STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM"

Transcriptie

1 STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660)

2 Wim Wijsman, Purmerend, september 1999

3 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam, weduwnaar van Sijtje Rijks, verklaart op voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend een testament gedeponeerd te hebben met daarin afspraken over de voogdij over de kinderen. Hij benoemt nu naast hem Willem Rijksz en Cornelis Veen als voogden over zijn kind Jacob Beekmeijer BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3660 AKTE 1 Willem Rijksz en Cornelis Veen uit Ilpendam, voogden over Jacob Beekmeijer, kind van Johannes Reinhard Beekmeijer en wijlen Sijtje Rijks ter eenre zijde en Johannes Reinhard Beekmeijer ter ander zijde. Hij ontvangt het moederlijk erfdeel BOEDELINVENTARIS 3660 AKTE 2 Inventaris van de boedel van Jan de Waal, te Ilpendam overleden, op verzoek van Dirk Wagenaar BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 3 Grietje Reijers, weduwe van Jacob Cornelisz Esse ter eenre zijde. Sarel Cornelisz gehuwd met Aaltje Pieters Sijt, als mede-erfgenamen van wijlen Pieter Sijt (overleden ). Sarel Cornelisz met Pieter Claasz Booij als voogden de minderjarigen die van Pieter Sijt zouden erven (Notaris Adr. Naijer te Landsmeer ). Pieter Jansz Schouten door Sarel Cornelisz en Pieter Claasz Booij tot medevoogd aangesteld (Notaris Adr. Naijer te Landsmeer ) ter andere zijde. Zij geven te kennen dat Pieter Nol (overleden ) bij testament voor schepenen dd als zijn universele erfgenaam de nu overleden Pieter Sijt had benoemd. Grietje Meijers ontvangt uit de erfenis van Pieter Nol het huis en erf in den Ilp dat door Pieter Nol bewoond werd, met enkele obligaties BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 4 Simon Reijersz gehuwd met Lijsje Dirks, ter eenre zijde. Sarel Cornelisz gehuwd met Aaltje Pieters Sijt, als mede-erfgenamen van wijlen Pieter Sijt (overleden ). Sarel Cornelisz met Pieter Claasz Booij als voogden de minderjarigen die van Pieter Sijt zouden erven (Notaris Adr. Naijer te Landsmeer ). Pieter Jansz Schouten door Sarel Cornelisz en Pieter Claasz Booij tot medevoogd aangesteld (Notaris Adr. Naijer te Landsmeer ) ter andere zijde. Zij geven te kennen dat Pieter Nol (overleden ) bij testament voor schepenen dd als zijn universele erfgenaam de nu overleden Pieter Sijt had benoemd. Simon Reijers ontvangt uit de erfenis een obligatie TESTAMENT 3660 AKTE 5 Testament van Klaasje Koel, weduwe van Cornelis Brouwer uit Ilpendam. Zij legateerd aan haar vier zoons Cornelis Brouwer, Pieter Brouwer, Gerrit Brouwer en Jan Brouwer het huis en erf te Ilpendam door haar bewoond. Tot haar universele erfgename benoemt zij, naast haar vier zoons, haar dochter Lijsje Brouwer. Als voogden over de minderjarigen stelt zij haar broer Pieter Koel uit Zaandijk en haar zwager Jacob Bosschieter uit Ilpendam BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 6 Scheiding en deling van de nalatenschap van wijlen Jan de Waal en Janke Meijnes, overleden te Ilpendam. Gedaan door Dirk Wagenaar, gehuwd met Lijsje Jacobs Roele, voor hem zelf als voor Klaas Roelen en Sijmon Theunisz Olie gehuwd met Jaapje Jacobs Roelen en voor Jan Jacobsz Claver en voor Claas Cornelisz van Neck samen met de heer Cornelis Gruijs voogden van Cornelis Claver en voor de heren Jan Bruijn en Gerrit Swaalve als representanten van de kinderen van Atte Ippes bij Meijntje Meijnes verwekt en de kinderen van Gerrit Franse bij Pietertje Meijnes verwekt. Allen wonende te Friesland en volle neven en nichten en erfgenamen. Na de rekening 1

4 opgemaakt te hebben blijft er F te verdelen BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3660 AKTE 7 Geesje ten Broeke, weduwe van Jannes Aberkrom, thans in ondertrouw met Pieter Hopman J.M. alhier; gestelde erfgename en voogdes over de door hun verwekte kinderen (Notaris Klaas Schoorl te Purmerend ). Zij bewijst aan haar minderjarige zoon Albert Aberkrom het vaderlijk erfdeel. Tot deelvoogden werden benoemd Klaas Beemster uit Purmerland en Dirk Swaan uit Westzaan BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 8 Dirk Martensz Wagenaar, gehuwd met Lijsje Jacobs Roelen; Klaas Roelen; Sijmon Theunisz Olij gehuwd met Jaapje Jacobs Roelen; Jan Jacobsz Claver en Claas Cornelisz van Neck en Cornelis Gruijs als voogden over Cornelis Claver ter eenre zijde. Jan Bruijn en gerrit Swaalve als representanten van de kinderen van Atte Ippes bij Meijntje Meijnes verwekt en de kinderen van Gerrit Franse bij Pietertje Meijnes verwekt ter andere zijde. Te kennen gevende dat wijlen Claas Reijersz de Waal, gehuwd geweest met Jaapje Jans (en kinderloos overleden) bij testament (not. Maurits Kier te Amsterdam dd ) tot zijn mede-erfgenaam had benoemd zijn zoon Jan Claasz de Waal en dochters Trijntje Claas de Waal en Lijsbeth Claas de Waal. Zij sluiten een overeenkomst BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 9 Betreft erfenis van Claas Reijersz de Waal. Dirk Martensz Wagenaar gehuwd met Lijsje Jacobs Roelen, Klaas Roelen en Sijmon Olij gehuwd met Jaapje Jacobs Roelen. Zijnde dezelfde Lijsje, Klaas en Jaapje Jacobs Roelen in huwelijk verwekt bij Jacob Roelen en Lijsbeth Claas de Waal. Jan Claver en Claas van Neck in kwaliteit als voogden over Cornelis Claver. Zijnde Jan en Cornelis Claver de nagelaten kinderen van wijlen Jan Claver bij Trijntje Claas de Waal in huwelijk verwekt. Klaas Dirksz Berkhout door Jacob Roelen in plaats van Dirk Berkhout aangesteld als voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Claas Reijersz de Waal en Abraham Bosschieter door Claas Dirksz Berkhout als medevoogd benoemd, doen rekening en verantwoording BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 10 Betreft erfenis van Claas Reijersz de Waal. Dirk Martensz Wagenaar gehuwd met Lijsje Jacobs Roelen, Klaas Roelen en Sijmon Olij gehuwd met Jaapje Jacobs Roelen. Zijnde dezelfde Lijsje, Klaas en Jaapje Jacobs Roelen in huwelijk verwekt bij Jacob Roelen en Lijsbeth Claas de Waal. Jan Claver en Claas van Neck in kwaliteit als voogden over Cornelis Claver. Zijnde Jan en Cornelis Claver de nagelaten kinderen van wijlen Jan Claver bij Trijntje Claas de Waal in huwelijk verwekt. De erfenis is te gelde gemaakt en wordt verdeeld BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3660 AKTE 11 Mietje Mulder, weduwe van Jan Wekker, als erfgenaam volgens mutueel testament not. Klaas Schoorl te Purmerend, alsmede als voogdes over haar minderjarige dochter Grietje Wekker. Zij bewijst het vaderlijk erfdeel (F ). Tot voogden worden gesteld Meeuwis Middelbeek en Hendrik Stam, beiden uit Purmerland BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 12 Aaltje Jans Draaksma, weduwe van wijlen Sijmon Duijfs ter eenre zijde. Klaas Beemster, weduwenaar en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Neeltje Dirks Duijfs, dochter van wijlen Dirk Duijfs en alzo mede harre legitimarissen Dirk Beemster en Claas Claasz Beemster. Dirk Duijfs en Hendrik Duijfs met schriftelijke last van Jan Duijfs, kinderen van Claas Duijfs. Dirk Beemster en Meeuwis Middelveld 2

5 als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Claas Duijfs met name Pieter Duijfs en Willem Duijfs en als representanten van de minderjarige Grietje Cornelis Duijfs, dochter van wijlen Cornelis Duijfs; en als representanten van de absente Aaltje Klaassen Meisjes, dochter van Neeltje Lugt, die een dochter was van Grietje Duijfs; en als representanten van de minderjarige Pietertje Pieters Duijs, dochter van Pieter Duijfs. Jan Noom, kleinzoon van Grietje Duijfs uit Zaandam. Jan Soomer. kleinzoon van Grietje Duijfs uit Oosterblokker. Luijkas Claasz de Goede gehuwd met Grietje Gerrits Duijfs uit Landsmeer. Dirk Heijn gehuwd met Hillegonda Gerrits Duijfs. En Dirk Gerritsz Duijfs, alzo ter ander zijde. Allen erfgenamen van wijlen Sijmon Duijfs. Zij laten Aaltje Jans Draaksma in het bezit van de erfenis met uitzondering van het huis en erf te Purmerland tegenover het rechthuis met de daarin zijnde herberg, gelijk ook het huis beoosten de Gouw in de kerkbuurt wat te gelde moet worden gemaakt BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 13 Dirk Stam, merderjarige jongeman uit Ilpendam verklaart van zijn moeder Jelletje Sietens, laatst weduwe van Claas Stam, volkomen opening van de boedel te hebben ontvangen. Hij krijgt als vaderlijk erfdeel: Twee stukken land te Ilpendam op de Dijksloot, 6 deijmt 200 roeden TESTAMENT 3660 AKTE 14 Testament van Jelletje Sietens, weduwe van Claas Stam. Zij vermaakt vooruit aan haar zoon Dirk Claasz Stam, als hij haar haar verdere leven onderhoud: een huis en erf te Ilpendam, buitendijks alsmede al het schoenmakersgereedschap. Zij legateerd aan het kind van haar overleden dochter Trijntje Pieters Groot, genaamd Niesje Pronk, verwekt bij Jan Pronk. Aan Jiske Pieters Groot gehuwd met Abraham Bosschieter. Tot haar erfgenamen benoemd zij haar zoon Dirk Stam en dochters Jiske Pieters Groot gehuwd met Abraham Bosschieter, Siede Pieters Groot en de dochter van haar overleden dochter Trijntje Pieters Groot genaamd Niesje Pronk TESTAMENT 3660 AKTE 15 Testament op de langstlevende van Sijmon de Singer en Wompie Simons Schaap, echtelieden in den Ilp. Zij legateeren aan Pieter Muusz Swikker gehuwd met Geertje Jacobs Olie BOEDELINVENTARIS 3660 AKTE 16 Boedelinventaris van Grietje Reijers, weduwe van Jacob Cornelisz Esse op verzoek van diakenen uit Purmerland GETUIGEN VERKLARING (pro justitia) 3660 AKTE 17 Voor schepenen der hoge en vrije heerlijkheid Purmerland en Ilpendam dempto Jan Buntschooten, verschenen Jan Jansz Visser (18) uit Ilpendam; Evert Verhorst (21) uit Ilpendam; Jan Sijmonsz de Graaf (47) uit Ilpendam; Jan Cornelisz Brouwer (17) uit Ilpendam; Dirk van Daart (22) uit Ilpendam en Sijmen de Wit (24) uit Ilpendam. Zij geven allen verklaringen af over de homofiele avances van Dirk Liesart (Liesaar, Liesaer) BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 18 Cornelis Hendriksz Knikker gehuwd met Dieuwertje Jans van der Molen ter eere zijde. Jan Langendijk en Jan Muusz de Wit als cvoogden over Dieuwertje Jans van der Molen en Sijmon Jansz van der Molen, minderjarige kinderen van wijlen Jan van der Molen en Aaltje Sijmons, ter ander zijde. Zij geven te kennen dat Aaltje Sijmons bij het aangaan van haar tweede huwelijk met Cornelis Smit haar kinderen een som van F had toebedeeld. Omdat Dieuwertje meerderjarig was geworden moet dit worden verdeeld. 3

6 BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 19 Sijmon Reijersz uit de Ilp; Jan Reijersz uit Zuiderwoude, Klaas Boom en Jan Muusz de Wit als diakenen van Purmerland representerende Lopje Reijers. Jan Ponman en Willem Bakker als voogden over de onmondige Muus Schans, zoon van Thijs Schans bij wijlen Grietje Reijers in huwelijk verwekt. Jacob Bruijn uit Zuiderwoude, Simon Salomon en Cornelis de Veth, diakenen van Zuiderwoude, representerende Jan Bruijn, zijnde Jacob Bruijn en Jan Bruijn kinderen van wijlen Pieter Bruijn bij wijlen Trijntje Reijers in huwelijk verwekt. Allen erfgenamen van wijlen Grietje Reijers, weduwe van Jacob Cornelisz Esse, beiden overleden in den Ilp. Zij dragen een obligatie over aan Jan Geugjes Bakker, predikant te Purmerland BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 20 Jan Bruijn, diaken en Cornelis Zijp, armenvoogd van Ilpendam met procuratie van Trijntje Cornelis Esse en Jan Cornelisz Esse. Ze verklaren F ontvangen te hebben als erfportie uit de erfenis van Grietje Reijers (overleden in den Ilp), weduwe van Jacob Cornelisz Esse BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 20a Sijmon Reijersz uit de Ilp; Jan Reijersz uit Zuiderwoude, Klaas Boom en Jan Muusz de Wit als diakenen van Purmerland representerende Lopje Reijers. Jan Ponman en Willem Bakker als voogden over de onmondige Muus Schans, zoon van Thijs Schans bij wijlen Grietje Reijers in huwelijk verwekt. Jacob Bruijn uit Zuiderwoude, Simon Salomon en Cornelis de Veth, diakenen van Zuiderwoude, representerende Jan Bruijn, zijnde Jacob Bruijn en Jan Bruijn kinderen van wijlen Pieter Bruijn bij wijlen Trijntje Reijers in huwelijk verwekt. Allen erfgenamen van wijlen Grietje Reijers, weduwe van Jacob Cornelisz Esse, beiden overleden in den Ilp. Zij verkopen een obligatie aan Jacob Beemster BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 21 Sijmon Reijersz uit de Ilp; Jan Reijersz uit Zuiderwoude, Klaas Boom en Jan Muusz de Wit als diakenen van Purmerland representerende Lopje Reijers. Jan Ponman en Willem Bakker als voogden over de onmondige Muus Schans, zoon van Thijs Schans bij wijlen Grietje Reijers in huwelijk verwekt. Jacob Bruijn uit Zuiderwoude, Simon Salomon en Cornelis de Veth, diakenen van Zuiderwoude, representerende Jan Bruijn, zijnde Jacob Bruijn en Jan Bruijn kinderen van wijlen Pieter Bruijn bij wijlen Trijntje Reijers in huwelijk verwekt. Allen erfgenamen van wijlen Grietje Reijers, weduwe van Jacob Cornelisz Esse, beiden overleden in den Ilp. Zij hebben de boedel te gelde gemaakt en verdeeld VERKOOP VAN OBLIGATIES 3660 AKTE 22 Klaas Boom gehuwd met Anna Maria Elisabeth Middelkoop, wonende te Purmerland. Zij verkopen aan Jan Muusz de Wit en Jacob Fokke, diakenen van Purmerland: een obligatie AKTE VAN AFSTAND 3660 AKTE 23 Jan Huijser en Cornelis van Santen als door het gerecht gestelde voogden over de drie onmondige kinderen en alzo erfgenamen van wijlen Willemijntje Coopman (Koopman), weduwe van Ernst Withuijsen, (vroedvrouw te Ilpendam). Zij verklaren dat de erfenis dermate met schuld belast is en dat zij die daarom niet willen aanvaarden BOEDELINVENTARIS 3660 AKTE 24 Boedelinventaris van Willemijntje Coopman (Koopman), vroedvrouw te Ilpendam, weduwe van Ernst Withuijsen. O.a. een huis en erf te Ilpendam, diakenen ten W en 't 4

7 Schoot ten O BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 25 Olphert Cornelisz de Boer en Jan Huijser, door Jan Boom als curators over de persoon en boedel van Jan Jongejan gesteld. Jan Boom had tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen gesteld Pieter Sloot, Dirk Bruijn, Dirk Nat en Adrianus Naijer. Gebleken was dat Jan Jongejan uit de erfenis van Claas Boom, overleden F had gekregen BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3660 AKTE 26 Klaas Sijmonsz Wals uit den Ilp, weduwnaar van wijlen Grietje Pieters Cool en mede erfgenaam voor een kindsgedeelte (not. Klaas Schoorl dd ) Hij keert uit aan zijn twee kinderen Trijntje Klaas Wals en Grietje Klaas Wals een bedrag van F Zij liet ook een kind na uit een eerder huwelijk TESTAMENT 3660 AKTE 27 Testament op de langstlevende van Louis Schut en Johanna Gerarda Jansen, echtelieden te Purmerland BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 28 Aeltje Pieters Zijt, weduwe van Sarel Cornelisz Roopman ter ener zijde. Pieter Booij gehuwd met Grietje Cornelis Roopman; Klaas Cornelisz Wals gehuwd met Giertje Cornelis Roopman. Giertje en Grietje de enige nagelaten zusters en erfgenamen van wijlen Sarel Cornelisz Roopman. Omdat de weduwe gaat hertrouwen keert zij aan haar de zusters van haar man uit F TESTAMENT 3660 AKTE 29 Testament op de langstlevende van Jan Garmetsz Oudejan en Aaltje Dirks Klijn, echtelieden te Purmerland. Als hij als eerste overlijd dan legateerd hij aan zijn vrouw: Twee stukken land in den Ilp, 6 deijmt in het Achterven, Klaas Cornelisz Wals ten N en Maartje Stroo ten Z; een stuk land in de Weede, 1 deijmt 200 roeden, Cornelis Stroo ten Z en de erven van Pieter Sijt ten N; een stuk land op de "Melksloot", 200 roeden, rentmeesters ten N en de testateur ten Z. En aan zijn voorzoon Pieter Jansz Oudejan: 2 stukken land in de Achtervennen, 6 deijmt, Klaas Cornelisz Wals ten N en maartje Stroo ten Z; een stuk land op "Pamersloot", 2 deijmt, de erven Tijmon Scharn ten N en rentmeesters ten Z; een stuk bezuiden de "Melksloot", 300 roeden, de erven Pieter Sijt ten Z en de testatateur ten N BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 30 Trijntje Gerrits Pronk, weduwe van Cornelis Stroo (overleden ), wonende in den Ilp, ter eenre zijde. Pieter Schouten en Pieter Booij als voogden over Pieter Cornelisz Stroo en Claartje Cornelis Stroo in eerder huwelijk verwekt bij wijlen Cornelis Stroo en Grietje Pieters Stijl, mede uit den Ilp. Nog gemelde Pieter Booij en Dirk Brat uit Landsmeer als voogden over Dirk, Fransje, Willem en Aaltje Cornelis Stroo, onmondige nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Stroo in huwelijk verwekt bij Trijntje Gerrits Pronk. Zij huwden onder huwelijkse voorwaarden (not. Klaas Schoorl, Purmerend ), hij bracht in: een huis en erf in den Ilp en 5 deijmt land en huisraad, totaal F Zij bracht in: een huis en erf te Landsmeer, 2 stukjes land in den Ilp en enkele obligaties, totaal F Uit de erfenis van zijn vader Pieter Stroo erfde hij F Zijn onmondige zoon Dirk Cornelisz Stroo overleed De erfgenamen scheiden de boedel. 5

8 TESTAMENT 3660 AKTE 31 Testament op de langstlevende van Albert Dirksz de Ruijter en Maartje Pieters Dekker, echtelieden te Purmerland. Legaten aan hun zoon Dirk Albertsz de Ruijter: 9 stukken land in de Purmerlanderpolder 9e Weer no. 8, 10, 24 t/m 29 en 41, samen 11 deijmt 175 roeden. Aan hun dochter Antje Alberts de Ruijter: een huis en erf te Purmerland beoosten de Gouw, de testateurs ten N en Cornelis Smit ten Z. Zij benoemen tot hun erfgenamen hun vier kinderen Dirk, Pieter, Antje en Hillegond Alberts de Ruijter AKTE VAN PROCURATIE 3660 AKTE 32 Klaasje Thuijnzaad, gehuwd met Cornelis Bont uit Purmerland. Een dochter van wijlen Aaltje Mijts in een tweede huwelijk met Adrianus Thuijnzaad verwekt en daardoor mede gerechtigd tot de erfenis van wijlen Willem Hooglant. Zij geeft procuratie aan haar man om haar belangen in de erfenis te regelen BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 33 Jan Muusz de Wit en Abraham Bosschieter als voogden over de onmondige Trijntje Hendriks Stam en Dirk Hendriksz Stam ter eerster zijde. Jan Vink gehuwd met Geertje Hendriks Stam uit Purmerland. Zijnde Trijntje, Dirk en Geertje Hendriks Stam kinderen van wijlen Hendrik Stam in 2e huwelijk verwekt bij wijlen Maartje de Wit, ter tweeder zijde. Court Allertsz gehuwd met Aaltje Hendriks Stam; Jan Olij gehuwd met Pietertje Hendriks Stam, wonende onder Purmerend. Zijnde Aaltje en Pietertje Hendriks Stam kinderen van Hendrik Stam in 1e huwelijk verwekt bij Aaltje Egberts Kuijper, ter derder zijde. Zij scheiden de boedel van hun vader en schoonvader Hendrik Stam TESTAMENT 3660 AKTE 34 Testament op de langstlevende van Jan Jansz Boekjes en Grietje Jans Kok, echtelieden te Purmerland AKTE VAN VOOGDIJ EN ADMINISTRATIE 3660 AKTE 35 Jacob Jansz de Lange, wonende in de Purmer onder Ilpendam, stelt tot voogden over zijn na te laten onmondige kinderen en als administrateurs over zijn erfenis: Cornelis Louwen uit Ilpendam en Pieter Maartensz Buijten wonende in de Purmer onder Edam TESTAMENT 3660 AKTE 36 Testament van Jacob Fokker en Dieuwertje Klaas West, echtelieden in den Ilp De testatrice benoemt haar twee voorkinderen Lijsje Jacobs Knol en Sijmen Jacobsz Knol tot haar universele erfgenamen. Hij stelt tot zijn universele erfgenamen zijn drie voorkinderen Jan Jacobsz Fokker, Magteltje Jacobs Fokker en Antje Jacobs Fokker. Tot executeurs stellen zij Jan Muusz de Wit uit Purmerland en Pieter Schouten uit den Ilp TESTAMENT 3660 AKTE 37 Testament op de langstlevende van Jan Jacobsz de Lange en Grietje Pieters van de Nes, echtelieden aan de Oudelandsdijk onder Ilpendam TESTAMENT 3660 AKTE 38 Testament op de langstlevende van Meeuwis Middelveld en Maartje Meut, echtelieden te Purmerland BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 39 Cornelis Hendriksz Coster, jongeman uit de Beemster ter eerste zijde. Jan van Twisk 6

9 gehuwd met neeltje Hendiks Coster wonende in de Wijdewormer. Willem Bont en Klaas Pietersz Boom als voogden over Cornelis, Neeltje, Pieter, Jan, Trijntje, Aefje, Maartje en Klaas Hendriksz Coster, in huwelijk verwekte kinderen van Hendrik C. Coster en Trijntje Pieters Boom. Te kennen gevende dat ze recht hebben op de erfenis van hun hun ouders en die van hun grootouders Pieter Klaasz Boom en Trijntje Jans. Zij verdelen de erfenis TESTAMENT 3660 AKTE 40 Testament op de langstlevende van Jan Swaalve en Susanna Fockens, echtelieden uit Ilpendam AKTE VAN EXECUTEURSSCHAP 3660 AKTE 41 Aaltje Jans Draaksma, weduwe van Sijmon Duijfs, wonende te Purmerland, stelt tot voogden over haar minderjarige erfgenamen en tot executeurs Claas Beemster uit Purmerland en Takke Heres Mensenborgh uit Landsmeer AKTE VAN EXECUTEURSSCHAP 3660 AKTE 42 Aaltje Jans Draaksma, weduwe van Sijmon Duijfs, wonende te Purmerland, stelt tot mede-executeur van haar nalatenschap: Klaas Pietersz Boom uit Purmerland, naast Claas Beemster uit Purmerland en Takke Heres Mensenborgh uit Landsmeer BENOEMING VAN EEN VOOGD 3660 AKTE 43 Jan Langendijk uit Purmerland geeft te kennen dat hij bij testament ( voor schepenen) van Jan Cuperis (in leven schoolmeester te Purmerland), naast Klaas Beemster tot voogd was benoemd over Catharina Cuperis. Omdat Klaas Beemster op overleden is stelt hij tot nieuwe voogd aan: Dirk Beemster wonende te Purmerland BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 44 Aart Sijmensz Wals gehuwd met Claartje Cornelis Stroo, wonende te Landsmeer, ter eere zijde. Pieter Claasz Booij, naast nu wijlen Sarel Cornelisz voogden over het geene de minderjarigen van Pieter Sijmonsz Sijt zouden komen te erven. (Pieter Jansz Schouten thans als medevoogd.) Beide voogden tevens als voogden over de onmondige kinderen van Cornelis Stroo en Geertje Pieters Sijt in huwelijk verwekt, met name Pieter Cornelisz Stroo en Claartje Cornelis Stroo, allen uit den Ilp, ter andere zijde. Omdat Claartje Cornelis Stroo meerderjarig is geworden moet hetgeen Claartje en Pieter Cornnelisz Stroo uit de erfenis van van wijlen Pieter Sijmensz Sijt was aanbedeeld gescheiden worden TESTAMENT 3660 AKTE 45 Testament op de langstlevende van Jacob Groot en Maartje Jacobs Breet, echtelieden te Purmerland BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3660 AKTE 46 Trijntje Pieters Beunder, weduwe en erfgenaam van wijlen Jan Cornelisz Knoeijer uit Purmerland. Zij wil hertrouwen en geeft daarom aan haar kinderen Maartje Jans Knoeijer en Willem Jansz Knoeijer het vaderlijk erfdeel. Zijnde een stuk land in de Purmerlanderpolder, aan "De Burg", 12e Weer no 187, 1 deijmt 250 roeden. Committeerende tot deelvoogden Jan Coelemeij wonende te Oostzaan en Steven Roos uit Purmerland TESTAMENT 3660 AKTE 47 Testament van Willem de Jongh en Geertje Geerts, echtelieden te Ilpendam (Hij was waard in de herberg "De Jonge Prins" te Ilpendam). Hij stelt tot zijn erfgenamen, 7

10 naast zijn echtgenote, zijn twee voorkinderen Geertruijd Willems de Jongh en Cornelis Willemsz de Jongh. Tot voogden over deze twee kinderen stelt hij Jan de Jongh uit Westzaan en Gerrit Swaalve uit Ilpendam TESTAMENT 3660 AKTE 48 Testament op de langstlevende van Pieter Rijser en Trijntje Pieters van de Nes, echtelieden te Ilpendam BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 49 Jan Cornelisz Smit, jongeman uit de Beemster ter eenrer zijde. Steven Roos, nu benevens Willem Ariaansz van der Meulen (de laatste in plaats van wijlen Cornelis Backer) als voogden over de minderjarige Jan Cornelisz Smit wonende te Purmerland ter andere zijde. Te kennen gevende dat zowel bij het aangaan van een tweede huwelijk van nu wijlen Cornelis Smit (de vader van de 1e comparant) hem het moederlijk erfdeel is bewezen alsmede uit de nalatenschap van zijn oom Pieter Cornelisz Knoeijer TESTAMENT 3660 AKTE 50 Testament van Roelof Nipper, ten huize van Dirk Wigman te Ilpendam. Hij legateerd aan de RK-kerk te Ilpendam. Tot zijn erfgenaam verklaart hij zijn broer Barend Nipper, wonende in Munsterland.. Tot boedelrederaars stelt hij aan Cornelis Louwe en Willem Nijsen, beiden uit Ilpendam BOEDELINVENTARIS 3660 AKTE 51 Boedelinventaris van Jacob Fokker en zin huisvrouw Dieuwertje West (overleden ). Op verzoek van Jan Muusz de Wit en Pieter Schouten, als voogden over haar minderjarige voorkinderen Sijmen Jacobsz Knol en Lijsje Jacobs Knol in eerder huwelijk verwekt. O.a. een huis en erf, zijnde een Broodbakkerij in den Ilp; Een stuk land op de "Molensloot", 2 deijmt 100 roeden; 300 roeden op de "Laansloot"; enige akkers in de Weede ca 2 deijmt; twee ledige erven bij "het Windt"; een ledig erf bij de Molensloot. In de inventaris veel namen van debiteuren en crediteuren o.a Willem Tuijnzaat Chirurgijn BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 52 Klaas Ariaansz van der Meulen, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Jannetje Cornelis Ponneman wil hertrouwen en bewijst het moederlijk erfdeel aan zijn minderjarige kinderen Jannteje Klaas van der Meulen en Ariaan Klaasz van der Meulen. Deelvoogden waren Jan Muusz de Wit en Willem Ariaansz van der Meulen AKTE VAN PROCURATIE 3660 AKTE 53 Mr. Gerrit de Graeff, vrijheer van Zuidpolsbroek, Purmerland en Ilpendam, geeft procuratie aan Dirk Beemster, oud schepen dezer heerlijkheid wonende te Purmerland om voor hem bij de ingelanden van de Purmer de 5 stuiver per morgen recognitiegelden te vorderen en de weigeraars te vervolgen. Betreft de ingelanden die hun grond of water op conditie van de heer Volkert Overlander hebben aan- en overgenomen bij akte van voor notaris Hendrik Outgers te Amsterdam in confirmatie met het verbaal accoord tusen de heer Jacob de Graeff, als last en procuratie hebbende van Mevr. Catharina Hooft, vrouwe van Purmerland en Ilpendam, weduwe van Cornelis de Graeff ter eenre en Hendrik Bekker, oud schepen en raad van Amsterdam, voor hem zelf en naast Hendrik Vastrik en Pieter Hulft, geauthoriseerde en gecommitteerdens van de ingelanden BOEDELINVENTARIS 3660 AKTE 54 8

11 Inventaris van de boedel en nalatenschap van Maria Stijvers, weduwe van Maarten van Rossem, gewoond hebbende te Ilpendam, op verzoek van Pieter Frena en David van Hesselt, beiden te Amsterdam, met de nu overleden Hendrik Jan Breedenoort gestelde boedelredderaars. O.a. een huis en erf te Ilpendam Cohierno 291, J. Klnkhamer ten Z en de heer Grioenewoud ten N. Zeer rijke inventaris (38 pagina's), winkelierster in stoffen? Er wordt pro memorie gewag gemaakt van de goedern welke behoren aan haar meerderjarige melancholische en hypochondrische dochter Catharina van Rossem BOEDELINVENTARIS 3660 AKTE 55 Boedelinventaris van Catharina van Rossen, thans ingevolg appointment van heren Schepenen (dd ) zich bevindende in het Gasthuis te Purmerend. Zoals gevonden in het sterfhuis van haar moeder Maria Stijvers, weduwe van Marten van Rossen, alwaar zij had ingewoond. Op verzoek van Pieter Frena en David van Hesselt, beiden te Amsterdam, met de nu overleden Hendrik Jan Breedenoort gestelde boedelredderaars. Zeer rijke inventaris (14 pagina's) BOEDELINVENTARIS 3660 AKTE 56 Boedelinventaris van de nalatenschap van Grietje Hillebrands, weduwe van Jacob Jacobsz Hogerbeets, gewoond en overleden te Purmerland. Op verzoek van Jacob Hartog uit de Beemster, Willem Vuijk en Dirk Jacobsz Hogerbeets als representanten van de minderjarige Jan Cornelisz Haan en Cornelis Cornelisz Haan, door Cornelis Pietersz Haan bij Maartje Jacobs Hogerbeets in huwelijk verwekt; Pieter Neuteboom gehuwd met Neeltje Jacobs Hogerbeets; Dirk Jacobsz Hogerbeets en Wollemet Jacobs Hogerbeets, meerderjarige kinderen van Jacob Hogerbeets en Grietje Hillebrands BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 57 Jan Huijser en Jan Bruijn in opdracht van Marijtje Salomons Gouw, weduwe van wijlen Klaas de Boer, voor de ene helft. Klaas de Boer uit Ilpendam; Dirk de Boer wonende te Knollendam; Jurrian Giel gehuwd met Crelisje Klaas de Boer wonend ete Graveland; Hendrik Bakker gehuwd met Maartje Klaas de Boer wonende te Purmerland; Klaas Beemster gehuwd met Jannetje Klaas de Boer wonende te Purmerland; Allert de Ruijter en Jan Muusz de Wit als voogden over de minderjarige Neeltje Klaas de Boer, alsmede van Guurtje Langeris, Eefje Langeris en Hillegond Cornelis Langeris, nagelaten minderjarige kinderen van Cornelis Langeris en Hillegon Klaas de Boer. Allen erfgenamen van wijlen Klaas de Boer, op te Ilpendam overleden en begraven in de kerk te Ilpendam. De boedel wordt gescheiden TESTAMENT 3660 AKTE 58 Testament van Ariaantje Pet, ten huize van de weduwe Goud te Ilpendam. Zij legateerd aan de kinderen van haar broer Klaas Pet, met name Maartje Pet en Pietertje Pet. Aan de vrouw van haar broer Neeltje de Vries. Aan haar zuster Trijntje Pet en haar broer Aart Pet. Genoemden zijn ook haar erfgenamen. Tot boedelredderaars stelt zij Abraham Bosschieter uit Ilpendam en haar Broer Aart Pet uit Broek in Waterland GETUIGENVERKLARING 3660 AKTE 59 Hendrik Blees, Klaas Sijmonsz Wals; Jan Sijmonsz Vet; Jan Jonkhart en Cornelis Smit, getuigen op verzoek van Susanna Maria, huisvrouw van Abram Smit (Kastelein in den Ilp). Zij getuigen dat Abram Smit zijn vrouw wilde vermoorden, dat zij dit verhinderd hebben, de officier hebben gehaald uit Purmerland en Abram Smit hebben laten afvoeren in hechtenis AKTE VAN PROCURATIE 3660 AKTE 60 Abram Smit wonende in den Ilp is van plan een reis op zee te doen en geeft 9

12 procuratie aan Gerrit Swaalve uit Purmerland en aan Andries Stoffel Sabel, wonende te Amsterdam om zijn zaken te behartigen AKTE VAN QUITANTIE 3660 AKTE 61 Catharina Cuperis, meerderjarige jongedochter wonende te Amsterdam, kleindochter van Jan Cuperis, in leven schoolmeester te Purmerland ontvangt rekening en verantwoording van haar voogden Jan Langendijk en Dirk Beemster (de laatste in plaats van Klaas Beemster) AKTE VAN SCHEIDING EN QUITANTIE 3660 AKTE 62 Pieter Cornelisz Stroo, door huwelijk meerderjarig geworden, wonende in den Ilp, ter eenre zijde. Pieter Claasz Booij en Pieter Jansz Schouten (de laatste in plaats van wijlen Sarel Cornelisz) als voogden gesteld door wijlen Pieter Sijmensz Sijt over genoemde Pieter Cornelisz Stroo en Claartje Cornelisz Stroo door Cornelis Stroo bij nu wijlen Geertje Pieters Sijt in huwelijk verwekt. Zij scheiden de boedel die beide kinderen uit de nalatenschap van Pieter Sijmonsz Sijt hadden geërft. Pieter krijgt naast landerijen in den Ilp, een huis en erf aldaar genaamd "Het Execeerhuijs" BOEDELSCHEIDING 3660 AKTE 63 Gerrit Dirksz Rijser en Pieter Dirksz Rijser wionende te Ilpendam; Simon Hoogland gehuwd met Aagje Dirks Rijser uit Egmond a/d Hoef. Zij refereren aan het testament van wijlen Dirk Cornelisz Rijser en Guurtje Pieters Rinkel, in leven echtelieden te Ilpendam ( voor schepenen) waarin hun jongste zonen Cornelis Dirksz Rijser en Gerrit Dirksz Rijser vooruit zouden krijgen een huis en erf te Ilpendam, Cornelis Jansz Louw ten N en Philippus Klijn ten Z. Zij legateerden ook aan hun dochter Ariaantje Dirks Rijser. Zij lieten na hun dood na Gerrit, Pieter en Aagje Dirks Rijser (Cornelis en Ariaantje Dirks Rijser waren reeds overleden). Zij scheiden de boedel AKTE VAN PROCURATIE 3660 AKTE 64 Aaltje Pieters, weduwe van Jan Lang, thans wonende in de Purmer, geeft procuratie aan Jan Bruijn, schepen te Ilpendam en Dirk Dekker, mede in de Purmer wonende. Om haar zaken te behartigen TESTAMENT 3660 AKTE 65 Testament van Aaltje Pieters, weduwe van Jan Lang, thans wonende in de Purmer. Zij benoemt als erfgenamen haar dochter Geertje Lang, weduwe van Dirk Snooij; haar kleindochter Lijsbeth Heilp, thans gehuwd met Dirk Dekker, het enige nagelaten kind van haar overleden dochter Neeltje Lang gehuwd geweest met Aldert Heijlo. Tot executeurs benoemd zij Jan Bruijn, schepen en broodbakker te Ilpendam en Dirk Dekker, mede in de Purmer wonende AKTE VAN PROCURATIE 3660 AKTE 66 Neeltje Klaas Knip, ingevolge testament ( Not. Klaas jansz Schoorl te Purmerend) erfgenaam en weduwe van Pieter Albertsz de Ruijter. Zij geeft procuratie aan Albert de Ruijter en Jan Ponneman, beiden uit Purmerland om haar zaken waar te nemen AKTE VAN PROCURATIE 3660 AKTE 67 Dieuwertje Ariaans van der Meulen, weduwe en ingevolg mutueel testament ( voor schepenen) erfgename van wijlen Pieter Bakker, wonende te Purmerland. Zij geeft procuratie aan haar broer Willem Ariaansz van der Meulen om haar zaken te behartigen. Speciaal om te transporteren aan Jacob van Twisk uit de Wijdewormer 5/6 deel in een stuk land aan de Zuiderweg, 3 morgen 327½ roeden, togtstuk no

13 TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE 3660 AKTE 68 Klaas Ariaansz van der Meulen, Dirk Hein en Pieter Dekker, armenvoogden van Purmerland transporteren een obligatie aan Willem Bond uit Purmerland BOEDELINVENTARIS 3660 AKTE 69 Inventaris van de nalatenschap van wijlen Klaas de Boer, Veerschipper te Ilpendam (overleden ) en Marijtje Salomons Gouw, in gemeenschap van goederen gehuwd geweest. Op verzoek van de erfggenamen van Klaas de Boer en op aangeven van Marijtje Salomons Gouw, de weduwe. Onder ander Een huis en erf te Ilpendam met een schuurtje, cohierno En huis en erf tegenover "De Beurs" cohierno 301. De veerschuit varende van Ilpendam op Amsterdam met haar toebehoren AKTE VAN PROCURATIE 3660 AKTE 70 Marijtje Salomons Gouw, weduwe van wijlen Klaas de Boer, op te Ilpendam overleden, in leven veerschipper op Amsterdam. Zij geeft procuratie aan Jan Bruijn en Jan Huijser, beiden uit Ilpendam om haar zaken te behartigen BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3660 AKTE 71 Harmanus Jansz Krijsman, weduwnaar van wijlen Wolmet Olpherts de Boer wonende in de Purmer onder Ilpendam. Zijn vrouw had hem bij testament benoemd als erfgenaam en voogd over de kindern (Not. Klaas Schoorl te Purmerend ) Hij wil hertrouwen en bewijst aan zijn kinderen Neeltje, Geertje en Jan Harmanus Krijgsman hun moederlijk erfdeel. Hij benoemd als voogden over de kinderen Olphert de Boer uit de Purmer onder Ilpendam en Cornelis Middelbeeck uit de Purmer onder Monnickendam BOEDELINVENTARIS 3660 AKTE 72 Inventaris van de goederen nagelaten door Emmetje C Bol, overleden aan het Tolhek, op aangeven van Hendrik Dielofs AKTE VAN UITKOOP EN VOOGDIJ 3660 AKTE 73 Neeltje Klaas Knip, weduwe van Pieter Albertsz de Ruijter, wonende te Purmerland. (not. Klaas Schoorl te Purmerend Testament) Zij wil hertrouwen en bewijst aan haar drie kinderen Albert, Klaas en Aagje Pieters de Ruijter het vaderlijk erfdeel. Zij stelt tot voogden over de kinderen haar schoonvader Albert de Ruijter en zijn broer Dirk de Ruijter, beiden uit Purmerland AKTE VAN PROCURATIE 3660 AKTE 74 Jan Harmanusz, wonende te Follega in Vriesland geeft procuratie aan Age Volkertsz, procureur voor deze gerecht. Speciaal om van Pieter van Gelder, wonende te Ilpendam, het geld te eisen voor de koeien die hij hem verkocht heeft AKTE VAN PROCURATIE 3660 AKTE 75 Andries Pietersz Bonhoff wonende te Ilpendam, zoon van wijlen Pieter Jansz Bonhoff en daardoor mede gerechtigd tot de erfenis van Alida Jans Bonhoff te Vaasen in Gelderland overleden. Hij geeft procuratie aan zijn zuster Annaatje Pieters Bonhoff wonende te Zunderdorp om zijn belangen in de nalatenschap te vertegenwoordigen AKTE VAN UITKOOP EN VOOGDIJ 3660 AKTE 76 Steijntje Maartens Vuijk, weduwe van wijlen Pieter Gerritsz Duijfs, wonende te Purmerland. Zij wil hertrouwen en bewijst aan haar dochtertje (5) Pietertje Pieters Duijfs het vaderlijk erfdeel. Tot voogden benoemd zij haar vader Maarten Vuijk wonende te Ilpendam en Jan Heins wonende te Landsmeer. Tot toeziend voogd benoemd zij haar broer Willem Maartensz Vuijk 11

14 BOEDELINVENTARIS 3660 AKTE 77 Inventaris van de gemeene boedel en nalatenschap van Jacob Zijp, op in de Purmer onder Ilpendam overleden. Op verzoek van de voogden over de minderjarige kinderen NMarijtje Jacobs Zijp en Aafje Jacobs Zijp. Op aangeven van zijn weduwe Grietje Claas Groot met wie hij in gemeenschap van goederen gehuwd was. Boerderij inventaris! AKTE VAN PROCURATIE 3660 AKTE 78 Grietje Klaas Groot, weduwe van wijlen Jacob Zijp, met wie zij in gemeenschap van goederen gehuwd is geweest, wonende in de Purmer onder Ilpendam. Zij geeft procuratie aan Jan Visser, uit de Purmer onder Monnickendam en Klaas Klomp wonende aan het Set om de boedel van haar man tot liqiditeit te brengen TESTAMENT 3660 AKTE 79 Testament op de langstlevende van Hendrik Dilofs (Ossebaar?) en Rinsje Loman, echtelieden aan het Tolhuis onder Purmerland. Hij legateerd aan zijn dochter Dorothea Dilofs. Tot zijn erfgenamen benoemt hij zijn vrouw en zijn twee voorkinderen Pieter en Dilof Henderiks. Zij stellen tot voogden over de kinderen Jan de Jong aan het Schouw en Cornelis Wagenaar te Ilpendam. 12

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3651) Wim Wijsman, Purmerend, januari 1999 05-07-1786 VERKOOP VAN EEN BAKKERIJ TE ILPENDAM 3651 FOLIO 1-R Verkoper: Willem Witting

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3659) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 27-04-1776 TESTAMENT 3659 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Pieter Pietersz

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3661) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 08-01-1795 BOEDELSCHEIDING 3661 AKTE 1 Jan Visser en Klaas Klomp, met last en procuratie

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3658) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 12-06-1741 TESTAMENT 3658 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Jan Fransz en

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3649) Wim Wijsman, Purmerend, december 1998 14-01-1758 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM PAG. 1 Verkoper: Cornelis Kalkman

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen dtb10-7 Aris Hooijberg Geertje Beets dtb13-1 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb14-7 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb13-2 Cornelis Hooijberg Guurtje Jacobs Roothart dtb14-4

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

Oosthuizen, index ref. dopen

Oosthuizen, index ref. dopen Oosthuizen, index ref. dopen 1786-1792 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Oothuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Dopen

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam dtb 13-1 10-11-1726 Welmet Jan Pietersz Geertje Cornelis gedoopt te Etersheim dtb 13-1 24-11-1726 Jan Hillebrand Jansz Maartje Adriaans gedoopt te Etersheim dtb 13-1 26-12-1726 Dieuwertje Cornelis Cornelis

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1735-1736 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelia Bruins

De kwartierstaat van Cornelia Bruins een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelia Bruins door 4 februari 2017 De kwartierstaat van Cornelia Bruins Generatie 1 1. Cornelia Bruins, dochter van Johannes Hermanus Bruins (volg

Nadere informatie

Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten

Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten 1737-1793 - gemaakt door Pieter Hellingman - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Beemster Inventarisnummer:

Nadere informatie

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment)

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) 70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) I Pieter Cornelisz GROOT, verm. wonende in de Beemster 1654, overl. 1654, verm. zn van een Cornelis Louwrensz; tr. vóór 18.10.1654

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3657) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 13-02-1719 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 1 Claertje Pieters, weduwe van Pieter Jansz

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3642) Wim Wijsman, Purmerend, februari 1998 Hier begint 't Protocol ende tegelijck oock de 1e rekeninge van de XXe en XLe penningen,

Nadere informatie

Klapper Ilpendam DTB 6 - Dopen geref. Purmerland, 1721-1811

Klapper Ilpendam DTB 6 - Dopen geref. Purmerland, 1721-1811 01-01-1723 Jeronimus Hendriksz Bregje Foree Antje 01-01-1724 Jan Jansz Spanje Maartje Dirks Jan Spanjert 01-01-1728 Maarten Beets Pietertje Elderts Eldert Maartensz Wormer 01-01-1729 Dirk Cornelisz Duijfs

Nadere informatie

Klapper Oosthuizen DTB 5 en 3b: Trouwen gereformeerd

Klapper Oosthuizen DTB 5 en 3b: Trouwen gereformeerd DTB 5 Trouwen gereformeerd 1743-1774 24-11-1743 Jan Besjes Jannetje Jans hij wed. van Oosthuizen, zij j.d. uit de Beemster 15-12-1743 Reijndert Franken Trijntje Claas hij wed. zij j.d. beide van Oosthuizen

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1714-1717 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen

De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen door 12 oktober 2017 De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen Generatie 1 1. Tiny Anna van Huizen, dochter van Albert van Huizen

Nadere informatie

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten 1729-1811 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zijpe Inventarisnummer: 15 Omschrijving:

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

Klapper Ilpendam DTB 8a - Dopen Gereformeerd Purmerland,

Klapper Ilpendam DTB 8a - Dopen Gereformeerd Purmerland, 06-02-1622 Aam Aamsz Guert 03-04-1622 Cornelis Bording Cornelis 05-06-1622 Cornelis Claasz Keelen Jannetje Sijmens Trijntje 03-07-1622 Cornelis Claasz Duegts Marij Claas Duwertje 31-07-1622 Taams Isbrantsz

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Klapper Broek in Waterland DTB 3a - 3b - 10a - 11 Trouwen 1640-1806

Klapper Broek in Waterland DTB 3a - 3b - 10a - 11 Trouwen 1640-1806 3a 00-00-1678 Claas Buykes Niesje Claes Ondertrouw (N.H.); Deze inschrijving in 1678 is nauwelijks te lezen 3a 00-00-1678 Willem Jansz Bras Stijntje Claas Ondertrouw (N.H.); Deze inschrijving in 1678 is

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis Blz. 1, 19-05-1792; Simon Poest verkoopt aan Cornelis Ruyers een huis met erf nr. 59 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Vogel O en met het timmerhuis van Pieter

Nadere informatie

Klapper Middelie DTB 5-10-11-12 Doopsgezind Lidmaten, met geboorten, trouwen en overlijden, 1726-1828

Klapper Middelie DTB 5-10-11-12 Doopsgezind Lidmaten, met geboorten, trouwen en overlijden, 1726-1828 DTB 11-184 17 Jan Jansz Slot overleden 10-03-1796 oud 91 jaar en ruim 10 maanden, leraar 1737 DTB 11-205 09-02-1726 17 Jan Jansz Slot overleden 10-03-1796 DTB 10-02 01-05-1704 17 Jan Jansz Slodt overleden

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter een genealogieonline publicatie Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter door 4 maart 2017 Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter Generatie 1 1. Dirk Bronder, zoon van Dirk Jansz Brons en Lijsbeth

Nadere informatie

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 - gemaakt door Wim Verhart - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief Alkmaar Archief: DTB Hoogkarspel Inventarisnummer 8 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 4c - Trouwen gereformeerd 1770-1795 (1796-1811 ontbreekt in klapper)

Klapper Beemster DTB 4c - Trouwen gereformeerd 1770-1795 (1796-1811 ontbreekt in klapper) 01-01-1787 Jan Mienes Maartje van Raalte weduwnaadochter jonge- 17-12-1786 in ondertrouw, 6 gld 01-02-1784 Sijmen Hendriks Bouman Maartje Jansz Quadijk jongemadochter jonge- 18-01-1784 in ondertrouw, 30

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Venhuizen, index ref. dopen

Venhuizen, index ref. dopen Venhuizen, index ref. dopen 1755-1767 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Venhuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden Harmen Huntelaar Lokkum in Gelderland Hillegont Eggers jm jd ondertrouw 21-10-1731; ingeschreven bij 06-01-1732 Klaas Gerritsz Maritje Sijmonsz wedn jd eerste gebod op 30-08-1711; daarna waren er moeilijkheden

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

Een doktersrekening uit 1875.

Een doktersrekening uit 1875. Een doktersrekening uit 1875. Een rekening uit 1975 van P. Stolp, geneesheer, bestemd voor Jan Wildeboer was aanleiding om uit te zoeken: Wie was en waar woonde dokter Stolp en wie was en waar woonde Jan

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 15.5.1685 - de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: 6377 1 De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd

De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd door 16 september 2016 De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd Generatie 1 1. Maagbeloontje Cornelisd, is geboren op 26 januari

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg.

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Zwammerdam Doopregister dd.21-12-1732: 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Leimuiden gequalificeerde aangegeven lijken 1806-1811 dd.12-09-1807. (aangegeven)

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783

Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783 Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD boerderij Oostwoud. Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud

BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD boerderij Oostwoud. Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD 1 Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud Op dit perceel stonden twee stolpboerderijen. De voorste boerderij dateerde uit de 17 e eeuw. In

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

CATHARINAHOEVE DE BURG 1 DE GOORN oktober 2012. 2012-2 boerderij De Goorn. Hoofdstuk I Bewoningsgeschiedenis Catharinahoeve, De Burg 1, De Goorn

CATHARINAHOEVE DE BURG 1 DE GOORN oktober 2012. 2012-2 boerderij De Goorn. Hoofdstuk I Bewoningsgeschiedenis Catharinahoeve, De Burg 1, De Goorn CATHARINAHOEVE DE BURG 1 DE GOORN oktober 2012 1 Hoofdstuk I Bewoningsgeschiedenis Catharinahoeve, De Burg 1, De Goorn A. Eigenaren Vanaf 2011 Ed Peerdeman Van 1956 tot 2011 Johannes Petrus Tessel (Jan)

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Voorburg index dopen: gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk.

Voorburg index dopen: gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk. Voorburg index dopen: 24-03-1726 gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk. Voorburg Doopboek p.106v dd. 24-03-1726: d[en] 24 dito (kind) Johannes (vader) Gerrit Janse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782

Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782 Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782 - gemaakt door O.P. van Driel - Oorspronkelijke bron Instelling: MVG (Mormonen voor Vrede en Gerechtigheid), Eindhoven Filmnr.: 0428013 Archiefinstelling:

Nadere informatie

Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810

Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810 Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810 Son, 2008 Fred Simons 2 Inleiding Weeskamers waren belast met het toezicht over of het beheer van nalatenschappen die geheel

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1669-1671 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

Klapper Middelie DTB Dopen gereformeerd

Klapper Middelie DTB Dopen gereformeerd 2-12-1705 Klaas Dirkzoon Dirk Klaas Naam moeder onbekend Warder 4-12-1705 Stijntje Klaasz Klaas Plas Naam moeder onbekend 4-12-1705 Dirk Klaasz Naam vader onbekend Naam moeder onbekend 4-4-1706 Pietertje

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Op onder gegeven datum is er een zeker contract van maagscheiding ingegaan tussen Jan Roelofs 1 nomine uxoir Fijchien

Nadere informatie

Abbekerk, index verponding 1733

Abbekerk, index verponding 1733 Abbekerk, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer: 525

Nadere informatie

Oostzaan, geref. trouwen

Oostzaan, geref. trouwen Oostzaan, geref. trouwen 1726-1730 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 3 Omschrijving: Trouwen gereformeerd

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

4. De stamboom van 1700 tot ± 1811

4. De stamboom van 1700 tot ± 1811 4. De stamboom van 1700 tot ± 1811 Omdat de bronnen in de achttiende eeuw niet altijd eenduidig zijn, is het voor dit tijdvak noodzakelijk een uitgebreide toelichting op de stamboom te geven. In een van

Nadere informatie

Dopen NG Knollendam 1657-1792

Dopen NG Knollendam 1657-1792 Knollendam werd door de Zaan in twee delen gesplitst, te weten Oost en West-Knollendam. De kerk van de Gereformeerde kerk Knollendam en Marken-binnen stond feitelijk te West-knollendam, vallend onder Wormerveer

Nadere informatie

Beemster, index geref. dopen 1704-1710

Beemster, index geref. dopen 1704-1710 Beemster, index geref. dopen 1704-1710 - gemaakt door Aart van Beuzekom - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Beemster Inventarisnummer: 2a Omschrijving:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Schouten

De nakomelingen van Cornelis Schouten een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Schouten door 6 maart 2017 De nakomelingen van Cornelis Schouten Generatie 1 1. Cornelis Schouten, is geboren rond 1615 te Moordrecht Z.h. Hij

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Volgno rubriek Omschrijving

Volgno rubriek Omschrijving Volgno rubriek Omschrijving datum 1 II.A.02 Brief van Cornelis Stoffel aan Cornelis Stoffel, molenmaker te Zaandam, vanuit 0000-00-00 Deventer met het reisverslag en de de terugreisplannen naar Zaandam

Nadere informatie

De nakomelingen van Andries Kroese

De nakomelingen van Andries Kroese een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Andries Kroese door 13 mei 2017 De nakomelingen van Andries Kroese Generatie 1 1. Andries Kroese, is geboren rond 1720 te Meisdorf / Halberstadt, Duitsland.

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer

De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer door 4 oktober 2017 De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer Generatie 1 1. Cornelis(Cor) Bommer, zoon van Theunis(Antoon) Bommer

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 18-1-1777; Jan Addekes verkoopt aan Pieter Fiers, wonend op de Beets, een huis en erf kohiernr. 197 aan de Regtestraat beoosten de Cralingbrug. Belend over de gang en wal, waar dit huis een portie

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis 1 oliemolen - 8.5.1710 - de Rijp transport inventarisnr: 6379 1 Aldert Sijmonz. namens de erfg. van Sijmon Allerts en Diewertjen Keeses te Zaandam op het Kalf voor de ene en Willem Cornelisz. de Lange

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Davidsz Kuiken

De nakomelingen van Cornelis Davidsz Kuiken een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Davidsz Kuiken door 24 november 2016 De nakomelingen van Cornelis Davidsz Kuiken Generatie 1 1. Cornelis Davidsz Kuiken, is geboren in 1735

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen Generatie 1 1. Jan Lauerensz. van Loosen, is geboren rond

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 29-05-1784, Pleuntje van der Meer gehuwd met Jan Jacobsz Wit, verkoopt aan Beertje Jacobsz Hop wonend te De Rijp, een huis en erf aan de Rechtestraat no. 138 bewesten de Dam beoosten en naast de

Nadere informatie

STAMBOOM DE JAGER RIENKS

STAMBOOM DE JAGER RIENKS STAMBOOM VAN HET GESLACHT DE JAGER RIENKS 2005-02-27 Bronnen o.a.: Dijt, Texelse Geslachten, 2 delen G. Terpstra, Famyljeboek fan de Rienksen Aantekeningen en schriften van J. de Jager Czn (J1) Stamboom

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

Uitgeest, impost overlijden

Uitgeest, impost overlijden Uitgeest, impost overlijden 1806-1811 Bronbewerking: Arthur Groen Versie 1, november 1997 Oorspronkelijke bron: DTB17 Uitgeest Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Historische Vereniging

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis blz. 1., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Pieter Schoolhouder een stukje land, groot 14 agele in verponding 1 mad 10 5/8 zestiende, aan de Oostkant van de Gou tegenover de Noordeindersloot.

Nadere informatie