1000 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel. Kansen voor inzet van 55-plussers als vrijwilliger in de provincie Overijssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1000 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel. Kansen voor inzet van 55-plussers als vrijwilliger in de provincie Overijssel"

Transcriptie

1 1 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel Kansen voor inzet van 55-plussers als vrijwilliger in de provincie Overijssel

2 Samen aan de slag Het jaar 212 is het Europees Jaar voor het actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties ( Active Ageing ). Active Ageing houdt in dat ouderen actief blijven door langer te blijven werken, vrijwilligerswerk te doen of door later met pensioen te gaan. Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor de uitdagingen waar de landen in Europa de komende jaren door de vergrijzende bevolking mee te maken krijgen en voor de gevolgen hiervan voor overheidsdiensten en -financiën. In samenwerking met Vilans gaat Arcon ook in Overijssel aan de slag met het Europees Jaar van de Active Ageing. Met het 1. Seniorenbanenplan willen we duizend nieuwe vrijwilligersbanen voor senioren creëren en daarnaast organisaties ondersteunen bij het werven van oudere vrijwilligers. Binnen de provincie Overijssel worden er in 1 gemeenten verschillende initiatieven uitgevoerd om de volgende doelstelling te behalen: duizend nieuwe vrijwilligersbanen voor senioren en daarnaast organisaties ondersteunen bij het werven van oudere vrijwilligers. Dit wordt lokaal uitgevoerd door de vrijwilligerscentrales en Steunpunt Welzijn Ouderen in alle 1 gemeenten. Deze gemeenten hebben zelf een projectplan gemaakt om dit te realiseren. De initiatieven zijn verschillend. Een voorbeeld is het organiseren van een vrijwilligersmarkten gericht op senioren al dan niet door senioren zelf of het opzetten of uitbreiden van netwerken met werkgevers, vrijetijdsmarkt, scholingsinstituten etc. Het uiteindelijke idee is dat er Overijsselse netwerken ontstaan met daarin werkgevers, opleidingsinstituten voor senioren, vrijwilligerscentrales, ouderenbonden, vrouwenorganisaties en de SWO s (Stichting Welzijn Ouderen). Samen zullen deze partijen kijken naar de vraag: Hoe kunnen overheden, werkgevers, uitkeringsinstanties en vrijwilligerscentrales senioren stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen? En hoe kunnen organisaties die vrijwilligers zoeken, senioren binnenhalen en hen voor langere tijd vasthouden? De achterliggende gedachte van het project is dat bij senioren het besef moet gaan leven dat vrijwilligerswerk een positief effect kan hebben op de kwaliteit van leven. Vrijwilligerswerk zorgt voor minder vereenzaming en senioren onderhouden een netwerk. De organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen gebruikmaken van de levenservaring, opgebouwde kennis, vaardigheden en netwerken van vrijwillige senioren. Ester van Leeuwen, projectleider Arcon. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

3 Zicht op senioren en vrijwilligerswerk Aantal senioren neemt sterk toe Aantal senioren van 55 jaar en ouder neemt in Nederland en ook in de provincie Overijssel sterk toe. Jongere senioren zeer actief als vrijwilligers Percentages: 45% van de 55-65jarigen verricht vrijwilligerswerk 23% van jarigen verricht vrijwilligerswerk 1% van 75-plussers verricht vrijwilligerswerk Mannen doen vooral bestuurlijk vrijwilligerswerk en klussen, vrouwen onderhouden sociaal contact. Allochtone ouderen verrichten niet of nauwelijks georganiseerd vrijwilligerswerk Definitie Vrijwilligerswerk is werk waarvoor iemand zelf kiest, dat niet wordt betaald en dat plaatsvindt in georganiseerd verband. Vrijwilligerswerk komt ten goede komt aan (groepen in) de samenleving. Generatieverschillen De huidige generatie senioren (55 tot 65 jaar) staat anders in het leven dan de voorgaande generaties. Dat heeft ook z n weerslag op hun wensen en verwachtingen richting vrijwilligerswerk. De Vooroorlogse generatie: 'erbij en dichtbij' Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk Economische crisis, Tweede Wereldoorlog, wederopbouw Soberheid, verzuiling, trouw aan orde en gezag Motief: erbij horen Type: vooral uitvoerend 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

4 De Stille generatie: 'nuchtere doeners' Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk Tweede Wereldoorlog, Harde werkers; nuchter en Motief: nuttig, maar met mate wederopbouw, welvaart jaren '6/'7 spaarzaam, angst voor 'grote woorden' Type: uitvoerend en coördinerend De Babyboom- of Protestgeneratie: 'de verbeelding aan de macht' Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk Economische voorspoed, protestgolf ('Maagdenhuis'), ontnuchtering Verzet tegen heersende orde, vrijheid, zelfontplooiing Motief: zelfontplooiing, nieuwe netwerken Type: pionier, coach, projectmatig of langdurig met maar voldoende vakantie/oppas/vrije tijd Commercie en senioren In de commerciële sector hebben ze senioren meer en meer in het vizier. Een van de indelingen die ze daarbij hanteren is als volgt: 1. Oudere Jongeren (18%) gemiddeld 55 jaar en vooral mannen. 2. Golden Girls (18%) gemiddeld 58 jaar en met een gemiddeld inkomen. 3. Eenzelvigen (25%) gemiddeld 62 jaar, zeeën van tijd waar nauwelijks mee gedaan wordt. 4. Wereldse Genieter (18%) gemiddeld 62 jaar, heel actief en veel te besteden. 5. Geranium Genieters (21%) gemiddeld 69 jaar, actief binnenshuis en sociaal. Van ontslag naar vrijwilligerswerk In deze tijd van recessie lopen oudere werknemers kans om werkloos te worden. Vrijwilligerswerk kan dan een goed alternatief vormen om de tijd op een zinvolle manier te besteden. Bij het traject van ontslag naar vrijwilligerswerk zijn diverse partijen betrokken. Traject van ontslag naar vrijwilligerswerk Sollicitatie Plicht OF Ontslag Werkgever UWV WERKbedrijf Vrijwilligerscentrale en/of SWO Organisatie met vrijwilligersactiviteiten Vrijwilligersplicht Vrijwilligerswerk Eigen initiatief en/of via via 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

5 Het is zinvol om speciaal te kijken naar de doelgroep ouderen die al dan niet gedwongen vroegtijdig met pensioen gaan en een uitkering krijgen. Mensen kunnen onder bepaalde voorwaarden van hun sollicitatieplicht vrijgesteld of (tijdelijk) ontheven worden als ze mantelzorg verlenen of vrijwilligerswerk gaan doen. Het is van belang om ouderen goed en tijdig te informeren over de mogelijkheden. Voor vrijwilligerscentrales/steunpunten is het goed om te weten wie ze voor zich hebben. Gaat het om senioren: die richting vrijwilligerswerk zijn gepusht en geen (positieve) ervaring met vrijwilligerswerk hebben; die bewust kiezen voor vrijwilligerswerk in plaats van sollicitatie en (positieve) ervaring met vrijwilligerswerk hebben; die bewust kiezen voor vrijwilligerswerk in plaats van sollicitatie en geen (positieve) ervaring met vrijwilligerswerk hebben. Ze zullen deze verschillende senioren op een passende manier moeten matchen, zodat het zowel voor de senior zelf als voor de organisatie waar hij of zij aan de slag gaat tot positieve resultaten leidt. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

6 2. Tips van senioren zelf Willen senioren zelf vrijwilligerswerk doen? Waarom wel of niet? En wat zouden organisaties kunnen doen om het te verleiden om actief te worden als vrijwilliger? Deze en andere vragen hebben we voorgelegd aan het Seniorenpanel van Arcon. Ze zijn gerubriceerd volgens de 6 B s voor het vrijwilligerswerk: Bezinnen, Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden, Beëindigen. 156 senioren hebben de vragen beantwoord. 8% van hen gaf aan zelf vrijwilligerswerk te doen. We hebben de antwoorden per vraag samengevat in een top 5 van tips. Bezinnen Wat denkt u dat een organisatie moet doen om het vrijwilligerswerk voor senioren aantrekkelijk en interessant te maken: 1. Vrijwilligerswerk laten aansluiten op diverse talenten van senioren 2. Laten zien dat vrijwilligerswerk zinvol is 3. Vrijwilligerswerk laten aansluiten op tijdstippen die senioren het beste uitkomen 4. Laten zien dat vrijwilligerswerk goed georganiseerd is 5. Laten zien dat vrijwilligerswerk leuk is Binnenhalen Waar kan een organisatie senioren, die nog geen vrijwilligerswerk doen, vinden om hen te interesseren voor vrijwilligerswerk: 1. Via voorbeeldverhalen van senioren die vrijwilligerswerk doen in lokale krant 2. Door promotieteam van senioren naar bijeenkomsten laten gaan om senioren te werven 3. Door snuffelstages aan te bieden voor senioren 4. Door seniorenmarkt te organiseren of beursvloer (www.beursvloer.com) 5. Via advertenties in lokale krant Begeleiden Op welke wijze kan een organisatie senioren begeleiden bij hun vrijwilligerswerk: 1. Duidelijke afspraken maken over taken en verantwoordelijkheden van senioren 2. Luisteren naar signalen en ideeën van senioren 3. Duidelijk maken waar senior met vragen terecht kan 4. Individueel overleg met senior persoonlijk of overleg met groep vrijwilligers per activiteit 5. Senioren ruimte geven om zelf activiteiten te bedenken en te organiseren 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

7 Belonen Hoe kan een organisatie senioren belonen voor hun vrijwilligerswerk: 1. Vragen hoe het met senior gaat 2. Schouderklopje geven 3. Senioren serieus nemen 4. Leuk feest of uitstapje organiseren 5. Kaartje sturen bij speciale gelegenheden Behouden Wat kan een organisatie doen om vrijwilligers te behouden: 1. Senioren regelmatig vragen of ze tevreden zijn over hun werk en organisatie 2. Voorkomen dat senior overbelast raakt 3. Beter inspelen op signalen van vrijwilligers 4. Beter opletten of senior op z`n plek is 5. Senioren meer betrekken bij organisatie Beëindigen Wat kan een organisatie doen als een senior wil stoppen met het vrijwilligerswerk: 1. Zorgen voor goede en prettige afsluiting van vrijwilligerswerk 2. Tijdig opvolging zoeken voor senior 3. Doorvragen waarom senior wil stoppen 4. Kijken naar alternatieven voor senior om toch vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen bij organisatie 5. Doorvragen of senior vrijwilligerswerk wil doen bij andere organisatie 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

8 Focus op de vrijwilliger: doe de test In de wereld van beroepskeuze-advies en loopbaanbegeleiding is een test een gangbaar middel om zicht te krijgen op de verwachtingen, wensen en ideeën van kandidaten over het werk dat zij in de toekomst gaan doen. De testresultaten zijn een goed aanknopingspunt voor begeleiding en maken het makkelijker om te bepalen in welke richting verder gezocht moet worden. Ook in de bemiddeling naar vrijwilligerswerk kan een test een goed hulpmiddel zijn om te zorgen dat mensen hun voorkeuren duidelijker uitspreken en bewustere keuzes maken. De focustest, die Vilans heeft ontwikkeld, is een manier om erachter te komen wat voor soort werk het beste bij potentiële vrijwilligers past. Vragen In de focustest komen aan de hand van gesloten vragen alle factoren aan de orde die een rol kunnen spelen in het kiezen van vrijwilligerswerk. De vragen gaan over: de algemene interesses van de vrijwilliger in spe; welke soort bezigheden spreekt hem aan? de specifieke voorkeuren ten aanzien van vrijwilligerswerk; welke concrete vrijwilligersactiviteiten zou iemand op het eerste gezicht wel en niet willen doen? wat iemand als zijn eigen kwaliteiten beschouwt; welke motieven belangrijk zijn bij de keuze van een bepaalde organisatie. De vragen zijn zeer praktisch gesteld en zijn te herleiden naar een bepaald persoonlijkheidstype. Persoonlijkheidstypen Uit de focustest blijkt tot welk type iemand behoort: Praktische type: vindt het leuk om met gereedschappen, apparaten, materialen, en machines te werken of planten en dieren te verzorgen. Dit realistische type heeft een goed technisch inzicht, is meer een doener dan een denker en werkt liever alleen dan samen met anderen. Verder is hij bescheiden en stabiel en heeft hij veel uithoudingsvermogen. Intellectuele type: is altijd bezig de wereld te onderzoeken en te begrijpen. Dit type houdt van lezen en schrijven en is meer theoretisch dan praktisch ingesteld. Hij is goed in wetenschappelijke en wiskundige activiteiten en werkt het liefst alleen. Verder is hij systematisch, kritisch, nauwkeurig en rationeel. Artistieke type: doet graag vrije en creatieve dingen die niet aan vaste regels zijn gebonden. Dit type is goed in bepaalde artistieke vaardigheden zoals toneelspelen, muziek maken of tekenen. Artistieke types houden niet zo van geordende en systematische werkzaamheden. Ze hebben veel fantasie, zijn impulsief, soms een beetje onpraktisch, maar wel origineel. Sociale type: werkt graag en goed met anderen samen, kan zijn gedachten en gevoelens goed onder woorden brengen en luistert graag naar anderen. Meestal is dit type niet erg technisch. Sociale types zijn begripvol, vriendelijk, behulpzaam en idealistisch. In hun optreden zijn ze tactisch, zorgzaam en sterk op anderen gericht. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

9 Ondernemende type: houdt van leidinggeven en organiseren en weet met zijn overtuigingskracht mensen enthousiast te krijgen voor zijn plannen. Dit organisatietalent gaat uitdagingen niet uit de weg, maar is meer een doener dan een denker. Hij is ambitieus en dominerend, maar ook gezellig en optimistisch. Nauwkeurige type: houdt van duidelijkheid en overzichtelijkheid en vindt chaos en rommel vervelend. Vaak is hij goed in administratieve vaardigheden en in het vervullen van opdrachten. Hij heeft een precieze en systematische aanpak. Verschillende motieven Bij de keuze voor een bepaald type vrijwilligerswerk speelt ook de aard van de organisatie en de vrijwilligersfunctie een rol. Daarom staat in de focustest ook een vraag naar de motieven om als vrijwilliger actief te worden. De bedoeling daarvan is dat mensen stilstaan bij hun redenen om vrijwilligerswerk te doen en de verwachtingen die daarmee gepaard gaan. Het gaat om de volgende motieven: Ideële motief: vrijwilligerswerk als bewuste keuze om actief te zijn met een bepaald maatschappelijk doel voor ogen. Sociale motief: vrijwilligerswerk als manier om mensen te ontmoeten en nieuwe contacten op te bouwen. Ontplooiingsmotief: vrijwilligerswerk als middel om ideeën uit te werken en nieuwe vaardigheden te leren. Structuurmotief: vrijwilligerswerk als manier om regelmaat in het dagelijks leven te krijgen. De vragen in de test naar aanleiding van de motivatie geven een beeld van wat iemand zoekt bij een organisatie. Type activiteiten Wat goed blijkt te werken is om de activiteiten voor vrijwilligers onder te verdelen in vacatures die passen bij de verschillende types uit de focustest. Het waardevolle daarmee aan deze methode is de persoonlijke invalshoek. Niet het aanbod staat centraal, maar de kwaliteiten van mensen. Dit blijkt een belangrijk uitgangspunt voor succesvolle werving en bemiddeling. Mini en uitgebreide versie Van de Focustest is een miniversie beschikbaar (zie bijlage), die bijvoorbeeld goed te gebruiken is bij stands en promotieactiviteiten. Er is ook een uitgebreide versie. Samen met een handreiking voor het opstellen van een activiteitenoverzicht en de publicatie Focus op de vrijwilliger. Nieuwe impulsen voor werving, bemiddeling en begeleiding is deze verkrijgbaar in de webwinkel van Vilans. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

10 Colofon September 212 Vilans en Arcon. De publicatie 1 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel is uitgegeven in opdracht van de provincie Overijssel. Auteurs Cecil Scholten, Vilans Ester van Leeuwen, Arcon Sybren Bouwsma, Arcon Vilans Arcon Postbus 8228 Azelozestraat RE Utrecht 7622 NC Borne T T F F E E 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

11 MINI-FOCUSTEST De mini focustest is gebaseerd op de Focustest vrijwilligerswerk van Vilans. Interessen Welke dagelijkse en minder dagelijkse dingen vindt u leuk om te doen. Kruis JA aan bij de activiteiten die leuk lijken. Zet Nee bij de activiteiten die u beslist niet zou willen doen. JA NEE Een cursus laminaat leggen volgen Meedoen in een politieke discussie Een lezing over kunst bezoeken Met anderen een activiteit organiseren Iemand helpen met het schrijven van een brief Op kleine kinderen passen Muziek maken De financiële administratie bijhouden Een presentatiecursus volgen Een tuin aanleggen Wetenschappelijke artikelen lezen Iemand wegwijs maken in de stad Voorkeuren Wat voor soort vrijwilligerswerk spreekt u zo op het eerste gezicht aan. Geef per voorbeeld aan wat u wel of niet leuk lijkt. JA NEE Groepen rondleiden in een museum Sportactiviteiten begeleiden Met jongeren een toneelproductie maken Dieren verzorgen op een kinderboerderij Een wereldwinkel helpen opzetten Kaartjes verkopen bij een theater Zwerfdieren vangen Ouderen helpen bij het werken met computers Op school helpen bij handenarbeid Journalist zijn voor een amateur radio-omroep Het lesmateriaal van een cursus ordenen Koffie schenken in een buurthuis Kwaliteiten Zet een kruisje onder JA bij beweringen die voor u juist zijn. Zet een kruisje bij NEE bij de beweringen die u niet bij uzelf vindt passen. JA NEE Ik heb veel fantasie Ik regel zaken altijd goed en volgens plan Ik ben in staat anderen te overtuigen Stilzitten is niets voor mij Ik verdiep me graag in actuele onderwerpen Ik weet mensen vrij snel op hun gemak te stellen

12 Wat ik weet, draag ik graag uit Ik luister graag naar anderen Ik ben een echt gevoelsmens Wat ik begin maak ik af Ik ben een vlotte prater Ik hou van regelmaat en structuur Motieven Wat hebt u nodig in een organisatie om het naar uw zin te hebben? Bekijk de onderstaande uitspraken en geef aan wat u wel of niet op uzelf van toepassing vindt. JA NEE Ik wil mijn kwaliteiten en/of ervaringen kunnen inzetten Ik zoek vrijwilligerswerk om iets op te bouwen voor mezelf Ik wil regelmatig contact met andere vrijwilligers Ik wil achter de doelstellingen van de organisatie kunnen staan JA NEE Resultaat Omcirkel bij de vragen waar u JA heeft geantwoord het symbooltje achter de antwoordkolom. Tel vervolgens per symbool de totalen op en noteer die hieronder. Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : De symbolen in de eerste rij staan voor een bepaald menstype. Vooral de menstypen met de hoogste scores geven aan hoe u te karakteriseren bent. De symbolen in de tweede rij staan voor de motieven. Herkent u zich in uw typering of typeringen? staat voor praktisch: meer een doener dan een denker, houdt van klussen voor Intellectueel: altijd bezig de wereld te onderzoeken en te begrijpen, houdt van lezen en schrijven staat voor artistiek: doet graag creatieve dingen, goed in artistieke vaardigheden staat voor sociaal: werkt graag met anderen samen, kan goed luisteren, tactisch in optreden, zorgzaam en sterk op anderen gericht staat voor ondernemend: houdt van leidinggeven en organiseren en weet met overtuigingskracht anderen enthousiast te maken staat voor nauwkeurig: houdt van duidelijkheid en overzichtelijkheid, heeft een precieze en systematische aanpak Herkent u zich in uw motief of motieven? staat voor het ideële motief: inzetten voor anderen en de maatschappij staat voor het sociale motief: mensen ontmoeten en nieuwe contacten opbouwen staat voor het ontplooiingsmotief: ideeën uitwerken en nieuwe vaardigheden leren staat voor het structuur motief: regelmaat in het dagelijks leven krijgen Bent u mogelijk geïnteresseerd geraakt in vrijwilligerswerk door deze test? Wilt u kijken wat er te doen is aan activiteiten bij u in de buurt? Neem contact op met het vrijwilligerssteunpunt... Wij zijn u graag verder van dienst!

(bij het berekenen van de uitslag worden alleen de "Ja"-antwoorden geteld, dus indien uw antwoord "Nee" is dan hoeft u niets in te vullen)

(bij het berekenen van de uitslag worden alleen de Ja-antwoorden geteld, dus indien uw antwoord Nee is dan hoeft u niets in te vullen) Interesses Welke dagelijkse en minder dagelijkse dingen vindt u leuk om te doen? Hieronder ziet u een lijst met allerlei klussen en activiteiten. Selecteer "" bij de activiteiten die u prettig vindt om

Nadere informatie

focustest en de activiteitenzoeker

focustest en de activiteitenzoeker Handleiding voor het gebruik van de focustest en de activiteitenzoeker Cecil Scholten N I Z W 2001 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

In onderstaand model worden de dimensies en de typen weergegeven. Uitdaging Vrijwilligerswerk biedt mogelijkheden. Veiligheid

In onderstaand model worden de dimensies en de typen weergegeven. Uitdaging Vrijwilligerswerk biedt mogelijkheden. Veiligheid HET VRIJWILLIGERSKWADRANT i Een hulpmiddel om kwaliteiten van vrijwilligers te onderscheiden Iemands persoonlijkheid bepaalt welk type (vrijwilligers)werk het beste bij hem past. Voor een goede uitvoering

Nadere informatie

Focustest vrijwilligerswerk. Wat past bij u? Testboekje van:

Focustest vrijwilligerswerk. Wat past bij u? Testboekje van: Focustest vrijwilligerswerk Wat past bij u? Testboekje van: N I Z W 2001 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Vrijwilligerstest voor de zorg: Wat past bij u?

Vrijwilligerstest voor de zorg: Wat past bij u? Vrijwilligerstest voor de zorg: Wat past bij u? Inleiding Welkom bij de Vrij willigerstest voor de zorg. Deze test helpt u bij het maken van een keuze voor vrij willigerswerk in de zorg. Via het invullen van

Nadere informatie

Hoe een koe een haas vangt

Hoe een koe een haas vangt Ledenwerving anno nu Hoe een koe een haas vangt Zonder leden geen PCOB. Een waarheid als een koe. Nieuwe leden zijn hard nodig wil de PCOB belangen van huidige en toekomstige generaties senioren kunnen

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

HZO Beroepenzoeker. Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze. John Doe

HZO Beroepenzoeker. Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze. John Doe HZO Beroepenzoeker Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze ID 256-1 Datum 22.01.2015 3 / 14 OVER MENSEN EN BEROEPEN Het Hollands Zelfonderzoek helpt mensen werkomgevingen en beroepen te vinden

Nadere informatie

Wat denk je zelf? Studiekeuze123

Wat denk je zelf? Studiekeuze123 Wat denk je zelf? Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke opleiding past goed bij jou? Een opleiding

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling.

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling. ZELFANALYSE EN PERSOONSANALYSE Opdracht Zelfanalyse Op de volgende pagina's vindt u een lijst met uitspraken die betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en gedrag. Geef van elke uitspraak

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Opdracht U bekijkt uw leven tot nu toe en denkt na over wat u allemaal heeft meegemaakt.

Opdracht U bekijkt uw leven tot nu toe en denkt na over wat u allemaal heeft meegemaakt. Uw levensweg U bekijkt uw leven tot nu toe en denkt na over wat u allemaal heeft meegemaakt. a Kijk naar de levensweg. Waar bent u nu? Wat bent u op uw weg tegengekomen? Mist u nog iets op de tekening?

Nadere informatie

Voorwoord 1. Hoofdstuk 1: Waarden 2. Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3. Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5. Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7

Voorwoord 1. Hoofdstuk 1: Waarden 2. Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3. Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5. Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7 Extra opdracht LOB Inhoudsopgave: Inhoud: Pagina: Voorwoord 1 Hoofdstuk 1: Waarden 2 Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3 Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5 Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7 Hoofdstuk 5: Beschrijving van

Nadere informatie

Vinden en binden van senioren voor vrijwillige inzet

Vinden en binden van senioren voor vrijwillige inzet Zin in meedoen! Vinden en binden van senioren voor vrijwillige inzet Kees Penninx ActivAge Themabijeenkomst Senioren en het nieuwe vrijwilligerswerk Pluspunt Rotterdam 21 november 2012 Senioren Mensen

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

1. Wat voor werk wil ik doen?

1. Wat voor werk wil ik doen? Studiewijzer 1 Verken jezelf Het kiezen van een studie begint bij kijken naar jezelf. Als je studie aansluit op je eigenschappen en je interesses, dan zit je daar straks beter op je plek. De onderstaande

Nadere informatie

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele AMN College Testdatum 23 april 2014 Naam Status Getest pagina 1 Menstype In de onderstaande weergave zie je jouw score per menstype. De score is berekend ten opzichte van andere leerlingen, die een profiel

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Samenvatting Van de Leidenaren geeft 22% aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het percentage vrijwilligers dat (meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Buddy-plan Handreiking

Buddy-plan Handreiking Buddy-plan Handreiking Inleiding Het CDA staat naast onze ouderen: Wij zijn er voor u! Met die boodschap reiken we ouderen de helpende hand, als ze die nodig hebben. Door naar hun zorgen te luisteren,

Nadere informatie

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden Begeleiden - Werkbladen 133 Werkblad 14 Daar ben jij goed in!!! Doel: benoemen van de gaven die vrijwilligers inbrengen en het waarderen van hun inzet, bijvoorbeeld op een vrijwilligersavond. Benodigdheden:

Nadere informatie

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging Nel Garrelfs 1 Hoe ben jij bij de club vrijwilliger geworden? Gevraagd Zelf aangemeld Advertentie Website Clubblad Opleiding Anders.. 2 Waarom

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Bijlage 3 Materiaal Workshop Studiekeuze (1,5 uur) werkboek voor leerlingen Centrum voor Studie en Loopbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010 Talentscan Referentenonderzoek Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: augustus . Gevoeligheid Angstig,5,5 Depressief,5,5 Minderwaardig,5,5 Impulsief 4 Snel boos of geïrriteerd,5,5 Snel in paniek

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Doe mee met Duizend en één Kracht!

Doe mee met Duizend en één Kracht! Wilt u de Nederlandse taal beter spreken en verstaan? Wilt u meer mensen leren kennen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk. Wilt u werkervaring opdoen? Of gewoon anderen blij maken? Doe mee met Duizend

Nadere informatie

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld.

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld. Dit is stap twee van de test die je in MOVE vindt op pagina 22 & 23. Wil je graag een realistisch beeld van hoe je ervoor staat op de 7 terreinen van je leven? Doe de check. Klopt jouw zelfbeeld met de

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Werksoorten (QWSM) 2 Inleiding Wat voor soort werk spreekt jou aan? Ben jij

Nadere informatie

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS WERVEN VAN VRIJWILLIGERS Situering In vele kerken en andere organisaties is men steeds weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zeker bij de kerken treedt de vergrijzing van de vrijwilligers sterk in. Het

Nadere informatie

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw.

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Ik ben Mona, ben geboren in Egypte. Ik heb daar basisschool gedaan. Daarna een opleiding voor zuster. Ik woon 6 jaar in Nederland. Mijn man is overleden. Ik zorg

Nadere informatie

Test: carrière-ankers

Test: carrière-ankers Test: carrière-ankers Wat is de reden dat je werkt? Wat motiveert je in je werk? Welke elementen moeten je werk bevatten om het je echt naar de zin te maken zodat je met plezier en productief kunt functioneren?

Nadere informatie

Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk. Zorgvisiecongres, 11 april 2013

Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk. Zorgvisiecongres, 11 april 2013 Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk Zorgvisiecongres, 11 april 2013 Cecil Scholten, Vilans Jolanda Elferink, Movisie Femke de Slegte, Visio Inhoud 1. Cijfers 2. Diverse groepen

Nadere informatie

Waarderen en Belonen van vrijwilligers

Waarderen en Belonen van vrijwilligers Waarderen en Belonen van vrijwilligers Sandy dos Reis en Jeanette Buitelaar Versie: December 2014 PAGINA 2/5 Vrijwilligerswerk Rotterdam is dé centrale ingang voor al het vrijwilligerswerk in Rotterdam.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Deze zes persoonlijkheidspatronen zijn: Realistisch, Intellectueel, Artistiek, Sociaal, Ondernemend en Conventioneel.

Deze zes persoonlijkheidspatronen zijn: Realistisch, Intellectueel, Artistiek, Sociaal, Ondernemend en Conventioneel. Holland menstypologie Bron: Holland: (Holland, J.L. (1997) Making Vocational Choices. 3rd edition. Lutz, FL: PAR) Er zijn zes persoonlijkheidpatronen. Een persoonlijkheidspatroon is een karakteristiek

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Uitgave van het LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden) Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je?

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je? LOOPBAAN-ANKERTEST Welke baan past bij je? Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in jouw werk? Welke inhoudelijke zaken moet je werk bevatten zodat je het naar je zin hebt en met plezier en resultaat

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS Wat? Voor wie? Soort tool? Hoe gebruiken? Bron? Dit assessment peilt naar de belangrijkste motivatoren of loopbaanankers van de cliënt Cliënt (hoger profiel) invuldocument

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Aantekening presentatie Vrijwilligers werven, binden en behouden:

Aantekening presentatie Vrijwilligers werven, binden en behouden: Datum : 14-6-2017 Aan : Robbert Smeets Van : Kayleigh Betreft : Aantekeningen Vrijwilligers werven, binden en behouden Implementeren van je project Tussen vierkanten haakjes [] geplaatste woorden of zinnen

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017 Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg Rapportage 31 mei 2017 Waarom dit onderzoek? Vrijwilligers onmisbaar in de sport Onderwerp staat sinds jaar en dag op de agenda

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Vergadering d.d. Activiteit Aanwezig Afwezig 15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Op 15 november kwamen 52 mensen van vrijwilligerscentrales

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Hallo, Door deze vragenlijst in te vullen help je mee aan een onderzoek naar het leefklimaat op jouw groep. Hierbij gaat het om wat jij vindt van de ondersteuning van de medewerkers, de sfeer en wat je

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

Ik verdien niet wat de klant krijgt!

Ik verdien niet wat de klant krijgt! Ik verdien niet wat de klant krijgt! * De Communicatie van een nieuw Bedieningsconcept FiDiZ Zwolle * 27 maart 2013 * 10 april 2013 Opleiding Persoonlijke Financiële Stijlen in 1 dag Voor meer informatie:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

PRAKTIJKOPDRACHT: WELK VRIJWILLIGERSWERK PAST BIJ MIJ?

PRAKTIJKOPDRACHT: WELK VRIJWILLIGERSWERK PAST BIJ MIJ? PRAKTIJKOPDRACHT: WELK VRIJWILLIGERSWERK PAST BIJ MIJ? Praat samen over vrijwilligerswerk. Waar wilt u vrijwilligerswerk doen? Met wie? Wat voor soort vrijwilligerswerk? Ga daarna naar een vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Dromen, denken, doen, doorgaan

Dromen, denken, doen, doorgaan Dromen, denken, doen, doorgaan 45-plussers, zinvol bezig zijn, werk en educatie Jumbo Klercq 1 Denken over later Vrijheid? Vervroegd afvloeien? Nog enigszins actief blijven? Pensionering Vervroegd uittreden?

Nadere informatie

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder? Onderzoek naar verwachtingen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Divisie Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Mondriaan voor geestelijke gezondheid Wie De divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wat Wij verlenen

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Werkblad conflicthanteringsstijl

Werkblad conflicthanteringsstijl Werkblad conflicthanteringsstijl Instructie Met deze test kunt u onderzoeken wat uw eerste neiging is als u in conflictsituaties terecht komt. Voordat u de lijst invult, is het goed om voor uzelf een aantal

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! De herkenning en glimlachen als je patiënten komt halen doen je goed. Wie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan,

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Workshop Vinden en binden van vrijwilligers. Nederlands Expertise Centrum Projecten

Workshop Vinden en binden van vrijwilligers. Nederlands Expertise Centrum Projecten Workshop Vinden en binden van vrijwilligers Even voorstellen: Edith Starrevelt - medewerker beleid en projecten Vrijwilligerscentrale Deventer 2 Aan de orde komt Werving blijft altijd nodig Waarom doen

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie