Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod"

Transcriptie

1 Informatiefolder Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod Caleidoscoop Leertrajecten - Leo van der Weijdenstraat EH Veghel T (0413) F (0848) E Onderdeel BasculeGroep BV Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 1

2 Beste collega mediator, U wilt zich als mediator specialiseren op het gebied van arbeid en organisatie. De specialisatie- opleiding Arbeids- en Organisatiemediation van Caleidoscoop Leertrajecten is door de MfN geaccrediteerd. Mediation wordt na familieconflicten en echtscheiding het meest toegepast bij arbeidsconflicten. Het is daarom de moeite waard om je als mediator daarin te specialiseren. Specialisatie van de mediator is noodzakelijk, omdat arbeids- en organisatieconflicten op het gebied van conflictcontext, - dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken heeft. De ingrijpende gebeurtenis van een arbeidsconflict kent bij de afwikkeling emotionele, zakelijke en juridische aspecten. Een succesvolle mediator in deze zaken dient daarom te beschikken over daarbij horende kennis en vaardigheden, om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn. Deze specialisatieopleiding Arbeids- en Organisatiemediation is bestemd voor mediators die zich willen toeleggen op het professioneel begeleiden van arbeidsconflicten en conflicten in organisaties. Dat wil zeggen dat de opleiding de mogelijkheid biedt uw kennis en vaardigheden uit te breiden op het gebied van conflictmanagement in organisaties. De trainers van Caleidoscoop Leertrajecten werken vanuit de visie dat conflicten een bron van vernieuwing zijn en daarmee de motor van groei en ontwikkeling. Voor partijen die in conflict zijn, maar ook voor de professionals die er hun beroep van hebben gemaakt, of willen maken, om conflicten te begeleiden. Deze visie stoelt op een besef dat conflicten een natuurlijke verschijningsvorm zijn van verschillen en geen uitzonderingssituatie zijn die zo snel mogelijk opgeruimd dienen te worden. Hoe vervelend deze situaties vaak ook kunnen zijn. Door en in conflictsituaties wordt men meer nog dan in andere situaties onder spanning gebracht. Daardoor wordt er dikwijls een beroep gedaan op vaste patronen die niet toereikend zijn. Om die reden kan gesteld worden dat juist conflictsituaties een goede, maar tegelijkertijd ingewikkelde, mogelijkheid zijn om te leren. Om deze potentiële vernieuwing en het vermogen tot leren te faciliteren dient een professional over meer te beschikken dan over enkele trucs om oplossingsgericht een conflict te lijf te gaan. Een conflict kenmerkt zich net als onze hedendaagse samenleving als complex en dynamisch, omdat een conflict letterlijk met alles samenhangt. Wij vinden het daarom belangrijk dat de benadering van het conflict ook aansluit op deze complexiteit en dynamiek en dat de benadering integrerend en holistisch is. Het doel van deze folder is u zo volledig mogelijk te informeren over onze actuele opleidingsmogelijkheden op het gebied van mediation. Het mediationveld is voortdurend in ontwikkeling en dat geldt ook voor onze opleidingen. Onze drive is mediation en mediators te ontwikkelen en zo bij te dragen aan hun professionalisering. Tijdens onze informatieavonden of in een persoonlijk gesprek verdiepen we graag onze kennismaking, beantwoorden we al uw vragen en onderzoeken we met u wat voor u het meest passende opleidingstraject is. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 2

3 Inhoud Specialisatieopleiding Arbeids- en Organisatiemediation: Opzet en uitgangspunten... 4 Specialisatieopleiding Arbeids- en Organisatiemediation: de mogelijkheden 4, 5, 6, 7 of 8 dagen Dag I Basis juridische aspecten Arbeids- en organisatiemediation... 5 Dag II, Psycho- sociale dynamiek bij arbeidsconflicten... 5 Dag III, Dag 3 Basismodel aanpak bij arbeidsconflicten, aanpak en oplossingsrichtingen... 5 Dag 4 Ziekte en re- integratie, systeemdynamiek en interventies... 6 Dag 5 Spanning en emotie en derde betrokkenen... 6 Dag 6 Mediation en conflictmanagement in organisaties... 6 Dag 7 Conflicten in teams, groepen en afdelingen in organisaties... 6 Dag 8 Exitmediation en haar juridische implicaties... 6 Leermethoden en studiebelasting... 7 Voorbereiding... 7 Trainingsaanpak... 7 Studiebelasting... 8 Prijzen en kortingen... 8 Overige faciliteiten tot leren... 9 Oefendagen... 9 Coaching... 9 Assessment... 9 Co- mediation en stage Locaties en startdata Opleidingspunten Aantal deelnemers Caleidoscoop Halfjaarbijeenkomsten Vervolgopleidingen (PE) Trainers Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 3

4 Specialisatie Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation: Opzet en uitgangspunten Na (echt)scheiding wordt mediation het meest toegepast bij conflicten in arbeidssituaties. Dat kan uiteen lopen van gedoe tussen medewerkers, conflicten tussen leidinggevenden en medewerkers, maar ook conflicten tussen aandeelhouders of leden van een maatschap. Het kan gaan over de inhoud van het werk, de relatie tussen mensen of over een zieke werknemer. Een belangrijk misverstand is dat het altijd dient te gaan om herstel van de arbeidsrelatie. De praktijk wijst uit dat een groot aantal mediations gaat over een ontbinding van de arbeidsrelatie. Daarnaast is een arbeidsconflict dikwijls een signaal dat er sprake is van andere, meer omvattende problemen in een organisatie. Afhankelijk van de wens en de opdracht van uw klant is mediation ook in te zetten als benaderingswijze van de ontwikkeling van een organisatie. Daarvoor dient de mediator een bij de specifieke probleemstelling juiste benaderingswijze te kiezen. Dit vraagt om een verbreding en verdieping van het gebruikelijke interventierepertoire van de mediator. Toepassing van methoden van conflictmanagement helpt om van conflicten aan de oppervlakte door te dringen tot de dieptestructuren en verstrengelingen van het conflictpotentieel van organisaties en om in die situaties tot duurzame en werkbare oplossingen te geraken. Alle opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten kennen als rode draad : Hoe kun je het juiste conflict op een goede manier aangaan? Dat betekent het volgende. 1. De persoon van de mediator is zijn belangrijkste instrument. Daarvoor is het vereist dat deelnemers een persoonlijke visie op conflicten ontwikkelen en zich bewust zijn van hoe zij zich verhouden tot conflicten. 2. Conflicten gelden als complexe dynamiek in een interactiesysteem. Mediation biedt de mogelijkheid tot duurzame verandering daarin. Conflicten en mediation als mogelijkheid om te leren vereist dat deze geplaatst worden in een context waarin verschillen er mogen zijn en bespreekbaar zijn. Dat stelt hoge eisen aan de participanten en hun omgeving. 3. Conflicten zijn een motor voor groei en ontwikkeling. Ze bieden de mogelijkheid de geweldige kracht van verschillen te ontdekken en te benutten. Die benadering vraagt het aanspreken en inzetten van leiderschap bij alle betrokkenen. Wij zien conflicten dan ook bovenal als een (zelf)sturingsvraagstuk. De kern van deze opleiding wordt gevormd door een holistisch perspectief op mens, arbeid en organisatie. De kennis en vaardigheden die worden aangeboden bieden de mogelijkheid conflicten te behandelen tussen individuen, in teams en in organisaties. Daarbij wordt conflict benaderd als het geheel van interacties in een organisatie. Daaruit vloeit voort dat een conflict een indicator is van de (kwaliteit van) interacties in het geheel van een organisatie en dat conflict een beeld geeft aan de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 4

5 De mediationopleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten worden verzorgd in Veghel, Assen, Alkmaar en Garderen. De actuele data en locatiegegevens vindt u via Specialisatieopleiding Arbeids- en Organisatiemediation: de mogelijkheden 4, 5, 6, 7 of 8 dagen. De volledige opleiding Arbeids- en Organisatiemediation bestaat uit 6 dagen. Voor niet juridisch geschoolden bestaat de opleiding uit 8 dagen. De deelnemer stelt, in samenspraak met ons, een pakket samen afhankelijk van zijn ontwikkelingsdoelen. Hieronder staat een overzicht van de cursusdagen en de onderwerpen die op die dagen behandeld worden. Dag 1 Basis dag juridische aspecten Arbeids- en Organisatiemediation Opening en kennismaking. Mediation en juridische kennis en juridische aspecten Oriëntatie op basis juridische aspecten bij arbeidsverhoudingen Arbeidscontractenrecht Arbeidsconflicten en hun juridische implicaties Ziekte en re- integratie Vaststellingsovereenkomst Evaluatie en afsluiting Dag 2 Psychosociale dynamiek bij arbeidsconflicten (1e dag voor degenen die niet dag 1 volgen) Opening en kennismaking. Oriëntatie op conflicten in arbeidsverhoudingen, incl. persoonlijk perspectief en dilemma's voor jouw als mediator Verkennen sociaal, juridisch en psychologisch kader, waarbinnen arbeidsconflicten zich afspelen en begeleid en behandeld kunnen worden Basismodel voor mediation in arbeidsrelaties Eerste verkenning rond de intake Conflictindicatorenkompas: diagnose, interventiestrategie en rol mediator Afronding Dag 2 Dag 3 Basismodel aanpak bij arbeidsconflicten, aanpak en oplossingsrichtingen Opening Terugkoppeling ervaringen en literatuur Recapitulatie Terugkeer op de werkplek als oplossingsrichting Functie- of standplaatswijziging als oplossingsrichting Ontbinding van de arbeidsrelatie als oplossingsrichting Afronding Dag 2 Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 5

6 Dag 4 Ziekte en re- integratie, systeemdynamiek en interventies Welkom en huishoudelijke mededelingen Terugkoppeling ervaringen en actualiteiten Mediation bij ziekte Mediation bij re- integratie Ruimte maken in onderhandelen Verslaglegging Afronding Dag 3 Dag 5 Spanning en emotie en derde betrokkenen Welkom en huishoudelijke mededelingen Terugkoppeling ervaringen en actualiteiten Sturing van de dynamiek tussen spanning en emotie Conflicten en mediation in teams en organisaties: Groepsdynamiek Horizontale en verticale relaties Derden in de mediation Geheimhouding van derden Opstartfase bij arbeidsmediation De intake Evaluatie en afronding dag 5 Dag 6 Mediation en conflictmanagement in organisaties Organisatie als conflictpotentieel Conflictdiagnose bij conflicten in organisaties Conflict als organisatieontwikkelingsvraagstuk; mediation als organisatieontwikkeling Conflictmanagementsystemen in organisaties Crises in ontwikkelingsfasen van de organisatie als conflictpotentieel Rol, visie en benadering van conflicten in organisaties Dag 7 Conflicten in teams, groepen en afdelingen in organisaties Teams als structuurelement van organisaties en hun conflictpotentieel Generatief leiderschap als kompas bij aanpak van teamconflicten Zicht op organisatie-, groeps- en persoonlijke dynamiek Mediatieve U- proces als uitgangspunt bij behandeling van teamconflicten Dag 8 Exitmediation en haar juridische implicaties Ontbinding van de arbeidsverhouding als oplossingsstrategie Contract, cao en wetgeving als informatiebron en uitgangspunt Vaststellingsovereenkomst als leidraad Wetswijziging 2015 Beëindigingstermijnen Sociale regelgeving en hun implicaties Ontslagvergoeding en andere financiële afspraken Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 6

7 Leermethoden en studiebelasting Caleidoscoop Leertrajecten zet in op persoonlijke ontwikkeling, reflectie en zelfkennis, waardoor bruikbare (latente)kwaliteiten die mensen hebben naar boven komen. Deze worden zichtbaar door naast instrumentele kennis en vaardigheden vooral ook aandacht te geven aan het functioneel maken van mensgerichtheid naar jezelf en naar anderen. Het gaat daarin om inzet, ontwikkeling en reflectie op (latente) kwaliteiten die mensen hebben en die ze daarbij kunnen gebruiken. Voorbereiding Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een vragenlijst die de leerdoelen en motivatie helpen te expliciteren. Twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangen de deelnemers het volgende materiaal: het boek Mediation in arbeidszaken, de syllabus Mediation en Conflictmanagement in Organisaties en wordt van hen gevraagd een aantal hoofdstukken te lezen. Daarnaast wordt van de deelnemers gevraagd twee eigen (conflict)cases te beschrijven. Deze cases gaan gedurende de hele opleiding mee, dat wil zeggen dat tijdens de opleiding de cases worden gebruikt als oefenmateriaal. In het huiswerk wordt van de deelnemers gevraagd het geleerde op hun cases toe te passen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de opleidingsblokken huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Trainingsaanpak De trainingsdagen zijn zo opgebouwd dat eerst theorie behandeld wordt, waarna deze wordt verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast wordt geput uit de mediationpraktijk van de trainers. Op deze manier wordt de theorie met behulp van oefening in praktijk gebracht. Daarbij wordt aangesloten bij de mediationfase en aspecten die aan de orde zijn en bij het individuele leerproces van de deelnemers. Er is sprake van een oplopende moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Gezamenlijke en individuele oefeningen worden afgewisseld en deze vinden afwisselend plenair en in subgroepen plaats. De oefeningen vinden steeds plaats onder begeleiding van een trainer. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 7

8 Tijdens en na de oefeningen ontvangen de deelnemers feedback van de trainers en van elkaar. Ter ondersteuning van dit leerproces wordt gebruikgemaakt van verschillende methoden, zoals: presentaties oefeningen dialoog reflectie interviewing onderwijsleergesprek, rollenspellen, demonstratievideo s huiswerkopdrachten casusanalyse De deelnemers wordt tevens een digitale leeromgeving geboden, waartoe zij tot een jaar na afronding van de opleiding toegang hebben. Deze digitale leeromgeving biedt de deelnemers een platvorm voor intervisievraagbaak, oefenmateriaal en een bibliotheek met informatie en naslagwerk. Deelnemers kunnen daar ook instructievideo s bekijken en de videopnamen die van de oefeningen en rollenspelen tijdens de opleiding worden gemaakt terugzien en analyseren ten behoeve van het eigen leerproces. Studiebelasting Als vuistregel geldt voor de studiebelasting 1:1, d.w.z. voor elk contactuur geldt ook een uur zelfstudie. De opleiding kent - afhankelijk van het aantal gevolgde modules - 4, 5, 6 of 7 dagen, die elk 6 contacturen hebben. Alles bij elkaar komt dit neer op een studiebelasting van respectievelijk ongeveer 48, 60, 72 of 84 uur. Dit kan natuurlijk verschillen, afhankelijk van de ervaring en achtergrond van iedere deelnemer. Prijzen en kortingen De prijs voor deelname aan: - de volledige 8- daagse opleiding bedraagt - de vijfdaagse opleiding (dag 1 t/m 5 of dag 2 t/m 6) - een van de afzonderlijke dagen: dag 6, dag 7 of dag , ,- 395,- Als u de opleiding start door deelnemen aan dag 1 t/m 5 of dag 2 t/m 6, investeert u daarvoor 1.850,- en kunt u na afloop daarvan kiezen ook dag 6 en/of dag 7 en/of dag 8 te volgen. In dat geval betaalt u voor deelname aan elke afzonderlijke dag 395,-. Als u echter voor de start van uw deelname aan de 5- daagse opleiding besluit u in te schrijven voor een extra dag naar keuze (dag 6, 7 of 8), krijgt u een korting van 7,5% over het hele bedrag en betaalt u in plaats van 2.270,- slechts 2.100,-. Als u voor aanvang van de 5- daagse opleiding besluit tot inschrijving voor de volledige 8- daagse opleiding, krijgt u een korting van 25% over het hele bedrag en betaalt u in plaats van 4.135,- slechts 2.995,-. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 8

9 De genoemde opleidingsprijzen zijn inclusief studiemateriaal, boeken en verblijfskosten. Verblijfskosten bestaan uit koffie, thee, water en lunch. De kosten voor een eventuele overnachting zijn niet in de prijs begrepen. Indien gewenst kan op elke locatie overnachting geregeld worden. De opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw. Overige faciliteiten tot leren Oefendagen Startende mediators hebben dikwijls behoefte aan het oefenen in de uitvoering van mediations. Ook reeds ervaren mediators hebben blijvend behoefte bepaalde aspecten te verdiepen. Elke maand organiseert Caleidoscoop Leertrajecten op elk van haar trainingslocaties een oefendag die deelnemers de mogelijkheid biedt hun mediationvaardigheden en - technieken te trainen en te verdiepen. De oefendag wordt begeleid door een trainer van Caleidoscoop Leertrajecten. Tijdens de oefendag wordt er gewerkt met actuele cases uit de praktijk van de trainers of met cases die door de deelnemers zelf worden ingebracht. De kosten voor deelname aan de oefendag bedragen voor (oud- )deelnemers aan de opleiding Mediation voor Professionals 175,-, inclusief verblijfskosten. Voor overige deelnemers bedraagt de prijs 250,-. Als u als MfN- of ADR- registermediator deelneemt, krijgt u voor deelname aan een Oefendag 6 PE- punten. Coaching Op verzoek van een deelnemer is, zowel tijdens de opleiding als na afronding van de opleiding, coaching en begeleiding op maat mogelijk. Deze coaching kan gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling van de mediator, op vakgerichte ontwikkeling of begeleiding bij de start en opbouw van de eigen praktijk, of een project binnen de werkkring. Daarnaast bieden we de mogelijkheid een intervisiegroep te starten en/of te begeleiden. De kosten voor coaching en begeleiding van intervisie bedragen 175,- per uur. De coaching en intervisie kunnen plaatshebben op ons kantoor in Veghel, Alkmaar of Assen en ook bij u op locatie. Assessment In een assessment dat specifiek ontwikkeld is voor professionals die vanuit hun vak te maken krijgen met conflicten, worden sterke punten in kaart gebracht vanuit het voorkeurgedrag, het gedrag dat je het meest laat zien. Ook wordt gekeken naar het eigen, niet altijd bewuste, streefgedrag, dat wil zeggen het gedrag waarin je jezelf zou willen ontwikkelen. Beide soorten gedrag worden gerelateerd aan effectief gedrag in de drie hoofdfasen van de escalatieladder van Friedrich Glasl, nl. win- win, win- verlies en verlies- verlies. Het gedrag wordt ook vergeleken met het MfN- profiel, een meer oplossingsgericht mediator- profiel, en het profiel conflictprofessional. Dat wil zeggen een conflictcoach die met behulp van een conflict een leerproces begeleidt. Het assessment geeft u een goed beeld van uw eigen leermogelijkheden in relatie tot de omgang met conflicten. Dit assessment is ontwikkeld door Caleidoscoop Leertrajecten in samenwerking met conflictprofessional.nl. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 9

10 Doel en kosten assessment Het kan daarom goed en bruikbaar worden ingezet om het meeste rendement uit de mediationopleiding te kunnen halen, ter ondersteuning van een coachingstraject of als hulpmiddel om een vervolgopleidingstraject uit te zetten. De kosten voor een assessment, inclusief rapportage en een gesprek, bedragen 195,-, excl. btw. Indien van het assessment gebruikgemaakt wordt in samenhang met een opleiding of coachingstraject geldt een korting van 30% en bedraagt de prijs 136,50, excl. btw. Co- mediation en stage Caleidoscoop Leertrajecten biedt u in samenwerking met ervaren mediators binnen de BasculeGroep en een aantal met ons samenwerkende mediationorganisaties de gelegenheid tot het volgen van een stage als co- mediator. Afhankelijk van het interessegebied van uw leervraag, wordt een match tot stand gebracht. In onderling overleg tussen mediator en co- mediator kan een taakverdeling afgesproken worden. De co- mediator in opleiding wordt als ondergeschikte mediator ingezet. Met de startende mediator wordt van tevoren afgesproken of de mediation in de ondergeschikte of de nevengeschikte positie gevoerd wordt. Hoe u leert in de stage U loopt mee in een mediation met een ervaren MfN- registermediator. Een mediationtraject heeft een omvang van minimaal 3 gesprekken. De co- mediator heeft gelegenheid het gesprek voor- en na te bespreken en feedback op de leervraag te ontvangen van de mediator. Locaties en startdata U start op het door u gekozen moment op een van de vestigingsplaatsen van BasculeGroep of op een vestigingsplaats van een andere met ons samenwerkende mediationorganisaties, zoveel mogelijk in uw omgeving. Door deze mediationpraktijk wordt bekeken welk mediationtraject past bij uw leervraag. Erkenning Als co- mediator kunt u de uitgevoerde mediation laten registreren bij de MfN. Hiermee kunt u invulling geven aan het verplichte aantal praktijkuren, vereist voor registratie bij de MfN. Ook bestaat de mogelijkheid PE- punten aan te vragen. Kosten De kosten voor co- mediation bedragen 385,, excl. btw. Mocht blijken dat en mediation korter duurt dan 3 gesprekken, dan heeft u recht op een nieuwe match. Opleidingspunten In veel beroepsgroepen is sprake van verplichte permanente educatie. Caleidoscoop is een door de MFN en ADR erkend opleidingsinstituut en biedt u door deze instanties erkende opleidingen. Voor de meeste beroepsgroepen is het mogelijk voor door ons verzorgde opleidingen PE- punten te verkrijgen. Wij zijn u graag van dienst bij het verkrijgen of aanvragen van opleidingspunten. Neemt u daarover contact op met ons secretariaat. Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 10

11 Aantal deelnemers Onze trainingsgroepen zijn klein, dat wil zeggen minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Groepen vanaf 8 deelnemers worden altijd door twee trainers begeleid. Daardoor is er maximaal ruimte voor persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding. De bij onze opleidingen betrokken trainers hebben ruime ervaring in de eigen mediationpraktijk en op het gebied van trainen en opleiden. Zij staan borg voor praktijkgerichtheid en een veilige omgeving en sfeer, waardoor leren en ontwikkelen maximaal mogelijk gemaakt wordt. Mogelijkheden na afloop van de opleiding Als u de opleiding Arbeids- en Organisatiemediation heeft afgerond, biedt Caleidoscoop Leertrajecten u diverse mogelijkheden voor uw ontwikkeling als mediator. Wij hechten veel waarde aan een relatie met u en wij ondernemen verschillende activiteiten om dat voor u interessant te maken. Caleidoscoop Halfjaarbijeenkomsten Tweemaal per jaar organiseert Caleidoscoop Leertrajecten voor (oud- )deelnemers aan zijn opleidingen een netwerkbijeenkomst op alle opleidingslocaties. Tijdens de bijeenkomst komen op verschillende manieren actuele thema s in mediation aan de orde. Daarnaast is er gelegenheid tot kennismaking en uitwisseling van wetenswaardigheden. Deze goedbezochte bijeenkomsten bieden de deelnemers de mogelijkheid kennis en hun netwerk te actualiseren. Deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers kosteloos en leveren bij de MfN 3 PE- punten op. Vervolgopleidingen (PE) Na afronding van de basisopleiding tot mediator en inschrijving in het register ontstaat de verplichting de kennis en vaardigheden op peil te houden door middel van Permanente Educatie. Daarnaast hebben veel mediators de behoefte, nadat zij hun praktijk richting hebben gegeven, hun kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen. Caleidoscoop Leertrajecten kent een breed aanbod van opleidingen die daarin voorzien. Op gebied van specialisatie: Specialisatieopleiding Familiemediation Specialisatie Arbeids- en Organisatiemediation Specialisatie Mediation en Overheid Er bestaan daarnaast verschillende opleidingen die voorzien in verdieping van de kennis, vaardigheden en houding van de mediator: Sturing en dynamiek; dilemma s of kracht van de mediator Leren in en van conflicten Verdieping mediationvaardigheden en technieken Juridische vaardigheden voor mediators Alimentatierekenen in mediation met Alibox Update workshops Familiemediation Rouwverwerking en conflict Leiderschap en conflict Systeemdenken bij conflicten en mediation Uitgebreide informatie over deze opleidingen vindt u op Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 11

12 Trainers De opleiding Mediation voor professionals wordt verzorgd door de volgende trainers, die allemaal werkzaam zijn in de mediationpraktijk en ruime ervaring hebben als trainer en als mediator. Mr. Chris van de Corput Mr. Harriëtte van Luijken Mr. Fred Haak Bas Delleman MA LLM Uitgebreide informatie over de persoon en de achtergrond van de trainers vindt u op onze website Caleidoscoop Leertrajecten is onderdeel van BasculeGroep BV met vestigingen in: Veghel : Leo van der Weijdenstraat 8, 5461 EH Veghel, tel. (0413) Assen : De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, 9401 PL Assen, tel. (088) Alkmaar : Mediationhuis, Baangracht 2, 1811 DC Alkmaar, tel. (088) U kunt ons ook bereiken via e- mail: Arbeids- en Organisatiemediation Pagina 12

Mediation voor Professionals

Mediation voor Professionals Informatiefolder Mediation voor Professionals Erkende Basisopleiding tot mediator Caleidoscoop Leertrajecten - Hoogstraat 8 5462 CX Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056 www.caleidoscoop.nu - E. info@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

Specialisatie opleiding Familiemediation

Specialisatie opleiding Familiemediation Informatiefolder Specialisatie opleiding Familiemediation MfN geaccrediteerde opleiding Caleidoscoop Leertrajecten Hoogstraat 8 5462 CX Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056 www.caleidoscoop.nu E. info@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coach opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Specialisatieopleiding.Familiemediation...!

Specialisatieopleiding.Familiemediation...! Informatiefolder Specialisatieopleiding.Familiemediation... MfN%geaccrediteerdeopleiding CaleidoscoopLeertrajecten1LeovanderWeijdenstraat8,15461EHVeghel T(0413)321783 F(0848)368056 www.caleidoscoop.nu1einfo@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION specialisatietraining Merlijn Masters Businessmediation Doelgroep Deze vaardigheidstraining is bedoeld voor (MfN register) mediators die regelmatig in aanraking komen

Nadere informatie

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855 Begeleiden van intervisie: voor

Nadere informatie

MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN. Specialisatietraining

MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN. Specialisatietraining MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN Specialisatietraining Mediation in arbeidsconflicten Introductie Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor (MfN) mediators die momenteel of in de nabije toekomst optreden

Nadere informatie

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT Specialisatietraining Mediation: instrument voor conflictmanagement Doelgroep Deze specialisatietraining is bij uitstek geschikt voor 'organisatie-interne'

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) )

Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) ) Informatiefolder- Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) ) CaleidoscoopLeertrajecten LeovanderWijdenstraat8 5463EHVeghel T0413321783

Nadere informatie

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855 Begeleiden van intervisie voor mediators Introductie

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

Mediationopleidingen in Drenthe

Mediationopleidingen in Drenthe Mediationopleidingen in Drenthe Geaccrediteerde Specialisatie Familiemediatior 2.380,- * BTW VRIJGESTELD * prijs met 300,00 Early Bird-korting, welke geldt bij inschrijving tot 1 maand voor aanvang van

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI

MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI Breinvoorkeuren NBI Introductie en doelstelling van deze opleiding Het doel van deze opleiding is om de deelnemer het recht te geven om alle NBI instrumenten te gebruiken

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding:

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding: Page 1 of 6 Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online mediator Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: ca. 25-30 gecombineerde klok-/contacturen,

Nadere informatie

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators Mediator in Strafzaken (specialisatie) Inleiding In februari 2017 steunde de Tweede Kamer twee moties die de verdere landelijke

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining Specialisatieopleiding Mediation in Strafzaken Introductie Dit najaar start bij Merlijn een driedaagse opleiding Mediation in

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 10 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Data en tijden 2017 4 2.2 Doelgroep 5 2.3 Toelatingseisen en/of intake 5 2.4 Aantal deelnemers 5 2.5 Methodiek

Nadere informatie

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Introductie Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Mediation Brochure 1

Mediation Brochure 1 Mediation Brochure 1 INLEIDING 3 Wat kan mediation voor jou betekenen? 3 Voor wie is mediation bestemd? 3 Hoe werkt een mediator? 3 Uitgangspunten van mediation 3 WERKWIJZE 5 Start (telefonische) intake

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Familiemediation Specialisatieopleiding in 2 delen 1. Gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden (9 dagdelen) 2. Juridisch/financieel/fiscaal

Nadere informatie

6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING

6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING 6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING 6-daagse mediation opleiding Algemeen Wanneer u de opleiding tot mediator bij Match-it volgt, doet u alle benodigde kennis op en kunt u direct aan het werk als mediator. U

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Specialisatieopleiding familiemediation Introductie Van alle terreinen waarop mediation aan het verdere leven van mensen een belangrijke bijdrage

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment, een intensieve training voor maximaal 6 deelnemers Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven)

Nadere informatie

Kind en Scheiding Trainingen.

Kind en Scheiding Trainingen. Kind en Scheiding Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak.

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven) en gebruik te kunnen maken van toevoegingen

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN Vaardigheidstraining Toepassen van Mediationvaardigheden Inleiding De laatste jaren is er een toegenomen bewustwording vanuit de overheid dat de kwaliteit van de bestuurlijke

Nadere informatie

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL Vaardigheidstraining Mediator in de Markt: Ondernemen met hart en ziel Introductie Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu?

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

KENNISMAKEN MET MEDIATION VOOR PREDIKANTEN. Het voorkomen, de-escaleren, begeleiden en oplossen van conflicten

KENNISMAKEN MET MEDIATION VOOR PREDIKANTEN. Het voorkomen, de-escaleren, begeleiden en oplossen van conflicten KENNISMAKEN MET MEDIATION VOOR PREDIKANTEN Het voorkomen, de-escaleren, begeleiden en oplossen van conflicten Kennismaken met mediation Inleiding De laatste jaren is er een toegenomen bewustwording vanuit

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Samenwerking tussen de VNG Academie en SPV staat garant voor de professionalisering van het BOA onderwijs VNG Academie en Politie Vorming Centrum hebben

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Mediation Opleidingen en trainingen.

Mediation Opleidingen en trainingen. Mediation Opleidingen en trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke

Nadere informatie

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Opleiding Oplossingsgericht Coachen

Opleiding Oplossingsgericht Coachen Opleiding Oplossingsgericht Coachen Opleiding Oplossingsgericht Coachen Every problem is a goal! Naast het opleiden van mediators is het Centrum voor Conflicthantering ook een coachingsinstituut en biedt

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Opleiding Familiemediation. Therra. Algemene Informatie. Geaccrediteerde Specialisatie Opleiding

Opleiding Familiemediation. Therra. Algemene Informatie. Geaccrediteerde Specialisatie Opleiding Geaccrediteerde Specialisatie Opleiding Algemene Informatie Pagina 2 van 10 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Praktische informatie 4 2.2 Data en tijden 2017 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of

Nadere informatie

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE SUPERVISIEGIDS 1. INLEIDING Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de werkervaringen

Nadere informatie

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT Vaardigheidstraining Onderhandelen; van intuïtie naar onderhandelingskracht Introductie Ieder mens onderhandelt dagelijks, meestal intuïtief. Deze

Nadere informatie

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden Vaardigheidstraining COMPAREREN: Inlichtingen geven, een schikking beproeven en nadere instructies krijgen Introductie Het lijkt heel praktisch en eenvoudig,

Nadere informatie

STRATEGISCH CONFLICTMANAGEMENT. Vaardigheidstraining

STRATEGISCH CONFLICTMANAGEMENT. Vaardigheidstraining STRATEGISCH CONFLICTMANAGEMENT Vaardigheidstraining Hoe maakt u van een conflict een succes? Inleiding De rol van de advocaat bij de behandeling van geschillen en conflicten, is de afgelopen jaren sterk

Nadere informatie

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving)

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO IN DE OR (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en u wilt het veilige

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 ALGEMEEN 1 Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1 SOORTEN MEDIATION TRAJECTEN 2 Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 WERKWIJZE MEDIATION 3 Aanmelding 3 Intake 3 Eerste

Nadere informatie

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7 Naar aanleiding van uw vraag om informatie over onze mogelijkheid om voor ca. 20 medewerkers binnen de gemeente Zandvoort een training mediationvaardigheden te verzorgen, treft u hierbij een offerte aan

Nadere informatie