Ouderinfo Thorbecke Scholengemeenschap februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderinfo Thorbecke Scholengemeenschap februari 2014"

Transcriptie

1 Ouderinfo Thorbecke Scholengemeenschap februari 2014 Leo van Lierop Het is wat merkwaardig om je eigen naam in een titel te zetten maar vooruit. Het leek mij goed om iets over mezelf te vertellen langs deze weg nu ik na een periode als directeur ad interim de kans heb benut om als directeur van Thorbecke SG voor de locatie Dokter van Heesweg een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en daarmee aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Van huis uit ben ik onderwijzer, zo n ouderwetse met hoofdakte. Maar ik heb eigenlijk nooit in het basisonderwijs gewerkt. Ik heb direct de stap gezet naar het voortgezet onderwijs. Eerst aan de LTS in Weert, dat was in 1977, daarna naar een horecavakschool in Rotterdam. De eerste helft van de jaren 80 hield ik mij met drie zaken bezig. De eerste was mijn werk als leraar. Ik verzorgde lessen Nederlands, Engels, biologie, maatschappijleer en rekenen (dat laatste vak stond ook toen gewoon op de lessentabel). Daarnaast was ik brugklascoördinator. Mijn tweede activiteit was mijn studie Nederlands, eerst in Rotterdam en daarna in Leiden. Bovendien heb ik in die jaren veel gereisd, waarbij Azië mijn voorkeur had. Toen ik mijn studie had afgerond, ben ik vertrokken naar Curaçao. Dat kwam voort uit mijn verlangen om eens diep in een andere cultuur te duiken en wat moet je dan als je Nederlands hebt gestudeerd. Dan kom je toch gauw op de Antillen uit. Daar kwam ik in het onderwijs voor volwassenen terecht : MBA, SPD en secretariële opleidingen. Toen ik weer terugkwam in Nederland was er veel veranderd in het onderwijslandschap. Dat was in de eerste helft van de jaren negentig. VBO was VMBO geworden en de basisvorming had zijn intrede gedaan. Ik kwam terecht op het Comenius College in Capelle aan den IJssel. Dat was het moment dat de Tweede Fase in HAVO en VWO werd ingevoerd. Op die school had men het idee om te gaan werken in zogenaamde profielteams en ik werd daar teamleider van het profielteam Cultuur en Maatschappij. Dat heb ik gedaan tot ik besloot aan mijn wens gehoor te geven de Randstad te verlaten. Ik kwam terecht op het Mondriaan College in Oss. Een vergelijkbare school als de locatie aan de Dokter van Heesweg. Ik kreeg daar de Tweede Fase (havo en vwo bovenbouw) onder mijn hoede en heb daar ook een jaar lang de directeur bedrijfsvoering vervangen. Na de eeuwwisseling werd ik gevraagd om naar Leeuwarden te komen. Ik heb die vraag positief beantwoord. Ik werd directeur van in eerste instantie een school voor praktijkonderwijs en later een vmbo-school. Daar had ik eigenlijk twee dingen te doen: de school moest in kwalitatief opzicht uit de rode cijfers komen en er kwam een nieuw gebouw. In samenwerking met architect Thomas Rau is er in Leeuwarden een prachtig gebouw voor vmbo-onderwijs verrezen. Neemt niet weg dat ik daar toch met enige frustratie naar terugkijk, omdat we net niet de nationale bouwprijs binnen haalden. We werden tweede. Het ergerlijke was bovendien dat een vriend van mij een architect wel die bouwprijs won. Ik word daar tot op de dag van vandaag nog steeds mee geplaagd. In oktober 2009 kwam ik terecht bij Van der Capellen SG op de locatie De Zeven Linden in Dedemsvaart. Ik kende die school al, omdat we in Leeuwarden bezig waren sectorale programma s om te zetten naar intersectorale programma s en De Zeven Linden was wat dat betreft een van de voorlopers in het land. Het is een relatief kleine school die in de afgelopen drie jaren sterk is gegroeid. Het onderwijsaanbod is erg breed: het aanbod loopt uiteen van vmbo basisberoepsgerichte leerweg tot atheneum. Dat maakt de school complex waardoor er voortdurend gebalanceerd moet worden op het dunne koord van kwaliteit en organiseerbaarheid. Maar dankzij de inzet van alle medewerkers daar staat er een mooie school met een duidelijke koers en kan ik mij met een gerust hart bezighouden met de TSG. De afgelopen maanden heb ik de TSG leren kennen als een school met een hoge ambitie als het gaat om kwaliteit, een school met trotse medewerkers als die kwaliteit ook wordt bereikt. We staan in Nederland op het podium en onze opdracht zal zijn er op te blijven staan. Ik heb een school mogen ervaren met diversiteit in mensen en in onderwijsaanbod. Dat is een andere kwaliteitsstandaard die

2 we hoog zullen moeten houden. Ik heb een school gezien waarin dualiteit voorop staat: stad en streek, praktijk en theorie, digitaal en persoonlijk, keuzevrijheid en structuur. Het is niet het ene òf het andere, maar het ene èn het andere. Ook dat is kwaliteit. Op deze manier kunnen we onze leerlingen laten profiteren van goed en gedegen onderwijs in het belang van hun toekomst. Een toekomst die wij niet zullen kennen, maar onze leerlingen wel. En het is onze taak die van school en ouders samen om ervoor te zorgen dat zij er iets van maken. Leo van Lierop Leerlingen sporttraject Thorbecke op de ski s Leerlingen met een sporttraject zijn gewend aan sportlessen buiten de school(clinics) waarin aandacht is voor breedtesport. Kanoën, schaatsen, fitness, judo, dansen, karate en boksen maken onderdeel uit van het programma. Bijzonder is ook dat een grote groep leerlingen, klas 3, zaterdag 1 februari naar Neukirchen in Oostenrijk is vertrokken. Vrijdag 7 februari komen zij weer terug. Klas 2 vertrekt zaterdag 15 maart en komt 21 maart weer terug. In Oostenrijk proberen de leerlingen in ontspannen sfeer het skiën of snowboarden onder de knie te krijgen. Foto s van de skireis staan binnenkort op de website. De skireis is ook te volgen via twitter; https://twitter.com/sportklastsg Vanaf schooljaar 2014/2015 wordt het sporttraject ook in 1 atheneum aangeboden! Grote Avond De Grote Avond 2014 nadert snel. Voor nieuwe ouders en collega s: de Grote Avond is een jaarlijks terugkerend feest in schouwburg Odeon, waarop leerlingen en vaak ook docenten laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van zang, dans, cabaret, enz. Enkele honderden leerlingen van onze school zorgen voor alles op en naast de planken. Echt de moeite waard om een keer mee te maken. Maar dan wel met het risico dat je deze avond in de toekomst absoluut niet meer wilt missen! Ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben in de Grote Avond als Onioth en wij. De kaarten kosten 7,50. Let op, het aantal kaarten is maar beperkt. Dus wacht niet met het regelen van jullie reserveringen. Ilse Jager, Gerjan Petter en Peter van Dam

3 Open Dag De Open Dag op zaterdag 18 januari is druk bezocht. Ook de informatieavond op donderdag 30 januari was erg populair. De laatste lesmiddag, bedoeld voor kinderen die de school nog niet hadden bezocht, overtrof onze stoutste verwachtingen: maar liefst 203 kinderen uit groep 8 en een handje vol ouders hebben we weten te herbergen, vermaken, voor te lichten, gastvrij kunnen ontvangen en weer tevreden huiswaarts gestuurd. Om uur liep aula B vol met enigszins gespannen koppies en liefhebbende ouders: kunnen wij ons kind hier met een gerust hart achterlaten of niet? Het antwoord bleek volmondig: Ja! De reacties waren positief, zowel van jong als oud. Het is heel fijn te zien dat de medewerking van collega s, maar zeker ook van onze eigen leerlingen op zo n enthousiaste wijze uitgedragen wordt. Hiske Kromdijk, Marcel van Schalkwijk & Frank de Groot

4 Sportieve mavisten Thorbecke drempelloos naar Deltion Mavo-leerlingen van de TSG die succesvol hebben deelgenomen aan het Sporttraject, kunnen voortaan naadloos verder leren in de mbo-opleiding Sport & Bewegen van het Deltion College. Dat is het resultaat van een convenant tussen de twee Zwolse scholen dat inmiddels is ondertekend. Sommige jongeren weten al heel vroeg dat hun hart ligt bij de sport. Het is geruststellend als zo'n jongen of meisje weet dat hun aanmelding voor hun droomopleiding niet stukloopt op een sporttest', vertelt Bas Koelmans, leraar Sport & Bewegen bij Deltion. Koelmans is al jaren in gesprek met sportleraren van Thorbecke om de lesprogramma's op elkaar af te stemmen. Het voordeel daarvan is duidelijk: de overstap naar het mbo verloopt voor de jongere veel soepeler en de kans op succesvolle diplomering is aantoonbaar groter. Bekroning Het convenant is de bekroning op dit project. Door het vastleggen van de afspraken is de samenwerking geborgd en nu is er dus officieel sprake van een doorlopende leerlijn. In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over de inzet van Deltion-studenten, bijvoorbeeld bij het organiseren van de sporttoernooien van Thorbecke. Zo biedt Thorbecke mbostageplaatsen aan hun oud-leerlingen en is het cirkeltje mooi rond', aldus een tevreden Bas Koelmans. Ondertekening door Suzan Ingelse en Leo van Lierop Op de groepsfoto van links naar rechts: Marleen Kanis (relatiemanager bij Deltion), Suzan Ingelse (opleidingsmanager Sport & Bewegen bij Deltion), Leo van Lierop (locatiedirecteur TSG), Leon Dikken (teamleider bovenbouw mavo TSG), Bas Koelmans (leraar Sport & Bewegen bij Deltion) en Nick Kok (docent Sport & Bewegen TSG).

5 Een smalle kijk op onderwijskwaliteit Leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland doen het goed in internationale vergelijkingen. Ook Thorbecke-leerlingen doen het uitstekend. Niet alleen de examenresultaten zijn van een hoog niveau, maar onlangs kreeg Thorbecke van prof. Jaap Dronkers een negen en maar liefst vier tienen. De onderwijsinspectie nomineerde vorig schooljaar Thorbecke als excellente school en ook in Elsevier scoorde de beide locaties van Thorbecke hoog. Onderwijskwaliteit wordt mede door de media gezien vanuit het perspectief van meetbare gegevens. Het gaat dan om de gemiddelde score van de school bij het centraal examen, het aantal leerlingen dat in leerjaar drie op het niveau zit dat van hen mag worden verwacht, het percentage leerlingen dat vanaf leerjaar drie onvertraagd naar het diploma gaat en het verschil tussen het schoolexamen en het centraal eindexamen. Goede prestaties in het onderwijs zijn nodig voor een stabiele samenleving, maar de wijze waarop daar nu naar gekeken wordt kent wel een aantal risico s. Die heeft de Onderwijsraad onlangs beschreven. Leerlingen krijgen onderwijs in kennis en vaardigheden in verschillende leerdomeinen. Ze krijgen ook waarden en normen mee èn culturele bagage. In de afgelopen periode was de aandacht echter eenzijdig gericht op zogenaamde meetbare doelen, in het bijzonder op taal- en rekenprestaties. Er was veel minder aandacht voor het bredere vakkenaanbod en voor algemene vorming. Meetbare doelen zijn de maatstaf geworden voor de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsraad vindt deze eenzijdige aandacht een verschraling van het onderwijs. Niet iedereen krijgt de kans zijn talenten te ontwikkelen en niet al het potentieel wordt benut. Onderbelicht zijn sociale competenties, burgerschapsvorming en de ontwikkeling van vakoverstijgende advanced skills als problemen oplossen, samenwerken, communiceren, zelfregulatie en ict-geletterdheid. Een tweede risico is gelegen in het feit dat een overheid die voor prestatieverhoging te veel inzet op structuren, regels en formele instrumenten, de vrijheid van onderwijs kan aantasten. Scholen moeten vanuit hun eigen visie een voor leerlingen passend onderwijsaanbod aanbieden en de kwaliteit ervan waarborgen. Een grote overheidsbemoeienis met de onderwijsinhoud geeft variatie weinig kans. Scholen voelen zich alleen beoordeeld op rendementen en cognitieve prestaties van leerlingen. De raad vindt dat in het oordeel moet worden meegenomen of scholen eigen keuzes maken en hoe ze die waarmaken. Daarbij zijn niet alleen keuzes in het vakkenaanbod van belang, maar ook in de manier waarop scholen leerlingen helpen hun persoonlijkheid te vormen. Het huidige systeem van toezicht en verantwoording waardeert deze bredere aspecten van kwaliteit onvoldoende. De nadruk op cognitieve prestaties dreigt ten koste te gaan van leerlingen die niet goed scoren op basisvaardigheden. Deze jongeren kunnen zich ondergewaardeerd voelen. Verdiensten en maatschappelijk succes lopen steeds meer via het pad van goede prestaties in het onderwijs. Een eendimensionale prestatienorm kan echter zorgen voor een forse aanslag op de eigenwaarde van jongeren die hier niet aan voldoen. De gedachte is dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk is en dat wie zich inzet wel op de juiste plaats terecht komt. Uit onderzoek blijkt echter dat niet alleen talent en inzet bepalend zijn. Vooral het culturele kapitaal en de hulpbronnen die ouders aan kinderen kunnen bieden, zijn factoren voor schoolsucces. Het gevoel van onderwaardering kan versterkt worden als jongeren die niet goed scoren op basisvaardigheden nauwelijks nog contact hebben met leerlingen die dat wel doen, of die een andere sociale achtergrond hebben. Dat is in toenemende mate het geval. Thorbecke presteert uitstekend. Dat is waar. Maar niet iedereen hoeft te excelleren op het cognitieve domein. De samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap. Om de eigenwaarde van alle jongeren te bevorderen en iedereen optimale levenskansen te bieden, is meer waardering van deze capaciteiten nodig. Thorbecke heeft ook oog voor deze kwaliteitsaspecten. Hoe waardeert u de school op deze aspecten? Leo van Lierop, directeur

6 Thorbecke Scholengemeenschap bij de beste scholen van Nederland De beide locaties van Thorbecke Scholengemeenschap horen tot de beste scholen van Nederland. Deze conclusie is te trekken uit de beoordeling van onderwijssocioloog Jaap Dronkers, die scholen al zestien jaar beoordeelt. Aan de locatie Dokter van Heesweg krijgt het vwo een 10, de havo een 10 en de mavo een 9. Aan de Locatie Russenweg krijgen het vmbo basisberoepsgerichte leerweg en het vmbo kaderberoepsgerichte leerweg allebei een 10. Ook Elsevier laat een hoge score zien voor de Thorbecke Scholengemeenschap. Dronkers baseert zijn oordeel op een vergelijking van het advies dat leerlingen op de basisscholen krijgen en hun prestaties in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarbij spelen de eindcijfers van het centraal schriftelijk eindexamen en ook het verschil tussen die eindcijfers met de eindcijfers van schoolexamen een grote rol. Verder kijkt Dronkers naar hoeveel leerlingen er blijven zitten en hoeveel leerlingen zakken voor het eindexamen. Hij baseert zich voornamelijk op harde cijfers. De veiligheid op school, leerlingbegeleiding of tevredenheid van leerlingen vindt Dronkers niet doorslaggevend voor de kwaliteit van het onderwijs. Voor Thorbecke Scholengemeenschap zijn dit echter wel essentiële factoren die bijdragen aan het positieve klimaat op beide scholen. Dit is weldegelijk van invloed op de resultaten waar we zo trots op mogen zijn, aldus Leo van Lierop, directeur van de locatie Dokter van Heesweg. De directeuren van beide locaties zijn tevreden over het geboekte resultaat. Ankie van der Werf, directeur van de locatie Russenweg geeft aan dat er flink is doorgepakt. Zij vindt het resultaat des te mooier, omdat Dronkers deze keer ook sociale achtergronden van leerlingen in zijn onderzoek heeft betrokken. We zeggen altijd dat we het beste uit onze leerlingen proberen te halen en nu blijkt dat we dat ook doen. Wij willen dat leerlingen niet alleen iets worden, maar ook iemand. Docenten die met hart en ziel werken voor onze leerlingen mogen trots zijn op het resultaat, zegt Ankie van der Werf. Leo van Lierop vult aan dat de inzet van leerlingen en docenten een extra pluim verdient, want het afgelopen jaar zijn de exameneisen behoorlijk aangescherpt en juist op dat moment worden zulke goede cijfers gehaald. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om te staan waar we nu staan. Maar een school is meer dan een rijtje cijfers, relativeert Van Lierop. Door heel hard werken haal je goede cijfers, maar het gaat vooral om de vorming van jongeren in hun groei naar volwassenheid. Dan gaat het om meer dan cognitie. Het gaat ook om sociaal-emotionele ontwikkeling, om creativiteit, om leerlingen met zichzelf te verbinden en met hun omgeving. Het gaat erom dat je elk kind een plek geeft en dat je elk kind de mogelijkheden biedt om zich op basis van zijn motivatie, interesse en vermogens te ontwikkelen tot actieve deelnemers in de samenleving. Daarvoor moet je als docent je leerlingen kennen en onze docenten op beide scholen kennen onze leerlingen. Een kind op de wereld zetten duurt immers 21 jaar, zegt Van Lierop, en we zijn er trots op daar de best denkbare bijdrage aan te kunnen leveren.

7 Schoolagenda februari - maart Februari Ma 10 Voorlichting skireis klas 2 Ma 10 Herkansen 5 havo en 6 atheneum Ma 10 Mentorcontactavond klas 3 havo/3 atheneum Di 11 Herkansen 4 mavo, 4 havo, 4 atheneum, 5 atheneum Di 11 Ouderavond vakkenpakket en havoroute klas 3 mavo Wo 12 Werkplaatsdag tekenen klas 5 havo Wo 12 HBO-voorlichting bij Greijdanum voor klas 4 havo (avond) Wo 12 Mentorcontactavond klas 3 havo en 3 atheneum Wo 12 Ouderspreekavond onderbouw Do 13 Klankbordgroep bovenbouw havo en atheneum Vr 14 Valentijnsactie Di 18 Presentatie Profielwerkstuk klas 5 havo Do 20 Excursie naar DNB/Beurs Amsterdam klas 5 havo Do 20 Profielkeuzemiddag klas 3 havo en 3 atheneum Vr 21 Start voorjaarsvakantie, terug op school op maandag 3 maart Maart Ma 03 Uiterste inleverdatum definitieve versie profielwerkstuk 5 havo en 6 atheneum Wo 05 Cito toets klas 2 van uur t/m uur Wo 05 Beroepenavond klas 4 havo en 5 atheneum Wo 05 Ouderavond pakketkeuze klas 2 mavo en 2 mavo/havo Do 06 Cito toets klas 2 van uur t/m uur Do 06 Ouderspreekavond klas 3 en hoger Vr 07 Excursie Moderne Media naar Amsterdam klas 3 Ma 10 Excursie Binnenhof Den Haag klas 4 havo Di 11 Examen boekhouden klas 5 atheneum Di 11 Demonstratieavond sportklassen Di 11 Klankbordgroep onderbouw Wo 12 Excursie Westerbork klas 3 havo na uur Wo 12 Demonstratieavond sportklassen Do 13 Zorgmiddag Do 13 Grote Avond in Odeon Vr 14 Grote Avond in Odeon Za 15 Vertrek skireis klas 2 om 8.00 uur Ma 17 Rekentoets klas 3 mavo, 4 havo en 5 atheneum Di 18 Rekentoets klas 3 mavo, 4 havo en 5 atheneum Di 18 Presentatie Profielwerkstuk 6 atheneum Wo 19 Rekentoets klas 3 mavo, 4 havo en 5 atheneum Wo 19 Meesterproefavond O&O in Technasiumlokaal Do 20 Rekentoets klas 3 mavo, 4 havo en 5 atheneum Do 20 Kangoeroewedstrijd wiskunde klas 1 t/m 5 Vr 21 Rekentoets klas 3 mavo, 4 havo en 5 atheneum Vr 21 Terugkomst skireis klas 2 om 9.00 uur Vr 21 SSZ Badminton Ma 24 Toetsweek t/m 31 maart Ma 24 Excursie WON Delft en Rotterdam klas 1 atheneum Di 25 Talendorp Engels klas 4 mavo (Russenweg) Do 27 Talendorp Frans klas 4 mavo (Russenweg) Vr 28 Talendorp Duits klas 4 mavo (Russenweg) Vr 28 PO scheikunde klas 6 atheneum

De stand van educatief Nederland 2013. Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit

De stand van educatief Nederland 2013. Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit De stand van educatief Nederland 2013 Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit Een smalle kijk op onderwijskwaliteit Stand van educatief Nederland 2013 Eén keer in de vier jaar maakt de Onderwijsraad de

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Publieksverslag

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Publieksverslag Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Publieksverslag 2009-2010 Voorwoord 2 Lef en vertrouwen De commissie Identiteit aan de Develsingel heeft het schooljaar 2009-2010 het

Nadere informatie

Goed gedaan! Alle openbare scholen hebben. kwaliteitskeurmerk

Goed gedaan! Alle openbare scholen hebben. kwaliteitskeurmerk Acis actueel 1/12 Goed gedaan! Acis Actueel 1/12 1 Alle openbare scholen hebben kwaliteitskeurmerk De openbare scholen in de Hoeksche Waard leveren goede prestaties. Dat is het oordeel van de onderwijsinspectie,

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

magazine 2010 DIALOOG INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL OUDERS EN SCHOOL IN GESPREK KWALITEIT ONTWIKKEL- KANSEN VOOR DOCENTEN

magazine 2010 DIALOOG INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL OUDERS EN SCHOOL IN GESPREK KWALITEIT ONTWIKKEL- KANSEN VOOR DOCENTEN magazine 2010 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL DIALOOG

Nadere informatie

Ouderinfo april 2014. Voorwoord door de voorzitter van de Ouderraad. Vragen, vragen en nog eens vragen

Ouderinfo april 2014. Voorwoord door de voorzitter van de Ouderraad. Vragen, vragen en nog eens vragen Ouderinfo april 2014 Voorwoord door de voorzitter van de Ouderraad Vragen, vragen en nog eens vragen Hopelijk leest u de Ouderinfo heerlijk in de zon. Het is duidelijk voorjaar, vol narcissen, zon en getwitter.

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

VO magazine. Ook benoemen wat goed gaat

VO magazine. Ook benoemen wat goed gaat Magazine voor voortgezet onderwijs mei 2012 jaargang 6 Ook benoemen wat goed gaat Hoofdinspecteur Rick Steur over het nieuwe toezicht VO magazine 6 Leermiddelenbeleid helpt bij integratie ICT» Opwaartse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 99 BRIEF

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Uitdagend en ambitieus onderwijs Casebeschrijvingen van 13 scholen en opleidingen

Uitdagend en ambitieus onderwijs Casebeschrijvingen van 13 scholen en opleidingen Uitdagend en ambitieus onderwijs Casebeschrijvingen van 13 scholen en opleidingen Uitdagend en ambitieus onderwijs Casebeschrijvingen van 13 scholen en opleidingen Opdrachtgever: Onderwijsraad Utrecht,

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

SCH OOL GIDS. Bonhoeffer College

SCH OOL GIDS. Bonhoeffer College SCH OOL GIDS 2014 2015 Bonhoeffer College Inhoud Welkom op het Bonhoeffer College...4 Het Bonhoeffer... 6 Waarom Bonhoeffer... 6 Doelstellingen van ons onderwijs... 8 Internationalisering en goed-doelacties...

Nadere informatie

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts Scholen voorop Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen Mieke Aarts Over deze publicaties Scholen voorop is een van de slotpublicaties van het Innovatieproject van de VO-raad. Een

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo

gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo Allroundklassen Cultuurklassen Tweetalig vwo Sportklassen Highschool L.O.O.T.-school SCHOOLGIDS 2008-2009 Colofon Tekst: Willy van Bunningen Dick Frantzen Jan

Nadere informatie

Duurzame kwaliteitsverbetering

Duurzame kwaliteitsverbetering Duurzame kwaliteitsverbetering 9 Leiderschap, kwaliteitszorg en human resources management; het een kan niet zonder het ander Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwae afdelingen Een project

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

de fontein goois lyceum sg huizermaat

de fontein goois lyceum sg huizermaat magazine 2011 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college GOED ONDERWIJS voor elke leerling ICT IN DE LES werken

Nadere informatie

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep CVOpen Jaargang 7 Juni 2007 4 Burgerschapsvorming onder de loep Wim Littooij weerspreekt onzin over onderwijsvernieuwing Identiteit weer op de CVO-agenda Steeds meer brede scholen Colofon In dit nummer

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 k Ilja Klink wil met het Hyperion Lyceum naar de top k Chinese taal en cultuur: vak met karakter k Klein beginnen en dan

Nadere informatie

Het VMBO Beelden, feiten en toekomst. Interdepartementaal Beleidsonderzoek 2004-2005, nr. 1

Het VMBO Beelden, feiten en toekomst. Interdepartementaal Beleidsonderzoek 2004-2005, nr. 1 Het VMBO Beelden, feiten en toekomst Interdepartementaal Beleidsonderzoek 2004-2005, nr. 1 Inhoud Samenvatting 7 1 Inleiding 11 1.1 Taakopdracht 11 1.2 Aanpak 11 1.3 Bronnen 11 1.4 Leeswijzer 11 1.5 Tot

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL Inhoud Inleiding 3 Missie en visie 4 Organisatie en locaties 6 Onderwijs 7 Leerlingbegeleiding 19 Veilige school 27 Bijzondere activiteiten

Nadere informatie