Jaarverslag 2013 Johannes Hospice De Ronde Venen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Johannes Hospice De Ronde Venen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Jaarverslag 2013 Johannes Hospice De Ronde Venen Van het bestuur Het Johannes Hospitium vierde in 2013 het derde Lustrum. Dat is uitgebreid herdacht en gevierd tijdens een bijeenkomst in de open lucht te Wilnis. Daar bleek ook hoe zeer het Hospice een echte functie vervult in de gemeenschap De Ronde Venen en dat zeker niet alleen om dat veel van onze vrijwilligers daar vandaan komen. Vrienden en bekenden, evenals de lokale politiek en pers, waren getuige van een feestelijke middag. In 1998 werd het Hospice door een aantal vrijwilligers opgericht en het huis is nu bijna niet meer weg te denken in de lokale gemeenschap. Toch gaat de instandhouding en het voortbestaan van een dergelijk huis niet vanzelf. Er moet hard gewerkt worden om de kwaliteit te bieden die in deze tijd ook door externe audits van ons verwacht mag worden. Zo moet binnen niet al te lange tijd geïnvesteerd worden in extra voorzieningen in verband met brandveiligheid. Gelukkig kregen we aan het eind van het verslagjaar wederom het kwaliteitskeurmerk High Care Hospice. Directie en medewerkers hebben veel inspanningen moeten verrichten om dit voor elkaar te krijgen. De vaste medewerkers (10,2 fte) en de vrijwilligers (146 personen) hebben het afgelopen jaar 67 bewoners de nodige zorg en gastvrijheid geboden. De regelmatige toestroom van nieuwe bewoners is een punt van aandacht. Kennelijk is er een tendens om meer thuis te sterven. Dat betekent dat men niet altijd de weg naar het Hospice kent of wellicht een gang naar het Hospice zo lang mogelijk uitstelt. Dit jaar is veel aandacht en tijd besteed aan de naamsbekendheid van het Johannes Hospice. Er kwamen een nieuwe website en nieuwe folders. Daarnaast zijn veel gesprekken gevoerd met huisartsen, verpleeg- en ziekenhuizen en andere partijen die bemiddelen bij de komst van bewoners naar het Hospice. De Open Huis bijeenkomsten in het Hospice, worden goed bezocht. Ook is regelmatig bekendheid gegeven aan de palliatieve zorg door (huis)artsen, studenten scholieren en andere belangstellenden te ontvangen in het Hospice voor een korte stage. De medewerkers, zowel de vaste als de vrijwilligers, volgen regelmatig cursussen en trainingen. Het komende jaar zal nog meer ingezet worden op het bijhouden en aanleren van vaardigheden in zogenaamde skill labs. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om vrienden en bekenden van het Hospice hartelijk te danken voor hun belangstelling en steun. Dat geldt in het bijzonder de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium. Zonder hun daadwerkelijke steun zou dit mooie werk niet kunnen door gaan. Tot slot dank ik directie, vaste medewerkers en vrijwilligers voor hun grote inzet voor het Johannes Hospitium. Het is een vreugde met jullie te kunnen werken. Klaas Dirk Bruintjes Voorzitter Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 1

3 De organisatie Hospice Het Johannes Hospitium De Ronde Venen, een high care hospice biedt hoogwaardige, palliatieve zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. De zorg is gericht op het zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven in de laatste fase en op het verlichten van pijn, angst en verdriet. Het hospice staat borg voor een veilige en gastvrije omgeving waarin de bewoner het leven waardig kan afsluiten. Het huis is gelegen in een woonwijk, t.o. een basisschool en beschikt over zes bewonerskamers en een kamer voor crisisopvang(eventueel te gebruiken als logeermogelijkheid voor naasten). Daarnaast heeft het hospice de beschikking over een huis, gelegen naast het bestaande gebouw, waar de kantoren en vergaderruimte zijn ondergebracht. Rondom het hospice is een prachtige tuin gelegen. Lustrumviering Een belangrijke gebeurtenis dit jaar was het 15-jarig bestaan van het Johannes Hospitium. Aan dit derde lustrum is op verschillende niveaus aandacht besteed. Bij de voorbereidingen (door de PR-commissie) kwam naar voren dat iets meer substantieels dan alleen een gezellige bijeenkomst voor medewerkers, vrijwilligers, vrienden en belangstellenden belangrijk werd gevonden. Een belangrijke focus kwam daarom te liggen op de grote groep donateurs. Vaak via donaties jarenlang trouw aan het hospice, wilden we hen een inkijkje geven in het dagelijks leven van het Johannes Hospitium. Dat idee is verwezenlijkt met de uitgave van het boekje Een huis van iedereen 24-uurs zorg in het hospice, samengesteld en geproduceerd door vrijwilligers en medewerkers van het hospice. Alle donateurs kregen, in plaats van de jaarlijkse donateursnieuwsbrief, dit boekje toegestuurd. Hierop zijn heel veel positieve reacties en steunbetuigingen binnengekomen. Een voorbeeld van een reactie: Een paar weken na de lustrumviering komt er een mevrouw binnen in de ruimte waar vrijwilligers op dat moment aan de thee zitten. Zij vertelt dat zij net op bezoek is geweest bij een van de bewoners, een kennis van haar. Weet u, zei ze, ik kom hier voor de eerste keer en vorige week kreeg ik jullie mooie boekje. Daardoor was ik een beetje voorbereid op wat mij te wachten stond. Ik vond de drempel om hier binnen te stappen nu wat minder hoog. Op 30 mei vond de viering van het eigenlijke lustrum plaats met in de middag van die dag een sponsorwandeling, waaraan door veel (oud)vrijwilligers en (oud)medewerkers enthousiast werd deelgenomen. Deze tocht eindigde bij een grote feesttent, die was opgezet vlak bij het hospice. De wandelaars werden binnengehaald door een Shantykoor. In de tent hebben zo n 200 belangstellenden meegemaakt hoe er onder leiding van de Singing Factory een flashmob werd uitgevoerd, die de tent op haar spanten deed schudden, hoe de wethouder van Welzijn van de gemeente De Ronde Venen in een toespraak het belang van het hospice in de gemeente onderstreepte, hoe dichter Ingmar Heytze op geheel eigen wijze een bijdrage leverde, hoe de voorzitter terugkeek op de afgelopen 15 jaar, hoe de opbrengst van 5000,- van de sponsorloop werd bekendgemaakt en hoe mensen elkaar ontmoetten onder genot van lekkere hapjes en Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 2

4 drankjes. Al met al een waardige gebeurtenis waarop van alle kanten veel enthousiaste reacties zijn ontvangen en waarvan ook de regionale tv een filmpje heeft opgenomen en uitgezonden. Dit jubileum heeft ook weer bewezen dat het Johannes Hospitium volop leeft in de gemeenschap om ons heen. Tevredenheid Via de worden evaluaties op diverse onderwerpen gestuurd aan nabestaanden van bewoners, die in het hospice zijn overleden. Ook werd medewerkers om een evaluatie gevraagd. In 2013 werden 16 evaluaties van familie terug ontvangen met een totale score van 9.2 (landelijk 9.00) en van de medewerkers werden er 15 terug ontvangen met een score van 8.2 (landelijk 8.5). Dank voor de liefdevolle verzorging van mijn vader. Allemaal even lief en behulpzaam, niet alleen voor vader maar voor ons allemaal. Risico inventarisatie De belangrijkste conclusies uit de risico-inventarisatie (RI&E) die in 2012 door Tri-plus is uitgevoerd, waren dat bij brand bewoners niet gemakkelijk kunnen worden geëvacueerd en dat als er brand in de stilteruimte of de wasruimte zou ontstaan door rookontwikkeling de hele gang in het hospice voor evacuatie onbruikbaar kan worden. In het verslagjaar is begonnen met de voorbereidingen voor aanpassingen aan het bouwbesluit 2012 en in 2014 wordt overgegaan tot uitvoering van bouwkundige verbeteringen die de bewonersveiligheid zullen verbeteren. Melding incidenten en calamiteiten patiëntenzorg (M.I.P.) Voor de M.I.P. worden 2 formulieren gebruikt, één voor incidenten en één formulier voor medicatie veiligheid. Deze formulieren worden in het Verpleegkundig Overleg (V.O.). besproken en is een vast onderdeel op de agenda. Ze worden vervolgens afgetekend en in een map bewaard. De incidenten die het meeste voorkomen zijn valincidenten en medicatiefouten. Externe Samenwerking Netwerk Palliatieve zorg Noord-West Utrecht De keten transmurale palliatieve netwerkzorg is een initiatief van de stuurgroep van het Netwerk Palliatieve Noord - West Utrecht. Dit netwerk bestaat zo n acht jaar. De focus verschuift naar de wens om concrete en verplichtende meerwaarde in de samenwerking te realiseren en om die reden is de samenwerkingsovereenkomst recent geactualiseerd. De regio van het netwerk omvat de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. In voor! In voor zorg is een stimuleringsprogramma voor organisaties in de langdurige zorg,verpleging- en verzorging van ouderen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en langdurende ggz. Het programma helpt organisaties toekomstbestendig te worden en leidt uiteindelijk tot meer klanten vraaggerichte organisaties. Het ministerie van VWS is initiatiefnemer en Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, is verantwoordelijk voor de uitvoering. Samen In de praktijk blijkt dat het soms lastig is om op zon- en feestdagen en in de vakantieperiode een volle bezetting v.w.b. huishoudelijke ondersteuning te realiseren. Daarom is, na een positieve pilot, het Johannes Hospitium een samenwerking aangegaan Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 3

5 met Samen, een zorgaanbieder uit Uithoorn, die een uitgebreid pakket huishoudelijke hulp en bijbehorende zorg aanbiedt in onze regio. Samen bood aan om een aantal van haar medewerkers gezamenlijk op te leiden tot helpenden in de palliatieve zorg. Het hospice zal palliatieve introductie trainingen geven aan de medewerkers van Samen, die worden ingezet op tijden dat in het hospice geen huishoudelijk werk voorhanden is. Deze samenwerking biedt over en weer grote voordelen. Johanniter Hulpverlening Uit het Premieplan van de Johanitter Hulpverlening, die inkomsten van een lokaal georganiseerde sponsoractiviteit financiert, werd de opbrengst van de in het kader van ons derde lustrum gehouden sponsorloop, zijnde 5000,- verdubbeld. Dit bedrag wordt als een zeer welkome aanvulling verwelkomd. Speerpunten Een belangrijk speerpunt dit jaar was de vernieuwing van de website van Het Johannes Hospitium en het toegankelijk maken van een (intern) Johannes Netwerk voor de Johannes Hospitiumgemeenschap. Aan deze mega-operatie is door veel medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt en de lancering van beide, in een feestelijke bijeenkomst, was dan ook een bijzonder moment. Nu de vernieuwde website en het netwerk enige tijd in de lucht zijn, blijken deze in een grote behoefte te voorzien gelet op vele, positieve reacties van zowel de buitenwereld (zoals verwijzers, mogelijke bewoners en belangstellenden) als ook van medewerkers en vrijwilligers. De digitale toegang tot het rooster, bezetting van het huis, agenda en nieuws draagt mede bij aan een efficiënte bedrijfsvoering en meer onderlinge verbondenheid. De in 2013 in cijfers Aantal beschikbare kamers 6 (en 1) Totaal aantal zorgdagen 1499 Gemiddelde bezetting per dag op jaarbasis 65 Totaal aantal opgenomen gasten 67 Mannen 31 Vrouwen 36 Gemiddelde opnameduur in dagen 23 Minimum dagen 1 Maximum dagen 209 Gemiddelde leeftijd van de bewoners 78 Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 4

6 Leeftijd oudste bewoner 101 Leeftijd jongste bewoner 48 Plaats van herkomst van de bewoners Ziekenhuis 32 Thuis 29 Overige 6 Hoofddiagnose Oncologie Overig Aantal bewoners overgeplaatst na verblijf Johannes Hospitium 8 Verwijzers Specialisten, huisartsen Woonplaats van de bewoners De Ronde Venen Almere Alphen a/d Rijn Amstelveen Amsterdam Breda Houten Lopik Nieuwkoop Stichtse Vecht Uithoorn Utrecht Weesp Woerden Zoetermeer M.I.P (melding incidenten en calamiteiten patiëntenzorg) Medicatie Veiligheid Vaste medewerkers Formatie Het totaal aantal fte s in 2013 was10,23. Deze fte s zijn verdeeld over de medewerkers, die alle in deeltijd werken: directeur, operationeel manager, planner, psychosociaal werkende en administratie (in totaal 3,40 fte), de overige fte s (6,83) zijn verdeeld over 9 verpleegkundigen die in de zorg werken. Daarnaast zijn er 9 verpleegkundige oproepkrachten. In het verslagjaar was het ziekteverzuimpercentage onder de medewerkers 1,28. Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 5

7 Afscheid Haar afscheid was formeel per , die datum vertrok Greet Kelder, een van de verpleegkundigen van het eerste uur. Zij was de vaste nacht-verpleegkundige, voor velen daardoor niet zo n bekend gezicht in huis. Maar gelet op de vele collega s, oud-collega s en vrijwilligers die naar haar afscheidsreceptie kwamen, die op 16 januari werd gehouden, was ze alom bekend en geliefd. Aandachtsgebieden Vanaf dit jaar is begonnen met aandachtsgebieden aan vaste verpleegkundigen toe te bedelen. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wie voor welk gebied verantwoordelijk en ook aanspreekbaar is. Deze aandachtsgebieden zijn: kwaliteit, complementaire zorg,deskundigheidsbevordering en begeleiding stagiaires, contacten en overleg met de apotheek, psychosociaal team, Johannes Thuis, roosterzaken en brandveiligheid. Bewezen is dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt voor bewoners, familie en vrijwilligers. Heel veel dank voor de bijzondere zorg die aan mama is gegeven Scholing Door de verschillende medewerkers is deelgenomen aan een of meerdere in- en externe scholingsactiviteiten: een intervisiedag bij de Boerin in Kamerik ( begeleiding vrijwilligers), intervisie-avonden voor verpleegkundigen in het hospice, scholingen georganiseerd vanuit het netwerk, zoals complementaire zorg en zorg pad stervensfase, verschillende symposiums over palliatieve zorg in Ede, een cursus in het hospice over de voorbehouden handelingen, cursus laatste zorg bij het uitvaartcentrum in Mijdrecht en er werd aandacht besteed aan de POP s ( Persoonlijke Ontwikkeling Plannen). In het kader van veiligheid en preventie werd deelgenomen aan de scholing B.H.V.(bedrijfshulpverlening). Overlegvormen Intern werd er door de medewerkers deelgenomen aan de volgende overleggen: algemeen medewerkers overleg, verpleegkundig overleg en bewonersoverleg. In oktober werd er met medewerkers en bestuursleden een beleidsdag gehouden, waarop op een constructieve en betrokken wijze werd gediscussieerd over de toekomst van het hospice. Psychosociale Is een belangrijk onderdeel van de palliatieve zorg, die wordt gegeven in het hospice en sinds enige tijd ook buiten de muren van ons huis. een basisschool in Wilnis. Begeleiding van kinderen en jongeren Dit jaar is er een start gemaakt met de begeleiding van kinderen en jongeren. We hebben hen een grotere plaats in onze zorg gegeven binnen en nu ook buiten ons hospice. -Door middel van een folder nodigen wij ouders, grootouders en leerkrachten uit voor een gesprek. Aan de eerste twee gesprekken, ter informatie en ondersteuning, zijn geen kosten verbonden. Dit project is gestart vanaf september 2013 en inmiddels hebben twee gesprekken op een basisschool in Vinkeveen met een IB er en leerkrachten plaatsgevonden en een gesprek met leerkrachten van Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 6

8 Sinds dit jaar krijgen kinderen en jongeren waarvan een van ouders bij ons woont, wanneer zij dit wensen, begeleiding op school. Zo worden de leerkrachten meer bij de woonplek in het Hospice van de desbetreffende ouder betrokken, kunnen op bezoek komen en krijgen een rondleiding, zodat zij op de hoogte zijn van het leven van hun leerling op dit moment. Johannes Thuis Binnen ons project Johannes Thuis is er ook psychosociale begeleiding voor volwassenen en kinderen mogelijk. Er zijn contacten geweest met een volwassene, die afwisselend in en buiten het hospice verbleef; met een volwassene waarvan de schoonzoon ging overlijden/overleden is en met een volwassene waarvan de partner ging overlijden/overleden is. Herdenkingsbijeenkomsten We hebben dit jaar in februari, mei en oktober drie indrukwekkende bijeenkomsten mogen houden op de mooie locatie van Karin van Dierendonck, waarin wij de bewoners die bij ons zijn overleden, herdenken. Mede door het als team samen dragen van deze bijeenkomsten zijn het kostbare bijeenkomsten voor de aanwezige naasten, medewerkers en vrijwilligers. Contacten ID-college Woerden Van groot belang achten we het les geven aan leerlingen van het ID-college in Woerden. Fijn om in mei en oktober een groep studenten wegwijs te hebben mogen maken binnen de palliatieve zorg. Onder de indruk verlaten zij na een ochtend het hospice, waar zij veel gezien en gehoord hebben. Scholingen Scholingen intern, deskundigheidsbevordering voor iedereen binnen een topzorgorganisatie als de onze, is een must. De volgende bijeenkomsten hebben ons allen weer een stukje verder gebracht, waarbij psychosociale zorg een deel van de bijeenkomsten in de schijnwerpers kwam.: - Introductie cursus aan vrijwilligers, januari en november. - Scholingdagen/avonden aan het team, o.a. het thema: Coachen van vrijwilligers in februari/april en juni. - Gespreksbijeenkomsten voor vrijwilligers, februari/maart/april/mei/juni/september/oktober en november. - Intervisie begeleiden binnen het team, januari/maart en november. Gespreksgroep Omgaan met rouw Nieuw bij het begeleiden van de gespreksgroep Omgaan met rouw was dit jaar het opzetten van een samenwerkingsverband met De Mantelmeeuw, Stichting Welzijn Tympaan de Baat en Stichting Welzijn Ouderen Woerden. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een eerste gezamenlijke bijeenkomst van de Gespreksgroep Omgaan met rouw in het najaar van 2013 en vond plaats in Hospice De Mantelmeeuw in Woerden. Het was fijn om hier te zijn, iedere keer als ik bij hem op bezoek kwam. Een thuis Nazorggesprekken Nazorggesprekken worden gehouden een aantal weken na het overlijden van een dierbare met één of meerdere naasten in de stilteruimte van het hospice. Het komt ook voor dat gesprekken met naasten uit één familie afzonderlijk gehouden worden, zodat echt ruimte is voor ieders ervaringen. Wanneer naasten geen gebruik maken van de uitnodiging voor een nazorggesprek vindt het nazorggesprek telefonisch plaats. Iedere naaste krijgt de vraag een enquête formulier in te vullen via de organisatie Tevreden.nl. Uiteraard laten we deze keuze aan hen. Van 54 bewoners die dit jaar zijn overleden, werden met naasten 29 nazorggesprekken in het hospice gevoerd..en hem zo waardig uitgeleide hebben gedaan. Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 7

9 Stages Medische stages Onze vaste hospice-arts en zijn waarnemers begeleidden naast hun dagelijkse medische zorg voor de bewoners in het hospice, ook een aantal artsen (i.o.) die voor korte of langere tijd kwamen meelopen: een huisarts in opleiding (tweedejaars van de huisartsenopleiding in Utrecht) was drie maanden bij ons. Ook liep er een specialist ouderengeneeskunde in opleiding van GERION/VU drie maanden mee. Vervolgens liep er een huisarts in opleiding (2e jaars) zesmaal een dag mee. Nog viermaal een dag kwam er ook een specialist ouderengeneeskunde in opleiding (derde jaars). En tenslotte liep vijf halve dagen een artsassistent interne uit het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/ Nieuwegein mee. Verpleegkundige stages In 2013 heeft van t/m 02-07( 20 weken)een 4e jaars MBO-studente van het ID College in Woerden stage gelopen. Haar aandachtsgebied was de palliatieve zorg in een hospice. Van t/m heeft een verzorgende, die de versnelde opleiding tot verpleegkundige deed ( MBO), 4 dagen stage gelopen. Zij kwam van een ROC in Amsterdam en was zeer geïnteresseerd in de palliatieve zorg. Voorts hebben drie stagiaires een of twee dagen meegelopen om te ervaren hoe het is om als verpleegkundige in een hospice te werken en om te zien hoe er gestalte gegeven wordt aan de palliatieve zorg. Maatschappelijke stages Twee leerlingen van het Veenlandencollege in Mijdrecht kozen ervoor hun maatschappelijke stage in het Johannes Hospitium door te brengen. Zij hebben ieder 20 uur meegelopen met de vrijwillige koks en gastvrouwen. Vrijwilligers Vrijwilligers in het hospice zijn een niet weg te denken groep medewerkers. Zonder hen zou de zorg zoals die nu gegeven wordt, zo goed als mogelijk afgestemd op de wensen van de bewoners en hun naasten, niet gegeven kunnen worden. In 2013 zijn 22 nieuwe vrijwilligers ingestroomd en zijn er 18 vertrokken. De gemiddelde leeftijd van de totale groep vrijwilligers is 60 jaar. Het totale aantal vrijwilligers was eind van het lopend jaar 146. Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 8

10 Hieronder een overzicht van de leeftijdsopbouw vrijwilligers Leeftijd tot Aantal eerder % Aantal nu % % 2 1% % 5 3% % 16 11% % 36 25% % 63 43% % 23 16% % 1 1% Tot Scholing Nieuwe vrijwilligers worden, na een zorgvuldige selectie, voorbereid op het werken in het hospice. Voor vrijwilligers in de zorg is er een vaste inwerkprocedure, t.w. zesmaal wordt meegelopen met een ervaren vrijwilliger, in verschillende diensten. Aan de hand van het inwerkboekje kunnen alle onderdelen worden doorlopen, afgetekend en geëvalueerd. De vrijwillige koks en gastvrouwen worden ieder twee keer ingewerkt. Palliatieve introductie Naast het vaste inwerkschema is iedere nieuwe vrijwilliger verplicht de Basiscursus te volgen, een palliatieve introductie van 2 aaneensluitende dagdelen. Praktische vaardigheid Binnen de eerste drie maanden van de nieuwe vrijwilliger wordt een training Praktische vaardigheid aangeboden. Deze training is verplicht in de zorg. De training is verdeeld over twee middagen. Massage training In het hospice wordt vooral voetmassage toegepast. Deze training is in het afgelopen jaar driemaal aangeboden o.l.v. twee verpleegkundigen van het Johannes Hospitium in Vleuten, die zich hierin hebben gespecialiseerd. Binnen het hospice valt deze voetmassage onder de complementaire zorg. Tilvaardigheid De training tilvaardigheid zal in 2013 worden ontwikkeld. Advies zal ingewonnen worden van extern deskundigen, zoals de betrokken fysiotherapeut van het huis. Het is de bedoeling dat deze cursus driemaal per jaar zal worden aangeboden. Dank voor de liefdevolle verzorging van mijn vader. Allemaal even lief en behulpzaam, niet alleen voor vader maar voor ons allemaal. Contactbijeenkomsten en bindingsactiviteiten Open gespreksavonden Het delen van informatie en ervaringen is een goede ondersteuning voor het werken in ons hospice. Binnen het aanbod van begeleiding en motivatie nemen deze gespreksavonden, om de twee maanden, een vaste plaats in. Een vast onderdeel van elke gespreksavond is het herdenken van onze bewoners. Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 9

11 Een grote pluim voor de handen aan het bed, de onschatbare waarde van de vrijwilligers, de koks en de directie. Thema avonden Om de maand, in de andere maand dan wanneer de open gespreksavonden plaatsvinden, worden voor alle vrijwilligers en medewerkers thema avonden georganiseerd. De onderwerpen die hiervoor worden gekozen komen uit het Huis en dienen duidelijk een antwoord te geven op een behoefte; denk hierbij bijvoorbeeld aan sprekers van buitenaf, filmavonden. Deze avonden zijn ook ondersteunend aan de teamvorming en hebben dus ook een sociaal en gezelligheidskarakter. De thema s hebben een raakvlak met het jaarthema. Talentendagen Kernwaarden in ons hospice zijn o.a. hospitality (of gewoon gastvrijheid) en spiritualiteit. Veel aandacht wordt gegeven aan die gastvrijheid voor onze bewoners en gasten. Juist in ons lustrumjaar wilden we deze aandacht voor de gastvrijheid en spiritualiteit verankeren in onze palliatieve zorg. Daarom is gekozen om in samenwerking met twee docenten van Stichting de Voorde twee talentendagen te organiseren, een voor vrijwilligers in de zorg en een voor de vrijwillige koks en gastvrouwen. In deze training werd, op een inspirerende locatie, zoals de titel al aangaf, veel aandacht besteed aan het naar boven brengen van, vaak onvermoede, talenten. Hoe kun je jezelf zijn en het beste van jezelf geven in het contact met de bewoners? was de centrale vraag op deze dagen. De twee belangrijkste onderwerpen zijn daarbij bewustwording van belemmerende patronen en bewustwording van het eigen unieke talent. Die talenten kwamen zeker tot uiting in de maaltijd, met vereende krachten gemaakt, als slot van deze trainingsdagen. Dit soort dagen draagt in grote mate bij aan de binding aan het hospice en de verbinding onderling. Vrijwilligersdag De jaarlijkse vrijwilligersdag stond dit jaar in het teken van het derde lustrum (zie elders i dit verslag). Adventsviering Traditioneel elk jaar rondom kerst, dit jaar op 12 december, werd de adventsbijeenkomst gehouden door en voor vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden en partners/introducees in De Ontmoetingskerk in Wilnis. Maatjesproject Vanuit het huis is de behoefte ontstaan om naast de huidige palliatieve zorg aan onze bewoners, ook een persoonlijke activiteiten-zorg te bieden. Deze gedachte is ontstaan uit de wens van bewoners die langer bij ons verblijven, maar ook om vanuit het hospice een actiever beleid op psychosociale zorg te willen voeren. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 10

12 die deze wens hebben. Vrijwilligers die bv. even niet actief in de zorg kunnen functioneren maar zo wel betrokken kunnen blijven bij het hospice. Heel duidelijk merk je bij deze nieuwe vorm van zorg een veranderende mentaliteit van zowel vrijwilliger als bewoner. De vrijwilliger wordt dan a.h.w. maatje van de bewoner. Al naar gelang de wensen van de bewoners wordt gekeken naar een koppeling van de vrijwilligers, die aangegeven hebben waar hun talenten liggen. Het een en ander is organisatorisch al uitgewerkt en moet nu verder in de organisatie worden geïmplementeerd. PR en communicatie Artikelen in de media Het blijkt dat het Johannes Hospitium De Ronde Venen een grote mate van bekendheid geniet in de regio. Daar hebben o.a. publicaties in de plaatselijke pers veel toe bij gedragen. De communicatie- en PR-activiteiten hebben zich dit jaar voor een groot gedeelte toegespitst op de viering van het derde lustrum Ter gelegenheid daarvan was er een speciale pagina in de Groene Venen in mei met interviews van directeur, een vrijwilliger en een bewoner. In de Nieuwe Meerbode van juni werd een artikel geplaatst over de samenwerking van het Johannes Hospitium met Samen. In Nieuwe Meerbode van december verscheen een artikeltje over een actie van leerlingen van de Vlinderbosschool. Een gedeelte van de opbrengst van de sponsorloop t.g.v. het Lustrum werd bestemd voor een project van de Stichting Help Oost Europa. Met deze stichting heeft het hospice banden. Hierover werd een artikel opgenomen. Een verslag met foto van de lustrumdag kwam ook in de krant. Een aankondiging van de Rouwgroepen, die het Johannes Hospitium organiseert i.s.m. Welzijns Stichting De Baat De Ronde Venen en Hospice De Mantelmeeuw in Woerden. In De Venen Into Businessmagazine, een maandelijks magazine voor ondernemers in de regio, verscheen een paginagroot artikel over het Johannes Hospitium onder de titel Veilig, gastvrij en professioneel. Daarnaast staat er om de 2 maanden in de regionale kranten een oproep voor het Open Huis. In het Contactblad van de Johanniter Hulpverlening van september stond een groot artikel over het Johannes Hospitium met mooie foto.twee redacteuren van het Contactblad waren op bezoek in het hospice voor een interview met de aanwezigen van die dag. In hetzelfde Contactblad stond een ingezonden stuk van het Johannes Hospitium, met foto, van onze jubileum sponsorloop. En er werd een video-film gemaakt over de dagelijkse gang van zaken in ons huis, die op de website is geplaatst Advertenties Daarnaast zijn er dit jaar advertenties verschenen in het Huisorgaan van Ziekenhuis Zuwe Hofpoort en op de Calamiteitenkaarten van de provincie Utrecht, verspreidingsgebied Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Foldermateriaal en publicatie Naast het bestaande foldermateriaal is er dit jaar een aantal nieuwe folders verschenen: Hulp bij afscheid nemen en rouw voor kinderen, gespreksgroep Omgaan met Rouw, Johannes Thuis en ter gelegenheid van het derde lustrum verscheen de publicatie Een huis van iedereen, 15-sterrenzorg in 24 uur in een grote oplage. Open Huis Om de twee maanden werd er op de eerste zaterdag van de even maanden van uur Open Huis gehouden, aangekondigd in de plaatselijke pers en door middel van een banner aan het tuinhek van het hospice. Aanmelding vooraf is niet nodig. Daardoor is Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 11

13 het elke keer weer een verrassing hoeveel geïnteresseerden op deze oproep afkomen. Op een van de Open Huizen werd b.v. een speciale oproep gedaan voor vrijwilligers als kok. Hiervoor was grote belangstelling en die actie heeft sindsdien 5 nieuwe koks opgeleverd. In 2013 kwamen er in totaal 56 belangstellenden op het Open Huis af, waaronder aankomende vrijwilligers, familie van mogelijk toekomstige bewoners, familie en kennissen van medewerkers en vrijwilligers, verpleegkundigen en omwonenden. Er zijn twee vaste vrijwilligers die de logistiek regelen en tevens gastvrouw zijn en meestal is er ook een zorgvrijwilliger en verpleegkundige voor inhoudelijke vragen aanwezig. Betrokkenheid uit de gemeenschap Hoe het Johannes Hospitium leeft in de gemeenschap wordt steeds weer duidelijk door de steun, niet alleen financieel, maar ook in natura. Een greep hieruit: Ons huis staat tegenover een basisschool en elk jaar weer, in de week voor Kerst, komt een groep kinderen van de overkant met voor iedere bewoner een zelf versierd kerstboompje; elk jaar begin mei, al twaalf keer, komt de familie van een bewoner die bij ons is overleden haar sterfdag herdenken door, onder leiding van een paar van onze vrijwillige tuinmannen, alle ramen rondom het hospice te zemen (en dat zijn er heel veel!), net zo als de dakkoepels en de tuinmeubelen zomerklaar te maken, komen bedrijven die in het kader van het maatschappelijk ondernemen hun medewerkers aan ons uitlenen om klussen te doen en plaatselijke leveranciers brachten elke maand sinaasappelen, bij de bakker kon vers brood gehaald worden en werd er heerlijk vlees en wild geleverd voor het kerstdiner voor de bewoners en hun families. Allemaal hartverwarmende blijken van betrokkenheid. Kwaliteit Erkenning In november vond door de Stichting Perspekt de driejaarlijkse audit plaats voor het Kwaliteitskeurmerk. Een spannende gebeurtenis. Hier is maanden van intensieve voorbereiding aan vooraf gegaan zijn. Aan het einde van het jaar kwam het bericht dat het Johannes Hospitium het zijn toegekende keurmerk als High Care Hospice zal behouden. Wel behoeft het kwaliteitssysteem van het Johannes Hospitium op verschillende aandachtspunten nog verbetering en aanpassing. Deze onderwerpen zullen door bestuur en management in 2014 met voortvarendheid ter hand worden genomen. Bestuur Stichtingsbestuur Het bestuur van de Stichting Johannes Hospitium heeft dit jaar viermaal vergaderd. Het bestuur bestaat, net als dat van de Stichting Vrienden Van uit vrijwilligers. (Achterin dit verslag zijn ook hun namen opgenomen). Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium Om het verblijf van onze bewoners zo optimaal mogelijk te laten zijn, nu en in de toekomst, is extra steun hard nodig! in de terminale fase is nog steeds een sluitpost. De overheid neemt slechts een deel van de financiering voor haar rekening Voor alle extra's voor onze bewoners, het gebouw en de inrichting zijn wij afhankelijk van giften. Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 12

14 Ons hospice heeft daartoe de Vrienden van. opgericht. Deze Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium ondersteunt ons hospice en maakt ons bestaan mogelijk. De Vrienden leveren op deze manier een bijdrage aan het goed functioneren van het huis en een optimaal verblijf voor onze bewoners, ook weer in Financien RESULTATEN Staat van baten en lasten en begroting 2013 Begroting BATEN bijdragen Lijfrente/giften Totaal Baten LASTEN Kosten medewerkers Overige kosten Totaal Lasten Resultaat voor rente (-) (-) Rentebaten (per saldo) - - Exploitatie saldo (-) (-) Bijdrage Vrienden Van exploitatietekort Resultaat - (-) Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 13

15 Namen van bestuursleden, hospice-artsen, medewerkers/verpleegkundigen, oproepverpleegkundigen, vrijwilligers van het Johannes Hospitium De Ronde Venen en medewerkers van Samen per 31 december 2013 Bestuur K.D. (Klaas Dirk) Bruintjes W. (Ineke) von Hertzberg E. (Evelien) de Jonge-Wiemans M. (Mariette) Kortenray- Somers R.P.J. (Bob) Michels M.A.O. (Michiel) de Rijk FFP Bestuur Stichting Vrienden van R. (Rob) Kerkhoven A. (Anneke) Kool- van Zijl LW. (Louis) van Rooijen J.G.M. (Jan) van Schie A.B. (Ans) Schmidt- Anderson Hospice-artsen P.W. (Piet) van Leeuwen A.M. (Fons) Mathot, waarnemend Medewerkers C.M.N. (Carin) van Grieken, psych.soc. werkende L. (Lyda) ten Hove, operationeel manager R.J.C.M. (Rob) Karremans, directeur M. (Marijke) Kruijs, planner A.M. (Anne Marie) Nagtegaal, secretariaat I.L.M.M. (Irene) Smits, secretariaat Verpleegkundigen J.D. (Jenny) van der Eijk- van Wengerden M.N. (Rianne) de Jong- Schipper A.M.D. (Angela) Scholte K. (Karen) Smids M.M.V. (Mitzy) Tielman E. (Ellen) Vollmuller- van Veen W.P. (Wilma) Weidgraaf C. (Corrie) Woerde- Overdijk M.G. (Mieke) Zuydendorp Oproepverpleegkundigen M.S. (Miranda) Beekman Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 14

16 M.Y. (Yvonne) Boshuizen A.E. (Anneke) Brouwer Bor L.B. (Leny) Grünbauer- v.d. Berg Y.M. (Yvonne) Huijing C. (Coby) van Pagée G.W.M. (Bertie) Stokkel Vrijwillligers taak G. (Gerrie) van Acker- Brussen G.J. (Gerja) van Aerle- van der Kolk Gastvrouw N. (Nettie) Alberts Gastvrouw P.H. (Piet) van Amsterdam Tuin C. (Cobi) Andreae M. (Marcel) van Asselen M. (Marjolein) van Asselt Kok E.C. (Liesbeth) Baartmans- v.d. Zande W. (Wilma) Bader T. (Tini) Baër Gastvrouw A. (Arie) Bal technische controle T. (Tineke) Beliën L. (Liesbeth) Benes R. (Renee) van Binsbergen G. (Gerda) van Blokland Bloemen T.M. (Teuni) Bluemink- Sloesarwij M. (Mirjam) Boere- Boere H.F. (Hilly) Bol Muziek (harp) S. (Simone) Borgstede Kok M. (Marian) Bos M. (Marion) Bosman A. (Ankie) Bots H. (Helen) Bremmer Y. (Yvonne) Bruseker- Lublink Weddik Huishouding H. (Henk) Buijs Kok A. (Arda) Coenen Gastvrouw M. (Marion) Cornelissen A.T.J. (Adri) van Dijk Tuin D. (Daniëlle) Dijkstra W. (Wil) Donkers Bloemen E. (Els) Drenth C. (Corrie) van Ekris R. (Roeline) Elzes R. (Ria) van Es Kok J. (Josephine) Frankenmolen - Lablans L. (Lida) Germs- Schutrups M. (Mireille) van Gils H.A. (Hennie) van Ginkel- van den Berg Bloemen C. (Carla) de Goede M.C. (Ria) de Graaf C.M. (Christel) Gribling- Feldhaus M. (Marco) Griffioen G.H. (Erika) Groenink Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 15

17 E. (Elly) de Haan A. (Anna) Hamelink-Kruining Kok H. (Henny) van Heeringen Huishouding P.W.P. (Patricia) van Heeringen Huishouding E. (Eliane) Heldring Kok F. (Frans) Helsloot Tuin N. (Nienke) Hesselink Kok B. (Bea) van den Heuvel Gastvrouw B. (Bep) Hoefkens - van Bunningen M.M. (Tineke) 't Hoen M.A. (Ria) Hogendoorn- Treur Gastvrouw M. (Mehdi) Housseini technische controle B.M.Th. (Brenda) van Huisstede Kapster M. (Marie José) van Hussen kok en zorg A.J. (An) Joosen Kok M. (Margriet) Jordans Gastvrouw W.M.C. (Wilma) Kerkhoven- Klinkert Overig J. (Jacqueline) Kluijtmans Kok H. (Harry) Knol A. (Annie) Kok Huishouding J.F. (Hansje) de Kok- Wesselink kok en gastvrouw A. (Annemieke) Koning zorg en administratie E.C.N. (Eleonoor) Koning - Kesting Gastvrouw A.G. (Ton) de Koning- Nagtegaal Gastvrouw P.J. (Pieternel) Kool - Krul Administratie L. (Lutske) Koorn-Dennebos Zo C.A.M. (Corrie) Kroese- van Kouwen Zo P. (Piet) Kroon overige technisch S.J.C. (Saskia) Kudding M.M. (Maria) La Lau- van Dam Gastvrouw N.G. (Nico) Langeslag Overig T. (Theo) Leeflang Kok P. (Peter) van Leeuwen P.Th.M. (Nel) Leeuwerik G. (Margreet) Lodder- de Jong Gastvrouw A. (Agnes) Lutjes - Bokelaar J.G. (Hans) Lutz J.A.M. (Ank) Lutz- Kreté M.S. (Marieke) Meiring Dominee A. (Ans) Nap A. (Anke) van Nes- van Gent S.A.M. (Simone) Nieuwenhuis V.Z. (Viviane) van Nieuwkerk Kok M. (Marion) van Nieuwkerk Gastvrouw E. (Emma) Oostveen K. (Kees) Oostveen Tuin C.J. (Corrie) Oudshoorn- Koeleman Bloemen W.M.G. (Wil) Peek Bloemen L. (Lia) Piera- van Dijk Kok G.M. (Gertie) Pinxteren administratief N. (Nolly) Rekker T. (Tineke) Reurings-Nienhuis Gastvrouw H.W. (Henny) Rijlaarsdam - van Bemmel Kok Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 16

18 P.E. (Nelly) Rijnbeek M. (Marcel) Rijneker administratief I.M. (Ingrid) Rijxman Inkoop T. (Taede) Rispens technische controle C.J. (Lia) Roeleveld- Maas R. (Ria) Roelofs E.G.M. (Betsy) van Rooijen- Röling Overig S. (Sjaan) van Rooyen I. (Ingrid) Rydfors Kok L. (Liesbeth) Samsom P. (Peggy) van Schaik I. (Ineke) Siegers - Riezebos F. (Farida) Sinrang Kok J.J. (Jacques) Spruit I.A. (Ida) Stam- Pompert L. (Letta) van der Steen A. (Guus) Stein Tuin V.J. (Vera) Stein- Postma div. taken G. (Gaby) Stevens Kok G.H. (Gerda) Stoof- Drost Huishouding I.S. (Ing Sian) Tan Kok L. (Lida) Treur M. (Mary) Trooster - Van de Poel Kok R. (Reggie) Turkenburg - Buskermolen Gastvrouw D. (Desiree) van Veen M. (Monique) Veenman N. (Nel) de Veld Gastvrouw N. (Nel) van Veluwen Barneveld R. (Rita) Vermeij M. (Mirjam) Vernooij Kapster G. (Gijs) Vis Timmerman A. (Annemiek) Vis- Brinksma A. (Anneke) Visser J. (Jozien) Vitters M. (Mieneke) van Vliet T. (Tiny) van Vliet- van Heeringen R. (Ria) van Voorn A.N. (Nol) Vos PR M. (Marijke) de Vries- Selle M. (Maj) Vriesendorp N. (Nol) Wernert Kok C. (Cok) Wiebes- Pauw A.H.M. (Lida) Wilms- Aardenburg M. (Marieke) Winter N. (Nies) de Wit- v.d. Horst M. (Marieke) Zwart M. (Martien) de Zwart Tuin Samen P. (Petra) Felix C. (Charlotte) de Groot D. (Daniëlle) Lodewijk Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 17

19 J. (Jacqueline) Roelvink M. (Mandy) van de Zwaard Samenstelling en opmaak, met input van velen, Vera J. Stein-Postma. maart 2014 Jaarverslag 2013 Johannes Hospitium De Ronde Venen Pagina 18

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012. Johannes Hospitium De Ronde Venen

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012. Johannes Hospitium De Ronde Venen KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen Leven met aandacht in een huis van iedereen Augustus 2013 Inhoud Inhoud... 0 Voorwoord... 2 Profiel... 3 Missie, Visie en Kernwaarden... 3 Missie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

t Zonnetje 15 jaar Jubileum-editie Hospice Heuvelrug Hospice Heuvelrug is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van hun leven.

t Zonnetje 15 jaar Jubileum-editie Hospice Heuvelrug Hospice Heuvelrug is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van hun leven. is een samenwerking van Stichting en Warande. t Zonnetje t Zonnetje is een uitgave van. Uitgave 7, voorjaar 2014 Jubileum-editie 15 jaar is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Ambachtelijke, Betuwsche appeltaarten uit de DROOMbakkerij. Wat betekent alledaags geluk voor jou? pagina 41

Ambachtelijke, Betuwsche appeltaarten uit de DROOMbakkerij. Wat betekent alledaags geluk voor jou? pagina 41 Artikel kop 1 jaargang 8 nr. 2 11 Symposium Wat is de best mogelijke ondersteuning aan kinderen in de knel? 15 DROOM! maakt dromen waar 17 Beleven, ontmoeten en bewegen 24 Multiculturele zorg en Driestroom

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML Mentaal M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 2 Nummer 10 november 2006 Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon

Nadere informatie

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Stichting De Regenboogboom Jaarverslag en Jaarrekening 2012 0 Inhoudsopgave Algemeen Algemeen 2 Financiële Positie 3 Jaarverslag Bestuur over 2012 1. Welkom bij de Regenboogboom 2012 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011-2012 STICHTING GIVING BACK. Stichting GIVING BACK

JAARVERSLAG 2011-2012 STICHTING GIVING BACK. Stichting GIVING BACK Stichting GIVING BACK Jaarverslag 2011-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Namens het bestuur p. 2 2. Giving Back p. 4 Missie Onze programma s Onze mensen Ons kantoor Ons bestuur Onze Partners Onze ambassadeurs 3. Activiteiten

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Mentaal M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 3 Nummer 1 januari 2007 GGZ Noord- en Midden- Limburg wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar Verder

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Cliënten keuren de dagbesteding

Cliënten keuren de dagbesteding Cliënten keuren de dagbesteding Een bottom-up evaluatie van acht Haagse dagbestedingsvoorzieningen Maarten Davelaar Jorrit van Mierlo Cliënten keuren de dagbesteding Een bottom-up evaluatie van acht Haagse

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

info Beeldschermzorg 5 jaar PSW in Reuver Ondersteuning op basisschool Vrijwilligersdag Pappelhof Wie en wat binnen onze organisatie

info Beeldschermzorg 5 jaar PSW in Reuver Ondersteuning op basisschool Vrijwilligersdag Pappelhof Wie en wat binnen onze organisatie PSW Wie en wat binnen onze organisatie Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

b u l l e t i n voorjaar 2012

b u l l e t i n voorjaar 2012 b u l l e t i n voorjaar 2012 Zelfredzaamheid stimuleren Welzijn Nieuwe Stijl Samen werken aan eigen regie pagina 2 pagina 3 pagina 4 Eigen regie bij cliënt Gastvrijheid: de bewoners voelen zich thuis

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen staan we sterk. Samen staan we sterk. Colofon

Jaarverslag. Samen staan we sterk. Samen staan we sterk. Colofon Jaarverslag 2004 Colofon Uitgegeven door: Centrum voor reïntegratie en nazorg Het Anker Julianaweg 192d 1131 DL Volendam Telefoon: 0299-411222 Internet: www.crnhetanker.nl E-mail: info@crnhetanker.nl Vormgeving

Nadere informatie