Coachen voor professionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coachen voor professionals"

Transcriptie

1 Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat EH Veghel T F E. Onderdeel BasculeGroep BV Coachen voor Professionals Pagina 1

2 Beste (adspirant) coach, U oriënteert zich op een (vervolg)opleiding tot coach of u zoekt een mogelijkheid als leidinggevend of adviseur coaching vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Caleidoscoop biedt een aantal opleidingen op gebied van coaching die zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Federatie voor Mediators (MfN) en het Internationaal ADR- register. Bovendien is voor deze opleidingen accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches. (NOBCO) Coachen heeft zich in de afgelopen decennia niet alleen ontwikkeld als een professie, het is ook een niet meer weg te denken stijl van leidinggeven. Ons tijdsgewricht kenmerkt zich door dynamiek en complexiteit, er verandert veel en tegelijkertijd. De oplossingen die we gewend zijn werken vaak niet meer. Dat vraagt voortdurende ontwikkeling van mensen en organisaties. Caleidoscoop Leertrajecten faciliteert de ontwikkeling van zelfsturing van mensen, teams en organisaties in complexe sociale dynamiek. Aanspreken en aanspreekbaar zijn; leiderschap opnemen individueel en collectief. Coaching- en een opleiding tot coach is geïnspireerd op Generatief Leiderschap. Een holistisch leiderschapsconcept en kompas dat uitgaat van een voortdurend proces van waarneming van binnen naar buiten als basis voor zelfsturing en sturing van anderen. De coaching opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten zijn geïnspireerd op Generatief Leiderschap. Onder coaching verstaan wij een professionele relatie gedurende een langere tijd tussen twee mensen (gecoachte en coach), gericht op de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap en zelfsturingsvermogen van de gecoachte (Callens e.a., 1999). De trainers van Caleidoscoop Leertrajecten werken vanuit de visie dat verschillen en conflicten een bron van vernieuwing zijn en daarmee de motor van groei en ontwikkeling. Elke coach- vraag is een ontwikkel- vraag waarbij het onontvreemdbare persoonlijke leiderschap het sturingsprincipe vormt om die ontwikkeling te geleiden. Zo is elke coaching vanuit Generative Leadership een coaching in je persoonlijke art of leading. Wie je ook bent, welke vraag of kwestie je ook meebrengt. Lerende organisaties en permanent leer- en veranderingsvermogen van mensen en organisaties zijn zeer gewenst in het huidige, turbulente, tijdsgewricht. De realisatie daarvan stelt bijzonder hoge eisen aan leiderschap. Mensen beleven een organisatie als een continu proces van interactie tussen mensen die toegevoegde waarde beoogt te creëren. Leiderschap gaat over het genereren van een zodanige kwaliteit van interactie die mensen (weer) in contact brengt met het generatieve veld van hun oneindige potenties. We kijken naar organisaties als levende (lerende) systemen die, zoals we allen weten onder druk staan om te overleven (de Geus, 1997). Er is sprake van een toegenomen stroomversnelling in de continue veranderingsprocessen, verhoogd ervaren onvoorspelbaarheid en toename van ervaren discontinuïteit (sprongsgewijze en onomkeerbare veranderingsmomenten) (Callens, 1999). Het doel van deze folder is u zo volledig mogelijk te informeren over onze actuele opleidingsmogelijkheden op het gebied van coaching. Het coaching veld is voortdurend in ontwikkeling, en dat geldt ook voor onze opleidingen. Onze drive is coaching en coaches te ontwikkelen en zo bij te dragen aan hun professionalisering. Tijdens onze informatieavonden of in een persoonlijk gesprek verdiepen we graag onze kennismaking, beantwoorden we uw vragen en onderzoeken we met u wat voor u het meest passende opleidingstraject is. Coachen voor Professionals Pagina 2

3 Inhoud Uitgangspunten bij de coaching opleidingen... 4 Coaching opleidingen de mogelijkheden... 6 Oriëntatieworkshop Coachen voor Professionals... 6 Basisdag Coachen voor professionals... 6 I Coachen voor Professionals Basisopleiding - NOBCO Foundation... 7 Inhoud van de Opleiding... 8 Leren in de praktijk... 8 II Generatief Coachen voor Professionals - NOBCO Practitioner... 8 Inhoud van de Opleiding... 9 Leren in de praktijk... 9 Conflict coaching ADR Conflictcoach NOBCO en MfN PE- opleiding Inhoud van de Opleiding Leren in de praktijk Leermethoden en studiebelasting Voorbereiding Trainingsaanpak Studiebelasting Prijzen en kortingen Overige faciliteiten tot leren Coaching Locaties en startdata Opleidingspunten Aantal deelnemers Individuele accreditatie en registratie Caleidoscoop Halfjaarbijeenkomsten Trainers Coachen voor Professionals Pagina 3

4 Uitgangspunten bij de coaching opleidingen Coachen begint bij een leer- en ontwikkelingsvraag. Van de potentiele coachee die daarbij passende en geëquipeerde coach zoekt. Dikwijls is dat een directe collega, of diens leidinggevende, maar het kan ook een externe (zelfstandig gevestigde) coach zijn. Als gevolg van de grote diversiteit aan coachvragen heeft zich een veelsoortige diversiteit aan soorten coaching ontwikkeld. De vraag voor de coach is daarbij: wat kan ik betekenen voor deze klant met deze vraag? Coachen is een dienst die wordt verleend waarbij de persoon van de coach diens belangrijkste instrument is. Voortdurende ontwikkeling is de beste garantie dat een coachtraject positief resultaat heeft voor de klant en de coach. Het opleidingsaanbod van Caleidoscoop is zo opgebouwd dat je een opleidingstraject kunt samenstellen dat past bij jouw ambitie en interesse. Voor de kwalificaties sluiten we aan bij de Europese kwaliteitsstandaard EQA van EMCC (European Mentoring and Coaching Counsil) en de Nederlandse Orde van beroepscoaches NOBCO. Dat betekent dat in elke opleiding wordt gewerkt aan ontwikkeling op de volgende acht competentiecategorien: 1. Zelfinzicht Laat zien zich zowel bewust te zijn van eigen waarden, overtuigingen en gedrag als ook inzicht te hebben in de wijze waarop deze de uitoefening van het coachen beïnvloeden. Dit zelfinzicht is nodig opdat de doelstellingen van de cliënten en eventueel van de opdrachtgever(s) op een zo effectief mogelijk manier gerealiseerd worden. 2. Gerichtheid op zelfontwikkeling Onderzoekt en verbetert het eigen niveau en houdt de reputatie van het vak hoog. 3. Omgaan met het coachcontract/de coachovereenkomst Stelt de verwachtingen en de grenzen van de coachovereenkomst met de cliënt - en indien van toepassing met de opdrachtgever - vast en leeft deze na. 4. Vormgeven van de coachrelatie Bouwt zorgvuldig een vruchtbare relatie op met de cliënt en indien van toepassing met de opdrachtgever, en onderhoudt deze relatie. 5. Stelt de cliënt in staat inzicht te verkrijgen en te leren Werkt zodanig met de cliënt en de opdrachtgever dat er inzicht wordt ontwikkeld en wordt geleerd. 6. Doel- en actiegerichtheid Laat zien hoe hij werkt en zijn vaardigheden inzet om de cliënt te ondersteunen in het realiseren van de veranderingen die hij wenst. 7. Gebruik van modellen en technieken Past naast de basis communicatievaardigheden modellen, hulpmiddelen, technieken en ideeën toe om ervoor te zorgen dat er inzicht ontstaat en dat er wordt geleerd. 8. Evalueren Verzamelt informatie over de effectiviteit van zijn/haar werkwijze Caleidoscoop heeft haar coachopleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap. Dat betekent dat de opleiding volgens dit concept is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Het biedt de (toekomstige) coach ook een repertoire en methodiek om generatieve processen te genereren bij de coachee. Het leiderschapskompas van Generatief leiderschap.. samenvatten Coachen voor Professionals Pagina 4

5 Dat betekent het volgende. 1. De persoon van de coach is zijn belangrijkste instrument. 2. Coaching is een dienst en een dienst is pas een dienst als die als zodanig ervaren wordt. Met andere woorden: het is de klant die de ervaren kwaliteit bepaalt. De dienst wordt gemaakt en gebruik in interactie met de klant. 3. Coaching richt zich op het faciliteren van de ontwikkeling van zelfsturing en autonomie van de coachee. Gaat over leiderschap. De kern van deze opleiding wordt gevormd door een holistisch perspectief op mens, arbeid en organisatie. De coaching opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten worden verzorgd in Veghel, en Garderen. De actuele data en locatiegegevens vindt u via Coachen voor Professionals Pagina 5

6 Coaching opleidingen de mogelijkheden Caleidoscoop Leertrajecten biedt een aantal coaching opleidingen die u zowel de mogelijkheid biedt om, als leidinggevende of professional, uw coaching vaardigheden te ontwikkelen of te verdiepen en daarnaast om u als professioneel coach te ontwikkelen Oriëntatieworkshop Coachen voor Professionals Deze workshop van een dagdeel biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met Coachen, de Coach- opleidingen en met de opleiders van Caleidoscoop leertrajecten. De volgende onderwerpen krijgen in de workshop aandacht; Onderzoeken wat Coachen is en wat het niet is Wat Caleidoscoop Leertrajecten onder Coachen in onze tijdsgewricht verstaat Een voorproefje van hoe Caleidoscoop Leertrajecten Coach Opleidingen verzorgd Tenslotte verkennen of coachen en een coachopleiding van Caleidoscoop Leertrajecten bij u past. De oriëntatie workshop beslaat ongeveer 3 uur en vindt maandelijks plaats in Veghel en Garderen, tijdens ochtend- of avonduren. Een overzicht van alle data vind je op opleidingen. De kosten voor deze workshop bedragen. 45,=, inclusief soep en broodjes. Als je besluit een coach opleiding bij Caleidoscoop Leertrajecten te volgen worden deze kosten in mindering gebracht op de eerste factuur. Basisdag Coachen voor professionals Deze basisdag is bestemt voor: Iedereen die zich serieus oriënteert op een coachopleiding en/of wil weten in welke mate coachen relevant is binnen de huidige of de toekomstige functie. Iedereen die wil kennisnemen van de filosofie en de praktijk van het coachen op zodanige wijze dat hij/zij die meteen kan toepassen in de praktijk. Professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen en/of betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie. Professionals die zich willen laten scholen tot geaccrediteerd coach. Mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen, maar een professionele slag daarin willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach- zijn. Ervaren coaches, en/of coaches die deels elders zijn opgeleid. Voor hen functioneert deze dag als een instroom- module waarbij een helder beeld kan ontstaan van de wijze waarop jouw ervaring en vaardigheden aansluiten bij onze programma s Coachen voor Professionals Pagina 6

7 Tijdens deze intensieve opleidingsdag scherpen we aan wat coachen is (en wat het niet is), voor wie en onder welke voorwaarden coachen een zinvolle stijl van begeleiden, leiden of samenwerken is en welke uitgangspunten en visies daaronder liggen. Je maakt tevens kennis met een structuur voor het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken en het begeleiden van processen. Wij gaan daarbij in op de volgende onderwerpen: Hoe past deze opleiding in het geheel van mij activiteiten, wat breng ik in en wat kom ik halen Coachen als stijl van professioneel begeleiden, leidinggeven en samenwerken Mensvisie en uitgangspunten bij coaching Gewaar zijn en waarmaken, dynamisch balanceren, GL en zelfsturing als pijlers voor coaching Do s en dont s van de coach I Coachen voor Professionals Basisopleiding - NOBCO Foundation Deze basisopleiding is bestemd voor; Professionals die een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen en/of betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie. Professionals die zich willen laten scholen tot geaccrediteerd coach. Mensen die van nature en/of binnen hun werk al coachen, maar een professionele slag daarin willen maken, omdat ze daarbij vooral op hun gezonde verstand, hun kennis, hun ervaring of hun intuïtie afgaan en behoefte hebben aan een professioneel en vakkundig fundament onder hun coach- zijn. Professionals uit de mensbegeleiding die tot nu toe met hun cliënten of patiënten werken vanuit een therapeutisch, een behandelend of een adviserend en voorschrijvend perspectief en die graag de slag willen maken naar een coachende manier van begeleiden waarbij de sturing en de verantwoordelijkheid bij de cliënt komen te liggen en de professionele relatie gelijkwaardig van aard is. Het doel van deze intensieve en praktijkgerichte leergang is dat jij aan het einde ervan in staat bent om op een professionele en verantwoorde wijze een ontwikkelingsgericht gesprek te voeren. Dat kan in jouw hoedanigheid als professionele coach, maar ook als leidinggevende, HR- professional, therapeut, trainer, opleider, et cetera. Deze opleiding vormt samen met de Basisdag Coachen voor professionals de Basisopleiding Coachen voor Professionals (de Basisdag vormt hiervan het eerste deel). Voor de Basisopleiding Coachen voor Professionals is bij Nobco/EMCC in juli 2015 het accreditatietraject op Foundation- niveau gestart, dat naar verwachting in het najaar 2015 wordt afgerond. Tijdens deze leergang raak je op basisniveau vertrouwd met de technieken van het coachen en de relevante concepten, uitgangspunten en kennis. Je doet volop ervaring op met zowel coachen, als gecoacht worden en je maakt kennis met thema s uit de mens- en organisatiekunde. Als je de leergang afrondt met een certificaat ben je in staat om professioneel (en dus Coachen voor Professionals Pagina 7

8 verantwoord) te coachen. Je weet waar dat voor staat, wat het van jou vraagt en waar de grenzen liggen van je professionaliteit. Tijdens de leergang maak je bovendien een begin met het ontwikkelen van je professionele identiteit en maak je alvast kennis met de principes van het ontwikkelingsgericht coachen, geïnspireerd op Generatief Leiderschap. Inhoud van de Opleiding Dag 1: coaching, de coachvraag, het coachcontract, de persoon van de coach als belangrijkste instrument Dag 2: interactie, ontwikkeling en zelfsturing de centrale thema s in het systeem van de coachee en de coach Dag 3: communicatie interactie systeemdynamiek. GL als kompas voor coachtraject, thema gecentreerd werken op vier niveaus met vier Componenten, systeemgericht Dag 4: Mijn ontwikkeling als coach Leren in de praktijk Tijdens de Basisopleiding Coachen voor Professionals coach je zelf ten minste 6 keer een cliënt (liefst in twee coachtrajecten) en word je ten minste twee keer gecoacht door een gezelcoach- in- opleiding. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft reflectieverslagen over de coachgesprekken die je voert in het kader van je eigen coaching als van de coaching die je verzorgd. Op de reflectieverslagen krijg je schriftelijk feedback. Daarnaast schrijf je een reflectie in de vorm van een reisverslag per blok over je leerproces tijdens de opleiding. Tijdens een opleidingsdag breng je de geleerde en de nieuwe concepten gedurende de hele dag in de praktijk onder begeleiding van je opleider/trainer. Alle noodzakelijke kennis, concepten en theorie worden tijdens de opleidingsdagen aangereikt en meteen toegepast. De Basisopleiding Coachen voor professionals heeft een doorlooptijd van 4 maanden, waarbij je iedere drie weken een dag opleiding hebt. Tussen de opleidingsdagen werk je aan: - Het verdiepen in de theoretische grondslagen voor coaching - Voer je de coaching gesprekken met jouw coachee en met jouw coach - Werk je aan reflectie- en reisverslag - Heb je intervisie met je medecursisten II Generatief Coachen voor Professionals - NOBCO Practitioner Tijdens de basisopleiding Coachen voor Professionals heb je de basisbeginselen van het professioneel coachen op een verantwoorde manier onder de knie gekregen. Onontkoombaar is deze professionele ontwikkeling gepaard gegaan met jouw persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de Coachen voor Professionals Pagina 8

9 vervolgopleiding Coachen voor professionals II komt deze dubbelslag (professioneel én persoonlijk) nog veel steviger aan de orde. Deze opleiding vormt samen met de Basisopleiding Professioneel Coachen de Leerweg Generatief Coachen voor professionals. Voor deze opleiding is bij Nobco/EMCC in juli 2015 het accreditatietraject op Practitioner- niveau, dat naar verwachting in het voorjaar 2016 wordt afgerond. Doelstelling van de opleiding Generatief Coachen voor professionals is: te leren hoe jij jouw klant hetzij in zijn privé- omstandigheden, hetzij in het werk coacht op identiteit, zelfontwikkeling en doelen waarin zowel het persoonlijke als het professionele aan bod komen. een scherp (in)zicht te krijgen op de weg waarlangs iemand tot ontwikkeling, successen, prestaties en nieuw gedrag komt. Hoe leren/ontwikkelen mensen eigenlijk? Zelfs als het alleen maar om het ontwikkelen van een competentie zou gaan? Je leert zien hoe dit altijd en onder alle omstandigheden raakt aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van iemand. bovenstaande processen succesvol en duurzaam te coachen. Met duurzaam bedoelen we dat het bij jou en bij jouw klant niet mag gaan over het aanleren van een trucje maar om een ontwikkeling die wordt geïntegreerd en daardoor beklijft. De persoon van de coach als diens belangrijkste instrument. Een professionele coach kan dat bij zijn klant alleen maar bewerkstelligen als hij deze processen een aantal keren heeft leren waarnemen (bij zichzelf en bij anderen) en begrijpt hoe dat gecoacht kan worden. Daarnaast is het noodzakelijk dat de professionele coach zichzelf kent. Wie ben jij? Wat drijft jou? Waar wordt jouw handelen, jouw spraakgebruik, jouw lichaamstaal door gestuurd bewust of onbewust? Wat is daarvan het effect op anderen? Tijdens de Opleiding Generatief Coachen voor Professionals worden jouw coaching vaardigheden verbreed, verdiept en aangescherpt en staat tegelijkertijd jouw professionele persoonlijkheid on the spot. Inhoud van de Opleiding Dag 1: Coaching Generatief leiderschap thema gecentreerd werken Dag 2: Systeemdenken en werken o.b.v. systeemdynamiek waarnemen op 4 niveaus verschil waarnemen - waarmaken Dag 3: Persoonlijke dynamiek - Angst/ verlangen Rieman Rouw crisis/ conflict Dag 4: Key4You wat voor coach wil ik zijn Persoonlijke vs. professionele ontwikkeling Dag 5: Wij systeem kwaliteit van interactie Dag 6: Kernkwaliteiten en andere coaching instrumenten Dag 7: DBLS - licentieworkshop coachen op leiderschap en zelfsturing Dag 8: DBLS - licentieworkshop coachen op leiderschap en zelfsturing Leren in de praktijk Tijdens de Opleiding Generatief Coachen voor Professionals coach je ten minste 12 keer een klant en word je ten minste drie keer gecoacht door een gezelcoach of een senior coach in opleiding. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft hiervan reflectieverslagen waarop je schriftelijk feedback krijgt van je coach of een meelezend opleider. Tijdens de Coachen voor Professionals Pagina 9

10 opleidingsdagen breng je de geleerde en de nieuwe concepten gedurende de hele dag door in de praktijk onder begeleiding en supervisie van je opleider/trainer. Ook de door jou gevoerde coachgesprekken staan onder supervisie. Alle noodzakelijke kennis, concepten en theorie worden tijdens de opleidingsdagen aangereikt en meteen toegepast. De Opleiding Generatief Coachen voor professionals heeft een doorlooptijd van 6 maanden Gedurende deze periode volg je 8 hele opleidingsdagen en 1 intervisiebijeenkomst. Daarnaast doe je ook buiten die dagen om veel coachervaring op. Je wordt uitgedaagd om jouw niveau van coachen naar een beduidend hoger niveau te tillen. Essentieel in deze opleiding is ook dat je genuanceerd, vrij, eerlijk en professioneel naar jezelf leert kijken. Er is ruim aandacht voor een aantal wezenlijke onderwerpen uit de menskunde. Je leert te coachen op transformationeel niveau en je zet aan het einde van de opleiding een eerste stap richting jouw unieke individuele identiteit als coachende professional. Conflict coaching ADR Conflictcoach NOBCO en MfN PE- opleiding Veel coach trajecten vinden hun aanleiding in conflicten. Tegelijkertijd zijn conflicten een van de grootste taboes in onze tijd. Om die reden wordt in de meeste coachopleidingen (te) weinig aandacht gegeven aan conflicten, hun dynamiek en de begeleiding daarvan. Daarom biedt Caleidoscoop Leertrajecten een Permanente Educatie aanbod dat coaches de mogelijkheid biedt zich te verdiepen in die onderwerpen en hun coach repertoire daarin uit te breiden. Tegelijkertijd zien we dat veel mediators ook coaching al vorm van conflictbegeleiding willen bieden aan hun klanten. Deze opleiding is bestemd voor: - Coaches die zich willen verdiepen en specialiseren in coachen in conflictsituaties - Leidinggevenden die hun conflictcompetenties willen uitbreiden en verdiepen - Mediators en andere conflictprofessionals die hun professionele repertoire willen uitbreiden met coaching Deze opleiding biedt deelnemers die geregistreerd of geaccrediteerd zijn bij: NOBCO Punten Permanente Educatie ADR- register de mogelijkheid zich te registreren als conflictcoach MfN register punten Permanente Educatie Deelnemer met registratie bij registers die een regeling kennen in het kader van permanente educatie faciliteren wij graag om hun punten geaccepteerd te krijgen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van Caleidoscoop Leertrajecten. Inhoud van de Opleiding De Opleiding Conflict Coachen voor professionals omvat de Basisdag Coachen voor Professionals en 4 opleidingsdagen met de volgende inhoud: Dag 1: Conflicten en hun dynamiek Psych- sociale benadering van conflicten Conflict als leervraag, coachcontract Persoonlijk leerproces in en met conflicten Coachen voor Professionals Pagina 10

11 Dag 2: Conflictanalyse m.b.v. Conflictkompas Glasl Escalatie arena/ verschijningsvorm randvoorwaarden en contextfactoren Metanoische benadering en GL als perspectief Methodische handvatten: Coachings- en conflictinterventies en - technieken Dag 3: Conflict als deel van het geheel van interactie en verschillen GL als benadering, ontwikkelen wat er is Contact confrontatie confligeren connecten committeren 4 niveaus verkennen en aanspreken Dag 4: Belangen oriëntatie Waarnemen waarmaken Conflicten in teams Systeembenadering van conflict en coaching Leren in- en van conflicten, duurzaam oplossen Leren in de praktijk Tijdens de Opleiding Conflict Coachen voor Professionals coach je zelf ten minste 6 keer een cliënt (liefst in twee coachtrajecten) en word je ten minste twee keer gecoacht door een gezelcoach- in- opleiding. Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft reflectieverslagen over de coachgesprekken die je voert in het kader van je eigen coaching als van de coaching die je verzorgd. Op de reflectieverslagen krijg je schriftelijk feedback. Daarnaast schrijf je een reflectie in de vorm van een reisverslag per blok over je leerproces tijdens de opleiding. Tijdens een opleidingsdag breng je de geleerde en de nieuwe concepten gedurende de hele dag in de praktijk onder begeleiding van je opleider/trainer. Alle noodzakelijke kennis, concepten en theorie worden tijdens de opleidingsdagen aangereikt en meteen toegepast. De Opleiding Conflict Coachen voor professionals heeft een doorlooptijd van 4 maanden, waarbij je iedere drie weken een dag opleiding hebt. Tussen de opleidingsdagen werk je aan: - Het verdiepen in de theoretische grondslagen voor coaching - Voer je de coaching gesprekken met jouw coachee en met jouw coach - Werk je aan reflectie- en reisverslag - Heb je intervisie met je medecursisten Leermethoden en studiebelasting Caleidoscoop Leertrajecten zet in op persoonlijke ontwikkeling, reflectie en zelfkennis, waardoor bruikbare (latente)kwaliteiten die mensen hebben naar boven komen. Deze kwaliteiten worden zichtbaar door, naast instrumentele kennis en vaardigheden, vooral ook aandacht te geven aan het functioneel maken van mensgerichtheid naar jezelf en naar anderen. Het gaat daarbij om inzet, ontwikkeling en reflectie op (latente) kwaliteiten die mensen hebben en die ze daarbij kunnen gebruiken. Coachen voor Professionals Pagina 11

12 Voorbereiding Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een vragenlijst aan de hand waarvan de deelnemer de leerdoelen en motivatie kan expliciteren. Twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangen de deelnemers het volgende materiaal: het boek Mediation in arbeidszaken, de syllabus Mediation en Conflictmanagement in Organisaties. Het is de bedoeling dat de deelnemers voor aanvang van de eerste trainingdag een aantal hoofdstukken lezen. Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers twee eigen (conflict)cases beschrijven. Deze cases worden gedurende de hele opleiding gebruikt als oefenmateriaal. Het is bovendien de bedoeling dat de deelnemers bij de huiswerkopdrachten het geleerde op hun cases toepassing. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de opleidingsblokken huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Trainingsaanpak De trainingsdagen zijn zo opgebouwd dat eerst theorie behandeld wordt, waarna deze wordt verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast putten de trainers uit hun coachpraktijk. Op deze manier wordt de theorie met behulp van oefeningen in praktijk gebracht. Daarbij wordt aangesloten bij het coachproces en aspecten die aan de orde zijn en bij het individuele leerproces van de deelnemers. Er is sprake van een oplopende moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Gezamenlijke en individuele oefeningen worden afgewisseld en vinden eveneens afwisselend - plenair en in subgroepen plaats. De oefeningen vinden steeds plaats onder begeleiding van een trainer. Tijdens en na de oefeningen ontvangen de deelnemers feedback van de trainers en van elkaar. Ter ondersteuning van dit leerproces wordt gebruikgemaakt van verschillende methoden, zoals: presentaties; oefeningen dialoog reflectie interviewing; onderwijsleergesprek, rollenspellen, demonstratievideo s; huiswerkopdrachten; casusanalyse; De deelnemers wordt tevens een digitale leeromgeving geboden, waartoe zij tot een jaar na afronding van de opleiding toegang hebben. Deze digitale leeromgeving biedt de deelnemers een platvorm voor intervisievraagbaak, oefenmateriaal en een bibliotheek met informatie en Coachen voor Professionals Pagina 12

13 naslagwerk. Deelnemers kunnen daar ook instructievideo s bekijken en de videopnamen die tijdens de opleiding van de oefeningen en rollenspelen worden gemaakt terugzien en analyseren voor het eigen leerproces. Studiebelasting Als vuistregel geldt voor de studiebelasting 1:1, dat wil zeggen: voor elk contactuur geldt ook een uur zelfstudie. De opleidingen kennen opleidingsdagendagen, die elk 7 contacturen hebben. Alles bij elkaar komt dit neer op een studiebelasting voor: - Basisdag Coachen voor professionals: 7 contacturen; 4 uur verwerking en 3 uur oefenen met het geleerde. - Basis Opleiding Coachen voor Professionals: 28 contacturen; 16 uur verwerking en 12 uur oefenen en intervisie - Opleiding Generatief Coachen voor professionals: 63 contacturen; 28 uur en 35 uur oefenen en intervisie De exacte belasting kan natuurlijk verschillen, afhankelijk van de ervaring en achtergrond van iedere deelnemer. Wij gaan er vanuit dat dit tenminste de studiebelasting is die aan de opleidingen verbonden is. Prijzen en kortingen De prijs voor deelname aan: - de workshop Oriëntatie op Coachen voor Professionals. 45,- - de Basisdag Coachen voor Professionals 350,- - Coachen voor Professionals 2.195,- - Generatief Coachen voor professionals 3.750,- - Conflict Coaching ,- De genoemde opleidingsprijzen zijn inclusief studiemateriaal, en boeken en verblijfskosten. Verblijfskosten bestaan uit koffie, thee, water en lunch. De kosten voor eventuele overnachting zijn niet in de prijs begrepen. Indien gewenst kan op elke locatie overnachting geregeld worden. De opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw. Overige faciliteiten tot leren Coaching Op verzoek van een deelnemer is, zowel tijdens de opleiding als na afronding daarvan, coaching en begeleiding op maat mogelijk. Deze coaching kan gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling van de mediator, op vakgerichte ontwikkeling of begeleiding bij de start en opbouw van de eigen praktijk, of een project binnen de werkkring. Daarnaast bieden we de mogelijkheid een intervisiegroep te starten en/of te begeleiden. De kosten voor coaching en begeleiding van intervisie bedragen 175,- per uur. De coaching en intervisie kunnen plaatshebben op ons kantoor in Veghel, Alkmaar of Assen en ook bij u op locatie. Coachen voor Professionals Pagina 13

14 Locaties en startdata U start op het door u gekozen moment op een van de vestigingsplaatsen van BasculeGroep of op een vestigingsplaats van een andere met ons samenwerkende mediationorganisaties, zoveel mogelijk in uw omgeving. Binnen deze mediationpraktijk wordt bekeken, welk mediationtraject past bij uw leervraag. Erkenning Als co- mediator kunt u de uitgevoerde mediation laten registreren bij de MfN. Hiermee kunt u invulling geven aan het verplichte aantal praktijkuren, vereist voor registratie bij de MfN. Ook bestaat de mogelijkheid PE- punten aan te vragen. Kosten De kosten voor co- mediation bedragen 385,, excl. btw. Mocht blijken dat een mediation korter duurt dan 3 gesprekken, dan heeft u recht op een nieuwe match. Opleidingspunten In veel beroepsgroepen is sprake van verplichte permanente educatie. Caleidoscoop is een door de NOBCO, MfN en ADR erkend opleidingsinstituut en biedt u door deze instanties erkende opleidingen. Voor de meeste beroepsgroepen is het mogelijk voor door ons verzorgde opleidingen PE- punten te verkrijgen. Wij zijn u graag van dienst bij het verkrijgen of aanvragen van opleidingspunten. Neemt u daarover contact op met ons secretariaat. Aantal deelnemers Onze trainingsgroepen zijn klein, dat wil zeggen minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Groepen vanaf 8 deelnemers worden altijd door twee trainers begeleid. Daardoor is er maximaal ruimte voor persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding. De bij onze opleidingen betrokken trainers hebben ruime ervaring in de eigen mediationpraktijk en op het gebied van trainen en opleiden. Zij staan borg voor praktijkgerichtheid en een veilige omgeving en sfeer, waardoor leren en ontwikkelen maximaal mogelijk gemaakt wordt. Mogelijkheden na afloop van de opleiding Als u de opleiding Coachen voor Professionals heeft afgerond, biedt Caleidoscoop Leertrajecten u diverse mogelijkheden voor uw ontwikkeling als coach. Wij hechten veel waarde aan een relatie met u en ondernemen verschillende activiteiten om dat voor u interessant te maken. Individuele accreditatie en registratie Na afronding van elke coach opleiding van caleidoscoop Leertrajecten bestaat de mogelijkheid om u te registreren bij NOBCO en/ of ADR Register. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een accreditatie te verwerven bij het EQA/ EMCC. Uitgebreide informatie daarover vindt u respectievelijk op of international- register.com. Wij willen u graag informeren en begeleiden bij uw accreditatie en/ of registratie. Neemt u voor verdere informatie daarover contact op met ons secretariaat. Coachen voor Professionals Pagina 14

15 Caleidoscoop Halfjaarbijeenkomsten Na afronding van uw opleiding en inschrijving in een register ontstaat de verplichting de kennis en vaardigheden op peil te houden door middel van Permanente Educatie. Daarnaast hebben veel coaches de behoefte, nadat zij hun praktijk richting hebben gegeven, hun kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen. Caleidoscoop Leertrajecten kent een breed aanbod van opleidingen die daarin voorzien. Er bestaan daarnaast verschillende opleidingen die voorzien in verdieping van de kennis, vaardigheden en houding van de Coach: Sturing en dynamiek; dilemma s of kracht van de mediator Leren in en van conflicten Systeemdenken bij conflicten en mediation Interventies o.b.v. Thema Gecentreerde Interactie Rouw en Conflict Uitgebreide informatie over deze opleidingen vindt u op Trainers De opleiding Mediation voor professionals wordt verzorgd door de volgende trainers, die allemaal werkzaam zijn in de mediationpraktijk en ruime ervaring hebben als trainer en mediator. mr. Harriëtte van Luijken Bas Delleman MA LLM Uitgebreide informatie over de persoon en de achtergrond van de trainers vindt u op onze website Caleidoscoop Leertrajecten is onderdeel van BasculeGroep BV met vestigingen in: Veghel : Leo van der Weijdenstraat 8, 5461 EH Veghel, T (0413) Assen : De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, 9401 PL Assen, T (088) Alkmaar : Mediationhuis, Baangracht 2, 1811 DC Alkmaar, T (088) U kunt ons ook bereiken via e- mail: Coachen voor Professionals Pagina 15

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Vitaliserende vergezichten

Vitaliserende vergezichten School voor loopbaan & leiderschap Ben je op zoek naar het meest vitaliserende loopbaanperspectief, een nieuwe loopbaanstap of naar meer zeggingskracht in je dagelijks werk en leiderschap, dan heeft VistaNova

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie