versie /03/09 versie /05/09 versie /05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice"

Transcriptie

1 Het POGO-model Data-Uitwisselingsmodel voor een kwalitatief verbeterde dienstverlening Project MijnKortrijk als testcase versie /03/09 versie /05/09 versie /05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice organisatie Luk Van Beneden, Raf Buyle, VOORWOORD Doorheen de jaren is het inzicht gegroeid dat wie de burger of het bedrijf centraal stelt in de dienstverlening, automatisch de grenzen tussen overheden en overheidsniveaus doorbreekt. Het objectief van egovernment, namelijk een meer efficiënte en effectieve dienstverlening, kan maar tot realisatie komen door een verregaande samenwerking van de verschillende overheden (citaat uit Strategische studie geïntegreerd egovernment, in opdracht van CORVE ( )). Zowel inwoners als medewerkers van de gemeenten ervaren nu het probleem dat zij meerdere logins en paswoorden moeten onthouden om toegang te krijgen tot databronnen, waarvan de gegevens niet met elkaar gekoppeld zijn. Verschillende overheden realiseren daarom de eerste uitwisselingen van gegevens tussen toepassingen binnen hun eigen organisaties en/of tussen organisaties onderling: Vlaamse Gemeenschap stelt bijvoorbeeld een bundeling van ondernemingsgegevens ter beschikking via zijn VKBO-toepassing. De federale overheid bracht zijn Tax-on-Web naar de burger met gegevens uit verschillende databanken in vooringevulde formulieren. Ook de gemeenten moeten hun eerste stappen zetten om dergelijke gekoppelde diensten te realiseren. Het lijkt ons het gepaste moment om deze uitwisselingen waar mogelijk op elkaar af te stemmen en te vergemakkelijken. Met het POGO-model (Personen en OrGanisaties Online), waarmee we reeds een aantal ervaringen hebben opgedaan, willen we de uitwisseling en het gebruik van gegevens van personen en organisaties via het web of het intranet sterk vereenvoudigen. Het testcase project MijnKortrijk dat we nu in het kader van het Europese project SmartCities opzetten lijkt ons een goede aanleiding voor de uitbouw van een gemeenschappelijke uitwisselingsstandaard. Het MijnKortrijk project zal het mogelijk maken een aantal aspecten ven het POGO-model verder bij te sturen en operationeel uit te testen. Luk Van Beneden en Raf Buyle, 15 mei 09 POGO-model en MijnKortrijk v 1_2 15 mei

2 SAMENVATTING Met het POGO-model (Personen en OrGanisaties Online willen we de uitwisseling en het gebruik van gegevens van personen en organisaties via het web of het intranet sterk vereenvoudigen. Het project MijnKortrijk zal toelaten een aantal aspecten ven het POGOmodel verder bij te sturen en operationeel uit te testen. Het POGO-model is een generische interface die toelaat de gegevens van personen en hun onderlinge relaties met organisaties door te geven. Deze gegevens worden uitgewisseld tussen gemeentelijke toepassingen, verschillende overheden of tussen de back-office toepassingen en de front-office. Het POGO-model is gegroeid uit de behoefte aan een lange termijn integratiestrategie. De Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal brachten dit probleem reeds vroeg in kaart en definieerden een mogelijke standaard (POGO, Personen en Organisaties Online) in het kader van het Europese project evoice. Na een eerste piloot met personeelsgegevens binnen de stad Kortrijk is het POGO-model intussen succesvol toegepast door andere organisaties zoals Westtoer, het Sociaal Fonds SF323 en de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB). In het MijnKortrijk project van de regio Kortrijk willen we gebruik makend van het POGOmodel een beveiligd portaal realiseren dat een vereenvoudigde en kwalitatief verbeterde dienstverlening in de praktijk brengt. POGO-model en MijnKortrijk v 1_2 15 mei

3 1 POGO : MODEL VOOR ONLINE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN TOEPASSINGEN POGO staat voor Personen en OrGanisaties Online. POGO is een model voor online uitwisseling van persoonsgegevens tussen toepassingen. Het POGO-model biedt een generieke oplossing voor de gestandaardiseerde uitwisseling van persoonsgegevens (met inbegrip van de relaties) tussen diverse toepassingen en houdt hierbij rekening met privacyregels en toegangsrechten. Het POGO-model is een generische interface die toelaat de toepassingen van de gemeentelijke of andere overheden gestandaardiseerd toegankelijk te maken. Het POGO-model is een midware-concept met een afsprakenstelsel gebaseerd op het bijhouden van bepaalde gegevenssets (sleutels, toegangen tot applicaties, rollen, sessiegegevens) dat is gericht op een gecontroleerde ontsluiting van applicaties (en gegevens). De basisprincipes van het POGO-model zijn: - dat er sleutels naar toepassingen worden bijgehouden: de sleutel bestaat uit een ID, leverancier, eigenaar van de gegevens - deze sleutels worden volgens de behoeften met elkaar verbonden - dat er hoedanigheden (rollen) worden bijgehouden - dat er triggers worden bijgehouden, die toepassingen op het gepaste moment kunnen verbinden (trigger = service connectors) - dat er slechts een beperkt aantal gegevens binnen het POGO-model worden bijgehouden (de gedeelde gegevens). Omwille van de privacy worden de gegevens van personen, organisaties en de onderlinge relaties in afzonderlijke fysieke databank met andere beheerders gestockeerd. - dat er gewerkt wordt op basis van verschillende POGO-systemen op punten waar grote hoeveelheden toepassingen aanwezig zijn (bijvoorbeeld bij gemeenten, of groepen van gemeenten) - dat om het POGO-systeem met een toepassing te verbinden enkel een adapter gebouwd dient te worden voor die toepassing : deze laat toe dat die toepassingen gekoppeld kunnen worden met alle andere toepassingen die reeds aan het POGOsysteem zijn gekoppeld. Het is dan ook niet meer nodig vanuit die toepassing verbindingen naar die andere toepassingen te bouwen. - dat met elke toepassing een protocol wordt afgesproken wie master is van welke data enz - dat afhankelijk van de behoeften met het POGO-model verschillende functionaliteiten kunnen ingevuld worden als daar zijn - Single-sign-on: eenmalige aanmelding zorgt ervoor dat de bezoeker zich slechts eenmaal dient aan te melden per bezoek aan één of meerdere van de aangesloten toepassing. De sessie wordt bijgehouden op niveau van de webservice (sessiebeheer). - Authenticatie controleert of diegene die zich aanmeldt effectief diegene is voor wie hij zich uitgeeft. Verschillende niveaus van beveiliging: eid, paswoord en login of token. - Autorisatie zorgt ervoor dat de geauthentificeerde gebruiker enkel toegang krijgt tot de voor hem ter beschikking zijnde diensten en informatie. - Contactenbeheer: beheer van personen en (deel)organisaties, gebaseerd op overheidsstandaarden (POGO, CRAB: Centraal Referentie Adressen Bestand). POGO-model en MijnKortrijk v 1_2 15 mei

4 - Entitlement Management: het toekennen van rechten aan een persoon gebeurt steeds in hoedanigheid van een specifiek mandaat binnen een organisatie. - Gedelegeerd beheer: waarbij lokale beheerders autonoom rechten kunnen toewijzen. - Verwerken van mogelijke dubbels. Er kunnen dubbels ontstaan wanneer dezelfde persoon bijvoorbeeld op een ander adres genoteerd staat of met een ander mailadres, of wanneer er een verschillende schrijfwijze in de naam optreedt. Het uitwisselingsprotocol moet het opvangen van deze dubbels mogelijk maken. 2 HET PROJECT MIJNKORTRIJK. Met het MijnKortrijk-, MijnZwevegem-, MijnWaregem-, project van de Kortrijkse regio willen we een toegangsmogelijkheid via de website realiseren met een vereenvoudigde en kwalitatief sterk verbeterde dienstverlening. We maken hierbij gebruik van het POGOmodel. Het is onze doelstelling om in dit project de mogelijkheden en degelijkheid van het POGO-model verder uit te testen. De toegang tot MijnKortrijk op de website kan op verschillende wijzen verlopen en moet in eerste instantie niet per se via een unieke ingang, maar essentieel is dat alle bijkomende inlogmomenten vervallen (Single Sign On). Hierbij kan een inlogpagina doorlopen worden waarbij uiteenlopende diensten aangeboden worden. Wanneer de burger een elektronische aanvraag doet, worden alle gegevens waarover de lokale overheid reeds beschikt vooraf ingevuld. Wanneer bijvoorbeeld een aanvraagformulier voor een sportkamp ingevuld wordt zal het systeem automatisch de basisgegevens van de gezinsleden suggereren en vermijden dat er verschillende keren moet ingelogd worden. In een voorbereidende fase introduceren we in samenspraak met de intercommunale Leiedal in de bestaande regionale website DRK4 (Digitale Regio Kortrijk versie 4) - het gebruik van de EID zodat de persoonsgegevens reeds eenduidig worden en de databankgegevens van hogere kwaliteit - de mogelijkheid om de bezoeker zelf gegevens zoals een telefoonnummer of een adres te laten bijvoegen, of gegevens te corrigeren Deze voorbereiding laat reeds een betere voor-invulling en kwaliteit van formulieren toe. In een volgende stap bieden we gebruik makend van een POGO-systeem volgende dienstverlening aan: - Vereenvoudigd gebruik van formulieren, met voorinvulling van een (groter) aantal velden - toegang tot de bibliotheektoepassing - vereenvoudigde inschrijving voor sportkampen voor verschillende leden van hetzelfde gezin. Dit vereist een koppeling met de bevolkingsdatabank van de stad - Contactendatabank voor bijhouding van gemeentelijke contacten. Dit zal de gemeenten ondersteunen bij het beheer van correcte, actuele en zo volledig mogelijke contactinformatie van de inwoners (bijvoorbeeld e- mailadres) en de (eventuele) relaties met organisaties. Op basis hiervan kunnen ze geautomatiseerde elektronische mailings verzenden en lijsten maken die de basis vormen van een klassieke mailing (mailmerge). We denken eraan om het verblijfsadres van de bezoeker op te nemen zodat het aanbod van een aantal diensten beter afgestemd kan worden op die bezoeker (bijvoorbeeld studenten met een kotadres). - Toegang tot bepaalde nationale gegevensdatabanken in de mate dat bepaalde services technisch aanwezig zijn. - Single sign on op deze toepassingen POGO-model en MijnKortrijk v 1_2 15 mei

5 Voor een latere fase zijn er heel wat mogelijkheden waaruit gekozen zal moeten worden zoals: - Verenigingsbeheer : de interactie tussen de lokale overheid en de verschillende verenigingen. Dit luik brengt het landschap van de verenigingen en haar verantwoordelijken in kaart. Zo kan een verbeterde Wie is wie toelaten om te zoeken naar verenigingen. Per vereniging worden de verantwoordelijken en een persoonlijke pagina met informatie van de vereniging weergegeven. De verantwoordelijke van de vereniging kan bestuursleden koppelen en hun rol binnen de vereniging duiden. Daarnaast kan hij ze toegang geven om de persoonlijke pagina van de vereniging te onderhouden. - De interactie tussen de lokale overheid en de ondernemers is een andere mogelijke focus. - Het weergeven van de communicatie van de verschillende processen (toepassingen, mails, formulieren) in één overzicht met de service messages. Hier kan een gebruiker de status van een bepaalde aanvraag (boeking tickets, aanvraag document) opvragen. De status wordt vanuit de specifieke toepassing op een gestandaardiseerde wijze doorgegeven via een service connector. Relevante data worden opgenomen in een kalender op de startpagina. MijnKortrijk is van strategisch belang voor de regio en vertegenwoordigt er één van de belangrijkste IT-projecten voor de komende jaren. 3 STANDAARDISATIE WAT EN HOE? Indien we voor uitwisseling van data willen komen tot standaardisatie tov andere besturen en/of overheden stellen zich een aantal vragen en problemen waarover onderling overleg gewenst is. 1. Afspraken rond definities : mogelijkheden om tot een standaard te komen die de POGO-compatibiliteit vastlegt. Welke processen, functionaliteiten zijn gemeenschappelijke en welke zijn de gedeelde data die hierbij van toepassing zijn = Welke set gegevens worden in een POGO-systeem bewaard. Definities in begrippen, in rollen, 2. Mogelijke interfaces tussen POGO-compatibele databanken. Hoe geven we door dat een gegeven in een andere databank aanwezig is. Wat zijn de basis- protocollen/afspraken om verbinding te maken met een ander POGO-systeem : welke gegevens kan je hoe doorgeven en hoe geef je aan wie master/owner is van een gegeven? Hoe ga je om met eventuele dubbels en fouten in een database. Er kunnen dubbels ontstaan wanneer dezelfde persoon bijvoorbeeld op een ander adres genoteerd staat of met een ander mailadres, of wanneer er een verschillende schrijfwijze in de naam optreedt. Het uitwisselingsprotocol moet het opvangen van deze dubbels mogelijk maken. 3. Mogelijke interfaces naar toepassingen van derden (= andere leveranciers) en protocollen. Wat zijn de basis- protocollen/afspraken om verbinding te maken met een toepassing : welke gegevens kan je hoe doorgeven en hoe geef je aan wie master/owner is van een gegeven? Hoe ga je om met eventuele dubbels? Interfaces : hoe definieer je een adapter naar een andere toepassing. Of omgekeerd hoe kan een toepassing zich Pogo-compatibel maken. POGO-model en MijnKortrijk v 1_2 15 mei

6 Welke adapters kunnen ter beschikking gesteld worden voor nieuwe aan te sluiten toepassingen? 4. In welke mate is het POGO-model bruikbaar door derden, die reeds een uitwisselingssysteem van data hebben uitgebouwd? Wat is bruikbaar, wat moet wel/niet aangepast worden? Hoe bouw je eventueel hybride systemen op? 4 DE VOORGESCHIEDENIS VAN HET POGO-MODEL Het POGO-model werd voor het eerst uitgewerkt in het kader van het Europees project EVoice. De Stad Kortrijk implementeerde een POGO compatibele datahub (ANDRES), die informatie uitwisselt tussen verschillende back-office toepassingen. Samen met de intercommunale Leiedal zetten zij een piloot op met twee gedistribueerde POGO-datahubs, die relaties met organisaties met elkaar uitwisselden. Het POGO-model werd ondertussen geadapteerd door verscheidene andere organisaties (ondermeer Westtoer, SF323 en de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen). 5 TECHNOLOGIE Het POGO-model kan op basis van verschillende technologieën worden gebouwd. Stad Kortrijk werkte voor dit project samen met DFC Software Engineering, een ingenieursbedrijf uit Gent-Mariakerke, die het model verder verfijnde en toepaste bij andere overheden. Eerste uitgangspunt voor de technologische onderbouwing is dat het mogelijk moet zijn het POGO-model verder te laten ontwikkelen naargelang de behoeften (uitbreidbaarheid). Tweede uitgangspunt is dat de gekozen onderbouwing het mogelijk moet maken (hier mist een woord) vlot met andere technologieën te koppelen en ook maximaal de principes van open systemen moet huldigen (openheid). 5.1 Content Management : Drupal CMS Drupal is een Open Source Content Management Systeem, dat geschreven is in PHP. Dit framework is specifiek gericht op het bouwen van community sites. Drupal werd ontwikkeld door een grote en actieve gemeenschap van gebruikers en programmeurs. Het uitgebreide administrator gedeelte zorgt ervoor dat het onderhoud van websites sneller en makkelijker kan plaatsvinden. Bovendien is voor het pakket een grote hoeveelheid extra componenten beschikbaar. In ons huidige traject maken we gebruik van de meest recente Drupal versie ( Drupal 6 ) uitgebreid met modules die toelaten om de standaard functionaliteiten uit te breiden om zo tot een maatoplossing te komen die exact functioneert zoals u het wenst. POGO-model en MijnKortrijk v 1_2 15 mei

7 Hiermee aligneren we de front-end development op het technologische platform van de twaalf gemeentelijke websites van de regio Kortrijk. Dit zorgt er voor dat de inspanningen voor de ontwikkeling van de front-end van het publieke luik maximaal hergebruikt kunnen worden voor het extranet gedeelte MijnKortrijk. 5.2 CORE framework Als onderliggende architectuur wordt gebruik gemaakt van het CORE-framework. CORE is een modelgedreven integratieframework ontwikkeld door DFC. CORE is ontstaan vanuit een generische behoefte bij beroepsverenigingen en de overheid: het beheren van relaties tussen de gebruikers/contactpersonen (gebruikers, organisaties, toepassingen) onderling en de objecten waren van cruciaal belang. Het achterliggende model is dynamisch. Door de relaties dynamisch te maken krijgt men een zeer flexibel en adaptief systeem. Het framework is daarbij sterk gericht op individuele aansprakelijkheid of accountability (wie mag welke gegevens raadplegen en/of beheren). Je kan CORE zien als een soort service bus waarop de verschillende toepassingen koppelen. Door middel van een generische beheerstoepassing kan je de verschillende gebruikers, groepen en applicaties op de bus definiëren. Dit laat toe om een gebruiker rechten te geven op een bepaalde applicatie (of een object) in de hoedanigheid van een bepaalde organisatie. CORE is technology neutral (Windows, Linux, SQL Server, Postgres, DotNet, Mono). 5.3 Gehanteerde model : Martin Fowler. Het model dat we hanteren is het accountability pattern, een object georiënteerd softwarepatroon. Het accountability pattern is een manier om relaties te definiëren tussen classes en regels die deze relaties bewaken. Voor achtergrondinformatie over dit softwarepatroon verwijzen we naar volgend referentiewerk: Fowler, M. (2001). Organization Structures (http://martinfowler.com/apsupp/accountability.pdf). POGO-model en MijnKortrijk v 1_2 15 mei

8 WOORDENLIJST EN BEGRIPPEN. Een aantal definities zijn overgenomen uit de aanbeveling met betrekking tot het toegang- en gebruikersbeheer in de overheidssector (SE/2008/028) van 24 september 2008 van de Privacycommissie authenticatie van de identiteit is het proces waarbij wordt nagegaan of de identiteit die een gebruiker beweert te hebben de juiste identiteit is om gebruik te kunnen maken van een elektronische dienst. Dit kan geschieden op basis van een controle van: o kennis (vb. een paswoord); o bezit (vb. een certificaat op een elektronisch leesbare kaart); o biometrische eigenschap(pen); o een combinatie van bovenstaande. autorisatie is de toelating voor een gebruiker om een welbepaalde verwerking te verrichten of een welbepaalde dienst te gebruiken. CORE is een modelgedreven integratiestructuur ontwikkeld door DFC. CORE is ontstaan vanuit een generische behoefte bij beroepsverenigingen en de overheid: het beheren van relaties en autorisaties tussen de gebruikers, organisaties en toepassingen. Drupal is een open source content managementsysteem (CMS) met wereldwijd gebruikers. Drupal is van oorsprong een Vlaams platform en wordt wereldwijd gebruikt. Entitlement Management: bij authenticatie is het van belang te weten wie toegang heft tot een toepassing of een network. Bij Entitlement Management verplaatst de focus zicht naar wat iemand mag doen wanneer deze toegang heeft tot de toepassing. Dit meer granulair niveau van access control wordt binnen de huidige actieve context steeds toegekend in hoedanigheid van een specifiek mandaat binnen een organisatie. identiteit van de gebruiker is een uniek nummer of een reeks attributen van een gebruiker (natuurlijke persoon, onderneming, vestiging van een onderneming, ) die toelaten om eenduidig vast te leggen wie de gebruiker is. Het feit dat eventueel in bepaalde situaties een pseudoniem gebruikt kan worden, doet daar geen afbreuk aan; kenmerk is een attribuut van een gebruiker, anders dan de attributen die de identiteit van de gebruiker bepalen, zoals een hoedanigheid, een functie in een bepaalde organisatie, een beroepskwalificatie,... Een gebruiker kan verschillende kenmerken hebben; mandaat is een recht verstrekt door een geïdentificeerde gebruiker aan een andere geïdentificeerde gebruiker om in zijn naam en voor zijn rekening welbepaalde (juridische) handelingen te stellen. Een gebruiker kan aan één of meerdere gebruikers één of meerdere mandaten verstrekken; POGO staat voor Personen en OrGanisaties Online. POGO is een model voor online uitwisseling van persoonsgegevens tussen toepassingen. Het POGO-model biedt een generieke oplossing voor de gestandaardiseerde uitwisseling van persoonsgegevens met in begrip van de relaties met bepaalde toepassingen en met organisaties en houdt hierbij rekening met privacyregels en toegangsrechten. POGO-systeem: een onafhankelijk werkende POGO-gebaseerde eenheid die in staat is onafhankelijk te functioneren (op basis van gedistribueerde databases), met adapters naar een aantal toepassingen, en in staat zich te connecteren met andere POGOsystemen. POGO-model en MijnKortrijk v 1_2 15 mei

9 registratie is een term voor de activiteit van het vastleggen van data, gegevens of onderwerpen die benodigd zijn voor formele of informele doeleinden (Luc geen zekerheid van de identiteit) service connector binnen het pogo-systeem worden triggers (vlaggen) bijgehouden, die toepassingen op het gepaste moment kunnen verbinden (triggers = service connectors). Dit laat ondermeer toe om de processen die binnen de verschillende toepassingen gemanaged worden te integreren binnen een portaaltoepassing. verificatie van een kenmerk of een mandaat is het proces waarbij wordt nagegaan of een kenmerk of mandaat die een gebruiker beweert te hebben om gebruik te kunnen maken van een elektronische dienst, effectief een kenmerk of een mandaat van deze gebruiker is. Dit gebeurt na authenticatie van de identiteit van een gebruiker, door de raadpleging van een gegevensbank (authentieke bron) waarin kenmerken of mandaten m.b.t. een geïdentificeerde gebruiker worden opgeslagen. POGO-model en MijnKortrijk v 1_2 15 mei

10 Voorwoord... 1 Samenvatting POGO : Model voor online uitwisseling van persoonsgegevens tussen toepassingen Het project MijnKortrijk Standaardisatie wat en hoe? De Voorgeschiedenis van het POGO-model Technologie Content Management : Drupal CMS CORE framework Gehanteerde model : Martin Fowler... 7 Woordenlijst en begrippen... 8 POGO-model en MijnKortrijk v 1_2 15 mei

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 Fedict 2009. All rights reserved Agenda Beschrijving van de FAS Authenticatie Veiligheidsniveaus voor authenticatie

Nadere informatie

Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER

Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank Ivan Stuer, Stad St-Niklaas Bart Noels, Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal Hans Verscheure, Stad Kortrijk

Nadere informatie

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Gekozen voor beschrijving van zeer kleine modules Principe van atomaire services: Makkelijker migreren naar de cloud Makkelijker in herbruikbaarheid

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Pieter Lenaerts Stefanie Kerkhof Jan Heirman Manage IT 08/12/2016 Hebt u voor elke burger een persoonlijke pagina met al zijn informatie? Up to

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur

Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening wie, wat, waar, wanneer een nieuwe open data

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Leuven het PHENIX-project

Leuven het PHENIX-project Leuven 25.05.2005 Een binnen een redelijke termijn afgehandeld proces met de hulp van nieuwe ICTinstrumenten : het PHENIX-project Phenix 25.05.2005 1 PHENIX Een nieuw hulpmiddel voor de rechterlijke orde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen Authenticatie en autorisatie buiten applicaties Onderscheid in micro-

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. - adres. - Betalingsgegevens

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. -  adres. - Betalingsgegevens Onze Privacy Policy Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Website on Demand van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Stadsnaam onder nummer 01340455. Ongeautoriseerd

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv

Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv Staten Generaal OSLO 31/05/2013 ir. Martin Lagauw ORIS nv Initiatiefnemers werd in 2004 opgericht vanuit de Beroepsfederatie CIB- Vlaanderen met als primaire doelstelling de vastgoedsector te begeleiden

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Beheer van Toegangsbeheerders Het beheer van Superusers

Beheer van Toegangsbeheerders Het beheer van Superusers Het beheer van Superusers CSAM streeft naar één gemeenschappelijke oplossing voor de toegang tot de onlinediensten van alle Belgische overheden Samenvoegen van bestaande oplossingen Meer informatie op

Nadere informatie

Single Sign On. voor. Residentie.net en Denhaag.nl

Single Sign On. voor. Residentie.net en Denhaag.nl Single Sign On voor Residentie.net en Denhaag.nl Omschrijving : -- Opgesteld door : Leon Kuunders Referentie : -- Datum : 30 augustus 2003 Versie : 0.31 (draft) Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijziging

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

OCI koppeling webshop leveranciers

OCI koppeling webshop leveranciers OCI koppeling webshop leveranciers Laatste update: 14 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werking ProActive Inkoop 3 3. Opzet koppeling 5 3.1.Automatisch inloggen in de webshop...5 3.2.Terugkeren

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Technische basis voor het Vlaamse e-governmente

Technische basis voor het Vlaamse e-governmente Visie formulering Technische basis voor het Vlaamse e-governmente Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553

Nadere informatie

De gemiddelde burger bestaat niet

De gemiddelde burger bestaat niet De gemiddelde burger bestaat niet Met Business Intelligence naar doelgroepgericht beleid Peter Verrykt Unit Manager Business Intelligence @RealDolmen September 19, 2011 Slide 1 Initiatiefnemers RealDolmen

Nadere informatie

Werkversie! Sessie 7B Toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Samenwerking met GeoSecure. Pieter Lenaerts

Werkversie! Sessie 7B Toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Samenwerking met GeoSecure. Pieter Lenaerts Werkversie! Sessie 7B Toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid Samenwerking met GeoSecure Pieter Lenaerts Trefdag Informatie Vlaanderen #TIV2016 09/06/2016 Agenda Wie zijn wij en wat doen

Nadere informatie

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Horizon Project: defining midware Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Frank Van Hoornweder Commercieel directeur Cevi & Logins Waarnemingen en uitdagingen inzake ICT applicatie-architectuur

Nadere informatie

Bis-desk Dienst. Marc Borgers, Service Delivery Manager HFB ACM & IDM.

Bis-desk Dienst. Marc Borgers, Service Delivery Manager HFB ACM & IDM. Bis-desk Dienst Marc Borgers, Service Delivery Manager HFB ACM & IDM www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Betrokkenen ACM/IDM-team = het team dat verantwoordelijk is voor het Toegangs- en Gebruikersbeheer

Nadere informatie

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 22 DISCIMUS AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project URL van het project Naam van de projectverantwoordelijke DISCIMUS

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Vragenlijst leveranciers software

Vragenlijst leveranciers software Vragenlijst leveranciers software Deze inventarisatielijst voor softwareprogramma s voor ledenadministratie, financiële administratie, en content management systemen (CMS) is samengesteld door Bureau Berenschot.

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Agrotel Agroportal Lex van Lent Juni 2009 Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Introductie Agrotel: opgericht medio jaren 80. Vidioteks diensten Rabobank en GD wilden begin 2000 iets

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA of een open architectuur voor archieven een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur toegankelijke archieven wat wil uw baas? profileren

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een handelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Gebruikersovereenkomst Het Olympus e-learning platform (https://elearning.olympus-europa.com) is een webgebaseerde leeromgeving die speciaal bedoeld is om in training te voorzien gerelateerd aan Olympus

Nadere informatie

Visie op een sociaal intranet Thema: techniek en koppelingen

Visie op een sociaal intranet Thema: techniek en koppelingen Visie op een sociaal intranet Thema: techniek en koppelingen De techniek en koppelingen van een sociaal intranet Functionaliteiten maken een sociaal intranet tot wat het is en wat het kan. Welke functionaliteiten

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Digitaal aanmelden, overdragen en inschrijven. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

Digitaal aanmelden, overdragen en inschrijven. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Digitaal aanmelden, overdragen en inschrijven Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Inhoud 1. Sion 2. Uitgangspunten 3. Streefbeeld MBO 4. 1 Aanmelden : Aanmeldgegevens hergebruiken uit BRON 5. 2

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Fedict ook tot úw dienst

Fedict ook tot úw dienst Fedict ook tot úw dienst 16 december 2014 1 Only Once Wetgeving 2 Only Once wetgeving Wet van 5 mei 2014 Doelstellingen Toepassingsgebied Basisprincipes Privacy Afdwingbaarheid en controle Inwerkingtreding

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 39/2012 van 9 mei 2012 Betreft: Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid om het identificatienummer van

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?...3 2 Levering van de luchtfoto s...4 2.1 Luchtfoto s via webservices...4 2.2 Luchtfoto

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Inhoud Aangiften via batchverwerking: creatie van een technische gebruiker en keuze van een batchkanaal... 3 Wie dient deze stap uit te voeren?... 3 Wat

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie