jaarverslag 2012 cultuurfonds leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2012 cultuurfonds leiden"

Transcriptie

1 jaarverslag 2012 cultuurfonds leiden

2 jaarverslag 2012

3 Cultuurfonds Leiden bezoekadres Stationsweg 41 Visitor Centre, Leiden Cultuurfonds Leiden is een publiek-privaat initiatief, opgericht in 2008 door de gemeente Leiden en Fonds 1818 en sinds 1 maart 2009 operationeel. Het bestuur van Cultuurfonds Leiden wordt gevormd door: postadres Postbus AD Leiden Michaël Roumen cultuurmakelaar t e i Colofon samenstelling Cultuurfonds Leiden tekst en redactie Michaël Roumen, Cultuurfonds Leiden Maaike Botden, Het Woordatelier vormgeving Ankie Stoutjesdijk Grafisch Ontwerp drukwerk Puntgaaf drukwerk oplage 250 exemplaren voorzitter Eduard van de Lustgraaf algemeen directeur a.i. Kamer van Koophandel Den Haag secretaris Jan Hoekema burgemeester van Wassenaar penningmeester Boudewijn de Blij directeur Fonds 1818 leden Lisa Johnson oud-directeur SLS Wonen Jetteke Bolten-Rempt oud directeur Museum De Lakenhal

4 Jaarverslag 2012 cultuurfonds leiden inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter de visie van cultuurfonds leiden 08 De resultaten van Vergroten budget Kunst & Cultuur in Leiden 24 Vooruitblik op Bijlagen 1 overzicht projecten die een bijdrage ontvingen 2 financieel jaarverslag 4

5 beelden in leiden juni 2012 foto Joris Smidt

6 voorwoord Dit jaarverslag van Cultuurfonds Leiden geeft een bondig en helder overzicht van de behaalde resultaten en van de activiteiten die plaatsvonden in het afgelopen jaar. Cultuurfonds Leiden richt zich op de cultuursector zelf, maar focust ook op de verbinding tussen cultuur en andere sectoren. Het fonds werkt hierbij nauw samen met tal van andere organisaties die in Leiden actief zijn, zoals verschillende ondernemersverenigingen, Centrummanagement Leiden, Leiden Marketing, Technolab, vastgoedpartijen en uiteraard de gemeente. Dankzij deze samenwerkingen konden diverse activiteiten en initiatieven verbreed worden of door een bredere groep partners financieel worden ondersteund. In een tijd waarin de traditionele subsidiestromingen opdrogen, speelt Cultuurfonds Leiden een voortrekkersrol door deze verbindingen te leggen en hiermee extra bijdragen voor cultuur te bewerkstelligen. De activiteiten van Cultuurfonds Leiden hebben eraan bijgedragen dat Leiden het afgelopen jaar sterker op de kaart is gezet als aantrekkelijke cultuurstad. Zoals u uit het jaarverslag kunt opmaken zijn er tal van bijzondere en authentieke culturele projecten tot stand gebracht. Cultuurfonds Leiden zal zich hier ook de komende jaren voor blijven inspannen. Ik wens u veel leesplezier. Namens het bestuur Cultuurfonds Leiden Eduard van de Lustgraaf voorzitter 6

7 veenfabriek, drie monniken mei 2012 foto Claudia Hansen

8 DE VISIE VAN CULTUURFONDS LEIDEN Cultuurfonds Leiden is een uniek fonds in Nederland, een gedurfd initiatief van Fonds 1818, de gemeente Leiden en de Kamer van Koophandel. Het is een cultureel investeringsfonds, opgericht om de cultuursector sterker te maken, ondernemender en minder afhankelijk van traditionele subsidiestromen. Stonden de eerste drie jaar in het teken van structuurversterking en samenwerking binnen de sector, nu is de tijd rijp om daadkrachtig naar buiten te treden. Het doel is om een brug te slaan tussen cultuur en andere sectoren in de stad en voor allen een win-winsituatie te creëren. De doelstellingen van Cultuurfonds Leiden 1 Versterken structuur cultuursector Cultuurfonds Leiden neemt het voortouw bij de ontwikkeling van een sterke cultuursector die zichzelf organiseert als partner voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Cultuurfonds Leiden stimuleert (collectieve) projecten en activiteiten die zorgen voor een structurele versterking van de cultuursector. 2 Verbeteren klimaat voor Leidse makers Cultuurfonds Leiden gelooft dat vernieuwing van het aanbod begint bij een goed productieklimaat voor Leidse makers van alle disciplines. Daarom stimuleert Cultuurfonds Leiden de vraag naar Leidse makers en keert het fonds waarderingsbijdragen uit. 3 Aanjagen van onderscheidend cultuuraanbod Cultuurfonds Leiden investeert in initiatieven die Leiden nationaal kunnen promoten als cultuurstad. 4 Bevorderen van samenwerking met andere sectoren en vergroten (eigen) budget voor kunst en cultuur in Leiden Cultuurfonds Leiden onderzoekt en realiseert samenwerking en extra financiering voor kunst en cultuur in Leiden. 8

9 De uitvoering Van 2009 tot 2012 heeft Cultuurfonds Leiden veel geïnvesteerd in het versterken van de Leidse cultuursector en het creëren van een hechte structuur. Door het bevorderen van ondernemerschap en samenwerking, onder andere door de opzet van overlegstructuren, publicitaire bundeling, economisch onderzoek, afstemming agenda s en gezamenlijke conceptontwikkeling. Deze inspanningen resulteerden bijvoorbeeld in de totstandkoming van een overkoepelende Uitagenda, overlegstructuren op verschillende niveaus, professionalisering van verschillende culturele partijen en een succesvolle bundeling van activiteiten die landelijk worden gepromoot (Cultuurweken). Nu de sector en haar structuur voldoende zijn opgetuigd, gaat Cultuurfonds Leiden zich de komende jaren inzetten om een brug te slaan tussen de cultuursector en andere sectoren van de stad, zoals het bedrijfsleven, het Bio Science Park, de kennisinstellingen, de vastgoedsector of de ondernemers in de binnenstad. Het fonds wil met behulp van de cultuursector unieke verbindingen tot stand brengen en op deze manier de gebruikswaarde van, de vraag naar én de financieringsmogelijkheden voor cultuur vergroten. Kwaliteit en culturele intrinsieke waarde blijven daarbij onverminderd hoog in het vaandel staan. Met het jaarlijkse budget van ,- en de cofinanciering op projectbasis blijft Cultuurfonds Leiden uiteraard ook investeren in verrassend nieuw cultuuraanbod, in het productieklimaat voor Leidse makers en in een duidelijk onderscheidend cultureel profiel voor de stad. 9

10 museumnacht juli 2012 foto Michaël Spierenburg

11 openlucht galerie breestraat: Casper faassen oktober 2012 foto Campains&Results

12 RESULTATEN kenmerkt zich door verandering. Op 1 april volgt Michaël Roumen Erica Haffmans op als cultuurmakelaar. Het bestuur van Cultuurfonds Leiden geeft hem de specifieke opdracht mee om de cultuursector actief te verbinden aan andere sectoren in de stad. Om Leiden te profileren als stad van ontdekkingen en als actueel podium voor kunst en cultuur, houdt het fonds alle vier haar doelstellingen in stand. De vierde doelstelling, het bevorderen van samenwerking met andere sectoren en het (eigen) budget voor kunst en cultuur in Leiden vergroten, heeft vanaf 2012 echter meer nadruk gekregen. 1 Versterken structuur cultuursector Om als cultuursector een gesprekspartner te kunnen zijn voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, zul je je goed moeten organiseren. De investeringen die Cultuurfonds Leiden de afgelopen jaren hierin gedaan heeft, werpen nu hun vruchten af. Aandacht voor zichtbaarheid en collectiviteit zal echter continu op de agenda moeten blijven staan. Marketing Haagweg 4 Haagweg 4 is een bruisende broedplaats voor kunst, cultuur en creatieve industrie. Het gebouw herbergt kunstenaars die internationaal waardering oogsten, zoals Maayke Schuitema, Hans de Bruijn en Izaak Zwartjes. Maar weet Leiden zelf wat de stad in huis heeft? Worden de succesverhalen wel gehoord? Kan Haagweg 4 een merk worden dat ook kunstenaars van buiten de stad aantrekt in de toekomst? In het kader van de branding van Haagweg 4 bekostigde Cultuurfonds Leiden daarom samen met de huurdersvereniging, Fonds 1818 en Stichting Werk en Onderneming een marketingplan, compleet met nieuwe huisstijl en website. Sieboldhuis en andere musea als platform voor hedendaagse (Leidse) kunstenaars Cultuurfonds Leiden wil belangrijke, structureel gefinancierde spelers in de stad stimuleren om hun rol in de stad uit te breiden. Om activiteiten te ontwikkelen die de sector als geheel versterken, die de zichtbaarheid van cultuur in Leiden vergroten en die de participatie aan cultuur bevorderen. In dit kader leverde Cultuurfonds Leiden bijvoorbeeld een bijdrage aan een ophangsysteem voor Japanmuseum Sieboldhuis dat ingezet kan worden om hedendaagse (Leidse) kunstenaars een platform te 12

13 bieden. Tijdens een project van Sieboldhuis en Galerie Diana Lepelaar konden hedendaagse kunstenaars één kunstwerk inleveren met als thema Spoken en Geesten, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het SieboldHuis. Leiden, Stad van Ontdekkingen verbeeld in Leidse Styl Samen met Leiden Marketing heeft Cultuurfonds Leiden eind 2012 bijgedragen aan de totstandkoming van de tweede editie Leidse Styl. Dit jaar is economie toegevoegd aan de centrale thema s (naast wetenschap en kunst) om zo nog beter te laten zien dat de verschillende sectoren elkaar kunnen versterken. Leidse Styl wil eenmaal per jaar de balans opmaken van alle initiatieven, plannen en ideeën die zich her en der ontwikkelen in Leiden. Om te laten zien wat zal en/of kan ontstaan uit alle bouwlust en creativiteit. Nieuwe website voor Cultuurfonds Leiden Samenwerking, zichtbaarheid en afstemming nastreven geldt natuurlijk ook voor Cultuurfonds Leiden zelf. De reeds bestaande website van het fonds deed echter geen recht meer aan de activiteiten van Cultuurfonds Leiden anno Daarom werd dit jaar geïnvesteerd in een nieuwe website. Vol met actuele informatie en interactieve mogelijkheden. De nieuwe website trekt inmiddels een veelvoud van het aantal bezoekers van de oude site. Onder andere de Industry Guide wordt zeer positief ontvangen. Uitgebreide beschrijvingen van de projecten die in het kader van deze doelstelling een bijdragen hebben ontvangen vindt u op 2. Verbeteren klimaat voor Leidse makers Dynamiek en vernieuwing zijn essentieel voor een goed cultureel klimaat in de stad. Makers zorgen hiervoor, door nieuwe projecten te ontwikkelen waarmee zij reageren op wat er leeft in de stad. Cultuurfonds Leiden geeft de productiekracht van Leiden een impuls door te investeren in het project OPEN, door bij te dragen aan festivals en instellingen die Leidse makers een podium bieden en door waarderingsbijdragen te verstrekken aan individuele makers. OPEN Makers aan de Markt Met OPEN Makers aan de Markt zet Cultuurfonds Leiden, in samenwerking met Peen en Ui, de Leidse kunstproductie letterlijk in de etalage. OPEN heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een bekende 13

14 ontmoetingsplek en presentatieruimte voor Leidse makers. Het netwerk van kunstenaars dat hier ontstaan is, wordt door steeds meer partijen in de stad erkend en ingeschakeld. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de voorbereiding voor de open Makers-expositie in de Stadsgehoorzaal in Daarnaast is open Makers aan de Markt tevens een pilot voor het tijdelijk verhogen van de kwaliteit van leegstand. Met een minimale investering zorgt open Makers aan de Markt voor een zichtbare opwaardering van lege panden. Nu nog aan de Aalmarkt, maar later wellicht ook op andere plekken in de stad. Voor de kunst Voordekunst.nl is een crowdfunding website: hier kunnen bezoekers kunstenaars en kunstinstellingen helpen om hun projecten te realiseren door middel van donaties. Een ideaal middel om de Leidse betrokkenheid te kapitaliseren. Fotograaf Renzo Candido haalde via Voordekunst ruim 6.000,- op om zijn boek Kleurmakers te publiceren: een mooi tijdsbeeld van de huidige Leidse cultuurscene, geheel in zwart-witfoto s. Ook de Luisterhelm, een project van René van Es, Merijn Tinga en Peen en Ui, wist via Voordekunst aan de benodigde gelden te komen. Cultuurfonds Leiden leverde aan beide projecten een bijdrage uiteraard via voordekunst.nl. In 2013 hoopt Cultuurfonds Leiden een structurele samenwerking aan te gaan met Voordekunst. de Atlas van Leiden In 2012 startte ps theater met de voorbereidingen voor De Atlas van Leiden. Hiermee gaan zij de komende vier jaar de staat van de stad Leiden in kaart brengen rond de thema s het Verdriet, de Hoop, het Geloof en het Vergeten van Leiden. Met haar Mobiel Café trekt ps theater van januari tot en met maart 2013 de stad in, op zoek naar verhalen. Met De Atlas van Leiden wil Pepijn Smit individuele verhalen een universeel karakter geven en deze teruggeven aan de stad in de vorm van projecten en voorstellingen, zoals Het Verdriet van Leiden (juni 2013, begraafplaats Groenesteeg). Een deel van de bijdrage aan dit project is afkomstig uit het budget voor de Verrassende Winkelweekenden, waarbij ps theater op verzoek van de winkeliers iedere maand aanwezig is. Waarderingsbijdragen Leidse makers Daarnaast keerde Cultuurfonds Leiden waarderingsbijdragen uit aan het Leids Amateurkunstfestival, het lustrum van de Leidse Amateur Fotografen Vereniging, de serie theaterproducties Vergezichten van Fields of Wonder, jongerenevenement Zomerjam en het jubileumboek Toonder in Leiden. Beschrijvingen van deze projecten vindt u op 14

15 beelden in leiden juni 2012 foto Joris Smidt

16 3 Aanjagen van onderscheidend cultuuraanbod Spraakmakende, kwalitatieve evenementen zetten Leiden cultureel gezien op de kaart. Dit vergroot naast meer bezoekers en bestedingen ook het vestigingsklimaat van de stad en regio. Daarom investeert Cultuurfonds Leiden in projecten die bijdragen aan het nationaal profileren van Leiden als cultuurstad, zoals de Leidse Koorboeken, Festival IBERIA en uiteraard de Cultuurweken. Een volledig overzicht van deze projecten vindt u op De Cultuurweken als opvolger van Ontdek Cultuurmaand Leiden! In 2011 organiseerden Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing in samenwerking met een groot aantal festivals, musea, organisatoren en theatermakers voor het eerst de Cultuurweken (toen getiteld Cultuurmaand), het nieuwe sleutelfestival Cultuur. Alle culturele activiteiten in het voorjaar waren gebundeld en gemeenschappelijk naar buiten gebracht, een aanpak die uitstekend past bij de stadsvisie. In 2012 heeft Cultuurfonds Leiden samen met Leiden Marketing het concept verder doorontwikkeld en omgedoopt tot Cultuurweken. Van 25 mei tot en met 8 juli 2012 heeft Leiden op grootse wijze laten zien hoe rijk zij is aan cultuur. Cultuurfonds Leiden investeerde zelf in de programmering, maar wist ook Leiden Marketing te bewegen in de programmering te investeren. Inmiddels bekende en succesvolle evenementen als Schemerstad en Leidse Hofjesconcerten keerden terug op de agenda. Allemaal tegen het decor van de prachtige historische binnenstad van Leiden. Bijzonder opvallende plekken waren hierbij de Meelfabriek, waar De Veenfabriek schitterde met de voorstelling Drie monniken en de Burcht, waar Tijs Huys van ps theater diepe indruk maakte met de solovoorstelling Edward 2. Mede dankzij de Cultuurweken zijn er vanuit de stad ook twee nieuwe spraakmakende evenementen ontstaan die ook in 2013 zullen terugkeren: Beelden in Leiden en de Nacht van de Viool. Beelden in Leiden: de start van iets spraakmakends Het begon met een ambitieus plan van Stichting Beelden in Leiden: jonge, professionele kunstenaars een podium bieden om hun werk tentoon te stellen in de openlucht. En het is ze gelukt: van 31 mei tot en 29 juli 2012 waren beelden van gerenommeerde kunstenaars in combinatie met die van aanstormende talenten te zien op de Hooglandse Kerkgracht. Een schitterend stukje Leiden met meer dan voldoende allure om het decor te vormen voor deze bijzondere beeldententoonstelling. 16

17 Nacht van de Viool De eerste Nacht van de Viool stond meteen garant voor een gevarieerd en verrassend programma: van Bach-sonates tot jazz, volksmuziek en zelden gehoorde werken van Bartók. Uitgevoerd door topviolisten als Joan Berkhemer, Christiaan Bor, Karel Boeschoten, Jeroen de Groot, Herman van Haaren, Jürg Luchsinger, Sjaan Oomen, Rosanne Philippens, Lenneke van Staalen, Ying Lai Green en Esther Apituley. De opmerkelijke locatie maakte het evenement tot een bijzonder geheel: het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg. Het vervolg Na twee edities van dit sleutelfestival cultuur kunnen we concluderen dat het concept steeds meer vorm krijgt: de programmering en de daarop afgestemde nationale publiciteitscampagne lokt nieuw aanbod en nieuwe samenwerkingen uit. Inmiddels hebben we gemerkt dat in de omvang van het programma ook een gevaar schuilt: het aanbod is te groot en te divers om een gerichte marketing campagne op te kunnen voeren. Hierdoor groeide de behoefte aan een duidelijke lijn in de programmering. Om Leiden met de Cultuurweken nationaal op de kaart te zetten als cultuurstad, is een sterkere focus nodig. Daarom gaat Cultuurfonds Leiden voor 2013 werken aan een onderscheidend hoofdprogramma voor de Cultuurweken. De publiciteitscampagne van Leiden Marketing zal zich dan ook effectiever kunnen toespitsen op de in het oog springende evenementen die onderdeel uitmaken van dit hoofdprogramma. Een duidelijke lijn in de programmering biedt ook meer mogelijkheden voor extra financiering en mediapartnerships. Voor 2013 is de eerste cofinanciering al aangetrokken en staat ons een spannende samenwerking te wachten met een internationaal mediamerk. 17

18 leidse hofjesconcerten juni 2012 foto Centrummanagement

19 PS theater - Ons aller ziel november 2012 foto Luca di Tommaso

20 4 Bevorderen van samenwerking met andere sectoren en vergroten (eigen) budget voor kunst en cultuur in Leiden Cultuur, kennis en economie: een Gouden Driehoek indien deze elementen goed op elkaar aansluiten. Het Leiden van de Gouden Eeuw, het Florence van de Medici en de steden die nu de internationale lijstjes aanvoeren hebben één ding met elkaar gemeen: cultuur, kennis en economie zijn gelijkwaardig, sluiten naadloos op elkaar aan en versterken elkaar. Wat dat betreft is Leiden goed geplaatst, met haar internationale topinstituten op het gebied van kennis en wetenschap, met haar musea, met haar rijke erfgoed, met een dynamische cultuursector en haar gloednieuwe bioscience park. Cultuurfonds Leiden wil cultuur inzetten om verbindingen te leggen met de kennis en de economie. Kunst en cultuur is bij uitstek geschikt om bruggen te slaan tussen verschillende werelden. En om een bijdrage te leveren aan de oplossing voor vraagstukken die leven in de stad, op ieder niveau, bijvoorbeeld als het gaat om de belevingseconomie van de binnenstad, aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, aantrekken van kenniswerkers en studenten of ondersteuning bij wetenschapscommunicatie. Voor de cultuursector zelf is deze driehoek ook van belang: in een tijd waarin de traditionele bekostiging van kunst & cultuur opdroogt, openen nieuwe verbindingen ook een nieuw perspectief naar bijdragen van (commerciële) partners buiten de cultuur. Daarom voert de cultuurmakelaar veel gesprekken met partijen buiten de culturele sector om uit te vinden voor welke problemen of uitdagingen zij staan. En om vervolgens tot de vraag te komen: welke rol kan cultuur spelen? Hoe kunnen we elkaar versterken? Waar ligt de winst voor zowel cultuur als partner? De rol van cultuur is vaak effectiever dan op het eerste gezicht gedacht wordt, zo getuige een aantal projecten waarmee in 2012 een start gemaakt is. Verrassende Winkelweekenden Leiden heeft te maken met een zogenaamd koopkrachtlek (Leidenaren die hun geld elders besteden) en ondervindt veel concurrentie van omliggende winkelgebieden in bijvoorbeeld Alphen en Zoetermeer. Om het tij te keren hebben de binnenstadondernemers en de cultuursector de handen ineengeslagen om winkelen in de Leidse binnenstad aantrekkelijker te maken. Centrummanagement en Cultuurfonds Leiden zijn in 2012 gaan investeren in de belevingseconomie: ieder laatste weekend van de maand adopteert een andere culturele instelling het winkelweekend en programmeert de 20

21 stad vol met culturele activiteiten. Zo werden de weekenden in 2012 geprogrammeerd met o.a. LVC, Werfpop, LFF, de Leidse koren, SummerJazz, Scheltema, BplusC en veel lokale makers. Voor dit project is cofinanciering aangetrokken van Centrummanagement, Ondernemersfonds Leiden en Programma Binnenstad. We horen steeds meer geluiden van ondernemers dat zij de bezoeken en bestedingen zien stijgen. Een voor Cultuurfonds Leiden nog belangrijker effect is dat we structurele samenwerking zien ontstaan tussen cultuur en winkeliers: ook buiten de winkelweekenden weten ze elkaar vaker te vinden. Dit willen we de komende jaren verder stimuleren door middel van bijvoorbeeld inspiratiebijeenkomsten en een programma-almanak met daarin alle contactgegevens. Kunst in Uitvoering Het is een veel gehoorde ergernis: bouwputten die het straatbeeld vervuilen. Om hier iets aan te doen, zijn Cultuurfonds Leiden, ProVast projectontwikkeling, gemeente Leiden, Leiden Marketing en Centrummanagement onder de noemer Kunst in Uitvoering gestart met een serie projecten om de talrijke bouwprojecten in de binnenstad de komende jaren van een aantrekkelijker uiterlijk te voorzien. En wel door inzet van Leidse makers. In samenwerking met de betreffende projectontwikkelaars en aannemers wordt getracht per locatie tot een mooie match te komen tussen bouwplek en kunstenaars. Zo is in 2012 Openlucht Galerie Breestraat gerealiseerd, waar kunstenaars exposeren op de bouwwand voor de V&D op de Breestraat. Er was vanaf eind 2012 werk te zien van Johan Scherft, Casper Faassen en Renzo Candido en ook voor 2013 staan bijzondere exposities gepland, onder anderen van Hanneke Francken en Flore de Koning. In de Marksteeg zijn de zeecontainers van bouwbedrijf DuPrie met kunst verrijkt door een opvallend project van kunstenaar Merijn Tinga: hij ontwierp speciaal voor de sloopwerkzaamheden van het Nobelpand een combinatie van Dazzle Paint en Trompe l oeuil. Wetenschap & Kunst Wetenschap is overal om ons heen, maar toch blijkt het vaak lastig om het grote publiek te laten zien wat de huidige wetenschap nou eigenlijk betekent voor ons dagelijks leven. Cultuurfonds Leiden is van mening dat kunst & cultuur een uitstekende manier is om wetenschap te verrijken en wetenschap en publiek met elkaar te verbinden. Het Afrika Studiecentrum heeft hier handig gebruik van gemaakt. Dit wetenschappelijke instituut bestond in jaar en vierde dat met een Afrika Film Festival, uitgevoerd in samenwerking met Africa in the Picture en het Leids Film Festival. Het resulteerde in een uitverkocht programma waarin het Leidse publiek kennis kon maken met dit wetenschappelijke instituut én met de Afrikaanse cinema. 21

22 Een ander mooi voorbeeld is de NANO Supermarket, naar Leiden gehaald door Cultuurfonds en Technolab Leiden. Interactieve muurverf, medicinale bonbons, een wijn waarvan je thuis in de magnetron de smaak kunt aanpassen, een zichzelf aantrekkende steunkous, een onzichtbare beveiligingsspray: in de mobiele NANO Supermarket vonden bezoekers schappen vol producten die tussen nu en de komende tien jaar op de markt zouden kunnen komen. Allemaal ontworpen door wetenschappers én kunstenaars, geïnspireerd door nanotechnologie. Een sterke combinatie van wetenschap en kunst: het past uitstekend in de stadsvisie en de cultuurnota. Daarom onderzoekt de cultuurmakelaar met een aantal partners of er in 2013 een eerste Nacht van Kunst & Wetenschap kan plaatsvinden in Leiden. Een beproefd concept in Groningen, dat ook voor onze stad interessante mogelijkheden biedt om structureel een brug te slaan tussen deze twee werelden. Cultuurmecenasprijs In Leiden is een flink aantal bedrijven actief met een warm hart voor de stad en haar cultuur. Cultuurfonds Leiden gaat één van deze bedrijven jaarlijks in het zonnetje zetten met een prijs vanuit de cultuursector voor het bedrijfsleven: de Cultuurmecenasprijs. Ieder jaar gaan vier juryleden een aantal mooie voorbeelden verzamelen van bedrijven die cultuur op een bijzondere manier ondersteunen. Het gaat hierbij niet per sé om de grootste zak geld, maar om innovatieve samenwerking waarbij bedrijfsleven en cultuur elkaar aanvullen. In 2012 viel de keuze op Maters & Hermsen Bedrijfsjournalistiek. Omdat dit bedrijf regelmatig de creativiteit van haar medewerkers inzet om projecten te starten of te ondersteunen die een structurele toegevoegde waarde hebben voor de stad en haar inwoners. Met deze unieke prijs, een beeld vervaardigd door Mary Geradts, wil Cultuurfonds Leiden ook anderen inspireren en tegelijkertijd een blijk van waardering tonen aan alle bedrijven die investeren in kunst en cultuur. Dit project leverde veel publiciteit op, ook buiten Leiden: onder anderen Kunsten 92 en Cultuur-Ondernemen (nationale koepelorgansiaties) besteedden aandacht aan deze innovatieve prijs. Uitgebreide beschrijvingen van de projecten die in het kader van deze doelstelling een bijdragen hebben ontvangen vindt u op 22

23 verrassend winkel weekend maart 2013 foto Coen Bastiaansen

24 Vergroten budget Kunst & Cultuur in Leiden Cultuurfonds Leiden zou geen investeringsfonds zijn als het fonds niet ook extra financiering voor de cultuursector aan zou jagen, bovenop de structurele inkomsten vanuit de founding fathers. Er zijn verschillende manieren waarop het fonds extra financiële impulsen probeert los te maken: via persoonlijke hulp en begeleiding van culturele partijen, het aanjagen van alternatieve financiering voor anderen en natuurlijk door middel van eigen inkomsten (voor eigen projecten). Percentage bijdrage Cultuurfonds Leiden Cultuurfonds Leiden neemt vrijwel nooit 100% van de projectkosten op zich, maar motiveert de verschillende initiatieven om eerst op zoek te gaan naar mede-investeerders. De cultuurmakelaar begeleidt dit proces indien nodig met kennis, kunde en netwerk. Hieronder vindt u een berekening van de bijdragen van Cultuurfonds Leiden in 2012 aan projecten (exclusief eigen en nog niet afgeronde projecten), de totale inkomsten van die projecten en daarmee het percentage dat de bijdrage van het Cultuurfonds uitmaakt. aantal projecten* bijdrage cfl totale dekking projecten % bijdrage cfl % * berekening exclusief 12 eigen initatieven en nog niet afgeronde / afgehandelde projecten Alternatieve inkomsten voor kunst & cultuur (direct en indirect) Cultuurfonds Leiden probeert andere partijen te motiveren om in de cultuursector te investeren. Soms levert dat eigen inkomsten op voor het fonds (direct) en soms functioneert Cultuurfonds Leiden als aanjager en vliegwiel voor financiering voor anderen (indirect). Zo geeft de directeur van Rijksmuseum voor Oudheden aan dat hij Cultuurfonds zeer erkentelijk is voor het initiatief een sponsor te interesseren voor de Nacht van de Viool. Uit die gesprekken is een sponsordeal voor 4 jaar gesloten. De eigen inkomsten worden grotendeels geworven door zelf projecten te initiëren die binnen de doelstellingen van het fonds vallen, soms worden deze projecten ook vanuit de stad aangedragen. Dankzij de stevige structurele basis kan Cultuurfonds Leiden op deze kansen inspelen en op projectbasis extra middelen binnenhalen. Onderstaand overzicht laat zien welke alternatieve cultuurfinanciering volledig door, of mede dankzij, de inspanningen van Cultuurfonds Leiden tot stand kwam in

25 directe inkomsten voor projecten cultuurfonds Project alternatieve financier opbrengst leidse kunst en cultuur bijzonderheden programmering verrassende winkelweekenden Ondernemersfonds Leiden Centrummanagement (binnenstadwinkeliers) Financiering voor 10 Winkelweekenden Programma Binnenstad (gemeente) kunst in uitvoering ProVast Programma Binnenstad (gemeente) Productiekosten ArtWall Breestraat programmering cultuurweken leiden 2012 Leiden Marketing totaal Opmerkingen Alle bedragen zijn exclusief de bijdrage vanuit Cultuurfonds Leiden zelf. De bedragen voor Verrassende Winkelweekenden en Cultuurweken zijn puur voor culturele programmering. Voor beide projecten is er ook nog cofinanciering in de marketing van de projecten ter waarde van ongeveer

26 Indirecte inkomsten voor kunst & cultuur mede dankzij Cultuurfonds* Project alternatieve financier opbrengst leidse kunst en cultuur bijzonderheden nacht van de viool 2013 Particuliere sponsors Initiatief vanuit CFL voordekunst projecten Crowdfunding Begeleiding & publiciteit vanuit CFL ik zie u vaker dan mijn moeder Centrummanagement Sponsorwerving vanuit CFL filmdag afrika studie centrum Afrika Studie Centrum (Universiteit Leiden) Begeleiding & ontwikkeling vanuit CFL totaal * Indirecte inkomsten zijn inkomsten voor andere culturele partijen die mede dankzij de inspanningen van Cultuurfonds Leiden tot stand zijn gebracht 26

27 schemerstad juni 2012 foto Marco Hokke

28 Vooruitblik 2013 Het komende jaar zal Cultuurfonds Leiden zich nog meer focussen op het aanjagen van samenwerking tussen cultuur en andere sectoren, zowel inhoudelijk als financieel. Zo staat er een groot project op stapel rondom winkelcentrum de Stevensbloem. Cultuurfonds Leiden heeft lokale ondernemers, vastgoedeigenaar Urban Interest, woningbouwcorporatie Portaal, gemeente Leiden en natuurlijk Wijken voor Kunst bij elkaar gekregen om een gezamenlijk project op te zetten. Met een culturele ingreep willen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van winkelcentrum, dat geteisterd wordt door leegstand, overlast en verpaupering. Ook is Cultuurfonds Leiden in gesprek met o.a. Business Platform Schipholweg, vastgoedontwikkelaar ProVast, advocatenkantoor De Familiekamer en Ondernemersfonds Leiden over een aantal concrete samenwerkingsprojecten tussen cultuur en bedrijfsleven. Daarnaast hebben we samen met Museum De Lakenhal en Leiden Marketing het initiatief genomen om te onderzoeken of er een Leidse Nacht van Kunst & Wetenschap mogelijk is, naar Gronings voorbeeld. Ten tijde van dit schrijven (maart 2013) lijkt het erop dat dit gaat lukken. Tenslotte wil Cultuurfonds Leiden de komende jaren graag het budget voor de Cultuurweken vergroten, zowel voor de programmering als voor de marketing. Door het heft in eigen hand te nemen probeert Cultuurfonds Leiden meer te zijn dan een fonds voor aanvragen alleen. De deur staat altijd open voor mooie initiatieven of vragen vanuit de stad, maar daarnaast willen we ook zelf initiatieven nemen. Om op projectbasis ons eigen budget te vergroten, maar ook om op structurele basis de markt voor cultuur in Leiden te vergroten. Zo hopen we de komende jaren langzaam maar zeker de eerder genoemde gouden driehoek tussen kennis, economie en cultuur te verstevigen en de Leidse cultuursector tot een voorbeeld te maken voor de rest van het land. 28

29 bijlage 1 Overzicht bijdragen 2012 project organisator Bedrag VERSTERKEN STRUCTUUR CULTUURSECTOR Cultuurshop, tweede fase BplusC Website Jazzstad Leiden stichting Jazzstad Leiden Marketingplan Haagweg 4 Haagweg Stukafest: cultureel bereik studenten stukafest Textile Research Center sponsorplan textile research Center VERBETEREN KLIMAAT LEIDSE MAKERS OPEN Makers aan de Markt stichting Peen & Ui Vergezichten fields of Wonder Ik zie u vaker dan mijn moeder Kristel Boekhorst Jubileum Leids Amateur Fotografen Vereniging leids Amateur Fotografen Vereniging Marten Toonder in Leiden stichting Beeld voor Beeld 500 Haagweg 4 tijdens Open Monumenten Dagen galerie Diana Lepelaar De Atlas van Leiden PS Theater Inspiring Spirits: hedendaagse makers sieboldhuis Wolkers Symposium onno Blom Luisterhelm: narratieve radio & beeldende kunst stichting Peen & Ui Kleurmakers: Leidse makers renzo Candido Leids Amateurkunst Festival 2013 Werkgroep Amateur Kunst Leiden Live CD Ensemble Windstreken ensemble Windstreken AANJAGEN ONDERSCHEIDEND AANBOD Leidse Koorboeken egidius Kwartet Iberia festival stichting Art Echo Leidse Styl cultuurfonds, Leiden Marketing, Stadslab Cultuurweken 2012 Nacht van de Viool Rijksmuseum van Oudheden SummerJazz stichting Studentenjazz Leiden Drie Monniken & Ik wil mijn geld terug veenfabriek

30 Leiden International short Film Event stichting Cinema Club Leiden Openlucht Hotel Leiden fields of Wonder * White Crow Music Festival stichting White Crow Open Makers project Diana Lepelaar galerie Diana Lepelaar Programmering Plantsoentheater Cultuurweken Plantsoentheater Ensemble Windstreken Collegium Musicum ensemble Windstreken Beelden in Leiden startbijdrage stichting Beelden in Leiden Cum Laude Concerten stichting de Leidse Sleuteltjes * Schemerstad stichting CTV Zuid-Holland * Edward II PS Theater Educatief programma Haagweg 4 lyda Bekker LFF Summerspecial leids Film Festival * Zomerjam Battle: Leids talent stichting CICP 750 Aflsuiting Cultuurweken stichting Werfpop 900 Culturele programmering Lakenfeesten cultuurfonds 740 Kindertheater Popject stichting Popject SAMENWERKING ANDERE SECTOREN Verrassende Winkelweekenden, cult. programmering Cultuurfonds & Centrummanagement * Afrika Studie Centrum: Afrikaans filmfestival afrika Studie Centrum Boerhaave: Science & Cinema Museum Boerhaave Kunst in Uitvoering: Breestraat cultuurfonds 2.600* Kunst in Uitvoering: Marktsteeg cultuurfonds 2.400* Technolab: Nano Supermarkt technolab & Boerhaave Lichtjesroute centrummanagement & Technolab LUMC: activiteiten en programmaboekje Kunstroute LUMC LUMC: Hermine van Bers tentoonstelling lumc Cultuurmecenas, vervaardiging prijs cultuurfonds Leiden TOTAAL PROJECTKOSTEN * gemarkeerde bedragen: totaal uitgegeven bedrag aan project namens Cultuurfonds Leiden, bedrag is inclusief de door CFL opgehaalde directe cofinanciering (zie tabel directe inkomsten op pagina 24). 30

31 bijlage 2 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 activa Passiva passiva Vlottende activa Eigen Vermogen Vorderingen en overlopende Activa Liquide middelen Bestemmingsreserve Kortlopende Schulden Donaties Schulden en overlopende Passiva Totalen

32 Exploitatie 2012 Baten Ontvangen donaties Ontvangen donaties Rente.412 Totaal baten Lasten Lasten uit hoofde van doelstelling Projecten kosten van de eigen organisatie Personeelskosten Kantoorkosten Huisvestingskosten PR kosten Algemene kosten totaal lasten saldo baten en lasten

33

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie... 6 1.1 Visie... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Speerpunten... 7 1.4 Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering... 10 2.1 Dynamiek... 10 2.2 Programmeren...

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL ROTTERDAM FESTIVALS Cultuurplan 2009-2012 Festivals Dieper in de stad, verder in de wereld Inhoud Inleiding Inleiding 3 1 Festivals voor een vitale stad

Nadere informatie

- Hoe kunnen we het beste inspelen op economische trends, bij branchering van detailhandel en werving.

- Hoe kunnen we het beste inspelen op economische trends, bij branchering van detailhandel en werving. Besturing en Controlllng w Gemeente Delft Besturing De Torenhove Martinus Nijhoííiaan 2 2624 ES Delff Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delff Retouradres : Besturing, Postbus TB, 2600 ME Delft

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP

PROEVEN VAN PARTNER- SCHAP PROEVEN VAN 150 PARTNER- SCHAP Rapport van de stuurgroep Voorbeelden van museale samenwerking en initiatieven gericht op kwaliteit, publieksbereik, kostenbesparing en efficiency 4 oktober 2013 PROEVEN

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 VOORWOORD Het toeristisch beleid is de laatste acht jaar consistent uitgebouwd. We hebben ons met name gericht op de ontwikkeling

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Subsidie economie en cultuur. Stimulans van smaakmakers en spraakmakers

Subsidie economie en cultuur. Stimulans van smaakmakers en spraakmakers Subsidie economie en cultuur Stimulans van smaakmakers en spraakmakers inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 FabLab - Protospace 6 Co-design Pressure Cooker 8 Lumineus Amersfoort 2009, Muren Slechten 10 Game

Nadere informatie

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary Rotterdam, Festival and Event City of the World including English summary Duizel in het Park Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Profiel Rotterdam Festivals... 9 1. Festivals & Evenementen... 1 1 2. Cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Als je je inbeeldt ik ben twaalf en ik kan dit dan kan je het ook.

Als je je inbeeldt ik ben twaalf en ik kan dit dan kan je het ook. Als je je inbeeldt ik ben twaalf en ik kan dit dan kan je het ook. Onderscheiden & verbinden Kunst & Cultuur in Rotterdam oktober december 2014 #5 16 VILLA OP ZUID 4 ARTIKEL Schwung op Zuid, een visie

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij DRU Industriepark 31 Mei 2011 www.deafbramerij.nl Inhoudsopgave 1. DE AFBRAMERIJ: GROEIDIAMANT VAN DE ACHTERHOEK...2 1.2 Afbramerij: investeren in

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie

Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie Dit is een gezamenlijke publicatie van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 1 2 Samenvatting Deze brief wil twee werelden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011

Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011 Beleidsplan 2013-2016 Ro erdam, december 2011 Foto: Hannah Anthonysz CIRCUS ROTJEKNOR MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 1 X JACK WOUTERSE film-/theateracteur en ambassadeur van Circus Rotjeknor: Circus gaat

Nadere informatie