FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 augustus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 augustus 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 augustus 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/266 Naam schuldenaar : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres : Wommelserweg 70 Postcode, woonplaats : 8804 NM Tzum Geboortedatum : 27 december 1983 Datum faillissement : 25 november 2014 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt Rechter-commissaris : mr. J. Smit Verslagperiode : 25 mei 2015 tot en met 24 augustus 2015 Bestede uren in verslagperiode : 12 uur en 30 minuten (productie 1 en 2) Aard faillissement : Het betreft het faillissement van een natuurlijk persoon, de heer T.F.C. Meuldijk. De heer Meuldijk is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met de heer F. Brongers. De heer Meuldijk exploiteerde een viertal kapsalons, te weten: - een kapsalon te 8801 LT Franeker, aan het adres Dijkstraat 61 (de hoofdvestiging); - een kapsalon te 8601 AJ Sneek, aan het adres De Singel 8; - een kapsalon te 9045 PJ Beetgumermolen, aan het adres J.H. van Aismawei 18A; - een kapsalon te 8932 JJ Leeuwarden, aan het adres Gerard Doustraat De heer Meuldijk was ten tijde van de faillissementsaanvraag ziek. Het faillissement betrof een eigen aangifte. De voorbereidingen hebben plaatsgevonden door de echtgenoot van de heer Meuldijk, de heer F.I. Brongers. De heer Meuldijk had de heer Brongers gemachtigd om een faillissementsaanvraag in te dienen. Filiaal Sneek Het filiaal te Sneek werd geopend op 1 april De curator bleek dat het filiaal feitelijk reeds was gesloten op het moment van het faillissement. Filiaal Beetgumermolen Het filiaal Beetgumermolen was geopend op 1 augustus Voor faillissement waren reeds afspraken gemaakt dat het filiaal zou worden voortgezet door één van de personeelsleden. De exploitatie voor rekening van Meuldijk was feitelijk reeds beëindigd op datum faillissement. Filiaal Leeuwarden aan de Tuinen Te Leeuwarden was een filiaal gestart op 1 september 2012 op het adres 8911 KE Leeuwarden, Tuinen 30. Het pand Tuinen 30 werd gehuurd voor de duur van vijf jaar ingaande op 1 september 2012 en lopende tot en met 31 augustus

2 2 Met ingang van 1 februari 2014 had de heer Meuldijk een ander pand gehuurd te Leeuwarden, gelegen aan de Gerard Doustraat De exploitatie van de kapperszaak aan de Tuinen werd overgeheveld naar het pand aan de Gerard Doustraat. Het huurcontract aan de Tuinen was echter niet tussentijds beëindigd. De heer Brongers heeft voorafgaand aan het faillissement de afspraak kunnen maken dat het contract voor de Tuinen werd beëindigd per 1 december Filiaal Leeuwarden aan de Gerard Doustraat Met ingang van 1 februari 2014 had de heer Meuldijk een ander pand gehuurd te Leeuwarden gelegen aan de Gerard Doustraat Het betrof een huurovereenkomst voor de duur van vijf jaar ingaande op 1 februari 2014 en lopende tot en met 1 februari De huurovereenkomst werd door de curator opgezegd na verkregen toestemming van de rechter-commissaris tegen de datum 25 februari De curator heeft de activa -die zich bevond in het pand aan de Gerard Doustraat kunnen verkopen aan mevrouw P. Walda. Tevens heeft mevrouw P. Walda met ingang van 1 februari 2015 een huurovereenkomst met de verhuurder gesloten voor het pand Gerard Doustraat te Leeuwarden. De huurovereenkomst die gold tussen de heer Meuldijk en de verhuurder van het pand Gerard Doustraat te Leeuwarden is met ingang van 1 februari 2015 beëindigd. De inventaris die zich bevond in de kapsalon behoorde deels in eigendom toe aan de heer Meuldijk en een deel van de activa werd geleased van Grenke Finance NV. De curator heeft de activa die in eigendom toebehoorde aan Grenke Finance NV gekocht voor de somma van 1.100,--. De curator heeft daarvoor toestemming verkregen van de rechter-commissaris. De curator heeft vervolgens de volledige activa verkocht voor de somma van 3.000,-- exclusief BTW. De curator heeft daarvoor toestemming ontvangen van de rechter-commissaris op 20 januari Filiaal Franeker De heer Meuldijk is gestart in Franeker. Hij huurde vanaf 1 september 2011 het pand aan de Dijkstraat 61, 8801 LW Franeker. De huurovereenkomst werd door de curator opgezegd na verkregen toestemming van de rechter-commissaris tegen de datum 25 februari Achtergronden De heer Meuldijk heeft in korte tijd een reeks van filialen willen openen. Een ondernemersplan lag niet aan dit besluit ten grondslag. De omzetten waren beperkt. De onderneming is de heer Meuldijk volledig boven het hoofd gegroeid. 2

3 3 Personeel Na faillissement heeft de curator het personeel ontslag aangezegd. Ten tijde van het faillissement waren nog zeven werknemers bij de heer Meuldijk in dienst. De meesten van hen waren werkzaam op basis van contracten voor bepaalde tijd. Het dienstverband met mevrouw D.J. Jonas eindigde op 1 december Mevrouw Jonas was werkzaam op het filiaal te Beetgumermolen. Deze zaak was zie vorenstaande- feitelijk reeds gesloten op datum faillissement. Het dienstverband met mevrouw G. Jukers eindigde op 15 december Mevrouw Jukers was werkzaam op het filiaal te Leeuwarden. De dienstverbanden met de overige personeelsleden eindigde -na opzegging door de curatorop 31 december Tijdelijk voortzetten exploitatie De curator had -zie vorenstaande- de beschikking over een deel van het personeel tot en met 31 december De curator beschikte tevens over een geschikt bedrijfspand. Er was nog voldoende voorraad aanwezig om de werkzaamheden voort te zetten. Zonder enig risico kon de exploitatie nog een beperkte periode worden voortgezet. In deze periode heeft de curator ook onderzocht of een verkoop van de filialen te Leeuwarden en te Franeker mogelijk was. De exploitatie van het filiaal te Franeker heeft de curator gedurende de opzegperiode gecontinueerd. Op deze wijze kon nog enige omzet worden behaald. De exploitatie is inmiddels beëindigd per 31 december De curator heeft in deze periode regelmatig contact onderhouden met mevrouw M.A. de Klerk. Zij functioneerde feitelijk als bedrijfsleidster te Franeker. De klanten van de kapperszaak betalen vrijwel uitsluitend per pin. Op die wijze kon door de curator de omzet die werd behaald goed bijgehouden worden. Tevens ontving de curator regelmatig overzichten van de contante betalingen. De curator heeft ervoor zorggedragen dat de contante betalingen met regelmaat werden opgehaald uit het filiaal te Franeker. Een totale omzet over de periode 25 november tot en met 31 december 2014 werd behaald van 7.115,29. Ten tijde van het faillissement was het filiaal aan de Gerard Doustraat te Leeuwarden nog geopend. De omzet uit dit filiaal was minimaal. De drijvende kracht van het filiaal te Leeuwarden beëindigde haar werkzaamheden per 15 december De curator heeft besloten het filiaal voortijdig te sluiten aangezien de opbrengsten in geen verhouding stonden met de kosten. In dit verband kan niet onvermeld blijven dat dit filiaal te Leeuwarden hoge energiekosten heeft. Administratie De curator beschikt over een beperkte administratie. De curator heeft tevens lange tijd -in verband met ziekte- geen gesprek kunnen voeren met de heer Meuldijk. 3

4 4 Enkele weken na aanvang van het faillissement heeft de curator wel kunnen spreken met de heer Meuldijk. De gesprekken zijn constructief verlopen. De heer Meuldijk heeft zoveel als mogelijk zijn medewerking verleend. 1. De failliet persoonlijk 1.1 Burgerlijke staat : De heer Meuldijk is gehuwd met de heer F.I. Brongers. De heer Brongers is werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie. Het dienstverband werd beëindigd in april De heer Brongers verkeerde in de veronderstelling dat hij geen aanspraak zou kunnen maken op een WW-uitkering. Een misverstand ter zake zijn uitkeringsrechten is ontstaan naar aanleiding van een brief die door hem was ontvangen van het Ministerie van Defensie. Met hulp van de curator is alsnog een WW-aanvraag ingediend. De WW-aanvraag werd inmiddels gehonoreerd. 1.2 Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing? : Nee 2. Eerste maatregelen 2.1 Gesprek met failliet : De eerste weken na faillietverklaring was -in verband met ziekte van failliet- geen contact met failliet mogelijk. In deze periode heeft de curator contact onderhouden met de heer Brongers. De heer Brongers heeft optimaal meegewerkt om de curator in staat te stellen zijn werk uit te oefenen. Een handicap vormt echter het feit dat er amper administratie beschikbaar is en de heer Brongers van veel zaken niet op de hoogte is. Na enkele weken was de heer Meuldijk zodanig hersteld dat overleg met de curator kon plaatsvinden. De curator heeft meerdere gesprekken met de heer Meuldijk gevoerd. Zowel de heer Meuldijk als de heer Brongers zijn de curator behulpzaam bij het zo goed mogelijk behandelen van het faillissement. De curator heeft de heer Meuldijk geadviseerd om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Tot dusverre werd door de heer Meuldijk niet een verzoek ingediend om hem toe te laten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. De heer Meuldijk heeft kenbaar gemaakt dat hij graag weer aan het werk wil. Hij wil pogen zoveel als mogelijk zijn schulden af te lossen. 2.2 Alle noodzakelijke medewerking verkregen? (Indien nee: toelichten) : Tot dusverre wordt er wel meegewerkt. Een handicap blijft dat de administratie onvolledig is. 2.3 Is gebleken van paulianeuze handelingen? (Indien ja: welke acties zijn ondernomen?) : Er is de curator niet gebleken van paulianeuze handelingen. 4

5 5 2.4 Zijn er lopende procedures/geschillen? (Indien ja: stand van zaken) : Er lopen geen procedures. Voor zover bekend, zijn er geen geschillen. 2.5 Is een afkoelingsperiode gelast? : Nee 3. De schulden/passiva 3.1 In onderstaand overzicht staat vermeld de schulden die tot dusverre bij de curator zijn ingediend. Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden ,43 (productie 3) Preferente ,90 (productie 4) Concurrent ,55 (productie 5) Totaal ,88 De curator heeft nog steeds niet een volledig overzicht van de schuldeisers. De curator sluit niet uit dat het bedrag aan concurrente schulden nog verder zal oplopen. Woning Wommelserweg 70 De heren Meuldijk en Brongers zijn eigenaar van de woning Wommelserweg 70 te 8804 NM Tzum. De woning werd aangekocht in De marktwaarde bedroeg destijds ,--. Een hypotheek werd afgesloten voor ,--. Het betreft een lening die deels (voor ,--) aflossingsvrij is. Aan de schuld van ,-- is een zogenaamde levenspolis gekoppeld. Maandelijks wordt voldaan aan Obvion een bedrag aan rente van 736,--. De rente bedraagt 4,8%. De rente is afgesloten voor een periode van 12 jaar, eindigend op 1 oktober Voor de levenspolis wordt maandelijks een bedrag betaald van 144,31. Tot dusverre werd de rente aan Obvion, alsmede de kosten voor de levenspolis voldaan. De woning had in 2007 een marktwaarde van circa ,--. De woning is in beperkte mate aangepast (nieuwe keuken/nieuwe ketel etc.). De WOZ-waarde op dit moment bedraagt slechts ,--. Het op dit moment verkopen van de woning zal de schuldpositie slechts vergroten. De curator heeft aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om ermee in te stemmen dat verkoop van de woning op dit moment niet plaatsvindt. De rechtercommissaris heeft daartoe toestemming verleend. Obvion Hypotheken NV werd door de curator op de hoogte gebracht van het vorenstaande. 3.2 Worden er vorderingen betwist? : Tot dusverre worden er geen vorderingen betwist. 5

6 6 3.3 Zijn de schuldeisers aangeschreven? : De curator heeft de schuldeisers die bij hem bekend zijn aangeschreven. De curator beschikt niet over een uitgewerkte crediteurenlijst. De curator heeft de lijst met schulden aan failliet ter hand gesteld. De curator heeft failliet verzocht kenbaar te maken welke personen/rechtspersonen nog meer vorderingen op hem hebben. De curator zal vervolgens deze personen/rechtspersonen aanschrijven. 4. De bezittingen/activa 4.1 Bovenmatige inboedel (Indien ja: toelichting) : De curator heeft nog niet een huisbezoek afgelegd bij failliet. 4.2 Auto( s)/andere vervoermiddelen/caravan? (Indien ja: toelichting) : Failliet leaste een auto bij Bourguignon Autolease BV te Leeuwarden. Het betrof een kleine auto van het merk Skoda Citygo. Het leasebedrag per maand bedroeg 241,47 op basis van kilometer per jaar. Het leasecontract werd aangegaan voor een periode van vijf jaren. Het contract ving aan in augustus Inmiddels werd het contract ontbonden. Bourguignon Autolease BV heeft tot dusverre haar vordering nog niet bij de curator ingediend. Failliet beschikt thans niet over een auto. Failliet berichtte de curator dat hij een scooter op afbetaling had gekocht. Voor zover de curator kan nagaan, dient nog betaald te worden een bedrag van circa 800,--. De heer Meuldijk had de scooter ter beschikking gesteld aan mevrouw D. Jonas (een exwerkneemster). Mevrouw Jonas heeft de scooter inmiddels afgegeven. Voor de scooter wordt maandelijks een bedrag betaald van 33,--. Koffiemachines De heer Meuldijk heeft voor alle filialen koffiemachines geleased. De leasecontracten zijn opgezegd. De machines zijn inmiddels opgehaald. 4.3 Eigen woning (Indien ja: waarde woning, hoogte hypotheek) : zie vorenstaande. Meest recente WOZ-beschikking (zie bijlage) vermeldt een waarde van ,-- (productie 6). Zie ook het gestelde onder Overige registergoederen? (Indien ja: waarde en hoogte hypotheek) : nee 4.5 Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo? : Er is een zakelijke rekening met rekeningnummer NL84INGB Op deze rekening werden de pinbetalingen van klanten ontvangen. Het saldo op datum faillissement bedroeg 20,02. Aan deze rekening was een spaarrekening gekoppeld. Het saldo ten tijde van het faillissement bedroeg 898,01. Tevens werd een rekening aangehouden bij ABN AMRO met rekeningnummer NL75ABNA Het saldo bedroeg 0,04. 6

7 7 Tevens werd een rekening aangehouden bij ABN AMRO met rekeningnummer NL98ABNA ; het saldo bedroeg 6, Spaarloonrekeningen (Indien ja: specificatie) : Hiervan is de curator niet gebleken. 4.7 Pensioenregelingen/levensverzekeringen? : - is afkoop mogelijk? (Indien ja, toelichting) : Het is de curator niet bekend of er een pensioenregeling of levensverzekering is afgesloten. 4.8 Te verwachten uitkering uit erfenis? (Indien ja: toelichting) : Vlak na de verslagperiode overleed een familielid van de heer Meuldijk. Het familielid woonde in bij de heren Meuldijk en Brongers. Het familielid beschikte niet over enig vermogen. De nalatenschap bestond uit 890, Overige activa? (Indien ja: toelichting) : De curator heeft de inventaris van de kapsalon te Franeker laten taxeren. Het taxatierapport werd bijgevoegd bij het beginverslag als productie 5. De activa zijn getaxeerd op basis van onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik voor 7.500,--. De liquidatiewaarde bedraagt 2.000,--. Taxatie heeft plaatsgevonden aangezien één van de werkneemsters kenbaar had gemaakt de kapsalon over te willen nemen. Deze werkneemster heeft vervolgens van haar voornemen afgezien. De heer Meuldijk heeft inmiddels -na verslagperiode- de kapsalon weer geopend. Daartoe werd toestemming verkregen van de rechter-commissaris. De kapsalon werd verplaatst naar een pand, gelegen tegenover het pand Dijkstraat 61 te Franeker. Het nieuwe pand is aanmerkelijk kleiner; de huurlast is veel beperkter. Meuldijk is in de salon werkzaam zonder personeel. In het navolgende zal uitgebreid op deze situatie worden ingegaan. In de kapsalon te Leeuwarden bevond zich ook nog enige activa. In het vorenstaande werd vermeld dat de curator deze activa heeft kunnen verkopen voor 3.000,-- exclusief BTW. Een deel van de activa behoorde echter niet aan Meuldijk in eigendom toe, doch behoorde in eigendom toe aan Grenke Finance NV. De curator heeft allereerst deze activa van Grenke Finance NV gekocht voor 1.100,-- en vervolgens de gehele inventaris verkocht voor 3.000,-- exclusief BTW. De vraagprijs heeft de curator gebaseerd op bedragen die opgenomen zijn in een taxatierapport dat door Troostwijk werd opgemaakt van de activa in het filiaal te Franeker. De activa in Leeuwarden was beperkter van omvang dan de activa in Franeker Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? : De activa te Leeuwarden -zie vorenstaande- is verkocht. De activa te Franeker is grotendeels aangewend om de exploitatie te hervatten. Een beperkt deel is -in deze verslagperiode- verkocht voor de somma van 350,-- exclusief BTW aan de heer Cetin Yildiz. De heer Yildiz huurt het pand Dijkstraat 66 vanaf 1 mei Middels verkoop van het restant aan activa, die zich nog bevond in het pand Dijkstraat 66, heeft de curator tevens voorkomen dat nog kosten dienden te worden gemaakt in het kader van het ontruimen van het pand Dijkstraat 61. 7

8 8 5. Het huidige inkomen 5.1 Inkomsten (loon, uitkering of geen) : De heer Meuldijk is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met de heer Brongers. De heer Brongers geniet sinds kort een WW-uitkering ten bedrage van circa 1.600,-- netto. Op dit moment wordt van dit geld geleefd. De WW-uitkering heeft een looptijd tot mei De heer Brongers heeft de curator laten weten dat hij aan het solliciteren is, opdat zo spoedig mogelijk een salaris kan worden genoten. 5.2 Overige inkomsten (Indien ja: toelichting) : Bij de heren Meuldijk en Brongers woonde tot voor kort een familielid in. Het familielid leverde ook een beperkte bijdrage aan de onkosten. Het familielid is op 28 februari 2015 overleden. 6. Bedrag levensonderhoud 6.1 Is door de RC op grond van art. 21 of 100 Fw een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? (Indien ja: welk bedrag. : - Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd? (Indien nee: toelichting) : Er is geen bedrag voor levensonderhoud vastgesteld. De curator heeft daar niet om verzocht aangezien de heer Brongers over inkomen beschikt. Het inkomen van de heer Brongers valt buiten de boedel. 7. De vooruitzichten 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? : Inmiddels is aan schulden genoteerd een bedrag van ,88. In verslag 1 heeft de curator vermeld dat de heer Meuldijk graag weer aan het werk zou willen. De curator heeft onderzocht of het mogelijk zou zijn een kapsalon in beperkte opzet- op te zetten. Inmiddels wordt een kapsalon geëxploiteerd in het pand Dijkstraat 54A te 8801 LW Franeker. Het betreft een veel kleiner pand met een veel beperktere huurverplichting. In dit pand werkt de heer Meuldijk geheel alleen. De komende periode zal moeten blijken of deze opzet substantiële inkomsten kan genereren ten behoeve van de schuldeisers. In de periode 1 april 2015 tot en met 24 mei 2015 werd een omzet behaald van 3.364,95 exclusief BTW. In de periode van 1 april 2015 tot en met 31 juli 2015 werd een omzet gerealiseerd van 6.770,25. Het resultaat is beperkt. De curator zal in overleg treden met failliet om na te gaan of de omzet substantieel kan toenemen. 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? : Het is de bedoeling dat de heer Meuldijk - middels de heropende kapperszaak - inkomsten verwerft, zodat uitkering aan schuldeisers (allereerst aan boedelschuldeisers en vervolgens aan preferente schuldeisers) kan plaatsvinden. 7.3 Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? : zie

9 9 8. Plan van aanpak/te verrichten werkzaamheden 8.1 Plan van aanpak : De curator verwijst naar verslag 1. De curator heeft de failliet erop gewezen dat hij een beroep kan doen op de WSNP. Het is de curator bekend dat failliet zich inmiddels heeft gemeld bij Bureau Benedictus te Garyp. 8.2 Indiening volgend verslag : 25 november 2015 J.A.M. Bijlholt, curator. Producties: 1. tijdschrijfformulier naar tijdspecificatie; 2. tijdsregistratie per tijdschrijfgroepen; 3. lijst erkende boedel crediteuren; 4. lijst voorlopig erkende preferente crediteuren; 5. lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren; 6. tussentijds financieel verslag; 7. boedelmutatieformulier. 9

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 maart 2016 1 500757 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 maart 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/266 Naam schuldenaar : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 8 januari 2015. : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres : Wommelserweg 70

BEGINVERSLAG Datum: 8 januari 2015. : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres : Wommelserweg 70 1 500757 BEGINVERSLAG Datum: 8 januari 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/266 Naam schuldenaar : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 18 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 18 maart 2016 1 500744 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 18 maart 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/186 Naam schuldenaar : mevrouw H.J. de Vries-Hiemstra Adres : Friezenburg 37 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats :

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 1 200475 BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/308 Naam schuldenaar : Mevrouw H.N. Haak Adres : Brunostraat 16 Postcode, woonplaats : 8701 XM Bolsward Geboortedatum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 1 200467 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/225 Naam schuldenaar : Richard Sirisantana Adres : Wolsmastate 4 Postcode, woonplaats : 8513

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 januari 2014 200475 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F 17/13/308 Naam schuldenaar : Mevrouw H.N. Haak Adres : Brunostraat 16 Postcode, woonplaats : 8701 XM

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 maart 2014 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 maart 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 augustus 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 augustus 2016 1 500744 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 augustus 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/186 Naam schuldenaar : mevrouw H.J. de Vries-Hiemstra Adres : Friezenburg 37 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011

BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011 200376 BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011 Algemene gegevens Insolventienummer : 09/872R Naam schuldenaar : Hendrik Koot Adres : Lark 71 Postcode, woonplaats : 8446 ER Heerenveen Geboortedatum : 5 maart

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 juni 2010 Nummer: 4 Algemene gegevens Insolventienummer: 09/185 F 09/186 F 09/187 F Naam schuldenaar /schuldenaren:

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 14 januari 2014

BEGINVERSLAG Datum: 14 januari 2014 1 200484 BEGINVERSLAG Datum: 14 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C/09/13/1069F Naam schuldenaar : De heer N. Schellevis Adres : Kloosterlaan 7 Postcode, woonplaats : 2681 LD Monster Geboortedatum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 3 Datum: 8 september 2011 Insolventienummer : 11.68 F Naam schuldena(a)r(en) : Eric Paul Beekhuiszen Handelsonderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011. Verslagperiode : 16 augustus tot en met 15 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011. Verslagperiode : 16 augustus tot en met 15 november 2011 200379 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011 Gegevens onderneming : M. Koubaa Faillissementsnummer : F11/163 Datum uitspraak : 16 augustus 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J. Smit

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012 200376 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012 Gegevens onderneming : H. Koot Faillissementsnummer : F11/360 (09/872R) Datum uitspraak : 14 juli 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. drs.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 oktober 2013 1 200432 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 oktober 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.12/297 Naam schuldenaar : Willem Jacob Wildeboer Adres : Vijverstraat 18 Postcode, woonplaats : 8861

Nadere informatie

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA Algemene gegevens Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art 73a Fw.) Verslagdatum: 27 november 2012 Nummer: 1. o * CLEERDIN Ç. HAMER Faillissement Noten 1 verslag Is gebleken van paulianeuze

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 Datum: 21 april 2015. Verslagperiode : 2 januari tot en met 1 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 Datum: 21 april 2015. Verslagperiode : 2 januari tot en met 1 maart 2015 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 Datum: 21 april 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam.

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam. Algemene gegevens Verslagdatum: 18 maart 2013 Nuinmen 2 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) CLIEERDIN Ç HAMER Q Faillissement Noten. 2 verslag laat niets meer van zich horen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013. : De heer P. de Boer, handelend onder de naam PB Watersport Adres : Sylspaed 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013. : De heer P. de Boer, handelend onder de naam PB Watersport Adres : Sylspaed 15 1 200473 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.13/296 Naam schuldenaar : De heer P. de Boer, handelend onder de naam PB Watersport Adres : Sylspaed

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011. Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011. Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1 500449 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011 Algemene gegevens Insolventienummer : F 11/132 Naam schuldenaar : Gerben Fetse Wielstra Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 5 oktober 2012

BEGINVERSLAG Datum: 5 oktober 2012 1 500573 BEGINVERSLAG Datum: 5 oktober 2012 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB Makkum Geboortedatum

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 4

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 4 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/12/226 dhr. Nijboer Adres: Tichelwerk 22 Woonplaats: 8754CB, Makkum Geboortedatum: 19-04-1968 Datum faillissement: 14-08-2012

Nadere informatie

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag Tevens eindverslag Algemene gegevens Verslagdatum: 1 november 2011 Nummer: 3 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) C c - Faillissementsversiag Etyeineznr 1.1.114), verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 22-08-2014 Nummer: 1 ALGEMENE GEGEVENS Adres: Marktstraat 19 Woonplaats: 1431 BD Aalsmeer Geboortedatum: 23-10-1953 Datum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 Datum: 3 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 Datum: 3 december 2015 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 Datum: 3 december 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 1 200502 BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming : De vennootschap onder firma V.O.F. Hoitinga & Hoitinga- Meijer Faillissementsnummer : F.17/14/86 Datum uitspraak : 22 april 2014 Curator

Nadere informatie

eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte

eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1 Algemene gegevens Insolventienummer: 12/416F Naam schuldenaar: Dilgaz Ismail Tevens handelend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 16 juli 2009 Nummer: 1 Algemene gegevens Insolventienummer: 09/118 F Naam schuldenaar /schuldenaren: Albert Henrie Jansen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 1 Datum: 23 januari 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 1 Datum: 23 januari 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Naam schuldenaar /schuldenaren: Adres: Generaal Eisenhouwerplein 5

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Naam schuldenaar /schuldenaren: Adres: Generaal Eisenhouwerplein 5 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Verslagdatum: 7 februari 2014 Nummer: 3 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummer: F.09.13.703 Naam schuldenaar /schuldenaren: E.A. SEWDIN

Nadere informatie

CLEERI)IN Ç HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1

CLEERI)IN Ç HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1 Verslagdatum: 21 augustus 212 Nummer: 1 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Insolventienummer: 12/416F Algemene gegevens FaiIliscmentscnIag Ismail, nr. 1 liggen. De winkel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Grand Café Koriander Faillissementsnr. : 10/14/37F Datum uitspraak : 14 januari 2014 Curator :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw (Geconsolideerd)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw (Geconsolideerd) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw (Geconsolideerd) Verslagnummer: 3 Datum: 14 maart 2013 Gegevens natuurlijk persoon : Rudie de Groot, h.o.d.n. De Groot Dakkapellen Adres : huidig adres

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015 1 200515 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Hoekstra VOF Faillissementsnummer : F.17/14/206 Datum uitspraak : 23 september 2014 Curator : mr. M.J.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 26 februari 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

TENHOlTER. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 1 februalt - DAM. 5 april Verslagperiode 5. 3 uur en 3 minuten 50 uren 54 minuten

TENHOlTER. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 1 februalt - DAM. 5 april Verslagperiode 5. 3 uur en 3 minuten 50 uren 54 minuten TENHOlTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 atum: 1 februalt - AM advor.aten Naam schuldenaar Adres Woonplaats Geboortedatum e heer Jou ke Visser Beethovenlaan 282 Zwijndrecht 28 maart 1953 Vonnis Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015 1 500577 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015 Gegevens onderneming : Nijboer Beheer & Advies BV Faillissementsnummer : F.17/12/261 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. J.A.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. Faillissementsnummer : 08/431 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De Kock Wegenbouw faillissement INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09047019 FAILLISSEMENTSNUMMER : 11/380 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 20 mei 2011 Gegevens onderneming: Totempaal Media B.V. Faillissementsnummer: 09/522 Datum uitspraak: 7 juli 2009 Curator: mr. M.A. Bos R-C:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

: mr. M. Schroevers: 4 uur en 30 minuten

: mr. M. Schroevers: 4 uur en 30 minuten Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a FW Datum: 16 juli 2014 Nummer: zeven Gegevens Faillissementnummer : F 12/682 : Simon Willem Quist Datum uitspraak : 10 juli 2012 Curator : mr. J.B. de Meester

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.C. PRODUCTS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen.

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Edelman B.V. Den Haag nr. 34218173 Faillissementsnummer : F12/219 Datum uitspraak

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Ten Dam Parket B.V. Dossiernummer : 214020084 Faillissementsnummer : F.94/2014 Rechtbank :

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN. VOF J.P.M. T HOEN EN HAAR VENNOTEN E.L.M. T HOEN en J.N.M. T HOEN DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN. VOF J.P.M. T HOEN EN HAAR VENNOTEN E.L.M. T HOEN en J.N.M. T HOEN DE DATO 4 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN VOF J.P.M. T HOEN EN HAAR VENNOTEN E.L.M. T HOEN en J.N.M. T HOEN DE DATO 17 APRIL 2013 1 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheermaatschappij, beheer onroerend goed Omzetgegevens : Personeel gem. aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheermaatschappij, beheer onroerend goed Omzetgegevens : Personeel gem. aantal : 0 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 28 mei 2015 Nummer: vier Gegevens onderneming : Pagero Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/710 F Datum uitspraak : 7 oktober

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 augustus 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 13 juli 2012

BEGINVERSLAG Datum: 13 juli 2012 1 200412 BEGINVERSLAG Datum: 13 juli 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Dakgilde Sneek BV Faillissementsnummer : F12/167 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. M.J. Oudman R-C :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 mei 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 mei 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 mei 2012 Faillissement : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoftijzer Loonbedrijf B.V. (de handelsnaam is sedert februari 2012 gewijzigd in

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 13 februari 2015 Gegevens persoon : De heer FRANCISCUS GERARDUS HELDERMAN h.o.d.n. FRANK HELDERMAN MODE, wonende te Bergen (NH), zaakdoende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Bloem Digital Imaging B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 10 september 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een vervolgverslag

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 25 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Hinderkje Alberdina Rendering (08-11-1974), wonende aan de25dwingelooweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 20 november 2012 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 20 november 2012 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 20 november 2012 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Cafetaria Family Purmerend B.V. Dossiernummer : 212100764 Faillissementsnummer : F. 555/2012

Nadere informatie

de naam Café Bagatelle 12/230 F Dordrecht Dordrecht Dordrecht 28 mei 1978 te Dordrecht 25 september 2012 mr. K.L. Schellingerhout

de naam Café Bagatelle 12/230 F Dordrecht Dordrecht Dordrecht 28 mei 1978 te Dordrecht 25 september 2012 mr. K.L. Schellingerhout FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 TEN HOlTER atum: 31 maartfl'jq.oram advocaten Naam schuldenaar Mevrouw Cernelia Zuidberg handelend onder de naam Café Bagatelle Faillissementsnummer Adres 12/230 F Burgemeester

Nadere informatie

Verslagperiode : 30 september 2014 t/m 26 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 2 uur en 45 minuten Bestede uren Totaal : 148 uur

Verslagperiode : 30 september 2014 t/m 26 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 2 uur en 45 minuten Bestede uren Totaal : 148 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 3 maart 2015 Gegevens onderneming : de heer Dagobert Johannes Carolus Maria Olde Scheper, geboren 3 juli 1959 te s- Hertogenbosch, wonende aan de Sint Jozefplein

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 Gegevens onderneming : Tadis Business Solutions B.V. Faillissementsnummer : 09/418 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 3 Datum : 24 september 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2, eindverslag Datum : 8 december 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De Stichting Fotoarchief Elseven, statutair gevestigd te Lelystad, vestigingsadres (8243 BG) Lelystad aan de Werfweg 85a, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant Sucre

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming : Gasterij De Vendel BV, gevestigd te (3905 LC) Veenendaal aan de Vendelseweg 69, KvK Utrecht dossnr. 18045892 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 22 september 2011

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 22 september 2011 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 22 september 2011 Gegevens onderneming : Reisbureau Van Duin BV Faillissementsnummer : 11/346 F Datum uitspraak : 26 juli

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 september 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (Eindverslag) Datum: 14 januari 2014 Gegevens gefailleerde: Mevrouw Ingrid Reit (13-09-1980), wonende te St. Vitusholt 22, 9671

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 5 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 5 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 5 juni 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Surséance Datum uitspraak faillissement Curator Rechter-commissaris : 18/14/56 F : : 4 februari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum 9 december 2009 Nummer 1 Gegevens onderneming Slagerij J. Maan v.o.f. Faillissementsnummer F.09/809, 810 en 811 F Datum uitspraak 10

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47633 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Inschrijving KvK : 01129714 Adres : Schijnwerkersstraat 10-12 Postcode, plaats : 8601 VD Sneek Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 februari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 februari 2014 Onderneming :

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. 1. Inventarisatie. 1.5 Verzekeringen: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010. Gegevens onderneming: Naam:

Turnaround Advocaten. 1. Inventarisatie. 1.5 Verzekeringen: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010. Gegevens onderneming: Naam: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 april 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 5 juni 2015 Gegevens persoon : De heer FRANCISCUS GERARDUS HELDERMAN h.o.d.n. FRANK HELDERMAN MODE, wonende te Bergen (NH), zaakdoende

Nadere informatie

roef EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN De besloten vennootschap BV Handelsonderneming StEtA DE DATO advocaten

roef EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN De besloten vennootschap BV Handelsonderneming StEtA DE DATO advocaten advocaten EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN De besloten vennootschap BV Handelsonderneming StEtA DE DATO 26 juni 2014 advocaten Al emene Qeøevens Gegevens onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie