De Euro-incasso voor zakelijke klanten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Euro-incasso voor zakelijke klanten"

Transcriptie

1 De Euro-incasso voor zakelijke klanten Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen

2 Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest dynamische en concurrerende economie ter wereld zijn Nationale verschillen opheffen op het gebied van wet- en regelgeving, technologie, procedures en kosten Eén Europese betaalmarkt; SEPA (Single Euro Payments Area) Nieuwe, Europese betaalproducten zorgen voor meer transparantie, uniformiteit en efficiëntie

3 Welke landen doen mee aan SEPA? 17 eurolanden België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Estland Overige 10 EU-landen (let op! Geen EURO-landen) Bulgarije, Denemarken, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden Overige 3 EER-landen (let op! Geen EURO-landen) IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Plus Zwitserland, Monaco, Mayotte en St-Pierre-et- Miquelon, Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion Niet Antillen, Andorra, Faroër Eilanden, Groenland, San Marino, Vaticaanstad, de Kanaaleilanden en Isle of Man

4 Wat verandert er voor u? Het Nieuwe Pinnen (EMV-chip) Europese betaling en Europese incasso vervangen binnenlandse varianten Nieuwe Bestandsformaten voor Betaal- en Incassobestanden Wijziging bankrekeningnummer in IBAN Voorbeeld NL IBAN: NL79RABO Digitale Nota (nu: FIN Box) en ideal worden SEPA-proof Acceptgiro? 4

5 Meest opvallende gevolg SEPA: IBAN Bij SEPA wordt gewerkt met het IBAN i.p.v. binnenlands rekeningnummer Voorbeeld IBAN NL 12 RABO huidig bankrekeningnummer SEPA:IBAN en BIC verplicht In Nederland afspraak: consumenten vallen we niet lastig met BIC Rabobankklant: hoeft geen BIC in te vullen in Rabokanalen. Anderen willen mogelijk wel BIC van onze klant Klant met boekhoudpakket moet rekeningnummers in administratie vervangen door IBAN (evt. via IBAN en BIC op facturen vermelden!

6 Euro-incasso -Doorlopend incasso Algemeen -Doorlopend incasso Bedrijven -Eenmalige incasso -Veilingincasso -Kansspelincasso -Telefonische machtiging worden vervangen door: Twee varianten: Algemene Euro-incasso (Core) Bedrijven Euro-incasso (B2B) 6

7 Euro-incasso Wat betekent dit voor u als incassant? Nieuw incassocontract Incassant ID Kenmerk machtiging Actieve machtigingadministratie Wijziging in aanlevertijdstippen Wijziging van bestandsformaat Bruto Boeken Voorinformeren debiteuren 7

8 Nieuw Euro-incassocontract Iedere incassant moet een nieuw incassocontract afsluiten voor de Euro-incasso In het Euro-incassocontract worden weer limieten afgesproken Wel nieuwe structuur, waardoor 1 op 1 overzetten niet kan 1 maximum bedrag per x periode (aantal weken) maximum bedrag per post Rabobank benadert u hierover begin 2013 met minimaal werk voor u Tot medio 2012 handmatig contractproces via Rabobank Nederland

9 Nieuw: het incassant ID Incassant ID is een uniek kenmerk voor de incassant met al zijn rekeningen Bank verstrekt ID met Euro-incassocontract op certificaat Incassant moet ID meegeven op alle machtigingen Incassant ID is in NL gebaseerd op KvK-nummer Voorbeeld incassant ID (in NL 19 positities): NL 00 ZZZ Incassant ID NL00ZZZ

10 Nieuw: actieve machtigingenadministratie Iedere machtiging moet vastgelegd worden in administratie incassant Iedere machtiging krijgt een uniek nummer - kenmerk machtiging, te bepalen door incassant Bijvoorbeeld: debiteurennummer/aansluitnummer/abonneenummer/lidnummer Dit kenmerk moet vóór 1 e incasso gecommuniceerd worden aan de debiteur Voorinformeren debiteur verplicht van medio 2012 (14 dagen mits anders overeengekomen) Bestaande Doorlopende machtigingen kunnen gebruikt worden bij overgang naar de Algemene Euro-incasso

11 Verschillende aanlevertijdslijnen Verschillende tijdslijnen voor verschillende transactiesoorten: Algemene Euro-incasso: Eerste incasso (first) 6 werkdagen voor verwerking Eenmalige (one-off) idem Terugkerende (recurrent) 3 werkdagen voor verwerking Bedrijven Euro-incasso: Alle incasso s 2 werkdagen voor verwerking Check op Kenmerk Machtiging eerste of eenmalige incasso Dit betekent voor de incassant: Bijhouden wat Eenmalige, Eerste en Volgende (verschillende aanlevertijdstippen) Hoe bestand samenstellen? Aanpassen interne processen, niet meer tot gewenste verwerkingsdag wachten met incasseren N.B. Rabobank halveert het batchtarief voor Euro-incasso naar 1,-

12 Vergelijking huidige en Algemene Euroincasso NL Incasso Nederland Geen stornorecht debiteur bij eenmalige incasso Zelfde dag bijgeschreven Clieop formaat Aparte contracten voor Doorlopend en Eenmalig Melding onterechte incasso (13 mnd) Algemene Euro-incasso Alle SEPA-landen Debiteur heeft altijd 8 weken stornorecht, ook bij eenmalige 6 werkdagen aanbieden voor verwerking bij eerste of eenmalige, 3 bij volgende incasso s PAIN NVB formaat Doorlopend en Eenmalig in één contract Melding onterechte incasso (13 mnd) Helemaal nieuw: Incassant ID Verplicht Kenmerk machtiging Bruto boeken

13 Algemene Euro-incasso: Incassoproces 1. Aanvraag voor een machtiging Debiteur 2. Ondertekende machtiging 3.1 Vooraankondiging Crediteur Machtigingenadministratie 6. Debitering van de rekening 5.2 Notificatie 1 e en 1-malige 3.2 Incasso-opdracht (inc. machtiginginformatie) 6. Creditering van de rekening Clearing en settlement 5.1 Incasso (in bulk) 4. Incasso (in bulk) Bank debiteur 6. Settlement Bank crediteur

14 Incasseren met de Bedrijven Euro-incasso Opvolger huidige Doorlopende Machtiging Bedrijven Alleen incasseren bij zakelijke debiteuren Geen stornorecht voor debiteur (nu 5 dagen) Voordeel: sneller zekerheid over betaling Nadeel: nieuwe machtiging nodig; ook van debiteur naar bank Debiteur moet machtiging zelf inbrengen in zijn internetbankieren

15 Geïncasseerd worden met de Bedrijven Euro-incasso Bij de NL bedrijvenincasso heeft debiteur 5 werkdagen stornorecht; Bij Bedrijven Euro-incasso alleen recht om vóór uitvoering de incasso tegen te houden (herroepingsrecht) Keuze Rabobank: direct afkeuring bij onvoldoende beschikkingsruimte, i.t.t. alle andere incassovormen Debiteur ziet bij saldotekort aan gelijktijdige debitering/ creditering dat er een poging is gedaan om te incasseren en kan dan eventueel nog aanzuiveren en overboeken Europa wil bescherming van de debiteur: debetbank mag incasso alleen uitvoeren bij expliciete toestemming debiteur Debiteur moet machtigingsgegevens registreren bij zijn eigen bank. Anders geen incasso mogelijk Bij Rabobank registratie machtiging uitsluitend via internetbankieren Bedraglimiet instellen mogelijk (niet elke bank biedt dit, Rabobank wel) Debiteur kan zelf de machtiging wijzigen of (tijdelijk) intrekken

16 machtiging Schermvoorbeeld registreren machtiging Bedrijven Euro-incasso in RIB Verplichte velden: -Van Rekening -Kenmerk machtiging -Naam Incassant -Incassant ID -Transactietype Optioneel: -Debiteur referentiecode -Maximum bedrag -Adresgegevens incassant -Omschrijving -?

17 Proces van machtigen en incasseren met een Bedrijven Euro-incasso Machtigen: Debiteur maakt betaalafspraken met leverancier Leverancier stuurt een Bedrijven Euro-incasso machtiging op basis van de afspraken Debiteur controleert, tekent de machtiging Debiteur registreert de machtiging bij de Rabobank in internetbankieren Debiteur retourneert de getekende machtiging aan de leverancier Incasseren: Leverancier stuurt een factuur enkele dagen vóór elke incasso Debiteur controleert de factuur en neemt contact op met de leverancier bij onjuistheden De incasso wordt afgeschreven als debiteur de machtiging vooraf heeft geregistreerd bij de bank en de beschikkingsruimte toereikend is op de rekening(groep) Na afschrijving is de incasso definitief

18 Euro-incasso: Incassoproces 1. Aanvraag voor een machtiging Debiteur 2. Ondertekende machtiging 3.1 Factuur verzenden Crediteur Machtigingenadministratie 2.1 registratie machtiging 6. Debitering van de rekening Clearing en settlement 3.2 Incasso-opdracht (inc. machtiginginformatie) 6. Creditering van de rekening 5 Incasso (in bulk) 4. Incasso (in bulk) Bank debiteur 6. Settlement Bank crediteur

19 Euro-incasso en Bruto boeken Altijd bijschrijving totaalbedrag ingezonden batch op rekening incassant, geen aparte bijlage met specificatie Uitvalposten direct apart op rekening incassant teruggeboekt Uitvalposten alleen in rekeninginformatie Rabobank als herkenbare afschrijving (dus: GEEN aparte verwerkingsinformatie meer ) Verandering in verwerkingsproces bij incassant

20 Voorbeeld rekeningafschrift Bruto boeken

21 Mogelijke obstakels bij vroege migratie Euro-incasso Meeste boekhoudpakketten zijn nog niet klaar voor Euro-incasso Er zijn nog weinig diensten beschikbaar om te ondersteunen bij migratie of opstart, zodat u te veel zelf moet doen of helemaal niet kan incasseren Bijvoorbeeld: administratie omzetten naar IBAN Kenmerk machtiging aanvullen bijhouden of het een 1e of volgende incasso is Vroeg overstappen betekent meer inspanning in bijv communicatie naar debiteuren Wachten als het kan, overgaan als u wilt Meeste andere betaalproducten zijn nog niet SEPA-proof. Vaak niet handig om alleen voor incasso over te stappen op SEPA

22 SEPA overig/divers

23 Veranderingen Financiële software Nieuwe bestandsformaten Betaal- en incasso-opdrachten (Clieop wordt PAIN) Rekeninginformatie (MT940 wordt CAMT) Aanvullen gegevens debiteuren en crediteuren IBAN en BIC Incassant ID en Kenmerk Machtiging bij incasso Aanpassen intelligentie Pre-notificatie Vastleggen datum eerste incasso Verschillende tijdlijnen voor indienen Euro-incasso bij eerste/eenmalige en terugkerende incasso Verwerken Incasso: Bruto Boeken en rekeninginformatie i.p.v. VerwInfo Tip: vraag aan de leverancier van uw boekhoudprogramma in hoeverre het pakket SEPA proof is.

24 Uitdagingen SEPA voor u 20% van de zakelijke klanten moet één of meer acties ondernemen om SEPA-proof te worden. De belangrijkste acties: Aanpassingen in boekhoudsoftware: inlezen van betalingen en incasso s uit boekhoudsoftware in nieuw formaat; rekeninginformatie downloaden in nieuw formaat; bij incasso: debiteurenadministratie uitbreiden met nieuw verplicht kenmerk machtiging. Sommige betaalvormen verdwijnen, alternatief regelen; Nieuw incassocontract; Nieuwe machtigingen bij Bedrijven Euro-incasso; SEPA-proof maken van Acceptgiro en ideal; Administratieve processen aanpassen.

25 Welke kansen biedt SEPA? Europees betalen en ontvangen: lagere kosten, sneller, eenduidige betaalvormen en betaalregelgeving Euro-incasso maakt incasseren en geïncasseerd worden over de grens mogelijk Centraliseren Europees betalingsverkeer: Minder bankrelaties in minder landen Minder rekeningen voor binnenkomende betalingen Minder impact van debiteurenrisico door schaalvergroting Met als voordelen: Minder ingewikkelde cashmanagement constructies Meer werkkapitaal Eenvoudiger debiteurenbeheer (alle uitval op 1 rekening en gelijke spelregels voor alle SEPA landen)

26 Hoeveel tijd heeft u nog? Migratie Eurobetaling Migratie Euro-incasso IBAN Conversie Einde migratie Einddatum overgang naar Eurobetaling en Euroincasso 1 februari 2014 Acceptgiro nog 2 jaar langer

27 Wat doet uw Rabobank voor u? Informeren en adviseren over kansen en uitdagingen van SEPA (komt per 1 april 2012) SEPA App (komt per 1 april 2012) Adviesgesprek Leveren van SEPA-geschikte producten en kanalen Converteren adresboek Rabo Internetbankieren en Rabo Cash Management

28 Wat doet u? Uw IBAN en BIC vermelden op uw facturen Navragen in hoeverre uw boekhoudpakket al SEPA-proof is Bepalen wanneer u over wilt/kunt Bepalen wat voor wijzigingen er zijn als u gebruik wilt blijven/gaat maken van de Euroincasso Bepalen welke machtigingsformulieren u gaat gebruiken (eigen versie of algemene) Bepalen hoe u uw debiteuren gaat informeren Bepalen of uw algemene voorwaarden moeten worden aangepast of worden aangepast door de vakorganisatie Bepalen welke processen er wijzigen (bijv i.v.m. tijdslijnen incassi) Registreren door u afgegeven machtigingen in internetbankieren

29