OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT"

Transcriptie

1 OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip van de optochten worden door het bestuur aan te wijzen functionarissen (de optochtcommissie) bepaald en tijdig aan de deelnemers medegedeeld. Art.2 Deelnemers kunnen zijn afzonderlijke personen, duo's, groepen, verenigingen, instellingen etc., mits zij zich voor, het door het optochtcommissie bepaalde tijdstip en op vastgestelde wijze als zodanig hebben aangemeld. Art.3 De deelnemers die gebruik maken van motorisch voortbewogen voertuigen met of zonder kenteken zijn verplicht zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren, en dit d.m.v. een kopie in te leveren. (zonder verzekering geen deelname). Of deel te nemen in de collectieve aansprakelijkheidsverzekering die door en op naam van de stichting is afgesloten. De deelnemers zijn verplicht om de gegevens van het voertuig bij inschrijving in te leveren. Het gaat hier om kenteken, chassisnummer, framenummer en of alle herkenbare kenmerken voor dit specifieke voertuig. De dekking van de verzekering geldt alleen voor die voertuigen die zich aan de inschrijfnormen conform Art. 3 hebben gehouden. Iedere deelnemer aan de optocht/parade heeft kennis genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van bepalingen in dit reglement. (Hier is de (groeps)leiding voor verantwoordelijk) Art.4 De deelnemers vrijwaren de Gemertse Carnavals Stichting ''De DRUMKNAAUWERS'' door de enkele ondertekening van een inschrijfformulier, tegen elke aansprakelijkheid in welke vorm dan ook ter zake van door deelnemers c.q. hun medegevoerde materiaal toegebrachte schade, aan personen en/of goederen, zowel van eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders, overheid etc. Pagina 1 van 5

2 Art.5 Het is de deelnemers niet toegestaan op welke wijze dan ook reclame te voeren voor handelsartikelen, personen, verenigingen, zaken etc. zonder schriftelijke toestemming van de Optocht commissie. Verder is het de deelnemers verboden tijdens de optocht/parade zonder toestemming van het bestuur bij de toeschouwers te collecteren of iets te koop aan te bieden. Overtredingen van dit verbod betekent uitsluiting van de prijzen en geeft het bestuur de bevoegdheid de verdere deelname aan de optocht/parade te ontzeggen en de overtreders uit de optocht te doen verwijderen.` Art.6 Het bestuur of door deze aan te wijzen personen hebben de bevoegdheid de wagens, voertuigen, groepen, afbeeldingen, teksten, karikaturen, kortom alles wat met de optocht/parade mee gaat doen, vooraf in de werkplaatsen of waar dan ook, waar dit gemaakt wordt te beoordelen, en zonodig maatregelen te nemen. Art.7 Als men met een praalwagen deelneemt dient de onderwagen(s) geheel weggewerkt te zijn. Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke reling ter beveiliging te zijn aangebracht. Een brandblusser (bereikbaar) is verplicht. Op elke wagen moet een sleepoog zowel aan de voorzijde als de achterzijde gemonteerd zijn welke te allen tijde bereikbaar is in om de wagen zo nodig aan de kant te kunnen slepen bij calamiteiten. Deelnemers dienen er voor te zorgen dat de eventuele bestuurder(s) van de voertuigen voldoende zicht behouden en dat deze begeleid worden tijdens de optocht/parade. Bestuurders van motorvoertuigen moeten in het bezit zijn van geldige rijbewijzen. Het is verplicht om zowel links als rechts van de wagen minimaal één begeleider te hebben die toeziet op de veiligheid. (voorkomen dat toeschouwers geraakt worden door de wagen of onder de wagen kunnen komen.) Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun materiaal goed op orde is. Indien er toch een materiaaldefect ontstaat kan men niet deelnemen aan de optocht en zullen deelnemers zo spoedig mogelijk uit de optocht gehaald worden, zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat voor de overige deelnemers. Maximale afmetingen L x B x H : 14 x 4 x 8. Vanaf 4 mtr. tabs oplopend tot max. 3 mtr. Pagina 2 van 5

3 Art.8 Aangezien de optocht/parade plaats vindt op de openbare weg dienen er normen en waarden van goed fatsoen gerespecteerd te worden. (wettelijke eisen) Alcoholisch drankgebruik is niet toegestaan. Sinds 1 januari 2014 is voor jongeren onder de 18 jaar alleen al het bijhebben van alcoholische dranken strafbaar! Topless deelname is niet toegestaan. Discotheek wagens met mengpanelen en draaitafels worden niet toegelaten, mits alles wordt goedgekeurd door de optochtleiding. Het geluidsniveau van de muziek mag de toegestane norm 85 db(a) niet overtreffen. Bij overtreding van een of meerdere punten van art.8 heeft de optochtcommissie het recht om de deelnemer uit de jurylijsten te schrappen (dus ook geen recht op prijzengeld) of wordt verdere deelname ontzegd c/q verwijderd uit optocht/parade. (zie ook artikel 14). Art.9 Door het bestuur aan te wijzen functionarissen stellen de optocht/parade samen, en zorgen voor de begeleiding. De deelnemers zijn verplicht die plaats in te nemen, welke door deze wordt aangewezen. Beroep hiertegen is niet mogelijk. De deelnemers hebben het recht om bij inschrijving hun wensen ter zake van hun plaats in de optocht/parade kenbaar te maken. Zo mogelijk wordt hiermede rekening gehouden. Het laten ontstaan van gaten in de optocht/parade is niet toegestaan. (Maximaal 25 meter) Art.10 Door de organisatie worden duidelijk zichtbare volgnummers uitgegeven welke door de deelnemers voor op hun wagen(s) c/q voertuigen moeten worden bevestigd of voorop door de groep dient te worden gedragen. De deelnemer dient zelf de drager aan te leveren. Deze volgnummers dienen uiterlijk met de prijsuitreiking te worden ingeleverd. Bij verzuim hiervan heeft het bestuur het recht een bedrag op de prijs in te houden als vergoeding. Pagina 3 van 5

4 Art.11 De prijzen worden toegekend door een door de optocht commissie aangestelde jury. Bij een ex aequo zal de Z.D.H. de Prins der Drumknaauwers 1 punt toekennen aan wie volgens hem de winnaar is. De uitslag is bindend. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het optochtenbal. Art.12 Geldprijzen. Verval van het recht op uitbetaling van de prijs. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na 28 dagen na de dag van de optocht. Art.13 Het is de deelnemers verboden om : levende dieren mee te voeren. rook en stank te verspreiden papiersnippers of andere materialen (bijv. stro) groter dan 1x1cm rond te strooien c/q te werpen. versiersels mechanisch weg te gooien c/q te blazen. Bij overtreding kan de verdere deelname worden ontzegd. (zie art. 15). Art.14 Tijdens de optocht zullen er diverse herkenbare optochtbegeleiders rondlopen. Ieder van deze begeleiders heeft een groep wagens die hij in de gaten houd. Als er problemen zijn zal de optochtbegeleiders de deelnemers erop aanspreken. Daarna volgt een waarschuwing, waarbij gemeld wordt dat er anders strafpunten zullen volgen. Wordt er dan nog niet geluisterd geeft de optochtbegeleider een gele kaart. Deze gele kaart levert direct 5 strafpunten op voor de betreffende deelnemer. Zijn er later nog meer problemen dan volgt een 2e gele kaart, met weer 5 strafpunten. Luisteren deelnemers dan nog niet volgt een rode kaart en diskwalificatie, waarna de deelnemer uit de optocht gezet wordt. 1 = waarschuwing 2 = waarschuwing en melding volgende waarschuwing = strafpunten 3 = gele kaart en 5 strafpunten 4 = gele kaart en wederom 5 strafpunten 5 = rode kaart, diskwalificatie en uitzetting optocht Kortom: Na 2x geel volgt rood en diskwalificatie. Pagina 4 van 5

5 Art.15 Definities van deelnemers: Jeugdoptocht: Hier is geen onderscheid tussen de deelnemers. Grote optocht: Enkelingen/duo: 1 of 2 personen al dan niet vergezeld van een Kleine groep: 3 t/m 9 personen, al dan niet vergezeld van een Grote groep: 10 of meer personen al dan niet vergezeld van een Praalwagens: Al dan niet motorisch voortbewogen wagen met of zonder loopgroep. Motorisch d.w.z. getrokken door een tractor of iets gelijkwaardigs of voorzien van een ingebouwde wagen. Art.16 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Bijlagen: Bij dit reglement zijn 2 bijlagen toegevoegd van Politie en Brandweer Gemert- Bakel. Voorschriften voertuigen Informatie van brandweer Pagina 5 van 5

Reglement Carnavalsoptocht C.S. de Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht C.S. de Sparrenarren ! Reglement Carnavalsoptocht C.S. de Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de Carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn

Nadere informatie

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM Pagina1 Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM 1. Inschrijving Inschrijving als deelnemer aan de Grote

Nadere informatie

Optocht Reglement CV De Spekscheeters Vasse

Optocht Reglement CV De Spekscheeters Vasse Optocht Reglement CV De Spekscheeters Vasse Art. 1 Algemeen - Iedere deelnemer van de optocht dient dit reglement te kennen. - Middels inschrijving gaat u akkoord met het optochtreglement. - De optochtcommisie

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Oss is door de gemeente in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement

Nadere informatie

Optocht Reglement CV De Spekscheeters Vasse

Optocht Reglement CV De Spekscheeters Vasse Optocht Reglement CV De Spekscheeters Vasse Art. 1 Algemeen 1. Middels inschrijving gaat u automatisch akkoord met dit optochtreglement. Deelnemer zegt toe zich aan dit reglement te conformeren en aanvaardt

Nadere informatie

OPTOCHTREGLEMENT. Artikel 2: Risico Deelname door bovengenoemde deelnemers gebeurt geheel op eigen risico

OPTOCHTREGLEMENT. Artikel 2: Risico Deelname door bovengenoemde deelnemers gebeurt geheel op eigen risico OPTOCHTREGLEMENT Artikel 1: Deelname Deelname aan de jaarlijks op zaterdag voorafgaande aan Aswoensdag te houden carnavalsoptocht staat open voor: 1.a. Individuelen (eenlingen) 1.b. Tweetallen (duo s)

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT Algemeen:

REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT Algemeen: REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT 2019 Algemeen: De Stichting Jeugdcarnaval Silvolde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met deelname aan de Zillewoldse Optocht. De deelnemers met een praalwagen

Nadere informatie

e. Commissie Optocht, hierna te noemen de Commissie: de Commissie welke namens en onder verantwoording van de S.O.K. de optochten organiseert.

e. Commissie Optocht, hierna te noemen de Commissie: de Commissie welke namens en onder verantwoording van de S.O.K. de optochten organiseert. Bijlage 4: Optochtreglement Optochtreglement Reglement voor de Carnavalsoptocht, georganiseerd door de Stichting Oudenbosch Karnaval, zoals dit vastligt met ingang van het carnavalsseizoen 2010/2011. Het

Nadere informatie

Optochtreglement. ARTIKEL I Algemeen:

Optochtreglement. ARTIKEL I Algemeen: Optochtreglement. Deelname aan de optocht betekent dat het optochtreglement bekend is bij deelnemer(s) en opgevolgd wordt. De leden van Carnavalsvereniging De Zelfkant, de brandweer en de optochtvrijwilligers

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT 2016

REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT 2016 REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT 2016 Categorieën Grote en kleine praalwagens: De Optochtcommissie van Stichting Jeugdcarnaval Zillewold beslist of een praalwagen als grote of kleine praalwagen wordt gekwalificeerd.

Nadere informatie

2: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

2: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Optochtreglement Artikel 1: ALGEMEEN 1. Definities: A. Cv. De Heiknüüters: de carnavalsvereniging die de optocht organiseert. B. Optochtcommissie: Vrijwilligers van Cv. De Heiknüüters die betrokken zijn

Nadere informatie

Optochtreglement Ballefruttersgat

Optochtreglement Ballefruttersgat Optochtreglement Ballefruttersgat Bij inschrijving conformeert de deelnemer zich aan de bepalingen in dit optochtreglement. 1. Algemeen a. De deelname is open voor iedereen. De deelname is verdeeld in

Nadere informatie

STICHTING ALGEMEEN HULSTER CARNAVAL DE VOSSEN

STICHTING ALGEMEEN HULSTER CARNAVAL DE VOSSEN STICHTING ALGEMEEN HULSTER CARNAVAL DE VOSSEN REGLEMENT VOOR AAN DE CARNAVALSOPTOCHT DEELNEMENDE WAGENS Versie 2011 Begripsomschrijvingen De Stichting De Stichting A.H.C. De Vossen (KvK S 110374). Het

Nadere informatie

OPTOCHTREGLEMENT LKVW 2019

OPTOCHTREGLEMENT LKVW 2019 P a g i n a 1 OPTOCHTREGLEMENT LKVW 2019 - Limburgs Kampioensjap Vastelaoveswages De sjónste Vastelaoveswages door t sjmaalste sjtökske van Nederlandj OPTOCHTREGLEMENT, STICHTING LKVW ALGEMEEN, AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Reglement carnavalsoptocht de Plattevonder 2018 Someren-Eind

Reglement carnavalsoptocht de Plattevonder 2018 Someren-Eind Reglement carnavalsoptocht de Plattevonder 2018 Someren-Eind ORGANISATIE - Het bestuur van Carnavalsvereniging de Plattevonder is verantwoordelijk voor de organisatie - Hiertoe is een optochtcomité samengesteld

Nadere informatie

Optocht reglement Maoneblusserslaand 2015

Optocht reglement Maoneblusserslaand 2015 Optocht reglement Maoneblusserslaand 2015 1. REGLEMENT Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Jeugdcarnaval Waspik verder genoemd SJW. Dit reglement is van toepassing op de Optocht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN 1. Deelname C.S. DE KNOERISSEN - UDEN Eenieder die daartoe de wens te kennen geeft, kan aan de optocht deelnemen. Deelnemers buiten de gemeente Uden (Uden Volkel Odiliapeel)

Nadere informatie

VASTELAOVESOPTÔCH TEGELE. Dét had-se gedruimp

VASTELAOVESOPTÔCH TEGELE. Dét had-se gedruimp VASTELAOVESOPTÔCH TEGELE 2015 Motto: Dét had-se gedruimp 1/12 OPTOCHTCOMMISSIE Bark Leenders Tel: 06-22461217 @: optocht@oeles.nl Alle correspondentie over de optocht graag richten aan: Vg. d n Oeles t.a.v.

Nadere informatie

SKU OPTOCHTREGLEMENT 2015

SKU OPTOCHTREGLEMENT 2015 SKU OPTOCHTREGLEMENT 2015 1. REGLEMENT 1.1 Vaststelling Dit Reglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Karnaval Udenhout (SKU). 1.2 Werking Dit Reglement is van toepassing op de Optocht

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE OPTOCHT IS OP EIGEN RISICO

DEELNAME AAN DE OPTOCHT IS OP EIGEN RISICO REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT Algemeen: De Stichting Jeugdcarnaval Zillewold aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met deelname aan de Zillewoldse Optocht. De deelnemers met een praalwagen die

Nadere informatie

Optochtregelement 2018 Carnaval Peeloofdurp

Optochtregelement 2018 Carnaval Peeloofdurp Optochtregelement 2018 Carnaval Peeloofdurp Datum: Maandag 12 februari 2018. Start optocht 14.11 uur. Opstelplek tevens opbouwplek wagens : Parkeerterrein Sportpark Molenkreek Dinteloord Terrein is maandag

Nadere informatie

Reglement Kènderstoet in Kruikenstad 2015 Carnavalsstichting Tilburg

Reglement Kènderstoet in Kruikenstad 2015 Carnavalsstichting Tilburg Reglement Kènderstoet in Kruikenstad 2015 Carnavalsstichting Tilburg Commissie Jeugdzaken 2014-2015 Contact: Carnavalsstichting Tilburg Postbus 9204 5000 HE Tilburg TAV: Secretariaat Commissie Jeugdzaken

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht Arnhem

Reglement Carnavalsoptocht Arnhem Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem Statutair gevestigd te Arnhem Stichtingenregister Arnhem S 049959 IBAN NL32ABNA0534549039 / BIC ABNANL2A KvK 41049959 www.carnavalsoptochtarnhem.nl Reglement Carnavalsoptocht

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht dun Birrekoal

Reglement Carnavalsoptocht dun Birrekoal Reglement Carnavalsoptocht dun Birrekoal De carnavalsoptocht in dun Birrekoal (Berlicum en Middelrode) wordt georganiseerd door de optochtcommissie onder verantwoording van stichting Dun Blaouwun Beer.

Nadere informatie

Optochtregelement 2019 Carnaval Peeloofdurp

Optochtregelement 2019 Carnaval Peeloofdurp Optochtregelement 2019 Carnaval Peeloofdurp Datum: Maandag 4 maart 2019. Start optocht 14.11 uur. Opstelplek tevens opbouwplek wagens : Parkeerterrein Sportpark Molenkreek Dinteloord Terrein is maandag

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT. Carnavalsvereniging de Eileuvers

INFORMATIE BOEKJE SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT. Carnavalsvereniging de Eileuvers INFORMATIE BOEKJE SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT Carnavalsvereniging de Eileuvers ZATERDAG 6 FEBRUARI 2016 1www.eileuvers.nl Optocht 6 februari 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Reglement van deelname

Nadere informatie

Optocht reglement Maoneblusserslaand 2018

Optocht reglement Maoneblusserslaand 2018 Optocht reglement Maoneblusserslaand 2018 1. REGLEMENT Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Jeugdcarnaval Waspik verder genoemd SJW. Dit reglement is van toepassing op de Optocht

Nadere informatie

ENKELE ADVIEZEN AAN DE DEELNEMERS VAN DE KAAIENDONKSE CARNAVALSOPTOCHT

ENKELE ADVIEZEN AAN DE DEELNEMERS VAN DE KAAIENDONKSE CARNAVALSOPTOCHT ENKELE ADVIEZEN AAN DE DEELNEMERS VAN DE KAAIENDONKSE CARNAVALSOPTOCHT 1. Alvorens het inschrijfformulier in te vullen, verdient het aanbeveling eerst dit optochtreglement goed door te lezen. 2. Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN 1. Algemeen 1.1 De doelstelling van dit reglement is het ordelijk en veilig verloop van de optocht. De inschrijver/deelnemer van de optocht verklaart, door ondertekening van

Nadere informatie

Optochtreglement. ARTIKEL I Algemeen:

Optochtreglement. ARTIKEL I Algemeen: Optochtreglement. Deelname aan de optocht betekent dat het optochtreglement bekend is bij deelnemer(s) en opgevolgd wordt. De leden van Carnavalsvereniging De Zelfkant, de brandweer en de optochtvrijwilligers

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht Knopengein 2017

Reglement Carnavalsoptocht Knopengein 2017 Optochtcommissie De optochtcommissie heeft als doel de carnavalsoptocht, welke op carnavalszondag door Knopengein zal trekken, in goede banen te leiden. Zij werkt nauw samen met de Politie, de Brandweer

Nadere informatie

Reglement carnavalsoptochten Ter Apel & Rütenbrock 2019

Reglement carnavalsoptochten Ter Apel & Rütenbrock 2019 Reglement carnavalsoptochten Ter Apel & Rütenbrock 2019 Belangrijke data (jaarlijks vast te stellen) Carnavalsoptochten Ter Apel Zaterdag 2 maart 11:11 uur Zaterdag 2 maart 13:45 uur Carnavalsoptocht Rütenbrock

Nadere informatie

Opgemaakt op 14 oktober 2015.

Opgemaakt op 14 oktober 2015. Opgemaakt op 14 oktober 2015. 1 VOORWOORD: Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optochtcommissie, onderdeel van de Stichting Stadserf Carnaval Hengelo. Kortweg S.S.C.H. en is bestemd voor

Nadere informatie

Reglement en informatie Verlichte Optocht Loosbroek 2013

Reglement en informatie Verlichte Optocht Loosbroek 2013 Reglement en informatie Verlichte Optocht Loosbroek 2013 Info en reglement Verlichte Optocht Loosbroek (VOL) 2013. Dit reglement is samengesteld door Stichting De Kreuge. Dit is de organisator van de Verlichte

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS AAN DE JEUGDOPTOCHT IN PAPGAT 2014

REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS AAN DE JEUGDOPTOCHT IN PAPGAT 2014 REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS AAN DE JEUGDOPTOCHT IN PAPGAT 2014 Doelstelling Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse jeugdoptocht in Papgat op een carnavaleske, veilige en sportieve manier te laten

Nadere informatie

Reglement Halfvasten Optocht Oss 2016

Reglement Halfvasten Optocht Oss 2016 Reglement Halfvasten Optocht Oss 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 definities In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 1. SCVO: Stichting Carnavalsviering

Nadere informatie

Dit reglement is er om de carnavalsoptocht van Simpelveld een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven.

Dit reglement is er om de carnavalsoptocht van Simpelveld een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. Reglement en Optochtbepalingen Dit reglement is er om de carnavalsoptocht van Simpelveld een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. Artikel 1. Deelname 1. Opgave voor deelname aan

Nadere informatie

Opgemaakt op 15 oktober 2014. 01 Categoriee n Pagina 3. 02 Reglementen Algemeen Pagina 4 en 5. 03 Reglementen Twentse Lichtparade Pagina 5

Opgemaakt op 15 oktober 2014. 01 Categoriee n Pagina 3. 02 Reglementen Algemeen Pagina 4 en 5. 03 Reglementen Twentse Lichtparade Pagina 5 1 VOORWOORD: Opgemaakt op 15 oktober 2014. Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optochtcommissie, onderdeel van de Stichting Stadserf Carnaval Hengelo. Kortweg S.S.C.H. en is bestemd voor

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht Arnhem

Reglement Carnavalsoptocht Arnhem Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem Statutair gevestigd te Arnhem Stichtingenregister Arnhem S 049959 IBAN NL32ABNA0534549039 / BIC ABNANL2A KvK 41049959 www.carnavalsoptochtarnhem.nl Reglement Carnavalsoptocht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CARNAVALSOPTOCHT TE DUIZEL

REGLEMENT VOOR DE CARNAVALSOPTOCHT TE DUIZEL REGLEMENT VOOR DE CARNAVALSOPTOCHT TE DUIZEL Verantwoordelijkheid Het bestuur van Carnavalsvereniging De Zwetsers is belast met en verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse carnavalsoptocht

Nadere informatie

Reglement voor deelneming Carnavalsoptocht Pezerikken 2017.

Reglement voor deelneming Carnavalsoptocht Pezerikken 2017. Reglement Reglement voor deelneming Carnavalsoptocht Pezerikken 2017. 1. Categorieën. Deelnemers aan de optocht worden onderverdeeld in categorieën: 1. Wagens Senioren. Deelnemers met overwegend een leeftijd

Nadere informatie

REGLEMENT TWENTSE LICHTPARADE / HENGELOSE GEZINSCARNAVALSOPTOCHT 2014

REGLEMENT TWENTSE LICHTPARADE / HENGELOSE GEZINSCARNAVALSOPTOCHT 2014 REGLEMENT TWENTSE LICHTPARADE / HENGELOSE GEZINSCARNAVALSOPTOCHT 2014 23 oktober 2013 VOORWOORD: Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optochtcommissie, onderdeel van de Stichting Stadserf

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE CARNAVALS OPTOCHTEN LEMELERVELD Carnavalsvereniging de Sprokkelaars Lemelerveld ZATERDAGMIDDAG OPTOCHT

INFORMATIE BOEKJE CARNAVALS OPTOCHTEN LEMELERVELD Carnavalsvereniging de Sprokkelaars Lemelerveld ZATERDAGMIDDAG OPTOCHT INFORMATIE BOEKJE CARNAVALS OPTOCHTEN LEMELERVELD Carnavalsvereniging de Sprokkelaars Lemelerveld ZATERDAGMIDDAG OPTOCHT INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Reglement van deelname Carnavaleske voorstelling Afmetingen

Nadere informatie

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging "De Piepers", welke gehouden wordt op ZONDAG 15 februari 2015.

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging De Piepers, welke gehouden wordt op ZONDAG 15 februari 2015. Volkel, December 2014 Geachte piepers, Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging "De Piepers", welke gehouden wordt op ZONDAG 15 februari 2015. Bijgevoegd treft u

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN UDEN

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN UDEN REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN UDEN Algemeen - De doelstelling van dit reglement is het ordelijk en veilig verloop van de optocht. De inschrijver/deelnemer van de optocht verklaart,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR ALLE DEELNEMERS VAN DE EERSTE TWENTSE CARNAVALSOPTOCHT 2015

REGLEMENT VOOR ALLE DEELNEMERS VAN DE EERSTE TWENTSE CARNAVALSOPTOCHT 2015 REGLEMENT VOOR ALLE DEELNEMERS VAN DE EERSTE TWENTSE CARNAVALSOPTOCHT 2015 Dit reglement is een uitgave van de optochtcommissie, onderdeel van Carnavalsvereniging De Turftrappers, en is bestemd voor alle

Nadere informatie

Carnavalsoptocht zondag 26 februari 2017

Carnavalsoptocht zondag 26 februari 2017 Carnavalsoptocht zondag 26 februari 2017 Beste optochtdeelnemers, Hierbij het deelnameformulier voor de optocht van 2017. Deelnemers Bij opgave een kopie inleveren van het identiteitsbewijs voor elke NIEUWE

Nadere informatie

OPTOCHTREGLEMENT. Stichting Döllekesgat

OPTOCHTREGLEMENT. Stichting Döllekesgat OPTOCHTREGLEMENT Stichting Döllekesgat 01-01-2014 REGLEMENT OPTOCHT INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Deelnemers 2 2. Categorieën 2 3. Prijzen 3 4. Eisen gesteld aan carnavalswagens en trekkend motorvoertuig 4 5.

Nadere informatie

Voorwaarde tot deelname/inschrijfformulier

Voorwaarde tot deelname/inschrijfformulier Reglement verlichte optocht Voorwaarde tot deelname/inschrijfformulier De deelnemers aan de verlichte optocht dienen hun deelname middels een inschrijfformulier kenbaar te maken. Ten behoeve van een goede

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Optocht Aelse/Elsloo ZONDIG 7 fibbrewari 2016

Aanmeldingsformulier Optocht Aelse/Elsloo ZONDIG 7 fibbrewari 2016 Aanmeldingsformulier Optocht Aelse/Elsloo ZONDIG 7 fibbrewari 2016 1. Naam van persoon / groep / vereniging: 2. Contactpersoon 3. Wenst deel te nemen aan de carnavalsoptocht 2016 met een * : groep wagen

Nadere informatie

STOETREGLEMENT SCV DE TEUTEPEUTERS

STOETREGLEMENT SCV DE TEUTEPEUTERS STOETREGLEMENT SCV DE TEUTEPEUTERS Dit Reglement is geldig met ingang van 1 december 2013 en is bindend voor de inschrijvers voor deelname aan de carnavalstoet van SCV De Teutepeuters op zondag 02/03/2014.

Nadere informatie

Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2018

Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2018 Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2018 1. Algemeen Doelstelling Grote Optocht Oeteldonk De doelstelling is de jaarlijkse Grote Optocht in Oeteldonk op een carnavaleske, veilige

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE CARNAVALS OPTOCHTEN LEMELERVELD Carnavalsvereniging de Sprokkelaars Lemelerveld ZATERDAGMIDDAG OPTOCHT

INFORMATIE BOEKJE CARNAVALS OPTOCHTEN LEMELERVELD Carnavalsvereniging de Sprokkelaars Lemelerveld ZATERDAGMIDDAG OPTOCHT INFORMATIE BOEKJE CARNAVALS OPTOCHTEN LEMELERVELD Carnavalsvereniging de Sprokkelaars Lemelerveld ZATERDAGMIDDAG OPTOCHT INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Reglement van deelname Carnavaleske voorstelling Afmetingen

Nadere informatie

Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2017

Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2017 Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2017 Doelstelling Doelstelling is de jaarlijkse Grote Optocht in Oeteldonk op een carnavaleske, veilige en ordentelijke manier te laten verlopen.

Nadere informatie

Reglement KempenOptocht Hapert 2016 ( )

Reglement KempenOptocht Hapert 2016 ( ) Reglement KempenOptocht Hapert 2016 (24-09-2014) 1. Algemeen ALLE medewerkers en deelnemers van uw groep/vereniging dienen op de hoogte te zijn van dit reglement. Oudere versies van het reglement zijn

Nadere informatie

Reglement voor de deelnemers aan de. Grote Optocht in Oeteldonk 2015

Reglement voor de deelnemers aan de. Grote Optocht in Oeteldonk 2015 Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2015 Doel Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse Grote Optocht in Oeteldonk op een carnavaleske, veilige ordentelijke en sportieve

Nadere informatie

Om de gezinsoptocht goed en degelijk te laten verlopen hebben wij de hulp nodig de verenigingen in Hengelo.

Om de gezinsoptocht goed en degelijk te laten verlopen hebben wij de hulp nodig de verenigingen in Hengelo. Update: 24 oktober 2018 1 VOORWOORD: Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optocht commissie van Stichting Stadserf Carnaval Hengelo en is bestemd voor alle deelnemers aan de Hengelose

Nadere informatie

We gaan voor een mooie optocht in D n Haozenpot, maar zonder alcohol en drugs.

We gaan voor een mooie optocht in D n Haozenpot, maar zonder alcohol en drugs. SKU OPTOCHTREGLEMENT D'n HAOZENPOT 2017 We gaan voor een mooie optocht in D n Haozenpot, maar zonder alcohol en drugs. 1. REGLEMENT 1.1 Vaststelling Dit Reglement is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Sallandse Carnavalsoptocht

Sallandse Carnavalsoptocht Informatiebulletin Sallandse Carnavalsoptocht Raalte 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement van deelname... 2 A. Categorieën... 2 B. Carnavaleske voorstelling... 2 C. Afmetingen... 2 D. Veiligheid...

Nadere informatie

INFORMATIE BOEK SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT. Carnavalsvereniging de Eileuvers

INFORMATIE BOEK SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT. Carnavalsvereniging de Eileuvers INFORMATIE BOEK SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT Carnavalsvereniging de Eileuvers 1www.eileuvers.nl ZATERDAG 25 FEBRUARI INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Reglement van deelname 2.1 Carnavaleske voorstelling

Nadere informatie

OPTOCHT REGLEMENT Herziening mei 2016 Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot Heukelom

OPTOCHT REGLEMENT Herziening mei 2016 Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot Heukelom OPTOCHT REGLEMENT Herziening mei 2016 Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot Heukelom 1. DE OPTOCHTCOMMISSIE: 1.1 Samenstelling: de optochtcommissie bestaat uit een voorzitter-secretaris en minimaal

Nadere informatie

Inschrijfformulier Lichtstoet Heerlen 2018 (Dit formulier in blokletters en in z n geheel invullen)

Inschrijfformulier Lichtstoet Heerlen 2018 (Dit formulier in blokletters en in z n geheel invullen) Inschrijfformulier Lichtstoet Heerlen 2018 (Dit formulier in blokletters en in z n geheel invullen) Organisatie Lichtstoet Heerlen Hodgesstraat 16 6418 AN Heerlen Tel : 06-30.65.33.10 www.lichtstoetheerlen.nl

Nadere informatie

Carnavalsvereniging DE BOSDÛVELKES DE LUTTE

Carnavalsvereniging DE BOSDÛVELKES DE LUTTE Deelnamevoorwaarden 2017 De Bosdûvelkes 1. Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan. 2. Degene die tijdens

Nadere informatie

Stichting Karnavals Organisatie IJsselstein

Stichting Karnavals Organisatie IJsselstein Onderwerp: inschrijving optocht IJsselstein, 11 november 2014 Beste deelnemer(s), De Stichting Karnavals Organisatie IJsselstein organiseert weer een geweldige optocht. Dat is dan ook de reden dat wij

Nadere informatie

Als je je wilt opgeven voor de optocht van 2016, vragen we je om deze informatie goed door te lezen en: Download hier het optocht-reglement als PDF

Als je je wilt opgeven voor de optocht van 2016, vragen we je om deze informatie goed door te lezen en: Download hier het optocht-reglement als PDF Informatie Carnavalsvereniging De Knunnekes nodigt jullie weer van harte uit om mee te doen aan de leukste carnavalsoptocht boven de grote rivieren! We onderscheiden ons van anderen door een hoogwaardige

Nadere informatie

Stichting de Kleuven

Stichting de Kleuven HET GELE INFORMATIEBOEKJE VOOR DEELNEMERS Lichtjestocht Biezenmortel / Kleuvendurp Stichting de Kleuven Het gele boekje voor deelnemers aan de Lichtjestocht van de Kleuven Op dinsdag 4 maart 2014 zal de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR ALLE DEELNEMERS VAN DE EERSTE TWENTSE CARNAVALSOPTOCHT 2018

REGLEMENT VOOR ALLE DEELNEMERS VAN DE EERSTE TWENTSE CARNAVALSOPTOCHT 2018 REGLEMENT VOOR ALLE DEELNEMERS VAN DE EERSTE TWENTSE CARNAVALSOPTOCHT 2018 Dit reglement is een uitgave van de optochtcommissie, onderdeel van Carnavalsvereniging De Turftrappers, en is bestemd voor alle

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Vereniging De Kersepit 2019

Vereniging De Kersepit 2019 Optocht reglement: Beste carnavalsvrienden en vriendinnen, Op zaterdag 2 maart 2019 zal Vereniging De Kersepit zoals elk jaar de Mierlose optocht organiseren. Al vele jaren is de Mierlose optocht een enorm

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN 1. Deelname C.S. DE KNOERISSEN - UDEN Eenieder die daartoe de wens te kennen geeft, kan aan de optocht deelnemen. Deelnemers buiten de gemeente Uden (Uden Volkel Odiliapeel)

Nadere informatie

c.s. De Eemschuumers Hoogland

c.s. De Eemschuumers Hoogland 2015-2016 c.s. De Eemschuumers Hoogland Beste Lezer, U heeft het boekje opengeslagen waarin het optocht regelement en de bouw advies punten staan vermeld. Dit met betrekking tot de deelname aan de optocht

Nadere informatie

Reglement Optocht Volksfeest 2020

Reglement Optocht Volksfeest 2020 Pagina 1 van 7 Reglement Optocht Volksfeest 2020 VRIJDAG 17 JULI 2020 Pagina 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Paginanummer(s) Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Inschrijving 3 Voorschriften voertuig 4 Besturen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER OPTOCHT AELSE ZONDAG 3 MAART 2019

AANMELDINGSFORMULIER OPTOCHT AELSE ZONDAG 3 MAART 2019 Aelse, 17-11-18 AANMELDINGSFORMULIER OPTOCHT AELSE ZONDAG 3 MAART 2019 1. Naam van groep / persoon / vereniging:... wenst deel te nemen aan de carnavalsoptocht 2019 met een 0 groep* 0 groep + wagen* 0

Nadere informatie

OPTOCHT INFORMATIE. Opstellen/Inrijroutes. Voor alle deelnemers is het opstellen op de Boerenweg.

OPTOCHT INFORMATIE. Opstellen/Inrijroutes. Voor alle deelnemers is het opstellen op de Boerenweg. OPTOCHT INFORMATIE Opstellen/Inrijroutes Voor alle deelnemers is het opstellen op de Boerenweg. Jeugd optocht 13:30 uur opstellen Grote optocht 14:00 uur opstellen Wij vragen deelnemers met de nummers

Nadere informatie

Kommissie Vastenaovond Dwergonië Reglement Grote Optocht

Kommissie Vastenaovond Dwergonië Reglement Grote Optocht Kommissie Vastenaovond Dwergonië Reglement Grote Optocht 1. Algemeen 1.1 Een optocht is een opzettelijk als vertoning gevormde stoet die langs een vooraf bepaalde route trekt. De Carnavalsoptocht in Dwergonië,

Nadere informatie

Stichting de Kleuven

Stichting de Kleuven HET GELE INFORMATIEBOEKJE VOOR DEELNEMERS Zaterdagoptocht Biezenmortel / Kleuvendurp Stichting de Kleuven Het gele boekje voor deelnemers aan de Zaterdagoptocht van de Kleuven Op zaterdag 10 februari 2018

Nadere informatie

Reglement van de optocht

Reglement van de optocht Reglement van de optocht 1. Reglement 1. Vaststelling; Dit reglement is vastgesteld door carnavalscomité uit Loon op Zand. De uitvoer van de optocht vindt plaats door leden van de optochtcommissie van

Nadere informatie

REGLEMENT 2019 TWENTSE LICHTPARADE

REGLEMENT 2019 TWENTSE LICHTPARADE REGLEMENT 2019 TWENTSE LICHTPARADE VOORWOORD: Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optocht commissie van Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo en is bestemd voor alle deelnemers aan de

Nadere informatie

Algemeen reglement voor carnavalsoptochten in de Gemeente Bladel

Algemeen reglement voor carnavalsoptochten in de Gemeente Bladel Algemeen reglement voor carnavalsoptochten in de Gemeente Bladel Geachte deelnemer Een ieder die deelneemt aan de optocht dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande regels. Deelname Deelname aan

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN 1. Deelname Eenieder die daartoe de wens te kennen geeft, kan aan de optocht deelnemen. Deelnemers buiten de gemeente Uden (Uden Volkel Odiliapeel)

Nadere informatie

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Reglement Optochten Peeënrijk Voorwoord. Algemeen. art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 doelstelling. besluiten tot wijziging. naleving.

Nadere informatie

Stichting de Kleuven

Stichting de Kleuven HET GELE INFORMATIEBOEKJE VOOR DEELNEMERS Zaterdagoptocht Biezenmortel / Kleuvendurp Stichting de Kleuven Het gele boekje voor deelnemers aan de Zaterdagoptocht van de Kleuven Op zaterdag 02 maart 2019

Nadere informatie

Algemeen reglement voor carnavalsoptochten in gemeente Bladel

Algemeen reglement voor carnavalsoptochten in gemeente Bladel Algemeen reglement voor carnavalsoptochten in gemeente Bladel Geachte deelnemer Een ieder die deelneemt aan de optocht dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande regels. Deelname Deelname aan

Nadere informatie

Reglement verlichte optocht november 2012

Reglement verlichte optocht november 2012 p Reglement verlichte optocht november 2012 Voorwaarde tot deelname/inschrijfformulier De deelnemers aan de verlichte optocht dienen hun deelname middels een digitaal inschrijfformulier kenbaar te maken.

Nadere informatie

Reglement Schorsbosser Optocht

Reglement Schorsbosser Optocht Reglement Schorsbosser Optocht ALGEMEEN Voor het deelnemen aan de Schorsbosser Optocht te Schijndel (hierna te noemen optocht ) is in samenwerking met de gemeente, het Schorsbosser Kabinet en Prinsenclub

Nadere informatie

DE VASTELAOVEDZOTTE. Oud Gastel

DE VASTELAOVEDZOTTE. Oud Gastel Bepalingen en richtlijnen voor deelname aan de carnavalsoptocht georganiseerd door Stichting Carnaval De Vastelaovedzotte Deze zijn opgesteld om voor een ieder een duidelijk beeld te verkrijgen wat, waarom

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE FIAT Likes U ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U" Bij gebruikmaking van de gratis autodeelservice "FIAT Likes U" zijn de onderstaande algemene voorwaarden (hierna: de "Algemene Voorwaarden") van

Nadere informatie

!! OPTOCHTREGLEMENT STICHTING KARNAVAL DE VASTELAOVEDZOTTE OUD GASTEL. ! Uitgave September 2017

!! OPTOCHTREGLEMENT STICHTING KARNAVAL DE VASTELAOVEDZOTTE OUD GASTEL. ! Uitgave September 2017 Bepalingen en richtlijnen voor deelname aan de carnavalsoptocht georganiseerd door Stichting Karnaval De Vastelaovedzotte te Oud Gastel, hierna te noemen VAZ. Deze zijn opgesteld om voor een ieder een

Nadere informatie

3.3: De carnavalsstichting beslist of deelname kan plaatsvinden en in welke categorie de deelnemer wordt geplaatst.

3.3: De carnavalsstichting beslist of deelname kan plaatsvinden en in welke categorie de deelnemer wordt geplaatst. Doelstelling Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse Grote Carnavalsoptocht in Papgat op een carnavaleske, veilige en sportieve manier te laten verlopen. Een doelstelling die door het reglement

Nadere informatie

Optochtreglement St. Carnavalsorganisatie Nuland

Optochtreglement St. Carnavalsorganisatie Nuland Algemene bepalingen 1. Iedereen kan, al dan niet met een voertuig, aan de optocht deelnemen, mits men zich aan de volgende voorschriften houdt. 2. De organisatie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER. De Losserse Carnavalsoptocht 2019

INFORMATIEFOLDER. De Losserse Carnavalsoptocht 2019 INFORMATIEFOLDER De Losserse Carnavalsoptocht 2019 Inhoud 1 De Losserse Carnavalsoptocht 2019 1 De Losserse Carnavalsoptocht 2019... 3 2 Categorie-indeling... 3 3 Sluitingsdata... 3 4 Deelname voorwaarden...

Nadere informatie

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Reglement Optochten Peeënrijk Voorwoord. Algemeen. art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 doelstelling. besluiten tot wijziging. naleving.

Nadere informatie

Optochtreglement St. Carnavalsorganisatie Nuland

Optochtreglement St. Carnavalsorganisatie Nuland Algemene bepalingen 1. Iedereen kan, al dan niet met een voertuig, aan de optocht deelnemen, mits men zich aan de volgende voorschriften houdt. 2. De organisatie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren

Nadere informatie

Sallands Oogstcorso 2019

Sallands Oogstcorso 2019 Sallands Oogstcorso 2019 Inleiding Salland maakt zich op voor het 68 e Stöppelhaenefeest op 29 augustus 2019. Het oogstfeest op de donderdagmiddag en de corso van oogstpraalwagens vormen de belangrijkste

Nadere informatie

Alles op een rijtje: Carnavalsoptocht 2016

Alles op een rijtje: Carnavalsoptocht 2016 Alles op een rijtje: Carnavalsoptocht 2016 Beste optochtdeelnemer, De carnavalsvereniging De Puupenkoppen bestaat dit jaar 45 jaar. Door de jaren heen is carnaval niet meer weg te denken in ons wonderschone

Nadere informatie

Bijlage bij INSCHRIJVING C A R N A V A L S O P T O C H T GROENLO Zondag 2 maart 2014

Bijlage bij INSCHRIJVING C A R N A V A L S O P T O C H T GROENLO Zondag 2 maart 2014 Bijlage bij INSCHRIJVING C A R N A V A L S O P T O C H T GROENLO Zondag 2 maart 2014 Informatie voor optochtdeelnemers Beste (aanstaande) deelnemer, Carnavalsvereniging De Knunnekes nodigt jullie weer

Nadere informatie

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging "De Piepers", welke gehouden wordt op ZONDAG 3 maart 2019.

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging De Piepers, welke gehouden wordt op ZONDAG 3 maart 2019. Volkel, December 2018 Geachte piepers, Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging "De Piepers", welke gehouden wordt op ZONDAG 3 maart 2019. Bijgevoegd treft u aan:

Nadere informatie

c.s. De Eemschuumers Hoogland

c.s. De Eemschuumers Hoogland 2018-2019 c.s. De Eemschuumers Hoogland Driewerf Alaaf, U heeft het boekje opengeslagen waarin het optocht regelement en de bouw advies punten staan vermeld. Dit met betrekking tot de deelname aan de optocht

Nadere informatie