Competition kort - nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 7/8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competition kort - nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 7/8"

Transcriptie

1 25 FEBRUARI 2014 COMPETITION & REGULATION Competition kort - nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 7/8 In Competition kort vermelden we Nederlandse, Europese en internationale ontwikkelingen, waaronder recente besluiten, uitspraken, kamerstukken, persberichten en andere publicaties. Competition kort zal iedere twee weken verschijnen. De belangrijkste ontwikkelingen van deze Competition kort zijn: Volgens Advocaat-Generaal Wathelet heeft de Commissie het wettelijke boetemaximum van 10% van de jaaromzet in het geval van ritsenfabrikant YKK onjuist toegepast. In plaats van de totale omzet van de YKK-groep als uitgangspunt te nemen, had de Commissie twee afzonderlijke plafonds van 10% moeten toepassen, rekening houdend met de periodes voor en na de acquisitie van dochteronderneming YKK Stocko door moedermaatschappij YKK Holding. AG Wathelet adviseert het Hof van Justitie dan ook om de boete voor YKK Stocko met ruim EUR 16 miljoen te verlagen: zie de conclusie van 12 februari 2014; Minister Kamp wil de effectiviteit van het markttoezicht van de ACM verbeteren door het boetemaximum voor kartelovertredingen van 10% van de jaaromzet te wijzigen naar 10% van de omzet gedurende de jaren dat de overtreding wordt begaan. Daarnaast dient recidive tot een verdubbeling van het toepasselijke absolute en relatieve boetemaximum te leiden: zie de brief van de minister van EZ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer betreffende boetebeleid Autoriteit Consument en

2 Markt van 4 februari 2014; ACM heeft een nieuwe werkwijze voor digitale onderzoeken gepubliceerd die aangeeft hoe ACM haar bevoegdheden tot inzage van digitale data, zoals computer harddisks, s en documentatie, zal gebruiken. Daarnaast verduidelijkt de werkwijze hoe ACM in haar onderzoeken omgaat met het recht op beschermde correspondentie met een advocaat: zie het persbericht van 11 februari 2014 en ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens en ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat van 6 februari 2014; Het Markttoezichthoudersberaad, bestaande uit ACM, AFM, CBP, DNB, Kansspelautoriteit en NZA, stelde het visiedocument "Criteria voor goed toezicht" vast. Dit visiedocument biedt een raamwerk voor de onafhankelijke toetsing van het markttoezicht: zie het visiedocument van 11 februari Nederland - ACM Besluiten inzake concentraties in de meldingsfase Zaak /Eneco Consumenten Nederland B.V. Dong Energy No B.V., 11 februari 2014 (productie, handel, transport en levering van gas, elektriciteit, warmte en andere energieoplossingen, de levering van gas en elektriciteit aan eindafnemers in Nederland, geen vergunning vereist) Besluit Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen en SNS REAAL, 12 februari 2014 (besluit overdracht SNS Reaal aan NLFI, betrokken instellingen: ABN AMRO, ASR en SNS, geen overschrijding omzetdrempels ex art. 29 Mw, concentratie hoeft niet te worden aangemeld) Besluit op bezwaar inzake sanctiebesluit Zaak 6888/LHV, 3 februari 2014 (art. 6 lid 1 Mw, markt voor huisartsenzorg, procedurele bezwaren, begrip 'ondernemersvereniging', aanbevelingen aan de leden door de LHV mededingingsbeperkende strekking, art 6 lid 3 Mw niet van toepassing, duur overtreding, twee functionarissen niet langer individueel als feitelijk leidinggevenden beboet, korting geldboete) Overige publicaties/richtsnoeren ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014, 6 februari 2014 ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014, 6 februari 2014 Visie Markttoezichthoudersberaad, Criteria voor goed toezicht, 11 februari 2014 Persberichten Denk mee met de ACM Agenda , 5 februari 2014 Vestigingsadvies LHV beperkte keuze patiënten en nieuwe huisartsen,

3 10 februari 2014 ACM publiceert werkwijze digitaal onderzoek, 11 februari 2014 Nederland - Jurisprudentie Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 4 februari 2014, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V e.a. / Lufthansa Cargo AG e.a. (zaak , ECLI:NL:GHAMS:2014:244) (Europees luchtvaartkartel, vrijwaringszaak, incident tot aanhouding, bestreden vonnis vernietigd, tussentijds cassatieberoep niet toegestaan) Nederland - Overig Kamerstukken Geneesmiddelenbeleid; brief van de Minister van VWS betreffende het bericht over door de Europese Commissie opgelegde kartelboetes aan twee farmaceutische bedrijven en de rol van de Nederlandse toezichthoudende instanties in dezen, 4 februari 2014 (TK , , nr. 268) Overig Rapport Ministerie van EZ, Afschrikwekkende werking van boetes van de Autoriteit Consument en Markt, 17 januari 2014 Brief minister van EZ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer betreffende boetebeleid Autoriteit Consument en Markt, 4 februari 2014 EU - Commissie Beschikkingen M.6258 Teva / Cephalon, 13 oktober 2011 (art. 6 lid 1 sub b jo. lid 2 Verordening (EG) nr.139/2004, vervaardiging van farmaceutische producten) M.6286 Südzucker / ED & F Man, 16 mei 2012 (art. 8 lid 2 Verordening (EG) nr. 139/2004, activiteiten in de productie van suiker en marketing, additieven voor levensmiddelen, diepvriesproducten, geportioneerde food artikelen, bio-ethanol productie en vruchtensappen, concentraten en preparaten, commodity trading bedrijf met productie van suiker, vloeibare bijproducten van de suikerproductie, koffie, tropische oliën en biobrandstoffen, logistieke dienstverlening en financiële dienstverlening) o Bijlage: Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/M.6286 Südzucker / ED&F Man, 25 april 2012 o Bijlage: Eindverslag van de raadadviseur-auditeur Zaak COMP/M.6286 Südzucker / ED&F Man, 2 mei 2012 M.6845 Sofiproteol / Groupe Euralis / JV, 27 mei 2013 (art. 4 lid 4 Verordening (EG) nr. 139/2004, volledige verwijzing vóór aanmelding op

4 verzoek van de aanmeldende partijen naar de Franse mededingingsautoriteit, actief op het gebied van diervoeding, dierlijke productie en marketing levensonderhoud en het slachten en verwerken van varkensvlees en gevogelte, eieren en eierproducten) M.6454 Limagrain / KWS / Genective JV, 27 juni 2013 (art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr.139/2004, internationale agro-industriële groep die gespecialiseerd is in zaaizaden, groentezaden en graanproducten, onderzoek, teelt, productie en verkoop van zaden, hoofdzakelijk voor de professionele sector alsmede voor de gematigde klimaatzones, onderzoek en ontwikkeling van precommerciële rassen met een of meer transgene eigenschappen klaar voor introgressie in commercieel kiemplasma (IP-producten), licentiëring van IP-producten) M.7047 Microsoft / Nokia, 4 december 2013 (art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr.139/2004, ontwerp, ontwikkeling en levering van software, hardware en gerelateerde diensten, productie van functies voor telefoons en smartphones) M.6996 Secop / ACC Austria, 11 december 2013 (art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr.139/2004, productie en levering van compressoren voor koel-doeleinden in huishoudelijke koelkasten en diepvriezers, lichte commerciële koeling toepassingen en mobiele toepassingen) M.7078 Santander Consumer Finance / El Corte Ingles / Financiera El Corte Ingles, 29 januari 2014 (art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr.139/2004, diensten op het gebied van consumentenkrediet, namelijk de uitgifte van kaarten en leningen, die in verkooppunten (via handelaren en winkels) en direct aan klanten in de EER worden aangeboden, kleinhandel in warenhuizen in Spanje en Portugal, gespecialiseerde kredietinstelling, die klanten persoonlijke leningen aanbiedt en financiering via particuliere betaalkaarten voor de aankoop van goederen en diensten in de warenhuizen van de ECI-groep en in de winkels van bepaalde kleinhandelaren) Speeches J. Almunia, Fighting for the Single Market, 11 February 2014 J. Almunia, Concurrence et croissance pour l après-crise, 21 février 2014 Persberichten Commission clears acquisition of Portuguese water company AGS by Marubeni and Innovation Network, 10 February 2014 Commission approves Russian joint venture between Rudus East and Lujabetoni, 10 February 2014 Commission clears acquisition of joint control over INFOSEC by NEC and Mitsubishi, 12 February 2014 Commission clears reacquisition of Acciai Speciali Terni and VDM by ThyssenKrupp, concluding the remedy implementation process following the Outokumpu/Inoxum merger, 12 February 2014 Commission clears acquisition of Greek power plant Heron II by Qatar Petroleum, GEK TERNA and GDF SUEZ, 13 February 2014 Commission clears acquisition of sole control of Trader Media by Apax Partners, 14 February 2014 Commission clears joint venture "BIP & Drive" by Cintra, Abertis and Itínere, 19 February 2014 Presentation of Preliminary Results of the Data Collection concerning Merchants'

5 Costs of accepting Cash and Cards, 19 February 2014 Overig Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende schikkingsprocedures met het oog op de vaststelling van beschikkingen op grond van de artikelen 7 en 23 van hoofdstuk II van Protocol nr. 4 bij de Toezichtsovereenkomst in kartelzaken (Pb 20 februari 2014 C 48/6) EU - Hof van Justitie Conclusies Zaak C-408/12 P, YKK e.a. / Commissie, 12 februari 2014 (art. 101 VWEU (oud art. 81 EG) en art. 23 lid 2 Verordening (EG) nr. 1/2003, markten voor ritssluitingen, overige sluitingen en aanzetmachines, opeenvolgende aansprakelijkheid, wettelijk maximum van geldboete, begrip "onderneming", persoonlijke aansprakelijkheid, evenredigheidsbeginsel, afschrikkingsfactor) Overig US Competition Press release Department of Justice, Antitrust Division, Statement of the Department of Justice Antitrust Division on its decision to close its investigation of Samsung s use of its Standards-Essential Patents, 7 February 2014 Press release Department of Justice, Antitrust Division, Former Bank of America executive pleads guilty for role in conspiracy and fraud involving investment contracts for municipal bonds proceeds, 10 February 2014 Speech Department of Justice, Antitrust Division, Public and Private Antitrust Enforcement in the United States, by B. Baer, 11 February 2014 Press release Department of Justice, Antitrust Division, Department of Justice proposes remedy to address Bazaarvoice's unlawful acquisition of PowerReviews, 12 February 2014 Press release Department of Justice, Antitrust Division, Bridgestone Corp. agrees to plead guilty to price fixing on automobile parts installed in U.S. cars, 13 February 2014 Press release Department of Justice, Former Denso Corp. Executive Agrees to Plead Guilty to Obstructing Automotive Parts Investigation, 20 February 2014 UK Competition Speech Office of Fair Trading, Enforcement of consumer and competition law lessons in best practice and cultural change, by C. Maxwell, 31 January 2014 Judgment of the Court of Appeal (Civil Division) on appeal from the Competition Appeal Tribunal, British Telecommunications PLC / 1. Office of Communications, 2. British Sky Broadcasting Ltd, 3. The Football Association Premier League, 4. Virgin Media Inc Respondents (case no C3/2013/0443, [2014] EWCA Civ 133), 17 February 2014 Press release Competition Commission, CC provisionally clears waste merger,

6 Deutschland 20 February 2014 Pressemitteilung des Bundeskartellamtes, Springer darf N24 übernehmen, 7. Februar 2014 Pressemitteilung des Bundeskartellamtes, OLG Düsseldorf bestätigt Geldbuße gegen Melitta, 11. Februar 2014 Pressemitteilung des Bundeskartellamtes, Freigabe in der Fusionskontrolle - Sky kann sich an Sport1 beteiligen, 12. Februar 2014 Pressemitteilung des Bundeskartellamtes, Bundeskartellamt verhängt Bußgelder gegen Zuckerhersteller, 18 Februar 2014 France Communiqué Autorité de la Concurrence, L'Autorité de la concurrence autorise, sous réserve de plusieurs engagements, l'acquisition de Mediaserv par Canal Plus Overseas, filiale de Groupe Canal Plus, 10 février 2014 Communiqué Autorité de la Concurrence, L'Autorité de la concurrence, saisie pour avis par une organisation professionnelle de producteurs de fruits et légumes, préconise l'introduction de mesures de flexibilité pour les organisations de producteurs, 17 février 2014 Communiqué Autorité de la Concurrence, L'Autorité de la concurrence sanctionne le groupe Amaury pour avoir évincé abusivement le journal Le 10Sport.com, nouvel entrant sur le marché de la presse sportive, 20 février 2014 Décision Autorité de la Concurrence, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la presse d information sportive, 20 février 2014 Literatuur College van Beroep voor het bedrijfsleven 23 september 2013, zaak AWB 09/376, AWB 10/72, AWB 10/96, AWB 10/97 m. nt. W. Sauter, AB 2014/70. Hof van Justitie van de Europese Unie 26 november 2013, C-58/12 P, m. nt. R.J.G.M. Widdershoven. AB 2014/63. M. Essers & A. van der Linden, 'MP Signaleringen', MP 2014/1, pp Y. de Vries, N. Ritges-Al Ani & S. Vollering, 'Verticale prijsbinding geen prioriteit? Elders wel', MP 2014/1, pp B.A. Nijs, 'Wijzigingen concentratiecontrole per 1 januari 2014', MP 2014/1, pp P.A. Sanchez, 'De NMa en de ACM in 2013', MP 2014/1, pp R. Mahler, 'CBb uitspraak over de kosten van telefonie', MP 2014/1, pp Redactie, 'Wetgevingsoverzicht', MP 2014/1, p. 30. R.J. Van den Bergh, 'Dure boodschappen in België: welke boodschap voor het mededingingsrecht?', SEW , pp E. Steyger, 'Vrij verkeer en mededinging: de interne situatie', SEW , pp M. Hengevelt & J.M. Veenbrink, 'Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2013:CA3745', SEW , pp Redactie, 'Recent verschenen: B. Gabor Regulatory Competition in the Internal Market: Comparing Models for Corporate Law, Securities Law and Competition Law, SEW , p. 47. Redactie, 'Recent verschenen: S. Ashgate Thinking Fast and Slow', SEW ,

7 pp L. Hou, 'The Abusive Nature of Price Squeezes in the EU', IIC , pp P.I. Colorno, 'Exclusionary discrimination under Article 102 TFEU', C.M.L.R. 2014, issue 1, pp G. Monti, 'Managing Decentralized Antitrust Enforcement: Toshiba Case C-17/10, Toshiba Corporation and others v. Uřad pro ochranu hospodářske soutěže, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 February 2012, nyr.', C.M.L.R. 2014, issue 1, pp R. Podszun, 'Can Competition Law Repair Patent Law and Administrative Procedures? AstraZeneca Case C-457/10 P, AstraZeneca AB and AstraZeneca plc v. European Commission, Judgment of the Court of Justice (First Chamber) of 6 December 2012, nyr.', C.M.L.R. 2014, issue 1, pp A.T. Ottow, 'Erosion or innovation? The institutional design of competition agencies A Dutch case study', Journal of Antitrust Enforcement 2014, pp W.P.J. Wils, 'The compatibility with fundamental rights of the EU Antitrust Enforcement System in which the European Commission acts both as investigator and as first-instance decision maker', World Competition Law and Economic Review 2014, issue 1, p T. Van der Vijver, 'Justifications and Anti-Competitive Unilateral Conduct: An international Analysis', World Competition Law and Economic Review 2014, issue 1, p A.S. Zografos, 'The SEP Holder's Guide to the Antitrust Galaxy: FRAND and injunctions', World Competition Law and Economic Review 2014, issue 1, p M. Kuschewsky & D. Geradin, 'Data protection in the context of competition law investigations: an overview of the challenges', World Competition Law and Economic Review 2014, issue 1, p M. Martyniszyn, 'Legislation blocking antitrust investigations and the September 2012 Russian Executive Order', World Competition Law and Economic Review 2014, issue 1, p V. Falce, 'Copyright societies under scrutiny: from the EU approach to the Italian solution', World Competition Law and Economic Review 2014, issue 1, p Contact Als u vragen heeft over of naar aanleiding van deze Newsletter, kunt u contact opnemen met: Jolling de Pree / T / E Erik Pijnacker Hordijk / T / E Jaap de Keijzer / T / E Martijn Snoep / T / E Douwe Groenevelt / T / E Bart de Rijke / T / E Stefan Molin / T / E Xandra Reintjes / T / E Mauricette Schaufeli / T / E

156. Misbruik machtspositie en de prioriteiten van ACM: van kartel- naar monopolieparadijs?

156. Misbruik machtspositie en de prioriteiten van ACM: van kartel- naar monopolieparadijs? 156. Misbruik machtspositie en de prioriteiten van ACM: van kartel- naar monopolieparadijs? Mr. D.W.L.A. SChrijverShof ACM heeft bij haar taakuitoefening prioriteiten te stellen, omdat haar middelen en

Nadere informatie

Het toezicht van ACM op verticale overeenkomsten. Inzicht in strategie & prioritering. Pagina 1/28

Het toezicht van ACM op verticale overeenkomsten. Inzicht in strategie & prioritering. Pagina 1/28 Het toezicht van ACM op verticale overeenkomsten Inzicht in strategie & prioritering Pagina 1/28 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 Postbus 16326 2500 BH Den Haag

Nadere informatie

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2014/36 Bijgewerkt tot: 04-03-2014 Auteur: Mr. J.C.M. van der Beek

Nadere informatie

Mededingingsrecht en lifecycle management in de geneesmiddelensector:

Mededingingsrecht en lifecycle management in de geneesmiddelensector: Mededingingsrecht en lifecycle ManageMent in de geneesmiddelensector Mededingingsrecht en lifecycle management in de geneesmiddelensector: Reckitt Benckiser's White Tiger versus the G-button MR. D.W.L.A.

Nadere informatie

Mediapluralisme in de EU Vergelijkende studie van meetsystemen in Europa en de Verenigde Staten (deel 2) Steunpunt Media

Mediapluralisme in de EU Vergelijkende studie van meetsystemen in Europa en de Verenigde Staten (deel 2) Steunpunt Media Mediapluralisme in de EU Vergelijkende studie van meetsystemen in Europa en de Verenigde Staten (deel 2) Steunpunt Media Katrien Lefever, Ellen Wauters, Peggy Valcke Versie: 19 juli 2013 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke

De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke De Wisselwerking tussen Auteursrecht en Mededingingsrecht Rechts- en economischwetenschappelijke bevindingen Maarten Janssen Emiel Maasland Ewa Mendys-Kamphorst Yves Montangie Anne-Marie Van den Bossche

Nadere informatie

Auteursrechtinbreuk door P2P filesharing,

Auteursrechtinbreuk door P2P filesharing, Auteursrechtinbreuk door P2P filesharing, Regelgeving in Duitsland, Frankrijk en Engeland nader onderzocht Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Universiteit

Nadere informatie

Toezicht op de wholesale markten voor energie en de bescherming van consumentenbelangen. Prof. dr. Saskia Lavrijssen 1

Toezicht op de wholesale markten voor energie en de bescherming van consumentenbelangen. Prof. dr. Saskia Lavrijssen 1 Toezicht op de wholesale markten voor energie en de bescherming van consumentenbelangen Prof. dr. Saskia Lavrijssen 1 Bijdrage naar aanleiding van het congres Financieel Toezicht d.d. 9 februari 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De titanenstrijd tussen Apple en Samsung

De titanenstrijd tussen Apple en Samsung Mededinging De titanenstrijd tussen Apple en Samsung Uitleg van de FRAND-verplichtingen bij de rechter en in het onderzoek van de Europese Commissie naar Samsung Mr. drs. D.P. Kuipers en mr. J.I. Kohlen*

Nadere informatie

De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten

De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten Inleiding In zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2005 inzake Flexovit 1 pleitte advocaat-generaal (A-G) Wortel

Nadere informatie

In de kroniekperiode oordeelde het EU-Hof van Justitie. Kroniek van het mededingingsrecht. Mededingingsrecht. Rein Wesseling & Jan Truijens Martinez 1

In de kroniekperiode oordeelde het EU-Hof van Justitie. Kroniek van het mededingingsrecht. Mededingingsrecht. Rein Wesseling & Jan Truijens Martinez 1 736 Mededingingsrecht Kroniek van het mededingingsrecht Rein Wesseling & Jan Truijens Martinez 1 Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten

Nadere informatie

ACM Jaarverslag 2014

ACM Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoud 1 Over ACM... 7 1.1 ACM in 2014... 7 1.2 Stroomlijningswet en rechtspraak... 9 1.3 ACM Congres Innovation in Oversight, Oversight and Innovation... 10 1.4 Nationale samenwerking...

Nadere informatie

gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke- en handelszaken, per aangetekende post naar de ontvangende instantie in België, zijnde:

gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke- en handelszaken, per aangetekende post naar de ontvangende instantie in België, zijnde: Heden, de [dag][tweeduizend elf], op verzoek van De stichting naar Nederlands recht STICHTING INVESTOR CLAIMS AGAINST FORTIS, statutair gevestigd te Amsterdam, te dezer zake woonplaats kiezende aan de

Nadere informatie

Redactioneel. Transparante steun, maar weinig transparant besluit AGV

Redactioneel. Transparante steun, maar weinig transparant besluit AGV Redactioneel Transparante steun, maar weinig transparant besluit AGV Sinds het vorige nummer van het Tijdschrift voor Staatssteun heeft de Europese Commissie een belangrijke stap gezet naar het stroomlijnen

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 juni 2007 (10.10) (OR. en) 11296/07 RC 10

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 juni 2007 (10.10) (OR. en) 11296/07 RC 10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 juni 2007 (10.10) (OR. en) 11296/07 RC 10 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Raad voor de Mededinging Koning Albert II-laan, 9 1210 Brussel

Raad voor de Mededinging Koning Albert II-laan, 9 1210 Brussel Jaarverslag 2004 Raad voor de Mededinging Koning Albert II-laan, 9 1210 Brussel Tel. + 32 2 277 52 72 Fax + 32 2 277 53 23 e-mail : RACO@mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Raes Wettelijk

Nadere informatie

Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2013

Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2013 Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2013 Mr. Robert Bosman en mr. Edmon Oude Elferink* 60 Inleiding In deze kroniek worden de besluiten en informele zienswijzen besproken die de Autoriteit Consument &

Nadere informatie

Smart Grids. Masterclass 29 april 2010

Smart Grids. Masterclass 29 april 2010 Smart Grids Masterclass 29 april 2010 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel Datum: 29 april 2010 Document: Smart Grids Bijeenkomst: Masterclass Tijd: 10.00

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 Toerekening van mededingingsinbreuken aan moedermaatschappijen Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jonas

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Mededingingsrechtelijk procedurerecht Collegedictaat UU/UvT 2015/2016

Mededingingsrechtelijk procedurerecht Collegedictaat UU/UvT 2015/2016 Mededingingsrechtelijk procedurerecht Collegedictaat UU/UvT 2015/2016 Prof. Mr. A. Gerbrandy (UU) Prof. Mr. S.A.C.M. Lavrijssen (UvT) met medewerking van Dr. Mr. Bas van Bockel, Julia Eijkens LLM, en Eva

Nadere informatie

De wenselijkheid van beheerst beloningsbeleid in de financiële sector *

De wenselijkheid van beheerst beloningsbeleid in de financiële sector * De wenselijkheid van beheerst beloningsbeleid in de financiële sector * A.M. Helstone 1 Inleiding In de periode tot aan de ondergang van Lehman Brothers in 2008 waren hoge bonussen aan de orde van de dag.

Nadere informatie

De Europese energiemarkt: liberalisering, voorzieningszekerheid

De Europese energiemarkt: liberalisering, voorzieningszekerheid De Europese energiemarkt: liberalisering, voorzieningszekerheid en verduurzaming Een overzicht van recente internationale en nationale ontwikkelingen mr. M.E. Brinkman en mr. I.M. Kleinekorte * Op 31 maart

Nadere informatie

Het wettelijk recht op een betaalrekening is een feit, maar wel een zeer beperkt feit

Het wettelijk recht op een betaalrekening is een feit, maar wel een zeer beperkt feit Het wettelijk recht op een betaalrekening is een feit, maar wel een zeer beperkt feit M r. M. L. L o u i s s e * De Europese Commissie (hierna: de Commissie) en het Europees Parlement zijn momenteel druk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Mededingingsautoriteit. 2013 Nederlandse Mededingingsautoriteit Jaarverslag 2012 1

Jaarverslag 2012. Nederlandse Mededingingsautoriteit. 2013 Nederlandse Mededingingsautoriteit Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 Nederlandse Mededingingsautoriteit 2013 Nederlandse Mededingingsautoriteit Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Over de NMa... 4 2.1 NMa in bedrijf... 5 2.2 NMa als werkgever...

Nadere informatie

Toepassing van art. 6 en art. 24 van de Mededingingswet door de NMa in 2005

Toepassing van art. 6 en art. 24 van de Mededingingswet door de NMa in 2005 Toepassing van art. 6 en art. 24 van de Mededingingswet door de NMa in 2005 mr L.Y.J.M. Parret en mr J.J.A. Coumans Laura Parret en Jacqueline Coumans zijn werkzaam als advocaat bij Simmons & Simmons te

Nadere informatie

De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie

De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie plaats an Curaçao en databankenrecht Masterscriptie Salina H.M. Helder Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

De nieuwe Belgische mededingingswet

De nieuwe Belgische mededingingswet De nieuwe Belgische mededingingswet Frank WIJCKMANS Advocaat bij de balie te Brussel Sedert 1 oktober 2006 is een ingrijpende aanpassing van de Belgische mededingingswetgeving van kracht. De aanpassing

Nadere informatie