26 jaargang no. 3 - september verschijnt 4 x per jaar ORGAAN VAN DE HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "26 jaargang no. 3 - september 1993 - verschijnt 4 x per jaar ORGAAN VAN DE HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN"

Transcriptie

1 26 jaargang no. 3 - september verschijnt 4 x per jaar ORGAAN VAN DE HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN

2 Aold Hoksebarge 1681 Door omstandigheden heeft de drukker voor de uitgave van de 26e jaargang no. 2 te weinig copy ontvangen, zodat blz blanco gebleven is. JAARVERGADERING De Redactie. Op dinsdag 20 april j.l. vond de jaarlijkse jaarvergadering plaats in de Richtershof en werd bijgewoond door ongeveer 70 personen. De notulen van de vorige jaarvergadering en de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester werden ongewijzigd goedgekeurd. Wegens drukke werkzaamheden en in Denekamp wonend wenste de heer G.H.J.M.Rengerink af te treden. Voor hem in de plaats werd in het bestuur gekozen mevr. M.C.Waaijerdink - Mentink. Aaangekondigd werden twee excursies: de eerste een dagexcursie op zaterdag 5 juni naar Ter Apel en Bourtange en een tweede excursie op zaterdag 25 september naar Duitsland. Verder werd meegedeeld, dat er een onderzoek had plaats gevonden naar de grensstenen met Duitsland en dat er dit jaar een onderzoek zal plaats vinden naar de nog bestaande markepalen. Hierna was er een lezing, die gehouden werd door dhr. A.L.Hottenhuis uit Zenderen met als titel: "Wij doen in huis meestentijds Hollands". Twentisme in het bestbedoelde Algemeen Nederlands. Het bestuur. VOORJAARSEXCURSIE Op zaterdag 5 juni j.l. vond de eerste excursie van dit jaar plaats naar Ter Apel en Bourtange. Het was voor de eerste keer, dat onze kring een hele dag op stap ging. Deze daftocht werd gemaakt samen met leden van de Heimatverrein Ahaus. De belangstelling was groot, want het gezelschap bestond uit 43 kringle-den en 32 leden van de Heimatverein Ahaus. De tocht naar het Noorden ging grotendeels over Duits grondgebied. In Ter Apel werd na afloop van een kof-fïestop het enige middeleeuwse plattelandsklooster dat nog in Nederland bestaat bezichtigd. Hier werden we door in middeleeuwse klederdracht gestoken gidsen rondgeleid. Na Ter Apel ging het richting het vestingsstadje Bourtange. Hier werd allereerst de lunch gebruikt, die bestond uit een Westerwoldse koffïetafel. In de voormalige smederij werd met behulp van een diaklankbeeld het ontstaan en de reconstructie van de vesting toegelicht. Vervolgens werd onder leiding van VVV gidsen een rondwandeling door het stadje gemaakt. Tijdens de terugreis werd er een koffie pauze gehouden in het stiftklooster Frenswegen bij

3 1682 Nordhorn. Het was een geslaagde dagtocht onder prachtige weersomstandigheden. BEZOEK HEIMATVEREIN GRAES. Het Bestuur. Op zaterdag 26 juni j.1. brachten ongeveer 20 leden van de Heimatverein Graes een bezoek aan Haaksbergen. Op de parkeerplaats achter het Gemeentehuis werd het gezelschap door bijna het voltallige bestuur van onze kring welkom geheten. Gezamelijk werd er een bezoek gebracht aan de Richtershof, N.H. kerk, Pancratiuskerk en tenslotte aan de Oostendorper watermolen. Voldaan keerden de gasten hierna huiswaarts. Het Bestuur. Gehoord en of Gelezen Wat ons bespaard bleef. Zeg, Oom, zei mijn neefje Jantje (Hij is negen jaren pas) 'k Had toch het wel leuk gevonden, Als er ket gekomen was. Zeg, Oom, wat is distributie? Gaat dat ongeveer nét zoo Als bij ons de distributie Van goedkoope radio? Zeg eens Oom, waarom heeft tante Drie flesch sla-olie gekocht? En waarom zei de Minis ter, Dat dat eigenlijk niet mocht? Zeg, Oom, waarom huilde tante Toen ze in de kranten las Van den Vrede? Vond ze 't jammer, Dat de oorlog er niet was? Jantje, twintig jaar geledenhadden wij hier wel die "keet" 'k Zal je er eens van vertellen, Het is goe&, datje dat wéét. 's Morgens vroeg al moest je tante In een lange rij gaan staan En ze kwam er uren later met een onsje vet vandaan. Boterbonnen, erwtenbonnen, Bon vor dit en bon voor dat, Suiker, rijst en boonenbonnen, O, als je geen bonnen had! Ging je ergens koffiedrinken, Ging je ergens op "diner", Dan nam lerdereen zijn vet-bon En zijn bruinebroodkaart mee. Bij je aankomst zei je gastvrouw! Zóó, héél prettig, je te zien; Mag ik eventjes je broodkaart En je boterbon misschien? O, dat brood! Het smaakte heerlijk: Stopverfdeeg met houten korst; 't Werd gemeubileerd met kunstvet En twee plakjes Eenheidsworst. Eenheidsworst dat is een worstsoort, Zéér speciaal gefabriceerd; Maar daarom werd Neerlands Éénheid Op zijn best gedemonstreerd. Echte thee heeft in die dagen Vrijwel niemand meer gehad; Tante zette thee van eiken of lindeboomenblad, 't Kookgas werd

4 1683 vaak afgesloten, 't Brandde maar per dag één uur, En in 't hééle huis één kachel, Met een klein en vrij koud vuur. Ieder ging briketten maken: Kiezelstenen, klei en zand; Dat werd flink gekneed met water En dat staken ze in brand, 's Avonds licht? dat kun je denken! Dikwijls was 't een eindje knars; Er was bijna niets bij te krijgen, Wét er was, was slechts en schaarsch. Niemand mocht een varken slachten Als hij geen vergunning had en de dikste menschen werden mager als een pannelat. 'k Weet nog, dat een van mijn vrienden Voor één ham vijf tientjes gaf, En toen hij er mee naar huis ging, Pakten ze die ham weer af. Als je dood kalm over straat ging met een doosje of een tasch, Keken de kommiezen of er Soms verboden waar in was. 'n Dame liep met een vioolkist in 't Haagje over straat; Kist sprong open: meel, rijst, suiker, Een kluif varkenscarbonaad. 's Avonds zaten de families Zwijgend om de tafel heen; Bijna niemand was voltal lig. Overal ontbrak er een. Want de vaders, broers en zonen Waren naar de grens gestuurd; Daar was 't koud, vervelend, eenzaam, Dat heeft drie, vier jaar geduurd. En géén "burger" kan beseffen, Wat daar door een eenzaam mensch Is geleden en gestreden Al die maanden aan de grens, 's Avonds, als je zat te kij ken Naar het ondergaan der zon, Hoorde je, héél in de verte, Het gebulder van 't kanon. Lange rijen vluchtelingen Kwamen huilend in ons land, Want het huis, waar ze in woonden, Was vernield of platgebrand. Als er nu, na twintig jaren, Nóg eens weer een oorlog was, Na dien prachtigen vooruitgang In techniek en in het gas... Toen er in die arme wereld Eindelijk weer vrede kwam, Was zij ziek en dood ellendig En volkomen vleugellam. Zwaar, zwaar moest die wereld boeten, 't Was een booze, booze droom... Toen zei Jantje: ik ben blij hoor, Dat hier maar géén keet kwam, Oom E.HJ.Overbeeke- Scholten.

5 1684 De Stad Ze kwamn binn in n tearoom. Ze hann alle dree lak an de skoone, Di ene har rood Met zelfs nogfeguurn der in. Ze genootn van t segretjen. "Mag hier wa rookt wordn?" "Ik zag gen asbeksken." Ze harn alle dree Wa aarig "eboskopt". De weenkels harn 't Good met uur ehad. De Stad De wermte van de zunne, Mer ok de weend, Dit duur n autojech. Het lawaai van t verkeer, Mer ok het rythme Da'j der in heurt. En op nen kotn afstaand Krie 'w zelfs aarige meziek. n Auto dichje: Is t zelfde vekeer, Allene mer luk gesoeste, Eeglik nen eane vor. Ie riegelt 't geluud, Had of heanig, wa'j mer wilt. H.S.V. F.G.M. Gebbink - Broekhuis.

6 IN EN ROND DE BOERDERU HET JAAR ROND, DOOR DE EEUWEN HEEN VIL Juli 1685 Sint Jacobus 25 juli, "Sint Jaopik" in het dialect, een datum die vroeger bij jong en oud, bij boer en burger hier in Twente bekend was. Afhankelijk van het weer begon rond Sint Joapik het rogge maaien. Rogge, het voornaamste voedsel voor mens en dier op de zadgronden hier. Einde 18e eeuw werd rogge als hoofdgewas ten dele door aardappelen vervangen. De Twentse essen waren vroeger zeker voor 2/3 bedekt met het gewas rogge. Het kon dan ook niet uitblijven dat bij velen 25 juli wel bijna de voornaamste datum in hun leven was. In tijden van armoede, van hongersnood, hunkerde men naar nieuwe oogst, naar brood op de plank in letterlijke zin. Het vroeger zo voorname gewas rogge inspireerde mij voor het maken van het volgende gedicht. Van honderden jaren lang voorbij. Zware eiken zorgvuldig bewaard. Schuilend daaronder de boerderij. Met 't boerengezin om de haard. Voor de ploeg dampende paarden, Erachter loopt de trotse boer. Omgekeerd wordt de zwarte aarde. Het erfdeel wat hij trouw zwoer. In oktober wordt rogge gezaaid. Om ie voldooien deze kringloop, Wordt juli daarop weer gemaaid. Opbrengst van gekoesterde hoop. De molenstenen malen het graan, Om te worden gebakken tot brood. Voornaam eten voor karig bestaan. Opbrengst die de grond hem bood. Tijd gaat snel, er verandert veel. Vernieuwing gaat steeds voort. De natuur blijft steeds zijn doel. Denk: God heeft het laatste woord.

7 1686 In volgorde van rijp worden was het eerst de gerst aan de beurt, dan de rogge en tot slot het havergewas. Vroeger gebeurde dit ook weer allemaal in handwerk, tijdrovend en zwaar werk. Het hele gezin, ook kinderen boven de tien jaar, moesten veelal meehelpen.eén vrouw kon de door twee man gemaaide garven graan bijhouden met het opbinden. Tegen zonsondergang werden de garven opgehokt aan hokken van 4 of 6 garven. Bij ongedorst graan spreekt men van garven. Als het gedorst is zegt men schoven. Mannen droegen in de oogsttijd vaak een strohoed. Ook waren er wel vrouwen de dan een trohoed droegen. Bovendien droegen de vrouwen witte schorten met lange mouwen. In plaats daarvan werden ook wel aparte witte lange mouwen gedragen om de huid van de armen te beschermen. Een graangewas onkruid vrij houden was een bijna onmogelijke taak. In het bijzonder als in het gewas de akkerdistel voorkwam waren de lange mouwen geen overbodige luxe. Meer dan eens gebeurde het dat men bij heel warm zonnig weer last kreeg van een zwerm gevleugelde mieren. Het gekke is dat deze insecten voorkeur hebben voor wit. Deze beestjes konden dan knap vervelend zijn als ze neerstreken op de in het wit gehulde dames. Met spoed werden dan her en der witte lappen en kranten in de buurt uitgelegd. Ook op de witte was aan de lijn of de witte windveren van het huis strijken de kroelende mieren wel eens neer.. Het stro werd ook voor vele doeleinden gebruikt. Het diende als voedsel of strooisel voor het vee, het werd gebruikt in de bedstee en later ook wel in het ledikant, voor dakbedekking, het maken van bijenkorven en zo zou ik nog een hele tijd door kunnen gaan. In de middeleeuwen en daarna tot 1700 waren er maar heel weinig eigen boeren. Negentig procent van de boederijen was in het bezit van kasteelheren, provincie, kerken en kloosters. Vaak moesten abnormale hoge pachten opgebracht worden. Veelal in de vorm van gedorst graan en dat was dan meestal rogge. Uit een berekening van Prof. Sticher van Bath blijkt, dat het volgende, in procenten uitgedrukt, moest worden opgebracht: voor 1760 na 1760 voor belasting en pacht 55% 47,5% voor zaaizaad 12,5% 12,5% over voor eigen voeding en veevoer 32,5% 40% Voor Twickel golden meestal andere normen en waarden. Hier volgt een greep uit het verleden van mijn verre voorouders, toen die nog onder Twickel woonden en het volgende moesten opbrengen f. 180,00, 4 kippen, 50 eieren en 60 schoven stro pond spek hand en spandiensten, hout hakken, turf steken, met paard en wagen bakstenen halen uit Lage Duitsland, (denk aan de muur rond de tuin van Twickel).

8 1688 snoeren en halsringen. Zo zijn er in het Haaksbergse veen een paar kleine maal-stenen gevonden. Is men verdronken of verdwaald? Tot de verbeelding spreekt echter het allermeeste de gevonden menselijke resten. Komt men in het Provinciaal Museum van Drente te Assen dan kan men daar twee veenlijken aanschouwen, een man en een vrouw. Deze zijn gevonden in het Weerdingerveen. Er zijn sporen van kleding gevonden. Aandacht verdient ook het lijk van een jong meisje dat werd gevonden in een Veentje bij Ide. Haar lichaam was gekleed in een geweven wollen doek die haar lichaam bedekte. Om haar hals had ze een strop. Dit zou erop kunnen wijzen dat ze in koelen bloede is vermoord of dat ze het slachtoffer was van een terechtstelling of een offerritueel. Zo zijn er in Nederland en elders in West Europa op tal van plaatsen veen-lijken gevonden. De meeste veen lijken kan men dateren rond het jaar 0. B. Asbreuk. "Bolschermolen" naar een borduurwerk. De Bolschermolen stond aan de Gorsveldsweg in Ambt Delden, 200 meter van de Haaksbergse grens. Het betreft een grote stenen, beldmolen, gebouwd in In 1960, door bliksem getroffen, brandde de molen geheel uit en*in 1968 werd de molen tot de grond afgebroken. Vele Haaksbergse boeren, hier uit de buurt, lieten door deze molen hun graan malen. B. Asbreuk Bolschersmolen

9 1689 DE ERVEN SWERINK IN BRAMMELO (3) H. ARNOLDUS SCHOLTEN, gedoopt /12, overleden /1, gehuwd /5 met JOHANNA TEN VREGELAAR, geboren als dochter van Egbert en Willemina Kerkemeijer op het Kate ten Polle, overleden /5 Kinderen; 1. Gerhardus Scholten, geboren /8, overleden /9 2. Egbertus Scholten, geboren /8, overleden /10 3. Hermina Scholten, geboren /9, gehuwd /11 met Johannes Hendrikus Harbers te Beltrum. Notarieel archief:; /5 Joanna ten Vregelaar weduwe van Arnoldus Zwerink in Brammelo stelt haar broer Gerrit ten Vregelaar, bakker in Haaksbergen, aan tot voogd over haar twee minderjarige kinderen Gerhardus en Hermina. Door dit drama op Groot Swerink moest het erf verpacht worden. Het werd eigendom van het echtpaar Harbers -Scholten te Beltrum en hun erfgenamen. J. JAN WIELENS, gedoopt /7 als zoon van Joannes en Grietje Bargerink, gehuwd te Delden ca met JOANNA KEMERINK, die /9 overleed, wgarna Jan ca hertrouwde met GEERTRUI MESSELINK, geboren 1798, overleden /2. Kinderen uit het eerste huwelijk: 1. Joanna Wielens, geboren /3, gehuwd /6 met Frederikus Vaan hold en hertrouwd /2 met Gerardus Ellenbroek. 2. Catharina Wielens, geboren /3, gehuwd /7 met Joannes Messelink en hertrouwd /11 met Hendrik Jan Heetpas. 3. Arend Wielens, veehandelaar, geboren /1, gehuwd /11 met Hendrica Kruisen. 4. Joannes Wielens, geboren /7. Kinderen uit het tweede huwelijk: 5. Jenneke Wielens, geboren /3, gehuwd /7 met Joannes Overbeek, weduwnaar van Hermina Stammers.

10 Jan Hendrik Wielens, geboren 1827, gehuwd /4 met Anna Geertruida Brevink. 7. Wilhelmina Wielens, geboren 1832, gehuwd /11 met Jan Hendrik Barink. 8. Johanna Wielens, geboren 1835, gehuwd /4 met Jannes Ottink. Jan Wielens was in 1830 landbouwer op het Meijerinkbroek in Boekelo maar-werr van 1840 tot 1869 vermeld als landbouwer op Groot Swerink. Vanaf 1870 werden hier als pachters vermeld : K. ANTONIUS GROOT MENTINK, geboren Beltrum /4 als zoon van Antonius en Anna Maria Elferink, overleden /1, gehuwd ca met HENRICA SCHURINK, geboren Eibergen /3, overleden /7. Kinderen; 1. JOHANNES THEODORUS GROOT MENTINK, zie L. 2. Johannes Groot Mentink, geboren Eibergen /4, overleden /3 Aanvankelijk was Johannes landbouwer op Groot Swerink, maar toen hij ongetrouwd bleef keerde Johannes Theodorus naar zijn vaderlijke erf terug. L. JOHANNES THEODORUS GROOT MENTINK, geboren Eibergen /8, overleden /9, gehuwd Rietmolen /12 met MARIA LUB-BERINK, geboren Neede /8, overleden /11 Dochter: ANNA MARIA GROOT MENTINK, zie M. Johannes Theodorus emigreerde eerst naar de U.S.A. keerde terug en werd bouwman op Bonekamp in Rietmolen, waar Maria Lubberink geboren was. Vanaf 1876 was hij landbouwer op Groot Swerink, dat naar hem de naam Mentink Dorus kreeg. M. ANNA MARIA GROOT MENTINK, geboren /4, overleden /11 gehuwd Rietmolen /1 met JOHANNES HENDRIKUS TEM- MINK, geboren Neede /9 als zoon van Johannes op Groot Temmink en Johanna Teetink, overleden /11 Kinderen: 1. Johanna Maria Theodora Temmink, geboren /11 2. Johanna Hendrika Maria Temmink, geboren /3 3. JOHANNES THEODORUS TEMMINK, geboren /5, erfopvolger op Groot Swerink 4. Johanna Hermina Maria Temmink, geboren /9

11 5. Anna Maria Hendrika Temmink, geboren /6 6. Johannes Antonius Temmink, geboren /5 7. Hendrika Gerharda Maria Temmink, geboren / Omstreeks 1909 kon J.H.Temmink de boerderij, die thans bewoond wordt door G.J.F. Temmink, van nazaten Harbers aankopen. KLEIN SWERINK Klein Swerink, na 1660 eigendom geworden van Sweer ten Noever te Bathmen, werd vanaf ca bewoond door Jan ter Braak alias Swerink, die waarschijnlijk familie was van de ter Braaks op Groot Swerink, allen verwant aan het erve Braok in Brammelo. A. JAN TER BRAAK alias SWERINK, gehuwd ca met NN kinderen: 1. Geertje Swerink, gehuwd Neede /9 met Jan ter Hoonte te Wolterszoon, die voordien Neede /3 gehuwd was met Berentje in 't Raa Alberts dochter. Geertje hertrouwde /12 met Arend Hesselink Geertszoon. 2. ALBERT SWERINK, zie 3 3. Harmken Swerink, vermeld in 1684 Gerichtsprotocollen: l /6 Advocaat Couper pandt Jan Rotgerinks pacht van het halve Swerink wegens verdiend salaris /10 Derk Menten pandt Jan bouwman op Swerink wegens verdiend salaris /11 Drost arresteert Jan Rotgerinks pacht en grond van het goed Swerink wegens belediging van het gericht en geweld /3 Herman Roerink pandt Braak Jan op Swerink /7 Reint Swerink bespreekt zijn nabuur Jan Swerink. Jans zoon belooft Reint te betalen /10 Geertje Homölle op de Bult bespreekt Braak Jan op Swerink f. 5,50.

12 /3 Albert Swerink arresteert hout, dat Marie Rotgerink op Swerink heeft laten houwen /12 Testament van Harmken Swerink, zeer krank, dochter van wijlen Jan Swerink. Erfgenamen de twee kinderen Berendje en Clara van haar wijlen zuster Geertje. De 7 gulden, die broer Albert haar wegens een koe schuldig is, moeten dienen voor de begrafenis. Hoofdgeld 1675: Jan Swerink, 2 personen. Vuurstedenregister 1682: Albert Swerink, is in 1751 Hendrik Swerink. B. ALBERT SWERINK, gehuwd /6 met ELSKEN TER MAAT, dochter van Arend Kinderen; 1. Geertje Swerink, gedoopt Neede /11 2. TRIJNE SWERINK, zie C. 3. Gerrit Swerink, gehuwd /11 met Berendje ten Vaarwerk, dochter van Herman. Zie Berg. 4. Hendrikje Swerink, gehuwd /4 met Gerrit Vlierhaar Reintszoon. Landbouwer op Vlierhaar in het Brammelerbroek. 5. Jan Swerink, gehuwd /6 met Lysbeth Groothuis, dochter van Esken. 6. Jan Swerink, gehuwd /4 met Trijne Eeltink, dochter van Jan. Gerichtsprotocollen: /1 Albert Swerink arresteert en derde deel van land en veen in Langelo, bebouwd door Jan Jan de Maatert en eigendom van Engelbert Hon deling in Neede /7 De mulder Arent Lankheet pandt Albert Swerink. C. TRIJNE SWERINK, gehuwd /2 met HENDRIK TEMMINK ook genaamd BRAS, zoon van Gerrit Kinderen: 1. Geesken Swerink, gehuwd /10 met Harmen Bouwmeester, zoon van Jan. 2. GRIETJE SWERINK, zie D. 3. Arend Swerink, gehuwd /3 met Geesken Lubberink Hendriksdochter, en hertrouwd Neede /10 met Geesken Hondelink Teunisdochter. Arend woonde onder Delden. 4. Jan Swerink, verschillende keren peter bij dopen van neefje en nichtjes. 5. Geertje Swerink, gehuwd /1 met Willem Kranenborg, bouwman op de Kraane bij het Laakmors.

13 6. Geertje Swerink, gehuwd /6 met Jan te Lintelo. 7. Aaltje Swerink, gehuwd /8 met Jan Gelkink en hertrouwd /8 met Jan Koenderink, weduwnaar van Aaltje Bos. 8. Janna Swerink, gehuwd /3 met Jan Scholten, landbouwer op deel Laakmors in de Hones. 9. Harmken Swerink, gehuwd /1 met Claas Groothuis. 10. Janna Klein Swerink, gehuwd /6 met Martin Keizers. Gerichtsprotocollen: /3 Hermanus te Lintelo pandt Hendrik Bras op Klein Swerink /6 Nazaten van Evert ten Noever te Bathmen cederen hun aandeel Klein Swerink aan Willem Schoolthof, Gerrit Heetkamp en Albert Spikvoort, die reeds gedeeltelijk eigenaar zijn. Register op de 50e penning: /2 Arend Swerink koopt names Wilhelm Hietbrink van Evert Noeverman en kwart van Klein Swerink voor f 659, /9 Gerrit Heetkamp cum suis kocht van Harmen oever en Evert Noeverman een kwart Klein Swerink voor f 650,00 Hoofdgeld 1723: Hendrik Swerink, 4 personen en een oude vrouw in de 80 jaar. (wordt vervolgd). GREPEN UIT DE HAAKSBERGSE GERICHTSPROTOCOLLEN /9 Verdrag tussen Egbert ter Weheme en Egbert en Gerdt in't Laekmors, 'die elkaar vergeven voor in dronkenschap gesproken beledigde I woorden, omdat ze elkaar als naburen goed kennen. De eerste, die weer gaat schelden, verbeurt 25 gulden vor Godes Armen /11 Henrick Luekens als man en momber van huisvrouw contra Aele Rickerinck volgens libellum injuriarum (aanklacht van beledigingen). Aele Rickerinck vraagt copie en 14 dagen uitstel, zeggende dat zo beklaagde klagers huisvrouw heeft beledigd, dit in haast is geschied en vraagt excuus /11 Verhoor van Jan Meijerinck, ingezetene van Boculo ter onder vraging van Gerdt ten Nienhuis in het dorp van Herma Rundeel in Eppenzolder. Deze kunnen niet weigeren op straffe van 50 goudgulden + verbeurde wegens meineed. Gerdt ten Nienhuis zegt tussen de 60 en 70 jaar oud te zijn, Herman Rundeel tussen

14 1694 de 50 en 60 jaar. Gerdt ten Nienhuis is geboren op erve Nijenhuis in Boculo en de jeugd doorgebracht, waardoor hij marke goed kent. Hij zegt, dat die van Boculo en dien van Bentelo een twist gehad hebben over een paal in de Schoeit, maar in zijn jeugd stond daar geen paal. Bij nacht hebben die van Bentelo daar een paal geplaatst zonder medeweten van Boculo. Zijn vader had de paal weer willen neerwerpen, maar dit was nagelaten. Bentelo beschouwde de paal als markepaal, die van Boculo niet. Getuige had daar 2 jaar met Kruse Welmers vader gewoond. Wijlen Weimer Meijerink, die toen op Meijerink woonde, was een zicht afgenomen dooer die van Bentelo, toen zijn knecht op het veld achter de Schoeit was. Toen deze echter niet wilde terug kopen, had Bentelo de zicht teruggebracht. Weimer Meijerink had ook gezegd, dat de laeke liep over de vuursteden van Schoetkotte en Wendermans. Getuige heeft gemeierd op de Ryth bij het Kleine Schoekatte, wat hem nooit verhinderd was. Herman Rundeel zegt, dat zijn zalige vader Jan Rundeel in zijn jeugd op Meijerink in Boculo gewoond en voor knecht gediend heeft. In de funtie hadden die van Bentelo hem in die Schoeit een zicht afgepakt. Bentelo had zicht zelf weer naar Meijerink moeten brengen /4 Hendrick Bruuninck van Enschede bespreekt Hendrick ter Stenborch voor een melkkoe, bij huwelijksvoorwaarden toegezegd. Deze zegt wel een bruidschat aan Gerdt Wolterinck toe gezegd te hebben, maar kent geen schuld van een koe aan Bruuninck /5 Hendrick Bruuninck vertoont huwelijksvoorwaarden, waaruit bewezen wordt, dat de koe van Hendrick ter Stenborch hem toebehoort. Wordt gegund /5 Uitspraak proces tussen Johan Meester ten Ellenveldt of Asbroick, Warner Koepers en Arent Wessels contra Engelbert Schuiten, Herman Wolterinck en Gerdt Wolterinck. Verweerders hebben in 1631 aan klagers aanbesteed het vervoer van Buurse naar Deventer van 3 wagens rogge en wol, van eigen verbouw, tarief voor ieder 28 stuivers. Aan de Bloemendael kwamen aanleggers soldaten tegen van de Coninks partie, die enige paarden uitgespannen hebben en er mee naar Anholt gereden waren, waar de paarden teruggekocht konden worden voor 50 rixder. Hierop hebben aanleggers zich te Deventer bij verweerders vervoegd om 50 der. terug te krij-

15 1695 gen, maar dit werd geweigerd. Als zij de waren echter van Marckelo, waar ze stonden, naar Deventer wilden brengen zou hun daar alsnog 50 rixder. uitbetaald worden; maar toen dit gedaan was, werd opnieuw geweigerd. Zij verzoeken nu wegens schade totaal 200 gld,. Vonnis, o.a. op advies van Georgius ab Ittersum: als verweerders bij ede verklaren niets beloofd te hebben, hoeven zij niets te betalen /9 Geerdt ten Rouwenhoeve bespreekt Jan Olthuis voor 4 rixder. meisterloon, daar Jan Olthuis hem in gezicht en hand gesneden heeft; verder voor smart en kwetsuur 25 der. overeenkomstig mening van gericht of twee onpartijdige mannen /10 Uitspraak proces Eszken Rickerinck contra Lambert Meijerinck. Eerste zegt, dat tweede op Deldenerwintermarkt 1633 in Stroinckhuis in bijzijn van Claesz ten Brummelhuisz klager voor openbaar verrader heeft uitgemaakt, welke uit spraak beklaagde 8 of 14 dagen later tussen Efftinck's ronde en lange kamp in bijzin van Jan ten Breteler herhaald had. Beklaagde moet in bijzijn van 2 of 3 goede mannen woorden intrekken /1 Esken Rickerinck laat beslag leggen op gerede goederen van Jan Kleinszman als borg voor Lambert Meijerinck. Laatste zal gegeseld worden als hij niet "reparatie van Ehre" doet /2 Geerdt in Lanckheet en Cleasz ten Dyckhuisz verklaren met ede. Uit het huis van eerste heeft een onbekend persoon het paard weggehaald van luitenant Bernhardt van Munster. Lanckheet's maagd zegt, dat Johan Simonszene en snider bij 'zich had, die een Peszer vertoonde, waaruit bleek, dat hij paard l mocht aantasten (in bezit nemen). Dyckhuisz getuigt, dat hij achter het Visterbroek Jan Simonszen en Abbinck snider ontmoet had, die op zijn vraag van waar zij gekomen waren, had den geantwoord, dat zekere ruiter met hen was overeengeko men en tot een wahrteicken een peszer gegeven had, dat zij een paard uit Lanckheet's huis zou halen zonder dat iemand te voren had bemerkt, dat het paard in dit huis huis stond /3 Trijne, dochter van Herman Crijger, verzoekt verklaring onder ede van Hendrick Bouwmeister, Benninck's knecht, of hij ooit vleselijke vermisschinge met haar had gehad of bij haar geslapen, zoals door anderen verteld. Hendrick Bouwmeister ver klaart, dat hij met haar wel gespeeld, maar nooit enige carnale conversatie gepleegd heeft.

16 /4 Peter Maurits, sergeant van commandeur Arnolt Brant, zegt gehoord te hebben als zou zijn huisvrouw Jenneken de huis vrouw van Arent Abbinck, Anneken, voor "hoer" hebben uige scholden. Verzoek verificatie /4 Jan Breteler zegt dat hij voor ca. 2 jaar van Wolbert int Huntfeldt een zwarte os gekocht heeft, die Hendrick ten Hulszhoff zonder last van comparant te zijnen huize heeft afgehaald en aan Weimer Hilderinck verkocht. Jan Breteler ver zoekt restitutie /9 Jorrien Voncke klaagt, dat Hendrick ten Hobbenschot en zoon hem op 23/ hebben uitgescholden voor schelm en dief en verzoekt genoegdoening. Deze verklaren, dat klager hun huisvrouw hadden aangevallen, toen zij rogge opzette /2 Proces Jan Helmigs contra Tadea Sanagrana gesloten. Uitspraak: Jan Helmigs, Frederick de Bommaell en Lambert Festerinck, optredend mede voor andere zusters en broers, aanlegers ter ener zijde, en Tadea Sanagrana, geassisteerd met Jan Werners, haar voogd, verweerderen ter andere zijde. Broer Bernt Helmigs heeft enige jaren met Tadea zonder huwelijk in concubinaat en ontucht geleefd en is nu overleden, l onecht kind nalatend. Zij doet alsof ze wettige huisvrouw geweest is en in gemeenschap van goederen was, waardoor halfscheid aan kind en na diens dood aan haar als enige erfgenaam van vader van kind. Broers en zusters eisen goederen op. Tadea Sanagrana wil sterfhuis en andere landerijen, hoewel deze met haar mid delen" en ouderlijke goederen zijn aangekocht, overgeven, uitge zonderd een perceel van ca. 5 schepel gezaai. Zij verzoekt ech ter aan haar uit te keren, wat zijn in sterfhuis heeft ingebracht + interest, waarvan haar man vruchtgebruik gehad heeft, alsmede een somma van 660 gld. wegens 11 jaar verdiend loon en 100 der. morgengave (bruidsschat) wegens huwelijksvoorwaarden. Verder wat zij uit haar middelen en die van haar tegenwoordige echtgenoot heeft uitgelegd voor voor- en naschulden van wij len man, een somma van 900 car. gld. Bovendien wil zij ontsla gen zijn van verdere namaninge van overleden man. Met advies van rechtsgel. Georgius ab Ittersum en W. Royer wordt gevonnist, dat Tadea Sanagra na alle goederen van zalige Bernt Helmigs zal teruggeven behalve bruidsschat van 200 der.., de waarde van l koe en l mud rogge, de kostenfallinge en half

17 scheid van wat op bruiloft gebruugelt (huisraad door vrienden geschonken) en verder wat bij versterf harer ouders Bernt Helmigs uit deze nalatenschap aan koren, levende have en andere richheid heeft genoten. H.J.J. ten Hagen HISTORIE DER KERKEN VAN HAAKSBERGEN PAROCHIE H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN (III) Pastoraat J.Brandsma (vervolg) In de periode deden zich regelmatig kapelaanswisselingen voor. Op 25 augustus 1950 werd kapelaan W.P.A. van Koeverden opgevolgd door kapelaan J.C.Schievels en deze werd op 5 september 1953 opgevolgd door pater Karmeliet J.W.Spekschate. Tijdens de periode, dat pater Spekschate in de Veldmaat kapelaan was, kwam de huidige kruisweg ( 14 staties ), gemaakt door J. Schoenmakers, in de kerk. Daarvóór was er ook wel een kruisweg, maar deze was geleend. Het was een buiten gebruik geraakte Beuroner Kruisweg, in bruikleen afgestaan cjpor de parochie van de H. Bonifatius te Op-den-Hoorn in de provincie Groningen. Verder kwamen er door toedoen van pater Spekschate enkele gebrandschilderde ramen in de kerk en werd er een Maria-Kapel opgericht aan de Veldmaterstraat. Deze kapel is bij het bouwrijp maken van de woonwijk De Els en het verbreden van de Veldmaterstraat weer afgebroken. Pater Spekschate vertrok in januari 1955 naar Amerika en tot september 1956 had de pastor geen vaste kapelaan. In de weekends kreeg hij assistentie en een tijdlang heeft hij toen hulp gehad van de priester F.O.Adema, een famililielid van hem. In 1954 vond een belangrijke gebeurtenis plaats nl. de opening van het parochiehuis op 10 september, zodat de parochie vanaf toen de beschikking kreeg over de tot dusver gemiste accomodatie voor het houden van uitvoeringen en vergaderingen. Op 24 oktober 1954 werd van de preekstoel een bisschoppe-

18 1698 lijke brief voorgelezen, dat met ingang van 6 november 1954 een nieuw dekenaat Enschede opgericht zou worden. Dat had tot gevolg, dat de Bonifatius paro-chie evenals de parochie van de Pancratius en Buurse met uitzondering van de Isidorushoeve van het Dekenaat Hengelo overgingen naar het Dekenaat Enschede. Op 15 augustus 1956 vierde pastoor Brandsma op grootse wijze zijn 40 jarig priesterfeest. Tijdens de plechtige hoogmis werd de feestpredikatie gehouden door pater Dr. Amandus van der Weij (O.Carm.), een familielid van de pastoor. Op 28 september 1956 kreeg de pastoor weer een vaste kapelaan in de persoon van Th.A.F.de Groot, die weer op 12 september 1958 werd opgevolgd door kapelaan H.R.T. Fierkens. Op zaterdag 26 juli 1958 was de kerk feestelijk versierd. Toen werd de eerste priesterszoon van de parochie, de neomist H.Boonk, op feestelijke wijze ingehaald. In 1959 maakte de parochie zich op om op feestelijke wijze te gedenken het feit, dat de parochie een kwart eeuw bestond. Men kon dit toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. In januari was er al een geluidsinstallatie aangelgd voor de totale prijs van f 1770,-. Op het hoogfeest van pinksteren 17 mei 1959 werd het 25 jarig bestaan van de parochie gevierd. Het feest was bijna niet doorgegaan door het plotselinge overlijden van kapelaan Fierkens. Als zijn opvolger werd reeds op 22 mei J.S.Buisman benoemd als kapelaan. Niet tegenstaande deze droeve gebeurtenis was pastoor Brandsma van mening, in de getest van kapelaan Fierkens te handelen, het feest wel door te laten gaan. Tevens jtbileerde pastoor Brandsma zelf ook nl.25 jaar pastoor van deze parochie. Het parochie geschenk was de voltooing van het reeds eerder genoemde orgel. Het bovenste of tweede manuaal kon nu ook aan-geschaft worden. Tijdens de receptie in het Parochiehuis werd het pauselijk "Pro Ecclesia et Pontifici" uitgereikt aan de 81 jarige kerkmeester A.Wijlens (Oostendorpertone), die ook 25 jaar lang kerkmeester was geweest. De Veldmaat bleef in de feestroes. Op 11 juli van het zelfde jaar was er weer feest. Toen werd nl. de tweede priesterszoon van de parochie onder grote belangstelling ingehaald. Het was pater Hofstede, behorende tot de congregatie van de Salesianen. In de jaren 1960/61 is de bakenpacht afgeschaft. Alle plaatsen waren vanaf toen vrij. Het plaatsengeld was 25 cent voor mensen van 16 jaar en ouder en 10 cent voor de jongeren. Ook werd plaatsengeld geheven van de "staanders". Op 19

19 1699 mei 1962 verrichtte pastoor Brandsma de eerste steen legging van de in aanbouw zijnde Ludgerus school. Door samenvoeging van deze school heet deze school thans de Bonifatiusschool. Op 30 juni 1962 installeerde Th. Hogen uit Duivendrecht drie elektrische klokluidapparaten en een automatisch Angelus-apparaat. Totale kosten f 2860,-. Reeds geruime tijd liet de gezondheidstoestand van pastoor Brandsma te wensen over. Oudejaarsavond 1962 was hij nog voorgegaan in de kerk bij het afsluiten van het oudejaar. Reeds om één uur in de nieuwjaarsnacht waarschuwde hij zelf zijn kapelaan, dat hij zich niet goed voelde en een halfuur later is hij gestorven op de leeftijd van 74 jaar. Op zaterdag 5 januari 1963 vond de plechtige uitvaart plaats en werd hij begraven op het parochie Ie kerkhof. Pastoor Bransdma had zijn parochie in bijna dertig jaar zien groeien van 1100 naar bijna 2200 parochianen. (wordt vervolgd) HJ.J. ten Hagen HENRICUS PETRUS EDUARDUS FIERKENS kapelaan van de parochie St. Bonifatius en Gezellen te Haaksbergen Het H.Doopsel heeft hij ontvangen in de Kerk van de H. Martinus te Herwen en Aerdt op 11 juni Na zijn studies op het Klein-en Groot Seminarie is hij priester gewijd 20 juli Sedert 13 september 1958 was hij als kapelaan in "De Veldmaat" te Haaksbergen. In de avond van 5 mei 1959 is hij plotseling door de dood verrast, en nog gesterkt door het H.Oliesel opgegaan naar de Heer, die zijn jeugd verblijdt. Zijn lichaam hebben wij op 9 mei te ruste gelgd op het R. K. kerkhof te kapelaan Fierkens Herwen en Aerdt, waar het de blijde opstanding afwacht.

20 1700 JHR. VON HEUDENSTRAAT Deze winkelstraat in Haaksbergen is genoemd naar burgemeester Jhr. Hubertus Jozef Wilhelmus Joan von Heijden, geboren op Huize Onstein te Vorden25julil889. Hij werd bij K.B. van 25 november 1919 burgemeester van de gemeente Haaksbergen. Hij was de eerste burgemeester, die niet een gekombineerde functie van burgemeester en gemeentesecretaris had. Op l januari 1920 benoemde de raad J.A.M. Mallens tot gemeentesecretaris. In december 1920 huwde Von Heijden met Jacoba Eugenia baronesse van Hövell tot Westerflier van Wezenveld. Bij K.B. van 23 januari 1925 is burgemeester Von Heijden met al zijn wettige, zo mannelijke als vrouwelijke afstammelingen in de Nederlandse adel opgenomen met de predikaten van jonkheer en jonkvrouw. Tijdens zijn ambtsperiode is er veel in de gemeente veranderd en vernieuwd. Er werden betere en nieuwe wegen aangelegd en ongeveer de gehele gemeente werd van elektriciteit voorzien. Eén van zijn laatste grote werken was de bouw van een nieuw gemeentehuis in Op 15 november 1941 werd hij door de Duitse bezetter uit zijn Ambt gezet en op 21 april 1943 opgevolgd door de Duits gezinde Jan Hendrik Oonk. Als ambteloos burger verliet hij de burgemeesterswoning aan de Oostenstraat en ging toen wonen aan de Klaashuisstraat 18, waar hij bij het bombardement van Haaksbergen op 24 maart 1945 om het leven kwam. In mei 1945 vond een plechtige herdenking plaats van Burgemeester Von Heijden in het gemeentehuis, waarbij naast mevr. Von Heijden en de kinderen het nieuwe voorlopige gemeentebestuur en de vroegere gemeenteraad, alsmede het gehele gemeentepersoneel aanwezig waren. Bij deze gelegenheid werd de oude Oostenstraat omgedoopt in Jhr. Von Heij denstraat, wat historisch gezien eigenlijk te betreuren is. H.J.J. ten Hagen Von Heijden

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385.

Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385. MEENDERINK Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385. Thans is het een groot paarden- en ruitersportcentrum. Er zijn heden nauwelijks

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Interview met de heer J.W. Wesselius

Interview met de heer J.W. Wesselius Interview met de heer J.W. Wesselius Op 4 mei jl. is de heer J.W. Wesselius in de Hofkamer komen wonen. Samen met zijn dochter heb ik hem uitgenodigd voor een interview, want twee weten altijd meer dan

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

De Uffelter familie Odie

De Uffelter familie Odie De Uffelter familie Odie In Dwingeloo had je meerdere Mulders die geen familie van elkaar waren, maar afstamden van molenaars van omliggende dorpen. Om die Mulders uit elkaar te houden, hadden ze bijnamen.

Nadere informatie

Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Dankzij wie had Jozef de positie van onderkoning van Egypte bereikt?

Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Dankzij wie had Jozef de positie van onderkoning van Egypte bereikt? Vader en zoon herenigd. Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Genesis 45:6 6 Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Het ontstaan van een familietak ter Haar

Het ontstaan van een familietak ter Haar 1 Het ontstaan van een familietak ter Haar Voorwoord Het zoeken naar mijn voorouders wordt bemoeilijkt door het gegeven dat zij de naam aannamen dan wel door anderen toegewezen kregen van de erve, een

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Aelbert MENTINCK door 4 mei 2016 De nakomelingen van Aelbert MENTINCK Generatie 1 1. Aelbert MENTINCK, is geboren rond 1630. Generatie 2 2. Cornelis

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

Turfgravers worden binnenschippers

Turfgravers worden binnenschippers Turfgravers worden binnenschippers Aan het eind van de zeventiende eeuw waren Hoogezand-Sappemeer, de Pekela s, Wildervank en Veendam allemaal plaatsen in opkomst. Het veen was grotendeels afgegraven en

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Sinterklaas. Lees het verhaal en beantwoord de vragen.

Sinterklaas. Lees het verhaal en beantwoord de vragen. Sinterklaas Lees het verhaal en beantwoord de vragen. Sinterklaas is geboren aan het begin van de vierde eeuw. Hij is dus ongeveer 1700 jaar oud. Hij komt uit Myra, dat is een plaats in wat tegenwoordig

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

D67, Hintelstraat 12

D67, Hintelstraat 12 D67, Hintelstraat 12 Geplaatst Heise Krant maart 2014, gewijzigd 04-06-2016 De boerderij D67 aan de Hintel wordt op dit moment bewoond door de familie Rikken, maar is beter bekend als de boerderij van

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Henk Eweg Een Bijzondere Stadshoek Velen van ons zullen zich wel eens afgevraagd hebben wat voor een huis is dat, daar op de hoek van

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Kees van Rijn / Voorzitter heemkundegroep Arfgood Buurse

Kees van Rijn / Voorzitter heemkundegroep Arfgood Buurse Kees van Rijn / Voorzitter heemkundegroep Arfgood Buurse Foto van verdwenen grenspaal geplaatst 1756. (uit boek Feldhaus) Oud nr. 46! ; nieuw nr. 844 K L of M? Incl kaarten uit archief Munster. Groeten,

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

ORGAAN VAN DE HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN

ORGAAN VAN DE HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN 24e jaargang no. 2 - mei 1991 - verschijnt 4 X per jaar. ORGAAN VAN DE HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN Aold Hoksebarge REDAKTIE: ADMINISTRATIE: F.A.M. Brummelhuis F.G.M. Gebbink - Broekhuis J.G.L. Overbeeke

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Breda, 16 april 1843 Het vinden van eene vrouwen-muts en klomp in de haven te Leur had reeds op den

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen in april - A -

Klein Kontakt. Jarigen in april - A - - A - Klein Kontakt Hallo allemaal, vanaf de Brugslootweg komen deze keer de puzzels, verhalen en kleurplaten voor jullie. Margreet (de moeder van Jesse) heeft het estafettestokje aan mij doorgegeven en

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

De kwartierstaat van Hendrikus Lambertus Blom

De kwartierstaat van Hendrikus Lambertus Blom een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Hendrikus Lambertus Blom door 14 september 2017 De kwartierstaat van Hendrikus Lambertus Blom Generatie 1 1. Hendrikus Lambertus Blom, zoon van Albertus

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

l.de marken van Haaksbergen.

l.de marken van Haaksbergen. l.de marken van Haaksbergen. Binnen de grenzen van de gemeente Haaksbergen kende men vroeger zes verschillende Marken 1 ), te weten: 1-1. Holthuizen en Eppenzolder/ Stepelo. Oorspronkelijk is deze marke

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Theodorus Hoefs ( )

Theodorus Hoefs ( ) Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs (1808-1878) Theodora Rutten (1811-1873) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden 1855-66 : In het jaar eenduizend acht honderd

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Kastelen De eerste kastelen De eerste kastelen werden tussen 800 en 1000 na Christus gebouwd. In die tijd maakten de Noormannen de kusten van Europa onveilig: ze plunderden dorpen en boerderijen. De mensen

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam Leerlingen handout stadswandeling Amsterdam Groep 1: de Surp Hoki Armeens Apostolische kerk Adres: Kromboomsloot 22, Amsterdam Namen leerlingen: In deze handout staat alle informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Graf Antoon Hubert Janssen begraafplaats Einighausen.

Graf Antoon Hubert Janssen begraafplaats Einighausen. Bron Archieflocatie Graf Antoon Hubert Janssen begraafplaats Einighausen. Burgerlijke stand - Geboorte Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.058 Inventarisnr: 11 Gemeente: Maasniel

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

SENKELDAM. Generatie I. Generatie II

SENKELDAM. Generatie I. Generatie II SENKELDAM Alle personen in Nederland met de naam Senkeldam stammen af van deze nog bestaande boerderij gelegen aan de Deldensestraat te Goor heden bewoond door de fam. Kamp. De naam duikt voor het eerst

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Wie zorgde er voor dat de zondvloed ten einde kwam

Wie zorgde er voor dat de zondvloed ten einde kwam Na de zondvloed. Wie zorgde er voor dat de zondvloed ten einde kwam Genesis 8:1-2 1 En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

D27, thans Driehuizen 4-4a

D27, thans Driehuizen 4-4a D27, thans Driehuizen 4-4a Geplaatst in de Heise Krant maart 2012, gewijzigd 24-06-2015 Toen Hannes Heerkens in 1919 na een huwelijk van acht jaar weduwnaar werd, bleef hij met zes kinderen achter. De

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet.

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet. Vriendschap, Vrij en ongedwongen, Zonder vriendschap kun je iemand niet helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Wie ben jij, wie is de ander? In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie