Sponsorgids Hockey Club Barendrecht Seizoen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sponsorgids Hockey Club Barendrecht Seizoen 2014-2015"

Transcriptie

1 Tijdelijk voor nieuwe sponsoren 50% korting op de vlaggen en borden voor het eerste jaar. Sponsorgids Hockey Club Barendrecht Seizoen Tel:

2 Voorwoord Met Sponsoring communiceer je, zonder veel te zeggen HCB (Hockey Club Barendrecht) is een bloeiende, bruisende en gezellige club. Onze prachtige accommodatie is daar bijvoorbeeld een schitterend bewijs van. Naast de contributie- en kantine inkomsten heeft onze vereniging geen andere bron van inkomsten. Daarom is onze club ook erg dankbaar en trots op de sponsoren die er mede voor zorgen dat HCB een club is om trots op te zijn! Sponsoring is onontbeerlijk voor het runnen van een professionele en enthousiaste vereniging alsmede het kunnen realiseren van onze ambities. Voor u ligt ons sponsorboekje. Met dit boekje willen we een aantal zaken voor u als sponsor duidelijk maken. Vaak is er bij de sponsor nog veel onduidelijk over de kosten, de mogelijkheden, de contractduur enz. In dit boekje vindt u onze sponsorpakketten en onze algemene voorwaarden. We gaan ervan uit dat dit informatie boekje antwoord geeft op veel van uw vragen. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u altijs met ons contact opnemen. Tenslotte, mocht u vrienden, bekenden, bedrijven willen enthousiasmeren voor sponsoring van HCB schroom dan niet om uw boekje weg te geven. Laat het ons even weten en wij sturen u natuurlijk een nieuw exemplaar. Met vriendelijke groet, De Sponsorcommissie 2

3 Pakket 1: Teamsponsoring vanaf Jongste Jeugd U sponsort een heel team en maximaal kunnen 2 bedrijven, naast een evt hoofdsponsor, een team sponsoren. Het shirt komt voor rekening van de sponsor. Het shirt wordt door HCB besteld bij de vaste leverancier. HCB hanteert standaard richtlijnen voor opdruk als vorm, lettertype en grootte. Sponsor wordt exclusief verbonden aan alle (promotie)-uitingen van het team Vermelding op de sponsorpagina Deelname aan sponsoractiviteiten Achternaam op shirts tegen meerprijs (zie optie 1) 1 jaar (van augustus tot en met juli) Eerste jaar: 6 tal 495 of 8 tal 595 of 11 tal 695 Senioren 895 Volgende jaren: 50% van het eerste jaar. Alle prijzen zijn exclusief ontwerp en btw Noot HCB schaft in opdracht van de sponsor het tenue aan. Het tenue blijft eigendom van de club. In combinatie met trainingspakken zonder logo: Geen sponsorbijdrage. Trainingspakken kunnen dan worden meegenomen door HCB leden. 3

4 Pakket 2: Teamsponsoring Dames 1 of Heren 1 Teamsponsoring Heren 1en/of dames 1. U sponsort een heel team en maximaal kunnen 2 bedrijven een team sponsoren. Een tenue bestaat uit een shirt en een broekje/rokje. Tenues worden besteld bij de vaste leverancier Sponsor wordt exclusief verbonden aan alle (promotie)-uitingen van het team Vermelding op de homepage van de website als Banner Vermelding op de sponsorpagina Deelname aan sponsoractiviteiten zoals een clinic en/of wedstrijd met uw personeelsleden tegen H1 of D1 3 jaar (van augustus tot en met juli) 4.750,- per jaar Alle prijzen zijn exclusief ontwerp en btw 4

5 Pakket 3: Sponsoring van de trainingspakken U sponsort een heel team inclusief de trainers/coach. Sponsor wordt exclusief verbonden aan alle (promotie)-uitingen van het team Vermelding op de sponsorpagina Deelname aan sponsoractiviteiten Vermelding LCD scherm in het clubhuis (optioneel) 1 jaar (van augustus tot en met juli) 1500,- per jaar bij bedrukte pakken BELANGRIJK: In combinatie met shirt sponsoring trainingspakken tegen winkelwaarde. Wel zonder bedrijfsopdruk. Trainingspakken kunnen de HCBers dan houden en meenemen naar het volgend jaar! Alle prijzen zijn exclusief ontwerp en btw 5

6 Pakket 4: Bordsponsoring Uw bedrijfsnaam langs de velden van de HCB. Bordsponsoring zal zich toespitsen op het hoofdveld en mini-veld. Hier zullen de belangrijkste wedstrijden worden gespeeld. HCB hanteert standaard maten. Een standaard maat is ongeveer 0.60 x 2.60 meter. HCB kent de mogelijkheid om twee maal de standaard maat te nemen dus ongeveer 5.20 meter. Deze worden gemonteerd in een bordensysteem. Vermelding op de sponsorpagina Deelname aan sponsoractiviteiten Vermelding LCD scherm in het clubhuis (optioneel) 3 jaar (van augustus tot en met juli) Per sectie 375,- per jaar. Excl de eenmalige opmaak en productie kosten van 345,- Alle prijzen zijn jaarprijzen exclusief btw 6

7 Pakket 5: banieren Langs het hoofdpad, dat loopt van de parkeerplaats naar het clubgebouw, zijn aan weerskanten 4 vlaggenmasten geplaatst. Vier zullen worden aangewend voor sponsoring. Langs het eerste veld zijn 8 plaatsen beschikbaar voor onze sponsors. De verdeling is links achter 4, rechtsachter 4 en rechtsvoor 4 (optioneel) Vermelding op de sponsorpagina Deelname aan sponsoractiviteiten 1 jaar (van augustus tot en met juli) 450,- Exclusief productiekosten en btw. Indien u zelf banieren heeft dan berekenen wij geen productiekosten 7

8 Pakket 6: Vlaggen Langs het hoofdveld zijn aan de koedood zijde 4 vlaggenmasten geplaatst. Deze zullen worden aangewend voor sponsoring. Vermelding op de sponsorpagina Deelname aan sponsoractiviteiten 1 jaar (van augustus tot en met juli) 550,- Exclusief productiekosten en btw. Afname per stuk. Indien u zelf vlaggen heeft dan berekenen wij geen productiekosten 8

9 Pakket 7: Doeken Langs de velden kunnen aan de kopse zijden een reclamedoek van u gemonteerd worden. Deze doeken vallen op door hun grootte en hun positie. Dat geeft grote attentiewaarde voor uw bedrijf. Vermelding op de sponsorpagina Deelname aan sponsoractiviteiten 1 jaar (van augustus tot en met juli) 650,- Exclusief productiekosten en btw. Afname per stuk. 9

10 Pakket 8: Club van 100 Binnen HCB zijn vrienden van de club actief. Dit zijn mensen met een grote betrokkenheid bij de club en die graag op persoonlijke titel een extra financiële bijdrage leveren aan de club. Hier tegenover staat dat zij democratisch kunnen besluiten iets extra s te doen of aan te schaffen voor hun club. Jaarlijks komt deze groep een aantal keer bij elkaar om de initiatieven met elkaar te bespreken. 1 jaar (van augustus tot en met juli) 100 per jaar incl btw 10

11 Pakket 9: Evenement Een sponsor kan in overleg met de sponsorcommissie besluiten een evenement te sponsoren zoals bv een clinic of een toernooi. Ook kan men een onderdeel van een evenement sponsoren bv fruit/gadget/ballen/sportdrank/muziek, enz U kunt ook de naamgever zijn van een toernooi. Eenmalig In onderling overleg 11

12 Pakket 10: Sponsoring op maat Naast de pakketten zijn er nog vele incidentele zaken te bedenken die men kan sponsoren. Zo kunnen wij per bedrijf een pakket op maat samenstellen. Neemt u hiervoor contact op met één van onze sponsorcommissieleden en vraag naar de mogelijkheden. In onderling overleg In onderling overleg 12

13 Optie 11: Narrowcasting Binnen in het clubhuis hangen verschillende televisieschermen. Deze schermen worden gebruikt voor allerhande informatie. In wisselende formats worden uw commercials hierop gepresenteerd. Deze service wordt verzorgd door het bedrijf Display4all die ook met u in direct contact treedt mbt de opmaak en presentatie. 1 jaar 275,- per jaar Alle prijzen zijn exclusief eenmalige ontwerpkosten van 50,- en btw 13

14 Optie mogelijkheden Bovenop de bestaande pakketten bestaat de mogelijkheid voor extra mogelijkheden voor bedrijfspresentatie. Hieronder volgt een overzicht. Optie 2: Naam op het shirt Er bestaat de mogelijkheid om de achternaam op de shirts te plaatsen. Voor de Jongste Jeugd gaan wij uit van alleen de voornaam. Vanaf de junioren zullen alleen de achternamen worden bedrukt achter op het shirt. Houd rekening met de problemen die zich voordoen bij het doorschuiven van shirts naar andere seizoenen. Wij hanteren een standaard opmaak. 1 jaar 75,- Jongste Jeugd 125,- Vanaf Junioren Alle prijzen zijn exclusief ontwerp en btw. De kosten zullen direct in rekening gebracht worden door Hiemstra Sport 14

15 ALGEMENE SPONSORVOORWAARDEN HOCKEYVERENIGING BARENDRECHT Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sponsorcontracten waarbij de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Hockeyvereniging Barendrecht partij is. 1. Op de sponsorovereenkomst zijn van toepassing de voorschriften met betrekking tot de sponsoring, die door of namens de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), dan wel door een, de KNHB en/of zijn leden bindende nationale dan wel internationale (sport)organisatie, zijn gegeven, alsmede de algemeen geldende (overheids)- voorschriften over dit onderwerp. Partijen komen overeen dat deze voorschriften een onverbrekelijk deel van deze overeenkomst uitmaken. 2. Onder sponsoring wordt verstaan het geven van een bijdrage aan de vereniging, in geld of natura, waarvoor de Sponsor van HCB een tegenprestatie vraagt in de vorm van een reclame-uiting door middel van de in de overeenkomst opgenomen communicatiemogelijkheden. 3. Het wedstrijdtenue van de vereniging bestaat uit: a. Groen shirt met oranje kraag en oranje bies aan de zijkant. b. Grijze broek/rok c. Oranje kousen met groene bovenkant. Keepers dragen een shirt met een kleur die afwijkt van zowel de shirts van het eigen team als van die van veldspelers van de tegenstander. Overeenkomstig de richtlijnen van de KNHB worden bij uitwedstrijden tegen teams met gelijkende shirts en/of kousen door het team van HCB shirts en/of sokken van een afwijkende kleur gedragen. 4. De reclame-uitingen moeten voldoen aan de algemene eisen van fatsoen en mogen niet van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard zijn. Bovendien moeten reclameuitingen op kleding en uitrusting van spelers tijdens en rond bondswedstrijden voldoen aan de door de KNHB gestelde eisen. Voor sponsoring met reclame-uitingen op kleding en uitrusting van spelers tijdens en rond bondswedstrijden moeten deze uitingen voldoen aan de daarop betrekking hebbende door de KNHB gestelde regels. 5. Volgens het Bondsreglement van de KNHB is het toegestane aantal reclame-uitingen voor spelers/speelsters ten hoogste vijf en mogen op de volgende kledingstukken als volgt worden aangebracht: a. voorzijde shirt/blouse - één uiting niet groter dan 450 cm2; b. achterzijde shirt/blouse - één uiting niet groter dan 250 cm2; c. mouw van shirt/blouse - één uiting niet groter dan 50 cm2 op elke mouw; d. voorzijde van de broek/rok - één uiting niet groter dan 50 cm2 op voorzijde (linkerzijde van de broek/rok). Nadrukkelijk wordt gesteld dat er slechts reclame mag worden aangebracht op wedstrijdtenues en derhalve niet rechtstreeks op het lichaam. 6. De betaling van het sponsorbedrag en de vergoeding van kosten verbonden aan de sponsorartikelen zoals bijvoorbeeld de kosten van aankoop, ontwerp en bedrukking van sponsorartikelen vindt plaats op de wijze zoals overeengekomen in het contract. Voor de bijdragen in geld zendt HCB aan de sponsor een nota overeenkomstig het contract met een betaaltermijn van 14 dagen. In geval van niet-tijdige betaling is de sponsor zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde wettelijke 15

16 rente verschuldigd. Na verstrijken van de vervaldatum op de factuur wordt een aanmaning verzonden. Indien de betaling niet is geschied op de in de aanmaning genoemde vervaldatum, kan HCB de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten ten laste van de sponsor. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 procent van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten. Indien de sponsor niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet kan HCB besluiten de reclame-uiting niet te doen of te stoppen (opschortingsrecht), totdat de sponsor aan zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van HCB op ontbinding en/of schadevergoeding. 7. De levering van de materialen waarop reclame-uitingen worden aangebracht vindt plaats conform de contractuele overeenkomst. De levering en distributie worden gecoördineerd door de sponsorcommissie. In geval van niet-tijdige levering zendt HCB een aanmaning aan de sponsor. Indien de levering niet is geschied op de in de aanmaning genoemde vervaldatum, kan HCB besluiten de reclame-uiting teniet doen of, al dan niet tijdelijk, te stoppen (opschortingsrecht), onverminderd het recht van HCB op ontbinding en/of schadevergoeding. 8. De sponsorovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd door ieder van de partijen in geval de wederpartij failleert, surseance van betaling aanvraagt (heeft verkregen), dan wel ontbonden of geliquideerd wordt of een fusie aangaat. 9. Het is Sponsor en HCB niet toegestaan zijn of haar rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder schriftelijke instemming van de wederpartij. 10. Het is Sponsor niet toegestaan om reclameovereenkomsten met de individuele leden van HCB aan te gaan, zonder schriftelijke toestemming van een gemandateerd orgaan binnen HCB. 11. Sponsor en HCB zullen zich gedurende en ook na beëindiging van de sponsorovereenkomst niet negatief over elkaar uitlaten. 12. De Sponsorcommissie van HCB is het centrale aanspreekpunt van Sponsor terzake de sponsorovereenkomst. HCB verklaart dat zij de sponsorcommissie gemachtigd heeft om voor HCB bindende besluiten te nemen ter zake sponsorovereenkomsten. 13. Gegevens uit de ledenadministratie van HCB zal tenzij uitdrukkelijk anders bepaald nimmer ter beschikking worden gesteld aan contractspartijen van HCB, waaronder Sponsors. 14. Spelertenues met reclame-uitingen van Sponsor kunnen alleen door spelers van HCB gedragen worden gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst. 15. HCB draagt er zorg voor dat elk optreden door of namens haar in welk verband dan ook, voldoet aan de eisen van representativiteit. HCB zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen tengevolge waarvan de goede naam van Sponsor (en HCB) in diskrediet kan (kunnen) worden gebracht. 16. Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, op enigerlei wijze uit te oefenen. 17. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 18. Van deze overeenkomst zal tussen partijen slechts schriftelijk kunnen worden afgeweken. 19. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 16

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing op de opdracht verleend aan Nuvoru B.V., gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Amersfoortse Mixed Hockey Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de statuten. De bepalingen in de statuten zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Pluk Training & Coaching die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING NBV Human Capital Scan B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: NBV Human Capital Scan B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN GrafiMedics B.V. Sulky 4 3897 AJ Zeewolde telefoon: 036 5359390 telefax: 036-5359395 Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223)

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van. ARGAIA bv Postbus 2099 3800 CB Amersfoort Nederland. e-mail: info@argaia.com

ALGEMENE VOORWAARDEN van. ARGAIA bv Postbus 2099 3800 CB Amersfoort Nederland. e-mail: info@argaia.com ALGEMENE VOORWAARDEN van ARGAIA bv Postbus 2099 3800 CB Amersfoort Nederland e-mail: info@argaia.com Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte

Nadere informatie

4. Uitvoering van de dienstverlening

4. Uitvoering van de dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V. Artikel 1. - Indeling, definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van MKB Servicedesk voor het

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013) MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)! HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: naam vereniging, hierna te noemen de vereniging is

Nadere informatie

Algemeen. Offertes. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven.

Algemeen. Offertes. De prijzen in de genoemde offerte zijn altijd exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Mooi Sfeer & Meer Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Mooi Sfeer & Meer, en een opdrachtgever (koper of huurder) waarop

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Diggi Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Diggi Media, tenzij expliciteit anders vermeld wordt

Nadere informatie

Sponsor-informatie. Seizoen 2009 (rev. 09) Soft- en Honkbalvereniging Bedrocks, Emmen http://www.bedrocks.nl

Sponsor-informatie. Seizoen 2009 (rev. 09) Soft- en Honkbalvereniging Bedrocks, Emmen http://www.bedrocks.nl Sponsor-informatie Seizoen 2009 (rev. 09) Soft- en Honkbalvereniging Bedrocks, Emmen http://www.bedrocks.nl Wie zijn de Bedrocks? De Soft- en Honkbalvereniging Bedrocks bestaat sinds 17 maart 1981. Eerst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1.

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1. Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing waarbij door Phielix

Nadere informatie

============================================================================= =================

============================================================================= ================= Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Cyclon International B.V., Heesterseweg 11 te 5386 KT Geffen; Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant; handelsregister nr. 16084714 =============================================================================

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mammarina, kado & lekkernij per 1 juli 2015. Productgroep: Kado

Algemene voorwaarden Mammarina, kado & lekkernij per 1 juli 2015. Productgroep: Kado Algemene voorwaarden Mammarina, kado & lekkernij per 1 juli 2015. Productgroep: Kado Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: degene die bij leverancier producten/diensten

Nadere informatie

Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl

Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl Image- & InterieurProof Zernikepark 12 9747 AN Groningen Tel. 050 2600 808 info@image-en-interieurproof.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen

Nadere informatie

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Standaard licentie-overeenkomst 3. Standaard onderhoudsovereenkomst 4. Standaard service-overeenkomst 5. Algemene Voorwaarden Voorwoord

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Hoofdstuk 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Diensten: de door M2S te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever.

Nadere informatie

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN. Keverkamp Assurantiën en Hypotheekadvies BV gevestigd te Nijverdal.

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN. Keverkamp Assurantiën en Hypotheekadvies BV gevestigd te Nijverdal. ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN Van Keverkamp Assurantiën en Hypotheekadvies BV gevestigd te Nijverdal. Artikel 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 De cliënt: de contractspartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008.

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijving... 2 2. Algemeen... 2 3. Aanbod en aanvaarding... 2 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Pepijn van Afferen Personal Training. Opgemaakt januari 2014. Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in

Nadere informatie