Operatie Market Garden 17 september 1944

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operatie Market Garden 17 september 1944"

Transcriptie

1 Operatie Market Garden 17 september 1944 Market Garden had de laatste grote operatie moeten worden om de 2 e Wereldoorlog in Europa vóór Kerstmis 1944 te beëindigen. Maar het liep anders. Als deze militaire operatie beantwoord zou hebben aan de doelstellingen dan zou de geschiedschrijving van het Westen ná 1944 een andere zijn geweest. Na de invasie op 6 juni 1944 in Normandië konden de geallieerden pas rond 20 augustus uit hun bruggenhoofd breken, om dan on een enorm tempo en met een macht van 1 miljoen Amerikanen, Britten, Canadezen, Fransen, Polen en Nederlanders de vijand door Frankrijk en België voor zich uit te jagen. In 6 dagen leggen de Geallieerde tanks meer dan 560 km af. Brussel en Antwerpen worden op 3 respectievelijk 4 september bevrijd. De verslagen Duitsers trekken in wanorde door Zuid-Nederland, richting Heimat. In die euforie werd het in Nederland Dolle Dinsdag. Na de verovering van Antwerpen lassen de Geallieerden een adempauze in. Dit was een tactische fout. Antwerpen en de havens zijn weliswaar bevrijd maar onbruikbaar omdat de Duitsers beide oevers van de Schelde nog beheersten. De adempauze beidt de Duitsers de gelegenheid om zich te hergroeperen; er komt versterking uit Duitsland en het 15 e Duitse leger slaagt erin volledig bewapend uit Zeeuws-Vlaanderen te ontsnappen en Noord-Brabant te bereiken. Als de Geallieerden op 6 september de aanval hervatten, vinden zij de Duitsers paraat. Het offensief verloopt dan bijzonder moeizaam. Op geallieerd niveau heerst ernstig meningsverschil over de te volgen strategie. Eisenhower is voorstander van een opmars over een breed front naar Rijn en Ruhr. Montgomery ziet meer in een speerpunt-offensief dat de Duitse troepen in Nederland in tweeën moet splijten waardoor de weg naar de Ruhr openvalt. Montgomery krijgt zijn zin. Het 1 e Geallieerde Airborne Corps wordt onder zijn bevel geplaatst. Op 17 september 1944 zal het Britse 30 e legercorps vanuit het

2 bruggenhoofd in België via een tapijt met de codenaam Market van luchtlandingstroepen oprukken via Valkenswaard, Eindhoven, Veghel, Grave, Nijmegen en Arnhem naar het IJsselmeer. Het tapijt zal worden gelegd door de 101 e Amerikaanse Airborne Divisie nabij Eindhoven, de 82 e Amerikaanse Divisie nabij Nijmegen en de 1 e Britse Airborne Divisie aangevuld met Poolse parachutisten nabij Arnhem. Zij moeten snel de bruggen over de kanalen en rivieren veroveren om onder de codenaam Garden de opmars route voor het 30 e Britse corps open te houden. Voor de flankbeveiliging wordt het 8 e en 12 e Britse legercorps ingezet. Op het hoogste Duitse niveau hadden intussen commandowisselingen plaatsgevonden. Hitler riep zijn opperbevelhebber in het Westen, Günther van Kluge, op het matje die eerder von Runstedt was opgevolgd. Op weg naar Duitsland maakt hij een eind aan zijn leven. Zijn opvolger werd veldmaarschalk Walter Rommel. Goering boodt op 4 september parachutisten aan en liet man Luftwaffe personeel omscholen tot infanterist. Het waren deze infanteristen die Model voor de verdediging bij het Albert kanaal tot zijn beschikking kreeg. Generaloberst Kurt Student kreeg de leiding over Goerings nieuwbakken parachutisten en ook het uit Zeeuws-Vlaanderen ontsnapte 15 leger kwam onder zijn bevel. Model verplaatste zijn hoofdkwartier naar Oosterbeek en Student vestigde zich in Vught. Zij waren er zich in de veste verte niet van bewust dat zij kwartieren betrokken in het door Geallieerden geplande landingsgebied. Maar er was meer; Door zuiver toevallige omstndigheden belandden restanten van de 9 e Hohenstaufen en de 10 e Frundsberg Panzerdivsies omstreeks september in Gelderland. Beide corpsen waren uitgesproken elite troepen. Zij waren ontsnapt uit Frankrijk en de bedoeling was hen op de Veluwe op verhaal te laten komen en ze daarna zo spoedig mogelijk weer in te zetten. De beide divisies kwamen onder direct commando te staan van de energieke Obergruppenführer Willi Bittrich. De oorspronkelijk operatie heette niet Market Garden maar Comet. Montgomery legde zijn oorspronkelijke plan op 23 augustus voor aan Eisenhower met de mededeling dat het voor de uitvoering van dit offensief noodzakelijk zou zijn,

3 in verband met de bevoorrading, de opmars van alle Geallieerde eenheden in Frankrijk stil te leggen. Eisenhower wees dit voorstel terecht van de hand, omdat dit nooit door Patton en Bradley geaccepteerd zou worden. Op 6 september kwam een nieuw voorstel op tafel, nog steeds onder de naam Comet, waarbij de 1 e Britse luchtlandingsdivisie bij de bruggen van Grave, Arnhem en Nijmegen zou landen. Vanuit het bruggenhoofd in België zou het 2 leger met twee speerpunten oprukken; de een richting Den Bosch, de andere richting Nijmegen-Arnhem. Op 7 september kwamen de orders voor beide operaties naar de divisiebevelhebbers. Stormen in Het Kanaal en de toenemende Duitse weerstand zijn dan oorzaak voor uitstel gedurende enkele dagen. Op 10 september werd de operatie afgeblazen. Montgomery achtte de risico s bij nader inzien te groot. Terstond zette hij zijn staf aan het ontwerp voor een nieuwe operatie met vrijwel dezelfde doelen, uitgezonderd de stoot naar Den Bosch en met inschakeling van twee Amerikaanse Airborne divisies als verrassingselement. Montgomery meende dat de Duisters geen luchtlanding in Arnhem zouden verwachten, zodat hier een coup de main kon worden uitgevoerd. Montgomery geloofde heilig in zijn plan om met één krachtige, maar potlooddunne stoot, op te rukken naar het hart van Duitsland en tegelijkertijd Nederland te bevrijden. Eisenhower daarentegen vreesde dat een offensief over zo n lang en smal front erg kwetsbaar zou zijn. Achteraf terecht. Desalniettemin werd besloten om de tot Market Garden omgedoopte operatie op 17 september te starten. Op 12 september vond in Londen de stafbespreking plaats. Het Zuidelijke deel van het Arnhem tapijt zou bij Son en Veghel worden uitgelegd door de 101 e Airborne divisie, met de opdracht de bruggen over het Wilhelminakanaal, de Zuid-Willemsvaart, de Dommel en Aa te veroveren. De 82 e Airborne divisie zou landen bij Grave, Overasselt en Groesbeek. Taakstelling: de bruggen over de Maas bij Grave, minstens één brug over het Maas-Waal kanaal en de brug over de Waal bij Nijmegen. Voorts zouden de heuvels bij Groesbeek/Beek moeten worden veroverd. Gekozen werd voor een operatie bij daglicht om de gevreesde Duitse nachtjagers te ontlopen.

4 Gezien de enorme aantallen manschappen (meer dan ) en de indrukwekkende hoeveelheid munitie, uitrusting, jeeps, houwitsers, voedsel en medicamenten, was het onmogelijk de hele operatie in één vlucht uit te voeren (daarvoor ontbraken de vliegtuigen) en bleek het niet mogelijk twee vluchten op één dag uit te voeren. Besloten werd: over drie achtereenvolgende dagen, 3 landingsgolven. Het adembenemende schouwspel van duizenden vliegtuigen met enorme gliders voorafgegaan door Spitfires, Mustangs, Hurricanes en Mosquito s hadden een apocalyptisch karakter. Het was de prelude van de grootste militaire operatie ooit op Nederlandse bodem uitgevoerd èn de grootste en nooit meer overtroffen luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. Het totaal aan ingezette vliegtuigen bedroeg met gliders. Het verloop van de strijd is bekend. Zowel de 101 e als de 82 e Airborne divisie slaagde in vrijwel alle opdrachten, zij het met anderhalve dag vertraging. Het meest cruciale moment van de gehele operatie was woensdagmiddag 20 september. Na 3 dagen verbeten strijd aan de zuidkant van de Nijmeegse Waalbrug was het de 82 e Airborne divisie niet gelukt de brug in te nemen.

5 Gavin besloot met een meesterzet tot een oversteek van de Waal in grote kano s, 3 km stroomafwaarts van de brug. Het lukte, maar van de 26 boten die de eerste oversteek maakten kwamen er slechts 13 op de Lentse over aan. Alleen al bij die crossing verloren de Amerikanen ongeveer 100 man aan doden en gewonden. De Amerikanen slaagden erin de Noordelijke oprit van de brug te veroveren en vrijwel tegelijkertijd arriveren vier tanks van de Grenadier Guards onder commando van Peter Carrington bij de zuidelijke oprit. Sergeant Rbertson steekt als eerste de brug over, maar heeft zijn testament al gemaakt, denkend dat de brug op het moment van de crossing de lucht in zal gaan. Tot tweemaal toe springt hij over op een andere tank omat de Duitsers een treffer plaatsten en in de euforie van het overleven raast hij over de grootste overspanning in Europa door het dorp Lent, richting Arnhem. Carrington, in de laatste tank, realiseert zich dat hij de brug in z n eentje moet houden tot er versterking komt. Dat duurde nog 40 minuten. Het waren de zwaartse 40 minuten van zijn leven zoals hij later op de Nederlandse TV verklaart.

6 Terugkijkend op deze in veel opzichten unieke operatie zijn er nogal wat fouten gemaakt bij de planning en me veel gemiste kansen te velde. Kort samengevat komen die op het volgende neer. Op de 1 e plaats het verzuim van het 30 e Britse coprs om na de verovering van Antwerpen door te stoten naar Woensdrecht een de Kreekrakdam, om de achterdeur waarlangs het 15 e Duitse leger wilde ontsnappen, in het slot te gooien. De luttele kilometers die de Guards Armored Division nog had af moeten leggen, velde het vonnis voor Montgomery s concept. Op de 2 e plaats de Duitsers met een formidabele uitrusting rukken daardoor via Walcheren en Zuid-Beveland op naar Noord-Brabant. Van Duitse zijde is later vastgesteld dat de Wehrmacht in die dagen inderdaad rijp was voor de genadeslag. Toen Market Garden na de eerste 4 dagen vastliep, kwam dat in belangrijke mate door pressie van eenheden van het 15 e leger. Market Garden raakte in het slop, de tijdschema s klopte van geen kanten meer, Nijmegen werd pas in de middag van 20 september bereikt, 36 uur te laat waardoor Arnhem buiten bereik bleef van het grondleger. Op de 3 e plaats veroorzaakte de gesprongen brug bij Son ruim 8 uur vertraging bij de opmars van het grondleger. Op de 4 e plaats. De logistiek, toch zo belangrijk bij een dergelijke operatie, klopte van geen kanten. Het gehele Britse 30 e corps met meer dan voertuigen, waaronder vele zware rupsvoertuigen, moest over een smalle weg van Valkenswaard naar Nijmegen oprukken. Vanuit Eindhoven leiden niet meer wegen naar Nijmegen dan die ene route via Son, Veghel en Grave. De uitschakeling door pech of vijandelijke actie van tanks moest onherroepelijk tijden tot een blokkade en daarmee tot onherstelbaar tijdverlies. Verder werd over het hoofd gezien dat er, al waren het alleen maar ambulances en legertrucks, ook retour verkeer naar Eindhoven zou zijn. Door al die ellende kreeg de Corridor dan ook terecht de naam: Hell s Highway.

7 Op de 5 e plaats. Het belangrijkste voordeel van de inzet van luchtlandingstropen is het verrassingselement. Dat kan alleen als je zo dicht mogelijk aan twee kanten van het te veroveren object wordt gedropt. Bij Market Garden was dat alleen het geval in Grave. De dropping bij de Rijnbrug was ver ten westen van Arnhem, op de Ginkelse heide, evenals de Groesbeekse dropping ver van de Nijmeegse brug. Argument voor die verre droppings was de zware Duitse Flakbeveiliging. Het bleek echter dat de Flakbeveiliging niet extra zwaar was en inleidende luchtaanvallen waren een simpele mogelijkheid geweest om die uit te schakelen. En dan praten we nog niet over de vrijwel onbruikbare radio verbindingsapparatuur van de Britten bij Arnhem. Of over de falende weersvoorspellingen. Tenslotte: Boeken zijn vol geschreven over het verraad van de dubbelspion Christiaan Lindemans, alias King Kong. Hij zou de operatie Market Garden aan de Duitse contraspionage hebben verraden. Vast staat dat Lindemans de verkregen informatie heeft verraden in ruil voor de vrijlating van een door de Duitsers gevangen genomen familielid. Maar de Duitse Abwehr hechtte geen geloof aan het verhaal van Lindemans. Een genotuleerde bijeenkomst op 14 september 1944 op het stafkwartier van Bittrich, waaraan Model en Harzer deelnamen, sprak met geen woord over een op handen zijnde luchtlanding bij Arnhem en Nijmegen. Als de Duitse bevelhebbers inderdaad van de luchtlandingen zouden hebben afgeweten, dan zou Model zijn hoofdkwartier niet in Oosterbeek en Student het zijne niet in Vught hebben gevestigd; dan zou de bevelhebber van de 10 e SS-Panzer divisie niet op 16 september naar een kuuroord vertrokken zijn en zouden de bruggen van Arnhem en Nijmegen veel zwaarder bewaakt en beveiligd zijn geweest. Dan zou het vliegveld Deelen niet zijn ontmanteld en zou op 16 september voor alle Duitse troepen in Nederland Alalrmstufe I zijn afgekondigd. De hogere SS- en Polizeiführer in Nedrland, Hans Rauter, nam uitgerekend op zondag 17 september een vrije dag. Tot slot blijft de vraag of Market Garden nu een succes of een verloren slag is geweest. Die vraag valt niet zonder meer met ja of nee te beantwoorden. Het is maar van welke invalshoek je kijkt. Internationaal wordt vaak over de verloren slag bij Arnhem gesproken. En dat is zeker niet ten onrechte. De uiteindelijke doelstelling om de oorlog vóór Kerstmis 1944 te beëindigen faalde. Het heeft rond Arnhem bepaald niet ontbroken aan moed en doorzettingsvermogen en terecht mag gesproken worden van een heroïsche strijd van licht bewapende parachutisten tegen een overmacht aan zwaar bewapende Duitse Elite troepen. Bekijken we het vanuit de omvang van veroverd gebied en het aantal bevrijdde Nederlanders dan mogen we zeker van een succesvolle operatie spreken. Op één na werden alle bruggen veroverd in Brabant en bij Nijmegen. De taakstelling werd door de Amerikanen, ondanks zware verliezen ruimschoots gehaald Ruim 1 miljoen inwoners ontliepen daardoor een Hongerwinter en waren na 4 jaar weer vrije Nederlanders. C.H.L.H. ten Horn 17 september 1993 Geraadpleegde literatuur ondermeer: Corridor naar de Rijn, Hen Bollen De bevrijding van Eindhoven, Karl Margry

schitterend uitzicht vanaf de bovenkant van Fort Pannerden; links het Pannerdens Kanaal, rechts de Waal

schitterend uitzicht vanaf de bovenkant van Fort Pannerden; links het Pannerdens Kanaal, rechts de Waal De IJssellinie Voorgeschiedenis. De Grebbelinie is allen welbekend, maar weinigen zullen van de IJssellinie gehoord hebben. De linie is niet nieuw. Al aan het einde van de 16 e eeuw werden versterkingen

Nadere informatie

De strijd om de Grotten

De strijd om de Grotten De strijd om de Grotten "Geen oorlog heeft mij zoiets te zien gegeven; het Hoofdkwartier zei: "Wij rukken op", maar mijn troepen vechten in bloed, zweet en tranen. Amerikanen vuren op Amerikanen? Jappen

Nadere informatie

november 2013 PERSDOSSIER

november 2013 PERSDOSSIER november 2013 PERSDOSSIER In Normandië, in de departementen Calvados, Manche en Orne, wordt men getrakteerd op een grootse viering van een bijzondere gebeurtenis uit de geschiedenis. NORMANDIË 2014 70

Nadere informatie

All quiet on the western front

All quiet on the western front All quiet on the western front speelduur: 122 min. jaar: 1979 filmkeuring: 12 jaar regisseur: Delbert Mann cast: Richard Thomas, Ernest Borgnine e.a. aanvullende informatie: - verfilming van Im Westen

Nadere informatie

De Slag aan de Leie in april 1918: de Duitse furie walst over de Portugezen heen

De Slag aan de Leie in april 1918: de Duitse furie walst over de Portugezen heen 1 De Slag aan de Leie in april 1918: de Duitse furie walst over de Portugezen heen Door Eric R.J. Wils Neuve-Chapelle is een dorp in het noordwesten van Frankrijk. Gelegen in een industriegebied waar de

Nadere informatie

LUCHTSCHEPEN BOVEN NEDERLAND IN DE EERSTE WERELDOORLOG (DEEL 2) Arno Landewers

LUCHTSCHEPEN BOVEN NEDERLAND IN DE EERSTE WERELDOORLOG (DEEL 2) Arno Landewers LUCHTSCHEPEN BOVEN NEDERLAND IN DE EERSTE WERELDOORLOG (DEEL 2) Arno Landewers In deel 1 werd beschreven hoe de Duitse strijdkrachten in 1914 door schade en schande ervoeren dat luchtschepen zeer kwetsbaar

Nadere informatie

Dit is dus de flat waar het om gaat, nu buiten bereik van de media. Foto genomen voor ontruiming #Ede #omroepgld pic.twitter.

Dit is dus de flat waar het om gaat, nu buiten bereik van de media. Foto genomen voor ontruiming #Ede #omroepgld pic.twitter. Dit is dus de flat waar het om gaat, nu buiten bereik van de media. Foto genomen voor ontruiming #Ede #omroepgld pic.twitter.com/ Wv84ebnVu8 Arjan Hoefakker @Hoefakker 16 Mosterdgas in Ede Menno van Duin,

Nadere informatie

gspad met Ben Allen Educatief Pakket 3 de GRAAD LAGER ONDERWIJS

gspad met Ben Allen Educatief Pakket 3 de GRAAD LAGER ONDERWIJS Op oorl gspad met Ben Allen Educatief Pakket 3 de GRAAD LAGER ONDERWIJS Voorwoord Op 4 augustus 2014 was het precies 100 jaar geleden dat Duitse troepen het leven in België volledig op zijn kop hebben

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie

Het Verslag van Veurne 14-18

Het Verslag van Veurne 14-18 Het Verslag van Veurne 14-18 Educatief Pakket 3 de GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS Voorwoord Op 4 augustus 1914 is het precies 100 jaar geleden dat Duitse troepen het leven in België volledig op zijn kop hebben

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

Voor wie wat wil weten over. Het Przewalski Paard. door Jan G. Bouman. Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard

Voor wie wat wil weten over. Het Przewalski Paard. door Jan G. Bouman. Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard Voor wie wat wil weten over Het Przewalski Paard door Jan G. Bouman 1986 Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard 1 Inhoud Afstammingsgeschiedenis van het paard....................

Nadere informatie

Begraafplaats Oosterbeek 20 korte VERHALEN over gesneuvelde militairen. Route naar de begraafplaats Oosterbeek vanuit het Airborne Museum

Begraafplaats Oosterbeek 20 korte VERHALEN over gesneuvelde militairen. Route naar de begraafplaats Oosterbeek vanuit het Airborne Museum Utrechtseweg 232 6862 AZ Oosterbeek Tel.: 026 3337710 airbornemuseum.nl Route naar de begraafplaats Oosterbeek vanuit het Airborne Museum Vanuit het Airborne Museum is het ongeveer 20 minuten wandelen

Nadere informatie

Hoe een spook weer mens wordt

Hoe een spook weer mens wordt Hoe een spook weer mens wordt De discriminatie en stigmatisering van vermeende communisten in Indonesië van 1965 tot 1998 en de strijd voor herstel van hun rechten en waardigheid tussen 1998 en 2005 Hoe

Nadere informatie

BESTUREN ONDER DRUK. Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland. Jaap de Heer, Myrte Berendse,

BESTUREN ONDER DRUK. Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland. Jaap de Heer, Myrte Berendse, BESTUREN ONDER DRUK BESTUREN ONDER DRUK Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland Jaap de Heer, Myrte Berendse, Hanneke Duijnhoven en Sander Merkus Rozenberg Publishers Jaap de Heer,

Nadere informatie

Het verloop van de Slag van Waterloo - 18 juni 1815

Het verloop van de Slag van Waterloo - 18 juni 1815 Het verloop van de Slag van Waterloo - 18 juni 1815 De Britse troepen hebben de kasteelhoeve van Hougoumont ingenomen en hebben deze positie de hele nacht lang versterkt om zich tegen eventuele Franse

Nadere informatie

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 1: Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 2: Colofon Opdrachtgever Auteur Recente foto s Samenwerking met Comité 70 jaar Bevrijding Harderwijk Liek Mulder

Nadere informatie

2005-107 'OOSTENDE EN DE ZEEVISSERIJ TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (13)1 20. INSCHAKELING VAN STOOMTREILERS IN DE "VORPOSTENFLOTTILLE FLANDERN"

2005-107 'OOSTENDE EN DE ZEEVISSERIJ TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (13)1 20. INSCHAKELING VAN STOOMTREILERS IN DE VORPOSTENFLOTTILLE FLANDERN 'OOSTENDE EN DE ZEEVISSERIJ TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (13)1 door Roger JANSOONE 20. INSCHAKELING VAN STOOMTREILERS IN DE "VORPOSTENFLOTTILLE FLANDERN" Een ander en tot dusver minder bekend aspect

Nadere informatie

Richard E. Harwood. Stierven er werkelijk zes miljoen?

Richard E. Harwood. Stierven er werkelijk zes miljoen? Richard E. Harwood Stierven er werkelijk zes miljoen? AAARGH UITGEVERIJ Internet 2005 AAARGH http://vho.org/aaargh http://aaargh.com.mx http://litek.ws/aaargh Corresponderen aaarghinternational@hotmail.com

Nadere informatie

DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN

DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN blz 1 DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN I. INLEIDING Oorlog en economie zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer de Eerste Wereldoorlog ter sprake komt, wordt het thema oorlog in vele

Nadere informatie

ANGST EN TERREUR IN DOEL. Voor Ilse en Erik For Ilse and Erik

ANGST EN TERREUR IN DOEL. Voor Ilse en Erik For Ilse and Erik ANGST EN TERREUR IN DOEL Voor Ilse en Erik For Ilse and Erik De voorpagina Doel heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onderscheppen van de Duitse V-bommen die vanuit Nederland afgeschoten werden met

Nadere informatie

Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22. Voorwoord

Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22. Voorwoord Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22 Voorwoord Mijn vader, Leo Mossink, schreef, bij gelegenheid van zijn 75 ste verjaardag en mede op aandringen van zijn kinderen, februari

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een pact van het hart. Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen

Een pact van het hart. Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen Een pact van het hart Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen Het succes van Operatie Hartslag is zowel nationaal als internationaal niet onopgemerkt gebleven.

Nadere informatie

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ons leger wordt steeds. leger

Ons leger wordt steeds. leger Ons leger wordt steeds leger Robin Utrecht/ANP 14 KIJK 9/2012 Wanneer gaan we het eindelijk Europees aanpakken? Door de economische crisis bezuinigen Europese landen Nederland voorop fors op hun defensie-uitgaven.

Nadere informatie

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York Voorwoord Deze uitgave van de Stichting Henry Hudson 400 is mede mogelijk

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie