FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr. P.F.A. Bierbooms Activiteiten onderneming: n.v.t. Omzetgegevens: n.v.t. Personeel gemiddeld aantal: n.v.t. Verslagperiode: 16 november 2012 t/m 10 januari 2013 Bestede uren in verslagperiode: 11 uur en 25 minuten Bestede uren Totaal : 11 uur en 25 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Persoonlijke omstandigheden: Gefailleerde is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw A.A.G. Kok-Harbers. Gefailleerde en zijn echtgenote hebben 3 minderjarige kinderen en één meerderjarig kind. Gefailleerde heeft momenteel geen inkomen. Hij heeft een WWB-uitkering aangevraagd bij de gemeente Doetinchem. De echtgenote van gefailleerde heeft een Ziektewetuitkering van 181,79 netto per week. Nu de inkomsten van gefailleerde beneden bijstandsniveau liggen, is er geen sprake van enige afdracht van inkomen aan de boedel en is er geen vrij te laten bedrag berekend. 1.2 Winst en verlies: n.v.t. 1.3 Balanstotaal: n.v.t. 1.4 Lopende procedures: Gefailleerde is gedaagde partij in een procedure bij de kantonrechter van de rechtbank Oost-Nederland, locatie Zutphen. Eisende partij is DKZET Offsetrotatie B.V. Eiseres vordert betaling van een bedrag groot ,22 (inclusief rente en kosten) uit hoofde van onbetaalde facturen. De curator heeft de rechtbank bericht dat ervan uit wordt gegaan dat

2 de procedure op grond van art. 29 Fw als gevolg van de faillietverklaring van rechtswege zal worden geschorst. De rechtbank verwacht hierover op 24 januari 2013 uitspraak te doen. Aangezien de vordering niet wordt betwist, is de vordering van DKZET Offsetrotatie B.V. inmiddels opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrent crediteuren. 1.5 Verzekeringen: Gefailleerde heeft de navolgende verzekeringen: - een arbeidsongeschiktheidsverzekering (op naam van Kole Promoties Nederland v.o.f.) bij Interpolis. Deze overeenkomst is per datum faillissement opgezegd door de curator, waarbij is verzocht om premierestitutie. - een zorgverzekeringsovereenkomst bij Stad Holland Zorgverzekeraar. Gefailleerde heeft deze verzekering per datum faillissement voortgezet. De betalingsachterstand tot datum faillissement is inmiddels ter verificatie ingediend. - een overlijdenskostenverzekering bij Ardanta. Gefailleerde heeft deze verzekering per datum faillissement voortgezet. - een beleggingsverzekering bij ASR/AMEV die aan de SNS Bank als hypotheekhouder zou zijn verpand. De curator beschikt nog niet over de betreffende pandakte en de polis. Deze zijn inmiddels opgevraagd. De waarde van deze verzekering bedroeg op 27 november ,04. - de gebruikelijke verzekeringen in verband met inboedel, woning, aansprakelijkheid etc. Gefailleerde heeft deze verzekeringen per datum faillissement voortgezet. - autoverzekering bij Delta Lloyd. Gefailleerde heeft deze verzekering per datum faillissement voortgezet. - voorts leidt de curator uit de administratie van gefailleerde af dat hij en zijn echtgenote een aantal levensverzekeringen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen hebben afgesloten. Gefailleerde heeft hier zelf geen overzicht meer op. De curator is thans doende alle verzekeringen in kaart te brengen en de mogelijkheden voor afkoop daarvan te onderzoeken. Hieruit is tot op heden gebleken dat gefailleerde in ieder geval de navolgende levensverzekeringen heeft: o beleggingsverzekering bij Nationaal Spaarfonds afkoopwaarde per 1 januari ,45;

3 o levensverzekering bij Reaal overdrachtswaarde bedraagt per 1 januari ,00. Afkoop is niet mogelijk nu de verzekering is voorzien van een gerichte lijfrente-clausule; o levensverzekering bij Reaal het is nog niet bekend of afkoop mogelijk is en wat de eventuele afkoopwaarde is. Deze informatie is opgevraagd. 1.6 Huur: n.v.t. 1.7 Oorzaak faillissement: Gefailleerde is één van de vennoten van de gefailleerde vennootschap Kole Promoties Nederland v.o.f. Voor een beschrijving van de oorzaak van het faillissement van de v.o.f. wordt verwezen naar punt 1.7 van het faillissementsverslag van de v.o.f. Werkzaamheden : 2 uur en 52 minuten 2. Personeel n.v.t. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: Gefailleerde is samen met zijn echtgenote eigenaar van een koopwoning (een eengezinswoning) gelegen aan de Augustijnenstraat nr. 9 te (7011 BX) Gaanderen. 3.2 Verkoopopbrengst: geen/nog niet bekend. 3.3 Hoogte hypotheek: 1 e hypotheek t.b.v. SNS bank: ,00. 2 e hypotheek t.b.v. Rabobank Graafschap Zuid: , Boedelbijdrage: De SNS bank heeft een boedelbijdrage van 1.500,00 voorgesteld voor de formele verkoopwerkzaamheden, indien onderhandse verkoop wordt gerealiseerd. De curator heeft hiervoor toestemming gevraagd aan de rechtercommissaris.

4 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: n.v.t. 3.6 Verkoopopbrengst: n.v.t. 3.7 Boedelbijdrage: n.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: n.v.t. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving: n.v.t Verkoopopbrengst: n.v.t Boedelbijdrage: n.v.t. Andere activa 3.12 Beschrijving: Auto In de boedel bevond zich een auto van het merk Fiat, type Bravo 1.4. De betreffende auto is ruim 16 jaar oud. De verwachte waarde van de auto is dan ook nihil. Aangezien gefailleerde de auto in verband met zijn medische toestand dringend nodig heeft, is de auto na verkregen toestemming van de rechter-commissaris voor een bedrag groot 200,00 aan kennissen van gefailleerde verkocht. Inboedel De inboedel van de woning zal niet te gelde worden gemaakt nu deze niet bovenmatig is Verkoopopbrengst: 200,00 terzake de auto 1 uur en 37 minuten 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: Geen. 4.2 Opbrengst: n.v.t. 4.3 Boedelbijdrage: n.v.t. geen

5 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): - de SNS Bank heeft een hypothecaire geldlening verstrekt aan gefailleerde van een bedrag groot ,00. - De Rabobank Graafschap Zuid heeft (exclusief rente en kosten) een vordering op gefailleerde van , Leasecontracten: n.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden: 1 e recht van hypotheek ten behoeve van de SNS Bank en een 2 e recht van hypotheek ten behoeve van de Rabobank Graafschap Zuid. 5.4 Separatistenpositie: De SNS bank heeft een separatistenpositie ten aanzien van de woning van gefailleerde. Aan de SNS bank is voorgesteld de woning onderhands te trachten te verkopen. 5.5 Boedelbijdragen: De SNS bank is bereid een boedelbijdrage te voldoen van 1.500,00 in geval van onderhandse verkoop. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: n.v.t. 5.7 Reclamerechten: n.v.t. 5.8 Retentierechten: n.v.t. 41 minuten 6. Doorstart / voortzetten n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: privé, geen verplichting 7.2 Depot jaarrekeningen: n.v.t. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant: n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen: n.v.t. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: n.v.t. 7.6 Paulianeus handelen: Vooralsnog niet van gebleken. geen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: geen

6 8.2 Pref. vord. van de fiscus: De Belastingdienst heeft een vordering groot ,- ingediend. 8.3 Pref. vord. van het UWV: n.v.t. 8.4 Andere pref. crediteuren: n.v.t. 8.5 Aantal conc. crediteuren: 5 crediteuren. 8.6 Bedrag conc. crediteuren: Tot op heden ,50 ter zake privécrediteuren. Als bijlage 1 wordt een lijst van de aangemelde concurrente crediteuren van gefailleerde privé overgelegd. 8.7 Verwachte wijze afwikkeling: opheffing wegens een gebrek aan baten 2 uur en 23 minuten 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill.: Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak: Afspraken maken met de SNS bank over de verkoop van de woning. Levensverzekeringen van gefailleerde en de mogelijkheden tot afkoop daarvan in kaart brengen. 9.3 Indiening volgend verslag: 3 maanden na heden 3 uur en 52 minuten Doetinchem, 10 januari 2013 M. Meffert curator

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie