PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE"

Transcriptie

1 Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr Wo en Do en Heleen Haghedooren PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE FEDERALE OVERHEID - Belastingvermindering voor dakisolatie (overgangsmaatregel) - Renovatie voor woningen ouder dan 10 jaar - Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouwwoningen VLAAMSE OVERHEID GEMEENTE - Renovatiepremie - Verbeterings- en aanpassingspremie - Vlaamse energielening - Verzekering gewaarborgd wonen premies - Gescheiden afvoersysteem - Gratis planadvies duurzaam (ver)bouwen - Voordeelprijs rookmelder EANDIS INFRAX - Premies voor bestaande woningen (aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006) Dakisolatie of zoldervloerisolatie Sociaal dakisolatieproject Muurisolatie Hoogrendementsglas INFRAX PROVINCIE WEST- Vloer- en kelderisolatie VLAANDEREN Condensatieketel voor beschermde klanten Totaalrenovatiebonus (nieuw) Planadvies duurzaam bouwen - Premies voor woningen aangesloten op het distributienet/bouwaanvraag voor 1/1/2014 Warmtepomp Zonneboiler - Kortingbon koelkast/wasmachine voor beschermde klanten - Gescheiden afvoersysteem - Hemelwaterput met pompinstallatie - Infiltratievoorziening PROVINCIE WEST- VLAANDEREN Planadvies duurzaam (ver)bouwen

2 FEDERALE OVERHEID FEDERALE OVERHEID BELASTINGVERMINDERING VOOR DAKISOLATIE Wat? De belastingvermindering voor dakisolatiewerken voor woningen die minstens 5 jaar in gebruik zijn, bedraagt 30% van de uitgaven met een maximum van euro. Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (dus niet de factuurdatum). De belastingvermindering wordt vanaf 2017 afgeschaft. Er is wel een overgangsmaatregel: u kunt nog een belastingvermindering krijgen voor werken in 2017 als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Voor wie? De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven zijn van toepassing voor eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers op voorwaarde dat u de investeringen in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. Hoe? Er moet een factuur, uitgereikt door een aannemer uit België of in een lidstaat van de Europese Unie en een betalingsbewijs kunnen worden voorgelegd. De aannemer moet daarnaast de volgende gegevens vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: het adres waar de werken werden uitgevoerd; de verdeling van de kosten opgeven tussen de dakisolatie afzonderlijk en eventuele andere werken; de volgende formule bevatten : Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992; Ik, ondergetekende..., bevestig dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan of gelijk aan 2,5 vierkante meter Kelvin per Watt; ouderdom van de woning op de datum van de werken. De werken zijn uitgevoerd in een woning die sedert tenminste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening). Bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2017 is er alleen een belastingvermindering mogelijk als u ook aan de 4 onderstaande voorwaarden voldoet: U moet een aannemingsovereenkomst gesloten hebben uiterlijk op 31 december 2016 (een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte geldt als bewijs). U moet een voorschot gestort hebben uiterlijk op 31 december 2016 (het bedrag van het voorschot is overeen te komen met de aannemer, er is geen minimumbedrag) U moet de facturen betaald hebben uiterlijk op 31 december Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 4,5 m²k/w (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt. 2

3 FEDERALE OVERHEID RENOVATIE VOOR WONINGEN OUDER DAN 10 JAAR Woningen ouder dan 10 jaar kunnen genieten van een voordelig btw-tarief van 6% i.p.v. 21% bij renovatie. Voorwaarden: - U mag uw woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden. Een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden kan niet. - Het moet gaan om een private woning. Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking. - U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer. - U moet uw aannemer een attest afleveren waarin u verklaart dat de woning ouder is dan 10 jaar en dat ze voor private doeleinden gebruikt zal worden. FEDERALE OVERHEID VERMINDERING ONROERENDE VOORHEFFING VOOR ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUWWONINGEN Voor bouwaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2016: - Belastingsvermindering van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E30. - Belastingsvermindering van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E20. De vermindering geldt voor een periode van vijf jaar. De belastingplichtige moet deze verminderingen niet aanvragen. Ze worden automatisch op het aanslagbiljet verrekend. Meer info: 3

4 VLAAMSE OVERHEID RENOVATIEPREMIE Voorwaarden: - U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar. Om ten volle van de premie te kunnen genieten is een goede renovatieplanning dus belangrijk. - Het maximale bedrag van de beide premies samen is euro. De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Volgende categorieën komen in aanmerking: 1. De structurele elementen van de woning: funderingen, muren, draagvloeren en trappen 2. Het dak: dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer 3. Het buitenschrijnwerk: ramen en buitendeuren 4. De technische installaties: elektrische installatie, sanitaire installatie in badkamer en toilet en centrale verwarming o Per categorie moet u minstens euro aan factuurbedragen voorleggen. o De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking. - Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet u dus twee aanvragen indienen. Voor elke categorie kunt u maar eenmaal een premie aanvragen. Hierop geldt een uitzondering als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor: dan mag u ook in een keer de premie aanvragen voor werken van de vier categorieën samen. Daarna kunt u natuurlijk geen tweede aanvraag meer doen. - De woning die u renoveert of het gebouw dat u omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn. - Als u als eigenaar- bewoner een aanvraag indient: o mag u geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum. (hierop gelden enkele uitzonderingen) o mag u niet meer verdienen dan: euro als alleenstaande zonder persoon ten laste euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met euro per bijkomende persoon ten laste) euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met euro per persoon ten laste) Hierbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum. - Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens. - Wat als u al eerder een premie hebt gekregen? o Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kunt u als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen. o Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de Woondienst en op 4

5 VLAAMSE OVERHEID VERBETERINGS- EN AANPASSINGSPREMIE Voert u verbeteringswerken of aanpassingswerken uit aan uw woning? Dan hebt u misschien recht op de verbeteringsen aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen. o Verbeteringspremie voor woningen ouder dan 25 jaar Type werk Voorbeeld Min. factuurbedrag Premie Dakwerkzaamheden Dakbedekking euro euro Buitenschrijnwerk Bestaande ramen euro euro Werkzaamheden aan gevels Voegwerk vernieuwen euro euro Optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren behandelen Muren onderkappen euro 750 euro Sanitaire installaties plaatsen Toilet vernieuwen euro 750 euro Nieuwe elektrische installatie Woning in stroom voorzien euro 750 euro Risico op CO-vergiftiging bestrijden Hoogrendementsketel plaatsen 500 euro 250 euro o Aanpassingspremie voor 65+ ers Type werk Voorbeeld Min. factuurbedrag Premie Technische installaties en hulpmiddelen Aanpassingen badkamer (douche/bad/toilet/handgrepen), traplift, euro 50% van factuurbedrag, maximum euro Verbouwingswerkzaamheden met het oog op het creëren van voldoende ruimte en veilig beloopbare vloeren en trappen in de woning Aanbrengen van hellende vlakken, toegangsdeur verbreden, euro 50% van factuurbedrag, maximum euro 5

6 o Voorwaarden: De facturen mogen bij aanvang niet ouder zijn dan één jaar. Er staat een begrenzing op het inkomen. Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder: voor aanvragen in 2017 is dus het belastbaar inkomen van 2014 van tel. Voor aanvragen in 2017 mag het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner niet meer bedragen dan euro ( euro extra per persoon ten laste). Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor bedraagt het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont euro (ongeacht het aantal personen ten laste). Binnen een periode van tien jaar kunt u drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen. U mag wel geen twee aanvragen indienen voor gelijkaardige werken vb. ramen vernieuwen. Binnen een periode van tien jaar na de uitbetaling van een renovatiepremie, kan voor dezelfde woning geen verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden worden aangevraagd. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de Woondienst en op 6

7 VLAAMSE OVERHEID VLAAMSE ENERGIELENING Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kan u die werken financieren met een Energielening (aan 2% intrest) van de Vlaamse overheid. Voor wie? Iedereen (zowel eigenaars, huurders als verhuurders) kan de Vlaamse energielening aanvragen. Bepaalde doelgroepen komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest): - personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1) - personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan ,47 euro, dat verhoogd mag worden met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013) - personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen - personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen - eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) aan personen uit bovenstaande doelgroepen. - Personen uit bovenstaande doelgroepen 1, 2, 3 of 4 kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen. U kunt de Vlaamse Energielening aanvragen voor volgende werken: - Dak- of zoldervloerisolatie. - Hoogrendementsglas, -deuren, en -poorten. - Muurisolatie. - Vloerisolatie. - Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen). - Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D. - Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, ). - Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd, dat er hoogrendementsverwarming is en dat er geen enkel glas meer is). - Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water. - Vervanging van lichtarmaturen en lampen (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen). - Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de doelgroep die aan 0% kan lenen, altijd in combinatie met energiescan) - Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen). Bedrag: U kan maximaal euro lenen. Het geleende bedrag moet op vijf jaar tijd terugbetaald worden. Voor meer info en het aanvraagformulier kunt u terecht bij de Woondienst en de website van Energielening Westhoek. 7

8 VLAAMSE OVERHEID VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN De Verzekering Gewaarborgd Wonen is een gratis verzekering voor personen die een hypothecaire lening hebben afgesloten voor de aankoop van een woning of verbouwingswerken aan die woning. De verzekering beschermt u gedurende tien jaar: als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. Deze tegemoetkoming bedraagt maximum 500 euro per maand. U kan de verzekering gewaarborgd wonen aanvragen nadat de eerste of de enige kapitaalsopname (= geldopname) van uw hypothecaire lening heeft plaatsgevonden. De aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na de eerste of de enige kapitaalsopname van de lening. U kunt de aanvraagformulieren verkrijgen via het gemeentelijk woonloket of via 8

9 EANDIS PREMIES 2017 IN BESTAANDE WONINGEN (AANGESLOTEN OP HET DISTRIBUTIENET VOOR 1/1/2006) Dakisolatie of zoldervloerisolatie Uitvoering door aannemer Uitvoering doe-het-zelf Rd waarde 4,5 m²k/w 6 euro per m² 3 euro per m² Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd. Sociaal dakisolatieproject Voor huurwoningen met een maximale huurprijs van 450 en huurwoningen die bewoond zijn door prioritaire groepen is er een extra hoge sociale dakisolatiepremie van 20 euro per m². Wenst u te genieten van deze premie? Informeer dan vóór de uitvoering van de isolatiewerken bij de Woondienst. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u terecht bij de Woondienst en op Muurisolatie Spouwmuurisolatie (conform STS 71-1) Uitvoering door aannemer 6 euro per m² Langs buitenzijde (R 3,0) 15 euro per m² Langs binnenzijde (werken begeleid door een architect met controle op de uitvoering of werken uitgevoerd door gecertificeerd aannemer of aspirant R 2,0) 15 euro per m² Hoogrendementsbeglazing Plaatsen hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing (U-waarde van max. 1,1 W/m²K) Uitvoering door aannemer 10 euro per m² 9

10 Gelijktijdige uitvoering van muurisolatie- en raamvervanging Enkel indien de 1ste investering al gefactureerd werd in 2016, en de 2de investering maximum 12 maand na de 1ste investering (eindfactuur in 2017) werd gedaan. Uitvoering door aannemer Muurisolatie 6 15 euro per m² Hoogrendementsbeglazing euro per m² (maximum euro) Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd. Vloer- en kelderisolatie Vloerisolatie op volle grond (R 2,0) Isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte (R 2,0) Uitvoering door aannemer 6 euro per m² Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd. Condensatieketel voor beschermde klanten De premie bedraagt euro per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie, maximum 40% van de factuur. Enkel beschermde afnemers komen in aanmerking. Dit zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. 10

11 Totaalrenovatiebonus Eén beno-pass per woning of appartement, te activeren vanaf 1 januari Binnen een periode van 5 jaar na activatie, minstens 3 nieuwe investeringen uitvoeren. Geldig voor investeringen in dak-, muur- of vloerisolatie (telkens 30 m²), hoogrendementsglas ( 5 m²), warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem. De volledige woning moet geïsoleerd zijn conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een premie. Woning Appartement Vanaf 3 investeringen euro euro Vanaf 4 investeringen euro euro Vanaf 5 investeringen en opmaak EPC euro euro Vanaf 6 investeringen euro euro Vanaf 7 investeringen euro euro EANDIS PREMIES 2017 VOOR WONINGEN AANGESLOTEN OP HET DISTRIBUTIENET VOOR 1/1/2014 Warmtepomp De premie bedraagt voor een geothermische warmtepomp (A++): euro, een lucht-waterwarmtepomp (A+): euro, een hybride lucht-waterwarmtepomp (A+): 800 euro en een lucht-luchtwarmtepomp (A+): 300 euro. Telkens per woning of wooneenheid, en telkens met maximum 40% factuur. Vanaf 1 januari 2017 beschikt de aannemer over een certificaat van bekwaamheid. Geen aardgasnet bij u, of bij vervanging elektrische accumulatieverwarming, hebt u recht op een dubbele premie. Zonneboiler De premie bedraagt 550 euro/m² nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren. Deze moeten voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, eventueel in combinatie met woningverwarming. De premie bedraagt maximum euro per geplaatste installatie. Het premiebedrag wordt begrensd tot 40% van het factuurbedrag. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. 11

12 EANDIS KORTINGBON VOOR KOELKAST/WASMACHINE VOOR BESCHERMDE KLANTEN Beschermde afnemers kunnen bij hun netbeheerder een kortingbon van 150 euro aanvragen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast. Elke beschermde afnemer heeft recht op 1 kortingbon per jaar. De kortingbon geldt enkel voor de aankoop van een: - nieuwe wasmachine met label AAC of beter. - nieuwe koelkast (met of zonder vriesvak) met het label A+, A++ of A+++. De kortingbon is er alleen voor beschermde afnemers in het Vlaams Gewest. Een beschermde afnemer is iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. U krijgt de korting alleen als u eerst de kortingbon aanvraagt bij uw netbeheerder. Geef die bon dan in de winkel af aan de kassa wanneer u het toestel koopt. U kunt de bon niet meer aanvragen of inruilen nadat u uw toestel hebt gekocht. De kortingbon is altijd geldig tot het einde van het jaar van de aanvraag. Een kortingbon die u in 2017 aanvraagt, is dus geldig tot 31 december EANDIS PREMIE VOOR NIEUWBOUW: ENERGIEPRESTATIEPEIL E-peil E40 E-peil E30 E-peil E20 Voor woningen: euro + 50 euro x (E20 - Bouwaanvraag tot 31/12/2016 NVT NVT E-peilpunt) Voor appartementen: 800 euro verhoogd met 30 euro per x (E20 - E- peil) Indien een zonneboiler werd geplaatst wordt het premiebedrag verhoogd met 300 euro, zowel voor een woning als voor een wooneenheid. Dat is enkel van toepassing voor woningen of wooneenheden met een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31/12/2011 en een eindfactuur voor de zonneboiler van voor 1/1/2014. Voor bouwaanvragen vanaf 1/01/2017 geen E-peilpremie meer. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. 12

13 INFRAX GESCHEIDEN AFVOERSYSTEEM Infrax geeft je een premie van 400 euro. Deze premie bestaat uit 2 delen: een forfaitair bedrag van 200 euro voor de werken en een subsidie van maximum 200 euro voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen. Voorwaarden - De premie is alleen geldig voor bestaande particuliere woningen, indien de bouwvergunning werd verleend vóór 1 februari De privéwaterafvoer moet door een Infrax erkende keurder gekeurd zijn. Raadpleeg de lijst van erkende keurders op Vlario.be. - Voor de premie leg je minimum één factuur voor die betrekking heeft op de uitgevoerde werken met vermelding van de gebruikte materialen en het plaatsingsadres. - De installatie heeft een permanent karakter en heeft een afvalwaterafvoerleiding (gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) tot aan de rooilijn die grenst aan de openbare riolering. - De aanvraag tot het bekomen van een premie moet schriftelijk gebeuren en kan slechts éénmaal per woning of lokaal toegekend worden. U kunt de premie aanvragen via of via de Woondienst/Milieudienst van de gemeente. INFRAX HEMELWATERPUT MET POMPINSTALLATIE - Infrax geeft je een premie van 250 euro wanneer 50% van het dakoppervlak wordt aangesloten op de hemelwaterput. - Nieuwbouwwoningen of lokalen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd na 7 september 1999 komen niet in aanmerking voor deze premie. U kunt de premie aanvragen via of via de Woondienst/Milieudienst van de gemeente. INFRAX INFILTRATIEVOORZIENING - Infrax geeft je een premie van 250 euro wanneer 50% van de totale dakoppervlakte wordt aangesloten op de infiltratievoorziening. - Nieuwbouwwoningen of lokalen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd na 31 januari 2005 komen niet in aanmerking voor deze subsidie. U kunt de premie aanvragen via of via de Woondienst/Milieudienst van de gemeente. 13

14 A. B. PROVINCIE WEST- VLAANDEREN PLANADVIES DUURZAAM BOUWEN Wil je renoveren of plan je een volledige nieuwbouw? De provincie West-Vlaanderen biedt een persoonlijk en deskundig advies op basis van jouw plan/situatie waarin het nut van duurzaam bouwen centraal staat. Het advies is objectief en onafhankelijk. De provincie West-Vlaanderen doet voor het bouwadvies beroep op de kennis en expertise van BAS. Deze organisatie geeft als onafhankelijke vzw advies aan diverse doelgroepen en geldt als de West-Vlaamse referentie voor duurzaam wonen en bouwen. De vorm van advies is afhankelijk van je situatie: Heb je een bestaande woning? Aan de hand van je energieverbruik wordt een prioriteitenlijst opgesteld met energiezuinige ingrepen voor een duurzame woning. Heb je een bouwplan? Je plan krijgt dan een screening met aandacht voor inplanting en oriëntatie, isolatie, ventilatie, duurzame materialen en energiezuinige technieken. Je krijgt ook steeds een verslag van het advies. Inhoudelijk kan het bouwadvies verschillende zaken omvatten: - screening van bouwplannen; - uitleg bij de energiefactuur; - advies rond warmtepomp, zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen; - wegwijs maken in premiestelsels voor energiezuinig en duurzaam bouwen; enz. Tip: indien je werkt met een (ver)bouwplan, vraag dan advies aan als er een voorontwerp is. Dankzij de tussenkomst van de gemeente Langemark-Poelkapelle is het advies gratis. Normaal betaal je 50 euro voor advies bij je thuis of 25 euro voor advies op kantoor in Veurne. U kan het bouwadvies aanvragen via of via de Woondienst. 14

15 GEMEENTE GESCHEIDEN AFVOERSYSTEEM - De gemeente geeft een aanvullende gemeentelijke premie van het verschil tussen de 50% van de bewezen kosten en het toegekende Infrax bedrag met een maximum van 400,00. - De aanvraag voor subsidie kan ingediend worden bij Infrax. Je hoeft hiervoor met andere woorden geen apart aanvraagformulier in te vullen. De subsidie van Infrax voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater bedraagt maximum 400,00 en bestaat uit twee delen: - Een forfaitair bedrag van 200,00 voor de werken die men zelf uitvoert of laat uitvoeren. - Een subsidie van maximum 200,00 voor de materiaalkost, met een maximum van 50 % van de bewezen kosten via facturen. GEMEENTE PLANADVIES DUURZAAM (VER)BOUWEN De provincie West-Vlaanderen doet voor het bouwadvies beroep op de kennis en expertise van BAS. Deze organisatie geeft als onafhankelijke vzw advies aan diverse doelgroepen en geldt als de West-Vlaamse referentie voor duurzaam wonen en bouwen. Dankzij de tussenkomst van de gemeente Langemark-Poelkapelle is het advies gratis. Normaal betaal je 50 euro voor advies bij je thuis of 25 euro voor advies op kantoor in Veurne. U kan het bouwadvies aanvragen via of via de Woondienst. GEMEENTE VOORDEELPRIJS ROOKMELDER In het Onthaal van het gemeentehuis kan een gekeurde rookmelder aangekocht worden aan het voordeeltarief van 20 per stuk. Voor meer info kunt u technisch adviseur Serge Vandeputte van de Woondienst contacteren. De heer Vandeputte is bereikbaar via gsmnummer: 0471/ of per mail: 15

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017)

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

premiemagazine alle premies onder één dak Powered by

premiemagazine alle premies onder één dak Powered by premiemagazine alle premies onder één dak Powered by Als je er voor kiest om je woning energiezuiniger te maken, dan kom je in aanmerking voor heel wat premies die je aardig wat geld kunnen opleveren.

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer of doe-het-zelf (verhoging met 1.570 per persoon 1.250 Factuurbedrag

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Wijzigingen REG-premies 2017 Guido Claes, Infrax

Wijzigingen REG-premies 2017 Guido Claes, Infrax Wijzigingen REG-premies 2017 Guido Claes, Infrax Samenvatting wijzigingen Voor residentiële sector Afbouwscenario voor een aantal premies voor individuele maatregelen (dakisolatie, glasvervanging, spouwmuurisolatie,

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN.

ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN. ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN. Renoveren loont: want door te investeren in uw woning, zorgt u ervoor dat u er voortaan energiezuiniger kan leven. En dat is goed voor het

Nadere informatie

Hervorming van de premies: inzetten op combinatie-maatregelen

Hervorming van de premies: inzetten op combinatie-maatregelen Premies vanaf 2017 De Vlaamse overheid en meerderee sectororganisaties hebben een Renovatiepact afgesloten. Hiermee wordt vooropgesteld om tegen 2050 elkee woning even energiezuinig te maken als een nieuwbouwwoning

Nadere informatie

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen?

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen? Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2016 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN!

SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN! BENOveren: SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN! Wat is BENOveren? BENOveren? Dat is nog beter renoveren. Met oog voor je budget, je wooncomfort en de energieprestaties van je huis. Pak je hele woning aan,

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei Vanden Eeckhoudtstraat 11 1500 Halle 02/361 50 91 Pastorijstraat 21-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Gemeentehuis)

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Premies en voordelen Hooglede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke vrijdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Hooglede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558

Premies en voordelen Hooglede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke vrijdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Hooglede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Premies en voordelen Hooglede Zitdag Woondienst: elke vrijdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Hooglede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Inhoud Premies Infrax Energie... 1 Dak- en zoldervloerisolatie...

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2017

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2017 Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2017 Intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei A. Demaeghtlaan 30 1500 Halle (Sociaal Huis) 02/361 16 16 Fabriekstraat 1B-1601 Sint-Pieters-Leeuw

Nadere informatie

editie januari Interessante weblinks 12

editie januari Interessante weblinks 12 Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2017 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Premies en voordelen Moorslede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke dinsdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Moorslede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558

Premies en voordelen Moorslede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke dinsdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Moorslede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Premies en voordelen Moorslede Zitdag Woondienst: elke dinsdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Moorslede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Inhoud Premies Eandis... 1 Dak- en zoldervloerisolatie... 1

Nadere informatie

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015 Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van werken die in aanmerking komen voor de energielening: 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 4 - juli/augustus 2017 WEEGT DE HUUR OOK OP JOUW BUDGET? SCHRIJF JE

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016 Huisvestingspremies - uitgave april 2016 Dakwerken (geen isolatie) Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Voor eigenaars, huurders & verhuurders

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR Wooninfopunt Tel. 0497 11

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot Renovatiepremie besluit van de Vlaamse regering: 02 03 2007 ministerieel besluit: 09 03 2007 vanaf 26 3 2007 tot 30 11 2014 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux Vooraf De renovatiepremie is afgeschaft

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Nieuwe beglazing met

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Info-avond Merelbeke 8 mei 2017 Overzicht 1. Een korte voorstelling 2. Inleiding 3. Uw voordeel 4. Contact 5. Vragen? 1 1.Een korte voorstelling 2. Inleiding Een

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR Wooninfopunt Tel. 0497 11

Nadere informatie

INFOAVOND VOOR VERHUURDERS

INFOAVOND VOOR VERHUURDERS INFOAVOND VOOR VERHUURDERS WERKINGSGEBIED Langemark-Poelkapelle 3.181 huishoudens 7.940 inwoners Zonnebeke 4.929 huishoudens 12.415 inwoners Totaal: 8.110 huishoudens 20.355 inwoners 80% bewoond door eigenaar

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... 05/ 2016 Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

De Vlaamse energielening

De Vlaamse energielening De Vlaamse energielening SVKA verhuurdersevent, 9 november 2017 Even voorstellen AG Energiebesparingsfonds Antwerpen Missie: - het particulier energieverbruik in Antwerpen duurzaam verminderen - specifiek

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie www.batiportaal.be 1 Inhoudstafel Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie 3 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? 3 Wie kan de Vlaamse

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit AANVRAAGFORMULIER Vlaamse Energielening Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr. Mevr. Naam Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats Identiteitskaartnr. Rijksregisternr. - -.. -. Geboortedatum

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

Installatie-eisen bij renovaties

Installatie-eisen bij renovaties Installatie-eisen bij renovaties Vlaams Energieagentschap Geert Flipts Premies ondertussen verlengd tot 31/12/2016. Energiebesparende investeringen in Vlaanderen Premies via netbeheerder (woningen) 2007

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 29/01/2013 Versie dd. 29/01/2013 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie Vlaamse renovatiepremie Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie... 2 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie?... 2 Wie kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?...

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Renovatiepremie (Vlaams Gewest) Achter de Hoven 69 2230 Herselt Tel: 014 / 540 430 GSM: 0476 / 550 430 BTW: BE-0880347848 Registratienr: 02 26 10 Erk.nr FodBin: 20 1582 10 KBC: 733-0340703-69 www.sensec.be Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen -

Nadere informatie

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting De drie bedragcategorieën voor de energiepremies Energiepremies 2014 A - basispremie: voor alle types aanvragers B - premie "gemiddeld inkomen": voor gezinnen met een inkomen tussen 30.000/jaar en 60.000/jaar

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: - Woning > 25 jaar - Werken uitgevoerd door 1.250 Verbeteringspremie - Draagstructuur

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie