Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod"

Transcriptie

1 Informatiefolder Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod Caleidoscoop Leertrajecten - Leo van der Weijdenstraat EH Veghel T (0413) F (0848) E Onderdeel BasculeGroep BV Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 1

2 Beste collega mediator, U wilt zich als mediator specialiseren op het gebied van arbeid en organisatie. De specialisatie- opleiding Arbeids- en Organisatiemediation van Caleidoscoop Leertrajecten is door de MfN geaccrediteerd. Mediation wordt na familieconflicten en echtscheiding het meest toegepast bij arbeidsconflicten. Het is daarom de moeite waard om je als mediator daarin te specialiseren. Specialisatie van de mediator is noodzakelijk, omdat arbeids- en organisatieconflicten op het gebied van conflictcontext, - dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken heeft. De ingrijpende gebeurtenis van een arbeidsconflict kent bij de afwikkeling emotionele, zakelijke en juridische aspecten. Een succesvolle mediator in deze zaken dient daarom te beschikken over daarbij horende kennis en vaardigheden, om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn. Deze specialisatieopleiding Arbeids- en Organisatiemediation is bestemd voor mediators die zich willen toeleggen op het professioneel begeleiden van arbeidsconflicten en conflicten in organisaties. Dat wil zeggen dat de opleiding de mogelijkheid biedt uw kennis en vaardigheden uit te breiden op het gebied van conflictmanagement in organisaties. De trainers van Caleidoscoop Leertrajecten werken vanuit de visie dat conflicten een bron van vernieuwing zijn en daarmee de motor van groei en ontwikkeling. Voor partijen die in conflict zijn, maar ook voor de professionals die er hun beroep van hebben gemaakt, of willen maken, om conflicten te begeleiden. Deze visie stoelt op een besef dat conflicten een natuurlijke verschijningsvorm zijn van verschillen en geen uitzonderingssituatie zijn die zo snel mogelijk opgeruimd dienen te worden. Hoe vervelend deze situaties vaak ook kunnen zijn. Door en in conflictsituaties wordt men meer nog dan in andere situaties onder spanning gebracht. Daardoor wordt er dikwijls een beroep gedaan op vaste patronen die niet toereikend zijn. Om die reden kan gesteld worden dat juist conflictsituaties een goede, maar tegelijkertijd ingewikkelde, mogelijkheid zijn om te leren. Om deze potentiële vernieuwing en het vermogen tot leren te faciliteren dient een professional over meer te beschikken dan over enkele trucs om oplossingsgericht een conflict te lijf te gaan. Een conflict kenmerkt zich net als onze hedendaagse samenleving als complex en dynamisch, omdat een conflict letterlijk met alles samenhangt. Wij vinden het daarom belangrijk dat de benadering van het conflict ook aansluit op deze complexiteit en dynamiek en dat de benadering integrerend en holistisch is. Het doel van deze folder is u zo volledig mogelijk te informeren over onze actuele opleidingsmogelijkheden op het gebied van mediation. Het mediationveld is voortdurend in ontwikkeling en dat geldt ook voor onze opleidingen. Onze drive is mediation en mediators te ontwikkelen en zo bij te dragen aan hun professionalisering. Tijdens onze informatieavonden of in een persoonlijk gesprek verdiepen we graag onze kennismaking, beantwoorden we al uw vragen en onderzoeken we met u wat voor u het meest passende opleidingstraject is. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 2

3 Inhoud Specialisatieopleiding Arbeids- en Organisatiemediation: Opzet en uitgangspunten... 4 Specialisatieopleiding Arbeids- en Organisatiemediation: de mogelijkheden 4, 5, 6, 7 of 8 dagen Dag I Basis juridische aspecten Arbeids- en organisatiemediation... 5 Dag II, Psycho- sociale dynamiek bij arbeidsconflicten... 5 Dag III, Dag 3 Basismodel aanpak bij arbeidsconflicten, aanpak en oplossingsrichtingen... 5 Dag 4 Ziekte en re- integratie, systeemdynamiek en interventies... 6 Dag 5 Spanning en emotie en derde betrokkenen... 6 Dag 6 Mediation en conflictmanagement in organisaties... 6 Dag 7 Conflicten in teams, groepen en afdelingen in organisaties... 6 Dag 8 Exitmediation en haar juridische implicaties... 6 Leermethoden en studiebelasting... 7 Voorbereiding... 7 Trainingsaanpak... 7 Studiebelasting... 8 Prijzen en kortingen... 8 Overige faciliteiten tot leren... 9 Oefendagen... 9 Coaching... 9 Assessment... 9 Co- mediation en stage Locaties en startdata Opleidingspunten Aantal deelnemers Caleidoscoop Halfjaarbijeenkomsten Vervolgopleidingen (PE) Trainers Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 3

4 Specialisatie Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation: Opzet en uitgangspunten Na (echt)scheiding wordt mediation het meest toegepast bij conflicten in arbeidssituaties. Dat kan uiteen lopen van gedoe tussen medewerkers, conflicten tussen leidinggevenden en medewerkers, maar ook conflicten tussen aandeelhouders of leden van een maatschap. Het kan gaan over de inhoud van het werk, de relatie tussen mensen of over een zieke werknemer. Een belangrijk misverstand is dat het altijd dient te gaan om herstel van de arbeidsrelatie. De praktijk wijst uit dat een groot aantal mediations gaat over een ontbinding van de arbeidsrelatie. Daarnaast is een arbeidsconflict dikwijls een signaal dat er sprake is van andere, meer omvattende problemen in een organisatie. Afhankelijk van de wens en de opdracht van uw klant is mediation ook in te zetten als benaderingswijze van de ontwikkeling van een organisatie. Daarvoor dient de mediator een bij de specifieke probleemstelling juiste benaderingswijze te kiezen. Dit vraagt om een verbreding en verdieping van het gebruikelijke interventierepertoire van de mediator. Toepassing van methoden van conflictmanagement helpt om van conflicten aan de oppervlakte door te dringen tot de dieptestructuren en verstrengelingen van het conflictpotentieel van organisaties en om in die situaties tot duurzame en werkbare oplossingen te geraken. Alle opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten kennen als rode draad : Hoe kun je het juiste conflict op een goede manier aangaan? Dat betekent het volgende. 1. De persoon van de mediator is zijn belangrijkste instrument. Daarvoor is het vereist dat deelnemers een persoonlijke visie op conflicten ontwikkelen en zich bewust zijn van hoe zij zich verhouden tot conflicten. 2. Conflicten gelden als complexe dynamiek in een interactiesysteem. Mediation biedt de mogelijkheid tot duurzame verandering daarin. Conflicten en mediation als mogelijkheid om te leren vereist dat deze geplaatst worden in een context waarin verschillen er mogen zijn en bespreekbaar zijn. Dat stelt hoge eisen aan de participanten en hun omgeving. 3. Conflicten zijn een motor voor groei en ontwikkeling. Ze bieden de mogelijkheid de geweldige kracht van verschillen te ontdekken en te benutten. Die benadering vraagt het aanspreken en inzetten van leiderschap bij alle betrokkenen. Wij zien conflicten dan ook bovenal als een (zelf)sturingsvraagstuk. De kern van deze opleiding wordt gevormd door een holistisch perspectief op mens, arbeid en organisatie. De kennis en vaardigheden die worden aangeboden bieden de mogelijkheid conflicten te behandelen tussen individuen, in teams en in organisaties. Daarbij wordt conflict benaderd als het geheel van interacties in een organisatie. Daaruit vloeit voort dat een conflict een indicator is van de (kwaliteit van) interacties in het geheel van een organisatie en dat conflict een beeld geeft aan de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 4

5 De mediationopleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten worden verzorgd in Veghel, Assen, Alkmaar en Garderen. De actuele data en locatiegegevens vindt u via Specialisatieopleiding Arbeids- en Organisatiemediation: de mogelijkheden 4, 5, 6, 7 of 8 dagen. De volledige opleiding Arbeids- en Organisatiemediation bestaat uit 6 dagen. Voor niet juridisch geschoolden bestaat de opleiding uit 8 dagen. De deelnemer stelt, in samenspraak met ons, een pakket samen afhankelijk van zijn ontwikkelingsdoelen. Hieronder staat een overzicht van de cursusdagen en de onderwerpen die op die dagen behandeld worden. Dag 1 Basis dag juridische aspecten Arbeids- en Organisatiemediation Opening en kennismaking. Mediation en juridische kennis en juridische aspecten Oriëntatie op basis juridische aspecten bij arbeidsverhoudingen Arbeidscontractenrecht Arbeidsconflicten en hun juridische implicaties Ziekte en re- integratie Vaststellingsovereenkomst Evaluatie en afsluiting Dag 2 Psychosociale dynamiek bij arbeidsconflicten (1e dag voor degenen die niet dag 1 volgen) Opening en kennismaking. Oriëntatie op conflicten in arbeidsverhoudingen, incl. persoonlijk perspectief en dilemma's voor jouw als mediator Verkennen sociaal, juridisch en psychologisch kader, waarbinnen arbeidsconflicten zich afspelen en begeleid en behandeld kunnen worden Basismodel voor mediation in arbeidsrelaties Eerste verkenning rond de intake Conflictindicatorenkompas: diagnose, interventiestrategie en rol mediator Afronding Dag 2 Dag 3 Basismodel aanpak bij arbeidsconflicten, aanpak en oplossingsrichtingen Opening Terugkoppeling ervaringen en literatuur Recapitulatie Terugkeer op de werkplek als oplossingsrichting Functie- of standplaatswijziging als oplossingsrichting Ontbinding van de arbeidsrelatie als oplossingsrichting Afronding Dag 2 Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 5

6 Dag 4 Ziekte en re- integratie, systeemdynamiek en interventies Welkom en huishoudelijke mededelingen Terugkoppeling ervaringen en actualiteiten Mediation bij ziekte Mediation bij re- integratie Ruimte maken in onderhandelen Verslaglegging Afronding Dag 3 Dag 5 Spanning en emotie en derde betrokkenen Welkom en huishoudelijke mededelingen Terugkoppeling ervaringen en actualiteiten Sturing van de dynamiek tussen spanning en emotie Conflicten en mediation in teams en organisaties: Groepsdynamiek Horizontale en verticale relaties Derden in de mediation Geheimhouding van derden Opstartfase bij arbeidsmediation De intake Evaluatie en afronding dag 5 Dag 6 Mediation en conflictmanagement in organisaties Organisatie als conflictpotentieel Conflictdiagnose bij conflicten in organisaties Conflict als organisatieontwikkelingsvraagstuk; mediation als organisatieontwikkeling Conflictmanagementsystemen in organisaties Crises in ontwikkelingsfasen van de organisatie als conflictpotentieel Rol, visie en benadering van conflicten in organisaties Dag 7 Conflicten in teams, groepen en afdelingen in organisaties Teams als structuurelement van organisaties en hun conflictpotentieel Generatief leiderschap als kompas bij aanpak van teamconflicten Zicht op organisatie-, groeps- en persoonlijke dynamiek Mediatieve U- proces als uitgangspunt bij behandeling van teamconflicten Dag 8 Exitmediation en haar juridische implicaties Ontbinding van de arbeidsverhouding als oplossingsstrategie Contract, cao en wetgeving als informatiebron en uitgangspunt Vaststellingsovereenkomst als leidraad Wetswijziging 2015 Beëindigingstermijnen Sociale regelgeving en hun implicaties Ontslagvergoeding en andere financiële afspraken Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 6

7 Leermethoden en studiebelasting Caleidoscoop Leertrajecten zet in op persoonlijke ontwikkeling, reflectie en zelfkennis, waardoor bruikbare (latente)kwaliteiten die mensen hebben naar boven komen. Deze worden zichtbaar door naast instrumentele kennis en vaardigheden vooral ook aandacht te geven aan het functioneel maken van mensgerichtheid naar jezelf en naar anderen. Het gaat daarin om inzet, ontwikkeling en reflectie op (latente) kwaliteiten die mensen hebben en die ze daarbij kunnen gebruiken. Voorbereiding Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een vragenlijst die de leerdoelen en motivatie helpen te expliciteren. Twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangen de deelnemers het volgende materiaal: het boek Mediation in arbeidszaken, de syllabus Mediation en Conflictmanagement in Organisaties en wordt van hen gevraagd een aantal hoofdstukken te lezen. Daarnaast wordt van de deelnemers gevraagd twee eigen (conflict)cases te beschrijven. Deze cases gaan gedurende de hele opleiding mee, dat wil zeggen dat tijdens de opleiding de cases worden gebruikt als oefenmateriaal. In het huiswerk wordt van de deelnemers gevraagd het geleerde op hun cases toe te passen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de opleidingsblokken huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Trainingsaanpak De trainingsdagen zijn zo opgebouwd dat eerst theorie behandeld wordt, waarna deze wordt verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast wordt geput uit de mediationpraktijk van de trainers. Op deze manier wordt de theorie met behulp van oefening in praktijk gebracht. Daarbij wordt aangesloten bij de mediationfase en aspecten die aan de orde zijn en bij het individuele leerproces van de deelnemers. Er is sprake van een oplopende moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Gezamenlijke en individuele oefeningen worden afgewisseld en deze vinden afwisselend plenair en in subgroepen plaats. De oefeningen vinden steeds plaats onder begeleiding van een trainer. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 7

8 Tijdens en na de oefeningen ontvangen de deelnemers feedback van de trainers en van elkaar. Ter ondersteuning van dit leerproces wordt gebruikgemaakt van verschillende methoden, zoals: presentaties oefeningen dialoog reflectie interviewing onderwijsleergesprek, rollenspellen, demonstratievideo s huiswerkopdrachten casusanalyse De deelnemers wordt tevens een digitale leeromgeving geboden, waartoe zij tot een jaar na afronding van de opleiding toegang hebben. Deze digitale leeromgeving biedt de deelnemers een platvorm voor intervisievraagbaak, oefenmateriaal en een bibliotheek met informatie en naslagwerk. Deelnemers kunnen daar ook instructievideo s bekijken en de videopnamen die van de oefeningen en rollenspelen tijdens de opleiding worden gemaakt terugzien en analyseren ten behoeve van het eigen leerproces. Studiebelasting Als vuistregel geldt voor de studiebelasting 1:1, d.w.z. voor elk contactuur geldt ook een uur zelfstudie. De opleiding kent - afhankelijk van het aantal gevolgde modules - 4, 5, 6 of 7 dagen, die elk 6 contacturen hebben. Alles bij elkaar komt dit neer op een studiebelasting van respectievelijk ongeveer 48, 60, 72 of 84 uur. Dit kan natuurlijk verschillen, afhankelijk van de ervaring en achtergrond van iedere deelnemer. Prijzen en kortingen De prijs voor deelname aan: - de volledige 8- daagse opleiding bedraagt - de vijfdaagse opleiding (dag 1 t/m 5 of dag 2 t/m 6) - een van de afzonderlijke dagen: dag 6, dag 7 of dag , ,- 395,- Als u de opleiding start door deelnemen aan dag 1 t/m 5 of dag 2 t/m 6, investeert u daarvoor 1.850,- en kunt u na afloop daarvan kiezen ook dag 6 en/of dag 7 en/of dag 8 te volgen. In dat geval betaalt u voor deelname aan elke afzonderlijke dag 395,-. Als u echter voor de start van uw deelname aan de 5- daagse opleiding besluit u in te schrijven voor een extra dag naar keuze (dag 6, 7 of 8), krijgt u een korting van 7,5% over het hele bedrag en betaalt u in plaats van 2.270,- slechts 2.100,-. Als u voor aanvang van de 5- daagse opleiding besluit tot inschrijving voor de volledige 8- daagse opleiding, krijgt u een korting van 25% over het hele bedrag en betaalt u in plaats van 4.135,- slechts 2.995,-. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 8

9 De genoemde opleidingsprijzen zijn inclusief studiemateriaal, boeken en verblijfskosten. Verblijfskosten bestaan uit koffie, thee, water en lunch. De kosten voor een eventuele overnachting zijn niet in de prijs begrepen. Indien gewenst kan op elke locatie overnachting geregeld worden. De opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw. Overige faciliteiten tot leren Oefendagen Startende mediators hebben dikwijls behoefte aan het oefenen in de uitvoering van mediations. Ook reeds ervaren mediators hebben blijvend behoefte bepaalde aspecten te verdiepen. Elke maand organiseert Caleidoscoop Leertrajecten op elk van haar trainingslocaties een oefendag die deelnemers de mogelijkheid biedt hun mediationvaardigheden en - technieken te trainen en te verdiepen. De oefendag wordt begeleid door een trainer van Caleidoscoop Leertrajecten. Tijdens de oefendag wordt er gewerkt met actuele cases uit de praktijk van de trainers of met cases die door de deelnemers zelf worden ingebracht. De kosten voor deelname aan de oefendag bedragen voor (oud- )deelnemers aan de opleiding Mediation voor Professionals 175,-, inclusief verblijfskosten. Voor overige deelnemers bedraagt de prijs 250,-. Als u als MfN- of ADR- registermediator deelneemt, krijgt u voor deelname aan een Oefendag 6 PE- punten. Coaching Op verzoek van een deelnemer is, zowel tijdens de opleiding als na afronding van de opleiding, coaching en begeleiding op maat mogelijk. Deze coaching kan gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling van de mediator, op vakgerichte ontwikkeling of begeleiding bij de start en opbouw van de eigen praktijk, of een project binnen de werkkring. Daarnaast bieden we de mogelijkheid een intervisiegroep te starten en/of te begeleiden. De kosten voor coaching en begeleiding van intervisie bedragen 175,- per uur. De coaching en intervisie kunnen plaatshebben op ons kantoor in Veghel, Alkmaar of Assen en ook bij u op locatie. Assessment In een assessment dat specifiek ontwikkeld is voor professionals die vanuit hun vak te maken krijgen met conflicten, worden sterke punten in kaart gebracht vanuit het voorkeurgedrag, het gedrag dat je het meest laat zien. Ook wordt gekeken naar het eigen, niet altijd bewuste, streefgedrag, dat wil zeggen het gedrag waarin je jezelf zou willen ontwikkelen. Beide soorten gedrag worden gerelateerd aan effectief gedrag in de drie hoofdfasen van de escalatieladder van Friedrich Glasl, nl. win- win, win- verlies en verlies- verlies. Het gedrag wordt ook vergeleken met het MfN- profiel, een meer oplossingsgericht mediator- profiel, en het profiel conflictprofessional. Dat wil zeggen een conflictcoach die met behulp van een conflict een leerproces begeleidt. Het assessment geeft u een goed beeld van uw eigen leermogelijkheden in relatie tot de omgang met conflicten. Dit assessment is ontwikkeld door Caleidoscoop Leertrajecten in samenwerking met conflictprofessional.nl. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 9

10 Doel en kosten assessment Het kan daarom goed en bruikbaar worden ingezet om het meeste rendement uit de mediationopleiding te kunnen halen, ter ondersteuning van een coachingstraject of als hulpmiddel om een vervolgopleidingstraject uit te zetten. De kosten voor een assessment, inclusief rapportage en een gesprek, bedragen 195,-, excl. btw. Indien van het assessment gebruikgemaakt wordt in samenhang met een opleiding of coachingstraject geldt een korting van 30% en bedraagt de prijs 136,50, excl. btw. Co- mediation en stage Caleidoscoop Leertrajecten biedt u in samenwerking met ervaren mediators binnen de BasculeGroep en een aantal met ons samenwerkende mediationorganisaties de gelegenheid tot het volgen van een stage als co- mediator. Afhankelijk van het interessegebied van uw leervraag, wordt een match tot stand gebracht. In onderling overleg tussen mediator en co- mediator kan een taakverdeling afgesproken worden. De co- mediator in opleiding wordt als ondergeschikte mediator ingezet. Met de startende mediator wordt van tevoren afgesproken of de mediation in de ondergeschikte of de nevengeschikte positie gevoerd wordt. Hoe u leert in de stage U loopt mee in een mediation met een ervaren MfN- registermediator. Een mediationtraject heeft een omvang van minimaal 3 gesprekken. De co- mediator heeft gelegenheid het gesprek voor- en na te bespreken en feedback op de leervraag te ontvangen van de mediator. Locaties en startdata U start op het door u gekozen moment op een van de vestigingsplaatsen van BasculeGroep of op een vestigingsplaats van een andere met ons samenwerkende mediationorganisaties, zoveel mogelijk in uw omgeving. Door deze mediationpraktijk wordt bekeken welk mediationtraject past bij uw leervraag. Erkenning Als co- mediator kunt u de uitgevoerde mediation laten registreren bij de MfN. Hiermee kunt u invulling geven aan het verplichte aantal praktijkuren, vereist voor registratie bij de MfN. Ook bestaat de mogelijkheid PE- punten aan te vragen. Kosten De kosten voor co- mediation bedragen 385,, excl. btw. Mocht blijken dat en mediation korter duurt dan 3 gesprekken, dan heeft u recht op een nieuwe match. Opleidingspunten In veel beroepsgroepen is sprake van verplichte permanente educatie. Caleidoscoop is een door de MFN en ADR erkend opleidingsinstituut en biedt u door deze instanties erkende opleidingen. Voor de meeste beroepsgroepen is het mogelijk voor door ons verzorgde opleidingen PE- punten te verkrijgen. Wij zijn u graag van dienst bij het verkrijgen of aanvragen van opleidingspunten. Neemt u daarover contact op met ons secretariaat. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 10

11 Aantal deelnemers Onze trainingsgroepen zijn klein, dat wil zeggen minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Groepen vanaf 8 deelnemers worden altijd door twee trainers begeleid. Daardoor is er maximaal ruimte voor persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding. De bij onze opleidingen betrokken trainers hebben ruime ervaring in de eigen mediationpraktijk en op het gebied van trainen en opleiden. Zij staan borg voor praktijkgerichtheid en een veilige omgeving en sfeer, waardoor leren en ontwikkelen maximaal mogelijk gemaakt wordt. Mogelijkheden na afloop van de opleiding Als u de opleiding Arbeids- en Organisatiemediation heeft afgerond, biedt Caleidoscoop Leertrajecten u diverse mogelijkheden voor uw ontwikkeling als mediator. Wij hechten veel waarde aan een relatie met u en wij ondernemen verschillende activiteiten om dat voor u interessant te maken. Caleidoscoop Halfjaarbijeenkomsten Tweemaal per jaar organiseert Caleidoscoop Leertrajecten voor (oud- )deelnemers aan zijn opleidingen een netwerkbijeenkomst op alle opleidingslocaties. Tijdens de bijeenkomst komen op verschillende manieren actuele thema s in mediation aan de orde. Daarnaast is er gelegenheid tot kennismaking en uitwisseling van wetenswaardigheden. Deze goedbezochte bijeenkomsten bieden de deelnemers de mogelijkheid kennis en hun netwerk te actualiseren. Deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers kosteloos en leveren bij de MfN 3 PE- punten op. Vervolgopleidingen (PE) Na afronding van de basisopleiding tot mediator en inschrijving in het register ontstaat de verplichting de kennis en vaardigheden op peil te houden door middel van Permanente Educatie. Daarnaast hebben veel mediators de behoefte, nadat zij hun praktijk richting hebben gegeven, hun kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen. Caleidoscoop Leertrajecten kent een breed aanbod van opleidingen die daarin voorzien. Op gebied van specialisatie: Specialisatieopleiding Familiemediation Specialisatie Arbeids- en Organisatiemediation Specialisatie Mediation en Overheid Er bestaan daarnaast verschillende opleidingen die voorzien in verdieping van de kennis, vaardigheden en houding van de mediator: Sturing en dynamiek; dilemma s of kracht van de mediator Leren in en van conflicten Verdieping mediationvaardigheden en technieken Juridische vaardigheden voor mediators Alimentatierekenen in mediation met Alibox Update workshops Familiemediation Rouwverwerking en conflict Leiderschap en conflict Systeemdenken bij conflicten en mediation Uitgebreide informatie over deze opleidingen vindt u op Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 11

12 Trainers De opleiding Mediation voor professionals wordt verzorgd door de volgende trainers, die allemaal werkzaam zijn in de mediationpraktijk en ruime ervaring hebben als trainer en als mediator. Mr. Chris van de Corput Mr. Harriëtte van Luijken Mr. Fred Haak Bas Delleman MA LLM Uitgebreide informatie over de persoon en de achtergrond van de trainers vindt u op onze website Caleidoscoop Leertrajecten is onderdeel van BasculeGroep BV met vestigingen in: Veghel : Leo van der Weijdenstraat 8, 5461 EH Veghel, tel. (0413) Assen : De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, 9401 PL Assen, tel. (088) Alkmaar : Mediationhuis, Baangracht 2, 1811 DC Alkmaar, tel. (088) U kunt ons ook bereiken via e- mail: Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 12

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator Geluk ervaren, is jezelf leren kennen E. Kieckens BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 7 Erkenning

Nadere informatie

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER Tegenpartij of Conflictpartner Basisopleiding mediation Tegenpartij of Conflictpartner Al vanaf 1996 staat mediation bij Merlijn in het centrum van

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

Maliebaan 45 3581 CD Utrecht 030 2731433 Cursussen in Den Bosch, Amsterdam en Amersfoort

Maliebaan 45 3581 CD Utrecht 030 2731433 Cursussen in Den Bosch, Amsterdam en Amersfoort Opleidingen : Juristnet heeft nu meer dan twintig bewindvoerders/schuldhulpverleners in opleiding, heeft nu bewindvoerders aan het werk, organiseert netwerken en zorgmarkten en heeft voor bewindvoerders

Nadere informatie

Vervolgopleiding NLP binnen coaching

Vervolgopleiding NLP binnen coaching Vervolgopleiding NLP binnen coaching Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd te hebben - R. Bandler - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers Informatiegids Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk)

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie