FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011. Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011 Algemene gegevens Insolventienummer : F 11/132 Naam schuldenaar : Gerben Fetse Wielstra Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1 Postcode, woonplaats : 8606 EE SNEEK Geboortedatum : 18 maart 1983 De curator trof Wielstra niet aan op het adres Frederik Hendrikstraat 23-1 te 8606 EE Sk. De curator bleek dat de woning Frederik Hendrikstraat 23-1 ontruimd is en te koop wordt aangeboden. Makelaardij Faber uit Sk biedt de woning te koop aan. De makelaar liet weten dat de heer Wielstra inmiddels te Joure zou wonen in een woning gelegen aan de Prins Bernhardlaan. De curator heeft het opgegeven adres bezocht. Vervolgens bleek dat de heer Wielstra ook niet meer op dit adres woonde. De huidige bewoners van de woning aan de Prins Bernhardlaan te Joure lieten weten dat de heer Wielstra verhuisd was naar Noordwolde en thans woont aan het adres Twijgstraat 17 te 8391 CV Noordwolde. De curator heeft failliet vervolgens aangeschreven op het adres Twijgstraat 17 te Noordwolde. De curator heeft tevens gebruik gemaakt van een adres. Failliet reageerde niet. Uiteindelijk heeft de curator de woning te Noordwolde bezocht. Aldaar werd failliet aangetroffen. Datum faillissement : 21 juni 2011 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt Rechter-commissaris : mevrouw mr. M. Janssen Verslagperiode : 21 juni tot en met 12 juli 2011

2 2 Aard faillissement De heer Wielstra is enkele jaren geleden gestart als zelfstandige zonder persol (ZZP-er). De heer Wielstra exploiteerde een stukadoorsbedrijf onder de naam Stukadoorsbedrijf G.F. Wielstra. Volgens het uittreksel Kamer van Koophandel is het bedrijf gevestigd op 29 januari Een eerste gesprek met failliet vond plaats op 29 juni Failliet liet weten dat hij al geruime tijd geen werk meer had. Failliet liet weten dat hij feitelijk is gestopt met het stukadoorsbedrijf in het najaar van Failliet meldde dat hij een vordering heeft op één klant van circa ,--. Deze klant zou ten onrechte niet betaald hebben. Failliet liet weten dat hij regelmatig heeft gebeld/mails heeft gestuurd naar deze klant. De klant bleef weigerachtig om te betalen. Failliet heeft geen nadere incassomaatregelen getroffen. De curator heeft navraag gedaan naar administratie en boekhouding. De administratie was zeer summier (slechts enkele ordners met enkele facturen). Tevens bleek een zeer beperkte administratie bijgehouden te worden op een computer. De curator heeft met failliet afgesproken dat de curator de woning aan de Frederik Hendrikstraat 23-1 te Sk zou bezoeken. De curator had reeds waargenomen dat in de gang van de woning een grote stapel post/kranten lag. De curator wilde onder andere de post ophalen/sorteren. Failliet kon de sleutel van de woning te Sk niet vinden. Aan de curator bleek dat failliet al maanden niet meer in de woning was geweest. De curator heeft afgesproken met failliet dat hij de makelaar zou benaderen om op die wijze de sleutel van de woning te verkrijgen. Op 30 juni 2011 heeft de curator contact opgenomen met de makelaar. De curator heeft vervolgens tezamen met de makelaar een bezoek willen brengen aan de woning. Bij aankomst bleek dat de sleutels waarover de makelaar beschikte- niet op de voordeur pasten. Tevens 2

3 3 bleek dat een biljet op de voordeur was geplakt, waaruit afgeleid kon worden dat GGN Tijhuis de woning had betreden. De curator heeft vervolgens contact opgenomen met GGN Tijhuis. GGN Tijhuis liet weten dat de woning met hulp van de hulp officier van justitie- was betreden terzake het leggen van beslag. Vervolgens is een nieuw slot op de voordeur aangebracht. De curator heeft vervolgens de sleutels verkregen van de deurwaarder. Na ontvangst van de sleutels heeft de curator nogmaals in aanwezigheid van de makelaar- de woning bezocht. De curator trof een grote stapel post aan. Deze post was allemaal ongeopend. Er bevonden zich onder anderen poststukken uit 2009 (van de fiscus) bij die niet geopende waren. Uit het één en ander kan afgeleid worden dat de heer Wielstra zijn administratieve taken volstrekt niet heeft uitgevoerd. In dat kader valt op dat er geen belastingaangiftes zijn ingediend. Er zijn tal van ambtshalve aanslagen opgelegd. Het faillissement is aangevraagd door de ontvanger van de belastingen/noord. Geconstateerd kan worden dat de heer Wielstra niet over de kwaliteiten beschikt om als ZZP-er te functioneren. Hij heeft zijn administratieve taken -waaronder begrepen het doen van belastingaangiftes- volstrekt verwaarloosd. 1. De failliet persoonlijk 1.1 Burgerlijke staat: ongehuwd/samenwonend met mevrouw Van Waveren 1.2 Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing?: 2. Eerste maatregelen 2.1 Gesprek met failliet: zoals in het vorenstaande uiteengezet heeft het eerste gesprek plaatsgevonden op 29 juni

4 4 2.2 Alle noodzakelijke medewerking verkregen? (Indien : toelichten): Failliet heeft zich coöperatief opgesteld in het eerste gesprek. 2.3 Is gebleken van paulianeuze handelingen? (Indien ja: welke acties zijn ondernomen?): 2.4 Zijn er lopende procedures/geschillen? (Indien ja: stand van zaken): Er zijn tal van aanmaningen gestuurd door diverse deurwaarders. Bij de stukken bevinden zich diverse verstekvonnissen. 2.5 Is een afkoelingsperiode gelast?: 3. De schulden/passiva 3.1 Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden Preferente ,-- Concurrent 7.789,56 Totaal Toelichting: De preferente vorderingen die tot dusverre zijn gemeld betreffen fiscale vorderingen. Het leeuwendeel bestaat uit ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en omzetbelasting. 3.2 Worden er vorderingen betwist?: tot dusverre niet 3.3 Zijn de schuldeisers aangeschreven?: de curator heeft de post die werd aangetroffen in de woning te Sk gesorteerd en op basis daarvan schuldeisers aangeschreven. De curator beschikt niet over een adequate administratie; het is derhalve goed mogelijk dat er schuldeisers zijn die nog niet door de curator zijn aangeschreven. 4

5 5 4. De bezittingen/activa 4.1 Bovenmatige inboedel (Indien ja: toelichting): 4.2 Auto( s)/andere vervoermiddelen/caravan? (Indien ja: toelichting): 4.3 Eigen woning (Indien ja: waarde woning en hoogte hypotheek): Er is sprake van een eigen woning. De woning wordt te koop aangeboden voor ,--. De schuldpositie in verband met hypotheek bedraagt volgens de Rabobank ,13. Nationale hypotheekgarantie is van toepassing. 4.4 Overige registergoederen? (Indien ja: waarde en hoogte hypotheek): 4.5 Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo?: De curator trof aan een bankafschrift van rekeningnummer (Rabobank Sk-Zuidwestfriesland). Volgens een afschrift van 26 april 2011 bedroeg het saldo 1.416,79. De curator heeft bank aangeschreven voor nadere informatie. 4.6 Spaarloonrekeningen (Indien ja: specificatie): 4.7 Pensioenregelingen/levensverzekeringen?: Uit de poststukken is gebleken dat de heer Wielstra een ouderdomspensioen heeft opgebouwd bij BPF Bouw. De hoogte van de opbouw is op dit moment niet bekend. Het is niet bekend of afkoop mogelijk is. De curator dient daar nog nader informatie over in te winnen. - is afkoop mogelijk? (Indien ja, toelichting): zie vorenstaande. 4.8 Te verwachten uitkering uit erfenis? (Indien ja: toelichting): 4.9 Overige activa? (Indien ja: toelichting): 5

6 Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen?: De woning wordt zie vorenstaande- te koop aangeboden. De curator zal nader in overleg treden met de bank. 5. Het huidige inkomen 5.1 Inkomsten (loon, uitkering of geen): Met ingang van 29 april 2011 is de heer Wielstra werkzaam voor Olympia Uitzendbureau, gevestigd te Heerenveen. Hij verricht thans werkzaamheden bij Friesland Campina. De heer Wielstra verdient een basisuurloon van 9,14. Dit uurloon wordt op basis van onregelmatigheid- regelmatig verhoogd tot 125%/150%. De heer Wielstra verdient een zeer wisselend inkomen. De afgelopen periode werden de volgende bedragen verdiend: - week 17 80,03; - week 18 bruto 520,86/netto 384,43; - week 19 bruto 393,08/netto 276,42; - week 20 bruto 636,89/netto 442,99; - week 21 bruto 248,60/netto 210,52; - week 22 (inclusief vakantiegeld) bruto 480,49/netto 367,49; - week 23 bruto 531,56/netto 386,60; - week 24 bruto 405,23/netto 319,05; - week 25 bruto 393,08/netto 316,42; - week 26 bruto 531,56/netto 386,60. In de nettovergoeding is een onbelaste reiskosten woon-werkvergoeding begrepen van circa 16,-- per week. De bedragen worden gestort op de rekening van mevrouw Van Waveren. 5.2 Overige inkomsten (Indien ja: toelichting): 6. Bedrag levensonderhoud 6.1 Is door de RC op grond van art. 21 of 100 Fw een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? 6

7 7 (Indien ja: welk bedrag?): Om een opstelling te kunnen maken ter zake een vrij te laten bedrag zijn gegevens opgevraagd bij failliet. Een bedrag voor levensonderhoud werd nog niet vastgesteld - Zo, is daartoe een voorstel bijgevoegd? (Indien : toelichting): Een berekening is in voorbereiding. 7. De vooruitzichten 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht?: Op basis van huidige informatie is er geen enkele mogelijkheid om een akkoord aan te bieden. Het is overigens bij de curator bekend dat de heer Wielstra een verzoek bij uw rechtbank heeft ingediend om toegelaten te worden tot de Wettelijke Schuldsanering. 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten?: Zie vorenstaande 7.3 Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten?: Zie vorenstaande 8. Plan van aanpak/te verrichten werkzaamheden 8.1 Allereerst dient afgewacht te worden of de heer Wielstra wordt toegelaten tot de schuldsanering. Indien dat niet het geval is, streeft de curator ernaar het faillissement binnen een half jaar af te wikkelen. Afwikkeling zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op basis van artikel 16 Fw. 8.2 Indiening volgend verslag: 21 september 2011 J.A.M. Bijlholt, curator. Bijlagen 1. Crediteurenlijst; 2. Deel II (De onderneming van het failliet). 7

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats :

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 1 200475 BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/308 Naam schuldenaar : Mevrouw H.N. Haak Adres : Brunostraat 16 Postcode, woonplaats : 8701 XM Bolsward Geboortedatum

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011

BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011 200376 BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011 Algemene gegevens Insolventienummer : 09/872R Naam schuldenaar : Hendrik Koot Adres : Lark 71 Postcode, woonplaats : 8446 ER Heerenveen Geboortedatum : 5 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 januari 2014 200475 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F 17/13/308 Naam schuldenaar : Mevrouw H.N. Haak Adres : Brunostraat 16 Postcode, woonplaats : 8701 XM

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 1 200467 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/225 Naam schuldenaar : Richard Sirisantana Adres : Wolsmastate 4 Postcode, woonplaats : 8513

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 18 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 18 maart 2016 1 500744 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 18 maart 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/186 Naam schuldenaar : mevrouw H.J. de Vries-Hiemstra Adres : Friezenburg 37 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 maart 2014 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 maart 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012 200376 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012 Gegevens onderneming : H. Koot Faillissementsnummer : F11/360 (09/872R) Datum uitspraak : 14 juli 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. drs.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 juni 2010 Nummer: 4 Algemene gegevens Insolventienummer: 09/185 F 09/186 F 09/187 F Naam schuldenaar /schuldenaren:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011. Verslagperiode : 16 augustus tot en met 15 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011. Verslagperiode : 16 augustus tot en met 15 november 2011 200379 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011 Gegevens onderneming : M. Koubaa Faillissementsnummer : F11/163 Datum uitspraak : 16 augustus 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J. Smit

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 oktober 2013 1 200432 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 oktober 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.12/297 Naam schuldenaar : Willem Jacob Wildeboer Adres : Vijverstraat 18 Postcode, woonplaats : 8861

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 augustus 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 augustus 2016 1 500744 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 augustus 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/186 Naam schuldenaar : mevrouw H.J. de Vries-Hiemstra Adres : Friezenburg 37 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 14 januari 2014

BEGINVERSLAG Datum: 14 januari 2014 1 200484 BEGINVERSLAG Datum: 14 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C/09/13/1069F Naam schuldenaar : De heer N. Schellevis Adres : Kloosterlaan 7 Postcode, woonplaats : 2681 LD Monster Geboortedatum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 3 Datum: 8 september 2011 Insolventienummer : 11.68 F Naam schuldena(a)r(en) : Eric Paul Beekhuiszen Handelsonderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 1 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 1 maart 2016 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 1 maart 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Stania 37 Postcode, woonplaats : 9202 JX Drachten

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 5 oktober 2012

BEGINVERSLAG Datum: 5 oktober 2012 1 500573 BEGINVERSLAG Datum: 5 oktober 2012 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB Makkum Geboortedatum

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.02/17/231 dhr. Spierings Adres: Allerheiligenweg 277 Woonplaats: 4834TT, Breda Geboortedatum: 13-04-1948 Datum faillissement: 13-06-2017

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 4

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 4 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/12/226 dhr. Nijboer Adres: Tichelwerk 22 Woonplaats: 8754CB, Makkum Geboortedatum: 19-04-1968 Datum faillissement: 14-08-2012

Nadere informatie

Verslagdatum: Volgnummer:

Verslagdatum: Volgnummer: Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/16/134 mevr. van der Klok Adres: De Vogelweide 28 Woonplaats: 9201TE, Drachten Geboortedatum: 15-05-1962 Datum faillissement:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA Algemene gegevens Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art 73a Fw.) Verslagdatum: 27 november 2012 Nummer: 1. o * CLEERDIN Ç. HAMER Faillissement Noten 1 verslag Is gebleken van paulianeuze

Nadere informatie

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag Tevens eindverslag Algemene gegevens Verslagdatum: 1 november 2011 Nummer: 3 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) C c - Faillissementsversiag Etyeineznr 1.1.114), verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 Datum: 21 april 2015. Verslagperiode : 2 januari tot en met 1 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 Datum: 21 april 2015. Verslagperiode : 2 januari tot en met 1 maart 2015 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 Datum: 21 april 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam.

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam. Algemene gegevens Verslagdatum: 18 maart 2013 Nuinmen 2 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) CLIEERDIN Ç HAMER Q Faillissement Noten. 2 verslag laat niets meer van zich horen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 5 Datum: 28 juni 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 5 Datum: 28 juni 2013 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/14/185 dhr. de Vries Adres: Friezenburg 37 Woonplaats: 8702AD, Bolsward Geboortedatum: 14-12-1968 Datum faillissement: 02-09-2014

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/14/185 dhr. de Vries Adres: Friezenburg 37 Woonplaats: 8702AD, Bolsward Geboortedatum: 14-12-1968 Datum faillissement: 02-09-2014

Nadere informatie

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/16/147 dhr. Hansma Adres: Zoutsloot 14 Woonplaats: 8861SX, Harlingen Geboortedatum: 29-06-1962 Datum faillissement: 30-08-2016

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 Datum: 3 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 Datum: 3 december 2015 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 Datum: 3 december 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 16 juli 2009 Nummer: 1 Algemene gegevens Insolventienummer: 09/118 F Naam schuldenaar /schuldenaren: Albert Henrie Jansen

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw.

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw. Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.09/15/388 dhr. Louard Adres: Waarderstraat 70 Woonplaats: 2729ME, Zoetermeer Geboortedatum: 10-03-1979 Datum faillissement: 07-07-2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Naam schuldenaar /schuldenaren: Adres: Generaal Eisenhouwerplein 5

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Naam schuldenaar /schuldenaren: Adres: Generaal Eisenhouwerplein 5 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Verslagdatum: 7 februari 2014 Nummer: 3 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummer: F.09.13.703 Naam schuldenaar /schuldenaren: E.A. SEWDIN

Nadere informatie

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 20

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 20 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/12/226 dhr. Nijboer Adres: Tichelwerk 22 Woonplaats: 8754CB, Makkum Geboortedatum: 19-04-1968 Datum faillissement: 14-08-2012

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013. : De heer P. de Boer, handelend onder de naam PB Watersport Adres : Sylspaed 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013. : De heer P. de Boer, handelend onder de naam PB Watersport Adres : Sylspaed 15 1 200473 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.13/296 Naam schuldenaar : De heer P. de Boer, handelend onder de naam PB Watersport Adres : Sylspaed

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 22-08-2014 Nummer: 1 ALGEMENE GEGEVENS Adres: Marktstraat 19 Woonplaats: 1431 BD Aalsmeer Geboortedatum: 23-10-1953 Datum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 1 Datum: 23 januari 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 1 Datum: 23 januari 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

TENHOlTER. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 1 februalt - DAM. 5 april Verslagperiode 5. 3 uur en 3 minuten 50 uren 54 minuten

TENHOlTER. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 1 februalt - DAM. 5 april Verslagperiode 5. 3 uur en 3 minuten 50 uren 54 minuten TENHOlTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 atum: 1 februalt - AM advor.aten Naam schuldenaar Adres Woonplaats Geboortedatum e heer Jou ke Visser Beethovenlaan 282 Zwijndrecht 28 maart 1953 Vonnis Faillissementsnummer

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 8 januari 2015. : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres : Wommelserweg 70

BEGINVERSLAG Datum: 8 januari 2015. : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres : Wommelserweg 70 1 500757 BEGINVERSLAG Datum: 8 januari 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/266 Naam schuldenaar : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres

Nadere informatie

eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte

eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1 Algemene gegevens Insolventienummer: 12/416F Naam schuldenaar: Dilgaz Ismail Tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over

Nadere informatie

CLEERI)IN Ç HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1

CLEERI)IN Ç HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1 Verslagdatum: 21 augustus 212 Nummer: 1 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Insolventienummer: 12/416F Algemene gegevens FaiIliscmentscnIag Ismail, nr. 1 liggen. De winkel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 (eindverslag)

FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 (eindverslag) De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 augustus 2015 1 500757 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 augustus 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/266 Naam schuldenaar : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW.) Nummer : 1 (tevens eindverslag)

FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW.) Nummer : 1 (tevens eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW.) Nummer : 1 (tevens eindverslag) Datum : 4 februari 2011 Gegevens Persoon : EL HASSANE LASSGAA, voorheen h.o.d.n. AMAL Faillissementsnummer : F.37/2011 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 Datum: 14 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 Datum: 14 juni 2016 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 Datum: 14 juni 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 mei 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 mei 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 maart 2016 1 500757 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 maart 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/266 Naam schuldenaar : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam

Nadere informatie

de naam Café Bagatelle 12/230 F Dordrecht Dordrecht Dordrecht 28 mei 1978 te Dordrecht 25 september 2012 mr. K.L. Schellingerhout

de naam Café Bagatelle 12/230 F Dordrecht Dordrecht Dordrecht 28 mei 1978 te Dordrecht 25 september 2012 mr. K.L. Schellingerhout FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 TEN HOlTER atum: 31 maartfl'jq.oram advocaten Naam schuldenaar Mevrouw Cernelia Zuidberg handelend onder de naam Café Bagatelle Faillissementsnummer Adres 12/230 F Burgemeester

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 6 Datum : 1 juli 2015 Gegevens onderneming : a. VOF Stomerij Zeekant, gevestigd te 1462 VM Middenbeemster aan de Bamestraweg 17; en haar vennoot:

Nadere informatie

TENHOLTER / NOORDAM advocaten

TENHOLTER / NOORDAM advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 november 2014 TENHOLTER advocaten Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voorheen wonende Geboortedatum De heer Jan van Dalurn handelend onder de naam Dalurn

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 2 Datum: 21 april 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 2 Datum: 21 april 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN. VOF J.P.M. T HOEN EN HAAR VENNOTEN E.L.M. T HOEN en J.N.M. T HOEN DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN. VOF J.P.M. T HOEN EN HAAR VENNOTEN E.L.M. T HOEN en J.N.M. T HOEN DE DATO 11 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN VOF J.P.M. T HOEN EN HAAR VENNOTEN E.L.M. T HOEN en J.N.M. T HOEN DE DATO 20 JULI 2015 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon) in het faillissement van: Eric Lion Garcia

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon) in het faillissement van: Eric Lion Garcia OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon) in het faillissement van: Eric Lion Garcia Verslagdatum: 6 januari 2016 Nummer: 1 ALGEMENE GEGEVENS Faillissementsnummer: E.J. no. F. 80291/2016 Naam

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 7 Datum: 12 juli 2016

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 7 Datum: 12 juli 2016 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

TEN HOLTER /mooadaivi

TEN HOLTER /mooadaivi FAILLISSEM ENTSVERSLAG Nummer: 2 atum: 19 februari 2014 TEN HOLTER /mooaaivi Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Geboortedatum e heer Joost Jan Kraaijeveld 10/13/1014 F e Vang 8, 2954 PA Alblasserdam

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : Van As Employment B.V. Curator : Mr M.M.E. Oudenaarden Rechter-Commissaris : Mr E.I. Batelaan-Boomsma Datum Faillissement : 24 mei 2005 Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Akbulut

Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Akbulut Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 3 Datum: 31 juli 2012 inzake Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Akbulut Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 11/298 F, 11/299

Nadere informatie

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 1

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 1 Algemene gegevens Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.09/14/546 dhr. van der Helm Adres: Energiestraat 21 Woonplaats: 2525KA, 's-gravenhage

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015 Faillissement Club Fysio Therapie B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap NUIJTEN MONTAGE B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/305 Rechter-Commissaris: mw. mr. M.L. Trippenzee-Braaksma

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijke personen/vof (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijke personen/vof (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijke personen/vof (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum : 4 mei 2011 Nummer : 1 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummers : 11/65F, 11/67F en 11/68F Naam schuldenaar /schuldenaren

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 Datum: 6 oktober Verslagperiode : 2 juni tot en met 1 september 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 Datum: 6 oktober Verslagperiode : 2 juni tot en met 1 september 2016 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 Datum: 6 oktober 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Boulevard De Wielingen 4A2 Postcode,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 6 Datum: 21 april 2016

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 6 Datum: 21 april 2016 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 4 Datum: 23 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 4 Datum: 23 oktober 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HOUSE OF PRESENTS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/306 Rechter-Commissaris: mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

Datum: 12 december 2012 Nummer: 3

Datum: 12 december 2012 Nummer: 3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art. 73a Fw.) Datum: 12 december 2012 Nummer: 3 Gegevens onderneming : besloten vennootschap Uniek Interieurs B.V., h.o.d.n. Partout Interiors en Partout

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Inzake : P.A.M. van der Heiden J.J.G.M. Pothoff, v.h.o.d.n. Van der Heiden Auto's V.O.F. Faillissementsnummers : 11/246 F en 11/247 F Datum faillissement

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Inzake : Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.,

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 6 december 2012 Gegevens gefailleerde: Alfred Meijer (06-04-1978), wonende te 9661 TW Alteveer te Poortmanswijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015 Gegevens gefailleerde: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Habé Uitzendbureau B.V., (voorheen) gevestigd te (8211 AA) Lelystad aan

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/193 NL:TZ:0000005218:F001 05-04-2016 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015 1 500577 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015 Gegevens onderneming : Nijboer Beheer & Advies BV Faillissementsnummer : F.17/12/261 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. J.A.M.

Nadere informatie

: mr. M. Schroevers: 4 uur en 30 minuten

: mr. M. Schroevers: 4 uur en 30 minuten Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a FW Datum: 16 juli 2014 Nummer: zeven Gegevens Faillissementnummer : F 12/682 : Simon Willem Quist Datum uitspraak : 10 juli 2012 Curator : mr. J.B. de Meester

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. Statutair gevestigd te Werkendam, kantoorhoudende aan de Prinses Christinaweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 mei 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 mei 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 mei 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kahraman B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6827 BJ

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw (Geconsolideerd)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw (Geconsolideerd) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw (Geconsolideerd) Verslagnummer: 3 Datum: 14 maart 2013 Gegevens natuurlijk persoon : Rudie de Groot, h.o.d.n. De Groot Dakkapellen Adres : huidig adres

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW)

FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW) FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW) Nummer : 1 Datum : 19 juni 2013 Gegevens persoon/ : onderneming 1. Mevrouw JOZINA CORNELIA VAN DEN ENDEN; 2. De heer RONALD VAN DER ZEE; voormalig vennoten van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gefailleerde : Stichting Nederlands Corrosie Centrum, feitelijk gevestigd te (2713 HX) Zoetermeer, Boerhaavelaan 40

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gefailleerde : Stichting Nederlands Corrosie Centrum, feitelijk gevestigd te (2713 HX) Zoetermeer, Boerhaavelaan 40 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum verslag : 8 mei 2007 Verslag nummer : 2 Datum laatste verslag : 1 maart 2007 Gefailleerde : Stichting Nederlands Corrosie Centrum, feitelijk gevestigd te (2713 HX) Zoetermeer,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 16 Datum : 2 mei 2016 Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen Faillissementsnummer : F 16/10/437

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens gefailleerde : Onno Jansen, geboren op 18 mei 1966 te Arnhem, wonende te (4007 LH) Tiel, aan de Nehalenniastraat 12. Gefailleerde heeft gedurende enige tijd, te weten

Nadere informatie