SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013"

Transcriptie

1 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013

2 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier 21 2

3 Europese standaardisatie van het betalingsverkeer Wat is SEPA? SEPA staat voor Single Euro Payments Area. De Europese Commissie streeft naar één Europese markt voor betaaldiensten en heeft hiervoor nieuwe wetgeving opgesteld. Om hieraan te voldoen hebben de Europese banken gezamenlijk nieuwe Europese betaalmiddelen ontwikkeld, waaronder: de SEPA-overboeking de SEPA-incasso de SEPA-kaartbetalingen De huidige binnenlandse betaalmiddelen worden vervangen door de nieuwe Europese betaalproducten die in 32 Europese landen worden geaccepteerd. Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar één grenzeloze betaalmarkt die betalingsverkeer gemakkelijk maakt. 3

4 In welke landen geldt SEPA? SEPA-gebied België IJsland Polen Bulgarije Italië Portugal** Cyprus Letland Roemenië Denemarken Liechtenstein Slovenië Duitsland Litouwen Slowakije Estland Luxemburg Spanje*** Finland Malta Tsjechië Frankrijk* Monaco Verenigd Koninkrijk**** Griekenland Nederland Zweden Hongarije Noorwegen Zwitserland Ierland Oostenrijk * inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion ** inclusief Azoren en Madeira *** inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla **** inclusief Gibraltar en Noord-Ierland Note: In de volgende slides worden deze landen aangeduid als Europa 4

5 Waarom SEPA? Doel SEPA Het bevorderen van de Europese eenwording en een sterke Europese economie. Het creëren van een concurrerende en innovatieve Europese betaalmarkt met betere service levels en efficiëntere betaalproducten. Wettelijk kader De Payment Services Directive (PSD) is de eerste stap in de harmonisering van het betalingsverkeer binnen Europa. De PSD zorgt bijvoorbeeld voor standaardisatie van de tijdslijnen en vormt daarmee de basis voor SEPA. De Payment Services Directive (PSD) is sinds 1 november 2009 het wettelijk kader voor de vorming van één Europese markt voor betalingsverkeer. De SEPA-wetgeving is in februari 2012 aangenomen in het Europees Parlement. Deze wetgeving verplicht de overgang naar SEPA Credit Transfer en SEPA Direct Debit uiterlijk per 1 februari De overstap naar SEPA-betaalproducten is een wettelijke verplichting. 5

6 Welke tijdslijnen zijn er en wat is de scope? SEPA-wetgeving Standaard producten Standaard rekeningnummer De SEPA-wetgeving verplicht banken tot een migratie van nationale betaalproducten naar standaard (Europese) SEPA betaalproducten in ieder Europees land: voor de SEPAoverboekingen (SEPA Credit Transfer - SCT): uiterlijk voor de SEPA-incasso s (SEPA Direct Debit - SDD): uiterlijk Voor Nederland betekent dit dat de gangbare betaalproducten zoals overboeking, periodieke overboeking, incasso, etc. vervangen worden door een Europese variant. Andere (lokale) producten zoals ideal en FiNBOX worden gebaseerd op de nieuwe standaard voor overboekingen. Als gevolg van de standaardisatie van de betalingsproducten in Europa wordt ook het gebruik van rekeningnummers gestandaardiseerd. Dit betekent dat heel Europa overstapt op het gebruik van het International Bank Account Number (IBAN). De BIC (Bank Identifier Code) wordt optioneel. Bij ABN AMRO wordt de BIC optioneel per begin Andere banken kunnen hiervoor andere tijdslijnen hanteren. 6

7 IBAN als rekeningnummer IBAN als rekeningnummer IBAN (International Bank Account Number) is het nieuwe rekeningnummer. Alle betalingen moeten gedaan worden met IBAN. Rekeningnummer wordt bijvoorbeeld NL02ABNA De opbouw van IBAN is in alle landen gelijk, het aantal posities kan per land verschillen. Waar staat IBAN? De eigen IBAN staat op de rekeningafschriften, in Internet Bankieren of in Access Online en straks ook op de bankpas. De IBAN van de begunstigde: staat op de factuur of nota; is op te vragen bij de begunstigde; kan worden opgezocht op basis van het oude rekeningnummer via Zakelijke klanten kunnen via de IBAN/BIC-service bestanden met bestaande rekeningnummers laten omzetten naar IBAN. 7

8 Betaalpassen IBAN op betaalpassen Voorbeeld Sinds 1 september 2012 wordt de IBAN vermeld op alle nieuw aangevraagde betaalpassen van ABN AMRO. De passen worden dus niet centraal omgewisseld maar gefaseerd (bij expiratie of vervanging) vervangen door een betaalpas met IBAN. 8

9 De SEPA-incasso (SDD) Europees bereik De incasso wordt grensoverschrijdend en het aantal varianten neemt af. Een Nederlandse bloemenexporteur kan bijvoorbeeld het factuurbedrag incasseren bij zijn afnemer in Spanje. SEPA Incasso Algemeen Doorlopend en eenmalig Voor het incasseren van consumenten én bedrijven in heel Europa. Bescherming geïncasseerde: 8 weken mogelijkheid om betaling te laten storneren;13 maanden mogelijkheid voor Melding Onterechte Incasso (MOI). SEPA Incasso Bedrijven Doorlopend en eenmalig Voor het incasseren van bedrijven in heel Europa. De SEPA Incasso Bedrijven kent na uitvoering géén stornorecht voor de debiteur.* De debiteur heeft wel de mogelijkheid om tot 1 dag voor verwerking de betaling te blokkeren. De SEPA Incasso Bedrijven wordt (nog) niet door alle banken ondersteund. * Voor een extra controle dient de debiteur daarom de machtiging te registreren bij zijn bank. De bank gaat na of bij de aangeboden incasso er inderdaad een geldige machtiging aanwezig is én of de gegevens van de transactie overeenkomen met de door de debiteur geregistreerde gegevens van de machtiging. 9

10 Kenmerken van de SEPA-incasso (SDD) SEPA-incasso In euro Wijziging van bestandsformaat Gebruik van een Incassant-ID Bij gebruik van verschillende incassovarianten slechts één incassocontract nodig Elke incasso bevat machtigingsinformatie (mandate related information (MRI)) Specifiek SEPA Incasso Bedrijven Altijd een nieuwe machtiging nodig Incasso s minimaal 1 dag voor verwerkingsdatum insturen (eenmalig, eerste, doorlopend of laatste) Registratie van deze machtiging verplicht door de geïncasseerde bij zijn bank Geen stornorecht voor debiteur Wijziging in aanlevertijdstippen. Elke eenmalige of eerste incasso uit een reeks minimaal 5 dagen voor verwerkingsdatum insturen, verwerking dag van aanlevering +1. Elke volgende incasso (bijvoorbeeld de volgende maand) 2 dagen voor verwerkingsdatum insturen, verwerking dag van aanlevering +1. Bewaartermijn machtigingen na uitvoering laatste incasso is 14 maanden 10

11 SEPA-incasso: de belangrijkste verschillen Huidige incasso Nederland (in euro) SEPA-incasso Europa (in euro) Nationaal bankrekeningnummer IBAN (BIC wordt optioneel begin 2013) Verwerkingstijd 'dag van aanlevering +0/1' Omschrijving 3 x 32 karakters Elke eerste incasso uit een reeks minimaal 5 dagen voor verwerkingsdatum insturen, verwerking "dag van aanlevering +1". Elke volgende incasso (bijvoorbeeld de volgende maand) 2 dagen voor verwerkingsdatum insturen, verwerking "dag van aanlevering +1". Omschrijving 140 karakters Bulktransacties aanlevering (ClieOp03) Bulktransacties aanlevering (XML ISO 20022) Verwerking via Equens Geen machtigingsinformatie in de incasso-opdracht Bank kan 61 dagen storneren i.v.m. ontoereikend saldo Geen Incassant-ID Bij gebruik van verschillende incassovarianten meerdere incasso contracten nodig Bewaartermijn machtigingen na uitvoering laatste incasso is 12 maanden Verwerking via meerdere processoren mogelijk Elke incasso bevat machtigingsinformatie (mandate related information (MRI)) Bank kan 5 dagen storneren i.v.m. ontoereikend saldo. Toelichting: 95% van alles storno's zijn geïnitieerd door de bank. Bijvoorbeeld omdat saldo niet toereikend is. De incassant heeft sneller zekerheid van de betaling. Incassant-ID Bij gebruik van verschillende incassovarianten slechts één incassocontract nodig Bewaartermijn machtigingen na uitvoering laatste incasso is 14 maanden 11

12 SEPA-incasso: actieve machtigingsadministratie Binnen SEPA moet Iedere machtiging worden vastgelegd (fysieke handtekening of e-mandate) SEPA-machtiging bevat o.a. Bestaande machtigingen Pre-notificatie (vooraankondiging) Incassant -ID (wordt via de bank verstrekt bij het afsluiten van een incassocontract) Machtigingskenmerk, dit mag zelf toegekend worden onder de volgende voorwaarden: - het kenmerk moet uniek zijn in combinatie met het Incassant-ID - het kenmerk mag niet langer zijn dan 35 karakters (alfanumeriek) - het kenmerk en het Incassant-ID moeten voor de 1e incasso worden gecommuniceerd naar de debiteur De bestaande machtigingen kunnen worden gemigreerd met datum 1/11/2009, echter: Voor gebruik van de SEPA Incasso Bedrijven is altijd een nieuwe machtiging nodig Het is verplicht om machtigingsgegevens toe te voegen aan een transactie Incassant moet geïncasseerde minimaal 14 dagen voor incasso informeren over bedrag en afschrijfdatum Incassant mag een kortere of langere termijn overeenkomen met klant 12

13 SEPA-incasso: wat betekent het voor u als incassant? (1) Impact voor u als incassant Op basis van één SEPA-incassocontract incasseren in alle 32 SEPA landen. De meeste banken in de Eurolanden zijn al volledig bereikbaar voor SEPA-incasso. Dit geldt niet altijd voor de SEPA-incasso Bedrijven. De SEPA-incasso kent een nieuw bestandsformaat (XML-ISO20022) voor de aanlevering van incasso-opdrachten. Dit vergt bijvoorbeeld aanpassingen in softwaresystemen in verband met het vastleggen van meerdere gegevens. In de meeste gevallen kunnen bestaande machtigingen hergebruikt worden en hoeven klanten dus geen nieuwe machtiging af te geven. Wel dient er aan deze bestaande machtiging een IBAN (+BIC) toegevoegd te worden en een uniek kenmerk. 13

14 SEPA-incasso: wat betekent het voor u als incassant? (2) Impact voor u als incassant Aanlevering incassobatch verandert Eerste incasso van een doorlopende SEPA incasso dient 5 dagen voor eerste verwerking bij bank aangeleverd te zijn. Elke volgende incasso uit dezelfde reeks dient 2 dagen voor verwerking aangeleverd te zijn. Een éénmalige SEPA incasso dient 5 dagen voor de verwerkingsdatum bij de bank aangeleverd te zijn. Let op: voor de SEPA incasso Bedrijven altijd een aanlevertermijn van 1 dag voor uitvoering. Transactie dient kenmerk te bevatten: One-off, First, Recurrent (éénmalige incasso, doorlopende incasso etc.) Per type moet een separate batch worden aangeleverd. Daarnaast dient Incassant-ID toegevoegd te worden aan de incasso-opdracht, de IBAN én de gegevens van de machtiging. SEPA-incasso biedt de mogelijkheid tot een herstelboeking wanneer er een fout wordt geconstateerd na uitvoering transactie (reversal, tot dag uitvoering +2). Nieuwe machtiging moeten een handtekening van de klant bevatten. Zie bijlage voor een voorbeeld van het nieuwe SEPA machtigingsformulier. 14

15 Stappenplan invoering SEPA-incasso U bepaalt zelf wanneer u overstapt U verzamelt informatie over de SEPA-incasso U maakt iemand verantwoordelijk U maakt een plan van aanpak U maakt afspraken met uw softwareleverancier over de beschikbaarheid van het SEPA-incassoproduct U sluit een SEPA-incassocontract met ons af en ontvangt een Incassant-ID (Creditor-ID) U verzamelt de ontbrekende gegevens van uw bestaande machtigingen U ontwerpt nieuwe machtigingsformulieren U bekijkt de inrichting van uw machtigingenadministratie U richt uw bedrijfsprocessen in op de (nieuwe) terugboekingstermijn U bekijkt afspraken over betaaltermijnen met debiteuren opnieuw U informeert uw debiteuren over de nieuwe gegevens U houdt zich aan de richtlijnen voor factureren en vooraankondigingen U houdt zich aan de nieuwe aanlevertermijnen van SEPA-incasso s U houdt zich aan de regels van de Overstapservice 15

16 SEPA-bestandformaten: batchbetalingen Bestandsformaat batchbetalingen Vanaf 1 februari 2014 kunnen banken batchbetalingen in het Clieop03-formaat niet meer verwerken. U dient daarom vóór 1 februari 2014 over te stappen op het PAINformaat (Payment Initiation), dat gebaseerd is op XML-ISO Het BTL91-formaat kunt u vanaf 1 februari 2014 ook niet meer gebruiken voor eurobetalingen binnen het SEPA-gebied. Dit formaat blijft wel beschikbaar voor de aanlevering van niet-sepa-buitenlandbetalingen. Bijvoorbeeld voor transacties in andere valuta dan de euro of naar landen buiten het SEPA-gebied. XML-bestanden kunnen 5 tot 10 keer groter zijn dan Clieop03- of BTL91-bestanden. Misschien moet u dus meer bandbreedte reserveren voor het gebruik van bulktransacties of uw opslagcapaciteit verhogen. PAIN bevat niet alleen varianten voor het opgeven van betalingen, maar ook voor het weigeren, annuleren en terugboeken van incassotransacties. 16

17 SEPA-bestandsformaten: rapportage Bestandsformaat rapportage Voor SEPA-betaalproducten wordt een nieuw rapportageformaat geïntroduceerd: CAMT. Dit staat voor Cash Management en bevat gedetailleerde informatie over SEPA-transacties. CAMT bevat meer informatie dan de MT940/942-rapportage. U bent niet verplicht om over te gaan op het nieuwe rapportageformaat: ABN AMRO blijft het gebruik van MT940 en MT942 ondersteunen. Wanneer u SEPA-transacties uitstuurt of ontvangt, wijzigen de bestaande MT940- en MT942-formaten op een aantal punten. Deze wijzigingen hebben waarschijnlijk minder impact voor uw systeem dan de invoering van een volledig nieuw formaat. De VERWINFO vervalt, omdat Equens niet langer de enige processor is. 17

18 Actuele ontwikkelingen Stand van zaken in Nederland De awareness rondom SEPA is nog steeds betrekkelijk laag, evenals het gebruik. Nationaal Forum SEPA (NFS): Nationaal migratieplan Zorg om (ERP) softwareleveranciers Banken volgen eigen ontwikkeltempo binnen de interbancaire kaders Recente ontwikkelingen In 2013 wordt een SEPA-Acceptgiro geïntroduceerd gebaseerd op IBAN. Directe aanlevering bij Equens: ABN AMRO biedt klanten vanaf medio 2013 de mogelijkheid om multibank-bestanden direct aan te leveren bij Equens. Deze service heet: Corporate Payment Services (CPS). Rapportage wordt niet via CPS verstrekt, deze ontvangt u altijd rechtstreeks. De Nederlandse banken onderzoeken de mogelijkheid om een digitale handtekening (e-mandate) te introduceren voor het afgeven van machtigingen (zoals ideal). Veel incassanten vragen om deze mogelijkheid. Dit wordt echter niet voor 2014 verwacht. 18

19 Voordelen SEPA Voordelen centraliseren Europees betalingsverkeer Europees betalen en ontvangen: lagere kosten, sneller, eenduidige betaalvormen en betaalregelgeving SEPA maakt incasseren en geïncasseerd worden over de grens mogelijk. Minder bankrelaties in minder landen: vanuit een Nederlandse bankrekening in heel Europa te incasseren Eenvoudiger cashmanagement: minder rekeningen voor binnenkomende betalingen, geïncasseerd saldo staat over minder rekeningen verspreid Minder impact van debiteurenrisico door schaalvergroting Eenvoudiger debiteurenbeheer: dezelfde spelregels, zoals terugboekingstermijn, gelden in alle SEPA-landen. Meer consumentenvertrouwen: meer grip op de incasso. Sneller zekerheid: bij de SEPA Incasso Bedrijven geen terugboekmogelijkheid voor debiteur 19

20 Bijlage: voorbeeld SEPA-machtigingsformulier (opgesteld door de NVB) Doorlopende SEPA-incasso machtiging Naam Incassant: Adres Incassant: Postcode/woonplaats Incassant: Land Incassant: Incassant-ID XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kenmerk machtiging XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: {NAAM VAN INCASSANT} om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens {OMSCHRIJVING DIENSTVERLENING/BESTELLING} en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van {NAAM VAN INCASSANT} Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen Naam en voorletters : A. Voorbeeld acht Adres : Adresweg 123 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. [NB: dit geldt Postcode en plaats : 1234 XX Woonplaats alleen voor de SEPA Incasso Algemeen] Rekeningnummer (IBAN) Bank identificatie (BIC) : : Plaats en datum _ Handtekening _ 20

De Euro-incasso voor zakelijke klanten

De Euro-incasso voor zakelijke klanten De Euro-incasso voor zakelijke klanten Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest dynamische en concurrerende economie

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Inleiding Bij Europese incasso verandert de terugmelding In de praktijk Uitgangspunten en generieke adviezen Welke

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG APRIL 2014-77 11 556 200 COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG FINANCIERING ONDERHOUD GARANTIE RENAULT Financial Services Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk Postbus 75760, 1118 ZX

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er op uw rekening staat. Bovendien hoeft

Nadere informatie

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland.

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Landeninfo U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Andorra Aruba Australië België Bosnië en Herzegovina Bulgarije Canada China Cyprus Denemarken Duitsland Estland

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet OKTOBER 2010 ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen PINNEN Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet Of u als ondernemer nu wel of geen pinmogelijkheid in uw zaak hebt,

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Posttarieven. Per januari 2015

Posttarieven. Per januari 2015 Posttarieven Per januari 2015 Posttarieven per 1 januari 2015 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven en kaarten 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap bij onze vereniging. De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden gaat in 2015 onderzoeken of het mogelijk is om alle leden

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad FNV Bondgenoten Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Het oprichten van een EOR 6 Hoofdstuk 2: De EOR-overeenkomst 10 Hoofdstuk 3: Het juridisch kader van een Europese

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid Reizen met Belgische sdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische sdocumenten voor reizen naar een 50 tal landen. aanvaarding van Belgische sdocumenten voor reizen Vooraf: De informatie betreft enkel Identiteitsdocumenten

Nadere informatie

Posttarieven. Per augustus 2014

Posttarieven. Per augustus 2014 Posttarieven Per augustus 2014 Posttarieven per 1 augustus 2014 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven Spoedservice

Nadere informatie

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie