Cursussen voor bioscooppersoneel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen voor bioscooppersoneel"

Transcriptie

1 Cursussen voor bioscooppersoneel Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten Jan Luykenstraat CM Amsterdam Postbus AA Amsterdam Tel.: Fax: Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

2 Cursussen voor bioscooppersoneel De laatste jaren heeft de bioscoopbranche zich mogen De cursus Omgaan met agressie staat open voor alle verheugen in een toename van de bezoekcijfers. Uiteraard bioscoopmedewerkers. lag hieraan ten grondslag dat er films werden vertoond die een breed publiek aanspraken, maar zeker ook dat de Ziet u nog verbeterpunten in de servicegerichtheid bioscoop opnieuw een stevige positie op de entertainmentmarkt heeft verworven. Dit is niet in de laatste plaats te traint het gastheerschap van uw medewerkers. van uw personeel? De cursus Gastgericht werken danken aan inspanningen van de bioscoopondernemers om Onnodig te vermelden dat deze cursus de basis vormt hun product -het vertonen van films- te verbeteren en af te voor een prettige benadering van uw bezoekers. stemmen op de behoefte van de consument. Gastgericht werken is een must en zal leiden tot tevreden klanten die graag nog eens terugkomen. Deze toename van het bioscoopbezoek leidt tot een grotere concentratie van bezoekers en vraagt om een optimale Een stap verder gaat de cursus Coaching, bedoeld organisatie van de serviceverlening in de bioscopen. voor de vaste kern van uw medewerkers. De mate waarin u als ondernemer in staat bent uw Zij coördineren en geven vaak direct leiding aan serviceniveau zo hoog mogelijk te houden is sterk meerdere medewerkers. Daarbij signaleren zij zaken afhankelijk van de kwaliteit van uw medewerkers. met betrekking tot personeel èn bezoekers. Dit geldt voor de hele organisatie: management, operateurs Deze groep vormt de belangrijke schakel tussen de en servicemedewerkers. medewerkers en de bedrijfsleiding. Alle medewerkers zijn anders en ze laten zich verschillend aansturen. De vaardigheden hiertoe kunnen worden ontwikkeld met Personeelsmanagement en Personeelsgesprekken. Medewerkers die zich serieus en gewaardeerd voelen, zullen dit tijdens hun werk uitstralen. Maar ook een slecht nieuws gesprek dient soms gevoerd te worden. Met Commerciële Communicatie kan men zich bekwamen op het vlak van promotie. Promotie voor de films die u draait maar bovenal voor de eigen bioscoop of het filmtheater. Inzicht in het marketingdenken en -handelen kan direct naar de eigen locatie worden vertaald. Zo kan de vertoningplaats optimaal worden afgestemd op het publiek dat u graag ontvangt. Naast de al lange tijd bestaande opleiding voor operateurs, is de NVB in 2001 begonnen met het aanbieden van trainingen en cursussen, toegesneden op de bioscopen. Deze trainingen stellen het bioscoopmanagement èn het personeel in de gelegenheid kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen, om zodoende het klantgerichte werken in de bioscopen nog beter gestalte te kunnen geven. Iedere cursus is dus maatwerk en gericht op de praktijk in uw onderneming. Samen met MKB Cursussen & Trainingen BV garanderen wij een divers en kwalitatief aanbod. Helaas wordt bioscooppersoneel steeds meer geconfronteerd met vormen van agressief gedrag door bioscoopbezoekers. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat deze tendens eerder toe- dan afneemt. Niet iedere medewerker heeft de inzichten of het talent om hier adequaat mee om te gaan. Het tijdig herkennen van conflictsituaties en het correct oplossen ervan, maakt dat andere bezoekers er weinig of niets van merken. Zij houden een positieve ervaring over aan het bezoek aan uw bioscoop. De interne organisatie van de bioscoop is een belangrijk punt van aandacht. Een goede organisatie werkt kostenbesparend en komt ten goede aan het werkplezier van uw medewerkers. Dit heeft een uitstraling naar de bioscoop als totaal product. Bedrijfsleiders en leidinggevenden bekleden sleutelposities en het is vanzelfsprekend dat u hoge eisen aan hen stelt ten aanzien van vakkennis en vaardigheden in goed management. Management: leidinggeven, leert vaardigheden als het juist motiveren van medwerkers, waarbij ook uw eigen stijl uitgangspunt is. Het is de basiscursus voor bedrijfsleiders. Leidinggeven in het bioscoopbedrijf kent een heel eigen dynamiek en dat vereist een flexibele instelling. Toch is het stellen van doelen en het realiseren van doelstellingen juist erg belangrijk. Time Management & Project Management geven handvatten om tijd efficiënt en effectief te benutten. 2 3

3 Overzicht cursussen en trainingen * cursus Omgaan met agressie Doelgroep: alle bioscoopmedewerkers medewerkers trainen in het omgaan met agressieve bioscoopbezoekers Groepsgrote: maximaal 18 deelnemers Inhoud: s ochtends theoretische uitleg over: - kenmerken van ontevreden klanten - omgaan met klachten - hoe ontstaat agressie - hoe herkennen wij agressie - omgaan met agressie s middags oefeningen met acteur voor het beheersen van (opkomende) agressie. Van de cursus Omgaan met Agressie is ook een verkorte variant ontwikkeld. Deze cursus heeft en korte duur en is intensief, intens en direct. De deelnemers oefenen met een acteur in 'praktijk' situaties. Doelgroep: alle bioscoopmedewerkers - Leren herkennen van (opkomend) agressief gedrag,voorkomen van (extra) agressie, omgaan met en reageren op agressief gedrag. - Omgaan met de verschillende situaties en het (leren) onderscheiden van gastgericht- en gedwongen gedrag. Duur: 1 dagdeel (maximaal 3,5 uur) De verkorte training omgaan met agressie is een zgn. incompany training, die bij u in de bioscoop kan worden verzorgd. De verkorte training kan alleen worden uitgevoerd in kleine groepen, maximaal 10 deelnemers, en duurt één dagdeel. Wilt u een incompany training voor uw medewerkers dan dient u in principe 2 dagdelen af te nemen. Laat u slechts één dagdeel verzorgen dan kunnen er meerkosten in rekening worden gebracht. Wilt u een verkorte training voor uw medewerkers maar kan dit niet bij u in de bioscoop, dan zullen de kosten voor zaalhuur en verblijf extra in rekening worden gebracht. * cursus Gastgericht werken Doelgroep: alle bioscoopmedewerkers medewerkers trainen in gastheerschap binnen de bioscoop Groepsgrote: maximaal 18 deelnemers Inhoud: - dienstverlening is een product - waarop wordt dienstverlening beoordeeld - wat verwachten gasten en op welke zaken wordt een organisatie afgerekend - effectieve klachten afhandeling * cursus Coaching Doelgroep: de servicemedewerkers die de vaste kern vormen binnen de bioscoop medewerkers training in het coachen en aansturen van hun collega s op de werkvloer Groepsgrote: maximaal 12 deelnemers Inhoud: - onderneming en klantgerichtheid - de rol van servicemedewerkers in klantgerichtheid - coachen en bijsturen collega s op basis van gezag en ervaring - kenmerken van en inzicht in (on)tevredenheid bij collega s - inzicht in klant onvriendelijk gedrag van collega s - rollenspel * cursus management: leidinggeven training in vaardigheden om op verantwoorde wijze leiding te geven aan vaste en freelance medewerkers Inhoud: - introductie belang personeel - test leidinggeven, bepaling voorkeursstijl en flexibiliteitscore - situationeel leidinggeven - motiveren van medewerkers inhoud: - Herkennen van de opbouw van agressief gedrag. De acteur neemt verbaal en non-verbaal al bij de introductieronde het initiatief. Hij lokt bij de deelnemers reacties uit. Deze primaire reacties van de deelnemers zijn spontaan omdat zij niet weten dat de training 'al is begonnen'. - Oefenen in tweetallen. De acteur neemt wisselend de plaats van een deelnemer in. - Oefenen van non-verbale reactie. Het reageren op verbaal geweld. - Acceptatieoefening met betrekking tot eigen angst. - Oefenen in het reageren op emoties. - Het laten zien van de veel voorkomende situaties van instrumentele agressie. * cursus management: time management & project management training in vaardigheden om efficiënt en optimaal inhoud te geven aan bedrijfsvoering in een bioscoop, vanuit de positie van bedrijfsleider. Inhoud: - efficiënt tijdbeheer - projectmatig en gestructureerd werken, waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan het stellen van doelen en het realiseren van deze doelstellingen. 4 5

4 * cursus personeelsmanagement en personeelsgesprekken training in vaardigheden om personeel aan te sturen en te motiveren Inhoud: - algemeen personeelsmanagement - aansturen van mensen; verschil tussen formeel en persoonlijk gezag - functionering- en beoordelingsgesprekken en correctiegesprekken (incl. videofilm) - werkoverleg * cursus management Commerciële communicatie vergroten van kennis over marketing en training in vaardigheden om dit bij de eigen bioscoop te kunnen toepassen Inhoud: - inzicht in marketingdenken - beslissingsprocessen; koopmotieven en -gedrag - presentatie en promotie eigen bedrijf - interne- en externe marketing - vertaling naar lokale situatie * A-praktijkcursus voor bioscoopoperateur Inhoud: De schriftelijke A-praktijkcursus voor bioscoopoperateur bestaat uit 15 lessen. De inhoud behandelt de cabinepraktijk in de ruimste betekenis: - filmprojektie; - hulpmiddelen bij de projektie; - basiskennis van de elektrotechniek; - de praktijk in de cabine; - basiskennis lichttechniek; - geluid in de bioscopen; - de projektiesystemen; - het inrichten van bioscopen; - storingen en oplossen daarvan; - de controle van de apparatuur, alsmede het onderhoud; - de automatisering; - de brandbeveiligingsvoorschriften. Alle lessen gaan vergezeld van opgaven die de cursist kan uitwerken en desgewenst ter correctie kan inzenden. Duur: De studieduur is ongeveer 8 maanden bij een studietempo van 1 les per 14 dagen. Correctiewerk kan tot maximaal één jaar vanaf de inschrijfdatum worden ingezonden. De cursus wordt compleet geleverd in een 4-gaats ringband. syllabi Syllabi worden vóór de cursus aan de cursisten toegezonden. Voor de managementcursussen wordt één syllabus verstrekt, waarin alle onderdelen aan bod komen. Examen: Na bestudering van de cursus kan met desgewenst deelnemen aan het examen. De examens vinden tweemaal per jaar plaats, in het voor- en het najaar. Men kan alleen aan het examen deelnemen wanneer men bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten is ingeschreven als cursist en in het bezit is van een geldig werkboekje! certificaat De deelnemers aan de cursussen Omgaan met agressie, Gastgericht werken en Coaching, ontvangen een certificaat van deelname. Er wordt geëxamineerd in de vakken: cabinepraktijk, brandbeveiligings-voorschriften, basis elektrotechniek en basis lichttechniek. Wanneer tijdens het examen voor één van deze cursusonderdelen een onvoldoende resultaat wordt gehaald, dan is het mogelijk alleen voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgende examen een herexamen te doen. Wanneer voor meerdere vakken onvoldoende resultaat wordt behaald, is herexamen niet mogelijk. Het A-diploma wordt uitgereikt nadat met succes examen is gedaan en wanneer de kandidaat middels zijn werkboekje kan aantonen tenminste 1600 praktijkuren te hebben gewerkt, ofwel twee jaren onafgebroken als operateur werkzaam is geweest en indien men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 6 7

5 * B-praktijkcursus voor bioscoopoperateur Inhoud: De schriftelijke B-cursus voor bioscoopoperateur bestaat uit 31 lessen, verdeeld over 4 theorievakken: - lichttechniek (9 lessen); - elektrotechniek (7 lessen); - voorschriften elektrotechniek (8 lessen); - geluidstechniek (7 lessen). Alle lessen gaan vergezeld van opgaven die de cursist kan uitwerken en desgewenst ter correctie kan inzenden. aanbod trainingen 2002 Omgaan met Agressie 140,- p.p. (dagtraining) open inschrijving *) 18 mei Zwolle 15 juni Amersfoort 17 augustus Rotterdam 19 oktober s Hertogenbosch Duur: Examen: De studieduur is ongeveer 12 maanden bij een studietempo van 3 lessen per maand. Correctiewerk kan tot maximaal één jaar vanaf de inschrijfdatum worden ingezonden. De cursus wordt compleet geleverd in een 4-gaats ringband. Na bestudering van de cursus kan men desgewenst deelnemen aan het examen. De examens vinden tweemaal per jaar plaats. Nieuw is de mogelijkheid om tussentijds examen af te leggen. Hierdoor kan een optimale flexibiliteit worden geboden aan de werkgever en de examenkandidaat. Men kan alleen aan het examen deelnemen wanneer men bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten is ingeschreven als cursist en in het bezit is van een geldig werkboekje! Er wordt geëxamineerd in de vakken: lichttechniek, elektrotechniek, voorschriften elektrotechniek en geluidstechniek. Wanneer tijdens het examen voor één van deze cursusonderdelen een onvoldoende resultaat wordt behaald, dan is het mogelijk alleen voor dit cursusonderdeel tijdens het eerstvolgende examen een herexamen te doen. Wanneer voor meerdere vakken onvoldoende resultaat wordt behaald, dan is herexamen niet mogelijk. Het B-diploma wordt uitgereikt nadat met succes examen is gedaan en wanneer de kandidaat middels zijn werkboekje kan aantonen tenminste 3000 praktijkuren als bioscoopoperateur te hebben gewerkt, ofwel gedurende drie jaren onafgebroken als operateur werkzaam is geweest; in het bezit is van het praktijk A-diploma en indien men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Omgaan met Agressie (verkorte training)**) 820,- per cursus incompany Gastgericht werken 140,- p.p. open inschrijving *) 4 mei Rotterdam 17 augustus Utrecht 14 september Zwolle 9 november Amersfoort Coaching 160,- p.p. open inschrijving *) 21 mei Amersfoort 18 juni Amersfoort 3 september Amersfoort 19 november Amersfoort Managementtrainingen open inschrijving *) leiding geven 160,- p.p. 22 mei Amersfoort 14 juni Amersfoort 22 augustus Amersfoort time- / projectmanagement 160,- p.p. 27 juni Amersfoort 19 augustus Amersfoort 20 september Amersfoort 8 9

6 personeelsmanagement 180,- p.p. 27 augustus Amersfoort 4 oktober Amersfoort 19 november Amersfoort commerciële communicatie 160,- p.p. 23 september Amersfoort 15 november Amersfoort 29 november Amersfoort *) Bij onvoldoende belangstelling zullen cursussen geen doorgang vinden. **) Trainingen dienen in principe als twee gecombineerde dagdelen te worden afgenomen. In overleg ook op Zaterdag mogelijk of middag in combinatie met avond. Operateurscursussen inschrijving 25,- Operateurscursus A 275,- p.p. examendata 14 mei Amersfoort (Grand Theatre) * november Amersfoort (Grand Theatre) Operateurscursus B 275,- p.p. examendata 14 mei Amersfoort (Grand Theatre) * november Amersfoort (Grand Theatre) examenkosten 115,- kosten herexamen 50,- tussentijdse examens 570,- City Amsterdam ** (op afspraak mogelijk) Rembrandt Arnhem Grand Amersfoort Eindhoven * definitieve datum wordt nog vastgesteld Annuleringsvoorwaarden Voor bovenstaande trainingen geldt dat annulering schriftelijk dient te geschieden. Annulering tot 4 weken voor aanvang van de training in kosteloos. Bij annulering tussen 3 en 4 weken wordt 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 3 en 2 weken voor aanvang van de training worden 25% van de kosten doorberekend. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de training worden 100% van de kosten doorberekend. De datum van annulering is de datum waarop deze door de NVB wordt ontvangen. Tot 2 dagen voor aanvang van de training kunnen deelnemers kosteloos worden vervangen door deelnemers van hetzelfde bedrijf, mits dit schriftelijk of per wordt bevestigd. Daarna worden 25,- administratiekosten in rekening gebracht. ** locatie naar keuze; mits niet werkzaam in betreffende bioscoop Inschrijfformulieren voor deelname aan de examens worden op aanvraag toegezonden. De ingevulde formulieren dienen uiterlijk 4 weken voor de examendatum in het bezit te zijn van het secretariaat van de NVB. De examenkosten bedragen 25,- (inschrijfgeld) en 115,- (examengeld). Bij annulering binnen één week voor de examendatum, wordt 25,- administratiekosten in rekening gebracht

7 Fiscale Scholingsaftrek Bedrijven die personeel scholen komen in aanmerking voor een speciale fiscale aftrekregeling. Deze regeling is in het leven geroepen om scholing in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren en geldt uitsluitend voor personen die binnen de onderneming werkzaam zijn. De extra scholingsaftrek bedraagt minimaal 20%. In 2002 geldt voor de eerste ,- scholingskosten een aftrek van 40%, mits de totale scholingskosten niet meer bedragen dan ,-. Voor de scholingskosten voor personen van 40 jaar en ouder geldt een extra aftrek van 40%. De totale scholingsaftrek kan niet meer bedragen dan ,-. De scholingsaftrek wordt verder verhoogd met 20% van de scholingskosten die worden gemaakt om personen op het vereiste startkwalificatieniveau te brengen (met name van toepassing op operateurs). De totale verhoging is maximaal 70%. Hoe werkt de regeling in de praktijk Een bioscoop met 2o servicemedewerkers, 2 operateurs en 2 bedrijfsleiders, laat zijn personeel trainen bij de NVB. Eén van de bedrijfsleiders is ouder dan 40 jaar. Alle 20 servicemedewerkers volgen de trainingen Omgaan met Agressie en Gastgericht werken. Van deze groep volgen nog eens 5 personen de training coaching. Beide bedrijfsleiders schrijven zich in voor alle management modules. De scholingskosten bedragen: 20 x 140,- = x 140,- = 2.800,- 5 x 160,- = 800,- 2 x 660,- = 1.320, totale kosten: 7.720,- berekening van de aftrek: over de totale scholingskosten 7.720,- x 40% = 3.088,- opleiding voor 40 plusser 660,- x 40% = 264, totale aftrek: 3.352,- De scholingskosten van 7.720,- komen tezamen met de extra scholingsaftrek van 3.352,- ten laste van de fiscale winst. De totale fiscale aftrek bedraagt dus ,-. 12

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme T r i o S e c u r i t y M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y P o s t b u s 3 0 0 2, 1 3 0 3 A A A l m e r e 30-12- 2015 Inschrijfvoorwaarden

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Acquisitie & Commercieel Mind Management Berlijn. TrainAway. 16 september 2014 OPLEIDINGSREIS

Acquisitie & Commercieel Mind Management Berlijn. TrainAway. 16 september 2014 OPLEIDINGSREIS TrainAway Spiegelstraat 38 B Bussum, Utrecht 1405 HX Telefoon: 085-0600310 E-mail: info@trainaway.nl Website: www.trainaway.nl Acquisitie & Commercieel Mind Management Berlijn 16 september 2014 OPLEIDINGSREIS

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester 1 Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester Artikel 1. Algemene Bepalingen. Naast de in dit reglement genoemde bepalingen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de N.B.S, en de Statuten, Reglementen

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Wft-Examentrainingsdagen. Examentrainingsdagen

Wft-Examentrainingsdagen. Examentrainingsdagen Wft-Examentrainingsdagen Examentrainingsdagen als voorbereiding op het examen Wft-pensioenvergunning Wft pensioenvergunning Goed voorbereid uw examen in! Training door do ervaren pensioenconsultants Examenoefenvragen

Nadere informatie

Examendata Financieel Management en Calculatie

Examendata Financieel Management en Calculatie Rijswijk, 27 juli 2008 Geachte dames en heren, In juni van dit jaar heeft het exameninstituut SEB Beroepsvervoer, ons, de examendata voor het 2 e halfjaar van 2008 doorgegeven. Vanaf januari 2008 zal de

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Behoeftegericht verkopen

Behoeftegericht verkopen TRAINING Behoeftegericht verkopen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEHOEFTEGERICHT VERKOPEN Klanten kopen geen producten. Ze kopen wat die

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

TRAINING Doelgericht communiceren

TRAINING Doelgericht communiceren TRAINING Doelgericht communiceren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING DOELGERICHT COMMUNICEREN In de organisatie nemen meer dan alleen de buitendienst

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

TRAINING Doelgericht communiceren

TRAINING Doelgericht communiceren TRAINING Doelgericht communiceren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING DOELGERICHT COMMUNICEREN In de organisatie nemen de medewerkers van de binnendienst

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management Deze ééndaagse training is gericht op het vaststellen

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 november 2014.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 november 2014. Algemene voorwaarden In de Algemene Voorwaarden lees je alles over de voorwaarden, die verbonden zijn aan de levering, betaling en garantie bij Success Society. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

TRAINING Beursdeelname

TRAINING Beursdeelname TRAINING Beursdeelname www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEURSDEELNAME Deelname aan een beurs is voor een bedrijf een uitgelezen moment om zich

Nadere informatie

Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien!

Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien! Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien! Trainingsaanbod Persoonlijke Ontwikkeling, Commercie en Management in Oss/Heesch en omgeving Als ondernemer heeft u doelen voor ogen die u wilt

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen neem deel aan Praktijkdag Veilig werken Kennis om te delen De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen,

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen.

SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen. SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen.nl Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH SCT Vervoersopleidingen

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE HERZIENE RICHTLIJN RADIOLOGIE 2013

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE HERZIENE RICHTLIJN RADIOLOGIE 2013 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE HERZIENE RICHTLIJN RADIOLOGIE 2013 cursus tandheelkundige radiologie voor assistenten CENTRAAL BRABANT AMSTERDAM HAARLEM e.o. HOLLAND NOORD e-mail: afdeling@ziggo.nl Beste

Nadere informatie

OPLEIDING Credit Collector

OPLEIDING Credit Collector OPLEIDING Credit Collector www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDIT COLLECTOR Een opleiding van in totaal 4 dagen, met name bestemd voor medewerkers

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

TRAINING Telefonisch verkopen

TRAINING Telefonisch verkopen TRAINING Telefonisch verkopen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TELEFONISCH VERKOPEN Doordat de concurrentie toeneemt en je klant dus meer keuze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren

Nadere informatie

Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH

Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : 084 711 75 24 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen.nl Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH

Nadere informatie

Leidinggeven in tijden van verandering Hoe stuur ik effectief op gewenst gedrag?

Leidinggeven in tijden van verandering Hoe stuur ik effectief op gewenst gedrag? Inleiding Programma Aanmelden Route Leidinggeven in tijden van verandering De snel veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van organisaties en daarom van de mensen die er werken.

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Studiegids. Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland.

Studiegids. Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland. Studiegids Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland.nl Studie Plan Nederland is dé vakopleider voor de schoonmaakbranche.

Nadere informatie

W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken

W1 Workshop Lopen op eieren, leiding geven en aanspreken W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

EducareGroningen.nl Consultatiepraktijk voor onderzoek, educatie en casemanagement in de gezondheidszorg

EducareGroningen.nl Consultatiepraktijk voor onderzoek, educatie en casemanagement in de gezondheidszorg ACTIVITEITENOVERZICHT EHBDu 2015 Bestand: ActOvzEHBDu15.docx Versie 1, 21-01-15. In 2015 biedt EducareGroningen de volgende onderwijsactiviteiten aan (doorgaans bij voldoende deelname): 1. Kerncursussen

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1 : Definities Artikel 2 : Algemeen Artikel 3 : Aanmelding

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK Secretariaat: Postbus 557 2300 AN Leiden Telefoon: 071 519 1041 Fax: 071 517 5835 e-mail: secretariaat@stichtingstrafrechtpraktijk.nl ABN AMRO Bank te Den Haag: 58.92.49.010

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken

Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken Adres Spoorstraat 5 5975 RK Sevenum Openingstijden Maandag t/m vrijdag 08:30-17:00 uur E-mail: info@112academy.nl Website: www.112academy.nl

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 2015

Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 2015 Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 215 In 215 hebben bij het SDC in totaal 367 cursisten zich ingeschreven voor 16 cursussen. In totaal gaat het om 56 inschrijvingen.

Nadere informatie

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Studiehandleiding Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk januari 2010 2 e druk, augustus 2011 001204040 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Basic Life Coaching. Het beste uit jezelf naar boven halen. Copyright 2013 Health Balance Group

Basic Life Coaching. Het beste uit jezelf naar boven halen. Copyright 2013 Health Balance Group Basic Life Coaching 2014 Het beste uit jezelf naar boven halen Copyright 2013 Health Balance Group Wat houdt Basic Life Coaching van de Health Balance Group in? Een Health Balance Group Life Coach is een

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek.

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. ELEKTRISCH SCHAKELEN Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. Vakgebied: Elektrotechniek & Elektronica Voor

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

TRAINING Assertiviteit

TRAINING Assertiviteit TRAINING Assertiviteit www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ASSERTIVITEIT Er zijn nogal wat mensen die niet voor zich zelf opkomen, zich onzeker

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Workshop "Lopen op eieren" leidinggeven en aanspreken (W1)

Workshop Lopen op eieren leidinggeven en aanspreken (W1) Workshop "Lopen op eieren" leidinggeven en aanspreken (W1) Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie