Kwaliteitshandboek. Deel I. De kwaliteit van de zorgverlener.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek. Deel I. De kwaliteit van de zorgverlener."

Transcriptie

1 Kwaliteitshandboek Deel I De kwaliteit van de zorgverlener. Tevens de voorwaarden voor lidmaatschap van Coöperatieve Vereniging Zelfstandige Zorgprofessionals u.a. Editie 1.1 okt.2012

2 Inhoudsopgave Inleiding De beroepsbeoefenaar Persoonlijke gegevens Identiteitsbewijs Curriculum Vitae Diploma BIG-registratie Inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden De ondernemer Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Kostenplaatje Eventuele kosten van diverse documenten Kosten van lidmaatschap Lid worden, stappenplan..24 2

3 Inleiding De Zorgprofessional helpt zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden met het professionaliseren van hun eigen onderneming en assisteert bij het werven van opdrachten. De coöperatie is opgericht en wordt bestuurd door diezelfde professionals uit de zorg. Leden van de Zorgprofessional zijn individuele zzp-ers die ervoor gekozen hebben om samen sterk te staan. Binnen deze coöperatie gaan wij ervan uit dat ieder lid van de Zorgprofessional staat voor zijn/haar eigen onderneming en dus ook voor de eigen kwaliteit. We hebben bijzonder veel aandacht geschonken aan de wijze waarop een lid van de Zorgprofessional zichzelf kenbaar maakt naar opdrachtgevers. Alle kwaliteitseisen zijn vorm gegeven in een map die wij het Showmap Portfolio noemen. Een fysieke multomap die als een portfolio functioneert en inzage geeft in de noodzakelijke documenten en regelingen. Alleen op die wijze kan de professional zich maximaal transparant opstellen naar opdrachtgevers toe. De inhoud van de Showmap Portfolio is dynamisch. Op basis van de gesprekken die wij onder andere hebben met de Inspectie voor de Volksgezondheid, ontwikkelen wij continu nieuwe producten en diensten waarmee onze leden hun beroepsuitoefening, hun onderneming en hun zorgverlening kunnen verbeteren. Om lid te worden van de Zorgprofessional moeten je voldoen aan de eisen die aan de kwaliteit van de zorgverlener worden gesteld. Deze kwaliteitseisen fungeren dus als toetredingsdrempel voor het lidmaatschap van de coöperatie. Aan de zorgverlener worden kwaliteitseisen gesteld in hun hoedanigheid als: 1. beroepsbeoefenaar; 2. ondernemer. Wanneer je aan al deze kwaliteitseisen voldoet, kun je lid worden van de Zorgprofessional en ontvang je een ledencertificaat. Om te toetsen of je aan de kwaliteitseisen van de Zorgprofessional voldoet, vragen wij jou om de volgende stukken digitaal aan te leveren: 1. persoonlijke gegevens; 2. identiteitsbewijs; 3. curriculum vitae; 4. beroepsdiploma; 5. bewijs van inschrijving in het BIG-register (alleen voor verpleegkundigen); 6. bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden; 7. bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 8. Verklaring Arbeidsrelatie (VAR); van het lopende of komende boekjaar. 9. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); niet ouder dan 2 jaar. 10. polisblad van de door jou afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij de uitreiking van het ledencertificaat en het Showmap Portfolio worden de originelen van de digitaal aangeleverde stukken gecontroleerd (met uitzondering van de stukken 1 en 3). Tip! Alle kosten die je maakt om aan de kwaliteitseisen van de Zorgprofessional te voldoen zijn fiscaal aftrekbaar. 3

4 1 De beroepsbeoefenaar Hieronder volgen de zaken die je als beroepsbeoefenaar op orde moet hebben: - persoonlijke gegevens; - identiteitsbewijs; - curriculum vitae; - diploma; - BIG-registratie (alleen voor verpleegkundigen); - inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. 1.1 Persoonlijke gegevens Opdrachtgevers ongeacht of cliënten of instellingen zijn willen graag weten wie je bent. Daarom vragen we jou om de volgende persoonlijke gegevens aan te leveren: Achternaam Tussenvoegsel Voorletters Roepnaam Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit BSN (burgerservicenummer) Straat Huisnummer Postcode Woonplaats Beroep Bedrijfsnaam Telefoonnummer Werk Telefoonnummer Mobiel Behalve jouw persoonlijke gegevens ontvangen we graag ook een recente digitale( pas)foto van jou (die tevens te gebruiken is voor jouw profiel op de website van de Zorgprofessional). De persoonlijke gegevens en de bijbehorende (pas)foto worden in het Showmap Portfolio opgenomen. Ze zijn als het ware een uitgebreid visitekaartje van jou. NB: de gegevens die je verstrekt bewaren wij conform de gedragscode van de privacywetgeving. Zij worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 4

5 1.2 Identiteitsbewijs Opdrachtgevers moeten kunnen controleren of jij degene bent wie jij zegt te zijn. Op hun verzoek moet jij een identiteitsbewijs kunnen overleggen. Daarom vragen we jou om een scan van een geldig identiteitsbewijs (zie voorbeeld). Een geldig identiteitsbewijs is: - mensen met de Nederlandse nationaliteit: een geldig Nederlands paspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart, een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietsrijbewijs (categorie AM); - voor Niet-Nederlanders: het vreemdelingendocument. De door jou aangeleverde scan van het identiteitsbewijs wordt in het Showmap Portfolio opgenomen. Dit ontslaat je echter niet van de wettelijke verplichting om het origineel te allen tijde bij je dragen, want een fotokopie is geen geldig legitimatiebewijs. V o o r b e e l d 5

6 1.3 Curriculum Vitae Opdrachtgevers willen niet alleen weten wie hen verpleegt of verzorgt, maar stellen ook eisen aan jouw opleiding en werkervaring in de zorg. Daarom vragen we jou om een curriculum vitae, maar dan toegespitst op: - jouw opleiding in de zorg: - basisopleiding; - vervolgopleidingen; - bij- en nascholingen; - jouw werkervaring in de zorg: beperk je tot die werkervaring die relevant is voor jouw huidige werk in de zorg. Tip! Houd het curriculum vitae kort en bondig. Je hoeft niet elke bij- en nascholing te vermelden, want anders ziet de opdrachtgever wellicht door de bomen het bos niet meer. Ter illustratie het volgende voorbeeld: Opleiding: Verpleegkundige A Kinderaantekening 2005 Cursus voor herintreders in de zorg Werkervaring: Leerling-verpleegkundige Verpleegkundige Leerling kinderverpleegkundige Kinderverpleegkundige Zelfstandig verpleegkundige in de thuiszorg. Let op! Stuur geen kopieën van alle diploma s, certificaten en bewijzen van deelname op die je ooit behaald hebt. Bij deze kwaliteitseis wordt alleen gevraagd om jouw curriculum vitae in de zorg en niet om diploma s of certificaten. 6

7 1.4 Diploma Opdrachtgevers willen de garantie dat jij een opleiding hebt gevolgd voor het beroep dat jij uitoefent. Sterker nog, ze willen kunnen controleren of jij die opleiding ook met goed gevolg hebt afgerond. Daarom vragen we jou om een digitale scan van jouw diploma, bijvoorbeeld: - diploma ziekenverzorgende (ZV); - diploma verzorgende (VZ); - diploma verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG); - diploma A-verpleegkundige; - diploma B-verpleegkundige; - diploma Z-verpleegkundige; - diploma MBOV; - diploma HBOV. Let op! Ben jij een zogeheten stapelaar? Dat wil zeggen dat je twee of meer basisopleidingen in de zorg achter elkaar gedaan hebt. In dat geval vragen we jou om een scan van het hoogst behaalde diploma. Heb je bijvoorbeeld na de opleiding tot verzorgende ook de middelbare beroepsopleiding voor verpleegkundigen gevolgd, lever dan alleen een scan van het diploma MBOV aan. Let op! Heb jij na de basisopleiding een vervolgopleiding gevolgd? Wellicht profileer jij je dan liever als (bijvoorbeeld) psychogeriatrisch verzorgende dan als verzorgende of als kinderverpleegkundige of sociaalpsychiatrische verpleegkundige dan als verpleegkundige. Stuur in dat geval twee diploma s op: het diploma van je basisopleiding en het diploma van je vervolgopleiding. 7

8 1.5 BIG-registratie In ons land mag iedereen patiënten verplegen, maar niet iedereen mag zich verpleegkundige noemen. Verpleegkundige is namelijk een wettelijk beschermde titel die je alleen mag voeren als je in het BIG-register ingeschreven bent (www.bigregister.nl). Met een BIG-registratie: - mag je de wettelijk beschermde beroepstitel voeren; - mag je jouw beroep zelfstandig uitoefenen; - valt je onder het tuchtrecht, - kun je starten met een opleiding tot specialist. Let op! Verzorgende in de individuele gezondheidszorg is ook een wettelijk beschermde titel. Deze titel mag je alleen voeren als je in het bezit bent van het diploma verzorgende IG. Verzorgende is geen wettelijk beschermde titel! Verzorgenden en verzorgenden IG hoeven zich dus niet in het BIG-register in te schrijven en vallen derhalve ook niet onder het tuchtrecht. Om opdrachtgevers te beschermen tegen mensen die zich uitgeven voor verpleegkundige zonder in het BIGregister ingeschreven te zijn, vragen we Zelfstandige ZorgProfessionals die verpleegkundige zijn om een digitale scan van een bewijs van inschrijving in het BIG-register (zie de voorbeelden hieronder). V o o r b e e l d 8

9 V o o r b e e l d Hoe schrijf ik mij in het BIG-register in? Klik voor je BIG-registratie op: De rest wijst zich vanzelf. Voor het afhandelen van jouw aanvraag voor een BIG-registratie wordt 80,-. in rekening gebracht. Tip! Twijfel je of je (nog) in het BIG-register ingeschreven staat, dan kun je dit zelf controleren via https://www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopnaamenspecialisme/default.aspx. Tip! Ben je niet (meer) in het bezit van een bewijs van inschrijving in het BIG-register dan kun je via https://www.bigregister.nl/registratie/zorgverleners/bewijsvaninschrijving/default.aspx een bewijs van inschrijving aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden! 9

10 1.6 Inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Opdrachtgevers willen de garantie dat jij je deskundigheid als beroepsbeoefenaar op peil houdt. Via het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden kun je aan opdrachtgevers laten zien dat jij voldoet aan de (bij)scholingseisen die de beroepsvereniging stelt (http://www.kwaliteitsregistervenv.nl). Daarom vragen wij jou om een scan van jouw bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (zie voorbeeld hieronder). V o o r b e e l d 10

11 Let op! Bij deze kwaliteitseis wordt niet gevraagd naar bewijsstukken van alle bij- en nascholingen die je hebt gedaan. Dat registreer je in het online-register van het Kwaliteitsregister V&V. Wat we vragen is slechts het bewijs dat je in het Kwaliteitsregister V&V ingeschreven bent. Hoe schrijf ik mij in het Kwaliteitsregister V&V in? Klik voor je inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V op: Klik in het menu links op het scherm op Inschrijven. De rest wijst zich vanzelf. Inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V kost 64,26. per jaar (incl. BTW). In Kwaliteitsregister V&V schrijven zorgverleners zich in als verpleegkundige of verzorgende. Sinds medio 2009 kun je in het register ook je deskundigheid bijhouden op jouw specifieke vakgebied, zoals bijvoorbeeld dialyseverpleegkundige, longverpleegkundige, GGZ verzorgende, verzorgende verstandelijk gehandicaptenzorg, enzovoorts. Er zijn momenteel 45 deskundigheidsgebieden. Je vindt ze op de website van het Kwaliteitsregister V&V in het menu links op het scherm onder 'Deskundigheidsgebieden -> Inschrijven deskundigheidsgebied'. Tip! Het kan echter nog beter. Voor 74 eurocent meer te weten 65,-. (BTW-vrij) sla je twee vliegen in één klap: 1. je bent lid van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland; 2. als lid van V&VN kun je je gratis inschrijven in het Kwaliteitsregister V&V! Extra voordeel is dat je eveneens gratis lid kunt worden van het V&VN Platform Zelfstandigen. En dat alles voor slechts 74 eurocent extra. De combinatie van het lidmaatschap van de beroepsvereniging en de inschrijving in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep verhoogt de professionele uitstraling. Klik op voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van V&VN. 11

12 2 De ondernemer Hieronder volgen de zaken die je als zelfstandig ondernemer op orde moet hebben: - bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel; - Verklaring Arbeidsrelatie (VAR); - Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); - polisblad van de door jou afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 12

13 2.1 Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Het handelsregister van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) bevordert de rechtszekerheid bij het zaken doen. Dankzij het handelsregister kunnen opdrachtgevers gemakkelijk nagaan met wie ze te maken hebben, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en of er misschien sprake is van een faillissement. Het handelsregister is hiervan precies op de hoogte en levert opdrachtgevers nauwkeurige informatie hierover. In Nederland is iedere zelfstandige ondernemer wettelijk verplicht om zich in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dit geldt dus ook voor de vrije beroepsbeoefenaars zoals bijvoorbeeld zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden. Daarom vragen we jou een digitale scan van het bewijs van jouw inschrijving in het handelsregister van de Kamer van koophandel (zie voorbeeld hierboven). 13

14 Tip! Je kunt je persoonlijk inschrijven bij een kantoor van de Kamer van Koophandel. Bij de meeste KvK-kantoren kan dit alleen op afspraak. Check vooraf bij de kantoorinformatie of je een afspraak moet maken. Voor de inschrijving heb je nodig: - een ingevuld inschrijfformulier (op het formulier staat of je nog andere documenten nodig hebt, zoals een huurovereenkomst of een franchisecontract); - een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld jouw paspoort of rijbewijs). Hoe schrijf ik mij in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel? Klik voor je inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op: De inschrijving moet plaatsvinden tussen 1 week vóór en 1 week na de start van jouw onderneming. De inschrijving wordt jaarlijks automatisch verlengd. Als jouw onderneming beëindigd is, kun je je uitschrijven. Voor deze inschrijving betaal je jaarlijks een bijdrage. De hoogte van de bijdrage bedraagt enkele tientjes en hangt onder andere af van de rechtsvorm van jouw bedrijf. Tip! Heb jij je wel ingeschreven maar ben je niet (meer) in het bezit van het bewijs van jouw inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan kun je een digitaal gewaarmerkt uittreksel aanvragen via Hieraan zijn geen kosten verbonden! 14

15 2.2 Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Opdrachtgevers weten graag zeker dat zij een zelfstandige inhuren en niet later alsnog loonheffing moeten betalen. Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) geeft hen die financiële zekerheid werkzaamheden (zie voorbeeld hieronder). V o o r b e e l d Met een VAR geeft de Belastingdienst aan hoe ze de inkomsten van de zelfstandige zorgverlener beoordeelt: als winst uit onderneming, als inkomsten uit dienstverband of als resultaat uit overige. Daarom vragen wij van jou een digitale scan van jouw verklaring arbeidsrelatie (VAR): - hetzij een VAR-WUO (VAR-winst uit onderneming); 15

16 - hetzij een VAR-ROW (VAR-resultaat uit overige werkzaamheden). Deze VAR moet wel betrekking hebben op het kalenderjaar waarin jij lid van de coöperatie wordt. Hoe vraag ik een Verklaring Arbeidsrelatie aan? Klik voor het aanvragen van een Verklaring Arbeidsrelatie op: eming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/verklaring_a rbeidsrelatie_aanvragen. De rest wijst zich vanzelf. Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december. Als je in de loop van het jaar start met jouw activiteiten, dan is de verklaring geldig vanaf de startdatum tot en met het einde van het kalenderjaar. Als de geldigheidstermijn verloopt, kun je een nieuwe VAR aanvragen. Aan het aanvragen van een VAR zijn geen kosten verbonden. Tip! Kies bij het omschrijven van de activiteiten van jouw onderneming een zo ruim mogelijke omschrijving, bijvoorbeeld als zelfstandig verpleegkundige ondernemen in de gezondheidszorg. Daar vallen zo ongeveer alle activiteiten onder die je maar kunt bedenken. Dit voorkomt dat je voor elke nieuwe activiteit ook een nieuwe VAR moet aanvragen. Stel je hebt opgegeven thuiszorg en nu ga je als zelfstandige ook in verpleeg- en verzorgingshuizen aan het werk. In dat geval moet je voor die activiteit een extra VAR aanvragen. Voorkom deze onnodige administratieve lasten door de activiteiten van jouw onderneming zo ruim mogelijk te omschrijven. Let op! De VAR moet geldig zijn wanneer jij de VAR aan jouw opdrachtgever toont. Jouw opdrachtgever moet een kopie van de VAR en een kopie van jouw identiteitsbewijs bewaren in zijn administratie. Let op! Wanneer je een VAR krijgt, betekent dit niet dat je ook als ondernemer bij de Belastingdienst bent aangemeld. Dit moet je apart doen. Bij de Kamer van Koophandel kun je je in de meeste gevallen aanmelden voor zowel de Kamer van Koophandel als de Belastingdienst. 16

17 2.3 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Opdrachtgevers willen graag de garantie dat het gedrag van de zorgverlener geen bezwaar oplevert voor de te verrichten verpleegkundige en/of verzorgende werkzaamheden. Een Verklaring Omtrent het Gedrag geeft hen die zekerheid. De Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt pas afgegeven nadat vast is komen te staan dat er geen strafbare feiten, (on)herroepelijke veroordelingen, transacties, sepots en openstaande zaken spelen. Daarom vragen wij jou om een digitale scan van jouw VOG (zie voorbeeld hieronder). V o o r b e e l d 17

18 Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag aan? Er zijn twee routes: de papieren aanvraag en de digitale aanvraag. Als je zelf de VOG gaat aanvragen kunnen je hiervoor een formulier downloaden van de site via deze link: &ns_linkname=%2bvog&ns_fee=0.00&gclid=ckb01jwi0lecfycntaodt0yaza. De rest wijst zich vanzelf. De aanvraag moet ondertekend worden door een van je opdrachtgevers. Voor het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag brengt het ministerie van Justitie 30,05 in rekening. Als je via de zorgprofessional een aanvraag indient kan dit ook digitaal. Voor een elektronische aanvraag van een VOG betaal je slechts 24,55. Het (asprirant-)lid betaalt hiervoor geen kosten aan De Zorgprofessional In dat geval is De Zorgprofessional de aanvrager. Dit kan zodra je een inlogfunctie voor onze website hebt ontvangen. Gebruik daarvoor dan deze link: Belangrijk is wel dat je een actuele DIGI-D hebt. De overheid schrijft hierover het volgende: Als het u niet lukt in te loggen met uw DigiD kan dat een aantal oorzaken hebben: U heeft uw DigiD niet geactiveerd. Activeer eerst uw DigiD met de activeringscode die u per brief hebt ontvangen. Uw DigiD is geblokkeerd. Wacht tot de blokkade na de aangegeven tijd is opgeheven en probeer het nogmaals. U gebruikt niet de juiste gebruikersnaam of wachtwoord. Controleer of u de juiste gegevens gebruikt. Let op hoofdletters en kleine letters. Uw DigiD is verlopen omdat deze drie jaar niet is gebruikt. Vraag dan opnieuw uw DigiD aan. De tijd die de aanvraag in beslag neemt is bij de overheid variërend van 2 tot 4 weken. Je ontvangt zelf bericht zodra deze beschikbaar is. 18

19 2.4 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Opdrachtgevers willen graag de garantie dat de zorgverlener een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Daarom vragen wij jou om een kopie van het polisblad van de door jou afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (zie voorbeelden). V o o r b e e l d 19

20 20

21 Hoe verzeker ik mij voor beroepsaansprakelijkheid? Met een gewone aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren ook wel WA-verzekering genoemd ben je niet gedekt voor je beroepsaansprakelijkheid. Hiervoor moet je een aparte verzekering afsluiten. Vervolgens kun je te maken krijgen met drie soorten verzekeringen: 1. beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) Voor een schade die een direct gevolg is van het verrichten van beroepsmatige activiteiten moet je een BAV afsluiten. Stel jij maakt een medische fout en de opdrachtgever ondervindt hier schade van. In dat geval wordt de schade door de BAV vergoed. 2. aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) Een AVB is te vergelijken met de gewone wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Stoot jij tijdens je werkzaamheden een dure antieke vaas om, dan betaalt de verzekering de schade (in geval jouw opdrachtgever jou aansprakelijk stelt). Let op! Wat een AVB in de regel niet dekt is schade die een direct gevolg is van het verrichten van beroepsmatige activiteiten. Vraag dus goed na of een dergelijke schade door de AVB wordt gedekt of niet! 3. aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Omdat een AVB en een BAV verschillende dekkingen bieden, worden deze verzekeringen ook in combinatie aangeboden. Tip! Sommige van deze verzekeringen bieden ook dekking voor juridische bijstand. Zo niet, dan valt te overwegen om een aparte rechtsbijstandsverzekering beroepen af te sluiten (de gewone rechtsbijstandsverzekering is niet genoeg). Voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kun je terecht bij: - SAS Assurantiën in Vlissingen: 29,89. per jaar; - SAS Assurantiën in Vlissingen: 35,65. per jaar (incl. rechtsbijstand); - VvAA in Utrecht: 52,-. per jaar (excl. verplicht lidmaatschap van ca. 35,-. per jaar). 21

22 3 Kostenplaatje 1. persoonlijke gegevens 2. identiteitsbewijs 3. curriculum vitae 4. diploma 5. bewijs van inschrijving in het BIG-register (alleen voor verpleegkundigen) 80, bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 64, bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ca. 40, Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 9. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 24, beroepsaansprakelijkheidsverzekering ca. 50,00. Totaal 258,81. Zoals eerder opgemerkt zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar. 22

23 3.1 Kosten van lidmaatschap a) deelneming in de coöperatie Elk lid is evenredig eigenaar van de Coöperatie. Daarvoor wordt een ledencertificaat uitgegeven op naam, zeg maar het aandeel in de Coöperatie. De nominale waarde van het aandeel is 100,--. Dit wordt niet gerekend als kosten, maar is in onze beider boekhoudingen een deelneming en blijft als zodanig op de balans staan. B) maandelijkse contributie De Coöperatieve Vereniging wordt gestuurd door alle leden gezamenlijk. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt de hoogte van het lidmaatschap besloten. Dan legt het bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid, de jaarstukken worden gepresenteerd en de begroting wordt voorgelegd. Aan de hand van de gezamenlijke wensen wordt dan ook het lidmaatschap berekend. In de ALV van juni 2012 is besloten het lidmaatschap niet te verhogen. Dat is nu 24,95 per maand, inclusief BTW. C) specifieke producten en diensten Veel van de producten en diensten die de coöperatie levert is kosteloos voor de leden. We hebben hier samen in geïnvesteerd en zijn gezamenlijk eigenaar. Maar er is een fiscaal element: wij willen het gebruik van onze producten noet verplicht stellen. Jij bepaalt als ondernemer zelf in welke mate je daarvan gebruik maakt. Het spreekt voor zich dat de kostprijs va sommige producten of diensten (zoals bijv. bijeenkomsten) wel in rekening worden gebracht. 23

24 4. Lid worden Stappenplan naar lidmaatschap: 1. aanmelding via de website, met opgave van de eerste persoons- en beroepsgegevens. 2. digitaal inzenden van de in dit kwaliteitshandboek genoemde documenten 3. er volgt een persoonlijke kennismaking als intake, waarbij ook dezelfde documenten in origineel worden gecontroleerd. 4. bij akkoordbevinding wordt ter plaatse het lidmaatschap overeengekomen en bevestigd. 5. Je ontvangt van ons: - het ledencertificaat - het ledendossier met o.a. de statuten, huishoudelijk reglement en andere organisatorische details. - bewijs van deelneming in de klachtenregeling. (elders kun je deze annuleren) 5. Van de aangeleverde digitale documenten wordt een luxe Showmap Portfolio samengesteld, die ontvang je enkele weken later. 6. Op de website kun je je eigen Profielpagina aanmaken. 7. Je ontvangt de ledennieuwsbrief, zo vaak als deze wordt uitgegeven. 8. Voor je administratie ontvang je voor alle kosten uiteraard een factuur voor je administratie. Deze wordt overigens per automatische incasso geïncasseerd. 24

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Geschreven door Administrator zondag, 12 september :03 - Laatst aangepast vrijdag, 19 augustus :34

Geschreven door Administrator zondag, 12 september :03 - Laatst aangepast vrijdag, 19 augustus :34 Een zelfstandig ondernemend zorgverlener is een zelfstandige zonder personeel (ZZP er) die als zorgverlener werkzaam is voor eigen rekening en risico; een professional met eigen visie op zijn beroepsuitoefening.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN

AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN Stappenplan Om een aanvraag tot inschrijving als deskundige in het NRGD te doen, volgt u de onderstaande stappen. Stap 1. Controleer of het

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ASPIRANT-LID SSV Wilhelm Tell

AANMELDINGSFORMULIER ASPIRANT-LID SSV Wilhelm Tell SSV Wilhelm Tell Roosendaalseweg 113 3882 MN PUTTEN 0341-356168 www.wilhelmtellputten.nl In te vullen door het bestuur. Hoofdlid Nevenlid Gezinslid Jeugdlid VOG Ingeleverd? Lidmaatschap nummer. Datum inschrijving.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan 1. Aanvrager AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan Dit budgetplan wordt door de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger ingevuld. Voor wie vraagt

Nadere informatie

Inschrijfformulier CBS De Schalmei

Inschrijfformulier CBS De Schalmei Inschrijfformulier CBS De Schalmei Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen hebben zorgplicht en moeten iedere leerling een

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Achternaam: Voorna(a)men: Roepnaam: Straat / huisnummer: Postcode: Tel. Mobiel: adres: Nationaliteit: Geboorte datum: M / V Geboorteplaats:

Achternaam: Voorna(a)men: Roepnaam: Straat / huisnummer: Postcode: Tel. Mobiel:  adres: Nationaliteit: Geboorte datum: M / V Geboorteplaats: Inschrijfformulier Personalia leerling Achternaam: Voorna(a)men: Roepnaam: Straat / huisnummer: Postcode: Plaats: OBS De Komeet Bovenbouw Jupiterstraat 141 1562 WP Krommenie 075-6283240 Onderbouw Neptunuslaan

Nadere informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u die telefonisch stellen via de informatielijn ( ) of per mail

Heeft u nog vragen, dan kunt u die telefonisch stellen via de informatielijn ( ) of per mail > Retouradres Postbus 3174 6401 DR HEERLEN Diergeneeskunderegister Postbus 3174 6401 DR HEERLEN Inlichtingen bij Informatielijn info@diergeneeskunderegister.nl T 070 340 5700 Datum Betreft Ons kenmerk

Nadere informatie

O.B.S. Prinses Irene

O.B.S. Prinses Irene O.B.S. Prinses Irene Algemene toelichting Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op O.B.S Prinses Irene. Deze aanmelding is een voorwaardelijke

Nadere informatie

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV Zonnig BTW-nieuws Omzetbelasting op zonnepanelen Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een arrest gewezen, waarin is beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding de

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip César Franckrode70 2717BG Zoetermeer Tel. 079-3515734 Geachte ouders of wettige vertegenwoordigers Wilt u dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk

Nadere informatie

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: 1 Invullen door Aanvrager 1.2 Doel van de aanvraag > Aankruisen wat van toepassing is Aanvraagformulier Invullen in blokletters; Ten behoeve van: aanbestedingsprocedure extra aantal VOG exemplaren (alleen

Nadere informatie

Afdeling Toezicht Institutionele Beleggers en Assurantiebemiddelaars Simon Bolivar Plein 1, Curaçao VERTROUWELIJK akkoord

Afdeling Toezicht Institutionele Beleggers en Assurantiebemiddelaars Simon Bolivar Plein 1, Curaçao VERTROUWELIJK akkoord FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld ingevolge artikel 5 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Toelichting op het aanmeldingsformulier

Toelichting op het aanmeldingsformulier Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Toelichting op het aanmeldingsformulier voor registratie bij het LRGD Inleiding In dit document wordt een korte toelichting

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanmeld- en inschrijfformulier

Aanmeld- en inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Aanmeld- en inschrijfformulier Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke Geslacht M / V Geboortedatum (dd-mm-jj) Geboorteplaats Sofinummer/BSN* Onderwijsnummer

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz) Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz) Toelichting Met dit formulier vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan. Stuur kopieën van alle gevraagde bewijsstukken mee. Stuur geen originele bewijsstukken,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder.

Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder. Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder. Is er gegarandeerd een schoonmaakondersteuner voor mij? Zodra u een aanvraag heeft gedaan, gaat het systeem op zoek naar een schoonmaakondersteuner voor

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

Eenvoudig BTW terug ontvangen

Eenvoudig BTW terug ontvangen metdezon Leven met de zon Eenvoudig BTW terug ontvangen MetDeZon BTW terug eenvoudig nog meer voordeel Volledige ontzorging Wij vragen de BTW voor u terug Wij verzorgen de administratie omtrent de zonnepanelen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier werknemer

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Gold Security

Sollicitatieformulier Gold Security Dit sollicitatieformulier uitprinten en in BLOKLETTERS invullen. Vervolgens opsturen naar Gold security, Postbus 489, 6000 AL Weert. Svp TWEE recente pasfoto s bijsluiten! Indien een vraag niet op u van

Nadere informatie

Aanmeldformulier (Voorlopige inschrijving)

Aanmeldformulier (Voorlopige inschrijving) Estafette SIDI Directie Bevest. ouders Inv. ParnasSys Inschrijving map Aanmeldformulier (Voorlopige inschrijving) Basisschool de Zeppelin Anna Polaktuin 27 1705 JS Heerhugowaard Tel: 072 5726782 e-mail:

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP

VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP INHOUDSOPGAVE Systeem...3 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...3 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat dit

Nadere informatie

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stap Actiepunten Hoe lang voor afronding opleiding? Wat VvAA voor je kan betekenen Gereed 1. Aanvragen verklaring arbeidsrelatie (VAR) bij de belastingdienst

Nadere informatie

RSV Opleidingsregister. Handleiding Mijn V&VN en PE-online voor studenten

RSV Opleidingsregister. Handleiding Mijn V&VN en PE-online voor studenten RSV Opleidingsregister Handleiding Mijn V&VN en PE-online voor studenten Inhoudsopgave 1. Inschrijving in het opleidingsregister Welke gegevens heb ik nodig om mijzelf in te kunnen schrijven? Mijn V&VN-account

Nadere informatie

Model Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon

Model Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon Model Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een natuurlijk persoon. Om vast te stellen of een zorgaanbieder een natuurlijk

Nadere informatie

Eenvoudig BTW terug ontvangen

Eenvoudig BTW terug ontvangen metdezon Leven met de zon Eenvoudig BTW terug ontvangen MetDeZon BTW terug eenvoudig nog meer voordeel Volledige ontzorging Wij vragen de BTW voor u terug Wij verzorgen de administratie omtrent de zonnepanelen

Nadere informatie

Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM

Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM Handleiding voor aanmelden voor het schakelprogramma Mental Health via MyUM Studenten die in september 2017willen starten met het schakelprogramma Mental Health dienen vóór 1 april 2017 hun aanmelding

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF SERVICE

BTW TERUGGAAF SERVICE BTW TERUGGAAF SERVICE BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u recht op teruggaaf van de betaalde btw. Dit is financieel interessant voor u. Het voordeel

Nadere informatie

Handleiding aanvragen gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Handleiding aanvragen gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Handleiding aanvragen gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Preventief beleid Om gebruik te maken van de Regeling Gratis VOG is het van belang dat de vereniging al preventief beleid hanteert en dit ook

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER voor het primair onderwijs

INSCHRIJFFORMULIER voor het primair onderwijs INSCHRIJFFORMULIER voor het primair onderwijs Naam school : Adres : Tel.nr. : Email : Website : Stichting Hervormde Scholen De Drieslag WILT U DIT AANMELDINGSFORMULIER ZO VOLLEDIG MOGELIJK INVULLEN? ONDERGETEKENDE,

Nadere informatie

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening):

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening): Inschrijfformulier Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Duurzaam B.V. (de Uitgevende

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

Aanvraag ABN AMRO Credit Card Wij raden u aan om bij dit product het BetaalGemak Extra pakket af te nemen om financieel voordelig uit te zijn.

Aanvraag ABN AMRO Credit Card Wij raden u aan om bij dit product het BetaalGemak Extra pakket af te nemen om financieel voordelig uit te zijn. Aanvraag ABN AMRO Credit Card Wij raden u aan om bij dit product het BetaalGemak Extra pakket af te nemen om financieel voordelig uit te zijn. Deze download bestaat uit 2 formulieren die beide ingevuld

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Het Zwanenbos

Aanmeldingsformulier Het Zwanenbos Aanmeldingsformulier Het Zwanenbos Kerkenbos 24-26 2716 PH Zoetermeer Tel. 079-3517688 Geachte ouders of wettige vertegenwoordigers Wilt u dit aanmeldingsboekje zo volledig mogelijk invullen en ondertekenen.

Nadere informatie

PrivaZorg. Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg

PrivaZorg. Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg PrivaZorg Informatie voor zelfstandige zorgverleners met een passie voor zorg 1 Welkom bij PrivaZorg! 3 Wat vragen wij van jou? 4 PrivaZorg vraagt kwaliteit 5 Deskundigheidsniveau 5 Kopie geldig identiteitsbewijs

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven en inloggen

Handleiding Inschrijven en inloggen Handleiding Inschrijven en inloggen V E R S I E :12-04-2017 A U T E U R : Eva Leemans, Gerard Snaauw, Laurel Schunselaar en Daphne Huizing 1 / 7 INHOUDSOPGAVE Inschrijven... 3 Inloggen... 5 FAQ Inschrijven

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

Inschrijving DBS Detachering

Inschrijving DBS Detachering Inschrijving DBS Detachering Persoonsgegevens Naam: Voorletters - roepnaam: Tussenvoegsel: Geslacht: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: BSN: In bezit van rijbewijs: Categorie: Nummer: Soort

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier WMO-voorzieningen

Toelichting bij het aanvraagformulier WMO-voorzieningen ALGEMEEN Wel of niet invullen Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. Hiermee bespoedigt u de verwerking van uw aanvraag. Vooral de juistheid van uw persoonlijke gegevens

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

WERKWIJZE ONLINE INSCHRIJVEN

WERKWIJZE ONLINE INSCHRIJVEN stad brugge stedelijke nijverheids- en taalleergangen - cvo WERKWIJZE ONLINE INSCHRIJVEN VOORAF Bij het online inschrijven moet je het volledig bedrag betalen. Indien je geniet van vermindering van inschrijvingsgeld,

Nadere informatie

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1 Invullen door Aanvrager 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de VOG verlangt Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Aanvraagformulier inschrijving Register

Aanvraagformulier inschrijving Register Aanvraagformulier inschrijving Register Dit formulier kunt u digitaal invullen In welke branche wilt u worden ingeschreven? Indien van toepassing, met welk specialisme? PERSOONLIJKE GEGEVENS Privé-contactgegevens

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers,

TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers, TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u ons inschrijfformulier. Basisschool t Kirkeveldsje is een school van het bijzonder onderwijs, d.w.z. dat ze bestuurd

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER DATUM AANMELDING GEGEVENS KIND. Roepnaam. Voornamen. Telefoonnummer Geheim nummer 0 ja / 0 nee

INSCHRIJFFORMULIER DATUM AANMELDING GEGEVENS KIND. Roepnaam. Voornamen. Telefoonnummer Geheim nummer 0 ja / 0 nee INSCHRIJFFORMULIER DATUM AANMELDING GEGEVENS KIND Voorvoegsels Roepnaam Voornamen Geslacht Straatnaam Geboortedatum Huisnummer Telefoonnummer Geheim nummer Geboorteplaats SOFI nummer (ofwel burgerservicenummer)

Nadere informatie

Aanvraag Internetspaarrekening

Aanvraag Internetspaarrekening Aanvraag Internetspaarrekening Wat Hoe Stap 1 Uw gegevens U geeft hier uw gegevens als rekeninghouder in Het aanvragen van een nieuwe rekening doet u in verschillende stappen: Vul hier de persoonsgegevens

Nadere informatie

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut.

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Beste ouder(s) / verzorger(s), Op 1 augustus 2014 is de Wet passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat elke school bij aanmelding zorgplicht

Nadere informatie

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER BETREFT ADRES: POSTCODE:.. TE AMSTERDAM Gegevens huurder Voorletters en achternaam Huidig adres Postcode Woonplaats Huidige woning: Koopwoning Sociale huurwoning Stadgenoot

Nadere informatie

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl Aanmeldformulier Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Straat en huisnummer. (Let op: indien het gaat om een aanbestedingsprocedure, zie toelichting bij dit formulier onder 1.1)

Straat en huisnummer. (Let op: indien het gaat om een aanbestedingsprocedure, zie toelichting bij dit formulier onder 1.1) Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1.1 Gegevens van de rechtspersoon Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres Straat en huisnummer KvK-Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een formele zorgaanbieder

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING. Achternaam. Voorna(a)m(en)

Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING. Achternaam. Voorna(a)m(en) Basisschool de Bogaard Stationssingel 10 55371 BB Ravenstein 0486-412236 dir.bogaard@optimusonderwijs.nl www.bsdebogaard.nl Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

Leidraad Viseringen. Onderzoek naar aanleiding van aanvraag

Leidraad Viseringen. Onderzoek naar aanleiding van aanvraag Leidraad Viseringen Onderzoek naar aanleiding van aanvraag Aruba, 1 december 2013 Voorwoord Sinds 2009 zijn concrete plannen voor de introductie van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg.

Nadere informatie