GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018"

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN

2 Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder geld van de rijksoverheid binnen en op allerlei fronten worden door de rijksoverheid en de provincie minder financiële bijdragen verstrekt t.b.v. projecten. Voorts decentraliseert de centrale overheid taken naar de lagere overheden zoals de gemeente, en gaat er daarbij op voorhand vanuit dat de gemeenten dit goedkoper kunnen doen omdat zij dichter bij de burgers zitten. Dat is niet altijd het geval en heeft tot gevolg dat risico s voor tekorten op verschillende beleidsvelden zoals o.a. jeugdzorg en (thuis)zorg zich zo maar aan kunnen dienen. Kortom de gemeente krijgt minder financiële armslag. De VVD vindt dat dit niet zomaar in balans gebracht kan worden door de lasten te gaan verhogen. Dat is te simpel gedacht, en zou betekenen dat de ellende alleen op de bewoners van Reimerswaal wordt afgewenteld. Ook de burgers voelen de economische malaise in hun beurs en moeten derhalve niet alleen opdraaien voor de taak om de gaten in de begroting te gaan dichten. Hier is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente moet haar lasten verlagen. Dat betekent dat er ook minder gedaan kan worden voor de bewoners van Reimerswaal, maar ook dat datgene wat voor bewoners georganiseerd moet worden, op een zo zuinig mogelijke wijze gedaan wordt, en dat de prijs daarvoor, dus de eigen bijdrage van de burger daarmee hoger wordt. Kortom de gemeente moet in eigen vlees snijden en met een kleiner en goedkoper personeelsbestand aan het werk. Niet in elke kern zullen voorzieningen in stand kunnen blijven. Er moet een goede keus gemaakt worden in dergelijke gevallen. Zodanig dat er sprake is van een evenwichtige verdeling waarbij diverse kernen verschillende zaken gegund wordt. DE VVD WIL EEN BEDRIJFSVRIENDELIJKE GEMEENTE WERKGELEGENHEID EN ECONOMIE

3 Veel inwoners van de gemeente vinden hun werk dicht bij hun woonadres. Maar dat geldt niet voor iedereen. De VVD streeft naar goede OV verbindingen met bus, trein of buurttaxi zodat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen als je elders werkt. In de agrarische sector en in de schaal- en schelpdierensector wordt veel arbeid verricht door mensen van elders uit Europa. De plaatselijke economie kan alleen goed draaien als de oogst elk jaar goed verwerkt kan worden. In dat kader moet het gemeentelijk beleid gericht zijn op goede arbeidsvoorwaarden en huisvesting voor buitenlandse werknemers. Nog liever zien we arbeidsplaatsen ingevuld worden door mensen die nu nog van een werkeloosheidsuitkering moeten rondkomen, maar de praktijk wijst uit dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Reimerswaal moet zorg dragen voor goede voorzieningen in de vorm van bedrijfsterreinen, die zijn voorzien van een optimale infrastructuur ten behoeve van bereikbaarheid en bekabeling voor digitale communicatie. De bereikbaarheid via de Zanddijk van Yerseke, als centrum van de handel in de schaal- en schelpdierensector is volstrekt onvoldoende en onveilig. De VVD geeft prioriteit aan de verbetering daarvan. In samenwerking met de provincie en zo mogelijk het rijk moet de infrastructuur op korte termijn aangepakt worden. In het algemeen moet het beleid er op gericht zijn dat vestiging van activiteiten zoveel mogelijk op onze lokale bedrijventerreinen gerealiseerd kan worden. De VVD houdt ook nadrukkelijk een optie open om watergebonden bedrijvigheid aan het kanaal te kunnen realiseren nabij Hansweert. De oostelijke zijde van het kanaal is daarvoor in beeld, maar ook de mogelijke vrijkomende locatie van de scheepswerf moet bij ontwikkeling van plannen betrokken worden. WATERGEBONDEN BEDRIJVIGHEID BIJ HANSWEERT (MULTIMODAAL KNOOPPUNT)

4 WONEN EN VOORZIENINGEN De woningmarkt beweegt zich al enige tijd op een laag niveau. De gemeente heeft daarop weinig invloed. Wel kan zij door een scherpe prijsstelling met eigen projecten er voor zorgen dat starters zoveel mogelijk uit de voeten kunnen. Maar ook zal ons beleid gericht moeten zijn op het langer zelfstandig wonen van ouderen en een daarvoor beschikbare kwaliteit van woningen. De VVD wil zo spoedig mogelijk starten met de bouw van appartementen op locatie de Zaete. Tevens moet bij verdere ontwikkeling zo snel mogelijk een goed alternatief voor het oude dorpshuis gerealiseerd worden. MINDER REGELS MEER RUIMTE VOOR PARTICULIER INITIATIEF OMGEVING EN RECREATIE Zowel in de kernen als daarbuiten moet Reimerswaal zijn landelijke en groene omgeving blijven benadrukken en daaraan ook eisen stellen bij bestemmingsplanwijzigingen. De havendijk en omgeving in Yerseke is bij uitstek geschikt voor een combinatie van economie en toeristische activiteiten. Een soort wandelboulevard van de Zaete tot aan de havens zou daarbij niet misstaan. Daarbij zal tevens naar verruiming van parkeermogelijkheid gekeken moeten worden, bijv. in de kop van de Molenpolder. De VVD wil buitendijkse fietspaden beschikbaar houden voor de bewoners van Reimerswaal. Dat geldt zeker voor de nieuw aan te leggen onderhoudsweg/fietspad buitendijks op het dijkvak van de Nieuwlandepolder langs de Sint Pieterspolder richting Yerseke. De buitendijkse fietspaden bieden een uitstekende mogelijkheid om te mikken op een beleid als fietsgemeente in combinatie met picknickplaatsen en mooie uitkijkpunten, zoals bijv.

5 Rattenkaai, Kijkuit en de radartoren. VOOR NU EN VOOR LATER, FIETSEN LANGS HET WATER CULTUUR EN SPORT De aanwezigheid van cultuur- en sportvoorziening in de gemeente zelf biedt onze bewoners een scala aan mogelijkheden om actief te kunnen zijn op diverse gebieden. Het in standhouden van dergelijke voorzieningen verhoogt de leefbaarheid van de kernen en maakt Reimerswaal tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en bewoners. Het zwembad is een mooie, maar ook een erg dure voorziening. Alvorens tot versobering over te gaan wil de VVD eerst een onderzoek naar bezuiniging op energie en goedkopere exploitatie in het algemeen. Sport- en cultuuractiviteiten waarbij een forse financiële bijdrage door de bewoners zelf geleverd wordt, worden bij voorkeur minder gekort in een subsidiebijdrage dan activiteiten waarbij dat niet het geval is. Podium Reimerswaal voldoet aan voornoemd criterium. De VVD wil de voorgestelde bezuiniging terugdraaien. De activiteiten dragen in grote mate bij aan de leefbaarheid in Reimerswaal. Het nieuwe besluit om maximaal 300,- per activiteit toe te kennen, vraagt zoveel arbeidstijd per aanvraag dat het haast meer geld kost om de aanvragen te beoordelen dan het totale bedrag aan werkelijk toegekende subsidies. Niet beoordelen en gewoon toekennen zou dan de helft goedkoper zijn. De VVD zal zich met alle

6 macht tegen een dergelijk geldverslindend beleid verzetten. GEEN POLITIEK GESPARTEL MAAR ELKE DAG ZWEMMEN JONG EN OUD Verwijzend naar het standpunt bij sport en cultuur stelt de VVD dat jong en oud gebaat zijn met voorzieningen in hun nabijheid i.v.m. de minder grote actieradius. Zij moeten uitgedaagd worden tot actief bewegen. Vooral de preventieve werking die daar uitgaat ten behoeve van de gezondheid zal tot lagere ziektekosten en tot langer zelfstandig wonen kunnen leiden. De gemeente moet met de doelgroepen om de tafel gaan zitten om te kijken op welke wijze samen een bijdrage aan grotere bewegingsactiviteit voor beide groepen gewerkt kan worden BESTUURLIJKE SAMENWERKING De schaalgrootte van diverse beleidsvelden dwingt ons tot samenwerking met andere gemeenten. O.a. de samenwerking op gebied van veiligheid, aanbieden van muziekonderwijs, jeugdzorg, langdurige (thuis)zorg enz. zijn daarvan voorbeelden. Met grote zorgvuldigheid moet de raad geïnformeerd blijven over ontwikkelingen binnen de samenwerkingsvormen, zodat de democratische controle enn invloed op het beleid daadwerkelijk inhoud gegeven kan worden. Dat vraagt om een pro-actieve houding van het College van B. en W. KOSTEN EN BATEN

7 Ook voor komende jaren staat Reimerswaal weer voor de opgave om te bezuinigen. Om de begroting sluitend te houden heeft de VVD het uitgangspunt dat minimaal 2/3 van de inspanning door de gemeente moet worden geleverd, en dat de bewoners daar hoogstens 1/3 aan bijdragen. Een voorstel van de VVD om overschotten door dividend van Delta te gebruiken om het daaropvolgende jaar de OZB eenmalig met 1% te verlagen heeft het niet gehaald. De VVD zal ook de komende jaren weer een weg zoeken om een overschot in de exploitatie, geld dat blijkbaar niet nodig was, aan de burgers terug te geven.

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018. PvdA Krimpenerwaard

Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018. PvdA Krimpenerwaard Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018 PvdA Krimpenerwaard 1. Inleiding De PvdA, de meest progressieve partij in de Krimpenerwaard, maakt in dit verkiezingsprogramma sociale en duurzame keuzes.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018 OP VOLLE KRACHT VOORUIT! Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid afdeling Aalten-Dinxperlo. In dit verkiezingsprogramma

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 PROFIEL VAN ALGEMEEN BELANG (AB) - AB is een lokale partij, die dicht bij de burgers staat; - AB is een sociale partij, die opkomt voor de sociaal-kwetsbare

Nadere informatie

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL Verkiezingsprogramma 2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL 8 december 2009 2009, Groen en Links. GroenLinks. Groen, omdat wij vinden dat wij zuinig moeten zijn op onze wereld. Ook onze kinderen

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Bestuursprogramma 2010-2014

Bestuursprogramma 2010-2014 gc_bestuursprogramma_voor-achter.indd 1 12-10-2010 15:01:23 Inleiding Eind 2008 kwamen wereldwijd banken in de problemen. Banken onderling leenden elkaar geen geld meer. Dit schaadde het vertrouwen in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Maart 2014 1 Inhoudsopgave 1. Oldambt; Ruimte maken, ruimte laten 2. Burger en Oldambt 3. Financiën op orde 4. Onderwijs: Ruim baan voor onderwijs 5. Economie:

Nadere informatie

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Vertrouwen in de kracht van de samenleving CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek Vertrouwen in de kracht van de samenleving Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018, CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en

Nadere informatie

1 Investeren en Bezuinigen... 3 1.1 Investeren... 3 1.2 Bezuinigingen... 3 2 Sociale en economische zaken... 4 2.1 Algemeen... 4 2.

1 Investeren en Bezuinigen... 3 1.1 Investeren... 3 1.2 Bezuinigingen... 3 2 Sociale en economische zaken... 4 2.1 Algemeen... 4 2. 1 Investeren en Bezuinigen... 3 1.1 Investeren... 3 1.2 Bezuinigingen... 3 2 Sociale en economische zaken... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Economisch Business Plan... 4 2.3 Brain Drain bestrijden... 5 2.4 Grootschalige

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 3. Aanbieding van de programmabegroting.. Hoofdpunten uit het Bestuursprogramma 2015-2018

Inhoudsopgave.. 3. Aanbieding van de programmabegroting.. Hoofdpunten uit het Bestuursprogramma 2015-2018 Inhoudsopgave 2018 Inhoudsopgave.. 3 Aanbieding van de programmabegroting.. Hoofdpunten uit het Bestuursprogramma -2018 5 9 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 13 2. Ruimtelijke

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland VOORWOORD Leefbaar Schouwen-Duiveland is een lokale partij zonder enige binding met een provinciale of landelijke partij. Dat heeft als voordeel dat we niet gebonden zijn en ons voor 100% kunnen richten

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2011 Programmabegroting 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2011 Programmabegroting 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2011 Programmabegroting 2012 SP-fractie Goes Floor van Lamoen fractievoorzitter Loes Passieux fractielid Jopie van den Tillart steunfractielid Jacques Bonneur fractiehulp 1 De tijd

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18 De Partij van de Arbeid, Democraten 66, GroenLinks en Lokaal Centraal hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de periode 2010-2014. Het motto voor de komende periode is "solidair en

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie