TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat NJ Spijkenisse 22 augustus 1962 te Trogir (Joegoslavië) atum uitspraak Op verzoek van atum verzoek Curator Rechter-Commissaris Rechtbank Rotterdam 24juni 2014 mr. G.J. Schras in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van I.C. Rijnmond B.V. 3 februari 2014 mr. P.J.G.M. van Gooi Postbus 476, 3300 AL ordrecht Tel.: ; fax: atum beëdiging: 3 november 1978 mr. R. Kruisdijk Verslag periode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal 24 juni juli uur en 39 m inuten 6 uur en 39 m inuten Fa ill issementsreken i ng Saldo boedelrekening Kas Bank!BAN/rekeningnummer: NL31KASA EUR 0,00 Aard faillissement 0 Lopende eenmanszaak I vennootschap 1ZJ 1ZJ Schulden uit failliete vennootschap I.C. Rijnmond B.V. Privéschulden Beëindigde schuldsanering Eerder insolvent geweest 1/8

2 Nadere toelichting oorzaak faillissement: / NOORAM 1. Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 22 augustus 2012 is de heer Srbislav Bilbi -geboren op 22 augustus 1962 te Trogir (Joegoslavië) - veroordeeld aan mr. G.J. Schras in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I.C. Rijnmond B.V. een bedrag te betalen ad EUR ,78 te vermeerderen met rente en kosten. Nu het een hoofdelijke veroordeling betreft, dient de door de andere gedaagde op 30 nuari 2013 betaalde EUR ,00 daarop in mindering te worden gebracht, zodat resteert EUR ,51. Van dit bedrag is EUR 2.685,85 ontvangen. Aldus is de heer Bilbi thans EUR 9.979,17 +p.m. verschuldigd. aarna is niets meer ontvangen en de heer Bilbi weigert iedere betaling. e heer Bilbi laat meerdere schulden onbetaald en verkeert derhalve in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. e deurwaarder die door mr. Schras is ingeschakeld heeft ondanks diverse pogingen slechts EUR 2.685,85 weten te incasseren. e heer Bilbi blijft weigerachtig aan het voornoemde vonnis te voldoen. Op 24 juni 2014 is door de Rechtbank Rotterdam het faillissement uitgesproken van de heer Srbislav Bilbi. ildvoci!ibn eel I - e failliet pe rsoonlijk 1. Persoonlijke omstandigheden Alleenstaand Samenwonend Geregistreerd partnerschap Gehuwd ~ Onbekend Voor geregistreerd partnerschap en huwelijk: in gemeenschap van goederen ander regime (huwelijkse voorwaarden) Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing? ~ 2/8

3 ~ Eerst e maatrege len Gesprek met failliet? / NOORAM Indien. toelichting: Tot op heden is het de curator niet gelukt contact te krijgen met de heer Bilbi. Van mevrouw Anita Bilbi is het bericht ontvangen dat de door de curator gezonden brief in goede orde is ontvangen. Zij heeft bericht dat de heer Bilbi momenteel niet in staat is te reageren op voornoemde brief in verband met langdurige ziekenhuisopname. e curator heeft bij brief, aangetekende brief en de heer Bilbi nogmaals opgeroepen aan zijn informatieplicht te voldoen. Tot op heden is geen reactie meer ontvangen. 2.2 Is gebleken van paulianeuze handelingen? ~ Indien : ondernomen acties: 2.3 Zijn er lopende procedures/geschillen? ~ Indien, stand van zaken: 2.4 Is er een afkoelingsperiode gelast? ~ 3/8

4 3. e schulden I passiva 3.1 Schulden Privé Za kelijk Totaal Boedelschulden 0,00 0,00 0,00 Preferent 4.334,00 o,oo 4.334,00 Concurrent ,84 0, ,84 / NOORAM allveeaten Totaal ,84 0, , Worden er vorderingen betwist? 0 [2J 3.2 Zijn de schuldeisers aangeschreven? [;g] 0 Toelichting: e crediteuren zijn aangeschreven voor zover bekend bij de curator. Gezien het feit dat door gefailleerde tot op heden geen informatie is aangeleverd bij de curator is het zeer waarschijnlijk dat niet alle crediteuren zijn aangeschreven. 3.3 Bijzonderheden: Niet van toepassing. 4. e bezittingen I activa 4.1 Bovenmatige inboedel? 0 0 [;g] Indien, toelichting: 4.2 Auto('s) I andere vervoermiddelen I caravan? 0 0 [2J 4/8

5 Indien, toelichting: / NOORAM 4.3 Eigen woning? IZl Indien, waarde woning en hoogte hypotheek: 4.4 Overige registergoederen? 1Zl Indien, waarde en hoogte hypotheek: Banken/of spaarrekeningen met enig saldo? 1Zl Spaarloonrekeningen? 1ZJ Indien, specificatie: Pensioenregelingen I levensverzekeringen? IZl 5/8

6 4.6.2 Is afkoop mogelijk? [gl / NOORAM Indien, toelichting: 4.7 Te verwachten uitkering uit erfenis? [gl Indien, toelichting: 4.8 Overige activa? [g] Indien, toelichting: 4. 9 Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? Gezien het feit dat nog geen informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen gefailleerde en curator, is het niet mogelijk over te gaan tot enige liquidatie. 5. Het I de huidige inkomen(s) 5.1 Inkomsten: [g] Loon Uitkering Geen inkomen Onbekend 6/8

7 5.2 Overige inkomsten: ~ / NOORAM Indien overige inkomsten, toelichting: 6. Bedrag Levensonderhoud 6.1 Is door de Rechter-Commissaris op grond van artikel 21 of 100 Fw. Een bedraa ~ voor levensonderhoud vastgesteld? Indien, bedrag: Zo, is daartoe een voorstel bijgevoegd? ~ Indien, toelichting: e hoogte van de componenten voor het berekenen van het v rij te laten bedrag zijn bij de curator niet bekend. Nu de curator er tot op heden niet in is geslaagd in contact te komen met gefailleerde, is het evenmin mogelijk geweest gefailleerde te verzoeken de nodige gegevens aan te leveren. 7. e vooruitzichten (voor crediteuren) 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? ~ 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? ~ 7/8

8 7.3 Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? ~ TEN HOlTER / NOORAM advor.atnn Toelichting: Vooralsnog is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten. 8. Plan van aanpak I te verrichten werkzaamheden 8.1 Contact leggen met gefailleerde, registreren van crediteuren. eel II - e onderneming van gefailleerde Naam onderneming I.C. Rijnmond B.V. I.C. Rijnmond B.V. is in staat van faillissement verklaard op 28 oktober 2008 met benoeming van mr. G.J. Schras tot curator. Verwezen wordt naar de door mr. Schras gepubliceerde faillissement sverslagen. 1. Overig 1.1. Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet bekend Plan van aanpak: Cont act leggen met gefailleerde, registreren van crediteuren I ndiening volgend verslag: oktober 2014 ordrecht, 14 juli 2014 curator 8/8

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 16 december 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 16 december 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 16 december 2008 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1214 AL) Hilversum aan de Eikbosserweg 120 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Auto Gas Holland Limited Dossiernummer : 209090504 Faillissementsnummer : F 396/2009 Rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie