Cursussen voor bioscooppersoneel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen voor bioscooppersoneel"

Transcriptie

1 Cursussen voor bioscooppersoneel Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten Jan Luykenstraat CM Amsterdam Postbus AA Amsterdam Tel.: Fax: Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

2 Cursussen voor bioscooppersoneel De laatste jaren heeft de bioscoopbranche zich mogen De cursus Omgaan met agressie staat open voor alle verheugen in een toename van de bezoekcijfers. Uiteraard bioscoopmedewerkers. lag hieraan ten grondslag dat er films werden vertoond die een breed publiek aanspraken, maar zeker ook dat de Ziet u nog verbeterpunten in de servicegerichtheid bioscoop opnieuw een stevige positie op de entertainmentmarkt heeft verworven. Dit is niet in de laatste plaats te traint het gastheerschap van uw medewerkers. van uw personeel? De cursus Gastgericht werken danken aan inspanningen van de bioscoopondernemers om Onnodig te vermelden dat deze cursus de basis vormt hun product -het vertonen van films- te verbeteren en af te voor een prettige benadering van uw bezoekers. stemmen op de behoefte van de consument. Gastgericht werken is een must en zal leiden tot tevreden klanten die graag nog eens terugkomen. Deze toename van het bioscoopbezoek leidt tot een grotere concentratie van bezoekers en vraagt om een optimale Een stap verder gaat de cursus Coaching, bedoeld organisatie van de serviceverlening in de bioscopen. voor de vaste kern van uw medewerkers. De mate waarin u als ondernemer in staat bent uw Zij coördineren en geven vaak direct leiding aan serviceniveau zo hoog mogelijk te houden is sterk meerdere medewerkers. Daarbij signaleren zij zaken afhankelijk van de kwaliteit van uw medewerkers. met betrekking tot personeel èn bezoekers. Dit geldt voor de hele organisatie: management, operateurs Deze groep vormt de belangrijke schakel tussen de en servicemedewerkers. medewerkers en de bedrijfsleiding. Alle medewerkers zijn anders en ze laten zich verschillend aansturen. De vaardigheden hiertoe kunnen worden ontwikkeld met Personeelsmanagement en Personeelsgesprekken. Medewerkers die zich serieus en gewaardeerd voelen, zullen dit tijdens hun werk uitstralen. Maar ook een slecht nieuws gesprek dient soms gevoerd te worden. Met Commerciële Communicatie kan men zich bekwamen op het vlak van promotie. Promotie voor de films die u draait maar bovenal voor de eigen bioscoop of het filmtheater. Inzicht in het marketingdenken en -handelen kan direct naar de eigen locatie worden vertaald. Zo kan de vertoningplaats optimaal worden afgestemd op het publiek dat u graag ontvangt. Naast de al lange tijd bestaande opleiding voor operateurs, is de NVB in 2001 begonnen met het aanbieden van trainingen en cursussen, toegesneden op de bioscopen. Deze trainingen stellen het bioscoopmanagement èn het personeel in de gelegenheid kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen, om zodoende het klantgerichte werken in de bioscopen nog beter gestalte te kunnen geven. Iedere cursus is dus maatwerk en gericht op de praktijk in uw onderneming. Samen met MKB Cursussen & Trainingen BV garanderen wij een divers en kwalitatief aanbod. Helaas wordt bioscooppersoneel steeds meer geconfronteerd met vormen van agressief gedrag door bioscoopbezoekers. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat deze tendens eerder toe- dan afneemt. Niet iedere medewerker heeft de inzichten of het talent om hier adequaat mee om te gaan. Het tijdig herkennen van conflictsituaties en het correct oplossen ervan, maakt dat andere bezoekers er weinig of niets van merken. Zij houden een positieve ervaring over aan het bezoek aan uw bioscoop. De interne organisatie van de bioscoop is een belangrijk punt van aandacht. Een goede organisatie werkt kostenbesparend en komt ten goede aan het werkplezier van uw medewerkers. Dit heeft een uitstraling naar de bioscoop als totaal product. Bedrijfsleiders en leidinggevenden bekleden sleutelposities en het is vanzelfsprekend dat u hoge eisen aan hen stelt ten aanzien van vakkennis en vaardigheden in goed management. Management: leidinggeven, leert vaardigheden als het juist motiveren van medwerkers, waarbij ook uw eigen stijl uitgangspunt is. Het is de basiscursus voor bedrijfsleiders. Leidinggeven in het bioscoopbedrijf kent een heel eigen dynamiek en dat vereist een flexibele instelling. Toch is het stellen van doelen en het realiseren van doelstellingen juist erg belangrijk. Time Management & Project Management geven handvatten om tijd efficiënt en effectief te benutten. 2 3

3 Overzicht cursussen en trainingen * cursus Omgaan met agressie Doelgroep: alle bioscoopmedewerkers medewerkers trainen in het omgaan met agressieve bioscoopbezoekers Groepsgrote: maximaal 18 deelnemers Inhoud: s ochtends theoretische uitleg over: - kenmerken van ontevreden klanten - omgaan met klachten - hoe ontstaat agressie - hoe herkennen wij agressie - omgaan met agressie s middags oefeningen met acteur voor het beheersen van (opkomende) agressie. Van de cursus Omgaan met Agressie is ook een verkorte variant ontwikkeld. Deze cursus heeft en korte duur en is intensief, intens en direct. De deelnemers oefenen met een acteur in 'praktijk' situaties. Doelgroep: alle bioscoopmedewerkers - Leren herkennen van (opkomend) agressief gedrag,voorkomen van (extra) agressie, omgaan met en reageren op agressief gedrag. - Omgaan met de verschillende situaties en het (leren) onderscheiden van gastgericht- en gedwongen gedrag. Duur: 1 dagdeel (maximaal 3,5 uur) De verkorte training omgaan met agressie is een zgn. incompany training, die bij u in de bioscoop kan worden verzorgd. De verkorte training kan alleen worden uitgevoerd in kleine groepen, maximaal 10 deelnemers, en duurt één dagdeel. Wilt u een incompany training voor uw medewerkers dan dient u in principe 2 dagdelen af te nemen. Laat u slechts één dagdeel verzorgen dan kunnen er meerkosten in rekening worden gebracht. Wilt u een verkorte training voor uw medewerkers maar kan dit niet bij u in de bioscoop, dan zullen de kosten voor zaalhuur en verblijf extra in rekening worden gebracht. * cursus Gastgericht werken Doelgroep: alle bioscoopmedewerkers medewerkers trainen in gastheerschap binnen de bioscoop Groepsgrote: maximaal 18 deelnemers Inhoud: - dienstverlening is een product - waarop wordt dienstverlening beoordeeld - wat verwachten gasten en op welke zaken wordt een organisatie afgerekend - effectieve klachten afhandeling * cursus Coaching Doelgroep: de servicemedewerkers die de vaste kern vormen binnen de bioscoop medewerkers training in het coachen en aansturen van hun collega s op de werkvloer Groepsgrote: maximaal 12 deelnemers Inhoud: - onderneming en klantgerichtheid - de rol van servicemedewerkers in klantgerichtheid - coachen en bijsturen collega s op basis van gezag en ervaring - kenmerken van en inzicht in (on)tevredenheid bij collega s - inzicht in klant onvriendelijk gedrag van collega s - rollenspel * cursus management: leidinggeven training in vaardigheden om op verantwoorde wijze leiding te geven aan vaste en freelance medewerkers Inhoud: - introductie belang personeel - test leidinggeven, bepaling voorkeursstijl en flexibiliteitscore - situationeel leidinggeven - motiveren van medewerkers inhoud: - Herkennen van de opbouw van agressief gedrag. De acteur neemt verbaal en non-verbaal al bij de introductieronde het initiatief. Hij lokt bij de deelnemers reacties uit. Deze primaire reacties van de deelnemers zijn spontaan omdat zij niet weten dat de training 'al is begonnen'. - Oefenen in tweetallen. De acteur neemt wisselend de plaats van een deelnemer in. - Oefenen van non-verbale reactie. Het reageren op verbaal geweld. - Acceptatieoefening met betrekking tot eigen angst. - Oefenen in het reageren op emoties. - Het laten zien van de veel voorkomende situaties van instrumentele agressie. * cursus management: time management & project management training in vaardigheden om efficiënt en optimaal inhoud te geven aan bedrijfsvoering in een bioscoop, vanuit de positie van bedrijfsleider. Inhoud: - efficiënt tijdbeheer - projectmatig en gestructureerd werken, waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan het stellen van doelen en het realiseren van deze doelstellingen. 4 5

4 * cursus personeelsmanagement en personeelsgesprekken training in vaardigheden om personeel aan te sturen en te motiveren Inhoud: - algemeen personeelsmanagement - aansturen van mensen; verschil tussen formeel en persoonlijk gezag - functionering- en beoordelingsgesprekken en correctiegesprekken (incl. videofilm) - werkoverleg * cursus management Commerciële communicatie vergroten van kennis over marketing en training in vaardigheden om dit bij de eigen bioscoop te kunnen toepassen Inhoud: - inzicht in marketingdenken - beslissingsprocessen; koopmotieven en -gedrag - presentatie en promotie eigen bedrijf - interne- en externe marketing - vertaling naar lokale situatie * A-praktijkcursus voor bioscoopoperateur Inhoud: De schriftelijke A-praktijkcursus voor bioscoopoperateur bestaat uit 15 lessen. De inhoud behandelt de cabinepraktijk in de ruimste betekenis: - filmprojektie; - hulpmiddelen bij de projektie; - basiskennis van de elektrotechniek; - de praktijk in de cabine; - basiskennis lichttechniek; - geluid in de bioscopen; - de projektiesystemen; - het inrichten van bioscopen; - storingen en oplossen daarvan; - de controle van de apparatuur, alsmede het onderhoud; - de automatisering; - de brandbeveiligingsvoorschriften. Alle lessen gaan vergezeld van opgaven die de cursist kan uitwerken en desgewenst ter correctie kan inzenden. Duur: De studieduur is ongeveer 8 maanden bij een studietempo van 1 les per 14 dagen. Correctiewerk kan tot maximaal één jaar vanaf de inschrijfdatum worden ingezonden. De cursus wordt compleet geleverd in een 4-gaats ringband. syllabi Syllabi worden vóór de cursus aan de cursisten toegezonden. Voor de managementcursussen wordt één syllabus verstrekt, waarin alle onderdelen aan bod komen. Examen: Na bestudering van de cursus kan met desgewenst deelnemen aan het examen. De examens vinden tweemaal per jaar plaats, in het voor- en het najaar. Men kan alleen aan het examen deelnemen wanneer men bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten is ingeschreven als cursist en in het bezit is van een geldig werkboekje! certificaat De deelnemers aan de cursussen Omgaan met agressie, Gastgericht werken en Coaching, ontvangen een certificaat van deelname. Er wordt geëxamineerd in de vakken: cabinepraktijk, brandbeveiligings-voorschriften, basis elektrotechniek en basis lichttechniek. Wanneer tijdens het examen voor één van deze cursusonderdelen een onvoldoende resultaat wordt gehaald, dan is het mogelijk alleen voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgende examen een herexamen te doen. Wanneer voor meerdere vakken onvoldoende resultaat wordt behaald, is herexamen niet mogelijk. Het A-diploma wordt uitgereikt nadat met succes examen is gedaan en wanneer de kandidaat middels zijn werkboekje kan aantonen tenminste 1600 praktijkuren te hebben gewerkt, ofwel twee jaren onafgebroken als operateur werkzaam is geweest en indien men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 6 7

5 * B-praktijkcursus voor bioscoopoperateur Inhoud: De schriftelijke B-cursus voor bioscoopoperateur bestaat uit 31 lessen, verdeeld over 4 theorievakken: - lichttechniek (9 lessen); - elektrotechniek (7 lessen); - voorschriften elektrotechniek (8 lessen); - geluidstechniek (7 lessen). Alle lessen gaan vergezeld van opgaven die de cursist kan uitwerken en desgewenst ter correctie kan inzenden. aanbod trainingen 2002 Omgaan met Agressie 140,- p.p. (dagtraining) open inschrijving *) 18 mei Zwolle 15 juni Amersfoort 17 augustus Rotterdam 19 oktober s Hertogenbosch Duur: Examen: De studieduur is ongeveer 12 maanden bij een studietempo van 3 lessen per maand. Correctiewerk kan tot maximaal één jaar vanaf de inschrijfdatum worden ingezonden. De cursus wordt compleet geleverd in een 4-gaats ringband. Na bestudering van de cursus kan men desgewenst deelnemen aan het examen. De examens vinden tweemaal per jaar plaats. Nieuw is de mogelijkheid om tussentijds examen af te leggen. Hierdoor kan een optimale flexibiliteit worden geboden aan de werkgever en de examenkandidaat. Men kan alleen aan het examen deelnemen wanneer men bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten is ingeschreven als cursist en in het bezit is van een geldig werkboekje! Er wordt geëxamineerd in de vakken: lichttechniek, elektrotechniek, voorschriften elektrotechniek en geluidstechniek. Wanneer tijdens het examen voor één van deze cursusonderdelen een onvoldoende resultaat wordt behaald, dan is het mogelijk alleen voor dit cursusonderdeel tijdens het eerstvolgende examen een herexamen te doen. Wanneer voor meerdere vakken onvoldoende resultaat wordt behaald, dan is herexamen niet mogelijk. Het B-diploma wordt uitgereikt nadat met succes examen is gedaan en wanneer de kandidaat middels zijn werkboekje kan aantonen tenminste 3000 praktijkuren als bioscoopoperateur te hebben gewerkt, ofwel gedurende drie jaren onafgebroken als operateur werkzaam is geweest; in het bezit is van het praktijk A-diploma en indien men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Omgaan met Agressie (verkorte training)**) 820,- per cursus incompany Gastgericht werken 140,- p.p. open inschrijving *) 4 mei Rotterdam 17 augustus Utrecht 14 september Zwolle 9 november Amersfoort Coaching 160,- p.p. open inschrijving *) 21 mei Amersfoort 18 juni Amersfoort 3 september Amersfoort 19 november Amersfoort Managementtrainingen open inschrijving *) leiding geven 160,- p.p. 22 mei Amersfoort 14 juni Amersfoort 22 augustus Amersfoort time- / projectmanagement 160,- p.p. 27 juni Amersfoort 19 augustus Amersfoort 20 september Amersfoort 8 9

6 personeelsmanagement 180,- p.p. 27 augustus Amersfoort 4 oktober Amersfoort 19 november Amersfoort commerciële communicatie 160,- p.p. 23 september Amersfoort 15 november Amersfoort 29 november Amersfoort *) Bij onvoldoende belangstelling zullen cursussen geen doorgang vinden. **) Trainingen dienen in principe als twee gecombineerde dagdelen te worden afgenomen. In overleg ook op Zaterdag mogelijk of middag in combinatie met avond. Operateurscursussen inschrijving 25,- Operateurscursus A 275,- p.p. examendata 14 mei Amersfoort (Grand Theatre) * november Amersfoort (Grand Theatre) Operateurscursus B 275,- p.p. examendata 14 mei Amersfoort (Grand Theatre) * november Amersfoort (Grand Theatre) examenkosten 115,- kosten herexamen 50,- tussentijdse examens 570,- City Amsterdam ** (op afspraak mogelijk) Rembrandt Arnhem Grand Amersfoort Eindhoven * definitieve datum wordt nog vastgesteld Annuleringsvoorwaarden Voor bovenstaande trainingen geldt dat annulering schriftelijk dient te geschieden. Annulering tot 4 weken voor aanvang van de training in kosteloos. Bij annulering tussen 3 en 4 weken wordt 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 3 en 2 weken voor aanvang van de training worden 25% van de kosten doorberekend. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de training worden 100% van de kosten doorberekend. De datum van annulering is de datum waarop deze door de NVB wordt ontvangen. Tot 2 dagen voor aanvang van de training kunnen deelnemers kosteloos worden vervangen door deelnemers van hetzelfde bedrijf, mits dit schriftelijk of per wordt bevestigd. Daarna worden 25,- administratiekosten in rekening gebracht. ** locatie naar keuze; mits niet werkzaam in betreffende bioscoop Inschrijfformulieren voor deelname aan de examens worden op aanvraag toegezonden. De ingevulde formulieren dienen uiterlijk 4 weken voor de examendatum in het bezit te zijn van het secretariaat van de NVB. De examenkosten bedragen 25,- (inschrijfgeld) en 115,- (examengeld). Bij annulering binnen één week voor de examendatum, wordt 25,- administratiekosten in rekening gebracht

7 Fiscale Scholingsaftrek Bedrijven die personeel scholen komen in aanmerking voor een speciale fiscale aftrekregeling. Deze regeling is in het leven geroepen om scholing in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren en geldt uitsluitend voor personen die binnen de onderneming werkzaam zijn. De extra scholingsaftrek bedraagt minimaal 20%. In 2002 geldt voor de eerste ,- scholingskosten een aftrek van 40%, mits de totale scholingskosten niet meer bedragen dan ,-. Voor de scholingskosten voor personen van 40 jaar en ouder geldt een extra aftrek van 40%. De totale scholingsaftrek kan niet meer bedragen dan ,-. De scholingsaftrek wordt verder verhoogd met 20% van de scholingskosten die worden gemaakt om personen op het vereiste startkwalificatieniveau te brengen (met name van toepassing op operateurs). De totale verhoging is maximaal 70%. Hoe werkt de regeling in de praktijk Een bioscoop met 2o servicemedewerkers, 2 operateurs en 2 bedrijfsleiders, laat zijn personeel trainen bij de NVB. Eén van de bedrijfsleiders is ouder dan 40 jaar. Alle 20 servicemedewerkers volgen de trainingen Omgaan met Agressie en Gastgericht werken. Van deze groep volgen nog eens 5 personen de training coaching. Beide bedrijfsleiders schrijven zich in voor alle management modules. De scholingskosten bedragen: 20 x 140,- = x 140,- = 2.800,- 5 x 160,- = 800,- 2 x 660,- = 1.320, totale kosten: 7.720,- berekening van de aftrek: over de totale scholingskosten 7.720,- x 40% = 3.088,- opleiding voor 40 plusser 660,- x 40% = 264, totale aftrek: 3.352,- De scholingskosten van 7.720,- komen tezamen met de extra scholingsaftrek van 3.352,- ten laste van de fiscale winst. De totale fiscale aftrek bedraagt dus ,-. 12

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies

Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies Bijlage Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies Amsterdam University College (AUC) De Amsterdam University

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Opdrachtgever: ministerie van OCW, directie Primair

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie