Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,"

Transcriptie

1 T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, D. Ruiter Oktober 2013

2 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers. Zij bezaten landbouwgrond rond Vianen en Hagestein en langs de Lek. Ze woonden in Vianen. Leden van deze familie maakten als raadslid en wethouder deel uit van het stadsbestuur van Vianen en als hoogheemraad van het hoogheemraadschap De Vijfheerenlanden. Ook waren zij kerkvoogd van de Hervormde gemeente te Vianen. Geconcludeerd mag worden dat het om notabelen ging. Na vernietiging van 3 cm 1 dubbelen en circulaires rest een archief van 27 cm 1. Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken: - Familie De Vor, (443) - het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken. 2

3 Inventaris Dirk de Vor ( ) 1 Akte inzake een transactie waarbij acht morgen hooiland uit de boedel van Maurits Cornelis de Waal, heer van Lexmond, Achthoven en Lakerveld overgaat in handen van Dirk de Vor, stuk N.B. Charter; aanhangende zegels zijn verdwenen. Bij het stuk is tevens een proceszak gevoegd. Hendrik de Vor Corneliszn ( ) X Heiltje de Raad ( ) 2 Akte inzake een transactie waarbij een perceel uiterwaard in de Lage Blikkenburgerwaard onder Hagestein, uit de boedel van Arnoud van Westreenen, heer van Lauwenrecht overgaat in handen van Cornelius Nachenius en Heiltje de Raad, stuk 3 Akte inzake een transactie waarbij twee morgen boomgaard van Jan van Zijll gelegen in de Kleine Haag overgaat in handen van Cornelius Nachenius en Heiltje de Raad, met retroactum, 1783, stukken N.B. Akte uit 1783 is een charter; zegels zijn beschadigd. Maarten de Vor Hendrikszn [zoon van Hendrik de Vor Czn] ( ) X Willemina (Willempje) van den Bergh ( ) 4 Akte inzake de scheiding en deling tussen Maarten de Vor enerzijds en zijn broer Cornelis de Vor anderzijds van de nalatenschap van hun 3

4 zuster Maria en hun broer Willem de Vor. 1841; afschrift. 1 stuk 5 Proces-verbaal van de openbare verkoping ten behoeve van Maarten de Vor van percelen vastgoed, stuk 6 Schuldbekentenis van Maarten de Vor voor een bedrag van honderd drieëndertig gulden ten behoeve van zijn broer Cornelis de Vor, stuk 7 Testament van Maarten de Vor, 1843; afschrift. 1 stuk 8 Akten van beschrijving van de gemeenschappelijke boedel van Maarten de Vor en zijn overleden vrouw Willemina van den Bergh, alsmede van haar nalatenschap, ten behoeve van hun kinderen, 1849; afschriften. 2 stukken 9 Akte van scheiding en deling van de boedel van Maarten de Vor en zijn vrouw Willemina van den Bergh, 1850; afschrift. 1 stuk 10 Stukken betreffende pogingen van leden van familie Van den Berg om Maarten de Vor te dwingen een gedeelte van de nalatenschap van zijn vrouw aan hen af te staan, 1850, stukken Cornelis de Vor Hendrikszn [broer van Maarten de Vor Hzn ] (. 1842) 11 Akte inzake een transactie waarbij een gedeelte uiterwaard van Cornelis de Vor Hzn, genaamd de Bliekwaard, overgaat in handen van Hendrik van der Poel, steenfabrikant, met bijlage, 1841; afschrift. 1 stuk 12 Huurcontracten tussen Cornelis de Vor, verhuurder, en Harmen de Vor Corneliszoon, huurder, betreffende percelen weiland en uiterwaard onder Vianen en Hagestein, stukken 4

5 13 Akten inzake een transactie tussen Cornelis de Vor en Harmen de Vor Czn. waarbij de eerste een huis en erf aan de Kerkstraat verkoopt aan de tweede, stukken 14 Proces-verbaal van taxatie van de onroerende goederen van Cornelis de Vor, stuk 15 Akten, opgesteld ten behoeve van Heiltje de Vor, nicht van Cornelis de Vor en zijn enige erfgename, waarin haar erfenis wordt beschreven, stukken Harmen (Hermen) de Vor Corneliszn ( ) x 1. Heiltje de Vor [dochter van Maarten Hzn de Vor] ( ) 2. Dirkje Bosch ( ) 16 Proces-verbaal van de openbare verkoping van percelen landbouwgrond van wijlen Gijsbert de Vor Hendrikszoon, onder andere aan Harmen de Vor, 1834; afschrift. 1 stuk 17 Akte inzake een transactie waarbij de erfgenamen van Gijsbert de Vor Hzn drie bunder en zeven en veertig roeden bouwland in het Hogeland onder Vianen, afkomstig uit de nalatenschap, verkopen aan Harmen de Vor, met bijlage, 1835; afschrift. 2 stukken 18 Testament van Heiltje de Vor waarin zij haar echtgenoot Harmen de Vor benoemt tot haar enige erfgenaam, 1840; afschrift. 1 stuk 19 Hypotheekakte ten behoeve van een geldlening door Johannes Hendricus van der Meulen aan Harmen de Vor en zijn echtgenote Heiltje de Vor, 5

6 1842; grosse. 1 stuk 20 Akte van aandeel in de Brand- Waarborgmaatschappij te Loenen aan de Vecht, stuk 21 Proces-verbaal van de openbare verkoping van percelen landbouw grond van wijlen Louis Robert onder andere aan Harmen de Vor, met bijlagen, 1843; afschrift. 1 omslag 22 Stukken betreffende registratie en wijziging van kadastrale gegevens, omslag 23 Memorie van beschrijving en verdeling van de nalatenschap van Neeltje Maria, minderjarige dochter van Harmen de Vor, stuk 24 Stukken betreffende het verzoek van Harmen de Vor aan de minister van Financiën om de heffing van bijkomende rechten over de nalatenschap van zijn dochter Neeltje Maria ongedaan te maken, omslag 25 Brieven van de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente te Vianen aan Harmen de Vor waarbij hij benoemd wordt als lid van dit college, 1850, stukken 26 Stukken betreffende het in erfpacht geven door de gemeente Vianen van een stukje overgebleven Jaagpad aan Harmen de Vor, alsmede het afkopen van deze erfpacht, (1836) 1850, omslag N.B. Met retroactum. 27 Proces-verbaal van de openbare verkoping van onroerende goederen van Andries Reijers waaronder een boomgaard aan Harmen de Vor, met bijlagen, omslag 28 Memorie, opgesteld ten behoeve van Harmen de Vor, erfgenaam van de nalatenschap van zijn zoon Cornelis de Vor, 6

7 stuk 29 Brief aan Harmen de Vor inzake de rechten van de eigenaren van steenfabriek Van der Poel op de exploitatie van uiterwaarden, stuk 30 Kwitantie ten gunste van Harmen de Vor, stuk 31 Akte van verkoop van honderd bomen langs de Zederik door Harmen de Vor, als wethouder van de gemeente Vianen,aan Jacob Labrie Adriaanzoon, klompenmaker, 1855; afschrift. 1 stuk 32 Akte waarbij Maaike en Johanna van Rixoort verklaren dat zij indertijd twee graven op de burgerlijke begraafplaats verkocht hebben aan Harmen de Vor, 1856; afschrift. 1 stuk 33 Akte van ruiling van onroerend goed tussen Harmen de Vor en Hendrik Schouten waarbij de eerste een tuin aan de Weesdijk verwerft, 1857; afschrift. 1 stuk 34 Akte van afkoop van het jachtrecht op een aantal van zijn percelen door Harmen de Vor, met bijlage, stukken 35 Testament van Harmen de Vor, met bijlage, stukken 36 Akte van verkoop door de gemeente Vianen van de goot met een strook grond gelegen aan de Weesdijk aan Harmen de Vor, met bijlagen, omslag 37 Akte van verhuring door Harmen de Vor van een perceel grond in de uiterwaard onder Hagestein aan de steenfabrikant Wilhelmus Gerhardus van Heukelum, stuk 38 Uittreksel van de akte van scheiding en verdeling van de nalatenschap van Harmen de Vor, stuk 7

8 39 Proceszak met opschrift H de Vor cz, z.d. 1 stuk Willemina Cornelia de Vor ( ) [dochter van Harmen de Vor Czn en Heiltje de Vor] 40 Rekest van Willemina Cornelia de Vor aan de Hoge Raad der Nederlanden met het verzoek om meerderjarig verklaard te worden, [1857]. 1 stuk Gijsbertus de Vor Harmenzn ( ) [zoon van Harmen de Vor Czn en Dirkje Bosch] 41 Register van opbrengsten uit verpachtingen van land en verkopen van kaas, deel 42 Stukken betreffende het uitoefenen van bestuurlijke functies bij het waterschap waaronder die van hoogheemraad van het hoogheemraadschap De Vijfheerenlanden, (1872) pak 43 Stukken betreffende de benoeming van Gijsbertus de Vor tot hoogheemraad van het hoogheemraadschap De Vijfheerenlanden, 1896, stukken 44 Stukken betreffende brandverzekeringen, omslag Stuk waarvan het verband met het archief niet duidelijk is 45 Akte van verkoop door de erven van Willem Zwartjes van een stukje griend gelegen in de polder Hoop en Haag onder Vianen aan vrouwe Johanna Wilhelmina Livingston, stuk 8

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN...9

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden?"

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden? Checklist Hoe te handelen na een overlijden?" Checklist Hoe te handelen na een overlijden? pagina 1 In deze checklist staan de belangrijkste punten die moeten worden afgehandeld na het overlijden. U kunt

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie