Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!"

Transcriptie

1 Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld huisarts, vaatchirurg, fysiotherapeut of apotheker. Vul daarna uw persoonlijke gegevens in en onderteken dit formulier. Organisatie/praktijk: Soort zorgverlener: (specialist, huisarts, fysiotherapeut) Naam / Voorletters: Straat: Nr: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Burger Service Nummer (BSN): Mobiel telefoonnummer: adres (Schrijf alstublieft zo duidelijk mogelijk in blokletters (hoofdletters)): BIG registratienummer: Legitimatie en machtiging Uw aanmelding dient persoonlijk overhandigd te worden, waarbij uw identiteit wordt vastgesteld aan de hand van een kopie van een geldig paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs. Als u iemand wilt machtigen voor aanmelding, dan is daarvoor een schriftelijke en ondertekende machtiging noodzakelijk. Deze machtiging moet voorzien zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs van zowel de gemachtigde als degene die machtigt. Aanmelding Ondergetekende wenst als zorgverlener ingeschreven te worden in Medischegegevens.nl, deze dienst wordt geleverd door MyownFile BV. Voorwaarden Ondergetekende verklaart zich accoord met de voorwaarden op de volgende pagina, inzake Inschrijving en afmelding, Beëindiging dienstverlening, Verwerking persoonsgegevens en Verantwoordelijkheid. Ondertekening Datum en Ondertekening:

2 Voorwaarden aanmelding bij Medischegegevens.nl - Bijlage voor de zorgverlener Inschrijving en afmelding De inschrijving en het gebruik van het systeem is kostenloos. Zodra de inschrijving is doorgevoerd ontvangt u een met een inlognaam en tijdelijk wachtwoord. Controleert u alstublieft uw spamfilter als u na een paar dagen nog geen mail heeft ontvangen. U kunt zichzelf afmelden door een te sturen aan met uw verzoek tot afmelding, onder vermelding van uw BIG nummer en inlognaam. Beëindiging dienstverlening MyownFile BV is bevoegd de dienstverlening Medischegegevens.nl eenzijdig te beëindigen, met inachtneming van termijn van 1 maand, zonder dat hieruit enige schadeplichtigheid ontstaat. Verwerking persoonsgegevens Met het invullen en ondertekenen van dit formulier gaat u voorts akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door Medischegegevens.nl. Deze verwerking zal geschieden op uiterst zorgvuldige wijze en conform de toepasselijke wetgeving, waaronder doch niet beperkt tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dat verband heeft u het recht: i) geïnformeerd te worden omtrent de doeleinden en de wijze van de verwerking van de gegevens; ii) geïnformeerd te worden omtrent welke gegevens zijn verwerkt en wat de herkomst daarvan is; iii) geïnformeerd te worden omtrent de ontvangers /categorieën van ontvangers van de gegevens; iv) op bijwerking, rectificatie of aanvulling van de gegevens, alsmede de doorhaling, de verandering in anonieme vorm of de blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt of waarvoor de bewaring niet noodzakelijk is met het oog op de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; v) u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met de dienst Medischegegevens.nl. Dat is bijvoorbeeld voor uw aanmelding in het klantenbestand van Medischegegevens.nl, het invoeren van uw gegevens ten behoeve van het inzichtelijk maken van uw gegevens in het systeem van Medischegegevens.nl, administratieve doeleinden, marketingdoeleinden of voor wettelijke informatieverplichtingen en voor de uitvoering in het algemeen van het door u met Medischegegevens.nl gesloten contract. Uw gegevens worden medegedeeld aan medewerkers van Medischegegevens.nl of eventuele medewerkers van leveranciers van diensten van buiten af die aangewezen zijn om uw gegevens in te voeren, bij te werken of andere activiteiten te verrichten die verband houden met de doeleinden waar de gegevens voor verzameld zijn. Genoemde (rechts)personen zullen alleen gebruik maken van uw gegevens voorzover dit gebruik nauw is verbonden met hun rol en functie met het oog op de door u van MyownFile BV afgenomen dienst Medischegegevens.nl. Verantwoordelijkheid De dienst Medischegegevens.nl wordt u aangeboden door MyownFile BV. MyownFile BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Deze verantwoordelijkheid blijft nadrukkelijk bij u als patiënt dan wel uw behandelend arts(en). Vraag uw behandelend arts(en) om uw gegevens op juistheid te controleren. Medischegegevens.nl vindt kwaliteit belangrijk. Wij besteden alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze dienst. Desondanks kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via de dienst beschikbaar wordt gesteld en/of de foutloze werking en continue toegankelijkheid daarvan. MyownFile BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of verband houdt met onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, de tijdelijke onmogelijkheid om van onze dienst gebruik te maken en/of het gebruik van informatie die door middel van onze dienst verkregen is. Aan de gegevens die MyownFile BV met Medischegegevens.nl ter uwer beschikking stelt kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Veel gestelde vragen - Bijlage bij zorgverlener Wat is Medischegegevens.nl? De bij ons aangesloten instanties zoals ziekenhuizen en apothekers versturen dagelijks en automatisch nieuwe medische gegevens door naar Medischegegevens.nl, zodat patiënten die zich bij hen hebben ingeschreven inzage krijgen in die informatie, en deze informatie overal en altijd beschikbaar hebben. Alleen de patiënt zelf krijgt de informatie beschikbaar, en kan deze aanvullen met opmerkingen en eigen documenten. Alleen als de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, krijgt een zorgverlener zoals de huisarts, fysiotherapeut of specialist ook inzage, en de patiënt kan dat recht ook altijd weer intrekken. De betreffende zorgverlener moet daarvoor wel ingeschreven zijn bij Medischegegevens.nl. Is Medischegegevens.nl wel veilig? Veiligheid is een van de belangrijkste pijlers onder Medischegegevens.nl. PWC heeft zowel de techniek als het inschrijfproces en het beheerproces vanuit de Wet op Bescherming Persoonsgegevens en de NEN7510 normen beoordeeld en goed bevonden. Inloggen gebeurt bijvoorbeeld net als bij sommige telebankiersystemen door elke keer dat iemand inlogt een eenmalige SMS code te versturen naar de geregistreerde telefoon, die code moet op de website worden ingevuld. Wat betekent het voor mij als zorgverlener om me in te schrijven bij Medischegegevens.nl? U kunt allerlei medische informatie inzien van de patiënten die u toegang hebben gegeven, zoals brieven, medicatie, labuitslagen en röntgenstudies met verslag en foto's. Psychiatrische informatie en proces-notities die niet in de finale brieven staan, komen niet beschikbaar. Met de betreffende instantie kan afgesproken zijn dat er een paar dagen wachttijd van toepassing is, zodat de specialist eerst contact kan opnemen met de patient voordat de patient zelf de informatie te zien krijgt. Meestal betreft het 3 dagen, bij Pathologie kan dat langer zijn. Wat kost het mij als ik me wil inschrijven? Het inschrijven en gebruiken van het systeem is gratis voor de patiënt, en ook voor u. Ook de SMS'jes versturen we gratis, en de helpdesk is tegen normale telefoonkosten bereikbaar. De aangesloten instanties betalen ons, omdat zij lagere kosten hebben aan beter geïnformeerde patiënten. Hoe kan ik mij inschrijven bij Medischegegevens.nl? U hoeft alleen het formulier in te vullen, en contact met Medischegegevens.nl op te nemen om af te spreken waar en wanneer we het formulier persoonlijk en onder vertoon van uw legitimatiebewijs overhandigd kunnen krijgen. Schriftelijk of via Internet registreren is helaas nog niet mogelijk, we hebben nog geen goede alternatieve methode om uw identiteit met 100% zekerheid vast te stellen, ook een kopie identiteitsbewijs per post of is niet veilig genoeg. Uw adres en telefoonnummer behandelen we zorgvuldig, ze worden alleen gebruikt voor het inloggen en voor een incidentele nieuwsbrief - daarvoor kunt u zich natuurlijk ook afmelden. Hoe werkt het nadat ik mij heb ingeschreven? U krijgt per een inlognaam en wachtwoord (die u allebei kunt wijzigen), en elke keer dat u inlogt krijgt u een SMS code toegestuurd. Patiënten zien u terug in de lijst van ingeschreven zorgverleners - zodra zij u toestemming geven ontvangt u daarvan een -bericht. Op de volgende pagina's leggen we de werking van het systeem uit met behulp van scherm-afdrukken. Op de website staat ook een algemene demo, die voor 99% overeenkomt met wat u als zorgverlener te zien krijgt. https://www.medischegegevens.nl/demo

4 Voorbeeldschermen - Bijlage bij zorgverlener Inloggen Ga naar en klik op de knop "inloggen" - vul daar uw inlognaam en wachtwoord in dat u heeft ontvangen per , of uw zelfgekozen inlognaam en wachtwoord. Klik op de knop "Zend", dan komt het scherm op met de vraag om de verzonden SMS-code in te voeren. Voer deze in, en klik weer op "Zend". Overzicht patiënten Het oranje omkaderde vak is hét verschil tussen wat u als zorgverlener te zien krijgt en wat een patiënt ziet. Een zorgverlener moet altijd eerst kiezen van welke patiënt de gegevens getoond worden. Klik op dit vak, en kies een patiënt uit. U ziet hier alleen patiënten staan die u nadrukkelijk gemachtigd hebben om in hun medische gegevens mee te kijken. Overzicht medische gegevens U krijgt dan de lijst te zien van beschikbare medische informatie. Links in het scherm kunt u filteren op datum en op soort informatie.

5 Detailinformatie Op bijna elk soort informatie kunt u klikken voor meer details, behalve op medicatie. Een aantal voorbeelden volgen hieronder. U kunt ze als u wilt afdrukken of opslaan.

6

7 Mijn medisch profiel Als u op deze menu-knop klikt (in de oranje balk onder het hoofdmenu), krijgt u een samenvatting te zien die de patiënt zelf heeft ingevuld, evenals de medische gegevens die hij heeft aangemerkt als belangrijk om in dit overzichts-scherm te tonen. Verdere ontwikkelingen Het systeem wordt steeds verder ontwikkeld, een van de gedachten die bij ons speelt is om een aparte module te maken voor zorgverleners. Mocht u ideeën hebben voor verbeteringen of uitbreidingen, neem dan graag contact op met

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Dé Business Provider

Dé Business Provider SNEL STARTEN Dé Business Provider VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW MOBIELE TELEFOON Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE De Dienst "Factuurservice" (hierna: de Dienst ) wordt u via het platform (hierna: Platform ) aangeboden door het bedrijf ITG Groep B.V. (hierna: 1850 Zakelijk ). Aan

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden )

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) WAT BETEKENT HET? de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst met mobiele Apparatuur

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie