70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment)"

Transcriptie

1 70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) I Pieter Cornelisz GROOT, verm. wonende in de Beemster 1654, overl. 1654, verm. zn van een Cornelis Louwrensz; tr. vóór Neel Dirks ENDT, geb. Landsmeer, vermeld te Landsmeer als "Neel Dircks met haer kindt" kohier 1000e penning 1654 (WA OA gem. Mdm inv. nr 299), overl. Landsmeer (WA DTB Lmr 6/29), dr van Dirk Jansz ENDT en Geert Jacobs (kwst. 123: 4098 en 4099); zij tr. 2e huw. voorw (WA NA 3133, Cornelis Heijndricxz, nots Lmr) Dirk Dirksz BARBER en is bij hem moeder van Dirk Dirksz BARBER alias BONTERT en Jan Dirksz ENDT. Cornelis Pietersz GROOT alias LOUW, volgt II II Cornelis Pietersz GROOT alias LOUW ("Kees LOUW"), verm. ged. Jisp geref. gem , getuige: Jan Teunisz, onder voogdij van zijn oom Jacob Dirksz ENDT , verkoopt - vertegenwoordigd door zijn voogd - voor f 41 aan Ide Lucasz een strook (29½ roeden), een roede breed van zuid naar noord aan de westzijde van de "Harde Kamp", (WA ORA 3431, folio 46v en 47), over zekere testamentaire goederen, aan hem ("Cornelis Pietersz LOUW") met last van fideïcommis vermaakt door Marij Cornelis (weduwe van Klaas Pietersz), benoemt het schepengerecht van Landsmeer Gerrit Cornelisz WEMMES (gen. 116: III) tot voogd (WA ORA 3424), onder voogdij van moeders broer Jacob Dirksz ENDT tot , Landsmeer schoolvoogd (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), koopt een huis en erf te Landsmeer van zijn schoonmoeder Wumpje Jans (gen. 53: I) die daarbij bedingt dat zij "daerinne haer leven langh geduijrende hebben een vrije wooning" (WA ORA 3432, nr 21), hooisteker en (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), Landsmeer geref. gem. lidmaat , en 1684 (WA DTB Lmr 6/31, 51 en 68), Landsmeer kerkmeester en (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), t/m (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), is met zijn vrouw partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn schoonouders en verkrijgt daarbij de "Asterven" (881 roeden), de "Worf van Bastiaan KOCK" (110 roeden), het "Akkerland van Willem BRUIJN" (219 roeden), de "Batho van Floris" (677 roeden), "Jaapje NELEMAATS' worf" (220 roeden) en de "Schos" alsmede een schuld van f (WA NA 3137, folio 27, Dirk TEN BEM, nots Lmr), weesvoogd t/m (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), transporteert als mede-erfgenaam van Pieter Jansz en Aagte Pieters met de overige erfgenamen voor 300 Car. gld. aan Cornelis Pietersz MEEGH een huis en erf (62¾ roeden) in het noordeinde van Landsmeer, belend Tijmon Cornelisz ten zuiden en Sijmon Pietersz ten noorden, , schepen (WA ORA 3432, folio 245 en 245v), , , , 1693, en (WA OA gem. Lmr inv. nr 39), ruilt met zijn broer Dirk Dirksz BARBER alias BONTERT (I) een erf benoorden het huis van zijn broer tegen 1/3 in de "Ven" (in zijn geheel 1018 roeden), belend mr Jan VAN EDEN ten zuiden en Niesje Pieters ten noorden, (WA ORA 3432), geref. gem. diaken en (WA DTB Lmr 6/6 en 7), burgemeester (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), , en (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), vroedschap (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), en (WA OA gem. Lmr inv. nr 4) en buulvoogd (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), en tot overlijden, genomineerd als Hoogheemraad van het de Waterlandse Dijkagie (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), is met zijn broer Dirk Dirksz BARBER alias BONTERT (I) partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn oom Jacob Dirksz ENDT en verkrijgt daarbij met hem de "Veen van Stijntje" en een graf in de kerk van Landsmeer "omtrent daer het luijtouw heeft gehangen" (WA NA 3139, folio 114, Dirk TEN BEM, nots Lmr), testeert met zijn vrouw (WA NA 3141, folio 4, Barend TEN BEM, nots Lmr), koopt voor 100 Car. gld. van Pieter Engelsz "Een deimt Noordlands" of het "Vennick" (452 roeden), belend Jan Jacobsz DOELEN ten zuiden en Pieter Sijmonsz KOSTER ten noorden, (WA ORA 3434, folio 84 en 84v), transporteert voor 357 Car. gld. aan Pieter Engelsz de "Ven op de Gouwsloot" (1018 roeden), belend mr Jan VAN EDEN ten zuiden en de koper ten noorden, (WA ORA 3434, folio 85 en 85v), koopt voor 51 Car. gld. van Jan Pietersz MOEN de "Quattel" (681½ roeden), belend de Marssloot ten zuiden en Marten Jansz ten noorden, en verkoopt dit land voor 124 Car. gld. aan Marten Jansz , resp (WA ORA 3434, folio 108, 108v, 237 en 237v), transporteert voor 100 Car. gld. aan Pieter Dirksz KUWAERT (gen. 66: V) twee deimt in de "Harnkamp" (819 roeden), belend de Uitgouw ten zuiden en Grietje Jans PIETS (weduwe van Sijmon DUIJFS) ten noorden, (WA ORA 3434, folio 305 en 305v), maakt - ziekelijk te bed liggende - een codicil (WA NA 3142, folio 50, Barend TEN BEM, nots Lmr), begr. Landsmeer (WA DTB Lmr 6/109); tr. huw. voorw (GAA NA 4046, folio 28 e.v., Cornelis AKER- BOOM Doedensz, nots Adm) Trijntje Jans JONGEJAN "de jonge" alias "Jonge Trijn" (gen. 53: I-5). 849

2 1. Wumpje Cornelis, ged. Landsmeer geref. gem , Landsmeer geref. gem. belijdenis (WA DTB Lmr 6/82), vermeld te Landsmeer turflijst 1716/1717 (WA OA gem. Lmr inv. nr 90), lidmaat geref. gem (WA DTB Lmr 6/89), overl. tussen 1727 en 1732; tr. 1e Landsmeer vóór Jan Cornelisz JONGKINTS alias STARK (gen. 102A: IIIb); tr. 2e Landsmeer (gerecht) Sijmon Cornelisz SLEPER, vermeld te Landsmeer turflijst 1717/1718 t/m 1733/1734 (WA OA gem. Lmr inv. nr 90), overl Uit het eerste huwelijk: a. Cornelis Jansz JONGKINTS (gen. 102A: IIIb-a) b. Aagje Jans (gen. 102A: IIIb-b) 2. Geertje Cornelis GROOT, ged. Landsmeer geref. gem , onder voogdij van Jan Klaasz sedert (WA ORA 3425), testeert met haar man (WA ORA 3657), koopt bij haar neef Cornelis Pietersz LOUW (IV) een lijfrente op haar lijf van f 12 jaarlijks voor drie stukken land (voor 2925 roeden "Voorven" en voor 625 roeden "Achterven" in Den Ilp beoosten de Burg in het 24e weer nr 3, belend Jan Garmetsz ten oosten en Pieter Klaasz KAT ten westen, (WA ORA 3648), overl. Purmerland, impost (pro deo), aangegeven door Pieter Jansz DRAAGSAAM, Purmerland , begr. Purmerland (WA DTB Idm 9/63); tr. omtrent 1702 Cornelis Muusz, testeert met zijn vrouw (WA ORA 3657), overl. Purmerland, impost (pro deo) aangegeven door Muus Pietersz, Purmerland , begr. Purmerland (WA DTB Idm 9/63). Muus Cornelisz, ged. Purmerland geref. gem , overl. vóór Neeltje Cornelis, ged. Landsmeer geref. gem , overl. Landsmeer vóór Maritje Cornelis, ged. Landsmeer geref. gem , onder voogdij van haar neef Willem Jansz JONGEJAN alias KOLDER (gen. 61: IV) sedert (WA ORA 3426), Landsmeer geref. gem. belijdenis (WA DTB Lmr 6/83), geref. gem. lidmaat 1727 (WA DTB Lmr 6/89), bewijst aan haar dochters Aagje en Trijntje Dirks DEKKER (II-4-d en e) hun vaderlijk erfdeel (WA ORA 3426), testeert met haar tweede man (GAA NA geann. gem. inv. nr N 6, nr 444, Cornelis VREDENHUIJS, nots Ndm), geeft als testamentaire erfgenaam de nalatenschap van haar tweede man aan , geref. gem. lidmaat 1732 (WA DTB Lmr 6/97), vermeld te Landsmeer (benoorden de kerk) als eigenares van een huis (nr 144) kohier verponding (1-13-0) 1733 (ARA Financie van Holland, inv. nr 554, deel 4), bezit een winkel van linnen, wollen, zijden en katoenen borduursel, garen en lint, alsmede een kantedoos 1734, wonende te Landsmeer benoorden de kerk, overl. Landsmeer ; tr. 1e Landsmeer vóór Dirk Jansz DEKKER, ged. Landsmeer geref. gem , Landsmeer geref. gem. belijdenis (WA DTB Lmr 6/83), vermeld te Landsmeer (benoorden het Lange Pad) turflijst 1718/1719 t/m 1725/1726 (WA OA gem. Lmr inv. nr 90), overl. Landsmeer , zn van Jan Willemsz SCHUT en Aagje Dirks DEKKER; otr. 2e Oostzaan Pieter Volkertsz SPAANS, "weduwnaar in 't zuijdent" van Oostzaan 1729, wonende te Landsmeer benoorden de kerk 1730, testeert met zijn tweede vrouw (GAA NA geann. gem. inv. nr N 6, nr 444, Cornelis VREDENHUIJS, nots Ndm), overl. Landsmeer mei 1731, weduwnaar van NN, was blijkens de aangifte door zijn tweede vrouw als testamentaire of collaterale erfgenaam bij zijn overlijden eigenaar van de helft in een oud huis te Landsmeer ten noorden van de kerk, belend Cornelis Jansz JONGKINTS (gen. 102A: IIIb-a) ten zuiden en Jacob OLIJ ten noorden (WA Gaarder Lmr, nr 2, folio 87v); tr. 3e huw. voorw (GAA NA geann. gem. inv. nr N 7, nr 650, Cornelis VREDENHUIJS, nots Ndm) Sijmon Teunisz, ged. Landsmeer geref. gem , bezit een schoenmakerswinkel 1734, wonende te Landsmeer benoorden de kerk 1734, zn van Teunis Louwrensz en NN alsmede weduwnaar van Aaltje Pieters APPEL. Uit het eerste huwelijk: a. Jan Dirksz DEKKER, ged. Landsmeer geref. gem , vermeld te Landsmeer (benoorden de kerk) turflijst 1729/1730 t/m 1732/1733 (WA OA gem. Lmr inv. nr 90), testeert met zijn eerste vrouw (GAA NA geann. gem. N 6, nr 513, Cornelis VREDENHUIJS, nots Ndm), Landsmeer geref. gem. lidmaat 1732 (WA DTB Lmr 6/98), Landsmeer (noordverndel) vroedschap (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), , (WA OA gem. Lmr inv. nr 6) en tot overl. (WA OA gem. Lmr inv. nr 7), kerkmeester (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), schepen (WA OA gem. Lmr inv. nr 39), buulvoogd , , , , (WA OA gem. Lmr inv. nr 6) en (WA OA gem. Lmr inv. nr 7), burgemeester , , , (WA OA gem. Lmr inv. nr 6) en (WA OA gem. Lmr inv. nr 7), hooisteker en (WA OA gem. Lmr inv. nrs 6 en 7), genomineerd voor Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van de Waterlandse zeedijk

3 en (WA OA gem. Lmr inv. nr 7), testeert (WA ORA 3456), overl. Landsmeer, impost (f 15), aangegeven door Cornelis Klaasz GRUIJS (secretaris van Landsmeer, als executeur van het testament) Landsmeer ; tr. 1e Landsmeer omstreeks 1729 Trijntje Jans DE GOIJER, ged. Landsmeer geref. gem , testeert met haar man (GAA NA geann. gem. N 6, nr 513, Cornelis VRE- DENHUIJS, nots Ndm), Landsmeer geref. gem. lidmaat 1732 (WA DTB Lmr 6/98), overl. vóór , dr van Jan Jansz DE GOIJER en Duwertje Jacobs; tr. 2e Landsmeer (gerecht) Lijsbeth Dirks, overl. Landsmeer, impost (f 6), aangegeven door echtgenoot, Landsmeer b. Cornelis Dirksz DEKKER alias LOUW, ged. Landsmeer geref. gem , vermeld te Landsmeer (noordverndel) turflijst 1731/1732 en 1732/1733, Landsmeer (middelverndel) turflijst 1733/ 1734, 1734/1735 (WA OA gem. Lmr inv. nr 90), koopt van Tijmon Klaasz de "Qua Harn" (1282 roeden) (WA ORA 3438, folio 5), Landsmeer hooisteker en (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), testeert met zijn tweede vrouw (GAA NA geann. gem. N 9, nr 775, Cornelis VREDENHUIJS, nots Ndm), vroedschap (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), overl. Landsmeer kort vóór (WA OA gem. Lmr inv. nr 6); tr. 1e Landsmeer omtrent 1731 Jannetje Willems KOLDER (gen. 61: IV-6); tr. 2e omtrent 1737 Eefje Dirks ROOPMAN, testeert met haar tweede man (GAA NA geann. gem. N 9, nr 775, Cornelis VREDENHUIJS, nots Ndm), overl. Landsmeer, impost (f 3), aangegeven door Pieter LEUNTJES, Landsmeer , weduwe van Pieter Dirksz HEIJNIS; zij tr. 3e omtrent 1745 Sijmon Jansz STOK. Uit het eerste huwelijk: Maritje Cornelis LOUW alias DEKKER, onder voogdij van oom Jan Dirksz DEKKER (II-4-a) en van de secretaris van Landsmeer Klaas Cornelisz GRUIJS (gen. 20: IV-3-a), sedert (WA ORA 3427), ontvangt bewijs van haar vaderlijk erfdeel (WA ORA 3453), overl. Landsmeer, impost (f 3), aangegeven door haar man, Landsmeer ; tr. omtrent 1751 Sijmon Evertsz SMIT, afkomstig van Hobrede, die op verlof verkreeg zich in Landsmeer te vestigen (WA OA gem. Lmr inv. nr 5), Landsmeer buulvoogd , , en , hooisteker , en , vroedschap , , en t/m , kerkmeester , t/m en t/m (WA OA gem. Lmr inv. nr 5), schepen , (WA OA gem. Lmr inv. nr 39), overl. Landsmeer, impost (f 3), aangegeven door Sijmon STARK, Landsmeer c. Willem Dirksz DEKKER, geb. Landsmeer omstreeks 1708, vermeld te Landsmeer (benoorden het Lange Pad) turflijst 1734/1735 (WA OA gem. Lmr inv. nr 90), transporteert enige losrentebrieven aan zijn broer Jan Dirksz DEKKER (II-4-a) (WA ORA 3452), testeert met zijn vrouw (RANH NA 4136, akte nr 107, Hendrik GLOEIJSTEEN, nots Ozn), overl. vóór ; tr. omtrent 1734 Jannetje Daniëls PIETS, geb. verm. Landsmeer, testeert met haar man (RANH NA 4136, akte nr 107, Hendrik GLOEIJ- STEEN, nots Ozn), overl. Landsmeer, impost (pro deo), aangegeven door Jan Dirksz DEKKER (II-4-a), Landsmeer , dr van Daniël Cornelisz PIETS en Neeltje Willems. d. Aagje Dirks DEKKER, geb. Landsmeer, onder voogdij van haar neven Willem Willemsz SCHUT en Cornelis Jansz JONGKINTS (gen. 102A: IIIb-a) sedert , ontvangt met haar zus bewijs van hun vaderlijk erfdeel (WA ORA 3426), onder voogdij van Klaas JONGH (schout van Landsmeer) en Cornelis Jansz JONGKINTS (gen. 102A: IIIb-a) sedert (WA ORA 3427); tr. Landsmeer (gerecht) Muus Pietersz VAN DER WIT, geb. verm. Den Ilp, overl. Landsmeer, impost (f 6), aangegeven door door Cornelis Dirksz DOBBER (gen. 26: IIIa), Landsmeer , zijn nalatenschap wordt gescheiden en gedeeld (WA NA 3145, Adrianus NAJER, nots Lmr), weduwnaar van Eefje Jans DAALDER. d1. Brechtje Muus VAN DER WIT, overl. Landsmeer, impost (f 3) aangegeven door echtgenoot, Landsmeer ; tr. Cornelis Dirksz DOBBER (gen. 26: IIIa). d2. Maritje Muus VAN DER WIT, overl. Landsmeer, impost (f 3) aangegeven door echtgenoot, Landsmeer ; tr. impost (voor elk van beiden: f 3) Landsmeer Teunis Pietersz APPEL. e. Trijntje Dirks DEKKER, geb. Landsmeer, onder voogdij van haar neven Willem Willemsz SCHUT en Cornelis Jansz JONGKINTS (gen. 102A: IIIb-a) sedert , ontvangt met haar zus bewijs van hun vaderlijk erfdeel (WA ORA 3426), onder voogdij van Klaas JONGH (schout van Landsmeer) en neef Cornelis Jansz JONGKINTS (gen. 102A: IIIb-a) sedert (WA ORA 3427), overl. na Neeltje Cornelis, ged. Landsmeer geref. gem , onder voogdij van vaders halfbroer Dirk Dirksz BARBER alias BONTERT (I) sedert (WA ORA 3426), overl. Landsmeer omtrent Brechtje Cornelis, ged. Landsmeer geref. gem , overl. Landsmeer vóór Pieter Cornelisz GROOT alias LOUW, volgt III III Pieter Cornelisz GROOT alias LOUW, ged. Landsmeer geref. gem , onder voogdij van schout Barend TEN BEM t/m en van Jan Jansz SLEPER (gen. 100: III) t/m (WA ORA 3426), wonende te Watergang vanaf , transporteert met zijn zussen - verte- 851

4 genwoordigd door hun resp. voogden - voor 102 Car. gld. aan Cornelis Florisz te Landsmeer de helft in "Arif deimt Huchts" (302½ roeden), belend Tijmon Pietersz ten zuiden en Klaas Jansz STARK ten noorden, waarop Cornelis Florisz hen voor f 51 hypotheek geeft, voor 37 Car. gld. aan Dirk Cornelisz KIS te Landsmeer de helft in "Anderhalf deimt Huchts" (302½ roeden), belend Tijmon Pietersz ten zuiden en Klaas Jansz STARK ten noorden, voor f 101 aan Sijmon Dirksz BREED de "Achterven" op de Breek (881 roeden), belend Jan Jansz TUIJN (gen. 106: IIIa) ten zuiden en Floris Cornelisz ten noorden, voor 42 Car. gld. aan Jan Jansz GRABBEL te Landsmeer "Een half deimt Veens van Gerrit Thijsz" (181 roeden), belend Jan Dirksz DROOG ten zuiden en de verkopers ten noorden, aan Jan Jacobsz DOELEN te Landsmeer "Een deimt Bathos van Hillebrand" (252½ roeden), belend Marten Jansz MOLENAAR ten zuiden en de erven Klaas Jansz VALK ten noorden, voor 13 Car. gld. en tien stuivers aan Jan Paulusz SALIJ te Landsmeer de "Schots op de Kerkenbreek" (84½ roeden), belend Klaas VAN SCHERMER ten zuiden en Dirk Dirksz BONTERT (I) ten noorden, voor 26 Car. gld. aan Jacob Klaasz te Landsmeer "Dirk IJvesz Batho" (322 roeden), belend Jan Jacobsz DOELEN ten zuiden en de weduwe Aart BAAS ten noorden, met geld toe aan Marten Pietersz te Landsmeer "Klaas Jan Aartsz' Akker" (117 roeden) en "Dirk Allesz' Veen" (280 roeden), beide op de Breek, belend Jan van SANEN ten zuiden en ten noorden, resp. Jan VAN SANEN ten zuiden en de arme wezen ten noorden, voor vijf Car. gld. aan Jacob Jansz alias "Peten Jaap" te Landsmeer de "Hanenpoot van Jan DOOSIES" (50 roeden), belend de erven Paulus Pietersz ten zuiden en de Breek ten noorden, voor 23 Car. gld. aan Jan Jansz SLEPER (gen. 100: III) "Een deimt Bathos" (402 roeden), belend de erven Jonge Jan ten zuiden en de erven Jonge Pieter ten noorden, en voor vijf Car. gld. aan Sijmon Jansz MARS en Sijmon Aartsz, beiden te Landsmeer, "Een half deimt Veens van Geertje de Kraamster" (175 roeden) en "Een half deimt akkerland" (175 roeden), belend de verkopers ten zuiden en Dirk Cornelisz KIS of Jan Cornelisz' erven ten noorden, (WA ORA 3435, folio 3 t/m 13v), leent met zijn zus Neeltje Cornelis (II-5) 100 Car. gld. aan Pieter Pietersz OOMS aan de Oostzaner Overtoom in de banne van Landsmeer waarvoor diens moeder Grietje Sijmons zich borg stelt, (WA ORA 3435, folio 26 t/m 26v), transporteert met zijn zussen - vertegenwoordigd door hun resp. voogden - voor 190 Car. gld. aan Sijmon Dirksz BREED een huis en erf te Landsmeer, benoorden de kerk, belend Trijntje Dirks (weduwe Jacob Dirksz "Swager Jaap") ten zuiden en Gerrit STARK ten noorden, en verkrijgt daarop voor 95 Car. gld. hypotheek (WA ORA 3435, folio 38 t/m 38v), transporteert met zijn zussen - vertegenwoordigd door hun resp. voogden - uit de nalatenschap van zus Neeltje Cornelis (II-5), "dochter van Kees LOUW", voor 170 Car. gld. aan Sijmon Dirksz BREED de "Volger van jonge Pieter Allertsz" (1098 roeden), belend Aaltje Jans PIETS ten oosten en Eefje KOSTER ten westen, en voor 140 Car. gld. het "Bobeldeimt" van Jaap Karsz (of Pieter HAALDER) (965 roeden), belend Pieter Dirksz HUIJGEN (gen. 30: IIIb) ten zuiden en Jan Jansz SLEPER (gen. 100: III) ten noorden, (WA ORA 3435, folio 104 t/m 105v), onder voogdij van schout Barend TEN BEM en vaders halfbroer Dirk Dirksz BARBER alias BONTERT (I) t/m , verleent zijn voogden décharge (WA ORA 3426), vermeld te Watergang turflijst 1713/1714 t/m 1723/1724 (WA OA gem. Lmr inv. nr 90), hooisteker , en (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), transporteert voor 160 Car. gld. aan Sijmon Olfertsz SCHROOR (gen. 6: III-1.3) te Landsmeer "Klavers" (790 roeden), belend Lucas Lucasz GOEDE ten zuiden en Cornelis Klaasz MEPPELEN ten noorden, en voor 30 Car. gld. aan Pieter Klaasz TUMP te Landsmeer het "Eijkenlandje" (490½ roeden), belend de arme wezen ten oosten en de Halfsloot ten westen, (WA ORA 3436, folio 13 t/m 14v), vermeld te Watergang als eigenaar van het "Akkerland van Jaap ENDT" (137½ roeden) verm (WA OA gem. Lmr inv. nr 79), begr. Watergang (WA DTB Lmr 8/9); tr. huw. voorw (WA ORA 3451, Barend TEN BEM, nots Lmr) Trijntje Sijmons MOLENAAR (gen. 75: I-2). 1. Cornelisz Pietersz GROOT alias LOUW, volgt IV 2. Neeltje Pieters LOUW, geb. verm. Watergang omtrent 1717, overl. Landsmeer, impost (pro deo), aangegeven door diakens, Landsmeer ; tr. vóór 1743 Klaas STARK, geb. verm. Landsmeer, overl. Landsmeer, impost (pro deo), aangegeven door zijn vrouw, Landsmeer a. Jan Klaasz STARK, ged. Landsmeer geref. gem , overl. Landsmeer, impost (pro deo), aangegeven door Cornelis VAN SLINGELANDT, Landsmeer b. Trijntje Klaas STARK, ged. Landsmeer geref. gem , overl. c. Grietje Klaas STARK, ged. Landsmeer geref. gem , overl. Landsmeer, impost (pro deo), aangegeven door Jan STARK uit naam van Neeltje Pieters LOUW (III-2), Landsmeer d. Pieter Klaasz STARK, ged. Landsmeer geref. gem , overl. Landsmeer, impost (pro deo), aangegeven door de "weduwe Klaas STARK", Landsmeer

5 3. Dochter, geb. verm. Watergang, begr. Watergang in de kerk (WA DTB Lmr 8/28). IV Cornelis Pietersz LOUW alias GROOT, geb. Watergang omtrent 1714 (RANH ORA 7062), testeert met zijn eerste vrouw (WA NA 4307, Otto LUURS, nots Ped), ald. hooisteker (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), , (WA OA gem. Lmr inv. nr 6), transporteert voor tien Car. gld. aan Klaas Jacobsz PASMOOIJ (gen. 80: I) de helft in het "Land op de Dijksloot" (893 roeden), belend de kinderen van Pieter Sijmonsz DOELEN (gen. 27: IVa) ten zuiden en het kind van Jan Jansz KLAVER (gen. 58: IVc) ten noorden, (WA ORA 3438, folio 84 en 84v), vordert voor de schepenbank van Landsmeer dat Cornelis Olfertsz DE BOER (gen. 11: VIc) het aan laatstgenoemde toebehorende huis naar zijn - eisers - genoegen repareert, welke vordering wordt toegewezen (WA ORA 3427), schoolvoogd (WA OA gem. Lmr inv. nr 155), en (WA OA gem. Lmr inv. nr 6), wordt door de schepenbank van Landsmeer veroordeeld te gedogen dat Cornelis Olfertsz DE BOER (gen. 11: VIc) zijn hooi kan bergen in de hooiberg op Cornelis Pietersz LOUW's land, (WA ORA 3427), geref. gem. kerkmeester 1737/1738, 1742/1743 (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkvoogdij, inv. nr 16), koopt voor 190 Car. gld. van diakenen van de geref. gem. te Watergang een huis en erf (44 roeden) te Watergang, belend het land van Cornelis Klaasz VAN NECK (gen. 77: Vb) ten zuiden en Klaas Jansz DRAAK (gen. 28: I) ten noorden, (WA ORA 3438, folio 159 en 159v), koopt voor 225 Car. gld. van Cornelis Klaasz VAN NECK (gen. 77: Vb) "Een deimt van Grietje Woutersven" (400 roeden), belend Pieter Cornelisz OOMS (gen. 58: IVa-1.2) ten zuiden en de koper ten noorden, (WA ORA 3438, folio 194 en 194v), transporteert met zijn eerste vrouw aan Cornelisz Klaasz VAN NECK (gen. 77: Vb) en Trijntje Jans JANNEVAERS (gen. 49: III-3) de helft in een obligatie (Generaliteit, f hoofdsom) (WA NA 3511, nr 1690, Pieter VRE- DENHUIJS, nots Mdm), legt verklaring af over de toedeling aan zijn zwager, Cornelis Klaasz VAN NECK (gen. 77: Vb), van een obligatie uit de nalatenschap van zijn schoonmoeder (WA NA 3511, nr 1705, Pieter VREDENHUIJS, nots Mdm), vermeld ald. ontvangsten 100e/200e penning (een huis alsmede aan land: 18 deimt en 98½ roeden) 1738 t/m 1757 (WA OA gem. Lmr inv. nr 102), geref. gem. diaken tot (WA DTB Lmr 8/128), schepen , (WA OA gem. Lmr inv. nr 39), geref. gem. lidmaat 1748 (WA DTB Lmr 8/129), koopt van zijn tante Geertje Cornelis GROOT (II-2) in Den Ilp tegen een lijfrente op haar lijf van f 12 jaarlijks drie stukken land (voor 2925 roeden "Voorven" en voor 625 roeden "Achterven" in Den Ilp beoosten de Burg in het 24e weer nr 3, belend Jan Garmetsz ten oosten en Pieter Klaasz KAT ten westen, (WA ORA 3648), bewijst zijn beide kinderen uit het eerste huwelijk hun moeders erfdeel: drie stukken land bij het Schouw (samen zeven deimt), belend de Watergangersloot ten oosten en de weduwe Jacob MOL ten westen, en twee stukken land bij de Buijsmansbreg (ruim zes deimt), belend de Neningsloot ten zuiden en de weduwe Cornelis Olfertsz DE BOER (Wumpje Aarts DOBBE, gen. 25: I-4) ten noorden, alsmede een zilveren tuig met een mesje en vorkje daarin, een naaldenkoker, schaartje, gouden haarnaald, twee gouden ringen en twee gouden spelden, gespen, een boek met zilverbeslag met ketting, een boedkoralen ketting en kleding (WA ORA 3427), heeft blijkens omslag van diverse verbruiksbelastingen een gezin van drie en een halve persoon en is blijkens die omslag eigenaar van negen koeien 1749 (WA OA gem. Lmr inv. nr 94), legt voor schepenen van Landsmeer een verklaring af over Klaas Klaasz KALF (gen. 55A: Va) (RANH ORA 7062), koopt voor 600 Car. gld. van Jacob Pietersz ROELE (gen. 86: VI) de "Vijfdeimt" (1829 roeden) en de "Strontert" (1116 roeden), beide op de Tweede Durksloot, belend Klaas Cornelisz GRUIJS (gen. 20: IV-3-a) ten zuiden en Jan Jansz JANNEVAERS (gen. 49: IV) ten noorden, (WA ORA 3440, folio 82 en 82v), transporteert voor 200 Car. gld. aan Klaas Sijmonsz KAT in Den Ilp een stuk land (1300 roeden) op de Wijde Ilp, beoosten de Gouw in het 24e weer nr 4, voor 675 roeden "Voorven" en voor 625 roeden "Achterven", belend Jacob Dirksz RIMP ten oosten en de koper ten westen, , transporteert voor 500 Car. gld. aan Tijmon Pietersz GRUIJT in Den Ilp twee stukken land (samen 2250 roeden) op de Wijde Ilp, beoosten de Burg, voor "Voorven", belend Jan Garmetsz ten oosten en Jacob Dirksz RIMP en de koper ten westen, (WA ORA 3648), eigenaar van graven in de kerk te Watergang (WA DTB Lmr 8/61 en 62), overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door Jan Dirksz DEKKER (II-4-a), Landsmeer , begr. Watergang in eigen graf (WA DTB Lmr 8/62), was blijkens de scheiding en deling van zijn nalatenschap bij zijn overlijden eigenaar van de helft in een huis en erf (44 roeden) te Watergang, de helft in de "Vijfdeimt" (1829 roeden), "Poelven en Godshuijs" (1245 roeden), de "Strontert" (1116 roeden), "Grepkes op de Dijksloot" (759 roeden), de helft in "Anderhalf deimt Bathos" (563 roeden), "Een deimt van Grietje Woutersven" (400 roeden), de melkmarkt te Amsterdam, huisraad, inboedel, koeien, hooi en boerengereedschap, kleren, kleinodiën, sieraden en contant geld, (WA ORA 3455); tr. 1e verm. Watergang, huw. voorw (WA NA 3511, nr 1607, Pieter VREDENHUIJS, nots Mdm) Brechtje Jans JANNEVAERS (gen. 49: III-4); tr. 2e Watergang (WA DTB BiW 4), impost (voor de bruid: f 3) Broek in Waterland Kniertje Alberts BRUIJN, ged. Broek in Waterland geref. gem , Watergang geref. gem. lidmaat 1748 (WA DTB Lmr 8/129), koopt voor 500 Car. gld. van Pieter Cornelisz LOUW (Va) en Neeltje Cornelisz LOUW (IV-1.2) alsmede van Albert (Vb) en Sijmon Cornelisz LOUW (Vc) de 853

6 helft in een huis en erf (44 roeden) te Watergang, belend het tweede volgende land ten zuiden en Klaas Jansz DRAAK (gen. 28: I) ten noorden alsmede "Anderhalf deimt Bathos" (563 roeden), belend de erven Cornelis SLEPER ten zuiden en Klaas Lucasz ten noorden, en "Een deimt van Grietje Woutersven" (400 roeden), belend de weduwe Pieter Cornelisz OOMS (Lijsje Pieters KLAVER, gen. 58: IVa-1.2) ten zuiden en het voornoemde huis ten noorden, (WA ORA 3440, folio 143 en 143v), is partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van haar eerste man en verkrijgt daarbij de helft in een huis en erf (44 roeden) te Watergang, de "Vijfdeimt" (1829 roeden), de "Strontert" (1116 roeden), de helft in "Anderhalf deimt Bathos" (563 roeden), de helft in "Een deimt van Grietje Woutersven" (400 roeden), de halve melkmarkt te Amsterdam alsmede de helft in het huisraad, de inboedel, de koeien, het hooi en het boerengereedschap, (WA ORA 3455), vermeld te Watergang als "Cornelis Pietersz LOUW's weduwe" ontvangsten 100e/200e penning 1758 (WA OA gem. Lmr inv. nr 102), geeft met haar tweede man aan de voogden van haar zoons een schuldbekentenis af van f 823 (WA ORA 3456), testeert met haar tweede man (WA NA 436, nr 259, Gerrit DE RUIJTER, nots BiW), overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door Albert Cornelisz LOUW (Vb), Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van haar eerste man (WA DTB Lmr 8/62), was blijkens de scheiding en deling van de gezamenlijke nalatenschap van haar en haar tweede man bij haar overlijden eigenares van een huis en erf (44 roeden) in het zuideinde van Watergang bewesten de Gouw, de "Voorven" (414¾ roeden) en "Een deimt van Grietje Woutersven" (400 roeden), belend de erven BUIJSMAN (gen. 20: V-1-a en b) ten zuiden en Pieter Jacobsz GROOT (deel 2) ten noorden, "Twee Landen" (1829 roeden), de "Lee van Sijmon Taamsz" (1716 roeden), de "Voor Negendeimt" (1228 roeden) met de "Haling" (96 roeden), de "Strontert" (1116 roeden), de "Driedeimt" (1062 roeden), "Centenven" (1059 roeden) en "Anderhalf deimt Bathos" (563 roeden) alsmede meubelen, koeien en boerengereedschap, (WA NA 3147, nr 219, Adrianus NAJER, nots Lmr), dr van Albert Jansz BRUIJN en Trijntje Klaas LUIJT; zij tr. 2e omtrent 1757/1758 Klaas Sijmonsz DE WAAL (gen. 113: Vc). Uit het eerste huwelijk: 1.1. Pieter Cornelisz LOUW, volgt Va 1.2. Neeltje Cornelis LOUW, ged. Watergang geref. gem , onder voogdij van Jan Jansz JANNEVAERS (gen. 49: IV) en vaders neef Jan Dirksz DEKKER (II-4-a) te Landsmeer , ontvangt met haar broer bewijs van hun moeders erfdeel: drie stukken land bij het Schouw (samen zeven deimt), belend de Watergangersloot ten oosten en de weduwe Jacob MOL ten westen, en twee stukken land bij Buijsmansbreg (ruim zes deimt), belend de Neningsloot ten zuiden en de weduwe Cornelis Olfertsz DE BOER (Wumpje Aarts DOBBE, gen. 25: I-4) ten noorden, alsmede een zilveren tuig met een mesje en vorkje daarin, een naaldenkoker, schaartje, gouden haarnaald, twee gouden ringen en twee gouden spelden, gespen, een boek met zilverbeslag met ketting, een boedkoralen ketting en kleding (WA ORA 3427), onder voogdij van van Jan Dirksz DEKKER (II-4-a) en Jan Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VId) sedert (WA ORA 3458, folio 3), transporteert met haar broer - vertegenwoordigd door hun voogden - voor 500 Car. gld. aan Kniertje Alberts BRUIJN (IV) de helft in een huis en erf (44 roeden) te Watergang, belend het tweede volgende land ten zuiden en Klaas Jansz DRAAK (gen. 28: I) ten noorden alsmede "Anderhalf deimt Bathos" (563 roeden), belend de erven Cornelis SLEPER ten zuiden en Klaas Lucasz ten noorden, en "Een deimt van Grietje Woutersven" (400 roeden), belend de weduwe Pieter Cornelisz OOMS (Lijsje Pieters KLAVER, gen. 58: IVa-1.2) ten zuiden en het voornoemde huis ten noorden, (WA ORA 3440, folio 143 en 143v), is - vertegenwoordigd door haar voogden - partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van haar vader en verkrijgt daarbij met haar broer Pieter Cornelisz LOUW (Va) "Poelven en Godshuijs" (1245 roeden), de halve melkmarkt te Amsterdam, een deel van het huisraad, de inboedel, de koeien, het hooi en het boerengereedschap, de kleren, kleinodiën, sieraden en f 150 aan contant geld, (WA ORA 3455), is partij bij de scheiding en deling van de boedel die zij met haar broer gemeen heeft en verkrijgt daarbij de "Rauwerdeven" (852½ roeden), de "Halve Rauwerdeven" (852½ roeden), het "Voorste van Sijmon Heijnisz' Ven" (576½ roeden) en het "Restant van de Jaagweg" (141 roeden) alsmede alle koeien en f 120 aan contant geld (WA ORA 3455), vermeld te Watergang ontvangsten 100e/200e penning 1758 (WA OA gem. Lmr inv. nr 102), testeert met haar man (WA NA 4321, nr 400, Klaas Schoorl Jansz, nots Ped), overl. Watergang, impost (f 6), aangegeven door haar man, Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Jan Dirksz ALDERKAMP (gen. 2: IIa) (WA DTB Lmr 8/71); tr. vóór Klaas Jansz ALDER- KAMP (gen. 2: IIIb). a. Kind, overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door zijn vader, Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Jan Dirksz ALDERKAMP (gen. 2: IIa) (WA DTB Lmr 8/67) 854

7 b. Jan Klaasz ALDERKAMP (gen. 2: IIIb-2) c. Eefje Klaas ALDERKAMP (gen. 2: IIIb-3) d. Kind, overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door zijn vader, Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Jan Dirksz ALDERKAMP (gen. 2: IIa) (WA DTB Lmr 8/67) 1.3. Trijntje Cornelis LOUW, ged. Watergang geref. gem , begr. Watergang in graf op naam van erven Sijmon Jansz JANNEVAERS (gen. 49: IIb) (WA DTB Lmr 8/58) Kind, begr. Watergang in graf op naam van erven Sijmon Jansz JANNEVAERS (gen. 49: IIb) (WA DTB Lmr 8/58) Kind, begr. Watergang in graf op naam van zijn vader en Sijmon Cornelisz LOUW (Vc) en comp (WA DTB Lmr 8/72) Kind, begr. Watergang in graf op naam van zijn vader en Sijmon Cornelisz LOUW (Vc) en comp (WA DTB Lmr 8/72). Uit het tweede huwelijk: 2.1. Albert Cornelisz LOUW, volgt Vb 2.2. Cornelis Cornelisz LOUW, ged. Watergang geref. gem , begr. Watergang in graf op naam van zijn vader (WA DTB Lmr 8/62) Sijmon Cornelisz LOUW, volgt Vc Va Pieter Cornelisz LOUW, ged. Watergang geref. gem , onder voogdij van Jan Jansz JANNEVAERS (gen. 49: IV) en vaders neef Jan Dirksz DEKKER (II-4-a) te Landsmeer , ontvangt met zijn zuster bewijs van hun moeders erfdeel: drie stukken land bij het Schouw (samen zeven deimt), belend de Watergangersloot ten oosten en de weduwe Jacob MOL ten westen, en twee stukken land bij Buijsmansbreg (ruim zes deimt), belend de Neningsloot ten zuiden en de weduwe Cornelis Olfertsz DE BOER (Wumpje Aarts DOBBE, gen. 25: I-4) ten noorden, alsmede een zilveren tuig met een mesje en vorkje daarin, een naaldenkoker, schaartje, gouden haarnaald, twee gouden ringen en twee gouden spelden, gespen, een boek met zilverbeslag met ketting, een boedkoralen ketting en kleding (WA ORA 3427), onder voogdij van Jan Dirksz DEKKER (II-4-a) en Jan Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VId) sedert (WA ORA 3458, folio 3), transporteert met zijn zus en broers - vertegenwoordigd door hun voogden - voor 500 Car. gld. aan Kniertje Alberts BRUIJN (IV) de helft in een huis en erf (44 roeden) te Watergang, belend het tweede volgende land ten zuiden en Klaas Jansz DRAAK (gen. 28: I) ten noorden alsmede "Anderhalf deimt Bathos" (563 roeden), belend de erven Cornelis SLEPER ten zuiden en Klaas Lucasz ten noorden, en "Een deimt van Grietje Woutersven" (400 roeden), belend de weduwe Pieter Cornelisz OOMS (Lijsje Pieters KLAVER, gen. 58: IVa-1.2) ten zuiden en het voornoemde huis ten noorden, (WA ORA 3440, folio 143 en 143v), is - vertegenwoordigd door zijn voogden - partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn vader en verkrijgt daarbij met zijn zus Neeltje Cornelis LOUW (IV-1.2) "Poelven en Godshuijs" (1245 roeden), de halve melkmarkt te Amsterdam, een deel van het huisraad, de inboedel, de koeien, het hooi en het boerengereedschap, de kleren, kleinodiën, sieraden en f 150 aan contant geld, (WA ORA 3455), is - vertegenwoordigd door zijn voogden - partij bij scheiding en deling van de boedel die hij met zijn zus gemeen heeft en verkrijgt daarbij het "Achter Koopland" (1377½ roeden), "Maaikedeven" (839 roeden) en het "Koopland" (449 roeden), alle op de Watergangersloot bij het Schouw, belend de Watergangersloot ten oosten en Pieter MELKPOT ten westen, "Poelven en Godshuijs" (1245 roeden), de melkmarkt te Amsterdam, kleren en sieraden alsmede de helft van het huisraad en de inboedel (WA ORA 3455), vermeld te Watergang ontvangsten 100e/200e penning 1758 t/m 1789 (WA OA gem. Lmr inv. nrs 102 en 103), koopt voor f 800 van Jan Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VId) een huis en erf met het "Worfland" (432½ roeden), te Watergang in het zuideinde, belend de weduwe Klaas Jansz DRAAK (Giertje Jans KOOPMAN, gen. 28: I) ten zuiden en de erven Robijn Pietersz DIK (gen. 24: I) ten noorden, (WA ORA 3440, folio 220 en 220v), geref. gem. kerkmeester 1760/1761, 1764/1765 (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkvoogdij, inv. nr 17), 1771/1772 (Bloys, H.H. Kerk Wg kerkklok), ald. hooisteker , vroedschap tot , en tot overlijden, buulvoogd en (WA OA gem. Lmr inv. nr 7), bewijst zijn kinderen uit het eerste huwelijk hun moeders erfdeel (voor beide kinderen in totaal: f 600 en sieraden) (WA ORA 3458, folio 83v), testeert met zijn tweede vrouw (WA NA 4331, 855

8 nr 1689, Klaas SCHOORL Jansz, nots Ped), transporteert met haar obligatie (WA NA 4332, nr 1857, Klaas SCHOORL Jansz, nots Ped), transporteert voor f 132 aan Bartel Willemsz STOMPEDISSEL (gen. 33: I-8) een huis en erf in het zuideinde van Watergang bewesten de Gouw (nr 196), belend de verkoper ten zuiden en Sijmon Klaasz DE WAAL (gen. 113: VId) ten noorden, en verkrijgt daarop voor de koopprijs hypotheek, (WA ORA 3443, folio 45 t/m 46v), transporteert voor f 240 aan Jan Klaasz DRAAK (gen. 28: II) het "Worfland" (432½ roeden), in het zuideinde van Watergang beoosten de Gouw, achter het huis van Bartel Willemsz STOMPEDISSEL (gen. 33: I-8), belend de koper ten zuiden en Sijmon Klaasz DE WAAL (gen. 113: VId) ten noorden, (WA ORA 3443, folio 81 en 81v), lid van de commissie voor de benoeming van de schepenen , weesvoogd tot overlijden (WA OA gem. Lmr inv. nr 7), overl. Watergang , impost (f 3), aangegeven door Pieter Albertsz SWART (gen. 24: I-3.1-b), Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Cornelis Pietersz LOUW (IV) en Sijmon Cornelisz LOUW (Vc) en comp (WA DTB Lmr 8/72), scheiding en deling nalatenschap (WA NA 3147, nr 152, Adrianus NAJER, nots Lmr); tr. 1e Watergang vóór Geertje Cornelis SCHOUTEN (gen. 93: IIa-1.3); tr. 2e verm. Watergang, impost (voor elk van beiden: f 3) Landsmeer Trijntje Cornelis DE BOER (gen. 11: VIc-2). Uit het eerste huwelijk: 1. Brechtje Pieters LOUW, ged. Watergang geref. gem , onder voogdij van Cornelis Jansz SCHOUTEN (gen. 93: IIa) en Klaas Jansz ALDERKAMP (gen. 2: IIIb) sedert , ontvangt bewijs van haar moederlijk erfdeel (voor beide kinderen in totaal: f 600 en sieraden) (WA ORA 3458, folio 83v), met attestatie van Kwadijk geref. gem. ingekomen te Ilpendam geref. gem (WA DTB Idm 5/ 20), overl. in de Purmer onder Ilpendam, impost (f 3) Ilpendam (WA DTB Idm 23/207); tr. Ilpendam , impost (voor de bruidegom: f 6) Ilpendam, impost (voor de bruid: f 6) Landsmeer Jacob Frederiksz BROMMERSMA, ged. Ilpendam geref. gem , wonende in de Purmer onder Ilpendam , landbouwer, verkrijgt - met zijn tweede vrouw - van burgemeesters en vroedschappen van Ilpendam voor zes jaar borgtocht in verband met hun vertrek naar de Wijde Wormer (WA OA gem. Idm, inv. nr 10), testeert met zijn tweede vrouw (WA NA 4349, nr 111, Klaas SCHOORL, nots Ped), overl. Beemster , zn van Frederik Jacobsz BROMMERSMA en Lijsbeth Klaas MINNES; hij tr. 2e impost (voor de bruidegom: f 6) Ilpendam Jannetje Jans BEETS, j.d. in de Wijde Wormer , verkrijgt - met haar man - van burgemeesters en vroedschappen van Ilpendam voor zes jaar borgtocht in verband met hun vertrek naar de Wijde Wormer (SAW OA gem. Idm, inv. nr 10), testeert met haar man (SAW NA 4349, nr 111, Klaas SCHOORL, nots Ped); hij tr. 3e Beemster , otr. Beemster , huw. voorw (WA NA 4355, nr 683, Klaas SCHOORL, nots Ped) Ariaantje Teunis OLIJ, ged. Beemster geref. gem , landbouwster, overl. Beemster , dr van Teunis Sijmons OLIJ en Antje Jans VEEN. a. Lijsje Jacobs BROMMERSMA, ged. Ilpendam geref. gem , overl. verm. in de Purmer onder Ilpendam, impost (f 3), aangegeven door Willem Teunisz HEERING, Ilpendam b. Pieter Jacobsz BROMMERSMA, ged. Ilpendam geref. gem , overl. verm. in de Purmer onder Ilpendam, impost (f 3), aangegeven door Hendrik THEERS, Ilpendam c. Frederik Jacobsz BROMMERSMA, ged. Ilpendam geref. gem , overl. in de Purmer onder Ilpendam, impost (f 3) Ilpendam aug Hiltje Pieters LOUW, ged. Watergang geref. gem , overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door haar vader, Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Cornelis Pietersz LOUW (IV) (WA DTB Lmr 8/61). 3. Hiltje Pieters LOUW, ged. Watergang geref. gem , overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door haar vader, Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Cornelis Pietersz LOUW (IV) (WA DTB Lmr 8/61). 4. Cornelis Pietersz LOUW, volgt VIa. Vb Albert Cornelisz LOUW, ged. Watergang geref. gem , onder voogdij van zijn stiefgrootvader Jan Eliasz MUUR te Broek in Waterland en Robijn Pietersz DIK (gen. 24: I) sedert (WA ORA 3458, folio 3v), transporteert met zijn zus en broers - vertegenwoordigd door hun voogden - voor 500 Car. gld. aan Kniertje Alberts BRUIJN (IV) de helft in een huis en erf (44 roeden) te Watergang, belend het tweede volgende land ten zuiden en Klaas Jansz DRAAK (gen. 28: I) ten noorden alsmede "Anderhalf deimt Bathos" (563 roeden), belend de erven Cornelis SLEPER ten zuiden en Klaas Lucasz ten 856

9 noorden, en "Een deimt van Grietje Woutersven" (400 roeden), belend de weduwe Pieter Cornelisz OOMS (Lijsje Pieters KLAVER, gen. 58: IVa-1.2) ten zuiden en het voornoemde huis ten noorden, (WA ORA 3440, folio 143 en 143v), is - vertegenwoordigd door zijn voogden - partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn vader en verkrijgt daarbij met zijn broer Sijmon Cornelisz LOUW (Vc) "Grepkes op de Dijksloot" (759 roeden), f 823 aan contant geld en sieraden, (WA ORA 3455), vermeld Watergang ontvangsten 100e/200e penning 1758 t/m 1800 (WA OA gem. Lmr inv. nrs 102 en 103), geref. gem. kerkmeester 1777/1778 (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkvoogdij, inv. nr 17), koopt voor f 80 van Sijmon Cornelisz LOUW (Vc) de helft in "Grepkes" (759 roeden), belend Cornelis Jansz JANNEVAERS (gen. 49: V) ten zuiden en Evert Woutersz VAN DER VEEN (gen. 64: IIa-6) ten noorden, (WA ORA 3442, folio 148 en 148v), koopt voor f 560 van de executers van het testament van Evert Woutersz VAN DER VEEN en Maretje Pieters KRESTING (gen. 64: IIa-6) "Sijmon Dirksz' Lee" (1368 roeden), belend de verkopers ten oosten en de erven BUIJSMAN (gen. 20: V-1-a en b) ten westen, (WA ORA 3442, folio 187 en 187v), ald. schepen , , (WA OA gem. Lmr inv. nr 39), koopt voor f 195 van Sijmon Klaasz DE WAAL (gen. 113: VId) het "Achterrongs" (612 roeden), te Watergang bewesten de noordeinderbrug van Watergang aan de Purmerender Trekvaart, belend Reijnier Hendriksz BAAK (gen. 4: IIa) ten zuiden en zich zelf ten noorden, (WA ORA 3443, folio 82 en 82v), koopt voor f 250 van Cornelis Albertsz SCHOUTEN te Landsmeer "Dardalf deimt Volgers" (1002 roeden), belend de weduwe Jan BREED ten oosten en Klaas BONT ten westen, (WA ORA 3443, folio 121 en 121v), koopt met Klaas Jansz ALDERKAMP (gen. 2: IIIb) en Klaas Arendsz DE JONG (gen. 52: IIIa-1) voor f 75 van Klaas Sijmonsz MEIJN (gen. 63: III) het "Varkensland van Kalver Klaas" (572 roeden), beoosten de Jaagweg op de Oude Vaart, belend Jan Jacobsz KLAVER (gen. 58: VIa) ten zuiden en Klaas Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VIe) ten noorden, (WA ORA 3443, folio 176 en 176v), koopt voor f van Klaas Jacobsz ROELE (gen. 86: VII) een huis (nr 216) en erf te Watergang benoorden de kerk en bewesten de Gouw met het "Worfland" (529 roeden), belend Cornelis Jansz KLUIJT SCHOUTEN (gen. 93: IIIc) ten zuiden en Dirk Martensz WAGENAAR (gen. 86: VI-1) ten noorden, alsmede de "Papenven" (1616 roeden) en "Heijndriksven" (1199 roeden), beide op de Eerste Durksloot, belend Klaas Sijmonsz DE WAAL (gen. 113: Vc) ten zuiden en Cornelis Jacobsz KLAVER (gen. 58: VIb) ten noorden, (WA ORA 3443, folio 262 en 262v), Watergang geref. gem. diaken 1789 (WA Archief Herv. gem. Wg, Diaconie, nr 2), (WA ORA 3444, folio 126 en 126v), en (WA ORA 3444, folio 254), 1798 (WA Archief Herv. gem. Wg, Diaconie, nr 2), koopt voor f 330 van Sijmon Teunisz OLIJ (gen. 86: VI-4) "Haaldersven" (987 roeden), belend de sloot van Hendrik Willemsz SWART (gen. 105: IV) ten zuiden en de erven Jacob Pietersz ROELE (gen. 86: VI) ten noorden, (WA ORA 3444, folio 81 en 81v), armenvoogd mei en (WA Archief Huisz. Armen Wg, inv. nr 5), koopt voor f 20 van Klaas Arendsz DE JONG (gen. 52: IIIa-1) en Pieter Klaasz PLAS (gen. 77: Vb-3-e) 2/3 part in het "Varkensland van Kalver Klaas" (572 roeden) te Watergang, beoosten de Jaagweg op de Oude Vaart, belend het land van wijlen Jan Jacobsz KLAVER (gen. 58: VIa) ten zuiden en Klaas Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VIe) ten noorden, (WA ORA 3444, folio 168 en 168v), is partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn moeder en verkrijgt daarbij: "Centenven" (1059 roeden), belend de erfgenamen van de weduwe Pieter Cornelisz LOUW (Trijntje Cornelis DE BOER, gen. 11: VIc-2) ten zuiden en zichzelf ten noorden, alsmede zijn aandeel in de meubelen, de koeien en het boerengereedschap, (WA NA 3147, nr 219, Adrianus NAJER, nots Lmr), Watergang lid van het Revolutionair Comité (WA OA gem. Lmr inv. nr 40), koopt van Klaas Jacobsz ROELE (gen. 86: VII), Dirk Martensz WAGENAAR (gen. 86: VI-1) en Sijmon Teunisz OLIJ (gen. 86: VI-4) voor f 780 "Pietersven" (1566 roeden) en "Weijntjes Worf" (368 roeden), beide te Watergang achter het huis van Hendrik Willemsz SWART (gen. 105: IV), belend zich zelf ten zuiden en Diedert Sydesz (gen. 52: IIIa-4) ten noorden, alsmede voor f 300 de "Jonge Geertenlaan" (385 roeden), belend Gerrit Pietersz KALF (gen. 55A: VIa) ten zuiden en de verkopers ten noorden, (WA ORA 3444, folio 216, 216v, 218 en 218v), koopt voor f 400 van Dirk Martensz WAGENAAR (gen. 86: VI-1) de "Veerseven" (603 roeden), "Klaas Heijnisz' Batho" (719 roeden) en de "Worf" (50 roeden), alle drie gelegen te Watergang bewesten de Jaagweg tussen de breg van Cornelis Jansz JANNEVAERS (gen. 49: V) en de wagenschuur van Pieter Klaasz PLAS (gen. 77: Vb-3-e), belend Cornelis Klaasz GRUIJS te Landsmeer ten zuiden en de erven Cornelis Jansz JANNEVAERS (gen. 49: V) ten noorden, (WA ORA 3445, folio 12 en 12v), verkoopt met Sijmon Cornelisz LOUW (Vc), Sijmon Klaasz DE WAAL (gen. 113: VId) en Klaas Klaasz DE WAAL (gen. 113: VIe) als erfgenamen van Elias Jansz MUUR en Lijsje KET (gen. 61: IV-4-b) voor f 325 aan Anthony KOK een huis en erf (nr 97) te Broek in Waterland op de hoek van de Laan, belend Jan DE GROOT ten zuiden en Gerrit DEKKER ten westen, en rietland (185 roeden) aan de Overleker Gouw, (WA ORA 3487, folio 238) alsmede voor f 35 aan Willem Jansz KOLDER (gen. 61: VIIIb) land te Ilpendam aan de Jaagweg bij de Noordeinderbrug (400 roeden "Weed") (WA ORA 3651), koopt voor f 300 van Diedert Sydesz (gen. 52: IIIa-4) "Jan Ottenven" ( /3 roeden) en "(Arif deimt in) Jan Ottenven" (552 2 /3 roeden), in het noordeinde van Watergang, belend zich zelf ten zuiden en Cornelis Pietersz LOUW (VIa) ten noorden, (WA ORA 3445, folio 53 t/m 54v), ouderling (WA DTB Lmr 7/78), , 857

10 , en (WA Archief Herv. gem. Wg, Diaconie, nr 4), transporteert voor f 200 aan Jesse Sybrandsz FOEKEMA (gen. 33: II) "Sijmon Dirksz' Lee" (1368 roeden) te Watergang bezuiden de Leetsloot, belend de weduwe Jan DE GROOT ten oosten en Jesse Sybrandsz FOEKEMA (gen. 33: II) ten westen, (WA ORA 3445, folio 176 en 176v), koopt voor f 200 van Jesse Sybrandsz FOEKEMA (gen. 33: II) de "Harnkamp" (819 roeden), belend wijlen Olfert Cornelisz DE BOER (gen. 11: VII) ten zuiden en zich zelf ten noorden, en de "Pauwenven" (854 roeden) op de Eerste Durksloot, belend Cornelis Jacobsz KLAVER (gen. 58: VIb) ten zuiden en Jan Cornelisz KLAVER (Jan Cornelisz SCHOUTEN, gen. 93: IV) ten noorden, (WA ORA 3445, folio 177 en 177v), Landsmeer weesvoogd (WA ORA 3457), Watergang eigenaar van graven in de kerk sedert , resp (WA DTB Lmr 8/36 en 85), testeert met zijn eerste vrouw (WA NA 445, nr 1070, Gerrit DE RUIJTER, nots BiW), wonende te Watergang, boer 1811 (Registre Civique), lijst van de burgerbelasting (f 5) 1811 (WA OA gem. Lmr inv. nr 112), testeert (WA NA 453, nr 24, Gerrit DE RUIJTER, nots BiW), overl. Watergang (huis nr 13) , begr. Watergang in eigen graf (WA DTB Lmr 8/85) (grafsteen nog aanwezig op ), zijn roerende goederen (GAA NA geann. gem. NA 47, nr 1171, Kornelis VEENSTRA, nots Ndm) en onroerende goederen worden geïnventariseerd (Sectie B, nrs 478, 479, 480, 691 t/m 697, Sectie C, nrs 51, 52, 53, 124 t/m 127, 129 t/m 132, 154, 155, 167, 168, 179, 188, 200, 205 en 232 alsmede 1/8 nrs 68, 69, 70 en 96) (WA NA 3611, nr 411, Meijnard Cornelis MERENS, nots Mdm), openbare verkoping onroerend goed (WA NA 3611, nr 442, Meijnard Cornelis MERENS, nots Mdm), successiememorie inzake zijn nalatenschap (RANH suc. mem. kant. Edm, nr 178, jaren ); tr. 1e verm. Watergang, impost (voor elk van beiden: f 3) Landsmeer Grietje Arends DE JONG (gen. 52: IIIa-2); tr. 2e Landsmeer Gesina BONKE, ged. Nordhorn (graafschap Bentheim, Koninkrijk Hannover) , testeert (WA NA 450, nr 229, Gerrit DE RUIJTER, nots BiW), (WA NA 453, nr 25, Gerrit DE RUIJTER, nots BiW), benoemt executeurs van haar nalatenschap (WA 3602, nr 16, Johannes Matthias PFEIL, nots Mdm), testeert (WA NA 2968, nr 1190, Willem Cornelisz BAKKER, nots Idm), (GAA NA geann gem. N 45, nr 854, Kornelis VEENSTRA, nots Ndm) en (GAA NA geann gem. N 45, nr 866, Kornelis VEENSTRA, nots Ndm), overl. Watergang (huis nr 14) , begr. Watergang (WA Nw Archief gem. Lmr, nr 411), haar nalatenschap wordt geïnventariseerd (GAA NA geann gem. N 47, nr 1171, Kornelis VEENSTRA, nots Ndm), successiememorie inzake haar nalatenschap aug., nov. en dec (RANH suc. mem. kant. Edm, nr 178, inv. nr 1423), dr van Jan BONKE en Aleida GROEN. Uit het eerste huwelijk: 1. Kind, overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door zijn vader, Landsmeer , begr. Watergang (WA DTB Lmr 8/62). 2. Cornelis Albertsz LOUW, ged. Watergang geref. gem , getuige: Neeltje Jans DE RUIJ- TER (Vc), overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door zijn vader, Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Klaas Klaasz DE WAAL (gen. 113: VIe) (WA DTB Lmr 8/62). Vc Sijmon Cornelisz LOUW, ged. Watergang geref. gem , onder voogdij van zijn stiefgrootvader Jan Eliasz MUUR te Broek in Waterland en Robijn Pietersz DIK (gen. 24: I) sedert (WA ORA 3458, folio 3v), transporteert met zijn zus en broers - vertegenwoordigd door hun voogden - voor 500 Car. gld. aan Kniertje Alberts BRUIJN (IV) de helft in een huis en erf (44 roeden) te Watergang, belend het tweede volgende land ten zuiden en Klaas Jansz DRAAK (gen. 28: I) ten noorden alsmede "Anderhalf deimt Bathos" (563 roeden), belend de erven Cornelis SLEPER ten zuiden en Klaas Lucasz ten noorden, en "Een deimt van Grietje Woutersven" (400 roeden), belend de weduwe Pieter Cornelisz OOMS (Lijsje Pieters KLAVER, gen. 58: IVa-1.2) ten zuiden en het voornoemde huis ten noorden, (WA ORA 3440, folio 143 en 143v), is - vertegenwoordigd door zijn voogden - partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn vader en verkrijgt daarbij met zijn broer Albert Cornelisz LOUW (Vb) "Grepkes op de Dijksloot" (759 roeden), f 823 aan contant geld en sieraden, (WA ORA 3455), vermeld te Watergang ontvangsten 100e/200e penning 1758 t/m 1800 (WA OA gem. Lmr inv. nrs 102 en 103), ald. hooisteker , , , (WA OA gem. Lmr inv. nr 7), koopt voor f 600 van Guurt Haskertsz VAN WESTERVELD (gen. 68: VII) een huis en erf in het noordeinde van Watergang bewesten de Gouw, belend Jacob Pietersz ROELE (gen. 86: VI) ten zuiden en Klaas Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VIe) ten noorden, (WA ORA 3442, folio 126 en 126v), transporteert voor f 80 aan Albert Cornelisz LOUW (Vb) de helft in "Grepkes" (759 roeden), belend Cornelis Jansz JANNEVAERS (gen. 49: V) ten zuiden en Evert Woutersz VAN DER VEEN (gen. 64: IIa-6) ten noorden, (WA ORA 3442, folio 148 en 148v), koopt voor f 575 van Jan Harmensz DE JONG (gen. 52: IIIc) de "Meijssenven" (1622 roeden) en het "Marsland" (1687 roeden), beide in het noorden van Watergang, beoosten de Gouw, belend 858

11 Cornelis Jansz VAN SANEN (Cornelis Jansz JANNEVAERS, gen. 49: V) ten zuiden en Pieter Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VIa) ten noorden, (WA ORA 3443, folio 39 en 39v), koopt voor f 210 van Sijmon Klaasz DE WAAL (gen. 113: VId) de "Groot Deimt" (616 roeden), belend de verkoper ten zuiden en Abraham Jansz SCHUURING (gen. 97: III) ten noorden, (WA ORA 3443, folio 83 en 83v), testeert met zijn vrouw (WA NA 3145, Adrianus NAJER, nots Lmr), koopt voor f 240 van Pieter Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VIa) de "Lutke Haankamp" (568 roeden), het "Boogkampje" (487 roeden) en de "Groot Haankamp" (944 roeden) (WA ORA 3443, folio 256 en 256v), verkrijgt om niet van Gerrit VISSER (deel 2) de helft van de "Gebbenhoorn" (226 roeden) op de Langebreek, belend Domeinen ten zuiden en ten noorden, (WA ORA 3444, folio 55 en 55v), verkrijgt van Jan Jansz DOORGEEST te Oostzaandam om niet al diens land onder Ilpendam (30 deimt en 350 roeden "Weed"), beoosten de Jaagweg en bezuiden de Gouwsloot, (WA ORA 3651), is partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn moeder en verkrijgt daarbij f 250 aan geld alsmede zijn aandeel in de meubelen, de koeien en het boerengereedschap, (WA NA 3147, nr 219, Adrianus NAJER, nots Lmr), verkoopt met Albert Cornelisz LOUW (Vb), Sijmon Klaasz DE WAAL (gen. 113: VId) en Klaas Klaasz DE WAAL (gen. 113: VIe) als erfgenamen van Elias Jansz MUUR en Lijsje KET (gen. 61: IV-4-b) voor f 325 aan Anthony KOK een huis en erf (nr 97) te Broek in Waterland op de hoek van de Laan, belend Jan DE GROOT ten zuiden en Gerrit DEKKER ten westen, en rietland (185 roeden) aan de Overleker Gouw, (WA ORA 3487, folio 238) alsmede voor f 35 aan Willem Jansz KOLDER (gen. 61: VIIIb) land te Ilpendam aan de Jaagweg bij de Noordeinderbrug (400 roeden "Weed") (WA ORA 3651), koopt voor f 150 van Geertje Pieters SCHOUTEN (gen. 93: IIb-2) een huis (nr 219) en erf te Watergang beoosten de Gouw, belend de diaconie ten zuiden en ten noorden, (WA ORA 3445, folio 178 en 178v), begr. Watergang in graf op naam van Albert Cornelisz LOUW (Vb) (WA DTB Lmr 8/85); tr. Watergang , impost (voor de bruidegom: f 3) Landsmeer , impost (voor de bruid: f 3) Monnickendam Neeltje Jans DE RUIJTER, ged. Monnickendam geref. gem , getuige: Niesje Jans, wonende te Overleek , licht - met haar man - uit de Weeskamer te Monnickendam een kapitale leningbrief (Gemene Land, kantoor Hoorn, f 250 hoofdsom) en f 57:6:- aan contant geld (WA ORA 3601, folio 122v), testeert met haar man (WA NA 3145, Adrianus NAJER, nots Lmr), overl. Watergang , begr. Watergang in graf op naam van Guurtje Dirks BEEMSTER (VIb) en Willem Willemsz BRINKMAN (gen. 18: II) in comp (WA DTB Lmr 8/87), dr van Jan Jansz RUIJTER en Stijntje Jans (FICTOL). 1. Trijntje Sijmons LOUW, ged. Watergang geref. gem , geeft onderhands Pieter Cornelisz LOUW (VII) volmacht haar belangen bij de afwikkeling van de nalatenschap van Albert Cornelisz LOUW (Vb) te behartigen (WA NA 3611, nr 401, Meijnard Cornelis MERENS, nots Mdm), overl. Oudkarspel , successiememorie inzake haar nalatenschap (RANH suc. mem. kant. Alkmaar, nr 112); tr. Watergang (gerecht), Watergang geref. gem. (inzegening) , otr. Oostzaan , impost (voor de bruid: f 3) Landsmeer mr Willem Willemsz BRINKMAN (gen. 18: II). a. Willem Willemsz BRINKMAN (gen. 18: II-1) b. Neeltje Willems BRINKMAN (gen. 18: II-2) c. Jan Willemsz BRINKMAN (gen. 18: II-3) d. Simon Willemsz BRINKMAN (gen. 18: II-4) e. Antje Willems BRINKMAN (gen. 18: II-5) f. Grietje BRINKMAN (gen. 18: II-6) g. Albert BRINKMAN (gen. 18: II-7) h. Kornelis BRINKMAN (gen. 18: II-8) 2. Jan Sijmonsz LOUW, ged. Watergang geref. gem , getuigen: Geertje Klaas KLUIJT (gen. 59: V-6) en Grietje Arends DE JONG (gen. 52: IIIa-2), overl. Watergang, impost (pro deo), aangegeven door zijn vader, Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Cornelis Pietersz LOUW (VIa) (WA DTB Lmr 8/61). 3. Cornelis Sijmonsz LOUW, ged. Watergang geref. gem , getuigen: Geertje Klaas KLUIJT (gen. 59: V-6) en Grietje Arends DE JONG (gen. 52: IIIa-2), overl. Watergang, impost (pro deo), aangegeven door zijn vader, Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Cornelis Pietersz LOUW (VIa) (WA DTB Lmr 8/61). 859

12 4. Stijntje Sijmons LOUW, ged. Watergang geref. gem , overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door haar vader, Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Cornelis Pietersz LOUW (VIa) (WA DTB Lmr 8/61). 5. Jan Sijmonsz LOUW, volgt VIb 6. Stijntje Sijmons LOUW, ged. Watergang geref. gem , overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door haar vader, Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Cornelis Pietersz LOUW (VIa) (WA DTB Lmr 8/61). VIa Cornelis Pietersz LOUW, ged. Watergang geref. gem , onder voogdij van Cornelis Jansz SCHOUTEN (gen. 93: IIa) en Klaas Jansz ALDERKAMP (gen. 2: IIIb) sedert (WA ORA 3458, folio 83v), ontvangt bewijs van zijn moederlijk erfdeel (voor beide kinderen in totaal: f 600 en sieraden) (WA NA 3146, nr 149, Adrianus NAJER, nots Lmr), onder voogdij van Cornelis Jansz SCHOUTEN (gen. 93: IIa) en Albert Cornelisz LOUW (Vb) sedert (WA NA 3146, Adrianus NAJER, nots Lmr), is - vertegenwoordigd door zijn voogden - partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn vader en verkrijgt daarbij de melkmarkt te Amsterdam met toebehoren als emmers, vaten, nappen, maten en juk, zijn aandeel in de melkschuit van Watergang op de stad Amsterdam alsmede alle kleren en sieraden (WA NA 3147, Adrianus NAJER, nots Lmr), koopt voor f 375 van Willem Hendriksz SWART (gen. 105: Vb) een huis (nr 211) en erf met een gedeelte van "Jan Beertsz' Land" (400 roeden), bezuiden de kerk en bewesten de Gouw, belend Abraham Jansz SCHUURING (gen. 97: III) ten zuiden en het "Kerkeland" ten noorden, (WA ORA 3444, folio 163 en 163v), koopt voor f 270 van de erven Grietje Pieters PEL (gen. 64: IIa-2) "Thijs Jansz' Land" (1357 roeden) aan de zuidzijde van de Nonksloot, belend Diedert Sydesz (gen. 52: IIIa-4) ten zuiden en de Nonksloot ten noorden, (WA ORA 3444, folio 188 en 188v), vermeld te Watergang ontvangsten 100e/200e penning 1795 t/m 1800 (WA OA gem. Lmr inv. nr 103), testeert met zijn vrouw (WA NA 3148, nr 246, Adrianus NAJER, nots Lmr), koopt voor f 530 van Elisabeth Jans GARBRANDS (gen. 63: III-1) het "Achterland" (1228 roeden) en de "Worf van Jong Klaas" (8 roeden), de helft in de "Voor Zevendeimt" (609 roeden) en de helft in de "Voor Zevendeimt" (609 roeden), belend de erven Jan Jacobsz KLAVER (gen. 58: VIa) ten zuiden en Geertje Cornelis DE BOER (gen. 11: VIc-4) ten noorden, (WA ORA 3445, folio 3 en 3v), geref. gem. kerkmeester 1800/ 1801 (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkvoogdij, inv. nr 18), armenvoogd (WA Archief Huisz. Armen Wg, inv. nr 5) en (WA ORA 3457), geref. gem. diaken (WA Archief Herv. gem. Wg, Diaconie, nr 4), koopt voor f 170 van de curatoren over Geertje Cornelis DE BOER (gen. 11: VIc-4) de "Buijsers" (1077 roeden) met riet (20 roeden) te Watergang op de Nonksloot, belend zich zelf ten zuiden en de Nonksloot ten noorden, (WA ORA 3445, folio 107 en 107v), koopt voor f 145 van Dirk Hendriksz SWART (gen. 105: IV-6) de "Hoekx Goorn" (832 roeden) en het "Kleine Volgervennetje" (163 roeden), beide te Watergang op de Dijksloot, belend Cornelis Klaasz GRUIJS te Landsmeer ten zuiden en de Noordmeer ten noorden, (WA ORA 3445, folio 169 en 169v), koopt voor f 275 van Bernardus VELTENS (gen. 77: VId-3) "Ditkes" (1039 roeden) en het "Land op de Dijksloot" (893 roeden), belend de weduwe mr Johannes VAN VIERHOUTEN (Jannetje Cornelis DE BOER, gen. 11: VIc-3) en Jan Harmensz DE JONG (gen. 52: IIIc) en Klaas Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VIe) en comp. ten zuiden, en Cornelis Jacobsz KLAVER (gen. 58: VIb) ten noorden, alsmede "Willem BRUIJN" (219 roeden), belend de weduwe Abraham Jansz SCHUURING (Trijntje Pieters BUIJS, gen. 97: III) ten zuiden en Pieter Sijmonsz REP (gen. 49: V-1) ten noorden, (WA ORA 3445, folio 210 en 210v, en ORA 3447, nr 27), eigenaar van graf in de kerk te Watergang (WA DTB Lmr 8/61 en 95), overl. aangegeven Watergang (RANH Bijlage bij huw. akte zoon , BS Lmr 1818), begr. Watergang in eigen graf (WA DTB Lmr 8/95); tr. Watergang geref. gem , impost (voor elk van beiden: f 3) Landsmeer Ariaantje Hendriks SWART (gen. 105: IV-8). 1. Pieter Cornelisz LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang geref. gem , getuige: Dirkje Pieters SWART (gen. 105: IV), overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door Hendrik VAN DER PIJL (gen. 84: III), Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Cornelis Pietersz LOUW (VIa) en Sijmon Cornelisz LOUW (Vc) "en comp." (WA DTB Lmr 8/61). 2. Pieter Cornelisz LOUW, volgt VII 3. Hendrik Cornelisz LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang geref. gem , getuige: Klaasje Arends DE JONG (gen. 52: IIIa-5), hsvr. van Dirk Hendriksz SWART (gen. 105: IV-6), overl. 860

13 Watergang, impost (f 3), aangegeven door Hendrik VAN DER PIJL (gen. 84: III), Landsmeer , begr. Watergang in graf op naam van Cornelis Pietersz LOUW (VIa) en Sijmon Cornelisz LOUW (Vc) "en comp." (WA DTB Lmr 8/61). 4. Geertje Cornelis LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang geref. gem , getuige: Dirkje Pieters SWART (gen. 105: IV), ontvangt bewijs van haar vaderlijk erfdeel (WA NA 445, nr 1110, Gerrit DE RUIJTER, nots BiW), testeert (WA NA 2971, nr 1536, Willem Cornelisz BAKKER, nots Idm), overl. Watergang , begr. Watergang (WA Nw Archief gem. Lmr, nr 411), was blijkens de successiememorie inzake haar nalatenschap bij haar overlijden eigenares van weiland en polderwater: gem. Landsmeer, Sectie C, nrs 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 122, 123, 179, 121, 124 en 125, te zamen groot tien bunders, vijfenvijftig roeden en zeventig ellen) (RANH suc. mem. kant. Ped, nr 178, inv. nr 2083); tr. Landsmeer Jacob Cornelisz KOK (gen. 60: IIa). a. Kornelis KOK (gen. 60: IIa-1) b. Adrijaantje KOK (gen. 60: IIa-2) c. Eeftje KOK (gen. 60: IIa-3) d. Cornelis KOK (gen. 60: IIa-4) VIb Jan Sijmonsz LOUW, ged. Watergang geref. gem , testeert met zijn vrouw (WA NA 3150, nr 428, Adrianus NAJER, nots Lmr), overl. Watergang , begr. Watergang in graf op naam van zijn vrouw en Willem Willemsz BRINKMAN (gen. 18: II) in comp (WA DTB Lmr 8/87), was bij zijn overlijden met zijn vrouw eigenaar van een onderhandse obligatie van f 160 ten laste van wijlen Sijmon Cornelisz LOUW (Vc), van drie kalfvaarzen en zes koeien "alle zeer licht en klein van stuk" twee pinken "van weinig waarde", vier schapen en zeven lammeren, kleding, gouden en zilveren sieraden (horloge, snuifdoos, kuit- en schoengespen, spelden, naalden, ringen), meubilair en boerengereedschap (koperen melkketels, koperen boenketel, vier vaten, een zoutkist, kaasmakerstobbe en - kam, kruiwagen, melkkar, schuitje), (RANH suc. mem. kant. Mdm, nr 177, inv. nr 128); tr. Watergang (gerecht), inzegening Watergang geref. gem , impost (voor de bruidegom: f 3) Landsmeer , impost (voor de bruid: f 3) Ilpendam Guurtje Dirks BEEMSTER, ged. Purmerland geref. gem , testeert met haar eerste man (WA NA 3150, nr 428, Adrianus NAJER, nots Lmr), vermeld als eigenares graf in de kerk te Watergang (WA DTB Lmr 8/38 en 87), overl. Noord- Scharwoude , dr van Dirk Klaasz BEEMSTER en Trijntje Ariaans VAN DER MEULEN; zij tr. 2e Noord-Scharwoude , otr. Landsmeer Dirk Pietersz HOF en bij hem moeder van Pieter HOF. Kind, overl. Watergang, aangegeven door Albert Cornelisz LOUW (Vb), , begr. Watergang in graf op naam van Cornelis Pietersz LOUW (VIa) en Sijmon Cornelisz LOUW (Vc) in comp (WA DTB Lmr 8/95). VII Pieter Cornelisz LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang geref. gem , getuige: Dirkje Pieters SWART (gen. 105: IV), ontvangt bewijs van zijn vaderlijk erfdeel (WA NA 445, nr 1110, Gerrit DE RUIJTER, nots BiW), uitgeloot voor dienst bij de Land-Militie van het jaar 1814, melkverkoper, landman, testeert (WA NA 453, nr 10, Gerrit DE RUIJTER, nots BiW), geref. gem. kerkmeester tot overlijden (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkvoogdij, inv. nr 18), koopt voor f van Pieter Moensz ROELE (gen. 113: Vb-6-c) "Florisven" (1195 roeden), het "Varkensland" (840 roeden), achtalf verndel van de "Goorn van Harmen" (700 roeden), "Vroukeven" (671½ roeden), "Vijf verndel Varkensland" (448 roeden), het "Varkensland" (326½ roeden), "Drie verndel van Jan JERUSALEMS" (276½ roeden), "Pieter GELDER's Varkensland" (240 roeden) en een worf bij het huis van armenvoogden (23½ roeden) alsmede een weiland, genaamd de "Middelste en Achterste Kalverven" (omtrent 530 roeden), belend Diedert Sydesz (gen. 52: IIIa-4) ten zuiden en Klaas Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VIe) ten noorden, (GAA NA geann. gem. N 31, nr 376, Jacobus Hendrik VAN MEUKEREN, nots Ndm), behoudt zijn tien koeien, zijn vaars en zijn paard bij de watervloed van februari 1825 (WA Archief gem. Lmr , inv. nr 451a), koopt voor f van Diedert Sydesz (gen. 52: IIIa-4) een huismanswoning met stalling, hooiberg en schuurtje (nr 6) te Watergang alsmede de percelen, gemeente Landsmeer en Watergang, Sectie B, nrs 588, 589, 599, 603, 604, 607, 608 en 609, en Sectie C, nrs 41, 42, 59, 60, 61, 63, 73, 134, 135, 143, 147 en 169 alsmede te Broek in Waterland: "Trijn Florisland", de "Rookamp", "Rijsjes Steert", "Rijsjes Schermietje", "Sintsland" en "Geert Broers Plasje", (WA NA 458, nr 7, Pieter SCHELLINGER, nots BiW), verkoopt voor f 450 aan Hendrik Cornelisz DIERDORP (gen. 105: Va-2-a) een huis (nr 25, "nu nr 861

14 26") (Sectie C, nr 215) met een stukje weiland (Sectie C, nr 214), belend Evert Gerritsz KOLDER (gen. 61: VIIIa) ten zuiden en Hendrik MOEN (gen. 43: IId-2-b) ten noorden, (WA NA 458, nr 9, Pieter SCHEL- LINGER, nots BiW), eigenaar van een huis (nr 8) te Watergang (Sectie C, nr 147) 1831/1832 (WA Kadaster), Landsmeer regent weeshuis , testeert (WA Nw NA Mdm 7, nr 1513, Meijnard Cornelis MERENS, nots Mdm), armenvoogd (RANH suc. mem. kant. Ped, nr 178, inv. nrs 2072 t/m 2074), overl. Watergang , begr. Watergang , was blijkens de successiememorie inzake zijn nalatenschap bij zijn overlijden eigenaar van de helft in een huismanswoning met landerijen te Watergang: gem. Landsmeer, Sectie B, nrs 471, 472, 473, 584, 585, 588, 589, 590, 591, 599, 603, 604, 607, 608, 609, 748, 749, 750, Sectie C, nrs 24, 25, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 73, 78, 79, 83, 133, 134, 135, 136, 143, 145, 147, 155, 169, te zamen 39 bunders, 54 roeden en tien ellen) (RANH suc. mem. kant. Ped, nr 178, inv. nr 2084); tr. Landsmeer Hendrikje Cornelis BERTRAND, geb. Broek in Waterland , ged. Broek in Waterland geref. gem , getuige: halfzus Lijsje Cornelis BERTRAND, onder voogdij van haar vader en Jan BAKKER te Broek in Waterland (WA ORA 3471), testeert (WA NA 453, nr 15, Gerrit DE RUIJTER, nots BiW), (WA Nw NA Mdm 7, nr 1514, Meijnard Cornelis MERENS, nots Mdm), (WA Nw NA Mdm 31, nr 6252, Meijnard Cornelis MERENS, nots Mdm) en (WA Nw NA Benningbroek 51, Cornelis DONKER, nots Benningbroek), overl. Watergang , dr van Cornelis Jansz BERTRAND en Geertje Jans KLOK (kwst. 123: 66 en 67). 1. Cornelis LOUW, volgt VIIIa 2. Jan LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang Ned. Herv (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkenraad, inv. nr 4), overl. Watergang , begr. Watergang (WA DTB Lmr 8/80), bezat bij zijn overlijden geen vaste goederen (RANH suc. mem. kant. Edm, nr 178, inv. nr 1379). 3. Jan LOUW, volgt VIIIb 4. Kind, begr. Watergang (WA DTB Lmr 8/81) 5. Pieter LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang Ned. Herv (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkenraad, inv. nr 4), landman, wegens onnozelheid onder curatele gesteld bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Hoorn van , waarna door de kantonrechter te Purmerend Jan LOUW (VIIIb) tot curator en Cornelis LOUW (VIIIa) tot toeziend curator zijn benoemd (RANH archieven kantongerecht Ped 10, civiele zaken), overl. Watergang (BS Lmr 1889), successiememorie inzake zijn nalatenschap (RANH suc. mem. kant. Ped, nr 178, jaar 1889). 6. Hendrik LOUW, volgt VIIIc 7. Adriaan LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang Ned. Herv (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkenraad, inv. nr 4), overl. Watergang Adriaan LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang Ned. Herv (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkenraad, inv. nr 4), overl. Watergang , begr. Watergang (WA nw archief gem. Lmr 411). 9. Kind, begr. Watergang (WA Nw Archief gem. Lmr, nr 411). 10. Geertje LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang Ned. Herv (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkenraad, inv. nr 4), overl. Watergang , begr. Watergang (WA nw archief gem. Lmr 411). 11. Geertje LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang Ned. Herv (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkenraad, inv. nr 4), overl. Watergang , begr. Watergang (WA nw archief gem. Lmr 411). 12. Daniël LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang Ned. Herv., begr. Watergang (WA nw archief gem. Lmr 411). 862

15 13. Zoon, levenloos aangegeven Landsmeer , begr. Watergang (WA Nw Archief gem. Lmr, nr 411). 14. Adriaan LOUW, geb. Watergang , overl. Watergang , begr. Watergang (WA nw archief gem. Lmr 411). VIIIa Cornelis LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang Ned. Herv , getuige: Ariaantje Hendriks SWART (gen. 105: IV-8) (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkenraad, inv. nr 4), landman, geeft hypotheek (RANH Nw NA Benningbroek 51, nr 4855, Cornelis DONKER, nots Benningbroek), testeert (RANH Nw NA Benningbroek 88, nr 8509, Cornelis DONKER, nots Benningbroek), overl. Watergang , successiememorie inzake zijn nalatenschap (RANH suc. mem. kant. Ped, nr 178, jaar 1884); tr. Landsmeer Trijntje DOBBER (gen. 26: IVb-1). (nageslacht) VIIIb Jan LOUW, geb. Watergang (BS Lmr 1824), ged. Watergang Ned. Herv (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkenraad, inv. nr 4), melkverkoper, landman, veehouder, bij de inschrijving voor de nationale militie 1842 (WA nw archief gem. Lmr 440) "lang: 1,720 meter, aangezicht: ovaal, voorhoofd: smal, ogen: lichtgrijs, neus, mond en kin: normaal, haar en wenkbrauwen: bruin", testeert (GAA NA geann. gem. N 50, nr 388, Kornelis VEENSTRA, nots Ndm), testeert (WA Nw NA Ohn 45, nr 67, Nicolaas Daniël DIJKSTRA, nots Ohn), overl. Watergang (BS Lmr 1894, 17), successiememorie inzake zijn nalatenschap okt (RANH suc. mem. kant. Ped, nr 178, jaar 1894); tr. 1e Landsmeer Geertje DE WAAL (gen. 113: VIIc-3); tr. 2e Landsmeer , huw. voorw (WA Nw NA Ohn 45, nr 66, Nicolaas Daniël DIJKSTRA, nots Ohn) Guurtje VAN STELTEN, geb. Jisp , huishoudster, testeert (WA Nw NA Ohn 45, nr 68, Nicolaas Daniël DIJKSTRA, nots Ohn), overl. Jisp , dr van Jan VAN STELTEN (arbeider) en Gerritje BARK alsmede weduwe van Pieter BAKKER. (nageslacht) VIIIc Hendrik LOUW, geb. Watergang , ged. Watergang Ned. Herv (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkenraad, inv. nr 4), landman, bij inschrijving voor de Nationale Militie 1846 (WA nw archief gem. Lmr 440) "lang: 1,620, aangezicht: ovaal, voorhoofd: rond, ogen: bruin, neus: gebogen, mond: gewoon, kin: rond, haar en wenkbrauwen: bruin", geeft hypotheek (RANH Nw NA Benningbroek 51, nr 4856, Cornelis DONKER, nots Benningbroek), testeert (RANH Nw NA Benningbroek 88, nr 8511, Cornelis DONKER, nots Benningbroek), overl. Watergang ; tr. Landsmeer Neeltje KOX, geb. Wormerveer , testeert (RANH Nw NA Benningbroek 88, nr 8512, Cornelis DONKER, nots Benningbroek), overl. Amsterdam , dr van Maartje KOX (kwst. 123: 35) alsmede weduwe van Dirk DE RUITER, geb. Oosthuizen , boerenknecht, arbeider, overl. Amsterdam , zn van Klaas DE RUITER (landman) en Maartje KNIP. (nageslacht) COMMENTAAR De genealogie van "Het geslacht LOUW uit Landsmeer en Watergang" is gepubliceerd in In 1992 is een kleine verbeterde oplage in gebonden vorm verschenen. Het onderhavige onderzoek heeft het vraagstuk opgelost waarom Jan Jansz SLEPER (gen. 100: III) tot voogd is benoemd over Pieter Cornelisz GROOT alias LOUW (III): zijn voogd is de tweede man van zijn tante Trijntje Jans JONGEJAN "de oude" (gen. 53: I-2). Voor de afstammelingen van Cornelis, Jan en Hendrik (VIIIa, VIIIb en VIIIc) zij naar het genoemde boek verwezen. 863

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 04-03-1789 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam,

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3651) Wim Wijsman, Purmerend, januari 1999 05-07-1786 VERKOOP VAN EEN BAKKERIJ TE ILPENDAM 3651 FOLIO 1-R Verkoper: Willem Witting

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3659) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 27-04-1776 TESTAMENT 3659 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Pieter Pietersz

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3658) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 12-06-1741 TESTAMENT 3658 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Jan Fransz en

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3661) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 08-01-1795 BOEDELSCHEIDING 3661 AKTE 1 Jan Visser en Klaas Klomp, met last en procuratie

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis Blz. 1, 19-05-1792; Simon Poest verkoopt aan Cornelis Ruyers een huis met erf nr. 59 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Vogel O en met het timmerhuis van Pieter

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 15.5.1685 - de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: 6377 1 De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje

Nadere informatie

Klapper Broek in Waterland DTB 3a - 3b - 10a - 11 Trouwen 1640-1806

Klapper Broek in Waterland DTB 3a - 3b - 10a - 11 Trouwen 1640-1806 3a 00-00-1678 Claas Buykes Niesje Claes Ondertrouw (N.H.); Deze inschrijving in 1678 is nauwelijks te lezen 3a 00-00-1678 Willem Jansz Bras Stijntje Claas Ondertrouw (N.H.); Deze inschrijving in 1678 is

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis 1 oliemolen - 8.5.1710 - de Rijp transport inventarisnr: 6379 1 Aldert Sijmonz. namens de erfg. van Sijmon Allerts en Diewertjen Keeses te Zaandam op het Kalf voor de ene en Willem Cornelisz. de Lange

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam dtb 13-1 10-11-1726 Welmet Jan Pietersz Geertje Cornelis gedoopt te Etersheim dtb 13-1 24-11-1726 Jan Hillebrand Jansz Maartje Adriaans gedoopt te Etersheim dtb 13-1 26-12-1726 Dieuwertje Cornelis Cornelis

Nadere informatie

Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1. ZIE: Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen, door Sj. Hummel en W.T. Vleer (Heiloo, 1970), nr. VII.451.

Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1. ZIE: Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen, door Sj. Hummel en W.T. Vleer (Heiloo, 1970), nr. VII.451. Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1 I a - II a - II b - Jan Schelhaas * 20-08-1819 (a) Leek Groningen Zoon van: Koenraad Jans Schelhaas en van: Antje Kornelis de Hoop ZIE: Burgerlijke stand - gemeente:

Nadere informatie

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700 RUST Deze familie begint met de achternaam Nimmerrust. Het dorp Scherpenzeel heeft blijkbaar een heilzame werking op de familie want de één na de andere gaat zich Rust noemen. Van de stamvader is behalve

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis blz. 1., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Pieter Schoolhouder een stukje land, groot 14 agele in verponding 1 mad 10 5/8 zestiende, aan de Oostkant van de Gou tegenover de Noordeindersloot.

Nadere informatie

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 - gemaakt door Wim Verhart - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief Alkmaar Archief: DTB Hoogkarspel Inventarisnummer 8 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden Harmen Huntelaar Lokkum in Gelderland Hillegont Eggers jm jd ondertrouw 21-10-1731; ingeschreven bij 06-01-1732 Klaas Gerritsz Maritje Sijmonsz wedn jd eerste gebod op 30-08-1711; daarna waren er moeilijkheden

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388 Bewerking Marianne Teunis blz 1, 3-9-1802; Pieter Muus verkoopt aan Jacob en Gerrit Koning tot Graft, 1/16 part in een hennepkloppersmolen genaamd "De Liefde", even bezuid westen het dorp nr 586, koopsom is 10 gld. blz 2, 3-9-1802;

Nadere informatie

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 I a - II a - Jacob Derks Hoogstra *..-..-1807 Grootegast Boerenknecht te Tolbert (Leek) Groningen (1835). Zoon van: Derk Jacobs Hoogstra en van: Martje Jannes

Nadere informatie

Klapper Middelie DTB 5-10-11-12 Doopsgezind Lidmaten, met geboorten, trouwen en overlijden, 1726-1828

Klapper Middelie DTB 5-10-11-12 Doopsgezind Lidmaten, met geboorten, trouwen en overlijden, 1726-1828 DTB 11-184 17 Jan Jansz Slot overleden 10-03-1796 oud 91 jaar en ruim 10 maanden, leraar 1737 DTB 11-205 09-02-1726 17 Jan Jansz Slot overleden 10-03-1796 DTB 10-02 01-05-1704 17 Jan Jansz Slodt overleden

Nadere informatie

Parenteel van Gerit Mijnlieff

Parenteel van Gerit Mijnlieff Parenteel van Gerit Mijnlieff I Gerit Mijnlieff is geboren omstreeks 1470 in Ridderkerk (zui,nld). Gerit is overleden. Gerit begon een relatie met NN. Zij is overleden. Kind van Gerit en NN: 1 Adrijaen

Nadere informatie

Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810

Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810 Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810 Son, 2008 Fred Simons 2 Inleiding Weeskamers waren belast met het toezicht over of het beheer van nalatenschappen die geheel

Nadere informatie

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker Parenteel van Jan Cornelisz. Decker I Jan Cornelisz. Decker is geboren omstreeks 1600 in Oud Alblas. Jan is overleden vóór 1677 in Oud Alblas, ten hoogste 77 jaar oud. Notitie bij Jan: Uit de boedelscheiding

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 18-1-1777; Jan Addekes verkoopt aan Pieter Fiers, wonend op de Beets, een huis en erf kohiernr. 197 aan de Regtestraat beoosten de Cralingbrug. Belend over de gang en wal, waar dit huis een portie

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 29-05-1784, Pleuntje van der Meer gehuwd met Jan Jacobsz Wit, verkoopt aan Beertje Jacobsz Hop wonend te De Rijp, een huis en erf aan de Rechtestraat no. 138 bewesten de Dam beoosten en naast de

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

CATHARINAHOEVE DE BURG 1 DE GOORN oktober 2012. 2012-2 boerderij De Goorn. Hoofdstuk I Bewoningsgeschiedenis Catharinahoeve, De Burg 1, De Goorn

CATHARINAHOEVE DE BURG 1 DE GOORN oktober 2012. 2012-2 boerderij De Goorn. Hoofdstuk I Bewoningsgeschiedenis Catharinahoeve, De Burg 1, De Goorn CATHARINAHOEVE DE BURG 1 DE GOORN oktober 2012 1 Hoofdstuk I Bewoningsgeschiedenis Catharinahoeve, De Burg 1, De Goorn A. Eigenaren Vanaf 2011 Ed Peerdeman Van 1956 tot 2011 Johannes Petrus Tessel (Jan)

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch De hierna beschreven fam. Nicolaï heeft zijn herkomst in Schoorldam. Maar verder terug in de tijd kwamen zij uit Friesland m.n. uit Franeker. Eind

Nadere informatie

Volgno rubriek Omschrijving

Volgno rubriek Omschrijving Volgno rubriek Omschrijving datum 1 II.A.02 Brief van Cornelis Stoffel aan Cornelis Stoffel, molenmaker te Zaandam, vanuit 0000-00-00 Deventer met het reisverslag en de de terugreisplannen naar Zaandam

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697)

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697) De Parenteel van Jan Willemsz Stoorvogel (1631 - ca. 1697) Generaties I t/m VIII Arie Stoorvogel -2008- Maassluis, 22 januari 2008 2008 Drs. Arie Stoorvogel Merellaan 883 3145 GH MAASSLUIS Tel: 010-592

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Nieuwpoort Verantwoording: De gegevens van de eerste vier generaties, zijn ontleend aan de publicatie Genealogie van de Familie Toet later

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henderkien Stadman

Kwartierstaat van Henderkien Stadman Kwartierstaat van Henderkien Stadman Ten geleide Een kwartierstaat geeft een helder overzicht van de directe voorouders in manlijke en vrouwlijke lijn. Uitgaande van de kwartierdrager, hier dus Henderkien

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis 1 pakhuis en bleekveld - 22.4.1741 - De Rijp transport inventarisnr: 6382 1 Pieter Beets verkoopt voor f 1835,- aan Teunis Mars een huis pakhuis daarachter een leijf daar bezijden aan erf met bleekveld

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

Stamboom van Albert Roelfs Pater Pagina 1

Stamboom van Albert Roelfs Pater Pagina 1 Stamboom van Albert Roelfs Pater Pagina 1 I a - Albert Roelfs Pater *..-..-1799 Zevenhuizen ~ 26-01-1800 Zevenhuizen 13-02-1871 Zevenhuizen (Leek) Groningen Arbeider te Zevenhuizen (Leek) Groningen. Zoon

Nadere informatie

De Bree. Publicatie: Pieter Blink; Genealogie De Bree/Van Linschoten, Groningen, 1995.

De Bree. Publicatie: Pieter Blink; Genealogie De Bree/Van Linschoten, Groningen, 1995. De Bree Er is geprobeerd om de stamreeks van De Bree terug te voeren op Gerardus a Bree, predikant van Woudenberg 1606-1612. Er is (nog) geen bewijs voor gevonden. Publicatie: Pieter Blink; Genealogie

Nadere informatie

Kramer (1) 21-04-1813.

Kramer (1) 21-04-1813. Kramer (1) I Hendrik Kramer, tr. Maaijken/Maatje Jans van Leusden, ged. Woudenberg 05-10-1738, ov. Scherpenzeel 25-09-1834, dr. van Jan Jacobsz van Leusden/van de Stulp en Willemtje Jans van Ginkel Lidm.

Nadere informatie

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 V1 Datum A1

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 V1 Datum A1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Gerrit A Vos MET Jakob A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste Jaar 1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Jacob A Vos MET Gerrit A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste

Nadere informatie

Parenteel van Claas Dirksz Schaap. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Parenteel van Claas Dirksz Schaap. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Parenteel van Claas Dirksz Schaap. Generatie I I. Claas Dirksz Schaap, tr. te westzaandam op 17 mrt 1675 met Maritje Gerritsdr. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Dirk Claasz, geb. te westzaandam in 1675, volgt

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

4. Johan (Joop) Stuivenberg, geb. Woudenberg 13-12-1943, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 09-01-1944, tr. Zuilen 16-11-1966 Henderika Gerritsen, geb.

4. Johan (Joop) Stuivenberg, geb. Woudenberg 13-12-1943, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 09-01-1944, tr. Zuilen 16-11-1966 Henderika Gerritsen, geb. STUIVENBERG De oorsprong van de twee Scherpenzeelse takken van de familie Stuivenberg komt bijeen in Veenendaal aan het eind van de 17 e eeuw. Nakomelingen van twee broers, Cornelis en Henrick komen uiteindelijk

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811 DTB 1-2 30-03-1603 Reijmerich Pietersdr Pieter Tijmansz Trijn Pouwelsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Stijntie Garbrants Garbrant Jansz Neel IJsbrantsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Trijn Reijnsdr Reijn

Nadere informatie

Parenteel van Frederik Dirksen. Generatie I. Generatie II. Generatie III

Parenteel van Frederik Dirksen. Generatie I. Generatie II. Generatie III Parenteel van Frederik Dirksen. Generatie I I. Frederik Dirksen, geb. te Apeldoorn, otr. te Garderen op 18 okt 1706, tr. te Apeldoorn op 6 nov 1706 met Merritje Jans, geb. te Garderbroek. Uit dit huwelijk

Nadere informatie

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C Kuijpers I Evert Gerritsen Kuijpers, geb. (Garderen?) 1726, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 17-10- 1814, zn. van Garret Kuijpers en Ortje NN, tr. (1) Geurtje Jans, tr. (2) Nijkerk 25-11-1779 Aaltje Reijers

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V Inhoudsopgave I Voorwoord... V 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

Genealogie van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Genealogie van Cornelis Jansz Nieuwpoort Genealogie van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Niewpoort wiebe.nieuwpoort@hetnet.nl I. Cornelis Jansz Nieuwpoort, geb. Nieuwpoort 1550, ald. 10 nov. 1625, tr. Nieuwpoort vóór 1592 Jannetje

Nadere informatie

Huizen, land, goederen, nalatenschappen enz. Van 1629 tot 1882.

Huizen, land, goederen, nalatenschappen enz. Van 1629 tot 1882. Huizen, land, goederen, nalatenschappen enz. Van 1629 tot 1882. Uitreksels uit een beperkt aantal verkoopacten, boedelbeschrijvingen, openbare verkopingen en dergelijke transporten van roerende en onroerende

Nadere informatie

1. Catalijn CARLIE [156], Geboren te Valenchijn [Frankrijk] circa 1655, volgt IIa.

1. Catalijn CARLIE [156], Geboren te Valenchijn [Frankrijk] circa 1655, volgt IIa. 1 Parenteel van Daniel CARLIE. Generatie I I. Daniel CARLIE [9], Geboren Frankrijk circa 1635, Waals Hervormd, Kerk.Huw. [5] (Waals Hervormd) met: Agnes DEL TOUR [10], Geboren Frankrijk circa 1635, Waals

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 DATUM V1 A1

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 DATUM V1 A1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Gerrit A Vos MET Jakob A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste Jaar 1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Jacob A Vos MET Gerrit A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste

Nadere informatie

Dopen NG Knollendam 1657-1792

Dopen NG Knollendam 1657-1792 Knollendam werd door de Zaan in twee delen gesplitst, te weten Oost en West-Knollendam. De kerk van de Gereformeerde kerk Knollendam en Marken-binnen stond feitelijk te West-knollendam, vallend onder Wormerveer

Nadere informatie

HUIZEN TOTAAL QUERY P2 DATUM V2 A2

HUIZEN TOTAAL QUERY P2 DATUM V2 A2 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1825 A: Bredius op Oude 1-12-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste Jaar In 1825-44 gekocht 16 Spt van: J: A: Westerloo op Ou Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd 6-5-1764 Cornelis Jong

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

Parenteel van Arien Hendricks Ottelander

Parenteel van Arien Hendricks Ottelander Parenteel van Arien Hendricks Ottelander I Arien Hendricks Ottelander is geboren omstreeks 1670. Arien is overleden. Arien trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1696 met [waarschijnlijk] Aantje Willems,

Nadere informatie

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811 DTB 37-3 19-02-1581 Jan Jacobsen Moij Neel Pietersdochter DTB 37-3 19-02-1581 Marten Pietersen Aeff Jansdochter DTB 37-3 19-02-1581 Jan Janszen van Kempen Lijsbet Jans anders Moeijcke Lijs DTB 37-3 21-02-1581

Nadere informatie

Uit het 1 e huw.: 1. Arie Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/29-10-1848, erkend bij huwelijk, koperslager, smid, ov. Scherpenzeel 27-01-1929, tr.

Uit het 1 e huw.: 1. Arie Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/29-10-1848, erkend bij huwelijk, koperslager, smid, ov. Scherpenzeel 27-01-1929, tr. Berendse In 1841 wordt de smederij De Lindenboom aan de Holevoet door Arie Berendse van zijn schoonvader Johan Ernst Kloos overgenomen. Nog generaties lang zijn leden van de familie Berendse smid in Scherpenzeel.

Nadere informatie

NoordKOPstukken september 2015 jr. 29 nr. 3

NoordKOPstukken september 2015 jr. 29 nr. 3 Van de voorzitter NoordKOPstukken september 2015 jr. 29 nr. 3 Beste mensen Als U ons blad ontvangt nadert de zomer zijn einde. Ook in de zomermaanden is door een aantal bestuursleden gewerkt aan het scannen

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend.

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend. archiefnr. 26 INLEIDING De hier beschreven "Eigendomsbewijzen" bestaan uit archiefstukken, veelal afkomstig van particulieren, die zijn ontvangen of opgemaakt in verband met het beheer van onroerende goederen.

Nadere informatie

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 I a - II a - Hendrik Hendriks Hummel * 07-08-1809 Zevenhuizen (Leek) Groningen 13-05-1869 Zevenhuizen (Leek) Groningen Landbouwer en winkelier te Zevenhuizen

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

stichting Oudheidkamer Reeuwyk REEUWIJKSE BRONNEN deel 9 SL UIPWIJK Weeskamer 1666-1811

stichting Oudheidkamer Reeuwyk REEUWIJKSE BRONNEN deel 9 SL UIPWIJK Weeskamer 1666-1811 A stichting Oudheidkamer Reeuwyk REEUWIJKSE BRONNEN deel 9 SL UIPWIJK Weeskamer 1666-1811 Weeskamerarch ief SL UIPWIJK ARA, inv. nr. 1,2 nr.1. 3l 666-1811 nr.2. idem boede@apieren 'regesten van akten chronologisch,

Nadere informatie

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie.

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. 1 Andries Scharloo, geboren te Leerdam rond 1742, volgt onder II. 2 Karel Scharloo,

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

jaargang 19 nummer 4 december 2005 aflevering 64

jaargang 19 nummer 4 december 2005 aflevering 64 aflevering 64 jaargang 19 nummer 4 december 2005 In dit nummer o.a.: De herkomst van Cornelis Coornhert ( 1683) Terugblik op de jubileummiddag Kaas-Cheese-Käse-Fromage-markt in Alkmaar (dl. 2) De nieuwe

Nadere informatie