Jaarverslag 2013 Johannes Hospice De Ronde Venen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Johannes Hospice De Ronde Venen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Jaarverslag 2013 Johannes Hospice De Ronde Venen Van het bestuur Het Johannes Hospitium vierde in 2013 het derde Lustrum. Dat is uitgebreid herdacht en gevierd tijdens een bijeenkomst in de open lucht te Wilnis. Daar bleek ook hoe zeer het Hospice een echte functie vervult in de gemeenschap De Ronde Venen en dat zeker niet alleen om dat veel van onze vrijwilligers daar vandaan komen. Vrienden en bekenden, evenals de lokale politiek en pers, waren getuige van een feestelijke middag. In 1998 werd het Hospice door een aantal vrijwilligers opgericht en het huis is nu bijna niet meer weg te denken in de lokale gemeenschap. Toch gaat de instandhouding en het voortbestaan van een dergelijk huis niet vanzelf. Er moet hard gewerkt worden om de kwaliteit te bieden die in deze tijd ook door externe audits van ons verwacht mag worden. Zo moet binnen niet al te lange tijd geïnvesteerd worden in extra voorzieningen in verband met brandveiligheid. Gelukkig kregen we aan het eind van het verslagjaar wederom het kwaliteitskeurmerk High Care Hospice. Directie en medewerkers hebben veel inspanningen moeten verrichten om dit voor elkaar te krijgen. De vaste medewerkers (10,2 fte) en de vrijwilligers (146 personen) hebben het afgelopen jaar 67 bewoners de nodige zorg en gastvrijheid geboden. De regelmatige toestroom van nieuwe bewoners is een punt van aandacht. Kennelijk is er een tendens om meer thuis te sterven. Dat betekent dat men niet altijd de weg naar het Hospice kent of wellicht een gang naar het Hospice zo lang mogelijk uitstelt. Dit jaar is veel aandacht en tijd besteed aan de naamsbekendheid van het Johannes Hospice. Er kwamen een nieuwe website en nieuwe folders. Daarnaast zijn veel gesprekken gevoerd met huisartsen, verpleeg- en ziekenhuizen en andere partijen die bemiddelen bij de komst van bewoners naar het Hospice. De Open Huis bijeenkomsten in het Hospice, worden goed bezocht. Ook is regelmatig bekendheid gegeven aan de palliatieve zorg door (huis)artsen, studenten scholieren en andere belangstellenden te ontvangen in het Hospice voor een korte stage. De medewerkers, zowel de vaste als de vrijwilligers, volgen regelmatig cursussen en trainingen. Het komende jaar zal nog meer ingezet worden op het bijhouden en aanleren van vaardigheden in zogenaamde skill labs. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om vrienden en bekenden van het Hospice hartelijk te danken voor hun belangstelling en steun. Dat geldt in het bijzonder de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium. Zonder hun daadwerkelijke steun zou dit mooie werk niet kunnen door gaan. Tot slot dank ik directie, vaste medewerkers en vrijwilligers voor hun grote inzet voor het Johannes Hospitium. Het is een vreugde met jullie te kunnen werken. Klaas Dirk Bruintjes Voorzitter Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 1

3 De organisatie Hospice Het Johannes Hospitium De Ronde Venen, een high care hospice biedt hoogwaardige, palliatieve zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. De zorg is gericht op het zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven in de laatste fase en op het verlichten van pijn, angst en verdriet. Het hospice staat borg voor een veilige en gastvrije omgeving waarin de bewoner het leven waardig kan afsluiten. Het huis is gelegen in een woonwijk, t.o. een basisschool en beschikt over zes bewonerskamers en een kamer voor crisisopvang(eventueel te gebruiken als logeermogelijkheid voor naasten). Daarnaast heeft het hospice de beschikking over een huis, gelegen naast het bestaande gebouw, waar de kantoren en vergaderruimte zijn ondergebracht. Rondom het hospice is een prachtige tuin gelegen. Lustrumviering Een belangrijke gebeurtenis dit jaar was het 15-jarig bestaan van het Johannes Hospitium. Aan dit derde lustrum is op verschillende niveaus aandacht besteed. Bij de voorbereidingen (door de PR-commissie) kwam naar voren dat iets meer substantieels dan alleen een gezellige bijeenkomst voor medewerkers, vrijwilligers, vrienden en belangstellenden belangrijk werd gevonden. Een belangrijke focus kwam daarom te liggen op de grote groep donateurs. Vaak via donaties jarenlang trouw aan het hospice, wilden we hen een inkijkje geven in het dagelijks leven van het Johannes Hospitium. Dat idee is verwezenlijkt met de uitgave van het boekje Een huis van iedereen 24-uurs zorg in het hospice, samengesteld en geproduceerd door vrijwilligers en medewerkers van het hospice. Alle donateurs kregen, in plaats van de jaarlijkse donateursnieuwsbrief, dit boekje toegestuurd. Hierop zijn heel veel positieve reacties en steunbetuigingen binnengekomen. Een voorbeeld van een reactie: Een paar weken na de lustrumviering komt er een mevrouw binnen in de ruimte waar vrijwilligers op dat moment aan de thee zitten. Zij vertelt dat zij net op bezoek is geweest bij een van de bewoners, een kennis van haar. Weet u, zei ze, ik kom hier voor de eerste keer en vorige week kreeg ik jullie mooie boekje. Daardoor was ik een beetje voorbereid op wat mij te wachten stond. Ik vond de drempel om hier binnen te stappen nu wat minder hoog. Op 30 mei vond de viering van het eigenlijke lustrum plaats met in de middag van die dag een sponsorwandeling, waaraan door veel (oud)vrijwilligers en (oud)medewerkers enthousiast werd deelgenomen. Deze tocht eindigde bij een grote feesttent, die was opgezet vlak bij het hospice. De wandelaars werden binnengehaald door een Shantykoor. In de tent hebben zo n 200 belangstellenden meegemaakt hoe er onder leiding van de Singing Factory een flashmob werd uitgevoerd, die de tent op haar spanten deed schudden, hoe de wethouder van Welzijn van de gemeente De Ronde Venen in een toespraak het belang van het hospice in de gemeente onderstreepte, hoe dichter Ingmar Heytze op geheel eigen wijze een bijdrage leverde, hoe de voorzitter terugkeek op de afgelopen 15 jaar, hoe de opbrengst van 5000,- van de sponsorloop werd bekendgemaakt en hoe mensen elkaar ontmoetten onder genot van lekkere hapjes en Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 2

4 drankjes. Al met al een waardige gebeurtenis waarop van alle kanten veel enthousiaste reacties zijn ontvangen en waarvan ook de regionale tv een filmpje heeft opgenomen en uitgezonden. Dit jubileum heeft ook weer bewezen dat het Johannes Hospitium volop leeft in de gemeenschap om ons heen. Tevredenheid Via de worden evaluaties op diverse onderwerpen gestuurd aan nabestaanden van bewoners, die in het hospice zijn overleden. Ook werd medewerkers om een evaluatie gevraagd. In 2013 werden 16 evaluaties van familie terug ontvangen met een totale score van 9.2 (landelijk 9.00) en van de medewerkers werden er 15 terug ontvangen met een score van 8.2 (landelijk 8.5). Dank voor de liefdevolle verzorging van mijn vader. Allemaal even lief en behulpzaam, niet alleen voor vader maar voor ons allemaal. Risico inventarisatie De belangrijkste conclusies uit de risico-inventarisatie (RI&E) die in 2012 door Tri-plus is uitgevoerd, waren dat bij brand bewoners niet gemakkelijk kunnen worden geëvacueerd en dat als er brand in de stilteruimte of de wasruimte zou ontstaan door rookontwikkeling de hele gang in het hospice voor evacuatie onbruikbaar kan worden. In het verslagjaar is begonnen met de voorbereidingen voor aanpassingen aan het bouwbesluit 2012 en in 2014 wordt overgegaan tot uitvoering van bouwkundige verbeteringen die de bewonersveiligheid zullen verbeteren. Melding incidenten en calamiteiten patiëntenzorg (M.I.P.) Voor de M.I.P. worden 2 formulieren gebruikt, één voor incidenten en één formulier voor medicatie veiligheid. Deze formulieren worden in het Verpleegkundig Overleg (V.O.). besproken en is een vast onderdeel op de agenda. Ze worden vervolgens afgetekend en in een map bewaard. De incidenten die het meeste voorkomen zijn valincidenten en medicatiefouten. Externe Samenwerking Netwerk Palliatieve zorg Noord-West Utrecht De keten transmurale palliatieve netwerkzorg is een initiatief van de stuurgroep van het Netwerk Palliatieve Noord - West Utrecht. Dit netwerk bestaat zo n acht jaar. De focus verschuift naar de wens om concrete en verplichtende meerwaarde in de samenwerking te realiseren en om die reden is de samenwerkingsovereenkomst recent geactualiseerd. De regio van het netwerk omvat de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. In voor! In voor zorg is een stimuleringsprogramma voor organisaties in de langdurige zorg,verpleging- en verzorging van ouderen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en langdurende ggz. Het programma helpt organisaties toekomstbestendig te worden en leidt uiteindelijk tot meer klanten vraaggerichte organisaties. Het ministerie van VWS is initiatiefnemer en Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, is verantwoordelijk voor de uitvoering. Samen In de praktijk blijkt dat het soms lastig is om op zon- en feestdagen en in de vakantieperiode een volle bezetting v.w.b. huishoudelijke ondersteuning te realiseren. Daarom is, na een positieve pilot, het Johannes Hospitium een samenwerking aangegaan Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 3

5 met Samen, een zorgaanbieder uit Uithoorn, die een uitgebreid pakket huishoudelijke hulp en bijbehorende zorg aanbiedt in onze regio. Samen bood aan om een aantal van haar medewerkers gezamenlijk op te leiden tot helpenden in de palliatieve zorg. Het hospice zal palliatieve introductie trainingen geven aan de medewerkers van Samen, die worden ingezet op tijden dat in het hospice geen huishoudelijk werk voorhanden is. Deze samenwerking biedt over en weer grote voordelen. Johanniter Hulpverlening Uit het Premieplan van de Johanitter Hulpverlening, die inkomsten van een lokaal georganiseerde sponsoractiviteit financiert, werd de opbrengst van de in het kader van ons derde lustrum gehouden sponsorloop, zijnde 5000,- verdubbeld. Dit bedrag wordt als een zeer welkome aanvulling verwelkomd. Speerpunten Een belangrijk speerpunt dit jaar was de vernieuwing van de website van Het Johannes Hospitium en het toegankelijk maken van een (intern) Johannes Netwerk voor de Johannes Hospitiumgemeenschap. Aan deze mega-operatie is door veel medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt en de lancering van beide, in een feestelijke bijeenkomst, was dan ook een bijzonder moment. Nu de vernieuwde website en het netwerk enige tijd in de lucht zijn, blijken deze in een grote behoefte te voorzien gelet op vele, positieve reacties van zowel de buitenwereld (zoals verwijzers, mogelijke bewoners en belangstellenden) als ook van medewerkers en vrijwilligers. De digitale toegang tot het rooster, bezetting van het huis, agenda en nieuws draagt mede bij aan een efficiënte bedrijfsvoering en meer onderlinge verbondenheid. De in 2013 in cijfers Aantal beschikbare kamers 6 (en 1) Totaal aantal zorgdagen 1499 Gemiddelde bezetting per dag op jaarbasis 65 Totaal aantal opgenomen gasten 67 Mannen 31 Vrouwen 36 Gemiddelde opnameduur in dagen 23 Minimum dagen 1 Maximum dagen 209 Gemiddelde leeftijd van de bewoners 78 Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 4

6 Leeftijd oudste bewoner 101 Leeftijd jongste bewoner 48 Plaats van herkomst van de bewoners Ziekenhuis 32 Thuis 29 Overige 6 Hoofddiagnose Oncologie Overig Aantal bewoners overgeplaatst na verblijf Johannes Hospitium 8 Verwijzers Specialisten, huisartsen Woonplaats van de bewoners De Ronde Venen Almere Alphen a/d Rijn Amstelveen Amsterdam Breda Houten Lopik Nieuwkoop Stichtse Vecht Uithoorn Utrecht Weesp Woerden Zoetermeer M.I.P (melding incidenten en calamiteiten patiëntenzorg) Medicatie Veiligheid Vaste medewerkers Formatie Het totaal aantal fte s in 2013 was10,23. Deze fte s zijn verdeeld over de medewerkers, die alle in deeltijd werken: directeur, operationeel manager, planner, psychosociaal werkende en administratie (in totaal 3,40 fte), de overige fte s (6,83) zijn verdeeld over 9 verpleegkundigen die in de zorg werken. Daarnaast zijn er 9 verpleegkundige oproepkrachten. In het verslagjaar was het ziekteverzuimpercentage onder de medewerkers 1,28. Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 5

7 Afscheid Haar afscheid was formeel per , die datum vertrok Greet Kelder, een van de verpleegkundigen van het eerste uur. Zij was de vaste nacht-verpleegkundige, voor velen daardoor niet zo n bekend gezicht in huis. Maar gelet op de vele collega s, oud-collega s en vrijwilligers die naar haar afscheidsreceptie kwamen, die op 16 januari werd gehouden, was ze alom bekend en geliefd. Aandachtsgebieden Vanaf dit jaar is begonnen met aandachtsgebieden aan vaste verpleegkundigen toe te bedelen. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wie voor welk gebied verantwoordelijk en ook aanspreekbaar is. Deze aandachtsgebieden zijn: kwaliteit, complementaire zorg,deskundigheidsbevordering en begeleiding stagiaires, contacten en overleg met de apotheek, psychosociaal team, Johannes Thuis, roosterzaken en brandveiligheid. Bewezen is dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt voor bewoners, familie en vrijwilligers. Heel veel dank voor de bijzondere zorg die aan mama is gegeven Scholing Door de verschillende medewerkers is deelgenomen aan een of meerdere in- en externe scholingsactiviteiten: een intervisiedag bij de Boerin in Kamerik ( begeleiding vrijwilligers), intervisie-avonden voor verpleegkundigen in het hospice, scholingen georganiseerd vanuit het netwerk, zoals complementaire zorg en zorg pad stervensfase, verschillende symposiums over palliatieve zorg in Ede, een cursus in het hospice over de voorbehouden handelingen, cursus laatste zorg bij het uitvaartcentrum in Mijdrecht en er werd aandacht besteed aan de POP s ( Persoonlijke Ontwikkeling Plannen). In het kader van veiligheid en preventie werd deelgenomen aan de scholing B.H.V.(bedrijfshulpverlening). Overlegvormen Intern werd er door de medewerkers deelgenomen aan de volgende overleggen: algemeen medewerkers overleg, verpleegkundig overleg en bewonersoverleg. In oktober werd er met medewerkers en bestuursleden een beleidsdag gehouden, waarop op een constructieve en betrokken wijze werd gediscussieerd over de toekomst van het hospice. Psychosociale Is een belangrijk onderdeel van de palliatieve zorg, die wordt gegeven in het hospice en sinds enige tijd ook buiten de muren van ons huis. een basisschool in Wilnis. Begeleiding van kinderen en jongeren Dit jaar is er een start gemaakt met de begeleiding van kinderen en jongeren. We hebben hen een grotere plaats in onze zorg gegeven binnen en nu ook buiten ons hospice. -Door middel van een folder nodigen wij ouders, grootouders en leerkrachten uit voor een gesprek. Aan de eerste twee gesprekken, ter informatie en ondersteuning, zijn geen kosten verbonden. Dit project is gestart vanaf september 2013 en inmiddels hebben twee gesprekken op een basisschool in Vinkeveen met een IB er en leerkrachten plaatsgevonden en een gesprek met leerkrachten van Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 6

8 Sinds dit jaar krijgen kinderen en jongeren waarvan een van ouders bij ons woont, wanneer zij dit wensen, begeleiding op school. Zo worden de leerkrachten meer bij de woonplek in het Hospice van de desbetreffende ouder betrokken, kunnen op bezoek komen en krijgen een rondleiding, zodat zij op de hoogte zijn van het leven van hun leerling op dit moment. Johannes Thuis Binnen ons project Johannes Thuis is er ook psychosociale begeleiding voor volwassenen en kinderen mogelijk. Er zijn contacten geweest met een volwassene, die afwisselend in en buiten het hospice verbleef; met een volwassene waarvan de schoonzoon ging overlijden/overleden is en met een volwassene waarvan de partner ging overlijden/overleden is. Herdenkingsbijeenkomsten We hebben dit jaar in februari, mei en oktober drie indrukwekkende bijeenkomsten mogen houden op de mooie locatie van Karin van Dierendonck, waarin wij de bewoners die bij ons zijn overleden, herdenken. Mede door het als team samen dragen van deze bijeenkomsten zijn het kostbare bijeenkomsten voor de aanwezige naasten, medewerkers en vrijwilligers. Contacten ID-college Woerden Van groot belang achten we het les geven aan leerlingen van het ID-college in Woerden. Fijn om in mei en oktober een groep studenten wegwijs te hebben mogen maken binnen de palliatieve zorg. Onder de indruk verlaten zij na een ochtend het hospice, waar zij veel gezien en gehoord hebben. Scholingen Scholingen intern, deskundigheidsbevordering voor iedereen binnen een topzorgorganisatie als de onze, is een must. De volgende bijeenkomsten hebben ons allen weer een stukje verder gebracht, waarbij psychosociale zorg een deel van de bijeenkomsten in de schijnwerpers kwam.: - Introductie cursus aan vrijwilligers, januari en november. - Scholingdagen/avonden aan het team, o.a. het thema: Coachen van vrijwilligers in februari/april en juni. - Gespreksbijeenkomsten voor vrijwilligers, februari/maart/april/mei/juni/september/oktober en november. - Intervisie begeleiden binnen het team, januari/maart en november. Gespreksgroep Omgaan met rouw Nieuw bij het begeleiden van de gespreksgroep Omgaan met rouw was dit jaar het opzetten van een samenwerkingsverband met De Mantelmeeuw, Stichting Welzijn Tympaan de Baat en Stichting Welzijn Ouderen Woerden. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een eerste gezamenlijke bijeenkomst van de Gespreksgroep Omgaan met rouw in het najaar van 2013 en vond plaats in Hospice De Mantelmeeuw in Woerden. Het was fijn om hier te zijn, iedere keer als ik bij hem op bezoek kwam. Een thuis Nazorggesprekken Nazorggesprekken worden gehouden een aantal weken na het overlijden van een dierbare met één of meerdere naasten in de stilteruimte van het hospice. Het komt ook voor dat gesprekken met naasten uit één familie afzonderlijk gehouden worden, zodat echt ruimte is voor ieders ervaringen. Wanneer naasten geen gebruik maken van de uitnodiging voor een nazorggesprek vindt het nazorggesprek telefonisch plaats. Iedere naaste krijgt de vraag een enquête formulier in te vullen via de organisatie Tevreden.nl. Uiteraard laten we deze keuze aan hen. Van 54 bewoners die dit jaar zijn overleden, werden met naasten 29 nazorggesprekken in het hospice gevoerd..en hem zo waardig uitgeleide hebben gedaan. Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 7

9 Stages Medische stages Onze vaste hospice-arts en zijn waarnemers begeleidden naast hun dagelijkse medische zorg voor de bewoners in het hospice, ook een aantal artsen (i.o.) die voor korte of langere tijd kwamen meelopen: een huisarts in opleiding (tweedejaars van de huisartsenopleiding in Utrecht) was drie maanden bij ons. Ook liep er een specialist ouderengeneeskunde in opleiding van GERION/VU drie maanden mee. Vervolgens liep er een huisarts in opleiding (2e jaars) zesmaal een dag mee. Nog viermaal een dag kwam er ook een specialist ouderengeneeskunde in opleiding (derde jaars). En tenslotte liep vijf halve dagen een artsassistent interne uit het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/ Nieuwegein mee. Verpleegkundige stages In 2013 heeft van t/m 02-07( 20 weken)een 4e jaars MBO-studente van het ID College in Woerden stage gelopen. Haar aandachtsgebied was de palliatieve zorg in een hospice. Van t/m heeft een verzorgende, die de versnelde opleiding tot verpleegkundige deed ( MBO), 4 dagen stage gelopen. Zij kwam van een ROC in Amsterdam en was zeer geïnteresseerd in de palliatieve zorg. Voorts hebben drie stagiaires een of twee dagen meegelopen om te ervaren hoe het is om als verpleegkundige in een hospice te werken en om te zien hoe er gestalte gegeven wordt aan de palliatieve zorg. Maatschappelijke stages Twee leerlingen van het Veenlandencollege in Mijdrecht kozen ervoor hun maatschappelijke stage in het Johannes Hospitium door te brengen. Zij hebben ieder 20 uur meegelopen met de vrijwillige koks en gastvrouwen. Vrijwilligers Vrijwilligers in het hospice zijn een niet weg te denken groep medewerkers. Zonder hen zou de zorg zoals die nu gegeven wordt, zo goed als mogelijk afgestemd op de wensen van de bewoners en hun naasten, niet gegeven kunnen worden. In 2013 zijn 22 nieuwe vrijwilligers ingestroomd en zijn er 18 vertrokken. De gemiddelde leeftijd van de totale groep vrijwilligers is 60 jaar. Het totale aantal vrijwilligers was eind van het lopend jaar 146. Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 8

10 Hieronder een overzicht van de leeftijdsopbouw vrijwilligers Leeftijd tot Aantal eerder % Aantal nu % % 2 1% % 5 3% % 16 11% % 36 25% % 63 43% % 23 16% % 1 1% Tot Scholing Nieuwe vrijwilligers worden, na een zorgvuldige selectie, voorbereid op het werken in het hospice. Voor vrijwilligers in de zorg is er een vaste inwerkprocedure, t.w. zesmaal wordt meegelopen met een ervaren vrijwilliger, in verschillende diensten. Aan de hand van het inwerkboekje kunnen alle onderdelen worden doorlopen, afgetekend en geëvalueerd. De vrijwillige koks en gastvrouwen worden ieder twee keer ingewerkt. Palliatieve introductie Naast het vaste inwerkschema is iedere nieuwe vrijwilliger verplicht de Basiscursus te volgen, een palliatieve introductie van 2 aaneensluitende dagdelen. Praktische vaardigheid Binnen de eerste drie maanden van de nieuwe vrijwilliger wordt een training Praktische vaardigheid aangeboden. Deze training is verplicht in de zorg. De training is verdeeld over twee middagen. Massage training In het hospice wordt vooral voetmassage toegepast. Deze training is in het afgelopen jaar driemaal aangeboden o.l.v. twee verpleegkundigen van het Johannes Hospitium in Vleuten, die zich hierin hebben gespecialiseerd. Binnen het hospice valt deze voetmassage onder de complementaire zorg. Tilvaardigheid De training tilvaardigheid zal in 2013 worden ontwikkeld. Advies zal ingewonnen worden van extern deskundigen, zoals de betrokken fysiotherapeut van het huis. Het is de bedoeling dat deze cursus driemaal per jaar zal worden aangeboden. Dank voor de liefdevolle verzorging van mijn vader. Allemaal even lief en behulpzaam, niet alleen voor vader maar voor ons allemaal. Contactbijeenkomsten en bindingsactiviteiten Open gespreksavonden Het delen van informatie en ervaringen is een goede ondersteuning voor het werken in ons hospice. Binnen het aanbod van begeleiding en motivatie nemen deze gespreksavonden, om de twee maanden, een vaste plaats in. Een vast onderdeel van elke gespreksavond is het herdenken van onze bewoners. Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 9

11 Een grote pluim voor de handen aan het bed, de onschatbare waarde van de vrijwilligers, de koks en de directie. Thema avonden Om de maand, in de andere maand dan wanneer de open gespreksavonden plaatsvinden, worden voor alle vrijwilligers en medewerkers thema avonden georganiseerd. De onderwerpen die hiervoor worden gekozen komen uit het Huis en dienen duidelijk een antwoord te geven op een behoefte; denk hierbij bijvoorbeeld aan sprekers van buitenaf, filmavonden. Deze avonden zijn ook ondersteunend aan de teamvorming en hebben dus ook een sociaal en gezelligheidskarakter. De thema s hebben een raakvlak met het jaarthema. Talentendagen Kernwaarden in ons hospice zijn o.a. hospitality (of gewoon gastvrijheid) en spiritualiteit. Veel aandacht wordt gegeven aan die gastvrijheid voor onze bewoners en gasten. Juist in ons lustrumjaar wilden we deze aandacht voor de gastvrijheid en spiritualiteit verankeren in onze palliatieve zorg. Daarom is gekozen om in samenwerking met twee docenten van Stichting de Voorde twee talentendagen te organiseren, een voor vrijwilligers in de zorg en een voor de vrijwillige koks en gastvrouwen. In deze training werd, op een inspirerende locatie, zoals de titel al aangaf, veel aandacht besteed aan het naar boven brengen van, vaak onvermoede, talenten. Hoe kun je jezelf zijn en het beste van jezelf geven in het contact met de bewoners? was de centrale vraag op deze dagen. De twee belangrijkste onderwerpen zijn daarbij bewustwording van belemmerende patronen en bewustwording van het eigen unieke talent. Die talenten kwamen zeker tot uiting in de maaltijd, met vereende krachten gemaakt, als slot van deze trainingsdagen. Dit soort dagen draagt in grote mate bij aan de binding aan het hospice en de verbinding onderling. Vrijwilligersdag De jaarlijkse vrijwilligersdag stond dit jaar in het teken van het derde lustrum (zie elders i dit verslag). Adventsviering Traditioneel elk jaar rondom kerst, dit jaar op 12 december, werd de adventsbijeenkomst gehouden door en voor vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden en partners/introducees in De Ontmoetingskerk in Wilnis. Maatjesproject Vanuit het huis is de behoefte ontstaan om naast de huidige palliatieve zorg aan onze bewoners, ook een persoonlijke activiteiten-zorg te bieden. Deze gedachte is ontstaan uit de wens van bewoners die langer bij ons verblijven, maar ook om vanuit het hospice een actiever beleid op psychosociale zorg te willen voeren. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 10

12 die deze wens hebben. Vrijwilligers die bv. even niet actief in de zorg kunnen functioneren maar zo wel betrokken kunnen blijven bij het hospice. Heel duidelijk merk je bij deze nieuwe vorm van zorg een veranderende mentaliteit van zowel vrijwilliger als bewoner. De vrijwilliger wordt dan a.h.w. maatje van de bewoner. Al naar gelang de wensen van de bewoners wordt gekeken naar een koppeling van de vrijwilligers, die aangegeven hebben waar hun talenten liggen. Het een en ander is organisatorisch al uitgewerkt en moet nu verder in de organisatie worden geïmplementeerd. PR en communicatie Artikelen in de media Het blijkt dat het Johannes Hospitium De Ronde Venen een grote mate van bekendheid geniet in de regio. Daar hebben o.a. publicaties in de plaatselijke pers veel toe bij gedragen. De communicatie- en PR-activiteiten hebben zich dit jaar voor een groot gedeelte toegespitst op de viering van het derde lustrum Ter gelegenheid daarvan was er een speciale pagina in de Groene Venen in mei met interviews van directeur, een vrijwilliger en een bewoner. In de Nieuwe Meerbode van juni werd een artikel geplaatst over de samenwerking van het Johannes Hospitium met Samen. In Nieuwe Meerbode van december verscheen een artikeltje over een actie van leerlingen van de Vlinderbosschool. Een gedeelte van de opbrengst van de sponsorloop t.g.v. het Lustrum werd bestemd voor een project van de Stichting Help Oost Europa. Met deze stichting heeft het hospice banden. Hierover werd een artikel opgenomen. Een verslag met foto van de lustrumdag kwam ook in de krant. Een aankondiging van de Rouwgroepen, die het Johannes Hospitium organiseert i.s.m. Welzijns Stichting De Baat De Ronde Venen en Hospice De Mantelmeeuw in Woerden. In De Venen Into Businessmagazine, een maandelijks magazine voor ondernemers in de regio, verscheen een paginagroot artikel over het Johannes Hospitium onder de titel Veilig, gastvrij en professioneel. Daarnaast staat er om de 2 maanden in de regionale kranten een oproep voor het Open Huis. In het Contactblad van de Johanniter Hulpverlening van september stond een groot artikel over het Johannes Hospitium met mooie foto.twee redacteuren van het Contactblad waren op bezoek in het hospice voor een interview met de aanwezigen van die dag. In hetzelfde Contactblad stond een ingezonden stuk van het Johannes Hospitium, met foto, van onze jubileum sponsorloop. En er werd een video-film gemaakt over de dagelijkse gang van zaken in ons huis, die op de website is geplaatst Advertenties Daarnaast zijn er dit jaar advertenties verschenen in het Huisorgaan van Ziekenhuis Zuwe Hofpoort en op de Calamiteitenkaarten van de provincie Utrecht, verspreidingsgebied Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Foldermateriaal en publicatie Naast het bestaande foldermateriaal is er dit jaar een aantal nieuwe folders verschenen: Hulp bij afscheid nemen en rouw voor kinderen, gespreksgroep Omgaan met Rouw, Johannes Thuis en ter gelegenheid van het derde lustrum verscheen de publicatie Een huis van iedereen, 15-sterrenzorg in 24 uur in een grote oplage. Open Huis Om de twee maanden werd er op de eerste zaterdag van de even maanden van uur Open Huis gehouden, aangekondigd in de plaatselijke pers en door middel van een banner aan het tuinhek van het hospice. Aanmelding vooraf is niet nodig. Daardoor is Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 11

13 het elke keer weer een verrassing hoeveel geïnteresseerden op deze oproep afkomen. Op een van de Open Huizen werd b.v. een speciale oproep gedaan voor vrijwilligers als kok. Hiervoor was grote belangstelling en die actie heeft sindsdien 5 nieuwe koks opgeleverd. In 2013 kwamen er in totaal 56 belangstellenden op het Open Huis af, waaronder aankomende vrijwilligers, familie van mogelijk toekomstige bewoners, familie en kennissen van medewerkers en vrijwilligers, verpleegkundigen en omwonenden. Er zijn twee vaste vrijwilligers die de logistiek regelen en tevens gastvrouw zijn en meestal is er ook een zorgvrijwilliger en verpleegkundige voor inhoudelijke vragen aanwezig. Betrokkenheid uit de gemeenschap Hoe het Johannes Hospitium leeft in de gemeenschap wordt steeds weer duidelijk door de steun, niet alleen financieel, maar ook in natura. Een greep hieruit: Ons huis staat tegenover een basisschool en elk jaar weer, in de week voor Kerst, komt een groep kinderen van de overkant met voor iedere bewoner een zelf versierd kerstboompje; elk jaar begin mei, al twaalf keer, komt de familie van een bewoner die bij ons is overleden haar sterfdag herdenken door, onder leiding van een paar van onze vrijwillige tuinmannen, alle ramen rondom het hospice te zemen (en dat zijn er heel veel!), net zo als de dakkoepels en de tuinmeubelen zomerklaar te maken, komen bedrijven die in het kader van het maatschappelijk ondernemen hun medewerkers aan ons uitlenen om klussen te doen en plaatselijke leveranciers brachten elke maand sinaasappelen, bij de bakker kon vers brood gehaald worden en werd er heerlijk vlees en wild geleverd voor het kerstdiner voor de bewoners en hun families. Allemaal hartverwarmende blijken van betrokkenheid. Kwaliteit Erkenning In november vond door de Stichting Perspekt de driejaarlijkse audit plaats voor het Kwaliteitskeurmerk. Een spannende gebeurtenis. Hier is maanden van intensieve voorbereiding aan vooraf gegaan zijn. Aan het einde van het jaar kwam het bericht dat het Johannes Hospitium het zijn toegekende keurmerk als High Care Hospice zal behouden. Wel behoeft het kwaliteitssysteem van het Johannes Hospitium op verschillende aandachtspunten nog verbetering en aanpassing. Deze onderwerpen zullen door bestuur en management in 2014 met voortvarendheid ter hand worden genomen. Bestuur Stichtingsbestuur Het bestuur van de Stichting Johannes Hospitium heeft dit jaar viermaal vergaderd. Het bestuur bestaat, net als dat van de Stichting Vrienden Van uit vrijwilligers. (Achterin dit verslag zijn ook hun namen opgenomen). Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Om het verblijf van onze bewoners zo optimaal mogelijk te laten zijn, nu en in de toekomst, is extra steun hard nodig! in de terminale fase is nog steeds een sluitpost. De overheid neemt slechts een deel van de financiering voor haar rekening Voor alle extra's voor onze bewoners, het gebouw en de inrichting zijn wij afhankelijk van giften. Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 12

14 Ons hospice heeft daartoe de Vrienden van. opgericht. Deze Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium ondersteunt ons hospice en maakt ons bestaan mogelijk. De Vrienden leveren op deze manier een bijdrage aan het goed functioneren van het huis en een optimaal verblijf voor onze bewoners, ook weer in Financien RESULTATEN Staat van baten en lasten en begroting 2013 Begroting BATEN bijdragen Lijfrente/giften Totaal Baten LASTEN Kosten medewerkers Overige kosten Totaal Lasten Resultaat voor rente (-) (-) Rentebaten (per saldo) - - Exploitatie saldo (-) (-) Bijdrage Vrienden Van exploitatietekort Resultaat - (-) Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 13

15 Namen van bestuursleden, hospice-artsen, medewerkers/verpleegkundigen, oproepverpleegkundigen, vrijwilligers van het Johannes Hospitium De Ronde Venen en medewerkers van Samen per 31 december 2013 Bestuur K.D. (Klaas Dirk) Bruintjes W. (Ineke) von Hertzberg E. (Evelien) de Jonge-Wiemans M. (Mariette) Kortenray- Somers R.P.J. (Bob) Michels M.A.O. (Michiel) de Rijk FFP Bestuur Stichting Vrienden van R. (Rob) Kerkhoven A. (Anneke) Kool- van Zijl LW. (Louis) van Rooijen J.G.M. (Jan) van Schie A.B. (Ans) Schmidt- Anderson Hospice-artsen P.W. (Piet) van Leeuwen A.M. (Fons) Mathot, waarnemend Medewerkers C.M.N. (Carin) van Grieken, psych.soc. werkende L. (Lyda) ten Hove, operationeel manager R.J.C.M. (Rob) Karremans, directeur M. (Marijke) Kruijs, planner A.M. (Anne Marie) Nagtegaal, secretariaat I.L.M.M. (Irene) Smits, secretariaat Verpleegkundigen J.D. (Jenny) van der Eijk- van Wengerden M.N. (Rianne) de Jong- Schipper A.M.D. (Angela) Scholte K. (Karen) Smids M.M.V. (Mitzy) Tielman E. (Ellen) Vollmuller- van Veen W.P. (Wilma) Weidgraaf C. (Corrie) Woerde- Overdijk M.G. (Mieke) Zuydendorp Oproepverpleegkundigen M.S. (Miranda) Beekman Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 14

16 M.Y. (Yvonne) Boshuizen A.E. (Anneke) Brouwer Bor L.B. (Leny) Grünbauer- v.d. Berg Y.M. (Yvonne) Huijing C. (Coby) van Pagée G.W.M. (Bertie) Stokkel Vrijwillligers taak G. (Gerrie) van Acker- Brussen G.J. (Gerja) van Aerle- van der Kolk Gastvrouw N. (Nettie) Alberts Gastvrouw P.H. (Piet) van Amsterdam Tuin C. (Cobi) Andreae M. (Marcel) van Asselen M. (Marjolein) van Asselt Kok E.C. (Liesbeth) Baartmans- v.d. Zande W. (Wilma) Bader T. (Tini) Baër Gastvrouw A. (Arie) Bal technische controle T. (Tineke) Beliën L. (Liesbeth) Benes R. (Renee) van Binsbergen G. (Gerda) van Blokland Bloemen T.M. (Teuni) Bluemink- Sloesarwij M. (Mirjam) Boere- Boere H.F. (Hilly) Bol Muziek (harp) S. (Simone) Borgstede Kok M. (Marian) Bos M. (Marion) Bosman A. (Ankie) Bots H. (Helen) Bremmer Y. (Yvonne) Bruseker- Lublink Weddik Huishouding H. (Henk) Buijs Kok A. (Arda) Coenen Gastvrouw M. (Marion) Cornelissen A.T.J. (Adri) van Dijk Tuin D. (Daniëlle) Dijkstra W. (Wil) Donkers Bloemen E. (Els) Drenth C. (Corrie) van Ekris R. (Roeline) Elzes R. (Ria) van Es Kok J. (Josephine) Frankenmolen - Lablans L. (Lida) Germs- Schutrups M. (Mireille) van Gils H.A. (Hennie) van Ginkel- van den Berg Bloemen C. (Carla) de Goede M.C. (Ria) de Graaf C.M. (Christel) Gribling- Feldhaus M. (Marco) Griffioen G.H. (Erika) Groenink Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 15

17 E. (Elly) de Haan A. (Anna) Hamelink-Kruining Kok H. (Henny) van Heeringen Huishouding P.W.P. (Patricia) van Heeringen Huishouding E. (Eliane) Heldring Kok F. (Frans) Helsloot Tuin N. (Nienke) Hesselink Kok B. (Bea) van den Heuvel Gastvrouw B. (Bep) Hoefkens - van Bunningen M.M. (Tineke) 't Hoen M.A. (Ria) Hogendoorn- Treur Gastvrouw M. (Mehdi) Housseini technische controle B.M.Th. (Brenda) van Huisstede Kapster M. (Marie José) van Hussen kok en zorg A.J. (An) Joosen Kok M. (Margriet) Jordans Gastvrouw W.M.C. (Wilma) Kerkhoven- Klinkert Overig J. (Jacqueline) Kluijtmans Kok H. (Harry) Knol A. (Annie) Kok Huishouding J.F. (Hansje) de Kok- Wesselink kok en gastvrouw A. (Annemieke) Koning zorg en administratie E.C.N. (Eleonoor) Koning - Kesting Gastvrouw A.G. (Ton) de Koning- Nagtegaal Gastvrouw P.J. (Pieternel) Kool - Krul Administratie L. (Lutske) Koorn-Dennebos Zo C.A.M. (Corrie) Kroese- van Kouwen Zo P. (Piet) Kroon overige technisch S.J.C. (Saskia) Kudding M.M. (Maria) La Lau- van Dam Gastvrouw N.G. (Nico) Langeslag Overig T. (Theo) Leeflang Kok P. (Peter) van Leeuwen P.Th.M. (Nel) Leeuwerik G. (Margreet) Lodder- de Jong Gastvrouw A. (Agnes) Lutjes - Bokelaar J.G. (Hans) Lutz J.A.M. (Ank) Lutz- Kreté M.S. (Marieke) Meiring Dominee A. (Ans) Nap A. (Anke) van Nes- van Gent S.A.M. (Simone) Nieuwenhuis V.Z. (Viviane) van Nieuwkerk Kok M. (Marion) van Nieuwkerk Gastvrouw E. (Emma) Oostveen K. (Kees) Oostveen Tuin C.J. (Corrie) Oudshoorn- Koeleman Bloemen W.M.G. (Wil) Peek Bloemen L. (Lia) Piera- van Dijk Kok G.M. (Gertie) Pinxteren administratief N. (Nolly) Rekker T. (Tineke) Reurings-Nienhuis Gastvrouw H.W. (Henny) Rijlaarsdam - van Bemmel Kok Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 16

18 P.E. (Nelly) Rijnbeek M. (Marcel) Rijneker administratief I.M. (Ingrid) Rijxman Inkoop T. (Taede) Rispens technische controle C.J. (Lia) Roeleveld- Maas R. (Ria) Roelofs E.G.M. (Betsy) van Rooijen- Röling Overig S. (Sjaan) van Rooyen I. (Ingrid) Rydfors Kok L. (Liesbeth) Samsom P. (Peggy) van Schaik I. (Ineke) Siegers - Riezebos F. (Farida) Sinrang Kok J.J. (Jacques) Spruit I.A. (Ida) Stam- Pompert L. (Letta) van der Steen A. (Guus) Stein Tuin V.J. (Vera) Stein- Postma div. taken G. (Gaby) Stevens Kok G.H. (Gerda) Stoof- Drost Huishouding I.S. (Ing Sian) Tan Kok L. (Lida) Treur M. (Mary) Trooster - Van de Poel Kok R. (Reggie) Turkenburg - Buskermolen Gastvrouw D. (Desiree) van Veen M. (Monique) Veenman N. (Nel) de Veld Gastvrouw N. (Nel) van Veluwen Barneveld R. (Rita) Vermeij M. (Mirjam) Vernooij Kapster G. (Gijs) Vis Timmerman A. (Annemiek) Vis- Brinksma A. (Anneke) Visser J. (Jozien) Vitters M. (Mieneke) van Vliet T. (Tiny) van Vliet- van Heeringen R. (Ria) van Voorn A.N. (Nol) Vos PR M. (Marijke) de Vries- Selle M. (Maj) Vriesendorp N. (Nol) Wernert Kok C. (Cok) Wiebes- Pauw A.H.M. (Lida) Wilms- Aardenburg M. (Marieke) Winter N. (Nies) de Wit- v.d. Horst M. (Marieke) Zwart M. (Martien) de Zwart Tuin Samen P. (Petra) Felix C. (Charlotte) de Groot D. (Daniëlle) Lodewijk Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 17

19 J. (Jacqueline) Roelvink M. (Mandy) van de Zwaard Samenstelling en opmaak, met input van velen, Vera J. Stein-Postma. maart 2014 Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 18

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase

Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase Tuinroos in bloei in onze prachtige tuin Hospice Kajan De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Soms

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Hospice Kromme Rijnstreek.

Jaarverslag 2012 Stichting Hospice Kromme Rijnstreek. Jaarverslag 2012 Stichting Hospice Kromme Rijnstreek. Voor Hospice Kromme Rijnstreek is 2012 het eerste volledige operationele jaar na de opening in maart 2011. Het jaar 2012 is voor allen een bewogen

Nadere informatie

Huiselijk verzorgd in de laatste levensfase

Huiselijk verzorgd in de laatste levensfase Huiselijk verzorgd in de laatste levensfase Jaarverslag 2013 Voor u ligt onze verslaglegging van het jaar 2013. Zoals u zult vernemen, was het in meerdere opzichten een bijzonder jaar waarin de viering

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Er Zijn

Jaarverslag 2011. Er Zijn Jaarverslag 2011 Er Zijn Inleiding Dit jaarverslag omvat achtereenvolgens een voorwoord van de voorzitter, een verslag van de vrijwilligersactiviteiten en een overzicht (met een toelichting) van de rekening

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5 Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1 8251 AB Dronten www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Telefoon 0321-767085 Jaarverslag 2014 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Bestuursverslag:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015

Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015 Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015 Hospice Kajan Borneolaan 18 1217 HA Hilversum T: 035 672 87 40 Datum: 19-01-2015 Auteur: M. van der Burgh-Smit, directeur 1 1. Hospice Kajan Een

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Thuis in de laatste levensfase Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Wat is Hospice De Winde? Hospice De Winde is onderdeel van Zorggroep Solis. Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan

Nadere informatie

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Pagina 1 van 5 INHOUD 1. Inleiding 2. Beschrijving van de werkzaamheden van de stichting Vrienden 3. De manier waarop de stichting Vrienden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 1. Inleiding. Het initiatief om te komen tot de oprichting van een hospice in de gemeente Oudewater stamt uit 2009. Deze wens, om in Oudewater te komen tot

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Hospice Lansingerland. De laatste levensfase waardig leven

Hospice Lansingerland. De laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland De laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland, de laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland biedt plaats aan vijf gasten in een huise lijke omgeving. Het

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2015

Nieuwsbrief Juni 2015 1 Nieuwsbrief Juni 2015 IN DIT NUMMER: Pagina 1 Nieuws vanuit de directie. Info. Pagina 2 Intern schoolcoach. Nieuws vanuit O.C. Pagina 3 Project buitenspeelplaats. Cito. Pagina 4 Rubriek uit de kunst.

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Jaarverslag Er Zijn

Jaarverslag Er Zijn Jaarverslag 2012 Er Zijn Inleiding Dit jaarverslag omvat achtereenvolgens een voorwoord van de voorzitter, een verslag van de vrijwilligersactiviteiten en een overzicht (met een toelichting) van de rekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2016. De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, Titus Brandsmaparochie en H. Hartparochie hebben hun vertrouwen

Nadere informatie

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten Telefoon 0321-767085 www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Jaarverslag 2015 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Algemeen : 1-3

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

De VPTZ- Thuis beschikte over 5 vrijwilligers. Hiervan is in de loop van het jaar 1 vrijwilliger gestopt.

De VPTZ- Thuis beschikte over 5 vrijwilligers. Hiervan is in de loop van het jaar 1 vrijwilliger gestopt. JAARVERSLAG 2013 De stichting Hospice Kaaskenshuis en VPTZ Thuis in 2013 De cijfers In 2013 zijn 27 bewoners in het Kaaskenshuis opgenomen. Allen overleden in 2013 evenals een bewoonster die in 2012 al

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP Secretariaat: Röntgenlaan 6 2641 ZH Pijnacker Telefoon: 015 369 55 47 Inleiding Het jaar 2013 verliep voor ons werk rustig. In punt 2 van dit

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hallo (Nummer 01, ) In deze Hallo vindt u informatie over:

Hallo (Nummer 01, ) In deze Hallo vindt u informatie over: Hallo (Nummer 01, 23-08- 2014) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: De eerste lesdag en lesweken Overzicht van de werkdagen van de teamleden Voorstellen juf Manon, meester

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 datum: 4 juni 2012 Gegevens vereniging: Vereniging Boerderij in de kijker Contactadres vereniging: Annie van de Arend, Demmeriksekade 17,

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 St. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november

Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november Juli 2011 Nieuwsbrief Hermes Project Jaargang 2 Nummer: 5 Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november Het was even slikken: na onze enthousiaste aankondiging dat het Hermes Huis op 2 september geopend

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Scholingen Najaar 2015

Scholingen Najaar 2015 Scholingen Najaar 2015 verpleegkundigen en verzorgenden Expertisecentrum Palliatieve Zorg Basiscursus Palliatieve Zorg verpleegkundigen De basistraining Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen besteedt

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst Hospice De Wingerd Hospice De Wingerd Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst De Wingerd is een kleinschalige zorgvoorziening, gelegen

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. 1. Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. 1. Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP Secretariaat: Röntgenlaan 6 2641 ZH Pijnacker Telefoon: 015 369 55 47 1. Inleiding Het jaar 2014 verliep voor ons werk goed. In punt 2 van dit,

Nadere informatie

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven!

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven! Lééf je leven! Wie zijn wij? Wij vormen een groep zelfstandig werkenden met een aanbod van diverse diensten gericht op senioren in en rondom Zeist. Ons samenwerkingsverband noemen we (). Wij hebben elkaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE ZUID - BEIJERLAND

JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE ZUID - BEIJERLAND JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE WAARD ZUID - BEIJERLAND 1 Inleiding De verpleegkundigen hebben een enorme inzet getoond en zijn een hecht team, waar wij trots op kunnen zijn. Er zijn geen wisselingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG 2016 1. Inleiding We kijken terug op een waardevol jaar. Het aantal inzetten is verminderd, 7 tegen 13 vorig jaar; het aantal zorguren

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Veel interesse voor thema-avond Veiligheid

Veel interesse voor thema-avond Veiligheid Info over thema-avond veiligheid, zomerinstuif, volstuinieren, optreden View this email in your browser Tiny Heres, vraag & aanbod, mededelingen en overlijden Tineke Kwakkernaat, Veel interesse voor thema-avond

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad. April 2011 goedgekeurd door stuurgroep

Jaarverslag 2010. Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad. April 2011 goedgekeurd door stuurgroep 1 Jaarverslag 2010 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad April 2011 goedgekeurd door stuurgroep Voorwoord Het samenstellen van een jaarverslag is een goed moment voor reflectie. Wat hebben we bereikt en

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2006 INHOUD Preambule pag. 3 Interne Communicatie pag. 4 Externe communicatie pag. 4 Huisvesting pag. 4 Organisatie pag. 5 Werkgroep Financiën pag. 6 Werkgroep PR pag.

Nadere informatie

Stichtse Vecht. Voor elkaar in. www.stichtsevecht.nl/sociaaldomein T 14 0346

Stichtse Vecht. Voor elkaar in. www.stichtsevecht.nl/sociaaldomein T 14 0346 Stichtse Vecht Theo den Hertog is voorzitter van de Stichting Bestuur van dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer Ter Aa. Vijf jaar geleden namen bewoners het initiatief om het dorpshuis in zijn huidige vorm

Nadere informatie

REINAERDE Reinaerde Kijker

REINAERDE Reinaerde Kijker REINAERDE Reinaerde Kijker 2 REINAERDE IN DE KIJKER Vragen voor het WMO loket 4 BEN IK IN BEELD!? De WMO voor ambulante begeleiding 5 RICHARD REIST ROND Anton Maas neemt afscheid van Reinaerde 7 ONDER

Nadere informatie

Zorg in beeld. Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond

Zorg in beeld. Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond Zorg in beeld Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond Voor u ligt een fotoboek uitgegeven door stichting Sint Annaklooster. Met dit boek beoogt de stichting u als belangstellende of als mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS. Jaarverslag 2012

STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS. Jaarverslag 2012 STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1) Voorwoord 2) Het bestuur 3) Financieel jaarverslag 2012 4) Verslag van de coördinatoren 10) Overzicht bestuur en coördinatoren TTH

Nadere informatie

Hospice en VPTZ de Waterlelie

Hospice en VPTZ de Waterlelie Hospice en VPTZ de Waterlelie Groene Kruisstraat 2a/b 3201 CA Spijkenisse 0181-698889 Email : info@hospicedewaterlelie.nl Website : www.hospicedewaterlelie.nl Welkom De Waterlelie Ik heb de witte waterlelie

Nadere informatie

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase Hospice de Regenboog Zorg in de laatste levensfase Even voorstellen Hospice De Regenboog is onderdeel van Stichting Sint Annaklooster. Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

REISVERSLAG

REISVERSLAG REISVERSLAG 01-12-2016 Beste ouders, De hele school staat op dit moment in het teken van het komende Sinterklaasfeest. De rommelpieten zijn 24 november langsgekomen en hebben een enorme rommel in de school

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Stichting Hospice Groep Zoetermeer. Hartelijk dank! VAN HET HOSPICE/BIJNA THUIS HUIS ZOETERMEER

Stichting Hospice Groep Zoetermeer. Hartelijk dank! VAN HET HOSPICE/BIJNA THUIS HUIS ZOETERMEER 2015 Stichting Hospice Groep Zoetermeer Hartelijk dank! VERKORT JAARVERSLAG 2015 VAN HET HOSPICE/BIJNA THUIS HUIS ZOETERMEER Inhoudsopgave Een woord van dank...2 Bestuur...2 Aandacht voor publiciteit...2

Nadere informatie

Zorg in beeld. Hospice De Regenboog Logeerhuis en Hospice In Via in Eindhoven

Zorg in beeld. Hospice De Regenboog Logeerhuis en Hospice In Via in Eindhoven Zorg in beeld Hospice De Regenboog Logeerhuis en Hospice In Via in Eindhoven Voor u ligt een fotoboek uitgegeven door stichting Sint Annaklooster. Met dit boek beoogt de stichting u als belangstellende

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Stichting VPTZ Delft over het jaar 2015 aan.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Stichting VPTZ Delft over het jaar 2015 aan. Inhoud Inleiding 4 Samenstelling bestuur 5 Bestuursactiviteiten 5 Activiteiten met het oog op de fusie 5 Coördinatoren 6 Deelname aan overleggen 6 PR activiteiten 6 Vrijwilligers 7 Bijeenkomsten voor vrijwilligers

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Uit het bestuur De opening Vriendenhoek Even voorstellen Interview

In deze nieuwsbrief. Uit het bestuur De opening Vriendenhoek Even voorstellen Interview jaargang 4, juni 2009 nummer In deze nieuwsbrief. Uit het bestuur De opening Vriendenhoek Even voorstellen Interview Foto s opening: Zwany de Vos Bestuurssamenstelling Voorzitter Theo de Jong Secretaris

Nadere informatie

Amersfoort. Nieuw jaar. Februari Van de voorzitter

Amersfoort. Nieuw jaar. Februari Van de voorzitter Amersfoort Contactblad Secretariaat E-mail:lorette@mkxinterim.nl Gironummer NL37INGB000 2577711 t.n.v. Stichting Unie van Vrijwilligers Doelstelling Het verlenen van vrijwillige hulp en steun aan de hulpvragers

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Christelijk Literair Overleg. Activiteitenverslag 2014 en beleidsplan 2015

Christelijk Literair Overleg. Activiteitenverslag 2014 en beleidsplan 2015 Christelijk Literair Overleg Activiteitenverslag 2014 en beleidsplan 2015 Inhoudsopgave 1. Doelstellingen 3 2. Activiteiten 2014 3 3. Beleidsplan 2015 4 4. Gegevens organisatie 5 2 1. Doelstellingen 1.

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O)

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O) Drilscholtenstraat 32 7556 NP Hengelo (O) JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave: 1. Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, Directie en vaststelling jaarrekening... 3 1.3 Financieel

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

Colofon: Samenstelling : Ineke Louwrier (voorzitter) Publiciteit : Gregor Rensen Eindredactie : Cees v/d Togt (secretaris) Ontwerp logo : Jan Bakker

Colofon: Samenstelling : Ineke Louwrier (voorzitter) Publiciteit : Gregor Rensen Eindredactie : Cees v/d Togt (secretaris) Ontwerp logo : Jan Bakker Colofon: Samenstelling : Ineke Louwrier (voorzitter) Publiciteit : Gregor Rensen Eindredactie : Cees v/d Togt (secretaris) Ontwerp logo : Jan Bakker Website: www.koepelfonds.nl Secretariaat Koepelfonds:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Hospice De Margriet

Jaarverslag 2013 Hospice De Margriet Jaarverslag 2013 Hospice De Margriet Jaarverslag 2013 hospice De Margriet. Alstublieft; het eerste jaarverslag van hospice De Margriet en wel het jaarverslag van 2013. Het jaar waarin hospice de Margriet

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

Jaarverslag Voorwoord. Gastbewoners 1/5

Jaarverslag Voorwoord. Gastbewoners 1/5 Jaarverslag 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u ons jaarverslag 2014. In dit jaarverslag vindt u informatie met betrekking tot ons huis, de gastbewoners, de vrijwilligers, de financiën en het bestuur.

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild volwassenen pallatieve terminale zorg Inhoudsopgave Inleiding 2 Palliatieve unit locatie Zon & Schild 2 Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie