IBIS - INTELLIGENT BUILDING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBIS - INTELLIGENT BUILDING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS"

Transcriptie

1 IBIS - INTELLIGENT BUILDING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CommScope biedt IBIS (Intelligent Building Infrastructure Solutions - infrastructuuroplossingen voor intelligente gebouwen) om een robuuste algemene infrastructuur te realiseren en convergentie te bewerkstelligen van alle systemen binnen een gebouw.

2 Intelligente gebouwen: toepassen van technologische trends waarmee eigenaren, exploitanten en huurders hun voordeel kunnen doen Eigenaren, exploitanten en huurders verlangen een hoge gebruikswaarde en grote prestaties van hun gebouwen. De gebouwen moeten een rendabele, productieve, veilige en flexibele werkomgeving bieden. Eigenaren en exploitanten van gebouwen eisen operationele efficiency om kosten te besparen, terwijl huurders uitgebreide services verlangen die de autonomie, het comfort en de productiviteitverbeteren. Gelukkig zijn er een aantal technische ontwikkelingen en trends die het mogelijk maken in hedendaagse gebouwen de volgende uitdagingen het hoofd te bieden: Migratie naar IP-apparatuur en IP-netwerken Toenemende convergentie van systemen en netwerken Nadruk op het onderling verbinden van functionaliteiten en het toegankelijk maken van realtime gegevens Toenemend gebruik van draadloze technologie Hernieuwde aandacht voor het milieu en voor energiebesparing CommScope signaleert dat de convergentie van deze ontwikkelingen kan uitmonden in intelligente gebouwen die werkelijke voordelen bieden door de manier waarop gebouwensystemen nu in staat zijn te integreren en te communiceren. Veel van de lopende kosten voor gebouwen hebben betrekking op de laagspanningssystemen die de functionaliteit van de gebouwen leveren en in stand houden. De praktijk laat zien dat 75% van de kosten die gemaakt worden gedurende de levensduur van een gebouw, bestaat uit uitgaven voor de lopende onderhouds- en bedrijfskosten. Aangezien de gemiddelde levensduur van een gebouw 30 á 40 jaar is, kunnen de kosten voor een dergelijke levensduur enorm hoog zijn. Dus elke innovatie waarmee in de loop van de tijd kosten worden bespaard en tegelijkertijd de prestaties van het gebouw worden verbeterd, is zeer aantrekkelijk. Intelligente gebouwen is één van die innovaties. Simpel gezegd, intelligente gebouwen maken gebruik van technologie en verbinden systemen onderling om meer efficiency, een hogere productiviteit en meer comfort te kunnen bieden. In deze brochure worden deze voordelen gedetailleerd belicht en wordt informatie geboden over het implementeren van toepassingen voor intelligente gebouwen op een enkele, gemeenschappelijke en uniforme infrastructuur. CommScope biedt een reeks oplossingen die aansluiten op de vereisten voor intelligente gebouwen: oplossingen op basis van koper, glasvezel of coax. In deze brochure zijn verhelderende voorbeelden opgenomen van deze oplossingen. Wilt u assistentie bij het ontwerpen van een oplossing die aansluit op uw specifieke behoeften, neem dan contact op met uw lokale CommScopevertegenwoordiger. CommScope: infrastructuuroplossing en voor intelligente gebouwen Sinds de oprichting midden jaren tachtig heeft CommScope een belangrijke positie veroverd op de markt voor infrastructuren voor intelligente gebouwen, door oplossingen te leveren voor het onderling verbinden van de vele laagspanningssystemen in een gebouw om maximale prestaties mogelijk te maken. De meeste gebouwen hebben tussen 10 en 46 laagspanningssystemen. Elk van die systemen moeten worden bestuurd, beheerd en bewaakt gedurende de tientallen jaren levensduur van een gebouw. Zonder gemeenschappelijke infrastructuur waarmee die systemen met elkaar kunnen worden verbonden, kunnen die tientallen systemen in de loop der tijd een opeenstapeling veroorzaken van overbodige kosten en onrust. Maar met een enkele backbone die al die systemen ondersteunt, van beveiliging tot verlichting, van klimaatregeling tot communicatie, kan de

3 3 exploitatie van gebouwen op hoog niveau en rendabel worden uitgevoerd. De wereldwijde trend in innovatieve gebouwen gaat richting veelomvattende infrastructuuroplossingen die door CommScope Intelligent Building Infrastructure Solutions of IBIS worden genoemd. Met IBIS worden alle systemen van een gebouw, van systemen voor gebouwenautomatisering en communicatie tot videobewaking en toegangscontrole, samengebracht via dezelfde gemeenschappelijk infrastructuur. Zo wordt het efficiencyniveau verhoogd en worden de prestaties tussen de onderlinge systemen verbeterd. Intelligente gebouwen en de daarvoor benodigde infrastructuren, zijn hard op weg de nieuwe norm te worden voor eigenaren/exploitanten en huurders die goed presterende, eenvoudig te beheren, efficiënte ruimtes verlangen. De voordelen van intelligente gebouwen voor eigenaren/exploitanten van gebouwen De eigenaren/exploitanten van gebouwen kunnen over het algemeen op twee gebieden voordeel behalen met intelligente gebouwen: operationele efficiency en mogelijkheden om hogere opbrengsten te realiseren. Operationele efficiency Intelligente systemen verlagen de kosten door efficiënter om te gaan met energie Lagere kosten voor de staf wat betreft onderhoud, voorzieningen en beveiliging. Hogere productiviteit van de staf Eén enkele interface voor geïntegreerde gebouwenservices en de mogelijkheid meerdere gebouwen centraal te beheren Langere levensduur van een gebouw Reductie van de investeringen en uitgaven voor beheer, tijdens de levensduur van een gebouw Betere informatie ten behoeve van het onderhoud en het exploiteren van een gebouw Op een effectievere manier comfortabele omgevingen beschikbaar stellen aan alle huurders Mogelijkheden voor een hogere opbrengst Hogere huur voortkomend uit verbeterde gebouwenuitrusting en functionaliteit zoals: Hogesnelheidsinternet IP-telefonie en geïntegreerde communicatie Netwerkbeveiliging en fysieke beveiliging Huurder heeft controle over de kantooromgeving Grotere tevredenheid van de bewoners leidt tot hogere retentiepercentages Hogere verkoopwaarde voor huurders Intelligente gebouwen bieden huurders voordelen op twee belangrijke gebieden: comfortabele werkomgevingen en betere services ten behoeve van efficiency en effectiviteit. Werkomgeving Betere luchtkwaliteit Zelfsturende temperatuurregeling Vraaggestuurde verlichting Betere beveiliging van parkeerterreinen, liften, gemeenschappelijke ruimten en kantoren Beheer en ondersteuning voor medewerkers via één interface, inclusief telefoon, voic , toegang tot parkeerfaciliteiten en gebouwen, toegang tot het netwerk, enzovoort. Verhoogde productiviteit Spraak-, video- en datacommunicatieinfrastructuur voorgeïnstalleerd, onder andere: Telefoon, voic , intercoms Video- en audioconferenties LAN en WAN, , internettoegang Toegang op afstand Mogelijkheid kantoorruimten snel anders in te delen: makkelijk, met minimale kosten en onafhankelijk van de eigenaar/exploitant van het gebouw. Verhoging van de totale productiviteit van de medewerkers door duurzaam comfort voor de werknemers

4 Convergentie van BAS en IT Gebouwenautomatisering Informatietechnologie CommScope IBIS (Intelligent Building Infrastructure Solutions) De kracht van convergentie In de meeste bedrijfsgebouwen bestaan installaties zoals voor HVAC, branddetectie, beveiliging, verlichting en energie naast elkaar en onafhankelijk van elkaar. In een intelligent gebouw zijn deze systemen volledig geïntegreerd en communiceren centraal. Zo zal in een traditioneel gebouw een rookmelder alarm laten klinken wanneer rook wordt gedetecteerd. In een intelligent gebouw communiceert het subsysteem voor brandbeveiliging ook met het HVAC-systeem om automatisch ventilatieroosters te sluiten en krijgt het beveiligingssubsysteem opdracht alle deuren te ontgrendelen zodat de huurders het gebouw kunnen verlaten. Deze mogelijkheden ontstaan door het koppelen of integreren van BAS (Building Automation Systems gebouwenbeheersystemen). Dit scenario wordt mogelijk gemaakt door een gemeenschappelijke infrastructuur, maar er wordt ook een volgende stap gemaakt door alle BAS-systemen te verbinden met de communicatiesystemen van een gebouw. Door de spraak- en datacommunicatie van de huurders en BAS-systemen te verbinden met dezelfde gemeenschappelijk infrastructuur, zorgt een IBIS implementatie voor een efficiënt, gestroomlijnd beheerplatform. Dit biedt de huurders het voordeel van een verbeterde, goed presterende omgeving. Bron: Frost & Sullivan Convergentie van bedrijfsnetwerk en het netwerk voor gebouwenautomatisering ten behoeve van datacommunicatie en het delen van gegevens van alle installaties voor BASsystemen en andere behoeften binnen de organisatie Groeiende behoefte aan het onderling verbinden van installaties en het benaderen van real-time gegevens via internet Toenemende convergentie Dat is de kracht van convergentie. Om de voordelen te benutten van realtime gegevens wordt een toenemend aantal systemen voor gebouwen al gemigreerd naar op IP gebaseerde communicatie,. Het onderbrengen van deze systemen op een gemeenschappelijke bekabelings infrastructuur levert vanaf het begin kostenbesparingen op doordat het aantal aannemers voor het installeren van de bekabeling in het gebouw kan worden beperkt, tijdschema's korter zijn en er minder conflicten ontstaan tussen de leveranciers van systemen. Omdat het potentieel van beter presterende ruimtes nu kan worden aangeboden aan de huurders, neemt ook het potentieel van kostenbesparingen aanzienlijk toe. En omdat IBIS-systemen tevens een hogere graad van intelligentie ondersteunen door het onderling verbinden van systemen, worden de bedrijfskosten van een gebouw gereduceerd voor de levensduur van het gebouw door eenvoudiger, rendabel onderhoud. De kracht van intelligentie Wanneer tientallen laagspanningssystemen worden geïnstalleerd met een gemeenschappelijke bedradingsinfrastructuur, gaat er een wereld aan mogelijkheden open voor de eigenaren/exploitanten en huurders. De praktische voordelen zijn legio en alerte huurders kunnen nu goed presterende ruimten leasen, terwijl daarnaast de kostenefficiency wordt gemaximaliseerd voor de eigenaren/exploitanten van gebouwen. IBIS-systemen van CommScope bieden één enkele infrastructuur voor de vele systemen in een gebouw, waardoor die eenvoudig en voordelig kunnen worden bestuurd. Dankzij bewaking 24 uur per dag blijven eigenaren op de hoogte wanneer vervanging van apparatuur of onderdelen noodzakelijk is, terwijl tegelijkertijd contact wordt opgenomen met de onderhoudsdienst en onderhoud wordt ingepland. Op die manier wordt kostbare uitval en ongemak voorkomen. De huurders krijgen op maat gesneden controle over hun ruimtes, zodat ze de fysieke omgeving kunnen aanpassen aan de zakelijke behoeften, terwijl door de eigenaar vastgelegde standaards voor de efficiency van de gebouwen worden gehandhaafd.

5 5 Beheer buiten kantooruren en tijdens noodsituaties wordt veel eenvoudiger met onderling verbonden systemen die energie besparen, schade tot een minimum beperken en evacuaties makkelijker maken. Het verhuizen, toevoegen of wijzigen van een huurder verloopt nu makkelijk en eenvoudig omdat de systemen en huurdergerelateerde functies met elkaar zijn verbonden via een gemeenschappelijke infrastructuur. Uiteindelijk wordt de huurders een verbeterde, aangepaste gebouwfunctionaliteiten geboden en profiteren de eigenaren/exploitanten gedurende de gehele levensduur van het gebouw van kostenbesparingen, vanaf het moment dat het gebouw wordt ontworpen en gebouwd. Ontwerpuitgangspunten voor succesvolle integratie van systemen voor gebouwen 1. Stel u op de hoogte van de zakelijke activiteiten van de huurders. 2. Zorg ervoor dat vanaf het begin iedereen die betrokken is bij het ontwerp en realisatie van het gebouw en de installaties aan het proces deelneemt 3. Schep realistische verwachtingen voor alle partijen. 4. Definieer duidelijke rollen voor "traditionele" projectontwerpers die bij het project zijn betrokken. 5. Defineer en detailleer de totale projectomvang en identificeer duidelijk om welke systemen het gaat. 6. Leg de technische uitgangspunten en de operationele functies van de systemen vast als richtlijn voor het ontwerp van die systemen. 7. Overbrug de mogelijke verschillen van inzicht die bestaan tussen personen verantwoordelijk voor gebouwenbeheer, beveiliging en IT. 8. Zorg voor periodiek bijgewerkte kostenramingen gedurende het project. 9. Stel u op de hoogte van en houd vast aan het overkoepelende projectschema en de daarin opgenomen volgorde van activiteiten. 10. Beheer de installatie en inbedrijfstelling van het systeem pro-actief. IBIS-systemen en industriestandaards Tot het midden van de jaren negentig waren de meeste systemen voor gebouwenautomatisering leveranciersgebonden en waren deze niet in staat samen te werken met platforms van andere leveranciers. Een consortium van bedrijven voor gebouwenbeheer, systeemgebruikers en producenten heeft zich ingezet om de gesloten sector te veranderen in een open omgeving. Hun inspanningen hebben twee belangrijke protocollen opgeleverd als industriestandaards: BACnet en LonWorks. BACnet (Building Automation and Control Networks Protocol) werd ontwikkeld door de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioned Engineers). Dit is de oudste en de meest gebruikte open-protocolstandaard voor intelligente systemen voor gebouwen. LonWorks werd ontwikkeld door Echelon Corporation. Voor dit protocol is een speciaal ontwikkelde neuronchip in de controllers vereist waarmee de afzonderlijke apparaten met het overkoepelende systeem worden verbonden. In 2002 ontwikkelden instanties op het terrein van industriestandaards richtlijnen voor een gestructureerde kabelinfrastructuur ter ondersteuning van intelligente gebouwen. De BASbekabelingsstandaard voor bedrijfsgebouwen werd neergelegd in de ANSI/TIA/EIA-862-richtlijn. CommScope heeft industriestandaards voor intelligente gebouwen altijd ondersteund en het IBISsysteem stelt ontwikkelaars en eigenaren/exploitanten in staat de talloze voordelen te benutten die voortvloeien uit het volgen van de bovenstaande richtlijnen.

6 IBIS: verschillende toepassingen, één infrastructuur CCTV Nu de wereld steeds complexer wordt, nemen ook de risico's toe waar bedrijfsmiddelen aan worden blootgesteld. Hoewel de trend in het bedrijfsleven een migratie laat zien naar IP-camera's, hebben veel afnemers grote investeringen gedaan in oudere, via coax aangesloten analoge camera's. Om die investering te beschermen, kunnen afnemers als tussenoplossing bijvoorbeeld videobaluns en videoservers implementeren voordat ze geheel overstappen op IP-videocamera's. IP-videobewaking Nieuwe digitale IP-camera's aangesloten op het IPbedrijfsnetwerk maken elektronische bewaking overal ter wereld mogelijk. Daarmee is IP-videobewaking een eenvoudig en effectief hulpmiddel geworden. Wanneer deze IP-camera's worden gecombineerd met videoanalyse, kunnen bedrijven pro-actief te werk gaan bij het toezicht, de bewaking en bijvoorbeeld voorkomen dat meer dan één werknemer het gebouw binnenkomt waarbij slechts één werknemer een identiteitskaart door de lezer haalt. En op het moment dat breed toezicht noodzakelijk is, kunnen eenvoudig meer camera's worden verbonden met beschikbare RJ45-aansluitingen. Daardoor is IP-videotoezicht bijzonder schaalbaar. Alarm & sensoren Alarmen en sensoren vertonen gelijkenis met de vijf zintuigen van de mens, ze registreren wat er in een omgeving gebeurt en rapporteren die informatie aan een controller die actie kan ondernemen. Het verbinden van sensoren en alarmen, zoals thermostaten en nooddeuren met een IP- controller, maakt het mogelijk om nog beter in te springen bij dagelijkse situaties en noodsituaties door ervoor te zorgen dat meerdere systemen tegelijkertijd reageren. Toegangscontrole Today s access is worlds beyond the traditional, lock-and-key, but many workplaces demand even tighter access control. IP-linked access enables control systems like card readers and biometrics, but it also provides enhanced benefits like lighting and HVAC activation to conserve energy, and central building messaging upon entry, in case of emergency evacuation. HVAC Het handhaven van een comfortabele temperatuur in een gebouw is moeilijk en ondernemingen hebben inmiddels geleerd dat het overlaten van het HVAC-beheer aan werknemers of huurders vaak niet werkt als gevolg van overcompensatie. Nieuwe IP-gestuurde HVAC-systemen sluiten aan op servers met geavanceerde software. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om extra kosten in rekening te brengen wanneer huurders tevoren overeengekomen niveaus overschrijden. Een ander voorbeeld is dat de systemen op basis van weersvoorspellingen van te voren ingeregeld kunnen worden.

7 7 Communicatie Spraak-, video- en datasystemen evolueren continu Voor zakelijke communicatie worden op standaards gebaseerde, wereldwijd aanvaarde gestructureerde oplossingen voor connectiviteit ingezet. Tegenwoordig zijn oplossingen beschikbaar voor spraak, data en video, zowel voor bedrade als voor draadloze bedrijfsnetwerken. Energie Ondernemingen zijn onophoudelijk bezig het groeiende energiegebruik onder controle te krijgen. IP-HVAC-systemen maken het echter mogelijk het gebruik te bepalen aan de hand van de aanwezigheid van de huurders. Dit gecombineerd met vooraf met de huurders overeengekomen temperatuurswijzigingen elimineert energieverspilling. Brand Omdat hier sprake is van levensbedreigende situaties, moeten de veiligheidssystemen op extreem korte termijn kunnen reageren. Door deze functies voor gebouwen onder IP-besturing te brengen kan worden geprofiteerd van de synergie van systemen, zoals het uitschakelen van de HVAC-installatie, ontgrendelen van de toegangen, inschakelen van verlichting bij de nooduitgangen en aangepaste waarschuwingsberichten waarin wordt aangegeven op welke verdieping brand is ontdekt. Liften Verlichting Ondernemingen spannen zich voortdurend in het energieverbruik te beheersen. Het installeren van slimme, onderling verbonden IP-systemen kan helpen het energieverbruik te beheersen door de verlichting in een kantoor uit te schakelen wanneer een werknemer het kantoor verlaat. Geautomatiseerde systemen kunnen tevens buiten kantooruren de verlichting van gebouwen besturen zodat het niet langer nodig is een bedrijf voor gebouwenbeheer in te schakelen. In liften in hoge gebouwen is meer en meer communicatie met de buitenwereld mogelijk, via telefoons, dekking voor mobiele telefoons, platte beeldschermen en bewakingscamera's. Het onderling verbinden van deze verschillende systemen biedt de huurder een betere gebruikservaring,verbetert de veiligheid en de communicatie terwijl tevens de mogelijkheid ontstaat via video te adverteren of mededelingen te doen. 24 uur per dag, zeven dagen per week toezicht Wanneer alle systemen van een gebouw onderling zijn verbonden via een gemeenschappelijke infrastructuur, neemt zelfs de kwaliteit van het toezicht toe. Zo kan door 24 / 7 toezicht te houden een AC-systeem de centrale managementsoftware berichten over een defect onderdeel. Omdat de melding het modelnummer en het nummer van het gebouw bevat, kan het nieuwe onderdeel worden besteld en geïnstalleerd voordat het oude onderdeel het opgeeft en wordt tevens de onderhoudsdienst verwittigd en wordt reparatie ingeroosterd op een tijdstip waarop de huurders daar de minste hinder van ondervinden.

8 CommScope: infrastructuuroplossing en voor elke toepassing CommScope voegt tientallen jaren ervaring toe aan de sector voor het ontwerpen van intelligente gebouwen. Onze oplossingen stellen eigenaren/exploitanten en huurders in staat daadwerkelijk de vruchten te plukken van intelligente gebouwen door alle systemen onderling te verbinden via een gemeenschappelijke infrastructuur. Ongeacht de toepassing waar het om gaat, CommScope levert de infrastructuuroplossingen die nodig zijn voor een intelligent gebouw. Bezoek voor meer informatie over oplossingen of toepassingen en raadpleeg onze artikelen over oplossingen en het IBIS Flashhulpmiddel. Of neem contact op met uw lokale CommScope-vertegenwoordiger. Toegangscontrole SYSTIMAX GigaSPEED XL Solution horizontaal SYSTIMAX LazrSPEED Solution backbone Beter voorbereid op calamiteiten door maatregelen voor beveiligde toegang. Voorkomen van interne sabotage die de zakelijke activiteiten in gevaar kan brengen. Lagere bedrijfskosten, minder beveiligingspersoneel nodig. Alarmering & sensoren Bewaking en onderhoud van milieusystemen om de bedrijfskosten te verlagen. Verbeterde gevoeligheid van brandpreventiesystemen voor kritische datanetwerkapparatuur. Grotere veiligheid in onderzoeksruimten door toepassing van geavanceerde biometrische sensoren. CCTV CommScope Coax Solution SYSTIMAX GigaSPEEDXL Solution horizontaal * Bij sommige bestaande (oudere) systemen dient rekening te worden gehouden met overgangsdemping. Tijdig beschikbaar stellen van interne en externe informatie Grotere effectiviteit van de medewerkers door interne trainingsprogramma's. Bewaking van opslagruimten en voorraden ter voorkoming van diefstal of tekorten.

9 9 Communicatie SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution horizontaal SYSTIMAX TeraSPEED Solution backbone/campus Verbeterde zakelijke activiteiten met een betrouwbaarder, sneller netwerk. Reduceren van storingsonderbreking en verhoging van productiviteit. Betere winstgevendheid als gevolg van de verhoogde productiviteit. Liften Energie Lagere bedrijfskosten als gevolg van omgevingsbewaking van elementaire gebouwenvoorzieningen. Minimale uitval van het netwerk en kritische systemen door geautomatiseerde redundante voeding. Een comfortabeler en productiever werkomgeving. Minimaliseren van het aantal storingen door permanente bewaking. Verbeterde veiligheid en bescherming van huurders. Verbeterde communicatie door ingebouwde technologie voor flatscreen schermen. * Bij sommige bestaande (oudere) systemen dient rekening te worden met overgangsdemping Brand (IPgebaseerd)* Snelle lokalisatie en controle van de brand. Minder tijd nodig om personeel te localiseren en toegangsverlening aan te passen. Meer mogelijkheden voor een snelle respons bij evacuatie. Onderlinge IP-verbindingen met eerste responders. Lagere kosten voor verzekeren met dezelfde dekking. *Raadpleeg uw Commscope-vertegenwoordiger bij het selecteren van deze bekabeling.

10 HVAC Realiseren van aanzienlijke kostenbesparingen door bewaking en verdeling van piekbelastingen. Verbeterde werkomgeving en productiviteit van voor werknemers. Verlengde levensduur van apparatuur en verlaging de bedrijfskosten dankzij de juiste koeling in de ruimten van datacenters. IP-videobewaking Verlichting Besparing van energie en reductie van koolstofemissie. Beter rendement door bewaking en besturing van het gebruik. Grotere tevredenheid van de huurders als gevolg van een productievere werkruimte. Bescherming van personeel, eigendommen, bezittingen en kennis Verbeterde beveiliging tegen sabotage van apparatuur en het voorkomen van fouten bij het verhuizen, toevoegen of wijzigen van huurders. Verbeterde evacuatieprocedures zodat personeel het gebouw sneller kan verlaten. 24/7-toezicht (IPgebaseerd)* Integratie van ongelijksoortige systemen. Delen van gegevens en analysefuncties. Verbeterde bedrijfsefficiency en de productiviteit. * interfacing* Bij sommige bestaande (oudere) systemen dient rekening te worden met overgangsdemping

11 11 CommScope IBISoplossingen komen tegemoet aan de eisen die door deze innovatieve omgevingen worden gesteld. Dit zijn die oplossingen: SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution Categorie 6A UTP/FTP koper Ontworpen voor 10GBASE-T-connectiviteit Werkelijke Cat 6A/Class E A(500 MHz)-prestaties Geverifieerde MDM-prestatie (Modal Decomposition Modeling) gekwalificeerd voor 'worst case' 6:1-configuraties SYSTIMAX TeraSPEED Solution Zero water peak singlemode glasvezel Ontworpen voor optimale prestaties van 1280 nm tot 1625 nm Flexibele en schaalbare glasvezeloplossing Connectiviteit met hoge dichtheid en lage verliezen SYSTIMAX GigaSPEED XL Solution Categorie 6 UTP koper Ongeëvenaarde prestaties in het 250 MHz frequentiebereik Toonaangevende ontwerpflexibiliteit Gegarandeerde 6 db-marge boven de Cat 6/Class E-standaard SYSTIMAX LazrSPEED Solution Lasergeoptimaliseerd 50μm glasvezel HR-DMD gecertificeerd multimode fiber voor de hoogste beschikbare bandbreedte Flexibele en schaalbare glasvezeloplossing Connectiviteit met hoge dichtheid en lage verliezen CommScope Coax Solution Voor afnemers die een grote investering in analoge camera's willen beschermen Voldoet aan of beter dan veiligheidsstandaards (NEC & CEC) CommFlex-mantels superieure prestaties en verwerkingskarakteristieken Uitgebreide productlijn om een optimale keus te kunnen maken

12 2007 CommScope, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bezoek voor meer informatie onze website op of neem contact op met uw lokale SYSTIMAX Solutions-vertegenwoordiger of SYSTIMAX BusinessPartner. SYSTIMAX Solutions is een handelsmerk van CommScope. Alle handelsmerken aangeduid met of zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van CommScope. 08/07 SO-A-3

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Nieuwe generatie intercom met verbeterde functionaliteiten voor veelzijdige beveiliging en gebouwbeheer Net2 Entry is het meest gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform De belofte van convergentie waargemaakt Communicatie is voor iedere organisatie van groot belang en vindt op ieder denkbaar niveau plaats (persoonlijk, tussen afdelingen en door

Nadere informatie

Bouw uw digitale toekomst. Connected Lighting voor kantoren

Bouw uw digitale toekomst. Connected Lighting voor kantoren Bouw uw digitale toekomst Connected Lighting voor kantoren Wij zijn altijd connected Het internet heeft alles veranderd De verschuiving van analoog naar digitaal heeft onze wereld de laatste 30 jaar volledig

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

Aerohive WiFi-netwerken

Aerohive WiFi-netwerken Maak kennis met: Aerohive WiFi-netwerken Inleiding De manier waarop WiFi wordt gebruikt en de eisen die worden gesteld aan een WiFi-netwerk voor organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Excel Web VEILIGE EN OPEN OPLOSSINGEN VOOR HET BESCHERMEN VAN UW INVESTERING. Een nieuwe generatie gebouwbeheeroplossingen

Excel Web VEILIGE EN OPEN OPLOSSINGEN VOOR HET BESCHERMEN VAN UW INVESTERING. Een nieuwe generatie gebouwbeheeroplossingen Excel Web VEILIGE EN OPEN OPLOSSINGEN VOOR HET BESCHERMEN VAN UW INVESTERING Een nieuwe generatie gebouwbeheeroplossingen //Honeywell Excel Web // Honeywell Excel Web is een nieuwe standaard voor oplossingen

Nadere informatie

Schneider Electric. SmartStruxure solution

Schneider Electric. SmartStruxure solution Schneider Electric SmartStruxure solution Over Schneider Electric de wereldwijde specialist in energiemanagement Geografische regio s FY 2011 sales miljard omzet (laatste 12 maanden) van sales in nieuwe

Nadere informatie

Woningbouw. Welkom thuis, waarmee kan ik u van dienst zijn? WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN...

Woningbouw. Welkom thuis, waarmee kan ik u van dienst zijn? WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN... Woningbouw Welkom thuis, waarmee kan ik u van dienst zijn? WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN... WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN... De woonconsument anno nu is steeds veeleisender. En terecht. Een huis is meer

Nadere informatie

inhoud beveiliging - gemak - energiebesparend wat is net10? 4 net10 server 6 net10 controller 8 net10 desktoplezer 10 net10 lezers 12

inhoud beveiliging - gemak - energiebesparend wat is net10? 4 net10 server 6 net10 controller 8 net10 desktoplezer 10 net10 lezers 12 productcatalogus inhoud wat is net10? 4 net10 server 6 net10 controller 8 net10 desktoplezer 10 beveiliging - gemak - energiebesparend net10 lezers 12 net10 smartpoint 14 net10 connectors 16 beveiliging

Nadere informatie

Handleiding voor de SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-oplossingen

Handleiding voor de SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-oplossingen Handleiding voor de SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-oplossingen SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-oplossing www.systimax.com Inhoudsopgave Inleiding 1 SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-channelprestaties 2 SYSTIMAX GigaSPEED

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Net2 Entry. Het simpelste deurintercom systeem beschikbaar

Net2 Entry. Het simpelste deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Het simpelste deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Net2 Entry is het meest gebruiksvriendelijke deurintercom systeem dat op het moment verkrijgbaar is. Het systeem is ontworpen door ;

Nadere informatie

WIN-PAK SE/PE met Galaxy-integratie GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN VOOR INBRAAKBEVEILIGING, VIDEOBEWAKING EN TOEGANGSBEHEER. A winning combination

WIN-PAK SE/PE met Galaxy-integratie GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN VOOR INBRAAKBEVEILIGING, VIDEOBEWAKING EN TOEGANGSBEHEER. A winning combination WIN-PAK SE/PE met Galaxy-integratie GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN VOOR INBRAAKBEVEILIGING, VIDEOBEWAKING EN TOEGANGSBEHEER A winning combination Onbegrensde mogelijkheden! Typische toepassingen Kantoorgebouwen

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

Integratie van alarmering & beeldcommunicatie in GBS CALL OUT MESSAGING PERSONAL ALARMING APPLICATIONS SECURITY INTEGRATIONS VIDEO

Integratie van alarmering & beeldcommunicatie in GBS CALL OUT MESSAGING PERSONAL ALARMING APPLICATIONS SECURITY INTEGRATIONS VIDEO Integratie van alarmering & beeldcommunicatie in GBS Wat is IQ Messenger IQ Messenger is het volledig IP any to any bewaakt merkonafhankelijk alarmering en beeldcommunicatie platform. IQ Messenger is de

Nadere informatie

Een eenvoudige en effectieve manier om uw woonhuis of bedrijf te beveiligen.

Een eenvoudige en effectieve manier om uw woonhuis of bedrijf te beveiligen. Een eenvoudige en effectieve manier om uw woonhuis of bedrijf te beveiligen. Voornsehoek 7 1181 CK Amstelveen T. 020-2600742 www.staov.nl info@staov.nl Erkend beveiligingsbedrijf door VEB. www.veb.nl Laat

Nadere informatie

Gewoon een veilig gevoel.

Gewoon een veilig gevoel. Gewoon een veilig gevoel. Kwaliteit van leven, comfort, zelfredzaamheid en gevoel van vrijheid voor gebruikers. Dat is wat wij als Telezorg nastreven met het ComServer platform. ComServer De scheiding

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN PRODUCTIEVER DOOR INTEGRATIE VAN COMMUNICATIE KANALEN. OneMinute Management en Advies. F.E. (Edwin) Diender Managing Partner

HET NIEUWE WERKEN PRODUCTIEVER DOOR INTEGRATIE VAN COMMUNICATIE KANALEN. OneMinute Management en Advies. F.E. (Edwin) Diender Managing Partner HET NIEUWE WERKEN PRODUCTIEVER DOOR INTEGRATIE VAN COMMUNICATIE KANALEN F.E. (Edwin) Diender Managing Partner Veranderende werkplek De werkplek is niet langer een fysieke locatie Werken waar je wilt; onafhankelijk

Nadere informatie

HomeWizard FEATURE GUIDE

HomeWizard FEATURE GUIDE HomeWizard FEATURE GUIDE HomeWizard zorgt voor meer comfort en veiligheid in huis. Draadloze, koppelbare rookmelders geven alarm en versturen een push-bericht zodra er rook gedetecteerd wordt. De HomeWizard

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

o Center SAUTER Vision Center altijd het overzicht bewaren.

o Center SAUTER Vision Center altijd het overzicht bewaren. AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center Vision Center altijd het overzicht bewaren. Moderne gebouwautomatisering wordt steeds complexer: met Vision Center is de bewaking van uw installatie echter

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Spraak, messaging en persoonsbeveiliging Kostenbesparing

Spraak, messaging en persoonsbeveiliging Kostenbesparing Ascom IP-DECT SYSTEeM bewezen technologie in innovatieve oplossingen 2 Ascom IP-DECT Ascom is toonaangevend op het gebied van DECT-technologie. Onze oplossingen staan bekend om hun modulaire eigenschappen,

Nadere informatie

Het managementsysteem voor intelligente veiligheid. FlexES Guard

Het managementsysteem voor intelligente veiligheid. FlexES Guard Het managementsysteem voor intelligente veiligheid naast overzicht ook inzicht De overvloed aan informatie die we Het modulaire beschikt tegenwoordig moeten verwerken, is over de volgende functionaliteiten:

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Galaxy Flex BEVEILIGING DIE PAST BIJ UW BEDRIJF EN LEVENSSTIJL. Bescherm uw bezittingen

Galaxy Flex BEVEILIGING DIE PAST BIJ UW BEDRIJF EN LEVENSSTIJL. Bescherm uw bezittingen Galaxy Flex BEVEILIGING DIE PAST BIJ UW BEDRIJF EN LEVENSSTIJL Bescherm uw bezittingen Beveiliging die staat als een huis Bent u op zoek naar een beveiligingssysteem dat... Uiterst effectief en toch goed

Nadere informatie

Geïntegreerd systeem voor inbraakbeveiliging en toegangsbeheer van Honeywell Galaxy Flex. Een eenvoudige en effectieve manier om uw pand te beveiligen

Geïntegreerd systeem voor inbraakbeveiliging en toegangsbeheer van Honeywell Galaxy Flex. Een eenvoudige en effectieve manier om uw pand te beveiligen Galaxy Flex Geïntegreerd systeem voor inbraakbeveiliging en toegangsbeheer van Honeywell Galaxy Flex Een eenvoudige en effectieve manier om uw pand te beveiligen Laat uw pand met een gerust hart goed Galaxy

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Small Building Solution

Small Building Solution Small Building Solution for Buildings 05 maart 2015 Smart Building Congres https://www.youtube.com/watch?v=hl3wmduey8e Hannes Van Lijsebeth 1 Waarom een intelligent gebouw? 40% van alle energie ter wereld

Nadere informatie

Gebouwautomatisering via internet

Gebouwautomatisering via internet Gebouwautomatisering via internet Het beste gebouwautomatiseringssysteem voor de belangrijke zaken van vandaag [ Vanaf het begin heeft Automated Logic zich op één doel gericht: innovatieve gebouwautomatiseringssystemen

Nadere informatie

Smart Buildings. Gerald Gremmen Unica 28 januari 2016

Smart Buildings. Gerald Gremmen Unica 28 januari 2016 Smart Buildings Gerald Gremmen Unica 28 januari 2016 Agenda Even voorstellen Unica Networks & Services Trend Smart Building Voorbeeld: Smart LED Unica Networks & Services Databekabeling - Koper - Glasvezel

Nadere informatie

Digitale CCTV Nu binnen uw bereik

Digitale CCTV Nu binnen uw bereik Digitale CCTV Nu binnen uw bereik Divar, de meest veelzijdige one-box aanpak Beveiliging waar u op kunt vertrouwen. 2 Divar, de meest veelzijdige one-box aanpak Het hart van uw beveiligingssysteem Met

Nadere informatie

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Hoe goed is uw communicatie? Dat is de uitdaging in de moderne, mobiele, virtuele economie waarin bedrijven streven naar consistente communicatie tussen

Nadere informatie

mypowerrouter.com the PowerRouter you re in charge beheren en monitoren op afstand

mypowerrouter.com the PowerRouter you re in charge beheren en monitoren op afstand mypowerrouter.com beheren en monitoren op afstand the PowerRouter you re in charge mypowerrouter.com De PowerRouter webportal monitort en beheert alle PowerRouter systemen die zijn verbonden met het internet.

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet School Info Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

IQ4E Roadshow. Presentatie. Resilient. Conformity to Guidelines. & Standards

IQ4E Roadshow. Presentatie. Resilient. Conformity to Guidelines. & Standards IQ4E Roadshow Resilient Conformity to Guidelines Presentatie & Standards KLAAR VOOR WIJZIGINGEN FLEXIBEL KLEINE AFMETINGEN SOFT ADRESSING UITBREIDBAAR MAKKELIJK TOEPASBAAR SCHAALBAAR TOEGEVOEGDE WAARDE

Nadere informatie

COMBINEER BETROUWBAARHEID MET ONGEËVENAARDE BESPARINGEN

COMBINEER BETROUWBAARHEID MET ONGEËVENAARDE BESPARINGEN COMBINEER BETROUWBAARHEID MET ONGEËVENAARDE BESPARINGEN Nedap Luxon maakt ledverlichting nog zuiniger en echt duurzaam Slim licht brandt alleen wanneer het nodig is Wanneer u denkt aan energiebesparing

Nadere informatie

Fysieke toegangscontrole met de voordelen van open IP. AXIS A1001 Network Door Controller

Fysieke toegangscontrole met de voordelen van open IP. AXIS A1001 Network Door Controller Fysieke toegangscontrole met de voordelen van open IP AXIS A1001 Network Door Controller Èchte vrijheid is geen open deur. Met de AXIS A1001 Network Door Controller brengen we een ongekende vrijheid in

Nadere informatie

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u!

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u! D. Deijs Gebouwautomatisering voor u! Agenda Introductie Regel Partners Case Hogeschool Rotterdam Applicatie software op één locatie Beheer van Software Afstandbeheer GBS optimaliseren & duurzaam automatiseren

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

DE VISIE VAN DELL OP MOBILITEIT

DE VISIE VAN DELL OP MOBILITEIT DE VISIE VAN DELL OP MOBILITEIT PRECIES WAT U VERWACHT VAN UW LAPTOP U wilt een laptop met ongekend gebruiksgemak. U wilt downtime zoveel mogelijk beperken en systemen gebruiken die zijn opgewassen tegen

Nadere informatie

Intelligente energiemeters voor datacenters

Intelligente energiemeters voor datacenters Intelligente energiemeters voor datacenters Waarom meten? Elektrische energie is de duurste van alle variabele kosten in een datacenter. Alleen daarom al is het goed om het verbruik met energiemeters in

Nadere informatie

De nieuwe generatie Toegangsbeheer.

De nieuwe generatie Toegangsbeheer. De nieuwe generatie Toegangsbeheer. Toekomstgericht Toegangsbeheer. Software eigenschappen. Simpel en visueel. Simpel betekent niet basis, het betekent dat het product correct werd ontworpen. Het systeem

Nadere informatie

Grenzeloze oproep mogelijkheden met het Intranet Oproep Systeem

Grenzeloze oproep mogelijkheden met het Intranet Oproep Systeem Grenzeloze oproep mogelijkheden met het Intranet Oproep Systeem Grenzeloos Oproepen Dit is het eerste Intranet Oproep Systeem dat voorziet in schaalbaarheid en oneindig bereik. Hiermee kunt u alle communicatiewensen

Nadere informatie

ELM. Adresseerbaar systeem voor lichtregeling en energiebeheer. pms 484. cool grey 11 DALI. ELM Network

ELM. Adresseerbaar systeem voor lichtregeling en energiebeheer. pms 484. cool grey 11 DALI. ELM Network ELM Network DALI ELM Adresseerbaar systeem voor lichtregeling en energiebeheer pms 484 cool grey 11 ELM combineert besparing met lichtcomfort De Energy & Light Manager (ELM) is een uniek adresseerbaar

Nadere informatie

Aerohive WiFi-netwerken

Aerohive WiFi-netwerken Maak kennis met: Aerohive WiFi-netwerken Inleiding De manier waarop WiFi wordt gebruikt en de eisen die worden gesteld aan een WiFi-netwerk voor organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe

Nadere informatie

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Overzicht Symantec Protection Suite Small Business Edition is een eenvoudige, betaalbare beveiligings- en back-upoplossing.

Nadere informatie

De schakel tussen u en techniek.

De schakel tussen u en techniek. De schakel tussen u en techniek. www.saasen.com ELEKTRA VENTILATIE BEVEILIGING TELEMATICA Eén betrouwbare partner voor al uw installatiewerkzaamheden Dan bent u bij J. Saasen B.V. aan het goede adres.

Nadere informatie

Veelzijdigheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem 5 voor sociale alarmering

Veelzijdigheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem 5 voor sociale alarmering Veelzijdigheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem 5 voor sociale alarmering 2 Ruim baan voor meer efficiency Een goede basis leidt tot succes Een onmiddellijke reactie op noodoproepen,

Nadere informatie

5 tips voor productievere medewerkers

5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers In contact blijven is cruciaal om niets te missen, waar uw medewerkers ook zijn. Wanneer waren voor het laatst al uw medewerkers

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

THE SUCCESS YOU WANT.

THE SUCCESS YOU WANT. CAT CONNECT THE SUCCESS YOU WANT. Het succes dat u wenst. MATERIEELBEHEER PRODUCTIVITEIT VEILIGHEID DUURZAAMHEID MATERIEEL, TECHNOLOGIE EN DIENSTEN COMBINEREN DIE U HELPEN UW SUCCES TE VERGROTEN. Cat Connect

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

Helvar in Nederland. Helvar in Nederland. Helvar & Lighting Controls. Wat is DALI. Stand-alone systeem. Netwerk systeem. Gebouwbeheersysteem

Helvar in Nederland. Helvar in Nederland. Helvar & Lighting Controls. Wat is DALI. Stand-alone systeem. Netwerk systeem. Gebouwbeheersysteem Helvar in Nederland Helvar & Lighting Controls Wat is DALI Helvar in Nederland Stand-alone systeem Netwerk systeem Gebouwbeheersysteem Noodverlichting Helvar Oy, Finland Onafhankelijke fabrikant van componenten

Nadere informatie

Verbeter de samenwerking binnen het team en versnel bouwplannen HP DesignJet-printers en scanoplossingen voor de bouw

Verbeter de samenwerking binnen het team en versnel bouwplannen HP DesignJet-printers en scanoplossingen voor de bouw Verbeter de samenwerking binnen het team en versnel bouwplannen HP DesignJet-printers en scanoplossingen voor de bouw Lever op tijd en binnen budget Communiceer wijzigingen in de bouw en planning snel

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GROUNDWATER IS OUR BUSINESS Diver-NETZ BEHEER UW DATA IN 3 STAPPEN Diver-NETZ is een compleet draadloos systeem voor het effectief en efficiënt beheren van grond- en oppervlaktewatermeetnetten. Diver-NETZ

Nadere informatie

23 Deurintercom systeem www.paxton-benelux.com +31 76 3333 999 info@paxton-benelux.com

23 Deurintercom systeem www.paxton-benelux.com +31 76 3333 999 info@paxton-benelux.com 23 Paxton 24, het slimme en simpele deurintercom systeem is ontworpen om het meest simpelste deurintercom systeem te zijn. Het systeem is snel en eenvoudig te monteren en maakt gebruik van slechts één

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Belgacom Smart City Surveillance. De toekomst bestaat echt!

Belgacom Smart City Surveillance. De toekomst bestaat echt! Belgacom Smart City Surveillance De toekomst bestaat echt! 25/10/2011 Slide 1 Algemene Trends Ondanks de zwakke economie van het afgelopen jaar, is de vraag naar IP Video Surveillance oplossingen, zowel

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

ICT Infrastructuren. VZI studiedag 21 mei 2015 J.A. van Delft Arne.van.delft@deerns.com

ICT Infrastructuren. VZI studiedag 21 mei 2015 J.A. van Delft Arne.van.delft@deerns.com ICT Infrastructuren VZI studiedag 21 mei 2015 J.A. van Delft Arne.van.delft@deerns.com Agenda 1. TRENDS 2. BEDRADE INFRASTRUCTUREN 3. DRAADLOZE INFRASTRUCTUREN 4. MEDISCHE NETWERKEN 5. BEVEILIGING TRENDS

Nadere informatie

SMART MPS. Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur

SMART MPS. Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur Digitalisering is een voorwaarde voor automatisering. Daarom hebben wij ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in Document Management. Bijna al onze machines kunnen

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1

PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1 PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Zorgt voor veiligheid, informatie, muziekbeleving Met ruim 100

Nadere informatie

Utiliteitsconcept 'make it easy' FIB Flexibele Installatie Box

Utiliteitsconcept 'make it easy' FIB Flexibele Installatie Box Utiliteitsconcept 'make it easy' FIB Flexibele Installatie Box Theben oplossingen per stramien 2 Utiliteitsconcept 'make it easy' Uw partner, als het om snel en slim installeren gaat Opdrachtgevers, investeerders

Nadere informatie

SiteLocator. RFID tag FLA. Kno-Tech R F I D t e c h n o l o g i e s. Bereik van verschillende typen antennes

SiteLocator. RFID tag FLA. Kno-Tech R F I D t e c h n o l o g i e s. Bereik van verschillende typen antennes RFID anti-diefstal systeem voor materialen, auto's, machines, enzovoort(s). RFID monitoring, het monitoren van patrouilles en looproutes van bewakers/beveiligingsmedewerkers. Eenvoudige bediening van het

Nadere informatie

XProtect toegevoegde producten en diensten Uitbreidingsmogelijkheden

XProtect toegevoegde producten en diensten Uitbreidingsmogelijkheden XProtect toegevoegde producten en diensten Uitbreidingsmogelijkheden Voeg gespecialiseerde functionaliteit toe XProtect add-ons zijn losstaande software componenten die toegevoegd kunnen worden aan een

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie Watermanagement is onontbeerlijk in een waterrijk land als Nederland. In het belang van veiligheid en milieubescherming

Nadere informatie

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN!

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! WELKOM, LED verlichting is de toekomst LED-verlichting biedt ons vandaag de dag ongekend veel mogelijkheden om een natuurlijke

Nadere informatie

Home. Lyric T6 slimme, programmeerbare thermostaat ONTWORPEN VOOR INSTALLATEURS. GEMAAKT VOOR GEBRUIKERS.

Home. Lyric T6 slimme, programmeerbare thermostaat ONTWORPEN VOOR INSTALLATEURS. GEMAAKT VOOR GEBRUIKERS. Home Lyric T6 slimme, programmeerbare thermostaat ONTWORPEN VOOR INSTALLATEURS. GEMAAKT VOOR GEBRUIKERS. Beleef het comfort van een bekend en betrouwbaar merk De Lyric T6 is het nieuwste op het gebied

Nadere informatie

Netwerkinfrastructuuroplossingen voor zorginstellingen

Netwerkinfrastructuuroplossingen voor zorginstellingen Netwerkinfrastructuuroplossingen voor zorginstellingen Netwerkinfrastructuuroplossingen voor zorginstellingen In zorginstellingen kunnen enkele seconden het verschil betekenen tussen leven en dood. In

Nadere informatie

Construction Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet

Construction Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet Construction Info Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet ConstructionConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. ConstructionConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Axis IP surveillance. Eindeloze mogelijkheden voor videosurveillance.

Axis IP surveillance. Eindeloze mogelijkheden voor videosurveillance. Axis IP surveillance. Eindeloze mogelijkheden voor videosurveillance. De videosurveillancemarkt ontwikkelt zich voortdurend dankzij een verhoogde bezorgdheid voor publieke en persoonlijke veiligheid maar

Nadere informatie

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Een betrouwbare provider. Wie is Black Box? Black Box Network Services is een wereldwijde provider van datacommunicatie en netwerkinfrastructuur oplossingen.

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie

de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie waarschuw de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie Alarm supervisie... Operator oproep... Informatie transmissie... Interventie opvolging... MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Nadere informatie

Kantoorverlichting. The Edge. Case study. Philips draagt bij aan comfortabele, productieve en duurzame werkomgeving van The Edge

Kantoorverlichting. The Edge. Case study. Philips draagt bij aan comfortabele, productieve en duurzame werkomgeving van The Edge Kantoorverlichting The Edge Case study Philips draagt bij aan comfortabele, productieve en duurzame werkomgeving van The Edge Case Study The Edge Amsterdam Kantoorverlichting The Edge is een innovatief

Nadere informatie

INTEGRATIE EN MIGRATIE

INTEGRATIE EN MIGRATIE INTEGRATIE EN MIGRATIE Gert Jan Jacobse - Sr. Consultant End Users, Priva Copyright Priva Integratie en migratie houden uw gebouwbeheersysteem als bedrijfsmiddel actueel. Copyright Priva LEVENSDUUR STERK

Nadere informatie

Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen

Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen 2 Veiligheid in verpleegtehuizen: een grote uitdaging Bij het runnen van een verzorgings- en verpleegtehuis staat u voor de uitdaging

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie