Coachen voor professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coachen voor professionals"

Transcriptie

1 Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat EH Veghel T F E. Onderdeel BasculeGroep BV Coachen voor Professionals Pagina 1

2 Beste (adspirant) coach, U oriënteert zich op een (vervolg)opleiding tot coach of u zoekt een mogelijkheid als leidinggevend of adviseur coaching vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Caleidoscoop biedt een aantal opleidingen op gebied van coaching die zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Federatie voor Mediators (MfN) en het Internationaal ADR- register. Bovendien is voor deze opleidingen accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches. (NOBCO) Coachen heeft zich in de afgelopen decennia niet alleen ontwikkeld als een professie, het is ook een niet meer weg te denken stijl van leidinggeven. Ons tijdsgewricht kenmerkt zich door dynamiek en complexiteit, er verandert veel en tegelijkertijd. De oplossingen die we gewend zijn werken vaak niet meer. Dat vraagt voortdurende ontwikkeling van mensen en organisaties. Caleidoscoop Leertrajecten faciliteert de ontwikkeling van zelfsturing van mensen, teams en organisaties in complexe sociale dynamiek. Aanspreken en aanspreekbaar zijn; leiderschap opnemen individueel en collectief. Coaching- en een opleiding tot coach is geïnspireerd op Generatief Leiderschap. Een holistisch leiderschapsconcept en kompas dat uitgaat van een voortdurend proces van waarneming van binnen naar buiten als basis voor zelfsturing en sturing van anderen. De coaching opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten zijn geïnspireerd op Generatief Leiderschap. Onder coaching verstaan wij een professionele relatie gedurende een langere tijd tussen twee mensen (gecoachte en coach), gericht op de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap en zelfsturingsvermogen van de gecoachte (Callens e.a., 1999). De trainers van Caleidoscoop Leertrajecten werken vanuit de visie dat verschillen en conflicten een bron van vernieuwing zijn en daarmee de motor van groei en ontwikkeling. Elke coach- vraag is een ontwikkel- vraag waarbij het onontvreemdbare persoonlijke leiderschap het sturingsprincipe vormt om die ontwikkeling te geleiden. Zo is elke coaching vanuit Generative Leadership een coaching in je persoonlijke art of leading. Wie je ook bent, welke vraag of kwestie je ook meebrengt. Lerende organisaties en permanent leer- en veranderingsvermogen van mensen en organisaties zijn zeer gewenst in het huidige, turbulente, tijdsgewricht. De realisatie daarvan stelt bijzonder hoge eisen aan leiderschap. Mensen beleven een organisatie als een continu proces van interactie tussen mensen die toegevoegde waarde beoogt te creëren. Leiderschap gaat over het genereren van een zodanige kwaliteit van interactie die mensen (weer) in contact brengt met het generatieve veld van hun oneindige potenties. We kijken naar organisaties als levende (lerende) systemen die, zoals we allen weten onder druk staan om te overleven (de Geus, 1997). Er is sprake van een toegenomen stroomversnelling in de continue veranderingsprocessen, verhoogd ervaren onvoorspelbaarheid en toename van ervaren discontinuïteit (sprongsgewijze en onomkeerbare veranderingsmomenten) (Callens, 1999). Het doel van deze folder is u zo volledig mogelijk te informeren over onze actuele opleidingsmogelijkheden op het gebied van coaching. Het coaching veld is voortdurend in ontwikkeling, en dat geldt ook voor onze opleidingen. Onze drive is coaching en coaches te ontwikkelen en zo bij te dragen aan hun professionalisering. Tijdens onze informatieavonden of in een persoonlijk gesprek verdiepen we graag onze kennismaking, beantwoorden we uw vragen en onderzoeken we met u wat voor u het meest passende opleidingstraject is. Coachen voor Professionals Pagina 2

3 Inhoud Uitgangspunten bij de coaching opleidingen... 4 Coaching opleidingen de mogelijkheden... 6 Oriëntatieworkshop Coachen voor Professionals... 6 Basisdag Coachen voor professionals... 6 I Coachen voor Professionals Basisopleiding - NOBCO Foundation... 7 Inhoud van de Opleiding... 8 Leren in de praktijk... 8 II Generatief Coachen voor Professionals - NOBCO Practitioner... 8 Inhoud van de Opleiding... 9 Leren in de praktijk... 9 Conflict coaching ADR Conflictcoach NOBCO en MfN PE- opleiding Inhoud van de Opleiding Leren in de praktijk Leermethoden en studiebelasting Voorbereiding Trainingsaanpak Studiebelasting Prijzen en kortingen Overige faciliteiten tot leren Coaching Locaties en startdata Opleidingspunten Aantal deelnemers Individuele accreditatie en registratie Caleidoscoop Halfjaarbijeenkomsten Trainers Coachen voor Professionals Pagina 3

4 Uitgangspunten bij de coaching opleidingen Coachen begint bij een leer- en ontwikkelingsvraag. Van de potentiele coachee die daarbij passende en geëquipeerde coach zoekt. Dikwijls is dat een directe collega, of diens leidinggevende, maar het kan ook een externe (zelfstandig gevestigde) coach zijn. Als gevolg van de grote diversiteit aan coachvragen heeft zich een veelsoortige diversiteit aan soorten coaching ontwikkeld. De vraag voor de coach is daarbij: wat kan ik betekenen voor deze klant met deze vraag? Coachen is een dienst die wordt verleend waarbij de persoon van de coach diens belangrijkste instrument is. Voortdurende ontwikkeling is de beste garantie dat een coachtraject positief resultaat heeft voor de klant en de coach. Het opleidingsaanbod van Caleidoscoop is zo opgebouwd dat je een opleidingstraject kunt samenstellen dat past bij jouw ambitie en interesse. Voor de kwalificaties sluiten we aan bij de Europese kwaliteitsstandaard EQA van EMCC (European Mentoring and Coaching Counsil) en de Nederlandse Orde van beroepscoaches NOBCO. Dat betekent dat in elke opleiding wordt gewerkt aan ontwikkeling op de volgende acht competentiecategorien: 1. Zelfinzicht Laat zien zich zowel bewust te zijn van eigen waarden, overtuigingen en gedrag als ook inzicht te hebben in de wijze waarop deze de uitoefening van het coachen beïnvloeden. Dit zelfinzicht is nodig opdat de doelstellingen van de cliënten en eventueel van de opdrachtgever(s) op een zo effectief mogelijk manier gerealiseerd worden. 2. Gerichtheid op zelfontwikkeling Onderzoekt en verbetert het eigen niveau en houdt de reputatie van het vak hoog. 3. Omgaan met het coachcontract/de coachovereenkomst Stelt de verwachtingen en de grenzen van de coachovereenkomst met de cliënt - en indien van toepassing met de opdrachtgever - vast en leeft deze na. 4. Vormgeven van de coachrelatie Bouwt zorgvuldig een vruchtbare relatie op met de cliënt en indien van toepassing met de opdrachtgever, en onderhoudt deze relatie. 5. Stelt de cliënt in staat inzicht te verkrijgen en te leren Werkt zodanig met de cliënt en de opdrachtgever dat er inzicht wordt ontwikkeld en wordt geleerd. 6. Doel- en actiegerichtheid Laat zien hoe hij werkt en zijn vaardigheden inzet om de cliënt te ondersteunen in het realiseren van de veranderingen die hij wenst. 7. Gebruik van modellen en technieken Past naast de basis communicatievaardigheden modellen, hulpmiddelen, technieken en ideeën toe om ervoor te zorgen dat er inzicht ontstaat en dat er wordt geleerd. 8. Evalueren Verzamelt informatie over de effectiviteit van zijn/haar werkwijze Caleidoscoop heeft haar coachopleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap. Dat betekent dat de opleiding volgens dit concept is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Het biedt de (toekomstige) coach ook een repertoire en methodiek om generatieve processen te genereren bij de coachee. Het leiderschapskompas van Generatief leiderschap.. samenvatten Coachen voor Professionals Pagina 4

5 Dat betekent het volgende. 1. De persoon van de coach is zijn belangrijkste instrument. 2. Coaching is een dienst en een dienst is pas een dienst als die als zodanig ervaren wordt. Met andere woorden: het is de klant die de ervaren kwaliteit bepaalt. De dienst wordt gemaakt en gebruik in interactie met de klant. 3. Coaching richt zich op het faciliteren van de ontwikkeling van zelfsturing en autonomie van de coachee. Gaat over leiderschap. De kern van deze opleiding wordt gevormd door een holistisch perspectief op mens, arbeid en organisatie. De coaching opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten worden verzorgd in Veghel, en Garderen. De actuele data en locatiegegevens vindt u via Coachen voor Professionals Pagina 5

6 Coaching opleidingen de mogelijkheden Caleidoscoop Leertrajecten biedt een aantal coaching opleidingen die u zowel de mogelijkheid biedt om, als leidinggevende of professional, uw coaching vaardigheden te ontwikkelen of te verdiepen en daarnaast om u als professioneel coach te ontwikkelen Oriëntatieworkshop Coachen voor Professionals Deze workshop van een dagdeel biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met Coachen, de Coach- opleidingen en met de opleiders van Caleidoscoop leertrajecten. De volgende onderwerpen krijgen in de workshop aandacht; Onderzoeken wat Coachen is en wat het niet is Wat Caleidoscoop Leertrajecten onder Coachen in onze tijdsgewricht verstaat Een voorproefje van hoe Caleidoscoop Leertrajecten Coach Opleidingen verzorgd Tenslotte verkennen of coachen en een coachopleiding van Caleidoscoop Leertrajecten bij u past. De oriëntatie workshop beslaat ongeveer 3 uur en vindt maandelijks plaats in Veghel en Garderen, tijdens ochtend- of avonduren. Een overzicht van alle data vind je op opleidingen. De kosten voor deze workshop bedragen. 45,=, inclusief soep en broodjes. Als je besluit een coach opleiding bij Caleidoscoop Leertrajecten te volgen worden deze kosten in mindering gebracht op de eerste factuur. Basisdag Coachen voor professionals Deze basisdag is bestemt voor: Iedereen die zich serieus oriënteert op een coachopleiding en/of wil weten in welke mate coachen relevant is binnen de huidige of de toekomstige functie. Iedereen die wil kennisnemen van de filosofie en de praktijk van het coachen op zodanige wijze dat hij/zij die meteen kan toepassen in de praktijk. Professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen en/of betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie. Professionals die zich willen laten scholen tot geaccrediteerd coach. Mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen, maar een professionele slag daarin willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach- zijn. Ervaren coaches, en/of coaches die deels elders zijn opgeleid. Voor hen functioneert deze dag als een instroom- module waarbij een helder beeld kan ontstaan van de wijze waarop jouw ervaring en vaardigheden aansluiten bij onze programma s Coachen voor Professionals Pagina 6

7 Tijdens deze intensieve opleidingsdag scherpen we aan wat coachen is (en wat het niet is), voor wie en onder welke voorwaarden coachen een zinvolle stijl van begeleiden, leiden of samenwerken is en welke uitgangspunten en visies daaronder liggen. Je maakt tevens kennis met een structuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken en het begeleiden van processen. Wij gaan daarbij in op de volgende onderwerpen: Hoe past deze opleiding in het geheel van mij activiteiten, wat breng ik in en wat kom ik halen Coachen als stijl van professioneel begeleiden, leidinggeven en samenwerken Mensvisie en uitgangspunten bij coaching Gewaar zijn en waarmaken, dynamisch balanceren, GL en zelfsturing als pijlers voor coaching Do s en dont s van de coach I Coachen voor Professionals Basisopleiding - NOBCO Foundation Deze basisopleiding is bestemd voor; Professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen en/of betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie. Professionals die zich willen laten scholen tot geaccrediteerd coach. Mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen, maar een professionele slag daarin willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach- zijn. Professionals uit de mensbegeleiding die tot nu toe met hun cliënten of patiënten werken vanuit een therapeutisch, een behandelend of een adviserend en voorschrijvend perspectief en die graag de slag willen maken naar een coachende manier van begeleiden waarbij de sturing en de verantwoordelijkheid bij de cliënt komen te liggen en de professionele relatie gelijkwaardig van aard is. Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze een ontwikkelingsgericht gesprek te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR- professional, therapeut, trainer, opleider, et cetera. Deze opleiding vormt samen met de Basisdag Coachen voor professionals de Basisopleiding Coachen voor Professionals (de Basisdag vormt hiervan het eerste deel). Voor de Basisopleiding Coachen voor Professionals is bij Nobco/EMCC in juli 2015 het accreditatietraject op Foundation- niveau gestart, dat naar verwachting in het najaar 2015 wordt afgerond. Tijdens deze leergang raak je op basisniveau vertrouwd met de technieken van het coachen en de relevante concepten, uitgangspunten en kennis. Je doet volop ervaring op met zowel coachen, als gecoacht worden en je maakt kennis met thema s uit de mens- en organisatiekunde. Als je de leergang afrondt met een certificaat ben je in staat om professioneel (en dus Coachen voor Professionals Pagina 7

8 verantwoord) te coachen. Je weet waar dat voor staat, wat het van jou vraagt en waar de grenzen liggen van je professionaliteit. Tijdens de leergang maak je bovendien een begin met het ontwikkelen van je professionele identiteit en maak je alvast kennis met de principes van het ontwikkelingsgericht coachen, geïnspireerd op Generatief Leiderschap. Inhoud van de Opleiding Dag 1: coaching, de coachvraag, het coachcontract, de persoon van de coach als belangrijkste instrument Dag 2: interactie, ontwikkeling en zelfsturing de centrale thema s in het systeem van de coachee en de coach Dag 3: communicatie interactie systeemdynamiek. GL als kompas voor coachtraject, thema gecentreerd werken op vier niveaus met vier Componenten, systeemgericht Dag 4: Mijn ontwikkeling als coach Leren in de praktijk Tijdens de Basisopleiding Coachen voor Professionals coach je zelf ten minste 6 keer een cliënt (liefst in twee coachtrajecten) en word je ten minste twee keer gecoacht door een gezelcoach- in- opleiding. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft reflectieverslagen over de coachgesprekken die je voert in het kader van je eigen coaching als van de coaching die je verzorgd. Op de reflectieverslagen krijg je schriftelijk feedback. Daarnaast schrijf je een reflectie in de vorm van een reisverslag per blok over je leerproces tijdens de opleiding. Tijdens een opleidingsdag breng je de geleerde en de nieuwe concepten gedurende de hele dag in de praktijk onder begeleiding van je opleider/trainer. Alle noodzakelijke kennis, concepten en theorie worden tijdens de opleidingsdagen aangereikt en meteen toegepast. De Basisopleiding Coachen voor professionals heeft een doorlooptijd van 4 maanden, waarbij je iedere drie weken een dag opleiding hebt. Tussen de opleidingsdagen werk je aan: - Het verdiepen in de theoretische grondslagen voor coaching - Voer je de coaching gesprekken met jouw coachee en met jouw coach - Werk je aan reflectie- en reisverslag - Heb je intervisie met je medecursisten II Generatief Coachen voor Professionals - NOBCO Practitioner Tijdens de basisopleiding Coachen voor Professionals heb je de basisbeginselen van het professioneel coachen op een verantwoorde manier onder de knie gekregen. Onontkoombaar is deze professionele ontwikkeling gepaard gegaan met jouw persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de Coachen voor Professionals Pagina 8

9 vervolgopleiding Coachen voor professionals II komt deze dubbelslag (professioneel én persoonlijk) nog veel steviger aan de orde. Deze opleiding vormt samen met de Basisopleiding Professioneel Coachen de Leerweg Generatief Coachen voor professionals. Voor deze opleiding is bij Nobco/EMCC in juli 2015 het accreditatietraject op Practitioner- niveau, dat naar verwachting in het voorjaar 2016 wordt afgerond. Doelstelling van de opleiding Generatief Coachen voor professionals is: te leren hoe jij jouw klant hetzij in zijn privé- omstandigheden, hetzij in het werk coacht op identiteit, zelfontwikkeling en doelen waarin zowel het persoonlijke als het professionele aan bod komen. een scherp (in)zicht te krijgen op de weg waarlangs iemand tot ontwikkeling, successen, prestaties en nieuw gedrag komt. Hoe leren/ontwikkelen mensen eigenlijk? Zelfs als het alleen maar om het ontwikkelen van een competentie zou gaan? Je leert zien hoe dit altijd en onder alle omstandigheden raakt aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van iemand. bovenstaande processen succesvol en duurzaam te coachen. Met duurzaam bedoelen we dat het bij jou en bij jouw klant niet mag gaan over het aanleren van een trucje maar om een ontwikkeling die wordt geïntegreerd en daardoor beklijft. De persoon van de coach als diens belangrijkste instrument. Een professionele coach kan dat bij zijn klant alleen maar bewerkstelligen als hij deze processen een aantal keren heeft leren waarnemen (bij zichzelf en bij anderen) en begrijpt hoe dat gecoacht kan worden. Daarnaast is het noodzakelijk dat de professionele coach zichzelf kent. Wie ben jij? Wat drijft jou? Waar wordt jouw handelen, jouw spraakgebruik, jouw lichaamstaal door gestuurd bewust of onbewust? Wat is daarvan het effect op anderen? Tijdens de Opleiding Generatief Coachen voor Professionals worden jouw coaching vaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid on the spot. Inhoud van de Opleiding Dag 1: Coaching Generatief leiderschap thema gecentreerd werken Dag 2: Systeemdenken en werken o.b.v. systeemdynamiek waarnemen op 4 niveaus verschil waarnemen - waarmaken Dag 3: Persoonlijke dynamiek - Angst/ verlangen Rieman Rouw crisis/ conflict Dag 4: Key4You wat voor coach wil ik zijn Persoonlijke vs. professionele ontwikkeling Dag 5: Wij systeem kwaliteit van interactie Dag 6: Kernkwaliteiten en andere coaching instrumenten Dag 7: DBLS - licentieworkshop coachen op leiderschap en zelfsturing Dag 8: DBLS - licentieworkshop coachen op leiderschap en zelfsturing Leren in de praktijk Tijdens de Opleiding Generatief Coachen voor Professionals coach je ten minste 12 keer een klant en word je ten minste drie keer gecoacht door een gezelcoach of een senior coach in opleiding. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft hiervan reflectieverslagen waarop je schriftelijk feedback krijgt van je coach of een meelezend opleider. Tijdens de Coachen voor Professionals Pagina 9

10 opleidingsdagen breng je de geleerde en de nieuwe concepten gedurende de hele dag door in de praktijk onder begeleiding en supervisie van je opleider/trainer. Ook de door jou gevoerde coachgesprekken staan onder supervisie. Alle noodzakelijke kennis, concepten en theorie worden tijdens de opleidingsdagen aangereikt en meteen toegepast. De Opleiding Generatief Coachen voor professionals heeft een doorlooptijd van 6 maanden Gedurende deze periode volg je 8 hele opleidingsdagen en 1 intervisiebijeenkomst. Daarnaast doe je ook buiten die dagen om veel coachervaring op. Je wordt uitgedaagd om jouw niveau van coachen naar een beduidend hoger niveau te tillen. Essentieel in deze opleiding is ook dat je genuanceerd, vrij, eerlijk en professioneel naar jezelf leert kijken. Er is ruim aandacht voor een aantal wezenlijke onderwerpen uit de menskunde. Je leert te coachen op transformationeel niveau en je zet aan het einde van de opleiding een eerste stap richting jouw unieke individuele identiteit als coachende professional. Conflict coaching ADR Conflictcoach NOBCO en MfN PE- opleiding Veel coach trajecten vinden hun aanleiding in conflicten. Tegelijkertijd zijn conflicten een van de grootste taboes in onze tijd. Om die reden wordt in de meeste coachopleidingen (te) weinig aandacht gegeven aan conflicten, hun dynamiek en de begeleiding daarvan. Daarom biedt Caleidoscoop Leertrajecten een Permanente Educatie aanbod dat coaches de mogelijkheid biedt zich te verdiepen in die onderwerpen en hun coach repertoire daarin uit te breiden. Tegelijkertijd zien we dat veel mediators ook coaching al vorm van conflictbegeleiding willen bieden aan hun klanten. Deze opleiding is bestemd voor: - Coaches die zich willen verdiepen en specialiseren in coachen in conflictsituaties - Leidinggevenden die hun conflictcompetenties willen uitbreiden en verdiepen - Mediators en andere conflictprofessionals die hun professionele repertoire willen uitbreiden met coaching Deze opleiding biedt deelnemers die geregistreerd of geaccrediteerd zijn bij: NOBCO Punten Permanente Educatie ADR- register de mogelijkheid zich te registreren als conflictcoach MfN register punten Permanente Educatie Deelnemer met registratie bij registers die een regeling kennen in het kader van permanente educatie faciliteren wij graag om hun punten geaccepteerd te krijgen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van Caleidoscoop Leertrajecten. Inhoud van de Opleiding De Opleiding Conflict Coachen voor professionals omvat de Basisdag Coachen voor Professionals en 4 opleidingsdagen met de volgende inhoud: Dag 1: Conflicten en hun dynamiek Psych- sociale benadering van conflicten Conflict als leervraag, coachcontract Persoonlijk leerproces in en met conflicten Coachen voor Professionals Pagina 10

11 Dag 2: Conflictanalyse m.b.v. Conflictkompas Glasl Escalatie arena/ verschijningsvorm randvoorwaarden en contextfactoren Metanoische benadering en GL als perspectief Methodische handvatten: Coachings- en conflictinterventies en - technieken Dag 3: Conflict als deel van het geheel van interactie en verschillen GL als benadering, ontwikkelen wat er is Contact confrontatie confligeren connecten committeren 4 niveaus verkennen en aanspreken Dag 4: Belangen oriëntatie Waarnemen waarmaken Conflicten in teams Systeembenadering van conflict en coaching Leren in- en van conflicten, duurzaam oplossen Leren in de praktijk Tijdens de Opleiding Conflict Coachen voor Professionals coach je zelf ten minste 6 keer een cliënt (liefst in twee coachtrajecten) en word je ten minste twee keer gecoacht door een gezelcoach- in- opleiding. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft reflectieverslagen over de coachgesprekken die je voert in het kader van je eigen coaching als van de coaching die je verzorgd. Op de reflectieverslagen krijg je schriftelijk feedback. Daarnaast schrijf je een reflectie in de vorm van een reisverslag per blok over je leerproces tijdens de opleiding. Tijdens een opleidingsdag breng je de geleerde en de nieuwe concepten gedurende de hele dag in de praktijk onder begeleiding van je opleider/trainer. Alle noodzakelijke kennis, concepten en theorie worden tijdens de opleidingsdagen aangereikt en meteen toegepast. De Opleiding Conflict Coachen voor professionals heeft een doorlooptijd van 4 maanden, waarbij je iedere drie weken een dag opleiding hebt. Tussen de opleidingsdagen werk je aan: - Het verdiepen in de theoretische grondslagen voor coaching - Voer je de coaching gesprekken met jouw coachee en met jouw coach - Werk je aan reflectie- en reisverslag - Heb je intervisie met je medecursisten Leermethoden en studiebelasting Caleidoscoop Leertrajecten zet in op persoonlijke ontwikkeling, reflectie en zelfkennis, waardoor bruikbare (latente)kwaliteiten die mensen hebben naar boven komen. Deze kwaliteiten worden zichtbaar door, naast instrumentele kennis en vaardigheden, vooral ook aandacht te geven aan het functioneel maken van mensgerichtheid naar jezelf en naar anderen. Het gaat daarbij om inzet, ontwikkeling en reflectie op (latente) kwaliteiten die mensen hebben en die ze daarbij kunnen gebruiken. Coachen voor Professionals Pagina 11

12 Voorbereiding Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een vragenlijst aan de hand waarvan de deelnemer de leerdoelen en motivatie kan expliciteren. Twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangen de deelnemers het volgende materiaal: het boek Mediation in arbeidszaken, de syllabus Mediation en Conflictmanagement in Organisaties. Het is de bedoeling dat de deelnemers voor aanvang van de eerste trainingdag een aantal hoofdstukken lezen. Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers twee eigen (conflict)cases beschrijven. Deze cases worden gedurende de hele opleiding gebruikt als oefenmateriaal. Het is bovendien de bedoeling dat de deelnemers bij de huiswerkopdrachten het geleerde op hun cases toepassing. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de opleidingsblokken huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Trainingsaanpak De trainingsdagen zijn zo opgebouwd dat eerst theorie behandeld wordt, waarna deze wordt verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast putten de trainers uit hun coachpraktijk. Op deze manier wordt de theorie met behulp van oefeningen in praktijk gebracht. Daarbij wordt aangesloten bij het coachproces en aspecten die aan de orde zijn en bij het individuele leerproces van de deelnemers. Er is sprake van een oplopende moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Gezamenlijke en individuele oefeningen worden afgewisseld en vinden eveneens afwisselend - plenair en in subgroepen plaats. De oefeningen vinden steeds plaats onder begeleiding van een trainer. Tijdens en na de oefeningen ontvangen de deelnemers feedback van de trainers en van elkaar. Ter ondersteuning van dit leerproces wordt gebruikgemaakt van verschillende methoden, zoals: presentaties; oefeningen dialoog reflectie interviewing; onderwijsleergesprek, rollenspellen, demonstratievideo s; huiswerkopdrachten; casusanalyse; De deelnemers wordt tevens een digitale leeromgeving geboden, waartoe zij tot een jaar na afronding van de opleiding toegang hebben. Deze digitale leeromgeving biedt de deelnemers een platvorm voor intervisievraagbaak, oefenmateriaal en een bibliotheek met informatie en Coachen voor Professionals Pagina 12

13 naslagwerk. Deelnemers kunnen daar ook instructievideo s bekijken en de videopnamen die tijdens de opleiding van de oefeningen en rollenspelen worden gemaakt terugzien en analyseren voor het eigen leerproces. Studiebelasting Als vuistregel geldt voor de studiebelasting 1:1, dat wil zeggen: voor elk contactuur geldt ook een uur zelfstudie. De opleidingen kennen opleidingsdagendagen, die elk 7 contacturen hebben. Alles bij elkaar komt dit neer op een studiebelasting voor: - Basisdag Coachen voor professionals: 7 contacturen; 4 uur verwerking en 3 uur oefenen met het geleerde. - Basis Opleiding Coachen voor Professionals: 28 contacturen; 16 uur verwerking en 12 uur oefenen en intervisie - Opleiding Generatief Coachen voor professionals: 63 contacturen; 28 uur en 35 uur oefenen en intervisie De exacte belasting kan natuurlijk verschillen, afhankelijk van de ervaring en achtergrond van iedere deelnemer. Wij gaan er vanuit dat dit tenminste de studiebelasting is die aan de opleidingen verbonden is. Prijzen en kortingen De prijs voor deelname aan: - de workshop Oriëntatie op Coachen voor Professionals. 45,- - de Basisdag Coachen voor Professionals 350,- - Coachen voor Professionals 2.195,- - Generatief Coachen voor professionals 3.750,- - Conflict Coaching ,- De genoemde opleidingsprijzen zijn inclusief studiemateriaal, en boeken en verblijfskosten. Verblijfskosten bestaan uit koffie, thee, water en lunch. De kosten voor eventuele overnachting zijn niet in de prijs begrepen. Indien gewenst kan op elke locatie overnachting geregeld worden. De opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw. Overige faciliteiten tot leren Coaching Op verzoek van een deelnemer is, zowel tijdens de opleiding als na afronding daarvan, coaching en begeleiding op maat mogelijk. Deze coaching kan gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling van de mediator, op vakgerichte ontwikkeling of begeleiding bij de start en opbouw van de eigen praktijk, of een project binnen de werkkring. Daarnaast bieden we de mogelijkheid een intervisiegroep te starten en/of te begeleiden. De kosten voor coaching en begeleiding van intervisie bedragen 175,- per uur. De coaching en intervisie kunnen plaatshebben op ons kantoor in Veghel, Alkmaar of Assen en ook bij u op locatie. Coachen voor Professionals Pagina 13

14 Locaties en startdata U start op het door u gekozen moment op een van de vestigingsplaatsen van BasculeGroep of op een vestigingsplaats van een andere met ons samenwerkende mediationorganisaties, zoveel mogelijk in uw omgeving. Binnen deze mediationpraktijk wordt bekeken, welk mediationtraject past bij uw leervraag. Erkenning Als co- mediator kunt u de uitgevoerde mediation laten registreren bij de MfN. Hiermee kunt u invulling geven aan het verplichte aantal praktijkuren, vereist voor registratie bij de MfN. Ook bestaat de mogelijkheid PE- punten aan te vragen. Kosten De kosten voor co- mediation bedragen 385,, excl. btw. Mocht blijken dat een mediation korter duurt dan 3 gesprekken, dan heeft u recht op een nieuwe match. Opleidingspunten In veel beroepsgroepen is sprake van verplichte permanente educatie. Caleidoscoop is een door de NOBCO, MfN en ADR erkend opleidingsinstituut en biedt u door deze instanties erkende opleidingen. Voor de meeste beroepsgroepen is het mogelijk voor door ons verzorgde opleidingen PE- punten te verkrijgen. Wij zijn u graag van dienst bij het verkrijgen of aanvragen van opleidingspunten. Neemt u daarover contact op met ons secretariaat. Aantal deelnemers Onze trainingsgroepen zijn klein, dat wil zeggen minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Groepen vanaf 8 deelnemers worden altijd door twee trainers begeleid. Daardoor is er maximaal ruimte voor persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding. De bij onze opleidingen betrokken trainers hebben ruime ervaring in de eigen mediationpraktijk en op het gebied van trainen en opleiden. Zij staan borg voor praktijkgerichtheid en een veilige omgeving en sfeer, waardoor leren en ontwikkelen maximaal mogelijk gemaakt wordt. Mogelijkheden na afloop van de opleiding Als u de opleiding Coachen voor Professionals heeft afgerond, biedt Caleidoscoop Leertrajecten u diverse mogelijkheden voor uw ontwikkeling als coach. Wij hechten veel waarde aan een relatie met u en ondernemen verschillende activiteiten om dat voor u interessant te maken. Individuele accreditatie en registratie Na afronding van elke coach opleiding van caleidoscoop Leertrajecten bestaat de mogelijkheid om u te registreren bij NOBCO en/ of ADR Register. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een accreditatie te verwerven bij het EQA/ EMCC. Uitgebreide informatie daarover vindt u respectievelijk op of international- register.com. Wij willen u graag informeren en begeleiden bij uw accreditatie en/ of registratie. Neemt u voor verdere informatie daarover contact op met ons secretariaat. Coachen voor Professionals Pagina 14

15 Caleidoscoop Halfjaarbijeenkomsten Na afronding van uw opleiding en inschrijving in een register ontstaat de verplichting de kennis en vaardigheden op peil te houden door middel van Permanente Educatie. Daarnaast hebben veel coaches de behoefte, nadat zij hun praktijk richting hebben gegeven, hun kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen. Caleidoscoop Leertrajecten kent een breed aanbod van opleidingen die daarin voorzien. Er bestaan daarnaast verschillende opleidingen die voorzien in verdieping van de kennis, vaardigheden en houding van de Coach: Sturing en dynamiek; dilemma s of kracht van de mediator Leren in en van conflicten Systeemdenken bij conflicten en mediation Interventies o.b.v. Thema Gecentreerde Interactie Rouw en Conflict Uitgebreide informatie over deze opleidingen vindt u op Trainers De opleiding Mediation voor professionals wordt verzorgd door de volgende trainers, die allemaal werkzaam zijn in de mediationpraktijk en ruime ervaring hebben als trainer en mediator. mr. Harriëtte van Luijken Bas Delleman MA LLM Uitgebreide informatie over de persoon en de achtergrond van de trainers vindt u op onze website Caleidoscoop Leertrajecten is onderdeel van BasculeGroep BV met vestigingen in: Veghel : Leo van der Weijdenstraat 8, 5461 EH Veghel, T (0413) Assen : De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, 9401 PL Assen, T (088) Alkmaar : Mediationhuis, Baangracht 2, 1811 DC Alkmaar, T (088) U kunt ons ook bereiken via e- mail: Coachen voor Professionals Pagina 15

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coach opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod

Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod Informatiefolder Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod Caleidoscoop Leertrajecten - Leo van der Weijdenstraat 8-5461 EH Veghel T (0413) 32 17 83 F (0848) 36 80 56 www.caleidoscoop.nu

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Mediation voor Professionals

Mediation voor Professionals Informatiefolder Mediation voor Professionals Erkende Basisopleiding tot mediator Caleidoscoop Leertrajecten - Hoogstraat 8 5462 CX Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056 www.caleidoscoop.nu - E. info@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Specialisatie opleiding Familiemediation

Specialisatie opleiding Familiemediation Informatiefolder Specialisatie opleiding Familiemediation MfN geaccrediteerde opleiding Caleidoscoop Leertrajecten Hoogstraat 8 5462 CX Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056 www.caleidoscoop.nu E. info@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Competence Framework Oktober 2010

Competence Framework Oktober 2010 Competence Framework Oktober 2010 De informatie in dit document geldt als vertrouwelijk en is intellectueel eigendom van de NOBCO/EMCC. Het is niet toegestaan deze informatie op welke wijze dan ook te

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION specialisatietraining Merlijn Masters Businessmediation Doelgroep Deze vaardigheidstraining is bedoeld voor (MfN register) mediators die regelmatig in aanraking komen

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching

Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching Het vermogen los te komen van het denkbeeld dat gedachten een realiteit zijn, is uit het oogpunt van spirituele groei van zeer grote waarde. Inzicht in Wie ben

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding:

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding: Page 1 of 6 Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online mediator Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: ca. 25-30 gecombineerde klok-/contacturen,

Nadere informatie

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04. Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015 VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.2015 Professional coaching

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Adviesbureau Hoogendijk. Voortzetting. Kies ook voor de meest vitaliserende loopbaanstap! School voor loopbaan & leiderschap

Adviesbureau Hoogendijk. Voortzetting. Kies ook voor de meest vitaliserende loopbaanstap! School voor loopbaan & leiderschap Voortzetting Adviesbureau Hoogendijk Kies ook voor de meest vitaliserende loopbaanstap! VISTANOVA 1 De juiste loopbaanstap voor ons was in de zomer van 2010 de overname van de activiteiten van Adviesbureau

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN COMMERCIE TRAINING #8: KLANTGERICHT VERKOPEN TRAINING #9: SUCCESVOL NETWERKEN COMMUNICATIE TRAINING #7: ONTSPANNEN PRESENTEREN TRAINING #21: EFFECTIEF COMMUNICEREN MANAGEMENT EN (PROJECT)LEIDERSCHAP

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2016 2018 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Je bént niet jouw emotie, je ervaart emotie Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

COMPETENCE FRAMEWORK (BIJLAGE A)

COMPETENCE FRAMEWORK (BIJLAGE A) COMPETENCE FRAMEWORK (BIJLAGE A) Het Competence Framework is voortgekomen uit een uitgebreid en intensief onderzoek 'best practice' in coaching. Dit heeft geresulteerd in een raamwerk - het EMCC/NOBCO

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855 Begeleiden van intervisie voor mediators Introductie

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Kind en Scheiding Trainingen.

Kind en Scheiding Trainingen. Kind en Scheiding Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak.

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

Opleiding Oplossingsgericht Coachen

Opleiding Oplossingsgericht Coachen Opleiding Oplossingsgericht Coachen Opleiding Oplossingsgericht Coachen Every problem is a goal! Naast het opleiden van mediators is het Centrum voor Conflicthantering ook een coachingsinstituut en biedt

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

COACHING FOR EXECUTIVES IN HEALTHCARE (ICF)

COACHING FOR EXECUTIVES IN HEALTHCARE (ICF) COACHING FOR EXECUTIVES IN HEALTHCARE (ICF) STRENGTHEN THE IMPACT OF YOUR COMMUNICATION AS A LEADER IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE COACHING FOR EXECUTIVES IN HEALTHCARE (ICF) WAAROM?

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT Specialisatietraining Mediation: instrument voor conflictmanagement Doelgroep Deze specialisatietraining is bij uitstek geschikt voor 'organisatie-interne'

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

EMCC COMPETENCE FRAMEWORK V2

EMCC COMPETENCE FRAMEWORK V2 EMCC COMPETENCE FRAMEWORK September 2015 De informatie in dit document is vertrouwelijk en het intellectuele eigendom van de EMCC. Het is niet toegestaan deze informatie op een of andere wijze te kopiëren,

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie Groep 4. Winter / Voorjaar 2017

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie Groep 4. Winter / Voorjaar 2017 Professioneel begeleiden bij transitie Groep 4 Winter / Voorjaar 2017 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekebenen, lelie

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie Groep 5. Najaar 2017

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie Groep 5. Najaar 2017 Secure Base Coachen Professioneel begeleiden bij transitie Groep 5 Najaar 2017 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekebenen,

Nadere informatie

Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) )

Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) ) Informatiefolder- Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) ) CaleidoscoopLeertrajecten LeovanderWijdenstraat8 5463EHVeghel T0413321783

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie Secure Base Coachen Professioneel begeleiden bij transitie 2017 In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekebenen, lelie van het veld,

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL Vaardigheidstraining Mediator in de Markt: Ondernemen met hart en ziel Introductie Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu?

Nadere informatie

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855 Begeleiden van intervisie: voor

Nadere informatie

MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI

MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI Breinvoorkeuren NBI Introductie en doelstelling van deze opleiding Het doel van deze opleiding is om de deelnemer het recht te geven om alle NBI instrumenten te gebruiken

Nadere informatie

Vervolgopleiding NLP binnen coaching

Vervolgopleiding NLP binnen coaching Vervolgopleiding NLP binnen coaching Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd te hebben - R. Bandler - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie Secure Base Coachen Professioneel begeleiden bij transitie 2018 In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekebenen, lelie van het veld,

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Een concrete en verdiepende training voor coaches en professionals die met coachinginterventies werken.

Een concrete en verdiepende training voor coaches en professionals die met coachinginterventies werken. Blz 1/9 CTC: COACH THE COACH Een concrete en verdiepende training voor coaches en professionals die met coachinginterventies werken. Groeien door verdiepen Je bent professioneel coach of coachen is een

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Training KED-Coach Gevorderd

Training KED-Coach Gevorderd Training KED-Coach Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland

Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland Systeemdynamiek in organisaties In zes blokken van twee dagen en een blok van drie dagen kunnen deelnemers leren om zelfstandig organisatieopstellingen

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN. Specialisatietraining

MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN. Specialisatietraining MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN Specialisatietraining Mediation in arbeidsconflicten Introductie Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor (MfN) mediators die momenteel of in de nabije toekomst optreden

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016 Secure Base Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie. Voorjaar 2016

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie. Voorjaar 2016 Secure Base Coachen Professioneel begeleiden bij transitie Voorjaar 2016 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekebenen,

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Datumoverzicht modules voor trainers en coaches 2015. Abonneer je op de gratis nieuwsbrief met inspirerende artikelen via: www.bpopleidingen.

Datumoverzicht modules voor trainers en coaches 2015. Abonneer je op de gratis nieuwsbrief met inspirerende artikelen via: www.bpopleidingen. Datumoverzicht modules voor trainers en coaches 2015 Volg ons op: Abonneer je op de gratis nieuwsbrief met inspirerende artikelen via: www.bpopleidingen.nl Gratis introductieworkshops Ede 13.30-16.30 uur

Nadere informatie

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werken, Voice Dialogue Wil je transformatieprocessen resultaatgericht begeleiden op het gebied van persoonlijke

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING

CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 25 CPC deel 2 Leergang 24 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2016 VAKBEKWAAMHEID start op 01.12.2016 Professional coaching

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016 Secure Base Systemisch Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Voorjaar 2016 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Hoe voer ik PMA gesprekken met mijn collega s, leerlingen, deelnemers?

Hoe voer ik PMA gesprekken met mijn collega s, leerlingen, deelnemers? Programma aanbod De PMA organisatie is een opleidingsinstituut, dat vanuit haar missie technieken, diensten en inzichten biedt die mensen helpen om over hun volledige potentieel te kunnen beschikken voor

Nadere informatie