Whitepaper Thesauri en Smartsite

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Thesauri en Smartsite"

Transcriptie

1 Whitepaper Thesauri en Smartsite HET GEBRUIK VAN THESAURI 2 INLEIDING 2 METADATA EN SMARTSITE 2 THESAURI EN LIJSTEN 3 OPBOUW THESAURUS 3 Relatie-indicatoren 3 De hiërarchische relatie BT/NT 3 De equivalente relatie U/UF 4 De associatieve relatie RT 4 SMARTSITE THESAURUS FUNCTIONALITEIT 5 TYPE STRUCTUUR 5 TYPE RELATIE 6 KENMERKEN(TERMDATA) 7 THESAURI, TAXONOMIEËN, ONTOLOGIEËN EN FOLKSONOMIES 8 TAXONOMIE 8 Toepassing 9 THESAURUS 9 Toepassing 10 FOLKSONOMY 11 Toepassing 11 Datum: November 2007 Versie: Smartsite Software BV 1

2 Het gebruik van Thesauri Inleiding De vertaling van het Latijnse woord Thesaurus is in het Nederlands: schatkamer. Dit geeft al aan welke waarde er aan een goed opgezette thesaurus gegeven kan worden; een goed opgezette thesaurus maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier meta-informatie aan de content van een site toe te voegen. Door de onderlinge relaties van de meta-informatie kunnen we de inhoud van de site op een nog betere manier ontsluiten. In deze en volgende paragrafen wordt een analyse gemaakt van de verschillende onderdelen van een thesaurus in het algemeen. Deze analyse is voornamelijk ontleend aan document van het Amerikaanse instituut voor standaardisatie: NISO. Het document is getiteld: Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Thesauri ANSI/NISO Z (Revision Z ) ISSN: ISBN: Dit document kunt u vinden op de website van de National Information Standards Organization (NISO): Een definitie die door de National Information Standards Organization (NISO) wordt gegeven voor een thesaurus is: Een thesaurus is een gecontroleerde en geordende woordenlijst waarin equivalente, homografische, hiërarchische en associatieve relaties tussen termen eenduidig zijn vastgelegd door gestandaardiseerde relatie-indicators die ook omkeerbaar zijn. Het doel van een thesaurus is het bevorderen van consistentie bij het indexeren van documenten, voornamelijk bedoeld voor systemen voor het beheren en opslaan van informatie, en het faciliteren van zoekmogelijkheden door het verbinden van termen op basis van de relatie-indicators. Metadata en Smartsite Uit de definitie van de thesaurus kun je afleiden dat een thesaurus gebruikt wordt voor het toekennen van meta-informatie aan items. Meta-informatie speelt binnen Smartsite namelijk een belangrijke rol. Veel van de meta-informatie die binnen Smartsite aan items wordt toegekend is geautomatiseerd. Men kan hierbij denken aan de datum wanneer een item bewerkt is of het contenttype waar het item op is gebaseerd. Echter, deze meta-informatie zegt niets over de inhoud van het item - zij wordt alleen gebruikt voor de technische mogelijkheden van Smartsite: items kunnen gesorteerd worden weergegeven op datum van aanmaak of gegroepeerd per contenttype. Wil je iets kunnen zeggen over de inhoud van een item dan zul je gebruik moeten maken van woordenlijsten die bestaan uit een verzameling algemene en conceptuele termen. Door deze termen toe te kennen aan items kunnen deze items worden gecategoriseerd. Naast een lijst van algemene termen kan men ook gebruik maken van een lijst van trefwoorden. Dat zijn woorden die niet zo zeer conceptueel van aard zijn maar die hele specifieke kernwoorden zijn voor bepaalde delen van een tekst. Voor de duiding van de inhoud van een item zouden meerdere trefwoorden van toepassing kunnen zijn Smartsite Software BV 2

3 Voor het toekennen van categorieën en trefwoorden aan items worden vaak afzonderlijke lijsten gebruikt. Dit wordt gedaan om de aangeboden hoeveelheid informatie - de hoeveelheid woorden in een lijst - overzichtelijk te houden. Met behulp van een thesaurus kunnen deze woordenlijsten gecombineerd worden. Thesauri en lijsten Het combineren van woordenlijsten tot een thesaurus heeft als voordeel dat er nu relaties bestaan tussen de woorden onderling. Het bestaan van deze relaties werkt twee kanten op: Op basis van een geselecteerde categorie kan de gebruiker een tweede lijst (of derde lijst) van sub(sub)-categorieën worden aangeboden die het mogelijk maken het item nog duidelijker te specificeren. Deze lijst van sub-categorieën wordt aangeboden op basis van een relatie die de termen in die lijst het hebben met het woord dat is gekozen als categorie. Bijvoorbeeld het toekennen van type vervoermiddel als trefwoord, kan via de drie-traps constructie: hoofdcategorie:vervoermiddel met subcategorie niet-gemotoriseerd, leiden naar selectie uit een beperkte lijst waarin Rijwiel voorkomt. Aan de andere kant kan bij het zoeken van informatie op een site ook gebruik gemaakt worden van de relaties die tussen de woorden onderling staan. Op een eenvoudige manier kan bij een geselecteerde pagina in de site een overzicht gegeven worden van andere pagina s met gelijkwaardige of gelijksoortige informatie op basis van de relaties die er tussen de metainformatie van die pagina s bestaat. Bijvoorbeeld het verzamelen van pagina s met het trefwoord rijwiel, kan uitgebreid worden met pagina s met het synoniem fiets. Opbouw thesaurus Relatie-indicatoren Een van de belangrijke verschillen tussen een thesaurus en andere vocabulaire lijsten is dat de woorden in de lijst (ook wel hoofdwoordenlijst genoemd) onderling gerelateerd zijn. Een ideale thesaurus bevat dan ook geen wezen, dat wil zeggen termen die op geen enkele wijze gerelateerd zijn aan enige andere term. Er worden drie typen relaties onderscheiden binnen een thesaurus: De hiërarchische relatie; De associatieve relatie; De equivalente relatie. Elk van deze relaties heeft de eigenschap dat zij omkeerbaar is, i.e., elke relatie tussen term A en term B heeft een corresponderende relatie tussen term B en term A. De hiërarchische relatie BT/NT Dit type relatie is de primaire eigenschap van een thesaurus waarmee deze zich onderscheidt van een ongestructureerde woordenlijst. Voor het beschrijven van de hiërarchische relatie worden de volgende relatie-indicatoren gebruikt: BT (Broader Term) - label voor het bredere begrip/term NT (Narrower Term) - label voor het specifieke begrip/term Hiërarchische relaties tussen termen onderling kunnen in verschillende situaties een rol spelen Smartsite Software BV 3

4 Voorbeelden: Klasse Leden relatie: Een auto is een voertuig Geheel Deel relatie: Zuid-Holland is een provincie van Nederland Categorie relatie: De Alpen zijn een Berggebied Relatie Indicator Afkorting Hiërarchie BROADER TERM BT NARROWER TERM NT Equivalentie USE U USED FOR UF Associatie RELATED TERM RT De equivalente relatie U/UF Wanneer een bepaald concept beschreven kan worden door twee of meer termen dan moet een keuze gemaakt worden welke van deze termen de voorkeur krijgt boven de andere(n). De (quasi)synoniemen van de voorkeursterm zijn niet de woorden die in de hoofdwoordenlijst terecht dienen te komen. Deze woorden kunnen als ingang gebruikt worden, maar het is niet wenselijk dat deze termen ook andere relaties onderhouden met termen uit de hoofdwoordenlijst van de thesaurus. Onderlinge relaties worden alleen gelegd met de termen in de hoofdwoordenlijst. Welke term de voorkeursterm is wordt bepaald door de context van de thesaurus. Wanneer bijvoorbeeld een chemische thesaurus wordt gemaakt dan zullen de chemische termen de voorkeurstermen zijn, terwijl algemene omschrijving van die termen als equivalenten worden ingevoerd. De associatieve relatie RT Deze relatie omvat die termen die noch equivalent, noch hiërarchisch tot elkaar in relatie staan. Toch staan deze termen op een of andere manier, conceptueel dan wel semantisch, in relatie tot elkaar. Voor het beschrijven van de associatieve relatie wordt de relatie indicator RT (relational term) gebruikt. Binnen de associatieve relatie kunnen we nog onderscheid maken tussen relaties tussen termen uit dezelfde hiërarchie en termen uit verschillende delen van de hiërarchie. Voorbeeld Boten en Schepen zijn allebei termen die tot de klasse (BT) Voertuigen behoren. Voor beide kan een afzonderlijke complete beschrijving gemaakt worden omdat de termen Boten en Schepen zich binnen de scheepvaart duidelijk onderscheiden door bijvoorbeeld afmetingen en tonnage. Het is dus niet zo dat een van de termen Boten en Schepen equivalent (U/UF) zijn. Conceptueel gezien staan deze termen echter wel in relatie tot elkaar. Een associatieve relatie (RT) tussen deze twee termen is dus op zijn plaats. Paarden, Ezels en Muilezels behoren allemaal tot de familie van de Equidae, net als bijvoorbeeld Zebra s. Tussen Paarden en Ezels bestaat er niet direct een verband anders dan hun beider relatie tot een bredere term: Equidae. Echter, voor beiden geldt dat er een relatie bestaat tot de Muilezel, een dier dat een kruising is tussen een paard en een ezel. Beide termen kunnen dus een associatieve relatie aangaan met de term Muilezel Smartsite Software BV 4

5 Equidea BT/N T BT/NT BT/N T Paard Ezel RT Muil ezel RT Smartsite Thesaurus functionaliteit Binnen Smartsite kun je zelf thesauri definiëren. Feitelijk heeft de thesaurusfunctionaliteit van Smartsite de mogelijkheid om gestructureerde lijsten van termen te definiëren. Om een thesaurus (gestructureerde lijst) van termen of elementen te bouwen hebben we de volgende onderdelen nodig: Structuur van de lijst van elementen; Relatie tussen de elementen; Kenmerken van de elementen. Al deze onderdelen zijn binnen Smartsite beschikbaar. Type Structuur Een structuur kan verschillende vormen aannemen: Pad: alle termen hebben slechts een 1 op 1 relatie met elkaar (is feitelijk geen hiërarchische relatie) Smartsite Software BV 5

6 Binaire boom Boom Netwerk Deze structuren kunnen binnen Smartsite gebruikt worden om een thesaurus te definiëren. Type relatie Hoewel voor de meeste thesauri slechts de BT, NT, RT en U/UF (Use/Use For) relaties kennen, kun je met Smartsite je eigen relaties definiëren. De Smartsite thesaurus functionaliteit biedt hiervoor ruime mogelijkheden Smartsite Software BV 6

7 In Smartsite kun je drie typen relaties definiëren: Directed Undirected Reciproke De gebruikte Smartsite terminologie is afwijkend van de terminologie die vaak in het thesaurus domein gebruikt wordt. Daar spreekt men van semantische relaties die symmetrisch of asymmetrisch zijn. Voorbeeld van typische thesaurus relaties Type thesaurus relatie Eigenschap Type Smartsite Voorbeeld Hiërarchisch BT/NT Asymmetrisch Reciproke Tweewielers Rijwiel Equivalent U/UF Asymmetrisch Reciproke Rijwiel Fiets Equivalent Scopenote Asymmetrisch Directed Rijwiel is een stalen constructie met 2 wielen die voortgestuwd wordt door een vernuftig trapmechanisme Associatief RT Symmetrisch UnDirected Rijwiel Fietsendrager Kenmerken(termdata) Binnen Smartsite wordt de equivalentie relatie (U/UF) geïmplementeerd via het Termdata begrip. Dit kun je zien als een kenmerk van een term. Deze kenmerken komen dan ook niet als term voor in de thesaurus hoofdwoordenlijst. Voorbeeld Binnen een chemische thesaurus zullen de technische termen de voorkeursterm zijn. Deze termen komen in de thesaurus te staan. De synoniemen worden als Termdata U/UF aan de voorkeurstermen toegevoegd. Voorkeursterm Synoniem USE USED FOR acetylsalicylzuur aspirine acetylsalicylzuur acetylsalicylzuur natriumchloride zout natriumchloride natriumchloride Uiteraard kunnen er meerdere U/UF termen (lees synoniemen) aan een thesaurusterm toegewezen worden. Een belangrijk voordeel van het generieke Termdata concept is dat je er niet alleen (equivalentie) U/UF relaties mee kunt implementeren in een Smartsite thesaurus. Je kunt Termdata ook voor andere toepassingen inzetten. Bijvoorbeeld voor het aangeven van de scope (uitleg van een term), bron, afkorting, codenummer, etc. Hoofdtermlijst Term Term Termdata Scope Code Scope Syn Term Scope Term Syn Syn S Term Term Scope Smartsite Software BV 7

8 Thesauri, Taxonomieën, Ontologieën en Folksonomies Een van de praktijkproblemen waar beheerders van Smartsite en in het algemeen beheerders van informatie tegenaan lopen, is het ordenen van (grote) hoeveelheden informatie. Veel gehoorde en toegepaste begrippen zijn dan taxonomie, thesaurus, ontologie en de laatste tijd folksonomy. De laatste is nieuw en hangt nauw samen met internet. In hoeverre een taxonomie, thesaurus, ontologie of folksonomy behulpzaam kan zijn, wordt hieronder geïllustreerd. De verschillen tussen taxonomie, thesaurus en ontologie zijn niet precies te duiden. Vaak is het afhankelijk van het domein waar deze begrippen worden toegepast. Binnen de bibliotheekwereld is de thesaurus een bekend begrip, binnen kennisinstellingen wordt vaak gesproken over taxonomieën en de ICT internetwereld spreekt weer over ontologieën. Taxonomie Al dan niet grote hoeveelheden informatie ordenen is lastig. Denk maar aan de privé CD verzameling. De omvang van een doorsnee CD verzameling is algauw enkele honderden CD s. Categoriseren van zo n verzameling is dan vaak nodig, bijvoorbeeld op genre: Populair: Punk Pop Rock - Metal Klassiek: Barok Romantisch Modern Postmodern Genre muziek Klassiek Populair Barok Roman tisch Modern Post modern Pop Punk Rock Metal Als je in een bepaalde stemming bent, kun je snel via dit systeem een passende CD opzetten. Bovenstaande indeling kun je een taxonomie noemen. Een taxonomie is een indeling van objecten op basis van een specifiek kenmerk, in dit geval genre muziek. Kenmerk van een taxonomie is dat deze strikt hiërarchisch is. Elk element heeft precies een ouder. Verder is elk kind van een ouder een instantie van die ouder. In geval van de CD verzameling hebben we genre gekozen als kenmerk en kunnen we onder Klassiek niet Beethoven of Mozart plaatsen omdat deze niet voldoen aan het genre kenmerk. Je kunt je voorstellen dat informatie meer dan één aspect heeft, en daarmee op verschillende manier te categoriseren is. Zo n taxonomie wordt dan een multi-faceted taxonomie genoemd. Voor het opstellen van een multi-faceted taxonomie bestaan geen officiële standaarden. Er zijn wel een aantal methodieken ontwikkeld waarmee je een Multi-faceted taxonomie kunt opstellen. Een bruikbare aanpak is de PMEST. PMEST staat voor: Personality: het object zelf: dier, document, voorwerp, concept. Material: waar is het van gemaakt, samenstelling. Energy: hoe verandert het, hoe werkt het, proces. Space: waar bevindt het zich, locatie. Time: wanneer gebeurt het, periode Smartsite Software BV 8

9 Met PMEST probeer je de relevante en universele categorieën (facets) van een object op te sommen. Een andere methodiek is BC2. BC2 staat voor Bliss Bibliographic Classification. Een voorbeeld van een PMEST classificatie is de ordening van recepten waarbij gekozen kan worden op menugang, ingrediënten, bereiding, type keuken en seizoen. Facet Menugang Ontbijt, Lunch, Diner, Voorgerecht, Hoofdgerecht, Nagerecht Ingrediënten Groente, Vlees, Vis, Pasta, Aardappel, Vet, Wijn Bereiding Grillen, Bakken, Stoven, Rauw, Koken Type keuken Frans, Spaans, Italiaans, Marokkaans, Turks Seizoen Voorjaar, Winter, Najaar, Zomer PMEST categorie Personality - Onderwerp Matter Samenstelling, Materie Energy - Proces Space Geografische locatie Time - Jaarperiode Toepassing Binnen Smartsite kun je dit op verschillende manieren implementeren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken relaties of door elke facet als aparte lijst (thesaurus) te presenteren. Een toepassing van een taxonomie binnen een Smartsite website is bijvoorbeeld het veld Categorie. Hiermee kan een redacteur aangeven tot welke categorie (of categorieën) een content-item behoort. Bij de ontsluiting van informatie op de website kan hiervan gebruik worden gemaakt door bijvoorbeeld gerelateerde items op basis van de categorie te tonen, of door een alternatieve navigatiestructuur te bieden. Zie onder: Een taxonomie fungeert in bovenstaande voorbeelden als een hulpmiddel voor navigatie. Een ander toepassing van een taxonomie is om de inhoudelijke kant te beschrijven. In het geval van de CD verzameling zal het dan gaan om de aboutness van de muziek. Een mogelijke indeling zou dan kunnen zijn moord en doodslag (opera s, heavy metal), zon, zee en strand (surfmuziek, zomerhitjes, caribisch), eenzaam maar niet alleen (musicals, ballad s), liefde (alle genre s), etc. Thesaurus Een thesaurus richt zich vaak meer op de inhoud van de informatie dan het type of soort informatie. Bij een thesaurus spelen verschillende relaties (NT/BT, RT en U/UF) een rol, kunnen de termen gerelateerd zijn en mag een term kind zijn van een of meer ouders. Een voorbeeld van een thesaurus is de NIZW thesaurus. Hierin wordt het begrippendomein uit de Zorg en Welzijn, gepresenteerd Smartsite Software BV 9

10 Voorbeeld thuislozenzorg Scopenote zorg voor mensen die geen vast onderdak hebben en een zwervend bestaan leiden UF dak- en thuislozenopvang dak- en thuislozenzorg daklozenopvang thuislozenopvang BT maatschappelijke opvang zorg NT dienstencentra (thuislozen) meerzorg passantenhotels passantenverblijven pensions (zorg) straatadvocaten woonvormen dak- en thuislozen RT begeleid wonen dak- en thuislozen internaten locatieproblematiek thuisloosheid TNR 3057 Opmerkingen: Scopenote geeft een korte omschrijving van het begrip thuislozenzorg. Bij UF zien we de synoniemen van de term; Bij BT (Broader Term) zien we dat er meerdere ouders zijn: zorg en maatschappelijke opvang; Bij RT staan de termen die een associatieve relatie hebben met thuislozenzorg, bijvoorbeeld straatadvocaten en pensions; TNR is het interne identiteitsnummer van de term thuislozenzorg. Dit nummer is afhankelijk van de gebruikte software voor het onderhouden van een thesaurus; Toepassing Toepassing binnen Smartsite ligt op het gebied van trefwoorden toekennen aan contentitems voor het beschrijven van de inhoud van de content, maar ook bij het faciliteren van alternatieve navigatie. Bredere begrip van POLITIEK. In dit geval is het de Top van de thesaurus. Aanklikbaar en bedoeld voor navigatie naar boven in de thesaurus. Gerelateerde term, navigeren naar verwante termen. Items gekoppeld aan de term POLITIEK. Nauwere begrippen van POLITIEK. Deze zijn aanklikbaar en bedoeld voor navigatie naar beneden Smartsite Software BV 10

11 Een trefwoordenthesaurus kan ook worden gebruikt bij het zoeken naar informatie. Een zoekopdracht wordt dan verrijkt met informatie uit de thesaurus. Een bekend voorbeeld is het gebruik van de U/UF relatie (synoniemen) bij een zoekopdracht: zoeken naar rijwiel levert ook resultaten op waarin alleen het woord fiets voorkomt. Deze zoekaanpak is uitbreidbaar naar alle gedefinieerd relaties (BT, NT en RT) binnen een thesaurus. Het resultaat van een zoekopdracht wordt dan niet beperkt tot de vindresultaten die matchen met de zoekterm, maar ook worden er suggesties gedaan naar aanverwante resultaten. Folksonomy Macht aan de gebruiker In de praktijk blijkt het toepassen van metadata met behulp van taxonomie- of thesaurustoepassingen lastiger dan gedacht. Dat heeft enerzijds te maken met het verzamelen van de adequate trefwoorden en categorieën binnen een organisatie, anderzijds met het toekennen van de juiste trefwoorden, categorieën aan content door de redacteur. Internetontwikkelingen van de laatste tijd laten een vrijere vorm van het gebruik van trefwoorden zien. Onder de noemer van Usertagging of Folksonomy wordt de gebruiker uitgenodigd om zijn eigen metadata te koppelen aan informatie die zij of hij interessant vindt. Zie de sites van del.icio.us en flickr. Het toekennen van vrije metadata aan content is gebonden aan de bezoeker zelf. Deze zal zich moeten identificeren om een persoonlijke metadata verzameling op te bouwen en te koppelen aan content. Twee weten meer dan een De werkwijze is eenvoudig. Elke ingelogde bezoeker kan bijvoorbeeld trefwoorden toekennen aan de webpagina die hij bezoekt. Op zijn persoonlijke pagina heeft de bezoeker een overzicht van alle, door hem toegekende trefwoorden. Visueel kan eventueel duidelijk gemaakt worden welke trefwoorden vaak zijn toegekend. Om onderhoud te plegen, kunnen extra functies worden toegevoegd zoals het verwijderen en groeperen van trefwoorden. Een interessant gevolg van deze manier van metadatering is dat er gekoppeld kan worden met andere bezoekers die dezelfde trefwoorden voor al dan niet dezelfde content, gebruikt hebben. Bij een voldoende aantal bezoekers, zou je kunnen redeneren dat de toegekende trefwoorden, de lading (gekoppelde content) goed dekken. Het idee dat hier achter zit is het principe van Wisdom of the Crowds van James Surowiecki (2004). Binnen kennisgerichte internet toepassingen kan dit bij voldoende actieve participatie, een duidelijke verrijking opleveren. Folksonomies zijn typische toepassingen van WEB 2.0. Toepassing Voor Smartsite omgevingen is een folksonomy goed realiseerbaar. Voor het toepassen dient elke bezoeker in te loggen en een persoonlijke pagina krijgen. Bij de presentatie van een webpagina, zal er een functie moeten zijn waarmee de bezoeker zijn trefwoord kan koppelen aan het item. Vervolgens heeft de bezoeker op zijn persoonlijk pagina het overzicht van alle door hem toegevoegde trefwoorden. Hieronder staat een Smartsite voorbeeld van toepassing van een folksonomy Smartsite Software BV 11

12 Smartsite Software BV 12

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen.

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen. 1. Inleiding Voor u ligt de eerste editie van de thesaurus van termen op het gebied van antroposofie, vrijeschool onderwijs, begeleiding van het vrijeschoolonderwijs en verwante onderwerpen die is ontwikkeld

Nadere informatie

Site Management Handleiding

Site Management Handleiding Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite 5 aangedreven site Smartsite Software BV Copyright 2004 Smartsite Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Copyright 2010 Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Als je naar ERIC gaat kom je automatisch bij Basic Search (eenvoudig zoeken).

Als je naar ERIC gaat kom je automatisch bij Basic Search (eenvoudig zoeken). ZOEKEN IN ERIC EENVOUDIG ZOEKEN ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS) GEAVANCEERD ZOEKEN SEARCH HISTORY DE THESAURUS (wat is het?) ZOEKEN MET DE THESAURUS EEN TWEEDE THESAURUSTERM TOEVOEGEN EENVOUDIG

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011 vandaag labels metadata tags search informatie architectuur vijf stappen 1. content categoriseren 2. hiërarchie aanbrengen 3. rubrieken en content soorten

Nadere informatie

ZOEKEN IN SPORTDISCUS

ZOEKEN IN SPORTDISCUS ZOEKEN IN SPORTDISCUS EENVOUDIG ZOEKEN ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS) GEAVANCEERD ZOEKEN SEARCH HISTORY DE THESAURUS (wat is het?) ZOEKEN MET DE THESAURUS EENVOUDIG ZOEKEN Als je naar SPORTDiscus

Nadere informatie

Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen

Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen Vanaf 30 maart 2004 is Legal Intelligence als commerciële dienst beschikbaar voor een breed publiek. Maar waarom zou men eigenlijk moeten overwegen een

Nadere informatie

Free text of gecontroleerd vocabulaire: een dilemma

Free text of gecontroleerd vocabulaire: een dilemma Free text of gecontroleerd vocabulaire: een dilemma Dr. Gerhard J.A. Riesthuis Universiteit van Amsterdam 17 februari 2004 17 feb. 2004 dr. Gerhard J.A. Riesthuis 1 Een oude discussie In de jaren dertig

Nadere informatie

ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER

ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER EENVOUDIG ZOEKEN ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS) GEAVANCEERD ZOEKEN SEARCH HISTORY ZOEKEN NAAR LANDENINFORMATIE ZOEKEN

Nadere informatie

informatie architectuur samenvatting hoorcolleges V1 blok 1 september / oktober 2010

informatie architectuur samenvatting hoorcolleges V1 blok 1 september / oktober 2010 informatie architectuur samenvatting hoorcolleges V1 blok 1 september / oktober 2010 Dit document Deze PDF bevat de samenvatting van de hoorcolleges Informatie Architectuur V1 van september en oktober

Nadere informatie

Handleiding Plannen Expert

Handleiding Plannen Expert 2014 Handleiding Plannen Expert Opdrachten roosteren en competenties Staff Support B.V. ROI-Online / Staff 22-12-2014 Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor gebruikers van de module Plannen Expert.

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken SUBSITE BEHEREN 1. Verticale navigatie maken In de hoofdnavigatiemappen kunnen subnavigatiemappen worden aangemaakt. Deze mappen worden als ze content bevatten als verticale navigatieknoppen in het linkerschermdeel

Nadere informatie

Workshop Metadata, Ontologieën en het Semantische Web

Workshop Metadata, Ontologieën en het Semantische Web Workshop Metadata, Ontologieën en het Semantische Web 1. Inleiding In de hedendaagse informatiemaatschappij is de digitalisering van erfgoedcollecties van prioritair belang geworden en maakt het deel uit

Nadere informatie

Automatisch classificeren

Automatisch classificeren AUTOMATISCH CLASSIFICEREN IV F 900 1 Automatisch classificeren J. van Aalten 1 Inleiding Classificeren, oftewel het ordenen van dingen in overeenkomstige categorieën, is iets wat iedereen dagelijks bewust

Nadere informatie

Toetstermen en taxonomiecodes

Toetstermen en taxonomiecodes Toetstermen en taxonomiecodes Door middel van toetstermen is vastgelegd wat deelnemers moeten kennen en kunnen. Een toetsterm is bepalend voor de inhoud van de opleiding en de toetsing. Dit betekent dat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

Instructies annotatie experiment

Instructies annotatie experiment Instructies annotatie experiment Achtergrond Het Rijksmuseum maakt bij het beschrijven van de collectie gebruik van zelf ontwikkelde thesauri en gecontroleerde woordenlijsten. Aan de ene kant kost het

Nadere informatie

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Document. Inge Pelt Laura Bosch Linda van Ophem V1CC2

Document. Inge Pelt Laura Bosch Linda van Ophem V1CC2 Document Verbetering IA Marktplaats m.b.t. Design Inge Pelt Laura Bosch Linda van Ophem V1CC2 onderzoek Wat is design voor mij en voor het team? Mindmaps van ons individueel: Inge 2 Linda Overeenkomsten

Nadere informatie

Open Boek - zoekformulier

Open Boek - zoekformulier Open Boek - zoekformulier Zoeken is meestal de snelste manier om informatie in Open Boek te vinden. Hieronder geven we een aantal tips bij het gebruik van het zoekformulier van Open Boek. Open Boek - zoekformulier...1

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

HANDLEIDING HET VULLEN VAN DE GERECHTEN

HANDLEIDING HET VULLEN VAN DE GERECHTEN HANDLEIDING HET VULLEN VAN DE GERECHTEN Binnen het CMS van MySpott is het mogelijk om een gerechtenlijst / prijslijst te plaatsen op je website. Door middel van deze handleiding word u uitgelegd hoe u

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

NotuBiz 2014. Inhoud

NotuBiz 2014. Inhoud Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Politiek Portaal... 3 2.1 Startpagina... 3 2.2 Publiek menu... 4 2.3 Blok Recent/Toekomst... 4 2.4 Blok Zie ook deze links... 4 2.5 Kalender... 4 2.6 Andere weergaves... 4 2.7

Nadere informatie

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING HANDLEIDING WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING Inhoudsopgave Inloggen... 3 Een nieuw bericht plaatsen... 5 Aan een nieuw bericht beginnen... 5 Je bericht bewaren, een

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

Stap 1: Mindmap design. Wat is design volgens Marktplaats. Wat is design volgens Judith. Informatie Architectuur Design op marktplaats

Stap 1: Mindmap design. Wat is design volgens Marktplaats. Wat is design volgens Judith. Informatie Architectuur Design op marktplaats Stap 1: Mindmap design Informatie Architectuur Wat is design volgens Marktplaats Wat is design volgens Judith Stap 2: Onze bevindingen. Informatie Architectuur Analyse van www.marktplaats.nl Design heeft

Nadere informatie

Contentintegratie uit de eerste sessie

Contentintegratie uit de eerste sessie Bijeenkomst Contentintegratie 15 februari 2007 Jaco de Vroed jdevroed@legalintelligence.com Contentintegratie uit de eerste sessie Functionaliteit Gebruiksgemak Personalisatie Mooie user interface Attenderingen

Nadere informatie

Handleiding Winkelwidget

Handleiding Winkelwidget Handleiding Winkelwidget Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe kan ik de winkelwidget het beste inzetten?... 3 Hoe de winkelwidget te gebruiken?... 4 Stap 1: Menu-items maken en artikelen toevoegen... 4 Stap

Nadere informatie

Basis principes van IA. - Structureren - Organiseren - Labelen - Vindbaar maken

Basis principes van IA. - Structureren - Organiseren - Labelen - Vindbaar maken HvA, Blok 1 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 20 november 2007 Overzicht - Korte recap: Basis principes & Componenten van IA - Afgelopen weken, facetmap in de praktijk - Organiseren van

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 4 APRIL 2015 INTRODUCTIE Een WordPress website bestaat onder anderen uit de volgende onderdelen: Berichten Pagina s Producten Categorieën Menu s Al deze

Nadere informatie

Quickstart my_editors & MMBase

Quickstart my_editors & MMBase Quickstart my_editors & MMBase André van Toly andre@toly.nl 1 september 2004 versie 0.9 1 september 2004, versie 0.9 1. Inleiding MMBase is een object georiënteerd content management systeem (CMS). Dat

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie

Instituut voor Media en Informatie Management. D021 Ontsluiting 2. Nique Sanders ID3. Docenten Henk Magrijn, Marjolein van der Linden.

Instituut voor Media en Informatie Management. D021 Ontsluiting 2. Nique Sanders ID3. Docenten Henk Magrijn, Marjolein van der Linden. Instituut voor Media en Informatie Management D021 Ontsluiting 2 Nique Sanders ID3 Docenten Henk Magrijn, Marjolein van der Linden Tutor Paul Reinierse 14 januari 2007 Ontsluiting 2 Inhoudsopgave 1. Een

Nadere informatie

Opdracht 1 Aanmelden. Opdracht 2a Asset beheer

Opdracht 1 Aanmelden. Opdracht 2a Asset beheer Opdracht 1 Aanmelden 1. Open een internetbrowser 2. Ga naar https://training.memorix.nl 3. Meldt u aan met: Klantcode: train Gebruiksernaam: trainbeheer01 t/m trainbeheer08 Wachtwoord: eeptrainbeheer01

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Versie 1.4.3 Datum Mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 UITLEVERFORMAAT DHD 2.2... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 LEESWIJZER... 4 1.3

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

sambo-ict 9 dec 2011 Document Management (Managed) Metadata Vinden Governance Best Practices Wanneer netwerkschijven uit?

sambo-ict 9 dec 2011 Document Management (Managed) Metadata Vinden Governance Best Practices Wanneer netwerkschijven uit? sambo-ict 9 dec 2011 Document Management (Managed) Metadata Vinden Governance Best Practices Wanneer netwerkschijven uit? Winkelen Adapted from the pea soup story by Serge Tremblay Verbetering 1 Verbetering

Nadere informatie

Clixmaster Studio R3.7. Wat is nieuw in Clixmaster Studio? Release notes R3.7 Support 1/3

Clixmaster Studio R3.7. Wat is nieuw in Clixmaster Studio? Release notes R3.7 Support 1/3 1/3 Clixmaster Studio R3.7 Dit document beschrijft alle verbeteringen, wijzigingen en bekende verbeterpunten in Clixmaster Studio ten opzichte van voorgaande releases. Gedetailleerde informatie kunt u

Nadere informatie

HANDLEIDING KLANTENPORTAAL FASHIONSPOTS.NL

HANDLEIDING KLANTENPORTAAL FASHIONSPOTS.NL HANDLEIDING KLANTENPORTAAL FASHIONSPOTS.NL Deze handleiding is bedoeld voor reeds geregistreerde klanten op Fashionspots.nl. Met behulp van de logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) krijgen klanten

Nadere informatie

Handleiding Op Maat Wizard.

Handleiding Op Maat Wizard. Handleiding Op Maat Wizard. Met de Op Maat Wizard kun je zelf vullingen maken voor de verschillende werkvormen in het Op Maat programma. Wanneer je de software (Speler en Wizard) niet in je bezit hebt,

Nadere informatie

behandeld: cursusboek blz 18 tot en met blz 38 volgende keer meenemen cursusboek drupal2 i.v.m.views (zie blz 39)

behandeld: cursusboek blz 18 tot en met blz 38 volgende keer meenemen cursusboek drupal2 i.v.m.views (zie blz 39) 2014_09_25_les3 DR3_fons 1 behandeld: cursusboek blz 18 tot en met blz 38 volgende keer meenemen cursusboek drupal2 i.v.m.views (zie blz 39) deze samenvatting verwijst naar het cursusboek met referentie

Nadere informatie

informatie architectuur Hoorcollege 16 september 2009 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur Hoorcollege 16 september 2009 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur Hoorcollege 16 september 2009 IAM V1. 2010-2011 vandaag structureren navigatie schema s IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. verzameling

Nadere informatie

Nr. 6, februari 2010

Nr. 6, februari 2010 Nr. 6, februari 2010 Update van de AAT-Ned In de vorige nieuwsbrief werd het aangekondigd en nu is het zover: de Nederlandstalige AAT is geactualiseerd! Er zijn ruim 2300 nieuwe termen vertaald en toegevoegd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inleiding. Het bijhouden, wijzigen en aanpassen van de inhoud van de website met je standaard web browser. De website maakt gebruik van CMS (content managment system) Door in te loggen

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012

Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012 Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012 AAN ZEE Achtergrond Om inzicht te krijgen in de grootste usabilityproblemen van Werk.nl van de UWV heeft RTL nieuws Aan Zee Communicatie

Nadere informatie

SVCN en het Semantische Web een eerste exploratie

SVCN en het Semantische Web een eerste exploratie SVCN en het Semantische Web een eerste exploratie Guus Schreiber, VU Jacco van Ossenbruggen, CWI Overzicht Zoeken in grote virtuele webcollecties Principes van het Semantische Web Welke technieken kunnen

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet 1 Hardware Specialisatie Module 1: Zoeken op het internet 2 Inhoud Inleiding Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening 3 Inhoud > Inleiding < Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening

Nadere informatie

Documentatie Demosite

Documentatie Demosite Documentatie Demosite (demo.anchormen.nl) Datum aanmaak 3-1-2012 Auteurs Wesley van Wermeskerken Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Paginabeheer... 3 2.1 Pagina-inhoud beheren... 4 2.2 Speciale content...

Nadere informatie

Werken met Bibliotheek.net

Werken met Bibliotheek.net Werken met Bibliotheek.net Gebruikershandleiding versie 1.0 Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail: info@stenvert.nl,

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Data quality tracking tool

Data quality tracking tool Data quality tracking tool Stageproject Over data cleansing werk Eén van de onderdelen van werk rond datakwaliteit uitgevoerd door Kapernikov is het systematisch oplossen van gedetecteerde datafouten in

Nadere informatie

Bronnen design BIG IA. Bronnen: conversie 13-03-13. Hoorcollege 13 maart 2013

Bronnen design BIG IA. Bronnen: conversie 13-03-13. Hoorcollege 13 maart 2013 Bronnen design In het kort: ontwerpen van webshop vanuit de gebruiker - adpearance.com http://adpearance.com/blog/designing-for-ecommerce-know-your-audience BIG IA Hoorcollege 13 maart 2013 Online Marketing:

Nadere informatie

8 oktober 2013. Asset Management Competence Portal. Samen van Kennis naar Kunde. Pagina 1 AMC Centre - Asset Management Competence Portal (2013)

8 oktober 2013. Asset Management Competence Portal. Samen van Kennis naar Kunde. Pagina 1 AMC Centre - Asset Management Competence Portal (2013) 8 oktober 2013 Asset Management Competence Portal Samen van Kennis naar Kunde Pagina 1 AMC Centre - Asset Management Competence Portal (2013) Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling & relevantie...

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures Handleiding Vacatures 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Vacature toevoegen...4 Mijn Content...6 2 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers die vacatures toevoegen en bewerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking Gebeurtenissen meten met event tracking Inhoudsopgave Inleiding... 2 Verschillen tussen event tracking en virtuele paginavertoningen... 2 Event tracking instellen... 2 Rapporten voor gebeurtenissen...

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient 9 Samenvatting Software heeft vooruitgang in veel vakgebieden mogelijk gemaakt en heeft een toenemend invloed op ons leven en de samenleving in zijn geheel. Software wordt gebruikt in computers, communicatienetwerken,

Nadere informatie

Release nieuwe versie 1.9.1

Release nieuwe versie 1.9.1 Release nieuwe versie 1.9.1 Augustus 2013 Releasedatum 29 augustus 2013, tussen 7 en 10 uur s ochtends GMT. http://www.siteop.mobi www.siteop.mobi - Kingsfordweg 151-1043 GR Amsterdam Tel: 085 40 123 92

Nadere informatie

HvA CMS: Hippo. Concept

HvA CMS: Hippo. Concept HvA CMS: Hippo Concept Deze uitgave wordt uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan cursisten meegegeven. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag door fotokopieën of op enige andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rechtsorde.nl

Gebruikershandleiding Rechtsorde.nl Gebruikershandleiding Rechtsorde.nl Juridisch informatieportaal 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 2 > Inloggen 2 > Navigeren met tabbladen 3 > De functionaliteiten van de tabbladen 3 3 Zoeken 4 >

Nadere informatie

Inloggen: Opbouw site: Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR.

Inloggen: Opbouw site: Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR. Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR. Inloggen: Als je de site opent dan zie je o.a. bovenstaande afbeelding met het logo van de club en het menu. Om in te loggen klik je helemaal

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014

Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014 Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Belangrijkste voordelen... 4 3 RiskID, dé risicoanalyse software... 4 3.1 Sessie beheer... 4 3.1.1 Sessie ontwerp... 5 3.1.2

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Opgesteld en vastgesteld door: Bedrijfschap Horeca en Catering www.kenniscentrumhoreca.nl Zoetermeer 7 oktober 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België

Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België Prof. Dr. R. Vander Stichele, IT-Coordinator Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische

Nadere informatie

op mijn Hofstaete Internet Platform

op mijn Hofstaete Internet Platform Handleiding Doelgroep op mijn Hofstaete Internet Platform Gefeliciteerd! U gaat aan de slag met doelgroepen binnen het Hofstaete Internet Platform. In deze handleiding: Doelgroep wat is dat? In het kort

Nadere informatie

Catalogus van instrumenten voor semantische interoperabiliteit Deliverable D3

Catalogus van instrumenten voor semantische interoperabiliteit Deliverable D3 INTEGRATE Fase 1 Catalogus van instrumenten voor semantische interoperabiliteit Deliverable D3 Datum: 24 september 2008 Versie: 1.11 Auteur(s): Rogier Brussee (Telematica Instituut), Matthijs Punter (TNO),

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie

Handleiding Dance.nl CMS Systeem

Handleiding Dance.nl CMS Systeem Handleiding Dance.nl CMS Systeem 1 Voorwoord 3 Introductie 3 Aantal vooraf gestelde regels.3 Goed om te weten..3 Promotionele mogelijkheden.3 Vragen en/of opmerkingen..3 Registreren voor gebruik van het

Nadere informatie

Google Site Search De websitezoekfunctie van Google voor uw organisatie

Google Site Search De websitezoekfunctie van Google voor uw organisatie Google Site Search Datasheet Google Site Search De websitezoekfunctie van Google voor uw organisatie Google Site Search Ga voor meer informatie naar: http://www.google.com/enterprise/search/ Wat u ontvangt

Nadere informatie

1. Inleiding. U kunt op twee manieren navigeren binnen Cursief, te weten: Via de tekstmenubalk; Via de buttons (Deze verschijnen na de eerste inlog).

1. Inleiding. U kunt op twee manieren navigeren binnen Cursief, te weten: Via de tekstmenubalk; Via de buttons (Deze verschijnen na de eerste inlog). 1. Inleiding Het doorlopen van deze handleiding geeft u een goed beeld van de basismogelijkheden van Cursief. De door u ingevoerde gegevens worden door ons dagelijks uit de database verwijderd. U hoeft

Nadere informatie

www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder

www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder Fiche claimen www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder Ben je nog geen fiche-eigenaar en wil je dit worden? Neem eerst een kijkje in het Dashboard van je profiel bij Mijn fiches

Nadere informatie

Blog manager OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1

Blog manager OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1 Blog manager OTYS Recruiting Technology Versie 2.1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 11-9-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL U

Nadere informatie

Belangrijkste zoekmachine optimalisatiefactoren

Belangrijkste zoekmachine optimalisatiefactoren Belangrijkste zoekmachine optimalisatiefactoren Er zijn verschillende technieken die je kunt of moet inzetten om een betere positie voor zoektermen te krijgen in Google en andere zoekmachines. On Page

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0 Schoolwebsite.nu Snel aan de slag met uw website Versie 4.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Voor dat u begint... 4 3 Teksten op de website... 6 4 Groepspagina s... 8 5 De groepspagina...

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Evenementen publiceren en bewerken

Evenementen publiceren en bewerken Evenementen publiceren en bewerken Inloggen... 1 Aanmaken nieuw evenement... 1 Bewerken bestaande evenementen... 4 Deelnemerslijst printen... 5 Inloggen Stap 1. Ga naar http://www.healingarts.nl/mijn-account/

Nadere informatie

Handleiding Profielen, filters en gebruikersbeheer

Handleiding Profielen, filters en gebruikersbeheer 1 Inleiding... 2 2 Enkele algemeenheden... 3 3 Opzetten van een systeem van profielen en rechten: voorbereiding... 5 4 Profielen aanmaken en rechten toekennen... 6 4.1 Schermen indelen in (sub)categorieën...

Nadere informatie

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Wikiwijs Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Inleiding De in 2006 ingevoerde eindtermen en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Automatische Overgangen instellen

Automatische Overgangen instellen Automatische Overgangen instellen In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Gestandaardiseerde mails zijn gebaseerd op e-mail templates, deze mails kunnen gekoppeld worden aan

Nadere informatie

informatie architectuur samenvatting hoorcolleges V1 blok 1 september / oktober 2012 versie 2.5

informatie architectuur samenvatting hoorcolleges V1 blok 1 september / oktober 2012 versie 2.5 informatie architectuur samenvatting hoorcolleges V1 blok 1 september / oktober 2012 versie 2.5 IAM V1 informatie architectuur samenvatting slides v 2.5 september 2012 1 inleiding Deze PDF bevat de samenvatting

Nadere informatie