STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM"

Transcriptie

1 STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3659)

2 Wim Wijsman, Purmerend, september 1999

3 TESTAMENT 3659 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Pieter Pietersz Dekker en Grietje Jans, echtelieden uit den Ilp AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 2 Pieter van Gelderen, Jan Andriesz Spanjer gehuwd met Marijtje van Gelderen, Dirk Veen en Jan Huijser als voogden over de twee minderjarige kinderen van Andries Schouten genaamd Jaapje en Sijmen Schouten, door hem in huwelijk gewonnen bij Antje van Gelderen. Pieter Berkhoud en Jan Andriesz Spanjer als voogden over Neeltje Schrama. Zijnde de genoemde Pieter van Gelderen, Marijtje van Gelderen, Jaapje Schouten en Sijmen Schouten en Neeltje Schrama de enige broer, zuster en zusters zusters kinderen van halve bedden en samen erfgenamen van Ariaantje van Gelderen, te Ilpendam overleden, allen wonende binnen de Heerlijkheid Ilpendam. Zij geven procuratie aan Willem Dolleman, schout en secretaris te Leemster, om voor hen een obligatie te verkopen F , op naam van Johannes van der Mensch junior TESTAMENT 3659 AKTE 3 en 4 Testament op de langstlevende van Pieter Willemsz Bakker en Dieuwertje Ariaans, echtelieden te Purmerland VERKLARING 3659 AKTE 5 Cornelis Jacobsz Rijswijk, Albert Bruijn en Pieter Boom, executeurs van de nalatenschap van Afie Sijmens, weduwe van Claas Kuijper, verklaren ontvangen te hebben van Dirk Catoir, secretaris der heerlijkheid, een somme van F TESTAMENT 3659 AKTE 6 en 7 Testament van Maria Doll, bejaarde dochter uit Ilpendam. Zij legateerd aan de huisvrouw van Coenraad Fransen, genaamt Jannetje Groenewout; aan Engeltie Doll en Maria Doll, dochters van Hendrik Doll en wijlen Catharina de Graaff. Tot haar enige en universele erfgenaam benoemd zij Coenraad Fransen. De laatste en haar broer worden aangesteld als executeurs AKTE VAN VOOGDIJ 3659 AKTE 8 Schepenen van Ilpendam stellen als voogden over de twee minderjarige kinderen van Andries Schouten en wijlen Antje van Gelderen, genaamd Jaapje Schouten en Sijmen Schouten: Dirk Veen en Jan Huijser. Dit was nodig omdat er nog geen voogden gesteld waren en Neeltje Scharma, miderjarige nagelaten dochter van wijlen Louwerens Schrama en Jannetje Ariaans Brouwer, welke Neeltje was een halfzuster van Antje van Gelderen SCHEPENVERKLARING 3659 AKTE 9 Schepenen van Ilpendam verklaren dat te Ilpendam op ongehuwd is overleden Neeltje Schrama, minderjariga nagelaten dochter van Louwerens Scrama en Jannetje Ariaans Brouwer. Dat buj hun geen andere erfgenamen bekend zijn als Maria van Gelder huisvrouw van Jan Andriesz Spanjer, Pieter van Gelder, Jaapje Schouten en Sijmen Schouten, enige nagelaten minderjarige kinderen van van Antje van Gelder. Zijnde de gemelde Maria, Pieter en Antje van Gelder naast Ariaantje van Gelder die onlangs doch voor Neeltje Schrama is overleden geweest, de enige nagelaten kinderen van Jacob van Gelder en Jannetje Ariaans Brouwer en aldus een halfzuster, een halfbroer en halve zusters kinderen van wijlen Neeltje Schrama AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 10 Mr. Gerrit de Graeff, vrijheer van Zuidpolsbroek, Purmerland en Ilpendam, geeft procuratie aan Klaas Beemster, oud schepen dezer heerlijkheid wonende te Purmerland om voor hem bij de ingelanden van de Purmer de 5 stuiver per morgen 1

4 recognitiegelden te vorderen en de weigeraars te vervolgen. Betreft de ingelanden die hun grond of water op conditie van de heer Volkert Overlander hebben aan- en overgenomen bij akte van voor notaris Hendrik Outgers te Amsterdam in confirmatie met het verbaal accoord tusen de heer Jacob de Graeff, als last en procuratie hebbende van Mevr. Catharina Hooft, vrouwe van Purmerland en Ilpendam, weduwe van Cornelis de Graeff ter eenre en Hendrik Bekker, oud schepen en raad van Amsterdam, voor hem zelf en naast Hendrik Vastrik en Pieter Hulft, geauthoriseerde en gecommitteerdens van de ingelanden TESTAMENT 3659 AKTE 11 Testament op de langstlevende van burgemeester Pieter Schouten en Lijsje Crelis, echtelieden uit den Ilp. Zij legateeren aan Cornelis Teunisz van Nek AKTE VAN LEVENSONDERHOUD 3659 AKTE 12 Harbert Snijders uit Ilpendam, verklaard dat hij Jan Aartsz Sevenwoud (83), zijn verdere leven lang vrije kost en inwoning zal geven in het huis door hen bewoond en dat hij alle schulden zal betalen. Jan Aartsz Sevenwoud staat daarvoor zijn huis, meubelen en alle gereedschapen af TESTAMENT 3659 AKTE 13 Testament van Pieter Jansz Gouw, bejaarde man uit Ilpendam. Hij vermaakt aan zijn zusters Maartje Jans Gouw en Trijntje Jans Gouw het huis waarin hij en zijn moeder (weduwe Pieter Jansz Gouw bewoond wordt TESTAMENT 3659 AKTE 14 Testament van Aaltie Crelis, weduwe van Cornelis Kok uit Ilpendam. Na haar overlijden zullen haar kinderen Cornelis Kok, Geertie Kok, Gijsbert Kok, Ebe Kok en Claasje Claas Burgs, dochtertje van Immetje Kok haar enige erfgenamen zijn. Het kind van Gerritje Cornelis Kok te Watergang krijgt de legitime portie. Zij stelt tot voogden over Ebe Kok en Claasje Claas Burg: Cornelis Kok, Arie Kok en Nicolaas Claasing TESTAMENT 3659 AKTE 15 Testament van Pieter Cornelisz Knoeijer, bejaarde vrijgezel uit Purmerland. Hij legateerd aan zijn broer Jan Cornelisz Knoeijer het vruchtgebruik van het huis en de gehele plaats zoals die te Purmerland gelegen is. Aan zijn dienstmaagd Antje Dirks de Jong. Aan Jan Jansz Kalf en Claas Cornelisz wonende in het vooreind van het Weeshuis. Tot executeurs stelt hij aan Claas Beemster en Jan Langendijk TESTAMENT 3659 AKTE 16 Testament op de langstlevende van Dirk Martensz Wagenaar en Jaapje Jans de Waal, echtelieden te Ilpendam TESTAMENT 3659 AKTE 17 Testament op de langstlevende van Gerrit Dirksz de Goeden en Trijntje Jans Bruijn, echtelieden in de Purmer. Legaten aan hun dochter Maartje Gerrits de Goeden en haar drie kinderen in huwelijk verwekt door Cornelis Germetsz Binnewijsent, met name Maartje Cornelis Binnewijsent, Germert Cornelisz Binnewijsent en Aafje Cornelis Binnewijsent. Bij versterf van deze drie kindedren erven de kinderen uit hun dochters tweede huwelijk met Claas Jansz de Jong. Tot executeurs worden benoemd Pieter Germetsz Binnewijzent te Kwadijk en Jacob Jansz de Langen uit de Purmer TESTAMENT 3659 AKTE 18 Testament op de langstlevende van Heere van Sneek en Geertje Jans Valk, echtelieden uit den Ilp. 2

5 TESTAMENT 3659 AKTE 19 Testament op de langstlevende van Jan Mutz de Wit en Aaltje Dirks de Ruijter, echtelieden uit Purmerland TESTAMENT 3659 AKTE 20 Testament van Grietje Jacobs Schellinger, weduwe van Claas Claasz Minnes, thans wonende in de Purmer in het huis van haar schoonzoon Fredrik Jacobsz gehuwd met haar dochter Lijsbet Claas Minnes. Zij benoemt tot haar enige en universele erfgenamen: Fredrik Jacobsz en huisvrouw Lijsbeth Claas Minnes; Pieter Claasz Minnes, Claas Claasz Minnes, Jacob Claasz Minnes en Jan Claasz Minnes. Zij blijft inwonen en betaald daarvoor F per jaar. Haar zoon Jan krijgt het huis in Hobrede AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 21 Arendina Beeker, meerderjarige dochter van wijlen Steven Beeker en Bardina van Kreel, geeft procuratie aan haar oom Cornelis Van Enschut te Arnhem om samen met Jan Kloeke, weduwnaar en tuchtenaar van wijlen Aartje van Kreel op te Velp overleden, om de erfenis te regelen TESTAMENT 3659 AKTE 22 Testament op de langstlevende van Jan Cornelisz Dekker, bejaarde vrijgezel en Maartje Cornelis Dekker, bejaarde vrijster, beiden uit Ilpendam. Zij benoemen tot hun erfgenamen de kinderen van Guurtje Cornelis Dekker in huwelijk verwekt bij Jan Louwe, genaamd Louwerens Jansz Louwe, Cornelis Jansz Louwe, Dirk Jansz Louwe en Guurtie Jans Louwe TESTAMENT 3659 AKTE 23 Testament van Neeltje Claas de Boer, weduwe van Andries Smit, thans te Ilpendam. Zij benoemt tot haar enige en universele erfgename Neeltje Claas de Boer, dochtertje van Claas de Boer, wonende te Ilpendam. Als executeur stelt zij aan Claas de Boer, vader van Neeltje Claas de Boer GETUIGENVERKLARING 3659 AKTE 24 Claas Hassenberg wonende te Amsterdam in de Weteringdwarsstraat verklaart dat hij op onderweg bij een boerenwoning aankwam bij Gerrit Pietersz Kalf, waar ene Claas Pietersz Kalf hem aansprak over 15 stuivers. Waarop ik zeide dat als hij dat kon aantonen ik dan wel 15 gulden zou willen betalen. Ik werd door Claas Pieters Kalf aangegrepen en door zijn broer Gerrit Pietersz Kalf met een steen op het hoofd geslagen. Claas Sijmonsz Moen en Sijmen Hooning verklaren dit gezien te hebben TESTAMENT 3659 AKTE 25 Testament op de langstlevende van Pieter van Tuijlen en Sijtie Claas Sward, echtelieden te Ilpendam. Zij benoemen als erfgenamen hun neef en nicht Lucas Helnmer en zijn huisvrouw Helena Beukelaar wonende te Amsterdam op de Haarlemmerdijk TESTAMENT 3659 AKTE 26 Testament op de langstlevende van Casper Fredriksz Snelle en Antie Claas Sward, echtelieden te Purmerland. Legaat aan de jongste dochter van de testatrice: Grietje Sijmens Gisselman TESTAMENT 3659 AKTE 27 3

6 Testament op de langstlevende van Claas Pietersz Boom en Neeltje Cornelis Knol, echtelieden te Purmerland TESTAMENT 3659 AKTE 28 Testament van Jan Cuperus, schoolmeester en koster te Purmerland. Hij benoemt tot zijn erfgenaam in de legitime portie Catrijna Cuperus, minderjarige dochter van zijn overleden zoon Andries Cuperus. Tot haar voogden stelt hij aan Jan Langendijk en Claas Beemster, beiden uit Purmerland. Bij voor-overlijden van Catrijna Cuperus stelt hij tot zijn erfgenaam zijn zuster Jantje Jans Cuperus, huisvrouw van Jacob Frankes uit Elsloo in Friesland AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 29 Pieter van Tuijlen, weduwnaar van Sijtje Claas Sward, wonende te Ilpendam geeft procuratie aan zijn neef Lucas helmer, loodgieter te Amsterdam, om al de goederen en effecten door zijn overleden vrouw nagelaten te regeren en te administreren BOEDELINVENTARIS 3659 AKTE 30 Boedelinventaris van Pieter van Tuijlen, weduwnaar van Sijtje Claas Sward, wonende te Ilpendam. Naast de inventaris aan onroerend goed: Een huis en erf te Ilpendam, binnendijks, Willem Goud ten N en Hendrik Tiers ten Z door hemzelf bewoond. Een schuurtje en een erf, gelegen als boven, buitendijks, Cornelis Brouwer ten N en Pieter Dirksz Rijser ten Z. Een stuk land aan de Jaagweg, 1 deijmt 262½ roeden, Jacob Rijksz ten N en Jan Boom ten Z, in huur bij Harmen Kamphuijsen. Twee stukken land aan de Jaagweg, 6 deijmt 25 roeden, Jan Mens ten N en de Kerksloot ten Z, in huur bij Pieter van Neck.. Een stuk land aan de Jaagweg, 1 deijmt 75 roeden, de weduwqe Cooter ten N en ten Z, in huur bij Claas Stam. Namen in de afrekening: Willem Nijser, koperslager, Dirk Rijser, glazenmaker; Jan Kistemaker, wijnkoper AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 31 Gerardus Groenewoud, Mr. Chirurgijn te Purmerland geeft procuratie aan Hendrikus Groenewoud, zijn oudste broer wonende te Kampen, om de erfenis van hun vader Evert Groenewoud (te Kampen overleden) met de andere erfgenamen te regelen TESTAMENT 3659 AKTE 32 Testament van Hendrik Kappendijk, bejaard ongehuwd persoon uit den Ilp. Legaten aan zijn zuster Anna Christina Kappendijk en haar kinderen. Zijn nicht Anna Catharina huisvrouw van Willem Wakker (dochter van Anna Christina Kappendijk). Aan zijn zusters dochters kinderen Jan Hendrik Schips, Anna Catharina Charlotte Schips en Nicolaas Schips. Aan Baltashar Constantijn de Kruijff (schout). Tot zijn universele erfgenaam benoemt hij zijn nicht Anna Maria Christina Schips. Als boedelredders stelt hij aan de opzieners van de Mennonisten gemeente in den Ilp die daarvoor F ontvangen VERKLARING 3659 AKTE 33 Cornelis Stroo uit den Ilp; Pieter de Groot, Gerrit de Ruijter en Jan de Groot uit Broek in Waterland; Jacob Roele en Cornelis Kronenburg uit Watergang. Zij verklaren ten behoeve van de erfgenamen van wijlen Evert van der Veen en Maartje Cressing, indertijd echtelieden te Watergang: Dat Hendrik Hooft F aan Evert van der Veen had geleend TESTAMENT 3659 AKTE 34 Testament op de langstlevende van Klaas Zeevaart en Alletta Kolverius, wonende op het Hof in de Purmer. 4

7 AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 35 Maartje Perveen, weduwe van Dirk van Daart, sedert enige jaren gealimenteerd geweest door armenvoogden van Ilpendam en aldaar wonende. Zij geeft procuratie aan Cornelis van Santen, Abram Bosschieter en Cornelis Brouwer, armenvoogden van Ilpendam, om haar belangen in de erfenis van wijlen Claas Perveen, onlangs te Buiksloot overleden te behartigen VERKLARING 3659 AKTE 36 Cornelis Kronenburg en Trijntje Abbering, wonende te Watergang, getuigen ten behoeve van de erfgenamen van Evert van der Veen op te Watergang overleden: dat zij hebben gezien dat Hendrik Hooft toen hij met zijn vrouw op bezoek was bij de toen al sprakeloze Evert van der Veen, uit een gesloten kastje een papiertje heeft gehaald, wat bleek een schuldbekentenis ad F ten laste van Cornelis Stroo uit den Ilp AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 37 Antje Willems Eekhout, weduwe van Jacob Rijksz wonende aan de Jaagweg te Ilpendam. Zij committeert tot executeurs, redderaars van haar boedel en nalatenschap, voogden over haar minderjarige erfgenamen haar zwager Lucas Rijksz uit Monnickendam en Frederi\k Schouten uit Purmerend OVEREENKOMST 3659 AKTE 38 Anna van Thiel, weduwe van resp. David van der Oudermeulen, Mattheus Groenewout, Johannes Arnoldus van Genderen en laatst van Pieter Som, ter eenre zijde. Heer en Mr. Adrianus Rudolphus van Genderen, meerderjarige zoon van van wijlen Johannes Arnoldus van Genderen ter andere zijde. Zij maken een overeenkomst inzake het erfdeel van de comparant ter andere zijde iv.m. de huwelijkse voorwaarden (op gepasseerd voor notaris Jan Willem Smit te Amsterdam) tussen zijn vader en de comparante ter eere zijde TESTAMENT 3659 AKTE 39 Testament van Maria Mulder, weduwe van Daniel Harbertsz, wonende te Ilpendam. Zij benoemt tot haar universele erfgenamen haar vier kinderen Sijtie Harberts, Hendrik Harberts, Jacobus Harberts en Daniel Harberts TESTAMENT 3659 AKTE 40 Testament op de langstlevende van Arent ter Steege en Alida Roijensteijn, echtelieden te Ilpendam AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 41 Cerjaques Boeijink, oud burgemeester te Ilpendam geeft procuratie aan Mr. G.N. ab. Hoogland te Tiel om voor hem te innen een somme van F van Adolff Gutte, wonende te Kuilenburg voor een verkochte koe TESTAMENT 3659 AKTE 42 Testament op de langstlevende van Susanna Duijkerius, weduwe van Willem Gout en Rijk Duijkerius, broer en zuster te Ilpendam TESTAMENT 3659 AKTE 43 Testament op de langstlevende van Aart Claasz Man en Grietje Jacobs Marijn, echtelieden in den Ilp GETUIGENVERKLARING 3659 AKTE 44 Cornelis Kronenburg en Trijntje Abbering geven voor schout, schepenen en de bailliu Mr. Jacob Klinkhamer. Waarschijnlijk betreffende de zaak van Hendrik Hooft. 5

8 TESTAMENT 3659 AKTE 45 Testament van Nicolaas Klaasing, weduwnaar te Ilpendam. Hij benoemt tot zijn universele erfgenamen Arnoldus Overbeek en Anthonie van der Voort, beiden wonende te Amsterdam. Marija Pieters krijgt de kleding van zijn vrouw. Tot executeur stelt hij Dirk Pietersz Smit uit Landsmeer AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 46 Aaltje Jans Draaksma, weduwe van Sijmon Duijfs, in leven secretaris der Heerlijkheid Ilpendam, wonende te Purmerland, geeft procuratie aan Tjacke Heeres Menschenburg, wonende aan het Schouw tussen Watergang en Buiksloot, om de goedeeeren en effecten nagelaten bij Rijntije Jansz Draaksma, in leven koopman te Workum en aldaar overleden , te regeren en te administreren AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 47 Jan Wekke wonende te Purmerland geeft procuratie aan N.N. amptman over het graafschap Bukkeborg, om uit zijn naam de nalatenschap van zijn vader Hendrik Wekke te regelen TESTAMENT 3659 AKTE 48 Testament op de langstlevende van Teunis den Besten en Geertje Cornelis Kok, echtelieden te Ilpendam TESTAMENT 3659 AKTE 49 Testament op de langstlevende van Heijn Cornelisz Koster en Dieuwertje Jans Winkel, echtelieden te Purmerland AKTE VAN ECHTSCHEIDING 3659 AKTE 50 en 51 Scheiding tussen Cornelis Smit en Aaltje Sijmens, echtelieden te Purmerland. In 1776 in gemeenschap van goederen getrouwd. Door tussenspreken van Albert de Ruijter, Claas Beemster, Cornelis Bakker en Pieter Duijfs scheiden ze de boedel. Hij krijgt o.a een stuk land, 1000 roeden, genaamd "Het Jannetjesland". Zij krijgt twee stukken land te Purmerland benoorden de kerk genaamd "De Bruijk" en "Het land van Lous" samen 4 deijmt 200 roeden AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 52 Lijsbeth Veen, meerderjarige ongehuwde dochter uit Ilpendam, geeft procuratie aan Pieter Claasz Boxse en moeijen, Aaltie Veen en Jaapje Veen, allen te Ilpendam, om haar zaken, rechten voor te staan en te verdedigen en af te rekenen met haar broer Cornelis Veen, voor hetgeen aanbelangt AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 53 Lijsbeth Claas Box wonende te Ilpendam, geeft procuratie aan haar broer Pieter Claasz Box en haar zoon Ariaan Burgs, beiden wonende te Ilpendam, om de erfenis van haar overleden dochter Lijsbeth Burgs in huwelijk gehad hebbende Hendrik van Hulst en te Amsterdam overleden op , met de andere erfgenamen te regelen TESTAMENT 3659 AKTE 54 Testament van Baafie Jans, weduwe van Harmen de Lange wonende te Purmerland. Zij stelt als voogden over de helft van haar nalatenschap Jacob de Lange en Pieter Keet (van de Nes), wonende in de Purmer, op conditie dat haar kinderen Crelis Harmensz de Lange en Jan Harmensz de Lange in de roomsche religie worden opgevoed TESTAMENT 3659 AKTE 55 Testament van Grietje Jans, weduwe van Jan van Doorn, wonende te Ilpendam. Zij 6

9 legateerd aan haar neef Abram Schutter wonende te Sijs (Zeist?) een stuk land in de Nes in de Purmer, 1 morgen. Aan Jacob Gerritsz Sax uit Ilpendam een stuk land vooraan in de Nes, 2½ deijmt. Aan de armenvoogden van Ilpendam de grote dijkcamp aan het dijkje, 5½ deijmt. Aan Willemijntje Jacobs, vroedvrouw te Ilpendam al haar daagse kleren. Tot executeurs stelt zij Jacob Sax en Crelis Wagenaar, grutter, beiden te Ilpendam TESTAMENT 3659 AKTE 56 Testament op de langstlevende van Jan Verhorst en Katrina Meijer echtelieden te Ilpendam TESTAMENT 3659 AKTE 57 Testament van Pieter Cornelisz Knoeijer, jongman wonende te Purmerland. Legaten aan Antje Dirks de Jong, Claas Cornelisz Dekker en Jan Jansz Kalf. Tot zijn universele erfgenaam stelt hij zijn zuster Neeltje Cornelis Knoeijer en de kinderen van Grietje Cornelis Knoeijer in huwelijk verwekt bij Cornelis Claasz Smit en aan Jan Cornelisz Knoeijer zijn broer. Tot executeurs stelt hij Jan Langendijk en Claas Beemster GETUIGENVERKLARING 3659 AKTE 58 Jan Pronk (73) uit den Ilp en Jelis Jansz Sagt (56) uit Landsmeer verklaren ten behoeve van Neeltje Jacobs Brand, dat zij zeer wel gekend hebben haar ouders Jacob Brand en Groetje Pieters, gewoond hebbende te Landsmeer en wel te weten dat deze verder geen kinderen zijn nagelaten. Ook verklaren zij gekend te hebben Jan Pingel gewoond hebbende in den Ilp en dat die een dochter heeft nagelaten welke met Jan van Doorn te Ilpendam getrouwd was. Verder verklaren zij dat zij gesproken hebben over de familie met zekere Jan Broer en op 80 jarige leeftijd in den Ilp overleden en van hem vernomen hebben, omdat door gebrek aan aantekeningen van de schoolmeester-doodgraver Cuperus te Purmerland daarover geen zekerheid bestond: Dat de requitrantes moeder Grietje Pieters geweest was, een dochter van ouwe Jaap Sijmons, die een volle broer was van Neeltje Japen Sijmons, getrouwd geweest met gemelde Jan Pingel, de vader van Grietje Jans in leven weduwe van Jan van Doorn TESTAMENT 3659 AKTE 59 Testament van Dieuwertje Claas Smit, weduwe van Sijbert Sijbertsz Moen uit den Ilp. Tot haar erfgenamen verklaart zij haar kinderen Claas Sijmonsz Moen en Agie Sijmons Moen. Tot executeur stelt zij Pieter Schouten BOEDELSCHEIDING 3659 AKTE 60 Abraham Schutter uit Zeist, Jacob Gerritsz Sax uit Ilpendam, Neeltje Jacobs Brand uit Ilpendam en Abraham Pant en Dirk Martensz Wagenaar. Zij verklaren uit handen van Jacob Gerritsz Sax en Cornelis Wagenaar, de nalatenschap van Grietje Jans, weduwe van Jan van Doorn, den alhier overleden ontvangen te hebben en het legaat voor Wiillemijntje Jacobs, vroedvrouw te Ilpendam te hebben uitgekeerd OVEREENKOMST 3659 AKTE 61 Tussen Simon Bakker uit Jisp en Sijmen Pietersz Maeij uit Ilpendam, betreffende een financiële zaak BOEDELSCHEIDING 3659 AKTE 62 Balthasar Constantijn de Kruijf gehuwd met Agie Willems Bakker; Cornelis Willemsz Bakker; Pieter Willemsz Bakker en Jacob Sent gehuwd met Antje Willems Bakker. Allen nagelaten kinderen en erfgenamen van hun overleden ouders Willem Pietersz Bakker en Trijntje Fokkes, overleden te Purmerland. Verdeeld worden een aantal obligaties ten name van o.a. Abraham van der Meer; Cornelis en Crijn Jansz, speelluijden; Willem Pietersz Bakker; Gerrit Claasz Brouwer, burgemeester van 7

10 Purmerend; Maretje Jans, weduwe van Cornelis Jansz Casterkom. Jacob Sent kruijgt een huis en erf te Landsmeer benoorden de kerk en beoosten de Gouw., Jan Keijser ten N en Pieter Brantjes ten Z TESTAMENT 3659 AKTE 63 Testament van Guurtje Wouters Tuijnman, weduwe van Ariaan Willemsz van der Meulen, wonende op het Noordeind te Purmerland. Zij vermaakt aan haar twee jongste zoons Wouter Ariaans van der Meulen en Claas Ariaansz van der Meulen, 14 deijmt land in de Purmerlanderpolder in het 5e en 6e Weer. Aan de drie kinderen van Jan Pontman in huwelijk verwekt bij zijn overleden huisvrouw Ariaantje Ariaans van der Meulen. Tot haar erfgenamen benoemt zij haar vijf kinderen Willem, Dieuwertje, Trijntje, Wouter en Claas Ariaansz van der Meulen TESTAMENT 3659 AKTE 64 Testament van Guurtje Wouters Tuijnman, weduwe van Ariaan Willemsz van der Meulen, wonende op het Noordeind te Purmerland. Zij vermaakt aan haar twee jongste zoons Wouter Ariaans van der Meulen en Claas Ariaansz van der Meulen, 14 deijmt land in de Purmerlanderpolder in het 5e en 6e Weer. Aan de drie kinderen van Jan Pontman in huwelijk verwekt bij zijn overleden huisvrouw Ariaantje Ariaans van der Meulen. Tot haar erfgenamen benoemt zij haar vijf kinderen Willem, Dieuwertje, Trijntje, Wouter en Claas Ariaansz van der Meulen AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 65 Ate Ippes uit Balk in huwelijk gehad hebbende Mijntie Mijners; Gerrit Fransz wonende te Blij, in huwleijk gehad hebbende Pietertje Mijners, beiden wonende in Friesland. Zij geven procuratie aan Gerrit Swalue en Cornelis van Santen, beiden uit Ilpendam om uit hun naam alle goederen en effecten nagelaten door Trijntje Markus, laatst weduwe van Claas Bosschieter, overleden te Ilpendam , te regeren en te administreren TESTAMENT 3659 AKTE 66 Testament op de langstlevende van Cornelis Kalkman, bejaarde vrijgezel en Niesje Kalkman, bejaarde vrijster, broer en zuster te Ilpendam TESTAMENT 3659 AKTE 67 Testament op de langstlevende van Dirk Cornelisz Rijser en Guurtje Pieters Rinkel, echtelieden te Ilpendam. Zij legateeren aan hun twee jonste zonen Cornelis Dirksz Rijser en Gerrit Dirksz Rijser: een huis en erf te Ilpendam, belend met Cornelis Jansz Louw ten N en Philippus Klijn ten Z en nog een ledig erf belend als boven. Hun dochter Ariaantje Dirks Rijser een bed en beddegoed. Het land aan de Jaagweg, ca 5½ deijmt belend Jacob Schoon ten N en de weduwe van Jacob Rijksz ten Z mag door de zoons worden gekocht voor F BOEDELINVENTARIS 3659 AKTE 68 Inventaris van de boedel van Joachim Sijbrand van der Laan, tuinman op het Hof, eerder weduwnaar van Dirkje Rijken en Hanna Modder, over leden op het Hof te Ilpendam op Beschreven door Dirk Catoir, secretaris der Heerlijkheid. Op verzoek van Anna Modder TESTAMENT 3659 AKTE 69 Testament op de langstlevende van Markus Groot en Afie Claas Leguijt, echtelieden in de Purmer AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 70 J. Geugjes Bakker, predikant te Purmerland en H. Geugjes Bakker, predikant te Nieuwlekkerland, geven procuratie aan H. Morrai, predikant te Makkum en de heer N.N. Banning, hun zwager en koopman aldaar, om hun aandeel in de boerenplaats 8

11 te Hiemert onder de dorpen Burgwert te vertegenwoordigen BOEDELSCHEIDING 3659 AKTE 71 Willem Wittingh uit Ilpendam, door schepenen aangewezen tot curator van de boedel van wijlen Claas Zeevaart ter eenre zijde. Johannes Zuijdhoek; Cornelis Warrenaar gehuwd met Geertruij Zuijdhoek en Anna Zuijdhoek, meerderjarige vrijster uit Amsterdam ter andere zijde. Comparanten ter andere zijde kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Zuijdhoek en Alletta Colverius, welke Alletta na het overlijden van haar man hertrouwde met nu wijlen Claas Zeevaart, dog mede voor hem overleden is. Zij scheiden de boedel en nalatenschap TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE 3659 AKTE 72 Dirk Cornelisz Smit, meerderjarige vrijgezel uit Purmerland, verkoopt aan Pieter Willemsz Bakker uit Purmerland: Een obligatie op naam van de voogden over de kinderen van Cornelis Smit. Hoofdsom F Welke obligatie door zijn voogden Cornelis Willemsz Bakker en Steven Roos voor zijn rekening was belegd tot zijn meerderjarig worden AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 73 Bernardina Alijda ab Hoogland wonende te Faatzen (Vaassen?), geeft procuratie aan Albertus Wilhelmus Meijlink, wonende te Hattem. Om haar erfdeel in een erf te Oud Leusen, eerder bewoond door Jan Bonthuijs en Geertje Agter de Kamp en twee morgen hooiland gelegen bij "De Vrolijkheid" onder Zwolle, te verkopen TESTAMENT 3659 AKTE 74 Testament van Maartje Jans, weduwe van Jacob Rinkel uit Ilpendam. Legaat aan haar dochter Pleuntje Jacobs Rinkel, weduwe van Hendrik Steenlage: een stukje land op de Gouwsloot aan de oostzijde, Abraham Bosschieter ten N en Jacob Schoon ten Z, 400 roeden afterven TESTAMENT 3659 AKTE 75 Testament op de langstlevende van Jan Garbrantsz Oudejan en Aaltje Dirks Klijn, echtelieden in den Ilp AKTE VAN ECHTSCHEIDING 3659 AKTE 76 Scheiding tussen Tames Sijmensz Kat ter eenre en Maartje Gerrits Bunschooten, eerder weduwe van Jan Vars, ter andere zijde. In 1783 in gemeenschap van goederen getrouwd. Het door hen verwekte kind Paulus Tamesz Kat zal bij de moeder blijven. De vader zal tot aan zijn meerderjarig worden moeten betalen 15 stuivers per week. De kosten zijn voor de vrouw AKTE VAN ECHTSCHEIDING 3659 AKTE 77 Scheiding tussen Tames Sijmensz Kat ter eenre en Maartje Gerrits Bunschooten, eerder weduwe van Jan Vars, ter andere zijde. Schepenen geven fiat GETUIGENVERKLARING 3659 AKTE 78 en 78a Harmen Boldewijn en Everdina Modder, echtelieden te Ilpendam, verklaren dat hun ouders Gerrit Modder en Teuntje van Duren, in leven echtelieden, toebehoord hebben een huis en erf op de Houtmarkt te Deventer. Bij scheiding van hun beodel toebedeeld aan hun broer en zwager Frederik Modder. Johanna Modeder, weduwe van wijlen Sibrand van der Laan met Hendrik Schouberg als momber geven opdracht aan Jan Alferink om hetzelfde huis te laten registreren op naam van Frederik Modder TESTAMENT 3659 AKTE 79 9

12 Testament op de langstlevende van Jan Sijmensz Pappot en Trijntje Willems Binnewijsent, echtelieden te Ilpendam TESTAMENT 3659 AKTE 80 Testament op de langstlevende van Jan Geugjes Bakker, predikant te Purmerland en Aleijda Schernink, echtelieden te Purmerland. Zij herroepen acte nupitaal van waarbij zij op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. Zij besluiten nu tot een gemeenschap van roerende goederen. Hij legateerd aan zijn broer Harmanus Geugjes Bakker, predikant te Nieuwlekkerland en aan de zonen van zijn overleden broer met name Junius, Marrai Bakker en Geugje Bakker. Zij legateerd aan de dochters van haar overleden zuster met name Johanna Antonia, Bernardina Aleida en Everharda Geertruij ab Hoogland. Aan hun dienstmeid Geertje van Maastrigt AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 82 Jan Geugjes Bakker, weduwnaar en bij mutueel testament van executeur der nalatenschap van Aleijda Schernink zijn echtgenote. Hij geeft procuratie aan Berent Beekman GETUIGENVERKLARING 3659 AKTE 83 Coenraad van Lieshout, schoolmeester en voorzanger te Purmerland; Cornelis Warrenaar, schoolmeester en voorzanger te Ilpendam; Jan Oostbaan, tuinmansbaas op het Hof bij Ilpendam en Arend ter Steege, werkman op het Hof te Ilpendam. Zij verklaren dat zij op samen met Ds. Jan Anthonij Hackenberg, predikant te Ilpendam in het buiten tolhuis bij de Volewijk ruzie hebben gehad met een gewezen kok uit de Warmoesstraat welke thans bij zijn neef, de hospus van het buiten tolhuis woonde AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 84 Wolmert Jans de Jong en Crelis Willemsz van Vlied, echtelieden te Uitgeest, erfgenaam van Antje Dirks de Jong, te Purmerland op overleden. Zij geeft procuratie aan haar man om te verkopen een huis en erf te Purmerland, door de overledene bewoond geweest, aan Nicolaas Schouten, mede wonende te Purmerland TESTAMENT 3659 AKTE 85 Testament op de langstlevende van Harbert Snijders en Geertje Kruijsheer, echtelieden te Ilpendam AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 86 Jan Geugjes Bakker, predikant te Purmerland geeft procuratie aan Mr. O.D. Wakker advocaat voor den hove provinciaal van Gelderland om zich opposant te stellen in de zaak van hem te Hattem contra Mr. Johan Diederick van Leeuwen gehuwd met Hendrika ab Hoogland; Antonia Anna ab Hoogland weduwe van wijlen Jan Jacobus Wilbers; Berendina Aleijda ab Hoogland; Joost Hermen van Erckelens gehuwd met Everarda Heertruij ab Hooglanden Samuel ab Hoogland emeritus predikant te Vaassen als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Jan Hendrik ab Hoogland en Mr. P. van Meurs als gevolmagtigde van Mr. Gerardus Nicolaas ab Hoogland. Welke sustineeren erfgenamen te zijn van wijlen Aleijda Schernink in leven huisvrouw van Ds, Jan Geugjes Bakker TESTAMENT 3659 AKTE 87 Testament op de langstlevende van Leendert Boom en Grietje Jurriaans Saajer echtelieden te Purmerland VERKLARING 3659 AKTE 88 10

13 Willem Crelisz Tol gehuwd met Neeltje Sijmens Vermaaij, wonende in de Purmer bij Ilpendam. Zij verklaren van hun vader en schonvader Sijmon Pietersz Vermaaij weduwnaar van Cornelisje Ariaans, hun deel uit de erfenis van hun meoder en schoonmoeder te hebben ontvangen AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 89 Jan Geugjes Bakker, predikant te Purmerland en Ester Uzuret, echtelieden te Purmerland, geven procuratie aan hun zwager en broeder Pieter Uzuret te Amsterdam om hun zaken in Amsterdam te regelen AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 90 Trijntje Pieters Gnuijt, weduwe van Klaas Wup uit den Ilp, geeft procuratie aan haar zoon Pieter Muusz Swikker uit den Ilp, om voor haar te verkopen een huis en erf in den Ilp en zes percelen land BOEDELSCHEIDING 3659 AKTE 91 Dirk Cornelisz Rijser, weduwnaar en erfgenaam van Guurtje Pieters Rinkel, overleden te Ilpendam op ter eenre zijde. Cornelis Jansz Louwe, weduwnaar en erfgenaam van Ariaantje Dirks Rijser, op overleden, ter ander zijde. Louwe heeft recht op een legitime portie uit de nalatenschap van Guurtje Rinkel. Hij ziet daar van af TESTAMENT 3659 AKTE 92 Testament op de langstlevende van Claas Pietersz Boom en Anna Maria Elisabeth Middeelkoop, echtelieden te Purmerland. Als hij eerst sterft dan erven zijn voorkinderen Pieter Claasz Boom en Lijsbeth Claas Boom TESTAMENT 3659 AKTE 93 Testament op de langstlevende van Jan Rijsenaar en Aaltje Siers, echtelieden te Ilpendam. Zij legateren aan het kind van hun overleden dochter Marij Rijsenaar, genaamd Alida de Lange, verwekt bij Gerrit de Lange. Zij stellen tot voogden over de nalatenschap van hun kleinkind Klaas de Boer en Cornelis Sijp, beiden uit Ilpendam MEERDERJARIGHEIDSVERKLARING 3659 AKTE 94 Claartje Baak, weduwe Cornelis Willemsz Bakker, in leven burgemeester alhier, verklaart te stellen tot executeurs en redderaars haarer boedel en voogden over haar minderjarige zonen Hendrik Cornelisz Bakker en Willem Cornelisz Bakker TESTAMENT 3659 AKTE 95 Testament op de langstlevende van Harmen Boudewijn en Everdina Moddermans, echtelieden te Ilpendam VERKLARING 3659 AKTE 96 Annatje Bonhoff, meerderjarige jongedochter wonende te Zunderdorp, verklaart dat zij als dochter van Pieter Bonhoff en Feijtje Booij de Haan, beiden te Ilpendam overleden, afstand te doen van de nalatenschap BOEDELSCHEIDING 3659 AKTE 97 Willem Cornelisz Bakker en Hendrik Cornelisz Bakker, nagelatemnm kinderen en erfgenamen van Cornelis Willemsz Bakker en Claartje Baak, overleden te Purmerland. Zij verdelen de erfenis. Willem Cornelisz Bakker krijgt: Een stuk land, 3 11

14 deijmt 62½ roeden, 10e Weer no 5, Pieter Duijfs ten Z en de weduwe van gerrit van Wijk ten N; 10e Weer no 58, 1 deijmt 150 roeden, Albert Dirksz de Ruijter ten Z en jan Knoeijer ten N; 11e weer no 7, 1 deijmt 225 roeden, no 22, 2 deijmt 275 roeden, Steven Roos ten Z en Jacob Beemster ten N; 12e Weer, 1 deijmt 325 roeden, Jacob en Dirk Beemster ten Z en Albert Dirksz de Ruijter ten N; 12e Weer no 122, 1 deijmt 100 roeden en no 156, 350 roeden, Jacob Beemster ten N en Claas Beemster ten Z; 12e Weer no 240 en 241, samen 1 deijmt 300 roeden, en een ledig erf in het land, Claas Beemster ten N en Jan Mutz de Wit ten Z; 12e Weer twee ledige erven no 66 en 83, Jacob Beemster ten Z en Cornelis Smit ten N; 12e weer no 266, 1 deijmt, Jan Mutz de Wit ten Z en Jannes Aberkrom ten N;12e weer no 245, 225 roeden de domeinen ten N en Hendrik Stam ten Z; 21e Weer no 24, 50 roeden, Jan Pietersz Kool ten Z en Pieter Nol ten N; 10e weer een huis en erf te Purmerland bezuiden de kerk bewesten de Gouw, Gerrit Swaalve ten N en Hendrik Bakker ten Z. Hendrik Cornelisz Bakker krijgt: 6e Weer no 17, 1 deijmt 175 roeden, no 32 1 deijmt, no roeden, no 34 1 deijmt 187½ roeden, benoorden de kerk en beoosten de Gouw, Aaltje Sijmens ten Z en Klaas Knip met Maarten Vuijk ten N; 6e Weer no 38, 2 deijmt 220 roeden, bewesten de Gouw, Klaas Ariaansz van der Meulen ten N en Z; 10e Wer no 66, 2 deijmt 350 roeden, no 67 1 deijmt 225 roeden, no 68 1 deijmt 275 roeden, bezuiden de kerk en beoosten de Gouw, Dirk Beemster ten Z en Bernardus Boeijink ten N; 10e Weer no 50 1 deijmt 387½ roeden, no roeden, no 74 2 deijmt, no ½ roeden, Volkerd de Reus ten N en Steven Roos ten Z; 11e weer no 18 en no 23, twee ledige erven vrij gelegen bezuiden de kerk en beoosten de Gouw, Dirk Beemster ten N en Jan Pontman ten Z; 13e weer no 9, 2 deijmt 325 roeden, no 10 2 deijmt 250 roeden, no 12 1 deijmt 250 roeden, bezuiden de kerk en beoosten de Gouw, Jan Mutz de Wit ten N en Jan Pontman ten Z; 10e Weer een huis en erf te Purmerland bezuiden de kerk en bewesten de Gouw, het Weeshuis ten Z en Willem Cornelisz Bakker ten N AKTE VAN VOOGDIJSCHAP 3659 AKTE 98 Aaltje Dirks Berkhout, weduwe van Pieter Claasz Boksz wonende te Ilpendam. Zij verklaart bij haar overlijden te committeren en aan te stellen tot executeurs over haar boedel en nalatenschap en voogden over haar minderjarige erfgenamen Dirk Pietersz Boksz en Lijsbet Pieters Boksz, haar broer Claas Dirksz Berkhout uit Ilpendam en Jan Meijndertsz Sleght uit Ransdorp AKTE VAN PROCURATIE 3659 AKTE 99 Alida Jacoba IJpelaar, weduwe en erfgenaam (bij testament van voor Otto van Dam notaris te Amsterdam) van Dirk Catoir, in leven secretaris der Heerlijkheid. Zijnde haar overleden man, volgens testament voor notaris Jacob Klinkhamer op , erfgenaam van Jan de Groot, in Oostindie overleden en laatst in dienst van de V.O.C. kamer Amsterdam. Zij geeft procuratie aan haar broer Carel IJpelaar te Amsterdam om haar zaken in deze te regelen AKTE VAN BORGSTELLING 3659 AKTE 100 Willem Bont en Hendrik Bakker, beiden te Purmerland, stellen zich borg voor Willem Cornelisz Bakker als secretaris van de Heerlijkheid Ilpendam en Purmerland GETUIGENVERKLARING 3659 AKTE 101 Frederik Kijpeke, lijfknecht van de heer der Heerlijkheid; Jan Boom; Arent ter Steegen en gerrit Munnik, allen te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van Mr. Jacob Klinkhamer. Betreffende een verschil van mening over enige betaalde vrachtkosten aan de Veerschippers Claas de Boer Sr. en Jr BOEDELINVENTARIS 3659 AKTE 102 Inventaris van de boedel van Jan Cornelisz Knoeijer en Trijntje Beunders, echtelieden te Purmerland. 12

15 AKTE VAN VOOGDIJSCHAP 3659 AKTE 103 Aaltje Mollevanger, weduwe van Hendrik Groot wonende te Ilpendam. Zij stelt tot ececuteurs over haar boedel en als voogden over haar minderjarige zoon Cornelis Hendriksz Groot: Jan Huijser uit Ilpendam en Dirk Laan uit Overleek GETUIGENVERKLARING 3659 AKTE 104 Jacob van de Nes; Jan van de Nes; Cornelis Louwen; Pieter Rijser; Willem de Jongh en Hendrik Vrugt, de eerste twwe uit de Purmer de anderen uit Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van Jacob Klinkhamer, bailliuw dat zij getuigen zijn geweest van een ruzie ten huize van Willem de Jongh, met Jan Pappot en Sijmen Pappot en Jan Pronk TESTAMENT 3659 AKTE 105 Testament van Pieter Nol uit den Ilp. Hij legateerd aan Lijsje Dirks, huisvrouw van Sijmen Reijersz, aan Grietje Raijers. Hij benoemt als zijn universele erfgenaam Pieter Sijt uit den Ilp BOEDELSCHEIDING 3659 AKTE 106 Pieter A de Ruijter gehuwd met Neeltje K. Knip uit Purmerland. Zij verklaren ontvangen te Hebben van hun moeder en schoonmoeder Aagje Pieters Prins, weduwe van Klaas Pietersz Knip, hun erfdeel uit de erfenis van hun vader en schoonvader. 13

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 04-03-1789 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam,

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3651) Wim Wijsman, Purmerend, januari 1999 05-07-1786 VERKOOP VAN EEN BAKKERIJ TE ILPENDAM 3651 FOLIO 1-R Verkoper: Willem Witting

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3658) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 12-06-1741 TESTAMENT 3658 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Jan Fransz en

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3661) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 08-01-1795 BOEDELSCHEIDING 3661 AKTE 1 Jan Visser en Klaas Klomp, met last en procuratie

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3649) Wim Wijsman, Purmerend, december 1998 14-01-1758 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM PAG. 1 Verkoper: Cornelis Kalkman

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen dtb10-7 Aris Hooijberg Geertje Beets dtb13-1 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb14-7 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb13-2 Cornelis Hooijberg Guurtje Jacobs Roothart dtb14-4

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

Oosthuizen, index ref. dopen

Oosthuizen, index ref. dopen Oosthuizen, index ref. dopen 1786-1792 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Oothuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Dopen

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelia Bruins

De kwartierstaat van Cornelia Bruins een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelia Bruins door 4 februari 2017 De kwartierstaat van Cornelia Bruins Generatie 1 1. Cornelia Bruins, dochter van Johannes Hermanus Bruins (volg

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

Totaalindex Kortekaas

Totaalindex Kortekaas Totaalindex Kortekaas [Dit document is onderdeel van de publicatie De familie Kortekaas. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Deze lijst bevat alle

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Klapper Oosthuizen DTB 5 en 3b: Trouwen gereformeerd

Klapper Oosthuizen DTB 5 en 3b: Trouwen gereformeerd DTB 5 Trouwen gereformeerd 1743-1774 24-11-1743 Jan Besjes Jannetje Jans hij wed. van Oosthuizen, zij j.d. uit de Beemster 15-12-1743 Reijndert Franken Trijntje Claas hij wed. zij j.d. beide van Oosthuizen

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3657) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 13-02-1719 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 1 Claertje Pieters, weduwe van Pieter Jansz

Nadere informatie

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam dtb 13-1 10-11-1726 Welmet Jan Pietersz Geertje Cornelis gedoopt te Etersheim dtb 13-1 24-11-1726 Jan Hillebrand Jansz Maartje Adriaans gedoopt te Etersheim dtb 13-1 26-12-1726 Dieuwertje Cornelis Cornelis

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten

Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten 1737-1793 - gemaakt door Pieter Hellingman - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Beemster Inventarisnummer:

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment)

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) 70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) I Pieter Cornelisz GROOT, verm. wonende in de Beemster 1654, overl. 1654, verm. zn van een Cornelis Louwrensz; tr. vóór 18.10.1654

Nadere informatie

Klapper Ilpendam DTB 8a - Dopen Gereformeerd Purmerland,

Klapper Ilpendam DTB 8a - Dopen Gereformeerd Purmerland, 06-02-1622 Aam Aamsz Guert 03-04-1622 Cornelis Bording Cornelis 05-06-1622 Cornelis Claasz Keelen Jannetje Sijmens Trijntje 03-07-1622 Cornelis Claasz Duegts Marij Claas Duwertje 31-07-1622 Taams Isbrantsz

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1735-1736 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd

De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd door 16 september 2016 De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd Generatie 1 1. Maagbeloontje Cornelisd, is geboren op 26 januari

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis Blz. 1, 19-05-1792; Simon Poest verkoopt aan Cornelis Ruyers een huis met erf nr. 59 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Vogel O en met het timmerhuis van Pieter

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

stamreeks Marinus van Maaren

stamreeks Marinus van Maaren generatie 1 generatie 2 stamreeks Marinus van Maaren Tomas van Maren * ± 1640 Wouter van Maren * ± 1642 Jacob van Maren * ± 1613 tiel Gerrit Claesz van Maren * ± 1644 tricht x ± 1664 tricht Maaiken Pieterse

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 - gemaakt door Wim Verhart - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief Alkmaar Archief: DTB Hoogkarspel Inventarisnummer 8 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3642) Wim Wijsman, Purmerend, februari 1998 Hier begint 't Protocol ende tegelijck oock de 1e rekeninge van de XXe en XLe penningen,

Nadere informatie

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Doopboek Veenendaal 13-09-1789 (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Stigt Trouwboek Stichts Veenendaal 05-07-1789 dito Jacob van Barnevelt

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Tull en t Waal,

Gerechtsbestuur Tull en t Waal, NT00107_26 Nadere Toegang op inv. nr 26 uit het archief van het Gerechtsbestuur Tull en t Waal, 1660 1813 (107) H.J. Postema Augustus 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op de uitgaande akten van

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 15.5.1685 - de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: 6377 1 De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

Klapper Broek in Waterland DTB 3a - 3b - 10a - 11 Trouwen 1640-1806

Klapper Broek in Waterland DTB 3a - 3b - 10a - 11 Trouwen 1640-1806 3a 00-00-1678 Claas Buykes Niesje Claes Ondertrouw (N.H.); Deze inschrijving in 1678 is nauwelijks te lezen 3a 00-00-1678 Willem Jansz Bras Stijntje Claas Ondertrouw (N.H.); Deze inschrijving in 1678 is

Nadere informatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie Totaalindex Van Veen [Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Bij echtparen staan het

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Venhuizen, index ref. dopen

Venhuizen, index ref. dopen Venhuizen, index ref. dopen 1755-1767 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Venhuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter een genealogieonline publicatie Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter door 4 maart 2017 Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter Generatie 1 1. Dirk Bronder, zoon van Dirk Jansz Brons en Lijsbeth

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 4c - Trouwen gereformeerd 1770-1795 (1796-1811 ontbreekt in klapper)

Klapper Beemster DTB 4c - Trouwen gereformeerd 1770-1795 (1796-1811 ontbreekt in klapper) 01-01-1787 Jan Mienes Maartje van Raalte weduwnaadochter jonge- 17-12-1786 in ondertrouw, 6 gld 01-02-1784 Sijmen Hendriks Bouman Maartje Jansz Quadijk jongemadochter jonge- 18-01-1784 in ondertrouw, 30

Nadere informatie

Archief van de Familie De Groot Jamin

Archief van de Familie De Groot Jamin Archief van de Familie De Groot Jamin Algemene kenmerken Toegangsnummer: 7 Periode: 1699-1813 Archiefvormers Groot, J. de (Jan, 18 de eeuw) Steenbergen, A. (Aletta) Rambonnet, E.L (Elisabeth Lucretia)

Nadere informatie

Johanna / Antje van der Stoel ( )

Johanna / Antje van der Stoel ( ) Johanna / Antje van der Stoel (1770-1855) René de Hek, Kwartierstaat Zwieteren: Bij de volkstelling van 1829 was zij 60 jaar en gaf als beroep op visdraagster. Zij was de schrijfkust niet machtig (1829)

Nadere informatie

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten 1729-1811 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zijpe Inventarisnummer: 15 Omschrijving:

Nadere informatie

Klapper Ilpendam DTB 6 - Dopen geref. Purmerland, 1721-1811

Klapper Ilpendam DTB 6 - Dopen geref. Purmerland, 1721-1811 01-01-1723 Jeronimus Hendriksz Bregje Foree Antje 01-01-1724 Jan Jansz Spanje Maartje Dirks Jan Spanjert 01-01-1728 Maarten Beets Pietertje Elderts Eldert Maartensz Wormer 01-01-1729 Dirk Cornelisz Duijfs

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Schouten

De nakomelingen van Cornelis Schouten een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Schouten door 6 maart 2017 De nakomelingen van Cornelis Schouten Generatie 1 1. Cornelis Schouten, is geboren rond 1615 te Moordrecht Z.h. Hij

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden Harmen Huntelaar Lokkum in Gelderland Hillegont Eggers jm jd ondertrouw 21-10-1731; ingeschreven bij 06-01-1732 Klaas Gerritsz Maritje Sijmonsz wedn jd eerste gebod op 30-08-1711; daarna waren er moeilijkheden

Nadere informatie

generatie 1 generatie 2 generatie 3

generatie 1 generatie 2 generatie 3 generatie 1 generatie 2 generatie 3 stamreeks Henny van der Meiden. Willemke Jans Willemke van der Mijde Willemke van Meijde ~ 18.11.1683 herwijnen ovl na 1713 dg Anneke Teunis Jan Thoonz van der Meijde

Nadere informatie

Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5]

Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] I Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] is geboren in 1619 in Scheveningen. Arent is overleden, 77 of 78 jaar oud. Hij is begraven op 08-04-1697 in

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64)

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64) NT00064_512 Nadere Toegang op inv. nr 512 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Genealogie van Arent Bron

Genealogie van Arent Bron Genealogie van Arent Bron I Arent Bron. Hij is gedoopt in 1680 in Scheveningen. Arent is overleden, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in 1745 in Scheveningen. Arent trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1705

Nadere informatie

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch,

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, 1480-1883 Archief Delft 806 Collectie Van Vredenburch 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

Een doktersrekening uit 1875.

Een doktersrekening uit 1875. Een doktersrekening uit 1875. Een rekening uit 1975 van P. Stolp, geneesheer, bestemd voor Jan Wildeboer was aanleiding om uit te zoeken: Wie was en waar woonde dokter Stolp en wie was en waar woonde Jan

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Doopboek Dordrecht NG [vader] Wilhem Janse Stoel, [moeder] Cornelia v[an] Coeverde [kind] Leendert

Doopboek Dordrecht NG [vader] Wilhem Janse Stoel, [moeder] Cornelia v[an] Coeverde [kind] Leendert Leendert van der Stoel (1699-1782) Doopboek Dordrecht NG 12-10-1699 [vader] Wilhem Janse Stoel, [moeder] Cornelia v[an] Coeverde [kind] Leendert Doopinschrijving Leendert, 1699.10.12 Datering: 1699.10.12

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1714-1717 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783

Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783 Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen

De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen door 12 oktober 2017 De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen Generatie 1 1. Tiny Anna van Huizen, dochter van Albert van Huizen

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

De nakomelingen van Andries Kroese

De nakomelingen van Andries Kroese een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Andries Kroese door 13 mei 2017 De nakomelingen van Andries Kroese Generatie 1 1. Andries Kroese, is geboren rond 1720 te Meisdorf / Halberstadt, Duitsland.

Nadere informatie

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452]

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] I Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] is geboren in Terheide. Jan is Hij is begraven op zondag 19 juli 1705 in Scheveningen. Jan trouwde op zondag 28 mei 1690 in

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Woudenberg , ov. Woudenberg , zn. van Evert Willemsz van Ede en Woutertje Wouters van Ginkel 3. Cornelia Hak, geb./ged.

Woudenberg , ov. Woudenberg , zn. van Evert Willemsz van Ede en Woutertje Wouters van Ginkel 3. Cornelia Hak, geb./ged. Hak De familie Hak komt oorspronkelijk uit Soest. Via Amersfoort komt Gerrit Petersz Hak in Woudenberg terecht. Ondanks zijn 13 kinderen en 17 kleinkinderen komt de naam in Woudenberg niet meer voor. I

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie