Specialisatie opleiding Familiemediation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specialisatie opleiding Familiemediation"

Transcriptie

1 Informatiefolder Specialisatie opleiding Familiemediation MfN geaccrediteerde opleiding Caleidoscoop Leertrajecten Hoogstraat CX Veghel T F E. Onderdeel BasculeGroep BV

2 Specialisatie Opleiding Familiemediation U wilt zich als mediator specialiseren op het gebied van familieconflicten en echtscheiding. De specialisatie opleiding familiemediation van Caleidoscoop Leertrajecten is door het NMI geaccrediteerd en leidt u op volgens NMI protocol Familiemediator. Mediation wordt het meest toegepast bij familieconflicten en echtscheiding Het is daarom de moeite waard om je, als mediator, daarin te specialiseren. Specialisatie van de mediator is noodzakelijk omdat echtscheidingen, op het gebied van conflictcontext, dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken heeft. De ingrijpende gebeurtenis van echtscheiding kent bij de afwikkeling emotionele, zakelijke en juridische aspecten. Een succesvolle mediator in deze zaken dient daarom te beschikken over daarbij horende kennis en vaardigheden, om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn. Deze specialisatie Opleiding Familiemediation is bestemd voor mediators die zich willen toeleggen op het professioneel begeleiden van (echt)scheidingen, het maken van een (wettelijk verplicht) ouderschapsplan en (soms diverse) omgangsregelingen. De trainers van Caleidoscoop Leertrajecten werken vanuit de visie dat conflicten een bron van vernieuwing zijn en daarmee de motor van groei en ontwikkeling. Voor partijen die in conflict zijn, maar ook voor de professionals die er hun beroep van hebben gemaakt, of willen maken, om conflicten te begeleiden. Deze visie stoelt op een besef dat conflicten een natuurlijke verschijningsvorm zijn van verschillen en geen uitzonderingssituatie is die zo snel mogelijk opgeruimd dient te worden. Hoe vervelend deze situaties vaak ook kunnen zijn. Door en in conflictsituaties wordt men meer nog dan in andere situaties onder spanning gebracht. Daardoor wordt er dikwijls een beroep gedaan op vaste patronen die niet toereikend zijn. Om die reden kan gesteld worden dat juist conflictsituaties een goede, maar tegelijkertijd ingewikkelde, mogelijkheid zijn om te leren. Om deze potentiële vernieuwing en het vermogen tot leren te faciliteren dient een professional over meer te beschikken dan wat trucs om oplossingsgericht een conflict te lijf te gaan. Een conflict kenmerkt zich net als onze hedendaagse samenleving als complex en dynamisch omdat letterlijk alles hangt met alles samenhangt. Wij vinden het daarom belangrijk dat de benadering van het conflict ook aansluit op deze complexiteit en dynamiek, en integrerend en holistisch is. Het doel van deze folder is u zo volledig mogelijk te informeren over onze actuele opleidingsmogelijkheden op het gebied van Familiemediation. Het mediationveld is voortdurend in ontwikkeling, dat geldt ook voor onze opleidingen. Onze drive is om mediation en mediators te ontwikkelen en zo bij te dragen aan hun professionalisering. Tijdens onze informatieavonden of in een persoonlijk gesprek verdiepen we graag onze kennismaking, beantwoorden we al uw vragen en onderzoeken we met u wat voor u het meest passende opleidingstraject is. Mediation voor Professionals Pagina 2

3 Inhoudsopgave Specialisatie Opleiding Familiemediation: Opzet en uitgangspunten... 4 Specialisatie Opleiding Familiemediation: de mogelijkheden 8 of 10 dagen... 5 Module I Basisblok Familieconflicten en Echtscheiding (4 dagen)... 5 Module II, Verdieping Zakelijke en juridische aspecten (2 dagen)... 6 Module III, Verdieping Ouderschap bij en na echtscheiding (2 dagen)... 8 Leermethoden en studiebelasting Prijzen en kortingen Overige faciliteiten tot leren Digitale leeromgeving Comediation en stage Mogelijkheden na afloop van de opleiding Caleidoscoop Halfjaarbijeenkomsten Vervolgopleidingen (PE) Update workshop Familiemediation Juridische vaardigheden voor de Mediator Rouw en Conflict Trainers Mediation voor Professionals Pagina 3

4 Specialisatie Opleiding Familiemediation: Opzet en uitgangspunten Per 1 juli 2012 heeft de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) deskundigheidseisen geïntroduceerd voor de specialisatie Personen en Familierecht. Dit houdt in dat per 1 januari 2013 alleen gespecialiseerde mediators toevoegingen (gefinancierde rechtsbijstand) kunnen aanvragen en verwijzingen via de rechtbank verkrijgen op het gebied van personen en familierecht. Vanaf 2013 worden inschrijvingen van NMI registermediators bij de Raad voor Rechtsbijstand op het gebied van personen en familierecht getoetst op de afronding van een NMI geaccrediteerde opleiding familiemediation. De specialisatie opleiding Familiemediation van Caleidoscoop Leertrajecten is sinds maart 2012 door het NMI geaccrediteerd. (Echt)scheiding is op zichzelf geen conflict. De aanleiding voor (echt)scheiding is dikwijls een conflict, of een conflict is het gevolg van de manier waarop betrokkenen met de (echt)scheiding omgaan. Het normaliseren van de systeemdynamiek en het aanspreken van de autonomie en zelfbeschikking van betrokkenen staat centraal in mediation bij familieconflicten en (echt)scheiding. Naast een aantal technische aspecten, werken deelnemers vooral aan hun visie op (familie)conflicten en hun interventierepertoire als mediator die participeert in een conflictueus familiesysteem. Alle opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten kennen als rode draad : Hoe kun je het juiste conflict op een goede manier aangaan? Dat betekent : 1. De persoon van de mediator is diens belangrijkste instrument. Daarvoor is het vereist dat deelnemers een persoonlijke visie op conflicten ontwikkelen en zich bewust zijn van hoe zij zich verhouden tot conflicten. 2. Conflicten gelden als complexe dynamiek in een interactiesysteem. Mediation biedt de mogelijkheid tot duurzame verandering daarin. Conflicten en mediation als mogelijkheid om te leren vereist dat deze geplaatst worden in een context waarin verschillen er mogen zijn en bespreekbaar zijn. Dat stelt hoge eisen aan de participanten en hun omgeving. 3. Conflicten zijn een motor voor groei en ontwikkeling, ze bieden de mogelijkheid om de geweldige kracht van verschillen te ontdekken en te benutten. Die benadering vraagt om het aanspreken en inzetten van leiderschap bij alle betrokkenen. Wij zien conflicten dan ook bovenal als een (zelf)sturingsvraagstuk. De Specialisatie Opleiding familiemediation van Caleidoscoop Leertrajecten wordt verzorgd in Veghel, Assen en Alkmaar. De actuele data vindt u via Mediation voor Professionals Pagina 4

5 Specialisatie Opleiding Familiemediation: de mogelijkheden 8 of 10 dagen Mediation wordt het meest toegepast bij familieconflicten en echtscheiding Deze specialisatie Opleiding Familiemediation is bestemd voor mediators die zich willen toeleggen op het professioneel begeleiden van (echt)scheidingen, het maken van een (wettelijk verplicht) ouderschapsplan en (soms diverse) omgangsregelingen. Doelstelling van de opleiding Familiemediation Na deze opleiding familiemediation kunnen deelnemers: Mediation toepassen in familieconflicten en bij echtscheiding Kenmerkende conflicten en dynamiek (h)erkennen in het kader van familieverhoudingen Familieconflicten en (echt) scheiding benaderen als transfomatieprocessen in een interactiesysteem Relevante regelgeving praktisch toepassen bij echtscheiding en de afwikkeling daarvan Alimentatieberekening maken en boedelverdeling tot stand brengen Ouderschapsplan opstellen met conflictpartijen en uitwerken Verschillende strategieën met betrokken partijen volgen bij de uitwerking van familieconflicten Conflictdynamiek herkennen en hanteren bij familieconflicten, daarbij behorende vaardigheden en de juiste interventies toepassen in het kader van mediation De volledige opleiding familiemediation bestaat uit: Module I Basisblok (4 dagen) Module II Specialisatie Zakelijke en juridische aspecten (2 dagen) Module III Specialisatie Ouderschap bij (echt)scheiding (2 dagen) Module IV Specialisatie Systemische aspecten (2 dagen) De opleiding kent een modulaire opbouw. Zo is het mogelijk om de hele opleiding te volgen of een afzonderlijke module, die past bij de specifieke leervraag van u als deelnemer. De accreditatie familiemediation van het NMI kan worden verkregen als een deelnemer de 8 of 10 daagse variant van de opleiding heeft gevolgd. Onderstaand volgt een beschrijving van de opleiding en de mogelijkheden om deze te volgen. De doorlooptijd van de volledige opleiding bedraagt vier maanden. De cursustijden zijn steeds van tot uur. Module I Basisblok Familieconflicten en Echtscheiding (4 dagen) De Basisopleiding bestaat uit 4 afzonderlijke cursusdagen, 8 dagdelen en heeft een doorlooptijd van vier weken. Het NMI/ MfN heeft aan de opleiding 24 PE Punten toegekend. Het basisblok van specialisatie opleiding Familiemediation is een verplicht onderdeel van de NMI accreditatie opleiding Familiemediation. Dit basisblok kan ook los worden gevolgd. Mediation voor Professionals Pagina 5

6 Doelstelling van de opleiding Na dit basisblok Familiemediation kunnen deelnemers: Conflictdynamiek bij familieconflicten en echtscheiding (h)erkennen en plaatsen Bewust zichzelf inzetten als belangrijkste instrument bij mediation Psychologische aspecten benoemen en hanteren bij familiemediation Juridische aspecten en het geldende wettelijk kader toepassen bij familieconflicten en (echt)scheiding Familieconflicten en (echt)scheiding als een systeemdynamisch vraagstuk benaderen In dit basisblok wordt een algemene basis gelegd voor het werken als familiemediator. De deelnemers kunnen zich verder verdiepen ten aanzien van de onderwerpen van dag 2, 3 en 4 tijdens de modules II, III en IV. Onderwerpen in het basisblok (4 dagen) Dag 1: Familieconflicten en mediation Echtscheiding als transformatie Rol van de (persoon van) de mediator bij familieconflicten en echtscheiding Dag 2: Psychologische aspecten/(echt)scheidingsproces Kinderen en (echt) scheiding Dag 3: Wettelijk kader/ juridische aspecten bij (echt)scheiden Alimentatie berekenen met Alibox Dag 4: Systemische aspecten bij familieconflicten en echtscheiding De persoon van de mediator als diens belangrijkste instrument Module II, Verdieping Zakelijke en juridische aspecten (2 dagen) Module II, Verdieping Zakelijke en juridische aspecten bestaat uit twee dagen/ 4 dagdelen. Het NMI MfN heeft voor deze opleiding 12 PE punten toegekend. Vanuit het adagium De overeenkomst strekt partijen tot wet, is duidelijk dat in principe scheidende (echt)paren zelf de regie over hun scheiding voeren. De mediator is geen accountant of jurist, maar dient wel op de hoogte te zijn van relevante wet en regelgeving die betrekking heeft op familieconflicten en (echt)scheiding. Mediation voor Professionals Pagina 6

7 Tijdens dit tweedaagse blok verdiepen we de kennis en vaardigheden die deelnemers hebben opgedaan tijdens het basisblok Familiemediation. Daarbij komen alle aspecten van het NMI protocol Familiemediation aan bod ten aanzien van de juridische en financiële kennis en vaardigheden. Het verdiepingsblok Zakelijke en Juridische aspecten van de specialisatie opleiding Familiemediation is een verplicht onderdeel van de NMI accreditatie opleiding Familiemediation. Dit verdiepingsblok kan ook los worden gevolgd. Doelstelling van de opleiding Na het volgen van het verdiepingsblok Zakelijke en juridische aspecten kunnen de deelnemers: Een vermogensopstelling maken en opgedane basiskennis daarin toepassen Een alimentatieberekening maken t.b.v. partner en kinderalimentatie op basis van kennis over de toepassing van de Tremanorm m.b.t. alimentatiebehoefte/ draagkracht De meest voorkomende financiële en fiscale aspecten bij (echt)scheiding herkennen en behandelen Het toepasselijk vermogensregiem bij (echt)scheiding herkennen en toepassen Basiskennis over erfrecht en pensioenen toepassen Opgedane kennis over de juridische aspecten volgens het protocol NMI toepassen Hun opgedane kennis m.b.t. de procedurele aspecten bij (echt)scheiding toepassen in hun praktijk Een vaststellingsovereenkomst, (echt)scheidingsconvenant en ouderschapsplan opstellen Onderwerpen in het verdiepingsblok Zakelijke en juridische aspecten: Dag 1 Basismodel echtscheiding in relatie tot de zakelijke en juridische aspecten bij scheiding Inventarisatie o.b.v. toepasselijk vermogensregime Alimentatie rekenen m.b.v. Alibox t.b.v. partner en kinderalimentatie Mediation voor Professionals Pagina 7

8 Dag 2 Lezen van loonstrook, jaarstukken en toepassen in alimentatieberekening Vermogen, samenstelling en verdeling Praktijkoefening alimentatie berekenen en vermogensverdeling maken Begeleiden van onderhandelingen Scheidingsconvenant, overeenkomstenrecht en scheidingsprocedure Module III, Verdieping Ouderschap bij en na echtscheiding (2 dagen) NMI erkenning: 12 PE punten Ouderschap gaat door tijdens en na de scheiding en is dikwijls voor scheidende partners en hun kinderen, het meest ingewikkelde aspect van de scheiding. Dat vraagt om die reden bijzondere aandacht van de mediator. Het is een bijzondere transformatie van het gezinssysteem en daarom veel meer dan alleen het opstellen van een ouderschapsplan. In deze opleiding staat de diepgaande verandering van het gezinssysteem centraal en met name de rol van de mediator in de ontwikkeling van een conflictbestendig gezin, op basis van gescheiden ouderschap. Ouderschap bij en na echtscheiding is een onderdeel van de mediation opleiding tot Familiemediator. De specialisatie opleiding kan ook los worden gevolgd. Doelstelling van de opleiding Na het volgen van het verdiepingsblok Ouderschap bij en na (echt)scheiding kunnen de deelnemers: (Echt)scheiding benaderen vanuit ontwikkelingsperspectief Conflictdynamiek bespreekbaar maken o.b.v. de contextuele benadering (Echt)scheiding, ouderschap daarin en het mediationproces als systemisch vraagstuk benaderen Ouderschapsplan met betrokkenen opstellen als transformatieinstrument Specifieke psychologische en systemische processen i.g.v. betrokkenheid van kinderen bij echtscheiding te herkennen en aan te pakken Hun persoon inzetten als belangrijkste instrument bij mediation in (echt) scheiding De volgende onderwerpen komen tijdens dit verdiepingsblok Ouderschap bij en na (echt)scheiding aan bod: Dag 1 Ouderschapsplan als transformatieinstrument Ontwikkelingsperspectief bij (echt)scheiding Ontwikkeling van relatie, kind, ouders en gezin Mediation voor Professionals Pagina 8

9 Wat betekent echtscheiding voor kinderen Hoe kinderen betrekken bij de(echt)scheiding Dag 2 Zorgmodel, structuur in de ontwikkeling en tot stand brengen van een OP Praktijk oefenen in rollenspel en toepassen van kennis en vaardigheden Doen Communiceren en onderhandelen Grenzen: over complexiteit, verwijzen, invloed van contextmodule IV, Systemische aspecten bij familieconflicten en echtscheiding Een (echt)scheiding is niet slechts het uit elkaar gaan van partners, maar een transformatie van een gezinssysteem. De systeemtheorie geeft een bruikbaar kader voor mediation in familieconflicten en bij (echt)scheiding. In dit verdiepingsblok worden familieconflicten, (echt)scheiding en mediation benaderd en verkent vanuit de systeemtheorie en daarmee samenhangende benaderingen en methoden. Dit biedt de deelnemer een praktisch referentiekader en handvatten die deze direct kan toepassen in de eigen praktijk met betrekking tot systeemdynamiek en onderliggende processen. Het verdiepingsblok Systemische aspecten bij familieconflicten en echtscheiding is een onderdeel van de mediation opleiding tot Familiemediator. De specialisatie opleiding kan ook los worden gevolgd. Doelstelling van de opleiding Na het volgen van het verdiepingsblok Systemische aspecten bij familieconflicten en (echt)scheiding kunnen de deelnemers: Familieconflicten, (echt) scheiding en mediation benaderen van systeemtheoretisch perspectief Systeemdynamiek herkennen, expliciet en bespreekbaar maken Themagerichte en contextuele benadering toepassen in mediation Familieconflicten en (echt)scheiding benaderen als een ontwikkelingsvraagstuk Thema s in hun ontwikkeling als familiemediator expliciet aanpakken en inzetten De volgende onderwerpen komen in dit verdiepingsblok Systemische aspecten bij familieconflicten en (echt)scheiding aan bod: Dag 1 Systeemtheorie, de toepassing en betekenis voorfamilieconflicten, (echt)scheiding en mediation Contextuele benadering en Themagecentreerde interactie Verbinding in interactie; in en uit verbinding gaan Systemen en thema s die spelen Dag 2 Systeemdynamiek expliciet en bespreekbaar maken Gelaagdheid in het menselijk functioneren, m.n. bij spanning en conflict Beweging creëren door mijzelf in te zetten Thema s in mijn beroepspraktijk Mediation voor Professionals Pagina 9

10 Leermethoden en studiebelasting Caleidoscoop Leertrajecten zet in op persoonlijke ontwikkeling, reflectie en zelfkennis waardoor bruikbare (latente)kwaliteiten die mensen hebben naar boven komen. Deze worden zichtbaar door naast instrumentele kennis en vaardigheden vooral ook aandacht te geven aan het functioneel maken van mensgerichtheid naar jezelf en naar anderen. Het gaat daarin om inzet, ontwikkeling en reflectie op (latente) kwaliteiten die mensen hebben en die ze daarbij kunnen gebruiken. Voorbereiding Voorafgaande aan de opleiding vindt met elke deelnemer een intake gesprek plaats. Daarin wordt de aansluiting van de opleiding op de leervraag van de deelnemer onderzocht. Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een vragenlijst die de leerdoelen en motivatie helpen te expliciteren. Twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangen de deelnemers de volgende boeken: het Handboek Mediation en Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator. en wordt van hen gevraagd een aantal hoofdstukken te lezen. Daarnaast wordt van de deelnemers gevraagd twee eigen (conflict)cases te beschrijven. Deze cases gaan gedurende de hele opleiding mee, dat wil zeggen dat tijdens de opleiding de cases worden gebruikt als oefenmateriaal. In het huiswerk wordt van de deelnemers gevraagd het geleerde op hun cases toe te passen. Tussen de opleidingsblokken wordt van de deelnemers verwacht dat zij huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Daarnaast wordt van de deelnemers gevraagd dat zij tussen elk opleidingsblok deelnemen aan intervisie. Trainingsaanpak De trainingsdagen zijn zo opgebouwd dat eerst theorie behandeld wordt, waarna deze wordt verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast wordt geput uit de mediationpraktijk van de trainers. Op deze manier wordt de theorie met behulp van oefening in praktijk gebracht. Daarbij wordt aangesloten bij de mediation fase en aspecten die aan de orde zijn en bij het individuele leerproces va de deelnemers. Er is sprake van een oplopende moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Gezamenlijke en individuele oefeningen worden afgewisseld en deze vinden afwisselend plenair en in subgroepen plaats. De oefeningen vinden steeds plaats onder begeleiding van een trainer. Tijdens en na de oefeningen ontvangen de deelnemers feedback van de trainers en van elkaar. Ter ondersteuning van dit leerproces wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden, zoals: Presentaties Oefeningen dialoog reflectie interviewing Mediation voor Professionals Pagina 10

11 Onderwijsleergesprek; rollenspellen; demonstratievideo s Huiswerkopdrachten Casusanalyse Videoopnamen en analyse De deelnemers wordt tevens een digitale leeromgeving geboden, waar zij tot een jaar na afronding van de opleiding toegang toe hebben. Deze digitale leeromgeving biedt de deelnemers een platvorm voor intervisie vraagbaak, oefenmateriaal en een bibliotheek met informatie en naslagwerk. Deelnemers kunnen daar ook instructievideo s bekijken en de videopnamen die van de oefeningen en rollenspelen tijdens de opleiding worden gemaakt terugzien en analyseren ten behoeve van het eigen leerproces. Studiebelasting Als vuistregel geldt voor de studiebelasting 1:1, d.w.z. voor elk contactuur geldt ook een uur zelfstudie. De opleiding kent afhankelijk van het aantal gevolgde modules 8 of 10 dagen, die elk 6 contacturen heeft. Alles bij elkaar komt dit neer op een studiebelasting van respectievelijk ongeveer 96 of 120 uur. Dit kan natuurlijk verschillen, afhankelijk van de ervaring en achtergrond van iedere deelnemer. Prijzen en kortingen De Prijs voor deelname aan: Module I, Basisblok mediation bij Familieconflicten en echtscheiding bedraagt Module II, Verdieping zakelijke en juridische aspecten bedraagt Module III, Verdieping Ouderschap bij en na echtscheiding Module IV, Verdieping Systemische aspecten ,=.. 840,=. 840,=. 840,= Als u de opleiding start door deel nemen aan Module I investeert u daarvoor ,= en kunt u na afloop daarvan kiezen om ook Module II te volgen. In dat geval betaalt u voor deelname aan Module II. 840,=. Hetzelfde geldt voor deelname aan Module III en IV, de kosten daarvoor bedragen dan eveneens. 840,= per module. Als u echter voor de start van u deelname aan Module I besluit om u in te schrijven voor de 8 daagse opleiding, Module I plus van elke verdiepingsmodule de eerste dag en een verdiepingsmodule volledig, krijgt u een korting van 7% en betaalt u in plaats van ,=, slechts ,=. Als u voor begin van deelname aan module I, het basisblok, besluit tot inschrijving voor de volledige 10daagse opleiding, Module I, II, III en IV, krijgt u een korting van 10% over het hele bedrag en betaalt u in plaats van ,= slechts ,= Mediation voor Professionals Pagina 11

12 U bent vrij om te kiezen wanneer u wilt deelnemen aan Module II, III en IV, met als enige restrictie dat deze modules binnen een jaar na afronding van Module I gevolgd moet worden. Het is in alle gevallen mogelijk om de Modules aansluiten en opeenvolgend te plannen en daaraan deel te nemen. Als u elders een (deel van) de opleiding familiemediation heeft gevolgd en deze wilt aanvullen voor accreditatie of u wilt een of meerdere modules volgen in het kader van Permanente Educatie krijgt u bij inschrijving voor twee verdiepingsmodules een korting van 5% en betaalt u in plaats ,= slechts ,=. De genoemde opleidingsprijzen zijn inclusief syllabus en studiemateriaal en verblijfsmateriaal en exclusief aanschaf van verplichte literatuur. De kosten voor eventuele overnachting zijn niet in de prijs inbegrepen. Indien gewenst kan op elke locatie overnachting geregeld worden. De opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. De kosten voor de aan te schaffen literatuur bedraagt ca.. 95,= In de opleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Handboek echtscheidingsbemiddeling, Peter Hoefnagels Kluwer juridisch 3e druk, 2007 EAN: Boom Basics Personen en familierecht, Boom juridische uitgevers Den Haag. ISBN Kind en Echtscheiding. Een ontwikkelingspsychologisch perspectief Karin Singendonk & Ingrid Meesters, Pearson, Amsterdam, ISBNnr: Overige faciliteiten tot leren Digitale leeromgeving Elke deelnemers aan de opleiding familiemediation krijgt gedurende de opleiding een gratis proefabonnement op het alimentatierekenprogramma Alibox. De deelnemer wordt tevens een digitale leeromgeving geboden, waar deze tot een jaar na afronding van de opleiding gebruik van kan maken. Deze digitale leeromgeving biedt de deelnemer een platvorm voor intervisie vraagbaak, oefenmateriaal en een bibliotheek met informatie en naslagwerk. Daarnaast vindt u er instructievideo s om te bekijken en de videopnamen die van de oefeningen en rollenspelen tijdens de opleiding worden gemaakt terugzien en analyseren ten behoeve van het eigen leerproces. Oefendagen Starten mediators hebben dikwijls behoefte aan het oefenen in de uitvoering van mediations. Ook reeds ervaren mediators hebben dikwijls behoefte om bepaalde aspecten te verdiepen. Elke maand organiseert Caleidoscoop Leertrajecten op elk van haar trainingslocaties een oefendag die deelnemers de mogelijkheid biedt hun mediationvaardigheden en technieken te trainen en te verdiepen. De oefendag wordt begeleid door een trainer van Caleidoscoop Leertrajecten. Tijdens de oefendag wordt er gewerkt met actuele cases uit de praktijk van de trainers of cases die door de deelnemers zelf worden ingebracht. Mediation voor Professionals Pagina 12

13 De kosten voor deelname aan de oefendag bedraagt voor (oud)deelnemers aan de opleiding Mediation voor Professionals. 175,= inclusief verblijfskosten. Voor overige deelnemers bedraagt de prijs. 250,=. Als u als NfM/NMI of ADR Register deelneemt krijgt u voor deelname aan een Oefendag 6 PE- punten. Coaching Op verzoek van een deelnemer is,zowel tijdens de opleiding als na afronding van de opleiding, coaching en begeleiding op maat mogelijk. Deze coaching kan gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling van de mediator, op vakgerichte ontwikkeling of begeleiding bij de start en opbouw van de eigen praktijk, of een project binnen de werkkring. Daarnaast bieden we de mogelijkheid een intervisiegroep te starten en/of te begeleiden. De kosten voor coaching en begeleiding van intervisie bedragen 175, per uur. De coaching en intervisie kunnen plaats hebben op ons kantoor in Veghel, Alkmaar of Assen en ook bij u op locatie. Assessment In een assessment dat specifiek ontwikkeld is voor professionals die vanuit hun vak te maken krijgen met conflicten, worden sterke punten in kaart gebracht vanuit het voorkeurgedrag, het gedrag dat je het meest laat zien. Ook wordt gekeken naar het eigen, niet altijd bewuste, streefgedrag, dat wil zeggen het gedrag waarin je jezelf zou willen ontwikkelen. Beide gedragen worden gerelateerd aan effectief gedrag in de drie hoofdfasen van de escalatieladder van Friedrich Glasl, nl. winwin, winverlies en verliesverlies. Ook wordt het gedrag vergeleken met het NMIprofiel, een meer oplossingsgericht mediatorprofiel, en het profiel conflictprofessional, dat wil zeggen een conflictcoach die met behulp van een conflict een leerproces begeleid. Dit assessment is ontwikkelt door Caleidoscoop Leertrajecten in samenwerking met conflictprofessional.nl. Het assessment geeft een goed beeld van de leermogelijkheden in relatie tot de omgang met conflicten. Het kan daarom goed en bruikbaar worden ingezet om het meeste rendement uit de mediationopleiding te halen, ter ondersteuning van een coaching traject of als hulpmiddel om vervolgopleidingstraject uit te zetten. De kosten voor een assessment, inclusief rapportage en een gesprek bedragen. 195,= excl. BTW Indien van het assessment gebruik gemaakt wordt in samenhang met een opleiding of coaching traject geldt een korting van 30% en bedraagt de prijs. 136,50 excl. BTW Comediation en stage Caleidoscoop Leertrajecten biedt u in samenwerking met ervaren mediators de gelegenheid tot het meelopen als comediator. Afhankelijk van het interessegebied van uw leervraag, wordt een match tot stand gebracht. In onderling overleg tussen mediator en comediator kan een taakverdeling afgesproken worden. De comediator in opleiding wordt als ondergeschikte mediator ingezet. Met de startend mediator wordt van tevoren afgesproken of de mediation in de ondergeschikte of de nevengeschikte positie gevoerd wordt. Mediation voor Professionals Pagina 13

14 Hoe u leert U loopt mee in een mediation met een ervaren NMI registermediator. Een mediationtraject heeft een omvang van minimaal 3 gesprekken. Voorafgaand aan de mediationgesprekken is er gelegenheid voor de comediator het gesprek voor en na te bespreken en feedback op de leervraag te ontvangen van de mediator. Locaties en startdata U start op het door u gekozen moment op een van de vestigingsplaatsen van Bascule Mediation, evenals Caleidoscoop Leertrajecten onderdeel van BasculeGroep.. Binnen deze mediationpraktijk wordt bekeken, welk mediationtraject past bij uw leervraag. Erkenning Als comediator kunt u de uitgevoerde mediation laten registreren bij het NMI. Hiermee kunt u invulling geven aan het verplichte aantal praktijkuren, vereist voor registratie bij het NMI. Ook bestaat de mogelijkheid PE punten aan te vragen. Kosten De kosten voor comediation bedragen 385, excl. BTW. Mocht blijken dat een mediation korter duurt dan 3 gesprekken, dan heeft u recht op een nieuwe match. Opleidingspunten In veel beroepsgroepen is sprake van verplichte permanente educatie. Caleidoscoop is een door het NMI/ NfM en ADR erkend opleidingsinstituut en biedt door deze instanties erkende opleidingen. Voor de meeste beroepsgroepen is het mogelijk om voor door ons verzorgde opleidingen PE- punten te verkrijgen. Wij zijn u graag van dienst bij het verkrijgen of aanvragen van opleidingspunten. Neemt u daarover contact op met ons secretariaat. Aantal deelnemers Onze trainingsgroepen zijn klein, dat wil zeggen minimaal 6 en maximaal 12 deelnemer. Groepen vanaf 8 deelnemers worden altijd door twee trainers begeleid. Daardoor is er maximaal ruimte voor persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding. De bij onze opleidingen betrokken trainers hebben ruime ervaring in de mediationpraktijk en op gebied van trainen en opleiden. Zij staan borg voor praktijk gerichtheid en een veilige omgeving en sfeer, waardoor leren maximaal mogelijk gemaakt wordt. Mogelijkheden na afloop van de opleiding Als u de specialisatie opleiding Familiemediation heeft afgerond biedt Caleidoscoop Leertrajecten u diverse mogelijkheden voor uw ontwikkeling als mediator. Wij stellen hoge prijs op onze relatie en bieden ondernemen verschillende activiteiten om die in stand te houden. Mediation voor Professionals Pagina 14

15 Caleidoscoop Halfjaarbijeenkomsten Twee maal per jaar organiseert Caleidoscoop Leertrajecten voor (oud) deelnemers aan haar opleidingen een netwerkbijeenkomst op alle opleidingslocaties. Tijdens de bijeenkomst komen op verschillende manieren actuele thema s in mediation aan de orde. Daarnaast is er gelegenheid tot kennismaking en uitwisseling van wetenswaardigheden. Deze goed bezochte bijeenkomsten bieden de deelnemers de mogelijkheid kennis en hun netwerk te actualiseren. Deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers kosteloos en leveren bij het NMI/ MfN 3 PE punten op. Vervolgopleidingen (PE) Na afronding van de basisopleiding tot mediator en inschrijving in het register ontstaat de verplichting om de kennis en vaardigheden op peil te houden door middel van Permanente Educatie. Daarnaast hebben veel mediators de behoefte, nadat zij hun praktijk richting hebben gegeven om hun kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen. De geaccrediteerde familiemediator moet in het kader van de Permanente Educatie elk jaar tenminste 5 punten van de te behalen 12, behalen op het vakgebied van Familie en echtscheidingsmediation. Update workshop Familiemediation Caleidoscoop Leertrajecten biedt speciaal gericht op de actualisering van de kennis en vaardigheden van de familiemediator een update workshop familiemediation. Daarin worden steeds de volgende onderwerpen behandeld: Actualiteiten en wijziging m.b.t. juridische aspecten Nieuws en actualiteit m.b.t. de sociale, psychologische of pedagogische aspecten Vernieuwing en actualiteiten op gebied van alimentatierekenen met Alibox. De duur van de workshop bedraagt een dagdeel en de kosten voor ouddeelnemers aan de opleiding Familiemediation bedraagt. 150,= Juridische vaardigheden voor de Mediator Een belangrijk eindproduct van een scheidingsmediation is de overeenkomst tussen betrokkenen. Ondanks dat in het werk van de mediator conflictreductie primair is, dient in geval van overeenkomst de neerslag ervan ook juridisch correct te zijn. Zeker in die gevallen dat dit product door de rechtbank behandeld wordt, zoals bij een echtscheidingsconvenant. Deze workshop gaat in op het overeenkomstenrecht en de vaardigheden die daarbij horen. De workshop duurt twee dagdelen, een dag en kost 325,=. Rouw en Conflict Rouw en Loyaliteit zijn bij (echt)scheiding misschien wel de bepalendste factoren. Voor de direct betrokkenen, eventuele kinderen, maar zeker ook voor de mediator die scheidende partners begeleid. In deze workshop gaan we in op de werking van rouw en loyaliteit in relatie tot conflict, de invloed op de dynamiek in het proces, tussen de scheidende partners en tussen partners en mediator. We verkennen op praktische (on)mogelijkheden van de mediator om rouw en loyaliteit om te buigen en te gebruiken om conflicten constructief te maken. Deze workshop is een verdieping op de MfN erkende opleiding familiemediator, duurt een dag en de kosten zijn 325,= Mediation voor Professionals Pagina 15

16 Er bestaan daarnaast verschillende opleiding die voorzien in verdieping van de kennis, vaardigheden en houding van de mediator: Sturing en dynamiek; dilemma s of kracht van de mediator Leren in en van conflicten Verdieping mediationvaardigheden en technieken Juridische vaardigheden voor mediators Alimentatiereken in mediation met Alibox Update workshops Familiemediation Rouwverwerking en conflict Leiderschap en conflict Uitgebreide informatie over deze opleidingen vindt u op Trainers De specialisatie opleiding Familiemediation wordt verzorgd door de volgende trainers, die allemaal werkzaam zijn in de mediationpraktijk en ruime ervaring hebben als trainer en mediator. Mr. Harriëtte van Luijken Lianne van Lith Greet van Gorssel Msc Mr Gudrun Winters Mr Peter Dirven Bea Vercruysse Bas Delleman MA LLM Uitgebreide informatie over de persoon en de achtergrond van de trainers vindt u op onze website Caleidoscoop Leertrajecten is onderdeel van BasculeGroep BV met vestigingen in: Veghel: Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, tel. Nr Assen: De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, 9401 PL Assen, tel.nr Alkmaar: Mediationhuis, Baangracht 2, 1811 DC Alkmaar, tel.nr U kunt ons ook bereiken via caleidoscoop.nu Bezoek voor actuele data : Mediation voor Professionals Pagina 16

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER Tegenpartij of Conflictpartner Basisopleiding mediation Tegenpartij of Conflictpartner Al vanaf 1996 staat mediation bij Merlijn in het centrum van

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator Geluk ervaren, is jezelf leren kennen E. Kieckens BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 7 Erkenning

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

Maliebaan 45 3581 CD Utrecht 030 2731433 Cursussen in Den Bosch, Amsterdam en Amersfoort

Maliebaan 45 3581 CD Utrecht 030 2731433 Cursussen in Den Bosch, Amsterdam en Amersfoort Opleidingen : Juristnet heeft nu meer dan twintig bewindvoerders/schuldhulpverleners in opleiding, heeft nu bewindvoerders aan het werk, organiseert netwerken en zorgmarkten en heeft voor bewindvoerders

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator

Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: 084-4308487 Mr.

Nadere informatie

MfN Familiemediator. Informatiegids. Specialisatieopleiding MC CONSULTANTS B.V.

MfN Familiemediator. Informatiegids. Specialisatieopleiding MC CONSULTANTS B.V. Informatiegids Specialisatieopleiding MfN Familiemediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: 084-4308487 Mr. A.J.P.M. (Jan)

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie