Samen. werken. Jaarbeeld Sterke. Schakels. Veilig. thuis. Zelfstandig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen. werken. Jaarbeeld 2013. Sterke. Schakels. Veilig. thuis. Zelfstandig"

Transcriptie

1 Jaarbeeld 2013 Veilig thuis Sterke Schakels Samen werken Zelfstandig Wonen

2 Inhoud Rinze Bakker (op de foto met zijn begeleider Timo Hurkmans) is blij met zijn huis. Na een periode van dakloosheid woont Rinze weer zelfstandig dankzij Housing First. Lees meer over Housing First op pagina 12. veilig thuis 4 Samenwerken 8 weer actief 10 zelfstandig wonen 12 medezeggenschap 16 Innovatiekracht 18

3 Sterke schakels Voorwoord RvB Deze tijd vraagt om sterke schakels en krachtige coalities. We moeten elkaar steeds sneller en vaker weten te vinden om tot het best mogelijke resultaat te komen: cliënten die weer zelfstandig wonen en hun rol oppakken in de samenleving. Door vanuit één zorgvisie en een krachtgerichte basismethodiek te gaan werken, zijn onze teams en afdelingen nu sterker met elkaar verbonden dan voorheen. We hebben de contacten met samenwerkingspartners geïntensiveerd en uitgebreid om het maatschappelijke vangnet te versterken en de mazen in het vangnet te dichten. Het resultaat van deze sterke schakels is dat we onze prestatieafspraken ruimschoots hebben gehaald. Neos heeft intern een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt: alle afdelingen zijn vanuit de methodiek Krachtwerk gaan werken. Het was in het begin voor iedereen wel even wennen, ook voor onze cliënten. Maar vanuit deze nieuwe en wetenschappelijk onderbouwde methode, zijn we wel in staat gebleken om meer cliënten een nieuw perspectief te bieden dan voorgaande jaren. In de vorm van werk, maatschappelijke activiteiten en een eigen woning waar cliënten weer zelfstandig wonen. Behalve Krachtwerk heeft ook de intensieve samenwerking met onze partners daar een belangrijke rol in gespeeld. Zo hebben we met het Leger des Heils, GGzE en woningcorporaties de succesvolle woonvorm Housing First ontwikkeld en uitgevoerd. Door eerst een woning te bieden en dan pas andere problemen aan te pakken, slagen we er in om met zorgmijdende cliënten te bouwen aan een nieuw perspectief. Dat er nauwelijks cliënten uitvallen, is mede te danken aan persoonlijke inspanningen van de trajectbegeleiders en de korte lijnen tussen betrokken organisaties waardoor we elkaar makkelijk vinden en snel kunnen schakelen. Voor iedereen in het samenwerkingsverband geldt dat we de eigenheid van de cliëntengroep respecteren. Zo plaveien we ook voor hen de weg voor een terugkeer naar de maatschappij. Het bieden van nieuw perspectief, vraagt ook om een open blik naar de samenleving. Door onze cliënten weer een gezicht en een stem te geven, willen we vooroordelen doorbreken. Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe theaterproductie van de Straatmonologen, waarbij cliënten op een buitengewone manier laten zien wie ze zijn en hoe de situatie waar ze in zitten iedereen kan overkomen. En door cliënten actief te betrekken bij medezeggenschap in de organisatie, bereiden we ze voor op een actieve rol in de samenleving. We zijn ons er van bewust dat we onszelf moeten blijven verbeteren en vernieuwen. Daarom hebben we onze contacten met het onderwijsveld het afgelopen jaar versterkt. We dragen actief bij aan de beroepsontwikkeling en het stagebeleid van hbo- en mbo-studenten van de Fontys Hogeschool Sociale Studies en het Summa College (ROC). Begin vorig jaar werd met deze onderwijspartners een gezamenlijke werkconferentie georganiseerd samen met het Radboudumc over beroepsinnovatie en onderzoeksresultaten op het gebied van herstelgerichte zorg, eigen kracht, burgerschap en participatie. Behalve om sterke schakels vraagt deze tijd ook om een sterke positionering. Veranderingen in de AWBZ, de Wmo en de nieuwe Participatiewet dwingen ons meer dan ooit om duidelijk te maken waar onze toegevoegde waarde zit. In onze nieuwe koers kiezen we de komende jaren voor de kracht van verbinden en samenwerking met huisartsen en sociale wijkteams om er voor te zorgen dat er niemand onnodig op staat terechtkomt. We hebben de overtuiging dat we door krachtige coalities elkaar verder kunnen versterken omdat kwetsbare burgers daar belang bij hebben. Pim Dijkstra en Ting Yu Chu Raad van Bestuur 3

4 Veilig thuis Ik kan er weer tegenaan 4 Jaarbeeld 2013 Cliëntverhaal Glunderend haalt Trudy het ingelijste diploma Huishoudelijke Hulp tevoorschijn. Ze nam het een paar uur eerder in ontvangst. Ik ben trots op mezelf, zegt ze terwijl haar zoon zijn robot op tafel zet. Laat die maar even uit, die maakt teveel lawaai nu. Trudy woont na een half jaar bij t Blijf van m n Lijfhuis weer zelfstandig. Haar leven staat weer op de rit, de rust is wedergekeerd. Rust. Aan de eettafel ( gekregen van een vriend ) waar haar kinderen stoeien om haar aandacht, is goed merkbaar hoe belangrijk dat kan zijn. Trudy kwam in juni 2013 met haar kinderen terecht bij t Blijf van m n Lijfhuis. De situatie met haar man was onhoudbaar geworden. Ik zat in een diep dal. Je had me moeten zien toen ik binnenkwam. Ik had een vertekend gezicht van angst. In de opvang heb ik rust gekregen. Ik heb er een prettig verblijf gehad, ondanks alle stress. Zo kreeg ze de kans om zich te herpakken. Vanzelf ging dat beslist niet. Ik moest van mezelf Op aanraden van mijn begeleidster heb ik EMDR* gedaan. Dat was heel zwaar. Maar ik moest van mezelf, anders was ik hier nooit uitgekomen. Door EMDR heb ik mijn ervaringen een plek kunnen geven. Ik kon er weer vol tegenaan. Trudy voegde de daad bij het woord. Ze begon haar opleiding voor huishoudelijke hulp en ging een schuldsaneringstraject aan. Met hulp van de gezinsbegeleider van t Blijf van m n Lijfhuis kwam er een omgangsregeling voor de kinderen. "Dat contact is belangrijk, vindt Trudy. Hij heeft mij iets aangedaan, de kinderen niet. Ze zijn ook best gek op hun vader. Voor de kinderen was regelmatig aandacht bij t Blijf van m n Lijfhuis, vertelt Trudy. Iedere zondag was er iets te doen voor ze. Altijd met de ouders. Het is belangrijk om in een stresssituatie toch op een leuke manier met je kinderen bezig te kunnen zijn. In juli heb ik een midweek in een vakantiehuisje gewonnen. Met een zwembad. Ik was daar zo blij mee, ik heb zitten huilen toen ze zeiden dat ik dat gewonnen had. Hoe haar kinderen er nu aan toe zijn? Ze slapen goed hier, doen het goed op school. Ik zal er voor zorgen dat ze een stabiel leven krijgen. Een trauma? Nee. Ze stonden te huilen toen we weggingen bij t Blijf van m n Lijfhuis. * EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Blijf van m n Lijfhuis is in beweging De gezinsbegeleiders bij t Blijf van m n Lijfhuis zijn er op gespitst om zo snel mogelijk (maar natuurlijk binnen de perken van wat mogelijk en veilig is) het contact met vaders te herstellen. Huiselijk geweld raakt namelijk alle gezinsleden (slachtoffers, plegers, kinderen). Door het contact te herstellen, lukt het vaak om gegroeide rol patronen en de geweldspiraal te doorbreken. Dat is voor alle betrokkenen belangrijk. Daarnaast werken alle medewerkers sinds 2011 volgens de Krachtwerkmethode. Daarmee lukt het in veel gevallen om slachtoffers van huiselijk geweld weer een eigen leven op te laten bouwen. Krachtwerk is het afgelopen jaar verder verdiept en medewerkers werken steeds meer systeemgericht. Iedere zondag was er iets te doen voor de kinderen. Altijd met de ouders. Het is belangrijk om in een stresssituatie toch op een leuke manier met je kinderen bezig te kunnen zijn. Trudy

5 Eindelijk weer een leuke ervaring Kinderactiviteiten Het is belangrijk voor kinderen dat ze leuke dingen kunnen doen en meemaken. Juist ook als ze in de opvang zitten. Daarom organiseert Neos ieder jaar tal van activiteiten voor hen. Ouders mogen vaak mee. Voor zowel de kinderen als hun ouders zijn de activiteiten van grote betekenis. Door alle spanningen kennen gezinsleden vaak alleen nog maar de moeilijke momenten met elkaar, legt Marjolein van der Horst uit. Ze is kinderwerker bij Crisisopvang Odulpha en Blijf van m n Lijf. Door de activiteiten hebben ze ook weer positieve ervaringen samen. Dat geeft energie voor de komende periode. De activiteiten die al jarenlang mede mogelijk worden gemaakt door mevrouw Kremers, zijn altijd weer een feestje, zegt Marjolein. Het afgelopen jaar waren er tripjes naar Toverland, Dierenrijk, De Beekse Bergen, De Splinter, De Tongelreep, de Efteling en er was een door Stichting Present gecoördineerde VIP-dag op een kampeerboerderij in St. Michielsgestel. De reacties van ouders en kinderen zijn veelzeggend. Ik wist niet dat er zulke lieve mensen bestonden. En: Fantastische dag, mooi weer, leuke mensen, leuke plek. Voor kinderen dragen de activiteiten bij aan hun ontwikkeling én het voorkomt sociale uitsluiting. In de kringgesprekken na de zomer op school gaat het altijd over wat kinderen in de vakantie hebben gedaan. Nu hebben onze kinderen ook wat te vertellen, zegt Marjolein. Ze schrikt er soms van wat ouders hun kinderen door alle problemen niet hebben kunnen bieden. Uiteindelijk dragen de activiteiten er ook aan bij dat ouders en kinderen op een positieve manier op hun periode in de opvang terugkijken. En dat is erg waardevol, stelt Marjolein. Zo wordt het een bijdrage aan je leven. Meer over Veilig thuis op de volgende pagina > 5

6 Veilig thuis Docu vergroot aandacht voor huiselijk geweld Wie maakt het verschil? Die vraag stond centraal bij het symposium ZIE wat ik NIET zeggen kan, georganiseerd naar aanleiding van de verschijning van de gelijknamige documentaire van Anne-Mieke van den Berg over de hulpverlening aan kinderen en ouders die te maken hebben met huiselijk geweld. Met het symposium vragen de organisatoren, Safegroup, Kompaan en De Bocht en Neos, vooral aandacht voor kinderen die hier slachtoffer van zijn. In Nederland wordt circa 1 op 30 kinderen geconfronteerd met huiselijk geweld of kindermishandeling. Trauma s en gedragsproblemen veroorzaakt door deze ervaring, laten vaak diepe sporen na, soms zelfs meerdere generaties na elkaar. Tijdige en passende hulp is geboden willen kinderen een gezonde ontwikkeling doormaken. Daarbij zijn signalering en aanpak van huiselijk geweld belangrijk, net zozeer als traumaverwerking en heling. Dat vraagt niet alleen om adequate samenwerking en het benutten en delen van kennis. Vóór alles is het aan overheid en instellingen om de veiligheid van kinderen ook echt bovenaan te zetten. In beleid en in handelen. Dat maakt het verschil. 6 Jaarbeeld 2013

7 Kinderen zijn kwetsbaar. Neos wil kost wat kost voorkomen dat kinderen die slachtoffer worden van huiselijk geweld voor het leven getekend raken. Goede ketensamenwerking is daarvoor van groot belang. Daarom participeerde Neos 19 september 2013 in het symposium ZIE wat ik NIET zeggen kan. Iedereen is verantwoordelijk Hoe het mis kan gaan als verschillende organisaties niet goed op elkaar ingespeeld zijn, maakte Sjoerd Top duidelijk met het Maas-meisje. De districtchef van de politie zei over het meest trieste incident in zijn carrière: Ze was bij álle instanties en instellingen bekend. Niemand had haar echter gemist. In 2006 werd haar lichaam in de Maas aangetroffen. BLIK OP kinderen bij huiselijk geweld In de ogen van Jan de Werd, directeur van de Safegroup, moeten instanties en instellingen samenwerken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor kinderen. Safegroup is een instelling die gezinnen in en rond Breda steun biedt bij huiselijk geweld. We zijn snel geneigd om dingen bewust of onbewust aan ons voorbij te laten gaan, betoogt De Werd. In plaats van het aan de orde stellen, stellen we dat het wel in orde zal zijn. Zien en handelen is noodzakelijk Wat kinderen nodig hebben om een trauma te verwerken, is een veilige plek en een betrouwbare, persoon die tijd en aandacht voor hen heeft, zegt De Werd. Ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Arianne Struik beaamt dat en zegt dat goede behandeling mogelijk is. Je kunt trauma s verwerken, er zijn richtlijnen voor en behandelingen. Het Steunpunt Huiselijk Geweld, waarin Neos samenwerkt met de Lumensgroep, noemt Hans Janssen een belangrijke ontwikkeling. Hij is betrokken bij de opzet van Family Justice Centers. Dat zijn laagdrempelige, goed toegankelijke one-stop-shops waar alle relevante organisaties rond huiselijk geweld onder één dak zitten. Geen kastje-muur, maar een klantvriendelijke, warme overdracht. Aan bestuurders de taak om te denken vanuit het belang van het kind, betoogt Struik. Bestuurders die niet meer om elkaar heen kunnen en het verwijderen van schotten tussen organisaties, zien de aanwezigen als belangrijke ontwikkelen. Dat zal het een en ander vergen, maar wachten is onnodig tijdverlies. We zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de organisatiebelangen niet de boventoon voeren. Dus we kunnen er nú al mee beginnen. 7

8 samen werken 8 Jaarbeeld 2013 Samenwerking met WIJeindhoven Overdracht kan leiden Door middel van wijkgerichte generalistenteams wil de gemeente Eindhoven zorg- en welzijnstaken blijven uitvoeren, ondanks de forse bezuinigingen. Doel en uitgangspunten van deze wijkteams sluiten eigenlijk heel goed aan op de visie en werkwijze van Neos, vindt Neosbestuurder Pim Dijkstra na een eerste pilot in Maar we moeten kritisch zijn op het proces. Het moet ook werken voor de meest kwetsbare doelgroepen die opnieuw in een wijk gaan wonen, maar daar geen historische binding mee hebben. Hoe kijk je naar de keuze van de gemeente voor een wijkgerichte aanpak? Ik zie de inhoudelijke voordelen van de ontwikkeling naar wijkteams. Eén gezin, één plan, één hulpverlener en een beroep doen op eigen kracht en wederkerigheid, dat is in lijn met wat we bij Neos doen. Zo creëer je perspectief en probeer je burgers ook meer zelf te laten doen. Welke rol is er voor Neos weggelegd? We zijn net als andere zorginstellingen gevraagd om mee te werken aan de verdere opbouw van deze wijkgerichte teams. Twee van onze medewerkers zijn al volledig gedetacheerd naar WIJeindhoven. Toch zijn we terughoudend. We willen eigenlijk pas personeel ter beschikking stellen als hun rechtspositie op een behoorlijke manier is gegarandeerd is. Bovendien vinden we dat onze kennis en expertise niet versnipperd mag worden of verloren gaat door een volledige integratie in een team van generalisten. Wij positioneren ons liever als een soort poortwachter tussen de eerste en tweede lijn, omdat de risicogroepen waar wij mee werken juist wantrouwig zijn tegenover de toenemende overheidsbemoeienis via de wijkteams. Het is wel de bedoeling dat we cliënten na een periode van opvang en begeleid wonen gaan overdragen naar wijkteams. Dat is op zich logisch, want onze corebusiness is opvang bieden en mensen zodanig

9 tot breuk De woningcorporaties zijn op dit moment zeer tevreden over de afspraken die we met ze hebben. Alle afbreukrisico s zijn afgedicht. Pim Dijkstra toerusten dat ze weer zelfstandig kunnen wonen. Als je wilt dat cliënten snel weer op eigen benen staan, een dagbesteding hebben en re-integreren in de wijk, kun je je afvragen of de wijkteams dat niet beter kunnen doen dan wijzelf. De vraag is dan vooral: wanneer dragen we het stokje over? Is dat een gevoelig punt? Jazeker. De woningcorporaties zijn op dit moment zeer tevreden over de afspraken die we met ze hebben. Met de stedelijke en regionale aanpak van het samenwerkingsverband DOOR zijn voor de corporaties alle afbreukrisico s afgedicht. Neos betaalt het eerst jaar de huur en zorgt voor woonbegeleiding. Als we onze cliënten sneller loslaten, is het risico op terugval groter en zitten corporaties mogelijk met de gebakken peren. Het is dus altijd maatwerk. Je hebt het over loslaten, maar de wijkteams nemen het toch over? Dat klopt. Maar de wijkteams bestaan uit een breed samengestelde groep generalisten. Wij werken met de meest kwetsbare mensen en dat vraagt om meer specialistische kennis en gestructureerde interventies. Bovendien is onze doelgroep uitermate gevoelig voor overgangsmomenten, ze hebben behoefte aan vertrouwen en continuïteit van begeleiding en ondersteuning. Een te snelle overdracht kan leiden tot een breuk en dan is de verbinding snel verbroken. Gaat Neos daar met WIJeindhoven uitkomen? We zijn constructief kritisch. We willen de wijkteams graag ondersteunen en onze kennis beschikbaar stellen. Ze kunnen heel goed aansluiten bij wat we bij Neos doen. Om de hand in eigen boezem te steken: we houden cliënten soms nog te lang vast. Daarom werken we tegenwoordig ook met trajectregisseurs; we streven naar een zo kort mogelijk verblijf. Maar cliënten hebben meer tijd nodig om de juiste aansluiting en ondersteuning op buurtniveau te zoeken. 9

10 weer actief Het zijn niet alleen onverzor 10 Jaarbeeld 2013 Cliëntverhaal Wat wil je drinken? roept Stephanie (23) vanuit de keuken. Als het haar iets te lang stil blijft, voegt ze er aan toe: Kies maar, ik ben niet arm hoor. Even later ploft ze met een mok koffie op de bank in het appartement dat ze nu huurt. Ik heb tot half twee gewerkt, gisteravond, verklaart ze haar nog wat kleine ogen. Stephanie klopte begin 2013 aan bij Portaal 040. Daar ging een lange geschiedenis vol hulpverlenings trajecten aan vooraf. Ik was niet makkelijk, geeft Stephanie toe. De druppel was vergaande ruzie met haar stiefvader bij wie ze op dat moment woonde. Daardoor was ze niet meer welkom bij hem. Teruggaan naar haar hulpbehoevende moeder was voor haar ook geen optie. Daardoor stond ze feitelijk op straat. Via Portaal 040 kwam ze in het project Changes terecht, een samenwerkingsverband tussen Neos, het Leger des Heils en GGzE dat gericht is op scholing, zinvolle dagbesteding, het (opnieuw) opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van nieuwe huisvesting. Tijdens Changes kreeg ze onderdak bij Crisisopvang Odulpha, de jongerenlocatie van Neos. Voor Stephanie begon toen langzaam maar gestaag de klim uit het dal. De situatie waarin ze was beland, was voor haar een eye-opener. Ik dacht altijd dat dak- en thuislozen onverzorgde alcoholisten op een bankje waren. Zoals iedereen denkt waarschijnlijk. Dat ze dakloos werd, was in het geval van Stephanie op het nippertje voorkomen. Maar thuisloos was ik wel. Waarom ook niet? Toen ze een tijdje bij Odulpha zat, werd ze gevraagd om haar verhaal te vertellen in Buitenlui, een serie van Omroep Brabant om op een positieve manier een beeld te geven van dak- en thuislozen. Daar heb ik weken over nagedacht. Maar uiteindelijk dacht ik: waarom ook niet? Het leek me goed om te laten zien dat het beeld dat mensen van daklozen hebben, niet klopt. In Buitenlui vertelt ze onder andere dat ze, door de keuzes die ze maakte, tien jaar heeft geworsteld voor stabiliteit. Door de aanpak van Changes drong het besef door dat ze hulp moest accepteren en zichzelf open moet stellen om toe te werken naar een nieuw perspectief. Stephanie was overdonderd door de reacties die ze kreeg op de uitzending. Ik dacht: wie ziet dat nou? Maar heel veel mensen hebben het gezien. Daardoor zijn er veel mensen bijgekomen in mijn leven die iets voor me willen doen. Daar ben ik blij mee, maar ze hoeven geen medelijden met me te hebben. Ervaringen bespreken Hoewel Stephanie inmiddels weer op zichzelf woont, gaat ze nog wekelijks bij Odulpha langs. Dat vind ik prettig. Als er iets is, ga ik even buurten. Haar eigen ervaringen bij Odulpha komen dan nog wel eens ter sprake. Het is een heel leuk team, maar ze zijn ook zoekende naar een goede omgang met jongeren. Ik heb er ook over nagedacht of ik ervaringsdeskundige zou kunnen zijn, maar dat vind ik zo n groot begrip. Ik weet niet of ik dat wil. Voor mij is nu het belangrijkste om stabiel te blijven en van mijn schulden af te komen die zijn ontstaan door stomme keuzes. Dat ik een bewindvoerder heb, is een hele verademing. Ik ben nu bezig om mijn taxipas te halen. Met die pas op zak, kan Stephanie aan de slag bij Cibatax. Daar heeft ze zin in. Het lijkt me leuk werk. En ik kijk uit naar een vast loon. Ik ben nu bezig om mijn taxipas te halen. Met die pas op zak, kan Stephanie aan de slag bij Cibatax. Daar heeft ze zin in. Het lijkt me leuk werk. En ik kijk uit naar een vast loon. Stephanie

11 gde alcoholisten Herstellen doe je zelf gaat over het leven Bij de cursus Herstellen Doe Je Zelf (her)ontdekken deelnemers hun kracht en mogelijkheden. Ze leren op te komen voor zichzelf en eigen keuzes te maken vanuit hun doel, dromen en interesses. Deelnemers leren ook ook hoe ze steun kunnen vragen aan anderen. De cursus zorgt voor nieuwe zin in het leven en helpt deelnemers om weer de regie over hun bestaan te voeren. Ervaringsdeskundigen vervullen een belangrijke rol in de cursus. Deze ex-cliënten benutten hun eigen ervaringen om cliënten te versterken in hun herstelproces. Daar zijn ze speciaal voor opgeleid. Je wordt je meer bewust van wie je bent en wat je echt zelf wilt, zegt een van de deelnemers. Herstellen doe je Zelf geeft hoop en zelfvertrouwen: De cursus gaat over het leven, niet over de hulpverleningsperiode. Een derde deelnemer is ook enthousiast: Het is een fijne cursus die je daadwerkelijk ondersteunt bij je herstel. 11

12 Zelfstandig Met een eigen huis ga je weer Wonen 12 Jaarbeeld 2013 Cliëntverhaal Jessica was Ronald. Al zijn er nog steeds wel mensen die haar zo noemen. Het is niet de enige grote verandering in (nu) haar leven. Jessica (toen nog Ronald) verloor huis en haard na twee burn-outs. Dankzij Housing First voelt ze zich nu eindelijk weer thuis. Het huis van Jessica ligt vol gelakte laarzen met naaldhakken, strakke topjes en skinny jeans. Ik heb geen mannenkleren meer, zegt ze. Wat ze nog wel heeft, zijn haar metselspullen uit de tijd dat ze nog als Ronald in de bouw werkte. Die heeft ze pas nog gebruikt om een kachelplaats te metselen. Met haar rood gelakte nagels wijst ze tevreden naar het resultaat. Jessica heeft haar draai gevonden. De eenkamerwoning die ze huurt is helemaal haar plek. In de hal toont ze trots de kapstok die ze voor een habbekrats van oude verwarmingsbuizen heeft gemaakt. Eindelijk heeft ze plek voor de tientallen jassen die ze de afgelopen tijd heeft verzameld. Ook de hormoonkuur is inmiddels begonnen, waardoor Jessica steeds meer vrouw wordt. Of eigenlijk: ladyboy. Haar mannelijke geslachtsorgaan wil Jessica niet kwijt. Van onrust naar rust Een klein jaar geleden zag haar leven er nog heel anders uit. Bij het Labrehuis van Neos liep Jessica vast. Mensen om haar heen hadden moeite met de verandering die ze had ingezet. In een omgeving die zo kritisch naar haar was, vond ze niet de rust om zichzelf te herpakken en toe te werken naar herstel. Daarom bood Neos haar het Housing First-traject aan. Waar een woning normaal gesproken het sluitstuk is van succesvol herstel, is het bij Housing First precies andersom: eerst een huis, dan de rest. Het had een enorme impact op het leven van Jessica. Toen ik weer een woning had, kwam ik tot ontplooiing. Ik kwam helemaal tot rust. In het Labrehuis viel mijn haar uit van de stress. Hier heb ik dat niet meer. Ik heb weer zin in het leven. Weer werken Een voorwaarde voor Housing First is dat Jessica woonbegeleiding accepteert. Daar heeft ze geen enkele moeite mee. Het wekelijkse bezoek van haar woonbegeleider noemt ze perfect. Ze is mijn back-up. Als het nodig is, word ik ondersteund. Ze biedt een luisterend oor, regelt praktische en financiële zaken, voor en met mij. Ik heb hier zoveel energie van gekregen. Jessica voelt zich serieus genomen. Als je een eigen huis hebt, ga je weer nadenken. Zonder huis kun je niks. Welke werkgever wil nou iemand die geen adres heeft? Werk is één van de dingen waar Jessica momenteel werk van maakt. Al ligt daar wel een uitdaging. Als transgender kun je bijna nergens terecht, is de ervaring van Jessica tot nu toe. Ze heeft wel een optie om aan de slag te gaan bij de brandweer. Daar heeft ze vroeger, als Ronald ook gewerkt. Maar er lonkt ook een ander pad, Jessica overweegt om een eigen bedrijf te beginnen. Voor Jessica is een enorme last van haar schouders gevallen. Ik was getrouwd en had een koophuis, ik heb dikke auto s gereden. In materiële zin kwam ik niks tekort, maar daar draait het uiteindelijk niet om, weet ik inmiddels als geen ander. Na die tweede burn-out had ik niks meer. Ik heb altijd met een zak cement rondgelopen. Die ben ik nu kwijt. Ik kan leven zoals ik dat wil. Ik ben eigenlijk opnieuw geboren. Ik was nog nooit zo gelukkig als nu. Housing First

13 nadenken Toen ik weer een woning had, kwam ik tot ontplooiing. Ik kwam helemaal tot rust. In het Labrehuis viel mijn haar uit van de stress. Hier heb ik dat niet meer. Ik heb weer zin in het leven. Jessica Academische werkplaats versterkt Housing First Housing First is een evidence-based interventie uit de VS. De aanpak is zeer succesvol, maar kan het nog beter? Daar is in 2013 onderzoek naar gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek zijn aanleiding om elementen uit Krachtwerk toe te passen in Housing First. Zo ontstaat meer samenhang tussen verschillende methodes. Het doel van Krachtwerk is het herstel van kwetsbare mensen, uitgaande van hun krachten en mogelijkheden en de beschikbare bronnen in hun omgeving. De methode wordt al op veel plaatsen toegepast. Een goede samenhang tussen een aantal leefgebieden zoals wonen, activiteiten en relaties is daarbij erg belangrijk voor het herstel van cliënten, constateert Judith Wolf, directeur van de Academische Werkplaats Opvang & Herstel. In de werkplaats is daarom een project gestart voor een methodische verdieping van deze leefgebieden in het kader van Herstelwerk, vertelt Wolf. We willen de doorontwikkeling van Herstelwerk op deze leefgebieden gestalte geven in samenhang met Housing First-praktijken die op hun beurt straks kunnen profiteren van elementen van Herstelwerk. Uiteindelijk levert dit een praktische handleiding op voor professionals en een kwaliteitskader waarin risico s voor uithuiszetting en dakloosheid zijn verwerkt. Volgens Wolf zijn dit soort resultaten mogelijk dankzij samenwerking. Hier zie je de meerwaarde van het gezamenlijk investeren in de werkplaats. We kunnen veel van elkaar leren. Meer over zelfstandig wonen op de volgende pagina > 13

14 Zelfstandig Wonen We zien een positieve gedragsverandering. Zorgmijders worden zorgvragers. Annefrie van de Kimmenade Eerst een huis geeft vertrouwen Housing First is het laatste redmiddel voor dak- en thuislozen met de meest heftige problematiek. Na twee jaar perfectioneren blijkt hoe succesvol de aanpak is. Minder dan 15 procent valt uit. Er is een groep voor wie de reguliere, herstelgerichte aanpak niet werkt. Zorgmijders, met een chronische verslaving, een onbehandelbare psychische stoornis of een combinatie van beide, schetst Annefrie van de Kimmenade, teamleider van Begeleid Wonen bij Neos. Voor deze groep draaide Neos, Het Leger des Heils, Novadic-Kentron en GGzE met Housing First, het reguliere traject om. Eerst herstellen, dan een huis, werd eerst een huis, dan de rest. Eigen huis geeft rust Dat pakt goed uit. Een eigen dak boven het hoofd geeft rust, zo leert de ervaring. De spelregels zijn duidelijk. Wie een Housing First-woning betrekt, moet zijn huur betalen, mag geen overlast veroorzaken en moet woonbegeleiding accepteren. 85 procent van de cliënten kan met deze regels uit de voeten, zo blijkt. Annefrie: We zien een positieve gedragsverandering. Zorgmijders worden zorgvragers. Ook zijn er cliënten die zich als ervaringsdeskundige ontwikkelen. De resultaten zijn beter dan verwacht. Thijs Honig, coördinator bij Housing First, kan dat alleen maar beamen. De effecten reiken bovendien verder dan je wellicht in eerste instantie zou verwachten. Door Housing First zien we een daling in het justitieel contact. Deze mensen willen rust. Diefstal is geen doel op zich. Burgerrol teruggeven Volgens Thijs werkt Housing First zo goed, omdat met het project eindelijk wordt erkend dat een bepaalde groep mensen niet te genezen is. Deze mensen zijn fundamenteel geschaad door de maatschappij. Steeds blijven praten over hun problemen biedt geen oplossing. Ondanks de kras op hun ziel moet je deze mensen weer een burgerrol geven. Dat begint met het bieden van een serieuze kans, zegt Honig. Een huis is zo n kans. Annefrie ziet nog een aantal andere succesfactoren. We bieden laagdrempelige, intensieve zorg. Cliënten hebben één vaste begeleider zodat ze een vertrouwensband kunnen opbouwen. Ze kunnen hun begeleider altijd bellen. En komen ze niet opdagen bij een afspraak, dan gaat hun begeleider actief op zoek. Geprofessionaliseerd Sinds de start in 2011 is Housing First ieder jaar verder geprofessionaliseerd, zegt Thijs. Hij spreekt van een ontdekkingstocht, maar is zeer tevreden over waar het project nu staat: 85 procent ervaart een betere kwaliteit van leven. Ook de samenwerking pakt goed uit, zeggen zowel Thijs, Annefrie en Kitty Rombouts van het Leger des Heils. De werkwijze van Het Leger verschilt van de visie van Neos, zegt Kitty. Toch zijn we één team, we benutten elkaars kwaliteiten. Zo vindt er gezamenlijke intervisie plaats en wordt er volop kennis uitgewisseld. Daarnaast wordt intensief 14 Jaarbeeld 2013

15 Een zelfstandig wonen situatie waarin de bewoonster haar woon begeleider thuis ontvangt. Onderzoek naar betere hulp bij weer samengewerkt met de Academische Werkplaats. Verschillende Housing First-cliënten treden daar op als ervaringsdeskundige. Hun input wordt benut om het project verder te optimaliseren. En het gaat al zo goed, vindt Kitty. De cliënten die inmiddels twee jaar in begeleiding zijn, zijn ontzettend gegroeid. Ze hebben weer vertrouwen gekregen. Ze gaan weer dingen aan. Samen sociale vangnet sluiten Petra van Kessel, senior klantbeheerder Woonbedrijf Met bepaalde cliënten loop je altijd achter de feiten aan. Na voldoende inschrijftijd hebben ze recht op een woning en komen ze binnen zonder begeleiding. Overlast en huurachterstand leiden dan vaak tot ontruimingen. Door de zaken aan de voordeur goed te regelen, willen we dat voorkomen. Met Housing First kunnen we een moeilijke doelgroep toch een woning aanbieden. Er is begeleiding en er zijn duidelijke gedragsregels. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans. Elke maand hebben we een werkoverleg met Neos die de Housing First-bewoners begeleid. Project DOOR!, waar Housing First het nieuwste product van is, is samenwerken. Samen proberen we het sociale vangnet zo goed mogelijk te sluiten. Is Critical Time Intervention (CTI) effectiever dan de gebruikelijke hulp voor cliënten die vanuit de opvang vertrekken naar zelfstandig wonen? Dit was de belangrijkste vraag van het onderzoek EffeCTIef waaraan Neos in 2012 en 2013 heeft deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. CTI biedt cliënten tijdens een kritische transitie, het moment van de opvang naar zelfstandig wonen, emotionele en praktische steun. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbinden en versterken van cliënten met hun sociaal en professioneel steunsysteem. De eerste uitkomsten gaan vooral over het profiel van de deelnemers en zijn in november 2013 bekend gemaakt. Geen werk, forse schulden De deelnemers aan het onderzoek hebben bij vertrek uit de opvang weinig bestaansvoorwaarden om op terug te vallen: tweederde zelfstandig wonen heeft geen werk en de meesten hebben forse schulden. Toch heeft meer dan de helft in 2013 werkervaring opgedaan en is meer dan eenderde (middelbaar) hoog opgeleid. De gezondheid van cliënten staat onder druk, wat te zien is aan de hoge scores op psychische klachten (depressies, angststoornissen en somatische klachten).het sociaal netwerk kan sterker; het aantal deelnemers dat zich (heel) erg eenzaam voelt is relatief hoog. Veel slachtoffers Opvallend is dat de kwetsbaarheid van deelnemers niet alleen blijkt uit de bescheiden bestaansvoorwaarden, de psychische problemen en het tekort aan sociale steun, maar ook uit het hoge percentage van slachtofferschap. Bijna eenvijfde was in het afgelopen jaar nog slachtoffer van een geweldsmisdrijf. Aandacht voor de veiligheid van mensen is daarom essentieel. De uitkomsten van EffeCTIef worden in 2014 gepubliceerd. 15

16 mede zeggenschap Cliënten worden serieus genomen Jos van de Wouw verblijft in het Labrehuis en is secretaris van de Centrale Cliëntenraad. Hoe kijkt hij aan tegen de ontwikkelingen die Neos in 2013 doormaakte? Krachtwerk Nieuw perspectief Om tafel over eten 16 Jaarbeeld 2013 Alle medewerkers van Neos werken volgens de methode Krachtwerk. Deze methode gaat uit van de eigen kracht van cliënten. Iedere cliënt krijgt een vaste begeleider en deze stimuleert de cliënt om zoveel mogelijk zelf te doen. Waar nodig ondersteunt de trajectregisseur de cliënt. Op de eerste dag dat ik bij Neos kwam, ontmoette ik Ruud. Ik ben jouw begeleider, zei hij. Hij maakte me wegwijs, is mijn vaste aanspreekpunt en hij helpt me met praktische zaken. Samen hebben we een programma uitgezet en gekeken waar ik naartoe ga werken. Ruud houdt het overzicht. Dat vind ik heel goed. Als spin in het web overziet hij waar je naartoe moet en kunt. Hoe weet je anders waar je moet zijn? Ruud zei ook: Wat je nu niet kunt, regel ik voor je, maar straks doe je het weer zelf. Hij doet veel voor mij, maar verwacht ook eigen inzet terug. Pas dan kun je samenwerken. Hij stelde veel te nemen initiatieven voor die ik in overweging kon nemen, die op mij afkwamen. Bij de gemeente heb ik mijn bijdrage geleverd met het opzetten van de schuldhulpverlening bijvoorbeeld. Ik vind Krachtwerk een hele goede methode, alleen werkt het niet voor iedereen. Sommige cliënten zeggen: Zorg maar dat ik werk en een huis krijg. Voor cliënten die zo in de wereld staan, is Krachtwerk moeilijk of niet toegankelijk. Neos is een tussenstation. Wie er komt, werkt met Krachtwerk naar een nieuw perspectief. Dat betekent vaak dat een cliënt na enige tijd weer zelfstandig woont, weer werkt en een sociaal netwerk heeft. Kortom: door toe te werken naar een nieuw perspectief, stromen cliënten uit en doen ze weer mee in de maatschappij. Als je, zoals ik, gemotiveerd bent, gaat het je lukken. Ik heb altijd meegewerkt. Ik sta op tijd op en wil aan het werk. Neos heeft dan alle tools en know-how in huis om je verder te helpen. Met de hulp van Neos lukt het me ook om weer sociale contacten op te bouwen. Zo ontstaat voor mij een nieuw perspectief. Alleen als cliënten echt niet willen meewerken, is het heel moeilijk om met de vele mogelijkheden die Neos biedt, toch een nieuw perspectief te bieden. Een belangrijk onderdeel van eigen kracht is ook dat cliënten meer medezeggenschap krijgen. In 2013 kreeg dit onder andere vorm met de Voedingscommissie. Bewoners van het Labrehuis en het Ritahuis trokken samen op met de verantwoordelijken van Neos om de kwaliteit en samenstelling van de maaltijden te verbeteren. In de commissie werden bewoners serieus genomen. Het was heel laagdrempelig om de verantwoordelijken van Neos aan te spreken. Cliënten waren niet tevreden over de kwaliteit van de maaltijden. Zij zijn samen met medewerkers en de leveranciers rond de tafel gaan zitten en hebben veranderingen aangebracht waardoor bewoners nu zeer te spreken zijn over het eten. En er zijn nu ook halalproducten. Over Jos Jos was tot voor kort advocaat en docent, maar door een ernstige burn-out raakte hij de weg kwijt. Ik heb kort gezworven. Via Portaal 040 en het Instroomhuis kwam ik bij het Labrehuis terecht. Daar ontmoette ik mijn begeleider Ruud. Ik zei tegen hem: Help mij om verder te komen. Mijn eerste stap was om weer rust te vinden. Ik kan heel gestructureerd en actief zijn, maar dat werkt niet als je een burn-out hebt. Rust en regelmaat zijn voor mij heel belangrijk en dat vind ik in het Labrehuis. Ik probeer nu te accepteren dat ik hier zit. Met toestemming van Neos help ik cliënten op kleine schaal met juridische dingen, zodat ik weer bezig ben. Er zijn nog dingen die ik moet regelen rond mijn oude bedrijf, voor ik een uitkering kan krijgen. Wanneer ik hier weg kan, is daardoor nog niet duidelijk.

17 De eerste opzet van het Cliëntenpunt was dat cliënten hier stoom kunnen afblazen. Daarnaast zijn we herstelgerichte cursussen gaan geven. In de toekomst willen we nog meer herstelgerichte activiteiten starten. Anneke Ervaringswerk uitgebreid We zijn een brug tussen hulpverleners en cliënten. Dat is heel effectief gebleken. We zorgen ervoor dat ze elkaar weer verstaan. Paul Nadat in 2012 door middel van de training Samenspel een start is gemaakt met het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen Neos, heeft deze ontwikkeling een extra boost gekregen in Een aantal ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag. Herstellen doe je Zelf Drie cliënten van Neos hebben in het voorjaar het certificaat cursusleider in het kader van Herstellen doe je Zelf gehaald. Herstellen doe je Zelf is een 12 weken durende cursus voor cliënten, aangeboden door ervaringsdeskundige cursusleiders. Resultaten laten zien dat deelnemers zich door hen geïnspireerd en ondersteund voelen. Ook de steun en persoonlijke aandacht van medecursisten werkt positief. Markieza Een andere ontwikkeling is de oprichting van Markieza, Academie voor Herstel- en Ervaringsdeskundigheid. Neos heeft zich verbonden aan deze coöperatieve vereniging gericht op het vergroten van de kennis rondom en de inzet van ervaringsdeskundigen binnen instellingen. Binnen Markieza werken opleidingsinstituten en zorginstellingen samen met als doel ervaringsdeskundigheid binnen het werkveld breder in te zetten. Neos geeft ruimte aan ervaringsdeskundigheid. Inmiddels zijn drie ervaringswerkers in opleiding binnen de instelling aan de slag. Cliënten Punt Met ingang van september is een start gemaakt met de voorbereiding van het Neos Cliënten Punt. Het Cliënten Punt is een plaats binnen Neos voor en door cliënten; een plek waar ervaringswerkers het herstel van cliënten ondersteunen. Het Cliënten Punt biedt een scala aan activiteiten in de vorm van cursussen, themabijeenkomsten en andere herstel ondersteunende programma s vormgegeven voor en door cliënten, altijd onder begeleiding van of ondersteund door ervaringswerkers. Daarnaast is het Cliënten Punt een vraagbaak. Cliënten van Neos kunnen er terecht met vragen over allerlei zaken zoals (wettelijke en gemeentelijke) regelingen, de geboden zorg en klachtenprocedures en kunnen ze er terecht voor een praatje of om even stoom af te blazen. Het Cliënten Punt wordt bemenst door Anneke Sweep en Paul Gelissen, beide ervaringsdeskundigen in opleiding. Zij volgen momenteel de opleiding Sociale Studies met ervaringsdeskundigheid aan de Fontys Hogeschool via Markieza. In 2013 is het Cliënten Punt gestart met het aanbieden van de cursus Herstellen doe je Zelf en thema-activiteiten voor cliënten. In de loop van 2014 zal een eigen locatie betrokken worden en zullen de inloopspreekuren van start gaan. 17

18 innovatie kracht Academische Werkplaats de hele sector profiteert Evidence- en practicebased zorgt ervoor dat we kwaliteitsslagen kunnen maken en de sector verder kunnen professionaliseren Rianne Scherpenisse 18 Jaarbeeld 2013 In de Academische Werkplaats dragen medewerkers en cliënten van Neos actief bij aan het ontwikkelen van nieuwe interventies en het verbeteren van bestaande methodes. In 2012 zijn twee medewerkers van Blijf van m n Lijf geschoold in de methode Critical Time Intervention (CTI). In 2013 heeft Neos meegedaan aan een onderzoek naar de effectiviteit van CTI. Onder cliënten was er zowel een onderzoeksgroep als een controlegroep. Lees meer over CTI op pagina 15. Evidence- en practice-based werken is relatief nieuw in de sector maatschappelijke opvang. Het zorgt ervoor dat we kwaliteitsslagen kunnen maken en de sector verder kunnen professionaliseren, zegt beleidsmedewerker Rianne Scherpenisse. De samenwerking opzoeken is absoluut noodzakelijk, geeft ze aan. Onderzoek doen is duur, maar door krachten te bundelen, krijgen we het voor elkaar om er budget voor te krijgen. Naast de reeds bestaande Academische Werkplaats voor Opvang en Herstel, werd het afgelopen jaar met Impuls, het onderzoekscentrum van Radboudumc te Nijmegen, ook een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor oprichting van een Academische Werkplaats op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). De aanwezigheid van Neos in deze Academische Werkplaatsen draagt niet alleen bij aan het welzijn van de eigen cliënten. Van methodes als Krachtwerk en CTI profiteert de hele sector. Zorg cirkels Vanuit de Coöperatie Slimmer Leven 2020 werd met een aantal zorginstellingen invulling gegeven aan het regionale project Zorgcirkels met als doel om nachtdiensten en bedrijfshulpverleners met elkaar te delen en efficiënter in te zetten.

19 Neos heeft haar contacten met het onderwijsveld het afgelopen jaar versterkt door bij te dragen aan de beroepsontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling van het stagebeleid van hbo- en mbo-studenten van de Fontys Hogeschool Sociale Studies en het Summa College (ROC). Samenwerking met Summa College en Fontys Hogeschool Begin vorig jaar werd met deze onderwijspartners samen met het Radboudumc een gezamenlijke werkconferentie georganiseerd over beroepsinnovatie en onderzoeksresultaten op het gebied van herstelgerichte zorg, eigen kracht, burgerschap en participatie. Onderwijs, wetenschap en praktijk vinden elkaar Hoe kunnen we de hulp aan kwetsbare mensen verbeteren door meer kruisbestuiving tussen onderwijs, praktijkveld en wetenschap? Deze vraag lag ten grondslag aan de werkconferentie De Kracht van Verbinden waar Neos aan deelnam. De toekomst vraagt om outreachend en systeemgericht werken (focussen op cliënt én zijn netwerk). Dat was een van de belangrijkste conclusies van de dag, waar onderwijs, wetenschap en praktijk elkaar ontmoetten en inspireerden. Daarnaast is zorgcoördinatie (beoordelen draagkracht en draaglast) cruciaal, net als specialisatie op aspecten die met bestaansvoorwaarden en gezondheidsbevordering te maken hebben, zoals hulpverlening bij schulden en zingeving. Prof. Judith Wolf, directeur van de Academische Werkplaats Opvang & Herstel, ligt nieuwe inzichten toe bij de werkconferentie De Kracht van Verbinden. buiten het zicht van anderen. Handelings- en vraagverlegenheid zijn nadrukkelijk aanwezig. En mensen blijken zich zelfredzamer te voelen als ze door professionals worden geholpen dan door mantelzorgers. Dat is kennis die zowel binnen het onderwijs als in de praktijk bijzonder waardevol is. Smartphone voor cliënten Een andere trend die aan bod kwam, was dat we door innovatie steeds meer te maken krijgen met technologie. Professionals zullen de inzet en meerwaarde van smartphone en computer bij cliënten onder de aandacht moeten brengen. Daar staan ze ook voor open, zolang de menselijke waarde maar bovenaan blijft staan, bleek tijdens de workshop over dit onderwerp. Waardevolle kennis Tijdens de werkconferentie kwamen tijdens workshops verschillende wetenschappelijke inzichten aan de orde. Zo is uit onderzoek gebleken dat mensen elkaar vooral helpen op basis van persoonlijke relaties en doorgaans Ook onderwerpen als Krachtwerk, de Vrijwillige HulpDienst Eindhoven en WIJEindhoven kwamen aan bod. Het zijn allemaal initiatieven waar onderwijs, wetenschap en praktijk samenkomen en waar Neos graag met praktijkkennis aan bij blijft dragen. 19

20 Cijfers 2013 Aanmeldingen Aantal vragen voor advies Aantal aanmeldingen Van de cliënten die zich in 2013 hebben aangemeld, hebben er 509 de intakeprocedure doorlopen. Bij 360 cliënten heeft een tijdelijke interventie plaatsgevonden. 690 zijn doorverwezen naar andere voorzieningen. Instroom Aantal 2012 Aantal 2013 Instroom Doorverwijzing externe voorzieningen Tijdelijke interventie, crisisopvang en time-out Totaal Uitstroom 319 cliënten hebben het afgelopen jaar hun traject afgesloten, waarvan 222 succesvol. Het aantal succesvol afgesloten trajecten ligt daarmee ver boven de norm (161). 6,9 Aantal afgesloten trajecten Realisatie 2012 Norm 2012 Realisatie 2013 Norm 2013 Succesvol afgesloten trajecten Voortijdig beëindigde trajecten ,6 91 Afgesloten overig Totaal aantal afgesloten trajecten ,1 Exploitatieresultaten 2013 AWBZ Totaal: 18,6 miljoen euro 6,9 1 0,6 Inkomsten Eigen bijdragen cliënten 13,2 0,8 10,1 Gemeente Eindhoven Overige opbrengsten uitgaven Totaal: 18,2 miljoen euro Personeelskosten Overige kosten 4,1 0,1 Afschrijvingskosten Financiële kosten 13,2 fondsen, sponsoren en donateurs 2013 Bloemisterij Pasmans Eindhoven, Cafe Restaurant Queens 0,8 Eindhoven, DEF Americans, Dhr. H. Nierman, Guusje Nederhorst Foundation, Helping Hands Barneveld, IKEA 4,1Eindhoven, Joke Zwanikken Verwenzorg, Mevrouw R. Kremers, Oranje Comite, Oranjefonds, Parochiele Charitas Instelling St. Catharina, 0,1 Renew Fashion, Rotary Club Eindhoven-Veldhoven, Rotary Club Heeze, Skanfonds, Stichting Present en vrijwilligers, Stichting Thomas van Villanova, Tigre Blanco, Univé bedankt! Neos Centraal bureau Postadres Postbus AX Eindhoven Bezoekadres Hoogstraat PX Eindhoven (040) Productie: TILBURG 2014

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Ambulant werken met kwetsbare mensen

Ambulant werken met kwetsbare mensen Ambulant werken met kwetsbare mensen UMC St Radboud Judith Wolf & Dorieke Wewerinke Van asiel & beschermen naar herstel & participeren Zelfstandig wonen Transmuraal wonen Nachtopvang Inloop Flexibele ondersteuning

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Er is vermogen tot herstel

Er is vermogen tot herstel Er is vermogen tot herstel Krachtgericht werken met dakloze mensen Herstelwerk Critical Time Intervention Judith Wolf 1 november 2013 Als je alles bent kwijt geraakt kan t je niets meer schelen, t is een

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Gewoon een beetje prettig leven...

Gewoon een beetje prettig leven... Gewoon een beetje prettig leven... Dat gaat niet altijd vanzelf Bij De Linde vind je mensen die je kunnen ondersteunen Diensten- en Expertisecentrum energie energie WOONBEGELEIDING / HULP BIJ GELDZORGEN

Nadere informatie

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces.

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Klaar mee?! Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Achtergrond van de tool Jongeren die willen stoppen met het plegen

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Diensten Regio Werkmaatschappij(en) Heuvelland, Westelijke Mijnstreek. Heuvelland, Westelijke Mijnstreek, Midden Limburg

Diensten Regio Werkmaatschappij(en) Heuvelland, Westelijke Mijnstreek. Heuvelland, Westelijke Mijnstreek, Midden Limburg LEVANTOgroep T 088-7077600 E info@levantogroep.nl Bezoekadres Luxemburgstraat 30a 6135 LC Sittard Correspondentieadres Postbus 712 6130 AS Sittard Financiën Heb je ondersteuning nodig op het gebied van

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

jaarbeeld 2016 veert mee

jaarbeeld 2016 veert mee jaarbeeld 2016 veert mee 2016 Het Kopland veert mee Al jaren is veerkracht een kernbegrip in onze organisatie. Nu werd in 2016 een beroep gedaan op onze eigen veerkracht: na roerige tijden, brak er meer

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding Nu is van u. www.vive nt.n l Gespecialiseerde thuisbegeleiding gespecialiseerde thuisbegeleiding Vivent Gespecialiseerde thuisbegeleiding: het verbindt de WMO, jeugden participatiewet De Gespecialiseerde

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Tiel

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Tiel Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. ONS KIND ONTWIKKELT ZICH ANDERS. ER KLOPT IETS NIET, MAAR WAT? IK MAAK ME ZORGEN OVER ONS KIND, MET WIE KAN IK DIE DELEN? Onze jongste

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Onderzoeksteam: Marieke Holl, Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Linda van den Dries en Judith Wolf 29 oktober 2013 Studie naar huisuitzetting (Omz ZonMw)

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

WAT GAAN WE DOEN? HART VOOR HOUTEN 21-3-2013

WAT GAAN WE DOEN? HART VOOR HOUTEN 21-3-2013 Hart voor Houten Bijna vijftig jaar geleden begonnen de voorlopers van Viveste aan een enorme uitdaging: rond het oude dorpshart van Houten woningen bouwen voor tienduizenden mensen. Dat lukte. Dankzij

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

De draad weer oppakken

De draad weer oppakken De draad weer oppakken na een ingrijpende gebeurtenis 0900-0101 (lokaal tarief) Slachtofferhulp N e d e r l a n d Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een misdrijf of verkeersongeluk, zet uw leven in meer

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie Cliëntenservicepunt Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel Algemene informatie Het Cliëntenservicepunt van De Woenselse Poort werkt nauw samen met het Cliëntenbelangenbureau van GGzE

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel Algemene informatie Het van De Woenselse Poort werkt nauw samen met het Cliëntenbelangenbureau van GGzE Werken aan herstel is voor forensische

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie