Ouderinfo Thorbecke Scholengemeenschap februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderinfo Thorbecke Scholengemeenschap februari 2014"

Transcriptie

1 Ouderinfo Thorbecke Scholengemeenschap februari 2014 Leo van Lierop Het is wat merkwaardig om je eigen naam in een titel te zetten maar vooruit. Het leek mij goed om iets over mezelf te vertellen langs deze weg nu ik na een periode als directeur ad interim de kans heb benut om als directeur van Thorbecke SG voor de locatie Dokter van Heesweg een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en daarmee aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Van huis uit ben ik onderwijzer, zo n ouderwetse met hoofdakte. Maar ik heb eigenlijk nooit in het basisonderwijs gewerkt. Ik heb direct de stap gezet naar het voortgezet onderwijs. Eerst aan de LTS in Weert, dat was in 1977, daarna naar een horecavakschool in Rotterdam. De eerste helft van de jaren 80 hield ik mij met drie zaken bezig. De eerste was mijn werk als leraar. Ik verzorgde lessen Nederlands, Engels, biologie, maatschappijleer en rekenen (dat laatste vak stond ook toen gewoon op de lessentabel). Daarnaast was ik brugklascoördinator. Mijn tweede activiteit was mijn studie Nederlands, eerst in Rotterdam en daarna in Leiden. Bovendien heb ik in die jaren veel gereisd, waarbij Azië mijn voorkeur had. Toen ik mijn studie had afgerond, ben ik vertrokken naar Curaçao. Dat kwam voort uit mijn verlangen om eens diep in een andere cultuur te duiken en wat moet je dan als je Nederlands hebt gestudeerd. Dan kom je toch gauw op de Antillen uit. Daar kwam ik in het onderwijs voor volwassenen terecht : MBA, SPD en secretariële opleidingen. Toen ik weer terugkwam in Nederland was er veel veranderd in het onderwijslandschap. Dat was in de eerste helft van de jaren negentig. VBO was VMBO geworden en de basisvorming had zijn intrede gedaan. Ik kwam terecht op het Comenius College in Capelle aan den IJssel. Dat was het moment dat de Tweede Fase in HAVO en VWO werd ingevoerd. Op die school had men het idee om te gaan werken in zogenaamde profielteams en ik werd daar teamleider van het profielteam Cultuur en Maatschappij. Dat heb ik gedaan tot ik besloot aan mijn wens gehoor te geven de Randstad te verlaten. Ik kwam terecht op het Mondriaan College in Oss. Een vergelijkbare school als de locatie aan de Dokter van Heesweg. Ik kreeg daar de Tweede Fase (havo en vwo bovenbouw) onder mijn hoede en heb daar ook een jaar lang de directeur bedrijfsvoering vervangen. Na de eeuwwisseling werd ik gevraagd om naar Leeuwarden te komen. Ik heb die vraag positief beantwoord. Ik werd directeur van in eerste instantie een school voor praktijkonderwijs en later een vmbo-school. Daar had ik eigenlijk twee dingen te doen: de school moest in kwalitatief opzicht uit de rode cijfers komen en er kwam een nieuw gebouw. In samenwerking met architect Thomas Rau is er in Leeuwarden een prachtig gebouw voor vmbo-onderwijs verrezen. Neemt niet weg dat ik daar toch met enige frustratie naar terugkijk, omdat we net niet de nationale bouwprijs binnen haalden. We werden tweede. Het ergerlijke was bovendien dat een vriend van mij een architect wel die bouwprijs won. Ik word daar tot op de dag van vandaag nog steeds mee geplaagd. In oktober 2009 kwam ik terecht bij Van der Capellen SG op de locatie De Zeven Linden in Dedemsvaart. Ik kende die school al, omdat we in Leeuwarden bezig waren sectorale programma s om te zetten naar intersectorale programma s en De Zeven Linden was wat dat betreft een van de voorlopers in het land. Het is een relatief kleine school die in de afgelopen drie jaren sterk is gegroeid. Het onderwijsaanbod is erg breed: het aanbod loopt uiteen van vmbo basisberoepsgerichte leerweg tot atheneum. Dat maakt de school complex waardoor er voortdurend gebalanceerd moet worden op het dunne koord van kwaliteit en organiseerbaarheid. Maar dankzij de inzet van alle medewerkers daar staat er een mooie school met een duidelijke koers en kan ik mij met een gerust hart bezighouden met de TSG. De afgelopen maanden heb ik de TSG leren kennen als een school met een hoge ambitie als het gaat om kwaliteit, een school met trotse medewerkers als die kwaliteit ook wordt bereikt. We staan in Nederland op het podium en onze opdracht zal zijn er op te blijven staan. Ik heb een school mogen ervaren met diversiteit in mensen en in onderwijsaanbod. Dat is een andere kwaliteitsstandaard die

2 we hoog zullen moeten houden. Ik heb een school gezien waarin dualiteit voorop staat: stad en streek, praktijk en theorie, digitaal en persoonlijk, keuzevrijheid en structuur. Het is niet het ene òf het andere, maar het ene èn het andere. Ook dat is kwaliteit. Op deze manier kunnen we onze leerlingen laten profiteren van goed en gedegen onderwijs in het belang van hun toekomst. Een toekomst die wij niet zullen kennen, maar onze leerlingen wel. En het is onze taak die van school en ouders samen om ervoor te zorgen dat zij er iets van maken. Leo van Lierop Leerlingen sporttraject Thorbecke op de ski s Leerlingen met een sporttraject zijn gewend aan sportlessen buiten de school(clinics) waarin aandacht is voor breedtesport. Kanoën, schaatsen, fitness, judo, dansen, karate en boksen maken onderdeel uit van het programma. Bijzonder is ook dat een grote groep leerlingen, klas 3, zaterdag 1 februari naar Neukirchen in Oostenrijk is vertrokken. Vrijdag 7 februari komen zij weer terug. Klas 2 vertrekt zaterdag 15 maart en komt 21 maart weer terug. In Oostenrijk proberen de leerlingen in ontspannen sfeer het skiën of snowboarden onder de knie te krijgen. Foto s van de skireis staan binnenkort op de website. De skireis is ook te volgen via twitter; https://twitter.com/sportklastsg Vanaf schooljaar 2014/2015 wordt het sporttraject ook in 1 atheneum aangeboden! Grote Avond De Grote Avond 2014 nadert snel. Voor nieuwe ouders en collega s: de Grote Avond is een jaarlijks terugkerend feest in schouwburg Odeon, waarop leerlingen en vaak ook docenten laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van zang, dans, cabaret, enz. Enkele honderden leerlingen van onze school zorgen voor alles op en naast de planken. Echt de moeite waard om een keer mee te maken. Maar dan wel met het risico dat je deze avond in de toekomst absoluut niet meer wilt missen! Ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben in de Grote Avond als Onioth en wij. De kaarten kosten 7,50. Let op, het aantal kaarten is maar beperkt. Dus wacht niet met het regelen van jullie reserveringen. Ilse Jager, Gerjan Petter en Peter van Dam

3 Open Dag De Open Dag op zaterdag 18 januari is druk bezocht. Ook de informatieavond op donderdag 30 januari was erg populair. De laatste lesmiddag, bedoeld voor kinderen die de school nog niet hadden bezocht, overtrof onze stoutste verwachtingen: maar liefst 203 kinderen uit groep 8 en een handje vol ouders hebben we weten te herbergen, vermaken, voor te lichten, gastvrij kunnen ontvangen en weer tevreden huiswaarts gestuurd. Om uur liep aula B vol met enigszins gespannen koppies en liefhebbende ouders: kunnen wij ons kind hier met een gerust hart achterlaten of niet? Het antwoord bleek volmondig: Ja! De reacties waren positief, zowel van jong als oud. Het is heel fijn te zien dat de medewerking van collega s, maar zeker ook van onze eigen leerlingen op zo n enthousiaste wijze uitgedragen wordt. Hiske Kromdijk, Marcel van Schalkwijk & Frank de Groot

4 Sportieve mavisten Thorbecke drempelloos naar Deltion Mavo-leerlingen van de TSG die succesvol hebben deelgenomen aan het Sporttraject, kunnen voortaan naadloos verder leren in de mbo-opleiding Sport & Bewegen van het Deltion College. Dat is het resultaat van een convenant tussen de twee Zwolse scholen dat inmiddels is ondertekend. Sommige jongeren weten al heel vroeg dat hun hart ligt bij de sport. Het is geruststellend als zo'n jongen of meisje weet dat hun aanmelding voor hun droomopleiding niet stukloopt op een sporttest', vertelt Bas Koelmans, leraar Sport & Bewegen bij Deltion. Koelmans is al jaren in gesprek met sportleraren van Thorbecke om de lesprogramma's op elkaar af te stemmen. Het voordeel daarvan is duidelijk: de overstap naar het mbo verloopt voor de jongere veel soepeler en de kans op succesvolle diplomering is aantoonbaar groter. Bekroning Het convenant is de bekroning op dit project. Door het vastleggen van de afspraken is de samenwerking geborgd en nu is er dus officieel sprake van een doorlopende leerlijn. In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over de inzet van Deltion-studenten, bijvoorbeeld bij het organiseren van de sporttoernooien van Thorbecke. Zo biedt Thorbecke mbostageplaatsen aan hun oud-leerlingen en is het cirkeltje mooi rond', aldus een tevreden Bas Koelmans. Ondertekening door Suzan Ingelse en Leo van Lierop Op de groepsfoto van links naar rechts: Marleen Kanis (relatiemanager bij Deltion), Suzan Ingelse (opleidingsmanager Sport & Bewegen bij Deltion), Leo van Lierop (locatiedirecteur TSG), Leon Dikken (teamleider bovenbouw mavo TSG), Bas Koelmans (leraar Sport & Bewegen bij Deltion) en Nick Kok (docent Sport & Bewegen TSG).

5 Een smalle kijk op onderwijskwaliteit Leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland doen het goed in internationale vergelijkingen. Ook Thorbecke-leerlingen doen het uitstekend. Niet alleen de examenresultaten zijn van een hoog niveau, maar onlangs kreeg Thorbecke van prof. Jaap Dronkers een negen en maar liefst vier tienen. De onderwijsinspectie nomineerde vorig schooljaar Thorbecke als excellente school en ook in Elsevier scoorde de beide locaties van Thorbecke hoog. Onderwijskwaliteit wordt mede door de media gezien vanuit het perspectief van meetbare gegevens. Het gaat dan om de gemiddelde score van de school bij het centraal examen, het aantal leerlingen dat in leerjaar drie op het niveau zit dat van hen mag worden verwacht, het percentage leerlingen dat vanaf leerjaar drie onvertraagd naar het diploma gaat en het verschil tussen het schoolexamen en het centraal eindexamen. Goede prestaties in het onderwijs zijn nodig voor een stabiele samenleving, maar de wijze waarop daar nu naar gekeken wordt kent wel een aantal risico s. Die heeft de Onderwijsraad onlangs beschreven. Leerlingen krijgen onderwijs in kennis en vaardigheden in verschillende leerdomeinen. Ze krijgen ook waarden en normen mee èn culturele bagage. In de afgelopen periode was de aandacht echter eenzijdig gericht op zogenaamde meetbare doelen, in het bijzonder op taal- en rekenprestaties. Er was veel minder aandacht voor het bredere vakkenaanbod en voor algemene vorming. Meetbare doelen zijn de maatstaf geworden voor de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsraad vindt deze eenzijdige aandacht een verschraling van het onderwijs. Niet iedereen krijgt de kans zijn talenten te ontwikkelen en niet al het potentieel wordt benut. Onderbelicht zijn sociale competenties, burgerschapsvorming en de ontwikkeling van vakoverstijgende advanced skills als problemen oplossen, samenwerken, communiceren, zelfregulatie en ict-geletterdheid. Een tweede risico is gelegen in het feit dat een overheid die voor prestatieverhoging te veel inzet op structuren, regels en formele instrumenten, de vrijheid van onderwijs kan aantasten. Scholen moeten vanuit hun eigen visie een voor leerlingen passend onderwijsaanbod aanbieden en de kwaliteit ervan waarborgen. Een grote overheidsbemoeienis met de onderwijsinhoud geeft variatie weinig kans. Scholen voelen zich alleen beoordeeld op rendementen en cognitieve prestaties van leerlingen. De raad vindt dat in het oordeel moet worden meegenomen of scholen eigen keuzes maken en hoe ze die waarmaken. Daarbij zijn niet alleen keuzes in het vakkenaanbod van belang, maar ook in de manier waarop scholen leerlingen helpen hun persoonlijkheid te vormen. Het huidige systeem van toezicht en verantwoording waardeert deze bredere aspecten van kwaliteit onvoldoende. De nadruk op cognitieve prestaties dreigt ten koste te gaan van leerlingen die niet goed scoren op basisvaardigheden. Deze jongeren kunnen zich ondergewaardeerd voelen. Verdiensten en maatschappelijk succes lopen steeds meer via het pad van goede prestaties in het onderwijs. Een eendimensionale prestatienorm kan echter zorgen voor een forse aanslag op de eigenwaarde van jongeren die hier niet aan voldoen. De gedachte is dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk is en dat wie zich inzet wel op de juiste plaats terecht komt. Uit onderzoek blijkt echter dat niet alleen talent en inzet bepalend zijn. Vooral het culturele kapitaal en de hulpbronnen die ouders aan kinderen kunnen bieden, zijn factoren voor schoolsucces. Het gevoel van onderwaardering kan versterkt worden als jongeren die niet goed scoren op basisvaardigheden nauwelijks nog contact hebben met leerlingen die dat wel doen, of die een andere sociale achtergrond hebben. Dat is in toenemende mate het geval. Thorbecke presteert uitstekend. Dat is waar. Maar niet iedereen hoeft te excelleren op het cognitieve domein. De samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap. Om de eigenwaarde van alle jongeren te bevorderen en iedereen optimale levenskansen te bieden, is meer waardering van deze capaciteiten nodig. Thorbecke heeft ook oog voor deze kwaliteitsaspecten. Hoe waardeert u de school op deze aspecten? Leo van Lierop, directeur

6 Thorbecke Scholengemeenschap bij de beste scholen van Nederland De beide locaties van Thorbecke Scholengemeenschap horen tot de beste scholen van Nederland. Deze conclusie is te trekken uit de beoordeling van onderwijssocioloog Jaap Dronkers, die scholen al zestien jaar beoordeelt. Aan de locatie Dokter van Heesweg krijgt het vwo een 10, de havo een 10 en de mavo een 9. Aan de Locatie Russenweg krijgen het vmbo basisberoepsgerichte leerweg en het vmbo kaderberoepsgerichte leerweg allebei een 10. Ook Elsevier laat een hoge score zien voor de Thorbecke Scholengemeenschap. Dronkers baseert zijn oordeel op een vergelijking van het advies dat leerlingen op de basisscholen krijgen en hun prestaties in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarbij spelen de eindcijfers van het centraal schriftelijk eindexamen en ook het verschil tussen die eindcijfers met de eindcijfers van schoolexamen een grote rol. Verder kijkt Dronkers naar hoeveel leerlingen er blijven zitten en hoeveel leerlingen zakken voor het eindexamen. Hij baseert zich voornamelijk op harde cijfers. De veiligheid op school, leerlingbegeleiding of tevredenheid van leerlingen vindt Dronkers niet doorslaggevend voor de kwaliteit van het onderwijs. Voor Thorbecke Scholengemeenschap zijn dit echter wel essentiële factoren die bijdragen aan het positieve klimaat op beide scholen. Dit is weldegelijk van invloed op de resultaten waar we zo trots op mogen zijn, aldus Leo van Lierop, directeur van de locatie Dokter van Heesweg. De directeuren van beide locaties zijn tevreden over het geboekte resultaat. Ankie van der Werf, directeur van de locatie Russenweg geeft aan dat er flink is doorgepakt. Zij vindt het resultaat des te mooier, omdat Dronkers deze keer ook sociale achtergronden van leerlingen in zijn onderzoek heeft betrokken. We zeggen altijd dat we het beste uit onze leerlingen proberen te halen en nu blijkt dat we dat ook doen. Wij willen dat leerlingen niet alleen iets worden, maar ook iemand. Docenten die met hart en ziel werken voor onze leerlingen mogen trots zijn op het resultaat, zegt Ankie van der Werf. Leo van Lierop vult aan dat de inzet van leerlingen en docenten een extra pluim verdient, want het afgelopen jaar zijn de exameneisen behoorlijk aangescherpt en juist op dat moment worden zulke goede cijfers gehaald. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om te staan waar we nu staan. Maar een school is meer dan een rijtje cijfers, relativeert Van Lierop. Door heel hard werken haal je goede cijfers, maar het gaat vooral om de vorming van jongeren in hun groei naar volwassenheid. Dan gaat het om meer dan cognitie. Het gaat ook om sociaal-emotionele ontwikkeling, om creativiteit, om leerlingen met zichzelf te verbinden en met hun omgeving. Het gaat erom dat je elk kind een plek geeft en dat je elk kind de mogelijkheden biedt om zich op basis van zijn motivatie, interesse en vermogens te ontwikkelen tot actieve deelnemers in de samenleving. Daarvoor moet je als docent je leerlingen kennen en onze docenten op beide scholen kennen onze leerlingen. Een kind op de wereld zetten duurt immers 21 jaar, zegt Van Lierop, en we zijn er trots op daar de best denkbare bijdrage aan te kunnen leveren.

7 Schoolagenda februari - maart Februari Ma 10 Voorlichting skireis klas 2 Ma 10 Herkansen 5 havo en 6 atheneum Ma 10 Mentorcontactavond klas 3 havo/3 atheneum Di 11 Herkansen 4 mavo, 4 havo, 4 atheneum, 5 atheneum Di 11 Ouderavond vakkenpakket en havoroute klas 3 mavo Wo 12 Werkplaatsdag tekenen klas 5 havo Wo 12 HBO-voorlichting bij Greijdanum voor klas 4 havo (avond) Wo 12 Mentorcontactavond klas 3 havo en 3 atheneum Wo 12 Ouderspreekavond onderbouw Do 13 Klankbordgroep bovenbouw havo en atheneum Vr 14 Valentijnsactie Di 18 Presentatie Profielwerkstuk klas 5 havo Do 20 Excursie naar DNB/Beurs Amsterdam klas 5 havo Do 20 Profielkeuzemiddag klas 3 havo en 3 atheneum Vr 21 Start voorjaarsvakantie, terug op school op maandag 3 maart Maart Ma 03 Uiterste inleverdatum definitieve versie profielwerkstuk 5 havo en 6 atheneum Wo 05 Cito toets klas 2 van uur t/m uur Wo 05 Beroepenavond klas 4 havo en 5 atheneum Wo 05 Ouderavond pakketkeuze klas 2 mavo en 2 mavo/havo Do 06 Cito toets klas 2 van uur t/m uur Do 06 Ouderspreekavond klas 3 en hoger Vr 07 Excursie Moderne Media naar Amsterdam klas 3 Ma 10 Excursie Binnenhof Den Haag klas 4 havo Di 11 Examen boekhouden klas 5 atheneum Di 11 Demonstratieavond sportklassen Di 11 Klankbordgroep onderbouw Wo 12 Excursie Westerbork klas 3 havo na uur Wo 12 Demonstratieavond sportklassen Do 13 Zorgmiddag Do 13 Grote Avond in Odeon Vr 14 Grote Avond in Odeon Za 15 Vertrek skireis klas 2 om 8.00 uur Ma 17 Rekentoets klas 3 mavo, 4 havo en 5 atheneum Di 18 Rekentoets klas 3 mavo, 4 havo en 5 atheneum Di 18 Presentatie Profielwerkstuk 6 atheneum Wo 19 Rekentoets klas 3 mavo, 4 havo en 5 atheneum Wo 19 Meesterproefavond O&O in Technasiumlokaal Do 20 Rekentoets klas 3 mavo, 4 havo en 5 atheneum Do 20 Kangoeroewedstrijd wiskunde klas 1 t/m 5 Vr 21 Rekentoets klas 3 mavo, 4 havo en 5 atheneum Vr 21 Terugkomst skireis klas 2 om 9.00 uur Vr 21 SSZ Badminton Ma 24 Toetsweek t/m 31 maart Ma 24 Excursie WON Delft en Rotterdam klas 1 atheneum Di 25 Talendorp Engels klas 4 mavo (Russenweg) Do 27 Talendorp Frans klas 4 mavo (Russenweg) Vr 28 Talendorp Duits klas 4 mavo (Russenweg) Vr 28 PO scheikunde klas 6 atheneum

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

Jaaragenda minuten rooster (lessen stoppen om uur)

Jaaragenda minuten rooster (lessen stoppen om uur) Jaaragenda 2016-2017 22-8-2016 ma Opening nieuwe schooljaar/ team/ vakgroep 23-8-2016 di introductiedag klas 1 t/m 4 24-8-2016 wo 25-8-2016 do 26-8-2016 vr 27-8-2016 za 28-8-2016 zo 29-8-2016 ma 30-8-2016

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Porta Mosana College vwo en havo goed beoordeeld door Elsevier

Porta Mosana College vwo en havo goed beoordeeld door Elsevier Porta Mosana College vwo en havo goed beoordeeld door Elsevier Elsevier beoordeelt jaarlijks alle middelbare scholen in Nederland op grond van basisgegevens van de Onderwijsinspectie. Ook dit jaar scoort

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Voorlichting profielkeuze voor instromers havo 4. 2 februari 2017

Voorlichting profielkeuze voor instromers havo 4. 2 februari 2017 Welkom Voorlichting profielkeuze voor instromers havo 4 2 februari 2017 Welkom Doel van deze avond: Kennismaken Informatie over de opleiding havo Informatie over profielkeuze 2 e fase Beantwoorden van

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend Open Dag za 18 januari 2014 van 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 27 januari 2014 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 29 januari 2014 aanvang 14.00 uur aanmelden vóór 27 januari Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE

WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE Op weg.. Volgend jaar klas 4 Mei 2017 centraal schriftelijk examen HET EINDEXAMEN Het examen is begonnen aan het begin van de 3e klas. Cijfers klas 3 tellen

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Het belang van goed en verstandig kiezen!!

Het belang van goed en verstandig kiezen!! 1 Het belang van goed en verstandig kiezen!! Het biedt mogelijkheden maar sluit ook mogelijkheden uit. Ruilen kan niet altijd! Overal worden de eisen aangescherpt! Voldoende punten halen Intake gesprekken

Nadere informatie

Jaaragenda Klas/Leerjaar

Jaaragenda Klas/Leerjaar Jaaragenda 2016-2017 Datum Dag Activiteit 22-8-2016 ma Opening nieuwe schooljaar/ team/ vakgroep 23-8-2016 di introductiedag klas 1 t/m 4 24-8-2016 wo 25-8-2016 do 26-8-2016 vr 27-8-2016 za 28-8-2016 zo

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed 1-7-2016 Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed Het Vakcollege Maarsbergen (voorheen Scholengemeenschap Maarsbergen) is de afgelopen jaren een aantal keren bezocht door de inspectie

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIE BUSINESS SCHOOL OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE

WELKOM INFORMATIE BUSINESS SCHOOL OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE WELKOM INFORMATIE BUSINESS SCHOOL OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE Gecertificeerd Business School Business School Reclamebord maken klas 1 Minionderneming klas 2 Managementgame klas 3 Ondernemers

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

Voorlichting

Voorlichting Voorlichting 2017-2018 Voorstellen Van basisschool naar Zuyderzee Lyceum Iedereen start op het Junior Kleinschalig (max. 450 leerlingen op locatie). Korte lijnen, iedereen kent elkaar. Veilig en vertrouwd.

Nadere informatie

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017 INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO Woensdag 8 maart 2017 Even voorstellen Mw. Zandbergen teamleider 3/4/5/6 vwo Mw. Derksen decaan vwo Dhr. Wellen teamleider internationaal Indeling middag Informatie

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge 2015-2016 Augustus ma24 Start periode 1 ma 24 di 25 do 27 vr 28 vr 28 14.00 uur ontvangst 1 e leerjaar, 14.30 uur ontvangst 2 e leerjaar,

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

De stand van educatief Nederland 2013. Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit

De stand van educatief Nederland 2013. Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit De stand van educatief Nederland 2013 Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit Een smalle kijk op onderwijskwaliteit Stand van educatief Nederland 2013 Eén keer in de vier jaar maakt de Onderwijsraad de

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Sector- en vakkenpakketkeuze Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theoretische leerweg = Dalton MAVO VMBO - ONDERBOUW Leerjaar

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen!

Samen het beste uit jezelf halen! Samen het beste uit jezelf halen! Maak kennis met het Gerrit Rietveld College Je gaat binnenkort naar de middelbare school en natuurlijk wil je eerst onderzoeken welke school bij je past. We stellen ons

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Op naar de brugklas!!!!

Op naar de brugklas!!!! Op naar de brugklas!!!! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Programma Welkom en toelichting programma Voorbereiding VO De Cito-toets Informatie over scholen en schooltypes Het adviestraject en de inschrijving

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Inhoud 1 Vervolgopleiding 2 Uitstroomvariant 3 Vakkenpakket 4 Overgangsregeling vmbo3-vmbo4 5 Examenprogramma 6 Rekentoets 7 Hoe kom je tot keuzes Leerwegen VMBO Theoretisch Gemengd Kader beroepsgericht

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5 dag en datum tijdstip omschrijving Oktober 2015 vrijdag 2 oktober 2015 dinsdag 6 oktober 2015 19.30 uur audities musical (zang en dans) woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 1 35 wk 1 35 ma 29-aug 08:30-16:30 schoolfotograaf leerlingen en personeel aula 1 35 di 30-aug 19:00 kennismakingsavond voor ouders lyceum klas 1 aula, lokalen 1 35 di 30-aug 19:45 kennismakingsavond voor

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Informatieboekje havo 5. atheneum 5

Informatieboekje havo 5. atheneum 5 Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na havo 5 naar atheneum 5 willen gaan 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > HBO>universiteit... 3 Verschil havo en atheneum... 4 Voorwaarden

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond week 1/18 ma 04-01 studiedag personeel (leerlingen lesvrij) di 05-01 wo 06-01 do 07-01 vr 08-01 week 2/19 start toetsweek 2 / afname 2F + 3F rekentoets ma 11-01 di 12-01 wo 13-01 vanaf 11.15 Wegwijsdag

Nadere informatie

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL LIBANON LYCEUM mavo havo atheneum gymnasium vraagt veel, WWW.LIBANONLYCEUM.NL geeft veel UW KIND IS HET MOOISTE DAT U HEEFT! Daarom kiest u met zorg de school waar uw kind na de basisschool naar toe gaat.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2016-2017 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen:

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

JAARAGENDA CAPELLENBORG augustus eerste schooldag voor leerlingen leerjaar 1 (schoolfotograaf aanwezig)

JAARAGENDA CAPELLENBORG augustus eerste schooldag voor leerlingen leerjaar 1 (schoolfotograaf aanwezig) JAARAGENDA CAPELLENBORG 2016 2017 Er kunnen nog wijzigingen/toevoegingen plaatsvinden, er kunnen aan dit overzicht geen rechten ontleend worden. augustus maandag 29 augustus eerste schooldag voor leerlingen

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten.

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Meer weten? completer is beter U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Op onze website www.rscollege.nl vindt u alle informatie. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk

Nadere informatie

Troubadourtje SCHOOLGIDS NIET VERGETEN!! Verwachtingsgesprekken. Agenda: AFSCHEID NEMEN

Troubadourtje SCHOOLGIDS NIET VERGETEN!! Verwachtingsgesprekken. Agenda: AFSCHEID NEMEN Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2016-2017 Datum: 22-09-2016 Inhoud: Verwachtingsgespre k schoolgids Afscheid Niet vergeten Groep 6: Gouden week Agenda: Verwachtingsgesprekken

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Jaarkalender Kentalis College Utrecht schooljaar

Jaarkalender Kentalis College Utrecht schooljaar Week 35 les dagen Datum 5-8-206 6-8-206 7-8-206 8-8-206 Opstarten schooljaar; Leerlingen hele dag vrij 9-8-206 Opstarten schooljaar; Leerlingen hele dag vrij Activiteiten (Informatie voor externen, ouders

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie