jaarverslag 2012 cultuurfonds leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2012 cultuurfonds leiden"

Transcriptie

1 jaarverslag 2012 cultuurfonds leiden

2 jaarverslag 2012

3 Cultuurfonds Leiden bezoekadres Stationsweg 41 Visitor Centre, Leiden Cultuurfonds Leiden is een publiek-privaat initiatief, opgericht in 2008 door de gemeente Leiden en Fonds 1818 en sinds 1 maart 2009 operationeel. Het bestuur van Cultuurfonds Leiden wordt gevormd door: postadres Postbus AD Leiden Michaël Roumen cultuurmakelaar t e i Colofon samenstelling Cultuurfonds Leiden tekst en redactie Michaël Roumen, Cultuurfonds Leiden Maaike Botden, Het Woordatelier vormgeving Ankie Stoutjesdijk Grafisch Ontwerp drukwerk Puntgaaf drukwerk oplage 250 exemplaren voorzitter Eduard van de Lustgraaf algemeen directeur a.i. Kamer van Koophandel Den Haag secretaris Jan Hoekema burgemeester van Wassenaar penningmeester Boudewijn de Blij directeur Fonds 1818 leden Lisa Johnson oud-directeur SLS Wonen Jetteke Bolten-Rempt oud directeur Museum De Lakenhal

4 Jaarverslag 2012 cultuurfonds leiden inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter de visie van cultuurfonds leiden 08 De resultaten van Vergroten budget Kunst & Cultuur in Leiden 24 Vooruitblik op Bijlagen 1 overzicht projecten die een bijdrage ontvingen 2 financieel jaarverslag 4

5 beelden in leiden juni 2012 foto Joris Smidt

6 voorwoord Dit jaarverslag van Cultuurfonds Leiden geeft een bondig en helder overzicht van de behaalde resultaten en van de activiteiten die plaatsvonden in het afgelopen jaar. Cultuurfonds Leiden richt zich op de cultuursector zelf, maar focust ook op de verbinding tussen cultuur en andere sectoren. Het fonds werkt hierbij nauw samen met tal van andere organisaties die in Leiden actief zijn, zoals verschillende ondernemersverenigingen, Centrummanagement Leiden, Leiden Marketing, Technolab, vastgoedpartijen en uiteraard de gemeente. Dankzij deze samenwerkingen konden diverse activiteiten en initiatieven verbreed worden of door een bredere groep partners financieel worden ondersteund. In een tijd waarin de traditionele subsidiestromingen opdrogen, speelt Cultuurfonds Leiden een voortrekkersrol door deze verbindingen te leggen en hiermee extra bijdragen voor cultuur te bewerkstelligen. De activiteiten van Cultuurfonds Leiden hebben eraan bijgedragen dat Leiden het afgelopen jaar sterker op de kaart is gezet als aantrekkelijke cultuurstad. Zoals u uit het jaarverslag kunt opmaken zijn er tal van bijzondere en authentieke culturele projecten tot stand gebracht. Cultuurfonds Leiden zal zich hier ook de komende jaren voor blijven inspannen. Ik wens u veel leesplezier. Namens het bestuur Cultuurfonds Leiden Eduard van de Lustgraaf voorzitter 6

7 veenfabriek, drie monniken mei 2012 foto Claudia Hansen

8 DE VISIE VAN CULTUURFONDS LEIDEN Cultuurfonds Leiden is een uniek fonds in Nederland, een gedurfd initiatief van Fonds 1818, de gemeente Leiden en de Kamer van Koophandel. Het is een cultureel investeringsfonds, opgericht om de cultuursector sterker te maken, ondernemender en minder afhankelijk van traditionele subsidiestromen. Stonden de eerste drie jaar in het teken van structuurversterking en samenwerking binnen de sector, nu is de tijd rijp om daadkrachtig naar buiten te treden. Het doel is om een brug te slaan tussen cultuur en andere sectoren in de stad en voor allen een win-winsituatie te creëren. De doelstellingen van Cultuurfonds Leiden 1 Versterken structuur cultuursector Cultuurfonds Leiden neemt het voortouw bij de ontwikkeling van een sterke cultuursector die zichzelf organiseert als partner voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Cultuurfonds Leiden stimuleert (collectieve) projecten en activiteiten die zorgen voor een structurele versterking van de cultuursector. 2 Verbeteren klimaat voor Leidse makers Cultuurfonds Leiden gelooft dat vernieuwing van het aanbod begint bij een goed productieklimaat voor Leidse makers van alle disciplines. Daarom stimuleert Cultuurfonds Leiden de vraag naar Leidse makers en keert het fonds waarderingsbijdragen uit. 3 Aanjagen van onderscheidend cultuuraanbod Cultuurfonds Leiden investeert in initiatieven die Leiden nationaal kunnen promoten als cultuurstad. 4 Bevorderen van samenwerking met andere sectoren en vergroten (eigen) budget voor kunst en cultuur in Leiden Cultuurfonds Leiden onderzoekt en realiseert samenwerking en extra financiering voor kunst en cultuur in Leiden. 8

9 De uitvoering Van 2009 tot 2012 heeft Cultuurfonds Leiden veel geïnvesteerd in het versterken van de Leidse cultuursector en het creëren van een hechte structuur. Door het bevorderen van ondernemerschap en samenwerking, onder andere door de opzet van overlegstructuren, publicitaire bundeling, economisch onderzoek, afstemming agenda s en gezamenlijke conceptontwikkeling. Deze inspanningen resulteerden bijvoorbeeld in de totstandkoming van een overkoepelende Uitagenda, overlegstructuren op verschillende niveaus, professionalisering van verschillende culturele partijen en een succesvolle bundeling van activiteiten die landelijk worden gepromoot (Cultuurweken). Nu de sector en haar structuur voldoende zijn opgetuigd, gaat Cultuurfonds Leiden zich de komende jaren inzetten om een brug te slaan tussen de cultuursector en andere sectoren van de stad, zoals het bedrijfsleven, het Bio Science Park, de kennisinstellingen, de vastgoedsector of de ondernemers in de binnenstad. Het fonds wil met behulp van de cultuursector unieke verbindingen tot stand brengen en op deze manier de gebruikswaarde van, de vraag naar én de financieringsmogelijkheden voor cultuur vergroten. Kwaliteit en culturele intrinsieke waarde blijven daarbij onverminderd hoog in het vaandel staan. Met het jaarlijkse budget van ,- en de cofinanciering op projectbasis blijft Cultuurfonds Leiden uiteraard ook investeren in verrassend nieuw cultuuraanbod, in het productieklimaat voor Leidse makers en in een duidelijk onderscheidend cultureel profiel voor de stad. 9

10 museumnacht juli 2012 foto Michaël Spierenburg

11 openlucht galerie breestraat: Casper faassen oktober 2012 foto Campains&Results

12 RESULTATEN kenmerkt zich door verandering. Op 1 april volgt Michaël Roumen Erica Haffmans op als cultuurmakelaar. Het bestuur van Cultuurfonds Leiden geeft hem de specifieke opdracht mee om de cultuursector actief te verbinden aan andere sectoren in de stad. Om Leiden te profileren als stad van ontdekkingen en als actueel podium voor kunst en cultuur, houdt het fonds alle vier haar doelstellingen in stand. De vierde doelstelling, het bevorderen van samenwerking met andere sectoren en het (eigen) budget voor kunst en cultuur in Leiden vergroten, heeft vanaf 2012 echter meer nadruk gekregen. 1 Versterken structuur cultuursector Om als cultuursector een gesprekspartner te kunnen zijn voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, zul je je goed moeten organiseren. De investeringen die Cultuurfonds Leiden de afgelopen jaren hierin gedaan heeft, werpen nu hun vruchten af. Aandacht voor zichtbaarheid en collectiviteit zal echter continu op de agenda moeten blijven staan. Marketing Haagweg 4 Haagweg 4 is een bruisende broedplaats voor kunst, cultuur en creatieve industrie. Het gebouw herbergt kunstenaars die internationaal waardering oogsten, zoals Maayke Schuitema, Hans de Bruijn en Izaak Zwartjes. Maar weet Leiden zelf wat de stad in huis heeft? Worden de succesverhalen wel gehoord? Kan Haagweg 4 een merk worden dat ook kunstenaars van buiten de stad aantrekt in de toekomst? In het kader van de branding van Haagweg 4 bekostigde Cultuurfonds Leiden daarom samen met de huurdersvereniging, Fonds 1818 en Stichting Werk en Onderneming een marketingplan, compleet met nieuwe huisstijl en website. Sieboldhuis en andere musea als platform voor hedendaagse (Leidse) kunstenaars Cultuurfonds Leiden wil belangrijke, structureel gefinancierde spelers in de stad stimuleren om hun rol in de stad uit te breiden. Om activiteiten te ontwikkelen die de sector als geheel versterken, die de zichtbaarheid van cultuur in Leiden vergroten en die de participatie aan cultuur bevorderen. In dit kader leverde Cultuurfonds Leiden bijvoorbeeld een bijdrage aan een ophangsysteem voor Japanmuseum Sieboldhuis dat ingezet kan worden om hedendaagse (Leidse) kunstenaars een platform te 12

13 bieden. Tijdens een project van Sieboldhuis en Galerie Diana Lepelaar konden hedendaagse kunstenaars één kunstwerk inleveren met als thema Spoken en Geesten, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het SieboldHuis. Leiden, Stad van Ontdekkingen verbeeld in Leidse Styl Samen met Leiden Marketing heeft Cultuurfonds Leiden eind 2012 bijgedragen aan de totstandkoming van de tweede editie Leidse Styl. Dit jaar is economie toegevoegd aan de centrale thema s (naast wetenschap en kunst) om zo nog beter te laten zien dat de verschillende sectoren elkaar kunnen versterken. Leidse Styl wil eenmaal per jaar de balans opmaken van alle initiatieven, plannen en ideeën die zich her en der ontwikkelen in Leiden. Om te laten zien wat zal en/of kan ontstaan uit alle bouwlust en creativiteit. Nieuwe website voor Cultuurfonds Leiden Samenwerking, zichtbaarheid en afstemming nastreven geldt natuurlijk ook voor Cultuurfonds Leiden zelf. De reeds bestaande website van het fonds deed echter geen recht meer aan de activiteiten van Cultuurfonds Leiden anno Daarom werd dit jaar geïnvesteerd in een nieuwe website. Vol met actuele informatie en interactieve mogelijkheden. De nieuwe website trekt inmiddels een veelvoud van het aantal bezoekers van de oude site. Onder andere de Industry Guide wordt zeer positief ontvangen. Uitgebreide beschrijvingen van de projecten die in het kader van deze doelstelling een bijdragen hebben ontvangen vindt u op 2. Verbeteren klimaat voor Leidse makers Dynamiek en vernieuwing zijn essentieel voor een goed cultureel klimaat in de stad. Makers zorgen hiervoor, door nieuwe projecten te ontwikkelen waarmee zij reageren op wat er leeft in de stad. Cultuurfonds Leiden geeft de productiekracht van Leiden een impuls door te investeren in het project OPEN, door bij te dragen aan festivals en instellingen die Leidse makers een podium bieden en door waarderingsbijdragen te verstrekken aan individuele makers. OPEN Makers aan de Markt Met OPEN Makers aan de Markt zet Cultuurfonds Leiden, in samenwerking met Peen en Ui, de Leidse kunstproductie letterlijk in de etalage. OPEN heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een bekende 13

14 ontmoetingsplek en presentatieruimte voor Leidse makers. Het netwerk van kunstenaars dat hier ontstaan is, wordt door steeds meer partijen in de stad erkend en ingeschakeld. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de voorbereiding voor de open Makers-expositie in de Stadsgehoorzaal in Daarnaast is open Makers aan de Markt tevens een pilot voor het tijdelijk verhogen van de kwaliteit van leegstand. Met een minimale investering zorgt open Makers aan de Markt voor een zichtbare opwaardering van lege panden. Nu nog aan de Aalmarkt, maar later wellicht ook op andere plekken in de stad. Voor de kunst Voordekunst.nl is een crowdfunding website: hier kunnen bezoekers kunstenaars en kunstinstellingen helpen om hun projecten te realiseren door middel van donaties. Een ideaal middel om de Leidse betrokkenheid te kapitaliseren. Fotograaf Renzo Candido haalde via Voordekunst ruim 6.000,- op om zijn boek Kleurmakers te publiceren: een mooi tijdsbeeld van de huidige Leidse cultuurscene, geheel in zwart-witfoto s. Ook de Luisterhelm, een project van René van Es, Merijn Tinga en Peen en Ui, wist via Voordekunst aan de benodigde gelden te komen. Cultuurfonds Leiden leverde aan beide projecten een bijdrage uiteraard via voordekunst.nl. In 2013 hoopt Cultuurfonds Leiden een structurele samenwerking aan te gaan met Voordekunst. de Atlas van Leiden In 2012 startte ps theater met de voorbereidingen voor De Atlas van Leiden. Hiermee gaan zij de komende vier jaar de staat van de stad Leiden in kaart brengen rond de thema s het Verdriet, de Hoop, het Geloof en het Vergeten van Leiden. Met haar Mobiel Café trekt ps theater van januari tot en met maart 2013 de stad in, op zoek naar verhalen. Met De Atlas van Leiden wil Pepijn Smit individuele verhalen een universeel karakter geven en deze teruggeven aan de stad in de vorm van projecten en voorstellingen, zoals Het Verdriet van Leiden (juni 2013, begraafplaats Groenesteeg). Een deel van de bijdrage aan dit project is afkomstig uit het budget voor de Verrassende Winkelweekenden, waarbij ps theater op verzoek van de winkeliers iedere maand aanwezig is. Waarderingsbijdragen Leidse makers Daarnaast keerde Cultuurfonds Leiden waarderingsbijdragen uit aan het Leids Amateurkunstfestival, het lustrum van de Leidse Amateur Fotografen Vereniging, de serie theaterproducties Vergezichten van Fields of Wonder, jongerenevenement Zomerjam en het jubileumboek Toonder in Leiden. Beschrijvingen van deze projecten vindt u op 14

15 beelden in leiden juni 2012 foto Joris Smidt

16 3 Aanjagen van onderscheidend cultuuraanbod Spraakmakende, kwalitatieve evenementen zetten Leiden cultureel gezien op de kaart. Dit vergroot naast meer bezoekers en bestedingen ook het vestigingsklimaat van de stad en regio. Daarom investeert Cultuurfonds Leiden in projecten die bijdragen aan het nationaal profileren van Leiden als cultuurstad, zoals de Leidse Koorboeken, Festival IBERIA en uiteraard de Cultuurweken. Een volledig overzicht van deze projecten vindt u op De Cultuurweken als opvolger van Ontdek Cultuurmaand Leiden! In 2011 organiseerden Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing in samenwerking met een groot aantal festivals, musea, organisatoren en theatermakers voor het eerst de Cultuurweken (toen getiteld Cultuurmaand), het nieuwe sleutelfestival Cultuur. Alle culturele activiteiten in het voorjaar waren gebundeld en gemeenschappelijk naar buiten gebracht, een aanpak die uitstekend past bij de stadsvisie. In 2012 heeft Cultuurfonds Leiden samen met Leiden Marketing het concept verder doorontwikkeld en omgedoopt tot Cultuurweken. Van 25 mei tot en met 8 juli 2012 heeft Leiden op grootse wijze laten zien hoe rijk zij is aan cultuur. Cultuurfonds Leiden investeerde zelf in de programmering, maar wist ook Leiden Marketing te bewegen in de programmering te investeren. Inmiddels bekende en succesvolle evenementen als Schemerstad en Leidse Hofjesconcerten keerden terug op de agenda. Allemaal tegen het decor van de prachtige historische binnenstad van Leiden. Bijzonder opvallende plekken waren hierbij de Meelfabriek, waar De Veenfabriek schitterde met de voorstelling Drie monniken en de Burcht, waar Tijs Huys van ps theater diepe indruk maakte met de solovoorstelling Edward 2. Mede dankzij de Cultuurweken zijn er vanuit de stad ook twee nieuwe spraakmakende evenementen ontstaan die ook in 2013 zullen terugkeren: Beelden in Leiden en de Nacht van de Viool. Beelden in Leiden: de start van iets spraakmakends Het begon met een ambitieus plan van Stichting Beelden in Leiden: jonge, professionele kunstenaars een podium bieden om hun werk tentoon te stellen in de openlucht. En het is ze gelukt: van 31 mei tot en 29 juli 2012 waren beelden van gerenommeerde kunstenaars in combinatie met die van aanstormende talenten te zien op de Hooglandse Kerkgracht. Een schitterend stukje Leiden met meer dan voldoende allure om het decor te vormen voor deze bijzondere beeldententoonstelling. 16

17 Nacht van de Viool De eerste Nacht van de Viool stond meteen garant voor een gevarieerd en verrassend programma: van Bach-sonates tot jazz, volksmuziek en zelden gehoorde werken van Bartók. Uitgevoerd door topviolisten als Joan Berkhemer, Christiaan Bor, Karel Boeschoten, Jeroen de Groot, Herman van Haaren, Jürg Luchsinger, Sjaan Oomen, Rosanne Philippens, Lenneke van Staalen, Ying Lai Green en Esther Apituley. De opmerkelijke locatie maakte het evenement tot een bijzonder geheel: het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg. Het vervolg Na twee edities van dit sleutelfestival cultuur kunnen we concluderen dat het concept steeds meer vorm krijgt: de programmering en de daarop afgestemde nationale publiciteitscampagne lokt nieuw aanbod en nieuwe samenwerkingen uit. Inmiddels hebben we gemerkt dat in de omvang van het programma ook een gevaar schuilt: het aanbod is te groot en te divers om een gerichte marketing campagne op te kunnen voeren. Hierdoor groeide de behoefte aan een duidelijke lijn in de programmering. Om Leiden met de Cultuurweken nationaal op de kaart te zetten als cultuurstad, is een sterkere focus nodig. Daarom gaat Cultuurfonds Leiden voor 2013 werken aan een onderscheidend hoofdprogramma voor de Cultuurweken. De publiciteitscampagne van Leiden Marketing zal zich dan ook effectiever kunnen toespitsen op de in het oog springende evenementen die onderdeel uitmaken van dit hoofdprogramma. Een duidelijke lijn in de programmering biedt ook meer mogelijkheden voor extra financiering en mediapartnerships. Voor 2013 is de eerste cofinanciering al aangetrokken en staat ons een spannende samenwerking te wachten met een internationaal mediamerk. 17

18 leidse hofjesconcerten juni 2012 foto Centrummanagement

19 PS theater - Ons aller ziel november 2012 foto Luca di Tommaso

20 4 Bevorderen van samenwerking met andere sectoren en vergroten (eigen) budget voor kunst en cultuur in Leiden Cultuur, kennis en economie: een Gouden Driehoek indien deze elementen goed op elkaar aansluiten. Het Leiden van de Gouden Eeuw, het Florence van de Medici en de steden die nu de internationale lijstjes aanvoeren hebben één ding met elkaar gemeen: cultuur, kennis en economie zijn gelijkwaardig, sluiten naadloos op elkaar aan en versterken elkaar. Wat dat betreft is Leiden goed geplaatst, met haar internationale topinstituten op het gebied van kennis en wetenschap, met haar musea, met haar rijke erfgoed, met een dynamische cultuursector en haar gloednieuwe bioscience park. Cultuurfonds Leiden wil cultuur inzetten om verbindingen te leggen met de kennis en de economie. Kunst en cultuur is bij uitstek geschikt om bruggen te slaan tussen verschillende werelden. En om een bijdrage te leveren aan de oplossing voor vraagstukken die leven in de stad, op ieder niveau, bijvoorbeeld als het gaat om de belevingseconomie van de binnenstad, aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, aantrekken van kenniswerkers en studenten of ondersteuning bij wetenschapscommunicatie. Voor de cultuursector zelf is deze driehoek ook van belang: in een tijd waarin de traditionele bekostiging van kunst & cultuur opdroogt, openen nieuwe verbindingen ook een nieuw perspectief naar bijdragen van (commerciële) partners buiten de cultuur. Daarom voert de cultuurmakelaar veel gesprekken met partijen buiten de culturele sector om uit te vinden voor welke problemen of uitdagingen zij staan. En om vervolgens tot de vraag te komen: welke rol kan cultuur spelen? Hoe kunnen we elkaar versterken? Waar ligt de winst voor zowel cultuur als partner? De rol van cultuur is vaak effectiever dan op het eerste gezicht gedacht wordt, zo getuige een aantal projecten waarmee in 2012 een start gemaakt is. Verrassende Winkelweekenden Leiden heeft te maken met een zogenaamd koopkrachtlek (Leidenaren die hun geld elders besteden) en ondervindt veel concurrentie van omliggende winkelgebieden in bijvoorbeeld Alphen en Zoetermeer. Om het tij te keren hebben de binnenstadondernemers en de cultuursector de handen ineengeslagen om winkelen in de Leidse binnenstad aantrekkelijker te maken. Centrummanagement en Cultuurfonds Leiden zijn in 2012 gaan investeren in de belevingseconomie: ieder laatste weekend van de maand adopteert een andere culturele instelling het winkelweekend en programmeert de 20

21 stad vol met culturele activiteiten. Zo werden de weekenden in 2012 geprogrammeerd met o.a. LVC, Werfpop, LFF, de Leidse koren, SummerJazz, Scheltema, BplusC en veel lokale makers. Voor dit project is cofinanciering aangetrokken van Centrummanagement, Ondernemersfonds Leiden en Programma Binnenstad. We horen steeds meer geluiden van ondernemers dat zij de bezoeken en bestedingen zien stijgen. Een voor Cultuurfonds Leiden nog belangrijker effect is dat we structurele samenwerking zien ontstaan tussen cultuur en winkeliers: ook buiten de winkelweekenden weten ze elkaar vaker te vinden. Dit willen we de komende jaren verder stimuleren door middel van bijvoorbeeld inspiratiebijeenkomsten en een programma-almanak met daarin alle contactgegevens. Kunst in Uitvoering Het is een veel gehoorde ergernis: bouwputten die het straatbeeld vervuilen. Om hier iets aan te doen, zijn Cultuurfonds Leiden, ProVast projectontwikkeling, gemeente Leiden, Leiden Marketing en Centrummanagement onder de noemer Kunst in Uitvoering gestart met een serie projecten om de talrijke bouwprojecten in de binnenstad de komende jaren van een aantrekkelijker uiterlijk te voorzien. En wel door inzet van Leidse makers. In samenwerking met de betreffende projectontwikkelaars en aannemers wordt getracht per locatie tot een mooie match te komen tussen bouwplek en kunstenaars. Zo is in 2012 Openlucht Galerie Breestraat gerealiseerd, waar kunstenaars exposeren op de bouwwand voor de V&D op de Breestraat. Er was vanaf eind 2012 werk te zien van Johan Scherft, Casper Faassen en Renzo Candido en ook voor 2013 staan bijzondere exposities gepland, onder anderen van Hanneke Francken en Flore de Koning. In de Marksteeg zijn de zeecontainers van bouwbedrijf DuPrie met kunst verrijkt door een opvallend project van kunstenaar Merijn Tinga: hij ontwierp speciaal voor de sloopwerkzaamheden van het Nobelpand een combinatie van Dazzle Paint en Trompe l oeuil. Wetenschap & Kunst Wetenschap is overal om ons heen, maar toch blijkt het vaak lastig om het grote publiek te laten zien wat de huidige wetenschap nou eigenlijk betekent voor ons dagelijks leven. Cultuurfonds Leiden is van mening dat kunst & cultuur een uitstekende manier is om wetenschap te verrijken en wetenschap en publiek met elkaar te verbinden. Het Afrika Studiecentrum heeft hier handig gebruik van gemaakt. Dit wetenschappelijke instituut bestond in jaar en vierde dat met een Afrika Film Festival, uitgevoerd in samenwerking met Africa in the Picture en het Leids Film Festival. Het resulteerde in een uitverkocht programma waarin het Leidse publiek kennis kon maken met dit wetenschappelijke instituut én met de Afrikaanse cinema. 21

22 Een ander mooi voorbeeld is de NANO Supermarket, naar Leiden gehaald door Cultuurfonds en Technolab Leiden. Interactieve muurverf, medicinale bonbons, een wijn waarvan je thuis in de magnetron de smaak kunt aanpassen, een zichzelf aantrekkende steunkous, een onzichtbare beveiligingsspray: in de mobiele NANO Supermarket vonden bezoekers schappen vol producten die tussen nu en de komende tien jaar op de markt zouden kunnen komen. Allemaal ontworpen door wetenschappers én kunstenaars, geïnspireerd door nanotechnologie. Een sterke combinatie van wetenschap en kunst: het past uitstekend in de stadsvisie en de cultuurnota. Daarom onderzoekt de cultuurmakelaar met een aantal partners of er in 2013 een eerste Nacht van Kunst & Wetenschap kan plaatsvinden in Leiden. Een beproefd concept in Groningen, dat ook voor onze stad interessante mogelijkheden biedt om structureel een brug te slaan tussen deze twee werelden. Cultuurmecenasprijs In Leiden is een flink aantal bedrijven actief met een warm hart voor de stad en haar cultuur. Cultuurfonds Leiden gaat één van deze bedrijven jaarlijks in het zonnetje zetten met een prijs vanuit de cultuursector voor het bedrijfsleven: de Cultuurmecenasprijs. Ieder jaar gaan vier juryleden een aantal mooie voorbeelden verzamelen van bedrijven die cultuur op een bijzondere manier ondersteunen. Het gaat hierbij niet per sé om de grootste zak geld, maar om innovatieve samenwerking waarbij bedrijfsleven en cultuur elkaar aanvullen. In 2012 viel de keuze op Maters & Hermsen Bedrijfsjournalistiek. Omdat dit bedrijf regelmatig de creativiteit van haar medewerkers inzet om projecten te starten of te ondersteunen die een structurele toegevoegde waarde hebben voor de stad en haar inwoners. Met deze unieke prijs, een beeld vervaardigd door Mary Geradts, wil Cultuurfonds Leiden ook anderen inspireren en tegelijkertijd een blijk van waardering tonen aan alle bedrijven die investeren in kunst en cultuur. Dit project leverde veel publiciteit op, ook buiten Leiden: onder anderen Kunsten 92 en Cultuur-Ondernemen (nationale koepelorgansiaties) besteedden aandacht aan deze innovatieve prijs. Uitgebreide beschrijvingen van de projecten die in het kader van deze doelstelling een bijdragen hebben ontvangen vindt u op 22

23 verrassend winkel weekend maart 2013 foto Coen Bastiaansen

24 Vergroten budget Kunst & Cultuur in Leiden Cultuurfonds Leiden zou geen investeringsfonds zijn als het fonds niet ook extra financiering voor de cultuursector aan zou jagen, bovenop de structurele inkomsten vanuit de founding fathers. Er zijn verschillende manieren waarop het fonds extra financiële impulsen probeert los te maken: via persoonlijke hulp en begeleiding van culturele partijen, het aanjagen van alternatieve financiering voor anderen en natuurlijk door middel van eigen inkomsten (voor eigen projecten). Percentage bijdrage Cultuurfonds Leiden Cultuurfonds Leiden neemt vrijwel nooit 100% van de projectkosten op zich, maar motiveert de verschillende initiatieven om eerst op zoek te gaan naar mede-investeerders. De cultuurmakelaar begeleidt dit proces indien nodig met kennis, kunde en netwerk. Hieronder vindt u een berekening van de bijdragen van Cultuurfonds Leiden in 2012 aan projecten (exclusief eigen en nog niet afgeronde projecten), de totale inkomsten van die projecten en daarmee het percentage dat de bijdrage van het Cultuurfonds uitmaakt. aantal projecten* bijdrage cfl totale dekking projecten % bijdrage cfl % * berekening exclusief 12 eigen initatieven en nog niet afgeronde / afgehandelde projecten Alternatieve inkomsten voor kunst & cultuur (direct en indirect) Cultuurfonds Leiden probeert andere partijen te motiveren om in de cultuursector te investeren. Soms levert dat eigen inkomsten op voor het fonds (direct) en soms functioneert Cultuurfonds Leiden als aanjager en vliegwiel voor financiering voor anderen (indirect). Zo geeft de directeur van Rijksmuseum voor Oudheden aan dat hij Cultuurfonds zeer erkentelijk is voor het initiatief een sponsor te interesseren voor de Nacht van de Viool. Uit die gesprekken is een sponsordeal voor 4 jaar gesloten. De eigen inkomsten worden grotendeels geworven door zelf projecten te initiëren die binnen de doelstellingen van het fonds vallen, soms worden deze projecten ook vanuit de stad aangedragen. Dankzij de stevige structurele basis kan Cultuurfonds Leiden op deze kansen inspelen en op projectbasis extra middelen binnenhalen. Onderstaand overzicht laat zien welke alternatieve cultuurfinanciering volledig door, of mede dankzij, de inspanningen van Cultuurfonds Leiden tot stand kwam in

25 directe inkomsten voor projecten cultuurfonds Project alternatieve financier opbrengst leidse kunst en cultuur bijzonderheden programmering verrassende winkelweekenden Ondernemersfonds Leiden Centrummanagement (binnenstadwinkeliers) Financiering voor 10 Winkelweekenden Programma Binnenstad (gemeente) kunst in uitvoering ProVast Programma Binnenstad (gemeente) Productiekosten ArtWall Breestraat programmering cultuurweken leiden 2012 Leiden Marketing totaal Opmerkingen Alle bedragen zijn exclusief de bijdrage vanuit Cultuurfonds Leiden zelf. De bedragen voor Verrassende Winkelweekenden en Cultuurweken zijn puur voor culturele programmering. Voor beide projecten is er ook nog cofinanciering in de marketing van de projecten ter waarde van ongeveer

26 Indirecte inkomsten voor kunst & cultuur mede dankzij Cultuurfonds* Project alternatieve financier opbrengst leidse kunst en cultuur bijzonderheden nacht van de viool 2013 Particuliere sponsors Initiatief vanuit CFL voordekunst projecten Crowdfunding Begeleiding & publiciteit vanuit CFL ik zie u vaker dan mijn moeder Centrummanagement Sponsorwerving vanuit CFL filmdag afrika studie centrum Afrika Studie Centrum (Universiteit Leiden) Begeleiding & ontwikkeling vanuit CFL totaal * Indirecte inkomsten zijn inkomsten voor andere culturele partijen die mede dankzij de inspanningen van Cultuurfonds Leiden tot stand zijn gebracht 26

27 schemerstad juni 2012 foto Marco Hokke

28 Vooruitblik 2013 Het komende jaar zal Cultuurfonds Leiden zich nog meer focussen op het aanjagen van samenwerking tussen cultuur en andere sectoren, zowel inhoudelijk als financieel. Zo staat er een groot project op stapel rondom winkelcentrum de Stevensbloem. Cultuurfonds Leiden heeft lokale ondernemers, vastgoedeigenaar Urban Interest, woningbouwcorporatie Portaal, gemeente Leiden en natuurlijk Wijken voor Kunst bij elkaar gekregen om een gezamenlijk project op te zetten. Met een culturele ingreep willen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van winkelcentrum, dat geteisterd wordt door leegstand, overlast en verpaupering. Ook is Cultuurfonds Leiden in gesprek met o.a. Business Platform Schipholweg, vastgoedontwikkelaar ProVast, advocatenkantoor De Familiekamer en Ondernemersfonds Leiden over een aantal concrete samenwerkingsprojecten tussen cultuur en bedrijfsleven. Daarnaast hebben we samen met Museum De Lakenhal en Leiden Marketing het initiatief genomen om te onderzoeken of er een Leidse Nacht van Kunst & Wetenschap mogelijk is, naar Gronings voorbeeld. Ten tijde van dit schrijven (maart 2013) lijkt het erop dat dit gaat lukken. Tenslotte wil Cultuurfonds Leiden de komende jaren graag het budget voor de Cultuurweken vergroten, zowel voor de programmering als voor de marketing. Door het heft in eigen hand te nemen probeert Cultuurfonds Leiden meer te zijn dan een fonds voor aanvragen alleen. De deur staat altijd open voor mooie initiatieven of vragen vanuit de stad, maar daarnaast willen we ook zelf initiatieven nemen. Om op projectbasis ons eigen budget te vergroten, maar ook om op structurele basis de markt voor cultuur in Leiden te vergroten. Zo hopen we de komende jaren langzaam maar zeker de eerder genoemde gouden driehoek tussen kennis, economie en cultuur te verstevigen en de Leidse cultuursector tot een voorbeeld te maken voor de rest van het land. 28

29 bijlage 1 Overzicht bijdragen 2012 project organisator Bedrag VERSTERKEN STRUCTUUR CULTUURSECTOR Cultuurshop, tweede fase BplusC Website Jazzstad Leiden stichting Jazzstad Leiden Marketingplan Haagweg 4 Haagweg Stukafest: cultureel bereik studenten stukafest Textile Research Center sponsorplan textile research Center VERBETEREN KLIMAAT LEIDSE MAKERS OPEN Makers aan de Markt stichting Peen & Ui Vergezichten fields of Wonder Ik zie u vaker dan mijn moeder Kristel Boekhorst Jubileum Leids Amateur Fotografen Vereniging leids Amateur Fotografen Vereniging Marten Toonder in Leiden stichting Beeld voor Beeld 500 Haagweg 4 tijdens Open Monumenten Dagen galerie Diana Lepelaar De Atlas van Leiden PS Theater Inspiring Spirits: hedendaagse makers sieboldhuis Wolkers Symposium onno Blom Luisterhelm: narratieve radio & beeldende kunst stichting Peen & Ui Kleurmakers: Leidse makers renzo Candido Leids Amateurkunst Festival 2013 Werkgroep Amateur Kunst Leiden Live CD Ensemble Windstreken ensemble Windstreken AANJAGEN ONDERSCHEIDEND AANBOD Leidse Koorboeken egidius Kwartet Iberia festival stichting Art Echo Leidse Styl cultuurfonds, Leiden Marketing, Stadslab Cultuurweken 2012 Nacht van de Viool Rijksmuseum van Oudheden SummerJazz stichting Studentenjazz Leiden Drie Monniken & Ik wil mijn geld terug veenfabriek

30 Leiden International short Film Event stichting Cinema Club Leiden Openlucht Hotel Leiden fields of Wonder * White Crow Music Festival stichting White Crow Open Makers project Diana Lepelaar galerie Diana Lepelaar Programmering Plantsoentheater Cultuurweken Plantsoentheater Ensemble Windstreken Collegium Musicum ensemble Windstreken Beelden in Leiden startbijdrage stichting Beelden in Leiden Cum Laude Concerten stichting de Leidse Sleuteltjes * Schemerstad stichting CTV Zuid-Holland * Edward II PS Theater Educatief programma Haagweg 4 lyda Bekker LFF Summerspecial leids Film Festival * Zomerjam Battle: Leids talent stichting CICP 750 Aflsuiting Cultuurweken stichting Werfpop 900 Culturele programmering Lakenfeesten cultuurfonds 740 Kindertheater Popject stichting Popject SAMENWERKING ANDERE SECTOREN Verrassende Winkelweekenden, cult. programmering Cultuurfonds & Centrummanagement * Afrika Studie Centrum: Afrikaans filmfestival afrika Studie Centrum Boerhaave: Science & Cinema Museum Boerhaave Kunst in Uitvoering: Breestraat cultuurfonds 2.600* Kunst in Uitvoering: Marktsteeg cultuurfonds 2.400* Technolab: Nano Supermarkt technolab & Boerhaave Lichtjesroute centrummanagement & Technolab LUMC: activiteiten en programmaboekje Kunstroute LUMC LUMC: Hermine van Bers tentoonstelling lumc Cultuurmecenas, vervaardiging prijs cultuurfonds Leiden TOTAAL PROJECTKOSTEN * gemarkeerde bedragen: totaal uitgegeven bedrag aan project namens Cultuurfonds Leiden, bedrag is inclusief de door CFL opgehaalde directe cofinanciering (zie tabel directe inkomsten op pagina 24). 30

31 bijlage 2 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 activa Passiva passiva Vlottende activa Eigen Vermogen Vorderingen en overlopende Activa Liquide middelen Bestemmingsreserve Kortlopende Schulden Donaties Schulden en overlopende Passiva Totalen

32 Exploitatie 2012 Baten Ontvangen donaties Ontvangen donaties Rente.412 Totaal baten Lasten Lasten uit hoofde van doelstelling Projecten kosten van de eigen organisatie Personeelskosten Kantoorkosten Huisvestingskosten PR kosten Algemene kosten totaal lasten saldo baten en lasten

33

Colofon. samenstelling. Cultuurfonds Leiden

Colofon. samenstelling. Cultuurfonds Leiden Cultuurfonds Leiden Colofon bezoekadres Stationsweg 41 Visitor Centre, Leiden postadres Postbus 190 2300 AD Leiden samenstelling Cultuurfonds Leiden tekst en redactie Michaël Roumen, Cultuurfonds Leiden

Nadere informatie

COLOFON. voorzitter Eduard van de Lustgraaf algemeen directeur Edint, bureau voor interim-management

COLOFON. voorzitter Eduard van de Lustgraaf algemeen directeur Edint, bureau voor interim-management CULTUURFONDS LEIDEN COLOFON bezoekadres Stationsweg 41 Visitor Centre, Leiden postadres Postbus 190 2300 AD Leiden samenstelling Cultuurfonds Leiden tekst en redactie Michaël Roumen, Cultuurfonds Leiden

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA 2014 2013 Vaste Activa Materiele vaste activa 0 Vlottende activa Debiteuren 0 Te ontvangen subsidies 325 250 Overlopende

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN. Stichting Granate

JAARVERSLAG 2013 VAN. Stichting Granate JAARVERSLAG 2013 VAN Stichting Granate INHOUDSOPGAVE Pagina Structuur en activiteiten 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over 2013 6 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2013. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2013 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat 72 8013 AG Zwolle KvK# 51482460 Fiscaal nummer 8500.43.499

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat 72 8013 AG Zwolle KvK# 51482460 Fiscaal nummer 8500.43.499 JAARREKENING 2011 Joost M. Govers Penningmeester Stichting Netwerkhulp Zwolle 24 september 2013 Inhoud: Algemeen blz 2 en 3 Balans per 31 december 2011 blz 4 Resultaat 2011 blz 5 Toelichting op de balans

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN. Stichting Granate

JAARVERSLAG 2014 VAN. Stichting Granate JAARVERSLAG 2014 VAN Stichting Granate INHOUDSOPGAVE Pagina Structuur en activiteiten 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Grondslagen

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Algemeen In 2011 heeft Stichting de Zaaier vanwege haar 25 jarig jubileum als ludieke actie het WK KassieBouwen, concept van B&T(Ron de Bakker),

Nadere informatie

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014 AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014 INHOUD Algemeen Doelstelling en activiteiten / 1 Bestuursleden / 1 Jaarcijfers Balans per 31 december 2014 / 2 Staat van baten en lasten over 2014 / 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

PS theater. Strategie en Organisatie

PS theater. Strategie en Organisatie PS theater Strategie en Organisatie December 2014 1 Indeling Artistieke Koers Oprichting en geschiedenis 3 Projectopzet 3 Locaties 4 Makers 4 Partnerschappen 4 Artistieke Signatuur 5 Financiële positie

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INTERNATIONAAL BALLONMUSEUM BARNEVELD JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 1. Verslag van het bestuur Bericht van de voorzitter In 1938 werd in Barneveld het eerste museum geopend. Tot stand gekomen uit een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2003

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2003 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2003 Landgraaf, 10 augustus 2004 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 3 JAARVERSLAG Woord vooraf

Nadere informatie

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Stichting Art Zuid te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten 2012

Nadere informatie

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 Stichting Groede Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 INHOUDSOPGAVE. 1.Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 Stichting Art gevestigd te Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Jaarverslag 2014 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

PEENENUI. Vooruitblik en ambitieplan 2015

PEENENUI. Vooruitblik en ambitieplan 2015 } Stichting PEENENUI Vooruitblik en ambitieplan 2015 december 2011 Peen en Ui combineert (terloopse) gebeurtenissen tot opzienbarende kunst- en cultuurprojecten, verbindt sterke ideeën aan het creatieve

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 8 juni 2015 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2014

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2014 KIT Scholarship Fund Jaarcijfers 2014 Opgesteld te Amsterdam Mei 2015 KIT Scholarship Fund jaarcijfers 2014 Algemene Informatie KIT Scholarship Fund Het KIT Scholarship Fund is in juni 2013 opgericht.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013

JAARVERSLAGGEVING 2013 JAARVERSLAGGEVING 2013 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2013 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2013 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur Stichting Stephen King Fanclub Verslag van het bestuur Periode 01 januari Verslag van het bestuur 3 Winst- en verliesrekening over 7 Toelichting op de balans 8 1. Algemeen 8 2. Vorderingen 9 2.1. Vorderingen

Nadere informatie

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 -

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 - Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen Tegelen 14 februari 2013 Pagina - 1 - INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 3 Exploitatierekening over de

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2014. Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE.

Stichting Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2014. Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE. Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2014 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent

Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent 2012 Den Haag 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave jaarverslag 2012 1. Bestuursverslag blz. 3 a. Aanleiding voor de Stichting blz. 3 b. Doelstelling

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE.

Stichting Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE. Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem

Nadere informatie

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Rapport inzake de jaarrekening 2013 Van het bestuur van de stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Balans

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

sociaal en financieel jaarverslag 2014

sociaal en financieel jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek sociaal en financieel jaarverslag Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar KVK/RSIN nummer: 54119294 jaarverslag stichting vrienden van zorgboerderij oliehoek 2

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING HAAGS MATROZENKOOR DEN HAAG

STICHTING HAAGS MATROZENKOOR DEN HAAG STICHTING HAAGS MATROZENKOOR DEN HAAG JAARRAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2014 INHOUD 1. Voorwoord 2 2. Balans 3 3. Staat van baten en lasten 4 4. Toelichting op balans 5 5. Toelichting op staat van baten en

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Crowdfunding voor musea Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 24 juni 2015. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie