kunnen gaan zullen er een aantal investeringen gedaan moeten worden die hoogstwaarschijnlijk niet tot een al te hoge ROI zullen leiden. 5.1 Aankoop Auto De aanschaf van een auto is meestal een dure aangelegenheid. Dit maal is de aanschafprijs echter aan regels gebonden. De aanschafprijs van de auto mag namelijk niet meer bedragen dan 500,- Dit om de kosten een beetje te drukken en de concurrentie redelijk gelijk te houden. Bovendien zal dit tevens de handelsgeest en creativiteit van de Rappers stimuleren, want wie verschijnt er uiteindelijk met de mooiste en beste auto aan de startlijn. Dit vooruitstrevende op 4 wielen aangedreven voorwerp zal een week lang als thuis gaan aanvoelen. Als je de auto gaat kopen denk dan ook aan zaken als het gewicht, het brandstofverbruik, het type brandstof enzovoorts. Bovendien moet ook worden gelet op een aantal zaken die wettelijk verplicht zijn. Denk hierbij aan een APK-keuring, zorg ervoor dat deze ten tijde van de rally geldig is want anders mag er niet gereden worden. Ook met de motorrijtuigenbelasting kan rekening worden gehouden bij de aankoop, deze is namelijk afhankelijk van het gewicht van de auto. Tevens dient aandacht te worden besteed aan het gedane onderhoud aan de auto, let op de onderhoudsboekjes, check de kilometerstand, noem het maar op. Gegevens omtrent de auto kun je altijd even opvragen via de RDW en ook op Autoweek kan informatie ingewonnen worden. Zie hiervoor https://ovi.rdw.nl/ en Top 10: Voorkom het kopen van een slechte auto; Weet van wie u koopt 1 Maak een afspraak bij de verkoper thuis. 2 Vraag de verkoper om legitimatie en noteer de nummers van deze documenten. 3 Verzoek de verkoper mee te gaan naar het Postkantoor voor de vrijwaring. 4 Betaal bij voorkeur per bank en niet contant. Weet wat u koopt 5 Controleer het kenteken via RDW.nl, print deze gegevens uit en vergelijk deze met de voertuiggegevens. 6 Stel vast dat alle sleutels origineel zijn en allemaal op alle deursloten en het contactslot werken. 7 Controleer op zichtbare braakschade. 8 Controleer het onderhoudsboekje en eventuele onderhoudshistorie. 9 Controleer de kilometerstand via NAP.nl. 10 Controleer een eventueel in de ruiten gegraveerd kenteken. Een scherpe handelaar denkt bij de aankoop van de auto ook aan de verkoop van de auto. In deze editie van de rally is het van belang dat uw auto voldoet aan de Euro 3 emissienormen*. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u voor onvoorziene kosten komen te staan op het moment van verkoop. Anderzijds kunt u ook uw wagen vooraf laten voldoen aan deze eisen. *http://en.wikipedia.org/wiki/european_emission_standards 5.2 Export van de auto Omdat de auto voorgoed in het buitenland achterblijft, moet u de kentekenregistratie in Nederland bij de RDW beëindigen op het moment van export. Dit is belangrijk voor het stopzetten van de voertuigverplichtingen (Motorrijtuigenbelasting, Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering en APK). U hoeft het kenteken niet op naam te hebben om de uitvoer te regelen. Wel moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Het is aan te raden dat de persoon die het kenteken voor het voertuig wil aanvragen, zelf de uitvoer komt regelen. Hiervoor gaat u naar een RDW-keuringsstation, naar een klantenservicebalie in Veendam of Zoetermeer of naar een RDW erkend bedrijf met de 12

13 erkenning Export Dienstverlening. Deze is herkenbaar aan het muurschild en de erkenningssticker Export Dienstverlening. Het exportdocument is slechts twee weken geldig. Verzekeren Wil je de auto eerder dan de rally gebruiken dan dient deze ook WA-verzekerd te worden, waarbij de hoogte van de premie afhangt van de bestuurder. Zijn leeftijd, schadevrije jaren etc. spelen allemaal mee in de premieberekening. De kosten hebben wij geschat op 35 totaal, op basis van de goedkoopste verzekering volgens Stap 1 RDW Voor het aanmelden van de uitvoer heeft u nodig: Een geldig legitimatiebewijs. Het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs van het kenteken. De kentekenplaten (-plaat) van uw voertuig Let op! Het is niet verplicht om het Voertuigbewijs te tonen, maar als u het Voertuigbewijs niet bij zich heeft, moet u wel beschikken over het chassisnummer. Dat moet u invullen op de uitvoerverklaring. De medewerker vraagt u vervolgens om een 'uitvoerverklaring' in te vullen. U overhandigt het ingevulde formulier en de kentekendocumenten aan de medewerker. Ook de kentekenplaten levert u in. Na controle krijgt u van de medewerker: Een uitvoerverklaring in tweevoud: het origineel (wit) en een kopie (de groene doorslag). Deze uitvoerverklaring is het enige bewijs dat uw voertuig officieel voor uitvoer is aangemeld in de kentekenregistratie en dat u niet langer aansprakelijk bent voor de voertuig-gebonden verplichtingen (belasting, WA, APK). Het gestempelde Tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs. Op het moment dat de RDW de uitvoer accepteert, vervalt de geldigheid van het kentekenbewijs. U mag dan met uw voertuig geen gebruik meer maken van de openbare weg, tenzij u een uitvoerkenteken aanvraagt. Het uitvoerkenteken Bij de aanmelding van uitvoer kunt u aangeven of u nog met het voertuig gebruik wilt maken van de openbare weg of dat u het voertuig op een trailer vervoert. Als u van de openbare weg gebruik maakt, heeft u een uitvoerkenteken nodig. Dit uitvoerkentekennummer wordt dan op de uitvoerverklaring ingevuld. U krijgt dus geen apart document hiervoor. De RDW geeft het uitvoerkenteken direct af als u de uitvoer aanmeldt (bij een RDW-keuringsstation, de RDWklantenservicebalie in Zoetermeer of Veendam of bij een RDW erkend bedrijf met de erkenning Export Dienstverlening). Het uitvoerkenteken is 14 dagen geldig. De kentekenplaten moet u zelf laten maken. Voor de rit naar een platendrukkerij voldoet een stuk karton met het uitvoerkenteken. Zorg er wel voor dat het voertuig in die periode export-verzekerd is (zie 5.2.2) en dat het APK-goedgekeurd is. Een aantal belangrijke zaken Mist u het Overschrijvingsbewijs bij uitvoer, dan kunt u hiervoor op de uitvoerverklaring een handtekening plaatsen. U kunt dit alleen doen als u zelf de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig bent. Dit is alleen mogelijk bij de RDW. Niet bij een RDW erkend bedrijf. 13

14 Als u het Voertuigbewijs mist, is het aan te raden om een vervangend kentekenbewijs aan te vragen voordat u het voertuig voor uitvoer aanmeldt. Sinds 1 juni 2004 is het verplicht om het volledige kentekenbewijs in het buitenland te tonen! Als u een voertuig voor uitvoer aanmeldt bij de RDW hoeft u het voertuig niet te tonen Stap 2 GWK In samenwerking met VWE (voertuiginformatie en -documentatie, verzorgt GWK Travelex dienstverlening op het gebied van auto-export. De gehele export-procedure kan hier ook worden geregeld. Het dichtstbijzijnde GWK kantoor zit op station Sloterdijk. Bij de vestigingen kunt u terecht voor o.a.: Uitvoerverklaring Uitvoerkenteken VWE Exportcertificaat Groene kaart (autoverzekering buitenland) Car Assistance (wegenwacht) Verklaring Type Goedkeuringsgegevens (ook wel CoC, Cerfiticate of Confirmity) Combinaties van deze services, denk aan verzekering bij een bestaande uitvoer, zijn natuurlijk ook mogelijk. Dit geldt ook indien u uw huidige autoverzekering heeft omgezet naar een exportverzekering van dezelfde maatschappij. Wat moet u meenemen om een voertuig voor export aan te melden? Kentekenbewijs deel I A Kentekenbewijs deel I B Overschrijvingsbewijs/Kopie deel II Kentekenplaten of een uitvoerverklaring Geldig legitimatiebewijs Geldige APK indien uitvoerkenteken nodig Indien één van deze delen ontbreekt, is export NIET mogelijk. Openingstijden voor exportdienstverlening: - maandag t/m vrijdag uur - zaterdag uur Uitvoerverklaring (gelijk aan RDW) De uitvoerverklaring is het belangrijkste document dat u nodig heeft als u een auto wilt exporteren. Dit is het bewijs dat uw voertuig officieel voor uitvoer is aangemeld in het kentekenregister. U bent dan niet langer aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen. Met het verkrijgen van dit document vervalt de geldigheid van het kentekenbewijs en mag u met uw voertuig geen gebruik meer maken van de openbare weg, tenzij u een uitvoerkenteken aanvraagt. Om een uitvoerverklaring te verkrijgen, neemt u de volgende zaken mee naar de GWK Travelex vestiging: Het volledige, meest recente kentekenbewijs Deel I (IA), Deel II(IB) en Kopie Deel III/ Overschrijvingsbewijs (II); De bijbehorende kentekenplaat/-platen (GAIK plaat/ platen); Origineel en geldig legitimatiebewijs koper. 14

15 Wanneer een voor uitvoer/export aangemeld voertuig gebruik gaat maken van de openbare weg, ofwel rijdend naar het land van bestemming gaat, is een uitvoerkenteken benodigd. Bij de aanmelding voor export worden de Nederlandse kentekenplaten namelijk vernietigd. Het uitvoerkenteken is vervolgens 14 dagen geldig. U heeft dus 14 dagen de tijd om het voertuig al rijdende te transporteren naar het land van bestemming. Een uitvoerkenteken kan alleen worden verstrekt als het voertuig nog een geldige APK heeft. Mocht de vervaldatum van de APK eerder aflopen, dan is de APK-vervaldatum de vervaldatum van het uitvoerkenteken. De uitvoerkentekenplaat bestaat uit een witte kentekenplaat met zwarte cijfers en letters. Op het kenteken wordt eerst één cijfer, vervolgens twee letters gevolgd door een combinatie van drie letters of cijfers vermeld. Deze kunt u aanvragen bij het GWK kantoor. Groene kaart Bij export geldt dat ook exportvoertuigen WA verzekerd dienen te zijn. U kunt uw exportvoertuig tijdelijk verzekeren met de Groene kaart voor 74 euro (GWK). Dit internationale verzekeringsbewijs heeft voldoende WA dekking voor deze editie en is 15 dagen geldig. Om een Groene kaart te verkrijgen neemt u de volgende zaken mee: Het kentekenbewijs, transitokenteken en/ of uitvoerkentekenbewijs Legitimatiebewijs van de bestuurder Car Assistance Uw exportvoertuig extra goed verzekeren? Kies dan voor VWE Car Assistance. VWE Car Assistance is een uitbreiding op de Groene kaart. Voor een lage premie (23 euro) kunt u rekenen op assistentie bij mechanische- of technische storingen aan uw exportvoertuig. Zo weet u zeker dat uw exportvoertuig de reis goed zal doorstaan. De ANWB heeft geen soortgelijke service meer. Car Assistance kan in combinatie met een Groene kaart afgesloten worden voor personenauto's (Categorie A) met een geldig uitvoerkenteken en een geldige APK. De Car Assistance dekking is geldig in de EU-zone en blijft net als de Groene kaart 15 dagen van kracht. Bekijk de huidige regels omtrent andere autoverzekeringen aandachtig. De voordelen van Car Assistance: De kosten van een noodreparatie langs de weg zijn gedekt (Alleen geldig buiten een straal van 20 kilometer van het verkooppunt van de Groene kaart). Wanneer u online een Groene kaart heeft gekocht, wordt uw ingevulde postcode als het punt van verkoop beschouwd. Vervoer van het voertuig naar een garage of ander adres indien (nood)reparatie niet mogelijk is; Vergoeding van de kosten voor bewaken, slepen, bergen en stallen van het voertuig; Vervoer van het voertuig naar de eindbestemming. Let op: bovenstaande vergoedingen zijn van kracht zolang de waarde van het voertuig niet overstegen wordt (zorg voor een waarde-afschrift!). Verklaring Type Goedkeuringsgegevens auto Als u een auto exporteert naar het buitenland en de koper daar een kenteken aanvraagt, wordt er door de toelatingsinstantie gevraagd naar een Verklaring Type Goedkeuringsgegevens. Deze verklaring wordt ook wel COC of CVO verklaring genoemd. Op deze verklaring vindt u de technische informatie die soortgelijk is aan de originele homologatiegegevens en benodigd is om de auto te registreren. Vraag deze aan bij het GWK kantoor. De voordelen van de Verklaring Type Goedkeuringsgegevens: 15

16 Een probleemloze registratie in het buitenland; Verkrijgbaar in het Engels, Duits, Frans, Russisch, Pools, Spaans, Italiaans en Nederlands; Homologatiegegevens uitgebreid met de Euronormering (o.a. Euro 3 emissienormen) van het voertuig Stap 3 Verkoop Voor verkoop van een auto in een land buiten de Europese Unie bent u gemoeid met de procedures van de Douane. Bij de grens naar een land buiten de Europese Unie zult u een douane-verklaring moeten laten zien. Deze verklaring kunt u verkrijgen bij een Nederlandse expediteur. Aan deze expediteur moet u de volgende gegevens laten zien (autopapieren): - Het kenteken van de auto (export-kenteken) - Type auto - Chassis nummer - Waardeverklaring (aankoopbewijs of zelf-opgestelde waardeverklaring) - Exportverklaring - Geldige APK tot moment van verkoop - Paspoort van de eigenaar De expediteur zal u vervolgens n.a.v. de uitvoeraangifte een douane-verklaring meegeven. In het geval van deze R.A.P. rally editie zal u de douane-verklaring niet meekrijgen, omdat de organisatie ze zal bewaren tot het gepaste moment. De commissie organiseert op 9 augustus 09:00 een ochtend bij ACS Holland (expediteur), Cacaoweg 19 in Amsterdam, waar u aanwezig dient te zijn om een douaneambtenaar de auto te laten controleren. Kosten voor de verklaring zijn 35 euro per auto, te voldoen in het kantoor van ACS Holland. Deze douane-verklaring behoudt u na de grens van de EU en de geldwaarde zal houvast zijn bij de verkoop van uw auto op de eindbestemming. 5.3 Kostenplaatje Auto Max 500 euro Motorrijtuigenbelasting.. Onderhoud/reperatieset Brandstof. Kosten Uitvoerverklaring 28,17 Inname- /vernietiging kentekenplaten 3,51 Uitvoerkentekenbewijs Groene kaart voertuig (verzekering) 74,- VWE Car Assistance (personenauto) 23,- Verklaring type goedkeuringsgegevens 7,95 Douane-verklaring 35,- Schorsen De kosten van de auto omtrent verzekering en motorrijtuigenbelasting kunnen eventueel gedrukt worden. Er bestaat namelijk een mogelijkheid om onder deze verplichtingen uit te komen zolang de auto stilstaat. Indien de auto minimaal 3 maanden in het bezit is voor aanvang van de rally, kan de auto voor die tijd geschorst worden. Dit houdt in dat er geen verzekering voor de auto hoeft te zijn en dat er geen MRB afgedragen hoeft te worden. Het schorsen van de auto kost 68 of 24 voor auto s ouder dan 15 jaar. Reken zelf uit wat gunstig is in jouw geval, maar vaak kan het wel wat opleveren. Voor specificaties omtrent de kosten en voorwaarden van het schorsen, check het artikel de auto. 16

Auto gekocht? Wat nu?

Auto gekocht? Wat nu? Auto gekocht? Wat nu? helpt u graag om binnen een paar minuten een tenaam stelling voor uw auto af te ronden. Hierdoor kunt u zo snel mogelijk in uw nieuwe aankoop rijden en heeft u de zekerheid dat alle

Nadere informatie

Korte termijnverzekeringen

Korte termijnverzekeringen Korte termijnverzekeringen In dit document laten we u kennis maken met de verschillende soorten kentekens die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) afgegeven kunnen worden voor het verzekeren van

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen T.a.v. Uw kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen Contactpersoon Doorkiesnummer Email 0900 97 39 ( 0,10 per minuut) Onderwerp Wijzigingen export Geachte heer, mevrouw, Per 1 januari

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Januari 2005 Zelf een voertuig uitvoeren Inhoud 1 Waarom deze brochure? 5 2 Wat moet

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering Rubriek 7a Pechhulp Europa VWE

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering Rubriek 7a Pechhulp Europa VWE Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering ec eure Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Wat is verzekerd Artikel 4 Recht op pechhulpverlening en/of vergoeding van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat moet u doen voor het uitvoeren van 4 een voertuig? 2.1 Uitvoer aanmelden bij de RDW 4 2.2 Het regelen van douanezaken 7 2.3 Uitvoer

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

Gratis Honda Assistance

Gratis Honda Assistance NIEUW Gratis Honda Assistance Levenslang Gratis Honda Assistance voor alle Honda s ongeacht leeftijd na een onderhoudsbeurt en reparatie via de officieel erkende dealer Gratis Honda Assistance is er voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

BMW Mobile Care. BMW maakt rijden geweldig. Reglement BMW MOBILE CARE REGLEMENT.

BMW Mobile Care. BMW maakt rijden geweldig. Reglement BMW MOBILE CARE REGLEMENT. BMW Mobile Care Reglement BMW maakt rijden geweldig BMW MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW Service Card De houder van een geldige BMW Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Voorwaarden ZPA-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden ZPA-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Personenauto - Pakket Pechhulp Buitenland Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden ZPA-BV-08-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Pechhulp en vervangend vervoer buitenland -

Nadere informatie

Voorwaarden. Hulpverlening Pechhulp buitenland. Uw rechten & plichten. Nummer: ASV-RV-51-141. Hulpverlening Pechhulp buitenland

Voorwaarden. Hulpverlening Pechhulp buitenland. Uw rechten & plichten. Nummer: ASV-RV-51-141. Hulpverlening Pechhulp buitenland Voorwaarden Hulpverlening Pechhulp buitenland Uw rechten & plichten Nummer: ASV-RV-51-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over Hulpverlening - Pechhulp buitenland

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Pechhulp PB-A-Pech2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Pechhulp (PB-A-Pech2016) Pagina Pechhulp Nederland 2 1. Wie zijn de verzekerden? 2 2. Wat is verzekerd?

Nadere informatie

CAR SERVICE PLAN. Zorgeloos autorijden

CAR SERVICE PLAN. Zorgeloos autorijden CAR SERVICE PLAN Zorgeloos autorijden Zorgeloos autorijden Denk je wel eens na over de betrouwbaarheid van je auto? Werken de remmen goed, zit er genoeg profiel op je banden? Regelmatig onderhoud is heel

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT.

BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT. BMW Motorrad Mobile Care Reglement BMW maakt rijden geweldig BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW Motorrad Service Card De houder van een geldige BMW Motorrad Service Card, hierna

Nadere informatie

VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance

VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance Uitgave maart 2011 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Met uw Volvo Card geniet u alle privileges uit ons exclusieve Volvo Card programma.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

Autoreglement Boardsportvereniging DROP Delft

Autoreglement Boardsportvereniging DROP Delft Autoreglement Boardsportvereniging DROP Delft Artikel 1 Definities Boardsportvereniging DROP Delft, hierna te noemen de vereniging. Bestuur van de vereniging, hierna te noemen het bestuur. De auto van

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (Model ZBA-BV-08-151) Bestelauto - Pakket Pechhulp Buitenland Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Pechhulp en vervangend vervoer

Nadere informatie

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15 SOS-verzekering Bijzondere Voorwaarden SOS15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Waar bent u verzekerd? 5 2.2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over Dekking Hulpverlening Casco Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE Uitgave oktober 2012 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het jaarlijks reguliere reguliere onderhoud

Nadere informatie

Autoverzekering. Alle belangrijke informatie op een rij

Autoverzekering. Alle belangrijke informatie op een rij Autoverzekering Alle belangrijke informatie op een rij Inhoud OHRA Autoverzekering 3 Niet alles is verzekerd 5 Kortingen en services 6 Wat te doen bij 8 Alle service op een rij 10 Overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Schadeservice Personenauto s. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Schadeservice Personenauto s. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Schadeservice Personenauto s sinds 1850 Schadeservice Personenauto s Als extra dienstverlening heeft Klaverblad Verzekeringen de Schadeservice Personenauto s ontwikkeld. Deze service

Nadere informatie

Berijders handleiding

Berijders handleiding Berijders handleiding Berijders helpdesk +31-88-0553960 Inleiding Allereerst willen wij u hartelijk welkom heten bij FORWARD LEASE en u gelukwensen met de keuze van uw leaseauto. Uiteraard heeft u met

Nadere informatie

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE Uitgave januari 2012 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het reguliere onderhoud aan uw Volvo door

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (DRV-RV-53-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Voertuighulp op reis 2 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname Voorwaarden voor deelname African Hockey Experience (AHX) 10 t/m 20 juli 2015 De Kadish Foundation KvK nummer: 55110134 De Ruijterkade 139 IBAN: NL06 ABNA 0591384620 1011 AC Amsterdam E-mail: ahx@kadish.nl

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ASV-RV-51-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina 2 1 Wie zijn de verzekerden? 2 2 Wat is verzekerd? 2 3 Waar geldt de

Nadere informatie

CONTRACT BOS STUDIEREIS 2010 Slovenië

CONTRACT BOS STUDIEREIS 2010 Slovenië Informatie deelnemer CONTRACT BOS STUDIEREIS 2010 Slovenië Achternaam:.. Voornamen:... Roepnaam:. Adres: Postcode: Woonplaats:... Telefoonnummer:.. E-mail: Rekeningnummer:.. te:. Studentnummer: Wil je

Nadere informatie

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland «Laat nu uw auto APK keuren en maak kans op 1 van de 10 auto s t.w.v. 10.000,-.*» Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen... 3 4. Winnaars...

Nadere informatie

Audi Car Plus Assurance.

Audi Car Plus Assurance. Zekerheid. Financieren. Leasen. Verzekeren. Audi Bank Leasing Audi Car Plus Assurance. Audi Car Plus Assurance. Audi biedt u graag het comfort van zorgeloos autorijden. Innovatieve techniek, elegant design

Nadere informatie

Privilege Service Plus.

Privilege Service Plus. Privilege Service Plus. U staat er nooit alleen voor. Uw mobiliteitsgarantie, GRATIS verlengd Altijd klaar om uw mobiliteit te beschermen: Privilege Service en Privilege Service Plus. Instappen, starten,

Nadere informatie

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 De kentekencard Vanaf 1 januari 2014 krijgt het kentekenbewijs de vorm van een creditcard, met een andere layout, andere gegevens en

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ASV-RV-52-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina 2 1 Wie zijn de verzekerden? 2 2 Wat is verzekerd? 2 3 Waar geldt de

Nadere informatie

SternMobility Card RedLabel

SternMobility Card RedLabel SternMobility Card RedLabel Inhoud 5 6 7 9 11 12 14 15 16 SternMobility Card Hulpdienst Mobiliteitsdiensten Reisdiensten Huisdiensten Extra privileges Nog één keer de voordelen Activeer Pechhulp Buitenland

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles over

Nadere informatie

Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux )

Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux ) Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux ) Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die lid wil worden van de OCRA

Nadere informatie

Hyundai Verlengde Garantie. Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier

Hyundai Verlengde Garantie. Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier Hyundai Verlengde Garantie Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier Onbezorgd op weg in binnen- en buitenland Uw Hyundai blinkt uit door zijn uitstekende rijeigenschappen en betrouwbaarheid. Niet voor

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl

Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 ARTIKEL 2 VERZEKERINGSDUUR 1 ARTIKEL 3 DEKKINGSGEBIED 1 ARTIKEL 4 INHOUD HULPVERLENING 1 ARTIKEL 5 OPHALEN VAN HET

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE FIAT Likes U ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U" Bij gebruikmaking van de gratis autodeelservice "FIAT Likes U" zijn de onderstaande algemene voorwaarden (hierna: de "Algemene Voorwaarden") van

Nadere informatie

Inhoud startpagina. Voorwaarden Pechhulp Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan.

Inhoud startpagina. Voorwaarden Pechhulp Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan. Pechhulp verzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Pechhulp Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan. Inhoud startpagina 4608B-16-01 Voorwaarden zijn rechten en plichten

Nadere informatie

Alles over het kenteken

Alles over het kenteken Alles over het kenteken Wat is het elektronisch kenteken Het elektronisch kenteken is een chip die in een voertuig wordt ingebouwd. In de chip zijn meer gegevens opgeslagen wat bijvoorbeeld het traceren

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig Pechhulp+ PH+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Reglement Carbage Run Zomer Editie 2016

Reglement Carbage Run Zomer Editie 2016 Het reglement betreft: The Carbage Run Zomer Editie 2016 Organisatie: The Carbage Run BV KVK: 51120968 Oosterbracht 22a BTW-nr. NL823098904B01 7821 CJ EMMEN Gegevens deelnemer: Teamnaam: Volledige naam

Nadere informatie

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING GOED VOORBEREID OP WEG! Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto! Wij wensen u veilige kilometers toe. In dit instructieboekje vindt u belangrijke informatie voor het

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE WELKOM BIJ VOLVO CARD, WELKOM BIJ VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het jaarlijkse reguliere onderhoud aan uw Volvo door de officiële Volvo-dealer

Nadere informatie

Algemene eisen bij de verlenging van certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2

Algemene eisen bij de verlenging van certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2 Algemene eisen bij de verlenging van certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2 Deze Algemene eisen zijn van toepassing bij de uitvoering voor het verlengen van de certificaten Directiechauffeur CCV-D1

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5 % ledenkorting Complete inventarisdekking 2 Omdat uw kampeerauto uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet

Nadere informatie

Deelnemerscontract Buitenlandse Excursie 2015

Deelnemerscontract Buitenlandse Excursie 2015 Deelnemerscontract Buitenlandse Excursie 2015 De ondergetekenden: 1. De Stichting Protagoras (hierna te noemen: StiP) en 2...... (hierna te noemen: deelnemer) komen het volgende overeen: Artikel 1: De

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016.

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. I INLEIDING Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. Het Zeeuws kampioenschap (ZK) staat open voor ALLE beginnende onderwaterfotografen

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn.

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn. 1. ORGANISATIE Rally Lions Overbetuwe wordt georganiseerd door: Lionsclub Overbetuwe https://rallylionsoverbetuwe.com/ 2. KARAKTER VAN DE RALLY Rally Lions Overbetuwe is een recreatieve, toeristische toertocht,

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Praalwagen-/ Platte karverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Praalwagen-/ Platte karverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Praalwagen-/ Platte karverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

Bijlage Export Dienstverlening

Bijlage Export Dienstverlening Bijlage Export Dienstverlening HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE EXPORT DIENSTVERLENING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017

SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017 SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017 U heeft recht op hulp bij pech als u voor deze verzekering heeft gekozen en deze dekking op uw polisblad staat. Deze voorwaarden vormen samen met de voorwaarden

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister De beheert het kentekenregister. In dit register staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. De verstrekt in een aantal gevallen gegevens uit

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Oss is door de gemeente in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement

Nadere informatie

Overal waar in dit reglement hij staat, moet hij of zij worden gelezen.

Overal waar in dit reglement hij staat, moet hij of zij worden gelezen. Deelnemersreglement Alpe d HuZes 2015 Alpe d HuZes is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is, het beklimmen van de Alpe d Huez met de fiets of (hard)lopend, en daardoor zo veel mogelijk geld in te zamelen

Nadere informatie

Suzuki Private Lease. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Veelgestelde vragen. 1. Contract. 2. Financieel. 3.

Suzuki Private Lease. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Veelgestelde vragen. 1. Contract. 2. Financieel. 3. Geen verrassingen. Wel zo makkelijk. Suzuki Private Lease Suzuki Private Lease 1. Contract 2. Financieel 3. Verzekering 4. Schade en onderhoud 5. Contact 1. Contract Welke gegevens hebben we van je nodig?

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

Pechhulpverlening. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons

Pechhulpverlening. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons Pechhulpverlening Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27684 17.01 1. Pechhulpverlening Nederland (ASV-RV-50-171)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. KNMV Motorpechservice. Algemeen. KNMV Pechservice Motorfiets Nederland. Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1

Algemene Voorwaarden. KNMV Motorpechservice. Algemeen. KNMV Pechservice Motorfiets Nederland. Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1 Algemene Voorwaarden KNMV Motorpechservice Algemeen KNMV Pechservice Motorfiets Nederland Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1 Algemeen 1. Wat doet u als u pech heeft? Bij pech in Nederland en

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Pechhulpverzekering

Polisvoorwaarden. Independer Pechhulpverzekering Polisvoorwaarden Independer Pechhulpverzekering Polisvoorwaarden Independer Pechhulpverzekering Inhoud Art. 1 Algemeen 3 Art. 2 Begripsomschrijvingen 3 Art. 3 Vanaf wanneer kun je gebruikmaken van de?

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-WA_SP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-WA_BP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (KLA-RV-52-161) Oldtimer WA Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 1 Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA. VPPWA1401 - SAA Assuradeuren

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA. VPPWA1401 - SAA Assuradeuren Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA VPPWA1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden

Nadere informatie

Reglement NSK Allround 2017

Reglement NSK Allround 2017 Reglement NSK Allround 2017 Artikel 1 Het recht om deel te nemen Artikel 2 Deelname buiten mededinging Artikel 3 Verlies van het recht om deel te nemen Artikel 4 Deelname aan de wedstrijd Artikel 5 Niet

Nadere informatie

L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS

L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS Organisatie Voor het organiseren van buitenlandse reizen van de Hobby Caravan Club H.C.C. is een leidraad opgesteld. Deze leidraad is opgedeeld in een aantal logisch te

Nadere informatie

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw,

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw, Formulier WAM-AA Datum Aanvraagnummer Behandeld door Onderwerp Geachte heer /mevrouw, Naar aanleiding van uw verzoek om vrijstelling van de verplichting tot het sluiten van een W.A.-verzekering conform

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Maart 2011 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

Voorwaarden Voer- en vaartuigenhulp Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden Voer- en vaartuigenhulp Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voer- en vaartuigenhulp verzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Voer- en vaartuigenhulp Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Voer- en vaartuigenhulp 1. Wie is

Nadere informatie

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Gemoedsbezwaarden in het verkeer handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Wat schrijft de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor? Wie in het verkeer met een

Nadere informatie