FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011. Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011 Algemene gegevens Insolventienummer : F 11/132 Naam schuldenaar : Gerben Fetse Wielstra Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1 Postcode, woonplaats : 8606 EE SNEEK Geboortedatum : 18 maart 1983 De curator trof Wielstra niet aan op het adres Frederik Hendrikstraat 23-1 te 8606 EE Sk. De curator bleek dat de woning Frederik Hendrikstraat 23-1 ontruimd is en te koop wordt aangeboden. Makelaardij Faber uit Sk biedt de woning te koop aan. De makelaar liet weten dat de heer Wielstra inmiddels te Joure zou wonen in een woning gelegen aan de Prins Bernhardlaan. De curator heeft het opgegeven adres bezocht. Vervolgens bleek dat de heer Wielstra ook niet meer op dit adres woonde. De huidige bewoners van de woning aan de Prins Bernhardlaan te Joure lieten weten dat de heer Wielstra verhuisd was naar Noordwolde en thans woont aan het adres Twijgstraat 17 te 8391 CV Noordwolde. De curator heeft failliet vervolgens aangeschreven op het adres Twijgstraat 17 te Noordwolde. De curator heeft tevens gebruik gemaakt van een adres. Failliet reageerde niet. Uiteindelijk heeft de curator de woning te Noordwolde bezocht. Aldaar werd failliet aangetroffen. Datum faillissement : 21 juni 2011 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt Rechter-commissaris : mevrouw mr. M. Janssen Verslagperiode : 21 juni tot en met 12 juli 2011

2 2 Aard faillissement De heer Wielstra is enkele jaren geleden gestart als zelfstandige zonder persol (ZZP-er). De heer Wielstra exploiteerde een stukadoorsbedrijf onder de naam Stukadoorsbedrijf G.F. Wielstra. Volgens het uittreksel Kamer van Koophandel is het bedrijf gevestigd op 29 januari Een eerste gesprek met failliet vond plaats op 29 juni Failliet liet weten dat hij al geruime tijd geen werk meer had. Failliet liet weten dat hij feitelijk is gestopt met het stukadoorsbedrijf in het najaar van Failliet meldde dat hij een vordering heeft op één klant van circa ,--. Deze klant zou ten onrechte niet betaald hebben. Failliet liet weten dat hij regelmatig heeft gebeld/mails heeft gestuurd naar deze klant. De klant bleef weigerachtig om te betalen. Failliet heeft geen nadere incassomaatregelen getroffen. De curator heeft navraag gedaan naar administratie en boekhouding. De administratie was zeer summier (slechts enkele ordners met enkele facturen). Tevens bleek een zeer beperkte administratie bijgehouden te worden op een computer. De curator heeft met failliet afgesproken dat de curator de woning aan de Frederik Hendrikstraat 23-1 te Sk zou bezoeken. De curator had reeds waargenomen dat in de gang van de woning een grote stapel post/kranten lag. De curator wilde onder andere de post ophalen/sorteren. Failliet kon de sleutel van de woning te Sk niet vinden. Aan de curator bleek dat failliet al maanden niet meer in de woning was geweest. De curator heeft afgesproken met failliet dat hij de makelaar zou benaderen om op die wijze de sleutel van de woning te verkrijgen. Op 30 juni 2011 heeft de curator contact opgenomen met de makelaar. De curator heeft vervolgens tezamen met de makelaar een bezoek willen brengen aan de woning. Bij aankomst bleek dat de sleutels waarover de makelaar beschikte- niet op de voordeur pasten. Tevens 2

3 3 bleek dat een biljet op de voordeur was geplakt, waaruit afgeleid kon worden dat GGN Tijhuis de woning had betreden. De curator heeft vervolgens contact opgenomen met GGN Tijhuis. GGN Tijhuis liet weten dat de woning met hulp van de hulp officier van justitie- was betreden terzake het leggen van beslag. Vervolgens is een nieuw slot op de voordeur aangebracht. De curator heeft vervolgens de sleutels verkregen van de deurwaarder. Na ontvangst van de sleutels heeft de curator nogmaals in aanwezigheid van de makelaar- de woning bezocht. De curator trof een grote stapel post aan. Deze post was allemaal ongeopend. Er bevonden zich onder anderen poststukken uit 2009 (van de fiscus) bij die niet geopende waren. Uit het één en ander kan afgeleid worden dat de heer Wielstra zijn administratieve taken volstrekt niet heeft uitgevoerd. In dat kader valt op dat er geen belastingaangiftes zijn ingediend. Er zijn tal van ambtshalve aanslagen opgelegd. Het faillissement is aangevraagd door de ontvanger van de belastingen/noord. Geconstateerd kan worden dat de heer Wielstra niet over de kwaliteiten beschikt om als ZZP-er te functioneren. Hij heeft zijn administratieve taken -waaronder begrepen het doen van belastingaangiftes- volstrekt verwaarloosd. 1. De failliet persoonlijk 1.1 Burgerlijke staat: ongehuwd/samenwonend met mevrouw Van Waveren 1.2 Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing?: 2. Eerste maatregelen 2.1 Gesprek met failliet: zoals in het vorenstaande uiteengezet heeft het eerste gesprek plaatsgevonden op 29 juni

4 4 2.2 Alle noodzakelijke medewerking verkregen? (Indien : toelichten): Failliet heeft zich coöperatief opgesteld in het eerste gesprek. 2.3 Is gebleken van paulianeuze handelingen? (Indien ja: welke acties zijn ondernomen?): 2.4 Zijn er lopende procedures/geschillen? (Indien ja: stand van zaken): Er zijn tal van aanmaningen gestuurd door diverse deurwaarders. Bij de stukken bevinden zich diverse verstekvonnissen. 2.5 Is een afkoelingsperiode gelast?: 3. De schulden/passiva 3.1 Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden Preferente ,-- Concurrent 7.789,56 Totaal Toelichting: De preferente vorderingen die tot dusverre zijn gemeld betreffen fiscale vorderingen. Het leeuwendeel bestaat uit ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en omzetbelasting. 3.2 Worden er vorderingen betwist?: tot dusverre niet 3.3 Zijn de schuldeisers aangeschreven?: de curator heeft de post die werd aangetroffen in de woning te Sk gesorteerd en op basis daarvan schuldeisers aangeschreven. De curator beschikt niet over een adequate administratie; het is derhalve goed mogelijk dat er schuldeisers zijn die nog niet door de curator zijn aangeschreven. 4

5 5 4. De bezittingen/activa 4.1 Bovenmatige inboedel (Indien ja: toelichting): 4.2 Auto( s)/andere vervoermiddelen/caravan? (Indien ja: toelichting): 4.3 Eigen woning (Indien ja: waarde woning en hoogte hypotheek): Er is sprake van een eigen woning. De woning wordt te koop aangeboden voor ,--. De schuldpositie in verband met hypotheek bedraagt volgens de Rabobank ,13. Nationale hypotheekgarantie is van toepassing. 4.4 Overige registergoederen? (Indien ja: waarde en hoogte hypotheek): 4.5 Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo?: De curator trof aan een bankafschrift van rekeningnummer (Rabobank Sk-Zuidwestfriesland). Volgens een afschrift van 26 april 2011 bedroeg het saldo 1.416,79. De curator heeft bank aangeschreven voor nadere informatie. 4.6 Spaarloonrekeningen (Indien ja: specificatie): 4.7 Pensioenregelingen/levensverzekeringen?: Uit de poststukken is gebleken dat de heer Wielstra een ouderdomspensioen heeft opgebouwd bij BPF Bouw. De hoogte van de opbouw is op dit moment niet bekend. Het is niet bekend of afkoop mogelijk is. De curator dient daar nog nader informatie over in te winnen. - is afkoop mogelijk? (Indien ja, toelichting): zie vorenstaande. 4.8 Te verwachten uitkering uit erfenis? (Indien ja: toelichting): 4.9 Overige activa? (Indien ja: toelichting): 5

6 Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen?: De woning wordt zie vorenstaande- te koop aangeboden. De curator zal nader in overleg treden met de bank. 5. Het huidige inkomen 5.1 Inkomsten (loon, uitkering of geen): Met ingang van 29 april 2011 is de heer Wielstra werkzaam voor Olympia Uitzendbureau, gevestigd te Heerenveen. Hij verricht thans werkzaamheden bij Friesland Campina. De heer Wielstra verdient een basisuurloon van 9,14. Dit uurloon wordt op basis van onregelmatigheid- regelmatig verhoogd tot 125%/150%. De heer Wielstra verdient een zeer wisselend inkomen. De afgelopen periode werden de volgende bedragen verdiend: - week 17 80,03; - week 18 bruto 520,86/netto 384,43; - week 19 bruto 393,08/netto 276,42; - week 20 bruto 636,89/netto 442,99; - week 21 bruto 248,60/netto 210,52; - week 22 (inclusief vakantiegeld) bruto 480,49/netto 367,49; - week 23 bruto 531,56/netto 386,60; - week 24 bruto 405,23/netto 319,05; - week 25 bruto 393,08/netto 316,42; - week 26 bruto 531,56/netto 386,60. In de nettovergoeding is een onbelaste reiskosten woon-werkvergoeding begrepen van circa 16,-- per week. De bedragen worden gestort op de rekening van mevrouw Van Waveren. 5.2 Overige inkomsten (Indien ja: toelichting): 6. Bedrag levensonderhoud 6.1 Is door de RC op grond van art. 21 of 100 Fw een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? 6

7 7 (Indien ja: welk bedrag?): Om een opstelling te kunnen maken ter zake een vrij te laten bedrag zijn gegevens opgevraagd bij failliet. Een bedrag voor levensonderhoud werd nog niet vastgesteld - Zo, is daartoe een voorstel bijgevoegd? (Indien : toelichting): Een berekening is in voorbereiding. 7. De vooruitzichten 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht?: Op basis van huidige informatie is er geen enkele mogelijkheid om een akkoord aan te bieden. Het is overigens bij de curator bekend dat de heer Wielstra een verzoek bij uw rechtbank heeft ingediend om toegelaten te worden tot de Wettelijke Schuldsanering. 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten?: Zie vorenstaande 7.3 Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten?: Zie vorenstaande 8. Plan van aanpak/te verrichten werkzaamheden 8.1 Allereerst dient afgewacht te worden of de heer Wielstra wordt toegelaten tot de schuldsanering. Indien dat niet het geval is, streeft de curator ernaar het faillissement binnen een half jaar af te wikkelen. Afwikkeling zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op basis van artikel 16 Fw. 8.2 Indiening volgend verslag: 21 september 2011 J.A.M. Bijlholt, curator. Bijlagen 1. Crediteurenlijst; 2. Deel II (De onderneming van het failliet). 7

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten Leeswijzer: e diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. e nummering

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres en zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Wilma Martha Sprangers-van Luijk handelend onder de naam Handelsonderneming

Nadere informatie

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw. Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw. Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013 Insolventienummer : C/05/13/230 F Naam schuldena(a)r(en) : Ijpma h.o.d.n. De Koperen Kan Adres :

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 10 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap Aannemersbedrijf Krieckaert B.V.

OPENBAAR VERSLAG NR. 10 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap Aannemersbedrijf Krieckaert B.V. OPENBAAR VERSLAG NR. 10 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: de besloten vennootschap Aannemersbedrijf Krieckaert B.V. Faillissementsnummer: F 2012.643 Rechter-Commissaris: thans: mw. mr. E.A.M.

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie