Raadsvergadering : 19 mei 2015 Agendapunt : 4 Onderwerp : Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering : 19 mei 2015 Agendapunt : 4 Onderwerp : Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen"

Transcriptie

1 Raadsvergadering : 19 mei 2015 Agendapunt : 4 Onderwerp : Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen Meer informatie bij : Griffie Telefoon : De volgende aan de raad gerichte stukken zijn ontvangen: A. Ingekomen stukken. 1. Afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen 1. Vergaderstukken Algemeen Bestuur VNOG van 26 maart 2015; 2. Jaarverslag 2014 van de Stichting Cliënten Initiatieven; 3. Brief van Bosman GGZ over toezending afschrift van een brief, gericht aan de wethouder Jeugdzorg, inzake een ontoereikend budget; 4. Brief van de Rekenkamercommissie BBLM over toezending van een vragenlijst, gericht aan de raadsleden, over de kwaliteit van de raadsvoorstellen; 5. Brief van de Rekenkamercommissie BBLM over toezending onderzoeksprogramma 2015/2016; 6. Memo 2015 /1 van de Euregio; 7. Samenvatting jaarverslag 2014 van de Nationale Ombudsman; 8. Statement Sensire op berichtgeving in de media over de positie van de verzorgenden; 9. Brief van D66 Berkelland, gericht aan de provincie Gelderland, over toezending aandachtspunten naar aanleiding van de reactienota Traject N315 Rondweg Neede en Haaksbergen ; 10. Vragen en antwoorden Comité BV Rekken naar aanleiding van Interessemelding opvang asielzoekers Oldenkotte; 11. Brief van de provincie Gelderland over verstrekken informatie inzake de begroting ; 12. Brief van het kennis- en expertisecentrum Bevolkingsdaling met beleid over toezending advies inzake de demografische transitie aan Het Kabinet en de Tweede Kamer; 13. Juridisch advies van K. Wevers / FNV over de Huishoudelijke Verzorging 1 (HV1) 14. Brief van H.Meulenkamp, ProWonen over minder kleine huurwoningen in Eibergen en Neede; 15. Motie van de raad van gemeente Sluis over de cao-onderhandelingen Sociale Werkvoorziening; 16. Vergaderstukken Algemeen Bestuur Regio Achterhoek van 22 april 2015; 17. van de Regio Achterhoek over het betrekken van raden bij de regionale onderwerpen.

2 2. Correspondentie van het college van BenW / afdoeningsvoorstel: voor kennisgeving aannemen 1. Besluit over verslag vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland van 12 maart 2015; 2. Besluit over overeenkomst met provincie Gelderland over verlegging Needseweg Borculo; 3. Besluit over Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit; 4. Besluit over Sterk Bestuur in Gelderland: bestuursscan Berkelland; 5. Besluit over het regionaal jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC voor voortijdig schoolverlaten ; 6. Besluit over de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling; 7. Brief, gericht aan het Ministerie van Economische Zaken, over regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave Gevolgschade voor natuur- en landschap door toepassing van de regeling; 8. Impressie themabijeenkomst Veranderende, vernieuwd bestuur 3. Afdoeningsvoorstel: afhandeling door raad / commissie / griffie - 4. Afdoeningsvoorstel: voor advies in handen stellen van het college 1. Jaarstukken 2014, 1 e begrotingswijziging 2015 en begroting 2016 van de Omgevingsdienst Achterhoek; 2. Accountantsverklaring 2014 en Controleverklaring 2014 Omgevingsdienst Achterhoek 3. Voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2014 en ontwerpbegroting 2016 VNOG; 4. Brief van Achterhoek VO over de statutenwijziging. 5. Afdoeningsvoorstel: ter afdoening in handen stellen van het college 1. Uitspraak van de Raad van State in het geding over het bestemmingsplan Borculo, verlegging Needseweg 2014 ; 2. Brief van M.J. Schotman over mogelijke uitstelling reconstructie N315; 3. Brief van de Euregio over het besluitvormingsproces voor de nieuwe EUREGIOregeling en de nieuwe lidmaadschapsbijdrage; 4. Brief van de fam. Jeurissen over toezending brief, gericht aan BenW, over de herinrichting van de Scholtenweg in Haarlo. B. Mededelingen. Tot op heden zijn er geen mededelingen te doen. C. Toezeggingen raad (t/m ) Omschrijving toezegging 1. Bij de eerstvolgende actualisatie van de wegenlegger wordt bezien welke wegen in aanmerking komen om een naam te Datum Afdeling toezegging Gemeentewerken Streefdatum gereed Eind 2015 Datum gereed

3 krijgen en welke wegen in aanmerking komen om aan de openbaarheid te worden onttrokken. 2. GRP / Memo integraal advies over rentetoevoegingen aan reserves (inclusief rentevergoeding aan egalisatiereserve riolering) Wordt meegenomen in financieel technische parameters Intern advies 2 e kwartaal 2014 Afgehandeld bij begroting Bij onderdeel riolering kan geen sprake meer zijn van rentetoevoeging omdat regelgeving inmiddels is gewijzigd.

4 3. Uitwerking mantelzorgcompliment 4. Inwonerpanels nabij Voormekaarteams organiseren 5. De raad bijpraten over de ontwikkelingen bij Hameland 6. Verslag projecten betaald met extra geld voor aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 7. Houden Technisch Beraad over strategisch personeelsbeleid 8. Evaluatievragen van raadsfracties meenemen bij de volgende AGEM-evaluatie 9. Burgerinitiatieven: op de hoogte houden van ingekomen initiatieven en de voortgang 10. Inzicht in bouwleges op productniveau (totaalbeeld in tabelvorm) Mens en Mens en Mens en Mens en / SDOA Maart 2015 Juni 2015 Voorjaar 2015 Begin Intern advies April Ruimtelijke ontwikkeling Publiekswinkel Ruimtelijke Ontwikkeling Eind 2015 Eind 2017 Juni 2015

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Regels over de zuiverheid van de besluitvorming juli 2011 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Over de zuiverheid van de besluitvorming

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 juni 2009 / rapportnummer 1759-94 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Collegevoorstellen Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd.

Collegevoorstellen Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd. OPENBAAR (15ini00905) Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Aanwezig : De heren De Vreeze, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw Tamminga Afwezig : Datum: 7 april 2015

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor het openbaar bestuur Korte Voorhout

Nadere informatie