Te koop wegens vrede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te koop wegens vrede"

Transcriptie

1 Te koop wegens vrede

2 Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om een nieuwe bestemming aan het fort te geven. Ruimte voor ideeën We leggen bewust nog niets vast over wat de bestemming zou moeten worden; we willen de creativiteit zoveel mogelijk van u laten komen. Wel kan het inspirerend zijn om te kijken naar het gebruik van andere forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die al een nieuwe bestemming hebben gekregen. Niet in de laatste plaats het nabijgelegen voormalige fort Werk aan het Spoel met horeca en een keur aan activiteiten rond natuur, cultuur en recreatie. Maar ook heel andere ontwikkelingsrichtingen zijn denkbaar. Wat te denken van een bedrijfsverzamelcomplex, gehuisvest in prachtige karakteristieke gebouwen? De bijzondere omgeving biedt de kans om een specifiek type bedrijvigheid aan te trekken, bijvoorbeeld in de film- en entertainmentsector, of multimedia, of ICT. U hebt waarschijnlijk nog talloze ideeën meer. Het besloten karakter van de plek en het ensemble van gebouwen maakt het fort in elk geval uitermate geschikt voor gecombineerd gebruik voor bijzondere doelgroepen. Naast de hoge landschappelijke kwaliteit van het fort is de centrale ligging in Nederland, waar de A2 en A27 elkaar kruisen, een belangrijke eigenschap. We nodigen u uit uw ideeën te verbinden met het prachtige Fort Everdingen. Ook voor het profiel van de toekomstige eigenaar(s) geldt: er is heel veel mogelijk. Gezien de veelzijdigheid van de ontwikkeling, wilt u wellicht een voorstel indienen met een ontwikkelingscombinatie waarin diverse vaardigheden samenkomen. Fort Everdingen? Fort Everdingen is een voormalig fort dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie van water om West-Nederland heen. In 1841 werd met de bouw gestart en het moest ervoor zorgen dat vijandelijke legers niet over de Lekdijk of over de rivier door de waterlinie heen konden breken. Vanuit het fort kon het omliggende gebied onder water worden gezet met een inundatiesluis. Fort Honswijk aan de overkant van de Lek had dezelfde functie. De forten Everdingen en Honswijk samen werden toepasselijk wachters aan de Lek genoemd. De militaire gebouwen liggen op een besloten en geheimzinnig terrein waar de militaire omwalling nog aanwezig is. Het fort met de grond eromheen dat nu te koop staat heeft een oppervlakte van ongeveer 12 hectare. Er staan in totaal 23 gebouwen op met een gezamenlijk bruto vloeroppervlak (bvo) van vierkante meter. Achttien daarvan zijn rijksmonument. In de omgeving van Fort Everdingen is een uitgebreid recreatief netwerk: te voet, per fiets en over water. Ook aan de Diefdijk wordt gewerkt. De dijk wordt verbeterd waarbij het Waterliniekarakter van deze historische dijk wordt versterkt. Daardoor wordt de toeristische waarde van het fort nog hoger.

3 De gebouwen Op het fort staat een groot aantal gebouwen en bouwwerken. Ze zijn in verschillende periodes gebouwd, in verschillende staat en kennen een verschillende status. De meeste moeten behouden en hersteld worden, maar enkele bouwwerken moeten juist worden gesloopt. In het Ruimtelijk Kwaliteitskader zijn alle gebouwen benoemd en afgebeeld. Een aantal van de te behouden gebouwen op het Fort Everdingen heeft grote volumes, denk aan de loodsen en remises. Die bieden daarmee ruimte voor nieuwe, eigentijdse functies. Voor die bestaande gebouwen geldt dat ze kunnen worden vergroot binnen de kaders van de Monumentenwet. Voorbeelden van gebouwen met een groot volume Daarnaast is nieuwbouw mogelijk, zo blijkt uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader. Uitgangspunt is dat eerst de ruimte binnen bestaande gebouwen benut wordt voor exploitatie: Om bij te kunnen dragen aan een duurzame toekomst voor het fort wordt ontwikkelingsruimte geboden. Het zuidwestelijk deel is het gedeelte van het fort uit de vuurlinie. Het is mogelijk om in het zuidwestelijk deel van het fort nieuwe gebouwen aan te leggen. Deze keuze zorgt ervoor dat het fortterrein in de vuurlinie groen en authentiek van karakter blijft. Hier liggen ook mogelijkheden om parkeerplaatsen te maken. Omgaan met de monumentale en natuurwaarde Fort Everdingen is een object met grote cultuurhistorische en monumentale waarde. Het is een markant verdedigingswerk in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die als geheel is voorgedragen voor de werelderfgoedlijst van Unesco. Een groot deel van de gebouwen is rijksmonument. Het behoud van het monumentale karakter is hoe dan ook een aandachtspunt en het zal uw inspanning vragen om hier op een respectvolle manier mee om te gaan. De bestrating op het fort is in goede staat. Dat geldt ook voor de natuurwaarden in het gebied: in de hoofdtoren leven verschillende vleermuissoorten. De verantwoordelijke overheden hebben een Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld om u te laten zien wat herontwikkeling van dit monumentale object concreet betekent. U staat er niet alleen voor De samenwerkende overheden helpen u graag het nieuwe Fort Everdingen tot een succes te maken. Uiteraard moet u met van alles rekening houden, maar er is ook al veel onderzocht en gedaan. Zakelijke rechten en medegebruik op het fort zitten u niet in de weg. De enige pachtovereenkomst die er vlakbij het fort was, is inmiddels beëindigd. U heeft dus vrij spel. Verder is het goed om te weten dat er wellicht mogelijkheden zijn om restauratiekosten voor monumentale gebouwen tot 50 procent vergoed te krijgen. Vanuit het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie kan men bij provincie Gelderland een aanvraag voor gebouw 1 gebouw 3 gebouw A1 subsidie indienen. Houten loods Artillerieloods Remisemagazijn Voor de overheden is het van belang dat u er in slaagt om het fort op een (economisch) duurzame manier te exploiteren. Wij verwachten een serieuze aanbieding en wij als samenwerkende overheden springen bij met advies, regelgeving en waar mogelijk met De houten loods is in De houten artillerieloods uit 1877 Het gebouw dateert uit Het subsidies en fondsen. gebouwd. Het houten gebouw is inclusief zijn vensters gaaf bewaard gebleven. Mogelijk zijn de wanden ligt centraal op het fort en heeft een gaaf bewaard exterieur en interieur. De loods is 12 meter lang en 7,5 gebouw is drie verdiepingen hoog uitgevoerd. Gezien de brede deuren zal de bovenste etage als remise Maatschappelijke betrokkenheid Er is een vrijwilligersgroep opgericht met hart voor het fort: De Stichting Honswijk en niet oorspronkelijk, aangezien meter breed. in gebruik zijn geweest. De lagere Everdingen. Deze groep wil in overleg met u een rol spelen in het kleinschalig beheer van dit gebouw oorspronkelijk de verdiepingen zijn opslagruimte voor de gebouwen en het groen. Een zorg minder! Zij hebben veel kennis over de geschiedenis Palissadenkap was. munitie geweest. van het fort en zijn intensief betrokken bij rondleidingen en excursies. Wilt u contact opnemen met andere ondernemers? De Stichting Liniebreed Ondernemen kan u daarmee helpen.

4 Ontsluiting De verkeersaanvoer vraagt speciale aandacht, met name de beheersing van de piekbelastingen. De betrokken overheden willen graag het rustieke karakter van het gebied behouden en de plaatselijke wegen, zoals de Diefdijk en de Lekdijk hebben maar beperkte capaciteit. Parkeren moet in principe op eigen terrein plaatsvinden. Betrokken overheden Bij de herontwikkeling van Fort Everdingen zijn diverse overheidsorganisaties betrokken die met elkaar samenwerken. Dwars door het fort loopt de gemeentegrens tussen Vianen en Culemborg, tevens de grens tussen de provincies Utrecht en Gelderland. Daarnaast was ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betrokken bij het formuleren van het Ruimtelijk Kwaliteitskader. Waterschap Rivierenland is het bevoegd gezag voor de winterdijk, die ook fortwal is. Dit waterschap is ook verantwoordelijk voor de versterking van de Lekdijk. Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Economische Zaken is de verkopende partij.

5 Beoordelingscriteria De samenwerkende overheden zoeken een ontwikkelende partij die een economisch duurzaam concept biedt met behoud van monumentale, landschappelijke en natuurwaarden. Om de beoordeling zo objectief mogelijk te maken, worden ingediende plannen beoordeeld op vijf (kwalitatieve) criteria. Er wordt geen commerciële bieding op het complex gevraagd. Elk criterium krijgt een rapportcijfer (van 1 tot en met 10) en telt in gelijke mate mee voor de totale score. Voor drie criteria geldt een minimumscore. Dit zijn de criteria: 1. De mate waarin het karakter van de monumentale gebouwen afzonderlijk en als geheel wordt behouden en de betekenis als militair object zichtbaar en te beleven blijft. 2. De mate waarin het concept een aanvulling vormt op andere, al herbestemde objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vooral op de nabijgelegen forten. 3. De mate waarin het gebied openbaar toegankelijk is. Uiteraard hoeven niet alle delen van het gebied op alle tijden toegankelijk te zijn. (minimale score 4) 4. De mate waarin overlast door verkeer en parkeren voor de omgeving beperkt kan worden. (minimale score 6) 5. De mate waarin het concept economisch duurzaam is. Dat wil zeggen over een langere periode een sluitende exploitatie heeft. (minimale score 6) De ingediende plannen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit een vertegenwoordiger van de eigenaar (EZ/DLG), een deskundige op het gebied van militair erfgoed, een deskundige op het gebied van exploitatie, een ondernemer, een deskundige van het Groenfonds en een vertegenwoordiger namens de betrokken gemeenten en provincies. Uitgebreide informatie over het indienen van uw plannen en de beoordelingscriteria vindt u in het Ruimtelijk Kwaliteitskader en de Herontwikkelings- en selectieleidraad op

6 Websites Bronnen Fort Everdingen wachter aan de Lek; Ruimtelijk Kwaliteitskader voor herontwikkeling; Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van Economische Zaken; 2014 Herontwikkelings- en selectieleidraad Fort Everdingen; Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van Economische Zaken; 2014 Fotografie DLG Richard Trenning Buro Boudier Concept & ontwerp Neerlandsvlak, Zutphen

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten 10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten werkgroep monumentenpublicaties / federatie welstand Je moet niet alleen, om de plek te bereiken, thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. Er

Nadere informatie

Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed

Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland. November 2007. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau

Nadere informatie

een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens

een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens Dankzij particulier initiatief, molenorganisaties, eigenaren en het Rijk is er in de afgelopen decennia op het gebied van molenbehoud

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Cultuurhistorie, waar staan we nu? evaluatie en ontwikkelingen

Cultuurhistorie, waar staan we nu? evaluatie en ontwikkelingen Cultuurhistorie, waar staan we nu? evaluatie en ontwikkelingen Renovatie Goejanverwellesluis in 2013 Maart 2014 Remco Lots Watersysteembeheer DM 735886 v7b Cultuurhistorie, waar staan we nu? 1 van 24 INHOUD

Nadere informatie

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op e Romte 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Opbouw reactienota... 3 2. Zienswijzen en reacties... 4 2.1 Structuurvisie algemeen...

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Een eerste integrale verkenning, naar kansrijke herbestemming... auteur(s): werkatelier EH 2 atelier voor haalbare herbestemming van erfgoed Reünie klas 1964 Bijsterveld.

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 06-2008 autorisatie

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Wat zijn buurtrechten en waarom willen we ze?

Wat zijn buurtrechten en waarom willen we ze? Wat zijn buurtrechten en waarom willen we ze? Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten en stimuleringsmaatregelen. Met de buurtrechten krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving.

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Plan/project-MER Afsluitdijk

Plan/project-MER Afsluitdijk Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud 1 Planuitwerking Afsluitdijk: aanleiding

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

Plan van Transformatie ENCI-gebied

Plan van Transformatie ENCI-gebied Plan van Transformatie ENCI-gebied 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1. Inleiding 7 2. Gebiedsbeschrijvingen 8 2.1. Groeve... 8 2.1.1. Het basispakket...10 2.1.2. Het eindplan...15 2.1.3. Toekomstige

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie