BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK"

Transcriptie

1 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de stad GENK Dossiernr. : TD4/752.1/VL1-642 Gegevens over de bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen de bestendige deputatie van de provincieraad Gegevens over de aanvrager/exploitant voornaam en achternaam of naam van de rechtspersoon straat en nummer en busnummer maatschappelijke zetel indien rechtspersoon postnummer en gemeente maatschappelijke zetel indien rechtspersoon N.V. WALON NELLESSEN Eikelaarstraat GENK Gegevens over de inrichting Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden. Straat en nummer en busnummer EIKELAARSTRAAT 28 postcode en gemeente 3600 GENK Kadastrale gegevens perceelsnummers afdeling sectie perceelnummer 04 E 625C 04 E 670E 04 E 606G 04 E 675B 04 E 727R10 Soort inrichting Omschrijf in het algemeen (hoofdactiviteit (en)) het veranderen van de vergunde inrichting voor het transport en het dewaxen van autovoertuigen

2 Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag Zie gedetailleerde lijst als bijlage Een niet-technische samenvatting is te vinden in bijlage bij de aanvraag: Klasse klasse 1 klasse 2 Voorwerp van de aanvraag een aanvraag voor een totaal nieuwe inrichting een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor de hele vergunde inrichting een aanvraag voor het veranderen van de wijziging inrichting door uitbreiding (vergroting in capaciteit, drijfkracht of oppervlakte) de aanvraag is onderworpen aan een milieueffectrapportageplicht toevoeging (nieuw perceel) deze is gewestgrensoverschrijdend deze is staatsgrensoverschrijdend hiervoor werd een vrijstelling of ontheffing verkregen hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag de aanvraag is onderworpen aan de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden De procedure is gestart op 14/05/2007 Meer informatie betreffende deze aanvraag bij de hierna genoemde dienst van de gemeente DIENST LEEFMILIEU adres STAD GENK, DIEPLAAN 2 telefoonnr. en eventeel adres De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt van 17/05/2007 tot en met 15/06/2007 gedurende de volgende periode ter Dit onverminderd de regelgeving over de inzage van het publiek bij de hierboven openbaarheid van bestuur genoemde dienst

3 Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar. Er wordt een informatievergadering georganiseerd adres datum ja neen J. Gabriels Burgemeester Gedetailleerde lijst van de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van N.V. WALON NELLESSEN - VL1-642 het veranderen van de vergunde inrichting voor het transport en het dewaxen van autovoertuigen omvattende : Rubrieken : Rubrieknr. Omschrijving (wettelijke) Omschrijving (vrije) toevoeging van een kadastraal perceel 625/C (deel); uitbreiding met de plaatsing van een nieuwe carwashinstallatie, de bijhorende lozing van bedrijfsafvalwater en de opslag van gevaarlijke stoffen; uitbreiding van de parking voor autovoertuigen; uitbreiding met een extra verdeelslang voor diesel; wijziging door het verplaatsen van een paar apparaten en machines zodat de inrichting voortaan de volgende ingedeelde activiteiten omvat: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kva tot en met kva. transformator van 250 kva - klasse 3 (vergund blijft ongewijzigd Al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden : meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens Werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzameden) andere dan bedoeld in rubriek Niet huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens waarin minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5kW tot en met 200 kw Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze vergund: parking voor maximaal 100 vrachtwagens en bestelwagens uitbreiding: met parking voor 800 voertuigen nieuwe toestand: parking voor maximaal 200 vrachtwagens en bestelwagens = totaal voertuigen - klasse 2 vergund: werkplaats met 4 schouwputten en een pre-delivery inspection hal met 2 hefbruggen wijziging: verwijdering van één hefbrug en één schouwput nieuwe toestand: werkplaats met 3 schouwputten en een pre-delivery inspection hal met 1 hefbrug klasse 3 vergund: wasinrichting voor het wassen van 75 voertuigen per week met behulp van een hogedrukreiniger van 7,2 kw en een dewaxinstallatie voor het afwassen van de parafinelaag van nieuwe wagens (35,5 kw) uitbreiding: met een nieuwe carwash/wasstraat (55,5 kw) waar per dag gemiddeld 100 voertuigen worden gewassen nieuwe toestand: wasinrichting voor het wassen van 75 voertuigen per week met behulp van een hogedrukreiniger van 7,2 kw, een dewaxinstallatie voor het afwassen van de parafinelaag van nieuwe wagens (35,5 kw) en een carwash/wasstraat (55,5 kw) waar per dag gemiddeld 100 voertuigen worden gewassen - klasse 3 vergund: een compressor in atelier van 11 kw, een compressor in dewax van 4 kw, een reservecompressor in atelier van 7,5 kw en 11 airconditioninginstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 19,2 kw totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 41,7 kw wijziging + uitbreiding: het gebruik van de reservecompressor van 7,5 kw wordt stopgezet en de compressor van 11 kw wordt vervangen door een nieuwe compressor van 15 nieuwe toestand: een compressor in atelier van 15 kw, een compressor in dewax van 4 kw en 11 airconditioninginstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 19,2 kw totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 38,2 kw - klasse 3 opslagplaats voor liter gassen in recipiënten van 50 liter elk waarvan 450 liter zuurstof, 450 liter acetyleen, 450 liter atal en 50 liter argon - klasse 2 (vergund blijft ongewijzigd)

4 bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan l tot en met l a Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan kg tot en met kg, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied a Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan l tot en met l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met l Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 C, maar dat 100 C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan l tot en met l Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100 C, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 l tot en met l Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): overige inrichtingen a Smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek , en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kw tot en met 200 kw, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied Het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met een vergund: totale opslag van kg schadelijke en irriterende stoffen waarvan kg Exxol D220/230 ontvettingsmiddel in een enkelwandige metalen bovengrondse houder voorzien van een vloeistofdichte inkuiping, 424 kg koelvloeistof in metalen vaten van 200 liter, kg shampoo Nerta Carnet Jumbo in een bovengrondse enkelwandige houder uit kunststof, 172 kg Divinol emulsiebreker in kunststofbussen van 25 liter en 625 kg vlokmiddel EC2000R in zakken van 25 kg uitbreiding: met de opslag van maximum kg AUTOSOL in cubicontainer van liter nieuwe toestand: totale opslag van kg schadelijke en irriterende stoffen waarvan kg Exxol D220/230 ontvettingsmiddel in een enkelwandige metalen bovengrondse houder voorzien van een vloeistofdichte inkuiping, 424 kg koelvloeistof in metalen vaten van 200 liter, kg shampoo Nerta Carnet Jumbo in een bovengrondse enkelwandige houder uit kunststof, 172 kg Divinol emulsiebreker in kunststofbussen van 25 liter, 625 kg vlokmiddel EC2000R in zakken van 25 kg en maximum kg AUTOSOL in cubicontainer van liter - klasse 2 opslagplaats voor liter benzine Euro loodvrij 95 in een dubbelwandige ondergrondse opslagtank - klasse 2 (vergund blijft ongewijzigd) vergund: opslag van maximum 400 liter wax Tectyl A 45-4 in vaten van 200 liter - klasse 3 (vergund blijft ongewijzigd vergund: opslag van liter P3-producten waarvan liter Exxol D220/230 ontvettingsmiddel in een enkelwandige metalen bovengrondse houder voorzien van een vloeistofdichte inkuiping; liter huisbrandolie, bestemd voor de dewaxinstallatie, in een enkelwandige metalen bovengrondse houder voorzien van een vloeistofdichte inkuiping liter huisbrandolie, bestemd voor de verwarmingsinstallatie, in een dubbelwandige metalen bovengrondse houder liter gasolie, dienende als brandstof voor de vrachtwagens, in een dubbelwandige metalen ondergrondse houder - klasse 2 (vergund blijft ongewijzigd) vergund: opslag van liter P4-producten waarvan: liter minerale motorolie (15W40) in een bovengrondse dubbelwandige houder liter synthetische motorolie (15W40) in een bovengrondse dubbelwandige houder liter versnellingsbakolie (80W90) in een bovengrondse dubbelwandige houder liter biologische hydraulische olie in een bovengrondse dubbelwandige houder liter achterbrugolie (85W140) in een bovengrondse dubbelwandige houder liter hydraulische olie in vaten van 200 liter liter smeervet in vaten van 200 liter liter afvalolie in een ondergrondse dubbelwandige houder liter koelvloeistof in vaten van 200 liter - klasse 3 (vergund blijft ongewijzigd) vergund: 3 verdeelslangen waarvan 2 voor gasolie en 1 voor benzine Euro loodvrij 95 voor brandstofbevoorrading van de bedrijfsvoertuigen uitbreiding: met één verdeelslang voor gasolie nieuwe toestand: 4 verdeelslangen waarvan 3 voor gasolie en 1 voor benzine Euro loodvrij 95 voor brandstofbevoorrading van de bedrijfsvoertuigen - klasse 1 vergund: metaalbewerkingsmachines, met name klein gereedschap (slijpstenen, boormachines, cirkelzaag, beugelzaag, ) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 9,69 kw voor het algemeen onderhoud van de bedrijfsvoertuigen wijziging: het gebruik van 2 slijpstenen (0,75 kw en 0,3 kw) wordt stopgezet en een slijpsteen, de draaibank en de boormachine worden verplaatst nieuwe toestand: gebruik van metaalbewerkingsmachines, met name klein gereedschap (slijpstenen, boormachines, cirkelzaag, beugelzaag, ) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 8,64 kw voor het algemeen onderhoud van de bedrijfsvoertuigen - klasse 3 het lozen van 0,6 m³/uur 4,6 m³/dag m³/jaar bedrijfsafvalwater en het lozen van 248 m3/jaar verontreinigd regenwater in de openbare

5 debiet tot en met 2 m³/u - klasse 3. riolering, waarvan: - 0,6 m3/uur bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasstraat voor vrachtwagencombinaties dat via slibvangbekkens overloopt in de olie- en vetafscheider waarna het via de venturi wordt geloosd in de openbare riolering m3/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde mogelijk verontreinigd regenwater afkomstig van de vloeistofdichte piste van het tankeiland, dat een olieen vetafscheider aan het tankeiland passeert waarna het via de venturi wordt geloosd in de openbare riolering - klasse 3 (wijziging rubriek: voorheen vergund onder rubriek ) 3.3 Het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen - klasse Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhoende slibproductie voor de behandandeling van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent tot en met 5 m³/u - klasse a Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: 300 kw tot en met kw wanneer de inrichting: i) volledig gelegen is in een industriegebied ii) en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas Oppervlaktereiniging die geen gebruikmaakt van de in artikel , 1 en 3, van titel II van het VLAREM vermelde stoffen, met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 10 ton. het lozen van m3/jaar huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen binnen de inrichting, in de openbare riolering - klasse 3 (vergund blijft ongewijzigd) het lozen van 1,3 m³/uur 12,3 m³/dag 516 m3/jaar bedrijfsafvalwater waarvan: - 0,3 m3/uur 2,3 m³/dag 506 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de dewax-installatie en het spoelbad voor de dewax-installatie dat via de olie- en vetafscheider terecht komt in de fysisch-chemische waterzuiveringsinstallatie en via de venturi wordt geloosd in de openbare riolering (vergund blijft ongewijzigd) - 1 m³/uur 10 m³/dag 10 m³/jaar biologisch gezuiverd bedrijfsafvalwater afkomstig van het spoelen van de waterrecuperatie aan de nieuwe carwash dat via de meetput eenmaal per jaar wordt geloosd in de openbare riolering (uitbreiding) klasse 3 stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 824 kw, waarvan installatie 1 burelen met een warmtevermogen van 22 kw, installatie 2 - burelen met een warmtevermogen van 22 kw, installatie garage met een warmtevermogen van 30 kw en installatie dewax met een warmtevermogen van 750 kw klasse 3 (vergund blijft ongewijzigd) een volautomatische dewax-installatie om de nieuwe personenwagens te ontdoen van hun beschermende parafinelaag, waarbij jaarlijks circa 50 ton Exxon D ontvettingsmiddel wordt verbruikt - klasse 1 (vergund blijft ongewijzigd) ter plaatse EIKELAARSTRAAT 28, perceel (percelen) afdeling sectie perceelnummer 04 E 625C 04 E 670E 04 E 606G 04 E 675B 04 E 727R10

6

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Dossiernummer 12730/E/3/RV BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK door de Stad Gent Gegevens van de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad Gegevens over de aanvrager/exploitant

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen; Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Uittreksel uit de notulen van het College van burgemeester en schepenen zitting van 24 november 2009 Aanwezig: Danny Claeys burgemeester voorzitter, Christiaan

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening

Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Toelichtingssessies VLAREM-trein 2013 Peter Balas Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Inleiding CLP-verordening Impact op VLAREM TWOL CLP 2. Vertaling naar

Nadere informatie

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd; Dossiernummer 7C/37010/2/1/M/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. TACK TRUCK- EN TANKCLEANING voor een inrichting

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 34023/3/1/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY voor een inrichting gelegen Industrielaan

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 897241. Uw referentiecode. Ingediend op 20-12-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 897241. Uw referentiecode. Ingediend op 20-12-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2013.01 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 897241 Aanvraagnaam Uw referentiecode Gascentrum Noord Nederland

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006

VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006 VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. MLAVI/0700000284/KH/AG

Nadere informatie

Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM

Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM COGEN ENERGY / VAMO BVBA Ter Poperenweg 7 8560 MOORSELE Informatievergadering OC De Stekke Moorsele 5 januari 2010 Voorwerp van de aanvraag volgens VLAREM-definities

Nadere informatie

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten Pagina 1 VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17 Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemerkingen Coördinator Audit Jaarverslag Vlarebo 17. Gevaarlijke producten Voor de toepassing van deze rubriek worden

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie.

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Milieucommissie TECHNISCHE FICHE 01 BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES Auteur: Willy Vangossum Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Dit onderwerp is zodanig uitgebreid dat de uitwerking

Nadere informatie

Een auto: veel meer dan pk s... Afvalstoffen- & bodemwetgeving voor garages en carrosseriebedrijven

Een auto: veel meer dan pk s... Afvalstoffen- & bodemwetgeving voor garages en carrosseriebedrijven Een auto: veel meer dan pk s... Afvalstoffen- & bodemwetgeving voor garages en carrosseriebedrijven .02 Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met: In België rijden er ruim 6 miljoen voertuigen rond

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afkoppeling van hemelwater afkomstig van gebouwen en verhardingen en de aansluiting op de openbare riolering. Goedgekeurd

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GOEP/gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLAV1-2012-0441/HS Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER FRIED VAN OPSTAL MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1575333. Ingediend op 19-12-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1575333. Ingediend op 19-12-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2014.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1575333 Aanvraagnaam Omgevingsmelding milieu Uw referentiecode

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6 Art. 1. Definities - Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; - Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie