IBIS - INTELLIGENT BUILDING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBIS - INTELLIGENT BUILDING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS"

Transcriptie

1 IBIS - INTELLIGENT BUILDING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CommScope biedt IBIS (Intelligent Building Infrastructure Solutions - infrastructuuroplossingen voor intelligente gebouwen) om een robuuste algemene infrastructuur te realiseren en convergentie te bewerkstelligen van alle systemen binnen een gebouw.

2 Intelligente gebouwen: toepassen van technologische trends waarmee eigenaren, exploitanten en huurders hun voordeel kunnen doen Eigenaren, exploitanten en huurders verlangen een hoge gebruikswaarde en grote prestaties van hun gebouwen. De gebouwen moeten een rendabele, productieve, veilige en flexibele werkomgeving bieden. Eigenaren en exploitanten van gebouwen eisen operationele efficiency om kosten te besparen, terwijl huurders uitgebreide services verlangen die de autonomie, het comfort en de productiviteitverbeteren. Gelukkig zijn er een aantal technische ontwikkelingen en trends die het mogelijk maken in hedendaagse gebouwen de volgende uitdagingen het hoofd te bieden: Migratie naar IP-apparatuur en IP-netwerken Toenemende convergentie van systemen en netwerken Nadruk op het onderling verbinden van functionaliteiten en het toegankelijk maken van realtime gegevens Toenemend gebruik van draadloze technologie Hernieuwde aandacht voor het milieu en voor energiebesparing CommScope signaleert dat de convergentie van deze ontwikkelingen kan uitmonden in intelligente gebouwen die werkelijke voordelen bieden door de manier waarop gebouwensystemen nu in staat zijn te integreren en te communiceren. Veel van de lopende kosten voor gebouwen hebben betrekking op de laagspanningssystemen die de functionaliteit van de gebouwen leveren en in stand houden. De praktijk laat zien dat 75% van de kosten die gemaakt worden gedurende de levensduur van een gebouw, bestaat uit uitgaven voor de lopende onderhouds- en bedrijfskosten. Aangezien de gemiddelde levensduur van een gebouw 30 á 40 jaar is, kunnen de kosten voor een dergelijke levensduur enorm hoog zijn. Dus elke innovatie waarmee in de loop van de tijd kosten worden bespaard en tegelijkertijd de prestaties van het gebouw worden verbeterd, is zeer aantrekkelijk. Intelligente gebouwen is één van die innovaties. Simpel gezegd, intelligente gebouwen maken gebruik van technologie en verbinden systemen onderling om meer efficiency, een hogere productiviteit en meer comfort te kunnen bieden. In deze brochure worden deze voordelen gedetailleerd belicht en wordt informatie geboden over het implementeren van toepassingen voor intelligente gebouwen op een enkele, gemeenschappelijke en uniforme infrastructuur. CommScope biedt een reeks oplossingen die aansluiten op de vereisten voor intelligente gebouwen: oplossingen op basis van koper, glasvezel of coax. In deze brochure zijn verhelderende voorbeelden opgenomen van deze oplossingen. Wilt u assistentie bij het ontwerpen van een oplossing die aansluit op uw specifieke behoeften, neem dan contact op met uw lokale CommScopevertegenwoordiger. CommScope: infrastructuuroplossing en voor intelligente gebouwen Sinds de oprichting midden jaren tachtig heeft CommScope een belangrijke positie veroverd op de markt voor infrastructuren voor intelligente gebouwen, door oplossingen te leveren voor het onderling verbinden van de vele laagspanningssystemen in een gebouw om maximale prestaties mogelijk te maken. De meeste gebouwen hebben tussen 10 en 46 laagspanningssystemen. Elk van die systemen moeten worden bestuurd, beheerd en bewaakt gedurende de tientallen jaren levensduur van een gebouw. Zonder gemeenschappelijke infrastructuur waarmee die systemen met elkaar kunnen worden verbonden, kunnen die tientallen systemen in de loop der tijd een opeenstapeling veroorzaken van overbodige kosten en onrust. Maar met een enkele backbone die al die systemen ondersteunt, van beveiliging tot verlichting, van klimaatregeling tot communicatie, kan de

3 3 exploitatie van gebouwen op hoog niveau en rendabel worden uitgevoerd. De wereldwijde trend in innovatieve gebouwen gaat richting veelomvattende infrastructuuroplossingen die door CommScope Intelligent Building Infrastructure Solutions of IBIS worden genoemd. Met IBIS worden alle systemen van een gebouw, van systemen voor gebouwenautomatisering en communicatie tot videobewaking en toegangscontrole, samengebracht via dezelfde gemeenschappelijk infrastructuur. Zo wordt het efficiencyniveau verhoogd en worden de prestaties tussen de onderlinge systemen verbeterd. Intelligente gebouwen en de daarvoor benodigde infrastructuren, zijn hard op weg de nieuwe norm te worden voor eigenaren/exploitanten en huurders die goed presterende, eenvoudig te beheren, efficiënte ruimtes verlangen. De voordelen van intelligente gebouwen voor eigenaren/exploitanten van gebouwen De eigenaren/exploitanten van gebouwen kunnen over het algemeen op twee gebieden voordeel behalen met intelligente gebouwen: operationele efficiency en mogelijkheden om hogere opbrengsten te realiseren. Operationele efficiency Intelligente systemen verlagen de kosten door efficiënter om te gaan met energie Lagere kosten voor de staf wat betreft onderhoud, voorzieningen en beveiliging. Hogere productiviteit van de staf Eén enkele interface voor geïntegreerde gebouwenservices en de mogelijkheid meerdere gebouwen centraal te beheren Langere levensduur van een gebouw Reductie van de investeringen en uitgaven voor beheer, tijdens de levensduur van een gebouw Betere informatie ten behoeve van het onderhoud en het exploiteren van een gebouw Op een effectievere manier comfortabele omgevingen beschikbaar stellen aan alle huurders Mogelijkheden voor een hogere opbrengst Hogere huur voortkomend uit verbeterde gebouwenuitrusting en functionaliteit zoals: Hogesnelheidsinternet IP-telefonie en geïntegreerde communicatie Netwerkbeveiliging en fysieke beveiliging Huurder heeft controle over de kantooromgeving Grotere tevredenheid van de bewoners leidt tot hogere retentiepercentages Hogere verkoopwaarde voor huurders Intelligente gebouwen bieden huurders voordelen op twee belangrijke gebieden: comfortabele werkomgevingen en betere services ten behoeve van efficiency en effectiviteit. Werkomgeving Betere luchtkwaliteit Zelfsturende temperatuurregeling Vraaggestuurde verlichting Betere beveiliging van parkeerterreinen, liften, gemeenschappelijke ruimten en kantoren Beheer en ondersteuning voor medewerkers via één interface, inclusief telefoon, voic , toegang tot parkeerfaciliteiten en gebouwen, toegang tot het netwerk, enzovoort. Verhoogde productiviteit Spraak-, video- en datacommunicatieinfrastructuur voorgeïnstalleerd, onder andere: Telefoon, voic , intercoms Video- en audioconferenties LAN en WAN, , internettoegang Toegang op afstand Mogelijkheid kantoorruimten snel anders in te delen: makkelijk, met minimale kosten en onafhankelijk van de eigenaar/exploitant van het gebouw. Verhoging van de totale productiviteit van de medewerkers door duurzaam comfort voor de werknemers

4 Convergentie van BAS en IT Gebouwenautomatisering Informatietechnologie CommScope IBIS (Intelligent Building Infrastructure Solutions) De kracht van convergentie In de meeste bedrijfsgebouwen bestaan installaties zoals voor HVAC, branddetectie, beveiliging, verlichting en energie naast elkaar en onafhankelijk van elkaar. In een intelligent gebouw zijn deze systemen volledig geïntegreerd en communiceren centraal. Zo zal in een traditioneel gebouw een rookmelder alarm laten klinken wanneer rook wordt gedetecteerd. In een intelligent gebouw communiceert het subsysteem voor brandbeveiliging ook met het HVAC-systeem om automatisch ventilatieroosters te sluiten en krijgt het beveiligingssubsysteem opdracht alle deuren te ontgrendelen zodat de huurders het gebouw kunnen verlaten. Deze mogelijkheden ontstaan door het koppelen of integreren van BAS (Building Automation Systems gebouwenbeheersystemen). Dit scenario wordt mogelijk gemaakt door een gemeenschappelijke infrastructuur, maar er wordt ook een volgende stap gemaakt door alle BAS-systemen te verbinden met de communicatiesystemen van een gebouw. Door de spraak- en datacommunicatie van de huurders en BAS-systemen te verbinden met dezelfde gemeenschappelijk infrastructuur, zorgt een IBIS implementatie voor een efficiënt, gestroomlijnd beheerplatform. Dit biedt de huurders het voordeel van een verbeterde, goed presterende omgeving. Bron: Frost & Sullivan Convergentie van bedrijfsnetwerk en het netwerk voor gebouwenautomatisering ten behoeve van datacommunicatie en het delen van gegevens van alle installaties voor BASsystemen en andere behoeften binnen de organisatie Groeiende behoefte aan het onderling verbinden van installaties en het benaderen van real-time gegevens via internet Toenemende convergentie Dat is de kracht van convergentie. Om de voordelen te benutten van realtime gegevens wordt een toenemend aantal systemen voor gebouwen al gemigreerd naar op IP gebaseerde communicatie,. Het onderbrengen van deze systemen op een gemeenschappelijke bekabelings infrastructuur levert vanaf het begin kostenbesparingen op doordat het aantal aannemers voor het installeren van de bekabeling in het gebouw kan worden beperkt, tijdschema's korter zijn en er minder conflicten ontstaan tussen de leveranciers van systemen. Omdat het potentieel van beter presterende ruimtes nu kan worden aangeboden aan de huurders, neemt ook het potentieel van kostenbesparingen aanzienlijk toe. En omdat IBIS-systemen tevens een hogere graad van intelligentie ondersteunen door het onderling verbinden van systemen, worden de bedrijfskosten van een gebouw gereduceerd voor de levensduur van het gebouw door eenvoudiger, rendabel onderhoud. De kracht van intelligentie Wanneer tientallen laagspanningssystemen worden geïnstalleerd met een gemeenschappelijke bedradingsinfrastructuur, gaat er een wereld aan mogelijkheden open voor de eigenaren/exploitanten en huurders. De praktische voordelen zijn legio en alerte huurders kunnen nu goed presterende ruimten leasen, terwijl daarnaast de kostenefficiency wordt gemaximaliseerd voor de eigenaren/exploitanten van gebouwen. IBIS-systemen van CommScope bieden één enkele infrastructuur voor de vele systemen in een gebouw, waardoor die eenvoudig en voordelig kunnen worden bestuurd. Dankzij bewaking 24 uur per dag blijven eigenaren op de hoogte wanneer vervanging van apparatuur of onderdelen noodzakelijk is, terwijl tegelijkertijd contact wordt opgenomen met de onderhoudsdienst en onderhoud wordt ingepland. Op die manier wordt kostbare uitval en ongemak voorkomen. De huurders krijgen op maat gesneden controle over hun ruimtes, zodat ze de fysieke omgeving kunnen aanpassen aan de zakelijke behoeften, terwijl door de eigenaar vastgelegde standaards voor de efficiency van de gebouwen worden gehandhaafd.

5 5 Beheer buiten kantooruren en tijdens noodsituaties wordt veel eenvoudiger met onderling verbonden systemen die energie besparen, schade tot een minimum beperken en evacuaties makkelijker maken. Het verhuizen, toevoegen of wijzigen van een huurder verloopt nu makkelijk en eenvoudig omdat de systemen en huurdergerelateerde functies met elkaar zijn verbonden via een gemeenschappelijke infrastructuur. Uiteindelijk wordt de huurders een verbeterde, aangepaste gebouwfunctionaliteiten geboden en profiteren de eigenaren/exploitanten gedurende de gehele levensduur van het gebouw van kostenbesparingen, vanaf het moment dat het gebouw wordt ontworpen en gebouwd. Ontwerpuitgangspunten voor succesvolle integratie van systemen voor gebouwen 1. Stel u op de hoogte van de zakelijke activiteiten van de huurders. 2. Zorg ervoor dat vanaf het begin iedereen die betrokken is bij het ontwerp en realisatie van het gebouw en de installaties aan het proces deelneemt 3. Schep realistische verwachtingen voor alle partijen. 4. Definieer duidelijke rollen voor "traditionele" projectontwerpers die bij het project zijn betrokken. 5. Defineer en detailleer de totale projectomvang en identificeer duidelijk om welke systemen het gaat. 6. Leg de technische uitgangspunten en de operationele functies van de systemen vast als richtlijn voor het ontwerp van die systemen. 7. Overbrug de mogelijke verschillen van inzicht die bestaan tussen personen verantwoordelijk voor gebouwenbeheer, beveiliging en IT. 8. Zorg voor periodiek bijgewerkte kostenramingen gedurende het project. 9. Stel u op de hoogte van en houd vast aan het overkoepelende projectschema en de daarin opgenomen volgorde van activiteiten. 10. Beheer de installatie en inbedrijfstelling van het systeem pro-actief. IBIS-systemen en industriestandaards Tot het midden van de jaren negentig waren de meeste systemen voor gebouwenautomatisering leveranciersgebonden en waren deze niet in staat samen te werken met platforms van andere leveranciers. Een consortium van bedrijven voor gebouwenbeheer, systeemgebruikers en producenten heeft zich ingezet om de gesloten sector te veranderen in een open omgeving. Hun inspanningen hebben twee belangrijke protocollen opgeleverd als industriestandaards: BACnet en LonWorks. BACnet (Building Automation and Control Networks Protocol) werd ontwikkeld door de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioned Engineers). Dit is de oudste en de meest gebruikte open-protocolstandaard voor intelligente systemen voor gebouwen. LonWorks werd ontwikkeld door Echelon Corporation. Voor dit protocol is een speciaal ontwikkelde neuronchip in de controllers vereist waarmee de afzonderlijke apparaten met het overkoepelende systeem worden verbonden. In 2002 ontwikkelden instanties op het terrein van industriestandaards richtlijnen voor een gestructureerde kabelinfrastructuur ter ondersteuning van intelligente gebouwen. De BASbekabelingsstandaard voor bedrijfsgebouwen werd neergelegd in de ANSI/TIA/EIA-862-richtlijn. CommScope heeft industriestandaards voor intelligente gebouwen altijd ondersteund en het IBISsysteem stelt ontwikkelaars en eigenaren/exploitanten in staat de talloze voordelen te benutten die voortvloeien uit het volgen van de bovenstaande richtlijnen.

6 IBIS: verschillende toepassingen, één infrastructuur CCTV Nu de wereld steeds complexer wordt, nemen ook de risico's toe waar bedrijfsmiddelen aan worden blootgesteld. Hoewel de trend in het bedrijfsleven een migratie laat zien naar IP-camera's, hebben veel afnemers grote investeringen gedaan in oudere, via coax aangesloten analoge camera's. Om die investering te beschermen, kunnen afnemers als tussenoplossing bijvoorbeeld videobaluns en videoservers implementeren voordat ze geheel overstappen op IP-videocamera's. IP-videobewaking Nieuwe digitale IP-camera's aangesloten op het IPbedrijfsnetwerk maken elektronische bewaking overal ter wereld mogelijk. Daarmee is IP-videobewaking een eenvoudig en effectief hulpmiddel geworden. Wanneer deze IP-camera's worden gecombineerd met videoanalyse, kunnen bedrijven pro-actief te werk gaan bij het toezicht, de bewaking en bijvoorbeeld voorkomen dat meer dan één werknemer het gebouw binnenkomt waarbij slechts één werknemer een identiteitskaart door de lezer haalt. En op het moment dat breed toezicht noodzakelijk is, kunnen eenvoudig meer camera's worden verbonden met beschikbare RJ45-aansluitingen. Daardoor is IP-videotoezicht bijzonder schaalbaar. Alarm & sensoren Alarmen en sensoren vertonen gelijkenis met de vijf zintuigen van de mens, ze registreren wat er in een omgeving gebeurt en rapporteren die informatie aan een controller die actie kan ondernemen. Het verbinden van sensoren en alarmen, zoals thermostaten en nooddeuren met een IP- controller, maakt het mogelijk om nog beter in te springen bij dagelijkse situaties en noodsituaties door ervoor te zorgen dat meerdere systemen tegelijkertijd reageren. Toegangscontrole Today s access is worlds beyond the traditional, lock-and-key, but many workplaces demand even tighter access control. IP-linked access enables control systems like card readers and biometrics, but it also provides enhanced benefits like lighting and HVAC activation to conserve energy, and central building messaging upon entry, in case of emergency evacuation. HVAC Het handhaven van een comfortabele temperatuur in een gebouw is moeilijk en ondernemingen hebben inmiddels geleerd dat het overlaten van het HVAC-beheer aan werknemers of huurders vaak niet werkt als gevolg van overcompensatie. Nieuwe IP-gestuurde HVAC-systemen sluiten aan op servers met geavanceerde software. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om extra kosten in rekening te brengen wanneer huurders tevoren overeengekomen niveaus overschrijden. Een ander voorbeeld is dat de systemen op basis van weersvoorspellingen van te voren ingeregeld kunnen worden.

7 7 Communicatie Spraak-, video- en datasystemen evolueren continu Voor zakelijke communicatie worden op standaards gebaseerde, wereldwijd aanvaarde gestructureerde oplossingen voor connectiviteit ingezet. Tegenwoordig zijn oplossingen beschikbaar voor spraak, data en video, zowel voor bedrade als voor draadloze bedrijfsnetwerken. Energie Ondernemingen zijn onophoudelijk bezig het groeiende energiegebruik onder controle te krijgen. IP-HVAC-systemen maken het echter mogelijk het gebruik te bepalen aan de hand van de aanwezigheid van de huurders. Dit gecombineerd met vooraf met de huurders overeengekomen temperatuurswijzigingen elimineert energieverspilling. Brand Omdat hier sprake is van levensbedreigende situaties, moeten de veiligheidssystemen op extreem korte termijn kunnen reageren. Door deze functies voor gebouwen onder IP-besturing te brengen kan worden geprofiteerd van de synergie van systemen, zoals het uitschakelen van de HVAC-installatie, ontgrendelen van de toegangen, inschakelen van verlichting bij de nooduitgangen en aangepaste waarschuwingsberichten waarin wordt aangegeven op welke verdieping brand is ontdekt. Liften Verlichting Ondernemingen spannen zich voortdurend in het energieverbruik te beheersen. Het installeren van slimme, onderling verbonden IP-systemen kan helpen het energieverbruik te beheersen door de verlichting in een kantoor uit te schakelen wanneer een werknemer het kantoor verlaat. Geautomatiseerde systemen kunnen tevens buiten kantooruren de verlichting van gebouwen besturen zodat het niet langer nodig is een bedrijf voor gebouwenbeheer in te schakelen. In liften in hoge gebouwen is meer en meer communicatie met de buitenwereld mogelijk, via telefoons, dekking voor mobiele telefoons, platte beeldschermen en bewakingscamera's. Het onderling verbinden van deze verschillende systemen biedt de huurder een betere gebruikservaring,verbetert de veiligheid en de communicatie terwijl tevens de mogelijkheid ontstaat via video te adverteren of mededelingen te doen. 24 uur per dag, zeven dagen per week toezicht Wanneer alle systemen van een gebouw onderling zijn verbonden via een gemeenschappelijke infrastructuur, neemt zelfs de kwaliteit van het toezicht toe. Zo kan door 24 / 7 toezicht te houden een AC-systeem de centrale managementsoftware berichten over een defect onderdeel. Omdat de melding het modelnummer en het nummer van het gebouw bevat, kan het nieuwe onderdeel worden besteld en geïnstalleerd voordat het oude onderdeel het opgeeft en wordt tevens de onderhoudsdienst verwittigd en wordt reparatie ingeroosterd op een tijdstip waarop de huurders daar de minste hinder van ondervinden.

8 CommScope: infrastructuuroplossing en voor elke toepassing CommScope voegt tientallen jaren ervaring toe aan de sector voor het ontwerpen van intelligente gebouwen. Onze oplossingen stellen eigenaren/exploitanten en huurders in staat daadwerkelijk de vruchten te plukken van intelligente gebouwen door alle systemen onderling te verbinden via een gemeenschappelijke infrastructuur. Ongeacht de toepassing waar het om gaat, CommScope levert de infrastructuuroplossingen die nodig zijn voor een intelligent gebouw. Bezoek voor meer informatie over oplossingen of toepassingen en raadpleeg onze artikelen over oplossingen en het IBIS Flashhulpmiddel. Of neem contact op met uw lokale CommScope-vertegenwoordiger. Toegangscontrole SYSTIMAX GigaSPEED XL Solution horizontaal SYSTIMAX LazrSPEED Solution backbone Beter voorbereid op calamiteiten door maatregelen voor beveiligde toegang. Voorkomen van interne sabotage die de zakelijke activiteiten in gevaar kan brengen. Lagere bedrijfskosten, minder beveiligingspersoneel nodig. Alarmering & sensoren Bewaking en onderhoud van milieusystemen om de bedrijfskosten te verlagen. Verbeterde gevoeligheid van brandpreventiesystemen voor kritische datanetwerkapparatuur. Grotere veiligheid in onderzoeksruimten door toepassing van geavanceerde biometrische sensoren. CCTV CommScope Coax Solution SYSTIMAX GigaSPEEDXL Solution horizontaal * Bij sommige bestaande (oudere) systemen dient rekening te worden gehouden met overgangsdemping. Tijdig beschikbaar stellen van interne en externe informatie Grotere effectiviteit van de medewerkers door interne trainingsprogramma's. Bewaking van opslagruimten en voorraden ter voorkoming van diefstal of tekorten.

9 9 Communicatie SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution horizontaal SYSTIMAX TeraSPEED Solution backbone/campus Verbeterde zakelijke activiteiten met een betrouwbaarder, sneller netwerk. Reduceren van storingsonderbreking en verhoging van productiviteit. Betere winstgevendheid als gevolg van de verhoogde productiviteit. Liften Energie Lagere bedrijfskosten als gevolg van omgevingsbewaking van elementaire gebouwenvoorzieningen. Minimale uitval van het netwerk en kritische systemen door geautomatiseerde redundante voeding. Een comfortabeler en productiever werkomgeving. Minimaliseren van het aantal storingen door permanente bewaking. Verbeterde veiligheid en bescherming van huurders. Verbeterde communicatie door ingebouwde technologie voor flatscreen schermen. * Bij sommige bestaande (oudere) systemen dient rekening te worden met overgangsdemping Brand (IPgebaseerd)* Snelle lokalisatie en controle van de brand. Minder tijd nodig om personeel te localiseren en toegangsverlening aan te passen. Meer mogelijkheden voor een snelle respons bij evacuatie. Onderlinge IP-verbindingen met eerste responders. Lagere kosten voor verzekeren met dezelfde dekking. *Raadpleeg uw Commscope-vertegenwoordiger bij het selecteren van deze bekabeling.

10 HVAC Realiseren van aanzienlijke kostenbesparingen door bewaking en verdeling van piekbelastingen. Verbeterde werkomgeving en productiviteit van voor werknemers. Verlengde levensduur van apparatuur en verlaging de bedrijfskosten dankzij de juiste koeling in de ruimten van datacenters. IP-videobewaking Verlichting Besparing van energie en reductie van koolstofemissie. Beter rendement door bewaking en besturing van het gebruik. Grotere tevredenheid van de huurders als gevolg van een productievere werkruimte. Bescherming van personeel, eigendommen, bezittingen en kennis Verbeterde beveiliging tegen sabotage van apparatuur en het voorkomen van fouten bij het verhuizen, toevoegen of wijzigen van huurders. Verbeterde evacuatieprocedures zodat personeel het gebouw sneller kan verlaten. 24/7-toezicht (IPgebaseerd)* Integratie van ongelijksoortige systemen. Delen van gegevens en analysefuncties. Verbeterde bedrijfsefficiency en de productiviteit. * interfacing* Bij sommige bestaande (oudere) systemen dient rekening te worden met overgangsdemping

11 11 CommScope IBISoplossingen komen tegemoet aan de eisen die door deze innovatieve omgevingen worden gesteld. Dit zijn die oplossingen: SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution Categorie 6A UTP/FTP koper Ontworpen voor 10GBASE-T-connectiviteit Werkelijke Cat 6A/Class E A(500 MHz)-prestaties Geverifieerde MDM-prestatie (Modal Decomposition Modeling) gekwalificeerd voor 'worst case' 6:1-configuraties SYSTIMAX TeraSPEED Solution Zero water peak singlemode glasvezel Ontworpen voor optimale prestaties van 1280 nm tot 1625 nm Flexibele en schaalbare glasvezeloplossing Connectiviteit met hoge dichtheid en lage verliezen SYSTIMAX GigaSPEED XL Solution Categorie 6 UTP koper Ongeëvenaarde prestaties in het 250 MHz frequentiebereik Toonaangevende ontwerpflexibiliteit Gegarandeerde 6 db-marge boven de Cat 6/Class E-standaard SYSTIMAX LazrSPEED Solution Lasergeoptimaliseerd 50μm glasvezel HR-DMD gecertificeerd multimode fiber voor de hoogste beschikbare bandbreedte Flexibele en schaalbare glasvezeloplossing Connectiviteit met hoge dichtheid en lage verliezen CommScope Coax Solution Voor afnemers die een grote investering in analoge camera's willen beschermen Voldoet aan of beter dan veiligheidsstandaards (NEC & CEC) CommFlex-mantels superieure prestaties en verwerkingskarakteristieken Uitgebreide productlijn om een optimale keus te kunnen maken

12 2007 CommScope, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bezoek voor meer informatie onze website op of neem contact op met uw lokale SYSTIMAX Solutions-vertegenwoordiger of SYSTIMAX BusinessPartner. SYSTIMAX Solutions is een handelsmerk van CommScope. Alle handelsmerken aangeduid met of zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van CommScope. 08/07 SO-A-3

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Meer met minder. Na een fusie is onze telefonie-omgeving twee keer zo groot en bevat ook nog eens twee verschillende merken.

Meer met minder. Na een fusie is onze telefonie-omgeving twee keer zo groot en bevat ook nog eens twee verschillende merken. Meer met minder Na een fusie is onze telefonie-omgeving twee keer zo groot en bevat ook nog eens twee verschillende merken. Toch ben ik Met zorg samengesteld niet twee keer zoveel tijd kwijt aan beheer.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Biedt Cloud Computing de juiste commerciële middelen om de IT flexibeler, gemakkelijker en toekomstgerichter

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

WAAROM BEVEILIGING VIA DE CLOUD?

WAAROM BEVEILIGING VIA DE CLOUD? WAAROM BEVEILIGING VIA DE CLOUD? VIJF REDENEN WAAROM BEVEILIGING VIA DE CLOUD BETER IS IN HET BESCHERMEN EN ONDERSTEUNEN VAN UW BEDRIJF 2012 Zscaler. All Rights Reserved. Page 1 Overzicht Het in evenwicht

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 3 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K Datacenter AMS-5 van Telecity Group 2 0 1 3 / 2 0 1 4 5 REALITY CHECK Visies, trends en ontwikkelingen in informatiemanagement

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH #2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH Voor u ligt de productcatalogus van Priva. Deze catalogus geeft een overzicht van tuinbouw gerelateerde producten en diensten die Priva uw bedrijf

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Waarom Informatica? Waarom nu?

Waarom Informatica? Waarom nu? Waarom Informatica? Waarom nu? de gevaren in de markt omzeilen Onder de huidige economische omstandigheden moeten slimme bedrijven technologie optimaal benutten om de concurrentie voor te blijven en de

Nadere informatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Controle terug en risico s gereduceerd zonder compromissen op het gebied van productiviteit en groei 2 Nieuwe manieren

Nadere informatie

SAUTER novapro Open. Gebouwmanagement open, flexibel en energie-efficiënt.

SAUTER novapro Open. Gebouwmanagement open, flexibel en energie-efficiënt. SAUTER Gebouwmanagement open, flexibel en energie-efficiënt. Bedienen Visualiseren Reageren Analyseren Communiceren Alarmeren/ evalueren Waar voor- en achterwaartse compatibiliteit gegarandeerd is: met

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Publieke of private cloud: de keuze is aan u

Publieke of private cloud: de keuze is aan u whitepaper Publieke of private cloud: de keuze is aan u Bedrijven in hun nopjes met de cloud Het leidt geen twijfel dat de cloud aan een onstuitbare opmars in het bedrijfsleven bezig is. Uit een onderzoek

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302 98% Energie-efficiëntie Bespaar energie en geld met VLT -frequentieomvormers met een rendement tot 98% www.danfoss.com/drives

Nadere informatie

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling bekabeling Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T koeling Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe onderzoek Hybride cloud wordt steeds populairder dcw april 2015 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie