Kwaliteitshandboek. Deel I. De kwaliteit van de zorgverlener.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek. Deel I. De kwaliteit van de zorgverlener."

Transcriptie

1 Kwaliteitshandboek Deel I De kwaliteit van de zorgverlener. Tevens de voorwaarden voor lidmaatschap van Coöperatieve Vereniging Zelfstandige Zorgprofessionals u.a. Editie 1.1 okt.2012

2 Inhoudsopgave Inleiding De beroepsbeoefenaar Persoonlijke gegevens Identiteitsbewijs Curriculum Vitae Diploma BIG-registratie Inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden De ondernemer Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Kostenplaatje Eventuele kosten van diverse documenten Kosten van lidmaatschap Lid worden, stappenplan..24 2

3 Inleiding De Zorgprofessional helpt zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden met het professionaliseren van hun eigen onderneming en assisteert bij het werven van opdrachten. De coöperatie is opgericht en wordt bestuurd door diezelfde professionals uit de zorg. Leden van de Zorgprofessional zijn individuele zzp-ers die ervoor gekozen hebben om samen sterk te staan. Binnen deze coöperatie gaan wij ervan uit dat ieder lid van de Zorgprofessional staat voor zijn/haar eigen onderneming en dus ook voor de eigen kwaliteit. We hebben bijzonder veel aandacht geschonken aan de wijze waarop een lid van de Zorgprofessional zichzelf kenbaar maakt naar opdrachtgevers. Alle kwaliteitseisen zijn vorm gegeven in een map die wij het Showmap Portfolio noemen. Een fysieke multomap die als een portfolio functioneert en inzage geeft in de noodzakelijke documenten en regelingen. Alleen op die wijze kan de professional zich maximaal transparant opstellen naar opdrachtgevers toe. De inhoud van de Showmap Portfolio is dynamisch. Op basis van de gesprekken die wij onder andere hebben met de Inspectie voor de Volksgezondheid, ontwikkelen wij continu nieuwe producten en diensten waarmee onze leden hun beroepsuitoefening, hun onderneming en hun zorgverlening kunnen verbeteren. Om lid te worden van de Zorgprofessional moeten je voldoen aan de eisen die aan de kwaliteit van de zorgverlener worden gesteld. Deze kwaliteitseisen fungeren dus als toetredingsdrempel voor het lidmaatschap van de coöperatie. Aan de zorgverlener worden kwaliteitseisen gesteld in hun hoedanigheid als: 1. beroepsbeoefenaar; 2. ondernemer. Wanneer je aan al deze kwaliteitseisen voldoet, kun je lid worden van de Zorgprofessional en ontvang je een ledencertificaat. Om te toetsen of je aan de kwaliteitseisen van de Zorgprofessional voldoet, vragen wij jou om de volgende stukken digitaal aan te leveren: 1. persoonlijke gegevens; 2. identiteitsbewijs; 3. curriculum vitae; 4. beroepsdiploma; 5. bewijs van inschrijving in het BIG-register (alleen voor verpleegkundigen); 6. bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden; 7. bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 8. Verklaring Arbeidsrelatie (VAR); van het lopende of komende boekjaar. 9. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); niet ouder dan 2 jaar. 10. polisblad van de door jou afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij de uitreiking van het ledencertificaat en het Showmap Portfolio worden de originelen van de digitaal aangeleverde stukken gecontroleerd (met uitzondering van de stukken 1 en 3). Tip! Alle kosten die je maakt om aan de kwaliteitseisen van de Zorgprofessional te voldoen zijn fiscaal aftrekbaar. 3

4 1 De beroepsbeoefenaar Hieronder volgen de zaken die je als beroepsbeoefenaar op orde moet hebben: - persoonlijke gegevens; - identiteitsbewijs; - curriculum vitae; - diploma; - BIG-registratie (alleen voor verpleegkundigen); - inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. 1.1 Persoonlijke gegevens Opdrachtgevers ongeacht of cliënten of instellingen zijn willen graag weten wie je bent. Daarom vragen we jou om de volgende persoonlijke gegevens aan te leveren: Achternaam Tussenvoegsel Voorletters Roepnaam Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit BSN (burgerservicenummer) Straat Huisnummer Postcode Woonplaats Beroep Bedrijfsnaam Telefoonnummer Werk Telefoonnummer Mobiel Behalve jouw persoonlijke gegevens ontvangen we graag ook een recente digitale( pas)foto van jou (die tevens te gebruiken is voor jouw profiel op de website van de Zorgprofessional). De persoonlijke gegevens en de bijbehorende (pas)foto worden in het Showmap Portfolio opgenomen. Ze zijn als het ware een uitgebreid visitekaartje van jou. NB: de gegevens die je verstrekt bewaren wij conform de gedragscode van de privacywetgeving. Zij worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 4

5 1.2 Identiteitsbewijs Opdrachtgevers moeten kunnen controleren of jij degene bent wie jij zegt te zijn. Op hun verzoek moet jij een identiteitsbewijs kunnen overleggen. Daarom vragen we jou om een scan van een geldig identiteitsbewijs (zie voorbeeld). Een geldig identiteitsbewijs is: - mensen met de Nederlandse nationaliteit: een geldig Nederlands paspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart, een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietsrijbewijs (categorie AM); - voor Niet-Nederlanders: het vreemdelingendocument. De door jou aangeleverde scan van het identiteitsbewijs wordt in het Showmap Portfolio opgenomen. Dit ontslaat je echter niet van de wettelijke verplichting om het origineel te allen tijde bij je dragen, want een fotokopie is geen geldig legitimatiebewijs. V o o r b e e l d 5

6 1.3 Curriculum Vitae Opdrachtgevers willen niet alleen weten wie hen verpleegt of verzorgt, maar stellen ook eisen aan jouw opleiding en werkervaring in de zorg. Daarom vragen we jou om een curriculum vitae, maar dan toegespitst op: - jouw opleiding in de zorg: - basisopleiding; - vervolgopleidingen; - bij- en nascholingen; - jouw werkervaring in de zorg: beperk je tot die werkervaring die relevant is voor jouw huidige werk in de zorg. Tip! Houd het curriculum vitae kort en bondig. Je hoeft niet elke bij- en nascholing te vermelden, want anders ziet de opdrachtgever wellicht door de bomen het bos niet meer. Ter illustratie het volgende voorbeeld: Opleiding: Verpleegkundige A Kinderaantekening 2005 Cursus voor herintreders in de zorg Werkervaring: Leerling-verpleegkundige Verpleegkundige Leerling kinderverpleegkundige Kinderverpleegkundige Zelfstandig verpleegkundige in de thuiszorg. Let op! Stuur geen kopieën van alle diploma s, certificaten en bewijzen van deelname op die je ooit behaald hebt. Bij deze kwaliteitseis wordt alleen gevraagd om jouw curriculum vitae in de zorg en niet om diploma s of certificaten. 6

7 1.4 Diploma Opdrachtgevers willen de garantie dat jij een opleiding hebt gevolgd voor het beroep dat jij uitoefent. Sterker nog, ze willen kunnen controleren of jij die opleiding ook met goed gevolg hebt afgerond. Daarom vragen we jou om een digitale scan van jouw diploma, bijvoorbeeld: - diploma ziekenverzorgende (ZV); - diploma verzorgende (VZ); - diploma verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG); - diploma A-verpleegkundige; - diploma B-verpleegkundige; - diploma Z-verpleegkundige; - diploma MBOV; - diploma HBOV. Let op! Ben jij een zogeheten stapelaar? Dat wil zeggen dat je twee of meer basisopleidingen in de zorg achter elkaar gedaan hebt. In dat geval vragen we jou om een scan van het hoogst behaalde diploma. Heb je bijvoorbeeld na de opleiding tot verzorgende ook de middelbare beroepsopleiding voor verpleegkundigen gevolgd, lever dan alleen een scan van het diploma MBOV aan. Let op! Heb jij na de basisopleiding een vervolgopleiding gevolgd? Wellicht profileer jij je dan liever als (bijvoorbeeld) psychogeriatrisch verzorgende dan als verzorgende of als kinderverpleegkundige of sociaalpsychiatrische verpleegkundige dan als verpleegkundige. Stuur in dat geval twee diploma s op: het diploma van je basisopleiding en het diploma van je vervolgopleiding. 7

8 1.5 BIG-registratie In ons land mag iedereen patiënten verplegen, maar niet iedereen mag zich verpleegkundige noemen. Verpleegkundige is namelijk een wettelijk beschermde titel die je alleen mag voeren als je in het BIG-register ingeschreven bent (www.bigregister.nl). Met een BIG-registratie: - mag je de wettelijk beschermde beroepstitel voeren; - mag je jouw beroep zelfstandig uitoefenen; - valt je onder het tuchtrecht, - kun je starten met een opleiding tot specialist. Let op! Verzorgende in de individuele gezondheidszorg is ook een wettelijk beschermde titel. Deze titel mag je alleen voeren als je in het bezit bent van het diploma verzorgende IG. Verzorgende is geen wettelijk beschermde titel! Verzorgenden en verzorgenden IG hoeven zich dus niet in het BIG-register in te schrijven en vallen derhalve ook niet onder het tuchtrecht. Om opdrachtgevers te beschermen tegen mensen die zich uitgeven voor verpleegkundige zonder in het BIGregister ingeschreven te zijn, vragen we Zelfstandige ZorgProfessionals die verpleegkundige zijn om een digitale scan van een bewijs van inschrijving in het BIG-register (zie de voorbeelden hieronder). V o o r b e e l d 8

9 V o o r b e e l d Hoe schrijf ik mij in het BIG-register in? Klik voor je BIG-registratie op: De rest wijst zich vanzelf. Voor het afhandelen van jouw aanvraag voor een BIG-registratie wordt 80,-. in rekening gebracht. Tip! Twijfel je of je (nog) in het BIG-register ingeschreven staat, dan kun je dit zelf controleren via https://www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopnaamenspecialisme/default.aspx. Tip! Ben je niet (meer) in het bezit van een bewijs van inschrijving in het BIG-register dan kun je via https://www.bigregister.nl/registratie/zorgverleners/bewijsvaninschrijving/default.aspx een bewijs van inschrijving aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden! 9

10 1.6 Inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Opdrachtgevers willen de garantie dat jij je deskundigheid als beroepsbeoefenaar op peil houdt. Via het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden kun je aan opdrachtgevers laten zien dat jij voldoet aan de (bij)scholingseisen die de beroepsvereniging stelt (http://www.kwaliteitsregistervenv.nl). Daarom vragen wij jou om een scan van jouw bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (zie voorbeeld hieronder). V o o r b e e l d 10

11 Let op! Bij deze kwaliteitseis wordt niet gevraagd naar bewijsstukken van alle bij- en nascholingen die je hebt gedaan. Dat registreer je in het online-register van het Kwaliteitsregister V&V. Wat we vragen is slechts het bewijs dat je in het Kwaliteitsregister V&V ingeschreven bent. Hoe schrijf ik mij in het Kwaliteitsregister V&V in? Klik voor je inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V op: Klik in het menu links op het scherm op Inschrijven. De rest wijst zich vanzelf. Inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V kost 64,26. per jaar (incl. BTW). In Kwaliteitsregister V&V schrijven zorgverleners zich in als verpleegkundige of verzorgende. Sinds medio 2009 kun je in het register ook je deskundigheid bijhouden op jouw specifieke vakgebied, zoals bijvoorbeeld dialyseverpleegkundige, longverpleegkundige, GGZ verzorgende, verzorgende verstandelijk gehandicaptenzorg, enzovoorts. Er zijn momenteel 45 deskundigheidsgebieden. Je vindt ze op de website van het Kwaliteitsregister V&V in het menu links op het scherm onder 'Deskundigheidsgebieden -> Inschrijven deskundigheidsgebied'. Tip! Het kan echter nog beter. Voor 74 eurocent meer te weten 65,-. (BTW-vrij) sla je twee vliegen in één klap: 1. je bent lid van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland; 2. als lid van V&VN kun je je gratis inschrijven in het Kwaliteitsregister V&V! Extra voordeel is dat je eveneens gratis lid kunt worden van het V&VN Platform Zelfstandigen. En dat alles voor slechts 74 eurocent extra. De combinatie van het lidmaatschap van de beroepsvereniging en de inschrijving in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep verhoogt de professionele uitstraling. Klik op voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van V&VN. 11

12 2 De ondernemer Hieronder volgen de zaken die je als zelfstandig ondernemer op orde moet hebben: - bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel; - Verklaring Arbeidsrelatie (VAR); - Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); - polisblad van de door jou afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 12

13 2.1 Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Het handelsregister van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) bevordert de rechtszekerheid bij het zaken doen. Dankzij het handelsregister kunnen opdrachtgevers gemakkelijk nagaan met wie ze te maken hebben, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en of er misschien sprake is van een faillissement. Het handelsregister is hiervan precies op de hoogte en levert opdrachtgevers nauwkeurige informatie hierover. In Nederland is iedere zelfstandige ondernemer wettelijk verplicht om zich in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dit geldt dus ook voor de vrije beroepsbeoefenaars zoals bijvoorbeeld zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden. Daarom vragen we jou een digitale scan van het bewijs van jouw inschrijving in het handelsregister van de Kamer van koophandel (zie voorbeeld hierboven). 13

14 Tip! Je kunt je persoonlijk inschrijven bij een kantoor van de Kamer van Koophandel. Bij de meeste KvK-kantoren kan dit alleen op afspraak. Check vooraf bij de kantoorinformatie of je een afspraak moet maken. Voor de inschrijving heb je nodig: - een ingevuld inschrijfformulier (op het formulier staat of je nog andere documenten nodig hebt, zoals een huurovereenkomst of een franchisecontract); - een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld jouw paspoort of rijbewijs). Hoe schrijf ik mij in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel? Klik voor je inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op: De inschrijving moet plaatsvinden tussen 1 week vóór en 1 week na de start van jouw onderneming. De inschrijving wordt jaarlijks automatisch verlengd. Als jouw onderneming beëindigd is, kun je je uitschrijven. Voor deze inschrijving betaal je jaarlijks een bijdrage. De hoogte van de bijdrage bedraagt enkele tientjes en hangt onder andere af van de rechtsvorm van jouw bedrijf. Tip! Heb jij je wel ingeschreven maar ben je niet (meer) in het bezit van het bewijs van jouw inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan kun je een digitaal gewaarmerkt uittreksel aanvragen via Hieraan zijn geen kosten verbonden! 14

15 2.2 Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Opdrachtgevers weten graag zeker dat zij een zelfstandige inhuren en niet later alsnog loonheffing moeten betalen. Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) geeft hen die financiële zekerheid werkzaamheden (zie voorbeeld hieronder). V o o r b e e l d Met een VAR geeft de Belastingdienst aan hoe ze de inkomsten van de zelfstandige zorgverlener beoordeelt: als winst uit onderneming, als inkomsten uit dienstverband of als resultaat uit overige. Daarom vragen wij van jou een digitale scan van jouw verklaring arbeidsrelatie (VAR): - hetzij een VAR-WUO (VAR-winst uit onderneming); 15

16 - hetzij een VAR-ROW (VAR-resultaat uit overige werkzaamheden). Deze VAR moet wel betrekking hebben op het kalenderjaar waarin jij lid van de coöperatie wordt. Hoe vraag ik een Verklaring Arbeidsrelatie aan? Klik voor het aanvragen van een Verklaring Arbeidsrelatie op: eming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/verklaring_a rbeidsrelatie_aanvragen. De rest wijst zich vanzelf. Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december. Als je in de loop van het jaar start met jouw activiteiten, dan is de verklaring geldig vanaf de startdatum tot en met het einde van het kalenderjaar. Als de geldigheidstermijn verloopt, kun je een nieuwe VAR aanvragen. Aan het aanvragen van een VAR zijn geen kosten verbonden. Tip! Kies bij het omschrijven van de activiteiten van jouw onderneming een zo ruim mogelijke omschrijving, bijvoorbeeld als zelfstandig verpleegkundige ondernemen in de gezondheidszorg. Daar vallen zo ongeveer alle activiteiten onder die je maar kunt bedenken. Dit voorkomt dat je voor elke nieuwe activiteit ook een nieuwe VAR moet aanvragen. Stel je hebt opgegeven thuiszorg en nu ga je als zelfstandige ook in verpleeg- en verzorgingshuizen aan het werk. In dat geval moet je voor die activiteit een extra VAR aanvragen. Voorkom deze onnodige administratieve lasten door de activiteiten van jouw onderneming zo ruim mogelijk te omschrijven. Let op! De VAR moet geldig zijn wanneer jij de VAR aan jouw opdrachtgever toont. Jouw opdrachtgever moet een kopie van de VAR en een kopie van jouw identiteitsbewijs bewaren in zijn administratie. Let op! Wanneer je een VAR krijgt, betekent dit niet dat je ook als ondernemer bij de Belastingdienst bent aangemeld. Dit moet je apart doen. Bij de Kamer van Koophandel kun je je in de meeste gevallen aanmelden voor zowel de Kamer van Koophandel als de Belastingdienst. 16

17 2.3 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Opdrachtgevers willen graag de garantie dat het gedrag van de zorgverlener geen bezwaar oplevert voor de te verrichten verpleegkundige en/of verzorgende werkzaamheden. Een Verklaring Omtrent het Gedrag geeft hen die zekerheid. De Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt pas afgegeven nadat vast is komen te staan dat er geen strafbare feiten, (on)herroepelijke veroordelingen, transacties, sepots en openstaande zaken spelen. Daarom vragen wij jou om een digitale scan van jouw VOG (zie voorbeeld hieronder). V o o r b e e l d 17

18 Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag aan? Er zijn twee routes: de papieren aanvraag en de digitale aanvraag. Als je zelf de VOG gaat aanvragen kunnen je hiervoor een formulier downloaden van de site via deze link: &ns_linkname=%2bvog&ns_fee=0.00&gclid=ckb01jwi0lecfycntaodt0yaza. De rest wijst zich vanzelf. De aanvraag moet ondertekend worden door een van je opdrachtgevers. Voor het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag brengt het ministerie van Justitie 30,05 in rekening. Als je via de zorgprofessional een aanvraag indient kan dit ook digitaal. Voor een elektronische aanvraag van een VOG betaal je slechts 24,55. Het (asprirant-)lid betaalt hiervoor geen kosten aan De Zorgprofessional In dat geval is De Zorgprofessional de aanvrager. Dit kan zodra je een inlogfunctie voor onze website hebt ontvangen. Gebruik daarvoor dan deze link: Belangrijk is wel dat je een actuele DIGI-D hebt. De overheid schrijft hierover het volgende: Als het u niet lukt in te loggen met uw DigiD kan dat een aantal oorzaken hebben: U heeft uw DigiD niet geactiveerd. Activeer eerst uw DigiD met de activeringscode die u per brief hebt ontvangen. Uw DigiD is geblokkeerd. Wacht tot de blokkade na de aangegeven tijd is opgeheven en probeer het nogmaals. U gebruikt niet de juiste gebruikersnaam of wachtwoord. Controleer of u de juiste gegevens gebruikt. Let op hoofdletters en kleine letters. Uw DigiD is verlopen omdat deze drie jaar niet is gebruikt. Vraag dan opnieuw uw DigiD aan. De tijd die de aanvraag in beslag neemt is bij de overheid variërend van 2 tot 4 weken. Je ontvangt zelf bericht zodra deze beschikbaar is. 18

19 2.4 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Opdrachtgevers willen graag de garantie dat de zorgverlener een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Daarom vragen wij jou om een kopie van het polisblad van de door jou afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (zie voorbeelden). V o o r b e e l d 19

20 20

21 Hoe verzeker ik mij voor beroepsaansprakelijkheid? Met een gewone aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren ook wel WA-verzekering genoemd ben je niet gedekt voor je beroepsaansprakelijkheid. Hiervoor moet je een aparte verzekering afsluiten. Vervolgens kun je te maken krijgen met drie soorten verzekeringen: 1. beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) Voor een schade die een direct gevolg is van het verrichten van beroepsmatige activiteiten moet je een BAV afsluiten. Stel jij maakt een medische fout en de opdrachtgever ondervindt hier schade van. In dat geval wordt de schade door de BAV vergoed. 2. aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) Een AVB is te vergelijken met de gewone wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Stoot jij tijdens je werkzaamheden een dure antieke vaas om, dan betaalt de verzekering de schade (in geval jouw opdrachtgever jou aansprakelijk stelt). Let op! Wat een AVB in de regel niet dekt is schade die een direct gevolg is van het verrichten van beroepsmatige activiteiten. Vraag dus goed na of een dergelijke schade door de AVB wordt gedekt of niet! 3. aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Omdat een AVB en een BAV verschillende dekkingen bieden, worden deze verzekeringen ook in combinatie aangeboden. Tip! Sommige van deze verzekeringen bieden ook dekking voor juridische bijstand. Zo niet, dan valt te overwegen om een aparte rechtsbijstandsverzekering beroepen af te sluiten (de gewone rechtsbijstandsverzekering is niet genoeg). Voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kun je terecht bij: - SAS Assurantiën in Vlissingen: 29,89. per jaar; - SAS Assurantiën in Vlissingen: 35,65. per jaar (incl. rechtsbijstand); - VvAA in Utrecht: 52,-. per jaar (excl. verplicht lidmaatschap van ca. 35,-. per jaar). 21

22 3 Kostenplaatje 1. persoonlijke gegevens 2. identiteitsbewijs 3. curriculum vitae 4. diploma 5. bewijs van inschrijving in het BIG-register (alleen voor verpleegkundigen) 80, bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 64, bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ca. 40, Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 9. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 24, beroepsaansprakelijkheidsverzekering ca. 50,00. Totaal 258,81. Zoals eerder opgemerkt zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar. 22

23 3.1 Kosten van lidmaatschap a) deelneming in de coöperatie Elk lid is evenredig eigenaar van de Coöperatie. Daarvoor wordt een ledencertificaat uitgegeven op naam, zeg maar het aandeel in de Coöperatie. De nominale waarde van het aandeel is 100,--. Dit wordt niet gerekend als kosten, maar is in onze beider boekhoudingen een deelneming en blijft als zodanig op de balans staan. B) maandelijkse contributie De Coöperatieve Vereniging wordt gestuurd door alle leden gezamenlijk. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt de hoogte van het lidmaatschap besloten. Dan legt het bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid, de jaarstukken worden gepresenteerd en de begroting wordt voorgelegd. Aan de hand van de gezamenlijke wensen wordt dan ook het lidmaatschap berekend. In de ALV van juni 2012 is besloten het lidmaatschap niet te verhogen. Dat is nu 24,95 per maand, inclusief BTW. C) specifieke producten en diensten Veel van de producten en diensten die de coöperatie levert is kosteloos voor de leden. We hebben hier samen in geïnvesteerd en zijn gezamenlijk eigenaar. Maar er is een fiscaal element: wij willen het gebruik van onze producten noet verplicht stellen. Jij bepaalt als ondernemer zelf in welke mate je daarvan gebruik maakt. Het spreekt voor zich dat de kostprijs va sommige producten of diensten (zoals bijv. bijeenkomsten) wel in rekening worden gebracht. 23

24 4. Lid worden Stappenplan naar lidmaatschap: 1. aanmelding via de website, met opgave van de eerste persoons- en beroepsgegevens. 2. digitaal inzenden van de in dit kwaliteitshandboek genoemde documenten 3. er volgt een persoonlijke kennismaking als intake, waarbij ook dezelfde documenten in origineel worden gecontroleerd. 4. bij akkoordbevinding wordt ter plaatse het lidmaatschap overeengekomen en bevestigd. 5. Je ontvangt van ons: - het ledencertificaat - het ledendossier met o.a. de statuten, huishoudelijk reglement en andere organisatorische details. - bewijs van deelneming in de klachtenregeling. (elders kun je deze annuleren) 5. Van de aangeleverde digitale documenten wordt een luxe Showmap Portfolio samengesteld, die ontvang je enkele weken later. 6. Op de website kun je je eigen Profielpagina aanmaken. 7. Je ontvangt de ledennieuwsbrief, zo vaak als deze wordt uitgegeven. 8. Voor je administratie ontvang je voor alle kosten uiteraard een factuur voor je administratie. Deze wordt overigens per automatische incasso geïncasseerd. 24

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

PrivaZorg. Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg

PrivaZorg. Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg PrivaZorg Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg 1 Welkom bij PrivaZorg! 3 Wat vragen wij van jou? 4 PrivaZorg vraagt kwaliteit 5 Deskundigheidsniveau 5 Kopie geldig identiteitsbewijs

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Informatieboekje starters verloskunde

Informatieboekje starters verloskunde Informatieboekje starters verloskunde Inhoudsopgave Introductie Werken als zelfstandige Verzekeringen Praktijkbemiddeling Werken in loondienst Waar kun je nog meer aan denken? Meer informatie 2 Introductie

Nadere informatie

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS KNMvD, januari 2011 Versie 1.2 Freelancer, zelfstandige en zzp er De aanduiding freelancer, zelfstandige en ZZP-er (afkorting voor zelfstandige zonder personeel) zijn

Nadere informatie

Uw btw terugvragen. niet betalende cliënten

Uw btw terugvragen. niet betalende cliënten Jaargang 11 december 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de laatste uitgave van ons nieuwsbulletin in 2007. Wij willen u hiermee graag informeren over een aantal nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Adviezen voor startende ondernemers

Adviezen voor startende ondernemers Adviezen voor startende ondernemers Vincent van Koersveld Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige 3-2-2009 Start onderneming 9.0.doc 2 Vooropmerking Inhoud Bijgaande syllabus heeft geen pretentie om

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom Servicecentrum PGB? 2 Wmo, AWBZ en trekkingsrecht 2 Vrij besteedbaar bedrag 3 Werkgever of

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

Handleiding freelancevertalers

Handleiding freelancevertalers Handleiding freelancevertalers Inhoud 1. Inschrijven bij Concorde...4 2. Algemene regelingen bij Concorde voor vertaalopdrachten...7 3. Communicatie...8 4. Language Networks online trainingen... 9 5. Bestanden...9

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Ondernemen op Curaçao

Ondernemen op Curaçao Ondernemen op Curaçao Handboek voor startende en kleine ondernemers over belastingen, sociale verzekeringen en overige relevante informatie. Met welke instanties krijgt u als ondernemer te maken? Waar

Nadere informatie

Zelf uw zorg regelen in de Wmo

Zelf uw zorg regelen in de Wmo Zelf uw zorg regelen in de Wmo Met een pgb van uw gemeente De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor consumenten

Dienstverleningsdocument voor consumenten Dienstverleningsdocument voor consumenten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing.

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? November 2010 Versie 2.0

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? November 2010 Versie 2.0 Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? November 2010 Versie 2.0 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door:

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V.

Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V. Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V. Kennismaking met onze dienstverlening Graag introduceren wij onze organisatie, Van t Riet Assurantie Advies, aan u. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Praktische handleiding. Gastouders

Praktische handleiding. Gastouders Praktische handleiding Gastouders Praktische handleiding Gastouders Handleiding gastouders Handleiding gastouders Inhoudsopgave Inleiding 6 01 Eisen aan gastouders 7 1.1 Certificaat goed gastouderschap

Nadere informatie

Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen.

Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen. Algemene Voorwaarden I Termen en Algemene Bepalingen Termen Shareteam: online platform op het gebied van tijdelijk werk. Wij bieden opdrachtgevers en professionals de mogelijkheid om te communiceren, te

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie