STARTERSGIDS VOOR DE AANNEMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTERSGIDS VOOR DE AANNEMER"

Transcriptie

1 CONFEDERATIE BOUW STARTERSGIDS VOOR DE AANNEMER Laatste bijwerking: 31 december 2014 Startersgids voor de aannemer - blz. 1

2 Startersgids voor de aannemer Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Uitgever: Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel 2014 Copyright: gedeeltelijke of integrale reproductie moet vooraf worden toegestaan en moet verplicht de vermelding bevatten van de bron Confederatie Bouw. Voor méér informatie: Contact: Depotnummer: D/2015/0570/1 Startersgids voor de aannemer - blz. 2

3 Voorwoord Elk jaar worden ongeveer bouwbedrijven opgestart als éénmanszaak of vennootschap. Hiervan verdwijnt na enkele jaren een belangrijk deel. Een aantal wordt vrijwillig beëindigd, maar een te hoog aantal wordt meegesleurd in de onaangename ervaring die een faling is. Een goede voorbereiding op een zelfstandige activiteit is dan ook een eerste voorwaarde om zoveel mogelijk gunstig evoluerende bouwbedrijven te hebben. Gewoonlijk beschikken de kandidaat-aannemers over voldoende technische ervaring. De administratieve, boekhoudkundige, fiscale en verkoopervaring ontbreken echter te dikwijls. Om wie van plan is te starten in de bouw te helpen bij het beoordelen van zijn kansen op succes en te begeleiden bij de lange administratieve weg, die spijtig genoeg moet afgelegd worden om in regel te zijn met alle wettelijke bepalingen, heeft de beroepsorganisatie dan ook het initiatief genomen een startersgids op te stellen. Hierin geven we je eerst een inzicht in al de achtereenvolgens te nemen stappen, zowel voor een éénmanszaak als voor een vennootschap. Sommige ervan zijn specifiek voor de bouw en worden door niet-ingewijden gemakkelijk over het hoofd gezien. Om over elk punt een omstandige uitleg te verkrijgen moet je gespecialiseerde documentatie raadplegen, of nog beter, advies inwinnen bij de praktijkmensen van de beroepsorganisatie. Niet alleen het feit dat je de geschikte diploma s, attesten en ervaring hebt om een bepaald vak uit te oefenen is belangrijk, vooral moet je nagaan of er op de markt nog voldoende vraag is, aan normale prijzen, om je activiteit uit te oefenen. Dit zeer belangrijke punt wordt al te gemakkelijk vergeten bij het opstarten van een nieuwe activiteit. In naam van alle leden van de beroepsorganisatie, die ook eens de beslissing hebben genomen om te starten, wens ik je veel succes toe in je toekomstige beroepsactiviteit. Vergeet daarbij nooit dat de beroepsorganisatie steeds klaar staat om je met raad en daad bij te staan als er zich een probleem stelt bij je start, maar ook gedurende de gehele verdere duur van je activiteit. De Voorzitter. Startersgids voor de aannemer - blz. 3

4 DE START: STAP VOOR STAP COMMERCIËLE EN FINANCIËLE HAALBAARHEID VAN HET PROJECT Blz. 7 Marktonderzoek Financiële haalbaarheid Krediet? VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE PERSOON Blz. 10 Nationaliteit EU-lidstaat Meerderjarig = 18 jaar? Meerderjarig = 18 jaar? Veroordeling opgelopen VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE ACTIVITEIT Blz. 11 Gereglementeerde activiteit? Bouwvergunning Exploitatievergunning Startersgids voor de aannemer - blz. 4

5 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? Blz. 14 EENMANSZAAK Openen van een rekening bij een financiële instelling Blz. 20 Gereglementeerde activiteit? Blz. 11 Inschrijving bij de Kruispuntbank van ondernemingen Blz. 20 De inschrijving bij de btw Blz. 21 In regel stellen met het sociale statuut van zelfstandige Blz. 22 Het afsluiten van verzekeringspolissen Blz. 26 Het opstarten van een boekhouding Blz. 24 De aanvraag van een erkenning als aannemer Blz. 28 De aanwerving. van personeel Blz. 30 Prijsberekening Blz. 44 De indiening van een offerte Blz. 48 Startersgids voor de aannemer - blz. 5

6 VENNOOTSCHAP Keuze van de vennoten Blz. 18 Keuze van de vennootschapsvorm Blz. 17 De opening van een rekening bij een financiële instelling Blz. 20 De oprichting van de vennootschap Blz. 20 Gereglementeerde activiteit? Blz. 11 De inschrijving bij de Kruispuntbank van ondernemingen Blz. 20 De inschrijving bij de btw Blz. 21 Sociaal statuut zelfstandigen voor de werkende vennoten Blz. 22 Het afsluiten van de verzekeringen Blz. 26 Het opstarten van een boekhouding Blz. 24 De aanvraag van een erkenning als aannemer Blz. 28 De aanwerving van personeel Blz. 30 Prijsberekening Blz. 44 De indiening van een offerte Blz. 48 Startersgids voor de aannemer - blz. 6

7 1. Onderzoek vóór de start 1.1. Commerciële en financiële haalbaarheid van het project Marktonderzoek De bouwsector is een boeiende sector, maar ook een markt waar sterke concurrentie heerst. In deze marktomgeving is het niet voldoende om een goed vakman te zijn om je met een normale kans op succes als aannemer te vestigen. Een gesprek met de plaatselijke verantwoordelijken van je beroepsorganisatie en met enkele aannemers die jouw toekomstige activiteiten reeds uitoefenen is een minimumvereiste om een idee te hebben van het mogelijke werkvolume en de prijs waaraan je kan factureren. Je kan ook de ledenlijst van de Confederatie, de lijst van de erkende aannemers en de beroepenpagina s van de telefoongidsen raadplegen. Dit geeft je een idee van het aantal en belang van de ondernemingen uit uw regio die in hetzelfde domein actief zijn. De beroepsorganisatie heeft ook de website Ik zoek een vakman. Deze bevat ondernemingen, leden van de Confederatie Bouw, en laat toe selecties uit te voeren per regio en per beroep. Het valt, ingeval de marktvooruitzichten niet overtuigend zijn, aan te bevelen niet alles op één activiteit te zetten. Allicht is er werk aan interessantere prijzen in een andere activiteit Financiële aspecten Financiële haalbaarheid Kasplanning Door een kasplanning op te stellen van al de maandelijkse inkomsten en uitgaven, zal je inzicht verkrijgen in de financiële haalbaarheid van je project. Deze oefening moet bij voorkeur over een periode van meerdere jaren, bijvoorbeeld 3 jaar, uitgevoerd worden. Dan zal je ten volle de invloed op Startersgids voor de aannemer - blz. 7

8 resultaat en beschikbare gelden zien van de investeringen, het aanleggen van een voorraad, de terugbetaling van leningen en je sociale en fiscale verplichtingen. Het is ook belangrijk op tijd vast te stellen dat je een kredietlijn zal nodig hebben. Dit laat je toe om op voorhand, een aangepaste oplossing te vinden. Anders ben je verplicht op het ogenblik dat het kastekort zich voordoet, in allerijl, en misschien aan slechte intrest- en waarborgvoorwaarden een bankkrediet te onderhandelen. Het aangaan van een bankkrediet voor een bepaalde investering, is uiteraard maar zinvol als het, samen met de intresten en kosten, binnen een normale termijn kan terugbetaald worden. Bij het maken van deze oefening moet je er in eerste instantie rekening mee houden dat je onderneming op termijn winstgevend moet zijn. Dat betekent dat al de kosten die je gemaakt hebt aan investeringen, aankoop van materialen, diensten, diverse onkosten, belastingen, intresten, je eigen arbeidsvergoeding en deze van je medewerkers en daarop een winstmarge, volledig doorgerekend moeten worden in de prijzen die je aan je klanten doorrekent. Dit wordt de kostprijsberekening genoemd. In hoofdstuk 4.5 Prijsberekening wordt hierop dieper ingegaan De financiering van de onderneming met vreemde middelen Als uit je kasplanning blijkt dat je je vervaldagen niet op een behoorlijke wijze kan nakomen, kan één van de oplossingen zijn dat je beroep doet op geld van anderen (banken, klanten en leveranciers), om je onderneming te financieren. Als basisregel daarbij moet altijd gelden dat een aangegaan krediet (voor een investering of andere doeleinden) moet terugbetaald kunnen worden. Anders uitgedrukt mag een krediet niet een oplossing zijn die een probleem tijdelijk verbergt en er uiteindelijk zelf één wordt. Als er van krediet gesproken wordt, wordt te dikwijls alleen aan bankkrediet gedacht. Klanten en leveranciers kunnen in een aantal gevallen voor een bouwbedrijf al een flink stuk van de eventuele financieringsproblemen oplossen. We geven hierna enige basisinformatie die u kan helpen bij uw keuze. We wensen echter te benadrukken dat je best pas na grondige afweging van de alternatieven een keuze maakt. Startersgids voor de aannemer - blz. 8

9 1. Voorschotten van klanten Het is aangewezen om in het aannemingscontract dat je klant ondertekent te bedingen dat een voorschot op de overeengekomen prijs betaald wordt vóór of ten laatste bij de aanvang van de werken. Dit als compensatie voor het feit dat jij meestal tevoren materialen voor deze werf hebt moeten aankopen. 2. Leverancierskrediet Vervaldag factuur Het bedingen van een betalingsuitstel van 30 of 60 dagen bij je leveranciers, laat je toe om ondertussen de betaling van je klanten te verkrijgen. De prijs is uiteraard een belangrijk criterium om je leveranciers uit te kiezen, maar het betalingsuitstel dat zij je willen toestaan kan zeker in je startperiode even belangrijk zijn. Ondertekening van een wisselbrief Als de leverancier je nog niet goed kent of als de bedragen en het betalingsuitstel te belangrijk zijn, is het niet ongebruikelijk dat hij je vraagt om een wisselbrief te ondertekenen. Hou er dan wel rekening mee dat je je er dan toe verbindt om op een van tevoren duidelijk bepaalde vervaldag het bedrag van de wisselbrief te betalen. Doe je dat niet, dan kan de wissel geprotesteerd worden. Dit protest wordt gepubliceerd op de website van de gerechtsdeurwaarders. 3. Bankkredieten en -waarborgen Bankkredieten bestaan onder allerlei vormen en benamingen. Dikwijls worden mengvormen aangeboden en krijgen zij ook commercieel aantrekkelijke namen. Daarbij zal een bank bijna altijd een waarborg eisen voor zij jou een krediet toestaat voor investeringen of andere doeleinden. Het is belangrijk dat je beseft dat je best voordat je een bankkrediet echt nodig hebt daarover een onderhandeling met de banken voert. Je zit dan in een comfortabeler positie omdat je de voorstellen van verschillende bankiers tegenover mekaar kan afwegen en niet onder druk van een niet-betaalde vervaldag dringend een krediet moet onderhandelen. Bij de beoordeling van een voorstel van een bank is niet alleen de aangerekende rentevoet belangrijk, ook de dossiers- en andere kosten en de Startersgids voor de aannemer - blz. 9

10 geëiste waarborgen zijn essentieel. Daarbij mag niet vergeten worden dat een bankrelatie meestal voor een langere termijn aangegaan wordt Voorwaarden verbonden aan de persoon Naast markt- en financieel onderzoek van je ondernemingsproject moet je ook nagaan of je zelf aan bepaalde criteria voldoet. We overlopen ze hieronder Leeftijd In principe moet iedereen die een zelfstandige activiteit begint meerderjarig zijn en dus 18 jaar geworden zijn. Het verdient echter aanbeveling enkele jaren technische en beheerservaring op te doen als werknemer of als helper vóór je zelfstandig start Burgerrechten Niet iedereen mag een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen. De belangrijkste uitzonderingen worden hieronder opgesomd: Gefailleerden Indien je persoonlijk een faillissement hebt opgelopen kan je in principe een nieuwe handelszaak beginnen. De rechter kan je dit nochtans verbieden. Zolang een gefailleerde niet in eer hersteld is, mag hij noch persoonlijk, noch via een tussenpersoon bestuursfuncties uitoefenen in een handelsvennootschap. Behoudens uitzonderingen worden bij het faillissement van vennootschappen, niet de zaakvoerder(s) of bestuurder(s) failliet verklaard, maar alleen de vennootschap. In principe worden in dat geval hun individuele rechten niet getroffen. Wettelijk onbekwaamverklaarden Personen die veroordeeld werden tot een criminele straf (doodstraf, dwangarbeid of opsluiting vanaf drie maanden) kunnen geen handelsactiviteit uitoefenen. Startersgids voor de aannemer - blz. 10

11 Gerechtelijk onbekwaamverklaarden of in staat van verlengde minderjarigheid verklaarden Deze personen zijn juridisch niet bekwaam om handel te drijven. Personen onder gerechtelijk raadsman gesteld of voor wie een voorlopige bewindsvoerder werd aangesteld Deze personen missen de nodige feitelijke bekwaamheid tot handeldrijven Nationaliteit Alle onderdanen uit een van de lidstaten uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) evenals Zwitserland moeten op dezelfde wijze behandeld worden. Personen van buiten de EER en Zwitserland moeten in principe in het bezit zijn van een beroepskaart, die door de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie afgeleverd wordt Voorwaarden verbonden aan de activiteit Zelfs als je aan alle wettelijke voorwaarden die verbonden zijn aan de persoon voldoet, moet je nog bijkomende voorwaarden vervullen om de meeste beroepen uit de bouwsector te mogen uitoefenen. Daarnaast moet je ook met bouw- en milieuwetten rekening houden Ondernemingsvaardigheden voor gereglementeerde activiteiten Iedere kleine en middelgrote onderneming (zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon) moet de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen bij de aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bovendien zijn in de bouwsector heel wat activiteiten gereglementeerd. Dit betekent dat je over minimale ondernemingsvaardigheden moet beschikken om zo n activiteit te mogen uitoefenen. Als je een inschrijving vraagt in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (zie verder) voor één of meer gereglementeerde activiteiten zal je steeds je ondernemingsvaardigheden moeten bewijzen. Startersgids voor de aannemer - blz. 11

12 Waar aanvragen? Het onderzoek van de ondernemingsvaardigheden wordt gevoerd door het ondernemingsloket waar je je inschrijving in de KBO laat verrichten. De Confederatie Bouw beschikt samen met een aantal andere partners over een eigen ondernemingsloket, (FORMALIS: Je beroepsorganisatie kan je informeren over de vereiste diploma s of ervaring en kan je helpen bij het samenstellen en indienen van je dossier. Uitzonderingen in de wet De wet voorziet in een aantal bijzondere regelingen. Zo heeft een zoon die het bedrijf van zijn overleden vader verderzet, 3 jaar de tijd (vanaf de meerderjarigheid) om zich in orde te stellen met de vestigingswet. Bij overname van een onderneming beschik je over 1 jaar tijd om je in regel te stellen Stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning De bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, zijn grotendeels geregionaliseerd. De wetgeving in de drie gewesten - Vlaanderen, Brussel en Wallonië - is dan ook heel verschillend. Bijna elke aannemer gebruikt een werk- of opslagplaats. Om deze voor jouw beroep te mogen gebruiken, is echter in vele gevallen een voorafgaande toelating vereist. In tegenstelling tot wat velen denken, is de huidige reglementering inzake stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen zowel van toepassing op een grond als op een gebouw. Vóór je zelf of jouw klant investeert in gebouwen en gronden of deze zelfs slechts huurt, is het derhalve ten zeerste aan te raden zich te informeren bij de bevoegde diensten van de gemeente inzake de na te komen verplichtingen en procedureregels. Als aannemer word je met het bijkomende probleem geconfronteerd dat vaak ook voor een werf de nodige toelatingen moeten worden verkregen. Zo zal bijvoorbeeld moeten worden nagegaan of vóór het opstarten van de werfactiviteiten, de (eventueel) vereiste vergunningen zijn aangevraagd of meldingen zijn gebeurd. Hoewel het betreffende de stedenbouwkundige Startersgids voor de aannemer - blz. 12

13 vergunning de bouwheer-opdrachtgever is die deze moet aanvragen, dient de aannemer die de werf uitvoert in te staan voor het naleven van de milieureglementering (waaronder het aanvragen van de nodige vergunningen of het doen van de nodige meldingen) Stedenbouwkundige vergunning Voor het oprichten van gebouwen, het wijzigen van het gebruik of voor diverse andere werken moet je van de bevoegde instanties een stedenbouwkundige vergunning krijgen. Teneinde te weten wat op een bepaald stuk grond aan activiteiten of werken is toegelaten, kan de bouwheer-opdrachtgever bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente een stedenbouwkundig attest aanvragen. De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet in Vlaanderen worden ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar men wil bouwen, in Wallonië bij het Gemeentecollege (Collège communal) en in Brussel bij de gemeente. Bij de gemeentebesturen is daarvoor een formulier beschikbaar, in Wallonië kan ook de portaalsite van het Waals Gewest worden gebruikt Vergunningen in het kader van de milieuwetgeving en -reglementering Niet alleen grote ondernemingen hebben met de milieuwetgeving en - reglementering te maken; ook ambachtslieden en kleine ondernemingen worden hiermee geconfronteerd. Zo zal de aannemer vóór de aanvang van een activiteit of een werf die mogelijk gevolgen heeft voor het milieu in voorkomend geval eerst een melding moeten doen of een milieuvergunning moeten aanvragen naargelang het effect van zijn activiteit op het milieu, of die nu plaatsheeft in een werkplaats of op de werf. Schrijnwerkers, marmerbewerkers en steenhouwers hebben meestal een vergunning nodig voor de machines die in hun werkplaats zijn geïnstalleerd en voor het opslaan van materialen. Het gebruik van compressoren is ook onderworpen aan een vergunning, of die nu staan in een werkplaats of op een werf. Er kunnen ook vergunningen nodig zijn voor de verwerking van afvalstoffen of het lozen van afvalwater. De drie gewesten zijn bevoegd om via eigen decreten of ordonnanties (cfr. het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) het leefmilieu te beschermen. De reglementering ter zake kan dus verschillen naargelang het Gewest waar je werkt. Startersgids voor de aannemer - blz. 13

14 1. Milieuvergunning Start je met een activiteit die gevolgen voor het milieu kan hebben, dan kan je dit niet zomaar ongeremd doen. Je moet van overheidswege de toestemming krijgen om jouw activiteiten uit te oefenen en dat kan alleen nadat nagegaan is wat de effecten hiervan op het milieu zijn. De bedrijven worden, op basis van de omvang en het effect van hun activiteiten op het milieu, van de hoeveelheid opgeslagen (afval)stoffen en/of hun materieel, ingedeeld in klassen. Afhankelijk van de klasse waartoe jouw bedrijf behoort, moet je aan enige voorwaarden voldoen om de vergunning te verkrijgen. Ieder gewest houdt er een eigen indeling op na. Ook de aanvraagprocedure en de geldigheidsduur van de verleende vergunning verschillen. In Vlaanderen onderscheidt VLAREM of Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning 3 klassen. Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest maakt de Ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning een indeling in klassen. In Wallonië zijn de activiteiten en installaties waarvoor een milieuvergunning nodig is ingedeeld in 3 klassen, overeenkomstig het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. 2. Milieu-effectbeoordeling Een milieuvergunning en/of een bouwvergunning kan maar worden toegestaan nadat is nagegaan of de exploitatie de wettelijk geldende milieunormen niet overschrijdt. Afhankelijk van het gewest waarin de inrichting is gelegen en de klasse waartoe deze behoort, wordt een ander type beoordeling opgelegd. 3. Andere vergunningen Verder moet, afhankelijk van de regio, rekening worden gehouden met onder meer: lozingsvergunning voor afvalwater; in- en uitvoer en storten van afvalstoffen; aanstelling van een milieucoördinator; bodemsaneringsdecreet en bodemattest Eenmanszaak of vennootschap? Als je vestiging als zelfstandige commercieel en financieel haalbaar is en je ook persoonlijk en op het gebied van vergunningen in regel bent met de Startersgids voor de aannemer - blz. 14

15 wettelijke bepalingen, moet je ook nog kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap Eén of meerdere personen nemen de beslissingen Bij de eenmanszaak of EBVBA (Eenpersoons Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), is er maar één persoon, die zonder verantwoording te moeten afleggen tegenover andere vennoten de beslissingen neemt. Wie zich daarentegen onder een andere vennootschapsvorm vestigt (met uitzondering van de EBVBA), heeft normaal als bedoeling het nemen van beslissingen en de samenwerking tussen minstens twee personen, die man en vrouw kunnen zijn, op een geordende wijze te laten verlopen. Aan zowel een eenmanszaak als een vennootschap zijn zeer specifieke vooren nadelen verbonden. De wetgever heeft de voorbije jaren een aantal fiscale voordelen, verbonden aan het vennootschapsstatuut, afgeschaft. In het algemeen is de keuze voor een eenmanszaak daardoor tegenwoordig in een aantal gevallen weer evidenter geworden. Je moet je keuze echter maken in functie van je specifieke situatie en plannen, die grondig kunnen verschillen van wat anderen doen Indeling van de vennootschappen volgens juridische vorm De vennootschappen kunnen in twee grote blokken opgedeeld worden. De vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid laten je toe je commerciële activiteit af te zonderen van je privévermogen, wat in principe je financiële risico beperkt. Om die reden wordt dan ook meestal voor dit type van vennootschap gekozen. De vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten, laten je niet toe je privé en je commerciële vermogen van mekaar te scheiden. Wel is het een mogelijkheid om verschillende personen op een georganiseerde wijze samen te laten werken. Daarbij wordt tegenover de leveranciers, klanten en banken vertrouwen geschapen, dat gebaseerd is op het privévermogen van de vennoten. Volgende vennootschapsvormen zijn voor het ogenblik in België mogelijk: Met onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten: Vennootschap onder firma (VOF); Startersgids voor de aannemer - blz. 15

16 Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA); Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV); Commanditaire Vennootschap op Aandelen (CVA). In een Commanditaire Vennootschap zijn er naast de onbeperkt verantwoordelijke vennoten, ook beperkt verantwoordelijke stille vennoten. Met beperkte aansprakelijkheid van de vennoten: Naamloze vennootschap (NV); Starter BVBA; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA); Eenmans Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (EBVBA); Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA). De grote meerderheid van de vennootschappen wordt onder de vorm van BVBA s en NV s opgericht. Samenvattend mogen we stellen dat als er in de bouw voor een vennootschap geopteerd wordt, dat in het overgrote deel van de gevallen een vennootschapsvorm is waarbij het privévermogen afgescheiden wordt van de beroepsactiviteit. In de praktijk betekent dit dat de keuze tegenwoordig gemaakt wordt tussen EBVBA, BVBA en NV Eenmanszaak of vennootschap? Belangrijkste voor- en nadelen Eenmanszaak: Voordelen Het eenvoudigste en het goedkoopste wat betreft de formaliteiten bij start en verdere werking (o.a. voor de boekhouding: tot omzet exclusief btw mag een vereenvoudigde boekhouding gevoerd worden, geen notariskosten). Geen minimumkapitaal vereist. Het gemakkelijkst te begrijpen. Er moet geen rekening gehouden worden met bepalingen uit de statuten om beslissingen te nemen. Nadelen Er bestaat juridisch geen onderscheid tussen de privébezittingen van de zelfstandige (en in vele gevallen ook deze van zijn echtgenote) en het commerciële bezit. Alles vormt de gemeenschappelijke waarborg voor schuldeisers (dit is een belangrijk nadeel voor de beroepen die werken uitvoeren waaraan een grote verantwoordelijkheid verbonden is). De winsten worden belast met de percentages van de personenbelasting, die reeds vanaf een beperkt bedrag hoger zijn dan bij vennootschappen. Er moet geen rekening gehouden Het faillissement van de worden met de mening van eenmanszaak is ook het andere vennoten. faillissement van de privépersoon. Startersgids voor de aannemer - blz. 16

17 NV, BVBA, EBVBA en CVBA: Voordelen De verantwoordelijkheid en het mogelijke financiële verlies van de vennoten is in principe beperkt tot hun inbreng in de vennootschap (dit is zeer belangrijk als de activiteit grote risico s inhoudt). De financiële middelen en arbeid van verschillende personen kunnen op een duidelijk in de statuten bepaalde manier samengebracht worden. Het overlijden of het uittreden van een vennoot betekent niet het einde van de vennootschap (voor de BVBA Starter en de EBVBA kan dit wel problemen opleveren). Het faillissement van de vennootschap leidt normaal niet tot het faillissement van de vennoten. Eén persoon kan meerdere vennootschappen oprichten (maar kan slechts in één EBVBA vennoot zijn). De oprichters van een BVBA Starter mogen geen 5% of meer van de aandelen bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onroerende goederen kunnen buiten de vennootschap gehouden worden. De opvolging of de verkoop van een vennootschap kan beter voorbereid worden. Nadelen Voor de BVBA Starter is een minimumkapitaal vereist tussen 1 en Het maatschappelijk kapitaal moet binnen een periode van vijf jaar verhoogd worden tot EUR. Een overgang in een andere vennootschapsvorm - meestal de gewone BVBA - is dus verplicht binnen de vijf jaar. Een minimumkapitaal is vereist ( bij een EBVBA, BVBA en CVBA, waarvan bij de aanvang volledig volstort moet zijn; bij een NV die volledig volstort moeten zijn). De stichtingskosten kunnen oplopen. Er moet een akte voor notaris verleden worden. Meer kosten bij de verdere werking. Minder soepel, daar de statuten en vennootschapswetgeving moeten nageleefd worden. De jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting en sociale balans) moeten publiek gemaakt worden via de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De boekhouding mag nooit op een vereenvoudigde wijze gevoerd worden. De winsten die in de vennootschap blijven, ondergaan nogmaals een belasting bij de beëindiging van de vennootschap. Startersgids voor de aannemer - blz. 17

18 Alleen of met meerder personen Een belangrijk element dat de keuze voor een eenmanszaak of een vennootschap mede beïnvloedt is of de starter alleen gaat werken of dat hij daarentegen met één of meerdere andere personen al dan niet op gelijke voet wil samenwerken. Rekening houdend met wat reeds hierboven werd gezegd over de voor- en nadelen van eenmanszaak en vennootschap, kan de keuze in veel gevallen vergemakkelijkt worden door rekening te houden met de gegevens uit het hieronder opgegeven schema. Leidraad bij de keuze van de juridische vorm in functie van omvang, risico s en het al dan niet op gelijke voet samenwerken van één of meerdere zelfstandigen: Beperkte omvang (< omzet exclusief btw) en beperkte risico s Grotere omvang (> omzet exclusief btw) en beperkte risico s Grotere risico s (o.a. wel 10 jarige aansprakelijkheid) en beperkte omvang (< omzet exclusief btw) Grotere risico s (o.a. wel 10 jarige aansprakelijkheid) en grotere omvang (> omzet exclusief btw) Eén zelfstandige Eenmanszaak zonder of met een beperkt aantal personeelsleden Eenmanszaak of EBVBA met personeelsleden EBVBA zonder of met een beperkt aantal personeelsleden EBVBA met personeelsleden Meerdere zelfstandigen Ieder een eenmanszaak en onderlinge facturatie of een BVBA (in specifieke gevallen een NV) zonder of met een beperkt aantal personeelsleden BVBA of NV met personeelsleden BVBA (in specifieke gevallen een NV) zonder of met een beperkt aantal personeelsleden BVBA of NV met personeelsleden Startersgids voor de aannemer - blz. 18

19 Fiscale verschillen tussen een eenmanszaak en een vennootschap Op fiscaal vlak kan het voordeliger zijn de activiteiten uit te oefenen in de vorm van een vennootschap in plaats van als eenmanszaak. Vanaf een bepaald inkomensniveau kan de vennootschapsbelasting voordeliger zijn dan de personenbelasting, vooral omdat de tarieven verschillend zijn. In de personenbelasting bedraagt, voor belastbare inkomsten vanaf , het tarief 50% terwijl het tarief in de vennootschapsbelasting maximum 39% bedraagt. Personenbelasting Het tarief varieert naargelang de inkomstenschijf. Inkomstenschijf Tarief 0 tot 8.680,00 25% 8.680,01 tot ,00 30% ,01 tot ,00 40% ,01 tot ,00 45% Boven ,00 50% Vennootschapsbelasting Indien de vennootschap meer dan belastbare inkomsten heeft, bedraagt het gewoon tarief 33,99% (33% verhoogd met 3% crisisbijdrage hierop). Is het bedrag van de belastbare inkomsten lager, dan kan in bepaalde gevallen genoten worden van de volgende verlaagde tarieven: tot ,98% tot ,93% tot ,54% Startersgids voor de aannemer - blz. 19

20 2. Administratieve, sociale, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen bij de start Om je effectief te vestigen moet je een vervelende reeks administratieve formaliteiten vervullen. Gelukkig moet dit maar één keer gebeuren en kan dit onder de kundige begeleiding van je beroepsorganisatie toch vlot verlopen. Deze lijdensweg is een stuk langer en ingewikkelder voor een vennootschap dan voor een eenmanszaak Het openen van een rekening bij een financiële instelling Een handelaar is verplicht een rekening te openen bij een financiële instelling. Het nummer van de rekening en de naam van de financiële instelling moeten voorkomen op alle facturen en andere documenten waarmee een betaling gevraagd wordt. Eenmanszaak: Zelfs als je al over een rekening beschikt, verdient het aanbeveling om een afzonderlijke rekening te openen die uitsluitend voor je handelsactiviteit dient. Vennootschap: Voordat de notaris de oprichtingsakte kan verlijden, moet het opgevraagd deel van het kapitaal op een rekening, op naam van de vennootschap in oprichting, gestort worden. De bank reikt dan een attest uit op basis waarvan de notaris kan vaststellen dat het vereiste kapitaal aanwezig is en hij tot de stichting kan overgaan De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen Iedere persoon die een handelsactiviteit wil uitoefenen moet zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Waar inschrijven? Voor een inschrijving in de KBO wend je je tot een ondernemingsloket in je buurt zoals FORMALIS, het ondernemingsloket van de Confederatie Bouw. Voor de inschrijving van (een) gereglementeerde activiteit(en) zal FORMALIS verifiëren of je zelf, of een aangestelde in je onderneming voldoet aan de ondernemingsvaardigheden. Startersgids voor de aannemer - blz. 20

21 De tarieven voor de inschrijving in de KBO zijn wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd. Wie zich inschrijft in de KBO ontvangt een ondernemingsnummer. Dit unieke nummer wordt toegekend door het ondernemingsloket voor een eenmanszaak. Een vennootschap krijgt het nummer toegekend bij de neerlegging door de notaris van een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel. Alle akten, facturen, aankondigingen, brieven en andere stukken uitgaande van de onderneming moeten het ondernemingsnummer vermelden Inschrijving bij de btw Vooraleer je start met de uitoefening van een bouwactiviteit moet je je ondernemingsnummer als identificatienummer laten activeren door de btwadministratie. De aangifte wordt gedaan op het formulier nr. 604A. Je kan je rechtstreeks wenden tot uw plaatselijk btw-controlebureau. Maar je kan de aanvraag ook via het ondernemingsloket FORMALIS laten verrichten. Na de indiening van deze aangifte zal de btw-administratie het ondernemingsnummer als btw-identificatienummer activeren De bekendmaking van het huwelijkscontract Je hoeft helemaal geen huwelijkscontract af te sluiten als je huwt. Dan val je automatisch onder het wettelijke stelsel. Het is pas als je hiervan wil afwijken dat je door een notaris een huwelijkscontract moet laten opstellen. Indien je een huwelijkscontract hebt (waarin je kan gaan van volledige scheiding van goederen tot algehele gemeenschap van goederen), moet je hiervan een eensluidend verklaard afschrift voorleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Doe je dit niet, dan kan de eventuele schade die iemand daardoor lijdt op jou verhaald worden. Wie onder het wettelijke stelsel huwt heeft deze verplichting niet. Indien je huwt na de start van je zaak of een bestaand contract wijzigt, dien je je opnieuw in orde te stellen bij de griffie. Je notaris kan je een uittreksel van je huwelijkscontract bezorgen. Voornoemde verplichtingen tot voorlegging op de griffie zullen ten laatste op 1 september 2015 worden afgeschaft. Startersgids voor de aannemer - blz. 21

22 2.5. Aansluiten bij WTCB of OCW Als starter in de bouw moet je je verplicht aansluiten bij het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf ) of het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw). Jaarlijks moet een bijdrage worden betaald Het sociaal statuut van zelfstandige Elke persoon die een onderneming opricht, zal als zelfstandige beschouwd worden (in een eenmanszaak of als zaakvoerder, werkend vennoot of bestuurder in een vennootschap) en zal bijgevolg onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen. In die hoedanigheid is hij verplicht zich van bij de aanvang van de activiteit aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen dat hij zelf kiest. Een zelfstandige is elk natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent zonder verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut. Je bent zelfstandige in hoofdberoep wanneer je van je zelfstandige bezigheid je hoofdactiviteit hebt gemaakt. Aan het sociaal verzekeringsfonds betaal je om de drie maanden sociale bijdragen die je recht geven op bepaalde uitkeringen (kinderbijslag, uitkeringen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid (grote risico s en kleine risico s), pensioen). Op dit ogenblik worden de bijdragen berekend op basis van je nettobedrijfsinkomsten van 3 jaar terug, het zogenaamde referte-inkomen. Zo worden de sociale bijdragen voor het jaar 2014 berekend op basis van de netto-bedrijfsinkomsten van Vanaf 2015 worden de bijdragen berekend op het inkomen van het bijdragejaar. Een zelfstandige zal eerst elk jaar verplichte voorlopige kwartaalbijdragen betalen. Zij zullen worden berekend op basis van de geïndexeerde inkomsten van het derde kalenderjaar dat voorafgaat. Vervolgens krijgt hij een afrekening van zijn sociaal verzekeringsfonds zodra dat op de hoogte is van de definitieve inkomsten. Een startende aannemer heeft nog geen referte-inkomen aan de hand waarvan zijn sociale bijdragen berekend kunnen worden. Daarom betalen starters gedurende de eerste drie jaar voorlopige bijdragen. Startersgids voor de aannemer - blz. 22

23 Voor de zelfstandigen in hoofdberoep, die in 2014 starten, zijn de voorlopige kwartaalbijdragen de volgende: 1ste kalenderjaar: 659,61; 2de kalenderjaar: 675,70; 3de kalenderjaar: 691,79. Je mag steeds hogere voorlopige bijdragen betalen dan de forfaitaire. Na drie jaar, wanneer je werkelijke beroepsinkomen is gekend, worden de bijdragen definitief berekend (geregulariseerd). Als dan blijkt dat de betaalde voorlopige bijdragen lager liggen dan de definitieve, zullen bijkomende bijdragen, regularisatiebijdragen genoemd, worden gevraagd. Hou daar tijdig rekening mee! Aansluiten bij een ziekenfonds Als zelfstandige moet je je aansluiten bij een ziekenfonds. De jaarlijkse bijdragebon zal door je fonds via de kruispuntbank voor sociale zekerheid rechtstreeks aan je ziekenfonds worden overgemaakt. Ook vennootschappen betalen een sociale bijdrage Nieuwe vennootschappen moeten binnen de 3 maanden na hun oprichting aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse bijdrage betalen van 347,50 of ( 868,00 indien hoger balanstotaal dan ,86). Deze jaarlijkse bijdrage ten laste van vennootschappen moet betaald worden vóór 1 juli van elk bijdragejaar of uiterlijk de laatste dag van de 3de maand na de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft (= wordt opgericht). In geval van laattijdige betaling, worden nalatigheidsinteresten aangerekend. Er is echter een vrijstelling voor de betaling van deze bijdrage. Deze vrijstelling geldt enkel voor de personenvennootschappen (dus niet voor de naamloze vennootschappen of de commanditaire vennootschappen). Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden de eerste 3 jaar vrijgesteld worden Maatregelen ter bestrijding van de fraude Ter bestrijding van de fraude worden een aantal verplichtingen opgelegd aan opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers van werken in onroerende staat: Startersgids voor de aannemer - blz. 23

24 De werken moeten vóór aanvang aangegeven worden aan de RSZ door de aannemer die het contract heeft met de opdrachtgever (ook als deze aannemer zelf geen personeel tewerkstelt). Bepaalde werken zijn omwille van hun beperkte omvang wel vrijgesteld van melding; Bij de betaling van de facturen van je onderaannemers moet je controleren of ze geen sociale en fiscale schulden hebben en zo nodig moet je een inhouding verrichten voor de RSZ of de fiscus (zo niet kan je aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van die schulden); Als je onderaannemer zwaar tekort schiet in zijn loonbetalingsverplichtingen, kan je, na verwittiging door de inspectie, hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van het loon aan de werknemers van je onderaannemer; Op grote bouwplaatsen ( euro), moeten de aanwezigheden elektronisch geregistreerd worden. Voor alle inlichtingen hieromtrent kan je terecht bij je beroepsorganisatie Het voeren van een boekhouding 1. Boekhoudkundige verplichtingen en hun fiscale gevolgen Zowel eenmanszaken als vennootschappen zijn onderworpen aan de boekhoudwetgeving. Onder bepaalde voorwaarden mag echter wel een vereenvoudigde boekhouding gevoerd worden. De gegevens voor je fiscale aangiften komen in eerste instantie voort uit de boekhouding. Als deze boekhouding echter belangrijke gebreken vertoont, dan kan ze verworpen worden. Dit gebeurt zeer zelden bij vennootschappen. Bij eenmanszaken worden echter te dikwijls de boekhoudkundige verplichtingen amateuristisch toegepast. 2. Vereenvoudigde boekhouding Eenmanszaken, Vennootschappen onder firma (VOF) en Gewone Commanditaire Vennootschappen (GCV) mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren op voorwaarde dat hun jaaromzet exclusief btw kleiner of gelijk is aan Zij mogen uiteraard ook een volledige boekhouding voeren. De boekhouding bestaat uit ten minste drie dagboeken, waarin zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde alle verrichtingen worden ingeschreven. Startersgids voor de aannemer - blz. 24

25 Financieel boek: Hierin worden alle betalingen en ontvangsten via kas(sen) en de financiële rekening(en) genoteerd. Inkoopboek: De indeling van het boek van de inkomende facturen en creditnota s wordt bij voorkeur afgestemd op de verschillende vakken van de btw-aangifte. Deze maandelijkse of driemaandelijkse fiscale verplichting kan dan zonder bijkomende bewerkingen voldaan worden. Iedere inkomende factuur of creditnota, opgenomen in dit boek, wordt doorlopend genummerd en chronologisch ingeschreven. Verkoopboek: De indeling van het boek van de uitgaande facturen en creditnota s wordt eveneens bij voorkeur afgestemd op de verschillende vakken van de btw-aangifte. Iedere uitgaande factuur of creditnota, opgenomen in dit boek, wordt doorlopend genummerd en chronologisch ingeschreven. Bijkomend stelt elke onderneming minstens eenmaal per jaar, op een door haar gekozen datum, een inventaris op van de onderneming, die wordt ingeschreven in het inventarisboek. De daartoe noodzakelijke opnemingen, nazichten, onderzoekingen en waarderingen moeten met goede trouw en voorzichtigheid worden uitgevoerd. De inventaris heeft betrekking op alle bezittingen (dus niet alleen op de voorraden), vorderingen en schulden, inkomsten en uitgaven. Deze beschrijvende staat van bezittingen en vorderingen, schulden, resultaat van het boekjaar en eigen middelen is in feite de interne balans van de onderneming. Samen met de resultatenrekening en de waarderingsmaatstaven vormt zij de interne jaarrekening van de onderneming. 3. Volledige boekhouding Van zodra de jaaromzet van eenmanszaken, Vennootschappen onder Firma (VOF) en Gewone Commanditaire Vennootschappen (GCV) hoger is dan exclusief btw, moeten zij een volledige boekhouding voeren. Ongeacht de hoogte van hun omzetcijfer hebben Naamloze Vennootschappen (NV s), Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA s), Starter-BVBA s, Eenmans Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid (EBVBA s), Coöperatieve Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA s), Coöperatieve Vennootschappen met Onbeperkte Startersgids voor de aannemer - blz. 25

26 Hoofdelijke Aansprakelijkheid (CVOHA s) en Commanditaire Vennootschappen op Aandelen (CVA s) de verplichting een volledige boekhouding te voeren. D.w.z. dat zij door het inschrijven van de gegevens in een stelsel van boeken en rekeningen de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden moeten in acht nemen Het afsluiten van verzekeringen Wanneer je als zelfstandige een bouwactiviteit opstart, stel je je onvermijdelijk aan een aantal risico s bloot. Een optimale bescherming van je bedrijf, je personeel, jezelf en je gezin is aangewezen. Hieronder geven wij een kort overzicht van de belangrijkste verzekeringen die je kan afsluiten. Sommige dekkingen zijn wettelijk verplicht (arbeidsongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen), andere zijn sterk aanbevolen (burgerlijke aansprakelijkheid bouw, gewaarborgd inkomen, brandverzekering,...). Het is belangrijk dat vooral de wettelijk verplichte verzekeringen zijn afgesloten voordat je met je bedrijfsactiviteiten start! De bescherming van je bedrijf Schade aan gebouwen, uitrusting, machines en werktuigen kan de onderneming heel wat geld kosten en in sommige gevallen in zware problemen brengen. Daarom moeten de gepaste verzekeringen afgesloten worden. De belangrijkste zijn: De brandverzekering; De verzekering bedrijfsschade, winstverlies; De verzekering machinebreuk, computers; De verzekering motorvoertuigen; De verzekering "alle risico s bouwplaats". Daar de verzekering alle risico s bouwplaats specifiek is voor de bouwsector geven we er een korte omschrijving van. Wanneer je een bouwactiviteit opstart, stel je je bloot aan heel wat risico s. Op een bouwplaats kan er immers heel wat mislopen. De verzekering alle risico s bouwplaats biedt een zeer volledige dekking ten behoeve van alle betrokkenen: niet alleen de aannemer en onderaannemers, maar ook de bouwheer, de architecten en raadgevende ingenieurs. De polis dekt schade aan de bouwwerken, de uitrusting, de voorraden, het materieel,... door Startersgids voor de aannemer - blz. 26

27 overmacht (brand, bliksem, grondverzakkingen,...), door diefstal of ongevallen (bijvoorbeeld het omvallen van een kraan). Ook stoornissen van nabuurschap (bijvoorbeeld schade aan naburige gebouwen) wordt gedekt De bescherming tegen het verhaal van derden Hieronder vallen: De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bouw Door je bouwactiviteit kan je ook schade berokkenen aan derden: een kraan die omvalt op de rijweg, een stelling die instort bovenop een voorbijganger, een lasfout van een personeelslid waardoor een villa onder water wordt gezet, een klant die zich bezeert in je toonzaal, een ontploffing,....bij dergelijke incidenten kan je burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. De schadevergoeding die je moet betalen kan in bepaalde gevallen zeer hoog oplopen, tot vele miljoenen als er gewonden of doden vallen. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bouw dekt je verantwoordelijkheid als bedrijfsleider, die van je vennoten, van leden van het personeel en in het algemeen van iedereen die deel uitmaakt van je bedrijf. Zij vergoedt de materiële en lichamelijke schade aan derden, evenals de immateriële schade die daaruit voortvloeit. De dekking geldt tijdens, maar ook na de uitvoering van de werken of de levering van goederen. Ten slotte kan je ook een rechtsbijstandsverzekering afsluiten om je belangen te verdedigen. De verzekering tienjarige aansprakelijkheid Als bouwondernemer (of architect) ben je 10 jaar lang aansprakelijk voor zware zichtbare of onzichtbare gebreken aan het bouwwerk. Als bijvoorbeeld de woning die je gebouwd hebt na 3 jaar grote scheuren of barsten vertoont, kan je verantwoordelijk worden gesteld. De herstelling kan je miljoenen kosten. Je kan daarvoor een verzekering afsluiten. De waarborgen van het contract worden toegekend na controle van het bouwwerk door een erkende controle-instelling. In bepaalde gevallen is deze controle evenwel niet vereist De bescherming van je personeel Alvorens je personeel effectief in dienst hebt, ben je verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Startersgids voor de aannemer - blz. 27

28 De bescherming van jezelf en je gezin Als zelfstandige reken je best niet op het sociaal statuut van zelfstandige wanneer je het slachtoffer wordt van ziekte of een ongeval. Bij arbeidsongeschiktheid (ziekte of invaliditeit) ontvang je onder dit statuut de eerste maand immers geen vergoeding. Vanaf de 2 de maand ontvang je een dagvergoeding die maximaal 53,99 euro (6 dagen per week) bedraagt. Ruim onvoldoende dus om van te leven, laat staan om er een gezin van te onderhouden of dure medische behandelingen mee te betalen. Voor jou en jouw gezin kan een ziekte of ongeval al snel leiden tot een financieel drama. Het is daarom aan te raden jezelf en je gezin te beschermen door middel van een evenwichtig uitgebouwd pakket van verzekeringen. Een aantal nuttige verzekeringen zijn: Verzekering gewaarborgd inkomen; 24/24 uur ongevallenverzekering voor zelfstandigen; Een levensverzekering; Een groepsverzekering (voor zelfstandigen); Een hospitalisatieverzekering De aanvraag van een erkenning als aannemer Om geldig een opdracht voor openbare werken toegewezen te krijgen, waarvan het bedrag exclusief btw hoger ligt dan of , volgens het soort activiteit, moet een onderneming: hetzij de vereiste erkenning hebben; hetzij bij haar inschrijving een dossier voegen waaruit blijkt dat ze voldoet aan de voorwaarden van de erkenningsreglementering, en een ministeriële beslissing verkrijgen dat dit wel degelijk het geval is voor de betreffende opdracht. 1. De erkenning: een technische en financiële selectie Doel van de erkenning is voor de openbare opdrachtgevers, aannemers te selecteren die de vereiste financiële en technische waarborgen bieden om de uitvoering van een opdracht van werken tot een goed einde te brengen. Startersgids voor de aannemer - blz. 28

29 2. Welk belang heeft de onderneming bij een erkenning? Als je werken wil uitvoeren voor een openbare opdrachtgever, heb je er alle belang bij om vooraf een erkenning te vragen en te verkrijgen die overeenstemt met je technische bekwaamheid en financiële draagkracht. Het dossier dat je anders bij je inschrijving moet voegen, is immers op alle punten vergelijkbaar met het dossier dat je zou indienen bij de Erkenningscommissie om een werkelijke erkenning te krijgen, maar de ministeriële beslissing die daaruit voortvloeit, geldt slechts voor de opdracht waarvoor het dossier werd samengesteld. Indien de aannemingsovereenkomst onder de wet-breyne valt (wet tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen) en indien de aannemer een erkenning heeft welke overeenstemt met de aard en de omvang van de werken die hij uitvoert, dan heeft hij bovendien de mogelijkheid om slechts een borgtocht van 5% te stellen in plaats van een voltooiingswaarborg. 3. Erkenningsaanvraag Het aanvraagdossier voor de erkenning moet worden ingediend bij het secretariaat van de erkenningscommissie: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Dienst Kwaliteit van de bouw Erkenning der aannemers Koning Albert II-laan Brussel Als je lid bent, krijg je van de beroepsorganisatie gratis een modeldossier vol nuttige inlichtingen en word je bijgestaan bij de samenstelling van je erkenningsdossier. Criteria die de reglementering voorschrijft In klasse 1 moet de aannemer slechts aan enkele basisvoorwaarden voldoen (zoals een vestigingsattest, een registratie,... enz.). Voor een klasse 2 of hoger moet hij bovendien voldoen aan alle voorgeschreven criteria. Een nieuwe onderneming of een onderneming die de activiteit waarvoor ze een erkenning vraagt minder dan 5 jaar uitoefent, moet echter alleen voldoen aan de criteria inzake eigen vermogen en tewerkstelling van kaderleden en arbeiders op het tijdstip van de indiening van haar Startersgids voor de aannemer - blz. 29

30 aanvraag. Zo verkrijgt ze een voorlopige erkenning die geldig is voor 20 maanden, een periode die slechts 2 keer kan worden verlengd Werken met personeel Indien je personeel wenst aan te werven, moet je bepaalde formaliteiten vervullen. Een aantal hiervan zijn éénmalig, andere moeten bij elke aanwerving opnieuw worden nageleefd. Ook gedurende de tewerkstelling zijn er een aantal verplichtingen die systematisch terugkomen. Deze worden vermeld onder punt 4.3. Wij merken op dat een arbeidsongevallenverzekering moet worden afgesloten alvorens de werknemer wordt tewerkgesteld. Je kan een groot deel van de hierna opgesomde formaliteiten laten uitvoeren door een erkend sociaal secretariaat waarbij je vrij kan aansluiten. Het sociaal secretariaat zal naast deze formaliteiten eveneens de loonberekening voor zijn rekening nemen, de RSZ-aangifte invullen, de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing doorstorten naar de bevoegde instanties. Voor de bouwsector bestaan er gespecialiseerde erkende sociale secretariaten waarvan je de adressen bij je beroepsorganisatie kan verkrijgen Algemene verplichtingen van een nieuwe werkgever 1. Inschrijving bij de RSZ Indien je één of meerdere werknemers in dienst neemt, moet je je zo vlug mogelijk kenbaar maken bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). 2. Aansluiting bij een kinderbijslagfonds Binnen 90 dagen na de indienstneming van je eerste werknemer moet je je bij een kinderbijslagfonds aansluiten. 3. Aansluiting bij een vakantiefonds Als je bouwvakarbeiders tewerk stelt, word je ambtshalve aangesloten bij de Nationale Patroonskas voor het Betaald Verlof in de Bouwbedrijven en Openbare Werken. Startersgids voor de aannemer - blz. 30

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE

VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De eenmanszaak... 3 1. De persoon... 3 2. De omvang... 3 3. Het financieel risico... 3 4. De continuïteit... 4 5. De personenbelasting... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 Inleiding 2 Het begrip eenmanszaak 2 Het begrip vennootschap 3 Wat is rechtspersoonlijkheid? 4 Soorten rechtspersoonlijkheid: 4 Geen rechtspersoonlijkheid: 4 Verschillende

Nadere informatie

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER De vorm van je onderneming Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER 1/1 Gepaste ondernemingsvorm Factoren toetsen aan de specifieke situatie Diverse factoren Kostprijs

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

april - mei 2013 Welkom! Nieuwsbrief met actuele informatie voor de zaakvoerder. Inhoudsopgave AANDACHT VOOR DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN DE VOF ONDER DE LOEP PROBLEMEN MET BEDRIJFSWAGENS? FACTUREN

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro!

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! De StarterS-bvba: mooie kansen voor ambitieuze ondernemers U hebt beslist om uw eerste onderneming uit de grond te stampen?

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? Als zelfstandig ondernemer hebt u bij de start van uw zelfstandige activiteit een rechtsvorm gekozen voor uw onderneming: ofwel koos u de vennootschapsvorm, ofwel opteerde

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Wim Bogaert Adviseur Confederatie Bouw Antwerpen Verblijf - nationale

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Externe financiële verslaggeving

Externe financiële verslaggeving Externe financiële verslaggeving Diete Haesendonckx Hfst 1: Inleidende beschouwingen 1. Analyse van de jaarrekening (JR) Tijdens het jaar è boekhouding(registreren van handelsgebeurtenissen) Einde van

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

3. Hulp voor starters

3. Hulp voor starters 3. Hulp voor starters L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - instellingen waar startende ondernemers informatie en advies kunnen bekomen, opzoeken en toelichten; - het doel van het ondernemingsloket

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Starten als Zelfstandige

Starten als Zelfstandige Starten als Zelfstandige Dinsdag 28 februari 2012 Jobinfodag KU Leuven Koen Lauriks 2011 1 1 UNIZO Definitie ZELFSTANDIG Al wie met eigen middelen en op eigen risico zelfstandig is Starters Eenmanszaken

Nadere informatie

De redenen om te associëren zijn uiteenlopend, evenals de wijze waarop.

De redenen om te associëren zijn uiteenlopend, evenals de wijze waarop. Associaties Inleiding Beroepsbeoefenaars in vrije beroepen bundelen regelmatig hun krachten in een associatie. Het gaat dan vooral om notarissen, advocaten, accountants, revisoren,... Definitie Een associatie

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen Moderne overheid, kwalitatieve service Met de wet van 13 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005, Ed. 2; B.S. 14 september 2005) en het KB van 10 augustus

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3.1. Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap 3.1.1. Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie