Lijst met uit te werken punten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst met uit te werken punten"

Transcriptie

1 Lijst met uit te werken punten Algemeen Het centrale uitgangspunt blijft dat het huidige structuurplan de basis vormt voor de structuurvisie. Alleen voor de thema`s of gebieden waar hiaten (nog geen beleid is) liggen, wordt nieuw beleid ontwikkeld Scenario 1 WormerlandSCHAP 1. Zonering van het Wormer- en Jisperveld 2. Recreatie als nieuwe kostendrager voor het Wormer- en Jisperveld. 3. Recreatie bij de boer 4. Uitbouwen paardenrecreatie 5. Realisering van ontbrekende vaar-, fiets-, ruiter- en wandelpaden, onder andere richting de te ontwikkelen hotel (s) op Kalverhoek en nabij Burger King. Uitwerking van deze hotels in de ontwerp structuurvisie vallen dus ook onder dit punt! 6. Gebruik cultuurhistorische objecten voor recreatie Scenario 2 PuurvoordeBOER 1. Wijdewormer is voor de boer, vergroten, verruimen, omvormen etc. met aandacht voor het landschap 2. Agrarisch in combinatie met duurzame energie met de aantekening dat grootschalige windmolens niet uitgewerkt worden 3. Vormgeven en afsluiten agrarische routes 4. Engewormer is agrarisch met ruimte voor duurzame energie met de aantekening dat grootschalige windmolens niet uitgewerkt worden 5. Zonering van het Wormer- en Jisperveld Scenario Bestaande ontwikkelingslocaties voor de nabije toekomst maar ook nieuwe voor de verre toekomst 2. Transformatie van de Zaanoever, uniek woon- en werkmilieu 3. Woon- zorg servicepunten in iedere kern (behoud voorzieningen) 4. Onderzoeken mogelijke functies Engewormer met de aantekening dat de Engewormer als unieke woningbouwlocatie in Wormerland niet uitgewerkt wordt. 5. Realisatie van ontbrekende verkeersschakels rond Neck en Wormer en aandacht voor goede inpassing dijkverzwaring met de aantekening dat de rondweg bij de Engewormer niet uitgewerkt wordt. 6. Onderzoeken mogelijke functies voor gebied tussen de Neckerstraat en de Oude Provinciale weg met de aantekening dat een (regionaal) bedrijventerrein voor dit gebied niet uitgewerkt wordt.

2 Motivatie lijst met uit te werken punten Scenario 1 WormerlandSCHAP Punten: 1. Zonering van het Wormer- en Jisperveld Wel /Niet Uitwerken? Wel Waarom wel of niet uitwerken? / extra opmerkingen Voor beheer en gebruik is het nodig inzicht te hebben wat, waar, wel en niet kan. Daarbij spelen ook economische motieven een rol. 2. Recreatie als nieuwe kostendrager voor het Wormeren Jisperveld. Wel Bij het beheer van het Wormer- en Jisperveld spelen economische motieven een rol. 3. Recreatie bij de boer Wel Voor een goede benutting van de kwaliteiten van het landschap is inzicht nodig in het verbreden van het economisch draagvlak van de beherende agrarische bedrijven. Hiermee schep je ook meer recreatieve mogelijkheden in het buitengebied. 4. Uitbouwen paardenrecreatie Wel Uitgewerkt moet worden in welke mate. 5. Realisering van ontbrekende vaar-, fiets-, ruiter- en wandelpaden, onder andere richting de te ontwikkelen hotel (s) op Kalverhoek en nabij Burger King. Uitwerking van deze hotels in de ontwerp structuurvisie vallen dus ook onder dit punt! 6. Gebruik cultuurhistorische objecten voor recreatie Scenario 2 Puur voor de boer Wel Wel Uit recreatief oogpunt is het noodzakelijk deze routes verder uit te breiden en daar bekendheid aan te geven. Voor een verantwoorde toegankelijkheid is inzicht in wat waar mogelijk is wel noodzakelijk. Een uitgangspunt is in ieder geval dat de paden niet in de broedtijd worden opengesteld. Voor de instandhouding van cultuurhistorische objecten en juist gebruik is inzicht nodig in de gebruiksmogelijkheden. Een mogelijkheid daarbij is het recreatief gebruik, waardoor er meer recreatieve mogelijkheden geschept worden en de aandacht aan cultuurhistorie versterkt wordt. De jeugd kan daarbij nauw betrokken worden. Punten: Wel /Niet Uitwerken? Waarom wel of niet uitwerken? / extra opmerkingen 1. Wijdewormer is voor de boer, vergroten, verruimen, omvormen etc. met aandacht voor het landschap Wel De Wijdewormer is een typisch agrarisch landschap wat behouden moet blijven, dus koeien in de wei en zichtbaar vanaf de A7. Daarbij is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in wat nodig is voor een duurzaam en economisch verantwoord (melk)veehouderij bedrijf. 2. Agrarisch in combinatie met duurzame energie Wel Als het gaat om windenergie geen exclusief grootschalige windmolens uitwerken. Wel kijken naar kleinschalige windmolens. 3. Vormgeven en afsluiten agrarische routes Wel In het belang van de agrariër onderzoeken. Ook kijken naar de breedte van dammen en bruggen. 4. Engewormer is agrarisch met ruimte voor duurzame energie Wel Als het gaat om windenergie geen exclusief grootschalige windmolens uitwerken. Wel kijken naar kleinschalige windmolens. 5. Zonering van het Wormer- en Wel Zie onder scenario 1 punt 1.

3 Jisperveld 6. Ontwikkelen lokaal bedrijventerrein (gebied tussen de Neckerstraat en de Oude Provinciale weg Niet Niet richten op uitwerken van een (regionaal) bedrijventerrein. Maar wel kijken naar de mogelijkheden (haalbaarheid) voor andere functies. Scenario 3 Punten: 1. Bestaande ontwikkelingslocaties voor de nabije toekomst maar ook nieuwe voor de verre toekomst 2. Transformatie van de Zaanoever, uniek woon- en werkmilieu 3. Woon- zorg servicepunten in iedere kern (behoud voorzieningen) 4. Engewormer als unieke woningbouwlocatie in Wormerland 5. Regionaal bedrijventerrein ontwikkelen (gebied tussen de Neckerstraat en de Oude Provincialeweg) 6. Realisatie van ontbrekende verkeersschakels rond Neck en Wormer en aandacht voor goede inpassing dijkverzwaring Wel /Niet Uitwerken? Wel Wel Wel Niet Niet Wel Waarom wel of niet uitwerken? Het is van belang om duidelijkheid te geven over de toekomstige ontwikkellocaties. Om verdere verpaupering te voorkomen zijn nieuwe impulsen noodzakelijk. Door de vergrijzing en het langer thuiswonen voor ouderen is hulp om de hoek noodzakelijk. Onderzoek naar mogelijkheden van clustervorming van diverse vormen van zorgverlening en andere voorzieningen is daarbij van belang. Vanwege gebrek aan draagvlak is het verspilde energie om de Engewormer als unieke woningbouwlocatie verder uitwerken. Wel dient gekeken te worden welke andere functies er mogelijk zijn in de Engewormer. Niet richten op uitwerken van een regionaal bedrijventerrein. Maar wel kijken naar de mogelijkheden (haalbaarheid) voor andere functies. Er zijn knelpunten in de infrastructuur, dus naar extra verkeerschakels (met uitzondering van voorgestelde rondweg Engewormer ) dient wel uitgewerkt te worden. 7) Rondweg Engewormer Niet Vanwege het gebrek aan draagvlak is er geen grond om energie te steken in de verdere uitwerking van de rondweg Engewormer

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Beemster Definitief Gemeente Beemster Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 17 januari 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op e Romte 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Opbouw reactienota... 3 2. Zienswijzen en reacties... 4 2.1 Structuurvisie algemeen...

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

Milieueffectrapport Breda2030

Milieueffectrapport Breda2030 Milieueffectrapport Breda2030 Structuurvisie Breda2030 september 2013 Inhoud MER Structuurvisie Breda 2030 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanvulling op het MER Structuurvisie Breda 2030

Nadere informatie

Natuurlijk verder met een sterk groenblauw netwerk!

Natuurlijk verder met een sterk groenblauw netwerk! PAL voor de leefomgeving Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag Natuurlijk verder met een sterk

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Oostzaan

Bestemmingsplan buitengebied Oostzaan Bestemmingsplan buitengebied Oostzaan Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 april 2013 / rapportnummer 2754 25 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Oostzaan wil een bestemmingsplan

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

De Kracht van de Kreek

De Kracht van de Kreek De Kracht van de Kreek Definitieve inzending voor de Delta Water Award De Kracht van de Kreek Getij in het hart van Zeeland Voôrwoôrd Voor u leid de uutwerking van De Kracht van de Kreek. T is den inzending

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

KERN STARTNOTA REGIONAAL STRUCTUURPLAN KNOOPPUNT ARNHEM-NI JMEGEN 2005-2020 Sterke steden, sterke regio

KERN STARTNOTA REGIONAAL STRUCTUURPLAN KNOOPPUNT ARNHEM-NI JMEGEN 2005-2020 Sterke steden, sterke regio KERN STARTNOTA REGIONAAL STRUCTUURPLAN KNOOPPUNT ARNHEM-NI JMEGEN 2005-2020 Sterke steden, sterke regio Inleiding De provincie Gelderland en het KAN bereiden momenteel een nieuw streekplan, respectievelijk

Nadere informatie

Criteria. voor het. aanwijzen van. sterlocaties

Criteria. voor het. aanwijzen van. sterlocaties BIJLAGE 10 Criteria voor het aanwijzen van sterlocaties Sterlocaties intensieve veehouderij Hieronder wordt ingegaan op de motieven die aan sterlocaties ten grondslag liggen, het beleid voor sterlocaties,

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie