Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk"

Transcriptie

1 Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft

2

3 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN Archief van de ambachtsheren (1316) (1877) Eerste afdeling Bezittingen van Cornelis Suys Ambachtsheerlijkheid (GrL) Geesttienden en Stomperdijkse tienden (GrL) Korenmolen (GrL) Visserij en vogelarij (EiG sinds 1556) Erfpacht op het klooster Nazareth (EiG) Bezittingen van Margaretha Suys Voogdijschap door Willem van der Meer van Berendrecht Voogdijschap door Adam van der Duijn Ambachtsheerlijkheid (GrL) Erfpacht op het voormalig klooster Nazareth Stomperdijkse tienden (GrL) van Anna Suys Geesttienden, korenmolen (GrL), en molenwerf en -huis (EiG) van Catharina Suys Windrecht (GrL) Maria van Suys Bezittingen van Nicolaes van der Duijn Ambachtsheerlijkheid (GrL) Geesttienden en Stomperdijkse tienden (GrL) Windrecht (GrL) Erfpacht op de Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) Smaltienden te Rijswijk en Wateringen (WaL) Vogelarij en visserij (EiG) Bezittingen van NicolaesII van der Duijn Ambachtsheerlijkheid met ambachtsgevolgen (GrL) Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) Bezittingen van Nicolaes III van der Duijn Ambachtsheerlijkheid met ambachtsgevolgen (GrL) Erfpacht en Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) Vogelarij (EiG) Tweede Afdeling De burgemeesters van 's-gravenhage en hun rechtsopvolgers als ambachtsheren van Rijswijk (1877) Verwerving Verheffing Sterfheer Paulus van Assendelft Sterfheer Gijsbert van Kinschot Sterfheer Willem van Assendelft Sterfheer Jan Hudde Dedel Sterfheer Johan Patijn Sterfheer Jan Slichter Bestuur en beheer Verhouding met de hoge heerlijkheid en haar functionarissen Verhouding met bestuur en ingezetenen van Rijswijk Schout en Gerecht en rechtsopvolgers Rechtsverhouding...22

4 4 Oud Archief Rijswijk Functionarissen en tractementen Dorpsaccijns en torengeld Overige aangelegenheden Diverse bestuurlijke aangelegenheden 'Ambacht' Nederduyts Gereformeerde Gemeente Ingezetenen Financiën Jaarstukken Secretaris Johan Bout Secretaris Hermanus Vermaat Secretaris Daniël Ruymvelt Secretaris George van Diest Secretaris Hendrik Ravesteijn Administrateur Adrianus de Bas Administrateur Jan de Bas Administrateur Johan Willem van Vredenburch Administrateur Jacob van Vredenburch Administrateur Jan Hendrik Caan van Neck Overige stukken Beheer van de ambachtsgevolgen Tienden (GrL) en Visserij (EiG) Geschillen Verpachting Recht van windvang voor de korenmolen (GrL) De Nawoning te Monster (GrL) Naasting (HoG) Archieven van het conglomeraat van schout en gerecht, het ambacht en de heilige geest / 1859/ Eerste afdeling Schout en gerecht Organisatie Rechtspraak in geschillen Algemeen Eigendommen van ingezetenen Registratie van transporten Toezicht op openbare verkopingen Toezicht op het beheer van weesboedels Liquidatie van insolvente boedels Taxatie van onroerend goed voor de collaterale successie Burgerlijke staat van ingezetenen Voltrekking en ontbinding van huwelijken Confinement Justitiële functionarissen Aanstelling en ontslag van procureurs Bemoeienis met aanstelling van notarissen Belastingen en financiën Plaatselijk Kapitale omslag Gewestelijke belastingen Verponding Penningen en imposten Impost op het trouwen en begraven Impost op bier, wijn en brandewijn...47

5 700 Oud Archief Rijswijk Buitengewone belastingen Tweede afdeling Het 'ambacht' van Rijswijk Stukken van algemene aard Notulen Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie Belastingen en financiën Waterstaatswerken Binnenlandse werken Algemeen Verhoefslaagd over meerdere sluisambachten Brug over de Kastanjewetering Lange Kleiweg Zuidweg (in Wateringen) Door het 'ambacht' Rijswijk te onderhouden Ambachtsstraten Rijswijkse Vaart Verhoefslaagd over de ingelanden Buur- of Kerkepad in de Noordpolder Delftweg Geestbrugweg Kleiweg Korte Klei en gedeelte Kerklaan Vlietweg Zandweg Buitenlandse werken Verhoefslaagde werken Ambachtskrooswerken Het achtste hoefslag aan de Maasdijk Rijswijker Sluis te Vlaardingen Toezicht op het slagturven en beheer van de Veenkas Derde Afdeling Heilige Geest Financiën Eigendommen Onderstand van armen Vierde Afdeling Municipaliteit Vijfde Afdeling Publikaties van de Staten van Holland Archief van Baljuw en Welgeboren Mannen

6

7 700 Oud Archief Rijswijk 7 Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam van het archief: oud archief van rijswijk Nummer van het archief: 700 Archiefbewaarplaats: Archief Delft Samenvatting: Nader in te vullen.

8

9 700 Oud Archief Rijswijk 9 Beschrijving van de archiefbestanddelen Beschrijving van de archiefbestanddelen 1 Archief van de ambachtsheren (1316) (1877) 1.1 Eerste afdeling Bezittingen van Cornelis Suys Ambachtsheerlijkheid (GrL) 1 ARCHIEF VAN DE AMBACHTSHEREN (1316) (1877) 1.1 EERSTE AFDELING BEZITTINGEN VAN CORNELIS SUYS N.B. Zie ook inv.nr. 12, 23 en 25 (originelen) en inv.nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 58 en 72 (afschriften) AMBACHTSHEERLIJKHEID (GRL) 1 Akte van belening van Cornelis Suys door Philips II, koning van Castilië, graaf van Holland, met de ambachtsheerlijkheid, 1557; met getransfigeerde akte van transport van de ambachtsheerlijkheid door Willem, prins van Oranje, in ruil voor de hem ontbrekende helft van de Loosduinredijkse tienden te Monster, 1316, Hofstijl 20 maart 1315; met retroactum. 3 charters 2 Authentiek afschrift van een sententie uit1448 van het Hof van Holland ten laste van Hugo te Blote, waarbij Jan, graaf van Nassau, ambachtsheer van Rijswijk, de heerlijke tijns herkrijgt op acht morgen land, charter Geesttienden en Stomperdijkse tienden (GrL) GEESTTIENDEN EN STOMPERDIJKSE TIENDEN (GRL) 3 Akte van belening van Cornelis Suys door Philips II, koning van Castilië, graaf van Holland, met de Stomperdijkse tienden, met getransfigeerde akte van transport door Jan de Heuyter, hoogheemraad van Delfland, ; met retroacta, 1537, 1556 en charters 4 Register van jaarlijkse verpachting van de korentienden van het Oost- en Westblok, genaamd de Geesttienden,met voorin een staat van jaarlijkse inkomsten, opgesteld in 1561 over de periode vanaf 1522, bijgehouden tot katern 5 Register van jaarlijkse verpachting van de korentienden van het Oost- en Westblok, genaamd de Geesttienden en van de korentienden van het Hoekblok, het Schaapweiblok en het Klaverblok genaamd de Stomperdijkse tienden,met voorin een staat van jaarlijkse inkomsten, opgesteld in 1563 over de periode vanaf 1556, bijgehouden tot katern

10 10 Oud Archief Rijswijk Korenmolen (GrL) KORENMOLEN (GRL) 6 Akte van belening van Cornelis Suys door Karel, rooms keizer, graaf van Holland, met de korenmolen, met kwitantie voor de heergewaden, 1523; met retroactum charters en 1 stuk 7 Afschrift van een akte uit 1498 waarbij schout, heemraden, gezworenen en gemene buren van Sprang het recht van molendwang erkennen van Jacob van der Duijn, ambachtsheer van Sprang, stuk 8 Akten van verpachting van de korenmolen door Cornelis Suys aan opeenvolgende molenaars, 1545, 1558, 1568 en stukken Visserij en vogelarij (EiG sinds 1556) VISSERIJ EN VOGELARIJ (EIG SINDS 1556) 9 Afschrift van een akte van belening uit 1416 door Willem, paltzgraaf op de Rijn, graaf van Holland van Gerrit van der Burch met de korenmolen, de visserij en de vogelarij, en een akte van belening uit 1421 door Philips, hertog van Bourgondië en graaf van Holland aan Gerrit van der Burch Jansz. met genoemde lenen, samen met het bottinggeld, stuk 10 Akte van verkoop door Nicolaes van der Duijn, schildknaap aan Cornelis Suys van de visserij en de vogelarij, 1558;met retroacta, 1416, 1492, 1556 en 1558, en met retroacta waarbij de visserij en vogelarij gezamenlijk worden beleend met de korenmolen en het bottinggeld, 1421, 1441 en charters Erfpacht op het klooster Nazareth (EiG) ERFPACHT OP HET KLOOSTER NAZARETH (EIG) 11 Akte van transport door Splinter van Hargen, heer van Oisterwijkaan Cornelis Suys van een erfpacht op tien morgen land van het klooster Nazareth, 1558;met bijlage en retroacta, 1492, 1525 en charters Bezittingen van Margaretha Suys Voogdijschap door Willem van der Meer van Berendrecht BEZITTINGEN VAN MARGARETHA SUYS VOOGDIJSCHAP DOOR WILLEM VAN DER MEER VAN BERENDRECHT N.B. Zie ook inv.nr. 454 (origineel) en. inv.nr. 58 en 45 (afschriften). 12 Cartularium, aangelegd door Willem van der Meer van Berendrecht, voogd van ambachtsvrouwe Margaretha Suys, naar aanleiding van de verdeling van de nalatenschappen van haar vader Cornelis Suys en haar zusters

11 700 Oud Archief Rijswijk 11 Johanna en Catharina; met geïnsereerd cartularium van de door Cornelis Suys bij meerderjarigheid verworven bezittingen, 1536, 1560, band en 2 akten N.B. Het geïnsereerde cartularium bevat afschriften van retroacta vanaf Beide losse akten maakten vóór de restauratie als omslag en schutblad deel uit van het register. 13 Afschriften van akten uit inzake de aankoop van landerijen bij Geertruidenberg door Cornelis Suys, 1580; met retroacta vanaf katern 14 Afschriften van akten uit inzake de aankoop van drie morgen land in Rijswijk door Cornelis Suys van pastoor en kerkmeesters van Nootdorp; 1580; met retroacta vanaf katern 15 Afschriften van akten uit waarbij de erfgenamen van Cornelis Suys van het stadsbestuur van Dordrecht het pandschap verkrijgen van de eerder geconfisqueerde tien morgen land in Oud-Strijen, 1580; met retroacta vanaf katern 16 Afschriften van akte van belening uit 1557 door Philips II, koning van Castilië, graaf van Holland van Cornelis Suys met de ambachtsheerlijkheid, met akte van machtiging uit 1557 door prins Willem van Oranje, ambachtsheer, aan rentmeester Aerdt Coebel en procureur Joost de Bye om de ambachtsheerlijkheid te ruilen tegen de Willem ontbrekende helft van de Loosduinredijkse tienden te Monster, in het bezit van Cornelis Suys, stukken 17 Afschrift van een uittreksel uit het proces-verbaal uit1557 van Ottho van Malsen, commissaris van het Hof van Holland, inzake het geschil tussen Floris van Dam Joostensz. en de graaf van Aremberg, bezitter van tiendrecht in Rijswijk, houdende verklaringen van Rijswijkse ingezetenen, waaruit blijkt, dat de korentiend sinds mensenheugenis ook de wintergerst omvat, stuk Voogdijschap door Adam van der Duijn Ambachtsheerlijkheid (GrL) VOOGDIJSCHAP DOOR ADAM VAN DER DUIJN Ambachtsheerlijkheid (GrL) 18 Akten waarbij bejaarde ingezetenen verklaren dat de gerechtsbode sinds mensenheugenis het recht bezit om van het pondgeld voor zichzelf van elk pond een halve stuiver te nemen, omslag 19 Dorsale akte waarbij Adam van der Duijn, voogd en echtgenoot van ambachtsvrouwe Margaretha Suys, aan de Grafelijke Leenkamer de hulde en manschap hernieuwt voor de in 1581 in leen verkregen ambachtsheerlijkheid, charter

12 12 Oud Archief Rijswijk Dorsale akte van overeenkomst met het stadsbestuur van Delft over de voortzetting van een sinds 1597 te ontvangen compensatie voor het verlies aan inkomsten uit de impost op bier, wijn en brandewijn, ten gevolge van het door Delft bepleite verbod op vestiging van herbergen tussen de Hoornbrug en de Delftse stadsgrens, charter Erfpacht op het voormalig klooster Nazareth Erfpacht op het voormalig klooster Nazareth 21 Dorsale aantekening waarbij aan Dirck Schoute wordt meegedeeld dat hij de erfpacht op de in 1593 gekochte tien morgen land van het voormalige klooster Nazareth in natura mag betalen met twee kazen, op voorwaarde dat een deel van de grond onbebouwd blijft met het oog op de windvang van de korenmolen, 1604;met retroactum, stukken Stomperdijkse tienden (GrL) van Anna Suys Stomperdijkse tienden (GrL) van Anna Suys N.B. Zie inv.nr. 454 (origineel) en inv.nr. 58 en 454 (afschriften). 22 Akte van belening met de Stomperdijkse tienden door Willem, prins van Oranje, in naam van de Staten van Holland, charter Geesttienden, korenmolen (GrL), en molenwerf en -huis (EiG) van Catharina Suys Geesttienden, korenmolen (GrL), en molenwerf en -huis (EiG) van Catharina Suys N.B. Zie ook inv.nr. 12 en 72 (afschriften). 23 Akte van transport door Hadewijn Pijnsdr aan Cornelis Suys van een molenwerf, 1560;met bijlagen 1560 en charter en 2 stukken 24 Akte van belening door Willem, prins van Oranje, uit naam van de Staten van Holland met de Geesttienden en de korenmolen, charter 25 Akte van verhuur van het molenhuis aan Jan Adriaensz. Visser, 1587 en akte van overeenkomst tussen Cornelis Suys en Hendrik Mees van Cleyndriel, bouwer en eerste huurder van het molenhuis, , stuk 26 Akte van overeenkomst door Hendrick Peerboom, gemachtigde van Pieter Suys, met Huybrecht Cornelisz. uit Leiden, molenaar van de nieuw te bouwen korenmolen, over de wederzijdse rechten en plichten, charter 27 Kwitantie van Jan Adriaensz. Visser voor de bouwkosten van het molenhuis als borg voor de huur, met akte inzake de overeengekomen regeling met

13 700 Oud Archief Rijswijk 13 Pieter Suys over de ontruiming van het huis stuk 28 Akte van consent voor heffing van het maalrecht, charter 29 Bestek voor de bouw van een nieuwe korenmolen, stuk 30 Onderhandse akte van overeenkomst met Cornelis Gerritsz., molenaar te Voorburg, over de bekostiging van de nieuw te bouwen korenmolen en de huur van de molenwerf en het molenhuis, met afschrift van akte van transport uit 1588 van de korenmolen door Huybrecht Cornelisz. en Arent Diercx uit Leiden en Ewoudt Jansz. uit Zoeterwolde aan Cornelis Gerritsz., stukken Windrecht (GrL) Maria van Suys Windrecht (GrL) Maria van Suys N.B. Zie ook inv.nr. 21 (origineel) en inv.nr. 12 en 72 (afschriften). 31 Akte waarbij Hendrick van der Laen, echtgenoot van Maria Suys, Pieter Zegersz., olieslager uit Delft, belast met de windpacht voor de te bouwen oliemolen, met geïnsereerde akte van verpachting door de Rekenkamer van Holland aan Pieter Zegersz. van grond voor de molenwerf, charter 32 Akte waarbij Maria Suys Abraham en Isack Pietersz., olieslagers uit Delft, belast met de windpacht voor de oliemolen, charter Bezittingen van Nicolaes van der Duijn Ambachtsheerlijkheid (GrL) BEZITTINGEN VAN NICOLAES VAN DER DUIJN N.B. Zie ook inv.nr. 58 (afschriften) AMBACHTSHEERLIJKHEID (GRL) 33 Akte van overeenkomst door Adam van der Duijn namens zijn zoon Nicolaes met het stadsbestuur van Delft inzake de verdeling van de impost op bier, wijn en brandewijn, geheven van de herbergen tussen de Hoornbrug en de stadsgrens, met afschrift van het privilege van de Staten van Holland uit 1597 aan Delft voor het verbod op de vestiging van herbergen nabij de stadsgrens van Delft, stukken 34 Sententie door het Hof van Holland ten laste van baljuw Cornelis Blotelingh wegens onwettige inmenging in de middelbare en lage jurisdictie, bij welke sententie de keur voor de hoge heerlijkheid Rijswijk grotendeels ongeldig wordt verklaard, 1632,met proces-dossier, charter en 1 pak N.B. Het proces-dossiers is gevormd als door G. Vinck, procureur van de schoutwijnandt van Elst.

14 14 Oud Archief Rijswijk Akte van aanstelling van Leendert Cornelisz. Harlaer tot schoolmeester, stuk 36 Afschrift van de akte van aanstelling uit 1645 van timmerman Pieter Claesz. Ruyter als grafmaker, met aantekening van de verlenging van die aanstelling, stuk 37 Akte waarbij Adriaen Jansz., secretaris en gerechtsbode, verklaart sinds zijn benoeming het recht te hebben genoten op een halve stuiver van ieder pond van het te heffen pondgeld, stuk 38 Stukken betreffende inning van pondgeld en daging van schuldenaren door rentmeester Goossen de Bye, omslag 39 Aantekeningen over de door het stadsbestuur van Delft te betalen helft van de impost op bier, wijn en brandewijn, geheven van de herbergen tussen de Hoornbrug en de stadsgrens, 1626, stukken 40 Stukken betreffende naasting van een stuk land, 1617, z.d. [c. 1630], omslag en 3 charters Geesttienden en Stomperdijkse tienden (GrL) GEESTTIENDEN EN STOMPERDIJKSE TIENDEN (GRL) 41 Staten van inkomsten uit jaarlijkse verpachtingen van tienden, , en 1648 en pak Windrecht (GrL) WINDRECHT (GRL) 42 Akte waarbij papiermolenaar Jan Hendriksz. de Ridder wordt belast met de windpacht voor de papiermolen, charter Erfpacht op de Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) ERFPACHT OP DE NAALDWIJKSE TIENDEN TE RIJSWIJK (NAL) 43 Retroacta bij een akte van belening door de Leenkamer van Naaldwijk van Nicolaes van der Duijn met een erfpacht van sch. ten laste van Jacob van Malsen, heer van Kettenich, tegen een onderpand van vijf blokken Naaldwijkse tienden charters 44 Retroactum van een akte van belening door de Leenkamer van Naaldwijk

15 700 Oud Archief Rijswijk 15 van Nicolaes van der Duijn met een erfpacht van 200 ten laste van Jacob van Malsen, tegen een onderpand van vijf blokken Naaldwijkse tienden charter 45 Akte van belening door Frederik Hendrik, prins van Oranje, heer van Naaldwijk, van Nicolaas van der Duijn met een erfpacht van sch. ten laste van Jacob van Malsen tegen een onderpand van vijf blokken Naaldwijkse tienden, 1630;met retroacta, 1605 en charters 46 Akte van belening door de Leenkamer van Naaldwijk van Nicolaes van der Duijn met een erfpacht van 75 ten laste van Jacob van Malsen, tegen een onderpand van vijf blokken Naaldwijkse tienden, charter 47 Lijst van akten van belening met erfpacht op vijf blokken Naaldwijkse tienden, ten laste van Jacob van Malsen, stuk Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) NAALDWIJKSE TIENDEN TE RIJSWIJK (NAL) 48 Willige sententie van het Hof van Holland op de koop zonder borgstelling van vijf blokken Naaldwijkse tienden van Jacob van Malsen, 1632;met bijlagen, 1630 en charter en 3 stukken 49 Akte van belening door Frederik Hendrik, prins van Oranje, heer van Naaldwijk, van Nicolaas van der Duijn met vijf blokken Naaldwijkse tienden 1632;met retroactum, charters Smaltienden te Rijswijk en Wateringen (WaL) SMALTIENDEN TE RIJSWIJK EN WATERINGEN (WAL) 50 Akte van belening door de Staten van Holland met de smaltienden in Rijswijk en Wateringen, waarbij wegens minderjarigheid hulde en manschap wordt gedaan door Adam van der Duijn, charter Vogelarij en visserij (EiG) VOGELARIJ EN VISSERIJ (EIG) 51 Publikatie van het verbod op het vangen en schieten van vogels, z.d.[c. 1607, c. 1615] en stukken 52 Akten van de meerjarige verpachting van de visserij, 1636, 1638, 1643 en stukken 53 Publikaties van het verbod op het rapen van vogeleieren, stukken

16 16 Oud Archief Rijswijk Bezittingen van NicolaesII van der Duijn Ambachtsheerlijkheid met ambachtsgevolgen (GrL) BEZITTINGEN VAN NICOLAESII VAN DER DUIJN AMBACHTSHEERLIJKHEID MET AMBACHTSGEVOLGEN (GRL) 54 Akte van belening door de Staten van Holland van Nicolaes van der Duijn met de ambachtsheerlijkheid, Geesttienden, Stomperdijkse tienden en korenmolen te Rijswijk en viereneenhalve morgen land genaamd de Vroonemaze te Voorburg, waarbij wegens minderjarigheid hulde en manschap wordt gedaan door rentmeester Goossen de Bye, charter 55 Akte van overeenkomst met het stadsbestuur van Delft inzake de betaling van de jaarlijkse recognitie van achttien gulden als vergoeding voor het Delftse verbod op de vestiging van bakkerijen tussen de Hoornbrug en de Delftse stadsgrens, charter 56 Akte van aanstelling van Leendert Cornelisz. Harlaer tot koster, stuk Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) NAALDWIJKSE TIENDEN TE RIJSWIJK (NAL) 57 Dorsale akte waarbij Nicolaas van der Duin ten overstaan van de Leenkamer van Naaldwijk de hulde en manschap met de ledige hand hernieuwt voor de in 1649 in leen verkregen Naaldwijkse tienden, charter Bezittingen van Nicolaes III van der Duijn Ambachtsheerlijkheid met ambachtsgevolgen (GrL) BEZITTINGEN VAN NICOLAES III VAN DER DUIJN N.B. Zie ook inv.nr. 69, 71, AMBACHTSHEERLIJKHEID MET AMBACHTSGEVOLGEN (GRL) 58 Register waarin rentmeester Goossen de Bye bestuursgeschillen en benoemingen van functionarissen heeft opgetekend, voornamelijk over de periode 1570 tot 1622, z.d. [c. 1622]; met aanvullingen, deel N.B. In de literatuur omschreven als het 'Memoriaelboek' van de ambachtsheerlijkheid van Rijswijk. Bevat een plattegrond. Zie bijlage 1 nr Akten van de jaarlijkse openbare verpachting van de tienden, 1662, 1670, 1678, 1679, en omslag 60 Dorsale akte van exploot namens het Hof van Holland voor Dirck Jansz. van Gorcum wegens diens weigering om het ambt van schepen op zich te nemen, 1674;met getransfigeerde akte van mandement door prins Willem III. 2

17 700 Oud Archief Rijswijk 17 charters 61 Stukken betreffende de daging van Gerard van der Wel, rentmeester van de heer Raffles, wegens het niet betalen van pondgeld over openbaar verkocht houtgewas van de buitenplaats Sion, stukken 62 Dorsale akte waarbij Nicolaas van der Duijn ten overstaan van de Leenkamer van Holland wegens meerderjarigheid de hulde en manschap hernieuwt voor de in 1659 in leen ontvangen ambachtsheerlijkheid, Geesttienden, Stomperdijkse tienden en korenmolen te Rijswijk, de vier en halve morgen land genaamd de Vroonemaze te Voorburg en het landgoed De Mije te Nieuwkoop, charter 63 Rekest waarin Adriaen Rotteveel, pachter van de turf en koolas van Delft en Delfland, de voogden van Nicolaes van der Duijn verzoekt om de onwettig als turftonster optredende Barbara Leendertsdr. officieel in dit ambt aan te stellen, z.d. [c. 1680]. 1 stuk 64 Akten van aanstelling van Jan Bout tot notaris en Catharina van Santen tot vroedvrouw, charter en 1 stuk 65 Stukken betreffende de door de Hoge Raad opgelegde boete wegens het onrechtmatige bezit van een sententie inzake het recht van aanstelling van een voorlezer, stukken Erfpacht en Naaldwijkse tienden te Rijswijk (NaL) ERFPACHT EN NAALDWIJKSE TIENDEN TE RIJSWIJK (NAL) 66 Dorsale kwitantie van Maria de Thiènnes, gravin van Warfuse, voogdes van haar zoon Lodewijck, wegens afkoop van twee erfpachten op Naaldwijkse tienden, in 1483 beleend door Katharina, vrouwe van Naaldwijk, aan haar schoonzoon Jan graaf van Nassau, charter 67 Dorsale akte waarbij Nicolaes van der Duijn ten overstaan van de Leenkamer van Naaldwijk de hulde en manschap hernieuwt, voor de in 1659 in leen ontvangen Naaldwijkse tienden, charter Vogelarij (EiG) VOGELARIJ (EIG) 68 Publikaties van het verbod op het vangen van vogels, 1686 en stukken

18 18 Oud Archief Rijswijk Tweede Afdeling De burgemeesters van 's-gravenhage en hun rechtsopvolgers als ambachtsheren van Rijswijk (1877) 1.2 TWEEDE AFDELING Verwerving DE BURGEMEESTERS VAN 'S-GRAVENHAGE EN HUN RECHTSOPVOLGERS ALS AMBACHTSHEREN VAN RIJSWIJK (1877) VERWERVING 69 Akte van aankoop door oud-burgemeester Johan Dedel namens de burgemeesters van Nicolaes van der Duijn, van de ambachtsheerlijkheid en ambachtsgevolgen van Rijswijk 1688; met bijlagen en retroacta, 1680, charters en 1 omslag 70 Inventaris van de door Nicolaes van der Duijn overgedragen titels van eigendom, met lijst van titels die naar het oordeel van secretaris Johan Bout ontbreken, stukken 71 Akten van machtiging door Nicolaes van der Duijn aan secretaris Johan Bout voor de overdracht van de smaltienden te Rijswijk en Wateringen en zes morgen land te Monster, genaamd de Nawoning, 1690; met notitie over de ligging van de smaltienden. 2 stukken 72 Stukken betreffende het proces tegen en de overeenkomst met de Grafelijkheidsrekenkamer inzake de verwerving van het recht van de wind in Rijswijk tegen een recognitie van 250 gulden, 1692, 1693, pak en 2 charters N.B. Het dossier werd als proces-dossier aangelegd door Maerten Deym, procureur van de ambachtsheren. Tot de relatieven behoren ook afschriften en uittreksels betreffende de Rijswijkse molens over de periode Verheffing Sterfheer Paulus van Assendelft VERHEFFING Sterfheer Paulus van Assendelft 73 Akte van machtiging door de magistraat voor burgemeester Paulus van Assendelft om als sterfheer de Rijswijkse bezittingen in leen te ontvangen, stuk 74 Akte van belening door de Staten van Holland met de ambachtsheerlijkheid, de Geesttienden en de Stomperdijkse tienden, de hennep- en smaltienden en de korenmolen, 1688;met bijlagen. 1 charter en 2 stukken 75 Akte van belening met vijf blokken Naaldwijkse tienden door Willem III, prins van Oranje, heer van Naaldwijk, 1688;met bijlage. 1 charter en 1 stuk

19 700 Oud Archief Rijswijk Akte van belening met vier morgen land te Monster, genaamd de Nawoning door de Staten van Holland, 1690;met bijlage. 1 charter en 1 stuk Sterfheer Gijsbert van Kinschot Sterfheer Gijsbert van Kinschot 77 Uittreksels uit de besluiten van Schout en Burgemeesters, houdende aanstelling van Gijsbert van Kinschot, burgemeester, tot sterfheer van Rijswijk, stukken 78 Kwitantie van de Leenkamer van Holland voor betaald heergewaad, stuk 79 Akte van belening met vijf blokken Naaldwijkse tienden door Willem IV, prins van Oranje, heer van Naaldwijk, 1730;met bijlage. 1 charter en 1 stuk 80 Akte van belening met de smaltienden te Rijswijk en Wateringen door Johan Hendrik, graaf van Wassenaar, 1730;met bijlage. 1 charter en 1 stuk Sterfheer Willem van Assendelft Sterfheer Willem van Assendelft 81 Uittreksels uit de resoluties van Schout en Burgemeesters, houdende de aanstelling van Willem van Assendelft tot sterfheer van Rijswijk, stukken 82 Akte van belening door de Staten van Holland met de ambachtsheerlijkheid, de Geesttienden, de Stomperdijkse tienden, de henneptienden, de smaltienden en de korenmolen, charter 83 Akte van belening door de Staten van Holland met vier morgen land te Monster, genaamd de Nawoning, charter 84 Akte van belening door Willem IV, prins van Oranje, heer van Naaldwijk met vijf blokken Naaldwijkse tienden, charter 85 Akte van belening door Johan Hendrik, graaf van Wassenaar met de smaltienden te Rijswijk en Wateringen, charter

20 20 Oud Archief Rijswijk Sterfheer Jan Hudde Dedel Sterfheer Jan Hudde Dedel 86 Uittreksels uit de resoluties van Schout en Burgemeesters houdende aanstelling van schepen Jan Hudde Dedel tot sterfheer van Rijswijk, stukken 87 Akte van belening met de ambachtsheerlijkheid, de Geesttienden, de Stomperdijkse tienden, de hennep- en smaltienden en de korenmolen door de Staten van Holland, charter 88 Akte van belening met vier morgen land te Monster, genaamd de Nawoning door de Staten van Holland, charter 89 Akte van belening met de smaltienden te Rijswijk en Wateringen door Unico Wilhelm, rijksgraaf van Wassenaar, charter Sterfheer Johan Patijn Sterfheer Johan Patijn 90 Akte van belening door de Staten van Holland met de ambachtsheerlijkheid, de Geesttienden, de Stomperdijkse tienden, de hennep- en de smaltienden en de korenmolen, charter 91 Akte van belening door de Staten van Holland met vier morgen land te Monster genaamd de Nawoning, charter 92 Akte van belening door Willem V, prins van Oranje, heer van Naaldwijk met vijf blokken Naaldwijkse tienden, charter 93 Akte van belening door Jacob, Jan rijksgraaf van Wassenaar, van Johan Patijn met de smaltienden te Rijswijk en Wateringen, charter Sterfheer Jan Slichter Sterfheer Jan Slichter 94 Akte van belening door de Staten van Holland met de ambachtsheerlijkheid, de korenmolen, de Geesttienden en de Stomperdijkse tienden met hennepen smaltienden, charter 95 Akte van belening door Willem, prins van Oranje, heer van Naaldwijk met vijf

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, 1655-1812 De hierna volgende bladzijden zijn een onderdeel van de "Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de heerlijkheden St. Hubertusgerecht, Snijdelwijk, Groensvoort en Peulien (Heerlijkheden onder Waddinxveen), 1407-1874

Inventaris van het archief van de heerlijkheden St. Hubertusgerecht, Snijdelwijk, Groensvoort en Peulien (Heerlijkheden onder Waddinxveen), 1407-1874 Nummer archiefinventaris: 3.19.48 Inventaris van het archief van de heerlijkheden St. Hubertusgerecht, Snijdelwijk, Groensvoort en Peulien (Heerlijkheden onder Waddinxveen), 1407-1874 Auteur: P.A.N.S.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg

Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg Nummer Toegang: 440 Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg 1602-1811 Algemeen rijksarchief, Den Haag Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 440 440 3 I N H O

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM: Schepenbank Mierlo 1432 1810 Versie: 16 mei 2012; deze versie is verzorgd door Ronald Goossens Als u

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00419 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Hagestein, ca. 1600-1811 z.n. z.j. Inleiding Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1143 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: Opgericht vóór 1845. Dit waterschap wordt ook wel genoemd Polder Ten Oosten van de Vrijhoevense Vaart. Het waterschap maakte deel uit van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Nummer archiefinventaris: 3.03.08.216 Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 462 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VERHOEF 1811-1897 DOOR C. JEURGENS SCHIEDAM 1996 1 INHOUDSOPGAVE Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3 1. Henricus

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964.

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. INHOUDSOPGAVE 1. Archief van het kerkbestuur en overige beheerders van wereldlijke zaken... 3 1.1. Stukken van algemene

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Dorpsgerechten, 1515-1811

Inventaris van het archief. van de. Dorpsgerechten, 1515-1811 T00064 Inventaris van het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1811 D.T. Koen Utrecht, 1985 Aanvullingen en wijzigingen: Mei/September 2014 Inleiding Deze inventaris bevat de archieven van de dorpsgerechten

Nadere informatie

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322) Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)1570-1777 Archief Delft 467 Familie Van der Dussen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

HET AMBACHTSHUIS VAN VOORSCHOTEN

HET AMBACHTSHUIS VAN VOORSCHOTEN HET AMBACHTSHUIS VAN VOORSCHOTEN De rustieke schoonheid van Voorschoten s dorpstraat wordt niet zozeer bepaald door de gebouwen in die straat, als wel door de fraaie beplanting. Met beminnelijke toegeeflijkheid

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI Archief W04 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI 1838-1968 2 Inhoudsopgaves Inventaris Blz. 1. Algemeen 5 2. Financiën 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Polderlasten 8 2.3 Geldleningen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente T00379 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Cothen, 1641-1988 Het Utrechts Archief 1992 / 2005 Versie november 2014 1 INLEIDING 5 2 INVENTARIS 7 1 ARCHIEF VA N DE KERKERAAD

Nadere informatie

Nummer Toegang: 792 Plaatsingslijst van het archief van huis ottoburg te rijswijk,

Nummer Toegang: 792 Plaatsingslijst van het archief van huis ottoburg te rijswijk, Nummer Toegang: 792 Plaatsingslijst van het archief van huis ottoburg te rijswijk, 1527-1912 Archief Delft 792 Huis Ottoburg te Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0314 Inventaris van Dorpsbestuur van Heesbeen,

Nummer Toegang: 0314 Inventaris van Dorpsbestuur van Heesbeen, Nummer Toegang: 0314 Inventaris van Dorpsbestuur van Heesbeen, 1690-1813 C.C.D. Ebell, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2010 This

Nadere informatie

Inventaris van stukken betreffende de Buitenplaats Meerwijk onder Koudekerk

Inventaris van stukken betreffende de Buitenplaats Meerwijk onder Koudekerk Nummer archiefinventaris: 3.19.37 Inventaris van stukken betreffende de Buitenplaats Meerwijk onder Koudekerk Auteur: E.H. Korvezee Nationaal Archief, Den Haag 1947 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Nummer Toegang: 480 Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 480 480 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr. 1169 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Bij de gemeente Raamsdonk bevinden zich stukken betreffende de periode 1615-1808.

Nadere informatie

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Een gedegen onderzoek naar de geschiedenis van een huis is niet eenvoudig en vaak tijdrovend, maar kan leiden tot leuke en verrassende resultaten. Het verdient

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746

Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746 Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.149 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave

3.04.10.118 DTB Voorschoten 3. Inhoudsopgave Inventaris van het archief van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van de Burgerlijke Stand VOORSCHOTEN 3.04.10.118

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers 1940-1949. Gemeentearchief Schiedam, (c)

Inventaris van het archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers 1940-1949. Gemeentearchief Schiedam, (c) 384 Inventaris van het archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers 1940-1949 Gemeentearchief Schiedam, (c) Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Nummer archiefinventaris: 3.04.16.042 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.018 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814

Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814 Nummer archiefinventaris: 3.06.19 Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814 Auteur: J. de Jong Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0003 Inventaris van Dorpsbestuur van Drongelen, ca. 1650-1811 (1813)

Nummer Toegang: 0003 Inventaris van Dorpsbestuur van Drongelen, ca. 1650-1811 (1813) Nummer Toegang: 0003 Inventaris van Dorpsbestuur van Drongelen, ca. 1650-1811 (1813) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2010 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Besturen (supplement), 1807-1815

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Besturen (supplement), 1807-1815 Nummer archiefinventaris: 3.02.40 Inventaris van het archief van de Gewestelijke Besturen (supplement), 1807-1815 Auteur: NULL Nationaal Archief, Den Haag 1997 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het Rechterlijk archief van Meerkerk, 1505-1811

Inventaris van het Rechterlijk archief van Meerkerk, 1505-1811 Nummer archiefinventaris: 3.03.08.096 Inventaris van het Rechterlijk archief van Meerkerk, 1505-1811 Auteur: H. Brouwer, P.A.N.S. van Meurs, J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1925 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Bunnik en Vechten,

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Bunnik en Vechten, T00205 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Bunnik en Vechten, 1596-1811 W.B. Heins Utrecht, 1991 Aanvullingen door M.L. Loef, 1991 Wijzigingen door D. Ruiter, Januari 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

3.19.21. Inventaris van de archieven van de heerlijkheden Herkingen en Roxenisse 1725-ca. 1800. Nummer archiefinventaris: Auteur: J.

3.19.21. Inventaris van de archieven van de heerlijkheden Herkingen en Roxenisse 1725-ca. 1800. Nummer archiefinventaris: Auteur: J. Nummer archiefinventaris: Inventaris van de archieven van de heerlijkheden Herkingen en Roxenisse 1725-ca. 1800 Auteur: J. Fox Nationaal Archief, Den Haag 1953 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters,

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, T00065 Inventaris van het archief van Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985 Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief, z.j. T.L.H. van de Sande, Het Utrechts Archief, 2007

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 N.B. De gebruiker van dit archief wordt er op geattendeerd dat zich in het Oud Archief van Arnhem verscheidene stukken betreffende

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779

Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779 Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779 Nationaal Archief (c) z.d. This inventory is written indutch 1.10.83 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden,

Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden, Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden, 1625-1956. 1 INHOUD I. Herwen, Aerdt en Pannerden Kerkeraad II. Herwen a. Kerkvoogdij, diakonie en pastorie

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809)

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809) T00011 Plaatsingslijst van het archief van het Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (1809) 1878-1993 M.A. van der Eerden-Vonk Mei 1995 Aanvullingen door: K. Th. Wildenbeest September

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Nummer Toegang: G001. Collectie Constantijn Huygens ( )

Nummer Toegang: G001. Collectie Constantijn Huygens ( ) Nummer Toegang: G001 Collectie Constantijn Huygens (1596-1687) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 G001 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, 1574-1811 (1812-1922) Kethel en Spaland, 1622-1811 (1812-1848) Oud- en Nieuw-Mathenesse, Nieuwland c.a., 1723-1811 INHOUDSOPGAVE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS SCHIEDAM,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de heerlijkheid Struiten,

Inventaris van het archief van de heerlijkheid Struiten, Nummer archiefinventaris: 3.19.52 Inventaris van het archief van de heerlijkheid Struiten, 1475-1955 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven Nummer archiefinventaris: 3.04.16.007 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven I. Koolhoven Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800

Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800 Nummer archiefinventaris: 1.10.71 Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de notariële archieven in Zuid- Holland vóór 1843

Inventaris van de notariële archieven in Zuid- Holland vóór 1843 Nummer archiefinventaris: 3.04.01 Inventaris van de notariële archieven in Zuid- Holland vóór 1843 Dit archief bevat nog slechts enkele notariële archieven (zie inhoudslijst). De meeste archieven zijn

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de heerlijkheid Sommelsdijk,

Inventaris van het archief van de heerlijkheid Sommelsdijk, Nummer archiefinventaris: 3.19.49 Inventaris van het archief van de heerlijkheid Sommelsdijk, 1418-1696 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de parochie Loo,

Inventaris van het archief van de parochie Loo, Inventaris van het archief van de parochie Loo, 1617-1970. Vervaardigd door J.W. van Petersen in 1985, waarin verwerkt de in 2003 toegevoegde aanvullingen. 1 1. Kerkeboek, 1651-1739, met latere index,

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

T Inventaris van de Notariële archieven,

T Inventaris van de Notariële archieven, T00070 Inventaris van de Notariële archieven, 1896-1905 W.B. Heins en J.A.C Mathijsen Utrecht, 1982 Aanvullingen Maart 2014 Inleiding Deze inventaris bevat de archieven van de notarissen die hun standplaats

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Superintendentie over het Onderzoek naar het in Cultuur brengen van de Duinen, 1796-1801

Inventaris van het archief van de Commissie van Superintendentie over het Onderzoek naar het in Cultuur brengen van de Duinen, 1796-1801 Nummer Toegang: 3.02.34 Inventaris van het archief van de Commissie van Superintendentie over het Onderzoek naar het in Cultuur brengen van de Duinen, 1796-1801 Nationaal Archief, Den Haag (c) 1987 This

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.100 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64)

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64) NT00064_512 Nadere Toegang op inv. nr 512 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de hofstede De Werve onder Voorburg

Inventaris van het archief van de hofstede De Werve onder Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.19.58 Inventaris van het archief van de hofstede De Werve onder Voorburg Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer Toegang: A14. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda ( )

Nummer Toegang: A14. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda ( ) Nummer Toegang: A14 Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda (1584-1647) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A14 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie