BESCHRIJVEND LASTENBOEK NV ALBAT EN PARTNERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVEND LASTENBOEK NV ALBAT EN PARTNERS"

Transcriptie

1 BESCHRIJVEND LASTENBOEK NV ALBAT EN PARTNERS Geo Verbancklaan Gent Tel. 09/ Gsm. 0475/ Onderwerp : bouwen van 7 woningen Ligging : Remi Baertlaan (loten 01 tot 07) 8793 Sint-Eloois-Vijve Kadaster : Waregem, 6de Afdeling Sectie A nrs. 0201C en 0200F4 Architect : Architect WouterTaelman At2 architecten S. Van De Veldestraat 32 B 9630 Sint-Maria-Latem tel. 055/ Ingenieur : ir. Servaas De Munnynck Bvba De Munnynck Servaas Sluizenkenstraat Gent tel. 09/ Lot : Kopers :

2 Wat biedt Albat en Partners meer dan andere bouwfirma s? Met het uitgebreide en gedetailleerde lastenboek wenst nv Albat en Partners zich open en duidelijk op te stellen naar de potentiële kopers. Hieronder vindt u alvast een korte samenvattingen van de sterke punten van het project. kleinschalig project van 7 energiezuinige woningen in het centrum van Sint-Eloois-Vijve vlotte bereikbaarheid van het centrum van Waregem, het station, de belangrijkste invalswegen en autosnelweg in de directe omgeving van ziekenhuis en andere tewerkstelling bijzonder ruime woningen met bad- en douchekamer ruime garage met voldoende plaats voor berging en fietsen exclusieve architectuur doorgedreven thermische en akoestische isolatie pomp voor regenwater in regenput i.p.v. garage kwaliteitsschrijnwerk, zowel binnen als buiten aluminium schrijnwerk met gecertificeerde inbraakwerende vleugeloverdekkende voordeur (Présence) Sectionaalpoorten van Idem met motorisatie trappen in beton ruime slaapkamers opvang van regenwater voor gebruik in toiletten balansventilatie met warmteterugwinning (systeem D) klassiek pleisterwerk op muren en plafonds exclusieve maatwerkkeuken met veel bergruimte met SIEMENS toestellen topkwaliteit toevoer- en afvoerleidingen van sanitair (Geberit en Mepla) hoogwaardig sanitair met ondermeer hangtoiletten verwarmingstoestel met groter debiet warm water designconvectoren Jaga Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 2

3 A. Werfinstallatie A.1 Algemeen Voor de aanvang der werken zullen volgende voorbereidingen getroffen worden : - bouwvergunning De bouwvergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen op 01/06/2011. (dossier B/2011/52). Bij de ondertekening van de overeenkomst wordt een kopie van de vergunning en de goedgekeurde plannen overhandigd aan de kopers. - grondsondering Een grondsondering werd uitgevoerd door bvba Lippens Jan, Oude Waalstraat 294 te 9870 Zulte, dat tevens een funderingsadvies bezorgd heeft. De kosten voor dit onderzoek zijn inbegrepen in de prijs. - grondanalyse Door het aanzienlijke grondverzet wordt voorafgaandelijk aan het verwijderen van de overtollige grond een grondanalyse uitgevoerd door een daartoe erkend studiebureel. - stabiliteitsstudie Op basis van de plannen en het resultaat van het grondonderzoek wordt een stabiliteitsstudie uitgewerkt door de verantwoordelijke ingenieur. Met het oog een beter zicht te hebben op de grondsamenstelling en de draagkracht ervan, werd tevens in aanwezigheid van architect en ingenieur een bouwput van een tweetal meter diepte Uitgegraven. De gegevens ervan worden verwerkt in de uitvoeringsplannen. - opmeting en afpaling De juiste en ondubbelzinnige ligging van het bouwperceel moet bepaald zijn en aangeduid worden op het terrein. Teneinde alle eigendomsbetwistingen uit te sluiten en de exacte oppervlakte van elke kavel te kennen moet deze opmeting door een beëdigd landmeter uitgevoerd worden. De kosten voor de opmeting en afpaling zijn ten laste van de kopers. A.2 Werfinrichting en voorbereiding terrein De werfinrichting en de voorbereiding van het terrein zijn inbegrepen in de prijs. Daarin zitten vervat : - Voorziening water en elektriciteit tot de woningen zich in de afwerkingfase bevinden - rooien van bomen en verwijderen van overtollige beplating - Toegankelijk maken van het terrein. Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 3

4 - Plaatsen van een publiciteitsbord. Het vrijgemaakte terrein moet minimaal de oppervlakte van de woning zijn, vermeerderd met een voldoende brede strook aan de zijkanten om vlot te kunnen werken. A.3 Inplanting De inplanting van het gebouw op het terrein en de bepaling van de nulpas wordt samen met de architect uitgezet. De bevoegde diensten (Technische dienst Waregem en Stedenbouw) worden op de hoogte gebracht van de start der werken. A.4 Afvalcontainer Een afvalcontainer voor de verwijdering van het bouwafval is in de aannemingsprijs inbegrepen. B. Grondwerken B.1 Afgraven teelaarde De zuivere teelaarde zal opzij gelegd worden voor latere aanwending. B.2 Grond- en aanvullingswerken De grond die vrijkomt bij de uitgravingen van de kelders wordt gedeeltelijk afgevoerd en gedeeltelijk gebruikt voor de aanvullingen nadien rondom de woningen. Er zijn geen verrekeningen van deze werken ten laste van de kopers. C. Ruwbouwwerken C.1 Funderingen Het funderingssysteem wordt bepaald door de verantwoordelijke ingenieur in samenspraak met de firma die instaat voor de grondsondering en die tevens een funderingsadvies opmaakt. Er worden geen hoeveelheden in meer in rekening gebracht aan de kopers. C.2 Aardingslus Onder de funderingen van de buitenwanden wordt een aardingsgeleider in koperdraad geplaatst die bovenkomt op de plaats waar later de elektriciteitsmeters zullen geplaatst worden. C.3 Funderingsplaat in gewapend beton Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 4

5 De ondervloer wordt uitgevoerd in bewapende beton waarvan de hoeveelheid staal uitgerekend wordt door de verantwoordelijke ingenieur. Eronder wordt een folie geplaatst tegen opstijgend vocht en ter vrijwaring van de betonkwaliteit. C.4 Wachtbuizen en riolering De nodige wachtbuizen voor het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van de leverende maatschappijen. Om de leidingen van gas/water/electriciteit/telelefoon/distributie binnen te brengen wordt gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor ontworpen aansluitbocht. Het dubbele rioleringsnetwerk (vuile waters en hemelwater) wordt uitgevoerd volgens de plannen in harde PVC-buizen van eerste keus. C.5 Toezichtsputten in PVC Geprefabriceerde toezichtsputten uit PVC met enkele controlekamer en PVC deksel zijn voorzien. Het deksel is niet berekend op belasting door vervoer. C.6 Siphonput in PVC De geprefabriceerde reukafsluiter bestaat uit twee kamers die gescheiden worden door een schot. Opnieuw is er een PVC-deksel voorzien dat niet bestand is op zware belasting. C.7 Regenwaterput L. Het hemelwater wordt opgevangen via aparte leidingen naar een betonnen regenwaterput van liter. C.8 Welfsels als verdiepings-draagvloeren Zowel alle verdiepingen waar de plafonds bepleisterd worden, zijn welfsels met een ruwe onderzijde voorzien. Welfsels met een gladde onderzijde worden gebruikt boven de garage. Bovenop de geprefabriceerde welfsels wordt een druklaag aangebracht. De wapening van de welfsels en eventueel van de druklaag zijn in functie van de overspanning en de voorziene gebruikslast. C.9 Gevelsteen De buitengevels worden uitgevoerd in handvormsteen van het merk Vande Moortel, type Mono 812. Het metselwerk wordt in halfsteensverband gemetst, om later te voegen. C.10 Spouwisolatie Voor de spouwisolatie wordt geopteerd voor een gedeeltelijke spouwvulling. De isolatie wordt door middel van aangepaste spouwhaken en kunststof vastgezet tegen het binnenspouwblad. De isolatie bestaat uit polyurethaanplaten van 6 cm dikte met tand- en groef kliksysteem langs 4 zijden. De platen zijn voorzien van een aluminiumbekleding voor extra reflectie. Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 5

6 C.11 Voegwerken Het voegwerk wordt uitgevoerd met droge voegmortel en platte voeg door gespecialiseerde vaklui. De kleur wordt gekozen in harmonie met de gebruikte gevelsteen. Beschadigingen aan het metselwerk worden hersteld vooraleer met het voegen begonnen wordt. De gevels worden stuk voor stuk afgewerkt zodat de grootst mogelijke homogeniteit in uitzicht gewaarborgd kan worden. C.12 Dorpels Onder de ramen en de garagepoort wordt een arduindorpel voorzien. De dorpels hebben een dikte van 5 cm en een diepte van 20 of 40 cm naargelang de toepassing. Alle dorpels behalve die onder de garagepoort steken 5 cm uit de gevel uit en zijn voorzien van een regendrupgleuf. C.13 Opgaand metselwerk Alle wanden worden recht en vlak uitgevoerd in snelbouwbakstenen van gebakken aarde om een eenlaagse bezetting toe te laten. Indien de weersomstandigheden dit toelaten zal het metselwerk op de gelijkvloerse verdieping uitgevoerd worden in betonstenen die twee mooie kanten hebben. De dikte van de muren wordt voorzien in functie van de belasting ervan. (9 cm of 14 cm ingeval van belaste muren). In binnen- en buitenmuren worden de nodige dichtingen geplaatst tegen opstijgend vocht. Om een solide en stabiele constructie te garanderen zijn de nodige balken, lintelen en stalen structuurelementen voorzien. Het zichtbaar blijvend metselwerk in garage wordt meegaand gevoegd. Er zal geopteerd worden voor EPB-aanvaarde koudebrugoplossingen waarbij de aanzet van de muren zal uitgevoerd worden met isolerende platen. C.14 Geluidsisolatie De flankerende geluidsoverdracht wordt gereduceerd volgens het massa-veer-massa systeem waardoor een relatief lichte en performante akoestische oplossing wordt gekomen. Volgende maatregelen werden in overleg met de ingenieur stabiliteit, de ingenieur akoestiek en trillingen en de ruwbouwaannemer uitgewerkt : Om storende geluiden van buren tegen te gaan, wordt een mat van 4 cm (type Partywall) tussen de scheidingsmuren van de woningen geplaatst. Er zal getracht worden deze soepele mat door te laten lopen ter hoogte van de gewelven maar indien dit te veel moeilijkheden meebrengt kan deze ook plaatselijk vervangen worden door een harde thermische isolatie zoals voorzien in de speciale brochure van Wienerberger. Het onderdak, de gordingen en de pannelatten worden onderbroken ter hoogte van de spouw. Langs de bovenrand van de muur wordt een keper geplaatst, de voeg tussen keper en baksteenwand wordt zorgvuldig afgekit. Een minerale wolmat wordt hoger aangebracht tussen de panlatten schrijlings over de gemene muur. Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 6

7 De trappen worden niet in hout uitgevoerd maar wel in beton hetgeen lawaaihinder, zowel binnen de woning als naar buren, uiterst gunstig beïnvloedt. Tussen de spanten van het dak worden 18 cm dikke spijkerflensdekens geplaatst. De muurspouwen worden geïsoleerd met 6 cm PUR. Er wordt geen hinderlijke regenwaterpomp in de garage geplaatst maar deze wordt in de regenwaterput voorzien. C.15 Gewapend beton Balken, kolommen en trappen worden gestort in gewapend beton. De afmetingen, het gebruikte beton en de wapening worden bepaald door de betoningenieur. D. Dakconstructie D.1 Dakconstructie De dakconstructie wordt uitgevoerd in gedrenkte Europese Oregon. Het timmerwerk wordt zodanig aan de ruwbouw verankerd dat geen verschuivingen kunnen optreden onder de inwerking van statische of door de wind veroorzaakte krachten. Daarvoor zijn in het metselwerk en de betonconstructie de nodige voorzieningen getroffen. De dakspanten staan op 45 cm uit elkaar. D.2 Dakrandoversteken en oversteken aan luifels De dakrandoversteken en de oversteken aan de luifels worden afgewerkt met ceder - planchetten. Aan de voorzijde is een massieve meranti stormplank bevestigd. D.3 Isolatie De isolatie van het zadeldak wordt uitgevoerd met spijkerflensdekens van 18 cm dikte die tussen de houten spanten geplaatst worden. De isolatie van de platte daken is voorzien met 12 cm dikke PIR platen. E. Dakbedekking E.1 Dakbedekking - Onderdak - Schouwaansluitingen Op het onderdak dat uitgevoerd wordt in een waterdichte en dampdoorlatende onderdakfolie uit polypropyleen (Koramicfleece), komt een dakbedekking geplaatst in pannen, nokpannen en noordboompannen van het type Migeon Actua pan antracit mat van Koramic. Waar nodig zullen loden slabben gebruikt worden voor een perfecte verdichting. Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 7

8 E.2 Platte daken De platte daken worden verdicht met PVC dakverdichtingsbanen, afgeschermd met een laag grind. E.3 Dakgoten en Afleiders Er worden hanggoten in zink van 0,8 mm dikte voorzien. Het betreft een vierkant model dat gemonteerd wordt op verzinkte goothaken die om de 45 cm geplaatst worden. Ook de afleiders 80/80 worden in zink (0,8 mm dikte) uitgevoerd. F. Buitenschrijnwerk F.1 Buitenschrijnwerk Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in alu-profielen van het merk Sapa (vroegere RC systems) type Avantis 70 met dubbele beglazing (k-waarde 1,1 W/m2 C). De profielen hebben een grijze tint (ral 7021). De vleugeloverdekkende voordeuren zijn gecertificeerde inbraakwerende deuren met aan de buitenzijde een inox trekker met een handelswaarde van 125 euro. (Présence deuren). Onderaan bevindt zich een automatische tochtafsluiter. De openingswijze en de zin van de bewegingsrichting worden uitgevoerd zoals vermeld op plan. De bepleistering van de wanden loopt door tot aan de ramen of deur. Na de voegwerken wordt de opening tussen de gevelsteen en het raam opgespoten met een blijvend elastische kit. F.2 Garagepoort Geïsoleerde sectionaalpoort opgebouwd uit dubbelwandige gegalvaniseerde stalen panelen van 0,6 mm dikte, waartussen polyurethaanschuim aangebracht is. De panelen hebben een gladde uitvoering. Flexibele rubberen dichtingen rondom zorgen voor een perfecte afdichting. (Idem garagepoort) Kleur : grijs ral 7021 De gemotoriseerde bediening is standaard inbegrepen. F.3 Dakvensters In elke woning zijn er twee veluxramen GGL S (114 cm x 118 cm) ) voorzien. F.4 Gevelbekleding in houten beplanking De woningen op de loten 2 en 3 worden uitgevoerd met een horizontale houten beplanking in Ceder om natuurlijk te vergrijzen. G. Bevloeringen G.1 Thermische vloerisolatie Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 8

9 Over de ganse oppervlakte van de gelijkvloers wordt een isolerende uitvullingslaag (type polyurethaan) van minimaal 5 cm geplaatst. G.2 Chape De chape wordt geplaatst op de isolerende uitvullingslaag of rechtstreeks op de draagvloer op de verdiepingen. Er worden randstroken en eventueel wapeningsnetten in de chape voorzien teneinde het uitzetten van de vloer toe te laten en barsten of spanningen te vermijden. G.3 Tegelvloeren en wandtegels De vloertegels worden gelijmd op de chape of rechtstreeks in de chape gelegd op de gelijkvloerse verdieping. Na voldoende verharding worden de voegen ingewassen met een fijne zandcementmortel. De vloeren en wandtegels worden gekozen in een door nv Albat en Partners aangeduide speciaalzaak waar zij over de normaal gangbare handelskortingen beschikt. Indien geopteerd wordt voor duurdere vloeren of wandtegels, natuursteen of een plaatsing met een hogere moeilijkheidsgraad, wordt een prijsverrekening uitgevoerd. Ditzelfde geldt voor de plaatsing van natuursteen op een chape met witte cement. Standaard zijn volgende eenheidsprijzen exclusief BTW en plaatsing voorzien : vloeren in inkom, traphal, toilet, keuken, berging, eetplaats en zithoek : 30 euro/m 2 plinten : 8 euro/m vloeren in slaapkamers : niet voorzien vloeren in badkamer en douchekamer boven: 25 euro/ m 2 wandtegels in badkamer en douchekamer : samen 15 m2 x 23 euro/ m 2 vloeren op gelijkvloers in wasplaats en garage : 15 euro/ m 2 plinten : 6 euro/m G.4 Trapafwerking De traptredes worden naar keuze van de aannemer bekleed met eik of een zachte bekleding. G.5 Zolderruimte De zolderruimte wordt afgewerkt met een chape. Er is geen verdere bevloering voorzien. G.6 Tussendeurdorpels Er zijn geen tussendorpels voorzien onder de deuren. H. Pleisterwerken H.1 Pleisterwerken Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 9

10 De pleisterwerken worden vlak uitgevoerd, zowel op de muren als op de zolderingen. (dus geen spuitplamuur op welfsels). Gegalvaniseerde hoekijzers worden aangewend ter bescherming van de buitenhoeken. Er worden geen pleisterwerken voorzien in de garage waar het snelbouwmetselwerk meegaand opgevoegd wordt. De dagkanten van de ramen en deuren worden volledig rondom uitgepleisterd. De zolderruimte wordt volledig uitgepleisterd, deels met gyplatplaten onder de kapconstructie. Op plaatsen waar er risico bestaat dat het pleisterwerk in contact kan komen met het pleisterwerk worden Kerdi-matten geplaatst. (boven bad en douches) I. Binnenschrijnwerk Het lot binnenschrijnwerk omvat volgende werken : I.1 Schilderdeuren De deuren zijn voorzien volgens de aanduidingen op de plannen, zowel wat het aantal als de draairichting betreft. Het betreft tubespaan schilderdeuren van eerste kwaliteit met inbegrip van argenta scharnieren en inox deurkruk. Conform de EPB-normering worden de deurgehelen geplaatst met een voeg onderaan die voldoende luchtdebiet mogelijk maakt tussen de verschillende lokalen. De afkasting is vervaardigd uit waterbestendige MDF. In tegenstelling tot de plannen is er een schuifdeur voorzien tussen living en inkomhal. De deur van de garage wordt voorzien van een speciale borstel onderaan om de hinder door geuren en schadelijke (uitlaat-) gassen tegen te gaan. I.2 Trap De trappen worden in beton uitgevoerd en afgewerkt met een eiken bekleding ofwel met een zachte bekleding. J. Elektriciteit De installatie wordt uitgevoerd in diverse stroomkringen om een gelijkmatig verdeelde elektriciteitsbelasting te bekomen. Zij is van het ingewerkte type, behoudens in de garage waar de leidingen, schakelaars, stopcontacten en lichtpunten in opbouw zijn. De levering en plaatsing van de tellerkast door de elektriciën en de aansluitingskosten aangerekend door de elektriciteitsmaatschappij worden apart doorgerekend aan de koper. Voor de ingebruikname wordt de ganse installatie gecontroleerd door een erkend keuringsmechanisme. J.1 Standaard elektriciteitsvoorziening : gelijkvloers : garage : 1 lichtpunt bediend vanop 2 plaatsen Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 10

11 1 zekeringskast 1 stopcontact 2 stopcontacten onder zekeringkast berging en wasplaats : 1 lichtpunt bediend vanop 2 plaatsen 1 stopcontact voor apart toestel 1 stopcontact voor apart toestel 1 aansluiting voor cv 1 stopcontact inkomhal : 1 lichtpunt bediend vanop 2 plaatsen 1 stopcontact 1 beldrukknop 1 bel traphal 1 verdieping : 1 lichtpunt bediend vanop 2 plaatsen (gvl eerste) wc 1 lichtpunt bediend vanop één plaats eetplaats : 1 lichtpunten bediend van op 2 plaatsen 3 stopcontacten waarvan 3 enkelvoudig 1 leiding voor thermostaat zithoek : 1 lichtpunten bediend van op 2 plaatsen 5 stopcontacten waarvan 1 viervoudig en 1 enkelvoudig 1 aansluiting telefoon 1 aansluiting tv-distributie keuken : 1 lichtpunt bediend vanop 1 plaats 1 lichtpunt onder keukenhangkasten bediend vanop 1 plaats 5 stopcontacten boven werkblad waarvan 2 tweevoudig en 1 enkelvoudig 2 stopcontacten in te werken in keukeneiland 1 stopcontact voor dampkap 1 stopcontact voor frigo 1 stopcontact voor vaatwas 1 aansluiting voor oven 1 aansluiting voor kookplaat terras : 1 stopcontact aan achtergevel (opbouw) 1 lichtpunt buiten bediend vanop 1 plaats eerste verdieping : Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 11

12 wc 1 lichtpunt bediend vanop één plaats traphal : 1 lichtpunt bediend vanop twee plaatsen (1 ste en 2 de ) slaapkamer 1 tot 3 : 1 lichtpunt bediend vanop 2 plaatsen 3 stopcontacten waarvan 3 enkelvoudig badkamer : 1 lichtpunt bediend van op 1 plaats 1 lichtpunt boven wastafel bediend van op 1 plaats 1 stopcontact aan wastafel waarvan 1 tweevoudig 1 equipotentiale verbinding voor bad douchecel : 1 lichtpunt bediend van op 1 plaats 1 stopcontact aan wastafel zolderverdieping : 1 lichtpunt bediend vanop één plaats 1 aansluiting voor ventilatiesysteem 1 stopcontact J.2 Algemeen De zekeringkast is voorzien in de garage. Ze is van het merk Hager, Model Vega 54. De zekeringen zijn automatisch. Alle schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko model Original, kleur cream. De opbouw installatie wordt uitgevoerd met Hydro 55 van Niko. K. Centrale verwarming De verwarmingsketel op gas wordt in de bijkeuken geïnstalleerd. De installatie voldoet aan de algemene voorschriften voor de uitvoering van privébouwwerken. K.1 Gewaarborgde temperaturen Volgende binnentemperaturen worden gegarandeerd bij een buitentemperatuur van -10 C. living en eetplaats : 22 C keuken : 22 C badkamer : 24 C slaapkamers : 20 C Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 12

13 inkom en nachthal : 18 C K.2 Ketel en onderdelen ketel : condensatie-gaswandketel van het gesloten type, voor zowel verwarming als sanitair warm water, type Renova Bulex Thermacondens F30/35B met een vermogen van 35 KW voor sanitair water met een debiet van 20,5 liter per minuut. radiatoren : De designconvectoren zijn van het type Jaga Linea Thermostatische kranen op alle convectoren behalve in de living waar de hoofdthermostaat staat. leidingen : de kunststoffen leidingen zijn doorgetrokken tot aan de zolderverdieping zodat men de zolder later gemakkelijk kan inrichten. thermostaat : elektronische thermostaat Hager EK370 gasleiding : gasleiding in koper/vicubuis. schouw : dubbelwandige schouw met dakdoorvoer L. Sanitair L.1 Toevoer De toevoerleidingen worden uitgevoerd in Mepla. De leidingen worden geplaatst vanaf de teller tot aan : - alle sanitaire toestellen en spoeltafel in de keuken - de cv-installatie - de wasmachine - de uitgietbak - dubbele dienstkraan in de garage - gevelkraan L.2 Afvoer De afvoerleidingen worden uitgevoerd in Polyethyleen type Geberit. L.3 Regenwaterinstallatie Per woning is een regenwaterpomp voorzien die zich in de regenwaterput bevindt. L.4 Sanitaire toestellen Het sanitair wordt samen met de klant en in overleg met de loodgieter in een gespecialiseerd groothandel gekozen, waarna een individuele prijsofferte opgesteld wordt. Het standaard voorziene sanitair bestaat uit : Vestiaire : Hangtoilet ophangsysteem WC sanbloc Geberit Afdekplaat 2-toets Samba Geberit wit WC zitting D-code Duravit wit Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 13

14 Handenwasser : Handenwasser D-code Duravit cm wit Kraangat rechts Koudwaterkraan Nordica 46 mm Berging : Uitgietbak Delta Fims Dubbel dienstkraan Badkamer : Bad Bad Newform new fims + poten Automatische sleuting voor bad Geberit Eengreep mengkraan Douche : Tub acryl newform 90 x 90 Eengreep mengkraan voor douche Doucheset Unica C- croma Draaideur mistral zilver helder Kraanwerk meubel : Eengreepsmengkraan lavabo stick a.s. chroom Douchekamer : Douche : Tub acryl newform 90 x 90 Eengreep mengkraan voor douche Doucheset Unica C- croma Draaideur mistral zilver helder Lavabo : Lavabo d-code duravit 60 xm wit 1 greepmengkraan Fims concept E50 Nachthal : Hangtoilet ophangsysteem WC sanbloc Geberit Afdekplaat 2-toets Samba Geberit wit WC zitting D-code Duravit wit L.4 Badkamermeubel Het meubilair in de badkamer met bijhorende kraan wordt door de klant gekozen in een gespecialiseerde firma, hetgeen aanpassingen aan uw persoonlijke voorkeur toelaat. In bijlage is een plan van de standaardopstellingen gevoegd. M. Keukens M.1 Keukenmeubilair Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 14

15 Het keukenmeubilair en de apparaten worden samen met de klant gekozen bij een gespecialiseerde firma. De keukens hebben standaard een keukeneiland en drie kolomkasten en zijn van uitstekende kwaliteit en het beslag is van Blum. In bijlage is een plan van de standaardopstelling gevoegd. Afvalemmer, bestekindeling en deurremmers (Blumotion) zijn inbegrepen M.2 Elektrische apparaten in keuken Koelkast : SIEMENS KI24RV01, 122 cm Oven : SIEMENS HB 331 EO, multifunctie oven digitaal Kookplaat : SIEMENS ET651RF11E keramisch met tiptoetsen Dampkap : SIEMENS LI44930, telescopisch 90 cm Vaatwas : SIEMENS SE63E332EU full integreerbaar Spoelbak : FRANKE EFX 621 met 2 grote bakken Kraan : FRANKE Spider In de prijs van de elektrische apparaten zijn de recuperatiebijdragen inbegrepen. N. Ventilatie De woningen beschikken over een balansventilatiesysteem van het merk Stockair met warmteterugwinning. De verse lucht van buiten wordt eerst opgewarmd door de afgezogen lucht zodat men geen tocht in de woning ervaart. Geluiddempers zijn voorzien. Er wordt niet met de bijna onmogelijk te onderhouden flexibele leidingen gewerkt maar wel met ronde spiraalkanalen en met platte kanalen om in de betonvloer te verwerken. O. Oprit en tuinaanleg De omgevingswerken zitten niet in de aanneming vervat. P. Algemeen Niet voorzien zijn de schilderwerken, de afpaling en de aansluitingskosten en BTW. Ingeval van afwijkingen tussen de plannen en dit lastenboek, heeft dit laatste voorrang. Met de bedoeling een duidelijke omschrijving van de gebruikte materialen te geven worden soms merknamen vermeld. Teneinde te vermijden dat de promotor zich hierdoor in een zwakke onderhandelingspositie zou komen te bevinden, wordt overeengekomen dat de promotor zich het recht voorbehoudt elk merkproduct of materiaal, hierna vermeld, te vervangen door een ander product of materiaal van een gelijkwaardige kwaliteit. Opgemaakt te Gent, op 24/08/2011 Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 15

VERKOOPSLASTENBOEK APPARTEMENTENCOMPLEX MOESKROENSTRAAT

VERKOOPSLASTENBOEK APPARTEMENTENCOMPLEX MOESKROENSTRAAT VERKOOPSLASTENBOEK APPARTEMENTENCOMPLEX MOESKROENSTRAAT MOESKROENSTRAAT 463 REKKEM 6 APPARTEMENTEN MET GARAGES Een realisatie van PROMOTOR EN TEVENS BOUWHEER Bouwonderneming Ghyselinck BVBA Ghyselinck

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be info@a2m-woningbouw.be VOORBESCHOUWING Kies je eigen stijl in samenwerking

Nadere informatie

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a.

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bredestraat 2 A tel : 015 / 73 02 18 2220 Heist-op-den-Berg mail : luvatri@skynet.be 1/01/2015 LASTENBOEK GB algemeen DEEL A : ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Doel en aard van

Nadere informatie

LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke

LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO Voorstraat 47 - Kaprijke Architect : A³ Architect Jurgen Van Durme Nieuwstraat 10/12 B-9230 Wetteren jurgenvandurme@skynet.be Opdrachtgever : Komito Kaprijke bvba Sackweg

Nadere informatie

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a.

Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bouwonderneming LUVATRI b.v.b.a. Bredestraat 2 A tel : 015 / 73 02 18 2220 Heist-op-den-Berg mail : luvatri@skynet.be 1/01/2015 SERIE ECONOMIC LASTENBOEK HOB 061 DEEL A : ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Doel en

Nadere informatie

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat 23 8800 ROESELARE 051 26 36 86 info@lapeirre.be www.lapeirre.be Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF

BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF LIGGING: Gontrode heirweg 130 9820 MELLE ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam ARCHITECT: ARCAS Natiënlaan 75/A 8300 KNOKKE -HEIST tel. 050/620.300 fax 050/620 400

Nadere informatie

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt ALGEMENE BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN AFWERKINGEN ALGEMEEN Alle materialen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. De constructie is stevig opgevat en er

Nadere informatie

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt ALGEMENE BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN AFWERKINGEN ALGEMEEN Alle materialen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. De constructie is stevig opgevat en er

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN 1 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN Bouwen van een appartementencomplex van 17 appartementen en 1 handelsruimte met 20 bergingen en 33 ondergrondse

Nadere informatie

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43 LASTENBOEK VERKOOP Pagina 1 van 43 INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur

OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5... Bouwadviseur. OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 2 / 22 WOONPROJECT Het woonproject is doordacht ontwikkeld door de architect samen

Nadere informatie

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK 2.6.4/ 01501-09/Arthème/an RESIDENTIE ARTHÈME Appartementen te Zaventem 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE

Nadere informatie

OVERPELT, KAPELSTRAAT

OVERPELT, KAPELSTRAAT Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 1 / 18 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 PROJECT NESTAS 2 VERKOOPSOFFERTE WONING Dhr. & Mevr.... Bouwadviseur. Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT

Nadere informatie

IZABELLAPOLDER BESCHRIJVING DER WERKEN. Kalfstraat / Kalvekeetdijk 8300 Knokke Heist

IZABELLAPOLDER BESCHRIJVING DER WERKEN. Kalfstraat / Kalvekeetdijk 8300 Knokke Heist IZABELLAPOLDER BESCHRIJVING DER WERKEN Kalfstraat / Kalvekeetdijk 8300 Knokke Heist Bouwheer: G-label Project Algemene aannemer: Nv Deblaere Architect: Xavier Donck Verkoop: Agence Pallen Alle prijzen

Nadere informatie

Ter Leuvert. Inhoud LASTENBOEK. RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE TER LEUVERT. De Coninck nv

Ter Leuvert. Inhoud LASTENBOEK. RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE TER LEUVERT. De Coninck nv RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL Ter Ter Leuvert LASTENBOEK Inhoud 1 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVEND LASTENBOEK 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVING DER WERKEN EN MATERIALEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING ARTIKEL 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN INPLANTING EN INRICHTEN VAN WERF De perceelstenen

Nadere informatie

Residentie Maïté. beknopt beschrijvend lastenboek 4 de verdieping residentie Maïté. ligging Strandlaan 268-270 8670 St.-Idesbald (Koksijde)

Residentie Maïté. beknopt beschrijvend lastenboek 4 de verdieping residentie Maïté. ligging Strandlaan 268-270 8670 St.-Idesbald (Koksijde) Residentie Maïté ligging Strandlaan 268-270 8670 St.-Idesbald (Koksijde) architectuur binnenarchitectuur basisakte architect Jean-Pierre Taelman Hekers 50 9052 Zwijnaarde tel. 09/ 222 45 12 architect Yvan

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

Project Asse-Bergestraat 5 Eigentijdse woningen Loten 6-7-8-9-10

Project Asse-Bergestraat 5 Eigentijdse woningen Loten 6-7-8-9-10 BESCHRIJVING DER WERKEN Project Asse-Bergestraat 5 Eigentijdse woningen Loten 6-7-8-9-10 LIGGING: Bergestraat 1730 Asse ALGEMENE AANNEMER: Bik Woningen (Groep Huyzentruyt nv) ARCHITECT: Stef Van den Haute

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN In verschillende gemeenten is Durobouw gestart met de bouw van gezinswoningen ( in halfopen, open of gesloten bebouwing ) en appartementen. De projecten worden opgetrokken

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke 1/24 DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke BOUWHEER: PROMOTOR HARBO BVBA Gentsesteenweg 71 8530 Harelbeke ARCHITECT ARCHITECTENBURO

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen LIGGING: Kolveniersstraat 1853 Strombeek-Bever (Grimbergen) ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam (Groep Huyzentruyt nv) ARCHITECT: Studiebureau

Nadere informatie

TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80

TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80 Project Hof Van Riemen Heist-op-den-Berg TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80 LASTENBOEK versie 3 : verhoogde standing-finale keuzes reeds gemaakt. Dit lastenboek is bindend voor : VOORAFGAANDELIJKE OPMERKING

Nadere informatie

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK

AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM Appartementen te WEZEMAAL LASTENBOEK LASTENBOEK RESIDENTIE AVANIUM 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke

Nadere informatie

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles.

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. EVERGEM - ERTVELDE / Lot 1-2 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. Bouwonderneming Arnou - Gentstraat 68 bus 1 - Tel. 09 386 43 11 - Fax 09 386 93 34 - info@arnou.be - www.arnou.be

Nadere informatie

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW TECHNISCHE OMSCHRIJVING BELGIË LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV CONTACT GSM CONFORM EPB - REGELGEVING E MAIL VERSIE OFFERTE GEBASEERD OP HET SCHETSONTWERP IN BIJLAGE WEBSITE

Nadere informatie