SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd"

Transcriptie

1 SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd

2 Specialisatieopleiding familiemediation Introductie Van alle terreinen waarop mediation aan het verdere leven van mensen een belangrijke bijdrage kan leveren, is de familie het belangrijkste. Per definitie grijpen conflicten binnen familiesystemen mensen het hardste aan. Vooral bij echtscheiding is de impact op volwassenen en kinderen enorm. Daarom stelt werken binnen families en gezinnen de hoogste eisen aan de kwaliteiten van de mediator. De uitdaging is het grootst, de te behalen resultaten zijn niet te overschatten belangrijk voor betrokkenen. En daarom hebben maatschappij en beroepsgroep zelf aan deze mediationspecialisten een stevig pakket extra opleidingeisen willen opleggen om te bewerkstelligen dat cliënten verzekerd zijn van de hoogste standaarden: de hieronder genoemde eisen van het MfN maken duidelijk dat van de MfN geregistreerde familiemediator veel verwacht en dus geëist wordt. Merlijn heeft al die eisen vertaald in een even intensieve als boeiende training, die u verzekert van een solide basis onder uw familiepraktijk. Doelgroep De training is bedoeld voor mediators die zich willen specialiseren als familiemediator. Voor het deelnemen aan deze training is het aantoonbaar gevolgd hebben van een binnenlandse of gelijkwaardige buitenlandse basisopleiding mediation een vereiste. Indien u deze leergang met goed gevolg hebt doorlopen, voldoet u aan de opleidingseisen die zowel de Raad voor Rechtsbijstand als de MfN stellen voor inschrijving als familiemediator. Vrijstelling voor theoretische onderdelen van de training Merlijn heeft als erkend opleidingsinstituut de vrijheid om ter eigen beoordeling een deelnemer vrijstelling op onderdelen te verlenen. Merlijn vult die vrijheid zo in dat het voor een aspirant deelnemer mogelijk is om voor theoretische delen van de leergang vrijstelling te vragen, een en ander ter beoordeling van de trainers / opleiders, Mr. G.M. Groenhuijzen en Mr. M.C.Ph. Houben. Het verzoek kan worden ingediend bij Merlijn tot uiterlijk 1 week voor de eerste trainingsdag. Voorbereiding en aanpak van de training Het boek Echtscheidingsrecht krijgt u geruime tijd van tevoren toegezonden. Tijdens de leergang ontvangt u de boeken Scheidingsbemiddeling en Onderneming & Pensioen. We gaan er tijdens de trainingsdagen van uit dat de geadviseerde hoofdstukken bestudeerd zijn. De kenmerkt zich door zeer intensieve trainingsdagen. Ook tussen deze dagen in wordt er veel van u verwacht. U krijgt specifieke opdrachten die u - vaak in samenwerking met een collega-deelnemer - ter hand zult nemen MED41 Specialisatieopleiding familiemediation - Pagina 2

3 aangezien verslagen, alimentatieberekeningen, etc. onderdeel uitmaken van de toetsing die het MfN eist van elk erkend instituut. Van al deze opdrachten stelt u een portfolio samen dat - samen met een oefenmediation op de laatste dag en een mondelinge bespreking van een van tevoren toegezonden casus - onderdeel uit maakt van de toetsing door Merlijn. Accreditatie MfN en Raad voor Rechtsbijstand Voorafgaande aan inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand en het verkrijgen van de aantekening MfN Familiemediator is een toetsing vereist door het erkende opleidingsinstituut zelf. Bij Merlijn hebben we aan dit toetsingsvereiste vormgegeven door dag 6 van de training in te richten als een integratiedag: op die dag brengt u het geleerde in praktijk en doet u intensieve ervaring op in proefmediations / rollenspellen van 3 kwartier (als mediator en als partij). U kunt aan dag 6 deelnemen wanneer het portfolio (met de huiswerkopdrachten) volledig en tijdig is ingediend bij de trainers. Op die dag bespreken de trainers ook met u een aan u van tevoren toegezonden casus m.b.t. de juridische en financiële aspecten ervan. De beoordeling of u bent geslaagd is gebaseerd op: a. het opgebouwde portfolio: het verslag van alle huiswerk en oefeningen en opdrachten (weging 70 % in eindoordeel); b. de toepassing in de praktijk op de laatste dag (rollenspel en bespreking casus: samen weging 30% in eindoordeel). Een positieve eindbeoordeling wordt apart vermeld op het deelnemingscertificaat ten behoeve van de inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand en de MfN. U kunt met dat certificaat zelf uw aantekening familiemediator bij de MfN aanvragen evenals de toelating tot de Raad voor Rechtsbijstand. Op dat certificaat worden ook de hieronder gespecificeerde PE-punten genoteerd. Inhoud van de training Tijdens de training verwerft u gedragswetenschappelijke, juridische, financiële en fiscale kennis. A. Gedragswetenschappelijke kennis: - basiskennis van de psychologische, sociale en fysieke factoren van een familiekwestie bij kinderen en volwassenen (o.a. rouw, depressieve gevoelens en overspannenheid) - basiskennis van de ontwikkelingsfases bij kinderen en volwassenen en de bijbehorende behoeften en gedragingen, in het bijzonder over gedragingen bij loyaliteitsconflicten en verlies - basiskennis en kunde om te communiceren met kinderen - basiskennis van de gevolgen van nieuw samengestelde gezinnen - basiskennis van de systeemtheorie, in het bijzonder van systemische processen binnen gezinnen en families - basiskennis van relatie-/ruziemodellen in gezinnen en families - basiskennis van culturele diversiteit bij mediation MED41 Specialisatieopleiding familiemediation - Pagina 3

4 B. Juridische kennis: - basiskennis van de wettelijke regelingen omtrent ouderschap, afstamming en gezag over minderjarigen - basiskennis van het erfrecht - basiskennis van de afwikkeling van pensioenaanspraken - basiskennis van het huwelijksvermogensrecht - basiskennis van het recht omtrent kinder- en partneralimentatie - basiskennis van de processuele afwikkeling van echtscheidingen - basiskennis van samenlevingsvormen - basiskennis van het international privaatrecht m.b.t. familiekwesties - basiskennis van het ouderschapsplan - basiskennis van de samenstelling van een (echt)scheidingsconvenant en vaststellingsovereenkomst C. Financiële en Fiscale kennis: - basiskennis van het maken van een eenvoudige vermogensopstelling ten behoeve van de verdeling van een gemeenschap van goederen en/of de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden - basiskennis van het maken van een eenvoudig overzicht van de kosten van levensonderhoud ten behoeve van het globaal bepalen van de behoefte - basiskennis van het maken van een eenvoudige alimentatieberekening volgens de gangbare Tremanormen ten behoeve van het globaal bepalen van de draagkracht - basiskennis van de standaardregeling van de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding en de standaardregeling van de Pensioenwet - basiskennis van de meest voorkomende fiscale en financiële aspecten van een scheiding Permanente Educatie MFN Deze training levert u de volgende PE-punten op: 28 PE-punten, categorie 1a en 16 PE-punten categorie 2. Open inschrijving De training duurt zes dagen (zestien dagdelen). Trainers en locatie Voor nadere informatie over de trainers en de locatie verwijzen wij u naar onze website. Incompany-training Bij een incompany-training wordt na overleg over de specifieke wensen van uw organisatie een offerte aangeboden. MED41 Specialisatieopleiding familiemediation - Pagina 4

5 Juridische kennis Dag 1 09:30-10:00: Ontvangst met koffie en thee 10:00-10:10: Welkom en algemene inleiding (achtergronden en doelen van de training / kennismaken met trainers / toelichting totale programma / portfolio / huishoudelijke kwesties) 10:10-10:40: Kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen: vaststellen rode knoppen / leerdoelen : Inleiding scheiding: een complex proces: samenhang psychologische, sociale, fysieke en juridische factoren / familiekwesties : Pauze : Inleiding rouwcurve en scheidingsbemiddeling; Onderkennen van en omgaan met rouw, depressieve gevoelens en overspannenheid / oefenen casus: scheidingsmelding, rol partner/ouder : Lunch : Circulariteit en relatie- / ruziemodellen: interventies 14:30-15:30: Integratie oefening casus: toepassen geleerde fasering en interventietechnieken t.b.v. het verkrijgen van voldoende commitment, het nemen van verantwoordelijkheid in elke rol, verkrijgen van beweging : Pauze : Vervolg integratie oefening 17:00-17:30: Inleiding (on)macht in scheiding: perceptie, gelijkwaardigheid, ethiek 17:30-18:15: Snack Avondprogramma (juridisch) :15: Het verloop van een echtscheiding : Pauze 19:30-20:00: Ouderschapsplan MED41 Specialisatieopleiding familiemediation - Pagina 5

6 Financiële en fiscale kennis Dag 2 08:30-09:00: Ontvangst met koffie en thee :00: Kinderalimentatie : Pauze :15: Partneralimentatie 13:15-14:15: Lunch :15: Huwelijksvermogensrecht algemeen 16:15-16:30: Pauze 16:30-17:00: Evaluatie, vooruitblik dag 3, huiswerk en afsluiting MED41 Specialisatieopleiding familiemediation - Pagina 6

7 Financiële en fiscale kennis Dag 3 09:30-10:00: Ontvangst met koffie en thee 10:00-10:15: Welkom / terugblik dag 1 / beantwoorden vragen / toelichting programma dag 1 / huishoudelijke kwesties 10:15-10:45: Partner- en kinderalimentatie: basiskennis Tremanormen, kosten van huishouding en overgespaarde inkomsten, alimentatieberekening-programma s :00: Partneralimentatie: draagkracht en behoefte, fiscale aspecten, wet, jurisprudentie en wetsontwerpen 11:00-11:15: Kinderalimentatie, fiscale aspecten, openbare orde, samenhang zorgregeling : Alimenatieberekening a.h.v. de casus : Pauze 11:45-12:45: Voorzetting oefening alimentatieberekening : Lunch : Basiskennis meest voorkomende fiscale en financiële aspecten echtscheiding 14:15-15:15 Basiskennis, nodig voor het maken van een eenvoudige vermogensopstelling; gemeenschap van goederen en (meest voorkomende) huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten : Pauze : Basiskennis Erfrecht 16:30-17:00: Basiskennis levensverzekeringen, hypotheken, vrijwaring 17:00-18:00: Snack Avondprogramma :30: Basiskennis Standaardregeling Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, afkopen pensioen, conversie 18:30-19:00: Samenhang wonen, zorgregeling, partneralimentatie, kinderalimentatie, pensioenregeling, verdelen van (liquide) vermogen, fiscale consequenties 19:00-19:30: Evaluatie, vooruitblik dag 3, programma & huiswerk, samenstellen werkgroepen en afsluiting MED41 Specialisatieopleiding familiemediation - Pagina 7

8 Integratie kennis en vaardigheden Dag 4 09:30-10:00: Ontvangst met koffie en thee :15: Terugblok dag 1 en inventarisatie vragen : Inleiding systeemtheorie Casus en oefening : Pauze 12: : Inleiding ontwikkelingsfases kinderen/ouders, bijbehorende behoeften en gedragingen; scheidingsmelding aan de kinderen : Lunch : Oefenen casus communiceren met en over kinderen, scheidingsmelding, ouderschapsplan : Pauze 15:30-16:30: Inleiding (inter)culturele diversiteit / oefening bewustwording en onderkennen culturele verschillen : Nieuw samengestelde gezinnen: inleiding en oefening 17:30-18:15: Snack Avondprogramma : Inleiding en oefening: verstrekken inhoudelijke informatie door de mediator en verkrijgen van relevante gegevens (financiële gegevens, ontwikkelen checklist, maken van verlagen, werken met (concept-) vaststellingsovereenkomst 19:30-19:45: Bespreken huiswerkopdrachten / portfolio : Evaluatie, vooruitblik dag 5, en afsluiting MED41 Specialisatieopleiding familiemediation - Pagina 8

9 Integratie kennis en vaardigheden Dag 5 09:30-10:00: Ontvangst met koffie en thee 10:00-10:30: Welkom, terugblik dag 4 / inventariseren en bespreken vragen werkgroepen / toelichting programma / huishoudelijke kwesties 10: : Inleiding onderkennen van vermoeden huiselijk geweld, kindermishandeling of psychopathologisch gedrag :00: Inleiding inventarisatie verschillende andere professionals en het tijdig inschakelen c.q. doorverwijzen derden : Inleiding indicaties contra indicaties, doorzien van misbruik mediation : Pauze 11:30-12:45: Integratie oefening casus en nabespreking : Lunch : Inleiding echtscheidingsconvenant, standaard formuleringen, SMART : Oefenen casus : Pauze : Integratie oefening en nabespreking 17:30-18:00: Snack Avondprogramma :00: Oefening casus 19:00-19:30 Samenvatting dag 5, bespreken huiswerkopdrachten, portfolio, voorbereiding dag 6, evaluatie en afsluiting MED41 Specialisatieopleiding familiemediation - Pagina 9

10 Integratie kennis en vaardigheden Dag 6 08:30-09:00: Ontvangst met koffie en thee 09:00-09:15: Inleiding en gang van zaken proefmediations 09: : Proefmediations : Lunch : Toelichting middagprogramma en indeling gesprekken met trainers a. theorie b. mondelinge nabespreking per deelnemer van proefmediation en portfolio 16:15-17:00: Afsluiting training, vooruitblik permanente educatie, samenstellen intervisiegroepen, evaluatie, uitreiken certificaten 17:00-18:00: Merlijn borrel MED41 Specialisatieopleiding familiemediation - Pagina 10

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie NIEUW IN DE OR NIEUW IN DE OR Introductie U bent gekozen, al dan niet met stemmen, in de ondernemingsraad. Gefeliciteerd! Het is een boeiende wereld waar u in gestapt bent. Waar /hoe nu verder? Waar moet

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld Ethische en andere dilemma s bij mediation naast rechtspraak Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Stichting Eigen Kracht Centrale Hedda van Lieshout en Marianne Goorhuis info@eigen-kracht.nl

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector Eindrapportage 2 Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Multiprobleemgezinnen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie