Pensioen. in het notariaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen. in het notariaat"

Transcriptie

1 Uw Pensioen in het notariaat

2 Inhoud Waarom deze brochure? Uw ouderdomspensioen in het kort Hoeveel ouderdomspensioen krijgt u straks? Kunt u eerder of gedeeltelijk met pensioen? Uw pensioen online Pensioen voor uw partner en kinderen Pensioen voor uw partner Pensioen voor uw kinderen Moeten de nabestaanden pensioen aanvragen? Wijzigingen in uw situatie Uit elkaar gaan In of uit dienst gaan Pensioen en arbeidsongeschiktheid Als u bijna met pensioen gaat Over het pensioenfonds Als u een klacht heeft Heeft u vragen?...21

3 Waarom deze brochure? Als u in het notariaat werkt, verdient u meer dan wat u maandelijks op uw rekening krijgt bijgeschreven. Zo wordt er iedere maand ook geld opzij gezet voor uw pensioen. Dat is in feite uitgesteld salaris waar u vanaf uw pensionering recht op heeft. Daarnaast biedt uw pensioenregeling ook belangrijke financiële zekerheid voor uw gezin, als u zou komen te overlijden, en ook als u arbeidsongeschikt raakt. Het is goed te weten hoe het zit met uw pensioen. Hoeveel bouwt u op en kunt u daar nu zelf ook wat aan doen? En wat is er geregeld voor uw eventuele partner en kinderen? Regeren is vooruitzien als dat ergens voor geldt, dan is het wel voor uw pensioen. In deze brochure vindt u meer over de pensioenregeling in het notariaat. Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor iedereen die pensioen opbouwt bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. U bouwt pensioen op als u: tussen de 18 jaar en 67 jaar bent; en een arbeidsovereenkomst heeft met een notaris of een vennootschap waarvan een of meer notarissen vennoot of aandeelhouder is; en in hoofdzaak werkt voor een (waarnemend) notaris in Nederland Notarissen en kandidaat-notarissen bouwen pensioen op bij hun eigen pensioenfonds. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2012 Sinds 1 januari 2012 heeft het Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat een nieuwe pen sioenregeling. Deze brochure geeft informatie over de nieuwe regeling. Meer informatie over de oude regeling vindt u op onze website 3

4 1 Uw ouderdomspensioen in het kort Als u 65 jaar bent, ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Dat is op dit moment ruim bruto per maand voor alleenstaanden en ruim 700 bruto per maand per persoon voor stellen. Alleen AOW betekent dus meestal een flinke stap terug in inkomen. Daarom spaart u in het notariaat voor een aanvulling op uw AOW: het levenslang ouderdomspensioen. Daarnaast spaart u mogelijk zelf voor uw pensioen, bijvoorbeeld via de vitaliteitsregeling of een lijfrenteverzekering. Als u stopt met werken, bestaat uw inkomen dus uit de volgende onderdelen: 1. AOW van de overheid; 2. ouderdomspensioen van het pensioenfonds; 3. eventueel: voorzieningen die u zelf treft, zoals een lijfrenteverzekering. AOW-leeftijd Het pensioen dat u in het notariaat opbouwt, gaat in op uw 67 ste. De AOW gaat in stappen omhoog van 65 naar 67 jaar. Meer informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: 1.1 Hoeveel ouderdomspensioen krijgt u straks? U bouwt in het notariaat een pensioen op dat u vanaf uw 67 ste (of eerder) de rest van uw leven krijgt uitgekeerd. Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt onder andere af van: uw salaris. Over het algemeen geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe meer pensioen u opbouwt. Hiervoor geldt wel een maximum ( in 2013). Over het inkomen hoger dan dit maximum, bouwt u geen pensioen op; hoe lang u werkt in het notariaat. Hoe langer u in het notariaat werkt, hoe meer pensioen u opbouwt. Ieder jaar een pensioenoverzicht Hoeveel pensioen u later krijgt, kunt u nagaan in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar ontvangt van het pensioenfonds. Hierin staat hoeveel rechten u heeft opgebouwd en hoeveel u maximaal kunt bereiken als u tot uw pensioendatum blijft doorwerken. Heeft u pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds of een andere pensioenverzekeraar en heeft u daarvan ook UPO s ontvangen, dan kunt u de bedragen bij elkaar optellen. Zo krijgt u een helder inzicht in uw pensioensituatie. Wilt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd, in het notariaat en bij andere pensioenfondsen? Kijk dan op

5 Geïndexeerde middelloonregeling Uw pensioenregeling is een zogenoemde uitkeringsovereenkomst in de vorm van een geïndexeerde middelloonregeling. Dit houdt in dat u elk jaar pensioen opbouwt over uw brutojaarsalaris dat u verdient per 1 januari van dat jaar. U ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het salaris dat u heeft verdiend tijdens de jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling in het notariaat. Geïndexeerd houdt in dat het opgebouwde pensioen jaarlijks kan worden verhoogd met een toeslag van maximaal 25% van de ontwikkeling van het prijsindexcijfer. Stel dat de prijzen in een jaar met 2% stijgen, dan wordt het opgebouwde pensioen verhoogd met maximaal 0,5%. U heeft niet automatisch recht op de toeslag, de financiële positie van het fonds moet hiervoor toereikend zijn. Ieder jaar neemt het pensioenfonds opnieuw een beslissing over het wel of niet geven van de toeslag. Zo wordt uw pensioen berekend Voor de berekening van uw pensioen kijken we naar uw salaris: uw maandsalaris per 1 januari keer 12 maanden plus uw vakantiegeld; of uw weeksalaris per 1 januari keer 52 weken plus uw vakantiegeld Krijgt u een 13e maand? Dan kan deze ook meetellen voor uw pensioen. Voorwaarde is dat het in uw arbeidsvoorwaarden staat. Dit is uw pensioensalaris. Zaken als overwerk- en onkostenvergoeding, gratificaties, tantièmes en winstdelingen tellen niet mee voor uw pensioen. Belangrijk om te weten is dat u over een deel van uw pensioensalaris geen pensioen opbouwt. Bij de berekening van uw pensioen wordt namelijk rekening gehouden met de AOW die u ontvangt. De AOW is als het ware uw pensioen over het deel van uw salaris dat niet meetelt. Dit deel heet de franchise. Aan het begin van ieder jaar wordt de franchise aangepast aan de ontwikkeling van de AOW (voor alleenstaanden). In 2013 is de franchise vastgesteld op Over uw salaris boven de franchise bouwt u wel pensioen op, dit is de pensioengrondslag: Pensioensalaris minus franchise = pensioengrondslag 5

6 Voorbeeld Stel u werkt fulltime en uw brutomaandsalaris is Uw pensioengrondslag is dan 12,96 x = (Door uw brutomaandsalaris te vermenigvuldigen met 12,96 wordt uw vakantiegeld meegerekend.) Elk jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling bouwt u een pensioen op van 2% over uw pensioengrondslag. Bij een pensioengrondslag van is dat 428,20 per jaar. Dit betekent dat u vanaf uw 67 ste ieder jaar een pensioen ontvangt van 428,20 bruto. Het volgende jaar is uw pensioengrondslag mogelijk gestegen, bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gestegen, en bouwt u 530 pensioen op. In totaal ontvangt u dan vanaf 67 jaar een pensioen van 958,20 per jaar. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de toeslag over het opgebouwd pensioen die u mogelijk ieder jaar krijgt bijgeschreven. Werkt u parttime? Dan wordt uw salaris eerst herberekend naar een fulltime salaris. Vervolgens wordt uw pensioengrondslag vermenigvuldigd met uw deeltijdpercentage, zodat het ouderdomspensioen evenredig is aan uw salaris. Jaarlijkse check pensioenpremie Ieder jaar wordt bekeken of de pensioenpremie van 22% die u en uw werkgever minimaal betalen overeenkomt met de premie die daadwerkelijk benodigd is door het pensioenfonds. Als dat niet het geval is, kan de pensioenopbouw voor dat jaar verlaagd worden. Dit betekent dat u dat jaar minder dan 2% pensioen opbouwt. De verlaging geldt alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds slecht is. Voor 2013 geldt een verlaagd opbouwpercentage van 1,915% Is uw pensioen beschermd tegen inflatie? De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat streeft ernaar uw pensioen gedeeltelijk te beschermen tegen inflatie door het pensioen dat u opbouwt en de pensioenen die worden uitbetaald te verhogen met een toeslag. Zo houdt uw pensioen zijn waarde. De toeslag is maximaal 25% van de ontwikkeling van het prijsindexcijfer. U heeft niet automatisch recht op de toeslag. Het pensioenfonds moet hiervoor namelijk voldoende financiële middelen hebben. Ieder jaar opnieuw bekijkt het pensioenfonds of u een toeslag krijgt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen wordt verhoogd. Het bestuur van het pensioenfonds kan hiertoe alleen beslissen met instemming van werkgevers- en werknemersorganisaties (KNB en BMN).

7 1.2 Kunt u eerder of gedeeltelijk met pensioen? Niet iedereen wil doorwerken tot 67 jaar. Daarom kunt u uw pensioen in laten gaan vanaf uw 60 ste of bijvoorbeeld gedeeltelijk met pensioen gaan. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk Uw pensioen online Op bij Mijn pensioen, vindt u de Pensioenplanner. Met de pensioenplanner kunt u zelf rekenen met uw pensioen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor uw pensioen als u eerder stopt met werken? Voor de Pensioenplanner heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Heeft u die niet (meer), vraag ze dan aan via de website. 7

8 2 Pensioen voor uw partner en kinderen Als u komt te overlijden, wilt u natuurlijk dat uw partner en kinderen voldoende inkomen hebben om van te kunnen leven. Daarom is er bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat ook een partner- en wezenpensioen verzekerd. 2.1 Pensioen voor uw partner Als u komt te overlijden, krijgt uw partner zijn of haar hele leven een partnerpensioen. Het partnerpensioen is een pensioen op risicobasis. Dit betekent dat u een partnerpensioen verzekerd heeft zolang u pensioen opbouwt bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Het partnerpensioen op risicobasis vervalt als u uit dienst gaat of met pensioen gaat. Dit betekent niet dat er geen partnerpensioen meer is als u uit dienst of met pensioen gaat. Als u namelijk uit dienst gaat, wordt een deel van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen (tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt). Het partnerpensioen is dan 70% van uw verlaagde ouderdomspensioen. Als u met pensioen gaat bij het fonds, kunt u dit partnerpensioen overigens ook weer terugruilen in ouderdomspensioen. Als u met pensioen gaat, wordt een deel van uw ouderdomspensioen automatisch omgezet in partnerpensioen. Dan kunt u ook aangeven hoeveel u wilt omzetten. Wilt u geen partnerpensioen, dan kunt u dit aan ons doorgeven als u uw pensioen aanvraagt. U kunt (uitsluitend) bij pensioeningang kiezen voor een uitruil met een andere verhouding dan de hierboven genoemde 70%. Voorwaarde hiervoor is dat u en uw partner beiden schriftelijk verklaren daarmee in te stemmen. Als u geen partner heeft Ook als u geen partner heeft kunt u, als u uit dienst gaat vóór uw pensioen, ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen (voor een eventueel latere partner). Op de pensioendatum wordt een deel van het ouderdomspensioen automatisch in partnerpensioen omgezet. U kunt aangeven dat u dit niet wilt als u uw pensioen aanvraagt.

9 Voorwaarden voor partnerpensioen Als u komt te overlijden, ontvangt uw partner een partnerpensioen als: u getrouwd bent; u geregistreerd partners bent; u twee jaar of langer samenwoont en u een samenlevingscontract heeft. In het contract moet onder andere staan vanaf wanneer u samenwoont. Als u samenwoont met uw broer of zus, dan geldt het partnerpensioen ook voor hem of haar. Hoe wordt het partnerpensioen berekend? Voor het partnerpensioen kijken we naar: uw maandsalaris per 1 januari keer 12 maanden plus uw vakantiegeld; of uw weeksalaris per 1 januari keer 52 weken plus uw vakantiegeld. Dit is uw pensioensalaris. Zaken als overwerk- en onkostenvergoeding, gratificaties, tantièmes en winstdelingen tellen niet mee voor het partnerpensioen. Niet uw hele pensioensalaris telt mee. Het gedeelte dat niet meetelt, is de franchise. De franchise voor het partnerpensioen is hetzelfde als de franchise voor het ouderdomspensioen: Het salaris dat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag. Werkt u parttime? Dan wordt uw salaris eerst herberekend naar een fulltime salaris. Vervolgens wordt uw pensioengrondslag vermenigvuldigd met uw deeltijdpercentage, zodat het partnerpensioen evenredig is aan uw salaris. Hoeveel ontvangt uw partner? Als u overlijdt, ontvangt uw partner 1,4% van de pensioengrondslag maal het aantal jaren dat u in het notariaat had kunnen werken als u niet was overleden. Dit komt overeen met 70% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen. Voorbeeld Stel u werkt 100% en uw brutomaandsalaris is Uw pensioengrondslag is dan 12,96 x = Op het moment dat u overlijdt, bent u 55 jaar en heeft u 20 jaar in het notariaat gewerkt. U had nog 12 jaar kunnen werken in het notariaat. Uw partner ontvangt dan een partnerpensioen van: 1,4% x x 32 jaar = 9.591,68 bruto per jaar. 9

10 Tijdelijk extra partnerpensioen Als u overlijdt tijdens uw dienstverband, ontvangt uw partner naast het partnerpensioen een tijdelijk extra partnerpensioen tot hij of zij 65 jaar wordt. Dit geldt ook als u arbeidsongeschikt bent en nog pensioen opbouwt. Als u uit dienst gaat of als u met pensioen gaat, vervalt het tijdelijk extra partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen is 15% van het laatste pensioensalaris, rekening houdend met uw eventuele deeltijdpercentage. 2.2 Pensioen voor uw kinderen Ook kinderen hebben recht op een uitkering als u komt te overlijden: het wezenpensioen. Kinderen krijgen een wezenpensioen tot hun 18 e jaar of tot hun 27 e jaar als ze studeren of voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. Het wezenpensioen is net als het partnerpensioen een pensioen op risicobasis. Neemt u bijvoorbeeld ontslag of gaat u met pensioen, dan vervalt het wezenpensioen. Hoeveel ontvangen uw kinderen? Het wezenpensioen is voor ieder kind 20% van het partnerpensioen maal het aantal jaren dat u in het notariaat had kunnen werken als u niet was overleden. Heeft u geen partner die recht heeft op partnerpensioen van het pensioenfonds als u overlijdt? Dan ontvangen uw kinderen een dubbel wezenpensioen.

11 2.3 Moeten de nabestaanden pensioen aanvragen? Als u komt te overlijden, krijgen uw nabestaanden bericht van ons over het aanvragen van een partner- of wezenpensioen. Was u getrouwd of geregistreerd partners, dan hoeft uw partner niets aan ons door te geven. Wij krijgen hierover namelijk bericht van de gemeente. Woonde u samen en had u uw partner niet bij ons aangemeld? Dan moeten uw nabestaanden na uw overlijden wel de benodigde informatie aan ons doorgeven waarmee wij kunnen vaststellen of, en aan wie wij een partnerpensioen moeten uitkeren. Woonde u in het buitenland op het moment van overlijden, dan is het ook belangrijk dat uw nabestaanden contact met ons opnemen. Wij ontvangen vanuit het buitenland namelijk niet automatisch overlijdensberichten. 11

12 3 Wijzigingen in uw situatie Tijdens uw leven doen zich allerlei veranderingen voor die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen. Denk hierbij aan scheiden, van baan veranderen of arbeidsongeschikt worden. 3.1 Uit elkaar gaan Als u en uw partner uit elkaar gaan, is uw pensioen misschien niet het eerste waar u aan denkt. Toch is het belangrijk hierover afspraken te maken. Uw ex-partner heeft namelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd in de periode dat u getrouwd of geregistreerd partners was. De verdeling van uw pensioen heet verevening. Als u samenwoonde Als u samenwoonde, kunt u het opgebouwde pensioen niet laten verdelen door het pensioenfonds. U zult dan zelf de gemaakte afspraken moeten uitvoeren. Keuzes voor verdeling Hoeveel u en uw ex-partner krijgen, kunt u samen afspreken: u ontvangt beiden de helft; u verdeelt het pensioen in ongelijke delen. De één krijgt meer dan de ander; u spreekt voor de verdeling een andere periode af dan de periode waarin u samen was; u verdeelt het pensioen niet. U kunt ook andere afspraken maken over de verdeling van het pensioen, maar houd er wel rekening mee dat de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat alleen meewerkt aan afspraken zoals hierboven genoemd. Als u andere afspraken maakt, moet u deze vastleggen in de huwelijkse voorwaarden of in een overeenkomst die bij de scheiding wordt gesloten. Als u de verdeling van het ouderdomspensioen niet laat lopen via het pensioenfonds, dan moet u de betaling aan uw ex-partner zelf regelen op het moment dat u met pensioen gaat. U verdeelt uw ouderdomspensioen Standaard krijgt uw ex-partner de helft van uw ouderdomspensioen. Het gaat om het deel van uw ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd toen u officieel samen was. U kunt ook een andere verdeling afspreken. Uw ex-partner krijgt het verevende pensioen als u met pensioen gaat, zolang u leeft. Overlijdt uw ex-partner eerder dan u? Dan krijgt u het verevende deel van het pensioen weer zelf uitgekeerd. Overlijdt u eerder dan uw ex-partner? Dan ontvangt uw ex-partner het verevende pensioen niet meer. Mogelijk krijgt uw ex-partner wel bijzonder partnerpensioen. Meer hierover leest u op de volgende bladzijde.

13 Bij een standaardverdeling is het voldoende als één van de ex-partners akkoord geeft. Iedere andere verdeling moet u vastleggen in de huwelijkse voorwaarden of in een overeenkomst die bij de scheiding wordt gesloten. Omzetten in eigen ouderdomspensioen: conversie U en uw ex-partner kunnen ervoor kiezen het verevende pensioen en het eventuele partnerpensioen om te zetten in een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt het pensioen als hij of zij 67 jaar wordt, levenslang. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, dan krijgt u het verevende deel van het pensioen niet terug. Ook de afspraken over conversie moet u vastleggen (in de huwelijkse voorwaarden of in een overeenkomst die bij de scheiding wordt gesloten). Het pensioenfonds moet akkoord gaan met de afspraken over conversie. Geef binnen twee jaar na de scheiding door wat de afspraken zijn, anders hoeft het pensioenfonds niet mee te werken. Partnerpensioen na de scheiding Het partnerpensioen is een pensioen op risicobasis en gaat na een scheiding niet naar uw ex-partner, tenzij u deelnemer was aan een oude pensioenregeling van het pensioenfonds. Als u uit dienst gaat en ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen, dan is dit partnerpensioen na een scheiding voor uw ex-partner. Het partnerpensioen voor uw expartner noemen we bijzonder partnerpensioen. Overlijdt uw ex-partner eerder dan u? Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen. Over het bijzonder partnerpensioen kunt u een andere afspraak maken met uw ex-partner. Uw ex-partner kan namelijk afzien van het bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan hiervoor een afstandsverklaring opvragen bij het pensioenfonds. Of u legt het vast in een notariële akte. In dat geval gaat het (bijzonder) partnerpensioen naar uw eventuele nieuwe partner. Het pensioenfonds moet ermee akkoord gaan dat uw ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen. Als u en uw ex-partner hebben gekozen voor conversie (zie hierboven), dan wordt ook het bijzonder partnerpensioen omgezet in het zelfstandige recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. 13

14 Moet u iets regelen? U hoeft uw scheiding niet aan ons door te geven, uw gemeente informeert ons hierover. Geef wel binnen twee jaar aan ons door of, en zo ja hoe, u het pensioen wilt verdelen. Dit kunt u doen door het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen aan ons op te sturen. Dit formulier kunt u downloaden via de website Uw ex-partner kan het formulier ook opsturen. 3.2 In of uit dienst gaan Als u van baan verandert, kan dit, afhankelijk van de situatie, gevolgen hebben voor uw pensioen. Er zijn drie situaties mogelijk: 1. U gaat voor het eerst werken in het notariaat Als u gaat werken in het notariaat, start u met de opbouw van pensioen bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. De minimumleeftijd is 18 jaar. Heeft u al pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds of een andere pensioenverzekeraar, dan kunt u de opgebouwde waarde van het pensioen overdragen aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Meer over deze waardeoverdracht, leest u hierna en in de brochure Een nieuwe baan. 2. U verandert van werkgever binnen het notariaat Verandert u van werkgever binnen het notariaat? Dan verandert er niets in uw pensioen. Alle notariskantoren zijn namelijk aangesloten en maken dus gebruik van de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. 3. U gaat buiten het notariaat werken Vertrekt u uit het notariaat, dan bouwt u geen pensioen meer op bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. U kunt de opgebouwde waarde van het pensioen wel overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Pensioen zelf voortzetten Heeft uw nieuwe werkgever geen pensioenvoorziening? Of begint u voor uzelf en wilt u toch pensioen opbouwen? Dan heeft u de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Dit kan maximaal drie jaar als u zelf de hele premie betaalt, dus inclusief het deel dat uw werkgever betaalde. Vraag de vrijwillige voortzetting aan binnen drie maanden na beëindiging van uw deelname en minimaal drie jaar vóór uw pensioen.

15 Waardeoverdracht Veel mensen vinden het prettig hun pensioen mee te nemen naar een nieuwe pensioenuitvoerder, omdat het pensioen dan wordt samengevoegd bij één pensioenfonds. Zo voorkomt u dat u later meerdere uitkeringen ontvangt van verschillende pensioenuitvoerders. Waardeoverdracht moet u aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U ontvangt dan eerst een offerte, vervolgens beslist u of u het pensioen overdraagt of niet. Of waardeoverdracht voor u gunstig is, is afhankelijk van uw oude en nieuwe pensioenregeling. Vraag hierover advies bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever of lees de folder Een nieuwe baan die u kunt downloaden van Voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van uw vorige pensioenfonds en uw nieuwe pensioenfonds voldoende is. Mocht dat niet zo zijn, dan krijgt u hierover bericht. Moet u iets regelen? Ja, u moet de waardeoverdracht aanvragen binnen een half jaar nadat u bij uw nieuwe werkgever in dienst bent gekomen. Doet u de aanvraag tot waardeoverdracht later, dan is het pensioenfonds niet verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Vraag waardeoverdracht ook binnen een half jaar aan als de financiële situatie van het pensioenfonds onvoldoende is. Geen waardeoverdracht Als u uw pensioen niet overdraagt, blijft het opgebouwde pensioen staan bij het pensioenfonds waar u pensioen heeft opgebouwd. Als u met pensioen gaat, ontvangt u het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. 15

16 3.3 Pensioen en arbeidsongeschiktheid Iedereen die werkt, kan ziek worden. Soms kan het zelfs zijn dat u nog maar gedeeltelijk of helemaal niet meer kunt werken. Als u arbeidsongeschikt raakt en een WIA-uitkering krijgt, kunt u toch (gedeeltelijk) pensioen blijven opbouwen. Het pensioenfonds betaalt de pensioenpremie voor het deel dat uw pensioenopbouw wordt voortgezet. U betaalt daarover dus zelf geen premie. Hoeveel pensioen u blijft opbouwen, is afhankelijk van hoe arbeidsongeschikt u volgens de WIA bent. Arbeidsongeschiktheid Voortzetting van de pensioenopbouw % 100% 45-65% 50% 35-45% 25% 0-35%* 0% * In deze situatie ontvangt u geen WIA-uitkering. Werkt u niet, dan bouwt u geen pensioen op. Moet u iets doorgeven? Als u arbeidsongeschikt wordt, raden we u aan dit aan ons door te geven. Wij krijgen ook bericht van UWV, maar dit kan enige tijd duren.

17 4 Als u bijna met pensioen gaat Vlak voordat u met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken waarmee u uw pensioen afstemt op uw wensen. Mogelijk wilt u de eerste jaren meer pensioen en daarna minder. Of misschien wilt u een hoger of lager partnerpensioen. Ongeveer een half jaar voordat u met pensioen gaat, ontvangt u van ons bericht over het aanvragen van uw pensioen. Op dat moment maakt u uw keuzes. Welke keuzes heeft u? Als u met pensioen gaat, heeft u de volgende keuzes: 1. U ruilt het partnerpensioen in voor een hoger ouderdomspensioen. Als u op de pensioendatum een partner heeft, wordt er standaard een deel van het ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Het partnerpensioen is 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. U kunt dit partnerpensioen (gedeeltelijk) weer terugruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dit kan ook als u eerder uit dienst bent gegaan en toen gekozen heeft voor een partnerpensioen. Houd er wel rekening mee dat uw partner geen of een lager partnerpensioen ontvangt als u overlijdt. Uw partner moet akkoord gaan met deze keuze. 2. U ontvangt tot uw 67 ste of tot uw 70 ste een hoger pensioen. U ontvangt dan eerst tijdelijk een hoger pensioen. Na deze periode krijgt u levenslang minder pensioen, namelijk 75% van uw hogere pensioen. Eerder met pensioen gaan Niet iedereen wil doorwerken tot 67 jaar. Daarom kunt u uw pensioen in laten gaan vanaf uw 60 ste. Eerder met pensioen gaan heeft wel financiële gevolgen. U ontvangt minder pensioen, omdat u minder jaren pensioen heeft opgebouwd en omdat u langer pensioen ontvangt. Houd er verder rekening mee dat u vanaf 65 jaar een AOW-uitkering krijgt. Om de periode waarin u geen AOW ontvangt te overbruggen, kunt u een deel van het ouderdomspensioen inruilen voor een tijdelijk hoger ouderdomspensioen. Houd er wel rekening mee dat u dan na uw 65 ste minder levenslang ouderdomspensioen krijgt. 17

18 Parttime pensioen vanaf 60 jaar U kunt vanaf uw 60 e jaar gedeeltelijk, zeg maar parttime, met pensioen gaan. Voor het overige deel blijft u dan werken. Overleg met uw werkgever als u eerder met pensioen wilt. De hoogte van het deeltijdpensioen is afhankelijk van het gedeelte waarvoor u met pensioen wilt gaan. Voor het percentage dat u nog blijft werken gaat (eventueel) de opbouw van het pensioen gewoon door. Moet u iets doen? Als u op uw 67 ste met pensioen wilt, hoeft u niets te doen. Minimaal zes maanden voordat u 67 jaar wordt, ontvangt u van ons een formulier waarmee u uw pensioen kunt aanvragen. Hierop kunt u ook uw keuzes voor het ouderdomspensioen aangeven. Als u drie maanden voor uw 67 ste niets van ons heeft gehoord, neemt u dan contact met ons op. Wilt u eerder met pensioen? Overleg dan eerst met uw werkgever en neem daarna contact met ons op. U ontvangt een formulier waarmee u uw pensioen kunt aanvragen. Rekenen met uw pensioenplanner Op vindt u bij Mijn pensioen de pensioenplanner. Met de pensioenplanner kunt u de gevolgen van persoonlijke keuzes op uw pensioen nagaan. Hoeveel pensioen ontvangt u bijvoorbeeld als u eerder met pensioen wilt gaan? U kunt ook contact met ons opnemen als u wilt weten wat bepaalde keuzes betekenen voor uw pensioen.

19 5 Over het pensioenfonds U bouwt pensioen op bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat; een stichting waarbij alle notariskantoren in Nederland zijn aangesloten. Het Bedrijfspensioenfonds is een stichting en heeft daarmee geen winstoogmerk. De eindverantwoordelijkheid van het pensioenfonds ligt bij het bestuur, bestaande uit drie werknemersleden en drie werkgeversleden. Gezamenlijk nemen zij beslissingen over uw pensioen(regeling), de premies en de toeslag. Het pensioenfonds heeft verschillende advies- en inspraakorganen, zoals de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan. De Deelnemersraad behartigt de belangen van de (oud-)deelnemers en gepensioneerden. De Deelnemersraad adviseert het bestuur over bijvoorbeeld premies, beleggingen, toeslag en de inhoud van de pensioenregeling. Het bestuur legt minimaal een keer per jaar verantwoording af over het beleid en de uitvoering van het beleid aan het Verantwoordingsorgaan, bestaande uit (oud-)werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Toezichthouders De toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op het pensioenfonds. DNB ziet erop toe dat de bezittingen van het pensioenfonds in verhouding zijn met onze verplichtingen en dat eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen met de opgebouwde reserves. Het pensioenfonds is verplicht regelmatig aan DNB te rapporteren. De AFM werkt aan eerlijke en transparante financiële markten. Daarnaast houdt de AFM toezicht op de informatie over financiële producten, zoals pensioenen, en op de manier waarop financiële instellingen omgaan met hun klanten. 19

20 6 Als u een klacht heeft Natuurlijk probeert het bedrijfspensioenfonds u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. Stuur uw klacht naar: Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat Postbus AM Groningen Het pensioenfonds neemt vervolgens een beslissing over uw klacht. Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij het bestuur van het pensioenfonds. Stuur een brief naar: Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat T.a.v. het bestuur Postbus AM Groningen Bent u het niet eens met de beslissing over uw beroep, dan kunt u naar de Ombudsman Pensioenen: Ombudsman pensioenen Postbus AN Den Haag Telefoonnummer Ombudsman: (070) Of kijk op De Ombudsman Pensioenen gaat ervan uit dat u uw klacht eerst heeft ingediend bij het pensioenfonds en dat u in beroep bent gegaan bij het pensioenfonds. U kunt tenslotte ook naar de rechter gaan. Wilt u meer weten over de klachtenregeling? Kijk dan op

21 7 Heeft u vragen? Heeft u na het lezen van deze brochure vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op U kunt ook contact opnemen met de pensioendesk van TKP. TKP verzorgt namens Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat de pensioenuitvoering. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (050) , van maandag tot en met vrijdag van tot uur. U kunt uw vraag ook en naar Postadres Ons postadres is: Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat Postbus AM Groningen. Vermeld in uw correspondentie uw burgerservicenummer en uw pensioennummer. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. Wat kunt u bij ons opvragen? U kunt de volgende documenten bij ons opvragen: het pensioenreglement. In het reglement staat waar u recht op heeft. In het reglement is verder de verhouding geregeld tussen u, uw werkgever en het bedrijfspensioenfonds. Denk bijvoorbeeld aan wat u moet doen als u gaat samenwonen of trouwen. Ook staat in het reglement welke informatie het bedrijfspensioenfonds u moet geven over bijvoorbeeld het pensioen dat u opbouwt; het uitvoeringsreglement (waarin de afspraken staan tussen het pensioenfonds en de werkgevers in het Notariaat); berekeningen van uw pensioen en de gevolgen van uw individuele keuzes; het jaarverslag en de jaarrekening; een verklaring over de uitgangspunten van onze beleggingen; het herstelplan dat wij hebben ingediend bij De Nederlandsche Bank; informatie over de dekkingsgraad van het pensioenfonds; verklaring beleggingsbeginselen. Neemt u niet langer deel aan de pensioenregeling? Ook dan kunt u deze informatie opvragen. 21

22

23 In deze brochure staat algemene informatie over het pensioenreglement. Hoewel deze brochure met veel aandacht is gemaakt, kan het voorkomen dat informatie gewijzigd, verouderd of onjuist is. Daarom kunt u alleen rechten ontlenen aan het pensioenreglement. De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat is niet aansprakelijk voor schade die iemand ondervindt omdat er onjuiste of verouderde informatie in deze brochure staat. Februari

24

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in...

5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in... Uw pensioen uitgelegd in... 5 min 15 min welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen kies de route Inhoud Ouderdomspensioen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering

Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering Welkom bij Pensioenfonds Horeca & Catering! Alles over uw pensioen in de horeca en catering Inhoud Voorwoord 3 Uw pensioen 4 Hoeveel pensioen? 6 Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? 8 Veranderingen in uw

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 3 2 Uw pensioen in het kort 4 2.1 Inkomen voor uw oude dag 4 2.2 Inkomen voor uw nabestaanden 4 2.3 Inkomen

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie